Česky English Deutsch Francais

Diskuse k novému stavebnímu právu

Tematická skupina: Nové právní předpisy

TémaAutorVloženoPočet příspěvků k tématuPoslení příspěvek k tématu
kolegové dotaz na § 18 odst.5 nezastavěné území - mohu umístit vodovodní přípojku?...ono to z textu dle mého není jednoznačné:-( renča 15.2.2018 12:45:19115.2.2018 13:20:23
Sklon střech. Přeme se tu s kolegou o tomto: dříve některé územní plány obsahovaly typ a sklon střech. Pak zákonem 2006 to bylo dle mého zrušeno - nemělo se dle mého tohle posuzovat. Nyní již může územní plán opět tyto prvky obsahovat - lze zase vnímat ten sklon střech ve starých územních plánech za platný regulativ? Pavel 14.2.2018 14:08:32314.2.2018 15:24:57
Po dni nabytí právní moci společného povolení stavební úřad zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. Je to vůbec možné, že toto někdo vyplodil? Kolik budeme ověřovat dokumentací? Už teď nám to zabírá obrovské množství času. Co na to říkáte? To bude někdy např. až 6 dokumentací? Karel 14.2.2018 10:15:47414.2.2018 14:52:54
Dle ust. § 96b, odst. 1 SZ existují záměry, pro které se nevydává ZS OÚP. Jde o záměry uvedené v ust. § 103, odst. 1 SZ, pokud jsou v zastavěném území nebo zastavitelné ploše. Kdo u těchto záměrů posuzuje soulad s ÚPD?? Najdu někde, že to přísluší obecnému SÚ příp. někomu jinému? Zatím mi to připadá, že se u těchto záměrů soulad s ÚPD neposuzuje... calamity-jane 14.2.2018 6:28:33414.2.2018 7:58:57
V zastavitelné ploše je pozemek. Celá lokalita rozparcelována - v parcelaci náznak komunikace, ale není zkolaudována. Mám v závazném stanovisku uvést podmínku, že musí existovat zkolaudovaná komunikace? Musím já za ÚÚP posuzovat, zda není někde nějaká komunikace např. do nějaké vzdálenosti, která by umožnila stavbu RD ... Pavel 12.2.2018 17:53:191514.2.2018 15:41:38
Oplocení do 2m výšky mezi sousedy je nyní bez povolení. Jak se měří výška oplocení ve svahu. Od paty toho pozemku, co je výš nebo který je níže? Z.S 12.2.2018 7:37:111815.2.2018 13:08:57
Zákon o správních poplatcích. U položky 17: Od poplatku je osvobozeno vydání územního rozhodnutí nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy územní rozhodnutí nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem. U položky 18: Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy stavební povolení nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem. Pokud bude žadatel obec nebo kraj je to jasné. Když ale bude žadatelem organizace zřízená obcí, krajem nebo státem - jsou tyto organizace též osvobozeny od poplatků? Děkuji Z.S. 9.2.2018 9:45:5829.2.2018 10:00:14
na eklepu se objevila další verze vyhlášky č. 503/2006 Sb.: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNARVK76RN DoCH 9.2.2018 7:15:04312.2.2018 8:21:28
nová metodika: http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/Kolaudace-RD-po-novele-SZ a http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/Posuzovani-shody-zameru-s-negativnim-zaverem-zjistovaciho-rizeni DoCH 8.2.2018 8:27:30129.2.2018 10:48:41
Můžete mi prosím někdo poradit, kde si můžu najít Důvodovou zprávu k SZ? Děkuji jan. 8.2.2018 8:12:5359.2.2018 7:06:17
K závazným stanoviskům UUP: mám stavbu provozovny, která byla umístěna územním rozhodnutím před 1.1.2018, nyní stavebník žádá o stavební povolení. Myslíte, že je nutné ZS UUP? Co když bude nesouhlasné (náznaky tu jsou) NO 8.2.2018 7:56:2228.2.2018 8:16:32
Hledejte část: "Problémy se stavebním zákonem". Starosta to nakonec dobře zabil - kdyby bylo pořádné školení, tak nejsou zmatky :). http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/218411000100205/video/598368 JK 7.2.2018 14:09:1018.2.2018 12:26:08
Ad výjimka- pokud speciální SÚ povede společné řízení na studnu, kdo bude udělovat pro tuto stavbu výjimku např. § 24a 501/2006 Sb.? Obecný či speciální stavební úřad ? 6.2.2018 13:43:04137.2.2018 8:35:19
GDPR...už máte zjištěno jaký dopad to má na stavební zákon? Kolegové jaký na to máte názor Helča 6.2.2018 12:16:58149.2.2018 18:50:18
prosím, kolegové,mohu dát souhlas s dělením pozemku i když se jedná o les? renata 5.2.2018 10:09:54158.2.2018 14:45:16
prosím, kolegové,mohu dát souhlas s dělení pozemku i když se jedná o les? renata 5.2.2018 10:09:290
Nápad! Stavebník rodinného domu si podá žádost o kolaudační souhlas, stavební úřad dojde k závěru, že nejsou splněny podmínky pro vydání kolaudačního souhasu a rozhodne usnesením o provedení kolaudačního řízení. Pak už vede kolaudační řízení a stavebník má "papír" N 5.2.2018 8:24:3878.2.2018 14:12:18
nová metodika: Souhlas vlastníka podle § 184a stavebního zákona http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/Souhlas-vlastnika-podle-%C2%A7-184a-stavebniho-zakona DoCH 5.2.2018 7:45:430
A už to začalo :-). Vyslal jsem "první vlaštovku" na katastrální úřad- přístavba chaty. Stavebník předal přes podatelnu formulář - Oznámení o dokončení stavby a pouze s geometrákem odjel na KÚ. Tam mu sdělili, že má mít od nás ještě nějaký "papír". Nevědí jaký, ale přesto ho chtěli :-). Ne, že bych mu "nějaký papír" nebyl schopen vyrobit :-), ale já nechci a spíš mě zajímá, co bude dál, bez toho našeho papíru . Luigi 2.2.2018 9:47:32812.2.2018 8:32:56
Společné územní a stavební řízení u stavby speciální vede speciální stavební úřad, obecný SÚ vydává závazné stanovisko, souhlas dle § 15 už nevydává? A pokud speciální stavební úřad nechce vést územní řízení (protože podle něj není třeba), tak jen závazné stanovisko dle 96b? 2.2.2018 8:49:3912.2.2018 9:45:34
Ještě k těm "přiblblým" NEekolaudacím RD: Co případné podmínky hasičů , hygieny, památkářů .....ke kolaudaci? Dříve jasné. Teď ? NIC nás nezajímá ? Vše jde za stavebníkem ? b 1.2.2018 9:08:1795.2.2018 12:05:00
Píšu souhlas s rozdělením pozemků a napadlo mě, jestli bych neměl mít závazné stanovisko dle § 96b. V souvislosti s tím mě vyvstala otázka jsme oprávněni si posoudit kdy úkon závisí na posouzení jím vyvolané změny v území a kdy ne. Nebo to bude posuzovat pouze OÚP. Např. rozvod z RD do kůlny, který je již v § 103 odst. 2 JL 31.1.2018 16:47:50102.2.2018 14:24:49
připravovaná novelizace 503/2006 - http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-a-legislativa-%281%29/Stavebni-zakon/Novelizace-vyhlasky-c-503-2006-Sb Petra 31.1.2018 9:02:44155.2.2018 7:50:17
Váš názor na závěrečnou kontrolní prohlídku. ANO, či NE ? Vůbec si s tím nelámat hlavu a nechat vše na vyjádření stavebníka -" Prohlášení stavebníka o tom, že stavba byla provedena v souladu s jejím povolením a ověřenou projektovou dokumentací/ověřenou dokumentací ", nebo provádět nějakou kontrolu. Třeba nám se teď stalo, že stavebník podal oznámení o dokončení stavby RD, ale zjistilo se, že vůbec není připojený na kanalizaci.Budou s tím spojené další komplikace a papírování.Po "staru" bych normálně zakázal užívání. Takhle ? Luigi 29.1.2018 9:50:386516.2.2018 13:15:44
Kolaudace 2018 Řeším kolaudaci RD...Dle novely SZ kolaudovat nelze. Napadá mě řešení pomocí institutu "předčasného užívání stavby" dle § 123. Pokud předložím k žádosti geometrický plán, výsledky předepsaných zkoušek, závazná stanoviska, apod, stavební úřad by měl vydat rozhodnutí o předčasném užívání stavby. Je to doklad na základě kterého může být přiděleno číslo popisné a KN zapíše stavbu do katastru. Po dokončení stavby už kolaudovat nebudu (ani nesmím dle SZ). Jak se na tento postup díváte? Aleš Ježek 28.1.2018 10:32:49388.2.2018 12:34:01
Dobrý den, prosím, je někdo schopen závazně definovat 501/2006 sb., §20, odst. 7 - co znamená 50m od stavby? Dva roky vlastníme stavební pozemek, leč bez odpovídající příjezdové komunikace (podél pozemků je obecní plocha s vyjetými kolejemi). Nicméně, nejbližší zpevněná komunikace je ve vzdálenosti, která by byla méně, než 50m od (hranice) stavby. Stavební odbor tvrdí, že to nelze aplikovat, že oněch 50m se týká vzdálenosti umístění stavby na pozemku, tzn. že od plotu můžeme mít dům nejdále 50m... má pravdu, nebo je to nesmysl? děkuji K.Z. 27.1.2018 15:58:101731.1.2018 19:53:53
V nejbližších dnech by měla vyjít ve Sbírce vyhl. č. 13/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.26.1.2018 11:07:30129.1.2018 12:07:22
Stavebník má záměr vést společné řízení na stavbu studny. Řízení povede vodoprávní orgán. Podle jakého § SZ mám napsat jako obecný stavební úřad své závazné stanovisko jehož podmínky pak do povolení převezme povolující úřad ? Myslím tím to závazné stanovisko co obsahuje ty podmínky co dříve byly v územním rozhodnutí. Václav 25.1.2018 15:00:202029.1.2018 10:49:04
nová metodika MMR DoCH 25.1.2018 13:38:38125.1.2018 13:39:36
Kolegové, mám jeden stručný dotaz - nikde to tady nepadlo, ale jaký ,,papír" dostane stavebník do ruky po ohlášení dokončení stavby rodinného domu, když už se nebude vydávat souhlas s užíváním stavby. Bude ho potřebovat např. pro banku. Děkuji. RARY 24.1.2018 9:32:132329.1.2018 15:10:54
Tak jsem tady zase :-) Dostalo se mi do ruky "Ohlášení dokončení stavby" ze stránek MMR. Chci se zeptat, zda jste to už někdo vyplňoval a jak? Na první straně je hned 1. řádek - spisová značka - vyplní stavební úřad. My snad žádné spisové značky nevydáváme. Že by byla myšlena podatelna ? A další, když se to k nám dostane na stůl, co s tím? Nějak potvrdit - asi blbost. Na druhé straně je jen podpis stavebníka a jeho prohlášení. Co s tím dál ?? Luigi 22.1.2018 15:01:111324.1.2018 14:37:35
Dobrý den, prosím o radu. Chci stavět RD na pozemku, ke kterému vede zpevněná komunikace (v katastru ostatní komunikace), která je majetkem obce. Šíře komunikace je 4m, délka 100m, na konci točna pro hasiče. Dle Vyhláška č. 501/2006 Sb, § 20 odst. 7, bych neočekával problém. Nicméně stavební úřad mi nechce stavbu povolit, dokud na cestě nezbuduji výhybny a nebudu mít povolení od PČR. Nicméně toto platí, pokud bych budoval novou komunikaci? Prosím o radu jak dále postupovat Petr 21.1.2018 11:54:52322.1.2018 12:30:09
Kolegové,nevíte náhodou, zda MMR nebo některý z KU bude vydávat pro obecné stavební úřady podobnou metodiku k vydávání závazných stanovisek, jako je metodika pro OÚP.? Děkuji. RARY 19.1.2018 12:19:04219.1.2018 12:52:09
Stavebník měl na ÚS + ohlášení povolen rodinný dům, k tomu měl vodoprávním úřadem povolenou ČOV (rovněž na ohlášení). Nyní chce stavbu užívat. Normálně (postaru) by oznámil záměr stavbu užívat, vykonal bych závěrečnou KP, a chtěl bych doložit kolaudaci ČOV vodoprávním úřadem. Bez toho bych užívání stavby zakázal. Teď po novu ale přinese pouze žádost o číslo popisné a geometrák. I kdybych vykonal kontrolní prohlídku (mimochodem asi zpoplatněnou), zjistím akorát to, že dům má v pořádku, v souladu s ověřenou dokumentací. Ale nevím nic o té ČOV. Tak co teď. Jarda 17.1.2018 17:29:201522.1.2018 13:15:10
Mohu se zeptat, jak postupujete u studní? Budete taky jako ÚÚP vydávat závazné stanoviska ke stavbě studny? Nezdá se vám to zbytečný? Marek 17.1.2018 16:53:583023.1.2018 12:32:40
Poplatky od 1.1. jak si vykládat poznámky v odst. 1 u položky 17 a 18. Vydává-li se územko společně se stavebkem tak poplatky pouze dle položky 18 a u společného územního souhlasu s ohlášením pouze dle položky 17. JL 17.1.2018 15:31:091830.1.2018 8:46:18
Kolegové z ÚÚP dostali nedávno metodiku na závazné stanovisko podle 96b. Nevíte někdo, zda a případně kdy bude připravena metodika pro obecné a speciální stavební úřady při vydávání našeho závazného stanoviska u souboru staveb, kde si jsou stavební úřady u vedlejších staveb navzájem dotčenými orgány? Už mám na stole 2 žádosti o závazné stanovisko. Počkám a když nic z MMR nevypadne vydám klasické rozhodnutí bez řízení, u kterého změním název na závazné stanovisko a někam vecpu, že vydávám podle § 149 SŘ. XML 17.1.2018 13:02:37718.1.2018 13:24:41
Novela vyhlášky č. 501/2006 Sb. - Přechodná ustanovení hovoří mimo jiné následovně: "Dokumentace nebo projektová dokumentace zpracovaná podle § 1a až 2, 4 a 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a předložená stavebnímu úřadu do 31. prosince 2020, se posuzuje podle dosavadní právní úpravy." Jak si uvedené ustanovení vykládáte? Pro porovnání připojuji znění původního přechodného ustanovení: "Dokumentace a projektová dokumentace podle § 1a až 5 vyhlášky, která byla zpracována přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a předložena stavebnímu úřadu do 31. prosince 2014, se posuzuje podle dosavadní právní úpravy." Na uvedené mám 2 odlišné pohledy: 1) I v roce 2019 může projektant zpracovávat dokumentaci podle původní právní úpravy a bude to v pořádku, a pokud dokumentaci doloží do konce roku 2020, pak je to v pořádku, 2) Dokumentace může být zpracována podle původní právní úpravy, ale nejpozději do konce do konce roku 2017, poté může být podána k žádosti kdykoliv do roku 2020. Určitě by pomohla důvodová zpráva k novele, která však není. Osobně se přikláním spíše k první možnosti, neboť druhá nemá úplnou oporu v zákonném znění, ale spíše v dovozovaném smyslu uvedeného ustanovení (přeci pokud dostanu zakázku na nový projekt v roce 2018, musím projektovat podle současné právní úpravy a ne že si budu volit jakou dokumentaci zpracuji...). GA 17.1.2018 8:41:53619.1.2018 16:10:15
