Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE8)

Název:Územní studie Křelov-Břuchotín, lokalita US-07 Větrná, jižní část (163-SX)
Řešené území:k.ú. Křelov

 

Číslo (kód):39129275
Pořizovatel:Magistrát města Olomouce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Miloslav Tempír - Studio 2001, Postřelmovská 810/2, Zábřeh
• identifikační číslo:14598957
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. TEMPÍR MILOSLAV, ZÁBŘEH NA MORAVĚ
• číslo autorizace:1776

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 12.6.2018 předáno obci 
Možnost využití Schválení9) 17.9.2018  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/orp-olomouc/prehled-platne-upd-orp-olomouc 
Záznam proveden dne:20.9.2018 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.