Česky English Deutsch Francais

Diskuse k novému stavebnímu právu

Tematická skupina: Stavební řád 2007-2010

TémaAutorVloženoPočet příspěvků k tématuPoslení příspěvek k tématu
Je povolená stavba haly 1200 m2, spojené územko se stavebkem nabylo právní moci. Teď stavebník žádá o změnu stavby, chce stavbu rozšířit o dalších 400 m2. Můžete mi poradit, zda se ta změna projedná pouze podle §118 (je tam zmíněno i územko) nebo i podle §81? Děkuji za rady J 20.12.2010 8:11:511212.7.2020 14:24:30
vyhláška 268/2009Sb. § 3 odst. g a i definuje pojem byt, kdy byt je soubor místností popř. jedna obytná místnost , který stavebně technickým uspořádáním a vydavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Co si pod tímto tímto pojmem představujete. Je bytem jedna místnost bez vody + společné sociální zázemí společné s druhým bytem? Věra 15.12.2010 16:22:39216.12.2010 10:34:26
Zdravím, kolegové. Máme tu stížnost nájemníka na majitele bytového domu. Nájemník bydlí v posledním patře a voda z ploché střechy mu značně prosakuje do bytu. Otázka zní: Může stavební úřad nařizovat nápravu, tzn. uložit vlastníkovi opravu střechy a zdivo sanovat?? Předem díky za vaše názory!! 15.12.2010 16:14:06216.12.2010 7:52:06
Dobrý den, prosím o radu. Musím jít (bohužel) do § 135 - nařízení odstranění stavby. K tomuto § 135 mám 3 dotazy: 1. Pokud rozhodnu o nařízení správním rozhodnutím, je toto rozhodnutí prvním úkonem v řízení, nebo musím oznamovat o zahájení řízení? 2. Dokumentace bouracích prací - musí si ji obstarat vlastník stavby, kterému to nařizuju (podmínka rozhodnutí), nebo SÚ? 3. Pokud přibírám znalce, ustanovím ho usnesením dle SŘ. Ale jak ho vybírám? Podle zákona o veřejných zakázkách, nebo je to na libovůli SÚ? Děkuji za Vaše názory a zkušenosti! Jana 15.12.2010 11:07:561331.10.2017 10:37:37
Zdravím všechny kolegy. Asi jsem udělala velkou chybu. Nařídila jsem odstranění stavby - rozhodnutí nabylo právní moci. Pak jsem zjistila, že jsem v rozhodnutí uvedla chybné parc.č. (KN místo PK), napsala jsem opravné rozhodnutí dle § 70 SŘ a dala jsem "pachateli" možnost se odvolat. Ten se samozřejmě odvolal, ale odvolání neodůvodnil (vědom si toho, že získá čas). V § 70 SŘ je napsáno, že právo podat odvolání proti opravnému rozhodnutí má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen. Když teď o tom přemýšlím, docházím k závěru, že v tomto případě neměla být možnost odvolání. Jak teď mám situaci vyřešit? Mám si v rámci autoremedury rozhodnutí zrušit, abych to nemusela posílat na kraj a pak vydat nové opravné rozhodnutí bez možnosti se odvolat? Ale v čem mám odvolateli vyhovět (dle § 87 SŘ), když odvolání neodůvodnil? Nebo poslat na kraj jen to rozhodnutí bez předchozího rozhondutí o nařízení odstranění stavby? Nevím, prosím, poraďte. Lenka 15.12.2010 8:48:54315.12.2010 18:27:02
Prosím o názor. Nebytová stavba, ve které se nachází cca 12 nebytových jednotek (kanceláře, prodejna, restaurace a pod.)a kterou vlastní 8 osob. Mám žádost o změnu v užívání jedné nebytové jednotky - sběrna šatstva na potraviny. žádost podáví budoucí provozovatel, který má smlouvu o pronájmu s vlastníkem nebytové jednotky. Dle zákona č. 72/1994 Sb. ke změně v užívání je potřeba 100% souhlas všech vlastníků jednotek ? NR 9.12.2010 10:38:0919.12.2010 10:55:04
Zima je holt tady- prosím o vaše názory. Volali mi majitelé domu, kteří mají sousedův poměrně vysoký dům v hraně pozemku. Těsně kolem sousedovy stěny mají přístupový chodník. Sníh jim ze střechy souseda sjíždí v kusech na jejich chodník a to asi ze 7m výšky. Včera jim tam prý spadlo velké množství těžkého sněhu a oni se bojí, že to opravdu může někoho zranit. Má v tomto případě SÚ nějaké povinnosti ? Nebo jen občanský spor ? 9.12.2010 10:34:181413.12.2010 14:46:18
Kolegové, mám v roce 2004 povolenou přízemní garáž o 113m2. Dnes ji mám kolaudovat. Stavebník garáž částečně podsklepil. Zjistila jsem, že PD zpracovala kval.osoba -OK, ale chybí mi PBŘ nebo alespoň zmínka v tech. zprávě! Muselo TO tehdy být k SP? Děkuji! 8.12.2010 10:43:4429.12.2010 10:18:11
Jak rozšířít okruh účastníků řízení, když se na jednoho účastníka zapomělo(ale nepřihlásil se). Oznámení o zahájení řízení jsme mu neposílali, teď přerušujeme řízení pro předběžnou otázku a nevíme jestli mu poslat usnesení o přerušení nebo počkat, až se rozhodne o předběžné otázce a pak ho vzít jako účastníka a dát mu lhůtu na vyjádření. 7.12.2010 14:10:3659.12.2010 8:40:57
V UP zákaz ploché střechy. Stavebník přinesl projekt. Dům vypadá jako s plochou střechou, rovné atiky po celém obvodu střechy. Sklon šikmých ploch střechy směrem ke středu domu je 5,1 stupnů. Střecha bude z asfaltových pásů zasypaná kačírkem. Stavebník argumentuje definicí ploché střechy do 5 stupnů a trvá na povolení. Mám v úmyslu mu vyhovět. Neudělám chybu? Sklon je víc jak 5 stupňů tudíž to není plochá střecha, další definice ohledně atik nejsou. pavla 7.12.2010 11:54:2268.12.2010 9:32:17
Územní souhlas s ohlášením – falsum podpisu vlastníka sousední nemovitosti. Byl vydán úz.souhlas s ohlášením.Stavebník na 99,9 % záměr nevyvěsil.Stavba je téměř před dokončením.Stavebnímu úřadu podal vlastník sousedního pozemku,( lufťák, neb je stavba v chatové oblasti), podnět k přezkoumání řízení z důvodu, že souhlas se stavbou nikdy nepodepsal a nesouhlasí s její realizací.Stav.úřad vykonal místní šetření a práce na stavbě zastavil do doby přezkumu úz.souhlasu. Celou věc zaslal na krajský úřad s tím, že se jedná o rozhodnutí ( dle rozsudku nejvyššího správního soudu č.1 As 92/2008-76) a žádá tímto krajský úřad o zrušení územního souhlasu. Krajský úřad po dvou měsících zaslal stavebnímu úřadu toto vyjádření: územní souhlas není rozhodnutím, je to písemnost,vyjádření, osvědčení.Stavebnímu úřadu nepřísluší posuzovat falsum podpisu Pokud se prokáže, že podpis vlastníka sousední nemovitosti je falsum, je dán důvod ke zrušení úz.souhlasu. Vlastník sousedního pozemku podal na stavebníka trestní oznámení( důvod podvod –falsum popisu), policie to překlopila do přestupků. Pokud stavebník přizná, že podpis zfalšoval, bude to důvod ke zrušení úz.souhlasu. Problém je v tom kdo ho zruší??Krajský úřad NE a stavební úřad si vlastní“ rozhodnutí“ zrušit nesmí. Začarovaný kruh. Poraďte prosím. 2.12.2010 9:07:0996.12.2010 13:02:30
Jak postupovat v případě zchátralé stavby, která již svým stavem ohrožuje majetek třetích osob (§ 129 SZ). Vlastník stavby je sice známý, ale bydlí v cizině. Zaslanou poštu si převzal, ale na výzvy stavebního úřadu nereaguje. Pavel 1.12.2010 16:53:0386.12.2010 10:50:50
Mám volnou formou napsanou žádost o změnu užívání 1 místnosti bez st.úprav. CHYBÍ pár dokladů + "nová žádost" - oznámení změny v už.st. Řízení dělat nechci! Co udělám? Výzvu k odstranění nedostatků podání dle §37 odst.3 spr.řádu? 1.12.2010 15:29:50414.12.2010 13:27:10
Zdar, bylo vydáno ohlášení na stavební úpravy obytného objektu do 150 m2, stavebník stavbu začal realizovat, ale ted přišel s tím, že by k této stavbě chtěl novou přístavbu a i změnit od původně ohlášený záměr. Přístavbou dojde ke zvětšení zastavěné plochy nad 150 m2. Pro přístavbu uvažuji z územního hlediska o vydání územního souhlasu, ovšem co dál z hlediska stavebního ? Je jasné, že to bude rozhodnutí (asi stavební povolení), ale co se stane s tím původním ohlášením ? jak to pořešit ? Václav 1.12.2010 13:02:01177.12.2010 9:49:00
Máte někdo skušenosti s odstraňování stavby, kde není znám vlastník? Z hlediska stavebního zákona to je jasné, není vlastník nezahajuji řízení o odstranění podle § 129 SZ. Ale co v tomto případě může dělat poškozený vlastník nemovitosti, který je dotčený stavbou, v našem případě Město. Lze použít ustanovení pro nálezy a ztráty? Nebo rovnou k soudu? Děkuji Miro 29.11.2010 16:29:50130.11.2010 13:29:25
Máte někdo skušenosti s odstraňování stavby, kde není znám vlastník? Z hlediska stavebního zákona to je jasné, není vlastník nezahajuji řízení o odstranění podle § 129 SZ. Ale co v tomto případě může dělat poškozený vlastník nemovitosti, který je dotčený stavbou, v našem případě Město. Lze použít ustanovení pro nález ya ztráty? Nebo rovnou k soudu? Děkuji Miro 29.11.2010 16:29:341113.12.2010 11:31:38
Mám přístřešek pro parkování- cca 90m2 ve dvoře RD. Stěny tvoří opěrná zeď svahu, střecha je zatravněná. Dělám vyjímku - §21 odst.6 vyhl.501/2006 Sb., územní rozh. a SP! Není jednodušší řešení? Děkuji 29.11.2010 15:28:23129.11.2010 16:30:29
Rodinný dům je stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností určena k bydlení. Prosím o radu nebo názor. 1.Jak vykládat výraz " stavebním uspořádáním"? 2.Co se počítá v tomto případě do podlahové plochy místností určené k bydlení? Např. i schodiště? Kratochvíl K. 26.11.2010 10:50:19429.11.2010 12:32:26
Užívání stavby, která nevyžaduje kolaudační souhlas, ale vyžadovala ke SP vyjádření DO. Jestli se nepletu ze SZ nevyplývá stavebníkovi povinnost předkládat stanoviska DO k užívání stavby jako ke kol. souhlasu . Mám právo je požadovat nebo si musím splnění podmínek DO zkontrolovat sám. Vhodné je potom asi stanovit dle § 115 SZ, že budeme vyžadovat kolaudační souhlas. JL 25.11.2010 10:17:56526.11.2010 7:53:03
Dobrý den, potřebuji poradit s přístavbou nového VÝTAHU ke stávajícímu objektu. Jedná se mi o to, zda projektová dokumentace pro stavební řízení musí obsahovat technologickou část výtahu. Ve vyhl. 499/2006 Sb. jsem našel pouze odkaz na souhrnou technickou zprávu - bod. 12, kde je pouze stručný popis. Stavebník zatím nemá vybraného konkrétního dodavatele a výrobce výtahu. Je možné v tomto stavu projektové dokumentacestavu vydat stavební povolení ? Václav 23.11.2010 8:17:31325.11.2010 13:08:33
Prosím Vás, potřebuji povolit RD na ohlášku, ale není vodovod, je jen certifikát od stavebního inspektora na stavbu vodovodu, jak postupovat? Květoš 21.11.2010 19:53:44729.11.2010 14:36:40
Je možné na zahradě, která je v zastavěném území obce, ale není ÚP určena k zastavění postavit dům. Je to prostě jenom zahrada za domem. Děkuji za odpověď. Marek Hradecký 14.11.2010 19:07:48526.11.2010 13:04:50
Potřebuji si ujasnit kvůli dotacím!Stavebník chce v podkroví(v podstatě ještě nad podkrovím)povolit chodbu se schodištěm a ložnici. Jde o velmi malý prostor, podchozí výška v části činí jen 1,5 m ....Chápu, že ložnici NE! (ČSN 734301....) Bude něco proti něčemu když tomu budu říkat prostor pro skladování? Jak nazvat chodbu se schodištěm? Nebo co s tím? 12.11.2010 9:48:10629.11.2010 15:50:20
Dobrý den. Prosím o Váš názor, nepracuji na stAvebním úřadě ale na registru vozidel a řeším požadavek na vyřazení vozidla a zMěnu jeho užívání. Z původní frézy se požadavek změnil na nejprve kurník a posléze na prolézačku pro děti. Podle svých zákonů to ošetřit umím (nic tomu BOHUŽEL nebrání), ale co na to říkají stavební zákony? Mají prolézačky stanovené nějaké parametry, ap.? Děkuji, moc. AUTO - dětská prolézačka. 10.11.2010 15:40:403218.2.2016 9:50:56
Stavebník postavil nepovolenou stavbu garáže mezi stávající autodílnu a rozestavěný rodinný dům. Stavebník žádá o dodatečné povolení stavby garáže jako přístavby ke stávající stavbě autodílny. Při kontrolní prohlídce bylo zjištěno, že přístavba zasahuje do nosných konstrukcí autodílny i rozestavěného domu, nemá tedy boční zdi a stropní panely jsou posazeny na zdech okolních staveb. K jaké stavbě je přístavbou, když ji byla stavěna s rozestavěvým RD? Poraďte mně prosím, jak mám v této věci postupovat. Ing.Svatoslav Kožíšek 10.11.2010 10:11:081819.1.2012 22:27:00
Stavba povolena na ohlášení. Stavebník podal oznámení o užívání stavby až po termínu dokončení stavby určeném v ohlášení. Vybíráte 100,-Kč za místní šetření po termínu stejně jako u SP? 3.11.2010 15:17:5184.11.2010 13:43:20
Zdravím, prosím o radu zkušenějších. Vlastník RD č. 1 dal stú podnět k provedení KPS, kdy uvedl, že se obává, že se RD č. 2 ve vlastnictví souseda naklání a hroutí na jeho RD, který je po kompletní rekonstrukci. Vlastník RD č. 2 si svůj RD ovšem také udržuje. Jde o stařičkou zástavbu, kdy mezi domky je proluka cca 45 - 55 cm. Domy jsou postaveny ještě na rovině, ovšem části pozemků za domy jsou už ve svahu, kdy tyto pozemky velmi klesají. Protilehlé stěny RD nejsou souběžné. Jak postupovat? Vím, že bez posudku statika Stú není oprávněn říct, že se RD zřítí na sousední RD. Mám vyzvat či nařídit vlastníku RD č.1, který vyslovil obavy ze zřícení, aby mi doložil posudek znalce v oboru statiky?? A jak žádost o posudek formulovat. Nakonec se může stát, že se řítí RD č. 1 na RD č. 2. Nerada bych, aby byl stú nečinný a mezi tím došlo ke zřícení některého z RD. Děkuji. KJ 2.11.2010 13:53:29124.11.2010 9:38:48
Dobrý den, poprosím o radu: Stú při kontrolní prohlídce zjistil, že stavebník (právnická osoba) provádí přístavbu skladových prostor ke stávajícímu výrobnímu objektu, kterou je možno realizovat na základě platného SP. SP však vydáno není, ani o něj stavebník nepožádal. Jde tedy o "černou stavbu". Dle platného ÚP jde o stávající plochy pro průmyslové využití, ale v této lokalitě je vyhlášena aktivní záplavová zóna, kde se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl. Otázka zní: když zahájím řízení dle § 129 odst. 1 písm. b), mám stavebníku poslat poučení dle § 129 odst. 2, že bude možné stavbu dodatečně povolit , pokud stavebník prokáže...viz. písm. a) až c), když vím, že v dané lokalitě je právě ta aktivní záplavová zóna??? Musím mu dát šanci doložit a nesmím dopředu předjímat, že on nesežene kladná stanoviska DOSS?? Předem děkuji za Vaše zkušenosti,odpovědi a jakékoli dodněty. Jana 2.11.2010 13:17:4024.11.2010 9:27:08
Prosím podělte se o své zkušenosti, budu nařizovat odstranění stavby v havarijním stavu, kde je soudem určené zástavní právo, je majitel zástavního práva účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 spr.ř., nebo se na to vztahuje ještě jiný předpis. Děkuji Jana 2.11.2010 13:07:3234.11.2010 14:28:45
Prosím o radu. Stavební povolení na výměnu konstrukce krovu včetně krytiny vydáno r.1998. Dodnes nezkolaudováno. RD je jednou stranou nalepen na druhý RD. Stavba byla realizována v roce 1999. Z projektu není zřejmé, jak má být řešeno oplechování štítové stěny ani výška štítové stěny u přiléhajícího sousedního RD. 11 let klid, teď soused křičí, že nikdy nedal souhlas s umístěním oplechování na jeho stěně.Ve stavebním řízení před 10 lety účastníci neuplatnily žádné námitky. Odkázeat je na soud - občansko právní spor? Siki 20.10.2010 12:57:040
Řešili jste někdy situaci, kdy při vydání stavebního povolení (r. 2001) na RD postačoval souhlas vlastníka pozemku, který měl sloužit k dostupnosti dané stavby a stavebník v průběhu následné realizace požádal o změnu stavby (prodloužení lhůty, mimochodem z důvodu vyřízení úvěru), ale už s tím, že vlastník pozemku svůj souhlas vzal zpět a nechce stavebníka pouštět přes svůj pozemek. Jasně, jedná se o občanskoprávní záležitost, kdyby nežádal o prodloužení, neřešíme nic a ať si to řeší sami. Ale stavebník požádal a my bychom měli řešit, zda-li lze stavbu realizovat i dále dle původních podmínek resp. SP. Máte k tomuto nějakou svou zkušenost, o kterou se podělíte. Děkuji. P.S. 20.10.2010 10:51:49120.10.2010 14:40:07
Kolegové nevím jestli byla tato otázka byla řešena dříve, ale odpovědí je hrozně moc a proto Vás prosím o radu, pokud stavebník požádá o dodatečné povolení sám od sebe, my musíme samozřejmě záhájit správní řízení o nařízení odstranění nepovolené stavby a protože je podaná žádost o DP musíme i přerušit, zahajujete a přerušujete jedním laicky "papírem" nebo dvěma. Jde mi o to, že řízení z moci úřední je vlastně zahájeno dnem, kdy je doručeno prvnímu účastníku řízení a pokud přerušíme jedním "papírem" spolu s oznámením, tak vlastně přerušíme řízení dosud nezahájené. Psát tzn. "dva papíry" je trochu zbytečná práce, ale ke shora uvedenému asi nezbytná, prosím Vás o radu, jak tuto situaci řešíte na jinýchstavebních úřadech ? Jana 14.10.2010 10:08:191024.11.2010 10:37:26
Dobrý den, dotaz občana. Ve stavebním zákoně s výkladej jsem se dočetl, že pokud podám Oznámení o užívání stavby (RD na ohlášení) a stavební úřad mě do 30ti dnů užívání stavby nezakáže je stavbu možné užívat. Je to pravda? Z SÚ mě přišlo Oznámení o konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby která se má konat až 3 měsíce od mého podání Oznámení o užívání stavby. Mohu nyní stavbu užívat? Je postup SÚ správný? Jde mě o přidělení čp a zápis do katastru v co nejbližší době a čekat 3 měsíce nechceme. Děkuji za odpověď. Michael Havránek 13.10.2010 11:13:38615.10.2010 18:29:58
Stavebník chce odstranit stavbu RD a v tomto místě chce vystavět jinou stavbu. Odstranění stavby bude povoleno. Stavebník chce vzápětí žádat o stavební povolení. Otázka zní: Mohu stavebníkovi vydat stavební povolení na stavbu, i když stávající RD v té době ještě nebude odstraněn (odstranění však bude povoleno)? Předem díky za názory. Vojta 11.10.2010 12:08:11412.10.2010 8:47:01
Bylo vydáno územní rozhodnutí na účel.komunikaci, je pravomocné a nyní bylo požádáno o stavební povolení (na odboru dopravy). V územku je uvedená jedna parcela, kterou nyní v žádosti o stavebko investor vynechal a nebude do stavby zahrnuta. Odbor dopravy po mně chce, abych bylo územko předěláno, že parcely nesouhlasí. Je to oprávněné? Kdyby parcela chyběla, tak je to jasné, ale takhle? Nevím co s tím, poraďte prosím. JM 11.10.2010 7:23:1419.11.2010 13:16:57
Vážení kolegové prosím o radu - vedu správní řízení podle § 129 odst. 1 b) o odstranění nepovoleného RD, kdy byl stavebník poučen, že nepřipadá dodatečné povolení v úvahu, protože je stavba v rozporu s platným územním plánem. Nyní požádal o dodatečné povolení stavby a já potřebuji správní řízení o této žádosti zastavit - nikdy jsem to samozřejmě nedělala, myslím si, že bych to zastavila podle § 66 odst. (1) písm. b) správního řádu tzn., že je žádost právně nepřípustná - je v rozporu s ustanovením § 129 odst. 2 písm. a) SZ - prosím již jste to někdo dělal? Přivítám každou Vaši radu. Děkuji a přeji hezký den. D.O. 29.9.2010 14:23:034524.11.2010 8:40:08
Poraďte: "nezákonný" regulativ v ÚP?? Stavebník chce povolit stavbu s plochou střechou. V ÚP plochá střecha uvedena jako nepřípustná. Stavebník trvá na povolení stavby a argumentuje, že je regulativ dle 500/2006 protizákonný, tento typ regulativu by měl být v regulačním plánu (není zpracovaný) a do ÚP nepatří. Jak postupovat? Jeho tvrzení podporuje i jedna z 1000 otázek: Podle přílohy č. 7 (písmeno „f“) k vyhlášce č. 500/2006 Sb., je v textové části ÚP uváděno stanovení podmínek prostorového uspořádání, například výškové regulace zástavby. Vámi uvedené uspořádání staveb (prostorové uspořádání staveb – objemy a tvary zástavby) obsahuje textová část regulačního plánu. Pokud obec považuje za nutné stanovit podrobnější regulace, než je předmětem územního plánu, pak je třeba v rámci tohoto územního plánu stanovit pro předmětné lokality zpracování regulačního plánu, kde budou stanoveny konkrétní podmínky prostorového uspořádání staveb (včetně tvaru a sklonu střech atd.). Jarka 24.9.2010 8:35:2654.10.2010 9:16:38
Zdravím, myslíte si že je možné nařídit vlastníkovi stavby osazení dešťových svodů na stávající stavbě, která byla v minulosti zkolaudována bez okapů ? V současné době teče voda ze střechy na sousední pozemek a jeho vlastník nám dal podnět k prošetření. Asi se shodnem, že voda by tam téct neměla, ale jak ted "dodatečně" k tomu vlastníka dokopat ? A je to vůbec práce pro stavební úřad ? Jelimán 21.9.2010 9:50:541627.9.2018 11:31:19
Kolegové neposlal by mi někdo vzor rozhodnutí uložení pokuty za správní delikt právnické osobě podle stavebního zákona??? Díky. Lukáš 20.9.2010 16:25:01229.9.2010 11:07:04
Kolegové, SOS! Povolovala jsem přístavbu zahradní chaty, čímž stavba dostala charakter rodinného domu. Jako rodinný dům chce stavebník tuto stavbu též zkolaudovat (dle ÚP je to možné). Jak mám nyní postupovat? Mám nejprve zkolaudovat přístavbu chaty a poté povolit změnu v užívání stavby, nebo lze účel stavby určit hned u kolaudace přístavby? Nebo nejprve povolit změnu stavby před dokončením (ale v čem by spočívala - jen v účelu užívání stavby - to je hloupost, že?) a pak zkolaudovat rovnou rodinní dům? Ivana 16.9.2010 14:32:00423.9.2010 7:11:33
Vážení kolegové prosím o sdělení za co byste považovali stavební úpravu spočívající ve zřízení koupelny v bývalé kuchyni v bytové jednotce v bytovém domě, aniž by došlo k zásahu do nosných konstrukcí stavby? Díky za spolupráci D.O. 14.9.2010 13:47:5373.11.2010 20:29:57
Jaky mate názor na stavbu hospodářské budovy do 70m2 dle zákona se jedná o stavbu bez stavebního řízení. Skutečně je možno tyto stavby umisťovat kdekoliv (extrovilán, zemědělský půdní fond...) bez jakýchkoliv uzemních a stavebních řízení, jaka je definice hospodářské budovy. Pod tímto heslem se v mém případě stavějí hlavnně dvouj a více garáže včetně elektro instalace, příjezdových ploch, vjezdů na komunikace..bez jakékoliv kontroly ať stavbeního nebo územního odboru. Děkuji za názor Dave Horvat 4.9.2010 21:50:45614.9.2010 7:46:23
Kolegové, zakázat užívání stávající stavby už asi není možné? Napřed jsem vydala výzvu ke zjednání nápravy, teď rozhodnutí na zjednání nápravy, ale vlastník budovy s provozovnou pro užívání veřejností je poněkud liknavý. V hygienickém předpisu už jim taky nějak vypadlo, že mohou zakázat užívání stavby, tak mám za to, že obecně to nelze. Máte někdo s tímto zkušenost? Vypadá to jen na ukládání pokut? jf 3.9.2010 12:35:25222.9.2010 17:27:51
Zastavili jsme řízení o dodatečném povolení změn stavby, protože stavebník nedoložil všechny doklady pro povolení výjimky (přesah stavby na sousední pozemek). On na to předložil novou žádost, která je stejná jako původní. Musíme ji znovu projednávat nebo máme rovnou pokračovat v řízení o odstranění stavby? AB 3.9.2010 11:25:1927.9.2010 7:23:43
Stavebníkovi bylo v roce 2002 vydáno sdělení k drobné stavbě oplocení (podezdívka a dřevěné laťky mezi sloupky, výška 1,2m). Dnes má podle tohoto sdělení částečně provedenou podezdívku a chtěl by stavbu dokončit jinak: výška 1,7m, část podezdívka a dřevo a část pletivo na sloupcích. Je možno sdělení z roku 2002 změnit postupem podle § 118 odst.4 SZ? Děkuji za odpověď. Ivana 30.8.2010 14:28:46173.9.2010 12:52:43
Prodloužení lhůty k dokončení stavby. Dobrý den, chtěl bych se Vás zeptat jakým způsobem a zda vůbec prodlužujete lhůtu pro dokončení stavby uvedenou ve stavebním povolení ? - zejména pokud o to stavebník žádá. Řešíte to rozhodnutím o změně stavby, zápisem do stavebního deníku (když náhodou existuje :-) ) nebo berete oznámení stavebníka pouze na vědomí a neděláte s tím nic ? Co s případy, kdy to stavebník potřebuje pro banku ? S ohledem na to, že je to lhůta pořádková, je potřeba ji vůbec prodlužovat ? Jelimán 27.8.2010 8:43:07730.8.2010 13:56:08
Zdravím všechny a mám jdem dotaz. Je možné nějakým způsobem postihnout nebo nutit stavebníka k dokončení stavby? V podmínkách stavebního povolení byl dán termín k dokončení stavby, který stavebník nedodoržel a nepožádal o jeho prodloužení. Na našem KÚ nám bylo sděleno, že se jedná pouze o pořádkovou lhůtu a že to není podmínka pro provádění stavby a že tedy není možné uložit sankci a vůbec, že vymáhání této lhůty je téměř nemožné... VR 25.8.2010 15:44:53330.8.2010 11:32:22
kolegové, jak byste se "postavili" k odvolání proti sdělení stavebního úřadu, velmi zjednodušeně - řešili jsme stížnost na provádění stavby, provedli jsme kontrolní prohlídku, nezjistili jsme žádná pochybení vůči stavebnímu zákonu, s výsledkem kontrolní prohlídky jsme obě strany informovali formou sdělení a teď nám proti tomuto sdělení přišlo od stěžovatele odvolání, žádné řízení nebylo vedeno, tak co s tím? PN 25.8.2010 15:29:46161.9.2010 16:35:43
je nutné, respektive povinné vést řízení o vyjímce z ustanovení § 25 odst. 4 vyhl. 501/2006Sb. pokud se následně jedná o dodatečné povolení stavby zahradní pergoly umístěné ve dvoře nemovitosti ve vzdálenosti menší než 2m od hranice sousedního pozemku( stavby) milan 25.8.2010 14:04:49126.8.2010 8:26:57
Kolegové, jak co nejjednodušeji povolujete obytné podkroví ve stávajícím půdním prostoru v RD nad 150 m2 (popř. s malým zásahem do nosné kce)? 24.8.2010 13:32:57926.8.2010 13:42:30
Má někdo z Vás zkušenost s udělením souhlasu mlčky např. u ohlašované stavby,po uplynutí lhůty 40 dnů.Bohužel stavebník nemá úplnou PD.Existuje vzor pro souhlas mlčky ,nebo postačí opravdu jen orazítkovaná PD. Děkuji za odpověď. V. 23.8.2010 17:01:13124.8.2010 13:06:14
Nešlo by to tady rozdělit např. na I a II? Jeden chce vidět poslední dotazy a čeká 5min. než se mu jich načte 1500. 20.8.2010 12:07:170
Kolegové, mám dotaz týkající se povolení, či lépe řečeno projektu řadových domů? Doposud jsme měli projekty na ŘD udělané tak, že každý dům měl své obvodové zdi a mezi sebou byly odděleny dilatací. Nyní mám na stole žádost o umístění řadových rodinných domů, které mají společnou dělící zeď, ale v požární zdprávě je to považováno za jeden požární úsek a jeden rodinný dům s třemi byty. Já to vidím také tak, jen nevím zda existuje nějaký předpis na řadové domy, kde je uvedeno, že musí mít každý dům svou obvodovou zeď, mám na mysli dilataci. Kdysi se řadové domy stavěly se společnou zdí, ale je to občas zdroz svárů mezi sousedy, tomu se chceme vyhnout. anna 19.8.2010 7:58:52325.8.2010 15:13:03
Kolegové, lze považovat hrobku a hrob za stavbu? 17.8.2010 12:21:59418.8.2010 11:48:19
Kolegové také Vás točí buzerace katastrálního úřadu, který vyžaduje pro zápis garáže umístěné územním souhlasem doklad o užívání? Tak na co je nový stavební zákon, který zjednodušuje, když nebuzeruje stavební úřad buzeruje jiný!? V souladu se stavebním zákonem přec stavba nevyžaduje již oznámení ani nic, tak se ptám zda katastrální úřad svorně posloucháte, protože kam pak zmizel § 4 a s ním co nejmenší zatěžování dotčených osob?? soji 16.8.2010 17:41:45220.8.2010 10:26:06
Pozemek dle UP pro IR, možno přízemí + podkroví, max výška hřebene 6m, což při minimálních výškách místností, síle podlahy, stropu mezi přízemím a podkrovím a střechou není možné zrealizovat, lze udělit vyjímku pokud souhlasí obec i zpracovatel UP? Stavebník by potřeboval ca 6,6m. děkuji janaB 16.8.2010 14:58:351525.8.2010 11:11:37
Rodinný dům/objekt pro bydlení Ví někdo, zda jde o jeden a ten samý objekt? A nebo je mezi těmito názvy nějaký rozdíl ... popřípadě jaký? Eva Bechyňová 16.8.2010 10:18:38216.8.2010 19:59:17
Co je a není plochá střecha? Dle UP se nepřipouští zastřešení plochou střechou. Stavebník chce zastřešení pultovou střechou bez přesahů s min sklonem ca 3 stupně. Argumentuje vyjádřením architekta, že plochá střecha je definovaná vodorovnou atikou = sklon 0 stupňů. Co vy na to? Zdá se mi to logické, ale nejsem si úplně jistý. pepa 14.8.2010 15:37:18417.8.2010 14:21:47
Ovolačka: Vedu řízení o dodatečném povolení stavby RD, a dle předložených dokladů jsem zjistil, že povolovaná stavba je postavena v pož.nebezpečném protoru sousedního objektu a i požárně nebezpečý prostor povolované stavby zasahuje na sousední objekty. Jak vůbec mám postupovat, můžu stavbu vůbec dodatečně povolit? Díky12.8.2010 14:17:47420.8.2010 8:25:05
Prosím, máte někdo zkušenosti s povolováním tzv. " mobilních domů ", kterými si stavebníci chtějí zajistit trvalé bydlení ? Pojem "mobilní dům" stavební zákon nezná, ani vyhlášky navazující. Našla jsem pouze staré stanovisko MMR z 15.11.2006, kde jej rozdělují buď na ( pojízdný či tažený ), přemisťovatelný po PK, čímž by měl prý charakter vozidla či přívěsu NEBO, pokud by nebyl takto mobilní, jednalo by se pak o výrobek plnící funkci stavby ( např. pro bydlení či rekreaci ) vyžadující ohlášení SÚ . Ovšem RD i stavba pro rodinnou rekreaci musí mít splněn požadavek výšky obytné místnosti dle § 40 vyhl.č. 268/2009 - 2,5 m. U mobilních domů se jejich vnitřní výška pohybuje lehce přes 2,0 m a tento požadavek nesplní ( výjimku z tohoto ustanovení nelze vydat ). Pak obsahuje jen " místnosti ". Jak tedy můžem jako SÚ povolit tento výrobek plnící funkci stavby pro trvalé bydlení ?? A jakou funkci stavby tento výrobek tedy plní ? Děkuji Vám za jakoukoliv informaci i úvahu . Lida 12.8.2010 10:13:48420.8.2010 8:29:52
Jsou zástavní věřitelé účastníky řízení? A pokud se jedná o věc, kde se řízení nevede (územní souhlas, ohláška), je třeba doložit k žádosti jejich souhlas?9.8.2010 11:57:452416.8.2010 14:59:12
Povolila jsem stavbu RD (úz. souhlas, ohláš.), hrubá stavba - domek je dispozičně otočený, částečně na cizím pozemku a má větší zast. plochu (do 150 m2). Povolím změnu stavby před dokončením nebo odstranění stavby a dodatečné povolení? iva 3.8.2010 14:19:3634.8.2010 12:22:27
Kolegové, hlava mi to nebere, poslední dobou se rozsypal pytel s žádostmi o "povolení" mobilhausů a já v té spoustě neviděl ještě ani jeden, který by splňoval výšky místností (pobytových a obytných místností) tj. 2,5 m. Všechny jsem je odkázal na § 40 vyhl.č. 268/2009 Sb.Jak s tímto nakládáte vy? výrobci přece musí vědět, jaké jsou základní požadavky na stavby či výrobky plnící funkci stavby a mají k daným výrobkům i certifikáty či prohlášení o shodě, atd. P.S. 3.8.2010 11:40:2439.8.2010 12:27:47
Pro stavbu RD do 150 m2 bylo vydáno územní rozhodnutí. Došlo k odvolání - kraj územní rozhodnutí potvrdil a nyní nabylo právní moc. Stavebník chce podat ohlášení stavby. Platí pro ohlášení RD § 104 odst. 1) SZ t.j. musí stavebník doložit, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb? Nebo se toto ustanovení týká pouze staveb, které měly vydanou pouze ÚPI? KH 2.8.2010 16:55:16516.8.2010 16:44:04
Kolegové zdravím, je možno umístit stavbu RD v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu? JJ 2.8.2010 14:42:34412.8.2010 14:14:59
Dobrý den, kolegové. Před 2mi lety došlo k požáru v areálu stavebnin, při kterém byly zničeny dvě skladové haly, oplocení z vlnitého eternitu a současně zeď sousední nemovitosti. Vlastník stavebnin oznámil odstranění obou skladových hal, stavební úřad s tímto souhlasil. Problém je však jinde. Soused si neustále stěžuje, že je vlastník stavebnin nečinný a neuvádí oplocení do původního stavu (což je pravda, od požáru se prakticky nic nezměnilo). Moje otázka zní: Mám vůbec možnost vlastníkovi stavebnin nařizovat uvedení oplocení do původního stavu, když jde o eternit a mohu mu na to stanovit termín? Případně dle jakého ustanovení SZ? (to oplocení tam prostě není, žádné další škody nevznikají...k této stavbě navíc není dochována žádná dokumentace). Poničení obvodové zdi sousedů je záležitostí právě sousedů, o tom žádná....ale nevím si rady s tím oplocením...prosím poraďte, nevím si rady, díky za názory. Vojta 2.8.2010 9:13:5972.8.2010 14:57:39
Kolegové, vybíráte správní polatek za dodatečné povolení stavby, která by byla normálně jenom na ohlášení (příp. jenom na územní souhlas, např. oplocení), t.j. bez poplatku? Nevíte, zda k tomu třeba neexistuje nějaký výklad Min. financí? 30.7.2010 9:36:0439.8.2010 11:53:57
Zájemce o 1/2 pozemku, na který je připraven GP pro rozdělení na 2 pol., ale dělení nerealizováno, koupí 1/2 v případě, že mu povolím výjimku z §25 odst. 2 vyhl. 501, žádost odůvodňuje existencí sklepa po odstr.stavbě, který má být součástí nového RD. Nevím, jestli můžu vést řízení o výjimce, když hranice rozdělující pozemek ještě neexistuje a co by měl ještě dál doložit-zatím doloži souhlas dosavadního vlastníka celého pozemku a nákres umístění stavby. Navíc pozemek není nijak stísněný (709m2). díky petra 29.7.2010 11:31:01630.7.2010 8:58:34
Má správce konkurzní podstaty a exekutor na sousedním pozemku postavení účastníka řízení? Kde zjistím jeho jméno a adresu, máte s tím někdo zkušenost? 26.7.2010 16:23:36329.7.2010 8:58:07
Má správce konkurzní podstaty a exekutor na sousedním pozemku postavení účastníka řízení? Kde zjistím jeho jméno a adresu, máte s tím někdo zkušenost? 26.7.2010 16:23:210
Lze zrušit stavební povolení vydané v r.2007, kdo to může případně udělat? JM 22.7.2010 8:43:31929.7.2010 20:41:49
Dobrý den, prosím o radu. Lze vydat zákaz užívání stavby, která již byla dříve zkolaudována? Vlastník objektu odstranil jímku na odpadní vody s tím, že vybuduje ČOV, ale nakonec z fin. důvodů od realizace upustil. Objekt (rekr. chatu) nyní neužívá. Byla provedena KP a výzva ke zjednání nápravy dle §134 odst.2 a teď by mělo následovat nařízení nápravy, ale když vím, že to stejně neudělá a musela bych zajišťovat výkon rozhodnutí, tak se mi do toho moc nechce. Mari 20.7.2010 13:24:29522.7.2010 10:41:19
Kolegové, prosím, poraďte. Uzavřeli jsme veřejnoprávní smlouvu (VPS), která nahradila UR a SP. Stavebník stavbu ještě nezahájil a ani zahájit nechce, nyní chce VPS a celou stavbu prodat jinému stavebníkovi. Jakým opatřením změnit stavebníka? Děkuji. 20.7.2010 7:24:06822.7.2010 8:17:24
Jestliže je na rozestavěný RD vydán exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, mohu ho zkolaudovat (povoleno podle starého SZ)? petra 15.7.2010 14:52:45115.7.2010 15:05:53
Mohl by mi někdo poradit, jak dlouho je platné stavební povolení, vydané v roce 2007, ve kterém není stanovena lhůta k dokončení stavby? Mám to chápat, že stavebník může stavět do nekonečna? Děkuji za rady. JKM 15.7.2010 14:34:16216.7.2010 7:52:29
Bezbariérové řešení stavby: pokud je dokumentace pro UR zpracovaná dle vyhl. 369/01 Sb., má se při vypracování dokumentace pro SP použít nová vyhl. 398/09?? Upravuje to §16 vyhl. 398/09, ale už jsme se setkali s různými výklady. MA 14.7.2010 16:33:16616.7.2010 13:52:19
Kolëgové, mám problém! Stavebník dělá SÚ stáv. RD na objekt pro skladování vč.kanceláře. Objekt má malou předzahrádku v blízkosti státní komunikace. V obci není ČOV. Není žádná možnost, kde umístit žumpu (dvůr je celý podsklepený..a zastavěný). Je možná nějaká vyjímka, která by umožňovala aby místo klasického WC vč. žumpy do doby vybudování ČOV (to je v nedohlednu) bylo povoleno suché chemické WC? Nebo je jetě jiné řešení? 14.7.2010 13:21:06214.7.2010 14:45:34
Prosím o radu: Bylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu jejíž část má být umístěna na pozemku jiného vlastníka (tehdy s jeho souhlasem), který, než se požádalo o stavební povolení, tento pozemek prodal, kupujícímu o tom nic neřekl, tento nový vlastník s nahrhovanou stavbou nesouhlasí. Co mám v tomto případě dělat? Je toto územní rozhodnutí pro nového vlastníka závazné? Jitka 13.7.2010 13:02:29822.6.2020 21:37:32
Kolegové, prosím poraďte! Nemáte někdo zkušenost s "povolováním" provozovny pro chov a výcvik loveckých psů? Ve dvorním traktu RD jsou umístěny 4 kotce.Děkuji 13.7.2010 9:01:02414.7.2010 7:59:19
Dotaz na první zkušenosti - jakpak řešte od 1.7. při kolaudačním souhlasu a u předčasného užívání stavby definiční body staveb a jak provádíte u všech staveb u nichž se přidělují čísla výzvy obcím k vydání čísla popisného, či evidenčního? Máte na to už nějaký vzor? Sibi 8.7.2010 20:32:041316.7.2010 8:49:36
V 1. polovině loňského roku se tu vedla nepříliš plodná diskuse o tom, jak zrušit tichý souhlas s ohlašovanou stavbou. Výsledek skoro žádný. Máte někdo ponětí o tom, zda došlo, třeba na nějakém školení, k jakémus takémus myšlenkovému posunu? Už někdo ví co s tím? Sibi 1.7.2010 23:33:3922.7.2010 9:16:58
A zase nešťastně formulovaný § 103, odstavec e) udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit vzhled stavby ... kdo může podle vás rozhodnout o "negativním ovlivnění vzhledu stavby" ?? Osobně bych řekl nějaký hlavní architekt, nicméně je mě argumentováno právním zástupcem klienta, že negativní ovlivnění je věcí jen a pouze majitele nemovitosti, tedy v případě, že není dotčen památkové chráněný objekt, atd ... svým způsobem je to logický argument, který se těžko vyvrací, protože kompetence "úředníka" je ctít a dodržet zákon, nikoliv vnášet o systému svůj estetický názor, což zní logicky a z úst právníka to zní velmi věrohodně. Jaký máte na toto názor ? Marek 30.6.2010 0:45:12614.7.2010 10:29:56
bylo výdáno ohlášení stavby RD do 150m2, Soused nyní napsal na SÚ žádost o prošetření vydání souhlasu s provedením stavby... co s tím? poslat na kraj? nebo znovu napsat stěžovateli že stavba je povolena v souladu se zákonem? (námitky samozřejmě ve stanovené lhůtě podal předtím když ho stavebník informoval a už na ty jsem mu jednou odepisoval).děkuji LL 29.6.2010 10:32:32149.7.2010 9:56:43
Stavebník měl ve stavebním povolení podle starého SZ uloženou podmínku, že stavební úpravy - vestavbu obytného podkroví bude provádět dodavetelsky odborná firma. Místo toho stavbu provedl sám a bez dozoru - odborného vedení. Ted by chtěl kolaudaci. Jak postupovat ? Jak zjistim, že je stavba podle projektu - konstrukce.....co když mu to zítra spadne na hlavu ? 24.6.2010 20:40:35629.6.2010 13:28:21
Povolili jsme stavebníkovi rodinný dům, soused se odvolal a nadřízený orgán naše rozhodnutí potvrdil. Stavebník dům postavil a my ho zkolaudovali ale mezitím dal soused věc k soudu a soud rozhodnutí našeho nadřízeného orgánu zrušil.Soused se tedˇ domáhá odstranění domku. Jan Bureš 24.6.2010 9:38:561812.1.2015 8:53:52
Přijde mi neobvyklé, že RD - dřevostavba (resp. sendvič.kce) do 150m2 bude prováděna svépomocí ( projektant dělá stavbyvedoucího). Jaký je Váš názor -není to něco proti něčemu?! 22.6.2010 9:47:03225.6.2010 10:58:41
Prosím o názor. RD s provozovou splňuje podmínky dle § 104 odst. 1 písm. a) SZ, avšak předmětem povolení mají být stavební úpravy (zásah do nosných konstrukcí) provozovny. V jakém režimu to povolujete? SZ na to nepamatuje. NR 21.6.2010 17:05:34422.6.2010 13:04:09
Dobrý den, chystáme se umístit přístavbu chodby a koupelny ve vzdálenosti 2,4 m od společné hranice pozemku souseda. Ten má 2,8 m od spol. hranice rovněž přístavbu chodby, koupelny, skladu. Úřad po nás chce výjimku z čl. 8 odst. 4 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hlavního města Prahy, že smíme umístit méně než 3 m. My se ale domníváme, že lze uplatnit podmínka pouze 2 m, protože v protilehlé stěně nejsou okna obytné místnosti (čl. 8 odst. 3 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hlavního města Prahy). Úřad nám sdělil, že by na to přistoupil, ale chce důkaz od nás, že je tam soused opravdu nemá. Jak toto můžeme prokázat a může to po nás úřad vůbec chtít? Neměl by se sám podívat do své dokumentace? Přístavba souseda by měla být rovněž v minulosti povolena. Soused je od spol. hranice 2,8 m a obytnou místnost by tam mít neměl. Jedná se o Prahu, úřad neustále cituje vyhl. Prahy, která má malinko jiné formulace než § 25 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Děkujeme předem za odpověď a pomoc. J. Hlubučková 18.6.2010 12:33:511128.6.2010 8:54:52
Prosím o radu. Před rokem jsem rozhodnutím nařídila odstranění nepovolených terénních úprav se lhůtou do konce minulého roku. Terénní úpravy dosud nebyly odstraněny. V § 180 SZ (jedná se o právnickou osobu) jsem nenašla odstavec, podle kterého bych mohla udělit sankci. Jak v tomto případě pokračovat? Mám napsat výzvu a pokud "pachatel" neposlechne, tak podle kterého § zahájit správní řízení o uložení sankce? Nebo mám uplatnit správní řád - exekuce - donucovací pokuty? Marta 16.6.2010 11:07:371027.7.2010 13:53:23
Kolegové, setkali jste se při rekonstrukci panelového domu obsahujícího i výměnu oken za plastová s požadavkem(TPG)v PD na zřízení neuzavíratelných otvorů v kuchyních kde jsou plynové sporáky? S tímto mě napadá, že veškeré výměny oken za plastová, která nepodléhají žádnému povolení, z hlediska dostatku vzduchu pro sporák nikdo neřeší. Zatím mi není známo, že by někde nastala nějaká kolizní situace. jf 16.6.2010 8:18:47116.6.2010 12:44:34
STAVEBNÍ POVOLENÍ KVŮLI ETERNITU? Plánuji rekostrukci, přístavbu a nástavbu RD do 150 m2 (prováděnou svépomocí, respektive subdodavatelsky s autorizovaným dozorem). Ve středu jsem vyplnil žádost k ohlášení a odevzdal dokumentaci. V ní je uvedeno, že na polovině domu je eternitová krytina, kterou je nutné sundat. Následuje popis (opatrná demontáž bez polámání šablon, ochranné pomůcky, okamžité pytlování, odvoz certifikovanou firmou na patřičnou skládku apod.) Ovšem ve stanovisku od Odboru životního prostředí není o eternitu zmínka, jsou tam jen různé obecné formulky o nakládání s odpady. Úřednice do toho začala šťourat, obvolala onen odbor, radila se se svým vedoucím a po dvou dnech mi oznámila, že s OŽP vyřídí jakési dodatečné stanovisko ohledně eternitu, které ovšem bude "s podmínkou", což prý znamená, že nelze rekonstruovat na ohlášku, protože jejím výsledkem je pouze souhlas bez možnosti vymahatelnosti oné podmínky. Tudíž budu muset stavět na stavební povolení, což pro mě znamená mimo jiné zdržení oproti plánu. Jste někdo schopen mi vysvětlit, co je míněno onou "podmínkou"? Vždyť to, že nebudu ničit dřeviny a že na odvoz suti předložím doklad (což jsou jedny z věcí na stávajícím stanovisku) jsou také podmínky. V čem bude ta o eternitu zvláštní, že znemožní obyčejnou ohlášku? A další věc je, že mě SÚ nutí zajistit odbornou firmu nejen na likvidaci eternitu, ale i na jeho sundání ze střechy. Což je jednak velmi drahé (mých 90 m2 by vyšlo zřejmě alespoň na 30 tisíc!) a navíc je třeba to ještě ohlašovat na Hygienické stanici a čekat další měsíc. Máte s tím někdo nějakou zkušenost? Zakazuje nějaký zákon sundat eternit svépomocí? Ringo 13.6.2010 0:53:38466.6.2012 22:01:27
Vážení, máte někdo zkušenosti s posuzováním toho, co je to tzv. "služební byt" ? Našli jsme jen výklad tohoto pojmu v ustanoveních obč. zák. (v souvislosti s důvody pro ukončení nájmu). Bohužel však tento pojem (resp. pojem "byty pro osoby zajišťující dohled a pohotovost a majitele či vedoucí provozoven")je zaveden v našem územním plánu, ten ale neříká, kolik takových bytů může v dané ploše být. § 2 vyhl. 501/2006 Sb. říká, že bytový dům je to tehdy, když více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena. Nejsem si jistá, zda jde toto vždy aplikovat na "služební byt" ? V tom případě by provozovna s více než polovinou podlahové plochy sloužící bydlení byla nikoliv provozovnou, ale bytovým domem. ivk 11.6.2010 23:21:32414.6.2010 16:19:25
Dobrý den. Potřeboval bych poradit z jíž už několikrát skloňovaným problémem týkajícím se zastavěné plochy, RD do 150 m2.Co je zastavěná plocha? Započítává se do zastavěné plochy i přetažení střešní konstrukce nad vstupem a případně nad terasou, i za té situace, že je střecha podepřena sloupem? Najdu někde oporu ať už SZ, nebo ČSN? Vždy nás učily, že zastavěná plocha je část konstrukce (obvodového zdiva), která je pevně spojena se základem. Jednoduše řečeno - Svislý průmět vnějšího obvodu budovy, kterým není myšlen přesah střešního pláště- obvodové zdivo. Děkuji David 10.6.2010 23:00:131219.8.2010 7:37:04
Mám dotaz,obrátil se na mě soused stavebníka s dotazem,údajně na základě čeho byla povolena přístavba na sousedním pozemku.Jako stížnost to nebylo vysloveně formulováno.Přesto proběhlo místní šetření a bylo zjištěno,že sice přístavba byla povolena,ale stavebník provedl několik změn střecha na přístavku není sedlová,ale pultová,okna směrem k sousedovi jsou 3 místo 2 a jiných rozměrů.Soused byl účastníkem st.řízení a proti dvěma oknům nic nenamítal,nyní změnu stavby rozporuje.Mně připadá hloupé nutit stavebníka předělávat střechu a zazdívat třetí okno,když v principu si soused vůbec nepomůže,jenom na truc vyvolá další investici stavebníkovi.Nevím jestli může st.úřad rozhodnout v prospěch stavebníka. Sousedovi vadí,že ho obtěžují pohledem z okna,ale ta 2 okna původně byla povolena sice o něco menší.Soused má také vroubek,protože v souběhu s plotem stavebníka postavil zástěnu z kari sítí v.cca 4m,kterou potáhl lešenářskou sítí a ještě vysázel tůje,které časem zastíní všechny okna stavebníkovi.Nevím jak nejlépe rozhodnout,dohoda není možná a tak buť musím stavbu odsouhlasit a námitky souseda zamítnout nebo nařídit stavebníkovi,aby přestavěl vše jak bylo povoleno - zdá se mi to nesmyslné.Bohužel přístavba se nachází pouze 90 cm od plotu se sousedem (tato vzdálenost byla také povolena ve st.rozhodnutí).Děkuji za radu. H. 10.6.2010 17:22:59411.6.2010 13:37:26
Prosím Vás, posíláte oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy pouze občanským sdužením nebo i účastníkům, kteří by byli účastníky stavebního řízení? 10.6.2010 10:55:00211.6.2010 10:38:11
Při závěreč.kontr.prohlídce jsem zjistila, že ve dvoře RD je obnažený svah. Mohu vlastníku stavby a pozemku nařídit provést opěrnou zídku ( z PD tato skutečnost není patrná, zídka navržena nebyla)? 10.6.2010 9:04:43111.6.2010 10:12:32
Sloučila jsem územní souhlas s ohlášením na RD vč. přípojek. V průběhu stavby došlo ke změně(přípojka el.energie nebude vzdušná ale zemní)! Bude správně, když vydám souhlas s ohlášenou změnou stavby před dokonč.? Vztahuje se vůbec tento souhlas na přípojky? 10.6.2010 9:00:340
Jaká se u Vás ustálila praxe při vydávání souhlasu s provedením ohlášené stavby? Pokud tomuto předcházel územní souhlas( byly doloženy souhlasy dotčených..),územní rozhodnutí požadujete dokládat informovanost k ohlášení stavby. Dana 9.6.2010 8:44:591310.6.2010 10:13:26
Dotaz k 501/2006: Povolili byste v již zastavěné lokalitě RD na proluce (v UP obytné území) výstavbu RD, kde šířka veřejného prostranství, jehož součastí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek nedosahuje šířky 8, resp. 6,5m? Z tohoto ustanovení (§ 22 odst 2) nejde udělit vyjímku, lokalita byla zastavěna ještě před r. 2006. Lze stavbu případně povolit jako rekreační dům do 150m2, kde tato povinost odpadá? V ÚP je pozemek veden jako obytné území, dle ÚP: vhodné a převládající funkce: různé typy RD, vesnická zástavba. Rekreační objekty zde nejsou uvedeny. Lze tedy rekreaci případně povolit? díky Pepa pepa 7.6.2010 13:41:0039.6.2010 12:25:15
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat,jestli potřebuji nějaké stavební ohlášení při výměně 3 oken v RD ? Nejedná se o výměnu oken v celém domě,ale jen v jeho jedné časti. Děkuji. Kratochvílová Eva Eva Kratochvílová 7.6.2010 13:04:3527.6.2010 14:41:19
Prosím o radu. Stavebník chce povolit rodinný dům na svém pozemku,kde stojí a ještě půl roku bude stát dočasná stavba. Mohu mu vydat stavební povolení- např. s podmínkou, že stavba může být zahájena až po odstranění dočasné stavby nebo musím s vydáním počkat(řízení přerušit)do doby, až vlastník dočasné stavby(odlišný od vlastníka pozemku) stavbu odstraní?? Děkuji. Martin Skácel 2.6.2010 17:12:4413.6.2010 18:25:44
Chci se ubezpečit - dělám změnu účelu užívání bez stavebních úprav skladu na provozovnu masáží. Vydám souhlas se změnou v užívání stavby ale nevím, zda mám dělat koludační souhlas?! 2.6.2010 14:50:4884.6.2010 13:28:13
Dobrý den,prosím ctěné kolegy o radu. Rodinka V. žijící v činžovním domě, kde jsou vlastníky bytu, si svévolně oplotila kus prostranství (zahrady) před domem, jehož vlastníkem je v současné době Pozemkový fond.Plot je tvořen tyčkami, mezi nimiž je drátěnka. Před stavbou plotu bylo toto území volně přístupné. Prostranství užívá rodina k parkování a pod. Ostatní vlastníci bytů se bouří, neboť jde o prostranství tradičně užívané všemi vlastníky(nájemníky) domu. Od Pozemkového fondu došlo vyjádření, že souhlas se stavbou neudělí. Řízení o odstranění stavby jsme zahájili, ale netuším, zda to mohu kvalifikovat jako přestupek dle § 178 odst. 1 písm. a) nebo e) nebo jako přestupek proti majetku § 50 zákona o přestupcích "úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek"?? Ke stavbě plotu neměli územní souhlas a postavili ho na cizím pozemku a oplocenou část užívají pro svoji potřebu. Plot asi není stavba dle § 104 SZ tj na něj nedopadá požadavek z písmena a)..no a zbytek nevím, jedná se vůbec o přestupek dle § 178/1 písm. e) SZ nebo dle zákona o přestupcích? Aspoň teda doufám, že takové jednání náš právní řád nějak někde postihuje jako přestupek, že je nebudeme muset odkazovat k soudu.. Dagmar K. 31.5.2010 16:20:1674.6.2010 7:28:56