Kolegové jen mi tak napadlo jak si tady řešíme naše problémy, že jsem se nikde nesetkal s článkem nebo reportáží, který by popravdě vysvětlil veřejnosti co se naším zákonodárcům povedlo vytvořit, ale pouze s krátkými zprávami o zjednodušení SZ. Že by to bylo zakázané o tom psát. JL 16.1.2018 13:01:19318.1.2018 13:12:06
Kolegové, u větších RD když jsou teď na ohlášení nebudete chtít závazná stanoviska hasičů? Jarka 16.1.2018 7:28:00418.1.2018 13:00:41
metodika na závazná stanoviska územního plánování DoCH 15.1.2018 8:31:331619.1.2018 11:57:42
Zápisy do RUIANu http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/Zapis-stavebnich-objektu-do-RUIAN-po-1-1-2018-(1) 10.1.2018 16:39:482518.1.2018 18:57:53
Byla v loňském roce podána žádost o dodatečné povolení stavby oplocení mezi RD, lze řízení zastavit, protože se žádost stala zjevně bezpředmětnou? 10.1.2018 14:53:351423.1.2018 14:06:40
Možná hloupý dotaz, ale předpokládám, že ÚÚP vydává ZS ke kompletní dokumentaci dle vyhlášky a ne k nějaké lidové tvořivosti? Postupujete stejně? Pavel 10.1.2018 11:11:151511.1.2018 12:34:20
Kolegové ve změti zmatků a nejasností jedna na vrch. V § 92 SÚ je stanovena povinnost u liniovek § 103 č. 4 - 8 mít prováděcí dokumentaci. Nemám s touto dokumentací praktickou zkušenost. Tuto povinnost má žadatel či stavebník v jaké fázi, doložení před zahájením stavby nebo až ke kolaudaci? Stanovím to jen v podmínce ÚR? Tuto povinnost jsem našel pouze u ÚR, u územního souhlasu NE, přičemž tyto stavby lze povolit i na ÚS, tomu taky nerozumím. Územní souhlas podmínkovat není možné, snad mě napadá jen, že to dát do poučení a bez toho nekolaudovat. Děkuji za vysvětlení. P.Š. 10.1.2018 9:08:461315.1.2018 15:41:33
Kolegové ze stavebních úřadů, jak si počínáte se zoufalci (nevím jak je jinak nazvat, protože jim asi zatím nikdo nedovede pomoci), kteří po novém roce chtějí zkolaudovat svůj rodinný dům? Monika 8.1.2018 16:00:42810.1.2018 8:11:56
Ve sbírce vyšla novela vyhlášky 499/06 o dokumentaci staveb, nevíte někdo, jak to vypadá s vyhláškou 503/06? AZ 21.12.2017 10:31:4238.1.2018 15:58:41
Také si myslíte, že žádná společná řízení podle § 94 j vedená speciálními stavebními úřady (§15) nebudou možná, když § 15 i po novele zní (upozorňuji na to, že je tam i nadále uvedeno "s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování"!!!!): (1) Působnost stavebního úřadu, s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování, vykonávají u a) staveb leteckých, b) staveb drah, c) staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, d) vodních děl orgány vykonávající státní správu na uvedených úsecích podle zvláštních právních předpisů (dále jen "speciální stavební úřady")? Pe 20.12.2017 9:23:13320.12.2017 15:23:40
Všichni víme, že ke každé stavbě (kromě § 103 odst. 1) budou ÚÚP vydávat závazná stanoviska, zda je stavba/záměr v souladu s územně plánovací dokumentací. Zeptám se, co s žádostmi podle § 15, které chodí na obecné stavební úřady? Jako obecné stavební úřady již nebudeme nevydávat např. pro kanalizaci územní rozhodnutí, ale k územnímu rozhodnutí je příslušný nově speciální stavební úřad. Povolení pro stavby mohou speciální stavební úřady vydat jen se souhlasem obecného stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, jenže obecný stavební úřad nebude nově příslušný. A druhá otázka je co s žádostmi podle § 21? Ty budou řešit pouze kolegové z ÚÚP? XML 19.12.2017 10:19:44245.1.2018 9:08:47
Dobrý den kolegové na stavebních úřadech. Mám takový konkrétní dotaz.Když 2.1.2018 přinese stavebník oznámení o užívání stavby RD. 1) Pošlete ho do p..ryč, protože takové oznámení už neexistuje / bez ohledu na to, jak získá č.p., zápis do KN, potvrzení pro banky, RUIAN.../ 2) Budete postupovat jinak ? Luigi 18.12.2017 8:25:191607.2.2018 13:16:49
§ 118 odst.2, věta druhá... Vyžaduje-li změna stavby jejím dokončením změnu územního rozhodnutí, je možné rozhodnout o této změně ve společném územním a stavebním řízení, ustanovení § 94 se požije přiměřeně; to neplatí, bylo-li vedeno společné územní a stavební řízení. V tom případě tedy jak? A celé rozhodování o změně stavby před dokončením se vede jako společné (§94j), nebo jako řízení o změně stavby před dokončením (§ 118)? Pe 7.12.2017 10:26:38430.1.2018 11:46:50
Prosím o pomoc s uchopením významu § 96 odst.3 písm. b) ... K oznámení připojí souhlasná závazná stanoviska..., nebo nepostupuje-li se podle § 96b odst. 2 (podobně viz. § 86 odst. 2, písm.b);§ 94l odst. 2 písm.b); § 105 odst. 2, písm.c); § 110 odst. 2, písm.c) Nějak nevím jak se chovat, když se postupuje podle § 96b odst. 2, nebo se např. vydává společné závazné stanovisko podle § 4 odst.7. to se pak závazná stanoviska nepřikládají k žádostem a oznámením záměru ? Pe 6.12.2017 11:00:1067.12.2017 9:49:10
Ahoj, mohu se zeptat, zda v souvislosti s novelou na ÚÚP přibíráte lidi? Jak budete práci organizovat: zda budou mít přidělené konkrétní obce nebo budou závazná stanoviska průběžně rozdělována? Díky za všechny podněty s organizací práce po 1.1.18 Pavel 30.11.2017 11:02:01513.12.2017 17:37:19
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-a-legislativa-(1)/Stavebni-zakon/Novelizace-vyhlasky-c-499-2006-Sb 499ka je na světě už jde do sbírky, tak snad stihnou i další Helča 30.11.2017 9:20:06130.11.2017 14:52:54
Celý ten humbuk ohledně možnosti společného řízení - EIA + ÚR + SP, kolikpak myslíte, že to asi využije investorů? Já to vidím na nulu. Který investor bude riskovat, že mu např. v EIA něco neprojde, a kvůli tomu bude předělávat celou dokumentaci k ÚR a SP. PH 16.11.2017 14:02:4944.1.2018 9:56:58
Jak využít po 1.1.2018 zjednodušující postupy (používat přednostně): přístavba, nástavba stavby na stavební povolení (hasičárna, obecní úřad, škola….) Nyní: územní souhlas, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby – vyřízeno v řádu dní Po 1.lednu 2018: územní souhlas – na obci s rozšířenou působností si stavební úřad získá závazné stanovisko úřadu územního plánování sám, stavebník ho nezajistí předem jako všechna ostatní závazná stanoviska – odhadem 30 dní, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby – visí 8 dní na úřední desce. Vyřízeno cca za 5 -6 týdnů. Není to proti smyslu novely? Pe 16.11.2017 11:06:481421.11.2017 14:09:49
Dostal se k nám návrh vyhlášky 503. Nic převratného, ale - zase návrat k nesmyslnému "oznámení o záměru" místo "žádosti o územní souhlas", obsahově sice stejné, ale slovu "žádost" lidi rozuměli, "oznámení" je matoucí, logicky to lze chápat i tak, že prostě jen oznámím a už stavím. Ach jo. Zas budem sáhodlouze vysvětlovat. Nechápu proč to nenechali. KL 13.10.2017 7:40:092631.10.2017 9:04:31
Užívání např. RD po 1.1.2018 - máme u nás diskuzi, zda bude platit novela SZ - tedy nezajímá nás dokončená stavba, protože § 119 říká které stavby se "kolaudují" a přechodná ustanovení řeší pouze kolaudace podle z. č. 50/1976, ale ne ty podle z. č. 183/2006. Takže jeden názor je, že co nepožádají o užívání do 31.12.2017 poneseme do archivu už 11.2018. :-) Anebo se budeme držet toho co jsme napsali v povolení nebo ohlášení a budeme chtít oznámit užívání stavby jako dosud. Co si myslíte Vy kolegové?? Petra 12.10.2017 8:45:22428.12.2017 8:50:40
Nezačalo již někde MMR školit. Nás to čeká v listopadu. JL 2.10.2017 16:59:0243.10.2017 14:04:16
PARADOX: Povolení stavby dálnice (od 1.1.2018) = jeden dokument = jedna žádost) vs. výstavba rodinného domu - 2 žádosti/dokumenty (žádost ÚR/ÚS + Ohlášení). Velké stavby typů dálnic, spaloven, skládek půjde povolovat jednostupňově (EIA+ÚR+SP) jedním formulářem. Rodinný domek budou muset lidé stále legalizovat dvoustupňově - uzemní souhlas/rozhodnutí (specifické náležitosti) a následně ohlášení (jiné specifické náležitosti). Proč proboha nemůže stavebník rodinného domu dát k povolení svého elementárního záměru JEDINOU ŽÁDOST + JEDINOU DOKUMENTACI?! Proč musí opět chystat dvě žádosti (2 formuláře) a pomalu 2 dokumentace (ÚR a Ohlášení)? Dle zkušeností stavební úřady dosud neakceptovaly současné podávání žádosti o vydání ÚR + ohlášení stavby s přiložením dokumentace dle přílohy 4 vyhl. č.499/2006 Sb. Předpokládám, že tomu tak bude i nadále... Proč na povolení všech RD nestačí PROSTÉ JEDNOSTUPŇOVÉ ŘÍZENÍ s výsledkem "STAVBA POVOLENA = umístění i stavebně technické řešení - jedná žádost/ jedna dokumentace a šmitec?!" Proč je vše stále tak zbytečně komplikované a nepřímočaré?! Luboš Brom 29.9.2017 15:02:5982.10.2017 16:04:09
§ 96b Jak má člověk chápat tuto větu: "Závazné stanovisko se nevydává pro stavební záměry v zastavěném území nebo zastavitelné ploše uvedené v § 103 odst. 1." Chápu to správně, že ZS nevydáváme pro záměry v zastavěném území a záměry, které jsou v zastavitelné ploše a v par. 103 odst. 1? Chci říci, jestli zastavěné území "nespadá" pod tento paragraf? Viz. čeština http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=155 :-) Pavel 7.9.2017 12:07:112115.1.2018 8:36:20
Tak jsem si vytiskl aktuální znění položek 17 a 18 správních poplatků. Myslíte, že upuštění poplatku u veřejně prospěšných staveb se týká jen staveb takto uvedených v ÚP nebo na libovolném posouzení JL 7.9.2017 10:56:0247.9.2017 15:41:46
Dobrý den, je nutné podle novely stavebního zákona mít na přístavbu rodinného domu souhlas (podpis) souseda? K sousednímu pozemku se nepřiblížíme. Je tedy nutný ke stavebnímu povoleni jeho podpis? Melicharová Michaela 28.8.2017 14:47:23228.8.2017 16:53:36
vyšlo ÚZ SZ Helča 21.8.2017 10:51:35121.8.2017 10:51:57
Dobrý den, stavba dřevěné předzahrádky na územní souhlas + ohl., zast. plocha 30m2, užívaná s provozovnou stávající čajovny, chtít souhlas hasiči + hygiena?? 4.8.2017 11:59:4214.8.2017 12:20:00
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-a-legislativa-(1)/Stavebni-zakon/Novela-stavebniho-zakona-(1) Helča 1.8.2017 9:14:31144.8.2017 18:06:46
Opětovně jsem se dostala do sporu s autorizovaným technikem ohledně zpracování PD k RD. Zjišťuji si podrobnosti a zjistila jsem že autorizační zákona byl novelizován k 1.1.2017 (vůbec jsem to netušila)a tam byl fikaně upraven par. 19. Teď by mě zajímalo jak k tomu přistupujete vy. AT pro RD ano či ne? Ted bych řekla PD k RD může, statiku a ostatní specializace musí někdo jiný. Kája 14.7.2017 12:33:28414.7.2017 14:22:45
změna správních poplatků :-/ DoCH 11.7.2017 7:21:28814.7.2017 11:12:38
Tak jsem si četl tu novelu, a taky nevím, zdali se smát či něco začít hulit. Vodaři a doprava budou ve společném řízení, kde bude stavba hlavní jejich, povolovat umístění stavby a to i těch "našich" vedlejších. Cha, to jsem teda zvědav, za dvacet let se nenaučili napsat stupidní stanoviska, a teď územko a ještě i naše stavby , o kterých nemají potuchy, včetně vypořádání námitek:). Stejně tak nechápu, jak já budu povolovat vodní díla jako součást nějaké fabriky, RD apod., bože , co to ti hňupi zase vymysleli, bordel v tom už je i tak. Tohle nemůže nikdy fungovat, pak ať je jeden stavební úřad a hotovo, a ne takovej chaos. P.Š. 17.5.2017 10:56:444631.7.2017 12:30:56
Sledovali jste někdo pořad Michaely Jílkové o novele stavebního zákona? Ubohé. Ministryně moc neví, o čem to vlastně je. Ti, kdo tam napadali odstavení spolků od účastenství v územních řízeních, měli pravdu - ruší se totiž §85/2/c), ministryně to přesto popírala. Další měli pravdu v tom, že nedojde k žádnému zjednodušení, naopak, přibyl nám další dotčený orgán který bude vydávat závazné stanovisko (UUP). A ta paní, co chce aby stavební úřad zasáhl, protože soused údajně hodlá něco stavět (ale zatím nic nestaví).... Podle ní by měl asi soused dostat pokutu za nápad, který nosí v hlavě. Z 12.5.2017 7:33:10313.7.2017 10:03:08
Koukal jsem na změnu zákona o pozemních komunikacích a o speciálních stavebních úřadech a podélném umisťování sítí v silnicích nic nebo neumím číst mezi řádky. JL 16.11.2016 9:03:30416.11.2016 13:21:23
Tak už ten parlamentní rej začal vizte http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/050schuz/s050222.htm 2.11.2016 8:04:412712.6.2017 7:38:10
https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/zacit-stavet-pujde-rychleji-vztycit-dvoumetrovy-plot-pujde-i-bez-souhlasu-sousedu-3505 Z 26.10.2016 15:26:31326.10.2016 16:27:38
K novele SZ: podle znění § 119/1 se zřejmě vůbec nebudou kolaudovat např. rodinné domy (které si stavebník staví "pro sebe"). Nebo jak tomu rozumíte? A další nesrovnalost - podle § 104 1a) budou na ohlášení stavby pro bydlení, takže i bytové domy, o jakékoliv zastavěné ploše, pokud budou mít do 2 NP + podkroví + 1PP, ale podle novely zákona o požární ochraně se budou hasiči vyjadřovat pouze k "rodinným domům" (nikoliv obecně ke stavbám pro bydlení, takže k bytovým domům ne) nad 200 m2. Takže bytový dům, o libovolně velké zastavěné ploše, který bude na ohlášení, vůbec nebude posuzován HZS. No fajn. Z 19.10.2016 9:20:27119.10.2016 9:32:28
