Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán obce Přišimasy
Řešené území:k.ú. Přišimasy

 

číslo (kód):14187259
Pořizovatel:Městský úřad Český Brod 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. - ARCHIS, Matějská 2547/34, Praha 6
• identifikační číslo:12628379
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. HORKÝ IVAN, PRAHA 6
• číslo autorizace:662

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 14.11.2005   
Zadání zahájení projednání 14.11.2005  
schválení 16) 21.6.2006   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání 21.6.2006  
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17) 21.6.2006   
Návrh zahájení projednání 18) 28.7.2008  
stanovisko krajského úřadu 19) 16.4.2009  
vydání 20) 1.7.2009   
nabytí účinnosti 9.4.2010  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.prisimasy.cz 
Záznam proveden dne:26.4.2010 
Zaznamenal(a):Ing. Taťjana Bernardová 
Telefon:257280700 
Email:bernardova@kr-s.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.