Česky English Deutsch Francais

Výsledky vyhledání

Heslo: venkov

Články

AutorNázevPramen
10. výročie vzniku Slovenskej agentúry životného prostredia. Enviromagazín 2003,mimoř.č.,39 s.
Agentura SAPARD. Věst. MZe 2003,č.1,s.35-46
Agrární komora ČR - významný partner Celostátní sítě pro venkov. Obec a finance 2012,č.1,sam.příl. Venkov,č.3,s.6-7,1 obr.
Aktuální stav implementace programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. Obec a finance 2011,č.4,sam.příl. Venkov,č.1,s.6-7,1 obr.,1 gr.
Architektura je humanitní obor. Zlatý řez 2016,č.39,s.36-39,res.angl.
Auslaufmodell Rastersiedlung. NÖ gestalten 2001,č.92,s.6-7,9 obr.
Budoucí podpora venkova v Evropě. Obec a finance 2004,č.4,příl.Zpravodaj MZe,s.IV,1 fot.
Celostátní síť pro venkov. Obec a finance 2008,č.5,příl.Zpravodaj MZe,s.41,2 obr.
Celostátní sítě pro venkov v okolních zemích a jejich mezinárodní působení. MAĎARSKO – (HNRN) Maďarská celostátní síť pro venkov. Obec a finance 2012,č.4,sam.příl. Venkov,č.7/2012,s.8-9,1 fot.
Celostátní sítě pro venkov v okolních zemích a jejich mezinárodní působení. POLSKO – (KSOW) Polská celostátní síť pro venkov. Obec a finance 2012,č.4,sam.příl. Venkov,č.7/2012,s.9,1 fot.
Country matters. Green Places 2008,č.47,s.14-17,10 fot.
Česká krajina v Evropské unii. Zprav. MŽP 2005,č.5,s.10-12,2 obr.
Deklarace o městech a ostatních lidských sídlech v novém miléniu. Urban. a územní rozvoj 2001,č.6,sam.příl.s.1-8
Die "Siedlung mit Zukunft": Neue und alte Innenhöfe... NÖ gestalten 2004,č.105,s.4-5,3 obr.,1 pl.
Dobře připravená šance. Spolek pro obnovu venkova. S'95 1995,č.19,s.19-20
Dodatek k Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury pro rok 2004. Věst. MMR 2004,č.2,s.4-8
Dosavadní výsledky realizace Programu obnovy venkova. Zahrada - park - krajina 2003,č.2,s.VI-VII,3 obr.,4 tab.
École élémentaire et college, Holzkirchen, Baviere, Allemagne. Archit. d'Aujourd'hui 2006,č.364,s.82-85,7 obr.,8 pl.
Ein Passivhaus als "Ergänzung" zur Villa. NÖ gestalten 2001,č.94,s.38-40,3 obr.
Evropská síť pro rozvoj venkova. Obec a finance 2012,č.4,sam.příl. Venkov,č.7/2012,s.7,1 fot.
Faremní plánování - nový koncept pro poskytování dotací z AEO v ZCHÚ. Obec a finance 2012,č.2,sam.příl. Venkov,č.4,s.9,1 obr.,1 sit.
Gesellschaftlicher Wandel verändert Verkehrsverhalten. Strasse und Verkehr 2006,č.12,s.49-50,1 fot.
Charta vesnic. Evropu netvoří pouze města, stejně tak je tvořena vesnicemi. Obec a finance 2000,č.2,s.50
Inventura urbanismu. Jak učit architekty venkovu? Obec a finance 2016,č.1,s.62-63,1 obr.
Ivan Dejmal: Český venkov v EU. Nad konferencí Tvář naší země - krajina domova. Architekt 2005,č.5,s.48-49,3 obr.
Kvalita života a mnohotvárnost hospodářství na venkově. Obec a finance 2008,č.5,příl.Zpravodaj MZe,s.39,tab.,2 gr.
Massives Dorfhaus. DBZ 2010,č.1,sam.příl. Vorteile,s.16-19,8 fot.
Ministerstvo zemědělství podpořilo ve IV. ose PRV celkem 112 MAS. Veř. správa 2009,č.13,příl. Zpravodaj,s.6,1 fot.,1 tab.
Národní konference o venkovu. Veř. správa 2006,č.42,příl.Zpravodaj,s.2,3 fot.
Národní konference VENKOV 2011. Obec a finance 2011,č.5,sam.příl. Venkov,č.2,s.10-12,6 obr.
Niedrigenergiehaus in Purkersdorf. NÖ gestalten 2003,č.101,s.16-17,4 obr.
Nově do venkovské zástavby. Byt magazín 2008,č.4,s.38-40,5 obr.
Nové výzvy podpoří cestovní ruch, venkov i bydlení. Dotační programy pro města a obce. Veř. správa 2015,č.23,s.20-21,1 obr.
Obce s rozšířenou působností. Charakteristika obvodů podle venkovského osídlení. Obec a finance 2003,č.5,s.39,1 mp.
Obnova venkovského osídlení. ÚP a urban. 1990,č.5/6,s.226
Obraz ještě přežívá, podstata mizí. Zlatý řez 2016,č.39,s.4-13,res.angl.
Podmínky soutěže Vesnice roku 2000. Veř. správa 2000,č.14,příl.s.I-IV
Pozemkové úpravy a tvorba krajiny. Obec a finance 2004,č.3,příl.Zpravodaj MZe,s.IV,1 fot.
Priority národního rozvoje České republiky: Sektorové a regionální programy působí společně. Veř. správa 2000,č.1,s.12 a 21
Program obnovy venkova do regionů. Zřizování a zaměření činnosti výběrových výborů v roce 2000. Obec a finance 2000,č.3,s.44-45,4 tab.
Program obnovy venkova v roce 2001. Obec a finance 2000,č.5,příl.Věst. MMR,č.5,s.20
Program obnovy venkova. Návrh zásad pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj. Obec a finance 1997,č.5,příl.Věst. MMR,č.5,s.16-19
Program obnovy venkova. Podmínky pro rok 1997. S'97 1997,č.19,s.22-23
Program obnovy venkova. Zásady. Veř. správa 1999,č.7,příl.s.V-VIII
Program rozvoje venkova ČR - 8. kolo příjmu žádostí startuje. Obec a finance 2009,č.4,s.40-41,2 tab.,3 gr.
Projet d'un quartier de ville "naturalisé", Chessy. Archit. d'Aujourd'hui 1999,č.324,s.48-49,obr.
První Programy rozvoje venkova pro období 2007-2013 odsouhlaseny: Česká republika a Švédsko. Veř. správa 2007,č.31,příl.s.VI-VII,1 fot.,1 tab.
Půda - základ udržitelného rozvoje. Z činnosti Tematické pracovní skupiny v Jihomoravském kraji. Obec a finance 2011,č.5,sam.příl. Venkov,č.2,s.8,1 mp.
Rodinný dům Hvozdec - dvoufázová výstavba. Stavba 2011,č.4,s.44-47,10 obr.,4 pohl.,1 řez,2 půd.,angl.res.
Rozpočtové určení daní. Zruší Ústavní soud koeficienty velikostních kategorií obcí? Obec a finance 2006,č.4,s.18-19,1 tab.,1 fot.
Stavba pro venkov '97. Pomohou vysoké školy venkovu? Fórum ABF 1997,č.7,s.39-42,16 obr.,1 fot.
Study programme on European spatial planning - retrospective and outlook. Research News 2000,č.1,s.5-7,mp.
Školy obnovy venkova jsou zdrojem nových poznatků a místem výměny zkušeností. Obec a finance 2012,č.1,sam.příl. Venkov,č.3,s.9,2 obr.
Tradiční stavba vinařství v novodobém pojetí. Stavitel 2011,č.12,s.24-25,5 obr.
Tvář venkova. Venkovské stavby 2011. Obec a finance 2012,č.2,s.56-57,5 obr.
Venkov nevymírá. Nejnovější statistické srovnání měst a venkova. Obec a finance 2010,č.1,s.36-38,3 tab.,1 obr.,1 kartogr.
Venkovské obce. Věkové a vzdělanostní složení obyvatelstva. Obec a finance 2004,č.3,s.50-51,2 tab.,1 gr.,1 mp.
Výsledky soutěže Vesnice roku 2013. Obec a finance 2013,č.4,s.8-15,obr.,1 tab.
Výsledky soutěže Vesnice roku 2014. Obec a finance 2014,č.4,s.8-15,16 obr.,1 tab.
Výsledky soutěže Vesnice roku 2015. Obec a finance 2015,č.4,s.6-13,1 tab.,13 obr.
Výsledky soutěže Vesnice roku 2016. Obec a finance 2016,č.4,s.6-13,16 fot.,tab.
Výsledky soutěže Vesnice roku 2017. Obec a finance 2017,č.4,s.6-13,17 obr.,tab.
ADAM, Brigitte - DRIESSEN, Kathrin - MÜNTER, AngelikaWie Städte dem Umland Paroli bieten können. Forschungsergebnisse zu Wanderungsmotiven, Standortentscheidungen und Mobilitätsverhalten. Raumforsch. und Raumordn. 2008,č.5,s.398-414,2 tab.,7 obr.,res.angl.,lit.
ADÁMKOVÁ, MichaelaStop vylidňování venkova. Veř. správa 2017,č.6,s.2-5,3 obr.
AGGER, PederHistorie krajinné ekologie. Ochr. přír. 1997,č.10,s.306-310,4 obr.,1gr.,2 sch.,lit.,angl. res.
AHLMEYER, Florian - WITTOWSKY, DirkWas brauchen wir in ländlichen Räumen? Erreichbarkeitsmodellierung als strategischer Ansatz der regionalen Standort- und Verkehrsplanung. Raumforsch. und Raumordn. 2018, č. 6, s. 531-550, 12 obr., tab., lit., angl. a něm. res.
ANDRLE, AloisBudoucnost venkova ve Spolkovém Německu. V+A 1991,č.2,s.68-72
ANDRLE, AloisExodus z venkova zastaven. Moderní obec 1999,č.12,s.20,2 tab.
ANDRLE, AloisMinulost, přítomnost a budoucnost venkova. Obec a finance 1998,č.2,sam.příl.Minulost, přítomnost a budoucnost venkova,s.1-16,18 tab.,2 gr.,3 kartogr.
ANDRLE, AloisNastává oživení venkovského osídlení? Stavitel 2004,č.1,s.56-57,2 tab.,1 mp.
ANDRLE, AloisObyvatelstvo našeho venkova. Obec a finance 2004,č.1,s.50,2 tab.
ANDRLE, AloisProměny venkova ve světě. V+A 1990,č.2,s.78-80,1 tab.
ANDRLE, AloisReprodukce obyvatelstva se stabilizuje. Shrnutí základních demografických trendů posledních let. Obec a finance 2002,č.5,s.53-54,2 tab.
ANDRLE, AloisStabilizace obyvatelstva a bydlení na venkově. Veř. správa 2002,č.45,s.24,1 fot.
ANDRLE, AloisVenkov a venkovský prostor. Moderní obec 1995,č.5,s.42-44
ANDRLE, AloisVenkov a vývoj populace. Nové rysy populačního vývoje venkova - úbytek se zastavil. Obec a finance 2004,č.2,s.54-55,2 tab.,1 mp.
ANDRLE, AloisVenkovská města a jejich vitalita. Veř. správa 2000,č.50,příl.s.VII-VIII,2 tab.,1 gr.
ANDRLE, AloisVylidňování venkova se zastavilo. ÚP a urban. 1996,č.5/6,s.240-243,5 tab.,1 gr.
ANDRLE, Alois - HLADÍK, Jiří a kol.Průzkum venkovského osídlení a bydlení. 1.část. Veř. správa 2002,č.47,příl.s.I-XII,15 tab.,3 gr.
ANDRLE, Alois - SRB, VladimírObnova venkovského osídlení. Demografie 1991,č.2,s.156-157
ANTONOVÁ, MarieFrancie: meziobecní spolupráce. Veř. správa 2005,č.29,s.24-25,3 fot.
AREFÄLL, Eva-LenaSchulische Infrastruktur und Schülertransport in ländlichen Gemeinden Schwedens. Inform. Raumentw. 2003,č.12,s.755-759,2 mp.