Mám dotaz může stavební úřad vydat rozhodnutí o ochranném pásmu obecní ČOV,nebo je to v kompetenci vodoprávního úřadu.Druhá část dotazu,jak postupovat při zahájení stavebního řízení na stavební objekty k ČOV ,když stavebník sice má vyj. dotčených orgánů,ale z větší části jsou buť propadlá nebo byla vydána pouze k územnímu řízení eventuelně jsou v nich podmínky k doplnění PD.Mám ještě před zahájením st.řízení vyzvat stavebníka k doplnění a dodání platných stanovisek,nebo zahájit oznámením a přerušit až po ústním jednání.Původně jsem od ústního jednání chtěla ustoupit území znám - územní rozhodnutí je již vydané.Lze jej spojit i s přeložkou plynovodu v délce cca 400m. Děkuji za odpověď. H- 27.5.2010 20:54:04523.3.2019 20:50:40
Kolegové, prosím o Váš názor. Na stavbu bylo vydáno klasické územní rozhodnutí i vydán souhlas s vydáním stavebního povolení i ověření podmínek dle § 15 SZ. My jako speciální SÚ jsme ale obdrželi návrh VPS. Domníváme se, že dle § 116 SZ potřebujeme k vydání VPS, které nahradí SP souhlas obecného SÚ jako dotčeného orgánu. Naše kolegyně z obecného SÚ tomu ale není nakloněna. Doprava 26.5.2010 15:52:45328.5.2010 11:15:06
Prosím o radu,řeším stavbu oplocení v nezastavěném území bez povolení na části cizích pozemků.Rozhodnutí o odstranění stavby bylo vydáno již s nab.právní moci,stavebnník jej neuposlechl,proběhla výzva pak řízení o pokutě.Stavebník ještě před oním řízením o pokutě vyrukoval s tím,že je zastupován pověřenou firmou.Akceptovala jsem jeho zástupce s podmínkou,že doloží plnou moc.Řízení proběhlo Rozhodnutí o pokutě bylo vydáno a nyní se na mně obrátila údajná právní zástupkyně Stavebníka s tím,že jej zastupuje pouze v řízení o pokutě a chce nahlížet do spisu - důvodem je patrně odvolání proti tomuto rozhodnutí.Dotaz zní smí Stavebník mít jednoho zástupce v řízení o odstranění stavby a druhého v řízení o pokutě.Já tato řízení vedu stále pod jedním číslem jednacím a tudíš se pro mně jedná pouze o jedno řízení,ve kterém dle mého názoru může mít stavebník pouze jednoho zástupce,ale nechci se mílit.Bohužel,jsme malý St.úřad a nemáme svého právníka - prosím tedy o radu.Smí v tomto případě právní zástupce nahlížet do spisu,jak dále postupovat.Děkuji za radu. Z.H. 20.5.2010 23:41:53421.5.2010 9:40:25
účastník řízení Dobrý den, potřebuji poradit...., na sklonku minulého roku jsem prodal RD přes real.kancelář.Kupující nyní reklamují,že studna která je součástí předmětu prodeje se nachází na obecním pozemku- zkrátka občansko-právní spor- chtějí kvůli této skutečnosti slevu z kupní ceny ve výši 2miliony Kč :-) když za dům zaplatili 3mil 500tisíc. jsem vlastníkem sousedního pozemku a rozhodl jsem se, že si na něm postavím RD. Zažádal jsem o stavební povolení a vyřídil vše potřebné pro jeho vydání stavebním úřadem.Bylo mi vydánéo a 2 dny před nabytím právní moci mi Stavební úřad sdělil, že moje sousedka- ta co jsem jí prodal onen RD se domáhá účastenství na stavebním řízení s tím, že má námitky proti zamýšlené stavbě. Když jsem paní sousedce zatelefonoval proč tak činí tak mi jen sdělila, že pokud nevyřešíme studnu tak se postará o to,že stavbu nezahájím. Stížnost na pracovnici stavebního úřadu, že pochybila když ji nezahrnula do účastníků stav.řízení přesto,že je sousedka poslala zároveň i na Krajský úřad.Vzdálenost od mého domu ke společné hranici je 7metrů. Mezi námi je 2metrová zeď a nějaké stínění nebo něco podobného nepřipadá v úvahu. Domek bude přízemní s valbovou střechou- výška hřebene 5m. Kraj jí dá dle mého za pravdu a paní se domůže účastenství. V tuto chvíli ještě nevím co bude namítat. Co mohu dělat? Jaroslav Čundrle 20.5.2010 22:08:550
Dobrý den, mám stručný dotaz: lze nařídit vlastníku černé stavby její odstranění svépomocí? Pokud ne, je to někde upraveno? Já jsem žádné ustanovení ani metodiku ke způsobu provedení nařízené demolice nenašla. Děkuji. Ivana 19.5.2010 15:59:48220.5.2010 8:24:20
STAVBA NAD CIZÍ STAVBOU - prosím o návod, jak povolit stavbu "domu na kůlech", který bude stát rozkročen na pilířích nad stávající stavbou, aniž by se jí dotýkal. "Cizí stavba" vlastní i pozemek pod touto stavbou, ale "nový" stavebník vlastní všechny okolní pozemky. Děkuji za jakýkoliv podnětný názor. PS: ani katastrální úřad si zatím neví rady jakým způsobem to zapsat...požaduje aby stavební úřad rozhodl, jestli je to vůbec "stavba". salier 18.5.2010 13:37:46419.5.2010 7:29:35
Dobrý den, prosím kolegy o radu, jak povolujete stavebně vsakovací rigoly, vsakovací jímky apod, pokud nejsou vodoprávním úřadem označeny za vodní díla? Dík. Mel 18.5.2010 10:46:23218.5.2010 12:23:06
Budou stavební úřady vydávat stavební povolení nebo budou již vykonávat pouze činnosti, které všechna ministerstva odmítají a MMR je přiřazuje k nové náplni činnosti stavebních úřadů? Cituji: Změny na úseku územní identifikace od 1.7.2010. V případě nových staveb zapisuje příslušný stavební úřad do registru některé údaje o budově (stavbě) a k tomuto zápisu potřebuje znát mj. identifikaci budovy (tzn. i její číslo popisné), kterou si vyžádá od příslušného obecního úřadu. Poté zapíše do registru jak číslo popisné, tak i další údaje o budově. V ostatních případech zapisuje do registru číslo budovy příslušný obecní úřad. Bez komentáře 14.5.2010 14:29:35617.5.2010 17:04:17
Zdravíčko, potřeboval bych ujistit v názoru. Mám stavbu garáže povolenou dle starého SZ, stavba není doposud zkolaudována, termín pro dokončení stavby je řádně prodloužen. Stavebník nyní přišel s tím, že by chtěl stavbu užívat jako rekreační chatu. Pravděpodobně s tímto záměrem počítal předem a garáž byla jenom zástěrka pro sousedy, kteří si údajně chatu nepřáli. Otázka zní vyřešit to změnou stavby před dokončením nebo zkolaudovat jako garáž a pak udělat změnu v užívání ? Osobně si myslim, že obojí je možný, ale vzhledem k pravděpodobným komplikacím se radši ptam. Díky. Jelimán 13.5.2010 14:21:06314.5.2010 9:18:20
Dobrý den, stavební úřad nařídí provést vlastníku stavby nutné zabezpečovací práce. Vlastník neuposlechne. Lze mu za toto udělit pokutu?? Podle mého ne-e. To samé když nařídí stavební úřad vlastníku udržovací práce na stavbě. To také ne. Jaké máte zkušenosti??? Díky. Lukáš 13.5.2010 11:46:09615.6.2010 16:17:36
Kolegové, kdy se požaduje dokumentace skutečného provedení stavby a kdy zjednodušená dokumentace (pasport)? Jaký je v tom faktický rozdíl? Díky za info. 12.5.2010 11:23:09112.5.2010 11:30:27
Dobrý den, kolegové...mám tu jednu příšernost. Zhruba před rokem došlo při požáru dvou hal v areálu stavebnin k poničení sousední nemovitosti, konkrétně ke zničení obvodové zdi garáže sousedů (tato zeď byla nejspíš společná, avšak to již v současnosti nelze nijak zjistit). Bohužel ke shořelé stavbě ani k sousední garáži NENÍ ŽÁDNÁ DOKUMENTACE, jedná se o "historické" stavby. Vlastník garáže požaduje po stavebninách, aby dali vše do původního stavu, avšak vlastník stavebnin se k tomu jaksi nemá.....a já zase neznám způsob jak ho k opravě objektu garáže přinutit...(navíc shořelý popel ze stavby je nahrnut na hromadu a při větru znečišťuje pozemek u garáže)...poradíte? Předem díky za příspěvky Vojta 12.5.2010 11:05:32413.5.2010 10:18:30
Dobrý den, je prosím v nějaké normě definováno jakým zpsůobem postupovat při stanovení podlahové plochy ve stavebních projektech. Dalším dotaz směřuje na pojem "dveřní a okenní ústupek" (viz zákon 372/2001 Sb.), jak je prosím definován? Je to práh nebo zeslabení obvodového zdiva v šířce okna (tj. délce vnitřního parapetu)? Předem děkuji za odpověď PepaR PepaR 12.5.2010 7:15:210
Děkuji za předchozí odpovědi. Ještě mám další nesrovnolost u kolaudačních souhlasů. Dle § 122 odst.1) stavebník pro vydání KS opatří závazná stanoviska dotč. orgánů (§136 SŘ). Pokud vezmu podpůrně SŘ, ten uvádí záv. stanoviska v § 149 a jako úkon, jehož obsah je závazný pro výrokou část rozhodnutí. Já ale vydávám souhlas, co není rozhodnutím. Co ale má dělat žadatel o kol. souhlas, který se závazným stanoviskem hodlá nesouhlasit - odvolat se proti němu lze jen tak, že se odvoláte proti části rozhodnutí, co obsahuje závazné stanovisko. Je mi jasné, že asi pokud dostanu nesouhlasné závazné stanovisko, kol. souhlas nevydám a užívání zakážu rozhodnutím a pak se žadatel může odvolávat. Už se do toho pěkně zamotávám. No, pěkný víkend. DoSt 7.5.2010 11:07:47310.5.2010 13:36:25
Kolegové, můžete mi prosím sdělit, jakým stylem píšete kolaudační souhlas, který tedy ze zákona není rozhodnutím? Náš úřad na to má koupené vzory, já mám ale problém s tím, že v tomto vzoru je uvedeno i odůvodnění a poučení. Myslím si, že pokud to není rozhodnutí, tak to tam nepatří a větu o tom, že vydávaný kolaudační souhlas není R a nelze se proto proti němu odvolat umístím jako Upozornění pod podpisy. Díky za Váš názor. DoSt 6.5.2010 15:27:2747.5.2010 7:46:40
Mám problém, přišel k nám na SÚ zástupce SVJ bytového domu s tím, že jeden z vlastníků si chce provést vestavbu v půdních prostorech byt.domu a propojení s vlastním bytem. Vše by proběhlo v pořádku, ale majitel vedlejšího bytu s tím nesouhlasí na což se zbytek SVJ rozhodl, v domnění že tento problém vyřeší, že žádost o SP podají za stavebníka oni a pak mu dají provedenou vestavbu do pronájmu. Podle mně se jedná o změnu užívání půdních prostor, o změnu vlastnických podílů na zákl. zák.č.72/94 Sb. § 11 kde k této stavbě je nutný souhlas všech vlastníků jednotek, zejména předložení smlouvy o výstavbě podepsanou všemi vlastníky b.j.. Žádost o SP je podaná, vlastník vedlejšího bytu nezměnil názor, jaký mi poradíte postup? Je moje stanovisko správné? MK 5.5.2010 9:57:39410.5.2010 15:44:24
TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ - kolegové, moc prosíme o radu zkušených...jsme malý SÚ a ještě jsme toto neřešili. Stavebník koupil pozemek pro stavbu RD, při shánění podkladů pro povolení stavby zjistil ze stanoviska Telefoniky, že v pozemku je umístěno jejich vedení. Na katastru není vloženo věcné břemeno ani původní vlastník nového na toto neupozornil. Jaké má nový vlastník možnosti vůči Telefonice? Jak postupovat - má napsat na Telefoniku dotaz, aby prokázali, jestli to měli povolené a pokud ano, tak má nějaké právo na odškodnění? Musí si dodatečně zajistili Telefonika věcné břemeno? Děkujeme. su 3.5.2010 9:05:5085.5.2010 9:09:58
KOLAUDACE CHODNÍKU. V § 122 odst.1 SZ vymezuje stavby, které mohou být užívány teprve na základě kolaudačního souhlasu. Poslední věta zní:"Pokud je stavba předmětem evidence v KN, zajistí stavebník geometrický plán." V příloze č.3 k vyhlášce 526/2006 Sb.(formulář žádosti),část B bod 3 je psáno: "Geometrický plán (pokud je stavba předmětem evidence v KN a u staveb technické a dopravní infrastruktury". Z toho usuzujeme, že ke stavbám dopravní infrastruktury vždy. Jenže např.mosty nejsou předmětem evidence KN (to mám zjištěno přímo na KN). A teď co s chodníkem ? Stavebník tvrdí, že dle zaměření v dokumentaci skutečného provedení mají stavbu jen na svých pozemcích, s tím souhlasí i správce silnice (zastupujice vlastníka) a nepožaduje GP pro rozdělení pozemků a následného majetkového vyrovnání. Stavebník také namítá, že geodet odmítá zhotovitt GP s tím, že stavba nepodléhá evidenci KN. A dále stavebník uvádí, že on ty chodníky v evidenci KN nepotřebuje, pouze je bude evidovat v pasportu místních komunikací. ZJV 30.4.2010 13:15:11111.5.2010 8:40:37
Pergoly a přístřešky. Začalo pěkné počasí a my zase nevíme co s těmi stavbami. Jsou to vůbec ještě stavby? Kolegové prosím poraďte. 30.4.2010 6:13:1253.5.2010 14:37:01
Dobrý den kolegové, jak povolujete stavební úpravy plotu??? Když se mění vzhled a třeba i výška??? Územní souhlas nebo nic??? Díky. Lukáš 28.4.2010 10:02:211731.5.2010 8:34:20
Prosím o vaši radu. Vlastním pozemek v obci s územním plánem, tento pozemek je mimo zastavěné i zastavitelné území obce. V katastrálních knihách je veden jako orná půda, v ÚP jako zahrada. Jako zahrada je také využívám (zřízeny záhony, osázen stromy), ráda bych na tento pozemek umístila zahradní domek (dřevený, montovaný). Dle dotazu na stavebním úřadě to není možné, prý si mám zažádat o změnu územního plánu. Ale o co mám vlastně žádat, aby byl pozemek zahrnut do zastavitelného území obce? Nechci zde stavět RD, to místo ani není vhodné. Na okolních parcelách jsou malé chaty do 25m2, které zde byly postaveny před přijetím úp obce. Díky. Linda Vágnerová 26.4.2010 13:04:57126.4.2010 13:15:02
Prosím o radu,k RD byla před mnoha léty přistavěna dílna s ponecháním původního okna RD unitř mezi nimi. Nyní chci místo okna osadit dveře(protipožární) odebráním podparapetního zdiva bez zásahu do nosné konstrukce -překladu, dveře užší než původní okno o 5cm.Je zapotřebí ohlášení na tuto stavební úpravů. Nezmění se venkovní vzhled a zlepší se protipožární zabezpečení. Předem děkuji. Tonda 26.4.2010 7:11:08115.5.2010 14:04:37
Prosím Vás, řeší stavební zákon či některá z vyhlášek odvod dešťových vod z pozemků - např. zahrady? Děkuji 23.4.2010 13:05:52326.4.2010 14:32:38
Dobrý den, prosím o radu. Lze spojit územní řízení se stavebním povolením na výstavbu nové haly současně se změnou v užívání staré haly? Nebo to mám udělat zvlášť? Děkuji za rady. JM 20.4.2010 13:51:12421.4.2010 19:17:14
Prosím o váš názor na moji situaci. V obci je vymezené jediné zastavěné území a ne jako několik zastavěných území a toto které sestává z více než jednoho zastavěného stavebního pozemku. Jeden ze zastavěných stavebních pozemků nesousedí s ostaními ale sousedí s ním můj pozemek na kterém bych rád postavil stavbou pro bydlení dle par.188a stavebního zákona. Jelikož pozemek má společnou hranici s pozemkem v zastavěném území a toto je tvořeno více než jedním zastavěným stavebním pozemkem, předpokládám jeho zastavitelnost? Předem děkuji za vaše reakce. Marek Hradecký 17.4.2010 22:19:491617.5.2010 7:35:40
Je při územním souhlasu nutné dokládat souhlas nebo alespoň dolad o onformování obce, pokud není vlastníkem sousedního pozemku? Pokud ano, tak dle jakého paragrafu. Stavebník tvrdí že není, ale většina SÚ jej vyžaduje i pro ÚS.V § 96 odst. 3 žádná zmínka o obci není a nebude ani dle § 96 odst. 3 písm. e) .......... § 85 odst. 2 písm. a) a b)..... Obec tam není zahrnuta. Mohli by jste poradit zda ji mohu nějakým způsobem vyžaduvat u ÚS? JK 15.4.2010 10:14:061722.4.2010 10:49:24
Dobrý den, máme proveden průzkumný vrt pro studnu. Lze během stavebního řízení a schválení studny podat ohlášení stavby RD? Na místním SÚ nám bylo řečeno, že dokud nebude studna kompletně povolena, tak nám ohlášení stavby RD nevezmou. V nedaleké obci toto není problém. Děkuji za odppověď. Jimra 14.4.2010 22:46:17723.4.2010 8:54:54
Předčasné užívání stavby - § 123 nabobtnal o další 2 odstavce a v zatím posledním odstavci č.5 je uvedeno : (5) Náležitosti žádosti o předčasné užívání stavby stanoví prováděcí právní předpis. Prosím, ví někdo o jaký právní předpis se jedná ? (Na stránkách MMR § 123 je v původním formátu, končí bodem 3.¨) Děkuji. ICh 14.4.2010 15:30:22114.4.2010 16:06:21
ahoj, potřebujeme radu, bylo vydáno 1 dodatečné stavební povolení na 4 rodinné domy (dopravní a technická infrastruktura byla stávající). Doposud nejsou zkolaudovány a již mají ze 3/4 nové vlastníky. Nyní chce provést jeden vlastník změnu, která bude spočívat v přístavbě k domu (vznikne vstupní zádveří) a teprve poté zažádá o užívání. Jak nyní máme postupovat, jak povolit tuto přístavbu a co vlastně vyžadovat, když nefiguruje na stavebním povolení.Díky moc 12.4.2010 10:13:01112.4.2010 11:15:27
Obec vyřídila pro sebe povolení na rodinné domy. Poté prodala pozemky pod rodinnými domy občanům. Pozemek mezi domy a veřejnou komunikací si ponechala. V kupní smlouvě je, že pozemek mezi průčelím domu a veřejnou komunikací mají kupující právo bezplatně užívat a zřídí na něm přípojky sítí, chodník, příjezd, předzahrádku a budou jej řádně užívat. Jak má teď stavební úřad řešit rozpory s vyhláškou č.501 - otvory ve stěně na hranici pozemku, přesah stavby na cizí pozemek (základy, okapový chodník, parapetní a atikové plechy)? Musí se řešit před kolaudací nebo změně stavby výjimky? Prosím o Vaše zkušenosti. Ondra 12.4.2010 8:08:16613.4.2010 7:14:50
Může mi někdo poradit, ohledně oken - původně se jedná o rozdělení domu na dvoudomek, kdy s novým vlastníkem začaly docela dost velké problémy - nejnovější je, že začal přestavovat stodolu na obytnou část (pro dceru s manželem), stodola stojí a tím i tvoří hranici rozděleného pozemku - podotýkám, že se jedná o další stavu bez stavebního povolení, které mu na naší stížnost vždy stavební úřad dodatečně vystaví. Bohužel směrem k nám bylo malé okénko, které vyměnili za větší, vhodné do obyt.prostoru. Jak se mohu bránit, když mám pocit, že mu stavební úřad jde na ruku ? Zlata 9.4.2010 17:00:24412.4.2010 8:12:18
Soused naprášil souseda, že má na černo postavenou nástavbu a kouká se mu na dvůr. Při místním šetření jsem zkistil, že nástavbu ve skutečnosti provedl předchozí vlastník asi před 10 lety. K objektu bohužel nemáme žádnou projektovou dokumentaci, nemá jí ani obec v místě stavby a ani současný vlastník objektu. Mám tudíž problém přesně určit co bylo postaveno bez povolení a co je stávající. Mám se pustit do výslechu svědků abych se něčeho dobral ? Objednat odborný posudek ? Což to ověřit jako pasport ? Jak z toho elegantně ven ? Jelimán 9.4.2010 11:38:091516.4.2010 13:39:40
Kolegyně a kolegové, má prosím někdo zkušenost /nebo radu/ pro případ žádosti o dodatečné povolení stavby RD, kdy na téměř čtvercové parcele o výměře 850m2 - proluce mezi dvěma RD, žadatel postavil pro dceru na samotné hranici souseda nový RD ve vzdálenosti 6.5m od sousedova RD bez oken obytných místností novostavby i sousedova RD,na st.pov.na dvojgaráž.Po přerušeném spr.říz.na odstr.nepov.stavby zahajujeme řízení dle §129 a máme dilema: zamítnout žádost dle §25 odst.2, nebo povolit dle §25 odst.4 PROLUKA? vyhl.501/2006 ve znění 269/09? V dané lokalitě nejsou RD na samotné hranici.Předem Vám děkuji za rady,zkušenosti a názory. A.H. 9.4.2010 10:13:46312.4.2010 8:46:01
Kolegové, prosím o názor, řešíte tzv. záložní komíny? Jarka Š. 8.4.2010 14:52:3359.4.2010 10:29:36
Nařídil jsem rozhodnutím nutné zabezpečovací práce. Jsou tři vlastníci stavby. Náklady řízení jsem uložil všem dohromady 1000,-Kč. Neměl jsem každému zvlášť????? Teď jak s placením, když se třeba mezi sebou nedohodnou??? Po kom to vymáhat?? Lukáš 7.4.2010 11:40:3539.4.2010 7:38:15
Kolegové, povolili jsme stavebníkovi několik rodinných domů jednín povolením. Nyní postupně domy odprodává, ale doposud není dán souhlas s jejich užíváním. Současně chodí na stavební úřad noví majitelé, a žádají o nějaké změny, hlavně o malé přístavby. Jak to máme nyní řešit.Děkuji 6.4.2010 8:01:231112.4.2010 10:21:38
Včera jsem byla na závěrečné KP RD s el.přípojkou na vl. pozemku, jímkou atd, bez oplocení. Dům byl v pořádku, ale stavebník právě budoval oplocení. Podle toho bylo vidět, že el.přípojka je předsazena na obecní pozemek a její "záda" jsou součástí oplocení. Pro mě to znamená zahájit řízení o odstr. stavby. Zároveň budu muset zakázat užívání RD, protože el.příp. byla součástí stavby a je v rozporu s ohlášením? petra 2.4.2010 8:15:431129.1.2013 10:26:12
Jak chápat využití objektu, který je v katastru vedený jako "objekt k bydlení"? Je to ve vztahu ke stavebnímu zákonu rekreační objekt nebo rodinný dům? Konkrétně se jedná o stavbu 100 let starou, k níž není žádná archivní dokumentace, dlouhodobě využívanou k rekreaci. Majitel k ní chce přistavět kryté stání, a nastal problém s odstupem od hranice pozemku: ve vyhlášce 501/2006, §25 odst.5 je např. stanoveno, že "vzdálenost stavby garáže a dalších staveb ... umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší než 2m." V tomto případě potřebuje majitel umístit objekt 1m od hranice pozemku, ale nikdo mu není schopen vysvětlit, je-li to možné bez souhlasu souseda (problémový člověk). Michal 31.3.2010 17:53:364313.4.2015 12:56:25
Kolegové, jak posuzujete, kdy se ještě jedná o rekonstrukci objektu a kdy už je to stavba nová? Teď mi tu investoři tvrdili, že když odstraní vše a ponechají pouze jednu obvodovou zeď, jedná se o rekonstrukci. Hledám od tý doby v zákonech, ale nedaří se mi. Díky. LZ 29.3.2010 14:38:28172.4.2010 10:50:25
ČT 28.3.2010 - Autorizovaný inspektor povolil stavbu v rozporu s platným územním rozhodnutím. Co s tím? Jak se bránit? Jak stavbu zastavit? Kdo jim to zkolauduje? Může vůbec SÚ nezkolaudovat? Adam Malý 29.3.2010 14:23:51129.3.2010 16:46:01
Může mi někdo poradit s problémem výstavby bytového komplexu na sousedním pozemku? Lze vůbec proti developerovi v tuto chvíli ještě bojovat? Asi musíme sepsat nesouhlas se stavebním řízením a podat ho na stavebním úřadě....a nevím jak na to. Jedná se o to, že developer chce přímo vedle našeho rodiného domku postavit čerpací stanici na splaškový odpad a kanalizaci celého komplexu ...68 bytových jednotek....7 bytových domů. Dále chce přímo u našeho výjezdu z pozemku postavit svůj výjezd z komplexu, ale my máme pod touto částí pozemku plynovod a vedenou hadici s vodou z vodovodní jímky, kterou máme 200m od domu na obecním pozemku v přímé blízkosti této nové stavby a bojíme se, že bude vše narušeno stavbou i provozem tohoto výjezdu a při stavbě komplexu nám i zničí vodovodní šachtu, která není v jejich projektu zakreslena. Nikdo s námi o tomto problému nechce hovořit a my máme oprávněný strach. Máme si dát pozor ještě na jiné zásadní problémy? Náš starosta mě i sousedce, které se to také týká, neustále tvrdí že o žádné stavbě neví a prý si máme vše ohlídat sami...my ale nevíme na co si dát pozor a jak proti tomu bojovat...máme malé děti ...jsme samoživitelky a bojíme se co bude...výstavba má propuknout v III/Q tohoto roku a nyní jsme se dozvěděli, že se k projektu musíme vyjádřit do 6.4.2010. Děkuji za rady a typy. Renata 26.3.2010 8:20:02429.3.2010 11:51:16
Kolegové, jaké máte zkušenosti s řešením "havarijních" stavů domů v případě, že jejich vlastníci nepřebírají doručenky?Děkuji! 25.3.2010 9:01:16831.3.2010 17:00:04
Ahoj potřeboval bych pomoci, sousedi se mezi sebou opět škorpí a dochází to až k soudu. Nyní chce právní zástupce jednoho z nich veškerou dokumentaci o stavbě o tom sousedním domu, údajně, aby se mohl nachystat na jednání. Domy byly postaveny někdy v 50. letech. Můžeme poskytnout tutu dokumentaci a nebo na to nemá právo. 24.3.2010 9:44:151328.4.2010 10:23:25
Řeším dodatečné povolení zpevněné plochy pro stání auta u RD. Předmětná zpevněná plocha se nachází mezi RD a společnou hranicí se sousedním pozemkem (končí obrubou na této hranici dle doloženého zaměření skutečného provedení). Vykládám si dobře(ač nerad), že tato stavba taktéž dle ust. § 25 odst. 5 SZ musí být ve vzdálenosti 2 m od společné hranice pozemků, tj. je potřeba vyřídit výjimka. Před změnou vyhlášky to v daném ustanovení pro zpevněné plochy neplatilo, ale nyní to je uvedeno obecně "stavby související a podmiňující bydlení". Abych předešel radám typu "kde není žalobce není soudce" uvádím, že sousedé se vyloženě nemají rádi a je to samá námitka či odvolačka. Předem děkuji za názory. P.S. 23.3.2010 13:48:122126.3.2010 11:07:58
kolaudace podle 50/1976Sb. v roce 1980 byla vydáno stavební povolení na stavbu RD, bez jakéhokoliv přístupu.V následujích letech se obci "podařilo" vykoupit od vlastníků pozemků pozemek s pěšinou o šíři 2,5m.Tato nikdy nebyla legalizována jako místní komunikace.Obec by měla zájem danou situaci řešit, ale vlastníci sousedních pozemků odmítají obci prodat pozemky, potřebné pro komunikaci dle současných předpisů.Nyní vlastník domu ( odlišný od původního)po letech požádal o kolaudaci- je nějaká šance jak zkolaudavat za současného stavu - t.j. bez přístupu? pyskor 22.3.2010 17:36:03521.4.2010 22:45:21
Vážení kolegové, prosím Vás, vydala jsem usnesení o zamítnutí žádosti o vyslechnutí svědků a teď nevím, jestli má odvolání odkladný účinek a nemůžu to najít... Nevíte někdo? Předem děkuji. Zdena 22.3.2010 16:36:201530.3.2010 10:02:12
Kolegové, máte někdo zkušenosti s odstraňováním staveb a zařízení, u nichž není znám vlastník? Vlastník pozemku se k stavbě nehlásí, není jasné, kdy byla stavba na pozemku umístěna, využívaná rovněž není, takže nejsme schopni vlastníka vyhledat ani touto cestou (billboardy). ivk 19.3.2010 10:18:131022.3.2010 14:15:20
Ahoj kolegové, mám tykový to případ. Žadatel hodlá odstranit stavbu (budeme vydávat rozhodnutí), avšak již před jednáním jsme zjistili, že pokud bude stavba odstraněna v rozsahu jak požaduje, tak sousední stavba,která je na ni "přilepena" bude zcela bez štítové stěny. Jak postupovat? za 17.3.2010 15:42:56422.3.2010 13:01:33
Dobrý den, jak povolujete zateplení samostatných nebo řadových rodinných domů??? Nic nebo stavební povolení???? Lukáš 17.3.2010 10:55:52724.3.2010 14:52:27
Pro „Stavby ubytovacích zařízení“ v § 43 odst. 3) výše uvedené vyhlášky je uvedeno: „Minimální šířka chodeb pro hosty je 1500 mm, nejmenší průchozí šířka schodiště pro hosty je 1100 mm. Nejmenší šířka chodby pro zaměstnance je 1200 mm, nejmenší průchozí šířka schodiště pro zaměstnance je 1100 mm. Komunikace zaměstnanců se nesmí křížit s komunikacemi hostů.“ Není zřejmé, co je myšleno komunikacemi zaměstnanců. Jakým způsobem máme posuzovat projektovou dokumentaci těchto staveb – je nutno požadovat oddělené komunikace? Jak lze oddělit komunikace např. pokojských. Pokud účastník řízení vznese námitku, že v objektu nejsou navrženy dvě oddělené komunikace pro zaměstnance a hosty, jak máme tuto námitku posoudit? Rovněž nevím, jak zabránit křížení těchto komunikací? vinm 17.3.2010 10:40:54417.3.2010 16:17:13
Rekreační domek, celková podlahová plocha větší než 50m2, předpokládané užívání delší než 4 měsíce v roce, docházím k závěru požadovat energetický průkaz. Prosím o názory. JL 17.3.2010 9:39:39917.3.2010 17:46:30
Vážení kolegové, Stavebník prodal pozemek, na kterém má být umístěn RD. Bylo vydáno stavební povolení. Přechází toto stavební povolení na nového vlastníka pozemku, když stavba nebyla zahájena? Stává se nový vlastník bez dalšího stavebníkem? Podle § 120 občanského zákona není stavba součástí pozemku, není s ní tedy spojeno právní nástupnictví po koupi pozemku. To je i náš názor. AB 16.3.2010 17:14:141318.3.2010 8:55:19
Prosím o radu. Co požadovat pro umístění stavební buňky na pozemek? Předpokládám, že umístění je úz.souhlasem s následným ohlášením, ale pán tam chce prodávat zeleninu. Nesetkal jste se někdo s podobným případem? Děkuji za názory JM 16.3.2010 9:30:221019.1.2018 14:15:14
Dobrý den kolegové, SÚ obdržel žádost o dodatečné povolení stavby. SÚ tedy zahájí řízení o odstranění stavby. Co ale s tou žádostí o dodatečné povolení stavby??? Zastavit podle § 66 správního řádu??? Lukáš 15.3.2010 11:20:54819.3.2010 14:22:22
Dobrý den, vlastním malý dům v řadové zástavbě do L z rohu do prava, a od souseda po levé straně odkupuji část jeho pozemku na kterém stojí dílny se základy přistavené k mému domu. Tyto kůlny jakoby tvoří druhou symetrickou polovinu mého domu se sedlovou střechou a do budoucna plánuji jejich zbourání i s mým RD a postavení jednoho většího domu ve stejně řadové zástavbě o stejných rozměrech obou. A tím vzniká i můj problém. Kůlny budou tvořit novou hranici pozemku a mají přesah střechy 1m nad zbývající sousedův pozemek v L,tj. dvorek, a i dešťová voda z nich bude vlastně i nadále sváděna do jejich kanalizace. Se sousedem mám sice dobré vztahy, ale raději jsem si dal do kupní smlouvy požadavek, že při prodejí souhlasí, aby přesah střechy vždy zůstal do 1m nad jeho pozemkem a to dokonce i pro stavby budoucí. Okapy ošetřeny nemám nijak a toto " věcné břemeno" není zapsáno v KN. Ptám se, bude mi toto odsouhlasení v kupní smlouvě stačit opravdu i pro případnou novostavbu, která bude kopírovat základy obou domů a přesahovat také střechou 1m a tím pádem bude po koupi požárně nebezpečný prostor i nad jeho pozemkem? Odkupované dílny mají okna, mám je zazdít, protože nesmí být okna ve stěně na hranici pozemku? Pozemku pod okapy se nechce vzdát, protože tam má chodník a dvorek by se mu hodně zmenšil. Děkuji za odpověď. Kamil Hubáček 15.3.2010 2:43:05415.3.2010 11:59:32
Prosím o názor. V případě povolování stavby v ochranném pásmu dráhy, příp. jeji změny, berete v rámci stavebního řízení kromě DO: Drážní úřad za účastníka řízení České dráhy ? NR 11.3.2010 15:43:42723.3.2010 14:50:00
Stavebník má dům v exekuci. Jeho část je v havarijním stavu - chtěl by část domu odstranit a zase postavit znovu stejně jako byla část původní. Exekutor se k tomu nechce vyjádřit.Musím na jeho vyjádření trvat(pro jistotu) nebo není třeba? Jaké máte zkušenosti? Děkuji 10.3.2010 11:21:362612.3.2010 10:25:56
Mám stavbu v městské památkové rezervaci. Nejedná se však o kulturní památku. Chci provést výměnu oken. Dotčený orgán si stanovil podmínky k materiálu nových oken. Vše bylo zaneseno do technické zprávy tzn. že je v souladu se stanoviskem památkářů. Zprávu vypracovala autorizovaná osoba. Ta byla doložena stavebnímu úřadu. Stavební úřad teď trvá na vydání stavebního povolení. Je toto nutné???? Nestačí pouze ohlášení stavby??? Díky. Jaroslav Novák, Praha 10.3.2010 11:12:191024.3.2011 11:04:39
VÝROBEK, KTERÝ PLNÍ FUNKCI STAVBY Mám buňku, celoplechová, bývalá elektrická rozvodna. Užíval jsem jí na pozemku jako zařízení staveniště. Po kolaudaci jsem musel zařízení odstranit. Ale buňku chci na pozemku trvale zanechat a užívat jí jako stavbu agroturistického informačního centra (tzn. budu v ní mít nějaký nábytek - židle, stůl, skříňky + informační a propagační materiál týkající se agroturistiky). Budu žádat o územní rozhodnutí, ale není mi jasné, zda mám podat i ohlášení stavby? Ohlášení, dle stavebního zákona se vztahuje na výrobky, které plní funkci stavby a budou sloužit k užívání osobami. Má otázka zní: když budu v buňce sedět na židli, znamená to, že je tedy užívána osobami? Pokud ano, budu podávat i ohlášení stavby. Budu muset k ohlášení připojit i doklad podle § 108, odst. 1 stavebního zákona? Je pro mě nepředstavitelné, kde a jakým způsobem bych tento doklad měl získat. Předem děkuji za odpovědi a informace. Václav Zeman 10.3.2010 11:10:102518.3.2010 8:47:58
Ahoj kolegové, potřebuji radu. Náš úřad vydal SP se změnou využívání objetku na provozovnu a dílnu pro výrobu výrobků. Bylo odvolání a to jsme postoupili na KÚ.Už nějaký ten měsíc čekáme na rozhodnutí na posouzení ve věci. Mezi tím nám přišla stížnost na to, že bylo započato s provozem a dílnou. Jak máme nyní postupovat, když veškerý spis je na KÚ, rozhodnutí určitě není pravomocné. Máme uvědomit KÚ o této skutečnosti? A co máme dělat se stížostí či podnětem o provozu.Děkuji ZI 4.3.2010 8:06:51128.3.2010 9:58:10
Prosím Vás, doručujete oznámení o zahájení sř a rozhodnutí fyzickým i právnickým osobám na modrou dodejku? 2.3.2010 14:49:295828.4.2010 16:01:30
Dobrý den kolegové. Mám dotaz: mám povolenou sloučeným územním a stavebním řízení lokalitu 32 RD ( i s přesnými typy RD a rozparcelováním). Žadatel odkoupil 6 pozemků a chce na nich postavit RD o třech byt.jednotkách. Mám zahájit změnu stavby před dokončením, tj. územka i stavebka? Nebo už jen stavebního řízení? Možná, že dojde k jiné parcelaci, tudíž by to bylo spojené řízení o rozdělení pozemků, umístění RD a stavební povolení?? Je možné to takto řešit??? Děkuji Jiří P. 2.3.2010 12:21:03194.3.2010 11:17:39
Prosím o radu. Stavební úřad vydal územní souhlas na stavbu garáže do 25 m2. Stavebník teď přišel s tím, že stavbu garáže o cca 5 m2 zvětšil. Jaké teď vést řízení??? O odstranění stavby a stavbu pak případně dodatečně povolit??? Děkuji. Lukáš 1.3.2010 10:54:3411.3.2010 10:58:47
Chtěla bych se zeptat jestli může být kotel na tuhá paliva umístěn v obytné čáti byty. Máme městský byt kotel nám stojí v kuchyni a město neví jestli tam může být. Splodiny z kotle nám jdou i do ostatních obývacích místností bytu. JZ 26.2.2010 9:14:0486.4.2010 11:59:53
Kolegyně a kolegové zdravím vás při pátku! Jaké máte zkušenosti s dokumentací zpracovanou před platností vyhl. č. 268/2009 Sb.? Stavebník k žádosti o povolení změny stavby před dokončením přiložil dokumentaci zpracovanou v 09/2008. Vyhláška nemá sice v § 56 žádné časové omezení, ale nějak se mi to nezamlouvá zahajovat řízení s takhle "starou" dokumentací. Podělte se prosím o názory na tuto záležitost. Jarka H. 26.2.2010 7:46:02134.3.2010 8:25:07
Dobrý den.Soused nahlásil,že dávám auto do zděného přístřešku,který byl při kolaudaci určen na popelnice a tedy jej užívám k jinému účelu než byl zkolaudován.Komise z magistátu zjistila,že vrata jsou šířky 200 cm a výška je 195 cm,což prý je pro garáž nedostatečné a zakázala mi garážování.Postupovali úředníci správně?Mohu prohlásit objekt za přístřešek na auto?Změní se tím tvrdost požadavkuna šířku vjezdu a výšku? Olda Holub 25.2.2010 0:53:15425.2.2010 13:21:46
Bestseller - § 103, odstavec e) udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit vzhled stavby; situace u bytového domu došlo k výměně oken do původních otvorů, nicméně došlo ke změně poměru zasklení a to u některých z oken výrazně. Dům teď má 3 druhy oken, původní kastlová, jeden typ plastových a další typ plastových, aby toho nebylo málo, tak stejný sousední dům v řadě má okna dalšího typu, nicméně v případě tohoto domu, všechna stejná. Tzn. dům pohledově obsahuje 3 druhy oken, se sousedním domem celkem 4 druhy oken. Samozřejmě existuje názor, že jde o údržbu, tedy stavební úřad je zde mimo hru, ale také názor že došlo k negativnímu ovlivnění vzhledu domu, což lze do jisté míry akceptovat při představě, že dům má teď několik druhů oken. Z pohledu doslovného výkladu zákona potřebuje vlastně ohlásit vše co jen má potenciál ovlivnit, zbytek je subjektivní názor. Jaký je optimální postup, když je vznesena námitka, že došlo k porušení SZ ve zmíněném odstavci ? Marek 24.2.2010 17:10:27430.6.2010 0:42:29
Kolegové, nemám zcela jasno v tom, jaký je rozdíl v přestupcích § 178 SZ v určení "fyzické osoby" a "stavebníka". Doposud jsem se domníval, že hodnocení je dle toho, zda-li ve prospěch určité osoby bylo vydáno povolení či opatření ke stavbě, tím pádem to byl pro mne stavebník, pokud vydáno nebylo byla to fyzická osoba. Nicméně nově mi bylo řečeno, že pro "stavebníka" můžu použít i skutkové podstaty pro fyzické osoby a tomu už pravda nerozumím.Máte k tomu nějaké jiné poznatky? Š.Š 24.2.2010 15:11:3931.3.2010 9:13:17
Změna v užívání stavby : Chtěl bych se Vás zeptat jak moc kladete důraz na to, když je například provozovna zkolaudován např. jako železářství a nový nájemce se rozhodne prodávat třeba textil. Děláte vždy změnu v užívání stavby ? U nás vydáváme změnu v užívání, ale rád bych se tomu nějak vyhnul. Máte nějaké zlepšováky jak při každé změně nezatěžovat sebe, prodejce a DOSS ? Jak udělat univerzální prodejnu ? Jak to řešíte u vás ? Václav 22.2.2010 16:51:3991.3.2010 12:53:09
Dobrý den, rád bych se zeptal na § 109 stavebního zákona, tedy paragraf řešící účastníky řízení, kdy jsem cca po 3/4 roce stavebního řízení vyzýván k dodání prvotního dokumentu, a to souhlasu majitelů sousedního pozemku, nad kterým hodlám ve 3. nadpodlaží vystavět balkón zasahující skutečně 1,3m nad rámec budovy, souhlas majitelů samotné budovy samozřejmě mám. Tento dokument je vyžadován po 2 odvolání ke krajskému úřadu a doposud jeho neexistence nikomu nevadila. Druhý dotaz k § 110 stavebního zákona, jsem majitelem bytu, přiléhající místnosti se které chci vybudovat balkón a lodžii, souhlas společenství vlastníků k vybudování mám, nicméně teť je mě předkládáno že musím mít i smlouvu o výstavbě, která vlastně ošetří, že projdu jednou z nosných zdí, což mě přijde mírně šikanózní. Mám souhlas všech že souhlasí s přístavbou dle projektové dokumentace, a teď ještě smlouvu o díře do stěny ?? Opakuji že majitelem místnosti a bytu jsem, tedy podle zákona o vlastnictví bytů je postačující souhlas, protože nejdu na úkor žádných práv spolumajitelů, krom faktu že jim projdu společnou stěnou, která je samozřejmě dle prohlášení vlastníka všech. Prosím o váš názor k tomuto faktu ... Marek B. 19.2.2010 12:05:39357.6.2016 7:53:17
Myslím, že "přibrání spolustavebníka" (nebo jak to správně nazvat) je ve skutečnosti mnohem významnější úkon, než by se na první pohled zdálo, neboť to má do budoucna zásadní dopad na vlastnické vztahy k budované stavbě. Nový spolustavebník takto získává vlastnická práva ke stavbě, a to na pozemku, který mu nepatří. Ne že by to nebylo možné, ale určitě si to zaslouží něco jiného než jen "vzít na vědomí". 19.2.2010 8:29:04119.2.2010 8:31:04
Do diskuze: Navržená přístavba stavby hlavní (rodinného domu do 150 m2) a navržená garáž 60 m2 ZP. V jakém režimu se projedná garáž (ÚR, SP nebo ÚS a ohl. dle přístavby ke stavbě hlavní) ???? 18.2.2010 10:38:57719.2.2010 11:09:30
Kolegové, mám následující situaci. Stávající stavba na hranici pozemku. Dříve stáj, nyní navrhované využití veřejnosti nepřístupné muzeum. Stavebník chce zvětšit stávající okna směrem k sousedovi. Hasiči souhlasí. Jediný kdo nesouhlasí je soused. Argumentuje malým soukromím. Judikát o ochraně před pohledem do toho ani nijak nepasuje neboť ze zvětšovaných oken nelze nahlížet do oken obytných místností souseda. Prostě je vidět pouze k němu na dvorek. Napadá Vás nějaký důvod proč nepovolit zvětšení oken ? Dále pak soused požaduje před okny pevné mříže (nyní tam jsou). Stavebník argumentuje tím, že mříže (krom případů věznice atp) slouží k ochraně proti narušiteli který se chce dostat dovnitř objektu, nikoliv ven tedy směrem k sousedovi, který se obává, že mu někdo poleze na dvorek přes stavebníkovo muzeum když o 3 metry vedle může přeskočit plot. Náš názor je takový, že u oken nevidíme důvod proč je nepovolit a u mříží nevidíme důvod proč je po stavebníkovi požadovat. Řešil někdo z Vás podobnou situaci ? 18.2.2010 9:44:031922.2.2010 16:59:15
Kolegové zdravím, potřeboval bych malinkou radu. Povolil jsem stavbu RD stavebníkovi, nyní chce, aby byl stavebníkem i jeho přítel. Ve stavebním zákonu jsem nenašel, že by šlo udělat nějakou změnu spočívající v přibrání stavebníka. Dle § 118 SZ si myslím postupovat nelze. Děkuji. 15.2.2010 13:53:053510.3.2010 20:27:53
Mám teoretický dotaz: existuje někde nějaká metodika k opatření na sousedním pozemku nebo stavbě podle § 141 SZ? Co vlastně soused musí? Nebo co nemusí? Co to je "vytvoření podmínek pro umožnění prací"? Znamená to např. jen projít přes sousedův pozemek či stavbu(průchodem v domě)? Tedy např. nenahazovat moji zeď na hranici ze sousedovo chlívku? Děkuji za tip. Ivana 15.2.2010 12:14:35116.2.2010 8:06:31
Prosím o pomoc. Máme žádost souseda o sdělení výše pokuty za přestupek. Lze ji nevyhovět nebo má právo na tuto informaci ? 12.2.2010 12:33:073419.2.2010 12:00:27
Kolegové stavaři,prosím o radu.Stavba povolená za starého stavebního zákona obecním úřadem na ohlášení... Byla tehdy povolena i postavena těsně u hranice se sousedním pozemkem, tehdejší vlastník s tím souhlasil, snad prý písemně, zatím mi to ale nebylo předloženo. Nový vlastník s tím nyní nesouhlasí, protože v letošní na sníh bohaté zimě mu z této stavby spadává sníh na jeho, tedy sousední pozemek, kam i střecha z této stavby přesahuje. Co s tím? Tehdy stavba povolena byla obcí (nikoli stavebním úřadem) a stavebník ji postavil "v dobré víře", že ji povolenou má a se souhlasem vlastníka na hranici pozemků. Odkup části pozemku, kam je přesah střechy, není možný. Musí nový vlastník tuto skutečnost respektovat nebo vlastníkovi stavb hrozí nějaké problémy?Navíc si myslím, že stavba je větší než 16 m2, ale to zatím nemám ověřené. Monika 12.2.2010 8:51:32212.2.2010 16:57:12
Jak postupujete při projednání správního deliktu? Náš KÚ požaduje projednání vysvětlení deliktu dle § 137 SŔ, vydání usnesení o zajištění důkazu( PM ?), zahájit řízení o správním deliktu a pak rozhodnutí o pokutě. Máte někdo zkušenosti s vydáváním usnesení o zajištění důkazu dle § 138 SŘ? Můžou se vydat současně usnesení o zajištění důkazu a rozhodnutí o pokutě?Děkuji za názory pyskor 11.2.2010 14:21:53115.2.2010 9:18:03
Prosím o radu. Máte někdo zkušenost s aplikaci § 106 SŘ - exekuce na peněžitá plnění. Dle cit. ust. lze požádat o exekuci na peněžitá plnění i příslušný Finanční úřad? Myslíte, že to funguje? NR 11.2.2010 11:26:590
Kolegové, poprosím Vás o Vaše zkušenosti a požádám o rady Mám vydané pravomocné rozhodnutí, kterým jsem nařídila odstranění nepovolené stavby plotu. Vlastníci plotu stavbu doposud sami neostranili a ani neodstraní. Pozemky dotčené stavbou jsou ve vlastnictví jednak obce, jednak dalších 5 spoluvlastníků, z nichž se jeden domáhá faktického odstranění stavby. Jde o malou stavbu, ale postavenou bez povolení. Dodatečně povolit nešlo, stavebníci přes veškerá poučení vůbec s Stú nespolupracovali. Otázky zní: Jsme malý úřad, nemáme tajemníka, kdo se má obracet se žádostí o exekuci na soud?? Obec, nebo obecní úřad, stavební úřad?? Po tel dotazu u exekutorského úřadu mi bylo sděleno, že právní subjektivitu má pouze obec, a tak se má právo na soud obrátit pouze obec. A je obec povinna se na soud obrátit?? Mohu odkázat na soud toho spoluvlastníka pozemku dotčeného stavbou, který se domáhá odstranění plotu, když byl účastníkem řízení o odstranění stavby? Ústně jsem mu toto již sdělila,ale nejsem si plně jistá, že to byl správný postup. Předem děkuji za Vaše rady, nápady, zkušenosti. JanaK 10.2.2010 14:38:33611.2.2010 15:21:02
Dobrý den, potřebovala bych poradit. Mám rozhodnout věc, kdy stavebník žádá o dodatečné povolení stavby- zboural zděnou kůlnu a místo ní postavil na stejném půdorysu garáž. Problém je v tom, že garáž je přímo na hranici pozemku se sousedem, který má 15 cm od hranice pozemku postavený rodinný dům a s udělením výjimky z OTP nesouhlasí. Předtím mu ovšem stavba kůlny na stejném místě po několik desetiletí nevadila. Ve zdi domu nemá směrem ke garáži žádná okna a proto stavebník navrhnul vyplnění 15 cm mezery izolací. Tím by vlastně došlo ke spojení obou objektů a vyřešil by se problém spojený s nedostatečným odstupem. Soused ale nesouhlasí a požaduje odstranění stavby garáže. Opravdu nemám jinou možnost než nařídit odstranění garáže? Předem děkuji za radu. Zdena 9.2.2010 11:22:131010.2.2010 15:56:46
Mám tady stížnost na majitele domu, jeho okap je vyveden do ulice, přímo před vchod souseda. Následky nijak neřeší, zmrazky na chodníku neodstraňuje. Je to nyní starost naše, nebo je povinen majitel ? 9.2.2010 10:26:10410.3.2010 9:00:06
V roce 2007 jsem získal stavební povolení na RD o podlahové ploše cca 380m2 (sklepy cca 60m2, přízemí a podkroví cca 250m2 a dvojgaráž + místnost nad dvojgaráží cca 70m2). Tímto jsem se v roce 2008 stal majitelem domu nepatřícího do kategorie sociálí bydlení a spadám do vyšší sazby dph. V roce 2007 se postavila hrubá stavba, pak se dům zakonzervoval, byl jsem skoro 2 roky v cizině. Nyní jsem se vrátil a chci dům dokončit. Jak by se dalo vyhnout vyšší sazbě dph? Napadají mě dvě možnosti. (1) Z různých vysvětlení na netu jsem pochopil že do podlahové plochy domu se nezapočítává garáž mimo dům, co to znamená přesně? Moje garáž je přilepená k domu --- má společnou jednu stěnu ale není zde průchod do domu. Počítá se do podlahové plochy domu. (2) Mistnost nad garáží je propojena s domem a ve stavebním povolení definována jako HOBA MISTNOST. Napadá mě změnit definici této místnosti na půdu a nijak ji nevyužívat. Pokud v budoucnu budou děti nebo někdo chtít místnost užívat - projít další kolečko na SÚ a tuto místnost legalizovat. Díky za radu. Mirek 3.2.2010 23:06:1995.2.2010 14:45:15
Ahoj, potřeboval bych poradit, povoloval jsem RD s napojením na žumpu, nyný je provedena splašková kanalizace v obci a lidé se chtějí na ní přepojit. Rod.domům doposud nebyl dán souhlas s užíváním. Mám na kan.přípojky do 50 m vydat úz.souhlas a nebo vést změnu stavby před dokončením spočívající ve změmě odvádění odpadních vod z objektu. Děkuji. ZI 3.2.2010 13:25:4468.2.2010 9:46:45
Zdravím, povedu řízení o odstranění stavby, s možností dodatečného povolení. Jedná se o stavební úpravy spočívající v osazení dvou střešních oken směřujících bezprostředně do sousedního dvora. Majitel sousedního objektu to oznámil jako černou stavbu. V řízení bude pravděpodobně namítat, že v souvislosti s okny dojde k narušení jeho soukromí a poklesu ceny jeho nemovitosti. Jsem připraven tyto námitky zamítnout a stavbu dodatečně povoli, protože se domnívám, že to není v rozporu s veřejným zájmem ani obecnými požadavky na výstavbu. Postupoval by někdo z Vás jinak ? Děkuji za případné rady. Václav 3.2.2010 11:40:443311.7.2020 9:31:18
Kolegové, mám na stole PD opravy komunikace, jejíž součástí rozšíření mostu o 2 m. Myslíte, že bych měla vydat ÚR? Moc se mi toho nechce, ale asi by mělo být, že? Lenka 3.2.2010 10:36:4423.2.2010 21:57:39
Mám probl.případ, rozumím tomu správně, když v řadové zástavbě odstraním RD a ve vzniklé proluce chci povolit nový RD cca 4 m od štítu souseda s okny obyt. místností - štít souseda je bez oken, NEMUSÍM dělat vyjímku z § 25 odst.4 vyhl.č.501/2006 Sb?! Děkuji 3.2.2010 10:35:3534.2.2010 10:39:26
Dobrý den, prosím o váš názor na povolení výstavby fotovoltaické elektrárny o výkonu 30 kW, plocha 250m2, počet panelů 144 kusů postavených dva nad sebou, tj. výška cca 3m, na zahradě rodinného domu, který sousedí s dalšími zahradami a rodinnými domy. Navíc se jedná o chráněnou krajinnou oblast. Podle propočtů svým výkonem asi 5x převyšuje potřebu rodinného domu. Z toho vyplývá, že FVE bude sloužit nejen jako doplňující zařízení rodinného domu, ale k podnikání v oblasti energetiky. Děkuji. trojan 2.2.2010 15:31:45919.2.2010 7:13:02
Vážení kolegové, prosím Vás, když zahajujete řízení podle § 129 odst. 1b) SZ, koho berete za účastníky řízení, berete vždy i sousedy (v tomto případě stěžovatele), když se jich, pokud nastane případ, že bude nařízeno odstranění, fyzické odstranění stavby nedotkne. Díky za Váš názor. DO 2.2.2010 13:29:1073.2.2010 22:52:17
Dotaz laika - 13.9.2006 se stavební komise obce ve sdělení k ohlášení drobné stavby zděného bezúdržbového plotu ve výšce 220 cm s betonovým základem mezi mým a ohlašovatelovým pozemkem (po celé délce naší garáže - ta je na základě stavebního povolení umístěna cca 80cm od hranice, dále pak zasahující do výhledu z kuchyňského okna - 3m od hranice) vyjádřila tak, že nemá námitek. Ohlašovatel stavbu realizovanou v roce 2008 načerno prodloužil o 80cm, v tom samém roce na základě řízení o nepovolené stavbě zažádal o dodatečné povolení zmiňovaných 80 cm. Má se stavební úřad zabývat stavbou celé této opravdu HRUZNÉ zdi z neopracovaných betonových tvárnic, nebo pouze uvedenými 80 cm. Je nějaká možnost se proti takovéto stavbě (realizované na základě ohlášení drobné stavby ze září 2006- jedná se cca o zeď 15x2m) bránit? Je rozdíl mezi plotem, zděným plotem a zdí? Předem Vám děkuji. Alexandra Štěpánková 29.1.2010 16:59:48143.2.2010 8:45:00
Co se stane, když se v průběhu stavebního řízení zjistí, že stavba je již rozestavěna? Děkuji 27.1.2010 8:46:261529.1.2010 13:46:38
Kolegové, potřebuji si nutně ujastnit problém - je součástí proj.dok. k ohl.stavby popř. SP výkres krovu popř. i "s krátkým statickým posouzením", nebo stačí půdorys střechy tzn. stř. okna, okap,svod... Z přílohy č. 1 vyhl. 499/2006 Sb. to jasně nevyplývá!? Děkuji 20.1.2010 14:07:37120.1.2010 14:33:14
Stavebník ohlásil stavbu RD, vše je OK, kromě toho, že spoluvlastníkem pozemku je mimo stavebníka ještě jeho sestra a dále zde má věcné břemeno užívání jeho otec. Žádám po stavebníkovi předložit souhlas s umístěním stavby od sestry i otce, ale bylo mi řečeno, že podle stavebního zákona má k ohlášení doložit pouze doklad o svém vlastnickém právu k pozemku a to on doložil (výpisem z KN). Co s tím? Hana 19.1.2010 14:40:5384.2.2010 8:05:38
Zajímalo by mě, jak by se měla řešit situace, kdy stavebník stavící rodinný dům ve velmi klidné lokalitě, osadí směrem k sousedovi hlučné tepelné čerpadlo a to přes to, že ho něměl ve st.povolení. Zmíněný soused si stěžuje na hlučnost zařízení a poukazuje na zhoršení kvality prostředí. KHS to odmítá řešit, neboť se jedná o hluk z užívání bytu...Stavebník podal žádost o změnu stavby před dokončením... Robert 18.1.2010 20:38:03144.12.2010 6:14:56