Dotaz na ÚÚP a personální obsazení vzhledem k připravované novele. Jak jste na tom v počtu lidí a obcí pod Vaší správou? Chystáte se přijímat nové lidi při jasném navýšení práce vzhledem k vydávání závazných stanovisek, kdy dle dnes zažitých "pravidel" každá stavba skončí u nás na vyjádření??? Petr 17.10.2016 18:18:0967.9.2017 9:27:40
nevěřím vlastním očím - buď ministerstvo nebo redaktor nebo oba jsou úplně mimo ...to už snad není ani k smíchu !!!! Zjednodušení pro majitele domků. Menší stavby i bez stavebního povolení 21. září 2016 13:48 Zásadní změnu stavebního zákona, která bude zajímat všechny majitele rodinných domků, navrhuje a posílá do parlamentu vláda. „Cílem je pomoci především malým stavebníkům. Například bazény nebo skleníky bude možné dělat ne na stavební povolení, ale na ohlášení, což je jednodušší,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/zjednoduseni-pro-majitele-domku-mensi-stavby-bez-stavebniho-povoleni-1ev-/domaci.aspx?c=A160921_132739_domaci_kop VH 21.9.2016 15:50:42722.9.2016 10:09:23
Podle §60/1 nového přestupkového zákona 250/2016 Sb. má být od 1.7.2017 správním orgánem věcně příslušným k řízení o přestupcích obecní úřad obce s rozšířenou působností (kromě pár výjimek, uvedených odst. 2). Myslíte že se to vztahuje i na přestupky podle stavebního zákona? Nemyslím tím správní delikty, ty jednoznačně projednává v prvním stupni stavební úřad (viz §182/4 SZ). Kdo ale projednává přestupky, není ve stavebním zákoně uvedeno, takže podle stávajícího zákona o přestupcích to dělá každý obecní úřad na svém území (pokud nemá uzavřenou VPS s jinou obcí). Podle nového přestupkového zákona by tedy měl přestupky ze stavebního zákona řešit obecní úřad III. Rozumím tomu správně? KK 13.9.2016 10:19:262119.9.2016 16:56:39
Sledoval jsem v TV vystoupení ministryně Šlechtové o chystané změně stavebního zákona a musel jsem se hořce pousmát. Prý to bude velké zjednodušení a urychlení, vše za stavebníka vyřídí jeden (tedy stavební) úřad, žádosti se budou podávat elektronicky atd. No to chci vidět, jak nám budou elektronicky posílat projektovou dokumentaci, jak ji potom budeme elektronicky ověřovat atd. Vypadá to že budeme za stavebníka i obstarávat závazná stanoviska DO, vyjádření síťařů apod. tak to bych rád věděl jak to vidí ministryně v praxi. Prý jde hlavně o to urychlení povolovacího procesu, stavebním úřadů to prý všechno trvá moc dlouho. V pořadu bylo argumentováno konkrétním případem, kdy stavebník potřeboval pro získání stavebního povolení 12 měsíců a velký počet různých vyjádření a stanovisek, ale už tam nezaznělo to, že se zjevně nejednalo o lhůtu od podání (kompletní) žádosti, ale od okamžiku, kdy stavebník pojal záměr stavět a začal si shánět podklady (stanoviska, síťaře atd.). Nevím jak jinde, ale u nás a pokud vím tak i u okolních stavebních úřadů většinou lhůty dané zákonem dodržujeme, nemáme s tím problém, samozřejmě v případě, kdy je žádost v pořádku a není třeba řízení přerušovat a vyzývat stavebníka k doplnění. Fakt jsem zvědav, co panáčci "nahoře" zase geniálního vymyslí. Z 12.7.2016 14:09:102216.9.2016 12:48:21
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/Spolecne-stanovisko-MMR-a-MZDr 27.5.2016 8:12:470
drazí kolegové prosím poraďte, který úřad je po novele zákona o pozemních komunikacích příslušný k povolení místních komunikací a účelových komunikací. V minulosti jsem to jako obecný stavební úřad povoloval, pak to dělal ORP, a teď místní komunikace bude dělat obec, a u účelové komunikace obec ,,trojka” ORP. Říkám to správně.? Děkuji. 6.4.2016 10:56:08914.11.2016 10:34:15
Zdravím, tak se minulý týden opět projednával návrh novely SZ, opět odklad. Nevíte, o co šlo tentokrát? Díky 29.3.2016 7:43:361212.7.2016 14:44:30
Dobrý den, diskutujeme s kolegou na téma nahlížení do stanovisek dotčených orgánů, které byly vydány v procesu pořizování územního plánu. Ten je již schválen. Dovolíte nahlížet do těchto stanovisek každému, kdo o to projeví zájem? Děkuji za názor. MB 23.3.2016 9:41:55523.3.2016 16:05:51
Po rozsudku Nejvyššího správního soudu Městský soud v Praze nařídil dne 7. 9. 2015 Úřadu pro technickou normalizaci poskytnout technické normy ve stavebnictví Jakubu Michálkovi, předsedovi pirátských zastupitelů v Praze. Platíte jako stavební úřady za přístup k technickým normám? My máme přístup přes ČSN online, úřad platil 3.500Kč za rok. Od 1.1.2016 budeme platit 3.500Kč za 1/2 roku, 7.000Kč za rok. Dle výkladů k právním předpisům bychom měli mít přístup bezplatný. Od 18.2.2016 10:52:2171.4.2016 13:07:11
Dotaz na správce tohoto serveru: proč prosím zmizela diskuse na téma novely zákona č. 13/1997 Sb., kterou zahájil "D" 17.9.2015 8:23:36? a 16.12.2015 8:53:01215.1.2016 11:03:02
Kolegové, tak kdo bude vydávat stavební povolení na místní komunikaci? Je mi to stále nejasné. Obdobný dotaz ze září mi nejde otevřít. Včera jsme měli poradu na KÚ a taky se tam o tom nemluvilo. Hanka 16.12.2015 7:22:41622.12.2015 10:23:02
Zákon č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví, § 77, ve znění od 1.12.2015: Krajská hygienická stanice bude nově dotčeným orgánem při povolování rodinných a bytových domů. To budou stavebníci jásat. Pe 25.11.2015 9:14:546221.3.2016 7:48:48
Kolegové, paní si přistavila ke skladu o velikosti 15m2 přístavek a celková velikost je 24m2. Původní sklad byl povolen ve 2006 na "ohlášení drobné stavby". Ve 2013 došlo ke stavbě přístavku bez jakéhokoli oznámení na SÚ. Řeším užívání stavby. Nemáte zkušenosti s tím jak prokázat užívání ? Když jsem byla na prohlídce, tak na 15m2 byly skladovány rýče, sekačka(zahradní vybavení) a na přistavěných 9m2 nebylo nic. Dá se to považovat za neoprávněné užívání ? Kája D. 6.11.2015 7:23:1826.11.2015 11:08:37
Máte, prosím, někdo další informace k novele SZ? 8.10.2015 9:03:17212.10.2015 10:05:16
V připravované novele zákona 13/97 o pozemních komunikacích mi nějak uniká, kdo bude příslušným stavebním úřadem ve věci místních komunikací - dříve to byly všechny obecné stavební úřady, po novele 186/2006 už jen ORP, v současné novele to nějak vypadlo, nebo neumím číst - viz http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=374 (text návrhu schválený sněmovnou, § 40 odst. 4 a 5) D 17.9.2015 8:23:361230.10.2015 13:04:48
Na https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9XQHE72J je zveřejněn návrh novely SZ do vlády 23.6.2015 10:10:342510.2.2016 16:54:55
103/2015 Sb. změna zákona o hospodaření energií a zákona o správních poplatcích(103/2015 Sb.) - mj. ruší zmocnění k vydání vyhlášky k provedení § 13, tady závaznost vyhlášky 195/2007 Sb., která stanovuje mj. podmínky vydávání stanovisek SEI. Účinnost od 1.7.2015 V 16.6.2015 8:34:03316.6.2015 13:57:10
http://www.mmr.cz/getmedia/d82a110c-4179-4694-87a9-47f661b29b2d/MP_hmotna-nouze-7-4-2015.pdf Metodická pomůcka odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR k postupu stavebních úřadů podle § 33b zákona o pomoci v hmotné nouzi 4.5.2015 15:05:05212.6.2015 11:10:06
Chtěla bych poprosit o radu, jak klasifikovat zateplení střechy stávajícího RD a vytvoření vikýře. Jedná se změnu dokončené stavby a tudíž je třeba zažádat o vydání územního rozhodnutí? Nebo se jedná pouze o stavební úpravy a stačí vyřídit stavební povolení? PS: Základní nosná konstrukce krovu se výškově nemění. střecha je tím pádem vyšší pouze o tloušťku zateplení. Vikýř je celkem malý půdorysně nevybočuje mimo půdorys domu a jeho hřeben je níž než hřeben střechy. Jedná se o dům v městské památkové zóně, z hlediska památkové péče je záměr odsouhlasený. Jarka 27.4.2015 21:19:31613.5.2015 14:44:38
Tak jsem se dotázal kolegů z ochrany ZPF jak je to s prolukami a záměry na nezastavěné části zastavěného stavebního pozemku po novele zákona jestli k tomu mají nějaký výklad a dozvěděl jsem se, že se mají požádat stavební úřad. JL 15.4.2015 13:54:03115.4.2015 16:29:34
Dobrý den kolegové, od 1.4.15 je účinná "další" novela SZ. Jak chápete novelizovaný §87- zahájení územního řízení v jeho poslední větě? Chápu to dobře, že již v řízení s velkým počtem účastníků ř. se jednotlivě doručuje pouze hlavním úč.(§ 27 odst. 1 SŘ) a tedy již ne jednotlivě úč. dle § 85 odst.2 písm.a), ale jen veřejnou vyhláškou? Děkuji za názory 1.4.2015 15:46:5742.4.2015 8:29:27
Dobrý den kolegové, můžete mi někdo prosím vysvětlit jaký je rozdíl mezi výkonem stavebního úřadu a výkonem agendy stavebního úřadu! Řešíme tu platové zařazení, dle Pavlové máme být na 10 pl.tř.,ale vedení je jiného názoru...jak jste na tom Vy! A jaká organizace toto řeší, pokud tedy někdo řeší platové třídy....audit? úřad práce? ministerstvo? Předem děkuji za případné komentáře. Jana 31.3.2015 14:00:4682.4.2015 14:56:26
Prosím o radu ohledně vynětí ze ZPF: Jak je to přesně vyjímáním staveb (zemědělské objekty) mimo zastavěné území obce, kdy ÚP jasně říká, že území je k zemědělským účelům včetně zem. staveb typu seníků, skladů, apod. Bude koeficient zvýšení 1 (soulad s ÚP) nebo 5 (mimo zastavěné území dle ÚP)? A jak to je s pomocnými plochami typu zpevněná cesta, chodník,... - je nutné také žádat o vynětí ze ZPF? Pokud ano, počítá se jejich přesná plocha? Např. cesta se zpevněnými kolejemi bez plochy uprostřed? Libor 20.3.2015 13:32:07131.3.2015 14:03:18
Tak si budeme muset zvyknout na novelu o ochraně ZPF kdy souhlasu s odnětím bude třeba a kdy ne. JL 9.3.2015 17:00:35101.4.2015 15:43:15
6.března vychází ve Sbírce dvě novely, které se dotknou i stavebního zákona. 1)Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 2) Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů 5.3.2015 14:44:32226.3.2015 14:09:59
Nemáte někdo nějaké poznatky o zákoně č. 234/2014, o státní službě...? Jaký dopad to bude mít na nás pracovníky stavebních úřadů, a tak podobně? Teďka sem na to náhodou narazil a když si to pročítám, absolutně tomu nerozumím...? P.S.II 27.2.2015 11:23:55728.2.2015 20:10:03
§ 161 SZ - zpoplatnění vyjádření vlastníků techn. infrastuktury Většina vlastníků technické infrastruktury dnes poskytuje toto vyjádření elektronicky, často přes internetovou aplikaci, kdy je po zadání potřebných údajů stanovisko generováno téměř automaticky, resp. bez větších administrativních nákladů. Některé subjekty však žádají za tento úkon poplatek - bez ohledu na to, zda žadatel volí fyzické doručení jejich vyjádření, např. poštou či předání na nosiči dat, anebo zažádal o vyjádření pouze elektronicky. Mám za to, že toto zpoplatnění je v rozporu s ust. § 161 odst. 1, posl. věty zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění jeho novely z r. 2012 (zák. č.350/2012 Sb.). Zde je výslovně uvedeno, že úhradu nákladů spojených s poskytnutím údajů je vlastník technické infrastruktury oprávněn požadovat maximálně „do výše nákladů na pořízení jejich kopií, nosičů dat a nákladů na doručení“. Tomuto výkladu odpovídá podle mého názoru i text důvodové zprávy k novele SZ, kterou byla možnost zpoplatnění zavedena. V textu DZ je k předmětnému ustanovení uvedeno: „Navrhované řešení je ve shodě s tím, jak je v současné době ve stavebním zákoně upraven obdobný institut v § 27 odst. 5. Částka není jednotná, zohledňuje skutečnost, že náklady se mohou u jednotlivých vlastníků lišit, ale bude jasně vyjádřeno oprávnění poskytovatelů požadovat úhradu nákladů. Toto řešení podporuje motivaci stavebníků pro volbu elektronické formy komunikace, při které nevznikají náklady na doručení ani náklady na nosiče dat. Domnívám se, že poplatek je nezákonný a pokud společnost v zákonné lhůtě stanovisko neposkytne, dopouští se správního deliktu podle § 181 odst. 4 SZ a může jí být podle § 181 odst. 6 písm. a) uložena pokuta až do výše 500 000 Kč. S podnětem k zahájení řízení o deliktu bych se pak měla obrátit na (obecní) stavební úřad? Je možné stanovisko získat přes stavební úřad na základě 161 odst. 2? Prosím o Váš názor na popsaný problém. Mirka 2.2.2015 17:56:102110.3.2015 13:14:37
Pražské stavební předpisy a nejasná platnost. Mám dokumentaci pro stavební povolení na bytový dům z roku 2010 a v listopadu jsem požádal o stavební povolení. Tedy dokumentace je zpracována dle vyhl. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze. Je to správně a nebo mám mít dokumentaci dle PSP kde je nejasná platnost a nebo podle republikových vyhlášek, tedy 499/2006 Sb.? Jirka H 9.1.2015 13:41:34113.1.2015 10:35:01
Kolegové, mám zde projektovou dokumentaci původně podanou jak ohlášení stavby a ÚS. Tato ohláška byla překlopena do SP+ÚR a nyní mi tu žadatel nechal změnu stavby před dokončením ohlášené stavby, kde kevšemu zvětšuje půdorysně povolenou garáž cca o 8m2. Na stavbu byla vydána výjimka s odstupových vzdáleností, jelikož se stavba nachází skoro na hranici pozemku. Postupuji správně, když žádost o ohlášku překlopím do SP, kde ho vyzvu k doplnění podkladů a přeruším řízení? Dále požadovali byste znova výjimku z odstupových vzdáleností a sítaře? A jaký správní poplatek k tomu vybrat, když 500Kč zaplatil za ohlášku, 1000Kč za ÚR a 1000Kč za překlopení, tedy celkem 2000Kč či 1000Kč za ÚR a 500Kč poze doplatek ke SP? Moc děkuji za rady na SÚ jsem nová a ještě se tolik neorietuji 8.1.2015 13:08:05123.1.2015 20:51:47