ARTHO, Jürg - MATTI, DanielCARLOS im Praxistest: Ergebnisse der Evaluation. Strasse und Verkehr 2006,č.5,s.27-30,2 gr.,1 tab.1 obr,1 mp.
ASIF, Kamal - RAHMAN, HifzurLand use and socio-economic responses to urban encroachment on agricultural land - a study of an Indian urban-rural fringe. Geogr. čas. 2013,č.4,s.289-314,lit.,15 tab.,11 obr.,slov.res.
BADE, Franz-JosefZu den wirtschaflichen Chancen und Risiken der ländlichen Räume. Raumforsch. und Raumordn. 1997,č.4/5,s.247-259,mp.,gr.
BALTHASAR, DésiréeHerausforderung Förderung. Garten + Landschaft 2018, č. 9, s. 40-41, 1 mp.
BARCELO, Jean-YvesModern approaches to local development. Habitat Debate 1999,č.1,s.10-11,obr.,lit.
BARTONÉK, IvoRozmanitá podmanivost francouzského venkova. Domov 2001,č.2,s.36-39,10 fot.
BARTUŠEK, OndřejPorovnání českých a evropských ukazatelů rozvoje venkova. Urban. a územní rozvoj 2000,č.2,s.2-16,21 tab.,5 kartogr.,2 gr.
BAŠE, MiroslavBudoucnost zástavby na našem venkově. Nostalgie nebo realismus? Veř. správa 2000,č.17,příl.s.I-V
BAŠE, MiroslavNaše vesnice a úpravy jejich prostředí. Veř. správa 2007,č.16,příl.Zpravodaj,s.3-4,6 fot
BAŠE, MiroslavO příčinách principiálního ohrožení území,pozitivních a negativních důsledcích změn systému samosprávy a jejích kompetencí,o ohrožení hodnot urbanizovaných území. ÚP a urban. 1993,č.4,s.178-179
BAŠE, MiroslavSituace venkova - aktuální a zneklidňující problém. ÚP a urban. 1996,č.5/6,s.247-251,3 fot.
BAŠE, MiroslavÚzemní plánování na venkově - příležitosti a hrozby. Obec a finance 2004,č.2,s.52-53,3 mp.
BAŠE, MiroslavZnehodnocená krajina venkova. Urban. a územní rozvoj 2005,č.5,sam.příl.Venkov,s.12-17,2 mp.
BAUER, Siegfried - BECKMANN, Gisela - PICK, DorisSCOPE - Strategien der ländlichen Regionalentwicklung in Europa. Inform. Raumentw. 1996,č.11/12,s.833-846,mp.,gr.,tab.
BAUTZOVÁ, LibušeBude tady těsno. Ekonom 2006,č.33,s.56-57,2 fot.,2 gr.
BECK, Rainer - MAIER, Jörg - OBERMAIER, FrankRegionalmanagement in ländlichen Räumen in der Bundesrepublik Deutschland. Formen der Implementation und Perspektiven der weiteren Entwicklung. Inform. Raumentw. 1999,č.9/10,s.587-595
BECKER, Klaus - SPIEKERMANN, HolgerDie Zukunft der Kulturlandschaft zwischen Verlust, Bewahrung und Gestaltung. Wissenschaftliche Plenarsitzung 2000. Nachrichten ARL 2000,č.2,s.35-39,obr.
BEDNAŘÍK, JanFondy podpoří strukturální politiku. Moderní obec 2000,č.3,s.7-8
BEDNÁŘOVÁ, HanaJak se změnil venkov za 10 let? Srovnání obcí na základě dat sčítání lidu. Obec a finance 2012,č.2,s.38-41,5 tab.,10 obr.,2 gr.
BEDRNA, JaroslavObecné úvahy o vývoji českého venkova. Urban. a územní rozvoj 2005,č.5,sam.příl.Venkov,s.35-36
BEDRNA, JaroslavVision Planet - Česká republika. Národní příspěvek. Urban. a územní rozvoj 1998,č.6,s.3-17,8 mp.,5 tab.
BELZ, Sebastian aj.Ein nachhaltiges Siedlungsstrukturmodell für den ländlichen Raum - veranschaulicht am Beispel des Kreises Rügen. Raumforsch. und Raumordn. 1998,č.2/3,s.111-124,mp.,lit.
BENEŠ, IvanObnova venkova a územní energetické koncepce. Veř. správa 2003,č.25,příl.Zpravodaj Spolku pro obnovu venkova,s.2-4,1 tab.,1 mp.,4 gr.,2 fot.
BERESECKÁ, JankaTvorivosť a konkurencieschopnosť vidieckeho regionu. Regionální rozvoj 2013,č.2,s.24-32,3 obr.,5 tab.,angl. res.,lit.
BERNARD, JosefProstorové vzorce rozvinutosti venkovských obcí Česka. Geografie 2012,č.1,s.72-94,4 tab.,7 obr.,lit.,angl.res.
BETLACH, ZdeněkSAPARD - pomoc venkovu a zemědělství. Moderní obec 1999,č.12,příl.s.I-VIII,1 mp.,1 tab.,1 sch.
BIČÍK, IvanProměny geografie zemědělství. Geografie 2005,č.2,s.91
BLACK, Stuart - BRYDEN, John - SPROULL, AlanTelematics, rural economic development and SMEs: Some demand-side evidence. Inform. Raumentw. 1996,č.11/12,s.755-775,mp.,tab.
BLAŽEK, BohuslavVenkov a město: otevřený problém. Veř. správa 2003,č.22,příl.s.5-6,2 fot.
BLOTEVOGEL, Hans HeinrichZur Kontroverse um den Stellenwert des Zentrale-Orte-Konzepts in der Raumordnungspolitik heute. Inform. Raumentw. 1996,č.10,s.647-657,lit.
BLUME, WiebkeDas niederländische Kaskokonzept - neue Wege in der deutschen Raumplanung? Raumforsch. und Raumordn. 1997,č.1,s.24-37,lit.,tab.,obr.
BONTRON, Jean-ClaudeLe tourisme facteur de développement pour les régions rurales. Inform. Raumentw. 1996,č.11/12,s.745-753,tab.,gr.,mp.
BORCZ, ZuzannaChosen Problems of Polish Villages. Archit. a urban. 2000,č.1/2,s.71-76,1 tab.,2 gr.,2 obr.,1 sch.,res.slovensky
BORUTA, Tomáš - IVAN, IgorPublic transport in rural areas of the Czech Republic - case study of the Jeseník region. Mor. Geogr. Reports 2010,č.2,s.2-15,7 obr.,2 tab.,lit.,čes.res.
BOSCH, Stephan - PEYKE, GerdGegenwind für die Erneuerbaren - Räumliche Neuorientierung der Wind-, Solar- und Bioenergie vor dem Hintergrund einer verringerten Akzeptanz sowie zunehmender Flächennutzungskonflikte im ländlichen Raum. Raumforsch. und Raumordn. 2011,č.2,s.105-118,obr.,tab.,gr.,fot.,lit.
BRABEC, Jan - HOBSTOVÁ, Pavla - HOLUB, PetrHledání ztraceného ráje. Respekt 1994,č.7,s.7 a 9
BRACHER, TilmanKommunale Aufgaben zur Mobilität im ländlichen Raum. Difu-Berichte 2002,č.2,s.22-23,1 gr.
BRINDZA, Ján - DOBRUCKÁ, AnnaGenofond ako súčasť obnovy obcí na Slovensku. Projekt 1997,č.5,s.80
BRINKMANN, Wolfgang - DITTRICH-WESBUER Andrea - MIELKE BerndPendelverflechtungen in Nordrhein-Westfalen. Strukturen, Entwicklungen, Einschätzungen. Inform. Raumentw. 2007,č.2/3,s.93-104,11 obr.,8 tab., lit.
BRODDA, Yvonne - MOSE, IngoZwischen Regionalisierung und Nachhaltigkeit. Neue regionale Entwicklungskonzepte für periphere ländliche Räume in der EU. Raumforsch. und Raumordn. 2002,č.3/4,s.272-276,1 mp.
BUČEK, AntonínKrajina a životní prostředí ČR na konci 20. století. Veronica 2000,č.6,s.1-5,2 fot.
BUČEK, AntonínKrajina České republiky a pastva. Veronica 2000,14.zvl.vyd.Pastevectví a krajina,s.1-7,7 fot.
BUČEK, Antonín - LACINA, JanHarmonická kulturní krajina venkova. Veronica 1994,4.zvl.vyd.Obnova venkova,s.5-15
BUCHER, Hansjörg - KOCKS, MartinaAdaptation strategies for rural/peripheral regions with a high demographic decline in the new German Länder - a new demonstration project of spatial planning. Research News 2001,č.2,s.4,1 gr.
BUREŠ, PavelLidové stavby - ozdoba našeho venkova?! Jak přestavovat, upravovat, obnovovat, ale neublížit. 1. část. Domov 1996,č.5,s.38-40,4 fot.
BUREŠ, PavelLidové stavby - ozdoba našeho venkova?! Jak přestavovat, upravovat, obnovovat, ale neublížit. 10. část. Domov 1997,č.3,s.30-32,6 fot.
BUREŠ, PavelLidové stavby - ozdoba našeho venkova?! Jak přestavovat, upravovat, obnovovat, ale neublížit. 11. část. Domov 1997,č.5,s.33-35,8 fot.
BUREŠ, PavelLidové stavby - ozdoba našeho venkova?! Jak přestavovat, upravovat, obnovovat, ale neublížit. 12. část. Domov 1997,č.7,s.34-35,6 fot.
BUREŠ, PavelLidové stavby - ozdoba našeho venkova?! Jak přestavovat, upravovat, obnovovat, ale neublížit. 13. část. Domov 1997,č.9,s.28-29,7 fot.
BUREŠ, PavelLidové stavby - ozdoba našeho venkova?! Jak přestavovat, upravovat, obnovovat, ale neublížit. 15. část. Domov 1998,č.1,s.50-51,3 fot.
BUREŠ, PavelLidové stavby - ozdoba našeho venkova?! Jak přestavovat, upravovat, obnovovat, ale neublížit. 16. část. Domov 1998,č.3,s.49-51,8 fot.
BUREŠ, PavelLidové stavby - ozdoba našeho venkova?! Jak přestavovat, upravovat, obnovovat, ale neublížit. 17. část. Domov 1998,č.5,s.48-49,4 fot.
BUREŠ, PavelLidové stavby - ozdoba našeho venkova?! Jak přestavovat, upravovat, obnovovat, ale neublížit. 18. část. Domov 1998,č.7,s.37-39,6 fot.
BUREŠ, PavelLidové stavby - ozdoba našeho venkova?! Jak přestavovat, upravovat, obnovovat, ale neublížit. 19. část. Domov 1998,č.9,s.48-49,2 fot.
BUREŠ, PavelLidové stavby - ozdoba našeho venkova?! Jak přestavovat, upravovat, obnovovat, ale neublížit. 2. část. Domov 1996,č.6,s.32-33,5 fot.
BUREŠ, PavelLidové stavby - ozdoba našeho venkova?! Jak přestavovat, upravovat, obnovovat, ale neublížit. 3. část. Domov 1996,č.7,s.34-35,7 fot.
BUREŠ, PavelLidové stavby - ozdoba našeho venkova?! Jak přestavovat, upravovat, obnovovat, ale neublížit. 5. část. Domov 1996,č.9,s.34-35,7 fot.
BUREŠ, PavelLidové stavby - ozdoba našeho venkova?! Jak přestavovat, upravovat, obnovovat, ale neublížit. 6. část. Domov 1996,č.10,s.30-31,7 fot.
BUREŠ, PavelLidové stavby - ozdoba našeho venkova?! Jak přestavovat, upravovat, obnovovat, ale neublížit. 7. část. Domov 1996,č.11,s.32-33,6 fot.
BUREŠ, PavelLidové stavby - ozdoba našeho venkova?! Jak přestavovat, upravovat, obnovovat, ale neublížit. 8. část. Domov 1996,č.12,s.36-37,5 fot.
BUREŠ, PavelLidové stavby - ozdoba našeho venkova?! Jak přestavovat, upravovat, obnovovat, ale neublížit. 9. část. Domov 1997,č.1,s.28-30,7 fot.