Prosím o radu. Obec nemá ÚP, má pouze vymezený intravilán, který sestává ze dvou nesousedících částí. Jednu tvoří seskupení třech domů a ta druhá je jeden samostatně stojící dům. Je možno postavit na pozemku sousedícím s tímto jedním samostatným domem? Děkuji za odpověď. Marek Hradecký 18.1.2010 7:43:491019.1.2010 9:13:21
Zkušební provoz: firma, která si na svoji provozovnu umístila FV (vydáno SP) panely požaduje povolení zkušebního provozu. Podle §124 rozhodnutím, které je 1. úkonem stanovím trvání ZP, tzn. že po obdržení žádosti ihned vydám toto R bez oznámení a MŠ? Aby pak nedošlo mezi ZP a vydáním KS k neoprávněnému užívání, musí stavebník požádat o KS ještě v průběhu ZP? Díky petra 14.1.2010 14:51:41115.1.2010 11:07:33
Kolegové, dá se nějak prodloužit územní souhlas spojený s ohlášením stavby pro stavbu RD, která nebyla dosud zahájena (úz.souhlas dle SZ platí 2 roky...)? Jak TO řešíte? Děkuji 14.1.2010 13:50:32415.1.2010 10:56:00
Kolegové prosím o radu, dotčený orgán státní správy po nás vyžaduje kopii části dokumentace k jejich vyjádření. Dokumentaci měli již dříve a také se k tomu vyjádřili - písemný doklad. Poskytli by jste jim kopii dokumentace? My jsme toto odmítli dle § 168 stavebního zákona. Jste stejného názoru? Hana 13.1.2010 8:49:586026.1.2010 7:50:23
jak byste postupovali v případě povolení terénních úprav - protierozních opatření na pozemcích, které jsou v užívání ZD, ale vlastník pozemku prohlašuje, že pozemky jsou již vydané - ZD tvrdí že vydané nejsou může být ZD z hlediska dotčení svých práv považováno za účastníka řízení, i když je vlastně jen nájemcem (§ 85 odst.3), můžu povolit protierozní opatření, když nemám doklad o ukončení nájemní smlouvy vlastníka se ZD? PN 12.1.2010 13:13:49314.1.2010 8:34:00
Budu svépomocí bourat zděnou kůlnu za domem (rozměry kůlny 7x4x3,7m) a zajímalo by mě, jestli si můžu sám dělat stavební dozor. Nechal jsem si vypracovat projekt a posháněl všechny přílohy, co bude potřeba odevzdat na stavebním úřadě. Chybí mi jenom "Prohlášení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor nad prováděním bouracích prací, že bude odborně vést práce na odstraňování stavby svépomocí." Projektantovi, který dělal projekt se do toho moc nechce a tak mě napadlo, jestli bych to prohlášení nemohl napsat já sám. Někde na internetu jsem našel tento odstavec: Podle § 2 odst.2 písm.d) stavebního zákona smí stavební dozor vykonávat osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb. Vystudoval jsem obor geodézie na Fakultě stavební VUT, takže mám vysokoškolské vzdělání stavebního směru. Nemám ale žádnou praxi, to by ale mělo být potřeba jenom u středoškolského vzdělání, pokud dobře chápu ten odstaveček výše. A tady (http://www.uur.cz/1000-otazek/?action=heslo&id=65&IDtema=12) je věta "Zpracování dokumentace bouracích prací nepatří mezi vybrané činnosti ve výstavbě. Dokumentace tedy nemusí být zpracována autorizovanou osobou." - to se týká jenom toho zpracování dokumentace nebo vůbec celých bouracích prací a tudíž se to vztahuje i na stavební dozor? Pokud by tedy bylo možno, abych si dělal stavební dozor, existuje někde na internetu nějaké vzorové "Prohlášení stavbyvedoucího ...", které bych mohl použít? Tomáš Janečka 12.1.2010 9:13:56619.1.2010 7:03:39
Prosím o radu zkušenějších: U dodatečného povolení stavby prováděné bez povolení se do výroku píše § 129 odst. 2 nebo § 115? Napsal mi právník, že správně je § 115. Připadá mi to víc než divné. Co si o tom myslíte? Jana 11.1.2010 15:32:37814.1.2010 9:35:46
Vážení kolegové, prosím o radu, byl vydán souhlas s provedením ohlášené stavby, se stavbou bylo započato a stavebník chce nyní změnit osobu, která vykonává stavební dozor, jak postupovat?Děkuji Anda 5.1.2010 12:00:0757.1.2010 13:22:57
Prosím o názor. Jaké datum má být uvedeno na razítku při ověřování dokumentace pro SP - datum vydání stavebního povolení nebo datum nabytí právní moci? Děkuji. Katka 30.12.2009 16:21:03230.12.2009 17:55:48
Kolegové, jak řešíte u závěrečné kontrol.prohlídce chybějící zábradlí na balkóně? Dříve se do kol.rozhodnutí napsal nedodělek a do podmínek termín odstranění. Teď když se nevydává kol.rozhodnutí, je to důvod k zastavení stavby? Snad ne. Alena 22.12.2009 8:28:44236.1.2010 10:11:06
Dobrý den, existuje nějaká norma/§/pokyn zda se plot mezi sousedy (ne při komunikaci)staví lícem k sousedovi? Nebo je to jen o slušnosti ? 17.12.2009 11:15:081021.12.2009 13:37:50
Dobrý den, řeším nepříjemný problém s místně příslušným stavebním úřadem, a to nad tématem výměny oken. Tyto jsou vyměněna za plastová + výměna balkonových dveří, kde došlo k výrazné změně vzhledu (zasklení z původních cca 30% na současných 90%). Navíc výměna proběhla nad okny, které jsou v majetku společenství vlastníků, nikoliv majitele bytu, který výměn provedl. Stavební úřad na žádost o odstranění stavby reagoval prohlášením, že jde o udržovací práce a vlastnictví oken jej nezajímá a nepřísluší mu toto řešit. Domnívám se, že tím potírá existenci stavebního zákona a navíc ignoruje změnu vzhledu oken. Podotázka, na žádost o odstranění stavby reagoval pouze sdělením, nikoliv rozhodnutím, tedy vůbec nezahájil správní řízení na základě podání, což mě také přijde zvláštní ... je postup korektní, nebo se obrátit na nadřízený stavební úřad ? Marek B 15.12.2009 12:39:172214.1.2010 8:05:05
Kolegové, potřebuji se ubezpečit! Mám objekt 270 m2, v 1.N.P. sklady, ve 2.N.P. kanceláře a 1B.J. Stavebník chce bez stavebních úprav: ze skladů stolař.dílnu, z kanceláří druhou B.J. a v podkroví st.úpravy bez zásahu do nosné kce - vznik třetí B.J. Lze použít § 104 odst.2 n SZ? děkuji 15.12.2009 8:34:161116.12.2009 9:21:23
Mám dlouhou zahradu za rodinným domem. Ze zadní strany je k ní příjezd po polbí cestě, která má být v budoucnu využita jako místní komunikace k loklaity pro RD. Stavební úřad po mě vyžaduje vyjádření či souhlas k rozdělení tohoto pozemku na dvě stejné části a to od orgánu územního plánování i od obce. OÚP mi napsalo, že obec má územní plán a obec, že se nejedná o její majetek. Tohle mi nedáná zžádný smysl a zdržel mě to o 14 dní. Existuje, prosím, jednodušší postup? 14.12.2009 12:59:14614.12.2009 16:06:32
Prosím o názor. Řeším žádost o ověření pasportu stavby chaty, která není zapsaná v KN, neexistuje ani stavební parcela, žádné doklady o vzniku stavby, prostě nic, ale stojí zde již cca 50 let. Ověřením pasportu by podle mého názoru došlo v podstatě k legalizaci stavby, moc se mi do toho nechce, je to v lese, úplně mimo zastavěné území, v chráněné krajinné oblasti. Jak podobné případy řešíte u vás? Ludmila 14.12.2009 10:52:441722.12.2009 7:46:52
Kdo je stavebníkem? Developer dostal stavební povolení na soubor rodinných domů. Poté rozprodal pozemky pod rodinnými domky jednotlivým zájemcům, kteří domy staví svépomocí na původní stavební povolení. Kdo je stavebníkem ve smyslu odpovědnosti vůči správnímu řádu, když stavební povolení je na celek, jako stavebník je uveden developer a dosud nebylo změněno? Může být stavebníkem více subjektů zároveň? (subjekt uvedený ve stavebním povolení, nový vlastník pozemku, realizátor stavby). Proti komu se pak má vést správní řízení v případě přestupku? SP 11.12.2009 22:14:103217.8.2016 14:01:04
Je nějaká lhůta pro podání žádosti o dodatečné stavební povolení? Ze zákona je dáno, že kdykoliv během řízení o odstranění stavby + že máme být SÚ upozorněni na tuto možnost a oni nám lhůtu stanoví. SÚ ale neupozornil, lhůtu nestanovil a ačkoliv byla žádost podaná v průběhu řízení, bylo nám řečeno, že jsme ji podali pozdě...? Sunny 11.12.2009 14:26:031518.12.2009 7:28:44
Kolegové zdravím, mám takový asi trochu hloupý dotaz. Povoluji stavební úpravy na objektu spojené se změnou využití. Stavba je stávající, v zastavěném území, z hlediska územního plánu vše v pořádku, ale dle nové vyhlášky 268/2009 Sb., nelze § 5 odst. 1,2 z hlediska stavebně technického dodržet. Lze vůbec tyto úpravy a změnu povolit, když § 2 odst. 2 jmenované vyhlášky hovoří, že požadavky obsažené ve vyhlášce platí pro všechny druhy staveb. Těchto staveb je a bude u nás spousta a nebo si to možná vykládám zle.Prosím poraďte. ha 10.12.2009 11:17:41611.12.2009 10:40:18
Dobrý den, prosím o radu. V roce 2008 mně byly povoleny stavby elektropřípojky a vrtané studny za účelem stavby rekreační chaty na pozemku, který se nachází v nezastavěném území, obec nemá územní plán. Tyto sítě jsou již legálně v provozu.Úřad mně, ale sdělil, že chatu na tomto pozemku již postavit nelze, protože není taxativně vyjmenována v paragrafu 18 odt.5 a ustanovení paragrafu 188a stavebního zákona. Není to absurdní? Stavba těchto sítí byla ve formuláři zdůvodněna stavbou chaty, dokonce v rozhodnutí o umístění elektropřípojky je doslovná zmínka o připojení nového odběru-chaty.Jak mám dál postupovat, na chatu již byla zaplacena záloha, Děkuji.V.Štorek Vladimír 9.12.2009 10:51:392414.12.2009 9:23:24
Kolegové, jak by jste řešili kolaudaci přípojky el.en.k RD (obdržela jsem žádost o kolaudaci), který byl vč. této přípojky povolený dodatečným povolením v r. 2008? Děkuji 8.12.2009 10:39:21920.4.2012 12:45:06
Lehká konstrukce o 2,5*6m, výška 2,5m, posazená na kolech za účelem snadného a rychlého přemístění po dvou sousedících pozemcích bez nutnosti jejího připojení za auto. Konstrukci lze snadno přemístit vlastní lidskou silou i na delší vzdálenost (několik set metrů). Konstrukce slouží jako mobilní přístřešek (stání pro auto, pergola, přístřešek na práci atd.), snadno přemístitelný dle potřeb majitele pozemků. V podstatě je možné, že bude stát na několika různých místech denně (spíše se však přemístí párkrát za měsíc). Z výše uvedeného vyplívá, že nelze doložit plánek s jeho umístěním na pozemcích. Posuzuje se tato konstrukce jako stavba s nutností územního souhlasu? Díky za odpověď. Honza 7.12.2009 15:10:5278.12.2009 13:49:50
Dobrý den, potřeboval bych si ujasnit, zda bude postupovat dle zákona č.183/2006 Sb., při změně stavby před jejím dokončením, když stavba byla povolena ještě podle starého stavebního zákona. Jedná se o prodloužení termínu k dokončení stavby. 4.12.2009 8:47:5687.12.2009 16:38:42
Neznámý vlastník! Pro připravované výkupy pozemků pro dálnici se stále častěji setkáváme s pozemky, které nemají svého majitele. Pozemek nemůžeme vykoupit do majetku ŘSD ČR. Jak je možné tenhle problém vyřešit? podat žádost na ÚZSVM? Danhofer 3.12.2009 15:53:1339.12.2009 13:36:15
Kolegové, do kdy se mohou účastníci řízení vyjadřovat? Koncentrační zásada uvedená v § 112 SZ nebo § 36 SPŘ? Podle toho, jak rozhoduje náš KÚ v odvoláních, již neplatí, že prvořadý je stavební zákon a až následně správní řád. Začínám mít v tom zmatek. jf 3.12.2009 12:34:47149.12.2009 13:48:48
Prosím o radu ohledně výstavby plotu v rozsáhlém chráněném území. Zda je možné na vlastním pozemku chatu oplotit bez povolení nebo ohlášky?Děkuji.M.Vedral Michal Vedral 28.11.2009 21:46:42530.11.2009 9:15:15
Kolegové, problém! V 07/2008 SÚ vydalúz.rozh. pro stavbu dvougaráže, která byla navržena tak, že cca v délce 1,5 m by byla přistavěna k soused.RD – na místě bývalé stodoly, která byla též k RD přistavěna. Tato stodola byla odstraněna bez opatř. SÚ (nebyla na LV+ špatný stav..). Vyjímka se stavbou do hranice vydána nebyla (historicky zauž. stav..) Soused vše podepsal, vše bylo OK do doby stav.říz., ve kterém soused přistavění garáže k RD kategoricky odmítl. Stavebník vzal žádost o SP zpět, a napsal “žádám o zrušení úz. rozh.“. SÚ stav.říz.zastavil. ÚR ne - § 93 odst.5 SZ. Dnes, po cca 1 roce po poradě s právníkem stavebník tvrdí, že úz.rozh. je platné a žádá o SP. Prosím, poraďte! 25.11.2009 15:43:45101.12.2009 8:32:00
Prosím jak řešíte přesah požárně nebezpečného prostoru na sousední pozemek? Chcete souhlas sousedů, věcné břemeno? AL 24.11.2009 15:40:213326.9.2019 11:43:57
užívání stavby § 120 - kolegové jak děláte..stavebník min.30 dnů předem oznámí užívání stavby, užívat lze pokud stavební úřad do 30ti dnů užívání rozhodnutím nezakáže...uděláte kontrolní prohlídku např.15tý den od oznámení stavebníka,zjistíte,že vše je OK...necháte stavebníka čekat těch 30 dnů a potom mu do žádosti dáte razítko, že stavební úřad souhlasí mlčky nebo hned po kontrolní prohlídce napíšete sdělení, že stavební úřad nebude vydávat zákaz užívání stavby na základě výsledku kontrolní prohlídky a tím pádem může stavebník stavbu užívat dříve než v těch min.30ti dnech co oznamoval užívání? HS 24.11.2009 14:19:14526.11.2009 11:13:31
Ohlášení sjezdu. Co požadovat k ohlášení a jak s ohlášením nakládat. Silniční správní úřad povolí sjezd, stanoví podmíky a měl by si je kontrolovat. § 105 SZ neřeší co dokládat u sjezdů nebo se pletu. Máme tedy brát ohlášení v tomto případě jako informaci. Lze najít důvody k odložení ohlášení kdyžby ojhlášený sjezd neodpovídal podmínkám rozhodnutí SSÚ. JL 20.11.2009 14:40:40525.11.2009 10:51:49
Prosím o radu. Hospodářská budova u RD, kde vlastníci chovají domácí zvířata (údajně hlavně prasata). Mám tady podnět: hnojačka a močůvka vytíká na sousední pozemky, včetně veřejně přístupné účelové komunikace. Jak by jste postupovali? Díky HB 19.11.2009 9:09:19219.11.2009 13:04:31
Dobrý den, dotaz od laika : dostanu jako účastník řízení také Rozhodnutí o kolaudaci? Jan 12.11.2009 11:37:371016.11.2009 19:41:18
Kolegové, mám problematickou závěreč. kontr.prohlídku RD do 150 m2! Stavebník se soudí s dodavatelem. Vypadá to, že se dá vydat souhlas s užíváním.Potřebuji k záv. kontr.pr. předložit protokol o předání a převzetí stavby? A jak řešíte novou kominickou vyhlášku - chcete protokol o kontole spal.cesty i pro odvod spalin z turbo kotle? Děkuji 12.11.2009 9:33:17518.11.2009 15:08:01
Dobrý den, mám banální dotaz - jakými všemi způsoby může (nadřízený) stavební úřad rozhodnout při rozhodování o odvolání proti stavebnímu povolení? Předem děkuji Tom 10.11.2009 23:45:30512.11.2009 13:00:50
Dobrý den. Obec má z roku 2008 vytýčeno zaatavěné území podle § 58 zák. 183/2006. V současné době pořizuje obec územní plán a jeden pozemek (cca. 2000 m2), který byl v roce 2008 vytýčen uvnitř zastavěného území, je v návrhu úp zaznačen mimo zastavěné území.Pozemek navazuje na zastavěnou oblast, je oplocen a jsou na něm na ohlášení podle starého staveb. zákona realizovány drobné stavby ( dlažby, stání pro auto, dřevník ...). Druh pozemku v katastru je orná půda. Majitel požaduje zahrnout pozemek do zastavěného území. Logicky bych to požadovala také, jak to ale zdůvodnit. Nemá návrh úp vycházet z již vymezeného zastavěného území, nikde jsem na to nenašla žádný předpis. Děkuji za radu. Bartáková 9.11.2009 9:19:070
Dobrý den, prosím postupovala jsem správně když jsem se stavebníky zahájila řízení o odstranění stavby a zároveň zahájila s nimi řízení z přestupku, že provádí činnosti, ke kterým je třeba územní souhlas bez tohoto souhlasu? Iva 7.11.2009 14:04:1629.11.2009 13:45:15
Dotaz: Cca v roce 1990 byly provedeny ve starším rodinném domě rozvody plynoinstalace včetně plynových topidel v obytných místnostech (dle § 103 NSZ se jedná o vedení techn. zařízení uvnitř budov tzn. že není vyžadováno SP či ohlášení). Po dohodě s vlastníkem sousedního RD byl výduch od jednoho topidla vyveden štítovou zdí směrem do sousedního pozemku. Nový majitel sousední nemovitosti však s tím nesouhlasí a požaduje, aby výduch byl zaslepen a topidlo přemístěno. Dotaz: je důvod k použití § 129, když nejsou zcela respektovány požadavky vyhl.č. 501/2006, nebo není, když tato úprava nepodléhá NSZ. ??? VS 6.11.2009 13:36:17618.11.2009 16:11:10
Dobrý den, chceme si na rodinný rům s plochou střechou nainstalovat fotovoltaické panely (cca 20 panelů). Je třeba žádat o nějaký souhlas stavební úřad? Územní rozhodnutí nebo stavební povolení? Petr Bureš 6.11.2009 12:09:0529.11.2009 8:41:40
Jak se díváte na to, je-li ve stavebním řízení provedeno oznámení stavebného povolení veřejnou vyhláškou tak, že je oznámena pouze možnost si stavební povolení vyzvednout na úřadě? Je to dobře? Když ano, tak proč, když ne, tak proč? 3.11.2009 10:58:461220.11.2009 13:11:09
Co se stane s rozestavěnou budovou v případě zrušení stavebního povolení krajským soudem (před tím stavěno v dobré víře v platné stavební povolení)? Je zde nějaká možnost budovu dostavět, nebo nezbývá než zastavit výstavbu a příp. žádat náhradu škody po státu za tu dostavěnou část? Kdo je oprávnněn zakročit v případě pokračování ve výstavbě i po zrušení stavebního povolení? Domnívám se, že se jedná o příslušný stavební úřad. Tomáš Pospíšil 2.11.2009 16:55:082312.11.2009 6:39:22
Kolegové, prosím o názor, kdo je příslušný stavební úřad pro stavbu budovy dvoupodlažního parkoviště pro 2x25 osobních vozidel? Silniční správní úřad , jako spec. stavební úřad nebo obecný stavební úřad? Díky MP 2.11.2009 8:58:44820.11.2009 13:23:56
Kolegové jak dalece zjišťujete...bylo vydáno stavební povolení...stavba dodavatelsky a v žádosti napsáno výběrové řízení, stavebník stavbu zahájí a doloží oprávnění firmy, zjišťujete ještě kdo provádí stavbyvedoucího a jaké má oprávnění? Helča 30.10.2009 8:42:56420.11.2009 13:29:54
výjimka ze stavební uzávěry při úpravách interiéru bytu: je oprávněné chtít po MHMP výjimku ze stavební uzávěry v případě rekonstrukce bytu v činžovním domě. Stavba je vedena v režimu stavebního povolení z důvodu změny vytápění z pevných paliv na elektrické a pro posun stavebního otvoru ve vnitřní zdi. Jednání o výjimce bude dvoukolové, bude o něm jednat rada MHMP. To je již trochu drahý proces vzhledem ke stavebnímu záměru. Jedná se o požadavek pracovníka stavebního odboru příslušné městské části. Navíc ve stejném objektu probíhá ve stejném čase kompletní rekonstrukce včetně změny fasády, nástavby atd., zde musela být výjimka udělena. ing. arch. Martin Řežábek 29.10.2009 12:39:35130.10.2009 12:08:43
počteníčko ukazuje jak úředník když chce svými přehmaty, které se i zde často berou jako správné rozhodnutí dle zákona může změnit život běžného občana ...... www*otevrete*cz(lomítko)soudni-spory-a-kauzy(lomítko)kauza-karlovy-vary další zajímavé počteníčko viz kauza Karlovy Vary 28.10.2009 11:07:08130.10.2009 19:11:58
Kolegové prosím o radu. Mám lokalitu přes 30 samostatně stojících RD s asi 5 typy domů. Okrajový dům sousedící s "nepříjemnými sousedy" byl změněn v typu RD. Místo 2 patrového nízký bungalow. je nutné při změně stavby obesílat i tyto sousedy nebo v tomto řízení není tak striktně určeno že účastníci musí být sousedi, jelikož se jich to nedotkne(větou ze SZ: nejsou dotčena vlastnická práva), ba naopak myslím že je to ku prospěchu jim. A za druhé když investor změní typ RD, postaví ho a pak žádá o změnu stavby před dokončením (je to jen typ za typ, umístění zůstává stejné). Děkuji Jan Malý 26.10.2009 15:00:211129.10.2009 14:56:45
Dobrý den kolegové. Mám dotaz : V areálu firmy si chtějí umístit nádrž na naftu 9m3 pro tankování svých vozidel. Nikoho tím neovlivní a mají vypracovaný projekt dle norem a bezpečnosti. Postačí územní souhlas? Děkuji a pevné nervy kolegové Jiří P. 26.10.2009 14:54:281030.10.2009 10:25:15
Dobrý den, je nutné měření radonu ke stavebnímu povolení stavebních úprav stávající garáže na provozovnu s max.denní provozní dobou 4 hodiny (jedná se o příležitostnou vedlejší pracovní činnost nikoliv trvalé pracoviště)? Stavební úpravy spočívají v provedení jedné dělicí příčky a vestavby WC. P. 26.10.2009 9:41:422327.10.2009 15:27:48
Je možné, aby si sousedé udělali mezi svými pozemky vodovodní přípojku a ze studny jednoho z nich vodu odebíral druhý soused?? Jarmila Hodboďová 26.10.2009 8:27:56327.10.2009 9:12:46
Kolegové vyžadujeje u závěrečné kontrolní prohlídky stavby rodinného domu (po ohlášení užvání) nebo jiné stavby s pobytovými místnostmí doklad o měření EOAR v dokončené stavbě (např. v případě, že na pozemku bylo zjištěno střední rad. riziko a na stavbě měly být provedeny protiradonová opatření, ale nikdo neví zda byly účinné a jesti tam vůbec jsou)? Nové RD jsou dnes většinou nepodsklepené stavby (alespoň u nás). RS 23.10.2009 12:37:552920.11.2009 13:56:40
Kontrolní prohlídka rozestavěné stavby ve fázi uvedené v podmínkách stavebního povolení - stavebník fázi nahlásí, má však stavební úřad povinnost KP provést? 23.10.2009 9:56:57729.10.2009 14:34:30
jak reagovat na toto podání: Byla vydána ÚPI pro stavební úpravy rodinného domu. Soused, který byl o záměru informován, podal na SÚ žádost o seznámení s PD se statickým posouzením záměru, s odůvodněním, že jeho RD je v těsné blízkosti a údajně již v minulosti došlo stavebními úpravami předmětného RD k nařušení statiky jeho nemovistosti a posunu obvodové zdi. Co s tím? Navíc si myslím, že SÚ RD, který se vejde do 104/2/a nevyžaduje ÚPI. Díky. MB 22.10.2009 10:08:372123.10.2009 13:49:43
Je lodžie bez samostatného základu přístavbou? Podle názoru MMR obsaženého v konkrétním rozhodnutí ze dne 20.4.2009 je v posouzení otázky výměny stávajících balkonů o menším půdorysu za zavěšené betonové lodžie o větším půdorysu ministerstvem konstatováno: "Jedná se o změnu dokončené stavby, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje, a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou, jde tedy o změnu dokončené stavby spočívající v přístavbě ve smyslu § 2 odst.5 písm.b) stavebního zákona, pro niž se vyžaduje rozhodnutí podle § 81 odst.2 písm.b) stavebního zákona (druh územního rozhodnutí). Sama skutečnost, že lodžie nemají samostatný základ, nemá pro hodnocení otázky, zda jde o přístavbu, zásadní význam, neboť v daném případě je nepochybné, že dochází k půdorysnému rozšíření dokončené stavby (vzájemné provozní propojení je rovněž zřejmé)." IC 20.10.2009 9:26:491711.6.2011 23:47:17
Zkušební provoz uložený v podmínce stavebního povolení dle § 124 SZ odst.1 . Provádíte kontrolní prohlídku před prováděním zkušebního provozu nebo až na základě žádosti o vydání kolaudačního souhlasu? jf 19.10.2009 10:04:24520.10.2009 9:26:47
kolegové § 104 SZ,nějak asi moc kombinujeme,ale odst.1 uvádí, které stavby z odst.2 a-d lze povolit ohláškou jen s UPI...další věta 1 odstavce je spolu "s ohlášením stavebník stavebnímu úřadu doloží, že o svém záměru prokazateně informoval vlastníky sousedních nemovitostí" ....vztahuje se tato věta k celému odstavci 1 a pak odst.2 písm e-p nepotřebují souhlasy sousedů? HS 15.10.2009 12:06:213421.10.2009 11:12:15
Prosím o radu ve věci zaměření hranice pozemku ve sporu 2 sousedů.Stavební úřad rozhodl, aby první účastník sporu nechal hranici zaměřit, což se sice stalo, ale k úkonu nebyl přizván druhý účastník, jehož pozemek se ale k zaměření používal. Ten nyní namítá tento postup a i vytýčení pozemku. Je prosím povinností geodeta vyrozumět majitele pozemku o měření?Jak lze tento spor řešit? Děkuji. Josef 15.10.2009 11:34:031315.11.2015 20:17:52
Dobrý den. Máme lokalitu rodinných domů (60), kde jsou zkolaudované včechny inženýrské sítě kromě místních komunikací, které jsou provedeny pouze v hrubém stavu / makadam/ bez finální vrsty. Zhruba na polovinu RD je vydánu stavební povolení či ohlášení. Nyní stavebníci začínají žádat o souhlas s užíváním. Můžeme dávat tyto souhlasy, když komunikace není zkolaudovaná? Je toto někde popsáno, jak postupovat? Firma která provádí zasíťování celé lokality včetně komunikací tvrdí, že při výstavbě dojde k znehodnocení komunikací, které následně nebude chtít obec převzít. Díky 15.10.2009 10:46:3742.11.2009 13:52:14
Prosím o radu: žádost o kolaudaci podle starého SZ na RD, na který bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Při kolaudaci zjištěno, že dům proveden v souladu se stavebním povolením, ale umístěn jinde na pozemku, tedy v rozporu s územním rozhodnutím. Jde o problémového stavebníka, takže nechci udělat chybu. Děkuji! Dušan 15.10.2009 8:52:03416.10.2009 7:21:54
Kolegové z SÚ chci se zeptat jak postupujete Vy při oznámení o užívání stavby rodinného domu podle § 120 SZ, která dle závěrečné kontrolní prohlídky není úplně dokončena např. nejsou provedeny nebo dokončeny vnitřní a vnější povrchy včetně konečného zateplení stavby, není dokončen přístup ke stavbě (nebo není vůbec). A také jak v případě , že jsou na stavbě provedeny změny oproti ověřené PD a ty nebyly předem projednány s SÚ (např. jiná vnitřní dispozice místností stavby, jiné řešení a umístění oken, dveří ...). RS 14.10.2009 10:29:162116.10.2009 12:34:20
Dostala jsem "návrh na zahájení řízení o odstranění stavby dle 129,odst. 1" od vlastníka pozemku, který tvrdí, že na jeho pozemek vyúsťuje odvodňovací potrubí souseda. Pozemek vlastní od 2008 (dosud travní porost, dle ÚP pro RD, ono potrubí je tam asi již od roku asi 1975, kdy soused kolaudoval rekr.chatu, ale tehdy dešťovku nikdo neřešil). Podle čeho mám zastavit - odložit jeho návrh, když toto řízení není návrhové, ale z moci úřední. Díky 13.10.2009 13:25:211921.10.2009 14:27:14
Kolegové, jak se, prosím, díváte na výměnu sloupů a kabelu venkovního vedení nn? Musí se posuzovat jako stavba nová? Já bych to viděla jen na stavební povolení, do územka se mi nechce. Marta 12.10.2009 11:52:391420.10.2009 11:56:04
Dobrý den, na dvou sousedících pozemcích je stejný územní plán - veřejně prospěšná stavba (komunikace zasahující na oba pozenmky) - na jednom pozemku je zákaz jakékoliv výstavby a na druhém je povolena stavba plotu. V roce 2006 bylo nařízeno odstranění plotu a v roce 2009 bylo řečeno, že nebyl porušen stavební zákon. Je to možné, když se podmínky nezměnily? Moc děkuji za odpověď. Územní plánování 8.10.2009 16:42:470
Prosím o radu: U nového RD je vstup řešen přes garáž. Chybí zádveří i předsíň podle ČSN 73 4301, ale u vyhl. č. 268/2009 Sb. přímý odkaz na normu pro RD nevidím. Lze požadovat úpravu projektu podle normy? Jarka H. 8.10.2009 12:44:0489.10.2009 13:48:44
Jsme stavební úřad obce s pověřeným obecním úřadem a řešíme problém, kdo je příslušným stavebním úřadem pro povolení změny pozemní komunikace, která je účelovou veřejně nepřístupnou komunikací. Příslušnost pro místní a veřejně přístupné účelové komunikace je nám jasná, vyplývá ze zákona o pozemních komunikacích, ale komu (a podle kterého ustanovení) "patří" ty veřejně nepřístupné účelové komunikace? Prosím poraďte. Dík. Lída 8.10.2009 7:52:2748.10.2009 12:42:47
Má někdo zkušenosti, jakým způsobem pokračovat a postupovat, kdy stavebník hodlá provést změnu v užívání stavby (sklad na klempířskou dílnu), kde budou probíhat stavební úpravy, které ovšem podléhají povolení. Veškeré stanoviska DO jsou kladná. Mám zahájit stavební řízení a ve stavebním povolení určit účel nového využití anebo je vedeno řízení dle §81 SZ. 8.10.2009 7:21:27320.10.2009 12:02:17
Je možné a podle čeho (ne)povolit stavbu garáže,která má být vystavěna na stávající studni, jako jediného zdroje pitné vody pro budoucí rodinný dům? pyskor 7.10.2009 17:17:13912.10.2009 11:15:01
Prosím o radu. Vyvěšujete na úřední desce veřejnou vyhláškou i územní rozhodnutí, když má do třiceti účastníků a je v obci, která má zpacovaný ÚP? Oznámení o zahájení ÚŘ je jasné,ale o zveřejnění ÚR na úřední desce není v zákoně nic, takže se nemusí vyvěšovat? 7.10.2009 15:30:06169.10.2009 14:03:57
Mezi sousedními zahradami je oplocení, které patří sousedovi A. Soused B si právem stěžuje, že oplocení je v dezolátním stavu a ohrožuje je a jejich děti. Soused B si chce souběžně s tím schátralým oplocením postavit oplocení své. Těsně vedle. Jde to takhle povolit? Případně nařídit sousedovi B odstranění stavby plotu? Ale on ho pravděpodobně neodstraní. Jak by jste to řešili? 7.10.2009 14:46:5349.10.2009 12:36:10
Prosím, nevíte někdo, jak daleko je novela zákona o správních poplatcích? 7.10.2009 14:04:06112.10.2009 12:36:09
Kolegové máte někdo přímé zkušenosti s VYKLIZENÍM stavby resp. nájemníků ze stavby. Havarijní stav domu pro bydlení, kde hrozí akutní zřícení stropní konstrukce, nájemníci bytu o podlaží níže odmítají dobrovolné opuštění bytu. Jsem nucen jim nařídit vyklizení rozhodnutím, ale nemám zkušenosti s navazujícími záležitostmi typu, jaké přístřeší a kde je nutno zabezpečit, kdo toto přístřeší hradí (zda-li obec, nájemník či vlastník inkriminovaného domu). Pokud by někdo z Vás měl i konkrétní písemnosti jako rozhodnutí o vyklizení či jiné podklady a byl by je ochoten nešťastnému kolegovi poskytnout byl bych neskonale vděčný. P.S. 7.10.2009 10:37:260
Dobrý den, mám (stručný) dotaz, může SÚ povolit novostavbu RD, když E.ON ve svém vyjádření uvádí, že v místě stavby nemá žádné své zařízení, ale současně se stavebníkem sepíše smlouvu, že do určitého data (cca do 1 roku) své zařízení zbuduje a stavebník se bude moci se svým RD na ně napojit? Novostavba se má nacházet v nově zřízené ulici, kde ostatní sítě jsou, vč. rozestavěné komunikace, není to tedy na "zelené louce". SÚ tvrdí, že stavbu nelze povolit, jedině, kdyby E.ON napsal do svého vyjádření, že tam své zařízení má (i když ho tam nemá), anebo musí stavebník počkat, až E.ON své zařízení vybuduje a uvede do užívání. Můžete mi poradit? Děkuji. RZ 5.10.2009 17:01:00168.10.2009 8:13:26
Kolegové prosím poraďte kde najdu jakou kvalifikaci a praxi musí mít osoba, která vykonává stavební dozor. Ve starém SZ to byla kvalifikovaná osoba - odborné vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru a alespoň 3 roky praxe v oboru. Platí stále totéž? HK 5.10.2009 14:28:09522.3.2010 16:51:47
Dobrý den, prosím o radu. Obec dodala návrh územního plánu. V něm je vymezena zemědělská plocha, která zasahuje do zastavěného území, které vytýčil stavební úřad v roce 2007 podle zákona č. 183/2006 Sb. o vymezení současně zastavěného území obce. Majitel pozemku, zde chce realizovat chov hospodářských zvířat (z části zde hospodářská zvířata již má - na základě ohlášení drobné stavby obecnímu úřadu). Majitelé sousedních nemovitostí - domů s tímto záměrem a vymezením zemědělské plochy nesouhlasí a poukazují na § 20 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb.Je vymezení zemědělské plochy v takovém případě ve shodě se zákonem? Ještě drobný dotaz: věcně shodné připomínky a zplnomocnění zástupce veřejnosti ve fázi návrhu územního plánu obce mohou podávat pouze občané s trvalým pobytem v obci, nebo i ti, kteří zde mají rekreační objekty? Marie 1.10.2009 14:38:4412.10.2009 11:32:54
Kolegové, projektant mě ve stavební části PD pro novostavbu RD navrhl 2 akumulační nádrže na teplo o obsahu 2x 1500 litrů a stavebníci na tom trvají. Co s tím? Děkuji! 1.10.2009 9:25:3052.10.2009 7:45:09
Dobrý den kolegové, prosím o radu. Živnostenský úřad provedl kontrolu stávající autodílny, u které se v průběhu let změnil několikrát vlastník, ale samotné prostory jsou jako autodílna provozovány „odjakživa“ a požadoval mimo jiné kol. rozhodnutí na provoz této dílny, že jim to ukládá živnostenský zákon a to § 17 odst. 4 zákona. Dokumentace k této stavbě ale neexistuje a vlastník chce teď po nás, jestli bychom mu nenapsali jakési potvrzení o tom, že s provozem autodílny souhlasíme, že je vě z naší strany ok. Nevíme jak postupovat. Jestli nechat zpracovat novou dokumentaci a po souhlasu dotčených orgánů provozovnu nějak znova povolit. Neměl z Vás někdo taky takový problém?? Případně jak jste postupovali??? Díky. Lukáš 30.9.2009 16:45:321420.10.2009 12:13:13
Je zahájeno řízení o odstranění stavby přístřešku pro automobil postavené v roce 1989 na hranici pozemku na základě ohlášení drobné stavby, ale postavené v rozporu s ohlášením (je větší o 2 m2). Sousední pozemek je také ve vlastnictví stavebníka. Jako účastník řízení je i majitel sousedního pozemku hraničící se stavbou pouze rohem pozemku. Námitky proti stabě nikdo v minulosti nevznesl a nový majitel pozemku v tomto stavu v roce 2002 pozemek kupoval. Je účastníkem řízení o odstranění stavby, případně jejího dodatečného povolení i tento soused? A podle jakého zákona, když 10 let mu stavba nevadila? Alena Kukaňová 29.9.2009 8:54:5927.10.2009 7:52:26
Dle názoru nadřízeného orgánu vyžaduje každá nástavba, přístavba územní rozhodnutí (§ 81 SZ). My bereme nástavbu,přístavbu dle § 2 odst. 4), 5)a tvrdíme, že podléhají pouze ohlášení(RD do 150m2), povolení (RD nad 150m2).Co Vy na to? Od 25.9.2009 14:05:1598.10.2009 11:15:26
Dobrý den, je samostatné kuchyň (oddělená dveřmi, jídelna je v rámci OP) o ploše 6,37 m2 obytná nebo pobytová místnost? Děkuji za odpověď L.Bernátková Lucie Bernátková 24.9.2009 17:22:34429.9.2009 13:21:40
Dobrý den, kolegové jak povolit fotovoltaické panely umístěné na střeše výškové výrobní budovy v areálu velkého průmyslového závodu? Samozřejmě se jedná dle ÚP o plochy pro průmysl. Podléhá to vůbec v tomto případě nějakému povolení? Nejsem schopen nikde nic najít. Na střechách RD pro potřeby RD to nijak neřeším, ale tady ta plocha bude o něčem jiném. Děkuji za jakékoliv info. 24.9.2009 13:39:4758.10.2009 12:15:20
Kolegové, podle čeho mám poznat (bez znalce, statika..)havarijní stav RD? RD chybí po odstranění soused.RD pouze štítová zeď v půdním prostoru, na jejíchž nové postavení sousedka nemá.Dům je postaven do hranice soused.pozemku, jehož vlastník neustále namítá nebezpečný havarijní stav. Co s tím? 24.9.2009 13:39:0268.10.2009 12:27:14
Jedna drobnost, která je určitě všem jasná, ale já jsem se trochu zasek - v §129 odst. 1 se nařizuje odstranění stavby vlastníku stavby. V pořádku. Ale v dalších odstavcích §129 se píše o vlastníkovi, nebo stavebníkovi, v odst.4 už jen o stavebníkovi. Že stavebník nemusí být vlastník snad nemusím zdůvodňovat, že vlastník nemusí být stavebník snad taky ne a že stavebník může být spoluvlastník, přičemž druhý spoluvlastník není stavebník snad taky ne. Takže odstranění stavebních úprav budete řešit podle odst.1 s vlastníky, nebo se sami rozhodnete, že nebudete respektovat jasné znění odst.1 a budete věc řešit se stavebníkem? 24.9.2009 8:52:27225.9.2009 9:06:19
Promiňte, že vstupuji do Vaší odborné diskuze. Mám dotaz, pokud chceme k projednávanému návrhu územního plánu podat námitku prostřednictvím zástupce veřejnosti, kam máme zaslat věcně shodnou připomínku, zplnomocnění a přijetí zmocnění? Na kraj,nebo obecní úřad. Děkuji moc za Vaši odpověď. marie 24.9.2009 8:46:45224.9.2009 8:58:59
Kolegové...nařízení odstranění stavby z důvodu ,že stavba hrozí zřícením viz § 135 SZ, a vlastník stavby má na svém LV zástavní právo peněžním ústavem...jak s tímto právem zacházíte? berete peněžní ústav jako účastníka řízení ke kontrolní prohlídce stavby viz § 135 odst. 4 SZ? Helča 23.9.2009 8:52:1257.10.2009 10:02:01
V §121 na konci je uvedeno,že pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, doloží stavebník též vyhotovení geometrického plánu na tuto stavbu.A v žádosti o vydání kol.souhlasu je v části B. bod 3. uvedeno,že stavebník doloží geom.plán, pokud je stavba předmětem evidence v katastru A U STAVEB TECHNICKÉ A DOPRAVNí INFRASTRUKTURY.Jelikož se ale sítě do katastru nezapisují, domnívám se, že jde o chybný dovětek?? Františka 22.9.2009 16:04:13223.9.2009 9:02:03
Může stavbyvedoucí oznámit stavebnímu úřadu bez dalšího vysvětlení či opatření v průběhu stavby, že odstupuje ze své funkce? Musí si za sebe najít náhradu nebo to je na stavebníkovi či na nás? Už to udělal ve třech případech a mám chuť se pozeptat na ČKAIT. Dušan 22.9.2009 7:44:46163.10.2009 15:23:21
Prosím kolegy "stavebňáky" o názor, příp. zkušenost v tomto případě: stavba dle § 103/1/g/3. st. zákona - přenosná zařízení, kontrukce, lešení - byla umístěna dle § 79/3/j st.zákona na dobu do 30 dnů v roce bez jakéhokoli povolení. V průběhu těch 30 dnů se stavebník rozhodl nechat tam tuto stavbu (konstrukci) jako stavbu trvalou. Co s tím? Musí po 30 dnech konstrukci odstranit a požádat o její povolení a teprve poté ji tam znovu umístit nebo ji tam může nechat a požádat o její povolení s tím, že nebude po dobu probíhajícího povolování užívána? Jeji odstranění a znovuprovedení by bylo značně neekonomické a vzhledem k charakteru umístění i obtížné. stavební 21.9.2009 16:29:121325.9.2009 12:33:12
Dobrý den, kolegové. Mám tu jednoho stavebníka, který provádí novostavbu RD od roku 1986. Nedávno jsme zjistili, že stavba je prováděna v rozporu s vydaným stavebním povolením. Proto jsme ho vyzvali, aby zastavil práce a zahájili řízení o odstranění stavby. Stavebník zatím o dodatečné povolení stavby nepožádal a možná tak ani neučiní (zákonné postupy nechápe a chápat nechce). Můj dotaz směřuje k tomu, zda mu mám nařídit odstranění celé stavby nebo pouze její nepovolené části. v § 129 je uvedeno odstranění stavby (nikoli jen pouze její dílčí části)....jak to vidíte? Díky za názory. 21.9.2009 10:02:44624.9.2009 14:37:09
Dešťová kanalizační přípojka. Mám dva sympatické stavebníky, kteří spolu strašně rádi mluví za přítomnosti stavebního úřadu. Momentálně probírali správné provedení odvodu dešťových vod ze střechy. Prosím Vás, je někde stanovené ať už zákonem nebo normou jaký má být minimální průměr potrubí pro odvod dešťových vod ze střechy RD? Mám namysli to, které od svodu dále pokračuje v zemi a odvádí dešťové vody do vsaku, vodoteče, sběrné jímky apod. L.J. 18.9.2009 6:13:00518.9.2009 12:38:21
Vážení kolegové, obracím se na Vás se žádostí o poskytnutí rady (sdělení názoru jak by postupovali na jiných SÚ)- jedná se o změnu doplňkové stavby o zastavěné ploše 15 m2, která byla povolena v roce 2006 komisí OÚ a vzdálena od plotu sousedního pozemku zastavěného stavbou RD 1,5 m. Nyní by chtěl vlastník provést jakousi přístavbu této stavbu otevřenou konstrukci na dvou sloupech ukotcených v patkách, ale navazující na stávající stavbu a sloupy by byly vzdáleny od společných hranic cca 20 cm, celková plocha by se vešla do 25 m2, jak se však vypořádat se vzdáleností od společné hranice, brát zřetel na existující vzdálenost 1,5 a dále ji nezmenšovat s ohledem na dnešní ustanovení vyhlášky min. 2 m, soused samozřejmě podpis na situaci pro územní souhlas nedá, bylo by možné v tomto případě stavbu povolit na ÚR, bojím se aby to nadřízený orgán nesmetl kvůli té vzdálenosti od hranice, která však již dneska nesedí. Jak byste postupovali jinde, každý názor uvítám. D.O. 17.9.2009 13:52:1897.10.2009 9:47:15
Prosím o názor k rozdělení nebo naopak spojení vic staveb v jednu bez stavebních úprav. Bytový dům má dva vchody a je v KN zapsaný jako dvě stavby = dvě věci. Vlastníci to chtějí změnit a zapsat jako jednu stavbu = jednu věc. Z KÚ ho pošlou na stavební úřad, že máme potvrdit, že z hlediska stevbnětechnického se jená o jednu stabvu. Vydávate v tomto případě potvrzení, ověřujete pasport, jak rozhodujete? V knížce Stavební zákon v praxi ještě z roku 2000 na str. 19 je uvedeno stanovisko MMR, že při dělení staveb nemá stavební úřad žádnou zvláštní působnost ze zákona, a ptoto nemůže o dělení(scelováníú staveb vydávat samostatné rozhodnutí. NR 16.9.2009 14:19:521117.9.2009 14:23:08
Kolegové, prosím o názor. Je možné prodloužit na základě žádosti lhůtu zkušebního provozu (z objektivních důvodů - vznikl požadavek na rozšíření měření hluku)? Jarka Š. 16.9.2009 8:42:08318.9.2009 9:12:17
Kolegové, žádost o SP pro stavební úpravy stavby bez č.p./č.e. (bez obytných a pobytových místností) spojenými se změnou užívání na rodinný dům. Chtěli by jste měření radonu? Díky HB 14.9.2009 15:01:59514.9.2009 17:09:25
Stavebník oznámil záměr užívat stavbu. Polde § 120 odst. 2 Stavební úřad užívání stavby zakáže, jestliže na základě závěrečné kontrolní prohlídky zjistí, že nejsou splněny požadavky ........ Kdo bude účastníkem této ZKP? Dík. Jan 11.9.2009 12:37:39314.9.2009 8:21:18
Poraďte prosím - již léta fungující tržnice co by uzamykatelný prostor, před lety pouze k užívání jako zpevněná plocha. Dnes zástavba vietnamskými stánky včetně zastřešení, provizorní elektroinstalace, otevřeným ohništěm atd. Na popud kontroly ŽÚ, který nám dal podnět, zahájíme řízení o odstranění stavby + přestupkové, ale jak můžem zakázat užívání stavby, byť ve veřejném zájmu by to rozhodně bylo? Nějak nemůžu ve stavebním zákoně přímo zákaz užívání najít (předpokládám, že § 120 odst.2 se použije pouze v rámci kolaudačního řízení). 11.9.2009 6:58:17311.9.2009 8:22:29
Mám za úkol stanovit výši pokuty za stavbu pro reklamu provedenou bez ohlášení a po zamítnutí umístění, neboť je v rozporu s platným územním plánem. Vím, že každá stavba se posuzuje individuálně, ale pokud jste někdo pokutu za stavbu pro reklamu dali, napište, prosím, částku. Dle doporučení nadřízeného orgánu mám přihlédnout k obdobným případům. Zuzana K. 10.9.2009 13:01:4657.10.2009 10:07:39
Prosím o názor. stavebník ohlásil změnu stavby - stavební úpravy - vybudování podkroví- vznik bytu v RD, kde jsou dva byty (dle § 104 odst. 2 písm. a) SZ). RD valstní 4 lidé, každý vlastní 1/4. Na smlouvě o výstavbě chybí podpis jednoho ze spoluvlastníků. Lze povolit nebo odložit, že chybí souhlas? NR 9.9.2009 15:11:162127.7.2012 10:49:09
Dostalo se mi na stůl oznámení o užívání stavby. Já už teď vím, že stavebník nemá dokončenou zídku (1 metr vysokou) před domem, chce ji dokončit později. Ale taky vím, že soused chce, aby ta zídka byla postavená, jinak nebude souhlasit, aby bylo stavebním úřadem povoleno užívání stavby (soused se pořád celou dobu výstavby tohoto domu někam a na něco odvolával, no horor). Ve stavebním zákonu jsou ale podmínky, za kterých je možno užívání stavby zakázat, ale vztahuje se to taky na zídku před domem? Myslím že ne. A teĎ co mám teda udělat? Dík Jan 9.9.2009 12:20:25614.10.2009 12:55:45
Dobrý den, chci se zeptat: Mohu sousedovi zabránit svým nesouhlasem v instalaci střešních oken? Jeho dům je na hranici pozemku a vzdálenost k našemu domu je cca 8m. Okna budou směřovat do místa, kde jsme měli dosud soukromí a neradi bychom o něj přišli. Díky za odpověď. EP 8.9.2009 11:44:58916.9.2009 14:22:54
Kolegové, už jste někdo zakazoval užívání stavby. Mám na mysli případ, kdy je stavba zkolaudována a je užívána v rozporu s kolaudačním rozhodnutím? 8.9.2009 9:29:39520.10.2009 12:31:03
Kolegové, jak si technicky vysvětlujete požadavek nových OTP (§ 6 vyhl. 268/2009 Sb.) odvádění srážkových vod ze staveb se zajišťuje přednostně zasakováním. Lze považovat svedení dešťové vody volně na přilehlý terén za splnění tohoto požadavku ? Věčně zaznamenáváme připomínky a námitky sousedů ohledně způsobu odvádění dešťových vod (jak u staveb navrhovaných, tak stávajících), které "zapřičiňují" vlhnutí a poškozování jejích staveb. VS 8.9.2009 9:19:210
Dobrý den, asi 2 m od domu máme vodovodní uzávěr na přívodním vodovodním potrubí. Dále vede potrubí přes pozemek souseda a je napojeno na vodovodní řad. Zajímá mě odkud kam je přípojka moje a odkud dodavatele vody. Děkuji Alena 8.9.2009 8:59:1018.9.2009 9:21:43
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat jaká je reálná výše pokuty za stavbu plotu u RD na "černo".Jsme teď ve fázi žádosti o dodatečné povolení,a dokládání veškeré dokumentace.A jestli úředník při stanovování výše pokuty musí přihlížet třeba k povaze přestupku,jestli je to první přestupek(u nás ano),atd.děkuji BL 7.9.2009 16:15:3218.9.2009 7:52:53
Mám tady ohlášku pouze hrubé stavby RD s celkem rozumným odůvodněním, že pán má materiál, nechce ho nechat propadnout zkáze vlivem skladování kdesi venku, chce jen "vystřihnout" hrubou stavbu, zabezpečit proti vnikání nepovolaných osob a zbytek ať si dodělají později jeho dítka. Stavba je v souladu s ÚP, tvarem odpovídá okolí, žádný problém. Myslím, že postavení toliko hrubé stavby nelze zakázat. Co vy na to? 7.9.2009 15:50:156311.8.2014 8:20:05
Vážení kolegové, prosím podělte se se mnou o své zkušenosti v oblasti legaizace černé stavby, která nevyžaduje dle § 103 SZ stavební povolení ani ohlášení, ale pouze územní souhlas příp. územní rozhodnutí. Postupujete dle § 111-155 SZ, tzn. stavebník předloží PD vypracovanou autorizovanou osobou a další potřebné náležitosti.Panuje totiž názor jednoho nadřízeného orgánu, že stavbu, která vyžaduje pouze ÚS nebo ÚR nelze v dodatečném řízení projednat. Každý příspěvek, jak postupujete u jiných stavebních úřadů přivítám a ráda se poučím. Děkuji DO 4.9.2009 7:10:15117.9.2009 15:46:01
Dobrý den kolegové, z jakého právního předpisu vyplývá, že povinnosti z vydaného stavebního povolení přecházejí na nového vlastníka domu. Nebo to tak není?? Díky. Lukáš 3.9.2009 10:34:5833.9.2009 14:35:41
Omlouvám se, že vstupuji do Vaší diskuze s dotazem zřejmě triviálním. Lze ještě dnes započít drobnou stavbu, která byla ohlášena obecnímu úřadu v roce 2006, nebo je ohlášení podle starého stavebního zákona omezeno nějakou dobou platnosti(např. 2 roky)? Moc děkuji za odpověď. Katka 3.9.2009 8:10:2638.9.2009 9:56:57
Mesto je vlastnikem zakladni skoly, ktera se rozhodla zmenit uzivani laboratore na socialni zarizeni. Sama ZS zplnomocnila k vyrizeni cele agendy projektanta (sama si zafinanc. PD vc. realizace uprav). Hradit upravy bude ZS z rozpoctu - z penez, ktere dostala od zrizovatele - tj. mesta. V ramci stav.rizeni je nutne uzavrit smlouvu o provedeni stavby mezi mestem (jakozto vlastnikem stavby) a ZS (jakozto investorem) ? Na koho bude v tomto pripade vydano stav.povoleni a kolaud.souhlas ? Pro uplnost uvadim, ze ZS ma v ramci prikazni smlouvy sverene do spravy a udrzby objekt ZS vc. prilehlych pozemku - toto zajistuje odbor skolstvi. Zaroven odbor hospodarstvi zastupuje mesto, tj. vlastnika pozemku a staveb. Ktery z techto odboru by mel psat vyjadreni k upravam, prip. uzavrit smlouvu o provedeni stavby (pokud musi byt)? Doufam, ze je muj dotaz srozumitelny HJ 2.9.2009 16:50:4123.9.2009 13:09:37
Dobrý den, chtěla bych se poradit. Sousedka žádá povolení ke stavbě, rozměry pozemku jsou 9*40 m, ale není to pravidelný obdélník. Má povoleno od druhého souseda mít zeď na hranici pozemku. Dle situačního návrhu není hranice stavby 2m od plotu, ale 1,7 a 1,4 m. Moje stavba splňuje minimum, tj. 2m od plotu. Je nějaký předpis, kde je zmíněno, že 2m je opravdu minimum nebo lze stavbu více přiblížit ??? Sousedka nechce pochopit, že pokud chce stavět, musí svou stavbu uzpůsobit svým pozemkovým možnostem. Děkuji za odpověď Jitka 2.9.2009 16:20:280
Kolegové, zpoplatňujete poskytování předepsaných formulářů, když jej např. stavebníkovi vytisknete nebo okopírujete??? HB 2.9.2009 14:41:091220.10.2009 12:41:23
Prosím o radu.Mám akci - stavební úpravu komunikace,která je podle §14 vyhlášky č.104/1997Sb.k zák. o pozemních komunikacích na ohlášení. Podle §119 SZ nemusím vydávat kol.souhlas ani chtít po stavebníkovi oznámení o užívání stavby.Dotčený orgán -hygienik-vydal záv.stanovisko s podmínkou.Co s tím? Já tu podmínku do rozhodnutí nepřevezmu,protože rozhodnutí nevydávám.BUDE SI TO HLÍDAT DOTČENÝ ORGÁN A JE POVINNOST STAVEBNÍKA DODRŽET PODMÍNKU ZE ZÁV.STANOVISKA? Děkuji. Františka 2.9.2009 12:13:3527.9.2009 16:31:00
Kolegové, potřebuji si, prosím, něco ujasnit: Mám zahájené územní řízení na "přeložku" venkovních kabelů nn v půlce obce do země. To znamená cca 150 hlavních účastníků řízení (vlastníků nemovitostí dotčených stavbou) a "milion" sousedů. Zahájení řízení můžu oznámit veřejnou vyhláškou i těm hlavním účastníkům (podle § 140 správního řádu), ale musím je jmenovitě vypisovat v zahájení i rozhodnutí? Asi ano, že? Ale sousedy snad ne? Promiňte za (pro někoho možná) stupidní dotaz, jsem začátečník. Ivana 2.9.2009 10:20:55119.9.2009 15:42:05
Vydání nových právních předpisů v 08/2009 - oznámení zg 25.8.2009 16:24:013212.6.2013 0:52:02
Vážení kolegové, umisťuji přeložku el. vedení ve zjednodušeném územním řízení, "návrh ÚR" je už na úřední desce, po 15ti dnech Nabývá Právní Moci, ale ze zákona mi není dost jasné, jestli se po NPM "návrhu ÚR" vydává ještě klasické územní rozhodnutí, nebo jestli "návrh ÚR" je posední fází řízení? Děkuji za odpověď... Olin 25.8.2009 7:02:56112.9.2009 7:07:48
Umístění krbových kamen a nerezového komínu v RD - vyžaduje povolení? Lenka 24.8.2009 16:52:58131.8.2009 13:04:33
Mám dotaz, když je v územním plánu: orientace objektů bude vyvozena z konkrétního místa ve vazbě na okolní zástavbu a terén, kdo má posoudit, zda-li dům musí stavebník otočit k cestě nebo dát střechu současně s cestou. Stavebník totiž chce dům na vesnici otočit kolmo k cestě a stavební úřad, aby dům a okapy měli současně s cestou. Neměl by na to být nějaký vyškolený človíček, který tuhle stavbu bude posuzovat? a popř. kdyby se dům neotočil jak stavební úřad chce, jaká by mohla hrozit pokuta? Natalie 21.8.2009 11:45:15131.9.2009 8:03:42