Kolegové,hlídejte si novelu zákona 111/2006Sb. o hmotné nouzi, § 33b nám dává povinnost na základě žádosti orgánu pomoci v hmotné nouzi ověřovat jiný než obytný prostor, novela zákona ještě není v platnosti,ale už je na spadnutí :-) HS 4.11.2014 11:05:242515.12.2014 14:57:36
Podle tiskové zprávy MMR ze srpna 2014 o chystané novele SZ se prý vážně uvažuje o tom, že černé stavby vůbec nepůjdou dodatečně povolit, vždy se budou muset zbourat. Tak to jsem tedy zvědavý, jestli tohle "projde". Z 23.10.2014 10:41:590
Dobrý den,sousedíme s pozemkem TJ.Z parčíku na jejich pozemku,který sousedil s naším pozemkem vybudovali veřejné parkoviště tak,že nám auta parkují metr od našeho domu(pod okny),což je velice nepříjemné,protože provoz TJ končí ve večerních hodinách a je i o víkendech.Měl od nich stavební úřad dle stavebního zákona vyžadovat náš souhlas? Jana 21.9.2014 14:35:410
Dobrý den, potřebuji poradit, na co povolit šatny na hřišti, sestavené z mobilních buněk, zastavěná plocha je cca 60m2? Jitka B 17.7.2014 12:07:12424.7.2014 6:49:56
Zdravím, povoluji RD na společný souhlas (ÚS+ohlášení) a v projektu jsou i přípojky kanalizace a vodovodu a oplocení. Lze vydat společný souhlas najednou na všechno, tzn. RD, vodovodní a kanalizační přípojku a oplocení? Nebo je nutné to rozdělit a dělat záměry vyžadující ÚS zvlášť a na společný souhlas nechat jen ten RD??? Díky Jiří 1.7.2014 14:23:41523.7.2014 17:01:09
TECHNICKÁ INFRASTRUKURA- nově navrhovaná vedení sítí TI jako jsou plynovody, vodovody, kanalizace, el. vedení v nezastavěném území, jsou jakou plochou? zastavitelnou nebo nezastavitelnou? ve stavebním zákonu jsem podrobnější definici nenašel. Děkuji, Mana Josef Mana Josef 28.5.2014 9:45:05129.5.2014 8:15:57
Může autorizovaný inženýr pro pozemní stavby zpracovat PBŘ i pro stavbu pro kterou dokumentaci pro stavební povolení nezpracovával? aa 14.5.2014 16:36:11630.5.2014 14:54:49
Dobrý den , vlastním pozemek z rybníkem a chci na pozemku postavit hospodářské stavení pro údržbu rybníka ( zastavěná plocha 46 m2 , zast plocha objektu 24 m2 zbytek je zastřešená plocha). Pozemek je v ÚP obce vedenen jako vodní plocha a vodohospodářský .PD na stavbu existuje . Bude stačit společný souhlas a ohlášení stavby . Jaký by měl být poplatek , dle mého 1000 Kč + 1000 Kč , když se bude jednat o společný souhlas a ohlášení tak 1000Kč . Děkuji za odpověď a radu . František 9.5.2014 9:58:5259.1.2015 20:07:47
Knife Party - Bonfire František 9.5.2014 9:57:350
Dobrý den kolegové, chtěl bych se zeptat, jaký způsobem povolujete stavební úpravy /zasahuje se do nosných konstrukcí a beze změn pro užívání stavby/ např. hospodářské budovy nad 50 m2? Dle mého názoru by se mělo povolovat stavebním povolením, jelikož tento typ stavby není uveden v § 104 SZ, ve kterém by šlo uplatnit znění odst. 2) tohoto §. Díky za odpovědi. J. Jirka 13.3.2014 13:16:59118.3.2014 7:50:43
Dobrý den, prosím, poraďte, jaký poplatek určit za umístění komplexního telematického dohledového systému - kamera umístěna sloupu veřejného osvětlení a k ní přivedena přípojka el. energie? Je to veřejná infrastruktura - tedy položka 17 písm. f) 20000 Kč nebo písm. e) 1000 Kč? Dále prosím o info, v jakých hranicích se u vás pohybují pokuty za nepovolené stavby garáže? Díky. Vendula 5.3.2014 15:33:17111.3.2014 15:21:00
Kolegové, prosím jeden všeobecný dotaz k § 25/5 vyhl.501/06Sb. 1 - garáž není na pozemku rodinného domu, dodržet 2m či nedodržet, když sousední pozemek je pozemkem u rodinného domu, 2 - moje malá samostatná provozovna např.kadeřnictví na pozemku rodinného domu, dodržet dva metry či ne od souseda Helča 28.2.2014 10:59:08217.3.2014 12:22:09
příspěvek HS 28.2.2014 10:47:530
moc prosím o radu ohledně poplatku, názory se různí i v naší kanceláři a víc hlav...znáte to...umisťuji a povoluji RD + přípojky IS + přístřešek pro auto + oplocení. Domnívám se,že za umístění RD - 1000,přístřešku 17/1/c) 500,oplocení a přípojky 17/1/e)1000, povolení dům 5000,- 18/1/c) přístřešek 500...celkem 8000,- renča 24.2.2014 15:37:50124.2.2014 17:16:41
Nemůžeme se s kolegama dohodnout, na co povolit změnu stavby stodoly na rodinný dům. Plocha je do 150m2, jsou to stavební úpravy,které zasahují do nosných konstrukcí. Jde to na ohlášení? Dík za rady WH 12.2.2014 8:41:52912.5.2014 9:24:11
Dobrý den, prosím o radu ohledně plánovací smlouvy. pokud záměr nelze vybudovat bez příslušných staveb nebo zařízení je nutno předložit plánovací smlouvu. Musí v ní být termín do kdy obec dopravní infrastrukturu vybuduje ?? nebo stačí obecně, že se obec zavazuje ji vybudovat. Děkuji za odpovědi. bike 10.2.2014 17:24:19111.2.2014 10:44:28
Kolegové, ráda bych se zeptala, zda již někdo máte níže uvedenou knihu nebo tip na nějakou dobrou jinou. Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související-Mareček Jan, Doležal Jiří, Tunka Martin, Sedláčková Vladimíra, Vobrátilová Zdeňka, Sklenář Tomáš, vydavatel Aleš Čeněk, s.r.o., rok vydání 2013 hp 23.1.2014 9:39:39320.3.2014 12:12:15
Vynětí ze ZPF. Vy ,kdo jste oprávněni podle zák.č.334/1992 Sb.,o ochraně ZPF,..., a vydáváte rozhodnutí o odvodech ze ZPF, pak vězte, že ke dni 31.12.2013 přestala platit oceňovací vyhl.č. 3/2008 Sb.,...a platí nová vyhl.č.411/2013 Sb. Ceny jak jinak šly nahoru. 6.1.2014 16:01:37110.1.2014 12:07:44
Mám bourání otvoru (3x2,1) v nosné zdi RD do 150m2. Jedná se o změnu dokončené stavby - stavební úpravy. Stavební úpravy jsou definovány v 103, 104 nebo stavebko. Moje nesplňují 103 (zásah do nosné) ani 104 (nejedná se o změnu účelu užívání), měl bych tedy řešit stavebko ? Někde jsem zde četl, že v případě RD do 150 m2 postačí u všech úprav jen ohlášení,že nelze uvalit těžší režim, než ve kterém byla vůbec povolena samotná stavba, může mi někdo poradit z kterého ustanovení toto vychází ? Kolegyně říká ust. 4 odst. 1, já tam však nikde (ani mezi řádky) nevidím, že by se tak mělo postupovat. A. 28.11.2013 18:11:2781.12.2013 11:39:43
Jak se, prosím, povoluje změna stavby u stavby, která ještě nebyla zahájena? Ivoš 22.11.2013 10:27:39326.11.2013 14:21:53
Kolegové...jeden z legislativy elektronické pošty.....používáte na dokumenty při podpisu v elektronické podobě kvalifikovaná časová razítka? http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv-vydanych-cisel/clanky/jindrich-habada-kvalifikovane-casove-razitko-a-zachovani-pravni-prukaznosti-digitalnich-dokumentu-v-.htm Helča 5.11.2013 8:15:2836.11.2013 9:19:03
Vážení kolegové, mám dotaz ohledně poplatků. Podle zákona jsou od poplatku osvobozeny územní samosprávné celky pokud se jedná o úkon související s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny. Myslíte si, že povolení nástavby a stavební úpravy mateřské školy tedy nebudou zpoplatněny? Děkuji za vaše názory. Jana 11.10.2013 12:39:521016.10.2013 10:41:32
Prosím o radu jaký poplatek vybrat za US pro stavbu monitorovacího zařízení- v rámci stavby budou položeny kabely do přilehlého prostoru podél komunikace a dále zařezány detekční smyčky do povrchu vozovky. Napájení bude řešeno připojením na nn soustavu společnosti ČEZ Distribuce, a.s Dík za radu VK 8.10.2013 12:51:47611.10.2013 9:14:08
prosím o radu při určení výše poplatku za umístění přípojky NN(název stavby...). stávající nadzemní vedení bude prodlouženo o 20m tzn.1 sloup + nová pojistková skříň. jedná se o přípojku nebo už o technickou infrastrukturu? rozdíl ve výši poplatku je obrovský:-( renča 7.10.2013 9:43:161525.11.2013 15:21:55
Počítám, prosím, dobře - rodinný dům + garáž + přeložka plynové přípojky - správní poplatek za ÚR - 1000 + 1000 + 1000 Kč? Ivoš 30.9.2013 7:41:59130.9.2013 8:07:34
275/2013 Sb. změna zákona o vodovodech a kanalizacích a změna vodního zákona...platí od 1.1.2014 Helča 25.9.2013 10:26:1841.10.2013 20:04:47
Nevíte někdo, zda vyšel stavební zákon ve znění novely č.350/2012 Sb.knižně, nejlépe s výkladem? Ta UZ už máme v salátovém vydání. díky 12.9.2013 7:14:14126.10.2013 7:57:12
test test 9.9.2013 16:55:35112.9.2013 7:14:55
Vláda 9. srpna 2013 - "Návrh věcného záměru zákona o stavebních úřadech č.j. 633/13 Materiál předložený ministrem pro místní rozvoj byl stažen z programu jednání s tím, že bude přepracován a poté vládě předložen do 31. března 2014." Nevíte náhodou někdo, v jakém smyslu má být návrh přepracován? a 3.9.2013 8:11:1713.9.2013 12:30:35
Pochopila jsem, prosím, dobře, že oznámení o zahájení územní řízení s malým počtem účastníků v obci, která má ÚP, nemusím doručovat veřejnou vyhláškou na úřední desce? Proč se tedy u zjednodušeného územního řízení musí návrh výroku na úřední desku vyvěšovat? To pak časově vyjde nastejno. Ivana 29.8.2013 9:56:13730.8.2013 14:27:36
Jak vést řízení o dodatečném povolení stavebních úprav, zároveň se bude měnit způsob užívání stavby - z dílen na restauraci. Neměla bych podle novely vést nejprve řízení o dodatečném povolení stavebních úprav a jestli budou povoleny, povolit změnu užívání (na další zvláštní žádost žadatele?) Díky 29.8.2013 7:19:04430.8.2013 14:31:44
Dneska jsem se dozvěděla, že co se týče správních poplatků, nejsme sjednoceni ani v rámci "okresu". Sousední stavební úřad posuzuje přípojku splaškové kanalizace jako stavbu, která plní doplňkovou funkci.... pol. 17 odst. 1 písm. c), tudíž za územní souhlas vybírá 500 : 2 = 250 Kč. My ji bereme jako stavbu nevyžadující stavební povolení ani ohlášení pol. 17 odst. 1 písm. e), takže 1000 : 2 = 500 Kč. Není na toto téma nějaký výklad ministerstva, prosím? Nebo jak to posuzujete vy? Hana 28.8.2013 15:20:14730.8.2013 14:29:21
Tak jsem automaticky za vydání ÚR na obnovu trafostanice na nové kabelové vedení NN k chatám chtěla dát správní poplatek 1 000 Kč a teď mě v pol. 17 zarazilo písm. e) "s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury", což tato stavba podle § 2 odst. 1 písm. k bod 2 stavebního zákona s největší pravděpodobností je. To mám tedy E.ONu napařit 20 000 Kč? Jak to řešíte vy, prosím? Monika 22.8.2013 10:19:081023.8.2013 13:26:01
Poplatky: podle které položky vybíráte poplatek za územní souhlas na stavby typu kůlna, zahradní altán, plot, přípojky atd. - podle 17/1c), nebo 17/1e)? Jana 2.8.2013 7:52:2722.8.2013 13:22:21
Dá se, prosím, stavba kompostárny považovat za stavbu občanské vybavenosti? Renata 26.7.2013 13:15:27820.8.2013 6:53:49
Prosím vysvětlete mi pojmy: jiné věcné právo a právo věcného břemene (v § 96 odst. 3 písm. d) SZ - jiné věcné právo a v § 105 odst. 1 písm. f) nebo v § 109 písm. d, f) - právo odpovídající věcnému břemenu. Co je věcné břemeno asi chápu, např. právo užívání bytu nebo místnosti, právo chůze přes pozemek. Je věcné břemeno jedno z věcných práv, jaká jiná věcná práva existuji? Patří zde i zástavní právo? Lenka 17.7.2013 13:52:34317.7.2013 15:43:28
Možná to sem vůbec nepatří, přesto: Na novém stavebním zákonu a poplatcích je "fascinující" že má tolik nepřeberných variant povolení a různých možností výše poplatků až to bere dech. Někdy mám pocit, že už se v tom vůbec nikdo nevyzná. Možná to byl/ jako u nás skoro ve všem/ původní záměr novely :-) 12.7.2013 10:06:4321.8.2013 15:20:05
Tak jsem narazil na rozpor obsahu dokumentace stavby k ohlášení pro stavby a) až e) z § 104 odst. 1 dle SZ a dle vyhlášky 499. Které členění by mělo mít přednost. JL 10.7.2013 17:09:38215.7.2013 8:44:45
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda-li vydává stavební úřad nějaké povolení při výměně oken za větší? Děkuji. Jirka 10.7.2013 9:20:31210.7.2013 12:11:01
Ve staré zástavbě - v ulici, kde jsou samostatně stojící domy a dvojdomky, je mezi dvěma domy 3 m široká mezera, v ní si chce stavebník - vlastník tohoto pozemku postavit dřevěnou garáž. Soused, vlastník domu umístěného na hranici pozemku má strach s tím nesouhlasit, aby "nenarušil sousedské vztahy". Na základě čeho bych mohla tuto stavbu nepovolit, prosím? Alena 9.7.2013 12:59:581129.7.2013 16:11:46
prosím , o radu jak si vyložit - zjednodušené územní řízení §95 odst.4 .... informace obsahuje údaje o žadateli, o předmětu územního řízení a o veřejném ústním jednání .... přitom, ve zjednodušeném řízení se žádné jednání nekoná !!!! .... Olga 2.7.2013 11:59:3023.7.2013 8:24:58
Jakým způsobem v současné době řešíte propustky nebo sjezdy z komunikace, respektive jako kdo je řešíte. Jedná se o velmi špatný technický stav propustku. Kdo zajistí nápravu ? Obecnému stavebnímu úřadu byla tato působnost novelou odňata, speciální stavební úřad ji v zákoně nemá vyjmenovanou, a silniční správní úřad kontrolní činnost (nástroje pro odstranění závad). Prosím o informaci jak to řešíte u vás. JS 1.7.2013 16:03:291010.9.2013 15:22:27
Zabýval se někdo pojmem doplňková stavba ve smyslu zákona 149/2012 Sb. pol. 17c)? Jsou to jen pergoly, kůlny, nebo i oplocení a některé přípojky (např. plyn)bez kterých se stavba obejde? Tomáš 28.6.2013 9:47:5042.7.2013 7:56:15
Máte někdo zkušenost s povolením krbu u pergoly na zahradě u rodinného domu? Vyžaduje nějaké povolení? Díky za názory. Dana 20.6.2013 10:03:05226.6.2013 13:50:05
