Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Nihošovice - Změna č. 2 územního plánu Nihošovice
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód):12650699
Pořizovatel:Městský úřad Strakonice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Brůha a Krampera, architekti s.r.o., Vodní 12/42, České Budějovice 5
• identifikační číslo:3184439
Projektant
• jméno a příjmení:
• číslo autorizace:

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení   schválené pořízení - usnesení zastupitelstva obce č. 10/2019 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 7.3.2019  rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení změny ÚP a o jejím obsahu. 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 29.4.2021  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:návrh dostupný na adrese: http://www.strakonice.eu/content/uzemne-planovaci-dokumentace-obce-nihosovice 
Záznam proveden dne:15.4.2021 
Zaznamenal(a):Bc. Jana Hudáková 
Telefon:383700850 
Email:jana.hudakova@mu-st.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.