BUREŠ, PavelLidové stavby - ozdoba našeho venkova?! Jako přestavovat, upravovat, obnovovat, ale neublížit. 4. část. Domov 1996,č.8,s.34-35,8 fot.
BÜRKEL, Peter - STAUBER, MartinProjektierung von Güterstrassen. Strasse und Verkehr 2005,č.6,s.29-31,lit.,7 obr.,2 tab.
BUSCH, Fritz - DIESCH, Stefanie - KIRCHHOFF, PeterBesserer Busverkehr auf dem Land. Int. Verkehrswesen 2004,č.5,s.220-223,lit.,4 gr.,2 obr.
BUŠEK, Radislav - KOUBEK, KarelBlýskání na lepší časy? Moderní obec 2001,č.12,s.43,1 obr.
BUTHE, BerndMobilitätsmanagement im ländlichen Raum. Inform. Raumentw. 2019, č. 1, s. 86-97, 5 obr., 1 kartogr.
BUTZIN, Anna - GÄRTNER, StefanBürgerschatliches Engagement, Koproduktion und das Leitbild gleichwertiger Lebensbedingungen. Raumforsch. und Raumordn. 2017,č.6,s.513-526,1 kartogr.,6 gr.,lit.,něm.a angl.res.
CIHLÁŘ, MiroslavTechnická infrastruktura venkova. Urban. a územní rozvoj 2005,č.5.sam.příl.Venkov,s.28-29,3 tab.
CÍLEK, VáclavZměny české krajiny za posledních sto let a trendy jejího dalšího vývoje. Ochr. přír. 1996,č.9,s.259-265,6 obr.,6 fot.,lit.
CÍLEK, Václav - BAŠE, MiroslavKrajina - paměť, útěcha, osud. Veř. správa 2005,č.33,příl.Spolek pro obnovu venkova ČR a Veřejná správa,s.I-XII,9 fot.
CLAßEN, ThomasLärm macht krank - Gesundheitliche Wirkungen von Lärmbelastungen in Städten. Inform. Raumentw. 2013,č.3,s.223-234,4 tab.,lit.
CORAJOUD, MichelLa ville diffuse dans les traces du tissu rural. Urbanisme 2004,č.338,s.48-50,1 obr.
CURRY, Nigel - OWEN, StephenRural planning in England. A critique of current policy. Town Plan. Review 2009,č.6,s.575-595,2 tab.,lit.
CZERNÁ, IvetaVeřejné internetové stanice a malé obce: Šance být on line. Veř. správa 2000,č.29,s.10-11,1 obr.,2 tab.
ČANČÍK, JosefNová náves v Dolním Městě. Stavba 2009,č.1,s.16-19,5 obr.,1 řez,1 sit.,angl.res.
ČEPELKA, OldřichIniciativa Evropské unie LEADER: šance pro český venkov? Veř. správa 2003,č.1/2,s.38-39,2 fot.
DANIELZYK, RainerGleichwertigkeit unter Schrumpfungsbedingungen. Herausforderungen für die Raumordnung. Nachrichten ARL 2014,č.2,s.16-19,lit.
DAVIDOVÁ, TeréziaNajdôležitejšia je aktivita občanov. 1. část. Enviromagazín 1999,č.3,s.16,3 fot.
DECRESSAC, PascalPôles métropolitains. Quand Amiens prend date. Urbanisme 2012,zvl.č.42,s.20-22,11 fot.
DECHAU, WilfriedenVIA - auf dem Weg. Werk, Bauen + Wohnen 2004,č.1/2,s.44-51,8 obr.,5 pl.
DEITERS, JürgenRevize koncepce střediskové soustavy. Oživení klasického nástroje uspořádání prostoru? Urban. a územní rozvoj 1998,č.1,s.41-48,1 obr.
DOBRUCKÁ, AnnaQuo vadis, vidiek? Urbanita 2010,č.3,s.8-9,2 obr.,angl.res.
DOSTÁLOVÁ, LenkaVymezení venkova v Plzeňském kraji. Zprav. ČSÚ 2008,č.6,s.168-172,3 tab.,3 kartogr.
DOUBNER, KarelNeviditelná architektura. Fórum ABF 2002,č.3,s.46-55,čet.obr.,půd.,pl.
DOUCHA, TomášČeské zemědělství po roce 1990. Urban. a územní rozvoj 2005,č.5,sam.příl.Venkov,s.18-20,7 tab.
DOWER, MichaelA new agenda for work, rest and play. Landscape Design 1999,č.281,s.C06-C09,obr.
DUANY, Andrés - TALEN, EmilyTransect planning. APA Journal 2002,č.3,s.245-266,lit.,3 pl.,3 tab.,2 gr.
DUJKA, VladimírDrobná držba - významný prvek našeho venkova. Sborník ze semináře, Jičín 2005. Urban. a územní rozvoj 2006,č.2,sam.příl.Venkov II - sídla a krajina,s.63-66,čet.fot.
ECONOMOU, DimitriThe planning system and rural land use control in Greece: A European perspective. European Plan. Studies 1997,č.4,s.461-476,tab.,lit.
ELIÁŠ, AntonínNeradostné vyhlídky. Peněz na obnovu vesnice ubývá. Obec a finance 2001,č.1,s.48-49,1 tab.,3 fot.
ELIÁŠ, AntonínPřinášet inspiraci. Moderní obec 1996,č.8,s.6-7
ELIÁŠ, PavolCintoríny vo vidieckej krajine. Veronica 2014,č.3,s.42-43,2 obr.
ENGLERT, KlausSchaumschlagen. Baumeister 2007,č.10,s.70-77,5 fot.,3 pl.
ESSEX, Stephen - BRAYSHAY, MarkTown versus country in the 1940s. Planning the contested space of a city region in the aftermath of the Second World War. Town Plan. Review 2005,č.3,s.239-264,lit.,1 tab.,2 obr.,1 mp.
FAVRY, Eva - HIESS, HelmutInfrastrukturen der Daseinsvorsorge in Österreichs ländlichen Gebieten. Inform. Raumentw. 2008,č.1/2,s.57-69,5 obr.
FELLNER, Anne - TSCHEPE, ChristfriedEinerseits und andererseits - das ist Fürstenwalade. Inform. Raumentw. 2005,č.8,s.537-547,6 obr.,2 mp.,1 gr.,3 tab.
FIELDHOUSE, Ken - McDONALD, SallyReviving rural Britain - the second agricultural revolution. Landscape Design 2001,č.300,s.20-21
FISCHER, TatjanaZur Zukunft des Altseins auf dem Land. Inform. Raumentw. 2016,č.2,s.237-248,4 obr.,3 tab.,lit.
FLORIAN, JanDvacet let Programu obnovy venkova. Obec a finance 2011,č.2,s.60-61,3 obr.
FLORIAN, JanNárodní strategie rozvoje venkova. Zahrada - park - krajina 2003,č.2,s.10-11
FLORIAN, JanZaměstnanost – klíčový úkol (nejen) na venkově. Obec a finance 2014,č.2,s.46-47,1 obr.
FOSS, OlafStructural change of a welfare state - impacts on rural areas. Inform. Raumentw. 1996,č.11/12,s.791-807,tab.,mp.,gr.
FRESHWATER, DavidGlobalization and employment in rural economies. Inform. Raumentw. 1996,č.11/12,s.777-790
FRICK, Roman - WÜTHRICH, PhilippArbeiten in der Stadt, wohnen auf dem Land. Die Pendlermobilität in der Schweiz. Strasse und Verkehr 2005,č.12,s.12-16,7 mp.,6 gr.
FRIDRICH, Lubor - MARKVART, JosefS Jiřím Löwem tentokrát o venkově a krajině. Urban. a územní rozvoj 2003,č.5,s.17-20,4 fot.
FÜRST, DietrichÖkologisch orientierte Umsteuerung in Landkreisen durch Regionalmanagement. Raumforsch. und Raumordn. 1995,č.4,s.253-259,lit.
GAILING, Ludger - RÖHRING, AndreasWas ist dezentral an der Energiewende? Infrastrukturen erneubarer Energien als Herausforderungen und Chancen für ländliche Räume. Raumforsch. und Raumordn. 2015,č.1,s.31-43,1 obr.,lit.,něm.a angl.res.
GAILLYOVÁ, Yvonna - MACHŮ, RadimHostětín - obec pro 21. století. Veronica 2001,č.2,s.12-15,3 fot.
GALLENT, NickThe Social Value of Second Homes in Rural Communities. Housing, Theory and Society 2014,č.2,s.174-191,lit.
GATZWEILER, Hans-PeterRural Infrastructure Initiative of the German Federal Ministry of Transport, Building and Urban Development. Research News 2011,č.1,s.7
GKARTZIOS, Menelaos - SCOTT, MarkCountering counter-urbanisation. Spatial planning challenges in a dispersed city-region, the Greater Dublin Area. Town Plan. Review 2010,č.1,s.23-52,10 obr.,4 tab.,lit.
GONDOVÁ, MalvínaCelostátní sítě pro venkov v okolních zemích a jejich mezinárodní působení. SLOVENSKO – Národní síť rozvoje venkova. Obec a finance 2012,č.4,sam.příl. Venkov,č.7/2012,s.8,1 obr.
GRAEFE zu BARINGDORF, Friedrich-Wilhelm Die ländliche Wirtschaft stärken. Garten + Landschaft 2005,č.9,s.18-21,6 obr.
GRAS, PierreLes contradictions de la "ville-paysage". Urbanisme 2000,č.314,s.30-33,obr.
GREEN LEIGH, Nancey - HOELZEL, Nathanael Z.Smart Growth’s Blind Side. Sustainable Cities Need Productive Urban Industrial Land. APA Journal 2012,č.1,s.87-103,3 tab.,5 obr.,pozn.,angl.res.,lit.
GRIES, HannesVerkehr und Logistik in Baden-Württemberg - fit für neue Herausforderung? Nachrichten ARL 2013,č.2,s.3-6,fot.,gr.
GROTHAUS, JohannesStrategien für Berlins Südosten. Garten + Landschaft 1998,č.10,s.30-33,obr.,mp.
GRÜBL, Elisabeth - MARINGER, UrsulaDie Stadt am Rand der Stadt. Gewollt - oder unliebsames Kind? Raum und Ordnung 2002,č.3,s.6-8,8 obr.
GUTIERREZ, Laurent - PORTEFAIX, ValérieLa ville sans qualités. Archit. d'Aujourd'hui 2000,č.326,s.88-93,obr.
HÁBLOVÁ, ElenaNa skok v Estonsku. Domov 2000,č.8,s.37-39,9 fot.
HÁJEK, TomášVenkov jako stěžejní téma ekologie. Zahrada - park - krajina 2003,č.2,s.11-12
HANNA, Kevin S.The paradox of participation and the hidden role of information. A case study. APA Journal 2000,č.4,s.398-410,tab., lit.
HARVOLD, Kjell - NORDAHL, Berit Planning in Rurbania: rural policy and the planning system in Norway. Town Plan. Review 2012,č.2,s.213-232,3 tab.,1 obr.,1 dod.,angl.res.,lit.
HAVLÍČEK, Tomáš - HUPKOVÁ, MartinaSakrální objekty v krajině jako nedílná součást českého venkova. Obec a finance 2011,č.1,s.52-54,2 obr.,1 mp.,2 gr.,1 tab.
HEGER, VladimírVenkov pod jednou střechou. S'94 1994,č.27,s.8-9
HEGER, VladimírZměna pohledu na venkov. S'97 1997,č.6,s.3 a 11
HLADÍK, JiříPozemkové úpravy a obce. Obec a finance 2005,č.2,příl.Zpravodaj MZe,s.I,1 fot.
HLAVATÝ, PavelZatím u nás neexistuje ucelená koncepce venkovské politiky. Veř. správa 2003,č.22,příl.s.9-10
HOFFMANN, Sophie Charlotte"Ohne gesundes Land, keine vibrierenden Städte." Garten + Landschaft 2018,č.4,s.32-35,2 obr.
HOLMANOVÁ, AnnaBrownfieldy vo vidieckej krajine. Urbanita 2011,č.3,s.20-23,1 tab.,4 fot.,lit.,res.angl.
HRABÁNKOVÁ, MagdalénaPříprava ČR na využití strukturálních fondů pro trvale udržitelný rozvoj venkova. Ochr. přír. 2000,č.9,s.271 a 274-275,1 fot.,1 kartogr.