§79 odst.2)l) stavby pro hospodaření v lesích - z tohoto ustanovení vlastně nevyplývá žádná povinnost, že by tato stavba musela stát na lesním pozemku a že by vlastně při splnění dlaších možných předpisů mohla stát kdekoliv. Nebo musí stát v lese a co tam budete hospodařit je jedno. Měl jsem tu jednoho stavebníka, který sondoval jak by to využil. JL 13.6.2013 9:17:47113.6.2013 14:53:32
Povoluji stavbu manipulační plochy podle § 104(1)f na ohlášení. Jaký poplatek by jste vybrali? 13.6.2013 8:16:53113.6.2013 13:43:00
Zdravím kolegové, chci se zeptat, vyžadujete při povolení odstranění stavby (ať svépomocí či stavebním podnikatelem) dle § 128 v případě existence azbestu ve stavbě stanovisko KHS? Dle mého názoru stačí zajistit provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby - viz § 128 odst. 5 SZ. Díky. J. Jiří 12.6.2013 8:53:21413.6.2013 13:25:13
Zjednodušené územní řízení po novele - co se považuje za den vyvěšení návrhu výroku tj. od kdy se počítá lhůta 15 dnů pro námitky účastníků? Od fyzického vyvěšení na úřední desce nebo 15 + 15 dnů? Kamila 10.6.2013 15:41:44110.6.2013 16:02:17
Povolujete stavbu domovní ČOV k rodinnému domu na územní rozhodnutí nebo územní souhlas?(stavebník má vše potřebné k ÚS) Alena 5.6.2013 16:22:2767.6.2013 6:49:38
Restaurace v bytovém době opakovaně nedodržuje provozní dobu (a ruší noční klid), kterou jí stanovil stavební úřad v kolaudačním rozhodnutí do 22:00. Naposledy jsem musel za jediný večer volat 5x policii, vůbec to ale nepomohlo, hluk a zábava hostů trvala až do 3:00. Poslal jsem proto stížnost na živnostenský úřad a požaduji odebrání živnostenského oprávnění provozovateli restaurace, protože podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy. Živnostenský úřad se ale vymlouvá, že "Živnostenský zákon však neukládá povinnost tuto dobu dodržovat a v současné době ani jiný právní předpis, který by mohl řešit tento případ v rámci zákonných kompetencí živnostenského odboru." Podle ust. § 58 odst. 1 živnostenského zákona živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění, jestliže a) podnikatel již nesplňuje podmínky podle § 6 odst. 1 písm. b) nebo c), ledaže v případě § 6 odst. 1 písm. b) je živnost provozována se souhlasem soudu podle § 12, b) nastanou překážky podle § 8, nejedná-li se o překážku podle § 8 odst. 5 u živnosti volné, nebo c) podnikatel o to požádá, nebo d) podnikatel neprokáže právní důvod užívání prostor podle § 31 odst. 2. Podle ust. 58 odst. 2 téhož zákona živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění nebo pozastaví provozování živnosti na návrh orgánu státní správy vydávajícího stanovisko podle § 52 odst. 1 z důvodu, že podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy. Nechce se mi věřit, že by byla na dveřích restaurace uvedena provozní doba jen tak pro legraci a při jejím nedodržování s tím nešlo nic udělat. Co poradíte ? Petr K 4.6.2013 23:02:21913.6.2013 13:33:30
Kolegové, stavby povolené podle zákona 50/1976 Sb. jak řešíte "kolaudace"? Dokončujete podle 50?30.5.2013 8:26:01230.5.2013 10:04:41
Kolegové, prosím, vyžadujete při kolaudaci stavby prováděné dodavatelsky i zápis o předání a převzetí stavby? Alena 28.5.2013 10:35:14528.5.2013 14:22:46
Je to možné, že by podle novely SZ už nešlo při dodatečném povolení stavby povolit zároveň její užívání? To znamená, že si po právní moci DP musí stavebník ještě oznámit užívání a já tam pojedu ještě jednou (i když už jsem dokončenou stavbu viděl při jednání o DP a předtím u KP která předcházela řízením o NO a DP) a pak mu vydám souhlas s užíváním stavby? LV 16.5.2013 10:06:57120.5.2013 8:37:18
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jaká povolení potřebuji na realizaci antukového hřiště a částěčně nadzemního betonového bazénu na vlastním pozemku. Děkuji Jitka Jordová 12.5.2013 17:41:37516.5.2013 7:04:27
Prosím, jaký je správní poplatek za prodloužení platnosti SP a v jakém řízení se projednává - o změně stavby před dokončením? Lenka 9.5.2013 11:36:2554.9.2013 17:10:28
Vážení kolegové, potřeboval bych poradit ohledně nových staveních poplatků. Mám tu projekt na přístavbu hospody. Hospoda je menších rozměrů cca 47 m2 zastavěné plochy, stavebník si požádal o povolení přístavby která bude mít 18 m2. Jaký poplatek byste vybírali? Děkuji za odpověď. Karel 3.5.2013 8:24:30310.5.2013 8:32:24
Vážení kolegové,průkaz energet.náročnosti + stanovisko od ČEI mám požadovat(mimo novostaveb RD)i u např.zřízení nové bj v podkroví RD? Renča 29.4.2013 14:42:38130.4.2013 11:15:19
Stavba na ÚS a ohlášení. Nebudu mít souhlasy sousedů, takže překlopím do ÚŘ. Může pak následovat ohlášení? Před novelou k ohlášení stačilo pouze informovat sousedy, což zajistilo územko. Po novele musí být k ohlášení SOUHLASY sousedů. Takže bez souhlasu nevydám ani olhášení? 16.4.2013 11:41:441319.4.2013 7:54:42
Vážení kolegové, nemáte někdo zkušenost s povolení změny stavby zápisem do stavebního deníku - rozhodnutím, dle § 118 odst.6? Nevím jak formulovat uvedené rozhodnutí.. Renča 9.4.2013 14:40:37217.4.2013 10:14:57
Prosím vás., kde je formulář pro územně plánovací informaci? Nějak ho prostě nemůžu najít 8.4.2013 16:11:4318.4.2013 16:36:20
Prosím, podle novely SZ úprava vedení Vn, TS a přípojky pro chatovou oblast (cca 10 chat) bude jenom na územko, že? Eva 4.4.2013 14:57:1025.4.2013 14:28:59
vyšla vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=25502 Steve 3.4.2013 9:45:190
Asi už jsem blázen, ale když je vyhláška 499 ze dne 28.2.2013 rozeslána 14. března 2013, tak účinnost se počítá od 28.2. nebo od rozeslání? 27.3.2013 14:53:37127.3.2013 20:02:01
Kolegové, chápu prosím správně, že PENB ( průkaz energ. nár. budovy ) dle z. 406/2000 zákona o hospodaření s energií podle § 7 odst. 5 pís. e) nemusí být pro SP doložen u nové zemědělské stavby ( ocelový sklad výpěstků )? Či je to míněno tak, že musí být doložen, ale pokud z něj vyčtem, že má en. spotřebu jen do 700 GJ za rok, tak dále nemusí splnit požadavky dle odst. 1 a 3 tohoto zákona - energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu ( vyhl. 148/2007 ) ?? Pokud nedokládá, kdo v PD garantuje en. spotřebu ? L 27.3.2013 11:08:18227.3.2013 12:41:19
Prosím, jak povolujete jako obecný stavební úřad odbočky na přípojky splaškové kanalizace? Vodohospodáři povolují hlavní řad a my jen odbočky - v klasickém stavebním řízení? Lenka 26.3.2013 14:44:11127.3.2013 8:37:59
Vydávám stavební povolení na rekonstrukci bytu v paneláku - 4 patra, 20 bytů. Musela jsem do stavebka, protože se zasahovalo při stavbě do nosné konstrukce. Teď prosím: kolik mám za toto vyměřit poplatek? Vypadá to na položku 18, 1 b) - s více než 3 byty, za změnu (poznámky za položkou) polovina, t.j. 5.000,- Kč. Mýlím se? Dík H. 25.3.2013 13:16:52226.3.2013 7:14:13
Řekněte mi prosím, prov.vyhl. č. 268 se novelou neměnila? 25.3.2013 9:46:37125.3.2013 12:53:28
Prosím o radu. Stavebním úřadem nám bylo vydáno zahájení stavebního řízení pro stavbu RD, ale nyní nám bylo oznámeno, že musíme doložit souhlasné stanovisko od majitele čerpací stanice, protože nám zasahuje ochranné pásmo ČS do plotu. S majitelem se nemůžeme domluvit, že nám souhlasné stanovisko nedá, i když se jedná jen o část oplocení. Paní na stavebním úřadě zase tvrdí, že stavební řízení bez souhlasu zastaví, že to pásmo je tam jednou dáno a ona s tím nic nenadělá. Můžete mi poradit, co můžeme teď dělat? ČS je vzdálena od hranice našeho pozemku cca 90 m, vedle ČS už stojí některé domy a jsou dokonce blíž než náš plánovaný plot. Děkuji. Markéta 22.3.2013 9:19:281025.3.2013 15:42:03
Řešil někdo umístění kůlny, jejíž zadní stěnu tvoří betonový plot z "face bloků"? Umísťuji kůlnu, která nepřevyšuje betonový plot a zadní stěnou je plot. Vedl by někdo výjimku podle 501/2006 Sb. §25? Já si myslím, že se jedná o zbytečnou práci, protože souseda nemám jak omezit. Tomáš 21.3.2013 9:26:02321.3.2013 14:44:21
Kam zmizely udržovací práce a stavební úpravy na pozemních komunikacích? Dříve § 104 odst. 4 SZ... MB 19.3.2013 9:45:40219.3.2013 12:34:13
Prosím, výměna sloupu u přípojky nn je na ohlášení nebo bez ničeho? Jedná se o stavbu na cizím pozemku, přesněji řečeno přes cizí pozemek, přípojka je legální. Teď vlastník pozemku dělá problémy a nechce dovolit sloup, který je v havarijním stavu, vyměnit. Lenka 19.3.2013 9:15:14230.4.2013 12:17:40
Novely prováděcích vyhlášek vyjdou už brzy pod č. 62 a 63/2013 Sb. a 11.3.2013 10:34:581119.3.2013 9:37:48
Výklad MMR otázky a odpovědi § 79 SZ v souvilslosti s § 21 vyhl. 501. Na pozemku stavby pro bydlení lze umístitt pouze 1 doprovodná stavba, každá další výjimka. Myslíte, že to budeme muset brát tak, že když si tu jednu možnost stavebník vyčepá např. žumpou tak gatráž, kolnička, pergola, bazén již budeme projednávat výjimky. JL 8.3.2013 8:42:03282.4.2013 15:31:17
Opět správní poplatek.Mám podáno sloučené územní a stavební řízení na RD nad 150 m2. U RD bude jímka na vyvážení a přípojky vody a elektřiny. Předpokládám 1000Kč + 5000Kč a dál nevím, bude tam ještě něco připočteno a kolik? Karel 6.3.2013 8:06:1557.3.2013 7:41:02
Lidi, pište sem, co sem patří....územní a stavební řízení je jinde!!!! Lenka 4.3.2013 8:20:5014.3.2013 8:42:45
Jaký je správní poplatek za vydání stavebního povolení v případě rozšíření dveří v nosné zdi u bytu v panelovém domě? Martin Benda 2.3.2013 20:38:3655.3.2013 7:39:11
Prosím, kam by jste zařadili tepelné čerpadlo se zemním kolektorem? 1.3.2013 13:56:4736.3.2013 9:18:51
Definice zpevněné plochy - prosím o názory - obecně závazná vyhláška obce uvádí koeficient zastavěnosti, do této plochy se údajně počítají i části pozemku, kde je nespárovaná zámková dlažba, ale i části, kde je vysypaný a nezhutněný štěrk. Co přístřešek na dřevo 2x3 m, který je z lehké konstrukce čtyři kůly na štěrku ? Romana 26.2.2013 22:09:360
Oznámení o užívání stavby P 22.2.2013 10:44:27225.2.2013 17:13:08
Budu dělat územní rozhodnutí na novostavbu RD + přípojky + domovní ČOV + bazén. Jaký bude poplatek? Pol.17 odst. 1 a + e(přípojky) + c(bazén) + g(ČOV)??? 15.2.2013 8:25:351420.2.2013 15:41:44
Máte někdo informaci kdy bude vydána novela vyhl.č. 499 a 503? Na školení MMR 15.ledna v Pardubicích uváděli termín polovina února a kde nic tu nic. Že bychom taky takhle pracovali? 13.2.2013 12:33:521218.2.2013 15:58:35
spr. poplatky - kolegové, jelikož mi to hlava nebere, tak radši zjišťuji Váš názor a ptám se - ač čtu, jak čtu, tak mi vychází, že za územní souhlas na přípojku NN je dle poznámky č. 3 polovina sazby a ta mi podle pol.č. 17 písm.f) vychází 10 000,-, protože jinam se to nedá zařadit. A to samé mi vychází i v případě, že bude mít někdo zahrádku bez jakékoliv stavby, bude si ji chtít oplotit nebo postavit obyčejnou kůlnu na nářadí a protože ani jedno neplní doplňkovou funkci ke stavbě pro bydlení ani k rekreaci a není na jejich pozemcích, takže také poplatek 10 000,- Kč. Je to tak a je to normální? To tu budeme za pěkné pitomce. Petr 13.2.2013 10:42:12313.2.2013 15:18:58
Prosím o názor. Při umístění (ÚS) a povolení novostavby RD (OHL.)po 1.1.2013, je SEI dotčeným orgánem dle § 7 odst. 1 písm. a)v návaznosti na § 13 z.č. 406/2000 Sb. Případně jaké jiné dotčené orgány při povolování novostavby RD berete. N 6.2.2013 15:29:3438.2.2013 14:16:00
územní souhlas po novu - chystám se vypravit poprvé nově územní souhlas a chci si ověřit, že jsem to pochopil správně, že se zasílá sousedům a na vlastníka dotčeného pozemku se nemyslelo. JL 6.2.2013 12:42:0426.2.2013 12:58:36
Nějak nemáme jasno v zapisování staveb do RUIAN, které stavby zapisuje SÚ a které obec? 5.2.2013 14:00:2566.2.2013 13:31:52
Dobrý den kolegové, prosím o konzultaci: stavebník v roce 2012 postavil na hranici se sousedem sklad na zahradní nábytek... 3x4m a výšky 3m. Sousedovi se to nelíbilo a tak to oznámil na SÚ. Zahájili jsme řízení o odstr.stavby a vydali rozhodnutí. Stavebník stavbu z hranice odstranil a přemístil ji o 2m od společné hranice se sousedem. Následně požádal o výjimku z odstupu, protože by chtěl stavbu opět umístit na hranici. To vše se událo v r.2012. Nyní je vypsáno řízení o výjimce a soused přišel s tím, že trvá na úplném odstranění stavby, né pouze na odsunutí od hranice. Má v ruce naše rozhodnutí o odstranění stavby, kde je uvedeno že po ukončení demoličních prací bude odstranění stavby oznámeno stavebnímu úřadu. Je to bohužel dost nešťastně napsáno. V současné době lze však tuto stavbu podle §79 odst.2 písm.o) postavit bez opatření SÚ. Přijde mi na hlavu postavené, aby stavebník celou stavbu rozebral a opět sestavil. I před novelou by šla tato stavba dodatečně povolit. LV 5.2.2013 6:55:4836.2.2013 12:31:21
Kolega u nás vyvolal diskuzi o tom, zda je úřad územního plánování dotčeným orgánem. Jde o to, že stavební úřady začaly od úúp závazná stanoviska vyžadovat. Jana 4.2.2013 7:58:571813.2.2013 13:59:20
