Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán města Nejdek
Řešené území:k.ú. Bernov, Fojtov, Lesík, Lužec u Nejdku, Nejdek, Oldřichov u Nejdku, Pozorka u Nejdku, Suchá u Nejdku, Tisová u Nejdku, Vysoká Štola

 

Číslo (kód) ÚPD 1):73508852
Pořizovatel:Městský úřad Nejdek 
Schvalující orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Roman Koucký - architektonická kancelář, s.r.o., Bruselská 394/13, Praha 2
• identifikační číslo:>25702271
• projektant 2):Ing. arch. KOUCKÝ ROMAN, PRAHA 5,75

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení  Zastupitelstvo Města Nejdek schv. zám. na poř. 2.10.2001 
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
schválení   
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání   
zahájení projednání 17.6.2002  
Souborné stanovisko 3)schválení 12.6.2003  
Návrh ÚPD odevzdání 9.12.2003 návrh zpracován 9.12.2003 
zahájení projednání 5.1.2004  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 18.8.2004 KúKk,ORR, čj.:1829/RR/UP/BA/04/ z 18.8.2004 
schválení návrhu ÚPD 4)23.11.2004 bod 6. usnesení z 12. jednání ZMN, čistopis zpracován 15.12.2004 
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 8.12.2004 OZV č. 3/2004 ze dne 23.11.2004, nab. účinnost dnem 8.12.2004 

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 10000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ne 
Záznam proveden dne:14.7.2016 
Zaznamenal(a):Ing. Lenka Burešová 
Telefon:354222309 
Email:lenka.buresovaORR@kr-karlovarsky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.