HRABEC, JaroslavSoustava rybníčků nad Modrou. Veronica 1999,č.3,s.22,2 fot.
HRUŠKA, VladanČeské strategické plánování rozvoje venkova v politickém a plánovacím diskurzu. Urban. a územní rozvoj 2011,č.3,s.7-12,lit.,angl.res.
HRUŠKA, VladanProměny přístupů ke konceptualizaci venkovského prostoru v rurálních studiích. Sociol. čas. 2014,č.4,s.581-601,lit.,angl. res.
HRŮZA, JiříKrajina a osídlení. ÚP a urban. 1997,č.1/2,s.38-40
HUDEČKOVÁ, Helena - LOŠŤÁK, MichalO rurální sociologii ve výuce a výzkumu na České zemědělské univerzitě v Praze. Sociol. čas. 2002,č.1/2,s.89-99,lit.,angl.res.
HUK, JaroslavBudou zkušenosti z Francie realitou i u nás? Moderní obec 2005,č.11,s.25,1 fot.
HUŽERA, JiříProgram LEADER a rozvoj venkovského prostoru. Veř. správa 2005,č.50,s.11,1 fot.
HYSKOVÁ, Blanka - HYSEK, OldřichRegulativy nové venkovské zástavby aneb Jak se ztrácejí regulativy. Sborník ze semináře, Jičín 2005. Urban. a územní rozvoj 2006,č.2,sam.příl.Venkov II - sídla a krajina,s.91-94,5 fot.6 obr.
CHILLA, Tobias - MORHARDT, Tobias - BRAUN, BorisJenseits der Speckgürtel: Wanderungsabsichten von Schulabsolventen und der demographische Wandel im ländlichen Raum. Raumforsch. und Raumordn. 2008,č.3,s.260-270,7 obr.,res.angl.,lit.
CHROMÝ, Pavel aj.Venkov - žitý prostor: regionální diferenciace percepce venkova představiteli venkovských obcí v Česku. Geografie 2011,č.1,s.23-45,7 obr.,lit.,angl.res.
ILKOVIČ, JánPotenciál obnovitel'ných zdrojov energie na vidieku z pohl'adu architekta. Enviromagazín 2005,č.5,s.26-27,7 obr.
ILKOVIČOVÁ, LubicaZariadenia finalizácie - súčasť revitalizácie vidieka. Archit. a urban. 2002,č.1/2,s.55-63,11 obr.,lit.,res. angl.
ILLÉS, Iván - SCHÖN, Karl PeterRaumordnerische Zusammenarbeit in Mittel- und Südosteuropa. Inform. Raumentw. 1997,č.6,s.387-404,gr.
IRMEN, Eleonore - MILBERT, AntoniaSustainable spatial development - as reflected in indicators. Research News 2001,č.2,s.5-8,4 gr.
JAKUBOWSKI, Peter - KOCH, AnnikaEnergiewende, Bürgerinvestitionen und regionale Entwicklung. Inform. Raumentw. 2012,č.9/10,s.475-490,3 tab.,lit.
JANATA, MichalNadějí je sjednocená Evropa. Rozhovor se sociologem Janem Kellerem. Architekt 2009,č.3,s.84-85,1 fot.,lit.
JANATA, MichalNově definovat střed a hranice sídel. Rozhovor s Ivanem Dejmalem. Architekt 1997,č.21,s.8 a 44
JANČURA, PeterVýznam krajiny (nielen) pre vidiecku turistiku. Enviromagazín 2001,č.6,s.20-21,2 fot.
JANOUŠEK, JaroslavKomplexní pozemkové úpravy a venkov. Sborník ze semináře, Jičín 2005. Urban. a územní rozvoj 2006,č.2,sam.příl.Venkov II - sídla a krajina,s.14
JIRKU, AlmutNeue Bilder für das Land. Garten + Landschaft 2005,č.2,s.13-16,5 obr.,2 pl.
JOANELLY, TiborDraussen in der Welt. Werk, Bauen + Wohnen 2003,č.1/2,s.38-43,7 pl.,4 obr.
JUNGOVÁ, IvanaVzdělávání na venkově. Veř. správa 2009,č.25,s.22-25,6 fot.
JURÍK, VladimírCLLD Miestny rozvoj vedený komunitou – partnerský prístup k miestnemu rozvoju. Smart Cities 2015,č.2,s.10-11
KACETL, ZdeněkUmění dělat z mála velké věci. Moderní obec 1999,č.11,s.6
KADLECOVÁ, Veronika - FIALOVÁ, DanaRecreational housing, a phenomenon significantly affecting rural areas. Mor. Geogr. Reports 2010,č.1,s.38-44,10 obr.,lit.,čes.res.
KAPKOVÁ, KateřinaKonference o pozemkových úpravách. Obec a finance 2013,č.2,s.57,2 obr.
KASALICKÝ, IvanChaos obcím nesvědčí. Venkov potřebuje systémové řešení. S'95 1995,č.37,s.28
KAŠPAROVÁ, LudmilaNové stavby na venkově. Urban. a územní rozvoj 2003,č.5,s.31-34,7 fot.
KAWKA, RupertA study on rural-urban partnerships for the EU. Research News 2012,č.1,s.10
KERSTEN, JensMindestgewährleistungen im Infrastrukturrecht. Inform. Raumentw. 2008,č.1/2,s.1-15,pozn.
KIEPE, FolkertRegionale Zusammenarbeit hilft Probleme zu lösen. Stadt-Umland-Verhältnis verlangt Umdenken. Städtetag 2000,č.10,s.34-37,obr.
KLAGGE, BrittaRäumliche Disparitäten des Sozialhilfebezugs in Deutschland: ein Überblick. Raumforsch. und Raumordn. 2001,č.4,s.287-296,3 tab.,5 gr.,1 mp.
KLEE, Andreas84. Mitgliederversammlung der ARL in Nürnberg. Nachrichten ARL 2012,č.1,s.28-31
KLÍMA, JiříVybrané problémy rozvoje bydlení v sídlech ČR (dílčí výstupy z dotazníkového šetření). Obec a finance 2011,č.2,s.35-37,1 obr.,5 mp.,1 tab.
KNOTKOVÁ, RenataFinský venkov očima studentů. Veř. správa 2004,č.42,příl.Zpravodaj Spolku pro obnovu venkova,s.2-4,4 fot.
KÖHLER, BjörgeÜber den Rand hinaus. Garten + Landschaft 2019, č. 9, s. 20-23, 6 obr.
KONEČNÝ, OndřejGeographical perspectives on agritourism in the Czech Republic. Mor. Geogr. Reports 2014,č.1,s.15-23,5 obr.,lit.,čes.res.
KONTULY, Thomas - DEARDEN, BradRegionale Umverteilungsprozesse der Bevölkerung in Europa seit 1970. Inform. Raumentw. 1998,č.11/12,s.713-722,tab.,gr.,lit.
KOTALOVÁ, Kateřina Balancující dům. ASB 2011,č.2,s.28-32,10 obr.,angl.res.
KOTALOVÁ, Kateřina Vinařství prošpikované barvami. ASB 2012,č.1,s.40-45,10 obr.,2 půd.,angl.res.
KOUSAL, RadimModerní auto starostovi nevadí? Proč tedy odmítá netradiční lavičky? Moderní obec 2006,č.7,s.21,1 fot.
KOVÁČ, BohumilŠpecifiká vidieckych sídiel a územného plánovania. Urbanita 2010,č.3,s.10-13,5 obr.,angl.res.
KRAMPL, BonaventúraKríza a renesancia vidieka v širších súvislostiach. Projekt 1994,č.1,s.10-11
KRAUS, BohuslavBBK - fabrika na výrobu extrudovaných potravín vo Veľkom Krtíši. Projekt 1999,č.1,s.18-19,4 fot.,2 obr.
KREŠLOVÁ, MartinaCountryside Commission v Anglii - nahlédnutí do činnosti. Zahrada - park - krajina 1998,č.4,s.18-19,3 fot.,1 mp.
KRISE, MartinStaré bydlení budoucnosti. Architekt 1998,č.21,s.49-50,2 fot.,4 obr.
KRŠÁKOVÁ, AnnaProgram obnovy dediny na Slovensku. Urbanita 2010,č.3,s.21-23,4 obr.,angl.res.
KRUML, JanDvacet let práce pro venkov. Obec a finance 2011,č.3,s.48-49,2 obr.
KRUML, JanJak vznikala soutěž Vesnice roku. Obec a finance 2012,č.4,s.56-57,7 obr.
KRUML, JanPatnáct let Programu obnovy venkova. 2. část. Veř. správa 2005,č.46,příl.Zpravodaj,s.4,1 fot.
KRUML, JanVratěnín - příkladná pohraniční vesnice. Zahrada - park - krajina 2002,č.2,s.14-17,8 fot.,2 obr.
KŘÍŽOVÁ, LudmilaVětší vliv na dotační politiku pro rozvoj vesnic. Národní konference Venkov 2013. Veř. správa 2013,č.21,s.9,1 obr.
KUČA, KarelOblasti dochovaných strukturálně výrazných plužin v České republice. Zpr. památ. péče 2014,č.1,s.34-49,3 tab.,19 obr.,2 mp.
KUČERA, TomášVesnice jsou součástí kulturní krajiny. Veřejná zeleň III. Ochr. přír. 2016,č.1,s.12-15,7 fot.
KUČEROVÁ, SilvieIdentita českého venkova. Obec a finance 2010,č.5,s.35-37,2 obr.,1 gr.,1 kartogr.
KUČEROVÁ, SilvieZanikání škol na českém venkově. Obec a finance 2010,č.2,s.50-53,2 obr.,1 gr.,2 kartogr.
KUČEROVÁ, Silvie a kol.Poutní místa na českém venkově. Obec a finance 2011,č.2,s.51-53,1 mp.,4 obr.
KUČOVÁ, Věra - BUREŠ, PavelPrincipy péče o lidové stavby. Zpr. památ. péče 1999,sam.příl.Principy péče o lidové stavby,s.1-115,66 fot.,lit.
KÜPPER, Patrick - SCHEIBE, ChristianSteuern oder fördern? Die Sicherung der Nahversorgung in den ländlichen Räumen Deutschlands und Südtirols im Vergleich. Raumforsch. und Raumordn. 2015,č.1,s.45-58,1 tab.,lit.,něm.a angl.res.
KYSELKA, IgorJak se tváří naše země v Evropské unii. Urban. a územní rozvoj 2005,č.3,s.16-19,3 fot.
KYSELKA, IgorPřístupy k ochraně a rozvoji kulturního dědictví venkova - vztah k zeleni a okolní krajině. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. Seminář, 6. 10. 2009, Velká Hleďsebe. Urban. a územní rozvoj 2009,č.6,s.63-67,2 obr.,1 tab.
KYSELKA, IgorRozvoj současného venkova. Národní konference Venkov 2011. Urban. a územní rozvoj 2012,č.1,s.42-43
KYSELKA, IgorSedmý ročník konference "Krajina člověk kultúra" v Banské Bystrici. Urban. a územní rozvoj 2002,č.4,s.33-35
KYSELKA, Igor - ROZMANOVÁ, Naděžda - TOMÍŠKOVÁ, MarieOchrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. Seminář, 6. 10. 2009, Velká Hleďsebe. Urban. a územní rozvoj 2009,č.6,s.61-68,4 obr.,1 tab.
LANGROVÁ, HanneloreProgram obnovy venkova v Karlovarském kraji - pohled zpět a vpřed. Veř. správa 2007,č.4,příl.Zpravodaj,s.5-6,6 fot.
Le BRAS, HervéLe peuplement de la France en 2030. Urbanisme 2004,č.334,s.45-46,1 mp.,1 obr.
LEINNER, Wolfgang - SCHMIDTBAUER, JosefBaulandmobilisierung und Vertragsraumordnung, Die Gemeindeplanung in Münichreith-Laimbach (Waldviertel). Raum und Ordnung 2001,č.4,s.18-20,2 obr.,1 mp.
LEWIS, Rebecca - KNAAP, Gerrit-JanTargetting Spending for Land Conservation. An Evaluation of Maryland’s Rural Legacy Program. APA Journal 2012,č.1,s.34-52,7 tab.,1 mp.,angl.res.,lit.
