Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Hluboké Mašůvky
Řešené území:k.ú. Hluboké Mašůvky

 

Číslo (kód):80672853
Pořizovatel:Městský úřad Znojmo 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Miloslav Sohr, Ph.D., Zelná 104/13, Brno
• identifikační číslo:68090731
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. SOHR MILOSLAV, BRNO
• číslo autorizace:3099

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 2.5.2012   
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 25.6.2013   
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 21.2.2015  
Zpráva o uplatňování územního plánu schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.znojmocity.cz/ 
Záznam proveden dne:25.4.2019 
Zaznamenal(a):Ing. Libuše Krátká 
Telefon:515216333 
Email:libuse.kratka@muznojmo.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.