Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Územní studie Křižanov - Na Zahrádkách
Řešené území x):k.ú. Křižanov

 

Číslo (kód):75687371
Pořizovatel:Městský úřad Velké Meziříčí 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Pavel Ondráček, Studio P, Nádražní 52,
• identifikační číslo osoby:70401977
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. PSOTA JAN, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
• číslo autorizace:1042

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 25.5.2018  
Možnost využití Schválení13) 18.8.2020  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-studie 
Záznam proveden dne:24.8.2020 
Zaznamenal(a):Ing. Lenka Ryšavá 
Telefon:564602270 
Email:rysava.l@kr-vysocina.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.