LIBROVÁ, HanaDecentralizace osídlení - vize a realita. 1. část. Vize, postoje k venkovu a potenciální migrace v ČR. Sociol. čas. 1996,č.3,s.285-296,lit.
LIPSKY, Z.The changing face of the Czech rural landscape. Landscape and Urban Plan. 1995,vol.31,č.1/3,s.39-45,tab.,obr.,lit.
LORENZI, FréderiqueDes stratégies de développement pour les zones rurales de l'Union Européenne. Inform. Raumentw. 1996,č.11/12,s.809-822,mp.,tab.
LUTTERER, VladimírObecní zřízení: požehnání nebo katastrofa? Veř. správa 2002,č.9,s.25
MAGEL, HolgerEvropské hnutí obnovy venkova přináší důvěru v budoucnost venkovskému prostoru. Obec a finance 2011,č.3,s.52-53,2 obr.
MAJEROVÁ, VěraVenkov očima sociologa. Urban. a územní rozvoj 2005,č.5,sam.příl.Venkov,s.2-3
MAJTÁN, ŠtefanRevitalizácia hospodárskych usadlostí v podmienkach rozptýleného osídlovania na Slovensku. Archit. a urban. 2002,č.1/2,s.45-54,obr.,lit.,res. angl.
MALY, UlrichMetropolregionen 4.0. Zukunftstrends für Stadt und Land und Ideen, warum Metropolregionen gute Plattformen zur Gestaltung des Wandels sind. Inform. Raumentw. 2016,č.5,s.653-656,res.
MARADA, Miroslav - KVĚTOŇ, ViktorRozdíly v dopravní obslužnosti v regionech českého venkova. Obec a finance 2010,č.5,s.42-44,1 obr.,1 tab.,1 gr.,1 kartogr.
MAREČEK, JiříLidové krajinářství v pojetí venkovské zeleně - jeho formy a vztah k současnosti. 1. část. Zahrada - park - krajina 2000,č.1,s.21-24,14 fot.,2 obr.
MAREČEK, JiříLidové krajinářství v pojetí venkovské zeleně - jeho formy a vztah k současnosti. 2. část. Zahrada - park - krajina 2000,č.2,s.20-23,15 fot.,lit.
MARETZKE, SteffenDemografischer Wandel im ländlichen Raum. So vielfältig wie der Raum, so verschieden die Entwicklung. Inform. Raumentw. 2016,č.2,s.169-187,1 obr.,4 mp.,4 tab.,lit.
MARKVART, JosefMůže územní plánování ovlivnit vzhled našeho venkova? Urban. a územní rozvoj 2003,č.5,s.15-16,lit.
MARKVART, JosefPrincipy udržitelného rozvoje a jejich praktický dopad na rozvoj regionů. Zpráva z konference. Urban. a územní rozvoj 2003,č.4,s.60-62
MARKVART, JosefUsnesení Rady Evropské unie o architektonických hodnotách. Urban. a územní rozvoj 2001,č.3,s.54
MARKVART, JosefÚzemní rozvoj severozápadní periferie Evropy. Urban. a územní rozvoj 2005,č.2,s.25-27,7 fot.
MARSDEN, Terry - YU, Li - FLYNN, AndrewExploring ecological modernisation and urban–rural eco-developments in China: the case of Anji County. Town Plan. Review 2011,č.2,s.195-224,4 tab.,3 gr.,6 obr.,angl.res.,lit.
MARSHALL, RobertAgricultural Policy Development in Britain. Town Plan. Review 1989,č.4,s.419-435
MARTINÁT, Stanislav aj.New rural spaces: conflicts, opportunities and challenges. Mor. Geogr. Reports 2009,č.4,s.44-45
MAŘÍKOVÁ, PavlínaBudoucnost venkova: Mladé rodiny město už obvykle neláká. Moderní obec 2005,č.10,s.28,1 fot.,1 tab.
MAŘÍKOVÁ, PavlínaBudoucnost venkova: Starostové upřednostňují rozvoj bydlení. Moderní obec 2005,č.8,s.33,1 tab.
MATOUŠKOVÁ, KamilaVenkov jako hodnota. Politika rozvoje venkova v České republice. Obec a finance 2006,č.3,s.38-39,1 tab.,1 fot.
MATUŠ, VladimírKanadský venkov. Urban. a územní rozvoj 2005,č.4,s.12-16,1 fot.
McGARVEY, FeargusImagine Ireland. Landscape Design 2000,č.295,s.25-27,obr.
McGRATH, BrendanEnvironmental sustainability and rural settlement growth in Ireland. Town Plan. Review 1998,č.3,s.277-290,mp.,tab.,lit.
MEGA, VoulaEnvironmental, demographic and territorial dimensions of sustainable development. Ekistics 1999,č.394/395/396,s.63-81,lit.,6 obr.,10 gr.
MEHL, Peter aj.Integrationspotenziale ländlicher Räume. Inform. Raumentw. 2017,č.2,s.88-99,9 obr.,2 fot.,lit.
MEJSNAROVÁ, JitkaHodnoty historického vývoje venkovské zástavby ve Středočeském kraji. Obec a finance 2019, č. 2, s. 48-50, 18 obr.
MĚŠŤANOVÁ, DanaŘešení brownfields jako cohousing. Moderní obec 2011,č.6,s.39,1 obr.
METH, DagnarVerkehrsversorgung dünn besiedelter Räume in Österreich - das Projekt Dorfmobil. Inform. Raumentw. 2003,č.12,s.745-749,2 obr.,1 mp.,5 gr.
MILBERT, AntoniaRegionale Disparitäten ländlicher Räume und Integrationspotenziale. Inform. Raumentw. 2017,č.2,s.74-87,7 obr.,lit.
MONHEIM, HeinerUmwelt und Region. Umweltanalyse und Umweltmanagement für eine nachhaltige Regionalentwicklung im ländlichen Raum. Raumforsch. und Raumordn. 2000,č.2/3,s.130-138,tab.,lit.
MORKUS, JosefCharta evropského plánování. Urban. a územní rozvoj 2015,č.1,s.3-6
MOSE, Ingo - BRODDA, YvonneNeue regionale Entwicklungskonzepte für periphere ländliche Räume. Das Beispiel der schottischen Highlands und Islands. Raumforsch. und Raumordn. 2004,č.3,s.206-216,lit.,1 tab.,1 mp.
MRÁZKOVÁ, RadanaMikroregion Džbány. Veř. správa 2002,č.38,s.28-29,4 fot.
MÜLLER, Felix - ERNST, TanjaAnker im ländlichen Raum? Raumwissenschaftliches Kolloquium 2019 diskutiert die Stärkung von Klein- und Mittelstädten in peripheren, strukturschwachen Räumen. Nachrichten ARL 2019, č. 1, s. 69-72, 10 fot.
MÜLLER, JanVenkov očima geografa. Urban. a územní rozvoj 2005,č.5,sam.příl.Venkov,s.4-11,25 kartogramů, 6 tab.
MUSIL, JosefPochopení, pomoc, podpora nejen občanů obce. Není malých obcí. Veř. správa 1999,č.41,s.26-27,5 fot.
MUSIL, JosefRodáci, migranti a lokální patrioti. Veř. správa 2000,č.11,s.26-27,3 fot.
MUSIL, JosefZájem obce o rozvoj podnikatelských činností je velmi žádoucí. Není malých obcí. Veř. správa 1999,č.38,s.22-23,6 fot.
NĚMEČEK, PavelStudie odkanalizování obce do 1000 obyvatel - Troskotovice. Vod. hospod. 1997,č.7/8,s.218-219,1 gr.,1 sch.
NEMEŠKAL, Jiří - JÍCHOVÁ, JanaProstorový vzorec kriminality v Česku. Demografie 2018,č.2,s.124-139,příl.,1 tab.,3 gr.,2 kartogr.,lit.,res.angl.
NOVOTNÁ, Eliška - MUSIL, MartinProměna venkovských brownfieldů v komunitní centra. Regionální rozvoj 2016,č.4,s.35-47,6 gr.,lit.,res.angl.
OLBRICHOVÁ, AliceVesničko má začouzená. Ekonom 2007,č.4,s.28-30,2 fot.
OLMROVÁ, JiřinaVenkovský prostor nabízí možnost vychovávat dítě jinak. Veř. správa 2006,č.34,příl.Zpravodaj,s.4-5,2 fot.
ONDRÁČKOVÁ, JiřinaDobrý nápad nad zlato. Moderní obec 2006,č.1,s.27,1 fot.
ONDRÁČKOVÁ, JiřinaKe krajině se chovejme slušně, dokonce s pokorou. Moderní obec 2006,č.12,příl.Územní plánování,s.30-31,2 fot.
ONDRÁČKOVÁ, JiřinaKrajina je nám příznivě nakloněna, přistupujme k ní citlivě. Moderní obec 2005,č.12,s.16-17,2 fot.
ONDRÁČKOVÁ, JiřinaVenkov stále skrývá netušené poklady. Moderní obec 2005,č.4,s.28,1 fot.
OWEN, StephenLocality and community. Towards a vehicle for community-based decision making in rural localities in England. Town Plan. Review 2002,č.1,s.41-61,lit.
PALAS, JaroslavRozvoj venkova je prioritou. Obec a finance 2004,č.1,s.8
PARKINSON, MichaelSocial Cohesion in English Cities: Policy, Progress and Prospects. Inform. Raumentw. 2007,č.6,s.363-370,5 gr.,1 tab.
PAVLÁT, JiříRuiny zemědělských usedlostí na malé vesnici ... tak vypadá nejtypičtější brownfield (nejen) v Olomouckém kraji. Veř. správa 2009,č.15,příl.Venkovské noviny,s.VIII,2 gr.
PAWLAK, Zbyszko - BERNACIAK, ArnoldSpatial consequences of the EU-enlargement for the agriculture and rural areas in Western Poland. Inform. Raumentw. 2001,č.11/12,s.737-741,4 gr.
PELC, Petr - SVOBODA, TomášMikropůjčky jako nástroj v boji proti nezaměstnanosti na venkově. Příklady úspěšných projektů z Polska a Slovenska. Veř. správa 2006,č.16,příl.Zpravodaj,s.8-92 gr.
PĚLUCHA, MartinMění se vnímání venkova v Společné zemědělské politice Evropské unie? Obec a finance 2010,č.2,s.44-45,2 gr.,lit.
PERLÍN, RadimTypologie venkovského prostoru. Obec a finance 2010,č.2,s.46-49,5 kartogr.,lit
PERLÍN, RadimVeřejná prostranství malých sídel. Urban. a územní rozvoj 2019, č. 1, sam. příl. Veřejná prostranství, s. 47-50, 4 obr.
PERLÍN, Radim - BINEWK, Jan - CHMELAŘ, RomanObce si musejí jasně stanovit, čeho chtějí dosáhnout. ERA 2013,č.5,s.38-39,angl.res.
PERLÍN, Radim - CHROMÝ, PavelČeské venkovy z pohledu vybraných lokálních elit. Obec a finance 2012,č.1,s.48-50,5 gr.,2 kartogr.,1 obr.
PEŠTA, JanVesnice napospas? Jak chráníme český venkov. Architekt 2005,č.2,s.64-66,7 obr.
PETR, OndřejVenkovský cestovní ruch v kontextu rozvoje českého venkova. Czech J. Tourism 2012,č.2,s.135-155,lit.,angl.res.
PICK, DorisNachhaltige Entwicklung ländlicher Regionen. Garten + Landschaft 2001,č.8,s.22-25,3 obr.,1 tab.,2 mp.
PILNÝ, JaroslavVenkovská turistika příznivě ovlivňuje rozvoj regionu. Moderní obec 2003,č.8,s.45,1 fot.
PINKAS, Petr - ŽALSKÝ, JanRodinné domy v Běstvině. Stavba 2009,č.1,s.10-15,9 obr.,angl.res.
PLESNÍK, JanAgroenvironmentální programy v EU z pohledu péče o přírodu. Ochr. přír. 2000,č.9,s.268-270,2 fot.,1 tab.,lit.
PLICKA, Ivan - PLOS, JiříVenkov není naivní cesta z města. ERA 2013,č.5,s.36-37,angl.res.
PODOBA, JurajMedzi technickou a kultúrnou modernizáciou: architektúra na slovenskom vidieku v 20. storočí. Archit. a urban. 2000,č.3/4,s.103-109,text angl. a slov.