Poplatek za pasport? Položka 18 bod 15. je jasná, ale co položka 20 místní šetření? Předmětem poplatku poplatku není místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vydání ROZHODNUTÍ zpoplatňovaného ...., pasport není rozhodnutí stejně jako kolaudační souhlas (viz bod 3 kde je to pro tyto případy vyslovně uvedeno). Tak nám vychází, že u paspostu budeme asi vybírat 500 za ověření + 500 dle času na místě. I když si myslíme že z logiky to tak míněno nebylo. 1.2.2013 13:05:290
Kam nyní se žumpou 103 e) 12 nebo 104 b) ? U té 103 my schází hloubka tak typuji spíše tu 104. JL 30.1.2013 14:41:2061.2.2013 11:18:10
Jak vysoký bude správní poplatek za vydání územního rozhodnutí na plynovod, vedení E.ON, optické kabely, veřejné osvětlení a komunikaci? Vodovod a kanalizace je za 3000 Kč, je to tak? A když budu povolovat IS pro sídliště RD, kde se budou budovat vše výše uvedené, včetně vodovodu a kanalizace, jaký bude správní poplatek za územko a stavebko? Eva 30.1.2013 14:25:46130.1.2013 14:44:15
Prosím, budu teď dělat společné územní a stavební řízení na přístavbu kravína. Jaký správní poplatek mám vyměřit? Nemohu v sazebníku najít žádnou přístavbu. Zuzana 29.1.2013 14:31:45430.1.2013 10:15:13
Nástavby a přístavby Chtěl bych se zeptat, jak povolujete podle nového zákona přístavbu RD, který má i s přístavbou do 150 m2? Domnívám se, že správně by měl být územní souhlas + ohlášení? A jak je to v případě, že v zastavěném územní budu povolovat nový RD do 150 m2, stačí také územní souhlas dle § 96 odst. 2 písm. b)+ ohlášení?? Jirka 25.1.2013 9:05:34225.1.2013 10:44:24
Správní poplatky - pol. 18, odst. 14 - vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků na stavby .... 5.000,- Kč. Týká se tento poplatek i rozhodnutí o povolení výjimky z vyhl.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území? Nebo tuto výjimku budeme dělat bez poplatku? KH 25.1.2013 8:36:00425.1.2013 10:39:53
poplatek za DP sjezd - můžete mi prosím napsat názor, kolik mám vybrat za DP sjezdu u RD, který ale neslouží pro připojení k RD, ale k odstavení nákladního automobilu majitele domu? stavbu provedl loni, letos požádal o DP. děkuji petra 24.1.2013 9:22:191028.1.2013 15:11:57
Jaký poplatek se vybírá za souhlas s užíváním stavby a kolaudační souhlas podle nového zákona? A podle jaké položky se to bere, když položka 18 7)Rozhodnutí o povolení užívání stavby se bere jako kolaudačního rozhodnutí dle zák. 50/1976 Sb.Vybírá se tedy za souhlas s užíváním stavby a kolaudační souhlas to samé? S 24.1.2013 7:01:22724.1.2013 18:13:12
sčítaté u všeho poplatky položky 17 a 18 když vydáváte územní a stavební společně? mám teď přístavbu přístřešku u kabin ...územní 20000 a stavební 1/2z 10000 Helča 23.1.2013 14:45:31324.1.2013 10:15:51
Ten nový zákon je samé překvapení. Seznámil jsem se se společným územním a stavebním řízení. Značně nám to zjednoduší hlavně v území kde není územní plán. Není vyžadována vyhláška na třicet dnů jako u samostatného územka, není vyžadováno vyvěšení informace s určením místa a můžeme upustit od jednání. Jedna z mála pozitivních věcí JL 23.1.2013 11:12:42323.1.2013 15:59:02
Kam zatřídíte přípojky dle správních poplatků u RD Stavba doplňková 17 c) Stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení s předpokladem, že přípojky nepatří do technické infrastruktury 17 e) Já bych se přiklonil k e) s tím že mi tam schází ten doplněk, když je to spíše stavba podmiňující. Dávám hlasovat JL 23.1.2013 11:03:461424.1.2013 8:42:02
Zákon s komentářem - nevíte někdo jestli už je někde k mání zákon po novele s komentářem ? Zejména pak něco osvědčeného jako "zelený" Doležal, Mareček...nebo Plos ? Jelimán 23.1.2013 8:02:03224.1.2013 11:08:41
Jak se podle vás doručuje územní souhlas nebo ohlášení sousedům? Obyčejně nebo na doručenku? 22.1.2013 10:59:48824.1.2013 9:20:18
Mám loni zahájené spojené stavební a územní řízení na prodloužení NN. Podle novely neukončená stavební řízení, na které stačí teď ohlášení, se berou jako ohlášená. Ale co s tímto, kde loni mělo být stavební povolení a letos stačí jen územní rozhodnutí? Mám teda vydat jen územko? Poraďte H. 21.1.2013 10:46:09421.1.2013 20:33:40
Tak jsem objevil, že se nám veřejná vyhláška z území kde byl územní plán přesunula do území kde není územní plán s vyvěšením pro veřejnoost na 30 dní ( § 87 nového SZ ) + doručování a s určením místa stavebníkovi kde vyvěsí informaci. To je asi pomsta lidem v obcích kde není územní plán JL 16.1.2013 10:51:10218.1.2013 8:15:54
Budete prosím nějak povolovat úpravu terénu v zahradě? Majitel RD si zvedl asi o 20 cm záhony, když navezl novou hlínu. Sousedská hádka... 9.1.2013 18:18:01311.1.2013 7:59:35
pochopil jsem dobře, že podle nového SZ v souladu s § 80 odst. 3 písm. e) nevyžadují územnko úpravy pozemků, které .... t.j. třeba terasa pro posezení u domu, zpevněné plocha pro lehátka na dvoře apod.? A podle § 103 ani ohl. ani stavebko ? 9.1.2013 18:16:08411.1.2013 14:07:58
Dobrý den, měl bych dotaz v souvislosti se změnou § 21 odst. 4 vyhlášky o umisťování staveb. Podle současného znění je možné pozemcích staveb pro rodinnou rekreaci kromě stavby pro rodinnou rekreaci umístit ještě stavbu další. To ale může být v rozporu s územním plánem. Jak takovou situaci řešit? Jakub 7.1.2013 16:47:0118.1.2013 7:10:20
poplatky položka 18 vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby 1000 Kč vztahuje se tato položky na kolaudační souhlas? Dík za radu Adam 7.1.2013 14:27:4248.1.2013 11:28:10
Tak máme 1.ledna 2013 a prováděcí vyhláška k novele SZ pořád nikde. To jsem tedy zvědav, co nastane, až zítra někdo přijde a bude chtít podat např. žádost o územní souhlas, pro niž zatím neexistuje formulář (který je ovšem povinný). Co dělají ministerští úředníci za ty prachy co za to berou? Kdybychom takhle pracovali my na stavebních úřadech, to by bylo keců. XY 1.1.2013 14:57:291014.1.2013 9:36:05
V pátek vyjde pod č. 458/2012 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 19.12.2012 16:08:49119.12.2012 16:10:34
Je někde uvedeno, jak postupovat v případě, že žadatel nezaplatí správní poplatek za vydání souhlasu s ohlášením, příp. územního souhlasu a nic jiného vydání souhlasů nebrání? Nejedná se o správní řízení ve kterém je nezaplacení poplatku důvodem k zastavení. Petra 17.12.2012 7:45:32117.12.2012 8:23:44
Jaký poplatek se bude platit za územní souhlas na přípojku vody a přípojku kanalizace pro rodinný dům podle nového sazebníku? Poraďte dík 12.12.2012 14:30:06914.12.2012 8:11:37
Koukám do nového §79, odst.2, bod o) a představuju si co je asi myšleno stavbou do 25 m2 na pozemku rodinného domu, která souvisí nebo podmiňuje bydlení, atd.... a přitom se jedná o jaderné zařízení ? (tudíž by musela mít územní rohodnutí či územní souhlas) VH 12.12.2012 13:56:36317.12.2012 16:26:26
Myslíte, že podle novely SZ nebudeme vůbec povolovat sjezdy na komunikace? 12.12.2012 9:33:28914.1.2013 14:06:06
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw č. 431/2012 Sb. Změna vyhlášky 501/2006 12.12.2012 7:22:45116.12.2012 17:40:39
Podle novely SZ bude bazén do 40m2, u rodinného domu, vzdálený alespoň 2m od hranice souaseda, úplně bez jakéhokoliv povolení. A co tentýž bazén, ale v menší vzálenosti než 2m od souseda? Člověk by řekl, že to bude stavba podle § 103, na územní souhlas. Ale v § 103 ho nenajdete, takže asi územko + stavebko....(??) PH 7.12.2012 11:04:23410.12.2012 13:11:23
nemáte někdo odkaz kde se najdou návrhy novel vyhlášek ke stavebnímu zákonu? kdo je připraven není překvapen HS 26.11.2012 8:23:34627.11.2012 13:11:21
V souvislosti s novelou stavebního zákona byl změněn i zákon č.338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů - konkrétně v §6 byl do odstavce 1)"Předmětem daně ze staveb jsou na území České republiky" nově vsunut bod c), který zní : "stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení a užívané" Pokud se snažím domyslet , jedná se o každou stavbu na kterou byl vydán územní souhlas, resp. i na tu, na kterou podle novely SZ nebude vydáno nic. Každou stavbu bude proto nutno zaměřit a vložit do katastru aby bylo možno vyměřit daň ? VH 22.11.2012 14:48:19126.11.2012 8:22:42
Dobrý den, ráda bych se zeptala, co vše je potřeba k tomu, abych mohla na pozemku mít koně. Hledala jsem aktuální info na internetu, ale našla jsem spíš nic než něco, a tak se odkazuji s dotazem sem. Uvažujme-li, že mám pozemek, který je vedený jako orná půda - co vše smím/musím s pozemkem udělat, abych na něm mohla mít koně? Jde mi o oplocení, zatravnění, el. přípojku a přistavení maringotky jako zázemí a pro výstroj. Stačí převedení na TTP? Děkuji. Michala J. 20.11.2012 23:19:49221.11.2012 16:04:57
Novela SZ: v územním řízení budeme doručovat JEDNOTLIVĚ kromě žadatele také účastníkům podle § 85 odst.2 písm. a). Když si tak představím územní řízení např. na plynovod nebo jinou liniovou stavbu, kde je těch účastníků - vlastníků pozemků klidně třeba 100 i víc, tak mě bere vztek, jak tu novelu zase někdo zpackal. Z 15.11.2012 10:13:52927.11.2012 8:28:28
Soused zaždal stavební úřad o územně plánovací informaci k výstavbě "domu pro bydlení" (150 m2, dvě nadzemí+ podkroví, 3 bytové jednotky). Po kladné odpovědi následně pouze ohlásil výstavbu, aniž by potřeboval náš souhlas. Následně ale nějakým aktem musel dostat souhlas od SÚ k rozdělení každé bytové jednotky na dvě. Takže právě teď čelíme výstavbě "domu pro bydlení" se šesti bytovými jednotkami. Není to náhodou již bytový dům? Lze takto postupovat a prakticky bez stavebního povolení a tím možnosti vyjadřování sousedů postavit takový vytový dům? Pochybil někde SÚ? Děkuji za pomoc. Marek 7.11.2012 13:07:2039.11.2012 10:50:25
Dobrý den, prosím o radu.V příštím roce (2013) bychom chtěli postavit přístřešek na auto. Zjistili jsme, že podle novelizovaného stavebního zákona 2013 paragraf 79 odstavec 2 písmeno "o" , že lze přístřešek postavit bez ohlášení či stavebního povolení. Je to možné i v případě pokud přístřešek nebude stát na stejné parcele jako stojí náš dům? Stál by na parcele, která je v katastru vedena jako "ostatní komunikace". Vzdálenost od hranic sousedních pozemků bude menší než 2metry, ale sousedé se stavbou souhlasí. Je třeba od nich získat písemný souhlas? Pokud ano, platí stále, že taková stavba nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášku? Děkuji Jitka 6.11.2012 20:33:032012.8.2014 8:28:44
POPLATKY Kolegové z jiného stavebního úřadu, kteří již absolvovali školení na novelu, mají názor, že by se po novém roce měly účtovat poplatky za vydání rozhodnutí podle novely stavebního zákona, i u žádostí podaných ještě v r. 2012 - důležité je prý datum vydání rozhodnutí. Pokud je to pravda, poradí mi někdo klíč, podle kterého vybírat žádosti, které stihnu vyřídit v r. 2012 /zalevno nebo bez poplatku/ a které budou mít toho peška, že se k jejich vyřízení dostanu třeba až 2.1.2013? (Příklad: Přijdou mi dvě žádosti na výjimku ve stejný den, oznámím je se stejnou lhůtou, ale protože máme před koncem roku napilno, už stihnu napsat jen jedno rozhodnutí letos, druhé bude hold až po novém roce. Budu losovat kratší sirku, nebo si zavážu oči a kterou žádost vezmu první do ruky bude zadarmo- a druhá bude za 5 tisíc?) Vera 6.11.2012 11:02:591214.11.2012 10:13:41
Sbírka zákonů částka 130 pod č. 350/2012 Sb. Novela SZ 18.10.2012 12:33:1047.11.2012 9:53:20
Prosím nevíte někdo, dke vyhledám srovnávací text novely stavebního zákona? Jana 11.10.2012 13:13:26111.11.2012 9:03:08
Dobrý den, bydlíme v bytovém domě a na domě, který je 12 metrů od nás probíhá rekonstrukce. Dělají novou střechu, dosud byla rovná. Nově bude sedlová, ale dojde ještě ke zvýšení domu cca o 2,5 metru (přistaví si patro, které budou využívat jako půdu) a až poté bude střecha. Celkem se stavba zvýší cca o 6 metrů. Dojde k tomu, že z našich oken neuvidíme nic jiného než zeď. Je nutné k takovéto rekonstrukci stavební povolení a měli jsme být účastníky stavebního řízení? Jakým způsobem se oslovují účastníci stavebního řízení? Je to jen vyvěšením na úřední desce, nebo písemnou formou? Nikdo nás neoslovil. Se sedlovou střechou bychom souhlasili, ale zvýšení domu o dalších 2,5 m se nám nelíbí, ale nikdo se nás neptal na náš názor. Je možné ještě něco proti tomu podniknout, nebo nemáme šanci? xena 6.10.2012 14:16:4528.10.2012 7:41:23
Nový zákon č. 201/2012 Sb. o ovzduší je účinný od 1. 9. 2012 31.8.2012 12:17:270
Dobry den, chtel jsem se zeptat - mame demolicni vymer na dum (polovina dvojdomku) a na novy dum bude potreba uzemni souhlas a stavebni povoleni(rozsireni garaze o 40cm, jinak tvar i poloha zustava). Soucasny dum je podsklepeny. Vzhledem k tomu, ze rizeni na novy dum bude asi trvat dlouho a velice nerad bych nechal jamu otevrenou (bude do ni prset, coz zakladum souseda nepomuze), proto bych se rad zeptal, zdali je mozne do nejake miry uz zacit stavet pred uzemnim rizenim - alespon podzemni casti a podlaha 1np, aby zustala hola jen sousedova zed do vydani povoleni a ne cele zaklady v hline. Udajne to drive slo, ale s novym zakonem nevim. Docasne opatreni nikdy nebude tak dobre jako cele zaklady az po desku 1np a svedeni vody mimo. Nejvice se bojim o dum souseda a myslim si, ze jsem schopen ziskat jeho souhlas. Diky, MM MM 16.4.2012 20:35:1437.10.2012 17:13:01
