Příloha č. 17 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
REGULAČNÍHO PLÁNU POŘÍZENÉHO Z PODNĚTU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Regulační plán Šeříková stráň
Řešené území:k.ú. Český Krumlov

 

Číslo (kód):58444940
Pořizovatel:Městský úřad Český Krumlov 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Petr Wízner - WÍZNER & WÍZNER (AA - Architektonický ateliér), Urbinská 181/, Český Krumlov
• identifikační číslo:68439563
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. WÍZNER PETR, ČESKÝ KRUMLOV
• číslo autorizace:2323

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Rozhodnutí o pořízení 21.12.2006 usnesení ZM č. 161/12/2006 
Zadání Schválení 29.11.2012 usnesení ZM č. 135/11/2012 
Regulační plán nebo jeho změna nabytí účinnosti   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni   
Ukončení evidence ke dni   

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/uzpl.xml 
Záznam proveden dne:2.7.2014 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Hermanová 
Telefon:380766704 
Email:jana.hermanova@mu.ckrumlov.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.