PORSCHE, LarsPotentials of rural small towns in peripheral areas. Research News 2014,č.2,s.5,1 obr.
POSPÍŠILÍKOVÁ, VěraPříliš vysoké napětí. Veronica 2002,č.3,s.7-9
PROUZA, JiříStaré ovocné sady. Domov 1997,č.1,s.38-40,10 fot.
QUINCEROT, Richard"Des villes sous influence". Urbanisme 2001,zvl.č.14,s.8-9
QUINCEROT, RichardCanton de Fribourg: un laboratoire du "lien social" renouvelé? Urbanisme 2002,č.323,sam.příl.Espaces, temps, modes de vie. Nouvelles cohérences urbaines,s.36-39,4 obr.
QUINCEROT, RichardLa nécessaire alliance d'une ville dense et de sa riche campagne. Urbanisme 2005,zvl.č.24,s.16-19,8 obr.,1 pl.
RAMISCH, TheresaLändlicher Raum - "Die Kleinstadt halten heisst das Land stärken." Garten + Landschaft 2018, č. 9, s. 12-17
RÉAL, OlivierDes régions urbaines a la croisée des chemins. Urbanisme 2004,zvl.č.21,s.34-38,7 obr.
REINHÖLOVÁ, EvaVenkov má budoucnost. Veronica 2002,č.6,s.2-5,3 obr.
ROSA, Martin - KRATOCHVÍL, JanMěstský hřbitov Vítkov. Stavba 2009,č.1,s.26-29,4 obr.,3 půd.,2 pohl.,1 mp.,text též angl.
ROSENBAUM, HaraldDas DART-Projekt. Eine Initiative zur Zusammenarbeit ländlich geprägter Regionen mit Regionalflughäfen auf europäischer Ebene. Raumforsch. und Raumordn. 2006,č.1,s.41-45,1 gr.
ROUX, Jean-MichelBlé, melons, voies rapides, parcs d'affaires et pavillons. Urbanisme 2004,č.338,s.41-47,3 obr.
ROZMANOVÁ, NaděždaCelostátní síť pro venkov. Urban. a územní rozvoj 2010,č.4,s.34
ROZMANOVÁ, NaděždaKonference Venkov 2009. Urban. a územní rozvoj 2010,č.1,s.40-42
ROZMANOVÁ, NaděždaPříklady dobré praxe, úspěšné řešení konkrétního prostoru obce. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. Seminář, 6. 10. 2009, Velká Hleďsebe. Urban. a územní rozvoj 2009,č.6,s.67-68,lit.
RÝPAR, VítInventura urbanismu 2015. Jak učit architekty venkovu? Smart Cities 2016,č.1,s.58-60,3 fot.
RÝPAR, VítNěkolik poznámek k utváření obytného prostředí vesnice. Smart Cities 2014,č.1,s.52-53,3 obr.
RÝPAR, VítVenkov mezi domy. K povaze a estetice veřejných prostranství venkova. Zlatý řez 2016,č.39,s.18-23,5 obr.,res.angl.
RYSKOVÁ, SvětlanaVzhůru na venkov. Ekonom 2002,č.22,s.61
RYŠAVÝ, IvanRozdělí, nebo spojí evropské peníze český venkov? Moderní obec 2006,č.6,s.6-7,1 fot.
RYŠAVÝ, IvanSpolečenství obcí ještě vzbudí diskusi, ale pro venkov je jednou ze šancí. Moderní obec 2006,č.1,s.28-29,2 sch.
ŘEHÁK, StanislavMezinárodní seminář o vylidňování venkova. Zpr. GÚ ČSAV 1989,č.3,s.70-71
ŘEŘICHOVÁ, DanielaNestátní neziskové organizace a fondy EU 2007-2013. Veř. správa 2007,č.22,s.26-27,1 fot.
ŘEZNÍČEK, BřetislavVenkovská turistika před vstupem do EU. Moderní obec 1998,č.7,s.13-14
SAKTOROVÁ, DagmarTypy venkovského osídlení na území Moravskoslezského kraje. Urban. a územní rozvoj 2010,č.1,sam.příl. Město, region a velké průmyslové zóny,s.15-20,6 fot.,lit.
SANGLHUBER, Elisabeth - SCHNEIDER, GerdaSoziale Infrastrukturen im ländlichen Raum neu gedacht. Das Projekt "Betreutes Wohnen am Bauernhof" als Perspektive für die Region Strudengau in Oberösterreich. Raumforsch. und Raumordn. 2015,č.1,s.59-71,2 tab.,3 obr.,lit.,něm.a angl.res.
SCOTT, Mark - BULLOCK, Craig - FOLEY, Karen’Design matters’: understanding professional, community and consumer preferences for the design of rural housing in the Irish landscape. Town Plan. Review 2013,č.3,s.337-370,9 obr.,6 tab.,2 gr.,angl.res.,lit.
SEEMANN, Ann-Kathrin - KNÖCHEL, SebastianCarsharing in rural areas. Challenges and potentials for managing public transportation at local government level. Int. Verkehrswesen 2017,zvl.č.International Transportation,s.50-53,2 obr.,lit.
SCHLUMP, ChristianIntermodal, multimodal, supermodal? Aktuelle und künftige Mobilität unter der Luppe. Inform. Raumentw. 2015,č.2,s.83-92,3 tab.,3 obr.,lit.
SCHMIDT, CatrinAlles im Fluss - Landschaftswandel zwischen Stadt und Land. Nachrichten ARL 2018, č. 1, s. 9-13, 7 obr., lit.
SCHNEIDER, SabineLandgasthof Adler in Rosenberg. Baumeister 2002,č.4,s.20-21,5 obr.
SCHNELL, DieterStädtebau auf dem Dorf. Alt un Neu i Cressier FR von LVPH architectes. Werk, Bauen + Wohnen 2018, č. 10, s. 16-21, 9 obr., angl. a franc. res.
SCHÜTTLER, KlausLändliche Entwicklung - Ansätze und Erfahrungen aus der Sicht eines Bundeslandes. Inform. Raumentw. 1996,č.11/12,s.823-832
SIEBERT, DaniloAlternativní využití hospodářských částí usedlostí a stavení. Veř. správa 2005,č.8,s.26-27,3 fot.
SLEPIČKA, AloisNěkteré aktuální problémy vývoje našeho venkova a nástin jejich řešení. V+A 1994,č.2,s.12-22,5 mp.
SMUTNY, GaylaLegislative support for growth management in the Rocky Mountains. An exploration of attitudes in Idaho. APA Journal 1998,č.3,s.311-323,lit.,tab.
SPÖRRI, TerezaŠkola ve švýcarském Paspels. Když forma nesleduje funkci. Stavba 1999,č.4,s.28-31,5 fot.,9 pl.
SRB, Vladimír - MÜLLER, JanDomy a byty na venkově. Obec a finance 2004,č.4,s.52-53,2 fot.,1 mp.
SRB, Vladimír - MÜLLER, JanVýstavba bytů na venkově. Růst dynamiky stále nedosahuje na evropský průměr. Obec a finance 2004,č.5,s.58-59,1 tab.,1 mp.,1 fot.
SRŠŇOVÁ, MilenaVenkovský rekreační dům. Stavba 1997,č.4,s.28-31,5 fot.,5 obr.
STEFANSKY, AndreasLand ist das Öl der Zukunft. Nachrichten ARL 2013,č.4,s.15-17,2 sch.
STEINFÜHRER, AnnettBürger in der Verantwortung. Veränderte Akteursrollen in der Bereitstellung ländlicher Daseinvorsorge. Raumforsch. und Raumordn. 2015,č.1,s.5-16,1 tab.,2 obr.,lit.,něm.a angl.res.
STŘELEČEK, František - ZDENĚK, RadekVelikost obcí a ekonomická aktivita obyvatelstva. 1. část. Obec a finance 2005,č.5,s.54-55,1 tab.,1 fot.,2 gr.
STŘÍBRNÁ, MarieJde jen o módní záležitost? S'94 1994,č.16,s.21
STURM, PeterRegion Frankfurt/RheinMain. Inform. Raumentw. 2000,č.11/12,s.705-712,1 obr.,1 mp.,1 gr.,1 tab.
STURZAKER, John - SHUCKSMITH, MarkPlanning for housing in rural England. Discursive power and spatial exclusion. Town Plan. Review 2011,č.2,s.169-193,2 obr.,angl.res.,lit.
SÝKOROVÁ, DanaRodina a obec ve střední Evropě. Informace z výzkumu. Sociol. čas. 1999,č.2,s.207-281,lit.
SÝKOROVÁ, LucieČeská kina pod tlakem digitalizace: třetina zanikla, přibylo nestálých. Revitalizace venkovských kin. Veř. správa 2015,č.24,s.4-5,1 obr.
SÝKOROVÁ, LucieŠumperský venkov vedl evropskou síť MAS. Veř. správa 2016,č.5,s.19-21,3 obr.
SZCZYRBA, ZdeněkVenkovský obchod v ČR v podmínkách ekonomické transformace. Urban. a územní rozvoj 2000,č.6,s.15-19,3 fot.,2 tab.,lit.
SZÉKELY, VladimírVidiek: hľadanie identity a optimálnej rozvojovej stratégie. Geogr. čas. 2016,č.2,s.115-129,2 kartogr.,lit.,angl.res.
SZÉKELY, Vladimír - MICHNIAK, DanielWebové stránky vidieckých obcí Slovenska: kvantitatívne zmeny v čase a priestore. Geogr. čas. 2010,č.4,s.313-328,5 obr.,lit.,angl.res.
ŠARAFÍN, MichalArchitektúra vidieka - obnova dediny. Archit. a urban. 2007,č.1/2,s.65-77,5 obr.,lit.
ŠARAFÍN, Michal - RUDINSKÝ, PeterPomešťovanie - hrozba či nevyhnutelnosť? Verejné priestranstvá na vidieku. Urbanita 2010,č.1,s.48-51,5 obr.,angl.res.,lit.
ŠIMEČEK, PavelVrstvení v prosperující šedé zóně venkova. ERA 2004,č.2,s.55-58,9 obr.
ŠIMON, MartinKontraurbanizace: chaotický koncept? Geografie 2011,č.3,s.231-255,2 obr.,lit.,res.angl.
ŠKRABAL, IvoMikroregion Moštěnka. Veř. správa 2007,č.17,příl.,s.VIII-XII,2 fot.,3 tab.
ŠKRABAL, IvoMikroregion Moštěnka: Podpora podnikání na venkově. Veř. správa 2007,č.17,s.26-28,2 fot.,1 gr.,1 tab.
ŠOLCOVÁ, LudmilaTrvale "vydržitelný" rozvoj - Obrazy venkovského života. Sborník ze semináře, Jičín 2005. Urban. a územní rozvoj 2006,č.2,sam.příl.Venkov II - sídla a krajina,s.69-76,čet.sch.
ŠTÁDLEROVÁ, MichaelaNové poslání venkova, suburbie. Aktuality AUÚP 2016,č.97,s.9-11,1 obr.
ŠTENCLOVÁ, ŠárkaČeský venkov. Veř. správa 1999,č.29,s.12 a 21
ŠTENCLOVÁ, ŠárkaUrbanismus a územní plánování na fakultách České zemědělské univerzity v Praze. Urban. a územní rozvoj 2003,č.5,s.25-27
ŠTENCLOVÁ, ŠárkaVenkovské sídlo a krajina. Studenti k obnově malých obcí. Veř. správa 1999,č.38,příl.s.IV-VI,4 fot.
ŠTĚPÁNEK, VáclavJak se měnila venkovská krajina ve 20. století. Veronica 2000,č.6,s.6-9,3 fot.
ŠTOGROVÁ-DOLEŽALOVÁ, JarmilaDrobné sakrální objekty jsou součástí světského života. Veř. správa 2003,č.34,příl.s.IV a V,2 fot.
ŠULÁK, TomášLEADER pro oživení venkova: vzniká národní síť MAS. Veř. správa 2006,č.4,příl.Zpravodaj,s.2-6,1 fot.
ŠVÁCHA, RostislavTypy venkovských kostelů v 17. století. Zpr. památ. péče 2017,č.1/2,s.87-98,23 obr.
