Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Nehvizdy - Změna č. 3
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód):79793976
Pořizovatel:Úřad městyse Nehvizdy 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o., Chaberská 230/3, Praha 8
• identifikační číslo:44847548
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. BINDEROVÁ DANIELA, PRAHA 9
• číslo autorizace:3426

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací Schválení pořízení 25.4.2013  usnesení č. 7/28/2013 
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu Schválení 16) 29.8.2013  usnesení č. 10/32/2013 
Územní plán nebo jeho změna Nabytí účinnosti 19.2.2015 usnesení č. 16/3/2015 
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části ke dni    

 

Měřítko hlavního výkresu:1 : 10000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.nehvizdy.cz 
Záznam proveden dne:9.2.2015 
Zaznamenal(a):Iva Johánková 
Telefon:257280940 
Email:johankova@kr-s.cz 

 


Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.