Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE15)

Název:Studie revitalizace veřejného prostranství návsi v sídle Blahousty
Řešené území x):k.ú. Blahousty

 

Číslo (kód):89414613
Pořizovatel:
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 497/9, Praha 7
• identifikační číslo osoby:26483734
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. BERÁNEK KAREL, PRAHA 8
• číslo autorizace:1942

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání Předání zhotoviteli 20.7.2017  
Možnost využití Schválení13) 22.5.2018  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití Schválení pořizovatelem nebo vypuštění z evidence podle § 30 odst. 6 stavebního zákona  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 500 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:29.5.2018 
Zaznamenal(a):Bc. Jana Kopetová 
Telefon:374801143 
Email:kopetova@mustribro.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.