Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Konstantinovy Lázně
Řešené území:k.ú. Břetislav, Dlouhé Hradiště, Konstantinovy Lázně, Nová Ves u Bezdružic, Okrouhlé Hradiště, Poloučany, Potín

 

Číslo (kód):70757692
Pořizovatel:Městský úřad Stříbro 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Urbio Projekt, Bělohorská 3, Plzeň
• identifikační číslo:12466301
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. TAUŠ PETR, PLZEŇ
• číslo autorizace:1041

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 13.12.2017  usnesení ZO č. 33/II/4 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 23.1.2019  usnesení ZO č. 4/01/2019/ZO/II/3 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti   
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:17.1.2020 
Zaznamenal(a):Bc. Jana Kopetová 
Telefon:374801143 
Email:kopetova@mustribro.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.