Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Erpužice
Řešené území x):k.ú. Blahousty, Erpužice, Malovice u Erpužic

 

Číslo (kód):69007509
Pořizovatel:Městský úřad Stříbro 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Blanka Hysková - arch. projekt. ateliér, Jiráskovo náměstí 1727/18, Plzeň
• identifikační číslo osoby:15751571
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. HYSKOVÁ BLANKA, PLZEŇ
• číslo autorizace:1142

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací x)Schválení pořízení 24.10.2016  usnesení ZO č. 23/I./6 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu nebo rozhodnutí o obsahu změny Schválení 16) 31.1.2017  usnesení ZO č. 26/I./3 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 22.5.2019  
Zpráva o uplatňování územního plánu y) schválení   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:12.6.2019 
Zaznamenal(a):Bc. Jana Kopetová 
Telefon:374801143 
Email:kopetova@mustribro.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.