Kotel na tuhá paliva ve stodole Jak lze hodnotit umístění kotle na tuhá paliva do stodoly u RD, plné sena, kdy odvod spalin je navíc zajištěn pouze kouřovody do nadstřeší?? Tím, že je porušena vyhl.137/1998 Sb, § 35 - Komíny a kouřovody??? Děkuji za Vaše názory KJ 20.8.2009 15:37:11721.8.2009 14:01:07
Řízení o odstranění stavby: Z moci úřední budu zahajovat řízení o odstranění stavby, která byla zahájena bez opatření Stú, Soused si přeje být účastnákem řízení. Otázka: mám s ním jednat jako s účastníkem řízení již při zahájení řízení o nařízení odstranění stavby nebo až v případě, když stavebník požádá o vydání dodatečného stavebního povolení? A jemu oznámení o zahájení řízení o odstranění dát pouze na vědomí?? Předem děkuji za rady Jana 20.8.2009 14:56:28625.8.2009 16:09:39
Kolegové, jak mám, prosím, posoudit cca 20 ks malých chatek (o velikosti klasického táborového stanu s podsadou - asi 2 x 2 m) v kempu? V jakém režimu je umístit a povolit? Lenka 20.8.2009 11:33:481825.8.2009 7:16:38
Prosím o názor, jak rozlišujete, zda se jedná o novostavbu, nebo jen změnu stavby. Vím, že to již tady zaznělo, ale nemůžu to najít. Naše úvaha byla, že když 51% stavby se odstraňuje, jde o novostavbu. NR 19.8.2009 15:03:253128.8.2009 6:25:51
Prosím o radu. SÚ povolil vrtanou studnu podle z.č. 50/1976. SP nabylo právní moci v roce 2006 a stavba měla být dokončena do dvou let. Stavebník požádal o prodloužení lhůty dokončení stavby, ale nebylo o tom vydáno R. Stavba prý byla zahájena, ale dokončena stále není. Nyní stavebník zvažuje, že nakonec studnu nedokončí, protožr koupil sousední pozemek, na němž už studna je a tu by pouze dodatečně legalizoval. Jak mám tedy celé řízení ukončit? Ivana 19.8.2009 8:54:54219.8.2009 12:48:03
Vážení, pokud bude stavební povolení v určité věci vydáváno jiné právnické osobě než bylo vydáno územní rozhodnutí, je nutné provést před vydáním stavebního povolení v dané věci převod práv a povinností vyplývající z územního rozhodnutí na tuto jinou právnickou osobu? Kde je zakotvena tato povinnost? 18.8.2009 16:14:24419.8.2009 15:37:15
Vážení kolegové, musím donutit vlastníka dočasné stavby k jejímu odstranění. Stavba stojí na cizím pozemku a byla povolená do 03/2009. Vlastník pozemku se domáhá vyklizení pozemku. Nemůžu najít, podle jakého odst. v § 180 mám případně vlastníka stavby pokutovat? alena 14.8.2009 9:19:40914.8.2009 12:43:33
Vážení, máte s tímto zkušenost? Jak řešite? Jeden majitel má necelé 3 m od druhého, který má RD v hraně pozemku, starý,přízemní RD se sedlovou střechou, do budoucna počítá s rekonstrukcí. V tomto období si však majitel s RD v hraně pozemku nechal ve valbové střeše směrem k druhému majiteli ke štítu umístit střešní okna. Druhý nesouhlasí - chce sám požádat o výjimku a usadit okna k druhému majiteli. Kdo je v právu podle ´předpisů? Ozvěte se - placená konzultace Praha zuza 13.8.2009 11:01:24721.8.2009 6:22:05
Poraďte prosím, mám stavbu RD, pro kterou bylo v r. 2006 ještě podle starého SZ vydáno územní rozhodnutí a pak v r. 2007 byla stavba ohlášena už podle nového SZ (RD do 150m2). Jde o stavbu mimo zastavěné i zastavitelné území, podle nového SZ už by tam dnes stavba umístit nešla. Stavebník stavět nezačal a teď by začít chtěl, ale nastal problém - ohlášení platilo jen 12 měsíců. Má stavbu znova ohlásit? Platí vůbec ještě územní rozhodnutí? MK 13.8.2009 7:26:07513.8.2009 11:40:52
Prosím o radu, jak vyložit ust. § 87 odst. 2 stavebního zákona, konkrétně část tohoto odstavce, kde je uvedeno, že žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru byla BEZODKLADNĚ poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem. Jde mi o slovo BEZODKLADNĚ. Žadatel vyvěsil až několik dnů poté,kdy mu bylo doručeno opatření, kterým bylo zahájeno územní řízení. Jiný účastník řízení tuto skutečnost namítá. Jak postupujete v tomto případě? 12.8.2009 13:49:162625.8.2009 7:54:23
Vážení,prosím o názor,v případě, že rozsáhlejší stavební záměr je povolován jak obecným stavebním úřadem, tak i současně vodoprávním úřadem i speciálním silničním úřadem,je nutné dodržet nějakou časovou chronologii mezi jednotlivými řízeními? Děkuji. 12.8.2009 13:40:342627.8.2009 10:53:27
Dotaz: po odstraněnízavěšených balkonů na bytovém domě byla provedena přístavba lodžií. Po dokončení stavby je třeba vydat koloaudační souhlas, nebo stačí ohlášení o užívání stavby? Bytový dům je v osobním vlastnictví. Alena 11.8.2009 8:35:08111.8.2009 13:05:25
Kolegové, kdo máte prosím zkušenosti s odstraňováním stavby, která z nějakého důvodu spadla. Máme vyhořelé docela rozsáhlé torzo, které bez dalšího zarůstá náletovými rostlinami již nějaký ten pátek a vlastník stavby ji nemíní odstranit. Domníval jsem se, že je výzvu k nápravě závadného stavu dle § 134 SZ a když nesplnídle samého rozhodnu a pak následuje § 129 SZ. Jenže na Kraji mi bylo sděleno, že pokud vlastník zabezpečí pozemek před vstupem cizích osob, stavbu neužívá, stavba nikoho neohrožuje a pozemek označí se zákazem vstupu, mám smůlu a dotlačit ho do odstranění stavby víceméně nemohu. A to se mi velmi nezdá, ikdyž v daném případě, kdy stavba je na okraji obce, na rozsáhlém pozemku v jeho středu, bude nějaké prokazování veřejného zájmu složité.Domníval jsem se, že se s vlastníky domluvím, ti ovšem pouze vyhrožují právníky. Peta 6.8.2009 9:20:0447.8.2009 8:14:19
Lze zrušit platné stavební povolení? Poradíte jak? 5.8.2009 16:43:591124.8.2009 11:05:02
Kolegové, prosím Vás, ve zkratce jaké máte zkušenosti s veřejnoprávními smlouvami? Je v tom nějaký problém např. do budoucna? Já je zatím nedělám ale asi začnu!!!! Děkuji 5.8.2009 12:19:1436.8.2009 11:21:55
Prosím o radu. V probíhajícím řízení byla podána námitka podjatosti na všechny pracovníky SÚ. Bylo vydáno tajemníkem usnesení o námitce podjatosti (není vyloučen), proti kterému se účastník odvolal. Územní řízení bude přerušeno usnesením podle § 64 odst. 1 písm. c) - předběžná otázka do pravomocného usmesení o nepodjatosti nebo je možno pokračovat dále v řízení? 4.8.2009 15:04:335513.8.2009 7:38:57
Jak povolit plošný kolektor pro tepelné čerpadlo umístěný v pozemku, ke stávajícímu RD, na ohlášení dle § 104/2/b), pokud splní zde stanovené parametry, s ÚPI? stavební úřad 3.8.2009 10:48:0734.8.2009 12:20:22
Dobrý den kolegové, já mám dotaz trochu z jiného soudku, ale snad mi někdo poradí, protože určitě nejsem sám, kdo sedí na několika židlích současně. Jako stavební úřad jsem zároveň i jako silniční správní úřad a bohužel už i na mě dolehla dnes tolik "populární" záležitost veřejně přístupných účelových komunikací. Dostal jsem podnět ohledně určení veřejně přístupné účelové komunikace, tak jsem svolal místní šetření s ústním jednáním, při kterém nikdo z účastníků řízení a ani ten "problémový" vlastník jednoho pozemku, přes který komunikace vede, uvedenou skutečnost nezpochybnil a všichni to potvrdili a uznali. Já jsem se snažil v dostupných materiálech získat nějaké informace jak dál postupovat a dozvěděl jsem se, že pokud toto nikdo nezpochybnil, tak není nutné vydávat rozhodnutí, ale postačí vydat osvědčení ve smyslu § 154 SŘ o určení charakteru sporného pozemku. A tady je jádro problému - nemáte někdo nějaký vzor, jak má to osvědčení vypadat, nebo kde bych na nějaké narazil? Případně umím dát potom i mail pro jeho zaslání. Děkuji Petr 28.7.2009 13:32:2034.8.2009 12:32:38
Přestupek: převolala jsem stavebníka k projednání přestupku a tuším, že se nedostaví osobně, ale pošle za sebe zástupce s plnou mocí, je možné jednat s ním? Dále nevím přesně jak zdůvodnit výši pokuty, jsem na 1/4 sazby (nemyslím že je to moc, stavebník přesně věděl co nesmí), přesto stavěl. Probírat v rozhodnutí jeho majetkové poměry se mi nelíbí a tvrzení o tom, že je to obvyklá výše napsat nemůžu, protože takovou věc mi tady ještě nikdo neudělal. Díky 22.7.2009 17:00:01527.7.2009 12:31:32
Prosím o pomoooc. Vydali jsme souhlas s ohlášenou stavbou a nyní se nám ozval soused, že nebyl prokazatelně informován stavebníkem o svém záměru (a opravdu "prokazatelně" nebyl) a navíc jsme nevyčkali zmíněných 15 dnů, kdy mohl podat připomínky. Jakým způsobem se dá souhlas s ohlášením zrušit, nebo neví někdo jak v takové věci dále postupovat. Předem moc děkuji za pomoc Monika 22.7.2009 16:43:031011.8.2009 10:26:07
Dobrý den kolegové, povolujete nějak vertikální zdvihací plošinu pro zajištění bezbarierového přístupu do stavby občanské vybavenosti? Díky za radu. Lukáš 22.7.2009 13:09:39136.8.2009 13:27:08
Dobrý den, jak byste posoudili případ, kdy chce stavebník vybudovat novou kuchyň v II. NP ke stávající provozovně v I. NP. Je to zatím zkolaudováno jako šatna a kanceláře. Jde o bytový dům, byty začínají ve III. NP. Dům je rozdělen na jednotky, ke každé z nich náleží adekvátní část pozemku pod domem. Jeden ze spolumajitelů však vznesl námitku, že jej bude kuchyň obtěžovat hlukem a výpary a tím se mu sníží hodnota investice. Má SÚ o tomto rozhodnout jako o neoprávněné námitce, jelikož odhlučnění a výpary jsou řešeny v PD, nebo o námitce nemůže SÚ rozhodnout, jelikož je pravděpodobně nutný souhlas 100 % vlastníků nemovitosti a stavebník se musí obrátit na soud? Díky. PV 21.7.2009 9:14:33329.7.2009 8:07:04
Dobrý den, stavebník požádal o umístění a povolení stavby pro exotické ptactvo (11 klecí pro papoušky s technickým zázemím - celková plocha cca 190 m2). Vyhláška 137/1998 Sb. (§ 55) řeší zěmědělské stavby, ovšem hovoří pouze o hospodářských zvířatech. Naopak vyhláška 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství v § 2 zmiňuje, že stavbou pro hospodářská zvířata je mimo jiné i stavba pro zvířata k chovu...Projektant koncipoval PD pro hobby chov exotického ptactva, ovšem vyhlášku 191/2002 Sb nikde neuvedl. Můj dotaz směřuje k tomu, jak na uvedenou stavbu pohlížet, dále zda se ustanovení § 55 vyhl. 137 /1998 na tuto stavbu vztahuje a současně zda máme vyžadovat vyjádření orgánu veterinární péče. Při ústním jednání sousedé také mimo jiné uplatnili námitky týkající se razantního zvýšení hluku, zvýšeného výskytu hlodavců a alergie na roztoče z peří. Předem děkuji za vaše názory... Vojta 20.7.2009 10:30:58927.7.2009 13:02:39
Vážení kolegové, obracím se na Vás se žádostí o radu. Měsíc před vypršením doby platnosti stavebního povolení jsme požádali vodohospod. orgán o prodloužení stavebního povolení na stavbu ČOV a kanalizace ve městě. Vodohosp. orgán záhájil řízení, obeslal účastníky řízení a do stanovené lhůty pro vyjádření však požaduje po nás obnovení všech vyjadřovaček správců sítí. Domnívám se, že správci sítí můžou stanovit jiné podmínky, vzhledem k čemu se můžou změnit podmínky původního stavebního povolení a původní projektová dokumentace. Otázka zní, je oprávněn vodohospod. orgán žádat o doplnění dokumentace v tomto rozsahu dle §115 odst. 4) SZ? Markéta 16.7.2009 11:16:021023.7.2009 14:25:43
Jak byste postupovali v případě, že jste rozhodnutím zakázali ohlášenou stavbu podle § 107 odst. 2, protože nebyla v souladu se závazným stanoviskem DO, a ještě než nabylo rozhodnutí právní moci, dodal stavebník nové závazné stanovisko, s nímž je stavba již v souladu, takže nyní by bylo možno bez problémů vydat souhlas s ohlášeniou stavbou. Co s tím vydaným rozhodnutím o zákazu stavbu - má se zrušit, nebo nějak jinak anulovat, nebo nechat jen tak? MK 14.7.2009 9:36:13816.7.2009 10:11:25
Doručování dle zákona č. 7/2009 Sb. - Je-li to možné a nevyloučil-li to správní orgán, písemnost se po uplynutí 10 dnů vloží do domovní schránky .... Jak vypadá takové "vyloučení", vzathuje se to i při doručování písemností na úseku stavebního řádu? Předem děkujeme za případné komentáře. 9.7.2009 15:09:36527.7.2009 13:17:07
Prosím o radu: pokud již nezbývá nic jiného, než postupovat podle § 135 a nařídit bezodkladné odstranění stavby (odv.orgán nás do toho natlačil svým právním názorem v předchozích odvoláních) a dojde nejspíš i k odst.3 - nařízení stavebnímu podnikateli - je rozhodnutí prvním úkonem? A jak do něho stanovím podmínky? Co vyjádření dotčených orgánů, správců sítí, postup a způsob bouracích prací atd.atd. Máte s tím někdo zkušenosti? Dušan 9.7.2009 11:26:431117.7.2009 7:47:57
Zdravím kolegové, prosím o konzultaci. Máme v obvodu provozovnu kolaudovanou v devdesátých letech jako "vinárna" a užívanou jako diskotéka. Součástí DSP byl taneční parket. Výslovně však v dokumentaci, ani ve SP či KR nebylo uvedeno, že součástí provozu bude hudební produkce. Je možné považovat takovéto užívání stavby jako užívání v rozporu s kolaudačním rozhodnutím? Z nedávného semináře ombudsmana s hygieniky vyplynulo, že pokud ve SP resp. v dokumentaci stavby není výslovně uvedeno, že bude provozována reprodukovaná hudba a provozována je, jedná se užívání stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. Děkuji za názory. 9.7.2009 9:38:401815.7.2009 14:09:01
Současný stav je takový, máme halu typ DORD I10 - výrobce RD Jeseník - HARD Jeseník, vyráběl je v letech od roku 1975. Jedná se o trubkovou montovanou kci s opláštěním z plechu, půdorysného rozměru 10x36m o polích 3,6x3,2m, není k ní žádná dokumentace od výrobce . Jedná se mi o získání kolaudačního souhlasu a k tomu potřebuji doklady o shodě.Jak zajistit doklady o shodě, pro halu jako celek nebo na jednotlivé její díly?? Jak přistupovat ke kolaudaci haly, jako typizované již používané konstrukci nebo nově zbudované montované stavbě??? Jaké budu potřebovat další doklady a certifikáty, které bych měl vyžadovat od montážní firmy? Děkuji Jaroslav Hlavizna 9.7.2009 9:11:402714.7.2009 14:18:34
Dobrý den, může dokumentaci k žádosti o stavební povolení/ohlážení na rekonstrukci půdních prostor - vestavbu bytu 3+1 orazítkovat globálně (včetně statické části, která by zde byla velmi jednoduchá, rozvodů vody, kanalizace, plynu, elektro - kde by se vždy jednalo o pár metrů trubek v koupelně a kuchyni) stavební inženýr s autorizací pro pozemní stavby? Předem děkuji za odpověď a přeji pěkný den L.C. Lenka Cihelková 9.7.2009 8:46:35813.7.2009 14:05:41
Oplocení pronajatého pozemku - je možno dočasně oplotit pronajatý pozemek, který je ve vlastnictví pozemkového fondu nebo ve vlastnictví města a odprodej pozemku je zde blokován územním plánem(pouze malá část pozemku zasahuje do územního plánu).Smlouva na pronajatém pozemku je uzavřena na zemědělskou i nezemědělskou činnost. A dále jaký je postup na soukromém pozemku sousedícím s pronajatým pozemkem , kde již oplocení bylo realizováno bez povolení a územní plán zde zasahuje v celé šíři pozemku.Předem děkuji za informaci o postupu. MS 8.7.2009 18:38:4489.7.2009 15:09:09
Dobrý den, povolil jsem přístabu k RD na územní souhlas spojený se souhlasem s ohl. stavbou. Stavebník teď přišel se změnou stavby před dokončením s tím, že přístavbu chce o 2m prodloužit. Vydává se nový územní souhlas spojený s ohlášením nebo postačí samotné ohlášení??? Díky. Lukáš 7.7.2009 10:44:1499.7.2009 7:05:40
http://www.youtube.com/watch?v=68hl5sH5Rbs NEUVĚŘITELNÉ....to musíte vidět a slyšet....a kdyžtak napište, co byste s ním jako stavební úřad dělali....:-) 3.7.2009 12:47:54610.7.2009 14:52:28
Prosím o vysvětlení.Vyhl.č.501/2006 Sb.,v §25 odst.5 hovoří podmínkách, za kterých je možno umístit RD na hranici pozemku. Při plánované přístavbě RD který je postaven na hranici veřejného chodníku a pozemku vedlejšího řadového domku ve staré zástavbě,dojde k rozšíření na můj pozemek. Na SÚ jsem byl informován, že je to možné, ale že v takovém případě nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádný stavební otvor, ani římsa nesmí přesahovat. Logicky bych to bral ve vztahu k pozemku souseda ale na veřejný pozemek? Pak by tam nemohl být ani vchod do domu ani okna. Nevysvětlují si znění vyhlášky na SÚ špatně? V.Gallistl 3.7.2009 11:11:58114.7.2009 8:59:17
Přišla mi žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením. Jedná se jenom o změnu termínu dokončení stavby. Stavba byla povolena podle starého SZ a měla být kdokončena do 31.8.2008. Teprve teď stavebník požádal o prodloužení termínu dokončení. Jde to vůbec ještě, když termín už proběhl? Jarka 3.7.2009 10:25:501122.7.2009 12:57:36
Zdravím všechny kolegy v diskusi. Mým záměrem je postavit jednoduchou dřevo-stavbu určenou pro rekreaci, o velikosti cca 4x6 m. Dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu, ani z jiných předpisů souvisejících, mi není jasno, zda je povinností býti připojen na sítě, tzn. elektřina, voda. Ani jedno z toho nepotřebuji, vodu budu odebírat od souseda. Hygienické zařízení - WC, bude chemické. A proto se ptám, je možné takovou stavbu na ohlášku legálně postavit, či ne? Děkuji za příspěvky, s pozdravem Steček Ing. Libor Steček 2.7.2009 15:10:551423.7.2009 22:58:51
Prosím o radu. Kolega vede řízení o dstranění nepovoleného reklamního zařízení (RZ). V rámci tohoto řízení byla stanovena lhůta usnesením, ve kterí se účastnáící mohli vyjádřit, stavebník byl poučen o možnosti podat žádost o dodatečné povolení. Po uplynutí stanovené lhůty, avšak před vydáním rozhodnutí podal žádost o dodatečné povolení. Všechno doložil, chybí mu souhlas vlastníka pozemku, nad který RZ zasahuje. Vydat rozhodnutí o odstranění nebo řízení o odstranění přerušit a vést řízení o dodatečném povolení a až po jeho skončení pokračovat v řízení o odstranění? NR 1.7.2009 12:49:5823.7.2009 8:46:35
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, koho berete jako účastníka řízení o výjimce z ustanovení § 60 odst. 4 vyhlášky č. 137/1998 Sb. Jedná se o reklamní zařízení za oplocením a mám za to, že účastníky budou krom navrhovatele, vlastník pozemku, na kterém by se měl záměr realizovat a vlastník sousedního pozemku. Co se týká bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (jedná se o reklamu u silnice první třídy), tato otázka by byla řešena v územním řízení. Pokud máte zkušenosti s řešením této výjimky, budu rád za vaše případné reakce. 1.7.2009 10:46:370
Prosím Vás, mám spor! Sousedka si stěžuje, že na sousedním pozemku, na kterém nyní probíhá stavba RD (povolena v r. 2007)v místě nad jejím podzemním sklepem probíhají úpravy terénu.Kontrolou jsme žádné terénní úpravy nezjistili ale vypadá to, že nad sklepem stavebník umístil dřevěné WC (zařízení staveniště, samozdřejmě není v projektu). Co s tím? Řešili byste TO nějak? Sousedka o WC neví - na pozemek nevidí!!! Děkuji!!! 29.6.2009 11:14:1961.7.2009 9:11:38
V jakém stavu považujete z hlediska stavebně právních předpisů stavbu (myšleno nyní budovu) za zcela odstraněnou. Osobně se klaním k názoru, že stavba je odstraněna v momentě, že pozemek, kde stavba stála, je srovnán a upraven tak, že není poznat, že stavba na něm stála. Co základy, není mi jasné? Z hlediska očanskoprávních předpisů stavba zaniká, není-li patrná dispozice 1.NP a to i při existenci částečného zdiva 1.NP (judikáty NSS). VS 26.6.2009 12:44:56514.7.2009 9:16:40
Jak lze postihnout někoho, kdo užívá stavbu v rozporu s tím, k čemu byla původně povolena? Hygiena nás upozornila na provozovnu stravování - bufet - v prostorách, kde předtím byla prodejna suvenýrů. Provozovatel (podle nás) měl ohlásit změnu v užívání, což neudělal, ale co teď - dá se mu užívání podle něčeho zakázat? Dá se mu udělit pokuta? Nic vhodného pro tento případ jsme v zákoně nenašli, prosím poraďte. Jana 23.6.2009 15:46:051230.6.2009 12:49:08
Kolegové , poraďte jak by jste řešili tento problém: V řízení o odstranění stavby dle § 88 odst.1 písm b) starého stavebního zákona nám KÚ zrušil vydané dodatečné povolení, s tím se nejedná o drobnou stavbu a jako takovou ji nelze povolit na pozemku rodinného domu.Je tedy potřeba povolit výjmku z OTP.Stavebník podal žádost o vydání výjimky.Žádost je tedy podaná za platnosti NSZ a na něj navazujících prováděcích předpisů.Zahájili jsme řízení u výjimce dle nového SZ. 1)Mohu povolit výjimku podle NSZ z předpisů platných v době zahájení řízení o odstranění stavby ? 2)Mám šanci uspět s tvrzením že stavebník prokázal že stavba je v souladu s OTP když povolím výjimku - čili několikrát zde diskutovaná otázka stane se stavba udělením výjimky stane souladnou s OTP nebo bude "pouze" udělena výjimka na to že stavba je v rozporu s OTP ? 23.6.2009 13:39:50925.6.2009 8:31:31
Prosím o Vaše názory: skateparková překážka ("U" rampa s několika zvlněnými překážkami mezi vodorovnými plochami ohraničnými zábradlími ve výšce cca 150 cm) umístěná na stávající asfaltové hřiště, upevněná do země kovovými hřeby...povolit jako výrobek plnící funkci stavby (dále "pfs") na ohlášení dle § 104/2/k nebo nevyžaduje žádné povolení, neboť se za výrobek pfs nepovažuje? Iveta 22.6.2009 15:26:590
Rád bych znal Váš názor na téma užívání stavby. Řešíme případ stížností sousedů na neoprávněné podnikání ve stavbě garáže na pozemku rodinného domu, kde vlastník provádí opravy aut. Případnou změnu v užívání momentálně projednáváme v řízení (v první fázi v územním řízení + výjimky), tedy vlastník si je vědom, že stavbu užívat k podnikání nemůže. Při jedné z namátkových kontrol bylo zjištěno, že v garáži je zaparkováno auto, které není vlastníka stavby a prokazatelně na něm jsou prováděny nějaké opravy. Vlastník stavby sdělil stavebnímu úřadu, že je to auto kamaráda, který u něho garážuje a on mu ze známosti kontroluje stav vozidla. Otázka zní, kdy je prokazatelně stavba užívána v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. Musí se vlastníkovi jednoznačně prokázat podnikatelská činnost, nebo postačí jen zjištění (třeba opakovaně) cizího vozidla v garáži. Roman Šťovíček 19.6.2009 14:54:21524.6.2009 12:50:32
Kolegové, myslíte si, že lze zahájit řízení o odstranění stavby podle § 129 v případě, že na stavbě (kulturní památce) byly provedeny udržovací práce spočívající ve výměně střešní krytiny bez ohlášení stavebnímu úřadu, původní krytina byla vyměněna za nevhodnou plastovou. Památkáři nám poslali podnět k zahájení řízení o odstranění stavby, mně se ale nezdá, že by se toto řízení dalo vést i v případě udržovacích prací (udržovací práce přece nejsou "stavba" ani "změna stavby"???) 18.6.2009 8:45:162222.6.2009 13:31:49
Krajský úřad nám přikázal zrušit ve lhůtě 30 dnů od doručení nesprávné opatření - posouzení stavby dle § 104 starého zákona které bylo vydáno před 5 ti lety, jelikož dospěl k závěru že se v daném případě jedná o stavbu postavenou bez stavebního povolení (ostatně stavebník se s tím ani nijak netajil že stavební povolení neměl).A nyní samotný dotaz : co se stane když příkaz kraje neuposlechneme ? 16.6.2009 10:15:342022.6.2009 8:02:32
Vážení kolegové!!! Mám prosbu. Jak postupovat při územním řízení o zrušení ochranného pásma prasečáku o poloměru 750 m s tím aby se poté mohl na dotčených pozemcích stavět. Rozhodnutí o ochranném pásmu bylo vydáno v 86 roce. Teď už se k tomu nevyjadřuje hygiena dle zákona. Kdo by se měl tedy všechno vyjádřit. Je možné aby žádost o zrušení podala obec nebo prasečák, který v 86 žádal o povolení tohoto pásma? Děkuji Kandarek 15.6.2009 11:40:150
Vyžadujete doklad o informování souseda i v případě, že se jedná jen o stavební úpravy (§ 104 odst. 2 písm. a) SZ )? Co děláte, když je ohlášení bez tohoto dokladu ? Dle mého nelze zakázat. NR 15.6.2009 8:05:181118.6.2009 10:20:43
Rozdělení rodinného domu na dvě čísla popisná. Už jste se kolegové setkali s tím, že v požární zprávě týkající se rozdělení RD na dva je uvedeno, že i po rozdělení zůstaně jeden požární úsek? Dosud jsem měla za to, že stavebním rozdělením je také nutno rozdělit i požární úsek. jf 12.6.2009 9:00:17518.6.2009 14:15:20
Marně pátráme potom, na základě čeho by měl být RD napojen na distribuční soustavu plynu samostatnou přípojkou. Stavebník se na místo provedení přípojky plynu k RD rozhodl napojit na rozvody přilehlého samostatného RD ve vlastnictví příbuzné osoby tj. na další vnitřní či venkovní rozvody plynu. Postrádáme argument k tomu mu to takto nepovolit, obecně vycházíme z toho, že každý RD by měl být napojen samostatně na sítě či vedení technické vybavenosti, nicméně "mysleti znamená .... věděti". Pokud je Vám známo nějaké zákonné ustanovení, poraďte prosím.Jedinou chabou oporou je § 23 odst. 1 vyhl.č. 501/2006 Sb., kde je uvedeno mimo jiné, že "stavby se umisťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na sítě technické vybavenosti", je psáno NA SÍTĚ nikoli přípojky. P.S. 11.6.2009 8:15:19918.6.2009 9:54:47
Dobrý den kolegové!! Mám dvě otázky. Je nutná k územnímu řízení pro větší lokalitu(RD, BD, ing. sítě, komunikace)plánovací smlouva a jestli ano dle jakého §. myslím že § 88 toho moc neříká!! Je možná vydat územní rozhodnutí i když nemáme všechna vyjádření například Technické služby města i když ve lhůtě vyvěšení veřejné vyhlášky a do doby jednání nepředložili své stanovisko a investor už je dvakrát urgoval jelikož jim to dlouho trvá (samozřejmě potvrzení o vydání vyjádření investor předložil a skutečně se ještě nevyjádřili). POZOR investor se hájí tímto: http://www.svitavy.cz/konference/5.htm je na základě toho zjevné že plánovací smlouva není potřeba??? Děkuji!!!! Jiří Polák 10.6.2009 8:02:260
Vážení kolegové, setkali jste se při provozu větrných elektráren s rušením analogového televizního vysílání? V roce 2007 jsem vydal, po provedeném zkušebním provozu, kolaudační rozhodnutí na větrnou elektrárnu. Od té doby jsem neměl žádné podněty či stížnosti. Minulý týden jsem obdržel stížnost od občana, že otáčející se vrtule 1 km vzdálené VTE mu ruší příjem televizního signálu, což doložil e-mailem ČTÚ, který toto potvrzoval. Jsem teprve na začátku a sbírám poznatky. Děkuji za případné odezvy. 9.6.2009 12:16:55210.6.2009 15:35:43
Legalizace stavby, co se skladem? v roce 1977 byl dřevěný přístřešek zanesen při mapování do katastrálních map jako tuším "skrytá kresba"spadající pod parcelu XXXX/X, byl postaven jako drobná(nebo jaká jiná?) stavba nebo podle tehdy platných předpisů netřeba stavební povolení, neboť konstrukce dřevěná svislé sloupky a zastřešení vaznicová soustava s dvojitým věšadlem, jeho zastavěná plocha je cca 176m2, V roce 2002 ve znění tehdy platných předpisů bylo zažádáno o Ohlášní stavebních úprav, jednalo se prakticky o podezdění krovu cihelnou zdí z CP tl. 300mm (náhrada za svislé dř. sloupky pobité bedněním), v současné době sklad slouží ke skladování výrobků připravených k expedici - drobné strojírenské součástky, vč. kanceláře skladového pracovníka Platí pořád, že je třeba zažádat o dodatečné stavební povolení podle ustanovení § 129 odst. 2, 3 a 4, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ? Nebo je ještě jiná možnost, jak tuto přístavbu začlenit k sousednímu objektu skladu na parcele XXXX/XX ? Pokud se bude žádat o dodatečné stavební povolení, ptám se na rozsah dokumentace - část Zásady organizace výstavby logicky vypadává, stavba již stojí ? Dále bude třeba statické posouzení ják spodní stavby tak hrubé stavby ? V dokladové části - Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření s energií ? Bude se muset sklad dodatečně zateplit????? zeď jen CP 300mm Jaroslav Hlavizna 9.6.2009 11:43:14310.6.2009 9:36:03
Dobrý den, je nutné aby studii oslunění a denního osvětlení prováděla autorizovaná osoba podle § 158 odst. 1??? Díky. Lukáš 9.6.2009 7:02:32426.6.2009 8:04:26
Přesah střechy RD: rodinný dům byl povolen na výjimku s odstupem 1m od hranice sousedního pozemku (soused souhlasil). Dokončená stavba je opravdu umístěna 1m od hranice, avšak přesah střechy dosahuje téměř k hranici pozemku a s tím teď soused nesouhlasí. Měří se odstup od stěny RD nebo v půdoryse, tzn.od střechy? Pavla 8.6.2009 9:46:5299.10.2019 12:28:50
Zateplení RD Dobrý den, prosila bych o informaci, zda je nutné ohlášení SÚ při zateplení RD a zda žádat o souhlas při změně barvy fasády. Budova není památkově chráněna, ale jedná se o památkově chráněné území. Děkuji Drahomíra Kozáková 5.6.2009 15:14:0628.6.2009 7:17:19
Vážení, prosím o radu se stavebním povolení které bylo vydáno v roce 1972 podle zákona č. 87/1958, stavebník stavěl 37 let a teď chce kolaudovat, jak by jste postupovali? 5.6.2009 11:12:402528.1.2012 20:07:49
Vážení kolegové, prosím o radu, vlastně vyše vyjádření, jak postupujete na jiných stavebních úřadech, jedná se o výměnu střešní krytiny na stodole, kdy byla provedena výměna latí, natažena parotěsná folie a položeny nové tašky bez zásahu do krovu. Považujete tyto práce za udržovací práce bez opatření stavebního úřadu či ne. Stavebník provedl tyto práce bez opatření stavebního úřadu, stodola navazuje na další nebytový objekt souseda a ten tvrdí, že mělo být na provedené práce ohlášení stavebnímu úřadu Prosím jak posuzujete na jiných úřadech shora uvedené práce. Děkuji za příspěvek D.O. 2.6.2009 11:01:59114.6.2009 15:49:14
Kolegové!!!! Prosím o radu!!! Je možné chtít po investorovi plánovací smlouvu s městem pro územní rozhodnutí na lokalitu týkající se komunikací, ing. sítí, rodinných domů a bytových domů. ALE s tím, že investor argumentuje tím, že plánovací smlouva není nutná když veškeré investice a poté i údržba (vody, kanalizace, komunikace) jde na jeho triko a nemá zájem o spolufinancování s městem ani o jeho budoucí záměr převést komunikace atd. městu!!! Děkuji Jirka P. 1.6.2009 17:13:4993.6.2009 8:20:39
Přeji pěkný den kolegové. Máme vydáno územní rozhodnutí pro žadatele, který není vlastníkem pozemku. Žádost o stavební povlení podal vlastník pozemku. Stavebník je tedy jiný než žadatel o územní rozhodnutí. Může/musí stavební úřad požadovat doklad o převodu práv z územního rozhodnutí resp. z čeho by tato povinost vyplývala? Díky za reakce. 29.5.2009 10:57:179015.6.2009 12:48:04
Kolegové, odstranění RD nad 150 v zast.úz.: dokumentaci bouracích prací zpracovává autorizovaná osoba? k odstranění potřebuje stavbyvedoucího? ..a musím dělat řízení? Rozumím tomu dobře? Děkuji 29.5.2009 10:26:38329.5.2009 12:47:01
Vedu řízení o odstranění stavby RD,mimo zast.území, obec bez ÚP, ÚP bude pravděpodobně v září vydaný. Stavebník doložil vše. Nechce se mi vydávat rozh. o odstranění, když za 3-4 měsíce by stavebník mohl stavět dál. Napadlo mě přerušit řízení o odstr stavby pro předběžnou otázku a vyčkat schválení ÚP. 28.5.2009 9:52:5593.6.2009 13:55:25
Prosím o radu! Mám na ohlášení povoleny SÚ RD (problém je v tom, že jejich štítová zeď stojí na klenbě soused.sklepa) vč. podpisu sousedů na souhlasu i informaci o záměru, na situač. výkrese i výkrese uličního pohledu. Teď, cca po 3/4 roku, když se ukázalo, že stavební úpravy jsou takové rozsahu (vč. změny stavby před dokončením), že vznikla v podstatě "novostavba" sousedé důrazně požadují, aby tato štítová zeď (nedošlo v 1.N.P. ani v základech k její změně - pouze odstranily štít) již nestála na klenbě jejich sklepa! Co s tím? Děkuji za radu! 27.5.2009 8:31:451629.5.2009 8:40:52
Zastavěná plocha / výměna oken. Prosím o radu jak si mám vyložit termín zastavěná plocha. Vlastním starší zemědělské stavení, kde je část obytná (125m2) a část tvoří hospodářská stavení - obě části jsou spolu spojené, ale v KN je vidět hrana dělící obytnou část od hospodářské. Jedná se mi o to, že se např. stavební úpravy týkají pouze obytné části a tudíž je zastavěná plocha dotčená stavební činností velká cca. 125m2, ale na stavebním úřadu byly při první informaci dost rychlý a řekli mi, že je zastavěná plocha větší než 150 m2 ( rozumějte i s hospodářskou částí, které se úpravy netýkají ) a proto se velmi snadno dostávám s ohlášení ke stavebnímu povolení. Konkrétně se jedná o výměnu oken, prapůvodní byla špaletová, standartně dělená a zelená, ta původní majitel vyměnil v roce 1985 za jednoduchá dřevěná, nedělená okna s otevíráním dovnitř a dvojitým zasklením, natřená tmavou lazurou, no a já je chci nyní vyměnit za eurookna, které budu alespoň částečně kašírovat vzhled původních oken, tj, budou mít dvě křídla a v horní třetině budou skla rozdělena vodorovnou silnější nalepovací příčkou. Rozměr oken bude stejný, jako měli okna původní i okna po druhé výměně. A mne zajímá, jestli je to - výměna oken - na stavební povolení nebo jen ohlášení. Je jasný, že dojde ke změně vzhledu, ale rozhodně né k horšímu. A další dotaz je možné na stavebním úřadu získat neměnnou informaci o tom, které přílohy a jaké dokumenty přesně dodat ke konkrétní žádosti o stavební povolení či ohlášení, tj. aby tam šla jen jednou, jak to u Vás funguje? Děkuji moc za informace Šárka Benešová 26.5.2009 10:52:441727.5.2009 12:34:14
Stavebník mi přinesl ke stavebnímu řízení projektovou dokumentaci, kde jsou razítka a podpisy autorizovaného projektanta pouze barevné kopie, nikoliv originály, nemáte někdo zkušenost - podle čeho mám požadovat předložení originálního razítka a podpisu projektanta? Dík za názory. Jana 22.5.2009 9:15:461628.5.2009 8:33:36
Kolegové, poraďte - mám tu žádost o stavební povolení na stavební úpravy rodinného domu, jde o starší velkou prvrepublikovou vilu, v současné době obsahující dva prostorné byty, v každém podlaží jeden, podkroví nevyužité. Podle dokumentace tu mají vzniknout byty tři,a to tak že bude jeden obří sedmipokojový "byt" i se schodištěm přes obě podlaží + podkroví, všechny pokoje jsou s vlastními příslušenstvími a kuchyňskými kouty, v rámci tohoto "bytu" mají být další dva samostatné byty obsahující vždy dva pokoje, kuchyň a příslušenství. Z jednoho velkého bytu se tedy vstupuje do dvou dalších menších bytů, takže vlastně vznikne jeden byt "průchozí" do dalších dvou bytů. Navíc, na první pohled je mi jasné, že to má sloužit k ubytovávání (proto každý pokoj má své příslušenství a kuchyňský kout) a ne k rodinnému bydlení. Nějak nevím co s tím, podle všeho se zdá, že to není s ničím v rozporu, ani ta "průchodnost" do bytů skrze další byt, je takové řešení vůbec možné? MK 21.5.2009 15:18:32222.5.2009 7:27:17
Jak správně postupovat ? Přišlo ohlášení stavby, kterou lze provést pouze na základě územního souhlas. Odložit dle správního řádu, že není žádný věcně příslušný správní orgán, který by ohlášení vyřídil, neboť věc nepodléhá ohlášení ... nebo poslat podateli pouze sdělení k ohlášení a poučit ho o správném postupu. Šárka 18.5.2009 17:15:14720.5.2009 14:02:26
Jak povolujete jímku na vyvážení, pokud o ni žádá stavebník samostatně a není součástí např. projektu ke stavbě rodinného domu? Jako podzemní stavbu dle § 104 odst. 2 písm. b) na ohlášení s ÚPI nebo na územní souhlas dle § 103 odst. 1 písm. d) jako nádrž na vodu? Na nějakém školení nám říkali, že dle "104". Iveta 18.5.2009 15:55:54395.3.2010 14:29:17
Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych vás požádat o radu k následujícímu tématu: Jsem vlastníkem bytové jednotky v SVJ. V rámci rekonstrukce, kterou celou jako smlouvu o dílo prováděla jediná firma byla v části bytu odstraněna nenosná část podlahy (prkna) a nahrazena betonovou v celkovém rozsahu 20m2. Konstrukce betonové podlahy je navrhnuta statikem a kromě jiného obsahuje ocelové nosníky vetknuté do nosných zdí domu. Problém je ten, že na tuto konstrukci nemám stavební povolení. Chtěl bych tuto konstrukci dodatečně zlegalizovat dodatečným stavebním povolením. Předběžně jsem získal souhlasy všech spoluvlastníků, kromě souseda pode mnou, který zřejmě (z jiných důvodů) nebude souhlasit. Ten je dle mého výkladu zákona také spolumajitelem nosných zdí a pozemku, tedy účastník stavebního řízení. Dotazy jsou následující: Podléhá tato konstrukce stavebnímu povolení? Jak se podle vás bude vyvijet situace, až podám žádost na dodatečné stavební povolení a soused podá námitku? Budu muset podlahu odstranit? Je v tomto případě přiznání "polehčující okolnost" nebo mám raději dělat mrtvého brouka a čekat na případné údání ze strany souseda? Děkuji vám předem za vaše rady jak tuto situaci řešit. S pozdravem Jan Kasalik. Jan Kasalik 15.5.2009 19:30:49147.3.2012 23:36:58
Jak povolujete tzv. mobilní domy, mobilheimy ? Máte už někdo s tím konkrétní zkušenosti a jaké ? RS 13.5.2009 12:06:40427.5.2009 10:00:47
jak postupovat při zjištění provedení stavebních úprav pro změnu užívání stavby. Byly odstraněny příčky nenosné. Mám zahájit řízení o odstranění stavebních úprav? Znamenalo by to ty příčky nařídit znova vyzdít? S kým zahájit řízení podle 129/3. Úpravy neprvedl vlastník stavby ale nájemce. 13.5.2009 8:07:16314.5.2009 10:05:59
Dobrý den kolegové, mám na Vás jednoduchý dotaz. Vlastník stavby chce provést výměnu střešní eternitové krytiny obsahující azbest za novou krytinu azbest již neobsahující. Je nutné v tomto případě nutné vydávat stavební povolení, vzhledem k přítomnému azbestu? Díky. Lukáš 12.5.2009 6:25:33214.5.2009 13:55:24
Na územní souhlas a souhlas s ohlášením byly povoleny dvě stavby pro rekreaci,nyní chce stavebník tyto dvě rozestavěné stavby propojit - spojit v jednu stavbu. Jak povolit tuto změnu? Jen na souhlas s ohlášením změny nedokončené stavby? A jak povolit ono umístění propojení, na nějakou změnu územního souhlasu? (Pořád půjde o stavbu do 150 m2) 11.5.2009 13:49:03212.5.2009 7:48:04
Chtěla jsem se zeptat, jestli někdo víte, co znamená, když mám postavit "dům venkovského typu" dle stavebního úřadu. Můžu někde najít rozměry oken, typ střechy...a tak Natalie 11.5.2009 12:51:25620.5.2009 16:44:51
Dobrý den, rád bych se zeptal, dle jakého ustanovení umísťujete zpevněné plochy, konkrétně se mi jedná o chodníček od nově realizovaného vstupu budovy k místní komunikaci (chodníček cca 10 m2). Jedná se o zpevněou plochu v uzavřeném areálu mateřské školy, tak bych mohl využít ustanovení § 96 odst. 2 písm. d) ...ale jak by to vypadalo obecně, kde máme zachyceny ony zpevněné plochy (nejedná se o plochy manipulační, atd.) Děkuji. 11.5.2009 11:59:231513.5.2009 11:04:02
Měl by stavební úřad kontrolovat a jak, zda jsou v době platnosti územního souhlasu nebo územního rozhodnutí stavby pro které toto postačí skutečně zahájeny ? RS 6.5.2009 12:40:2136.5.2009 13:29:21
Kolegové jak řešíte situaci, kdy uplynula platnost ohlášení (např. stav. úpravy RD) a není zřejmé zda stavebník stavbu záhájil protože m.j. nesplnil povinnosti dle § 152 SZ ? RS 6.5.2009 12:28:57177.5.2009 14:55:22
Ohlášení změny užívání skladových prostor na zám. dílnu bez stavebních úprav, soulad s ÚP, Hyg+hasiči souhlas. Kdy má "ohlašovatel" provést opatření jako jsou HP, protipož.nátěry a dveře? Když to udělá předem, neví, jestli dostane souhlas a dělal by to marně, po souhlasu už to udělat nemusí, protože já mu nemůžu v souhlasu uložit podmínku. 6.5.2009 8:53:1267.5.2009 8:49:49
Dobrý den,prosím o radu.Cca 1,5m od hranice mého pozemku v chat.oblasti /v Kn využití jako sportoviště/,byla energ.společností postavena stožárová trafostanice 22kV bez mého vědomí, nebyla jsem přizvána jako účastník spojeného územního a stavebního řízení.Nyní,ještě před vydáním kolaudačníko souhlasu jsem podala písemný nesouhlas se zásahem ochr.pásma a omezení využití mého pozemku vzniklým břemenem.Při místním šetření se zástupce společnosti vyjádřil tak,že sloup trafostanice nestojí na mém pozemku, tedy nejsem přímo dotčena stavbou.Jaký je Váš názor? Dáša V. 6.5.2009 8:51:00419.5.2009 8:20:19
Dobrý den, chtěl bych Vám položit jeden dotaz. Vlastním pozemek a při plánované stavbě RD jsem zjistil, že na mém pozemku je uložen plynovod. Na příslušném SÚ jsme zjistil, že mé pozemky neměly být stavbou STL plynovodu (rok 1996) vůbec dotčeny. Stavební a kolaudační rozhodnutí bylo vydáno pro jiné parcely, než je ta moje. Přesto tato síť je vedena přes tento pozemek). Vlastníkem sítě je v současné době JMP Net, s.r.o. (člen skupiny RWE). Věcné břemeno není zřízeno. Jelikož bych chtěl stavbu zahájit na podzim tohoto roku a vlastník sítě na naši žádost o vymístění plynovodu reaguje ve smyslu, že nejdříve až příštím rokem. Tady je můj dotaz: může v tomto směru konat i stavební úřad? Předem děkuji za Vaše reakce, popř. doporučení k řešení celé záležitosti. JP 5.5.2009 15:03:311411.6.2009 21:55:16
Vlastník olásil závady na stavbě! Vlastník podle § 152 odst. 1 písm b) sz. nahlásil závady na stavbě. Doložil statické posouzení, kde závěrem je konstatováno, že stavba není nadále obyvatelná. Při kontrolní prohlídce jsem zjistil, že na stavbě jsou již nějaké zabezpečovací práce provedeny a že není provedena nutná udržba stavby. Ze statického posudku vyplývá, že riziko ohrožení života je vysoké a že pro podrobný popis zabezpečovacích prací a sanace je třeba provést dlouhodobé šetření, po dobu kterého není možno stavbu obývat. Nemáte skušenosti s touto problematikou. napadá mě, že bych vyzval vlastníka k provedení udržovacích prací a doložení popisu nutných zebezpečovacích prací? 4.5.2009 14:49:02313.5.2009 8:04:30
Prosím, jak povolujete "vnitřní rozvody plynu"? Mám tady pokyn od kolegy, že toto se povoluje na stavební povolení. Je to tak a kde to popřípadě najdu? Díky Hana 4.5.2009 12:08:3645.5.2009 13:44:54
Odvolání proti pokutě, obviněnou zastupuje právník a uvádí, že se obviněná odvolává proti rozh a žádá o poskytnutí lhůty 10dnů k jeho písemnému odůvodnění. Ještě jsem se s tím nesetkala, musím těch 10 čekat a pak postoupit kraji? Odvolávající se je jediný účastník, takže nebudu nikoho vyrozumívat. Díky petra 4.5.2009 7:42:5934.5.2009 14:50:42
Prosím víte někdo, jestli ještě platí, že nesmí být dveře z WC bez předsíňky přímo do obýváku? A kde je to uvedeno? A další věc: dneska mi tvrdil projektant, že je nový předpis, kde je uvedeno, že dveře z garáže do domu už nemusí být protipožární. Je to tak? 29.4.2009 16:45:02430.4.2009 7:39:57
Kolegové, řešil jste někdo provedení nutných zabezpečovacích prací firmou, jelikož stavebník je v nařízeném terminu neprovedl??? Je tam nutné provést "výběrové řízení", aby potom někdo neřekl, že jsme dali vydělat někomu a že ten druhý by to udělal za polovinu??? Jsou to přeci jenom veřejné finance. Děkuji za rady. zdena 29.4.2009 14:53:311111.5.2009 12:23:36
Přerušily jsme spojené ÚŘ a SŘ, stanovily lhůtu k doplnění, může stavebník požádat o prodloužení této lhůty? petra 29.4.2009 13:50:54329.4.2009 15:18:46
Musí být v bytovém domě ke každému bytu umístěn i sklep? Myslel jsem si, že je to jasné, ale nemohu v žádném předpise nebo normě najít oporu. ČSN obytné budovy to řeší je velice obecně a slovo sklep se tam vlastně ani nevyskytuje. Prosím Vás o jakýkoli odkaz. Děkuji. 27.4.2009 20:05:510
Dobrý den kolegové, potřeboval bych poradit s případem: Několik občanů města si stěžuje na hluk, který je způsobován hudební produkci v suterénním prostoru. byl jsem tam na kontrolní prohlídce, při které jsem zjistil, že stavba je v souladu s kolaudačním rozhodnutím. Jediné co jsem zjistil a co mi bylo divné, že v restauraci je volný prostor (dle mého názoru parket) a malinky prostor s aparatůrou pro hudbu. Na dotaz k čemu je užíván prostor sem dostal odpověď, že k provoz. restarace a prostor slouží jako společenská místnost k restauraci a aparatůra je k produkci hudby. Kolaudační rozhodnutí zní na RESTAURACE a stanovisko hygienika je HUDBA POUZE REPRODUKOVANÁ LUMENÁ K POSLECHU HOSTŮ. Mám také zápisy Městské policie, které prokazují, že o vikendech sem tam hudba hraje hlasitě. Dle mého názoru by toto měla řešit Hygiena. Lze uvažovat o užívní stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím, když návštěvníci tančí na parketě? V kolaudačním rzhodnutí není ani omezena provozní doba. Díky za názory případně odkazy na stanoviska. 27.4.2009 13:57:08529.4.2009 13:14:14
Kolegové, musí žadatel o zemědělskou stavbu dle § 55 odst. 4 a 5 vyhl. 137/1998 Sb. v nezastavěném území, kde je zpracován ÚP popř. regulativ, ve kterém však je stanoven zákaz staveb pro individuální rekreaci (za což lze pokládat např. chaty, chatky pouze drobné zahradkaření) být podnikatelem ? nebo tuto stavbu je schopna postavit i fyzická osoba (občan)?. Našli jste někde paragraf, který definuje či upravuje požadavek být podnikatelem při výše uvedené zemědělské stavbě ? Osobně se domnívám, že i občan může provádět zemědělství bez nutnosti být podnikatelem pokud títmo způsobem materiálně zajišťuje obživu své rodiny a nejde jen o zahradkaření na pár m2 plochy. Pro příklad žadatel má více jak 7500 m2 pozemku, což už opravdu lze považovat za rozsah zemědělství nikoliv zahradkaření. Jaké jsou Vaše konkrétní názory či zjištění ? . Díky 23.4.2009 17:56:24627.4.2009 16:28:40
Co udělat s podaným ohlášením stavby, která je již ale ve skutečnosti provedená? Jak vlastně naložit s ohlášením stavby, která ale vůbec do režimu ohlášení nespadá? Díky JB 23.4.2009 13:54:40114.5.2009 16:12:28
Dům z 30.let symetricky rozdělený na 2 stejné poloviny. Nový vlastník 1/2 hodlá v přízemí vyměnit původní okna za nepěkné nedělené, nižší a širší, vzhled (a duše) domu se výrazně pokazí, mohu SŘ přerušit a vyzvat k doložení vyjádření architekta když architekt není dotčený orgán, a na základě toho věc třeba i zamítnout? petra 22.4.2009 14:26:54423.4.2009 12:52:08
Dobrý den prosím o vyjádření k vydávání stavebního povolení nebo ohlášení v případě rekonstrukce výtahů v obytných (panelových) domech. Rekonstrukce výtahů se provádí v již stávající výtahové šachtě ocelová konstrukce opláštěná pletivovými rámy, šachta (ocelová konstrukce se v rámci rekonstrukce proslužuje o cca 25 cm na hloubku a do podlahy se musí zvětšit již stávající otvor). Je nutné stavební povolení , nebo ohlášení. Předem děkuji výtahy 21.4.2009 14:06:49223.4.2009 14:05:38
Vážení kolegové, mám dotaz. Jeden chytrý odstranil zemědělskou stavbu (bývalý kravín) bez povolení (ani žádné práce neohlásil).Ze stavby zůstala pouze základová deska a troška suti, větší část suti byla odvezena. Jak nyní postupovat? Vyzvat k bezodkladnému zastavení bouracích prací, zahájit řízení o přestupku a vést řízení o odstranění zbytku stavby? Nebo existuje i zde dodatečné povolení k odstranění stavby? Zákon to nijak neřeší nebo jsem to alespoň nenalezla. Můžete mi někdo poradit. Ještě navíc stavbu odstranil někdo jiný než vlastník a mám obavy, že skuteční vlastníci (dámy kolem osmdesátky) o tom vůbec neví. Děkuji za každou radu. 21.4.2009 8:56:02221.4.2009 15:05:28
Dobrý den,mám dotaz.Chtěla bych na svém pozemku vybudovat ČOV,musím mít také povolení od sousedů,kteří bydlí přes ulici a okolo nás? A taky se chci zeptat,jestli existuje definice"soused"podle zákonů?Děkuji předem za Vaše odpovědi. Petra 21.4.2009 7:17:44321.4.2009 7:57:08
Kolegové, mám starý dům v řadové zástavbě, kde v obvodové stěně v hranici pozemku je luxferové okno z koupelny. Soused chce postavit přístavbu ke svému RD tak, že obvodovou stěnu přistaví k obvodové stěně sousedního RD s tímto okénkem ... vznikl spor! Co dál? Jaký máte názor? Děkuji! 20.4.2009 13:35:32723.4.2009 8:20:49
Kolegové, nemohu se dopídit, který zvláštní předpis stanovuje provádět revize elektrického zařízení např. v interiérech RD, jediné co jsem zatím našel ve vyhl.č. 48/1982, k zajištění bezpečnosti práce, je povinnost provádění revizí ALE!!! pouze u zařízení podnikajících osob (organizace podléhající dozoru orgánů státního odborného dozoru...). Dotazoval jsem se i revizních techniků, nic méně ti se ohánějí pouze určitými normami, jinak neví. Pokud znáte opověď na tuto záležitost, poraďte. Děkuji. P:S. 17.4.2009 8:28:080
Vážení kolegové!! Prosím o radu. Na co povolit fotovoltaickou elektrárnu na střeše rodinného domu?? Do jakého výkonu může být na střeše RD? Postačí územní souhlas? Děkuji Jirka P. 16.4.2009 12:54:49217.4.2009 9:37:36
Dobrý den, kolegové. Prosím o radu. Jaký je postup stavebního úřadu, resp. jaké podklady požadovat u novostavby tzv. energeticky pasivního domu. Když příjde občan a chce tuto stavbu povolit, co po něm mám chtít, aby mi zdokladoval právě tu energetickou pasivitu? Jeden človíček přišel, že chce klasiský RD, ale po získání informací o dotacích to chce povolit jako energeticky pasivní....co tedy po něm mám chtít? Díky za názory. 15.4.2009 15:16:15148.5.2009 17:21:35