Novela 416/2009. Když se sloučí územní řízení na energetické sítě tak se stane místně příslušným trojkový úřad. U vodohosp. děl to chápu. Již jste to někde řešili. JL 23.3.2012 9:04:07226.3.2012 8:49:18
Novela TPS v. č. 268/2009 Sb. vizte http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf J. 18.1.2012 16:43:45120.1.2012 11:30:55
novela stavebního zákona Steve 17.1.2012 7:13:07171.10.2012 16:58:23
Prosím o právní názor - ukládání dokumentů u stavebních úřadů a pořizování kopií (§ 168 SZ). 1) ukládání dokumentace staveb apod.: Stavební zákon podrobně stanovuje v oblasti uchovávání povinnosti vlastníku stavby (DSP po dobu existence stavby). V případě stavebního úřadu jen obecně deklaruje "povinnost uchovávat" (§ 167). Z ustanovení § 168 odst. 2 je v otázkách spisové služby odkazováno na zákon 499/2004 Sb. (poznámka navíc odkazuje v tomto zákoně nelogicky pouze na paragraf týkající se nahlížení). Zákon 499/2004 Sb. nestanovuje skartační lhůty. Ze zmíněných ustanovení lze tedy dovodit, že existují následující možnosti: a) stavební úřad je povinen dokumenty uchovávat tak, jak si určí ve spisovém a skartačním řádu s ohledem např. na promlčecí lhůty apod., nikoli po dobu existence stavby; dokazování skutečností je plně na vlastníkovi stavby, b) stavební úřad dovozuje, že jeho povinnosti jsou obdobné jako u vlastníka stavby a veškeré dokumenty ukládá po dobu existence stavby, c) stavební úřad ukládá po dobu existence stavby jen redukovanou část dokumentů (přibližně v rozsahu DSP podobně jako vlastník stavby - pouze vymezený okruh dokumentů). 2) získání kopie dokumentace stavby: Není jasné, jakým způsobem při pořizování kopií (§ 168 odst. 2) postupovat v případě, že dokumentace není již uložena na stavebním úřadě, ale jako archiválie v příslušném veřejném archivu (v řadě případů již desítky let). Zákon 499/2004 Sb. upravuje nahlížení do archiválií odchylně od nahlížení do dokumentů v případě jiných právních předpisů (správní řád apod.), stejně tak umožňuje získat reprodukce a ověřené kopie. Lze tedy předpokládat, že je vůči stavebnímu zákonu zákonem speciálním a ustanovení § 168 odst. 2 stavebního zákona se neuplatní? V opačném případě by došlo někdy k nepřípustné retroaktivitě. Miroslav Kunt 8.8.2011 17:05:160
Na stránkách http://www.spov.org/aktuality/default.aspx je od 2.4. zveřejněn návrh nejnovější novely stavebního zákona, docela zajímavé čtení Z 5.4.2011 13:53:24714.4.2011 13:53:17
Z MMR asi brzy bude statistický úřad (že by si hledali novou pracovní náplň?). Nestačíme se divit nad vyžadovanými analýzami jak od stavebních úřadů, tak od úřadů územního plánování. Nejdříve analýzy vyžadují krajské úřady, nyní přímo MMR. Raději by měli zpracovat nový stavební zákon, který bude každému jasný. Od 30.3.2011 8:38:4031.4.2011 10:44:53
Máme takový malý problém, víme, že se číslo popisné, dá vydat na kolaudační souhlas, ale vydáváme ho i předběžně bez kolaudace, s tím, že toto čp, bude platné a přidělené ke stavbě i po kolaudaci. Děláte to taky tak? nebo na to máte jiný "manuál"? Díky za odpověď. I Ivan 24.3.2011 7:52:021923.5.2016 7:45:50
Nejdříve všem přeji pohodový nový rok a mám připomínku a dotaz ohledně vrtů pro tepelná čerpadla. V minulém roce došlo ke změně zák. č. 254/2001 Sb. - vodního zákona, kde v § 55 odst 3 ".....za vodní díla se nepovažují ....vrty k využívání energetického potenciálu podzemních vod, pokud nedochází k čerpání nebo odběru podzemních vod." Předtím byly vodním dílem všechny vrty pro tepelná čerpadla. Když se podíváte na 1000 otázek ke stavebnímu zákonu, kde pod heslem "tepelné čerpadlo" vysvětlují úředníci UUR tento pojem a jeho povolování, tak jsou podle mého úplně "mimo mísu" ve vztahu k vodnímu zákonu. A to je provedená aktualizace v prosinci 2010. Moje otázka zní ....jakým způsobem teď tepelná čerpadla s uzavřeným okruhem povolujete? ( do okruhu se nečerpá podzemní voda, ale teplo je odebíráno prostřednictvím média z horniny). Můj názor je tento: ÚŘ příp. ÚS a dle § 103 b2 už dále nic. Doložit hydrogeologický průzkum a souhlas (rozhodnutí) dle § 17 vodního zákona od RŽP. Děkuji za reakce. alena 4.1.2011 10:28:34315.3.2011 8:40:42
Jak mám rozšířit okruh účastníků řízení, když na jednoho účastníka bylo zapomenuto (sám se nepřihlásil) a neposílali jsme mu ani oznámení zahájení řízení? Usnesením přerušuji řízení pro předběžnou otázku a nevím, jestli ho mám poslat i novému účastníkovi nebo počkat až se rozhodne o předběžné otázce a pak mu dát lhůtu na vyjádření? 7.12.2010 13:11:18110.3.2011 13:55:40
Umí vůbec někdo v Česku napsat slovo vyplývá správně? Nepřejde týden, aby někde nebylo vyplívá. Plynout, pánové a dámy, plynout. Ne plinout. PS: Jsem slovenka. 30.9.2010 7:31:0174.10.2010 11:08:41
Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě Sb. zákonů č.222/2010.Poraďte na koho se obrátit s dotazem.Jak vyplívá z výše uvedeného nařízení,které má od 1.10.2010 nahradit původní č.137/2009 pak by patrně středoškolák,který pacuje na malém st.úřadě a vydává jak stavební ,tak územní rozhodnutí nemohl již tuto funkci zastávat.viz.částka 76 2.10.32 referent ÚZ plánování a Stavebního řádu.Co se např. rozumí v 9 platové třídě 1.zajišťování a příprava podkladů pro výkon úřadu úz.plánování nebo 2.zajišťování dokumentace průběhu územně plánovacích nebo rozhodovacích procesů působnosti úřadu úz.plánování nebo stavebního řádu.Jediné co zůstalo je Výkon agendy stavebního úřadu.Naše účetní mi sdělila,že 10 platová třída náleží pouze vysokoškolsky vzdělaným (v té je výkon úřadu územního plánování a výkon stavebního řádu).Oboje bez problému nyní v praxi zastávám ,stavař jsem, zkoušku zvláštní odborné způsobilosti mám, bohužel to asi nestačí.Prosím poraďte jestli jste to již někdo řešil. H. 29.9.2010 14:45:03715.3.2011 8:49:38
V tisku proběhla zpráva, že se mají rušit malé stavební úřady, kde vydají několik stavebních povolení za rok. Jsou takové ?? Nevíte něco bližšího, koho by se to mělo týkat, jestli novela SZ s tím bude počítat? Už to tady jednou bylo. 15.9.2010 8:52:08105.10.2010 11:17:23
Nevíte náhodou někdo, který prováděcí právní předpis stanoví náležitosti žádosti o předčasné užívání stavby ve smyslu § 123 odst. 5 stavebního zákona? J 19.8.2010 14:27:4311.9.2010 13:19:37
Kolegové z pověřených úřadů, kteří jste jako já také vodoprávními úřady pro "jednotlivé domácnosti", mám pro vás dobrou zprávu. V částce 53 sbírky zákonů vyšla novela vodního zákona č. 150/2010, která ruší § 105 odst. 2. Takže zhruba za tři měsíce už nebudeme vodoprávními úřady ani pro ty domácnosti. Ludmila 24.5.2010 12:46:39526.5.2010 9:51:51
Prý byla vydána novela či nová vyhláška o přidělování čísel popisných, nevíte náhodou někdo č.? - měly by se přidělovat čp. v ucelené řadě- tzn.nepoužívat už jednou použitá čísla.Děkuji pyskor 3.5.2010 16:20:18415.7.2010 11:08:59
Stání vyhrazené pro osoby doprovázející dítě v kočárku -vyhl. č.398/2009 v § 3 stanoví , že u staveb pro obchod, veř. služby a zdravotnictví musí být vyhrazená stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku. Předpokládám, i když to není jednoznačně dáno jako u bodu předcházejícího, že je také jedná o odstavná a parkovací stání pro os. motor. vozidla. (Mohli bychom se také domnívat, že označena mají být stání pro kočárky, aby je měli doprovázející osoby kde zaparkovat; nebo osoba doprovázející dítě v kočárku by měla, pokud třeba stojí s kočárkem před obchodem a na někoho čeká, přednostně využívat tato vyhrazená stání?) Dotaz: jak ta vyhrazená stání konkrétně označit, máte s tím už někdo zkušenosti? Domnívám se, že označení by mělo být nejen srozimitelné a výstižné, ale i jednotné min. v ČR. ICh 27.4.2010 14:03:01125.5.2010 8:19:25
Vážení kolegové, ráda bych se zeptala, kdo má jaké zkušenosti s veřejnoprávní smlouvou, která nahrazuje UR (§ 78/3 SZ), a jak rozumíte odst. 5 téhož zákona? Slyšela jsem, že SÚ oznámí postup pouze občanským sdružením!?!? Myslím, že si s tím neví rady více SÚ. Ráda si nechám poradit. Díky dd 21.4.2010 21:20:21224.5.2010 12:48:45
Ve Sbírce zákonů bylo vyhlášeno nové Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. NV nabývá účinnosti 1.1.2011 a ruší vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Stavební úřady se při její aplikaci budou setkávat zejména s "písemnými zprávami" o provedené kontrole a čištění spalinové cesty (dříve "revize komínů") a s případnými podněty "kominíků" ve smyslu § 6 odst. 3 citovaného NV. Petr Chytrý 6.4.2010 12:23:430
Děje se něco s velkou novelou stavebního zákona. Už se těším. 12.3.2010 10:16:3062.7.2010 9:52:29
novela 501/2006Sb. a to 22/2010Sb....vyjímky na odstupy studní Helča 23.2.2010 8:55:120
Přejme si do Nového roku kromě zdraví a pohody hlavně pořádné zákony a jiné přepisy. Jinak o to zdraví brzy přijdeme. SP 30.12.2009 8:55:180
Ahoj kolegové, jaký máte prosím názor na odst. 1 a 2 § 2 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury? U nás jsme zatím došli k závěru, že obecný stavební úřad může pouze rozhodnout o spojení územního a stavebního řízení v souladu se zavazným stanoviskem speciálního stavebního úřadu a že výsledkem spojeného řízení budou: 1) územní rozhodnutí o umístění všech objektů, které vydá ORP jako obecný stavební úřad a 2) stavební povolení, které vydá ORP jako speciální stavební úřad pro pozemní komunikace, popřípadě pro vodní díla, a pro zbytek obecný stavební úřad. Zazněl i názor, že ÚR i SP v takovém případě kompletně vydá obecný stavební úřad. Jak se na to díváte u vás? J 3.12.2009 12:24:1889.12.2009 7:58:07
REKREAČNÍ OBJEKT A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Mohu povolit přístavbu zahradní chatky a její změnu užívání na objekt pro individuální rekreaci (případně RD) v zahrádkové osadě, když nebude mít přímé napojení na (veřejné) inženýrské sítě? §6 vyhlášky č. 268/2009 Sb. Dle funkčního využití ploch dle územního plánu se jedná o stavbu výjimečně přípustnou, s přípustností souhlasí MMO ÚHA i OŽP a u nás na obvodě i rada městského obvodu – je ošetřeno. Do zahrádkové osady je do správní budovy přiveden ČEZ Distribucí , a.s. elektřina, která je pak vnitřním rozvodem přivedena k jednotlivým zahradním chatkám, které nesplňují parametry rekreačních objektů , slouží jen jako hospodářské budovy bez pobyt. místností, přestože je katastr zapsal jako rekreační objekty. V osadě byl realizován i rozvod užitkové vody ze studny, který byl následně přepojen na rozvod snad pitné vody ze sousedního prům. areálu PROMTU. Rozvod vody v osadě nebyl realizován v nezamrzné hloubce a v zimě se uzavírá. Správní budova se sociál. zařízením, společné chodníky, parkoviště i oba vnitřní rozvody elektřiny a vody po osadě jsou ve společném vlastnictví všech zahrádkářů. Stavebník má záměr v novém rekreačním objektu (případně RD) realizovat kuchyň, sociální zařízení a obytné místnosti. Parkovací stání, je údajně zajištěno na společných plochách osady. Účastníky řízení musí být dle mého názoru všichni spoluvlastníci společných staveb a rozvodů a navíc by měl stavebník doložit právo se na tyto stavby připojit upravenou stavbou, která mění dosavadní způsob užívání. Problém vidím v nedokonalém zajištění napojení objektu na inženýrské sítě. Lze povolit jen letní užívání rekreačního objektu? Děkuji za názory. Bára 23.11.2009 13:01:590
Ve sbírce zákonů pod č.398/2009 vyšla nová OTP, která nahrazuje vyhl.č.369/2001 Sb., a tato nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tj.18.11.2009 Mirka K. 19.11.2009 13:20:440
Vydání nových právních předpisů v 08/2009 - oznámení 25.8.2009 16:18:181021.10.2009 13:37:44
MÁM DOTAZ OHLEDNĚ PRÁVA UŽÍVÁNÍ NOVÉ BYTOVÉ JEDNOTKY,DRUHOU OSOBOU,KTERÁ JE VLASTNÍKEM POLOVINY DOMU,NA KTERÉM BYTOVÁ JEDNOTKA VZNIKLA A NENÍ VLASTNÍKEM ANI FINANČNÍKEM STAVBY.OTAZKA JE ZDA MÁ NÁROK DO BYTOVÉ JEDNOTKY KDYKOLIV VSTOUPIT? DĚKUJI VŠEM renek 30.4.2009 17:54:0427.5.2009 15:44:00
je možné trvale bydlet v zahradním altánu(dnes objekt k rodinné rekreaci) jestli-že ano-proč jestli-že ne-proč děkuji josef 2.4.2009 22:02:55168.3.2011 13:37:47
kolegové, všimli jste si, že na stránkách místního rozvoje je již upravená velká novela stavebního zákona? 26.3.2009 11:50:243316.4.2009 13:43:56
dobrý den, prosím o radu. Koupil jsem stavební pozemek a chtěl bych ho oplotit drátěným plotem 1,5 metru vysokým bez podezdívky. Pozemek sousedí ze 3 stran se soukromým pozemkem a z jedné strany s komunikací, která je v současné době majetkem společnosti od které jsem pozemek koupil, ale během několika týdnů bude tato komunikace převedena na majetek obce. Potřebuji stavební povolení? Musím stavbu plotu někde hlásit? Potřebuji souhlas vlastníků okolních pozemků? Děkuji Miroslav 26.3.2009 9:31:42226.3.2009 10:25:21
Prosím o radu, jakým způsobem se běžně řeší tato situace: dítě si v podkroví v rod. domě rodičů zřídí bytovou jednotku. Jakým způsobem vršek přepsat na dítě? Hlavně z pohledu budoucnosti - je zde i druhý sourozenec - aby nedošlo k případu, že dítě musí vyplácet vlastními prostředky zařízený byt v případě úmrtí rodičů? Děkuji Jana Benešová 12.3.2009 15:22:42724.11.2009 10:23:04
