Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán obce Erpužice - Změna č. 1 ÚPO Erpužice
Řešené území:k.ú. Erpužice

 

Číslo (kód):63756304
Pořizovatel:Městský úřad Stříbro 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Petr Leitl - URBIOPROJEKT, Pod vrchem 300/16, Plzeň
• identifikační číslo:11620366
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. LEITL PETR, PLZEŇ
• číslo autorizace:1040

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení    
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 15.9.2008   
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 14.4.2010  
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni 22.5.2019   

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 2880 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/ 
Záznam proveden dne:12.6.2019 
Zaznamenal(a):Bc. Jana Kopetová 
Telefon:374801143 
Email:kopetova@mustribro.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.