Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán města Nejdek - Změna č. 1 ÚPM Nejdek
Řešené území:k.ú. Nejdek

 

Číslo (kód):73508852
Pořizovatel:Městský úřad Nejdek 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Vlasta Poláčková, urbanistický atelier UP-24, U Sadu 13, Praha 6
• identifikační číslo:16102053
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. POLÁČKOVÁ VLASTA, PRAHA 6
• číslo autorizace:841

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 10.9.2015  usn. ZM č. ZM/171/8/15; 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 16.12.2015  usn. ZM č. ZM/334/10/15; 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 8.7.2016 OOP; 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 10000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.nejdek.cz/urad-2/dokumenty-mesta/uzemni-plan/ 
Záznam proveden dne:14.7.2016 
Zaznamenal(a):Ing. Lenka Burešová 
Telefon:354222309 
Email:lenka.buresovaORR@kr-karlovarsky.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.