dobrý den, chci se zeptat jak postupujete, když chce stavebník prodloužit platnost souhlasu s provedením ohlášené stavby?! 12.3.2009 9:33:19212.3.2009 13:57:44
Potvrzeno! Malé stavební úřady by se rušit neměly Konečný návrh novely zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pro vnější připomínkové řízení z dílny Ministerstva pro místní rozvoj ČR nakonec proti původní pracovní verzi z listopadu loňského roku nepočítá se žádnou změnou ve struktuře ani počtu stavebních úřadů. Potvrdil nám to mluvčí ministerstva Hynek Jordán. Především menší obce se dosud obávaly, že jejich stavební úřady budou zrušeny, jak předpokládala pracovní verze návrhu novely, a státní správa se tak opět dál vzdálí občanům zejména z menších sídel. Ministerstvo od svého záměru upustilo koncem loňského roku, tedy ještě v době, kdy v čele resortu stál Jiří Čunek. Vyšlo přitom i z výsledků průzkumu, který si v závěru roku provedlo mezi starosty obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí se základní působností. Z obeslaných 619 obcí se ve stanovené lhůtě k pracovní verzi návrhu novely stavebního zákona vyjádřilo 342, přičemž 268 obcí požadovalo zachovat současný stav. Současný návrh novely stavebního zákona neobsahuje ani žádné nové kontrolní povinnosti pro obce. Znamená to tedy, že obce bez stavebního úřadu by nemusely provádět kontrolní prohlídky staveb na svém území a všechny zjištěné nedostatky neprodleně hlásit příslušnému stavebnímu úřadu. Také tato nová povinnost navrhovaná v pracovní verzi novely děsila malé obce. Návrh novely stavebního zákona by měl být vládě předložen do konce letošního června, účinnosti by novela měla nabýt k 1. 1. 2010. 27.2.2009 8:14:150
Zítra bude na http://ruzne.zajimavosti.sweb.cz/ k mání návrh novely vyhl. 501 26.2.2009 14:33:560
RD starý cca 50 let, 1,7 m od hranice pozemku, 10 m od sousedního RD. Nyní rekonstrukce podkroví na základě ohlášení, s výhradou souseda vůči střešním oknům. Vzdálenost spodní hrany střešního okna je min. 2,5 m od hranice pozemku. Jak postupovat, pokud stavitel doručil oznámení o změně stavby před dokončením, která zahrnuje 2 stř.okna (nad schodištěm + pracovna ). Dle vyhl.č.501/2006 chápu zákaz oken a otvorů ve svislé zdi, ale co střecha, pokud střešní okna splňují vzdálenostní limit? Děkuji za radu. Je jiné posouzení, pokud by se jednalo např.o světlíky ??? Vlasta P. 15.2.2009 19:46:27125.2.2009 17:04:41
Správní poplatky Dostala se mi do ruky (via KÚ) novela zákona o správních poplatcích. Jsou sice přiměřeně vyšší, ale zase bez definic- celkové náklady stavby 4.2.2009 15:50:15425.2.2009 9:46:06
http://www.acapela.tv/good-old-times-bbcc44186bfb4.html Poslední zpráva roku 31.12.2008 20:42:4213.5.2009 11:12:42
Lze někde najít připomínky, podané k novele stavebního zákona. Objevili jste je např. na stránkách KÚ ? Docela ráda bych si "početla". 10.12.2008 10:15:51119.12.2008 9:36:56
Novela nového SZ Věnujte , prosím, pozornost novele. Je tam pár věcí dobrých, resp. lepších než dosud, nebo alespoň zpřesnění. ALE.... Co říkáte rušení SÚ na dvojkových obcích (§ 13), Co na to, že budem dělat závěr zjišťovacích řízení a EIA ( 91, odst.2!!). POZOR- bude to mít podporu od krajských úřadů, neboť jim ubyde práce i náklady. Už se zbavili spec. stavebních úřadů u integrovaných povolení. Další bonbónek je kvalifikace (VŠ, minimálně BC). Upozorňujte ostatní kolegy, ať si návrh projdou. Určitě objeví další "špeky" SP 1.12.2008 10:03:521519.12.2008 9:48:04
Taky jste obdrželi přípis MV ČR, odboru správy majetku, že mají být návrhy a změny územních a regulačních plánů zasílány na krajská ředitelství PČR? Prý k tomu byla přijata novela z.č. 219/2000 Sb., o hospodaření s majetkem PČR, v souvislosti s přijetím z.č. 273/2008 Sb., o policii... ať čtu, jak čtu, že jsou podle těchto zákonů krajská ředitelství DO se nedočítám.... 27.11.2008 10:54:5712.12.2008 10:03:59
Tak už je to tady. Dnes nám byl KÚ postoupen návrh novely SZ k připomínkování stav. úřady. Máme na to termín do 5.12.! RS 20.11.2008 12:34:441711.12.2008 10:52:56
prosím o názor - jaká norma je nadřazena - Vyhláška o obecných požadavcích na využití 201/2006 nebo Vyhláška o obecných požadavcích na výstavbu v hl. městě Praze? Jde mi o rozpor ohledně příjezdu k domu, kdy té první vyhovuje 2,5m do 50m délky a té druhé 8m mezi domy jirka 28.9.2008 22:28:05231.10.2008 10:21:41
Ahoj,je to fakt kocourkov,v kvetnu volam na stav.urad ohledne stavebniho povoleni,zda ho musim prodlouzit pisemne ci osobne,ze nam konci..Odpoved urednice,vubec,pokud nepotrebujete pro naky urad doklad o stavbe..Tak jsem to jen s vlastni inic.oznamila na SÚ,po 2mesicich,obsilka,ze nemame skolaudovano ani zadost o prodlouzeni stavby.Fakt nechapu..Vi nekdo zda muze byt zdena betonova odpodni jimka postavena u RD?Cekame na kanalizaci.Dik za odpoved .. Veronika 19.8.2008 23:27:49211.9.2008 7:22:53
Může mi někdo vysvětlit, jak podle novely stavebního zákona budu postupovat v případě souboru staveb, obsahujícího RD do 150 m2, přípojky na technickou a dopravní infrastrukturu a např. garáž nad 25m2? Co je "hlavní stavba"? Je to RD? A sveze se s RD na ohlášení i garáž, která by jinak vyžadovala stavební povolení? Lze to všechno vyřešit územně plánovací informací a ohlášením, když dosud např. přípojky do 50 m vyžadovaly pouze územní souhlas nebo územní rozhodnutí? A vůbec může mi celé ustanovení o souboru staveb někdo vysvětlit? Habakuk 12.6.2008 14:33:52111.9.2008 7:44:21
Může mi prosím někdo poradit, kde bych si mohl objasnit pojem zemědělské stavby pro trvalé bydlení? Děkuji Marek Hradecký 11.5.2008 23:34:06531.10.2008 10:24:01
Tak nám schválili novelu stavebního zákona. Sněmovna přehlasovala senát a bude se stavět i mimo zastavěné území. 7.5.2008 10:48:26233.6.2008 15:22:50
projektová dokumentace - nesmyslné (různé) řazení dle prováděcích vyhlášek k územnímu a stavebnímu řízení Dobrý den, mám 2 praktické dotazy na zkušenosti ostatních. Denně se při své praxi rozčiluji s nesmyslnými rozdíly v řazení projektové dokumentace k územnímu (příloha 4 vyhl.506/2006Sb.) a ke stavebnímu (příloha 1 k vyhl.499/2006Sb.) řízení. V praxi to znamená, že pečlivější z nás, kteří stavbu navrhují a projektují tak, že lze dokumentaci použít jak k územnímu, tak ke stavebnímu řízení, musí vyhotovit 3 samostatná paré (jinak řazená a číslovaná včetně výkresů) k územnímu řízení, pak pracně všechno přečíslovat (hlavně výkresovou část), znovu vyplotrovat a seřadit ke stavebnímu řízení. Nesmyslně narůstá zbytečná papírová práce, kterou ve finále zaplatí stavebník a na úřadech i u menších staveb (dříve se běžně dokumentace posouvala ke stavebnímu řízení) narůstají hromady papírů. Nechápu důvod a smysl. Stěžují si na to i pracovníci stavebního úřadu, ale dodržování vyhlášek musí vyžadovat. Druhá věc, stavební úřad požaduje, aby projektová dokumentace vypracovaná ke konci roku 2006, kde se pozdrželo podání žádosti z důvodu např. dořešení majetkoprávních vztahů, odnětí ze ZPF apod., ale jinak má všechny náležitosti, byla kompletně přeřazena a doplněna (textové části) podle nových vyhlášek. Kdo tuto práci zaplatí, opět stavebník, který například neovlivní, že obci trvá rok, než dořeší nepořádek s pozemky a dá mu souhlas s příjezdem ke stavbě? prosím o Vaše názory a praktické zkušenosti. Moc díky za spolupráci RV 30.1.2008 11:26:331131.3.2008 11:38:11
Pořídil jsem si pozemek mimo zastavěnou část obce a chtěl bych na něm stavět. Obec však nemá finanční prostředky na vytvoření územního plánu. Dle nového zákona nemohu stavět mimo zastavěnou část obce. Je zde nějaké řešení? Děkuji Petr Dvorský 16.12.2007 16:54:12629.10.2008 8:04:20
V metodických pokynech už vyšly vzorově vyplněné žádosti. Sice jenom ty, co se týkají územního plánování, ale díky bohu za ně. Zbytek si odvodíme. Ale prosííííím, vyšla nějaká metodika jak by měl vypadat námi vydaný územní souhlas nebo souhlas s ohlášením stavby? Prostě co by mělo obsahovat opatření obecné povahy. Třeba jak moc je nutno popisovat povolovanou stavbu? Alena 15.11.2007 12:51:00816.12.2007 20:29:04
Vejde-li v platnost novelizace § 4 odst. 1 stavebního zákona, která má znít: „Pokud je spolu se stavbou hlavní předmětem žádosti nebo ohlášení soubor staveb, stavební úřad všechny stavby projedná v režimu stavby hlavní“, jaký bude postup při užívání těch staveb souboru, které by jinak nevyžadovaly stavební povolení ani ohlášení (např. přípojky do 50 m, které bude chtít stavebník užívat před dokončením hlavní stavby)? Bude stavebník muset oznamovat jejich užívání, popřípadě žádat o kol. souhlas? Doufám, že ne!!! Jura 15.11.2007 9:35:230
NOVELA SZ Na webu MMR je vyvěšena novela zákona, jak vylezla z vlády. Jsem překvapen, že tam chybí možnost obcí , rozhodnout, co připustí mimo zastavěné území, jak jsme o tom byli informováni na seminářích MMR. Pro SÚ i občany je tam pozitivní hlavně to, že nově ploty budou vždy a pouze na územní souhlas 3.8.2007 13:05:24730.8.2007 15:20:28
V § 4 odst. 1 SZ se vyskytuje pojem orgány územního plánování. Můžete mi někdo pomoct definovat tento pojem? Co si pod tímto pojmem konkrétně představit? Díky LB 20.7.2007 10:48:37315.11.2007 16:59:34
Teď jsem se , jako po kolikáté už s NSZ, rozčílil u čtení důvodové zprávy k novele zákona - zrušení spec. stav. úřadů pro integrované povolení (§15): ........Hlavním předpokladem pro tento stav je to, že kompetence k vydávání stavebního povolení bude delegována ze zaběhlých obecných stavebních úřadů na krajské úřady, které nemají s vydáváním stavebních povolení zkušenosti. Znamená to, že i ti exoti v Parlamentu vědí, že kraje nemají se stavebním zákonem zkušenosti. Jak mohou dělat druhoinstanční orgány??? Nebo jde spíše o to, aby krajský úřad nebyl prvoinstančním orgánem a pracovníci ministerstva nemuseli řešit odvolání a objíždět lukrativní semináře???????? Ani mi neodpovídejte 31.5.2007 13:11:00315.11.2007 17:05:30
Mám R.D. s hospodářskými budovami,vše je evidováno na k.ů.pod jedním číslem jednu hosp. budovu,bývalý výměnek chci předělat na bytovou jednotku a přistavět ještě kus o ploše 42m2.R.D má se všemi hosp.budovami více jak 150m2 což ze zákona musí být na stav.povolení a musí to realizovat firma,která má ISO 9001.Může mi někdo poradit aby mi to nemusela dělat firma,která má ISO,když v podstatě se jedná o ůpravu části domu a ne celého celku,d2kuji MARTIN PUDA 31.5.2007 9:18:11316.11.2007 12:35:58
OMYLY a chyby v předpisech. Myslím, že by bylo dobré zmiňovat na těchto stánkách (třeba v rámci tohoto téma) zřejmé chyby ve stavebních předpisech a to nejen proto, abychom si zde vzájemně poplakali a zanadávali, ale hlavně proto, že by to mohlo být využito při tvorbě novel. Zkusme každý udělat něco málo proto, aby se úroveň veřejného stavebního práva zlepšila, ikdyž můžeme říci, že za to nejsme placeni. Předpokládám, že tyto stránky jsou čteny i ministerskými pracovníky (ikdyž tady možná nereagují). Byl bych rád, aby na školení, které bude za dva nebo tři roky uměli ministerští pracovníci říci, co pro změnu vadného ustanovení udělali a nebo si to ustanovení uměli obhájit. Každopádně je nepřípustné, aby zůstala vadná ustanovení dlouhá léta bez povšimnutí, jak to bývalo doposud. Nechci tady nutně vystupovat proti ministerstvu, jen vím, že je třeba občas někdy někoho k výkonu trochu dotlačit. U mě samotného to určitě platí :-). Abych se ale do ministerstva pouze nenavážel, tak musím říct, že je určitě moc fajn, že zřídilo tyto stránky. JirkaK 16.5.2007 9:22:32236.6.2007 7:32:52
Stavební zákon 183/2006 skvělý pro správní úředníky jeho autory sice byli v prvopočátku příslušní ministerští úředníci, konečnou podobu mu ale vtiskla poslanecká "lidová tvořivost", tak jako všem sledovanějším zákonům. Většina poslanců má o problmatice jen základní informace při stavbě svého domku za totality, ale usmyslí si, vylepšení, což s vazbou na zákon 100/2001 Sb. se stává problém pro stavebníky i garáže,jejiž realizace v praxi dává zabrat všem. Před koncem roku někdo v televizi radil, že pokud chce někdo něco stavět, ať to rychle podá jen formulář na stavební úřad,bude to mít jednoduššídle zákona 50/1976 Sb.. To se ještě posuzuje podle původního zákona. Kdyby ten nový zákon byl tak úžasný, proč by to dělali? Měli v telce pravdu, způsobů je více,ale ten nejhorší je nejlepší,jak mnozí poznají později v praxi, je to opravdové zjednodušení,ale jen pro toho, kdo nestaví a nikdy stavět nebude.Minimálně 10 x se zvýší cena kompletní dokumentace a zvýšená administratívní potřeba bude na všech stupních správních úřadů,což bude vyžadovat zvýšené mandatorní výdaje. Adam Bernau 27.1.2007 7:44:05328.8.2007 9:22:44

Přidat nové téma do diskuse

Jméno:
Email:
Téma:
Z důvodů ochrany proti spamu prosím do následujícího políčka napište text "NOSPAM" (bez mezery):
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 18. 2. 2018 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2018