TACOLI, CeciliaStraddling livelihoods. Emerging issues in rural-urban interactions. Habitat Debate 1999,č.1,s.8-10,obr.,lit.
THIERSTEIN, Alain - SCHERER, RolandZwischen Effizienz und Ausgleich. Eine volkswirtschaftliche Sicht auf Stadt und Land am Beispiel Schweiz. Raumforsch. und Raumordn. 2000,č.1,s.13-23,gr.,lit.
THRUN, ThomasHandlungsansätze für ländliche Regionen mit starkem Bevölkerungsrückgang. Inform. Raumentw. 2003,č.12,s.709-717,1 mp.,3 tab.,1 gr.
THURZO, IgorTvár regionalizmu v rozvoji vidieckych sídiel. Projekt 1997,č.5,s.86-87
TICHÁ, Miroslava20 let soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Obec a finance 2014,č.1,s.27,1 obr.
TOMAŠKO, IvanKrajinný ráz II. Formovanie krajinného obrazu kultúrnej krajiny na príklade Stredného Spiša. Zahrada - park - krajina 1999,č.4,s.5-7,1 obr.,1 sch.,2 fot.,lit.
TOMČÍKOVÁ, Ivana - LEHOTSKÝ, MilanPercepcia riečnej krajiny (príklad vodného toku Smrečianka). Geogr. čas. 2009,č.4,s.269-289,8 obr.,lit.,res.angl.
TOMÍŠKOVÁ, MarieCestovní ruch a kulturní dědictví. Veř. správa 2001,č.47,s.29-30,1 fot.
TOMÍŠKOVÁ, MarieOchrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, vzhled obce (intravilán), občanské vybavení a služby. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. Seminář, 6. 10. 2009, Velká Hleďsebe. Urban. a územní rozvoj 2009,č.6,s.61-63,lit.
TÖNNIES, GerdEntwicklung der ländlichen Räume in Nordrhein-Westfalen. Nachrichten ARL 2008,č.2,s.30-31
TÖNNIES, GerdIntegrierte Perspektiven von Metropolräumen im polyzentrischen Städtesystem. Räumliche Verantwortungsbereiche und Kooperation in Europa. Nachrichten ARL 2007,č.2,s.8-10
TÖNNIES, Gerd - OVERBECK, GerhardWissenschaftliche Plenarsitzung 2007. Metropolregionen und territoriale Kohäsion. Hamburg, 14. und 15. Juni 2007. Nachrichten ARL 2007,č.3,s.28-38,fot.,obr.
TRÁVNÍČEK, Zdeněk aj.Šance pro venkovský prostor Plzeňského kraje po vstupu ČR do Evropské unie. Urban. a územní rozvoj 2004,č.3,s.10-17,4 gr.,3 tab.,3 mp.,lit.
TREML, VáclavNěmecko chce zamezit plýtvání s pozemky. Urban. a územní rozvoj 2003,č.5,s.42
TRNKOVÁ, V.Postoje venkovského obyvatelstva k privatizaci a samosprávě obcí. Sociol. venkova a zeměd. 1991,č.1,s.49-56
TRNKOVÁ, V.Problémy a tendence venkovského osídlení. Sociol. zeměd. 1989,č.1,s.45-54
TROCKA-LESZCZYŃSKA, ElžbietaTožsamošč architektoniczna wiejskiej zabudowy mieszkaniowej w regionie sudeckim. Kwart. archit. i urban. 2001,č.3,s.299-308,17 obr.,angl.res.
TUDOR, ChristineWhere town meets country. Green Places 2005,č.12,s.8,1 obr.
TŮMA, MiroslavO Programu obnovy venkova věcně i vroucně. Zahrada - park - krajina 2002,č.2,s.3-7,12 fot.,pl.
TURK NISKAČ, Barbara – KLAUS, Simona – STAREC, SašaUrban living next to farms and rural living next to high-rises? Finding a clear boundary between urban and rural. Urbani izziv 2010,č.1,s.106-116,5 obr.,lit.
UHLENDAHL, Thomas C.Bürgerbeteiligung zur Gemeindeentwicklung im ländlichen Raum - Möglichkeiten der Methodenkombination am Beispiel von Steinach im Kinzigtal. Raumforsch. und Raumordn. 2015,č.2,s.133-143,2 obr.,lit.,něm.a angl.res.
UNGERMAN, JaroslavNaše venkovská krajina potřebuje více luk a pastvin. Veronica 2000,14.zvl.vyd.Pastevectví a krajina,s.28-32,5 fot.
URBAN, JiříZemědělskou politiku určují spotřebitelé. Veronica 2012,č.5,s.1-3,2 fot.
URFF, Winfried von - LANGE, BurkhardAgrarpolitik und Raumnutzung in ländlichen Räumen. Nachrichten ARL 1998,č.2,s.13-20
VAISHAR, AntonínPopulation development in the Ostrava region: Some aspects and current trends. Mor. Geogr. Reports 2002,č.2,s.28-36,lit.,2 tab.,2 obr.,1 gr.,2 mp.
VAISHAR, Antonín - ZAPLETALOVÁ, JanaSustainable development of rural microregions in the Czech borderland. Mor. Geogr. Reports 2009,č.4,s.34-43,6 obr.,1 tab.,lit.
VAISHAR, Antonín aj.New prosperity for rural regions. Mor. Geogr. Reports 1997,č.1,s.18--33,mp.,lit.
VÁŇOVÁ, Miloslava - POŠMURNÝ, VáclavMáme témata, nemáme lidi. ERA 2013,č.5,s.41,angl.res.
VOREL, IvanČimelicko - svědectví krajinářské tvorby dvou století. Zahrada - park - krajina 1998,č.5,s.5-8,3 fot.,1 obr.,4 mp.
VOTŘELOVÁ, IvanaVenkov musí udržet svůj charakter. Moderní obec 2004,č.4,s.26,1 fot.
WALDEN, GertLebensmittelmarkt MPreis in Wenns, Tirol. Baumeister 2002,č.5,s.60-67,16 obr.,3 pl.
WEBER, MartinKrajina na křižovatce. Zahrada - park - krajina 2000,č.3,s.16-17,1 fot.
WEBER, MartinUdržení a obnova kulturní krajiny - věc veřejná. Zahrada - park - krajina 2006,č.5,s.10-12,6 fot.
WEIß, WolfgangDer Ländlichste Raum - regional- demographische Begründung einer Raumkategorie. Raumforsch. und Raumordn. 2002,č.3/4,s.248-254,lit.,1 tab.
WERTHMANN, ChristianPower Fusion: Landscape Urbanism und grüne Infrastruktur in den USA. Garten + Landschaft 2007,č.4,s.16-19,3 obr.,1 mp.
WIEST, Karin - LEIBERT, TimWanderungsmuster junger Frauen im ländlichen Sachsen-Anhalt - Implikationen für zielgruppenorientierte Regionalentwicklungsstrategien. Raumforsch. und Raumordn. 2013,č.6,s.455-469,3 tab.,4 obr.,lit.,něm. a angl.res.
WICHSOVÁ, MarieDoprava a venkov. Urban. a územní rozvoj 2005,č.5,sam.příl.Venkov,s.24-27,1 tab.,1 fot.
WILDE, Mathias"Ach, da fahr ich ganz spontan". Mobilität im Alltag älterer Menschen auf dem Land. Raumforsch. und Raumordn. 2014,č.5,s.371-384,6 obr.,2 tab.,lit.,angl.a něm.res.
WIRTH, PeterNachhaltige Erneuerung ländlicher Räume in den neuen Bundesländern. Raumforsch. und Raumordn. 1996,č.5,s.334-335,gr.,lit.
WOOD, Robert - RAVETZ, JoeRecasting the urban fringe. Landscape Design 2000,č.294,s.13-16,obr.,mp.
ZELENÁ, MagdalénaUrbanistická studie Hostimi. Studentská spolupráce krajinářů a urbanistů. Obec a finance 2006,č.3,s.42-43,4 fot.
ZEMÁNEK, LukášLokální kultura v životě našeho venkova. Sborník ze semináře, Jičín 2005. Urban. a územní rozvoj 2006,č.2,sam.příl.Venkov II - sídla a krajina,s.77-90,8 fot.,3 tab.
ZIKOVÁ, LidmilaRozdíly mezi regiony se zvyšují. ASB 2006,č.8,s.61-62,1 mp.
ZSCILINCSAR, W.Problémy ochrany kulturní krajiny v rakouské spolkové zemi Štýrsko. Urban. a územní rozvoj 1999,č.6,s.28-34,4 tab.
ZSILINCSAR, Walter - FISCHER, WolfgangEnvironmental politics in rural space on the example of waste management. An Austrian case study. Mor. Geogr. Reports 1997,č.2,s.22-28,obr.,mp.,tab.
ZUKAL, JiříOčima občanů EU: Společná zemědělská politika. Veř. správa 2005,č.11,s.24-25,2 tab.,2 fot.
ZUKAL, JiříSpokojenost občanů Unie s bydlením a lokálním životním prostředím. Veř. správa 2005,č.25,s.24-25,2 tab.,1 fot.

