Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2007 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEJICH ZMĚNY

Název:Územní plán obce Erpužice - Změna č. 1 ÚPO Erpužice
Řešené území:k.ú. Erpužice

 

Číslo (kód):63756304
Pořizovatel:Městský úřad Stříbro 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Petr Leitl - URBIOPROJEKT, Pod vrchem 300/16, Plzeň
• identifikační číslo:11620366
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. LEITL PETR, PLZEŇ
• číslo autorizace:1040

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení    
Zadání zahájení projednání 28.5.2008  
schválení 16) 15.9.2008   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 4.5.2009  
stanovisko krajského úřadu 19)   
vydání 20) 29.3.2010  3/VII/1, OOP č.1/2010 
nabytí účinnosti 14.4.2010  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2880 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/ 
Záznam proveden dne:6.12.2018 
Zaznamenal(a):Mgr. Martin Schejbal 
Telefon:377195273 
Email:martin.schejbal@plzensky-kraj.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.