Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Andělská Hora
Řešené území:k.ú. Andělská Hora

 

Číslo (kód):35027713
Pořizovatel:Obecní úřad Andělská Hora 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o., Chaberská 230/3, Praha 8
• identifikační číslo:44847548
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. BINDEROVÁ DANIELA, PRAHA 9
• číslo autorizace:3426

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 26.11.2009  usn. z 8. jedn ZO - bod 5 usn. č. USN/11/26/11/09;; 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 14.6.2011  usn. ZO č. 05/008/2011; schvál. upr. zad.; 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 27.8.2015 OOP č. 1/2015; 
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:28.12.2016 
Zaznamenal(a):Ing. Lenka Burešová 
Telefon:354222309 
Email:lenka.buresovaORR@kr-karlovarsky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.