Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.



REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán města Český Krumlov - Změna č.20 ÚPO Český Krumlov
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód):31899661
Pořizovatel:Městský úřad Český Krumlov 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Boq architekti, Na Maninách 1590/29, Praha 7
• identifikační číslo:3612449
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. STACHOVÁ JANA, TÁBOR
• číslo autorizace:1828

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 24.11.2011  usnesení ZM č. 179/10/2011 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16)    
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti   
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:27.1.2021 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Hermanová 
Telefon:380766704 
Email:jana.hermanova@mu.ckrumlov.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.