Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán sídelního útvaru Vrčeň
Řešené území:k.ú. Vrčeň

 

číslo (kód):58942421
Pořizovatel:Městský úřad Nepomuk 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Petr Frei - PROJEKT (FREIPROJEKT), Keřová 854/7, Plzeň
• identifikační číslo:12459593
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. FREI PETR, PLZEŇ
• číslo autorizace:2743

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 7.4.1995   
Zadání zahájení projednání   
schválení 16)    
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17) 13.3.1997   
Návrh zahájení projednání 18)   
stanovisko krajského úřadu 19)   
vydání 20) 11.8.1998   
nabytí účinnosti 11.8.1998  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni 20.12.2019  usnesení zastupitelstva č. 109 

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://geoportal.plzensky-kraj.cz/portal/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani 
Záznam proveden dne:7.1.2020 
Zaznamenal(a):Dana Větrovcová 
Telefon:371519726 
Email:dana.vetrovcova@urad-nepomuk.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.