Část stavby (2 byty v paneláku) jsou užívány v rozporu s kolaudačním rozhodnutím - jako "provozovny erotických služeb". Ostatní nájemníci si stěžují, chtějí věc řešit. Samozřejmě to skončilo na stavebním. Máte někdo zkušenosti (nikoli osobní)? Předpokládám, že nás majitel do bytů nevpustí.... Hroch 10.4.2009 14:04:182218.4.2009 21:56:18
Dostala jsem poštou žádost o SP na garáž, nepředcházelo ÚR ani ÚS, nabízí se mi §111, odst. 3b, že PD není v souladu s podmínkami ÚR nebo ÚS, ale když vůbec nejsou, tak jaký soulad mám zkoumat, NEBO přerušit podle §64 SŘ a vyzvat dle §45 k podání žádosti o ÚR? petra 9.4.2009 13:59:23614.4.2009 14:38:49
Dobrý den, prosím o radu. Nájemník si stěžuje na špatný stav komínového tělesa (tuhá paliva) a na to, že mu spaliny vnikají do bytové jednotky, kterou užívá. Provedli jsme kontrolní prohlídku, při které jsem nezjistili, že by jeho stížnost byla oprávněná (seznali jsme pouze pár prasklin v nadstřešní části komínu). Jde o to, jaký doklad a na základě jakého ustanovení máme po vlastníku stavby vyžadovat revizi nebo jiné osvědčení...(?). Předem díky za názory a odkazy na příslušné §. 8.4.2009 13:12:093916.4.2009 7:46:40
ČEZ vyžaduje po obcích jejich stanovisko k umístění FVE. Nevíte na základě jakého předpisu to mohou požadovat? Kdo je v obci kopetentní takový souhlas vydat? Jedná se o souhlas k záměru, nikoliv tedy o souhlas obce jako účastníhka řízení. lenka.b 7.4.2009 11:14:33129.4.2009 14:25:41
Zdravím všechny kolegy a prosím o radu. Na konci slepé komunikace je parkoviště - stavba jako taková je města. Pozemek pod ním je soukromé osoby, která si je chce oplotit a vybírat parkovné. Stojím mezi dvěma stranami - vlastníkem, který tvrdí, že pozemek je jeho, že za něj odvádí daně a nemůže o užívat a vydělávat na něm, a městem, které tvrdí, že parkoviště vybudovalo město sice na cizím pozemku a je tu právo vydržení (ale to ve vztahu k městu snad ani není). Prosím o odkazy na §§, o které bych se mohla opřít. Děkuji. Lenka 6.4.2009 15:16:06109.4.2009 9:12:45
Prosím o radu. Bylo vydáno rozhodnutí v rámci řízení o odstranění nepovolených stavebních úprav v prodejně situované v 1. NP bytového domu. Nařídilo se odstranit nepovolené stavební úpravy včetně obnovení do původního stavu (mimo jiné i osazení oken). Všechny práce bylo nařízeno provést v určitém termínu. Část podstatných prací vlastník provedl ve lhůtě, zbývá osazení oken. Vlastník požádal o prodloužení termínu dokončení těchto prací. Jaké řízení dle jakého ustanovení máme zahájit? K případnému prodloužení lhůty pro plnění je nezbytný souhlas ostatních vlastníků jednotek? Okna chybí v nosném obvodovém zdivu budovy. NR 6.4.2009 15:00:1147.4.2009 8:08:24
zdravím klegové ! Vyžadoval by podle Vás povolení ohradník na zvířata. jedná se o kůly a elektrickým lankem. 6.4.2009 13:59:03139.4.2009 7:35:32
Jěště k dotazu ze dne 24.3. - z podnětu souseda proběhla kontrolní prohlídka stavby, kde bylo mezi sousedy dohodnuto: pevné připevnění plechu na střechu + sněh. zábrany. Toto však splněno nebylo a druhý soused se splnění závazku domáhá. Stavba je nezkolaudovaná - dá se s tím něco dělat!!! 6.4.2009 13:30:1226.4.2009 17:29:02
Prosím Vás, jak povolit fotovoltaické panely na střeše RD? Stavebník podal sám od sebe oznámení pro územní souhlas :-)Děkuji 2.4.2009 8:37:06107.4.2009 7:47:50
Stavebník chce provést fotovoltaickou elektrárnu. Na své zahradě u RD umístí solární panely cca 40 m2 získáná energie bude zásobovat RD a přebytek bude dodáván do sítě. Jak by jste toto povolili. Lukáš 1.4.2009 11:09:062215.4.2009 7:47:33
Tak jsem si pročetl návrh změnového zákona k novele stavebního zákona, konkrétně správní poplatky za vydaná rozhodnutí, územní souhlasy či ohlášení... No, popravdě je to docela soda. Už vidím jak od občana, který si chce stlouci kůlničku na dříví u rodinného domu vybírám 1000,- za územní souhlas. ...nebo položka 18 bod 2 vydání SP dle nákladu stavby :) 1.4.2009 9:17:341116.4.2009 9:57:14
Stavební povolení na stavební úpravy RD se vznikem druhé bytové jednotky - nové parkovací stání pro novou bytovou jednotku je navrženo na sousedním pozemku, který není ve vlastnictví stavebníka, v PD je uvedeno, že tato plocha bude zpevněna (není ale předmětem SP); tento pozemek navíc nemá povolen sjezd (navazuje na krajskou silnici), ani nevím, jestli by byl vůbec povolen (nepřehledné místo). Navíc jsem zjistila, že RD nemá na příjezd přes soukromé pozemky zřízena žádná věcná břemena. Prosím o radu, zda to nějak řešit. RD stojí v těsné blízkosti krajské silnice, pozemek k RD skoro žádný a mezi silnicí a pozemkem RD je "nudle"cizího pozemku... JB 31.3.2009 14:38:5582.4.2009 8:14:57
Dobrý den,na zakoupeném 150 let starém domě jsem provedl rekonstrukci na základě ohlášky(dle starého zákona).Na udání souseda byly při místním šetření zjištěny práce nad rámec ohlášky.Střechu kůlny,původně pultovou jsem nahradil sedlovou.Úřad zahájil řízení o odstranění stavby.Dodal jsem projekt k dodatečnému povolení a úřad řízení zastavil.Jde mi ale o následující.Původní kůlna měla přesah pultovky cca půl metru nad sousední pozemek, protože stojí na hranici pozemku.Novou sedlovku jsem udělal se stejným přesahem.Úřad po mě nyní chce odstranit přesah. Sousedovi ale přesah nevadí(jde o jiného, než udávajícího souseda:) a je ochoten podepsat souhlas s přesahem.Existuje nějaký takový souhlas?Je třeba nějak dokazovat že i původní stavba měla tento přesah?Je možné situaci nějak řešit v momentě kdy projektant zakreslil střechu bez přesahu abych dosáhl zastavení řízení o odstranění stavby?Nějakou dodatečnou úpravou se souhlasem souseda do kolaudace?Jsme mladý pár za střechu jsme dali všechny peníze a odřezávat půl metru fungl nové střechy s oplechováním když sousedovi nevadí nám přijde zbytečné a nemůžem si ho dovolit. Střecha je ze šindelů a její zkrácení bude technicky složité. Moc děkuju za každou radu. Martin 29.3.2009 18:58:511331.3.2009 14:06:59
Dobrý den.Chci si postavit rekr.chatku do 25m2.CHatka prý může být podsklepena do 3m hloubky a 5m výšky s 1 patrem. Zajímá mě,zdali se 5m výška patrové chaty počítá od stropu sklepa,nebo dohromady i s 3m sklepem.Jestli jsem dobře pochopil pak tedy můžu postavit 2.5-3m hluboký sklep a na tomto sklepu 5m vysokou patrovou chatu.Nebo se mýlím.Uveďte mě prosím někdo na správnou míru. Díky za odpovědi.M MILOŠ 26.3.2009 16:59:03227.3.2009 10:25:42
Povolujete prosím síťované reklamy nebo plachty na fasádách budov (lankový rám ukotven ve fasádě pomocí kovových ok). Kdo s dotčených orgánů se k umístění vyjadřuje. Díky za odpovědi. Nela 25.3.2009 15:30:39266.4.2009 14:11:52
Máme s kolegy spor o tom, jak posoudit celkovou výměnu střešní konstrukce (dodrží se tvar a rozměry). Udržovací práce nebo ohláško popř.stavební povolení?Co vy na to? 25.3.2009 12:07:40352.4.2009 14:23:36
Kolegové, prosím, poraďte!! V loni, na základě podnětu souseda proběhla kontrolní prohlídka stavby, kde bylo mezi sousedy dohodnuto: pevné připevnění plechu na střechu + sněh. zábrany. Toto však splněno nebylo a druhý soused se splnění závazku domáhá.Mohu nebo musím něco nařídit? Nebo je odkázat na soud! Co s tím? :-) 24.3.2009 9:56:564527.3.2009 13:03:54
Kolegové mám dotaz, nevím zda se mi to podaří dostatečně popsat, ale pokusím se. Mám tady případ, kdy chce stavebník postavit rodinný dům do 150 m2. Obec má ÚP a stavbu je zde možné postavit. Problém je v tom, že stavebník by chtěl RD přistavit ke stávající garáži, která je cca 1m od hranice sousedního pozemku a na sousedním pozemku se nachází také garáž, která stojí přímo na hranici pozemku. Rodinný dům by tedy přímo navazoval na stávající garáž, ale byl by de facto umístěn jen 1m od hranice sousedního pozemku, kde je právě také garáž, požárně nebezpečný prostor RD by tedy zasahoval na stávající stavbu. Jak to posoudit, on by jinak musel s rodinným domem uskočit oproti té stávající garáži a to by vypadalo i dost divně. Nevím jestli je ten můj dotaz pochopitelný, kdyžtak upřesním díky PN 24.3.2009 9:30:12112.4.2009 14:28:55
Chtěl bych provést zastřešení terasy pergolou, která bude těsně u stěny domu. Velikost cca 15m2, bez základů jen bet.patky. Stačí ohlášení stavby, nebo budu potřebovat projekt, jak mě strašila paní na úřadě. Děkuji za radu. Budka Jan 23.3.2009 10:54:344826.4.2009 7:49:33
Pokud byla stavba řešena dodavatelsky, vyžadujete u závěrečné kontrolní prohlídky předávací protokol nebo ukončený stavební deník? A co děláte v případě, že se stavebník dostane se stavební firmou do sporu a nemá žádný doklad o ukončení stavby? Katka 22.3.2009 20:09:363330.3.2009 8:15:57
Dobrý den,chci stavět zahradníchatku do 25m2 na ohlájsem se na úřadech a zjistil jsem rozdílnéšku. Zjistil jsem,že stavba může být podsklepena do 3m hloubky a do 5m výšky s 1 nadzemním podlažím. Zajímá mě,zdali sklep musí být v zemi /pod úrovní terénu/,nebo do něj mohu mít vchod z venčí,Ptal jsem se na úřadech a zjistil jsem rozdílné názory na vchod do sklepa.Jedna verze zní,že vchod může být z venku dveřmi,nebotˇstavba bude realizována ve stráni,druhá verze je ta,že sklep musí být pod úrovní terénu a vchod do sklepa by měl být z přízemí chaty skrze podlahu. prosím o správné vyložení tohoto mého problému. Děkuji Miloš Miloš Hora 22.3.2009 8:12:41223.3.2009 7:25:30
Kolegové, S.O.S.! Vydala jsem územní rozhodnutí na stavbu rodinného domu, které ještě nenabylo právní moci, a dnes se mi ozval opomenutý účastník řízení - soused, kterého jsem opravdu neobeslala (vím, že někteří z vás budou kroutit hlavou, jak se mi něco takového mohlo stát, ale je to v nezdigitalizovaném území a pozemky jsou ještě původním katastru).Soused žádá zrušení rozhodnutí a nové projednání. Je jediným řešením pouze jeho odvolání a zaslání na kraj? Má s tím z vás někdo zkušenosti? Lenka 20.3.2009 13:09:211923.3.2009 16:32:19
dotaz na předčasné užívání stavby - stavební povolení dle starého SZ,kolaudace po staru, stavebník žádá o povolení předčasného užívání stavby - domnívám se, že to bude dle nového zákona § 123 nebo ne ? pyskor 19.3.2009 15:18:58420.3.2009 7:47:38
územní plán a ochranné pásmo Miroslav Dryják 19.3.2009 14:21:44220.3.2009 7:21:03
Dobrý den všem, mám dotaz. Kdo všechno smí vyhotovit diagram zastínění? Může to udělat stavebník sám a nebo na to musí být autorizovaná osoba, případně v jakém ustanovení je to uvedeno. Předem díky za názory. 18.3.2009 9:24:54830.3.2009 14:38:26
Vztahuje se 50m ochranné pásmo silnice první třídy dané zákonem i na budoucí silnici, která ještě není vybudovaná, ale je již zanesená v platné UP obce? Lze aplikovat tento zákon o ochranném pásmu i na ještě neuskutečněnou stavbu? Nemuže dojít k napadení, že se zákon vztahuje pouze na realizované stavby a nikoli na "fiktivní" ještě nerealizované? Tomáš V 16.3.2009 7:55:051418.3.2009 9:32:27
Kolegové, zejména ti co se zabýváte přestupky podle stavebního zákona, pokud jsou stavebníci manželé, kteří provádí stavbu RD "rukou společnou",řízení o přestupku je s nimi vedeno současně či s každým zvláště? Nemám s tím pražádné zkušenosti. Standartně bych řízení provedl dvě tj. každého zvláště, ale jedná se o stejný přestupek v záležitosti stejné stavby, ve stejném období....nebo mě napadla, ještě jedna možnost oznámit jedno řízení s projednáním a po ústním projednání vydat dvě rozhodnutí. R:G 11.3.2009 16:16:281816.3.2009 12:13:50
Kolegové, prosím Vás, je někde uvedeno procento max. zastavěnosti stavebního pozemku nebo něco podobného? Děkuji! 11.3.2009 16:15:482811.8.2016 13:14:10
Ohlášená stavba rodinného domu, soused vznesl tzv. občanskoprávní námitku (zpochybňuje vlastnictví pozemku). Kdyby se vedlo řízení, odkážu ho na soud, ale co s tím při ohlášení? Jana 11.3.2009 10:27:131425.5.2009 16:00:55
Kolegové, povolujete nějak výměnu přípojek? Nebo je to stavební úprava podle § 103 odst.1 pśm.b) bod 7? 11.3.2009 8:29:27511.3.2009 14:31:03
Lidičky, kdesi jsem četl, možná tady na diskusi, že při zahajování řízení o nařízení odstranění stavby se neuvádí termín, do kdy lze nahlížet do spisu, atd. s odůvodněním, že tam neplatí koncentrační zásada. Co vy na to? Přece když to tam nedáme, tak někdo přijde někdy po vydání rozhodnutí a bude tvrdit, že když tam nebyl termín, tak že může přijít kdykoliv. Sibi 9.3.2009 10:29:58159.3.2009 17:19:59
Radu prosím: byly nařízeny zabezpečovací práce podle § 135 SZ. Práce jsou hotovy, všichni jsou spokojeni. Co ale teď? Dělá se o ukončení protokol? Nebo se to kolauduje nebo co? Dík 9.3.2009 9:17:0349.3.2009 14:40:43
Prosím vás, bylo to tady už 150000x, ale ještě jednou - teď mi šéf vrátil Oznámení o zahájení stavebního řízení na rekonstrukci rodinného domu 195 m2, že nezvu dotčený orgán HYGIENU. Je prosím hygiena dotčeným orgánem u rodinných domů nad 150 m2 nebo jakýchkoliv rodinných domů? H 6.3.2009 9:04:122124.2.2018 17:24:50
vlastník bytu si chce ve svém bytě provést lokální topení (plynový kotel do komínu a topné tělesa s rozvody). Původně byl byt vytápěný gamatkama. Jak mám povolit toto vytápění. Je to v bytovém domě. 5.3.2009 14:33:075421.5.2015 9:01:58
ZÁBRADLÍ V RODINNÉM DOMĚ. Výplň zábradlí u RD není v § 38 odst.6 vyhl. 137/1998 Sb. řešena, ČSN není závazná. Jaké mezery v zábradlí, popř. jaká výplň tam tedy musí být? Domnívám se, že odst.2 § 38 se vztahuje jen na normové hodnoty zábradlí jako záchytné konstrukce, nikoliv jeho výplně. jf 5.3.2009 12:57:37169.3.2009 9:11:24
Dobrý den, měl bych dotaz ohledně umístění označení provozovny na stavbě, která je kulturní památkou. Dle ustanovení § 79 odst. 3 písm o) a odst. 4 stavebního zákona mi vyplývá, že takové označení provozovny, které je kotveno k obvodové zdi domu nad pochozí plochou chodníku, by vyžadovalo územní posouzení. V souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. c) bodu 11 a § 96 odst. 1 a 2 písm. a) stavebního zákona bych mohl vydat územní souhlas, čím by byla věc vyřízena. Jde mi o to, že v zelené knize, v poznámkách k § 103 je uveden výčet "staveb", které stavebník může realizovat bez souhlasu stavebního úřadu - v odrážce druhé se vloudilo i zmíněná označení provozovy. Pro mě je platné znění § 79 odst. 4 svaté a budu jej respektovat, i tak mě avšak vrtá hlavou, zda jsem náhodou něco nepřehlédl... Roman 4.3.2009 14:58:1414.3.2009 15:26:06
Kolegové řešili jste už někdy stavbu stáje pro jednoho koně v zástavbě RD (na vesnici)? V našem případě je jeden soused rázně proti. K2 4.3.2009 7:39:08359.3.2009 14:43:43
Také se Vám stává, že místně příslušné obce dají bez jakýchkoliv problémů souhlas ke stavbě, která je v rozporu s jejich vlastním územním plánem, který si sami schválili. Jen za minulý týden jsem zažil 3 takové případy, kdy si stavebník přinesl papír od obce, že se stavbou souhlasí a v jenom případě to bylo v nezastavitelném území a ve dvou případech v rozporu s regulativy uvedenými v jejich schválené vyhlášce. Je tohle normální nebo to je jen nějaký náš lokální problém, že starostové chtějí být hodní a my máme být ti zlí. Jan 3.3.2009 7:33:43174.3.2009 15:30:25
Hasiči - DO. Já vím, že to tady už bylo, ale nejsem si jistá, jestli jsou dotčeným orgánem i u změn dokončené stavby - nástavba a přístavba rodinného domu 180 m2. Dík 3.3.2009 6:57:5835.3.2009 9:08:37
Zdravím při pondělku. Když zjistíte černou, již užívanou stavbu, zahájíte řízení o odstranění, atd. atd. Když je dodatečně povolena, řízení o odstranění zastavíte. V tom problém není. Ale myslím si, že do doby dodatečného povolení by mělo být zakázáno její užívání. Podle čeho se to dá udělat? Nějak jsem v SZ nic pro takový případ nenašel. Jde mi o stavbu pro reklamu. Sibi 2.3.2009 8:13:311213.3.2009 7:43:38
Lze "exekuční příkaz" vztažený k určité nemovitosti brát jako jiné právo, na jehož základě je příslušný Exekuční úřad účastníkem řízení o dodatečném povolení stavby tj. dle § 27 odst. 2 správního řádu č. 500/2004 Sb. V tzv. jiných právech dle obč.zákoníku jsem to sice nenašel, nic méně se mi nezdá, že by to neznamenalo nic. Je to o to horší ,že se jedná o řízení, kdy to je samé odvolání či soudy a nerad bych to projel na základě špatného vymezení účastníků řízení. R.G 26.2.2009 13:41:57627.2.2009 11:24:13
Soused se rozhodl, že na svých pozemcích cca 4 tis. m2 vybuduje samostatně hospodařící stáje s počtem do 14 koní nad 3 roky a vlastním odchovem hříbat, provozovat agroturistiku, hipoterapii. Bydlíme sice na vesnici, ale v naší lokalitě jsou již 10 let kolaudovány nové domky se zahradami (10) a nikdo s tímto druhem podnikání nepočítal. Územní plán obce je ve fázy příprav. Na stavebním úřadě je postupováno podle starého plánu z roku 1960 a naše lokalita je prý nezastavěná oblast. Zmiňovaný areál těsně navazuje na naše zahrady a samotné stáje - dřevěné buňky jsou umístěné 5 m od nemovitosti jednoho z nás. Celý areál je již budován a to na základě povolení starosty obce z roku 2006. Podali jsme stížnost na zhoršení pohody bydlení na stavební úřad. Komunikace jsou tu takové, že dvě auta se nevyhnou. Nedokázal by prosím někdo poradit. marie 26.2.2009 10:42:40626.2.2009 16:01:01
Kolegové, vyžadujete k užívání stavby RD zprávy o provedení tlakových zkoušek vnitřní kanalizace, vodovodu a ÚT? Nenašel jsem nic, na základě čeho bych tyto doklady vyžadoval. Vycházím z toho, že tyto práce provádí k tomu oprávněná osoba (zajištění je povinností stavebníka, dodavatele či dozoru) a ta za tyto práce odpovídá a to včetně případné reklamace. P:S 26.2.2009 9:38:384723.3.2009 15:45:15
Můžeme v rámci jedné žádosti projednat a povolit soubor staveb, jehož součástí jsou dva rodinné domy oba se zastavěnou plochou do 150m2, umístěné na pozemcích za sebou (ve vztahu ke stávající komunikaci), se společným sjezdem a společnými "veřejnými částmi přípojek", samostatnými přípojkami od hranice pozemku s komunikací k jednotlivým rodinným domům a oplocení obou pozemků, pokud je jeden stavebník pro oba rodinné domy. Lze povolit společně oba rod. domy na územní souhlas s ohlášením nebo na spojené územní řízení se stavebním, nebo musí být každý rodinný dům povolen samostatně? Jana 25.2.2009 20:27:11309.3.2009 13:26:42
Kolegové, po dlouhém leč marném studování všemožných právních předpisů jsem došel k závěru, že zkoušku těsnosti žumpy na vyvážení si může vlastně každý udělat sám a to bez jakýchkoliv autorizací, živnostenských oprávnění atd. Ač se mi to nelíbí, nenašel jsem absolutně nic, čím by byla ustanovena povinnost či oprávnění určitých osob k tomuto úkonu, snad jen vyjma žump, které jsou výrobky plnící funkci stavby, ty jsou vyřešeny atestem. Dříve jsme vyžadovali zkoušky těsnosti po autorizovaných osobách či oprávněných dodavatelích stav. prací, ale nyní se domnívám, že to bylo nad rámec našich pravomocí. Máte jiné poznatky k této záležitosti? P.S 25.2.2009 17:17:51510.3.2009 10:45:54
Dobrý den kolegové a kolegyně ... mám drobný dotaz. Chceme provádět digitalizaci výkresů a spisů ze stavebního archivu. Je někde v zákoně zmínka o této povinnosti? V zákonech jsem to zatím nikde nenašel. Honza 25.2.2009 10:55:46326.2.2009 8:01:10
když zjistím, že autosevis je užván v rozporu s pracovníma hodinama, keré byly stanoveny v kolaudačním rozhodnutí. Mám to zaprotokolováno Městskou policií , která dělala kontroly. jak by jste tuto situaci řešili. Servis je v pronájmu. kolaudační rozhdonutí je vydáno na vlastníka stavby. Ja bych vyzvala vlastnka stavby podle 134 odst. 2 stav. zákona aby odstranil závadu zjištěnou při kontrolní prohlídce a pohrozila pokutou podle § 178 odst. 2. Iva 24.2.2009 13:15:442124.2.2012 14:07:31
S užíváním stavby může být započato v den, kdy kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci, to je jasný. Jak je to ale u kolaudačního suhlasu, užívání může být započato dnem vydání, dnem, kdy je písemnost dána k poštovní přepravě nebo dnem oznámení resp. převzetí písemnosti stavebníkem. Hlavně se mi jedná o mezidobí den vydání a den převzetí. 24.2.2009 11:31:29925.2.2009 13:37:53
Soubor staveb? jak si vysvětlujete § 4 odst. 1 stavebního zákona. Uvedu příklad: Stavebník staví RD do 150 m2, žumpu, el. přípojku a vodovodní obě do 50m. Můj postup je, že vše projednám na UPI a pak Ohláška podle § 106. No, ale Krajský úřad je názoru, že se musí ty přípoky povolit zvlašť na Územní souhlas. Ptám se tedy jak to provádíte, k čemu je pak ten § 4 odst. 1. Děkuji za názor Lukáš 24.2.2009 8:56:101325.2.2009 10:22:52
Vlastník rodinného domu zateplil dosud nevyužívané podkroví a vybudoval tam druhý byt, střešní okna už tam byla, takže vnější vzhled nezměnil. Tvrdí, že nezasahoval do nosných konstrukcí, nezměnila se mu požární bezpečnost a nezměnil způsob užívání, protože rodinný dům zůstal rodinným domem (třebaže se dvěma byty). Moc se mi to nezdá, hlavně ta požární bezpečnost. Přemýšlím, co s tím, nebo to nechat plavat. Jde o udání souseda. Co byste dělali? MK 24.2.2009 7:46:412825.2.2009 16:51:48
Mili kolegové, podělím se s Váma o jeden můj nynější případ. Při kolaudaci stavby rekonstrukce střechy z roku 2000, jsem zjistil, že není provedeno jen to co bylo povoleno, ale že je provedený i nový podkrovní byt (dvoupodlažní-půda byla předelena stropem). Okamžitě jsem zahájil řízení o odstranění nepovolené změny stavby před jejím dokončením. Stavebník původního stavebního povolení požádal o dodatečné povolení těchtoi změn a tak se to i povolilo. te´d ale řeším přestupek, zahájil jsem ho se stavebníkem stavby, ale ten mi tvrdí do očí, že stavbu neprováděl on ale osoba blízká a že neřekne kdo? Kuriozní na tom je, že tvrdí také, že není stavebníkem, že je stavebníkem původní povolené stavby rekonstukce střechy tu, že provedl a pak odjel do zahraničí na 10 let. mezitím, ale někdo provedl zten podkrovní byt (osoba blízká) a že tento podkrovní byrt a s ním spočívající úpravy nelze brát jako změnu stavby ale jako uplně samostatnou stavbu nebo stavební úpravu a tudíž je i jiný stavebník. Můj názor je, že se jedná o změnu stavby před jejím dokončením a že stavebník je stavebník původního povolení už jen tím, že požádal o dodatečné povolení stavby. Moc mi záleží na tom mít to dobře připravené v přépadě odvolání tak každou radu uvídám a také názor zda můj názor na věc je ok. Díky moc Martin 23.2.2009 20:50:243411.12.2009 22:25:51
Dotaz k §23 odst. 2 vyhl. č. 501/2006 Sb. Jak je to v případě předstupujících architektonických prvků (arkýře, římsy, balkóny ap.) v prolukách? Znamená to snad, že ve frontě historizujících (velmi plastických) fasád je jednoznačně předepsána hladká fasáda bez výjimky? Ing. arch. Eva Špelinová 23.2.2009 17:07:062525.2.2009 19:20:58
dělali byste něco s ohlášením, které bylo jeden den podáno a za dva dny vzato zpět? já nevim jestli to mám usnesením odložit a nebo s tím nedělat vůbec nic, ale už to prošlo přes podatelnu, tak nevím, aby to pak někdo nebral jako tichý souhlas PN 23.2.2009 13:51:21825.2.2009 9:00:45
Dobrý den vím, že mě někteří z Vás odkáží na stavební úřad, ale já jsem se na něj obrátila a to ve věci zhotovení pergoly v naší zahradě. Podali jsme žádost včetně průvodní zprávy jak pergola bude vypadat, situační umístění. Na podzim jsme jen vydláždili místo,a stavební úřad s námi zahájil řízení o odstranění započaté stavby a dále požaduje předložení projektové dokumentace od autorizovaného projektanta na pergolu o rozměrech 3x5 m, zastřešenou. Bohužel máme vlivného souseda. Je tento požadavek a postup ze strany SÚ správný. stavebník 23.2.2009 10:36:04144.6.2009 15:51:40
Žádost o stavební povolení (RD)doložený průkazem energetické náročnosti budov, zateplení dle ČSN, splňuje obecné technické požadavky, dům přesto spadl do energetické třídy D. Jak to řešíte? Gábina 20.2.2009 12:31:19421.2.2009 15:26:37
Prováděl někdo z Vás zrušení tichého souhlasu s užíváním i ohlášením stavby podle §156 odst. 2 správního řádu. Tento úkon mám provést s nařízením kú a moc se mě to nezdá. Je "tichý souhlas" osvědčení, vyjádření nebo sdělení? Mira 19.2.2009 8:19:02143.6.2009 23:04:03
Chci se jen ujistit, zda ke stavebnímu řízení smlouvy o výstavbě, o věcném břemeni a plné moci vyžadujete v originále (často nám předkládají neověřené kopie). Hela 18.2.2009 10:16:401921.7.2009 5:27:44
RD starý cca 50 let, 1,7 m od hranice pozemku, 10 m od sousedního RD. Nyní rekonstrukce podkroví na základě ohlášení, s výhradou souseda vůči střešním oknům. Vzdálenost spodní hrany střešního okna je min. 2,5 m od hranice pozemku. Jak postupovat, když stavitel doručil oznámení o změně stavby před dokončením, která zahrnuje 2 stř.okna (nad schodištěm + pracovna ). Dle vyhl.č.501/2006 chápu zákaz oken a otvorů ve svislé zdi, ale co střecha, pokud střešní okna splňují vzdálenostní limit? Děkuji za radu. Je jiné posouzení, pokud by se jednalo např.o světlíky ??? Vlasta P. 17.2.2009 15:38:16118.2.2009 8:04:41
Prosím o radu. Vedeme řízení o odstranění nepovolených stavebních úprav v podkroví RD. Stavěl bez stavebního povolení(dle starého SZ). Stavebníkem je menšinový spoluvlastník. Většinový nedal souhlas ke stavebním úpravám a dal podnět k zahájení řízení o odstranění. Řízení je vedeno dle starého SZ 50/1976, § 88 odst. 1 písm. b). Nařídili jsme odstranění jen stavebníkovi-menšinovému spoluvlastníkovi. Zdálo se nám nelogické nařizovat i druhému, který nestavěl.Nadřízený orgán nám to zrušil mimo jiné z důvodu, že je nutné nařídit odstranění i druhémenu spoluvlastníku. NR 17.2.2009 11:55:07818.2.2009 10:13:16
Vážení kolegové, jak posuzujete okamžik zahájení stavby (z hlediska platnosti stavebního povolení na př.)a na základě jakého dokladu? Je to první zápis do stavebního deníku, převzetí staveniště, vytyčení stavby, první kopnutí? Máme případ, kdy stavebník tvrdí, že stavbu zahájil v době platnosti stavebního povolení a nyní požaduje změnu stavby před jejím dokončení předložením nového projektu. Sousedé tvrdí opak a dokládají to fotografiemi.¨ pozemku. Pavel 16.2.2009 10:57:112318.2.2009 8:16:29
prosím o radu ... potřebuji vyměnit okno do zahrady ... ale místo třídilného jen dvoudílné .... je potřeba stavební povolení , dům nesousedí s žádným jiným . na tu stranu je zahrádkářská kolonie....děkuji za odpověd blanka 12.2.2009 14:23:391713.2.2009 15:32:33
Máme obdobný problém jako je u příspěvku z 6.2.2009 - 8:18:03. Stavebník chce do zóny, která je ozn. dle územního plánu města jako zóna obytná smíšená, umístit na pozemek s rodinným domem dílnu pro opravu automobilů. Pozemek je umístěn v lokalitě, kde jsou postaveny pouze rodinné domy. V závazné vyhlášce k územímu plánu jsou pro tuto zónu přípustné mimo jiné i funkce nerušící výroby a služby. Neznáte někdo definici pojmu nerušící výroba a služba ? Je to činnost, která nesmí negativně ovlivnit sousední pozemky a stavby pro bydlení ani např. přípustnými limity hluku, exhalacemi...? 11.2.2009 11:04:561426.2.2009 9:23:22
Vážení kolegové, máte někdo zkušenost s rozhodnutím o obnovení tzv. "pokojného stavu" podle §5 zák.č.40/1964 Sb.? Vladimír 9.2.2009 15:36:201011.2.2009 19:38:07
Vydáno právomocné SP na přístavbu + stavební úpravy bytového domu v řadové zástavbě. Při provádění přístavby dodavatelským způsobem došlo ke zřícení zděných oplocení ve vlastnictví sousedů. Soused požaduje zastavení stavebních úprav. Ve stavebním zákoně jsem nenašla možný postih dodavatele. Co můžu v dané věci udělat víc, než upozornit dodavatele, stavebníka. NR 9.2.2009 15:24:4629.2.2009 20:15:11
Koupil jsem dům na vesnici s pozemkem, v jehož rohu stojí zděný prasečí chlívek (cca 4x3 m) se sedlovou střechou a zavedenou nefunkční elektřinou. Podle všeho se však jedná o černou stavbu odhadem tak 30 let starou. Stavba není zakreslena v katastrální mapě, nemám žádnou dokumentaci a původní majitel zemřel. Rád bych stavbu nejprve zlegalizoval a následně upravil na zahradní chatku. Kromě samotných oprav bych rád přistavěl jen komín. Prosím o radu, jak postupovat a zda případně budu potřebovat stavební povolení. Martin Kalina 7.2.2009 18:03:531811.2.2009 19:43:51
Kolegové! Vyžadujete,aby proj.dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení i pro ohlášení stavby musel vypracovávat pouze autorizovaný inženýr nebo autorizovaný architekt,nikoliv autorizovaný technik či autorizovaný stavitel? BP 6.2.2009 8:49:4236.2.2009 11:03:19
Jak mám posoudit hlučnost zámečnické dílny? Stávající zastavěné území, objekt původně celý k bydlení, v přízemí chce stavebník zám. dílnu, ve 2.NP bydlení, dle územního plánu se podnikatelská aktivita připouší s podmínkou, že okolní zástavba nesmí být narušována hlukem. 6.2.2009 8:18:031512.2.2009 14:50:20
Dobrý den kolegové, stavebník oznámil užívání novostavby RD. Má povinnost stavebník dokládat stavebnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce provedené revize (elektro, voda apod.) a jiné doklady??? Díky za radu. Lukáš 6.2.2009 8:05:55710.2.2009 13:42:09
Kolegové, prosím o radu. Jedná se o přípojku - elektro nad 50 m, která byla povolena stavebním povolením. Při závěrečné kontrolní prohlídce byla povolena do užívání je je to v souladu s PD. Po 3/4 roce se přislo na to, že na skutečným zaměření je přípojka posunutá o 3 metry na cizí pozemek. Jelikož tam byl soutisk čar, tak jsem to přehlédl. A ťeď nevím co s tím. Zda-li se dá ten souhlas s užíváním na základě kontrolní prohlídky nějak zrušit a zahájit řízení o odstranění stavby, nebo jestli se dá ze zákona požádat vlastníka pozemku o věcný břemeno. Tomáš 5.2.2009 12:41:2989.2.2009 13:15:53
Při rozhodování o změmě v užívání (bez satvebních úprav) bytu v bytové domě na provozovnu- kanceláře (celý byt zanikne) požadujete vyjdření dotčených orgánů - KHS a HZS ? Musí být zpracováno požárněbezpečnostní řešení? NR 5.2.2009 10:06:0635.2.2009 13:40:58
Setkali jste se někdy s tím, že po vás účastník řízení požadoval srovnávací studii původní a nové stavby pro posouzení změny a jejího vlivu na pohledové a prostorové cítění a to jak z vnitřních tak i z vnějších obytných prostor sousedního domu? Jedná se o klasickou uliční zástavbu, kde stavebník odstraní stávající rodinný dům a postaví zde nový. Soused však jako účastník řízení požaduje výše uvedenou studii a ještě navíc chce aby součástí studie byla vizualizace z podledových míst jeho domu. Nikdy jsem se s takovou hovadinou s prominutím nesetkala. Nevím jak to mám odůvodnit, když požadavek zamítnu jako neopodstatněný. Nejedná se o stavbu v památkové zóně ani nic podobného. Můžete mi někdo poradit? 5.2.2009 9:04:5455.2.2009 12:51:36
Prosím o názor, povolujete vrt pro tepelné čerpadlo za účelem - vytápění rodinného domu Nela 4.2.2009 16:02:59116.2.2009 12:29:16
Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu, nějak jsem se odpovědi nedopídila v odborné literatuře ani vyhlášce (pouze 369/2001). Otázka: v případě návrhu veřejné sauny( 10-15 os) je nutné zřizovat přístup pro imobilní osoby ( v dané obci není ani jeden vozíčkář). Je to nutné? Sauna bude zřizována ve stávající budově, kde není tolik prostoru pro přístup.. děkuji předem za rady Zuzana 4.2.2009 12:57:39105.2.2009 7:40:49
Kolegové, prosím o radu. Kde je určena docházková vzdálenost na zajištěná parkovací místa. Nemůžu to nikde najít - ve vyhl. 501/06 je docházková vzd. pouze k RD ale me se jedná o to, že dělám změnu v užívání a stavebník má zajištěná parkovací stání 400m od své provozovny ale jiná kolegyně pravila, že si musí zažádat o výjimku, že to není v docházkové vzdálenosti 200m ... a já to v žádný vyhlášce ani zákonu nemohu najít. :-( Honza 2.2.2009 14:44:1252.2.2009 16:19:53
Jak prosím hodnotíte zasklení (bezrámové) 1 balkonu na bytovém domě o celkem 60 bytech? A pokud by těch bytů bylo zasklených třeba polovina (kdyby se nájemníci dohodli)? Dík 2.2.2009 12:31:47133.2.2009 14:14:21
Dobrý den, prosila bych Vás o radu s určením 1.PP nebo 1. NP. V r. 1999 vydal SÚ stavební povolení na stavbu - 1.PP, v r. 2002 vydal povolení jejího prozatímního užívání a 31.12.2003 i kolaudoval jako 1.PP. Stavba má jedno podlaží, kdy dva referenční rohy stavby jsou 4,2 m pod úrovní přilehlého terénu a dva referenční body s úrovní terénu. Níže než 0.80 m pod úrovní terénu je pás v délce 42 metrů. V projektu je podlaží označeno jako 1.PP, ve stavebním povlení 1. PP, v kolaudačním rozhodnutí 1.PP. V r. 2005 bylo vydáno stavební povolení na nástavbu dalších 3 nadzemních podlaží. Podzemní a nadzemní část je funkčně a stavebně propojena, t.č. před kolaudací. Nyní žádá Finanční úřad rekolaudaci s tím, že 1. PP je 1. NP. Budova slouží k podnikání, nikoliv jako objekt bydlení. Nemůžete mi, prosím, pomoci s odkazem na právní úprav k určení podzemního a nadzemního podlaží?? Zatím jsme našli odkaz pouze na přílohu č. 1 k vyhlášce č. 540/2002 Sb., k zákonu č. 151/97 Sb., o oceňování nemovitostí, která říká: "Podlaží se rozdělují na podzemní a nadzemní. Za podzemní podlaží se považuje každé podlaží, které má úroveň horního líce podlahy v průměru níže než 0,80 m pod úrovní okolního terénu ve styku s lícem stavby. Pro výpočet průměru se uvažují místa ve čtyřech reprezentativních rozích posuzovaného podlaží." Je Vám známa ještě jiná právní úprava, ČSN nebo evropská norma, která by upravovala určení podlaží u staveb nesloužících k bydlení??? Velmi děkuji za pomoc. JItka 29.1.2009 16:04:02298.5.2009 0:52:16
Co myslíte kolegové? Těsně před vydáním rozhodnutí - nařízení odstranění stavby vlastník stavbu prodal. U katastrálního úřadu je zatím pouze podán návrh na vklad, ale vklad zatím nebyl proveden. Co s tím? 1. Pokračovat v řízení a nařídit odstranění původnímu vlastníku? (je vlastník totéž co stavebník ve smyslu § 2 c) stavebního zákona?) 2. Počkat na provedení vkladu, zastavit původní řízení a zahájit nové s novým vlastníkem? 27.1.2009 14:52:141028.1.2009 14:09:34
Vážení kolegové, nutné zabezpečovací práce podle § 135 lze nařídit pouze ve veřejném zájmu. Máte s tím nějaké zkušenosti? V našem případě jde o zchátralý rodinný dům, který dále poškozují bezdomovci, vlastník absolutně nereaguje na žádné výzvy, dům sice přímo nesousedí s komunikací,ale "pouze" s dalším rodinným domem, jehož majitelé se obávají možného požáru apod. Lze tady podle § 132 (3)brát za veřejný zájem písm c)? Obávám se, že pokud by tady mělo dojít k úhradě nákladů, bude je muset obec nakonec stejně vymáhat, a to se asi nedomůže, protože ten dům je v exekuci. Obávám se, že obec s tímto postupem nebude souhlasit. Děkuji za případné názory. Jarka Š. 26.1.2009 15:54:47427.1.2009 12:22:36
Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo neznáte bližší určení "Zemědělské stavby s bytovou jednotkou". Zvažuji stavbu na pozemku, který není v intravilánu a zároveň obec nemá plán rozvoje (obec je velmi malá). Dopátral jsem se pouze ve stavebním zákoně podmínky že 2/3 podlahových ploch budou pro zemědělskou výrobu a 1/3 pro byt. Předem děkuji za odpovědi. Zdeněk 26.1.2009 10:12:346823.4.2009 18:22:41
U novostavby RD 195m5, který je před dokončením(05-06/2209), chci provést změnu týkající se řešení kanalizace. Původně projektovanou jímku, bych nyní změnil na ČOV. 1) Je možné o tuto změnu požádat stavební úřad v rámci "žádosti o změnu před dokončením stavby" nebo je nutné samostatné ÚŘ/SP ? 2) Bude mít vliv tato změna na způsob kolaudace RD ? SP bylo vydáno 05/2006 a já se obávám, že případnou změnou by kolaudační proces již proběhl podle nového SZ(dodatečné požadavky - energetický štítek atd.). Jan Rokytný 25.1.2009 22:00:081420.4.2009 20:45:47
Dobrý den, prosím o radu. Jeden človíček žádá o odstranění stavby rodinného domu souseda zkolaudovaného v roce 1999, jelikož nebyl v roce 1986 účastníkem stavebního řízení. Nemám vůbec potuchy co mu k tomu mám říct. Předem díky za jakékoliv návrhy řešení. Vojta 22.1.2009 11:35:59923.1.2009 10:36:20
Komu posílíte kolaudační souhlas? Jen žadateli nebo i dotčeným orgánům, kteří dávali stanovisko ke kolaudaci? 22.1.2009 11:14:28222.1.2009 14:45:49
Zateplení bytového domu bylo povoleno na základě stavebního povolení. Stavba je dokončena. Vydáváte na tyto stavby kolaudační souhlas, nebo stačí oznámení o užívání stavby? 22.1.2009 10:02:22927.1.2009 12:48:07
Musí se k žádosti o dod povolení stavby RD (zákl.deska) dokládat radon? 22.1.2009 10:01:08423.1.2009 7:49:24
Může se za přestupek podle stavebního zákona uložit pokuta v blokovém řízení (do 1.000,-Kč)?Děkuji Dana 21.1.2009 16:38:14323.1.2009 10:21:36
Posílení volného vedení NN, částečně v nové trase. Vydávám ÚR a dál nebude nic podle § 103b)4. Uvažuji správně? 21.1.2009 8:02:20722.3.2009 7:30:54
Jaké úkony provádíte následně po uplynutí lhůty k odstranění stavby stanovené v rozhodnutí? Současně stavebník neoznámil v této lhůtě odstranění stavby. Nařídíte kontrolní prohlídku nebo ho nejdřív vyzvete ať sdělí zda stavbu již odstranil a upozorníte ho, že si nesplnil svou povinost danou rozhodnutím a současně, že zahájíte jeho výkon. Děkuji za názory. 20.1.2009 9:58:302216.11.2009 11:04:46
Zjednodušené územní řízení: Termín "zveřejnění" v § 95 odst. 4 SZ znamená fyzické připíchnutí na desku nebo oznámení (doručení),tj. po 15 dnech dle § 25 odst. 2 SŘ? Jedná se mi o to, jestli ZÚŘ trvá 15 nebo 30 dnů. Díky JP 19.1.2009 15:10:01112.2.2009 7:20:06
Černá stavba RD na pozemku u jiného RD. podle 501/2006, §21, odst.6, není možné u RD umístit další RD, ale když je už rozestavěný, mám chtít po stavebníkovi pozemek rozdělit? Stavebník může požádat o dod.pov.stavby a doložit podklady jako k žádosti o st.povolení, ale dělení pozemku by se už ve stavebním řízení nemělo řešit, takže opravdu nevím, díky Petra 19.1.2009 10:48:29620.1.2009 7:47:44
Jak naložit s nesouhlasem souseda s kolaudací ŘRD stavebníka,který při výstavbě své zdi neodizoloval své základy a zakončení své sedlové střechy od sousedovy zdi? Stavebník zbořil starou zeď v rozporu se svým stavebním povolením a soused nesouhlasí s kolaudací z důvodu nedodržení spáry a celkové její kvality mezi řadovými rodinnými domy.Existuje norma na spáru mezi ŘRD, dle čeho ji posuzovat? Zdenka Dubná 14.1.2009 11:06:09319.1.2009 7:51:32
Zdravím kolegyně a kolegy, mám takový oříšek, který se týká nařízení nezbytných úprav podle ustanovení § 137 stavebního zákona - toto ustanovení řeší za jakých okolností může stavební úřad nařídit nezbytné úpravy, dále řeší i pořízení dokumentace i příspěvek na zpracování této dokumentace. Vše by bylo v pořádku do té doby, než jsem si řekl, co když to vlastník stavby neprovede, ikdyž to má nařízený. Po prostudování ustanovení § 178 SZ jsem nenašel nic co by se hodilo k tomu, že když toto nařízení bude ignorovat a úpravy neprovede, tak že by se dopustil přestupku. Mohu vás poprosit o názory, popř. o zkušenosti s tímto používáním? Děkuji za obsáhlé odpovědi ;-) Honza 14.1.2009 7:37:06114.1.2009 8:42:32
Dobrý den, prosím Vás o radu. Vlastním pozemek, který je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště. Zároveň v územním plánu obce je tato plocha označena jako veřejná zeleň. Pozemek se nachází v zastavěném území v centru obce. Na pozemku kdysi stál rodiný dům. Obec souhlasí, aby tato plocha byla opět zastavěná. Jelikož chceme výstavbu RD zahájit co nejdříve, otázka z ní, zda máme i jiné možnosti postupu než je změna územního plánu. Existuje tedy jiná možnost postupu pro povolení výstavby RD na daném pozemku, než změnou územního plánu? Děkuji za odpověď a případný rozbor jednotlivých možností postupu. Jaroslav 13.1.2009 22:46:172113.4.2009 17:45:20
Začátkem 12/08 tady proběhla diskuse o jisté firmě, která požadovala údaje z úřední desky, odpověděla jsem jim že vše požadované je stále na webových stránkách úřadu, včera se ozvali, že sice děkují ale není to dostačující a chtějí vše poslat mejlem, k požadavku přidali stavebka a navíc vše ještě za další měsíc. §6 zák. 106 odst.2 říká, že pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí info, povinný subjekt mu ji poskytne. Takže mi nic jiného nezbývá?(!!!!) petra 13.1.2009 12:52:432016.1.2009 11:24:35
Dotaz: jaká je u Vás praxe - je silniční správní úřad obce XY (ve věci povolení sjezdu z místní komunikace) dotčeným orgánem? Pokud ano, koho obesíláte - "Obecní úřad obce XY" nebo na "obec XY"? Přiznám se, mám v to chaos. Podle mě na Obecní úřad obce XY, ale názory se u nás různí. A je v pořádku, když rozhodnutí o sjezdu vydá "Obecní úřad obce XY", ale razítko je "obec XY"? JB 13.1.2009 12:45:07719.1.2009 10:36:08
Dobrý den kolegové, nemáte někde ve svém PC vypracované otázky na ZOZ. Stačila by mi zvláštní část na stavební zákon (32 otázek územní rozhodování a 50 stavební řád a vyvlastnění). Předem děkuji za poskytnutí). Lukáš 12.1.2009 11:03:16312.1.2009 16:29:26
Stavba o zastavěné ploše 149m2, v projektu se ale počítá s vnější tepelnou izolací, která už překračuje 150m2. Počítáte tepelnou izolaci do zastavěné plochy? Pavel Navrátil 12.1.2009 9:54:131015.1.2009 14:55:25
Kolegové, co děláte, když zjistíte, že v objektu ve vašem správním obvodě hořelo, praskla voda... Chodíte na kontrolní prohlídky a nařizujete zabezpečovací práce, statické posouzení...? Nebo to necháváte na vlastníkovi stavby? Díky za odpovědi. Lenka 12.1.2009 9:28:54312.1.2009 14:50:11
Dobry den, v obcich, ktere nemaji vypracovany UP lze dle zakona umistovat do nezastavenych uzemi stavby pro zemedelstvi urcene max. z 1/3 i pro bydleni. V zakone vsak jiz neni receno, jak je to v nezastavenych uzemich obci s platnym UP. Je zde pouze psano ze v nezastavenem uzemi lze umistovat stavby pro zemedelstvi. Lze v uzemi urcenem platnym UP k zemedelskym ucelim (TTP) postavit stavbu pro zemedelstvi, jejiz soucasti by byly i obytne mistnosti (kuchyne, loznice, kancelar apod.). Konkretne se jedna o stavbu mensi zemedelske usedlosti (chlivky pro nekolik ovci a vepre, kurnik, sklad sena a ostatnich krmiv, sklad naradi, pristresek pro traktor). Prakticky totiz neni mozne starat se o hospodarska zvirata bez moznosti alespon obcasneho prespani, priprav jidla apod.). Predem velice dekuji za odpoved. 9.1.2009 12:38:5139.1.2009 14:12:01
Kolegové prosím o radu, stavebník postavil u rodinného domu načerno 2 přístřešky a kolny do 25 m2. Pro stavby by stačil pouze územní souhlas a nevyžadují povolení ani ohlášení. Není nám zcela jasné podle jakého písmene § 179 odst. 1 event. odst. 3 SZ se stavebník dopustil přestupku. V písm. f) je uvedeno, že ... provádí činnosti, ke kterým je třeba ÚR event. územ.souhlasu atd. Jak je to v případě, že stavebník stavbu již provedl, je dokončena cca 3 měsíce a činnosti tím pádem neprovádí ale stavbu užívá? KH 7.1.2009 13:15:2998.1.2009 12:50:18
Prosím radu, je k projednání správního deliktu povinné osobní projednání? Stavební firma začala stavět stavebníkovi na černo, výzvu na zastavení prací jsem poslala, ale teď nevím jak do toho spr.deliktu, díky 6.1.2009 9:06:1816.1.2009 11:38:47
REKLAMNÍ ZAŘÍZENÍ legálně v praxi - hledáme někoho zkušeného, seriózního a loajálního. Setkáváme se s výkladem:v pohybnostech úřad může rozhodnout tak jak rozhodnul. Děkuji Michenka Jaroslav Michenka 5.1.2009 19:45:161712.1.2009 13:02:08
Kolegové, chtěla jsem se zeptat, jak byste řešili tuto siutaci: V průběhu spojeného územního a stavebního řízení jsme zjistili, že stavba není v souladu s regulačním plánem, proto teď řízení ze společného řízení usnesením vyloučíme, žádost o územní řízení podle § 92 odst. 2 SZ zamítneme, ale nevíme si rady co se stavebním řízením, zda jej máme podle §66 SŘ zastavit nebo jen podle § 111 SZ přerušit. Děkuji moc za Vaše názory. 5.1.2009 9:45:4165.1.2009 15:48:47
Dobrý den, mám stavební pozemek jen o velikosti 35m2, vedený jako zbořeniště, je v CHKO u místní komunikace, ale mimo obec. Může mi někdo odpovědět, zda se na takovém pozemku podle nového stavebního zákona dá stavět (například malý srub?) Martina Kubešová 1.1.2009 14:26:0255.1.2009 7:50:58
http://www.acapela.tv/Winter-1-bbcaea4cd6ecd Novoroční přání 31.12.2008 11:07:390
Zajímalo by mne zda potřebuji stavební povolení na stávajicí stavbu (stavební bunka),která stojí na mém pozemku.Už jsem zaplatil pokutu3000kč za postaveni ,(udajně černé stavby)kterou jsem neohlásil.Je to stavba bez základu u které je dřevěná terasa také bez základu(nezávislá na stavbě).Stavba má 18m2 a terasa též. Hynek Stejkoza 30.12.2008 18:28:5053.6.2009 13:55:13
Dobrý den, Chtěl jsem se informovat o tom zda můžu žalovat Město když: V Květnu 2008 byl schválen UP.to jsem nakoupil materiál na stavbu začál jsem vyřizovat povolení mezi tím mě to zamytli kvůli vodě proto jsem si vyvrtál studnu vše papirově doloženo!! Když jsem měl studnu hotovou zrušil se Územ.plán. Ale co dělat materiál nakoupen tak jsem musel začít na černo bohužel jsem v nynější době udán hrozí mě pokuta kterou nechci zaplatit!!! Je možnost soud vyhrát??? žigo 22.12.2008 1:26:17931.12.2008 11:27:44
Podléhá nezastřešený oplocený psí kotec s boudou pro vlčáka na hranici pozemku územnímu souhlasu? Když plot,bazén,pergola,krb...ano? Zdenka Dubná 17.12.2008 18:38:092112.1.2009 13:09:29
Možná už to tady zaznělo, ale nemohu to najít.Může vůbec SVJ podat žádost o stavební povolení za všechny vlastníky byt.jednotek?( Má ode všech souhlas se stavbou). darre 17.12.2008 16:18:00319.12.2008 11:34:34
Muzete mi nekdo poradit co vse se da zmenit pri vystavbe rodinneho domu oproti schvalene projektove dokumentaci stavebnim uradem? Zajima mne predevsim vyska zakaldu a situacni umisteni stavby na pozemku. Dekuji Petra Flipovská 16.12.2008 16:16:31918.12.2008 14:37:18
Prosím o radu. Vlastník pozemku na zákonem předepsaném formuláři požádal o dělení pozemku. Na pozemku se nachází stavba bytového domu. Vlastníci BD žádost nepodali. Jak naložit s žádosti. Moje úvaha byla,že dle § 66 odst. 1 písm. b) usnesením řízení zastavím, protože dle § 82 odst. 3 SZ. žádost musí být podaná jak vlastníkem pozemku, tak vlastníky stavby. Jaký je Váš názor ? Rozhodují se mezi tím, zda-li mám řízení přerušit a vyzvat k podání žádosti, ale to je předse návrhové řízení (koho budu vyzývat, vlastníka pozemku, aby doplnil žádost o podpisy vastníky domu nebo přímo vlastníky domu? Zda se mi to míň smysluplné než rovnou řízení zastavit. Nela 16.12.2008 15:37:501518.12.2008 14:47:19
Kolegové, myslíte, že je nutno ke změně stavby před dokončením - prodloužení termínu k dokončení stavby RD, brát všechny DO, síťaře, atd. (tedy všechny, kdo byli účastníky stavebního řízení, ještě k tomu podle starého stavebního zákona),nebo stačí jen sousedy, kteří budou muset déle trpět v sousedství staveniště? Dík Hana 16.12.2008 9:07:22717.12.2008 7:35:01
Vlastním 2 pozemky vedle sebe. Na jednom stojí chata, u které jsem zažádal o zrušení. Na druhém pozemku chci postavit velkou chatu, ale porušil bych regulativ 15% zastavění plochy pozemku, který stanovil Územní plán. 1. Mohu počítat zastavěnost na obou pozemcích dohromady, nebo musím pozemky nejdříve scelit a vyčkat na zápis do katastru nemovitostí? 2. Započítává se do zastavěnosti i zrušená chata, která ještě fyzicky stojí? Václav Knotek 15.12.2008 14:39:07816.12.2008 13:27:20
Jak je to s povinností od roku 2009 dokládat ke stavebnímu povolení i rodinného domu energetický audit? eva 11.12.2008 14:58:594025.2.2009 15:48:56
Vážení kolegové, určitě někteří z Vás dostali žádost jisté firmy o poskytnutí informace, týkající se dokumentů umístěných na úředních deskách v určitém období. Jak se na tuto žádost díváte, budete tyto informace poskytovat? Je tato žádost v souladu se zák.č. 106/1999 Sb.? MS 9.12.2008 16:47:12816.12.2008 14:21:57
Zdravím zkušenější kolegy:-)Požadovali byste pro vsakovací jímku na dešťové vody u rekreační chaty posudek hydrogeologa? marika 9.12.2008 8:19:23412.12.2008 14:27:10
Kolegové, chcete po stavebníkovi u ověřování pasportu stavby revizi elektro? 5.12.2008 9:58:4748.12.2008 16:57:35
Dobrý den, prosím Vás o radu. Mám před sebou žádost o zjednodušené územní řízení pro umístění stavby oplocení na hranici tří pozemků (současně i změna druhu pozemku). Na tyto pozemky byl vydán exekuční příkaz k projeji. Je možné za současného stavu stavbu řešit i nadále, jestli ano, musí být dále něco doloženo, aby šlo nadále pokračovat? Děkuji za jakoukoli radu. Roman 5.12.2008 9:13:15510.12.2008 16:06:55
Zdravím, chtěl bych se zeptat, komu a jakou formou (doporučený dopis, vyhláška ....) se doručuje stavební povolení týkající se změny stavby v bytovém domě (klasická revitalizace paneláku - fasáda, balkóny, okna), kde jsou byty v osobním vlastnictví a je zřízeno společenství vlastníků - předpokládám, že dle § 115 odst. 5 věty druhé stavebního zákona by se stavební povolení mělo doručit všem vlastníkům jednotek, ale možná je někde stanovena výjimka, protože v některých případech by to bylo opravdz obrovské množství doručených stavebních povolení. Děkuji za odpověď Tomáš 5.12.2008 8:05:3255.12.2008 12:37:51