E-zdroj

AutorNázevSignatura
Town and Country Planning Act 1990. [Elektronický zdroj]. E 2

Knihy

AutorNázevSignatura
Bas-Rhône Languedoc. 7 512
Case coloniche. 7 479
Cesta do Evropské unie. Sv. č. 16. Program obnovy venkova. Zásady pro poskytování dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova. Návrh nařízení Rady (ES)... SPK 5427
Česká republika v programu ESPON. 14 677, 14 677a
Dějiny hmotné kultury. Kultura každodenního života od 16. do 18. století. II. svazek. 1. a 2. část. 12 455/II/1,2
Den malých obcí. Praha-ND Smíchov 30.10.2007, Vyškov-PDA Vyškov 1.11.2007. SPK 6053
Die Stadt- und Landkreise in der Statistik. 8 517
Dizajn a estetická kvalita mestského a vidieckého prostredia. 13 817
Hygiene auf dem Lande. Heft 2. 6 318
Kulturní krajina aneb proč ji chránit? Téma pro 21. století. 13 576
Ländliche Neuordnung in Bayern. SPK 5112
Ländliches Bauen - Heft 1 der Arbeitsgruppe Bauen auf dem Lande. SPK 4395
Letchworth. Where Town and Country meet. 2 900
Ľudová architektúra a urbanizmus vidieckych sídiel na Slovensku. 13 569
Město, venkovský prostor a krajina. SPK 5629
Neue Handlungsmöglichkeiten für periphere ländliche rändliche Räume. Stärkumg der sozialen Vielfalt Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit Gestaltung der Landschaftsvielfalt. Schriftreihe Nr. 181. SPK 6106
Neue Nutzung in alten Gebäuden. Ein Wettbewerb im ländlichen Raum. 15 448
Obce v číslech 1998. Okres Brno - venkov. SPK 5661/2
Österreichisches Raumentwicklungskonzept 2001 in der Praxis. SPK 5843
Perspectives and Strategies of Spatial Development Policy in the Central European, Danubian, and Adriatic Area. National Contribution Czech Republic. SPK 5382
Planning and Development in the Netherlands. 6 997/II-1
Podpora ochrany životního prostředí v České republice 1999. SPK 5480
Postavení venkova v Jihočeském kraji. 14 546/10
Postavení venkova v Jihomoravském kraji. 14 546/3
Postavení venkova v Karlovarském kraji. 14 546/2
Postavení venkova v kraji Vysočina. 14 546/8
Postavení venkova v Královéhradeckém kraji. 14 546/13
Postavení venkova v Libereckém kraji. 14 546/6
Postavení venkova v Moravskoslezském kraji. 14 546/5
Postavení venkova v Olomouckém kraji. 14 546/7
Postavení venkova v Pardubickém kraji. 14 546/11
Postavení venkova v Plzeňském kraji. 14 546/1
Postavení venkova v Ústeckém kraji. 14 546/12
Postavení venkova ve Středočeském kraji. 14 546/9
Postavení venkova ve Zlínském kraji. 14 546/4
Prostorové plánování v Evropské unii. Studie "Evropa 2000+". Svazek 2. 13 223, SPK 5370
Raumordnung im Umbruch - Herausforderungen, Konflikte, Veränderungen. Festschrift für Eduard Kunze. 13 879
Rekreační doprava. Soubor informačních materiálů ze zahraničí. 10 584
Rozvoj venkova v Jihočeském kraji v letech 2000 až 2006. 14 426/3
Rozvoj venkova v Jihomoravském kraji v letech 2000 až 2006. 14 426/1
Rozvoj venkova v Královéhradeckém kraji v letech 2000 až 2006. 14 426/6
Rozvoj venkova v Libereckém kraji v letech 2000 až 2006. 14 426/5
Rozvoj venkova v Pardubickém kraji letech 2000 až 2006. 14 426/4
Rozvoj venkova ve Středočeském kraji v letech 2000 až 2006. 14 426/2
Sborník referátů z celostátního symposia s mezinárodní účastí o životním prostředí na venkově konaného v Luhačovicích ve dnech 8.-11. 9. 1970. SPK 1942/I,II,III
Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference Agroregion 99. 2. a 3. září 1999, České Budějovice. SPK 5434
Sborník ze semináře Vesnický dům s podstávkovou konstrukcí a jeho regionální varianty. Dokumentace, průzkum, památková péče. 15 466
Stavba pro venkov '95. Sborník prací 2. ročníku soutěžní ankety, přednášek ze semináře pro starosty a výsledků studentské urbanistické dílny. SPK 5404
Stavba pro venkov '97 - '98. Sborník o výsledcích soutěžní přehlídky 4. ročníku '97 a odborného semináře "Venkov '97" konaných v květnu 1997 v Č. Budějovicích a informací ze semináře "Budoucnost venkova '98"... SPK 5406
The (Danish) building Act for Provincial Towns and Rural Areas. (Statute No 246 of 10th June 1960). SPK 795
The Rural Housing Situation in Europe. SPK 160
Town and Country Planning Act 1990. SPK 5442/1,2
Tvář naší země. Krajina domova. 15 467
Venkovské sídlo a krajina v územním plánování. Na pomoc pořizovatelům a zpracovatelům územních plánů obcí a urbanistických studií. SPK 5443/1
Venkovské sídlo a krajina v územním plánování. Na pomoc pořizovatelům a zpracovatelům územních plánů obcí a urbanistických studií. 2. díl. SPK 5443/2
Vesnice roku 1999. SPK 5587
Vesnice roku 2000. 13 814
Vision planet. Stratégie pre integrovaný územný rozvoj stredoeurópskej, podunajskej a jadranskej oblasti. Smernice a tézy. SPK 5547
BAŠE, MiroslavMěsto – suburbie – venkov. 14 666
BERNARD, Josef - KOSTELECKÝ, Tomáš - ILLNER, Michal - VOBECKÁ, JanaSamospráva venkovských obcí a místní rozvoj. 14 904
BICKENBACH, GerhardDer besondere Charakter der Bebauung am Stadtrand. P 12 514
BLANCKENBURG, Peter vonEinführung in die Agrarsociologie. 7 503
BLAŽEK, BohuslavVenkov - města - média. 13 390
BLAŽEK, BohuslavVenkovy. Anamnéza, diagnóza, terapie. 14 025
BOESLER, FelixBeiträge zu einer Karte des Infrastrukturbedarfs in der Bundesrepublik Deutschland. 9 132
BULZACKI, WaclawPlanowanie zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich jako podstawa przeksztalcenia wiejskiej sieci osadniczej. III. krajowy przeglad miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zeszyt 5. 7 449
BURTON, T. L. - WIBBERLEY, G. P.Outdoor Recreation in the British Countryside. 8 542
CANTACUZINO, SherbanArchitectural Conservation in Europe. 11 144
COPPOCK, J. T. - DUFFIELD, B. S.Recreation in the Countryside. A Spatial Analysis. 10 980
COYAUD, Louis - MarieL'urbanisation des campagnes. Contribution méthodologique. 10 488
CULLINGWORTH, Barry J. - NADIN, VincentTown and Country Planning in the UK. 13 355
DANGEL, Jan aj.Studia nad planem perspektywicznym budownictwa mieszkaniowego. 8 344
DAVID, Petr - SOUKUP, Vladimír555 památek lidové architektury České republiky. 13 598
DICKINSON, Robert E.City and Region. A geographical Interpretation. 7 950
DRS, JosefVývoj staveb a kultury bydlení na čsl. venkově. 825
FERGUSON, T.Public Health and Urban Growth. 7 533
FISCHER, PaulBauernhöfe. Neu= und Umbauentwürfe für die deutschen Gaue. 484
FLORIAN, Jan (ed.)Tvář venkova. 14 683
FONTANET, JeanVillas et maisons de campagne. 7 639
FORET, Miroslav - FORETOVÁ, VěraJak rozvíjet místní cestovní ruch. 13 744
GÁBA, Zdeněk a kol.Kámen v rukodělné výrobě českého venkova. 13 979
GIBBS, Jack P.Urban Research Methods. 6 855
GOLDZAMT, EdmuntUrbanistyka krajów socjalistycznych. Problemy spoleczne. 9 805
GOSS, AnthonyBritish Industry and Town Planning. 6 756
GRAPER, W. C.Development Procedure under the Town and Country Planning Act, 1947. A Practical Guide. 522
GREEN, R. J.Country Plannning. The Future of the Rural regions. 9 587
GRUNDMANN, SiegfriedDie Stadt. Gedanken über Gescghichte und Funktion. 12 294
HÁJEK, Václav a kol.Lidová stavení. Opravy a úpravy. 13 729
HAUKANES, HaldisVelká dramata – obyčejné životy. Postkomunistické zkušenosti českého venkova. 14 070
HELLBERG, HansZentrale Orte als entwicklungsschwerpunkte in ländlichen Gebieten. Kriterien zur Beurteilung ihrer Förderungswürdigkeit. 10 344
HONZÍK, KarelArchitektura všem. 3 666
HORÁKOVÁ, Hana – FIALOVÁ, DanaTransformace venkova. Turismus jako forma rozvoje. 15 140
HRON, PavelPůvodní venkovská zástavba v oblasti Jeseníků. Její zachování a rozvoj. Tak nebo tak. 1. díl. Textová část. Detaily. 13 519/1
HRON, PavelPůvodní venkovská zástavba v oblasti Jeseníků. Její zachování a rozvoj. Tak nebo tak. 2. díl. Obrazová část. 13 519/2
KLUFOVÁ, RenataDemografický vývoj a typologie českého venkova v kontextu prostorových souvislostí. 15 237
KNOPP, Alfréd - KRAMPL, Bonaventúra a kol.Zásady a pravidla územního plánování. Sv. 2. Koncepce osídlení, velkých územních celků, sídelních útvarů a zón. 11 868/2, 11 868/2a
KUČOVÁ, Věra - BUREŠ, PavelPrincipy péče o lidové stavby. 14 004
KYSELKA, Igor - STEJSKALOVÁ, Dagmar a kol.Koordinace postupu zpracování územně plánovací dokumentace a návrhu komplexních pozemkových úprav. 13 546, SPK 5477
MAJEROVÁ, Věra a kol.Český venkov 2007. Studie Jihočeského a Ústeckého kraje. 14 486
MAJEROVÁ, Věra a kol.Český venkov 2008. Proměny venkova. 14 518
MAJEROVÁ, Věra a kol.Sociologie venkova a zemědělství. 14 519
MEYER, KonradOrdnung im ländlichen Raum. Grundlagen und Probleme der Raumplanung und Landentwicklung. 7 501
MINAMIZUKA, ShingoThe Transformation of the Systems of East-Central Europe Rural Societies before and after 1989. 13 443
MUNZAR, Jan - VAISHAR, AntonínRural Geography and Environment. Proceedings of the 2nd Moravian Geographical Conference CONGEO'97, Valtice, Czech Republic, September 15-19, 1997. 13 337
OFNER, RobertDie regionale Situation der Gemeinden. SPK 1692
ORWIN, C. S.Problems of the Countryside. 4 123
PERLÍN, Radim - HUPKOVÁ, MartinaVenkovy a venkované. Doprovodná publikace k výstavě Venkovy a venkované. 14 763
PERLÍN, Radim – HUPKOVÁ, MartinaVenkovy a venkované. 15 469
PETRÁŇ, Josef - PETRÁŇOVÁ, LydieDějiny českého venkova v příběhu Ouběnic. 14 824
PETRÍKOVÁ, Dagmar - KUSÝ, IvanSociológia pre architektov a urbanistov. 13 694
POSPĚCH, Pavel a kol.Vynalézání venkova v ČR po roce 1989. 15 183, 15 183a
RAMBERT, CharlesMaisons familiales et de plaisance. 6 847
RIEGLER, Josef - POPP, Hans W. - KROLL-SHLÜTER, HermannObnova vesnice. Kam kráčejí evropští zemědělci? (Vzpoura nebo odchod.) SPK 5302
SHARP, ThomasTown Planning. 4 116
SLEPČKA, Alois - ŠTENCEL, VáclavZemědělství a venkov z hlediska životního prostředí. 9 539a
SLEPIČKA, AloisVenkov a nebo město. Lidé, sídla, krajina. 11 806
STARÝ, O. aj.Regionální soutěž na typy lidového stavebnictví. 15 454
STRINGER, RichardPlanning and Development in Rural Areas in an Increasingly Urbanised Society. SPK 1547
SÝKORA, JaroslavUrbanismus 2. Uspořádání vesnic a krajiny. 14 655
SÝKORA, JaroslavÚzemní plánování vesnic a krajiny. Urbanismus 2. 14 007
ŠINDLÁŘOVÁ, JanaSociologie venkova a zemědělství. Úvod do problematiky. 13 216
ŠKABRADA, JiříLidové stavby. Architektura českého venkova. 13 433
ŠŤASTNÁ, Milada (ed.) a kol.Cestovní ruch jako alternativní odvětví pro rozvoj jihomoravského venkova? 15 301
ŠŤASTNÁ, Milada (ed.) a kol.Mentální obraz českých vesnic - vzpomínky na krajinu. 15 302
ŠTENCEL, VáclavÚzemní plánování a zemědělská výstavba. 11 673
TOUŽÍN, VladimírVliv hlavních druhů základního zdravotnického a školského vybavení venkova na výhledovou strukturu venkovské sídlištní sítě. SPK 2454
URBÁŠKOVÁ, HanaUdržitelný rozvoj venkova. 15 053
VAISHAR, Antonín (ed.) a kol.Jihomoravský venkov jako prostor pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. 15 300
VAISHAR, Antonín (ed.) a kol.Změny krajiny na okraji velkých měst. Je suburbanizovaný venkov ještě venkovem? 15 299
VESELÁ, Hana – SELLNEROVÁ, Alena – HANZLÍK, JanKrajinou podstávkových domů do údolí Ploučnice a Merboltic. 15 462
VIKLICKÝ, AlešAktuální otázky přestavby venkovských sídlišť a venkovského území. 10 262
VIKLICKÝ, Aleš a kol.K otázce výhledové přestavby venkovské sídlištní sítě. Sborníček statí. 8 073
VLČEK, IvanDoprava pro venkovské obyvatelstvo. 1. díl. 10 146/1, 10 146/1a
VLČEK, IvanDoprava pro venkovské obyvatelstvo. 2. díl. 10 146/2, 10 146/2a
WEIMER, David R.City and Country in America. 7 589
WICH, UrszulaRegionalne zróznicowanie wiejskich urzadzen komunalnych i kierunki ich rozwoju. 11 043

Zprávy

AutorNázevSignatura
HLADIŠOVÁ, ZdenkaCestovní zpráva ze služební cesty do Německa. CZ 139
RYŠAVÝ, ZdeněkZpráva z pracovní cesty do Polska. CZ 127
VELEK, Jiří - VIKLICKÝ, Aleš - ŽIŽKOVÁ, LenkaModelové studie vybraných sídelních útvarů a obytných souborů. Urbanistické řešení problematiky bytové výstavby na venkově. V 215/2,3
ŽIŽKOVÁ, LenkaŽivotní způsob na venkově a důsledky změn životního způsobu pro urbanistickou tvorbu ve venkovském prostoru. V 218

Nalezeno 604 záznamů.


Adobe Acrobat PDF Použité zkratky v názvech časopisů k 15. 2. 2019 (zkratky-casopis-2019-02.pdf, 397 kB)
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 16. 10. 2019 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2019