V našem paneláku jsme 3 osoby měli byty v osobním vlastnictví, zbytek bytů patřil městu,v r. 2006 byl zpracovám projekt na celkovou rekonstrukci panelového domu včetně výměny původních oken za nová plastová.Jenže nájemníci se rozhodli v tomto roce o zakoupení bytových jednotek a tak byla naše projektová dokumentace, kterou jsme si zaplatili a u které byla prodloužena platnost odstunuta na neurčito.Já jakožto vlastník bytu jsem si provedla výměnu stávajích oken za nová plastová v 11/08.Teď vzniklo nové společenství,/ 11/08/ a to požaduje menší plastová okna.Můj dotaz zni, protože já svoje okna již nezměním, zda stavební úřad může povolit výjimku, aby byla zachována moje okna azbytek vlastníku si mohl vyměnit okna za menší.Děkuji Marie 4.12.2008 12:14:07205.12.2008 14:10:48
Kolegové, prosím o radu: na RD má majitel hypotéku. Je hypoteční banka účastníkem stavebního řízení? A pokud je pro území zpracován územní plán, doručovalo by se bance veřejnou vyhláškou? Díky. H. 3.12.2008 13:37:1894.12.2008 8:54:32
kolegové zrychlujete odstranění stavby souhlasem s odstraněním nebo necháte stavebníka čekat třicet dnů na souhlas mlčky? soji 3.12.2008 10:02:2143.12.2008 15:16:13
Dobrý den kolegové, potřeboval bych poradit. Jedná se mi o to, zda je možné udělit pokutu za správní delikt (§ 180 stavebního zákona) příkazem (§ 150 správního řádu). Díky za radu. Lukáš 2.12.2008 14:30:47714.11.2009 13:18:54
Povolujete "nějak" průzkumné vrty? Vypadá to, že budu mít ohledně vrtu brzy s jedním stavebníkem problém, tak si dopředu zjišťuji všechny dostupné informace. U nás to řešíme tak, že pokud průzkumný vrt prokáže dostatek vody, vydáme územní rozhodnutí a vodoprávní úřad pak povolení. Ale nevím jestli už bysme neměli "něco" vydávat na samotný průzkumný nebo zkušební vrt. Máte s tím nějaké zkušenosti? díky za názory PN 2.12.2008 12:20:2583.12.2008 15:13:48
§ 21 odst. 5 vyhl.č. 501/2006 Sb. - umístění garáže na pozemku bytového domu, prosím o názor k této problematice, jedná se např. o bytový dům o 4 bytových jednotkách, kolik garáží lze povolit na tomto pozemku, 1 garáž?(která by obsahovala 4 stání)v ustanovení shora uvedeném je jasně napsáno, že lze umístit "garáž" nikoliv "garáže", přivítám názor jiných kolegů,zejména v návaznosti na ustanovení § 24 odst. 3 citované vyhlášky, tzn. že garáže se umisťují mimo plochy bydlení...., což by v tomto případě vyloučilo umístění 4 garáží u 4 bytového domu. Dana 2.12.2008 11:10:4733.12.2008 9:55:10
Podle jakého paragrafu správního řádu (§ 66 písm...? nebo jiný) zastavujete zahájené řízení o deliktu, když vám skutek obviněnému nepodřilo neprokázat? Děkuji. MR 2.12.2008 8:01:0422.12.2008 13:34:39
Jaká jsou práva a povinnosti při opravě oplocení.Platilo,že pravá strana oplocení,je v údržbě dotyčného majitele a ostatní strany na dohodě.Můžete mě to upřesnit jak to platí dnes?Děkuji. Petr Šůs 1.12.2008 21:26:5094.12.2008 12:54:21
Dobrý den Jsem z Olomouce a mám rodinný domek v blízkosti mrazíren s chladivem čpavek. Soused, který je přímo na hranici mrazíren chce postavit rodinný domek na svém pozemku. Velikost pozemku je 483m2 a široký je na začátku 2,2m vjezd z pevněné cesty a končí šířkoz 17 metrů. Jelikož mám na mojem pozemku i rekreační chatu s terasou a bazénem, který by mě jeho stavbou výrazně ovlivnil rekreaci rodinných příslušníků nesouhlasím s uvedenou stavbou.Terasa a bazén je vzdálen od budoucí stavby asi 3,5m.Jeho okno bude přímo nad mím bazenem a tím stratím jakékoliv soukromí. Bohužel vyhláška 137/1998 byla nahrazena vyhláškou 32/2008 a nemám jak tuto stavbu napadnout.Pokud postaví bude zahradní chata, terasa a bazén k rekreaci nepoužitelná.Rekreační chata byla zkolaoudována na rekreační účely a využívá ji celoročně celá moje rodina. Mám nějakou šanci aby novostavba nebyla realizována - děkuji za radu p.M.M. Misa 27.11.2008 12:57:091428.11.2008 19:17:46
Dobrý den. Kolegové,prosím Vás.Kde najdu , kdo je účastníkem řízení o kolaudačním souhlasu? Ve starém SZ to bylo dané. A ještě jedna otázka. Když bylo stavební povolení vydáno veřejnou vyhláškou, jak se vede řízení o kolaudačním souhlasu. Taky vyšhláškou? Už jsem z toho doslova "magor". Děkuji za nápady. PV 25.11.2008 11:44:51726.11.2008 9:01:55
mám dotaz jaká je vzdálenost od novostavby k sousednímu domu Franta 24.11.2008 16:25:18174.12.2008 13:38:28
Dobrý den, mohl by nám, prosím, někdo poradit, jak správně řešit rekonstrukci půdy cca 110 m2 v bytovém domě (cca 15 bytů) v Praze. Zda je nutné žádat o stavební povolení, nebo stačí jen ohlášení, případně jaké další orgány státní správy je třeba o vyjádření požádat. Předem děkuji za radu a přeji pěkný den L.Černá Lenka Černá 24.11.2008 12:48:0753.12.2008 17:00:02
Jak se postupuje v případě, když černá stavba je mimo zastavěné území, nelze tedy dodatečně povolit. Udělala jsem místní šetření, vyzvala stavebníka k zastavení prací, ale podle čeho projednat odstranění, nebo neprojednat a ihned nařídit odstranění rozhodnutím? 24.11.2008 9:41:29119.12.2008 8:18:33
POZOR!!! Vážení kolegové, dostalo se k nám pracovní znění návrhu ( ke dni 31.10.2008) připravované velké novely SZ kde v ustanovení § 13 se navrhuje zrušení městských a obecních úřadů , které tuto působnost vykonávali ke dni 31.12.2006. Domníváme se , že tímto dojde k oddálení veřejné správy od občanů a apelujeme na všechny zástupce obcí a měst s příslušnými stavebními úřady o podporu k zachování současného stavu. Prosíme o předání této zprávy dál. Jan 21.11.2008 7:03:52362.12.2008 7:24:31
Tak už je to tady. Dnes nám byl KÚ postoupen návrh novely SZ k připomínkování stav. úřady. Máme na to termín do 5.12.! Zapomeńte na všechno na co jste si už jakž takž "zvykli". Novela SZ bude mazec!!! RS 20.11.2008 14:36:411326.3.2009 13:25:35
Jakbyste postupovali, když při kontrolní prohlídce stavby si vlastník budovy nepřeje, aby vlastník pozemku pod touto budovou nevstoupil do budovy? Má tam údajně cenné věci a nedávno ho prý vykradli. Vlastník pozemku je ale vlastník pozemku. Mám právho vlastníka pozemku (pod budovou) do budovy nevpustit? Co s tím? Díky za názory! MR 19.11.2008 16:40:041925.11.2008 7:40:09
Stavební pozemek x ohlášení x změna využití území: Jak se u RD na ohlášení vymezuje stavební pozemek? A jak se změní pozemek kolem domu z orné na zahradu? Územko se vydávat přitom nebude a podmínky pro ohlášení jsou splněny. JP 19.11.2008 14:35:26824.11.2008 11:12:13
Kolegové...dozvěděl jsem se o metodickém pokynu, který každému referentovi odboru výstavby zaručuje 10 platovou třídu. V Ostravě už o to žádali ale je jich málo aby to bylo povoleno. Nevíte kde bych mohl najít tento metodický pokyn?? Přeci jenom 9 a 10 platová třída je rozdíl...a každá koruna dobrá!!! Jirka P. 19.11.2008 13:06:12620.11.2008 14:50:47
Dobrý den, prosím o radu. V květnu mi zahájila firma JK Stav komletní rekonstrukci bytu, která obsahovala WC, koupelnu, kuchyň a balkón(zasklení rámovou konstrukcí). Na vše (mimo zasklení balkónu) bylo bylo vydáno stavební povolení a vše se zdálo vpořádku. Bohužel asi po roce, když mě písemně oslovil většinový vlastník družstevních bytů SBd, že mám zasklený balkón na černo. Chyba byla ta, že jsem nedostal od JK Stavu dokumentaci o "Rekonstrukci bytu" a navíc mě majitel uklidnil tím že ji nepotřebuji a že ji předá na MÚ a na SBD. Po roce jsem zjistil, že majitel a současně osoba, kterou jsem písemně pověřil pro zastupování mé osoby na MÚ a SBD, nedoložil k dokumentaci ještě zasklení balkónu. Přitom mám od něj rozpočet rekonstrukce, kde si nárokuje finance na rámové zasklení. Samozřejmě SBD to ihned ohlásil na MÚ jako černou stavbu. A na MÚ mě hrozily vysokými pokutami s tí, že se mnou zahájí správní řízení o odstranění stavby. Jinak jsem si od nájemníku dodatečně vyběhal souhlas s rámovým provedením zasklení, který jsem předal na SBD. Poraďte co mám dělat, abych vše uvedl na správnou míru a snad neplatil žádnou pokutu. I když jak se říká za blbost se platí. Moc děkuji za rady a odpovědi. Dušan Dušan Klíma 18.11.2008 13:48:5958.1.2009 10:39:50
Dobrý den,jsem majitelkou bytu v SVBJ.Byt byl bez koupelny a WC.Mohu odvětrání z koupelny vyústit do spol.velké chodby, schodiště je vzdáleno 3,5 m. Milena Sedmíková 16.11.2008 18:36:45418.11.2008 9:01:38
Bydlím ve statutárním městě na severu Moravy. V části obce, kde vlastním zahradu o rozloze 2000m2 má město záměr realizovat výstavbu kanalizace a čističky odpadních vod. Jelikož majitelé rodinných domů, jichž se kanalizace bezprostředně týká odmítají umístění hlavního kanalizačního řadu a čističky na svých pozemcích, obrátilo se statutární město na mne s žádostí o odkoupení pozemku v jeho celkové výměře nebo jeho části. Zajímalo by mne, zda mi může být pozemek vyvlastněn, když s prodejem zásadně nesouhlasím. Jedná se zřejmě o veřejně prospěšnou stavbu pro cca 10 rodinných domů, ale mám ke svému pozemku dlouhodobý vztah a vyvlastnění bych těžce nesl. Nevím, zda existuje jiné řešení pro umístění čističky a jak toto zjistit. Nemáte někdo zkušenosti s vyvlastněním? Prosím, poradťe. Jiří Novák 15.11.2008 18:57:41918.11.2008 12:01:03
Kolegové dík za odpověd, ale ještě ke svému problému s horizontálním dělením RD. Majitelé po mě chtějí abych změnou účelu užívání změnila ten RD na RD se dvěma bytovýma jednotkama, každý dostal své číslo popisné - to dle mého názoru nelze. Takže pokud takový návrh na změnu učelu podají - měla bych zamítnout? Dík Lenka K. 13.11.2008 12:43:40714.11.2008 10:18:35
Dobrý den, v min. režimu si bez povolení majitel sousední nemovitosti - státní podnik Zelenina vybudoval okna do sousedního pozemku bez jakéholiv souhlasu majitelky sousedního pozemku. V roce 1990 byla budova vrácena v restituci zpět majiteli, který v roce 1993 prováděl nějaké rekonstrukce objektu - technologického zařízení, nejednalo se o legalizaci oken a nyní SÚ tvrdí, že podpisy účastníků byla legalizována i okna do vedlejšího pozemku. Jedná se o stavbu v řadové zástavbě a nyní nám SÚ tvrdí, že nám stavbu nepovolí, že když majitel nemovitosti bude trvat na zachování oken tak nám stavbu RD nepovolí. Vím že je tato diskuse určena pro SÚ, ale já bych prosila o vyjádření Krajského úřadu a nebo i Ministerstva pro místní rozvoj. V případě zaslání takového požadavku poštou Vám odpoví nejdříve za 60 dní. 13.11.2008 8:56:421220.11.2008 14:31:14
Dobrý den, žádám o radu zda lze rozdělit RD. Specialitka je v tom, že horizontálně. majitelé na mě dost tlačí a já nevím co s tím. Lze vůbec rozdělit takto dvouposchodový, podsklepený RD? Mají sice rozdělené přípojky, každý svůj vchod ale jak se vyřeší požárně - bezpečnostní řešení (v tomto případě tam nelze postavit protipožární zed). Taky nevím jak by se rozdělila parcela na které ten RD stojí (snad smlouvou o podílovém spoluvlastníctví) nevím. Prosím poradte Lenka K. 13.11.2008 8:30:26177.2.2012 15:56:33
Dobrý večer, mám následující dotaz: v současné době vyřizujeme doklady k zahájení přístavby stávajícího rodinného domu. Ten má zastavěnou ploch cca 95m2. Nová přístavba bude mít zastavěnou plochu cca 130 m2. Tím překročíme limit 150m2. Bylo nám sděleno, že jako fyzická osoba nebudeme moci provádět stavbu tzv. svépomocí. Budeme muset mít na určité práce stavební firmu která má opravnění stavby nad limit 150m2 provádět. Ale je nám jasné, že se nám tímto způsobem stavební práce neúměrně prodraží. Existuje nějaká legální cesta, jak se tomuto vyhnou a moci stavět svépomocí, na jednotlivé práce si sjednávat drobné řemeslníky? Existuje na výše uvedené nějaký zákon? Děkuji Marie 12.11.2008 20:11:242124.11.2008 13:15:52
Podá-li žadatel žádost o územnko na úmístění stavby, žádost o územko na dělení pozemku a žádost o územko na změnu využití území (z trvalý travní porostu na zahradu),tzn., že jsou 3 různé tiskopisy na ÚR, vedou se 3 územka? Lze všechna 3 spojit (společné řízení)? Okruh účastnků a doručování je stejné, že? Problém je v tom, že žadatl není výlučným vlastníkem dotčeného pozemku (dal jen souhlas). MR 10.11.2008 16:31:22511.11.2008 15:40:26
Dobrý den. Obracím se na Vás s prosbou o radu jak postupovat v náslewdujícím případě : Bydlím v řadovém rd a soused svůj dům zboural a začal stavět nový. Základovou desku udělal do výše cca 50 cm nad okolní terén a mezi ni a naši obvodovou stěnu dal pouze dřevotřísku-i když jsme požadovali nějakou hydroizolaci. Máme strach, že nám začne vlhnout zdivo. Myslím, že mezi řadovými domky by měla být i nějaká zvuková a tepelná izolace - nebo se pletu? Navíc v části u našeho domu bude mít garáž. Děkuji moc za radu. Milan 7.11.2008 14:10:43711.11.2008 7:50:27
opět fotovolt.panely: záměr je umístit jich asi 20 na střechu stodoly, trvám na stav.řízení - změna vzhledu, možná i požární odolnost, příp.zásah do nosné kontrukce, podle prováděcí firmy jde o výrobek plnící funkci stavby, považujete to také za výrobek plnící....? díky 6.11.2008 15:42:49812.11.2008 11:04:58
Možná, že to tady již bylo. Ale nedá mi to. Podle § 105 odst. 3 SZ se projekdová dokumentace připojuje k ohl. ve dvojím vyhotovení a v případě, že stavebník není vlastníkem ve trojím. V § 106 odst. 2 SZ se stanoví co dělat se dvěma vyhotoveními, ale už se zde nikde nepíše co s tím třetím ?! Nám je jasné, protože jsme myslící úředníci, že zákonodárce ve své velkomyslnosti jistě "myslel", že se to asi pošle vlastníkovi (my to tak také děláme) ale už to v zákoně nějak nenapsal ! Nejsem zbytečný šťoura a omlouvám se všem, kteří v tom nevidí problém (já také ne) ale nedá mi to. Pa 5.11.2008 14:18:401510.11.2008 17:00:42
Dobrý den, chci se dotázat, zda se pojmem "technická vybavenost" rozumí veřejná infrastruktura nebo jen technická infrastruktura. Vypadá to spíš jako slovíčkaření, ale důsledky raději nedomýšlet...Předem díky za vaše názory. Vojta 5.11.2008 13:32:2486.11.2008 12:36:02
Je ke změně zásadní vnitřní dispozice novostavby RD v rámci změny stavby před dokončením nutné vyjádření dotčených orgánů, pokud se nemění rozměry a umístění stavby? Jiri 4.11.2008 23:22:17126.11.2008 7:51:16
Kolegové, v obci máme dokončenou kanalizaci. Vesměs to jsou RD, kde je původní odkanalizování do žump, ale je jasné jak to při dnešní vybavenosti RD funguje. Nejdříve jsem to řešil přes starý SZ, přes nařízení nezbytných úprav, mělo to asi 50% úspěch, postupně se někdo napojil sám od sebe, ale někteří dobráci se na ni nechtějí napojit dodnes. A po novele už to tak jednoduché není, protože by v podstatě podle § 137 odst. 3 měli asi nárok na náhradu. Už jsem to konzultoval s krajem, zkoušel to na nich bez náhrady (nemají doklady o vývozech, přepady ze žump, spolupráce s vodoprávním úřadem je o ničem apod.) ale i tak bych tam při odvolání narazil. Tak jsem to nechal u ledu, a teď se zase na mě začíná tlačit, abych to zase nějak řešil. Další možnost je asi podle § 3 odst. 8 zák.č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích jim to uložit, ale tady pořádně nevím jak na to - asi obecně podle správního řádu. Nemáte někdo zkušenosti, jak to efektivně vyřešit? Dík Petr 4.11.2008 13:19:5885.11.2008 10:11:47
Dobrý den mám takovej dotaz.Chceme si s manželkou pořídit zahradku a naní umístit Mobilheim (mobilni domek).Co je všechno potřeba ze strany uřadu pro realizaci tohoto projektu? Miroslav 3.11.2008 20:47:3876.11.2008 8:48:03
Dobrý den, prosím o radu - chci si nechat zasklít lodžii a bylo mi řečeno, že již nemusím běhat po úřadech a ohlašovat tuto drobnou úpravu....Jak to tedy je? Děkuji Veronika 2.11.2008 20:39:52512.11.2008 8:12:22
Kolegové, vrátil se mi z kraje k dořešení problém!V obvodové stěně dvorního taktu RD, nacházející se ve společné hranici bylo dle sdělení obou sousedů cca před 30 lety provedeno luxferové okno z koupelny. Sousedé se v roce 1999 dohodli(před stavebním úřadem), že ten druhý soused, který nevlastní toto okno, provede přizdívku k obvodové stěně soused.RD a to po střechu svého přístřešku (který se v tom místě nachází ze soused.dvora). Tím došlo k zazdění luxferového okénka do koupelny.(v protokolu st.úř. žádné upozornění, že nesmí zazdít okénko nebylo)Co s tím teď mám dělat? Umí někdo poradit! Díky střechu přístřešku ve vlastnictví p. Bohuslava Dobeše. Tím došlo k zazdění luxferového okénka do koupelny. MH 30.10.2008 14:21:4243.11.2008 10:56:59
Je běžné vydavat povolení ke stavbě přízemního bungalovu 210 dní ? Bez jediného odvolání či jiného pozdržujicího kroku ? Martin Kopřiva 29.10.2008 13:26:531413.11.2008 13:34:49
může SÚ "odmítnout" potvrdit nabytí právní moci bez jakéhokoliv odvolání proti již vydanému SP ? Dne 25.8.2008 jsme si podali žádost o st. povolení (přičemž spojené řízení nám bylo zamítnuto a tak jsme již od 5.3.2008 řešili územko) a bylo nám ústně přislíbeno, že vzhledem k těm prostojům budeme mít stavební povolení do konce září. Na začátek října jsme tedy objednali firmu. Přesto došlo bezdůvodně ke zdržení a stavební povolení bylo vydáno až 7.10.2008, kdy už se započaly terénní úpravy. Předpokládal jsem, že se tímto vystavuji možnosti postihu, ale byl jsem v klidu, že SP už mám v ruce a nabytí právní moci nastane 22.10.2008. SÚ si ovšem myslí, že porušením SP, které zjisti 13.11.2008 toto nemůže nabýt právní moci. Přičemž v SP je jako jediný odkladný prostředek uvedeno včas podané a přípustné odvolání. Stejně tak to uvádí a zákon. A stejně tak postupuje mně známá praxe. Přesto SÚ jeden den po době, kdy mělo dojit k nabytí právní moci 22.10.2008, zaslal dopis o konání kontrolního dne a s poukazem na toto zjištění, které teprve nastane, odmítá vydat potvrzení o nabytí právní moci. Martin Kopřiva 29.10.2008 13:25:41923.10.2013 20:49:30
Prosím zkušenější o radu. Nájemce začal provádět těžbu kamene na pozemku, který je jiného vlastníka. Jedná se o terénní úpravy, kde mám vést řízení o jejich odstranění nebo těžba podléhá jinému zákonu? Lenka 29.10.2008 12:53:35530.10.2008 10:13:11
Dobrý den, prosím o radu. Dne 26.9.2008 nám byl vydán souhlas s provedením ohlášené stavby podle § 104 odst. 2 písm. a stavebního zákona. Odstupové vzdálenosti byly schváleny na 2m od hranice sousedních pozemků (západní a severní strana). Dne 30.9.2008 jsme v dobré víře, že je vše v pořádku začali stavět. Základovou desku jsme ale postavili ve vzdálenosti 2,3m od západní hranice a 3m od severní hranice. Během kontroly stavebním úřadem, která se konala dne 17.10.2008 a o které jsme nebyli předem informováni, jsem tuto změnu oznámila. Vzápětí jsme byli vyzváni k bezodkladnému zastavení prací a bylo zahájeno řízení o odstranění stavby podle § 129 odst. 1 písm. b), protože stavba je v rozporu s územně plánovací informací vydané dne 12.9.2008. Poraďte prosím, jak postupovat, aby řízení o odstranění stavby bylo zastaveno a mohli jsme pokračovat ve výstavbě. Dne 11.11.2008 měla již přijet stavební firma a začít montovat dřevostavbu. Děkuji. Šetková Radka 28.10.2008 15:54:052131.10.2008 14:03:39
Dobrý den, chtěl bych se Vás zeptat, zda-li je pravda, že před podáním ohlášení stavby RD do 150 m2 musí být vydaný alespoň územní souhlas na vybudování elektrické přípojky (do 50 m)? Prý je to z titulu nesplnění dopravní a technické infrastruktury. Chtěl bych podávat ohlášku RD do konce roku, ale znáte ČEZ, za 2 měsíce na tom nehli ani prstem. Mnohokrát děkuji za Vaše rady. David Vaněček 24.10.2008 16:04:2284.11.2008 12:58:10
Kolegové prosím o radu....donesla se nám zvěst, že již není nutné dělat výjimky z požárně nebezpečného přesahu!! Je to tak? A podle čeho §..zákon...vyhláška?? Jiří Polák 23.10.2008 14:04:21495.3.2010 10:44:14
Máňa s Blážou se nepohodly, a Máňa si řekla, že když je Bláža taková, tak musí zjistit, jestli má Bláža tu chatu u lesa povolenou a došla na SÚ se poinformovat. Jak mám takovou Máňu vyhodit, když není sousedem pozemku u lesa ani by nebyla z jiného důvodu účastníkem nějakého řízení a nic ji do toho není. Náhodou stavba povolená byla a Máňa sklapla, ale jak správně jednat v podobných případech? 23.10.2008 10:20:54723.10.2008 13:22:56
Prosím o radu - stavba v RD v špatném stavu, vlastník se od roku 1999 nedostavuje na úřad, nepřebírá poštu. V současné době je na dům nařízena exekuce (a né jedna, jsou toho 4 strany na výpise z KN). Můžu nařídit nutné zabepečovací práce způsobem: vykonám jako státní dozor kontrolní prohlídku, pak uvědomím o jejím provedení vlastníka (za použití fikce doručení)a vydám rozhodnutí o nařízení nutných ZP? Kdo bude v daném případě účastníkem řízení? Samozřejmě vlastník, ale co exekuční příkazy? Je vůbec exekuce jiné VĚCNÉ právo - mají být ti, v jejichž prospěch je exekuce nařízena, účastníky řízení? Jak je dopátrám? Děkuji moc za názory. Jenda 23.10.2008 8:33:59330.10.2008 11:05:15
Můžete mi prosím odpovědět, kdo může zpracovat výpočet oslunění pro dodatečné povolení stavby domku? Musí to být autorizovaná osoba? 22.10.2008 16:25:05122.10.2008 16:46:16
Když příjde stavebník se stavbou, která by splňovala vše pro ohlášení, ale on nechce doložit informovanost, tak hned podá žádost o stavební povolení. Kraj nám řekl, že stavby na ohlášení nelze dělat ve stavebním povolení, ale co mám tedy s tou žádostí o stavební povolení dělat, všechny požadované náležitosti jsou k této žádosti doloženy.Dík za názory. Dana 22.10.2008 14:15:122530.10.2008 11:16:37
Dobrý den, nevíte někdo, jestli je možné mít v mateřské škole venkovní nekryté schodiště, vysoké cca 2,7 m, které slouží pro přístup do 1NP a na zahradu? Školka je ve svahu, do 2NP, které je zhruba v úrovni chodníku (a silnice) vede šikmá rampa a na chodbě je výtah do 1NP, nekryté schodiště vede z úrovně chodníku dolů na úroveň 1NP a zahrady. Karel Chadima 22.10.2008 10:59:17222.10.2008 13:45:13
Kolegové, mám dotaz. Vydal jsem stavební povolení na stavební úpravy panelového domu (16 b.j.), součástí stav.úprav bylo zazdění spodní části balkónu a jeho zasklení. Po vydání rozhodnutí vyšlo najevo, že jeden z vlastníků bytové jednotky nesouhlasí s tímto způsobem úpravy a chce si ponechat původní balkón. Změní se tím samozřejmě celkový vzhled stavby. Zástupce vlastníků se na nás obrací, aby jsme nařídili vlastníku bytové jednotky aby respektoval vydané stavební povolení. Poradíte? Vítek 22.10.2008 9:09:17430.10.2008 11:21:35
Kolegové , jakou dokumentaci striktně berete při tzv.dodatečném povolení dle § 129 odst. SZ a § 115 SZ , když se jedná o stavbu podléhající pouze územnímu souhlasu,"přivřete oko" nebo opravdu dle vyhl.č. 499/06/Sb.???? Dříve nám § 18 odst.4 vyhl.č. 132/98Sb. umožnil dokumentaci zredukovat,ale podle vyhl.č. 499 to už asi nejde nebo neumím najít ten správný §...díky za radu Helča 21.10.2008 13:35:221229.10.2008 13:57:38
Dobrý den, mám takový dotaz. Soused postavil před několika lety garáž a 2 studnu , mne se neptal a ani nepřišel s žádnými plány nebo povolením a stavba stojí. Z dobrých vztahů sem to nechal být a neřešil. Jenže pak umřel a vlastnictví přešlo na jeho ženu a ta mi teď nechce povolit prodloužit přístřešek na auto z dřevených hranolů o 3 metry dopředu, aby se za sebe vešli 2 vozidla . Když sem ji řek že já taky problémy nedělal při výstavbě její garáže a studny tak řekla že je to můj problém. Při stavbě přístřešku bylo vše v pořádku a i plány podepsala ale s prodloužením nechce souhlasit. Proto se ptám zda je možné na ni podat oznámení z černých staveb na které nemá povolení, ikdyž je to už před lety. Děkuji Jiří KOTÁB 20.10.2008 19:18:28829.10.2008 16:25:59
Mám problem. souseda - jak by jste řešili stavební úpravy zbylé části hospodář.stavení(část u hranice se sousedem se rozpadla a vlastník "pouze"zajistil svah-§177odst.3 SZ); na zbývací části hosp.stavení /cca 7 m od souseda/, která je provozně propojena s podzemním sklepem, dojde ke změně střechy- sedl.za pult. Jak na to napasovat ohlášení? Děkuji 20.10.2008 15:38:35522.10.2008 11:03:48
Kolegové, dělá někdo z vás povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace? Nám kontrola z KÚ vytkla, že musíme tato povolení řešit i u přenosných reklamních tabulí, např. když si obchodník občas vystrčí na chodník plechovou tabuli typu "A" a křídou na ni napíše "dnes čerstvé chlebíčky". Co vy na to? Mně to přijde jako pitomost. Petra 20.10.2008 14:13:36321.10.2008 8:01:47
Dobrý den. Prosím o radu. Přišel mi stavebník, který by chtěl mít u rodinného domu soukromou hrobku. Jednalo by se o hrobku pro umístění dvou rakví (nad sebe). Lze vůbec něco takového povolit? Popřípadě co bych vlastně k tomu měl vyžadovat? Děkuji moc za rady. L.J. 20.10.2008 11:03:571021.10.2008 10:27:36
Dobrý den,prosím o radu.Jsem předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p.1681,1682 v katastrálním území Tišnov.Přímo s naším domem sousedí nepoužívaná kotelna,kterou město prodalo.Má se z ní stavět bytový dům.Zatím byl vydán souhlas s provedením ohlášené stavby,který se týká vybourání nevyužívaného topeniště kotelny a provedení sond pro zajištění stávajících základových poměrů.Začínají zde však probíhat stavební úpravy,na které se ohlášení nevstahuje.Dvakrát jsme žádali Stavební úřad,aby nám dal písemné vyjádření.Písemně jsme uvědomili úřad,že chceme být přibráni k řízení jako jeho účastníci řízení a stoho titulu být informováni o všech záležitostech,t.j. územní řízení,stavební povolení apod.,a mít také možnost vyjadřovat se ke všem rozhodnutím.Vyjádřili jsme písemný nesouhlas se záměrem takové stavby (uvedli jsme i důvody,které nás k nesouhlasu se stavbou vedly).Byl jsem na Stavebním úředě i osobně a bylo mě řečeno,že stavební povolení vydáno nebylo,že existuje jen jákási studie projektu a že budeme přibráni k řízení jako jeho účastníci.Stavba pokračuje dál bez stavebního povolení a my jsme k účasti také nebyli přizváni.Myslí na takové jednání stavební zákon ? My si myslíme,že v tomto případě a takovím jednáním je stavební zákon porušován.Na koho se máme obrátit ? Štveráček Petr 18.10.2008 18:55:36720.10.2008 11:43:56
Doplnění: a co § 130 odst. 2 stavebního zákona Majka 15.10.2008 8:53:180
Může mi někdo odpovědět, jak postupovat se stavbou přípojky, o které rozhodl soud, že ji musí stavebník odstranit do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozsudku? Co mu dát za podmínky pro odstránění a co s odkladním účinkem - odejmout? Majka 15.10.2008 7:27:071416.10.2008 12:48:03
Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby rodinného domu požadoval od stavebního úřadu stavebník (vlastník stavby) nějaký doklad o tom, že stavba je dokončena za účelem doložení dokončení stavby hypoteční bance a obecnímu úřadu v místě stavby (pro přidělení čp.). Jakým způsobem má stavebník dokazovat bance a obecnímu úřadu, že stavbu může již užívat (resp. že byla dokončena), když se nevydává žádný dokument jako dříve kolaudační rozhodnutí? Od kdy může obecní úřad vydat rozhodnutí o přidělení čp.?...až po 30 dnech po oznámení o užívání stavby? Iveta 15.10.2008 7:10:34724.10.2008 14:40:56
Fotovoltaická elektrárna a extravilán. Investor chce umístit fotovoltaickou elektrárnu na stavební parcele v extravilánu. Na stavební parcele je nevyužívaná chátrající hospodářská budova. Pro katastrální území neexistuje územní plán. Lze zbourat tuto budovu a umístit na tuto parcelu fotovoltaickou elektrárnu přestože neexistuje územní plán? Na jedné straně je tu umístění na stavební parcele v brownfieldu, na druhé straně je tu umístění v extravilánu bez územního plánu. Vycházím-li z metodického pokynu "Stavby a zařízení pro výrobu energie z vybraných obnovitelných zdrojů", tak mi to není jasné. Jirka 13.10.2008 22:51:37516.10.2008 7:40:44
Nedostane se stavební úřad do potíží, pokud vydá povolení na stavbu, kterou lze projednat jednodušším způsobem? Uvedu příklad: na stavbu, která je uvedena v §103 by vydal stavební povolení. Potížemi myslím "nezákoné" rozhodnutí, které by naopak vybudování stavby zásadně oddálilo. Milan S. 13.10.2008 15:33:291317.10.2008 10:23:38
Kolegové, jak u Vás řešíte reklamy? Dle nášeho názoru obrázek na fasádě domu sice reklamou je, ale nepodléhající stavebnímu zákonu (max. by šlo o změnu vzhledu - fasády). Což takhle plátno přichycené na zdivu. Podléhá SZ nebo né? Jak to u Vás řešíte? Každopádně musí být souhlas PČR DI, pokud je to u komunikace. Petr 13.10.2008 7:11:30613.10.2008 12:42:49
Kolegové, jak posuzuje hloubkové vrty pro telelná čerpadla země/voda? Já mám zato, že podle § 79 odst. 3 písm. l a § 103 odst. 1 písm. g) bod 1 to od nás nevyžaduje nic. Teď tady byl ale člověk z firmy, která vrty provádí a říkal, že bez něčeho od nás nemůže vrtnout! Ukazoval mi, co všechno jim jiné SÚ vydaly - územní souhlasy, územní rozhodnutí, stavební povolení... ,jen jeden papír - sdělení, se ztotožňoval s mým názorem. Jak to děláte u vás? Díky Jenda 10.10.2008 9:54:411614.10.2008 12:51:46
Nevím zda-li tu již toto téma bylo, ale myslíte si. že, když na stavbu třeba novostavbu RD, vydám územní souhlas, ke kterému mám souhlasy vlastníků sosedních pozemků a dotčených ......, tak potom k ohlášení už není nutno dokládat informovanost. Mám, ale souhlasy jen těch zákonem stanovených( čili těch jejichž práva mohou být dotčena), ale informovanost je nutná všech vlastníků sousedních pozemků........ Děkuji za Vaše názory. Dana 10.10.2008 9:42:56513.10.2008 11:22:35
Kolegové, měli jse už někdy případ stavby, která vyžadovala stavební povolení, ale nevyžaduje kolaudační souhlas? Jde o RD nad 150 m2, stavební povolení v r. 2007, dům je již dokončen a chce kolaudovat. Ve stavebním řízení vydali hasiči závazné stanovisko. Zvete HZS k závěrečné kontrolní prohlídce? Pokud ano, co vám k tomu hasiči dávají - zase závazné stanovisko (k užívání stavby), nebo jen nějaké vyjádření, či zápis do protokolu? PH 9.10.2008 7:43:3029.10.2008 11:20:57
Nevíte kolegové proč naši slavní poslanci neschválili při novele stavebního zákona, kde se píše m.j. o souboru staveb také změny v příslušných prováděcích vyhláškách. Např. příloha č. 1 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. s nějakým "souborem staveb" vůbec nepočítá ! Jak to řešíte u Vás ? RS 7.10.2008 12:14:50139.10.2008 14:22:37
Koupila jsem pozemek,pro stavbu svého rodinného domu. Po vyřízení všech povinných povoleních,jsem odnesla doklady na stavební úřad a žádala o konečné stavební povolení. V této chvíli se oběvil majitel z přilehlé provozovny,která byla postavena v době před revolucí a oznámil my,že pozemkem vede jeho elektrický kabel z jeho objektu. Kabel tudy opravdu vede,ale není nikde evidován! ani u elektraren,ani na stavebním úřadě a nemá na něj ani žádné věcné břemeno! Přesto se tento pán ohání nějakým zákonem z roku 1952 o automatickém vlastictví části mého pozemku, kde je umístněn jeho kabel! A tímto my brání k vydání povolení ke stavbě.Poraďte jak postupovat s tímto problémem? Radka 6.10.2008 20:15:1379.10.2008 8:03:05
Stavebník požádá o prodloužení lhůty k dokončení stavby (stavba na jeho pozemku bez napojení na sítě) - je možno prodloužit zápisem do deníku???? U nás se to zatím dělá jen rozhodnutím, ale nevím, jestli to není někdy zbytečné. JH 6.10.2008 8:14:54329.10.2008 8:18:41
Dobrý den,prosím o radu.Sousedé si zrekonstruovali nějako dílnu pro bydlení a na střeše postavili komín.Problém je v tom,že jsme ve stráni a komín máme 2 metry od zahrady ve výšce kolen,takže si umíte představit,co máme v domě,když zatopí...Existuje způsob,jak se bránit?Navíc jsem si jistý,že na to nemají povolení.Prosím o pomoc. Jirka R. 5.10.2008 15:38:1536.10.2008 8:21:04
Měl bych dotaz týkající se černé stavby - odvíjí se pokuta podle toho co stavebník na černo postaví (jak je se stavbou daleko) nebo je pokuta jasně daná ať jsou postavené základy nebo hrubá stavba? Je na úřadu jakou udělí pokutu? Pavel M. 3.10.2008 12:49:3257.10.2008 15:45:04
Hledám definici plotu jako stavby. Pomozte, jestli o nějaké víte. BP 1.10.2008 11:22:101120.11.2009 13:14:15
Vydáváte nějaké sdělení či souhlas s užíváním stavby v případě, kdy stavebník oznámí užívání stavby a byla provedena závěrečná kontrolní prohlídka? Nevydává se přitom kolaudační souhlas. Nebo považujete závěrečnou kontrolní prohlídkou "kolaudační řízení" za ukončené bez jakéhokoliv písemného sdělení stavebníkovi? 1.10.2008 8:03:24219.10.2008 7:37:34
Můžete mi někdo prosím poradit jak je to s parametry přístupové cesty k zemědělské stavbě s bytem pro trvalé bydlení. Předem velmi děkuji. Marek Hradecký 29.9.2008 20:44:5293.10.2008 7:49:51
zut vdz 29.9.2008 18:49:240
Dobrý den. Nevím zda jste se s tím někdo setkal. Jak řešíte stížnosti na chov koní uprostřed vesnice v bývalém staku? Žádná nová stavba nevzniká, jen majitel umístil do bývalých hospodářských objektů koně. Sousedům se to nelíbí ( zápach,mouchy, hlodavci...) a dávají jednu stížnost za druhou . Jak to řešit? Využití území? Nebo se od toho jako stav.úřad distancovat? Díky za rady. PV 29.9.2008 14:17:4051.10.2008 15:35:27
Kolegové, pokud řešíte umístění a povolení stavby RD na parcele, kde již je postavena jednoduchá stavba a parcela je územním plánem obce určena k zastavění, požadujete v takovém případě závazné stanovisko odboru ŽP z hlediska ochrany krajiny? Eliška 28.9.2008 22:40:58430.9.2008 13:21:01
Dobrý den, prosím o radu, jak postupovat v řízení o opatření na sousedním pozemku (§141 nového SZ) na základě žádosti stavebníka, kterému sousedka nechce za účelem provedení stavby povolit vstup na její pozemek. Děkuji za radu. Ivana 24.9.2008 16:04:55326.9.2008 13:23:04
Co prosím znamená, že ÚPD (územě plánovací dokumentace) nebyla schválena? Předem děkuji. Bylo to uvedeno v podkladech pro trvalé odnětí půdy ze Zem. půdního fondu. Územním plánem je pozemek určen k zástavbě, tak tomu nerozumím. Předem děkuji. M. Plavec 24.9.2008 14:04:39124.9.2008 14:32:42
Dobrý den,může mi někdo poradit,kde najdu veškeré informace a podmínky ke zřízení soukromé mateřské školky? Adéla 24.9.2008 10:08:43424.9.2008 15:24:33
Koupila jsem na hypotéku stavební pozemek (obec mi vydala i potvrzení, že jde o stavební pozemek), ale při žádosti o územně plánovací informaci jsem se dozvěděla, že je k zastavění až po roce 2015! Je možné nějak iniciovat obec ke změně územního plánu? Dana 24.9.2008 8:55:55914.10.2008 12:58:06
Můžete mi prosím poradit jaké vyhlášky regulují zemědělskou stavbu pro trvalé bydlení, její pozemek nebo přístupovou cestu. Děkuji Marek Hradecký 21.9.2008 18:31:501326.9.2008 9:47:54
Podle jakého ustanovení jsou hasiči DO u RD nad 150 m2? 19.9.2008 12:54:22322.9.2008 10:58:29
Kolegové, prosím o názor. V provozovně zkolaudované jako hostinec se pravidelně provozuje "živá" hudba a sousedé šílí. Hygiena celou záležitost předala na stavební úřad s tím, že provozovna je užívána v rozporu s kolaudací ("živá hudba" není součástí KR)a tudíž má konat stavební úřad. Setkali jste se s podobným problémem? Díky. Jarka Š. 19.9.2008 11:28:21101.10.2008 15:44:14
Poraďte prosím - povolili jsme zkušební provoz hospody (z důvodů nutnosti změření hluku) na určitou dobu, stavebník nyní žádá o prodloužení lhůty (nutno podotknout, že lhůta už uplynula), jaké řízení a podle čeho bychom měli vést? Dík za názory. PH 18.9.2008 12:26:50219.9.2008 8:19:53
Dobrý den, jem úředníkem stavebního úřadu a často se setkávám s oponentním názorem dodavatelů staveb a jimi naočkovaných stavebníků, proč stavební úřad vůbec vyžaduje prohlášení o shodě (zéjména u kol. souhlasů) prý zbytečná "buzerace" a když už je dají dohromady tak nám předloží třeba jen certifikát nebo jen neúplné prohlášení nebo jakési ujištění nějakého subdodavatele, že pro jím dodané výrobky bylo výrobcem nebo dovozcem prohlášení vystaveno. Co s tím ? Velmi často nám také tvrdí, že jsme jediný stavební úřad , který vyžaduje předkládání prohlášení o shodě. Podotýkám, že to vyžadujeme zejména u dodavatelsky prováděných staveb. Děkuji za váš čas a odpověď. K2 17.9.2008 15:54:581119.9.2008 12:17:56
Kolegové máte nějaké zkušenosti s povolováním skateparku. Rozloha cca 400 m2. Mám za to, že na ÚR a SP ?! RS 17.9.2008 14:10:50719.9.2008 13:50:22
Dobrý den. Dnes za mnou přišel stavebník z velice neobvyklou žádostí. Oplocení souseda je ve velice zchátralém stavu a protože s ním není domluva, tak by si onen stavebník chtěl postavit svůj plot (paralelní) na svém pozemku s určitým odstupem. Jak toto řešit?? Je to vůbec možné? Vím, že to je asi "prkotina" ale každý názor dobrý. Děkuji. začátečník 17.9.2008 9:09:17517.9.2008 14:36:58
Vím, že už to tady proběhlo, ale prosím ještě jednou: Když stavebník podá Žádost o dodatečné povolení stavby, zahájit řízení o odstranění stavby? nebo rovnou zahájit řízení podle žádosti, děkuji petra 16.9.2008 12:45:291117.9.2008 14:16:14
Dobrý den, o tom, kdo je a kdo není účastníkém stavebního řízení ve věci zateplování bytového domu ve společném vlastnictví vlastníků bytových jednotek, jasno celkem mám. I tak mám pár otázek: 1) Vezmu-li klasiku jako zateplení + výměna výplní otvorů, příp. zasklení lodžií... je potřeba souhlasu všech vlastníků bytových jednotek - jedná se o změnu stavby? 2) Může být Společenství stavebníkem (není-li vlastníkem jako právnická osoba) ...nebo bod I. Stavebník v žádosti bude obsahovat všechny vlastníky byt. jednotek a souhlasy všech (3/4 vlastníků)? 3) Je-li vlastníkem pozemku pod budovou obec, předpokládám, že smlouva mezi vlastníkem budovy a pozemku musí být předložena k žádosti? ....jinak přiznám se, že takovej guláš jsem v tom ještě neměl :) Roman 16.9.2008 10:41:321622.9.2008 11:13:53
Lehmanuv vzorec - schodiště , je nutné striktně trvat na jeho dodržení nebo je možná tolerance? Mám v PD místo 630mm 643mm , po schodech ale budu chodit já a ne stavební úřad -), projektant tvrdí, že se schodišti neměl nikdy při stavebním řízení problém... Jirka 12.9.2008 10:06:031216.9.2008 10:09:57
Předčasné užívání stavby: Stavba byla povolena dle starého SZ, teď chce stavebník povolit její předčasné užívání (školní hřiště). Postupujeme dle starého nebo nového zákona? Myslím, že dle nového, ale kolaudci vydat dle starého. Jirka 12.9.2008 10:00:12114.11.2008 13:26:37
Koplegové, prosím o radu. Jak povolovat garnýže nad výkladci prodejen ve městě? Jedná se o památkovou zónu města. Podle čeho stanovit v jaké výši toto zařízení umísti ? Jiřina 12.9.2008 9:39:56112.9.2008 10:46:55
Kolegové, údajně i v případě řízení o přestupku podle SZ přichází v úvahu blokové i příkazní řízení. Nemáte s tím někdo zkušenosti? JH 11.9.2008 12:48:02111.9.2008 13:06:16
Jak postupujete v případě užívání rodinného domku, kde jsou dotčené orgány (např. hasiči, CHKO...). Normálně lze RD užívat na základě oznámení, ale co DOSSy? Řešíte je nějak? Díky Jenda 11.9.2008 12:31:08111.9.2008 13:40:33
Prosím o radu.§ 103 odst. 1,písm.b),bod 7 SZ-stavební úpravy energetických vedení.Zahrnuli byste do tohoto ustanovení i výměnu el.vedení,sice ve stejné trase,ale místo nízkonapěťového kabelu vysokonapěťový?A co pak s tím?podléhá to územnímu řízení? Martina 11.9.2008 11:39:39111.9.2008 12:30:42
Kolegové prosím vás zda máte někdo zkušenost s nařízením zabezpečovacích prací firmě, pokud je neprovede vlastník stavby. ZCH 10.9.2008 20:31:42312.9.2008 11:07:43
Prosím názor, radu, vlastník 1/2 stavby, která je dle LV objekt k bydlení nás žádá o "posouzení chalupy", že není vhodná k celoročnímu užívání, aby nepřišel v jiném městě o byt. Na LV je exek.příkaz k prodeji nemovitosti a o spoluvlastníkovi ani zmíňka. Jak vyřizujete tyto žádosti? 10.9.2008 14:14:08811.9.2008 17:33:58
Prosím o radu jak jste se vypořádali s ust. § 118a odst.2 novely stavebního zákona, že je zastupitelstvo obce dotčeným orgánem a obec jako taková není účastníkem řízení. Koho tedy máme vlastně obesílat, když zastupitelstvo bychom měli obeslat jako dotčený orgán na doručenku do vlastních rukou, ale pošta to nechce doručovat. děkuji PN 10.9.2008 7:12:171717.9.2008 16:08:32
Prosím o Vaše názory.K žádosti o stavební povolení doložena projektová dokumentace bez razítka oprávněné osoby a jakéhokoliv podpisu, pouze v rámečku na výkrese uvedeno jméno projektanta. Řízení zastavím dle § 110 odst. 4 SZ? Dana 9.9.2008 14:25:44210.9.2008 12:41:38
Kolegové, prosím osvětlete mi, kdy postupovat jako státní dozor podle § 171 SZ? A jaký je rozdíl mezi kontrolní prohlídkou stavby podle § 133 (nemyslím ve fázi stanovené v podmínkách SP, ale např. v případě, kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné????) a státním dozorem? Omlouvám se, ale moc tomu nerozumím. začátečník 9.9.2008 12:40:39210.9.2008 16:46:23
Prosím o radu: jak nejméně dramaticky postupovat v případě, když stavebníkovi uplyne lhůta pro dokončení stavby (stanovená v podm. stavebního povolení podle starého SZ) a evidentně ještě nebude ani kolaudovat? Je možné ho nějak legálně "upozornit", že se tímto dopouští přestupku a že by to měl napravit? Jak správně postupovat? Jan 9.9.2008 12:31:28921.1.2014 22:44:12
Komu všemu a jak musím jako stavitel oznámit, že mi budou dělat plynovou přípojku a tím bude narušena obecní komunikace a zároveň tak tím znemožním přístup protilehlým sousedům, přes tuto komunikaci, do svého domu. Zmiňovaný soused, tak bude mít výkop přesně naproti vjezdu do svého domu. Nebude tak mít teda možnost vyjet se svým vozem ze svého pozemku. Děkuji. Nerad bych něco zanedbal nebo si tak narušil vztahy se sousedy. ma 8.9.2008 23:47:371110.9.2008 7:26:45
patří mezi přípojky energetické přípojka plynu nebo myslíte, že jsou to ostatní přípojky neuvedené v § 103 8.9.2008 16:18:0339.9.2008 8:33:42
pardon, pokračování: že v tom místě stavbu pustit nelze. Mám podle správního řádu vyzvat tu osobu k doplnění podání - podpis, a pak podle §107 zakázat? Nebo rovnou zakázat nebo odložit podle 105, odst.4? Díky petra 5.9.2008 14:15:3068.9.2008 9:35:38
Dostali jsme poštou "Ohlášení stavby" RD, bez PD, bez sousedů, bez podpisu prostě jen formulář. Obec zatím nemá ÚP, záměr je mimo intravilán, dopředu vím, že 5.9.2008 14:06:490
Vracím se ještě k fotov.panelům. Obec bez ÚP, RD v zastavěném území, jeho vlastník má záměr osadit na střechu domu fotovolt.panely. Ze zprávy od výrobce vyplývá, že dojde k navrtání krovů, tedy zásah do nosné kontrukce, navíc jde o RD nad 150m2, z toho nám vyplynulo, že půjde o stavební povolení. Výrobená el.energie bude sloužit pro RD a bude i posílána do en.sítě. Některé úřady na to nevydávají nic, některé na územní souhlas, ale my se držíme stavebka, je to tak dobře? 5.9.2008 13:30:0568.9.2008 10:53:06
Stavebním úřadem je odsouhlasena ohlášená stavba rodinného domu. Za půl roku přijde stavebník, že chce dosud rozestavěný dům zvýšit oproti původnímu schválenému záměru, protože zjistil, že potřebuje obytné podkroví. Jak s tím naloží stavební úřad? Změna stavby v průběhu s novým projektem a novým dokladem o informování sousedů, opět na ohlášení a nový souhlas? Vladimír 5.9.2008 11:51:3225.9.2008 12:24:31
Dobrý den. Pracuji na stavebním úřadě už pár let a teď vlastně nevím, zda postupuji dobře./ abych řekl pravdu tak už pochybuji skoro o všem co dělám/. Když stavebník požádá o stavební povolení , posílám oznámení o zahájení všem vlastníkům sousedních pozemků a staveb.Tím je vlastně beru za účastníky řízení. Po přečtení všech příspěvků tady jsem nabyl dojmu, že to dělám špatně!! Jak to tedy děláte vy ostatní? pp 5.9.2008 8:09:11155.9.2008 13:40:09
Dobrý den, chtěl bych Vás poprosit o radu. Jako město nemáme územní plán, nebo lépe řečeno byl zrušen soudem.Kvůli téhle skutečnosti nemůžeme dokončit papírování týkající se povolení (ohlášení) stavby. Myslím si, že vyřešení tohoto problému potrvá dlouhou dobu a proto uvažuji nad stavbou na černo, nejlépe vyhotovení hrubé stavby + střecha. Existuje nějaká jasně daná pokuta, nebo je vše na rozhodnutí místního stavebního úřadu? Rád bych se dozvěděl s jakou částkou bych měl počítat? Jirka 4.9.2008 12:05:47115.9.2008 8:08:53
udržovací práce na kamenném oplocení pozemku Prosím o radu, jak byste posuzovali udržovací práce na kamenném plocení? Stavebník ohlásil na předepsaném tiskopise "Ohlášení stavby" - stavební úpravy - udržovací práce na kamenném plocení. Stávající kam.oplocení bude do úrovně terénu rozebráno - výška v rozmezí 80 cm až 120 cm - a nově vyskládáno. Potud to hodnotím jako udržovací práce. Pak má být nově uložena betonová deska ve výšce původního oplocení a nad tímto má být provedeno nové vrchní oplocení pletivem - v nákrese už není uvedena výška oplocení pletivem. Pro zpevnění kam. oplocení má být nově vystaven 1 kamenný pilíř o základu cca 50 x 50 cm. Hodnotili byste tyto práce dle § 104 NSZ odst. 2 písm. p) ? Pokud ano, v jakém rozsahu byste požadovali zpracovanou PD? Požadovali byste také posudek statika?? Z jednoho školení mám u tohoto písm. poznámku, že PD není vyžadována, a pokud ji stavebník předkládá, že je možné ji výrazně redukovat, není třeba ji zpracovat autor. osobou, ale kvalifikovanou osobou.. Jaký je Váš názor?? Předem děkuji za Vaše odpovědi. JK 4.9.2008 9:00:43815.9.2008 16:19:06
Budu zahajovat územko na stožár pro anteny 35m vysoký + kontejner + oplocení. Budu končit ohlášením dle § 104 2)m). Souhlasíte či ne. JL 3.9.2008 16:08:2464.9.2008 12:26:59
PROSBA O RADU. V obci se má stavět nová místní komunikace. Na stavební úřad došla žádost obecního úřadu o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Komunikace by ale měla stát na pozemcích desítek vlastníků, o jejichž souhlasu, či vyrozumnění se záměrem obce, není stavebnímu úřadu nic známo. Lze zahájit stavební řízení a projednání žádosti jen obesláním obecního úřadu, jako účastníka řízení a příslušných dotčených orgánů, bez obeslání vlastníků pozemků? Stačí do oznámení o zahájení řízení uložit obecnímu úřadu vyvěsit oznámení na úřední desce s tím, že je věcí vlastníků dotčených pozemků sledovat úřední desku OÚ? Děkuji. Nováček 3.9.2008 9:04:57823.10.2008 15:23:35
Chtel bych se zeptat jak postupovat "papirove" pri oprave topneho kanalu, ktery nepodleha stavebnimu povoleni. Jedna se mi o vykopove prace -pazeni vykopu,zajisteni atd. (V pripade vydani SP provadime zapisy do stavebniho deniku , je znam stavbyvedouci i dozor atd.) Jedna se mi nejen o nahodnou kontrolu IBP , ale predevsim o moznost urazu , jak pracovniku tak obcanu - vykop si prubezne digitalne fotim, ovsem nejsem si jist, jestli bych s timto vystacil v pripade problemu - je mozne si i u teto "stavby" vest stavebni denik "svevolne"? i kdyz to zakon neuklada . Dekuji za rozumne odpovedi Petr Smyček 2.9.2008 18:55:1933.9.2008 14:10:52
Dobrý den, prosím o radu. Soused staví budovu, dle dostupných informací původně hobby dílnu, dnes po změně užívání RD. Jako soused jsem nebyl vůbec zpraven o územním, stavebním řízení. Jelikož mne jako účastníka SÚ opomněl neznám rozsah a dopad stavby. Jak mohu zjisit, zda jsem stavbou dotčen a co zmohu pokud budu mít námitky a připomínky ke stavbě ve fázi, kdy je stavba téměř dokončena? Stavební úřad mne sdělil, že se domnívá že nejsem účastník stavebního řízení. Příjde mi, že když se stavební úřad rozhodne, nemusí nikoho ze sousedů považovat za účastníka řízení, vydá v tichosti stavební povolení a sousedé se o záměru a stavbě dozvědí až z její realizace. franěk josef 2.9.2008 15:01:5623.9.2008 16:05:10
KOLEGOVÉ. Udržovací práce - v § 14 vyhl. 132/98 bylo uvedeno, co jsou udržovací práce. Buhužel vyhláška již neplatí a nově nebyl obsah udržovacích prací nikde popsán. Může někdo poradit jak postupovat, když si majitel bytu vymění bez ohlášení dle § 104 odst. 2 SZ okna za jiná,v jiné barvě než jsou ostatní v domě, stavební úřad to posoudí jako negativní ovlivnění vzhledu stavby a většinový vlastník domu nesouhlasí s barvou? Je přece nesmysl mu nechat nařizovat odstraňovat nová plastová okna. Nařídit mu změnit venkovní barvu (tak jsem to udělal - bez existence výkladu udrž. práce jsem to posoudil jako stavební úpravu a palikoval § 129 odst.6 SZ) dle odvolacího úřadu nelze, neboť se nejdná o případ § 129 odst.6 SZ (obnovení předcházejícího stavu stavebních úprav), protože výměna okna není stavební úprava, ale udržovací práce (kraj aplikuje neplatnou vyhl. 132/98). U nás zatím pořád držíme názor, že lze vyměnit okno bez povolení, ale jen pokud je stejně velké, má stejnou barvu a stejné členení. Díky za názor. Radek 2.9.2008 12:37:10133.9.2008 15:37:47
Prosím o radu jak by jste posoudily výstavbu komínu ve stávající zahrádkářské chatě. Co myslíte šlo by to posoudit jako topný agregát uvedený ve 103? soji 29.8.2008 10:50:2553.9.2008 15:21:28
Prosím o názor. Přípojka plynu do 50m k pozemku v proluce (po původním domě zůstala stát jen čelní stěna). Pozemek vlastní dva lidi s podílem 2/3 a 1/3. Vlastník 1/3 pozemku nezvěstný. Lze vydat územní souhlas bez souhlasu vlastníka 1/3 ? Umísťuje se jen část přípojky v zemi nebo i část přípojky vertikální po fasádě domu včetně HUPu ? NR 27.8.2008 15:21:201128.8.2008 12:17:45
Vlastík stavby RD nezapsaném na LV, nevím z jakých důvodů, nejspíš neproběhla kolaudace, přinesl rozhodnutí o přidělení č.p. z roku 1987 a chce na něj NPM. My nemůžeme v archivu nic dohledat, co se týká doručení, dokonce ani to samotné rozhodnutí. Chce po nás NPM, aby mu to katastr zapsal, nevíme jak s tím naložit, podle mě odpočítat 15 dnů ode dne vydání a orazit nelze, jestli vás to někdy potkalo tak dejte vědět, děkuji petra 26.8.2008 12:43:351328.8.2008 14:12:31
Chtěla bych se zeptat zda hrozí pokuta v případě, že stavebník RD nemá stavební povolení,(ohlášku) a i přes to vykope základy (pouze vykopání základů, nic jiného.)Děkuji Mirka 26.8.2008 9:42:48264.9.2008 8:18:26
Zdravím, prosím o radu s pozemkem, který je veden jako ovocný sad, bohužel je to památkově cháněné území. Je možné po novele posadit na pozemek rekr. objekt? Děkuji. Blanka Jurečková 25.8.2008 22:06:46427.8.2008 7:55:56
Jak dále postupovat? Koupil jsem parcelu , kde bylo v roce 2003 vydáno SP na RD. Součástí SP jsou i připojky. Ty byly realizovány ještě v témže roce čímž byla stavba zahájena a tudíž stále dle mého názoru probíhá a SP je tedy platné. Nový RD je však jiný proti původnímu v SP a je tedy nutné podat změnu stavby před dokončením. Pří podání na SU nám bylo řečeno, že je nutné opět doložit vyjádření dotčených orgánů, příčemž plyn máme již po tlakové zkoušce a uzavřenou smlouvu od odběru, stejně tak i voda , elektřina čeká na osazení elměru a je po revizi. Není to tedy zbytečné papírování a lítání po již schváleném?! Přípomínám ,že došlo ke změně stavby vč. jejiho posunu na pozemku. S čím tedy musí dotčené orgány souhlasit znovu, když připojky jsou již hotové?! Děkuji za objasnění a doporučení jak dál postupovat.. Jiri 25.8.2008 18:44:16627.8.2008 9:23:59
vlastíme parcelu 2000 m čtverečních od r. 1979. tato parcela je územním plánem zařazena do bydlení venkovského typu. nyní jsme chtěli pozemek prodat, ale potencionálním zájemcům v tom brání obecní úřad. Prý není zastavbová studie a my tudíž nemůžeme parcelu jako stavební parcelu prodat. je postup obecního úřadu správný? vladimíra Novotná 25.8.2008 18:36:47427.8.2008 8:04:26
Jak je to s odborností stavebního dozoru? Ze zákona se požaduje "vysokoškolák" nebo "středoškolák" s praxí. Stačí doložit jen vysvědčení nebo musí být i ŽL ? A co když dělá stavební dozor Autorizovaný technik nebo inženýr v oboru třeba požární bezpečnost nebo vodohospodářské stavby? Může? Podle mne ano, vzhledem k tomu, že pro získání jakékoliv autorizace a při skládání zkoušky o autorizaci musí splňovat úplně stejné podmínky jako stavební dozor. Podle mne může jakákoliv autorizovaná osoba vykonávat stavební dozor - co myslíte vy ? Třeba to rozšíří okruh osob, které "pohlídají" stavbu. JH 25.8.2008 16:37:37101.9.2008 10:23:03
Změna užívání stavby bez stavebních úprav - stavebník má stanovisko KHS a HZS, které je však s podmínkou, mám dát stavebníkovi zrovna žádost o vydání rozhodnutí a vést řízení a následně vydat rozhodnutí, nebo i v tomto případě postačí oznámení změny v užívání stavebníkem a náš souhlas se změnou. Co je to podle Vás právo třetí osoby( sousedé atd, nebo i dotčené orgány státní správy pokud stanoví podmínky). Děkuji za Vaše názory. Dana 25.8.2008 15:52:51628.8.2008 7:00:42
Kolegové no není to kra...vina, že u RD do 150M2 na ohlášení se státní požární dohled nevykonává, ale u RD třeba 151 m2 už jó a musí být závazné stanovisko hasičů ! Asi ten o metr nebo o dva větší dům hoří nějak jinak ! RS 21.8.2008 10:58:352125.11.2008 8:05:34
Dobrý den. Mám pocit, že se tady o tom již diskutovalo, ovšem najít to je dost obtížné. Přeme se s kolegyní o to, zda je možné na ohlášení povolit jako soubor staveb RD do 150m2 společně s garáží 40m2. Pokud to nejde, pak je to další nesmysl NSZ. RD by mohl stavět svépomocí a garáž ne. Děkuji za Vaše názory. NK 21.8.2008 10:42:20201.9.2008 14:33:14
Koupil jsem stavební buňku a chci ji postavit na dřevěné pražce na svůj pozemek - louku , kde zatím nic jiného nestojí (stavba) a má sloužit jako jakési skladiště na nářadí. Bylo mi na SÚ řečeno,že ji tam postavit mohu , ale nesmím ji užívat. Jinak musím vyřídit "papíry " jako pro povolení stavby domu. Je to možné?? Otakar Humplík 20.8.2008 21:23:50628.8.2008 9:57:02
Dobrý den, mohli by jste mi prosím někdo poradit s formulováním žádosti o prošetření vlastnictví parcely? Na žádost, kterou jsem podala mi bylo sděleno, že je neobvyklá a pokud ji budu chtít zachovat, tak budu dost platit za vyhledání v pozemkové knize. Chtěla bych jenom zjistit kdo parcelu dříve vlastnil a jak byla mezi vlastníky rozdělena a také původní velikost parcely. Na internetu nemůžu najít žádný takový vzor žádosti a na podatelně mi také nechtěli pomoci žádost napsat. Předem děkuji. Jana K. 20.8.2008 18:51:26926.8.2008 14:15:19
Měla bych dotaz týkající se příjezdu na pozemek. Polní cesta, která patřila více vlastníkům (3) (každý měl určitý kus) byla navzájem odkoupena, tudíž patří všem třem.Jelikož náš pozemek je třetí nyní se k němu bez problémů dostaneme. Původně to mělo na stavenbím úřadě stačit k tomu aby konečně byla stavba povolena. Ale nakonec přišli na to, že cesta musí být zpevněná (nejlépe asfalt), musí tudy vést kanalizace aby se z cesty stala veřejná komunikace. Domky stojící opodál mají tu samou cestu,ale jelikož byly postaveny před mnohla lety je cesta vedoucí kolem považována za pozemní komunikaci a nemusí ji zpevňovat.Náš pozemek je z jedné strany umístěn 70m od hlavní komunikace (asfaltky) a z druhé starny 50m od komunikace která je již také považována za komunikaci. Ovšem když se u nás schvaloval územní plán byla naše příjezdová cesta v tom plánu schválena jako pozemní komunikace i když to žádná pozemní komunikace není. MěÚ na vybudování nemá peníze a podle nich by bylo nejlepší kdybychom si komunikaci a vše s ní spojené vybudovali sami a pak si na pozemku postavili stan ( z peněz co zbydou.) Vím, že je to všechno zamotané,ale prosím o radu, jak tuto poslední komplikaci bránící ve stavbě obejít nebo alespoň udělat něco aby bylo možné stavbu začít s tím, že do budoucna se vše vyřeší. Poraďte prosím čekáme už 2 roky.Máme studnu i materiál. Jinak stavba RD má být do 150m2, takže na ohlášku.Děkuji Lucka 20.8.2008 11:37:46726.8.2008 12:19:57
Rada Prosím o radu zda se dá nějak postupovat vůči sousedovi, který vlastní dům, ale neudržuje ho. Plot se naklání na náš pozemek (základové desky jsou již celé vyvráceny k nám), pletivo je min. 30 cm nakloněno do naší zahrady. Nejen že veškerý plevel z této neudržované zahrady se k nám dostane, ale nakloněný plot překáží při údržbě našeho pozemku. Je nějaká možnost donutit dotyčného k nápravě.Děkuji Jolana Joloana Bláhová 19.8.2008 13:12:043510.9.2008 14:52:50
Prosím o radu, jak řešíte následující žádost: Stavba do 25 m2, která vyžaduje pouze ÚR popř. ÚS, již dříve zkolaudovaná, nyní chce vlastník stavbu předělat (dřevěnou stěnu vyzdít, porvést nový věnec apod.) - stavební úpravy. Jaký postup? Andrea 19.8.2008 10:27:15822.8.2008 11:49:39
Kolegyně a kolegové, jaký je Váš názor na následující problém: Žádost o povolení přestavby budovy u rodinného domu na opravnu karoserií - budova stojí samostatně na pozemku RD, není v KN, podle provedení zřejmě původně stodola o zast. plöše 47 m2. Povolit a nebo s odkazem na §21 odst. 6 vyhl. 501/2006 Sb. zamítnout? Jana 18.8.2008 14:31:06720.8.2008 7:57:08
Dobrý den. Při nahlížení do katastru nemovitostí pro obec Brno, katastrální území Přízřenice, číslo parcely 483/1 a pro některé sousední parcely je uvedeno, že "parcela není zapsána na LV". Co to znamená, že parcela není zapsána na Listu vlastnictví? Děkuji za odpoveď. Jan 15.8.2008 16:26:10218.8.2008 7:20:54
vlastník pozemku chce odstranit stavby na tomto pozemku, které nejsou v jeho vlastnictví. Není možno zjistit, kdo je vlastníkem (stavby jsou pravděpodobně postaveny bez povolení před rokem 1989, obec se k nim nehlásí), nebyly dohledány žádné doklady. Co s tím? jak zjistit vlastníka se kterým bychom vedli odstranění staveb? Díky 14.8.2008 11:39:59148.12.2008 14:21:08
Řekněme, že dne 1.5.2008 byl vydán návrh výroku ÚR (zjednodušené ÚŘ). Do 15 dnů ode dne posledního povinného dne vyvěšení výroku na úřední desce nepodal žádný z účastníků proti výroku jakékoli námitky. Ke kterému datu bude datováno vydané územní rozhodnutí, jaká bude prábní moc a jaká účinnost? Mám v tom celkem zmatek, ocením jakoukoli radu. (jako příklad stanovím, že posledním dnem vyvěšení bude 1.6.2008) Roman 14.8.2008 11:05:09420.8.2008 16:35:34
Veřenoprávní smlouva (VPS) - máte někdo zkušenosti s povolováním staveb dle § 116 SZ popř. umístěním staveb podle § 78 (3) SZ? Mě se stalo, že Krajský úřad, životní prostředí nesouhlasí protože vynětí ze ZPF je podle nich vázané na vydání rozhodnutí dle zvláštnbího předpisu (SZ) a VPS není rozhodnutím. Domnívám se, že v SZ je uvedeno, že VPS nahradí stavební povolení. Jirka 13.8.2008 12:48:21113.8.2008 13:22:13
má stavební úřad možnost nějakým způsobem omezit nebo ovlivnit provozní dobu baru? V předložené hlukové studii je podmínka, že bar bude provozován pouze v denní dobu a v technické zprávě je zmíněno, že provoz bude denně do 22 hod.Díky Martina 13.8.2008 9:16:262122.8.2008 7:23:10
Dobrý den, chtěl bych se ještě vrátit k příspěvku ze dne 30.7.2008 (7:41:50 hod) ohledně umísťování reklmaních zařízení mimo ochranná pásma komunikací. Zajímalo by mě, zda podle Nařízení Ministerstva vnitra č. 43/2008 ze dne 28.7.2008 budu moci vyžadovat po stavebníkovi souhlas Policie ČR nebo příslušného odboru dopravy, konkrétně ve vztahu k čl. 5 thoto nařízení. Stavebník stále argumentuje, že Policie ČR není dotčeným orgánek (což je pravda), a tedy pro vydání územního souhlasu není potřeba. Roman 13.8.2008 8:50:37113.8.2008 9:13:19
Vydala jsem ÚR na prodloužení plynovodního řádu o 90 m. Bude následovat SP a kolaudace? Nebo to územkem končí? 12.8.2008 10:17:082627.12.2008 16:15:45
Kolaudační souhlas (§ 122 SZ): Když v rámci kontrolní prohlídky stavby zjistím závadu, ale nevydám výzvu a rozhodnutí o zákazu užívání stavby, je udělen souhlas užíváním mlčky? Nikde to tam není! Sice bych asi rozhodnutí vydat měl, ale myslím, že se nic nestane, pokud rozhodnutí nevydám. Je to tak? Martin 8.8.2008 10:49:5818.8.2008 11:57:58
Nevíte náhodou,zda existuje definice, co znamená zpevněná komunikace? Děkuji Marie 8.8.2008 10:30:38115.8.2008 10:47:43
Lze vydat územní souhlas a pak následně stavební povolení? Alena 6.8.2008 8:02:18911.8.2008 14:18:01
Dobrý den, prosím o radu jak postupovat. Máme všechny podklady pro zahájení stavebního řízení, ale chybí nám souhlas jednoho ze sousedů, protože již před osmi lety zemřel a jeho syn i manželka, kteří jsou také zapsáni v katastru nám nejsou schopni doložit žádným úředním dokumentem, jak bylo vypořádáno dědictví. Na stavebním úřadě nás vyhodili s tím, že si to musíme někde zajistit a jinak nezačne stavební řízení. Tvrdí, že je to náš problém a vyhodili nás z úřadu. Jedná se o stavbu RD 144m2 na parcele kde již dům stál a projekt splňuje všechny odstupové vzdálenosti podle zákona. Nevím, jak mám dále postupovat, ale rozhodně se mi nelíbí jednání úředníků a doufám, že jenom proto že někdo není schopen si vyřídit dědictví tak nemůžeme stavět na vlastním pozemku. Radek 5.8.2008 19:07:285625.8.2008 20:51:11
Kolegové doufám, že již máte nastudované metodické doporučení MV na projednávání souboru staveb, jak si vysvětlujete téměř poslední odstavec "Při splnění podmínek působnosti jednoho úřadu pro stavby „obecné“ a stavby speciální, může být vedeno s využitím § 140 správního řádu spojené řízení o povolení souboru staveb obsahujících stavby obecné i speciální"...ještě,že je tam to slovo může Helča 5.8.2008 7:52:3996.8.2008 16:14:44
Prosím o Váš názor v případě změny stavby plotu. Vydali jsme v březnu 2003 dodatečné povolení stavby nového plotu o výšce 1,6 m. Plot je v hranici mezi sousedy a byl postaven bez ohlášení. Řízení bylo vedeno dle starého stavebního zákona). V současné době vlastník tohoto plotu provedl jeho úpravu - navýšil plot o 1,5 m (neprůhledná zelená síť). Nový plot vyžaduje územní souhlas a změna plotu ? Soused si stěžuje na stínění (oproti nstavenému plotu má dvorní přístavbu s obytnou místností. N 4.8.2008 12:46:1675.8.2008 12:22:06
Kolegové. Může někdo specifikovat pojem "pozemek rodinného domu" uvedený v § 25 odst. 4 vyhl. 501/2006 Sb., podle kterého posuzujeme odstup staveb, a bylo to shodně použitelné v území řešeném ÚP,intravilánem,atd.?? Už přes měsíc mám dotaz na MMR a nic. Ing. Radek Tomášek 31.7.2008 13:24:3844.8.2008 10:43:53
Kolegové a kolegyně, prosím o radu: Jak řešíte oprávnění ČEZu k cizím pozemkům? Pokládka kabelového NN vedení, investor tlačí na spojené řízení a odmítá doložit smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni s vlastníky pozemků, protože podle něj nemá SÚ na smlouvy nárok z důvodu ochrany osobních údajů (jsou tam přece rodná čísla!). Vzhledem k poměrům v území nepovažuji spojení řízení za vhodné, pro územní rozhodnutí podle § 86 odst. 3 by v souladu s oprávněním podle z. č. 458/2000 Sb. bych ani souhlasy nevyžadovala, ale pro stavební řízení už ano. Jak to posuzujete u Vás? Jana 31.7.2008 9:12:07915.8.2008 14:08:17
Může mi prosím někdo poradit? Chtěl bych si postavit přístřešek pro auto do 25m2 vedle RD, ale vzdálenost mezi RD a hranicí pozemku je 5 metrů a přístřešek široký 3,5 metru. Jakou si mám podat žádost na SÚ a jak je to s odstupovou vzdáleností. Sousední pozemek obecní a bez staveb. Děkuji. martin 30.7.2008 23:27:54627.8.2008 16:47:26
Udělit nebo neudělit vyjimku z vyhl. 369/2001 kap.1 f při změně účelu užívání před dokončením stavby?Jedná se o provoz mensšího baru se dvěma zaměstnanci a zřízení WC s předsíňkou pro vozíčkáře by prostory značně zmenšilo. 30.7.2008 16:50:22631.7.2008 13:47:50
Dobrý den. Prosím o rady. Zahájil jsem řízení o odstranění nepovolené stavby . Moje otázka: Jak dlouho mám čekat s vydáním rozhodnutí o odstranění, pokud stavebník sám nepožádá o dodatečné povolení? Ve vzoru zahájení řízení,který mám k dispozici, žádný termín dokdy má stavebník podat případnou žádost není.Děkuji za odpověďi. PV 30.7.2008 9:10:3781.8.2008 13:05:30
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda při umísťování reklamních zařízení je pro nás dotčeným orgánem odbor dopravy Krajského úřadu, jsou-li tyto zařízení umisťovány v zastavěné části obce u silnice I. třídy. Jestli ano, dle jakého ustanovení, děkuji za jakoukoli pomoc. 30.7.2008 7:41:5084.8.2008 8:11:32
Prosím o radu jak označit stavbu podzemních garáží pod dokončenou stavbou. Muže to být stavební úprava nebo se nejedná o změnu dokončené stavby. lubo 29.7.2008 9:36:1681.8.2008 13:35:59
Prosím o Váš názor. Stávající RD v řadové zástavbě podle ÚP možnost přestavby,max.index zastavěné plochy 0,3. Navrhuje se nástavba na celém pudorysu s indexem ZP 0,67. Podle projektu se domek ale odstrání s výjimkou štítové stěny a na uvolněném pozemku se vybuduje nový RD s podzemní garáži se základovou deskou pod úrovní stávajícich základu cca 1m. Podle mně se jedná o snahu obejít ÚP zóny který povoluje jen přestavbu. Jsem "zlý" soused a "dobrý uřad" nevidí že se nejedná o nástavbu. I tu by však neměl povolit pokud její IZP je větší jako prípustný 0,3. Prosím poradit rozumnou obranu. lubo 29.7.2008 8:53:5251.8.2008 11:58:13
Dobrý den, je, prosím, někde (v zákoně nebo vyhlášce) stanovena povinnost pro stavebníka vypracovat o dokumentaci pro provedení stavby? Jako další stupeň u stavby vyžadující územní i stavební řízení? Předem děkuji za odpověď L.Čížková Lenka Čížková 28.7.2008 10:20:57128.7.2008 12:47:57
Existuje ve stavebním zákoně nějaká promlčeci doba u nepovolených staveb? Jako třeba v trestných činech. Pavla 24.7.2008 14:44:43325.7.2008 13:16:33
nepovolené stavební úpravy - nedodány podklady pro dodatečné povolení - nařízení odstranění podle § 130 SZk datu XY, Chci předložit návrh technologického postupu prací předem - Problém: nebude-li návrh proveditelný, co dál? Stavbu je třeba odstranit k určitému datu. LP 23.7.2008 13:20:58223.7.2008 18:06:21
Bylo mi sděleno, že existuje judikát, ve kterém soosed namítá, že nebyl účastníkem řízení o vyjímce, ale soud tvrdí, že to nevadí. Neví někdo něco bližšího? Děkuji. LP 23.7.2008 13:08:070
Odbor územního a st. řízení krajského úřadu, na základě odvolání protistrany, zrušil rozhodnutí o povolení stavby stavebním úřadem a věc vrátil pro porušení zákona k novému projednání a rozhodnutí stavebnímu úřadu, který původní povolení vydal. V jaké lhůtě má stavební úřad povinnost zahájit řízení nové? Josef K. 23.7.2008 10:26:4624.8.2008 14:11:54
Prosím Vás, jakou autorizaci musí mít projektant, který může projektovat trafostanice a přípojky VN? Domnívám se, že pozemní stavby nestačí. Děkuji 22.7.2008 14:43:23523.7.2008 12:29:07
Může někdo poradit? Prohlášení stavebníka o rozdělení budovy na bytové jednotky....jde realizovat již před kolaudací nebo až po kolaudaci? Předem děkuji za odpověd. mat 22.7.2008 9:55:33122.7.2008 10:41:35
Mám takový skromný dotaz. Pokud se jedná o stavbu RD, který lze povolit na ohlášení, ale bohužel musí mít i stavbu studny. Kdy dáváte souhlas s ohlášenou stavbou? Po nabytí právní moci územního řízení nebo po nabytí právní moci stavebního povolení příslušného vodoprávního úřadu, nebo až po postavení té studny?? Děkuji za odpověď. L.J. 22.7.2008 9:25:53323.7.2008 12:56:55
Dobrý den, nevím zda jsem ve správné tématické skupině, ale snažím se získat radu kde mohu. Je mi padesát, jsem od řemesla a doposud jsem se podílel na stavbě dvou rodiných domků. Sobě a jednomu synovi s rodinou. Protože nejsem asi zrovna levák, stavěli jsme vždy svépomocí - samozřejmě ne všechno. Jsou věci, které ani svépomocí nelze udělat, ale když jsem měl firmu, tak vždy na danou věc. Při stavbě mého domu nebyly nikdy žádné potíže, nanejvýš se sehnáním materiálu. Při stavbě syna už to bylo horší (dostavěl loni) - neúměrně vzrostl počet vyjádření, povolení, revizí a zkoušek. Ale budiš. Při obou stavbách jsem měl odpovídající stavební dozor, který dohlížel, aby vše bylo jak má být. Jaké je však teď mé překvapení, že po účinnosti nového stavebního zákona který nám prý vše zjednodušil, druhému synovi oznámili, že v žádosti o vydání stavebního povolení ( jedná se o RD nad 150 m2) musí mít určenou firmu, která mu bude dům stavět dodavatelsky. Nechce se mi věřit, že někdo logicky uvažující tohle vydal... Nevím jaké má kdo zkušenosti s malými stavebními firmami, protože dnešní mladá rodina s průměrnými příjmy si velkou firmu určitě nevezme, ale jsem přesvědčen, že svépomocí jsem schopen udělat práci mnohem kvalitněji a hlavně mnohem levněji. A co se týče kvality, od toho je přeci stavební dozor, který svou kontrolní činnost zapisuje do stavebního deníku, nehledě i prováděné kontroly stavebním úřadem. Je snad věcí každého stavebníka, jak účelně vynaloží své peníze a případně jakou firmu si vybere a na jaké práce. Nějak jsem se rozepsal, ale potřeboval bych poradit, kdo kompetentní mi dokáže vysvětlit, jak se stavba domku nad 150 m2 (což u přízemního domku není zrovna mnoho) může provádět. Na našem stavebním úřadu mi nedokáží říci, zda stačí firma jako dozorující (odpovědná), nebo zda musí opravdu celou stavbu dodavatelsky provést. Pokud je to tak, tak našim zákonodárcům opravdu blahopřeji, protože právě přišli o jednoho voliče... A hlavně pomohli všem mladým rodinám. Jiří Oktábec 21.7.2008 22:05:13218.8.2008 12:40:39
Dobrý den,chtěl bych se zeptat jak mám postupovat při stavbě rod.domu který bude 10x8m a výška hřebene 5,20m jestli stačí ohlášení na stavebním uřadu a jestli musí bejt inženýrské sítě díky Lada. Lada 21.7.2008 15:03:27322.7.2008 8:43:57
Dobrý den, mám dotaz ohledně umístění stavby pro reklamu za autobusovou zastávkou v obci. Stavba je umístěna za oplocením na pozemku rodinného domu, souhlas vlastníka doložen. Nicméně byl doložen nesouhlas Polici ČR, jakož to orgánu poradního (?) co se týká bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, souhlasné stanovisko odboru dopravy bylo doloženo. Stavebník proto doložil dopravně psychologický posudek - kladný, který vydal znalec z odvětví psychologie - psychologie silniční a městské dopravy. Máte s tímto někdo zkušenosti, zda povolit či ne? Prosím Vás o radu, máte-li zkušenosti s těmito posudky. Roman 21.7.2008 7:44:29422.7.2008 12:36:59
Prosím poraďte,v současné době probíhá výstavba polyfunkčního domu v Brně, v přízemí mám koupenou prodejnu, ovšem nyní vyřizuju potřebnou dokumentaci ke změně účelu užívání na hernu (max počet zákazníků 9). Dají se někde v zákonech najít hygienické požadavky, popř. kam přesně můžu jít změnu dispozice zkonzultovat, abych si byla jistá, že mi po dokončení výstavby toto zařízení bez připomínek a nutnosti dispozič. změn zkolaudují? Konkrétně mám na mysli např. nutnost WC pro invalidy. (Zatím je součástí dispozice jen společné WC, úklid.místnost s výlevkou, šatna pro personál a Wc pro personál a předsíň veškerého soc.zázemí s umyvadlem) 18.7.2008 8:47:021122.7.2008 9:35:25
Mužete upřesnit odpověď pro pana Štěpničku zda může žádat o změnu stavby před dokončením jiný subjekt než je stavebník.Mám stejný problém. Ing.Pavel Linhart 17.7.2008 20:41:36421.7.2008 13:19:23
Vidíte nějaký rozdíl v nakládání s plnou mocí podle správního řádu a plnou mocí podle občanského? Zejména pak, jak vidíte plnou moc podle občana, kde zmocnitel i zmocněnec jsou právnické osoby. Sibi 17.7.2008 9:38:58721.7.2008 10:43:21
Dobrý den, mám následující problem: 1)Soused začal stavbu(výkopové práce) před vydáním stavebního povolení - neřešil jsem 2)Náš dům stojí na hranici pozemku se sousedem - soused mi podkopal základy mého domu - řešeno na stavebním úřadě - dohoda že provedu sanaci a vyrovnání základu zaizoluji a zasypu(ja v zájmu dobrých vztahů) - provedeno - soused za mojí vstřícnost poděkoval opětovným odkopáním až na základ.spáru - navezl k mé izolaci makadam.Opět řešení na SÚ - požadována z mé strany opěrná stěna - provedena jen ze dvou třetin - opět SÚ nekoná. Po určité době nás obeslal stavební úřad se změnou stavby před dokončením - přiznám se že už bohužel nemám chuť se SÚ a stavebníkem sousední stavby nějak slušně dále jednat ,protože stejně nic nedodržuje.Poraďte jak donutit SÚ k základnímu kroku a to aby pracoval v souladu s platnými zákony. 3)Může o změnu stavby před dokončením žádat jiný subjekt než je stavebník. Moc děkuji za odpověd. Kamil Štěpnička 16.7.2008 20:15:04317.7.2008 7:56:50
Kolegové, jak by jste projednali tribunu pro diváky na fotbalovém hřišti, která se přiveze a smontuje na místě (dle výrobce se dá zase rozebrat a postavit i jinde). Její zastavěná plocha je 75 m2. S vybudováním tribuny souvisí provedení zpevněné plochy pod ní a zastřešení, které nejsou už spojeny s dodávkou vlastní tribuny. Samostatné zastřešení celé tribuny (bude to jako přístřešek pouze střecha + sloupy) se provede pomocí oc. sloupů zabetonovaných v patkách. Pokud bych to vše vzal jako soubor staveb tak na ohlášení pro stavby dle § 104 odst.2 písm k) SZ ? Co říkáte ? RS 16.7.2008 16:18:12417.7.2008 10:29:00
Dobrý den, chtěl bych se vás zeptat, jak mohu povolit sloupové osvětlení fotbalového stadionu (osvětlení se přiveze na pozemek a pouze se umístí). Co je to vlastně to osvětlení? Je to výrobek plnící funkci stavby (§ 103 odst. 1 písm g) bod 5 stavebního zákona? Jestli ano, za předpokladu splnění podmínek v § 96 odst. 1 SZ, mohu tento výrobek posuzovat v režimu územního souhlasu? ...v § 96 odst. 2 písm a) SZ se hovoří o stavbách, jejich změnách a zařízeních, která povolení nevyžadují, mám to brát tedy tak, že výrobky plnící funkci stavby podléhají územnímu rozhodnutí, nebo mám toto ustanovení chápat tak, že se jedná o jeden z výčtů ustanovení § 103 a tak pro tento záměr územní souhlas mohu vydat. Setkávám se s tímto poprvé, za jakoukoli radu předem děkuji. Roman 16.7.2008 7:49:47125.7.2008 12:17:42
SJM - pokud vyžadujete souhlas např. pro územní souhlas a vlastnicky zde figuruje SJM, vbyžadujete souhlas od obou z manželů? Obdobně pro podání žádosti, zda jsou třeba oba souhlasy? Roman 15.7.2008 10:27:30617.7.2008 11:31:27
Prosím o názor na řešení následujícího problému: Stavební úpravy, popř. změna stavby před dokončením RD do 150m2, stavbou je dotčen soused. Dle § 104 odst. 1 požaduje prokazatelné informování soused, soused podá námitky. Jaký je další postup? Máme rozhodnout o námitkách? V čem? Může se nějak soused bránit? Dík Andrea 15.7.2008 10:11:43616.7.2008 8:10:45
Dobrý den. Prosím zkušené kolegy o rady. Mám následující problém: stavebník zahájil stavební úpravy vyžadující ohlášení bez tohoto ohlášení. Soused na to upozornil. Jaký mám zvolit postup? 1) Pokuta 2) zahájení řízení o odstranění nepovolené stavby 3) stavebník podá žádost o dodatečné povolení - lze nějak provést dodatečně ohlášení nebo se musí provést v podstatě nové stavební řízení.A je ten soused účastníkem řízení o odstranění případně dodatečného povolení??? Mám v tom trochu (dost)nejasno. začátečník 15.7.2008 7:39:46716.7.2008 16:46:07
Co musí být bezpodmínečně obsahem projektové dokunetace na ohlášení stavby při stavbě zahradního altánku? Postačí staveb. výkresy s technickou zprávou? Děkuji Lucie Hladká 13.7.2008 13:58:532123.7.2008 20:53:31
Dobrý den. Rád bych znal názor na následující problém. Na parcele vedle mé nemovitosti hodlá stavět jakýsi člověk tvrdící, že je majitelem sousední parcely. Při nahlédnutí do katastru jsem zjistil, že uvedená parcela není zapsána na LV. V krátké době jsem dostal poštou doporučeně zásilku s dokumentací k navrhované stavbě, kde chyběl výpis z katastru, stavební ohlášení je napsáno na číslo parcely které je evidentně rukou dopisováno. Vlastní stavební dokumentace vypracovaná architektem je potom vedena na úplně jiné číslo parcely, kterou jsem v katastru našel jako "parcelu zjednodušené evidence" a která má platný list vlastnictví na manželku stavebníka. Jedná se o legální i když trochu netradiční postup, či jde o pokus o podvod? Musí mít stavebník v každém případě list vlastnictví na danou parcelu, na které hodlá stavět? Děkuji za odpověď. Josef Jarolím 13.7.2008 10:20:461261.9.2009 18:02:12
kde je náš moudrý poradce pan JF, ví někdo? Gábina 11.7.2008 13:13:04314.7.2008 13:46:44
Vážení zaměstnanci stavebních úřadů.V současné době jsem majitelkou zkolaudovaného rodinného domu. Musím říci, že bez Vaší pomoci na těchto stránkách( i když jako spousta ostatních vím, že toto není poradna), bych asi sotva došla do cíle se zdravými nervy.Na několik mých zoufalých dotazů jste vždy zareagovali pozitivně a fundovaně poradili.Musím podotknout, že v dnešní době podvodů, úplatků a zlomyslného jednání to je balzám na duši narazit na někoho, komu leží na srdci i pomoc druhému.Ještě jednou Vám všem děkuji. D. 11.7.2008 11:01:41215.7.2008 11:08:34
Jak napravit chybu v podání ohlášení podle § 104 SZ? Stalo se nám, že jsme přehlédli, že stavebník k ohlášení RD podle § 104 (spolu s UPI) doložil prokazatelné informování pouze jednoho ze 2 spoluvlastníků sousední stavby, informovaný uplatnil námitky, stavební úřad o námitkách nerozhodoval, a vydal souhlas, nyní se soused domáhá přezkumu souhlasu a mimo jiné argumentuje tím že jeho manželka informována nebyla. Není asi pochyb o tom že žádost měla obsahovat o prokazatelné informování manželky souseda, nicméně určitě o záměru věděla ale písemně nic nepotvrdila a tedy ve spise chybí důkaz o jejím informování. Domnívám se, že by bylo možné postupovat v součinnosti s § 156 SŘ a zejména podle § 94 odst. 4 SŘ. Jen doplňuji, že OTP jsou splněna, stavba je v souladu s ÚPD, projektovou dokumentaci zpracovala autorizovaná osoba, námitky nejsou opodstatněné. 11.7.2008 10:18:40214.7.2008 7:59:53
Dobrý den, jak byste, prosím, postupovali při povolování rozebíratelné (sešroubované) plošiny (převýšení vůči komunikaci 0,5-1,2 m) bez zastřešení z I profilů a pororoštů, která by měla sloužit jako parkoviště pro 2 osobní automobily, měla by být umístěná těsně za plotem pozemku náležejícímu k rodinnému domu, tedy na soukromém pozemku. Tato "plošina by byla nesena cca 6 sloupky z HEB profilů a tyto by byly opět rozebíratelně ukotveny do základové konstrukce (patek nebo pásů) - vjezd na ni by byl přímo z komunikace (jedná se o konec podružné příjezdové slepé cesty pouze pro pár rodinných domů). Myslíte si, dle Vašich zkušeností, že je na tuto věc nutný územní souhlas, ohlášení, či stavební povolení. Předem děkuji za Vaše názory. Lenka Cibulková 10.7.2008 11:50:210
Dobrý den,mám dotaz ohledně zasklení. Na našem Stavebním úřadě v Doksech nám zasklení nechtějí povolit bez stavebního projektu a ohlášení podle par. 104. Tady jsem se dočetla,že by se to mělo posuzovat dle par.103. Jedná se o zasklení bezrámové!!!! Volala jsem si na Stavební úřad v Liberci (nadřízený našemu úřadu) a tam mi řekli,že k tomu nic nepotřebují. Tak nevím podle čeho by se měli úřady řídit. Děkuji předem za info. Lenka Rakušanová 9.7.2008 12:13:222014.7.2008 8:07:44
Kolegové, jaký máte nápad pro řešení následující situace: stavebník ohlásil stavbu - stavební úpravy RD do 150m, ale bez dokladu o informování sousedů, protože soused před lety zemřel, probíhá dědické řízení, dědicové jsou někde v zahraničí a neví se kde. Nelze tedy využít § 104 odst. 1 (k provedení stavby postačí ohlášení bez předchozího územního rozhodnutí nebo souhlasu), před ohlášením by tudíž mělo předcházet územní rozhodnutí nebo územní souhlas. Podle §81 odst. 3 ale stavební úpravy žádné územko nevyžadují. Co teď? Nekomlpetní ohlášení usnesením odložit? Ale co dál? Stavebník nemá šanci souseda informovat, když neví kdo to je a kde je. Jana 7.7.2008 7:56:041424.9.2008 8:05:44
Souhlasy k ÚR na energetické zařízení v obci s ÚPD : Dobrý den, řešíme s kolegou problém, co s žádostí o ÚR na kabel 22 kV v délce asi 4 km, který je veden v zastavitelném území dle schváleného územního plánu. Stavebník (ČEZ) nedoložil souhlasy všech vlastníků pozemků. Jak se tady vypořádat s požadavkem § 86, odst.2 a 3 SZ. Podle jednoho názoru je možné vydat ÚR (jiné právo dle zák. 458/200 Sb.)a před realizací případně vyvlastnit na základě ÚR . Druhý názor říká, že vyvlastnit se musí již před vydáním ÚR , tudíž chtít bezpodmínečně buď všechny souhlasy nebo k žádosti doložit pravomocné rozhodnutí o vyvlastnění. Je § 25 zákona 458/2000 Sb. tím "dokladem", který nám říká, že rozvod elektřiny je veřejný zájem, nebo musí být stavba vždy v ÚPD jako veřejně prospěšná ? PetrS 2.7.2008 14:37:000
Dobrý den, poraďte kde najdu normu na velikost zábradlí na terase, aby to prošlo kolaudací a ještě manipulaci autem na pozemku, respektive jak se smí z pozemku vyjíždět a zajíždět. Děkuji Novotný 2.7.2008 12:38:3753.7.2008 12:11:54
Dá se mluvit o překryvné funkci, když je to tzv. výhled? Bez jakékoliv bilance v ÚP? A co výhled nad nezastavěnou či nezastavitelnou plochou? Lenka 2.7.2008 12:09:280
Opr. Měl tam za jsme povinni být otazník. 2.7.2008 11:57:240
Dotaz: Stavebník vyvěsil informaci k ÚR. Poté mu ji někdo serval a on ji vyvěsil znovu až do doby veřejného ústního jednání. Takže ze začátku tam cca 5 dní nebyla. Soused který tam stavbu nechce (a patrně ji serval) a občanské sdružení tvrdí, že to je důvod k nařízení opakovaného veř. jednání. Samozřejmě že chtějí jenom zdržovat, protože už tak činí cca rok. Jsme (SÚ) povinni to znovu nařizovat. Jde nám hlavně o to, že rvát informaci můžou neustále a my budeme jak blbci dokola něco nařizovat. Kromě jiného nás to stojí i peníze za obálky atd. Jaký je Váš názor. 2.7.2008 11:56:19254.7.2008 15:37:55
Jak prosím řešíte neúplná ohlášení odstranění stavby, změny užívání a pod? Ohlášení podle § 104 můžu odložit, ale co s těmito? Výzvu podle správního řádu? Ale co když nedoplní do 30 dnů? Zakázat se mi příčí, když problém spočívá jen v neúplnosti podání. Díky za návod. začátečník 2.7.2008 11:23:4312.7.2008 12:33:48
Kolegové, jak nyní povolujete ČOV s bezodtokovou jímkou. 30.6.2008 14:31:30128.7.2008 13:21:37
Máme lokalitu zastavěnou z převážné části rodinnými domy. Nachází se zde snad jedinná proluka a v té chce majitel pozemku postavit rodinný dům. V územním plánu je ovšem plocha překryta výhledem pro občanskou vybavenost. Lze stavbu rodinného domu povolit? Lenka 30.6.2008 14:24:4731.7.2008 8:06:11
Jaký další postup máme zvolit u vlastníka rodinného domu, který na písemný dotaz z OÚ odpověděl ve stručnosti toto: Jímku na odpadní vody neužíváme, WC máme a užíváme suché, přívod vody do domu je povrchová voda, kterou užíváme na mytí rukou a použitou vodou zaléváme zahradu. Děkuji za odpověď. kafe 29.6.2008 8:10:58130.6.2008 9:17:14
Dobrý den,potřeboval bych od vás poradit. Soused cca 1,5m od mého zděného plotu začal budovat dřevěné suché WC a opravdu se mi nechce nasávat výpary z tohoto zařízení. Mohu se tomuto nějak bránit, nebo se s tím musím smířit? Děkuji za odpověď Jindra 28.6.2008 17:02:11921.7.2008 17:42:29
Dobrý den,potřeboval bych radu.Během územního řízení přešlo vlastnictví z jedné společnosti na druhou.První spol. dala písemný souhlas třetí straně na vybudování kanalizace(která povede přes zmíněný pozemek).Druhá společnost s tím nesouhlasí,chtěla by souhlas zvrátit.Je nějaká možnost na změnu?Neboli je nějaká možnost jak souhlas odvolat ještě před vydáním rozhodnutí?Chápu že dle §73 správního řádu,nabyvatel přejímá všechny závazky,ale zajímal by mě konkrétní případ,ještě během územního řízení.(tzn odvolatelnost souhlasu během řízení ano či ne?) předem děkuji za odpověd mv 27.6.2008 16:07:5158.7.2008 13:44:49
Dobrý den, jakým způsobem řešíte situaci, když si stavebník pořídí na pozemku montovanou garáž, resp. monolitickou betonovou dvojgaráž, umístěnou na betonových patkách. Je nato potřeba územní souhlas? ohlášení? životní prostředí? Pavel Martinec 27.6.2008 14:17:5541.7.2008 14:46:31
Kolegové,co myslíte? Stavba v § 104, 2d stavebního zákona vyžaduje povolení výjimky. Výjimku povolím v řízení spojeném s územním řízením. Můžu pak stavbu povolit na ohlášení? Je již v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, když řešením podle povolené výjimky musí být dosaženo účelu sledovaného obecnými požadavky na výstavbu? 25.6.2008 16:23:23504.7.2008 7:57:20
Kolegové, máte již informace od hasičů, že dle vyhl. č. 23/2008 Sb. již nelze udělit výjimky - požárně bezp. prostor stavby na cizím pozemku? 25.6.2008 16:12:482510.10.2013 8:41:54
Žádám Vás o radu. dostal jsem žádost na územní souhlas o vybudování 15 metrové věže Vodafone v rodinné zástavbě. Veškeré souhlasy a vyjádření jsou kladná. ALE tři sousedé sepsali nesouhlasnou petici..i když nejsou přímo sousedé..jsou přes ulici. jak postupovat? Zahájit územní řízení místo územního souhlasu? Jiří Polák 25.6.2008 15:19:17326.6.2008 12:04:12
ČOV a změna stavby? Dobrý den, prosím o radu, máme RD před dokončením, ve staveb. plánech je uvedena jímka na vyvážení, během stavby jsme si to však rozmysleli a chceme ČOV, musíme zažádat o změnu stavby? A jaké dokumenty jsou k tomu potřeba, jak dlouho trvá povolení? V domě jsme taky někde posunuli příčky a vikýř na střeše v podkroví(tzv."holubník") jsme nahradili střešním oknem, je i k tomuhle potřeba zažádat o změnu stavby? Děkuji. Iveta 25.6.2008 13:27:01526.6.2008 12:37:42
Ahoj kolegyně a kolegové, posílám námět k diskusi, jak si vysvětlovat pojem "hlavní stavba"? 1. Je - li předmětem posuzování soubor staveb, který obsahuje RD podle § 104 odst. 2 písm. a) a samostatně stojící garáž na pozemku tohoto RD, o zastavěné ploše větší než 25 m², která jinak vyžaduje územní rozhodnutí a stavební povolení, považuje se za hlavní stavbu RD, nebo ta garáž, která má podle stavebního zákona složitější způsob projednání? V intencích 1. věty § 4 odst. 1 SZ by se v tomto případě mohla považovat za hlavní stavbu i garáž. 2. Pokud by se za hlavní stavbu považoval RD, znamenalo by to mj., že novela nepřímo rozšiřuje okruh staveb, které nevyžadují stavební povolení ani územní rozhodnutí, ale stačí je pouze ohlásit (např. právě garáž na víc než 3 roky, o zastavěné ploše větší než 25 m²). Co vy na to? Jura 25.6.2008 12:51:301515.6.2018 19:56:50
Zdravím, chtěl bych se zeptat, zda berete do okruhu účastníků stavebního řízení pro zasklívání balkonů nebo lodžií i vlastníky sousedícího pozemku (při provádění prací do něj nebude zasahováno, max. by na něj něco mohlo odpadnout). Jelikož se jedná o bytový dům, vlastníky sousední části bytového domu (samostatné č.p., p.č., katastrálně dělené) jsem do řízení zahrnul, ale nevím čím by mohl být ten sousední pozemek co se omezení vlasnických práv k tomuto pozemku týče. Pro mě to řeší pouze zda budu mít učastníků 8 nebo 30... Roman 24.6.2008 13:49:34124.6.2008 14:02:15
Kolegové, můžu se zeptat,jak se staví váš příslušný vodoprávní úřad k domovní čistírně odpadních vod s akumulační jímkou (tedy bez odtoku do vodních děl)u rodinných domků, je to vodní dílo nebo to povolujete vy? (dnes v souboru staveb) Helča 24.6.2008 8:38:5192.7.2008 14:33:12
Fotovoltaická elektrárna a změna ÚP. Stavebník přišel se záměrem výstavby fotovoltaické elektrárny na zamědělských pozemcích mimo zastavitelné území obce. Přesněji řečeno platný územní plán toto území neřeší, je mimo výkres, který obsahuje jen obec + rozvojové plochy v přímé návaznosti na zastavěné území. Investor mi tvrdí, že už bude stavět třetí elektrárnu a vždy to šlo i bez změny ÚP. Máte s tím nějaké zkušenosti? JK 23.6.2008 7:52:36323.6.2008 11:43:01
Jak má vypadat doklad o 3 letech praxe při provádění staveb u stavebního dozoru?Stačí čestné prohlášení?Děkuji. janek 20.6.2008 15:35:57423.6.2008 15:47:30
Může být v RD do podkroví vnější schodiště? Z § 34 vyhl. č. 137/1998 Sb. ani %ČSN 73 4130 jsem to nevyčetl. Děkuji . S 20.6.2008 10:47:23323.6.2008 7:50:53
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat zda již nabyla účinnosti novela stavbeního zákona (prezident podepsal 21.5.08) a kdy tato novela začne platit. Děkuji Iva Vejvodová 20.6.2008 10:30:16420.6.2008 15:03:26
Dáváte kolaudační souhlas na stavbu, pro kterou bylo vydáno pouze územní rozhodnutí a stavební povolení ani ohlášení už se nevydává? díky PN 20.6.2008 9:49:08326.6.2008 12:22:54
Jak zlegalizovat částečně černou stavbu? :-) co nám hrozí? Původní chata byla v havarijním stavu. My jsme ji zbourali a postavili novou na stávajících rozměrech , ale udělali jsme podkroví.Tím pádem se změnily vzhled. Požádali jsme o dodatečné povolení a stále se nic neděje. Jelikož chata leží u řeky povolení k těmto úpravám od povodí máme. Máte někdo zkušenosti jak na stavební úřad. Olga 19.6.2008 14:08:03119.10.2008 19:18:12
Vážení kolegové. Má někdo již zkušennost s níže uvedeným případem. Je nutná změna UP v případě kdy stavebník chce stavět 4RD a k těmto RD chce stavět malou fotovoltaickou elektrárnu o výkonu do 45Kw na ploše cca 1700m2. Kdy tato energie bude spotřebovávána v těchto 4RD? 19.6.2008 13:49:39623.6.2008 13:14:26
Kolegové, myslíte, že můžu napsat osvědčení dle § 125 SZ na stavbu na cizím pozemku pro stavbu prý cca 60 let starou ??(u vlastníka mám uvedeno pouze běžné jméno a příjmení) Co s tím? 19.6.2008 11:34:07175.1.2014 17:20:45
Mám tu jeden takový nepříjemný případ. V areálu stavebnin, které tam jsou odjakživa, vlastík umístil na střechu trubkové konstrukce k ukládání materiálů láhev CO nebo Propanbutanu. Přišla nám k tomu stížnost vlastníků sousedních nemovitostí. Mimo jiné uvádějí, že láhev je takto umístěna už přes měsíc a nic se neděje. Když jsem volal majiteli, tak mi sdělil, že tam opravuje střechu té konstrukce a že si tu láhev může dát kam chce. Myslím, že nemá pravdu, ale jde mi o konkrétní ustanovení, které v tomto případě použiju. Hasič mi po konzultaci moc neporadil, nevěděl. Poradíte? Díky za názory. Vojta 19.6.2008 10:37:14620.6.2008 14:03:57
Je někde psáno, že ke zmeně v užívání stavby musí být i písemný souhlas vlastníka pozemku (pod stavbou?): Vlastník stavby je odlišný od vlastníka pozemku, který vlastníkovi budovy dělá schvály. Na změnu v užívání stavby vlastník pozemku bude stejně figurovat jako účastník řízení (3.osoba). Je to tak? Jirka 18.6.2008 14:19:43719.6.2008 14:43:26
Polní hnojiště pov. v r.1980, mimo zastavěné území, obec začíná zpracovávat ÚP. Zájemce o koupi hnojiště chce rekolaudaci na kompostárnu, podle jeho slov tam nebude žádné zařízení je k tomu potřeba jen stávající plocha a jímka, nově jen příp.oplocení. Podle mě se na to vztahuje §18 a jako " jiné opatření pro zemědělství" se mi kompostárna nejeví. A teď mi prosím řekněte, že mám pravdu :-), díky Petra 18.6.2008 10:40:34719.6.2008 12:33:26
Mateřská škola chce v místnosti herny dětí, která má světlou výšku cca 3,70 m , umístit v části této místnosti dřevěné patro o rozměru 7 x 4 m. Výška podlahy tohoto patra má být 1,90 m nad podlahou herny. Konstrukce patra bude podepřena 8 dřevěnými sloupky a kotvena do obvodového zdiva budovy. Kolegové, prosím o radu, máte-li někdo s touto "stavbou" zkušenosti jak ji posuzovat ( stavební povolení, ohlášení...) nebo je možno ji zařadit pouze mezi vybavení interiéru bez nutnsoti vydání povolení nebo jiných opatření stavebním úřadem? 18.6.2008 10:18:12319.6.2008 8:56:03
stavba dvojgaráže Milan Krátký 17.6.2008 18:23:30718.6.2008 16:27:18
Dobrý den. Co je třeba obecně ( po novele ) k oplocení orné půdy a stavby stodoly na ní? Jsou nějaká omezení pro typ oplocení ( výška, materiál.....). Je možno na orné půdě umísti obytnou buňku. Děkuji L.N. L.N. 17.6.2008 12:26:268418.5.2009 0:00:32
O míře oslunění rozhoduje stavební úřad !!! Co vy na to? http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/domaci-ekonomika/clanek.phtml?id=608267 AK 17.6.2008 7:42:17718.6.2008 16:46:19
Vážení kolegové: Mám velice zajímavý případ: 1.stavebník má vydáno stavební povolení 2.stavebník požádal o změnu před dokončením.3.zahájila jsem změnu před dokončením.4.obec se odvolala proti velikosti domu.5.kraj zamítl změnu před dokončením z důvodu nezkouladované přístupové cesty.6.Stavebník požádal jen o změnu ve stavebním materiálu ze zděné na dřevěnou. 7.zahájila jsem řízení o změně materiálu. 8.Obec se odvolala proti velikosti domu(dům splnuje parametry územního plánu, připomínky jsem neakcepotvala).9. vydala jsem povolení o změně materiálu. 10.Obec se odvolala proti velikosti domu. Jestliže to pošlu na kraj, kraj to zamítne z důvodu nezkolaudované přístupové cesty(cestu má kolaudovat obec). Stavebník je velice seriozní a poctivý člověk.V dané lokalitě je již 15zkolaudovaných domů, bez přístupové cesty(vinou mé předchůdkyně). velice děkuji za pomoc Rostislav Sikora 16.6.2008 19:40:34818.6.2008 15:22:08
Kolegové, jak řešit tento problém! V roce 2005 jsem vydala stavební povolení pro RD vč. přípojek! Dnes přišel stavebník, že přípojky nemá dosud hotové a bude je dělat teprve nyní ale zcela jinak - v jiných trasách! Co s tím? Souhlas s ohlášením změny stavby před dokončením nebo úplně nový územní souhlas? Nebo ještě něco jiného? Děkuji 16.6.2008 12:16:351318.6.2008 10:04:18
Prosím o názory kolegy, kteří se setkali s něčím podobným,nebo tuší jak postupovat. Sousední rodinné domy jsou postavené těsně u sebe.Podotýkám, že nic není bez povolení a tento stav je okolo 20 let.Nyní se v jednom domě začaly objevovat trhliny ve zdích a nejdou zavírat dveře u některých místností. Byl pozván i statik, který konstatoval,že jeden dům se tlačí na druhý a v případě, že by vlastník domu, ve kterém jsou ony zmíněné jevy, odboural svou část domu, došlo by zřejmě ke zhroucení zdi domu druhého. Navrhuje celou situaci řešit za účasti obou stran.Ovšem v tom je ten problém. Vlastník domu, který v podstatě nemá žádné problémy, odmítá situaci jakkoliv řešit a už vůbec ne bouráním části domu, kde má obytnou místnost.Druhý vlastník se na stavebním úřadu domáhá nějakého řešení. Vůbec nevím ,jak mám postupovat. Předem díky za všechny názory a rady. VP 13.6.2008 7:16:152217.6.2008 15:40:22
Nevíte, jestli existuje nějaký předpis, který by stanovoval povinnost instalace hromosvodů na domech? Včerejší požár RD po zásahu bleskem a hlavně vyjádření velitele hasičů ve smyslu pochybnosti při kolaudaci RD nás trochu vyděsil, dosud jsme hromosvody nevyžadovali. Lenka 12.6.2008 8:42:282011.3.2020 9:27:30
Rád bych znal Váš názor, případně praktickou zkušenost. Mezi SZ a katastrálním zákonem je velký rozpor. Developer má pozemek, na kterém je vybudována techn. a dopr. infrastruktura a chce na něm postavit 35 RD. Podle SZ lze na jednom pozemku postavit pouze jeden RD, je tedy nutné parcelu rozdělit na 35 parcel. Ale: KÚ nezapíše geometrák, pokud nedošlo k vlastnické změně. (Developer chce prodat až dokončené stavby.) Na SÚ mi řekli, že je nutné, aby investor "zatlačil" na KÚ. Prý to někomu zapíší a někomu ne. (Nechápu!!!) Na základě geometráku mi stavební povolení (nebo ohlášku) na RD nevydají. Dále jsem se chtěl informovat na krajském úřadu a nestačil se divit: na jednom pozemku lze povolit nekonečně mnoho RD. (Nechápu!!!) Na dotaz, jak by v takovém případě řešili vyjimku při zásahu pož. nebezp. prostoru řadových RD na (budoucí) sousední pozemek, mi řekli, že nevědí a že by bylo možná lepší, aby SU povolil stavbu na základě geometráku. V povolení by bylo uvedeno původní parc.č. i nové parc.č. A jsem opět na začátku. Ještě mi pracovnice KrÚ řekla, že má prostě developer smůlu a asi nic nepostaví. (Nechápu, jak si může úředník dovolit něco takového vypustit z úst!!!) Nechci Vaše příspěvky využít jako argumenty při jednání s úřady. Jen mi připadá, že to nemůže být tak složité. Nebo ano? M.Strachoň 11.6.2008 21:04:191027.6.2008 13:29:18
Pred rokem jsme koupili od mesta pozemek urceny ke stavbe domu. Ted jsme si ale vsimli, ze plynove vedeni je umisteno na nasem pozemku,ale ve smlouve o koupi pozemku a ani na katastru neni toto vecne bremeno uvedeno. Jak se teda zachovat,az jednoho dne budou chtit neco na tomto vedeni opravit a timpadem nicit nas soukromy majetek? katka 10.6.2008 12:22:34511.6.2008 7:44:40
Máme tady tento problém : stavebník ohlásil stavbu rodinného domu, než jsme stačili vydat souhlas začal stavět a přišlo na něj udání. Teď nevíme co máme dělat s ohlášením - odložit ho nejde - má všechny náležitosti, zakázat stavbu nejde protože všemu vyhoví a souhlas se nám vydat nechce když už staví a budeme stavbu řešit v řízení podle § 129 stavebního zákona. Co s tím ? 10.6.2008 9:18:442211.6.2008 15:55:14
Prosím poraďte. Majitel sousedního pozemku začal stavět zeď o výšce 2 - 2,5 m. Tato zeď má sloužit jako plot. Navíc do zdi umístil vývod dvou odpadních rour o průměru 20 a 15 cm. Tímto odpadem mi pouští na můj pozemek odpadní vodu a vodu z bazénu. Sklon stříšky zdě také odvádí dešťovou vodu na můj pozemek. Což se mi nelíbí. Měl jsem snahu o domluvu, ale byl jsem jen urážen. Nemá ode mě žádný souhlas ohledně stavby. Ani mě o svém záměru nijak neiformoval. Dříve žádná zeď nebyla. Někdy před x lety asi tam bylo pletivo. Moc děkuji za rady Luděk 9.6.2008 20:24:391010.11.2008 9:57:53
Tak už je to tady. Mám tu ohlášení stavby rodinného domu s přípojkami, garáží, plotem, studnou a ČOVkou, to vše na ohlášení (bez předchozího územka) jako soubor staveb podle čerstvé novely SZ. Stavebník schválně čekal až účinnost novely a teď nechce pochopit, že na studnu a ČOV pouhé ohlášení nestačí. Zatím jsem to oddálila, neměl souhlas s odnětím ze ZPF, ale on se vrátí. Jak z toho ven. PH 9.6.2008 16:27:25547.7.2008 9:09:29
Vedu s kolegyní spor a už se to tady také probíralo, poraďte, stavebník má u RD HUP, správně postavený, správně kolaudovaný v minulosti, nyní chce od HUP rozvod plynu k domu a po domě, jak to děláte, na ohlášení nebo US? 9.6.2008 14:20:181920.6.2008 14:01:59
Prosím, poraďte! Most přes potok ( jako vjezd do zahrady )! Územní řízení ( § 92 SZ) a stavební povolení. Stavební povolení podle §109 -115 SZ? 9.6.2008 12:47:05110.6.2008 12:48:29
Výměna výkladců a vstupních dveří, která všemi parametry odpovídá udržovacím pracím podle § 103 odst. písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Problém je ve stávajícím schodu, takže stavba není bezbariérová. Jaké pravomoci má stavební úřad ve vztahu k ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky č. 361/2001 Sb.? Děkuji předem za názory. Jura 9.6.2008 11:58:0969.6.2008 15:30:01
Je na stavbu zahradního domku o velikosti do 25m2 ve vzdálenosti 2 metry od sousedního pozemku potřeba souhlas sousedů ?...stačí jen oznamení nebo se musí žádat o stav.povolení ? Děkuji za odpověď, stavební úřad mi jasnou odpověď bohužel nedal... ing. Radek Novotný 9.6.2008 11:37:00111.9.2008 23:01:54
dobrý den, dovolte prosbu o radu. chystám půdní vestavbu v podkroví domu, který má půdorys cca 200 m2. samotná vestavba v podkroví má půdorys menší než 120m2. může to být na ohlášení? půda je prázdná, střešní okna zatím nemá, ty budu teprve instalovat. do střechy "šahat" nehodlám, jen ta okna. s úctou a poděkováním L.O. luboš 6.6.2008 15:51:07139.6.2008 15:36:16
Dobrý den, včera odpoledne jsem přišla na to, jak fyz.osoba rozřízla silnici II.třídy a v klidu si tam provádí kan. přípojku, je to přestupek "můj" nebo silničního úřadu? Petra 6.6.2008 8:00:4979.6.2008 14:50:27
Kolegové potřebuji radu: Stavba stojí částečně na cizím pozemku. Vlastník stavby podal žádost na stavební úpravy nemající za následek změny v užívání. K žádosti však nedoložil doklad o jiném právu k pozemku založený smlouvou s odůvodněním, že vlastník pozemku nehodlá nikterak komunikovat o uzavření smlouvy. Problém je v tom, že stavba není v dobrém technickém stavu a její oprava je žádoucí. Je nutné doložit smlouvu k užívání pozemku (fakticky nebude nikterak znehodnocen) nebo postačí pouze, když vlastník pozemku bude účastník stavebního řízení, ve kterém si bude chránit svá vlastnická práva. Připadá ještě přerušení stavebního řízení v případě nesouhlasu vlastníka pozemku z důvodu občanskopráchních námitek. Jaký máte na to názor a zkušenosti ? 5.6.2008 13:54:08710.7.2008 23:44:13
HLUK...máme evidovanou stížnost na manipulaci s dřevem, konkrétně na neúnosný hluk a prach v lokalitě (práce začíná již v 5 hodin ráno a pokračuje i o víkendech a nočních hodinách). Jedná se o manipulační plochu na kulatinu, stavební úřad k tomu nic po stavební stránce neeviduje. Máme to řešit my jako SÚ, nebo to "přehrát" na Hygienu (?). Díky za názory. Vojta 5.6.2008 10:57:23116.6.2008 12:51:46
Dobrý den všem, mám jeden "procesní" dotaz. Zahájil jsem řízení o nařízení odstranění stavby a oznámil to účastníkům řízení a DO. Stavebník požádal o dodatečné povolení a já usnesením přerušil řízení o odstranění této stavby. Proti tomuto usnesení se však jeden z účastníků odvolal. Můj dotaz směřuje k tomu, zda mohu vést řízení o dodatečném povolení stavby nebo mám i toto řízení přerušit (?). Současně nevím, jaké části spisů mám poslat na KÚ k přezkoumání. A ještě jedna perlička k tomuto...odvolání bylo podáno v právním zastoupení advokátní kanceláře, ovšem žádná plná moc nebyla předložena, tak nevím co s tím, nejraději bych jim to vrátil. Prosím o sdělení Vašich názorů na danou věc. Moc díky. Vojta 5.6.2008 10:46:11107.6.2008 11:17:56
Navazuji na dotaz paní Ludmily z 19.5., také tady mám jednu reklamu, a chce se mi to zamítnout, protože se nevejde do §18 (nejdřív jsem zabloudila do vedlejšího oddělení, díky za nasměrování), jde o nezastavěné území. Jak se to tedy dělá správně podle NSZ? I když úřad úz.plánování a všichni ostatní dají kladné vyjádření, znamená to pro mě, že mám porušit §18? Petra 5.6.2008 8:33:3669.6.2008 7:42:17
Vážení kolegové, je mobilní dvouplášťová nádrž na naftu typ FDA stavba? Je to typizovaný výrobek, certifikovaný, splňuje požadavky norem. Není pevně spojená se zemi a lze ji kdykoliv přemístit. z webu "Města a obce on-line": 5.6.2008 7:22:0196.5.2009 16:56:51
Kolegové jak postupujete při kolaudacích (RD povolených podle starého SZ)v souvislosti s vyhláškou č.23/2008 - požární ochrana. Má mít RD povolený před platností této vyhlášky také hasicí přístroj a hlásiče požáru, nebo se to vztahuje na RD povolené po nabytí účinnosti této vyhlášky?? začátečník 4.6.2008 15:36:1534.6.2008 21:51:58
Mám žádost o ÚR na stavbu - prodloužení komunikace, prodloužení kanalizace, vodovodu, plynovodu. Budu dělat na vše ÚR, ale nevím co dál? Stavební povolení? nebo ohlášení? Nebo v ÚR můžu upustit od dalšího řízení?? Díky za názory. 4.6.2008 8:19:5854.6.2008 13:02:11
Dobrý den, prosím o radu jak postupovat v tomto případě: stavíme RD na který máme projekt ke stavbě na ohlášení. Chyba se stala v tom, že v půdorysu domku nám projektant nezakreslil terasu, která je přidružená k domku (terasa má základy, protože to je svahovitý pozemek). RD jsme si nechali zaměřit od geodetů, kde zaměřili samozřejmě i terasu a zastavěná plocha má najednou 170m2, což je v rozporu se stavbou na ohlášení. Prosím tedy o radu jak postupovat a oznámit to na stavební úřad? Máme si nechat udělat změnu před dokončením stavby nebo nechat udělat ohlášku ještě zvlášť na terasu? Lenka 3.6.2008 9:07:36175.6.2008 13:42:25
Stavebník podal "oznámení" o záměru o zasklení balkonu s tím, že se jedná o stavební úpravu dle § 103 SZ a slušně mi to oznamuje :) ...mohu reagovat pouze sdělením dle správního řádu, že tuto stavbu nelze posuzovat dle § 103 SZ a je nutno záměr posoudit ve stavebním řízení? Roman 2.6.2008 16:14:5829.7.2008 11:50:09
Prosím o radu, který právní předpis stanoví technické požadavky, rozsah a obsah projektové dokumentace na stavby silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací viz. § 194 SZ. Děkuji za odpovědi Pirklová Marta 2.6.2008 13:40:1223.6.2008 8:27:02
Prosím o radu - musí energetický podnik, který má licenci dle zákona č. 458/2001 Sb. k žádosti o stavební povolení dokládát právo k pozemku založené smlouvou nebo věcné břemeno, když v zákoně č. 458/2001 Sb. se hovoří, že toto je nutné až před realizací ? Karel 2.6.2008 11:40:1333.6.2008 7:12:38
kolegové, potřebovala bych poradit. Mám žádost o stavební povolení, ale dotčený orgán (památková péče)dal záporné stanovisko. Asi bych měla žádost zamítnou, ale nevím podle jakého paragrafu. Děkuji za názory. Andrea 2.6.2008 9:49:3342.6.2008 15:32:25
Dobrý podvečer.Potřeboval bych poradit.V 70 letech jsme se sousedem postavili dva rod.domky vedle sebe s plochou střechou.Nyní sousedův potomek domek zboural a chce stavět nový dům, a to se sedlovou střechou, převyšující můj domek asi o 5,5 metru.Mě 12 roků stav.ůřad nechtěl povolit změnu na sedlovou střechu, s odůvodněním : buď oba ,nebo nikdo.Dnes jsem převzal stavebí povolení na sousedův domek.Jak se prosím mám bránit?Děkuji za radu. Franta 29.5.2008 21:46:06196.6.2008 10:47:13
Dotaz k ohlašování staveb bez předchozího územka, k vydávání územního souhasu, územně plánovací informace apod.: děláte v těchto případech místní šetření? Pokud ano, podle čeho, a koho zvete? Nebo se na místo stavby jdete jen tak podívat? PH 29.5.2008 15:19:26531.5.2008 21:02:16
Kolegové a kolegyně, jak prosím řešíte rekonstrukce staveb do 25 m2? Mám na mysli např. odbourání stávající střechy a zhotovení nové stropní konstrukce. Jarka H. 29.5.2008 12:45:19174.6.2008 10:38:13
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Chceme rekonstrukci starého plotu, který sousedí s pozemní komunikací. Nový plot nepřesáhne výšku 1,8m a podle nového stavebního zákona si myslím, že nemusí být stavební povolení, když je to jen rekonstrukce starý za nový. Prosím o radu, zda je nutné mít stavební povolení či nikoliv. Předem děkuji. Kateřina Zemanová 29.5.2008 11:08:15330.5.2008 14:09:50
Výměna oken stále dokola. Roman 28.5.2008 11:25:12830.5.2008 14:12:32
Podle § 110 SZ se v bodě 2 písm.d) píše, že stavebník k žádosti o vydání SP doloží závazná stanoviska, popřípadě stanoviska nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, pokud je stavebník obstaral předem. Co když je ale předem neobstaral a jsou potřebné? 28.5.2008 8:35:32389.7.2008 13:59:38
V jaké vzdálenosti musí být umístněn kouřovod ve střeše od sousedova rod. domu,kde se nachází okna obytných místností. Děkuji za radu. franta 27.5.2008 21:26:11728.5.2008 16:27:36
chtěla bych se zeptat jaké máte zkušenost při povolovacích řízeních republiky na přemístitelné technologické zařízení pro čerpání pohonných hmot pro vlastní potřebu (nafta) NDN 10000 Praktik, pro jednu nádrž jsem dělala změnu využití území na činnost čerpání nafty na vlastním pozemku, který je ostatní plochou, pro vlastní potřeby autodopravy. Na jednom stavebním školení mi školitel sdělil, že není nic z hlediska stavebního zákona potřeba, ale záleží na mém zvážení, že jsem tím nic neporušila. Vlastník této nádrže musí splnit další zákony stanovené povinnosti. Krajský úřad vydal povolení středního zdroje znečištění, z hlediska ochrany podzemních vod byl schválen havarijní plán. Ale co mě nejvíce zajímá je posouzení dle EIA zákona č.100/2001Sb. ve znění pozdějších změn...splnění ohlašovací povinnosti, protože se jedná o skladování nebezpečných látek nad 1 tunu. Helena 26.5.2008 14:22:11228.5.2008 14:19:18
Přísřešky k bytovému domu Roman 26.5.2008 7:45:121327.5.2008 7:44:34
V případě, že ohlášení stavby nemá náležitosti podle §105 odst 3), konkrétně vyjádření DO a správců tech. infrastruktury, měl by SÚ podání odložit a usnesení o odložení zaslat stavebníkovi do 15 dnů. Co když ale SÚ tento termín nestihne? Dovozuji správně, že můžu začít 41. den od podání ohlášení se stavbou, aniž bych měl např. souhlas obce, vyjádření plynáren, správce vodovodu a kanalizace...? Milan Strachoň 22.5.2008 15:40:332628.5.2008 17:21:16
prosim muže mi někdo poradit jak má znít PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY.moc děkuji. FB 21.5.2008 17:36:402025.8.2016 10:22:20
Změna rozsahu žádosti o stavební povolení v průběhu řízení:Dobrý den, mám dotaz. V souladu se starým stavebním zákonem jsem zažádal v zastoupení stavebníka o povolení souboru staveb, jejíž součástí bylo i povolení provedení opěrného zdiva na pozemku stavebníka. Vzhledem ke špatným sousedským vztahům se povolení stavby protahuje do dnešních dnů. Stavba byla místním stavebním úřadem již 3X povolena, odvolacím orgánem krajského úřadu opětovně 3X vrácena k dalšímu prošetření. Podotýkám, že stavební řízení běží stále v souladu se starým stavebním zákonem. Stavebník však již potřeboval provést výstavbu opěrného zdiva. V rámci nového zákona je stavba opěrného zdiva v limitách tohoto zákona proveditelná bez územního řízení, či souhlasu, ohlášení či povolení stavby. Po konzultaci a odsouhlasení postupu místním stavebním úřadem stavebník opěrné zdivo provedl, v probíhajícím stavební řízení se stavba opěrného zdiva z výše uvedených důvodu vypustila, stavební úřad vydal nové stavební povolení, která následně odvolací orgán krajského úřadu opět zrušil a opět podstoupil dalšímu projednání s tím, že nelze provádět stavbu duplicitní, která je součástí žádosti o stavební povolení z roku 2005, což měl stavebník vědět, neboť je zatupován AO. Je tedy možné soubor staveb povolovaný podle starého stavebního zákona zmenšit o stavbu, která je dle nového stavebního zákona proveditelná bez jakéhokoliv řízení? Děkuji za odpověď. m.l. 21.5.2008 8:32:01521.5.2008 14:35:22
Dobrý den, prosím o radu. Firma ČEZ nechala vyměnit stávající vedení VN za nové, kdy místo původních železných sloupů dala betonové, ale jsou na výšku poloviční a je jich téměř jednou tolik. Hájí se tím, že dle SZ §103, písm. b, 7 nemusí žádat, jelikož nemění trasu. Děkuji Radek 20.5.2008 22:40:11726.5.2008 14:28:30
Srdečně Vás zdravím a jak jinak mám dotaz. Dle stav. zákova §103 ods.1 písmena b. bodu 7 - stavební úpravy energetických vedení , vodovodů a kanalizací nevyžadují stavební povolení ani ohlášení (pokud se nemění jejich trasa). Lze to tedy chápat tak, že takové stavby lze provést pouze na základě nějakého oznámení např. vodoprávnímu úřadu? nebo je zapotřebí absolvovat nějaké řízení, které z uvedeného paragrafu nevyplývá? Nejde mi o bezplatné získávání informací, jenom zjištěné informace se značně rozcházejí. Děkuji za odpověď T. Hrabal 20.5.2008 12:23:0833.6.2008 11:31:35
Kolegové prosím pomozte: reklamní zařízení u silnice I. tř. mimo zastavěné území, cca 6m, povolujeme my jako obecný stavební úřad (nejspíš územní rozhodnutí, nebo je to plně v pravomoci silničního správního úřadu, tj. krajského úřadu? Dík za odpovědi Ludmila 19.5.2008 12:34:45421.5.2008 8:00:44
Soukromý klub: k jeho zřízení (změnou v užívání části rodinného domu) se vyjadřuje hygiena? Dle mého názoru ano, ale v zákoně o veřejném zdraví jsem to bohužel nikde nenašel. Nerad bych, aby se z toho stal nějaký veřejný bar! Díky za názory. Jirka 19.5.2008 12:23:381521.5.2008 16:38:17
Prosím Vás, lze nařídit udržovací práce na plot? Sousedka chce, abych přinutil provést udržovací práce vlastníku oplocení, protože je podle ní plot prorezavělý a hrozí, že spadne a ublíží tak např. její dceři. Zatím jsem ten plot ještě neviděl. Prosím Vás, pokud jste se už někdo s tím setkal, poraďte postup, případně dle jakého § lze nařídit udržovací práce. L.J. 16.5.2008 10:48:500
Prosím o radu. Bydlíme v zástavbě rodinných domků v klidné vesničce, která se nachází v CHKO a památkově chráněném území. Doufali jsme, že si zde budem až do konce života "užívat" mezi roubenkami, jimiž jsme obklopeni a krásným prostředím CHKO. V současné době jsme se dozvěděli, že majitel sousedního RD ( který je od našeho domu vzdálen cca 8 m!)chce u svého domu postavit opravářskou dílnu za účelem karosářských oprav automobilů. Zatrnulo v nás při představě, že místo dosavadního ptačího zpěvu nás bude probouzet kvílení rozbrušovaček, tlukot kladiva do karoserií a "vrčení aut", nehledě na to, že v případě, že dojde k realizaci stavby opravny, se nám kromě pohody bydlení znatelně sníží i hodnota našeho domu. S touto naší obavou jsme se obrátili na místně příslušný st. úřad s otázkou co v této věci můžem dělat? Bylo nám sděleno, že vzhledem k tomu, že parcela, která hraničí se sousedem( přestože je součástí naší zahrady) je v majetku úřadu pro zastupování státu a tudíž z tohoto důvodu jsme nebyli zahrnuti mezi účastníky stavebního řízení my, ale úřad pro zastupování státu. Z jednání jsme tedy nabyli dojmu, že těm úředníkům jsou naše obavy, jak se lid. říká " ukradené". K té státní parcele uvádím, že jsme marně žádali o její odprodej, ale kvůli chybě v tzv. katastrálním operátu její prodej nebyl do nedávné doby možný. V současné době sice zažádáno o její odprodej máme, ale obávám se, že stavební řízení proběhne dříve než se staneme faktickými majiteli. Najde se někdo, kdo nám bude ochoten poradit, co se v tomto dá dělat, byť i anonymně na emailovou adresu? Mockrát děkuji. IM IM 15.5.2008 21:53:00931.5.2008 21:08:20
Vážení kolegové, narazili jsme zase na další problém a to poplatky. Jak se poprat s tím, že stavebník požádá o kolaudační souhlas, popř. oznámí užívání, po termínu uvedeném ve stavebním povolení, popř. uvedeném v ohlášení. Má se vybrat poplatek, jako to bylo podle starého SZ? Děkuji za názory. andrea 15.5.2008 13:23:06215.5.2008 14:16:38
UŽÍVÁNÍ STAVEB: vydal Loni jsem stavební povolení na přístavbu a stavební úpravy RD (mohlo to být i na ohlášení). V podkroví vznikla nová bytová jedntka a z části 1.NP nová prodejna potravin. Stavebník chce užívat jen část povolené stavby - prodejnu potravin. Má požádat o vydání kolaudačního souhlasu? Když bude chtít užívat nový byt v podktoví, má užívání jen oznámit (nebo má také požádat o vydání KS)? Děkuji za názory. Jirka 15.5.2008 9:27:09115.5.2008 11:07:12
Jak povolujete změnu termínu dokončení stavby? V podmínkách SP z roku 2004 je, že stavba bude dokončena do 30.12.2006. Teď stavebník podal žádost o povolení změny dokončení do roku 2009. Musí proběhnout klasická změna před dokončením i když se jedná jenom o tohle? Zahájit a povolit? 15.5.2008 7:21:591020.5.2008 7:55:45
Můžete mi prosím poradit jaké vyhlášky regulují zemědělskou stavbu pro trvalé bydlení, její pozemek nebo přístupovou cestu. Děkuji Marek Hradecký 14.5.2008 21:18:304218.8.2008 23:27:25
Mohl by prosím někdo znalý zhodnotit mou situaci. Zajímalo by mě zda existují obecné parametry nebo definice parcely. Naše parcela je totiž značně atypická. Je to takový asi 3m široký pás a dům se na něj vejde asi po 200m až na jeho konci, kde se trochu rozšiřuje. Marek Hradecký 13.5.2008 20:07:20316.5.2008 13:59:07
Dobrý den, můžete mi poradit, máme dokumentaci na rekonstrukci + přístavbu rodinného domku, máme změnu v plánech a projekt už máme se změnou jen potřebujeme příslušný formulář -nevíte o jaký se jedná? Prý by to měla být žádost o změnu - ale v čem ? děkuji Veronika Hrabětová 12.5.2008 13:56:34112.5.2008 14:40:23
Může mi prosím někdo poradit, kde bych si mohl objasnit pojem zemědělské stavby pro trvalé bydlení? Děkuji Marek Hradecký 11.5.2008 23:57:37615.5.2008 8:05:15
Dobrey den, je treba k stavbe "pro rekreaci" ohlasovane podle par. 104 odst. 2a stavbyvedouci nebo jen stavebni dozor? Par. 160 mluvi o stavbyvedoucim v pripade staveb pro bydleni a par. 104 mluvi o stavbach "pro bydleni a rekreaci" z cehoz neni zrejme, zda je tam spojka "a" ve smyslu ze se jedna ve vykladu o jedno a totez nebo dva rozdilne typy staveb. Karel 11.5.2008 19:44:33213.5.2008 14:01:13
Zdravím všechny často si čtu Vaše otázky já mám jen malou informaci chci Vás upozornit na stavebniny PROFIT z Pardubic odpovědná osoba p.Hrabovský,aby jste si tam nikdy nic neobjednávali nebo dopadnete jako my ,kdy majitel si nechal peníze a zboží nedodal a už se to táhne 3 měsíce tak bohužel s tím musíme k soudu,a pán se nedoplatí.Jinak přeji všem hodně štěští při zařizování Eva Škrhlová 6.5.2008 14:23:13314.5.2008 7:31:35
Prosím o radu, zda může majitel orné půdy provést její oplocení (železné sloupky zabetonované) pro celoroční chov koní - bude pro ně stavět dřevěné přístřešky a chce si na pozemek dávat obytnou buňku a nechat si udělat elektrickou přípojku. Jedná se o 0,5 ha orné půdy která je však v územním plánu vedená jako orná i do budoucna, krom toho se nachází v 2 pásmu (PHO)ochrany vod. Stavbu oplocení již začal bez ohlášení stav. úřadu. Ladislav Novák 6.5.2008 9:02:051514.5.2008 8:58:30
Kolegové, vydáváte k ohlášeným stavbám štítek "stavba povolena"? V zákoně jsem to našla jen ke stavbám na stavební povolení v §115/3, ale podle §152/3/b má stavebník povinnost vyvěsit štítek i u ohlášené stavby. Náležitosti štítku podle §7 vyhl. 526/06 jsou uvedeny zase jenom ke stavebnímu povolení. Ludmila 6.5.2008 6:59:16107.8.2008 20:24:44
prosím o názor, jakou projektovou dokumentaci a s jakým obsahem přikládat v případě spojeného územního a stavebního řízení? Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení se svým obsahem liší. Jakou dokumentaci však zpracovat v případě sloučeného řízení? Pekárek 30.4.2008 10:11:4037.5.2008 11:49:05
Účastenství ve stav. řízení. No to je síla, co si ti soudci vymysleli. http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/zivnostnik/clanek.phtml?id=603775 30.4.2008 8:01:04530.4.2008 15:27:50
Prosím zkušenější kolegy o radu. Píšete do zahájení jakéhokoliv řízení výzvu účastníkům řízení, že se do určitého data nají možnost seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí? A který je to paragraf ve správním řádu, prosím? Lenka 29.4.2008 13:28:3865.5.2008 14:35:38
Vážení kolegové! prosím o radu. Může odbor realizace investic nařídit odboru výstavby zahájení potřebných kroků, tudíž abych vyzval majitele pozemků k jejich zabezpečení, aby nedocházelo k obecnému ohrožování ve věci:nezabezpečené pozemky v bezprostřední blízkosti komunikace. Mezi pozemky a veřejnou komunikací je značné převýšení a vzniklý sráz začíná v těsné blízkosti obrubníků předmětné komunikace. V uvedeném úseku tvoří bariéru mezi srázem a komunikací pouze pobořená zídka a sloupky bez pletiva. Jde o zranění chodců a cyklistů. Jak mám postupovat. Lze nařídit oplocení?? Nebo nějaké zabezpečení? Co když se mi proti tomu majitel ohradí? děkuji za odpověď Jiří Polák 29.4.2008 12:45:38930.4.2008 13:09:10
Můžete mi prosím poradit, zda na rekonstrukci RD nad 150m2 potřebuji stavbyvedoucího. Musím ho zajistit já nebo firma provádějící rekonstrukci. Petr Pálinkáš 28.4.2008 19:43:5366.5.2008 12:45:13
Prosím o Vaše názory. Bylo podáno ohlášení odstranění stavby hospodářských budov plochy 17 m2, 15 m2, a 28 m2. Stavební úřad zjistil, že žadatel není vlastník předmětných staveb pouze pozemku pod nimi. Mám uvalit režim povolení, nebo žádost odložit. Navíc na listu vlastnictví pro předmětné stavby je na tyto zapsáno věcné břenemo užívání. Do 30 dnů s tím musím něco udělat, aby nedošlo k souhlasu mlčky. V § 128 st. zákona se píše jen o sdělení stavebního úřadu, že k odstranění je třeba povolení, ale to nevím jestli v tomto případě něco vyřeší. Dana 28.4.2008 15:41:56228.4.2008 16:14:23
Prosím o zprávu, jestli je již platná novelizace Stavebního zákona.Myslím, že to senát vrátil v dubnu zpět. maja 28.4.2008 10:54:3947.5.2008 15:03:18
Dobrý den, máme vydáno územní rozhodnutí na stavbu rodinného domu do 150m2 včetně přípojek elektro, studny a příjezdové cesty. Nyní jsme se pokusili podat ohlášení stavby RD a příjezdové cesty. Stavební úřad nám toto ale zamítl s tím, že musíme současně ohlásit stavbu elektro přípojky (nad 50m - vyřizuje a bude majetkem EON) a mít st. povolení na studnu (vyřizuje Živ. prostředí). V územním rozhodnutí je ale umístění elektro přípojky schváleno, včetně souhlasu majitelů pozemků, máme vyjádření o napojení a smlouvu o napojení, ale termín realizace je stanoven EONem na 03/2009. Chtěli bychom začít stavět v tomto roce (např. s použitím staveníštní přípojky, nebo elektrocentrály) s tím, že elektro přípojka i studna bude ohlášena a realizována během výstavby a do termínu užívání stavby bude vše OK, ale dle st. úřadu toto není možné. Je tento postup SÚ správný, je možné jednotlivé stavby vzájemně podmiňovat? Z jakého důvodu bylo vlastně prováděno celé územní řízení, které trvalo téměř 15 měsíců? Petr 28.4.2008 8:21:256515.5.2008 22:39:46
Dobrý den.Chtěl bych se zeptat,jestli město může zakázat stavbu rodiného domu na soukromém pozemku.V územním plánu je lokalita určená k výstavbě a žádná další studie na tuto lokalitu není.Jinak všechny podmínky splňuji (příjezdová cesta,IS,atd.)Děkuji za odpověď. Michal Gross 25.4.2008 9:17:161029.4.2008 9:27:16
stavebník požádal o změnu dočasnosti souboru staveb na stavby trvalé. Jedná se o stavby postavené v lyžařském areálu - včetně využití pozemků jako sjezdových tratí. Projednává se tato změna podle § 81? Včetně EJI? A potom změna stavby ve stavebním řízení? Nebo?........ 24.4.2008 9:11:12225.4.2008 13:12:54
Dobrý den kolegové, obracím se na vás se zajímavým dotazem. Povolili jsme stavbu na ohlášku, která splňovala podle nás všechny náležitosti. Bohužel se jeden ze sousedů neustále odvolává na odstupovou vzdálenost a jeho odvolání došlo až na magistrát, který nám oznámil, že jsme udělali chybu a odvolává se na vyhlášku 26/1999 sb. hl.m.Prahy čl.8 odst.4 podle které není dodržna vzdálenost od hranice pozemku. Vycházeli jsem ze stejné vyhlášky z čl.8 odst.3 kde se jasně hovoří že pokud nejsou v protilehlých stěnách okna a vzdálenost od rodinných domů je větší jak 4m tak je nemusí uplatnit požadavek na odstupy od hranic pozemku podle odst.4 této vyhlášky. To přesně stavebník splnil a byl tedy vydán souhlas se stavbou. Magistrát nám nařizuje zrušení tohoto rozhodnutí, ale při tom v jeho posudku jsou i jiné zásadní chyby, neboť v něm uvádí nepravdy ohledně projektové dokumentace. Nevím jak z toho ven, neboť si stále myslím že je vše v pořádku a v případě zrušení povolení zřejmě budem muset uhradit škodu staviteli, neboť ten již započal se stavbou a hrubá stavba je skoro hotová. Jak by jste postupovali vy? Morda 24.4.2008 9:04:47225.5.2008 13:45:47
Kolegové, jak řešit následující situaci: na stavbu bylo vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci. Po dokončení stavby bylo v rámci kolaudační závěrečné kontrolní prohlídky SÚ zjištěno, že stavba byla dle zápisu ve stavebním deníku zahájena prokazatelně dříve než bylo vydáno stavební povolení. Ve stavebním řízení nebylo vzhledem k povaze a rozsahu stavby nutno provádět místní šetření (ÚŘ proběhlo bez problémů), proto SÚ nezjistil "předčasné" zahájení stavby. Jaké kroky lze ze strany SÚ dále přijmout, zrušení SP v přezkumném řízení nadřízeným orgánem na podnět SÚ, a dále pohlížet na stavbu jako na nepovolenou? 23.4.2008 9:55:181231.5.2008 21:13:14
Prosím o radu. S kolegyní vlastníme přízemní nebytové prostory v dlouhém panelákovém domě, ve kterém se nad nebytovými prostory nachází byty v osobním vlastnictví. Dům je dlouhý, má několik vchodů (a má i několik nebytových prostor s různými vlastníky). V naší části mají 3 vchody založené družstvo vlastníků bytů. Rádi bychom vyměnili výlohy ( v přední části prostor a okna v zadní části prostor ). Nedošlo by ke změně vzhledu co se týká členění, ale v zadní části jsou na oknech mříže a ty bychom rádi odstranili, protože neplní funkci ochrany a to z důvodu, že jsou přivařeny na rámu okna, tudíž se otvírají i s oknem. Ptám se, zda musíme ohlásit udržovací práce nebo žádat o povolení stavební úřad nebo zda musíme mít vyjádření vlastníků bytů. Prosím poraďte někdo. Děkuji. Naďa 22.4.2008 18:21:29424.4.2008 12:21:48
Pozemek v ochranné zoně kolem kostela. Co se stane, když bude stavba postavena s nějakými změnami než bylo ve stavebním povolení? děkuji za informaci. miskina 22.4.2008 16:54:471525.4.2008 13:39:00
Mám řadovou zástavbu mezi domy které převyšují.Soused provádí opravu a chce zateplit štít domu.Zateplení asi 20cm zasahuje do mého pozemku,jsem povinen toto mu povolit?Když nemám zájem o zřízení věcného břemene!Při stavbě mého domu(mám projekt)nastanou komplikace.Prosím poraďte.Děkuji Luboš Kurt 22.4.2008 9:42:17722.4.2008 14:37:15
Dobrý den, má dotaz na kohokoli, kdo rozumí této problematice. Budu provádět přístavbu (spíše jen dostavbu) na stávající zástavbě, pouze nad přízemím cca 27 m2 se zastřešením. Jedná se o rozlohu již stávající nad 150 m2, i když se nijak tato nezmění podle nového stavebného zákona potřebuji stavební povolení+územní rozhodnutí. Souhlas souseda přiléhajícího k hranici pozemku stavbou je bez překážek. Jak řeší stavební zákon souhlas druhého souseda (z druhé strany), který je od stavby a hranice pozemku vzdálen minimálně 4,5m, je v takovém případě nutný. Jeden den mi soused souhlasí a vše podepíše a druhý den přijde s jakýmsi návrhem, kterým si podmiňuje tento souhlas. Je první souhlas směrodatný a co v případě změn vlasnických práv (tedy tohoto souseda na jiného) v průběhu stavebního řízení, potřebuji souhlas nového majitele? Lze vydat stavební povolení stavebním úřadem v takovém případě? Děkuji Vám mnohokrát. MV 21.4.2008 20:04:211325.4.2008 13:47:13
Kolegové, prosím Vás, vyžadujete jako jednu z příloh k ohlášení stavby, na kterou nebyla vydána ÚPI ( např. změna užívání spojena se stavebními úpravami) doklad o informování sousedů dle § 104 odst. 1 SZ nebo se to vztahuje opravdu pouze na stavby, na které byla vydána ÚPI(..vč.dalších podmínek v odst.1 §104)? Děkuji MH 21.4.2008 14:26:28121.4.2008 15:10:43
Dobrý den žádám vás o radu o změně střechy na garáži.minulý rok sme stavěli garáž, v plánech byla střecha sedlová a my ji při stavbě změnili na polovalbovou. teď nám oznámili že musíme vyřizovat znova celé stavební povolení, které už samozřejmě bylo.chci se vás zeptat jak sme měli postupovat?a co nás teď čeká?výše pokuty?a další problém je,že v garáži máme palubky, zda to můž být? Hanka 21.4.2008 13:50:01723.4.2008 7:29:26
Kolegové, jak řešíte následující problém: v obci je stávající RD a garáž (garáž je propojena s RD), RD je dvoupodlažní se sedlovou střechou, garáž přízemní, plochá střecha. Vlastníci chtějí zvýšit garáž na úroveň RD. Dle rozhodnutí Krajského úřadu nejde o nástavbu, tudíž o stavební úpravy (vše se odehrávalo dle starého st. zákona). Sousedi s "nástavbou" nesouhlasí. Stavebníci teď přišli s tím, že stavební úpravy pouze ohlásí, takže se sousedů ptát nemusí. Chcete k ohlášení souhlasy sousedů? Andrea 21.4.2008 13:40:452710.2.2016 8:07:33
Budiž dána situace, kdy nějaký mamlas z vedlejší kanceláže udělá ÚR, které je úplně na dvě věci a ani z něj nevyčtete, kde vlastně má stát oněch 66 stavebních objektů a 4 provozní soubory. Vy to vyfasujete ke stavebnímu řízení, ale při pohledu na to, co bylo uděláno v územku se Vám chce zvracet. Ten co ho dělal krčí rameny, že se v tom nevyznal. a) Praštíte s tím o zem a dělat to nebudete b) Budete si stěžovat, ale zároveň budete vědět o tom, že je to k ničemu c) Pošlete to k nahlédnutí na KÚ s požadavkem na metodickou pomoc d) Uděláte ze sebe pitomce a budete se v tom hrabat a nějak to dávat dohromady e) Před bodem d) šlápnete někomu do ksichtu Co je správně? Jsem nas..nej a už tenhle humus na stavebním úřadu nechci dělat. 21.4.2008 10:27:32521.4.2008 11:20:00
Kolegové! Máme obdobný případ jak uvádí p.Jana 16.4.2008.Rozhodnutím jsme nařídili provést nezbytné úpravy-konkrétně napojit splaškovou kanalizaci/8 bm/ z rod.domu do připravené odbočky veřejné kanalizace/občan začal vypouštět splaškovou vodu volně do otevřeného příkopu-před tím byl napojen do septiku/.Do stanoveného termínu nebyly úpravy provedeny.Pokud bude následovat výkon rozhodnutí bude problém s vymáháním vzniklých nákladů,protože již před tím se občan odvolával na finanční situaci. JP 21.4.2008 6:58:49321.4.2008 11:41:41
Prosím pomozte! Zhruba před třemi lety jsem postavil na hranici pozemku dřevěnou garáž o rozměru cca 8,5 x 3,5 m se sedlovou střechou, pokrytou pálenou taškou. Sousedé tehdy se stavbou souhlasili, dokonce neměli nic proti tomu, že stavba částečně přesáhla na jejich pozemek. Nyní, v době, kdy došlo k obnově tzv. katastrálního operátu a kdy jsem mohl koupit pozemek pod uvedenou garáží a mohl nechat zaměřit přesah garáže ( cca 2 m2 pozemku souseda), soused mi nechce dát souhlas k legalizaci stavby. Navíc, aby to nebylo tak jednoduché, pravděpodobně je porušen tzv. požární odstup. Vypadá to špatně, asi budu muset garáž přemístit jinam. Vím, že pozdě jak se říká "bycha honiti", přesto, může mi někdo poradit, jak garáž zachránit, byť i v menší podobě? Mám ještě jeden dotaz. Uvedený soused si chce na svém pozemku postavit dílnu, kde by chtěl v budoucnu provozovat živnost opravy karoserií. Doufal jsem, že si vyměníme souhlasy pro legalizaci našich staveb. On ale stále trvá na svém a tvrdí, že ke stavbě dílny můj souhlas nebude potřebovat a tvrdošíjně trvá na tom, abych já garáž odstranil. Pro vytvoření obrazu: Naše rodinné domky jsou od sebe vzdáleny 8 m. Nachází se v památkově chráněném území, CHKO. Děkuji za pomoc. Zoufalý "hříšník". Richard Matík 20.4.2008 21:32:481824.4.2008 11:15:09
V roce 2005 jsme požádali o stavební povolení na stavbu RD o 1 b.j. přízemního. Do dnešního dne nemáme stavební povolení z důvodu, že náš "skvělý soused" do dnešního dne poslal 55 stran připomínek a 38 stran různých příloh, kde nesouhlasí s umístěním našeho RD, který je dle sdělení SÚ v souladu s územním plánem města. Po vydání územního rozhodnutí se soused vždy odvolá již 3x a Krajský úřad nám to vždy zruší na základě chybného vedení SÚ. Už opravdu nevíme co máme dělat, stavební úřad nám tvrdí, že žádné chyby se nedopustil, že postupuje v souladu s platným stavebním zákonem, ale my stále jen žádáme a do dnešního dne nic nemáme. Prosím o radu kam se máme obrátit při řešení našeho problému. Děkuji za odpověď stavebník 19.4.2008 21:42:111122.4.2008 8:42:08
Dobrý den, měla bych otázku zda vyžadujete žádosti, v případě když stavebník provádí stavbu dodavatelsky, i živnostenský list firmy. Nebo stačí když stavebník uvede jmeno firmy a sidlo a už je na něm a na firmě zda firma ma oprávnění. Zuzana 17.4.2008 13:47:55217.4.2008 17:15:49
Chtěli bychom u staršího domu, zateplit půdní prostor a zprovoznit ho jako místnost bez sociálního zařízení, potřebujeme k tomu stavební povolení nebo ohlášku? Děkuji Iva 17.4.2008 8:23:192321.4.2008 8:44:40
Vážení kolegové,žádám o radu. Nařídila jsem stavebníkovi odstranit dřevěné stavby na orné půdě mimo zastavěné území provedené bez povolení stavebního úřadu (byli realizovány v září 2007). Rozhodnutí nabylo právní moci, ale stavebník stavby neodstranil. Napsala jsem mu výzvu ke zjednání nápravy podle § 134 odst.2 a stanovila lhůtu. Tento člověk evidentně ignoruje jakékoliv nařízení SÚ (to už dostal pokutu, znovu stavby neodstranil. Budeme mu znovu dávat pokutu podl 178 odst.2 (teď podstatně vyšší), ale jak dál. Nikde jsem se nedočetla v novém SZ, jak v takovém případě mám pokračovat (ve starém SZ byl postup jasný). Máte někdo nějaký návrh či nápad? Předem díky za náměty. jana 16.4.2008 13:47:31517.4.2008 9:16:51
Je potřeba k "ohlášce" na RD o rozloze do 150m zpevněná příjezdová komunikace, nebo stačí pouze přístup? Náš pozemek na kterém chceme stavět je vzdálen 30m od komunikace, vede k němu pruh pozemku o šíři 6m který je ve vlastnicví obce (vedena jako orná půda). Obec plánuje do budoucna udělat z tohoto pozemku cestu, jelikož pokračuje k dalším parcelám v územním plánu obce, ale je to v časovém výhledu a my chceme začít stavět co nejdříve. Předem děkuji za odpověď. Ladislav Kubín 16.4.2008 13:19:29191.11.2010 20:51:09
Reklamy - stavby, zařízení. Plachty a vývěsní skříňky na domech zde byly řešeny. Žadatel se dotazuje na reklamní zařízení -konstrukce s reklamou umístěné na traktové vlečce na jeho zemědělském pozemku mimo zastavěné uzemí v ochranném pásmu silnice. Viděl jsem některé tyto "reklamy" nebo vlečky s konstrukcí a s reklamou u silnic. Kolegové, jak jste je povolili? Povoluje se to vůbec? Co na to Policie nebo příslušný silniční správní úřad? 16.4.2008 13:13:35317.4.2008 13:24:09
Rozhodnutí o zákazu změny v užívání stavby - odůvodnění. Roman 16.4.2008 7:32:35216.4.2008 10:29:29
Dobrý dne, chtěli bychom si postavit zahradní domek na našem pozemku. Jak daleko od hranice pozemku musí být? Jsou nějaké podmínky, které musím dodržet? V tomto domku chceme mít např. zahradní nábytek v zimě, kolečka, zahradní nářadí, sekačku na trávu, jízdní kolo atd. žádné sezení, krb apod. nechceme. děkuji janda79 14.4.2008 17:14:08215.4.2008 7:07:44
Kolegové považujete zahradní chatku zakoupenou v řetězcích OBI apod. za výrobek přesto, že na pozemek ji přivezou v prknech a tam se teprve montuje? Děkuji. V.V. 10.4.2008 13:19:421623.4.2008 8:49:09
Jedním stavebníkem r. 2005 byla ohlášena drobná stavba. Drobnou stavbu r.2005 SÚ schválil bez námitek. Drobná stavba je v rozporu s původním stavebníkovým ohlášením i následným schválením SÚ. Soused stavebníka roku 2008 náhlédl do ohlášení na SÚ a zjistil rozpor se skutečnou stavbou. Je zahájeno SÚ místní šetření. Na místním šetření se samozřejmě zjistí, že soused má pravdu a stavebník udělal drobnou stavbu v rozporu s ohlášením a schválením. Jaký bude další postup ? Mnohokrát děkuji za pomoc. Jirka P. 10.4.2008 10:45:57517.4.2008 12:45:47
Je třeba u stavby rodinného domu o zast. ploše nad 150m2, který nelze realizovat svépomocí, aby vytýčení stavby prováděl, resp. ověřil zeměměřič. inženýr ? Pokud ano z čeho to vyplývá ? Děkuji za radu. Novák 9.4.2008 10:33:05515.5.2008 11:09:01
Územní souhlas pro změnu stavby (přístavba) - přeložení kabelového vedení Roman 9.4.2008 8:52:2929.4.2008 11:20:20
Může mě někdo poradit?Mám rodinný domek postavený a zkolaudovaný v roce 1976 s přistavěnou garáží o celkové zastv.ploše 138 m2.Nyní chci přistavět obytnou část(dvě mísnosti v přízemí a 1.patře) o zast.ploše asi 40 m2.Mohu tu přístavbu provést svépomocí na ohlášení nebo na stavební povolení s nutností staveb.firmy? Ruda Mašek 8.4.2008 12:56:0228.4.2008 15:32:53
Dobre dopoledne, prosím o radu, máme stavební pozemek, v blízkosti je umistena veřejná komunikace, mezi naším pozemkem a veřejnou komunikaci leží další pozemek, má vlastni katastrálni číslo, je veden jako pole, o šírce 1,5 až 1,7 m, a není v uzemním plánu veden jako veřejné prostranství /mám na to vystavený doklad/. Na stavebním úřadě ale tvrdí že náš pozemek sousedí s veřejnou komunikaci, protože je šiře pozemku který leží mezi veřejnou komunikací a naším pozemkem příliš malá, a nechtějí nám zpracovat uzemní souhlas. Je někde tato vzdálenost definovana, v nejaké vyhlášce? Případně jak mám postupovat. Daniel Prynych 8.4.2008 8:12:093221.4.2008 9:06:55
Kolegové,jak postupujete v případě,že nějaké sdružení chce provozovat v nezastavěném území cyklokros/se souhlasem majitele pozemku/ a chce tam stavět jako překážky dřevěné můstky ? LP 8.4.2008 6:25:26310.4.2008 9:43:54
Omezení vlastnického práva ve vztahu na ohlašované stavby a jejich změny Roman 7.4.2008 15:47:17149.4.2008 8:49:56
Kolegové, měla bych dotaz, jak řešíte žádost o územní souhlas, pokud nedoloží nějaké podklady (souhlasy, zákres apod.), napřed vyzvem k doplnění, ale můžeme pak překlopit do ÚR? Andrea 7.4.2008 10:32:1337.4.2008 16:01:14
Vážení kolegové, jak vidíte příslušnost správního orgánu k vedení řízení o správním deliktu, který vyplyne z porušení §161 NSZ? Bude to podle místa pozemku, k nemuž se žádá o sdělení sítí, nebo to bude podle sídla vlastníka sítě? Sibi 7.4.2008 9:30:4917.4.2008 10:49:56
Prodloužení užívání dočasné stavby týkající se třetích osob. Nejsem si jistá zda mohu použít § 126 a 127, když je to v odst.2)tak specifikováno. Máte někdo jiný nápad? jf 4.4.2008 13:34:0349.4.2008 12:16:00
Dobrý den. Začínáme stavět a nevíme kterou stranu pozemku plotíme mi a kterou naši sousedé.Mohl by nám někdo poradit?Děkuji Simona 2.4.2008 17:32:25523.3.2019 3:43:19
Jak je to s nabytím právní moci u stav. povolení potvrzeného po odvolání Krajským úřadem. Proti rozhodnutí se nedá odvolat, můžeme tedy stavbu zahájit po obdržení rozhodnutí když prokazatelně víme, že si rozhodnutí převzali všichni účastníci řízení. Jsme ve " skluzu " a opravdu nás vytrhne každý týden. Prosím o radu a děkuji za odpověď. Renata 2.4.2008 13:53:2323.4.2008 7:38:09
Rád bych se zeptal, čím doložím, že jsem sousedy prokazatelně informoval o záměru postavit rodinný domek? Mají mi podepsat co? Prohlášení, že byli informováni či situační plán nebo snad nějaké další součásti projektové dokumentace? Děkuji za odpověď. Na svůj SÚ se mi hned nechce běžet. Vaňous 2.4.2008 11:56:19177.4.2008 22:57:24
Stavebník, kterému byla podle SSZ povolena stavba RD (nad 150m2) se rozešel se ženou, vlastnicky to vyřešili, pozemek i rozestavěná stavba je napsaná na LV pouze na něj, ale bance potřebuje doložit "něco" od stavebního úřadu. Myslela jsem, že vydám rozhodnutí - změna stavby před dokončením - §118? petra 2.4.2008 8:07:02272.5.2008 14:30:29
Co je a co není napsáno v §160 odst.4? V odst.3 je napsáno jaké stavby může stavebník provádět svépomocí. Odstavec 4 pak řeší kdy je potřeba jen stavební dozor a kdy stavbyvedoucí. "Stavby uvedené v odstavci 3 lze provádět svépomocí, pokud stavebník zajistí stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám způsobilý." A teď to přijde: " Jde li však o stavbu pro bydlení nebo změnu stavby, která je kulturní památkou, je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím." Pokud rozumím česky tato věta předepisuje stavbyvedoucího pro kulturní památky (ať už je to stavba nebo změna stavby). Má snad někdo jiný názor? A. Procházka 2.4.2008 7:15:331416.4.2008 8:01:20
Dobrý den, prosím o radu. Chtěli jsme začít letos stavět RD. Bohužel nám zhruba 2 měsíce před plánovaným započetím stavby zjistili, že naše parcela je zakreslena v územním plánu jako stavební, ale pouze výhledově. Na tuto skutečnost nás neupozornil ani starosta obce, bohužel ani projektant a ani nikdo v celém úřednickém kolotoči. Bohužel nám nevydali stavební povolení dokud se neudělá změna ÚP. Prosím o radu co vše toto obnáší, stojí a jak dlouho to bude trvat. Jedná se pouze o změnu jedné naší parcely. Je to velmi složitá situace, protože jsme toto vůbec netušili a již máme nakoupený materiál, dohodnuté řemeslníky a vše už je připraveno ke stavbě. Slyšeli jsme, že změna ÚP může trvat i přes rok, což by nás vyšlo na ohromné peníze, starosti a vedlo by to k zbytečnému prodloužení stavby a tím i "zbrždění" našeho rodinného života. Je prosím nějaká možnost, jak této změny dosáhnout dříve? Pozemek není v ÚP v zastavěné ani v zastavitelné oblasti.Díky mockrát za rady. ZOUFALÝ ZOUFALÝ 2.4.2008 7:09:242315.1.2018 15:57:05
Dobrý den, mám dotaz, 2.7. 2007 jsem na SÚ požádal o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby RD 160m/2 s napojením na stávající el. přípojku, novou kanalizační a vodovodní přípojku, + samostatná garáž 30m/2 + oplocení s podezdívkou + jezírko 20m/2 + opěrné zídky + nový sjezd). 18.7.2007 jsem dostal výzvu k doplnění žádosti s termínem do 1.11.2007(doplnění 6 dokladů z nichž jsem 5 dodal obratem). Šestý doklad (povolení sjezdu od Městského úřadu) jsem získal až 27.3.2008 a 28.3.2008 jsem jej dal na SÚ, čímž jsem nedodržel požadavek na doplnění podkladů do stanovené doby. Co z tohoto nedodržení pro mne vyplývá? Kvůli urychlení povolení stavět jsem se informoval o možnosti spojení vydání ÚR a stavebního povolení, ale bylo mi řečeno, že to možné není. Je tomu skutečně tak? A jaké jsou termíny pro vydání ÚR a SP? Započítává se do termínu ÚR doba od podání žádosti do přerušení pro doplnění podkladů? Je to asi moc otázek, ale prosím Vás o fundovanou odpověď. Přijde mi totiž, že výklad jednotlivých zákonů se značně liší podle jednotlivých SÚ (a úředníků na nich pracujících), které jsem oslovil. S úctou Schmid Václav Schmid Václav 28.3.2008 17:41:261017.4.2008 14:01:13
Dobrý den, prosím Vás už jste někdo zakazovali provedení stavby podle par. 107 SZ. Nemáte někdo vzor? Pokud ano prosím mohli byjste mi ho poslat na emal maxpain@email.cz Petr 27.3.2008 19:07:55228.3.2008 8:57:16
Vážený pracovníku SÚ, buď rád, že děláš alespoň vše špatně. Dle mých poznatků je řada jiných pracovníků SÚ kteří nedělají raději vůbec nic. občan 27.3.2008 18:03:00328.3.2008 13:19:02
Poslední dobou začínám mít pocit, že dělám skoro všechno špatně .... :)) pracovník stavebního úřadu 27.3.2008 9:33:362931.3.2008 11:41:54
Mám-li udržovací práce - oprava fasády uliční části domu, dojde k záboru chodníku lešením. Mohu tyto udržovací práce posoudit dle § 103 SZ pokud si stavebník oběhá odbor dopravy (stanoví dopravní značení a vydá rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace) i dotčeného vlastníka, anebo bych měl vydat souhlas s ohlášenými udržovacimi praceni dle § 104 SZ - podmínky dotčeného orgánu pokrývá jeho rozhodnutí. Děkuji za pomoc méně zkušenému. Roman 27.3.2008 8:49:1261.4.2008 10:48:01
Rozestavěnou nemovitost se stavebník chystá prodat. Musí být součástí kupní smlouvy i ustanovení týkající se převodu práv a povinností, které vyplývají z vydaného stavebního povolení, nebo jsou tato práva převáděna na základě jiného zákona než stavebního? (např. občasnkého zákoníku)? Ve starém SZ bylo toto ustanovení konkrétně uvedeno, v novém zákoně však chybí. Nějak se mi nechce věřit mému nadřízenému, že by stavební povolení přestalo platit pro nového nabyvatele jen tím, že toto stavební povolení bylo opomenuto v kupní smlouvě. Děkuji za názory a hlavně konkrétní argumenty. a.p. 25.3.2008 16:50:09426.3.2008 14:15:53
Dodatečné povolení stavby dřevěné kůlny Moc prosím o radu. Povolila jsem dodatečně stavbu dřevěné kůlny dle zákona č. 50/1976 Sb. Žádost byla podaná v prosinci r. 2006. Zahájila jsem řízení dne 4.1.2007. Sosedé se ale odvolali. Krajský úřad mě rozhodnutí zrušil a vrátil. Jedná se o stavbu, která je postavena na hranici pozemku, zastavěnost dle ÚP města má byt 25%, ale zde je i s touto stavbou zastavěno 35%. Soused s touto stavbou nesouhlasí a požaduje její odstranění z důvodu oslunění pozemku. Z technických důvodů nelze stavbu snížit na požadovanou výšku 3 m. Výška stavby - 4,5 m. Pro úplnost stavba byla postavená již v r. 2004. Moc prosím jak stavbu dodatečně povolit bez souhlasu souseda. Jedná se o dodatečné povolení stavby, výjimku ze zastavěnosti a co údržba stavby, když oplocení je společným majetkem sousedů. Dle § 26 vyhl. 501/2006 Sb., nelze povolit výjimku dle § 25 odst. 1 vyhl. 201/2006 Sb., Řízení bylo složité ještě v tom, že požárně nebezpečný prostor zasahoval na pozemek souseda a tak jsem nechala stavebníka přepracovat PD s protipožární zdí a požární zprávou. Pavla Urbánková 25.3.2008 11:54:41158.4.2014 9:58:32
Dobrý den, nevíte někdo jak postupovat v případě zjištění nepovolené přípojky vody. Dneska jsem byl na kontrolní prohlídce, kde jsem byl na podnět majitele pozemku, přes který jde prý nepovolená vodovodní přípojka. Na místě jsem zjistil, že přípojka vede ke 2 rodinným domkům z nedaleké studny. Vlastnící napojených RD nepředložili žádné povolení. Přípojka byla prováděna zhruba v roce 1980. Vlastník pozemku, přes který jde ona přípojka trvá na jejím odstranění a tvrdí, že k vedení přípojky nedal nikdy souhlas. Já nyní nemám jinou možnost než zahájit řízení o odstranění stavby, jenže můj dotaz zní odstranění čeho? Nikdo neví jak přesně vede ona přípojka v zemi. Jaký je postup v případech odstraňování přípojek u kterých není známa trasa. Děkuji za odpověď. Jiří 25.3.2008 8:08:22425.3.2008 13:58:53
Dobrý den, při výstavbě rodinného domu jsem se dostal do atypické situace: Stavím dle schválené dokumentace, jsou dodrženy OTP, ale přesto jeden ze sousedů, který původně podepsal souhlas tvrdí, že jsem ho podvedl a požaduje nevybudovat okna, která směřují ve výhledu na jeho pozemek, vzdálený cca. 16-17 metrů. Podvod odůvodňuje skutečností, že původní verze projektu s okny na "jeho" stranu nepočítala a on podepsal "souhlas (resp.) seznámení s dokumentací", kterou jsem mu sice poskytl, ale protože se domníval, že jde o původní verzi, neseznámil se s ní. Nyní chce vyvolat místní šetření a po očekávaném neúspěchu jeho námitky (stavba je prováděna v souladu s dokumentací) se chce obrátit na soud, aby vydaným opatřením zastavil stavbu. Soused sice ví, že jeho žaloba bude zamítnuta, ale opakovaným odvoláváním proti rozsudku chce docílit zdržení stavby a jejího znehodnocení. Ptám se, zda a za přibližně jsk dlouhou dobu od negativního výsledku místního šetření může v rámci podání žaloby na místní stavební úřad dosáhnout zastavení stavby. Děkuji. Pavel S. 23.3.2008 22:19:0647.9.2008 16:12:37
Ještě pro doplnění přísp. z 20. 3. 08 21:46 - SÚ výjimku z 137/1998 povolil s odůvodněním: sú posoudil umístění oken na hranici pozemků zejména požárně bezpečnostní řešení zpracované autoriz. technikem pro pož. bezpeč. staveb, která řeší stanovení odstupových a bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům a na základě tohoto posouzení sú dospěl k názoru, že umístění oken na hranici pozemků není v rozporu s vyhláškou OTP a námitku účastníka řízení (souseda) shledal jako neopodstatněnou. Současně ze stejného důvodu zamítl i námitku účastníka řízení (souseda), který nesouhlasil ani s umístěním oken se sklem se zaručenou požární odolností. SÚ rozhodl jen, že hrana požárně otevřených ploch bude posunuta tak, aby vymezená odstupová vzdálenost nezasahovala na sousední pozemek. ALE VŮBEC NEŘEŠÍ, ŽE TOTO JE V ROZPORU S VYHLÁŠKOU č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území PAR 23 A 25((2) Stavby se umisťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek. Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku. (5) Z důvodu zachování stávajících hodnot zástavby a v souladu s nimi je možno umístit až na hranici pozemku rodinný dům, garáž a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu. V takovém případě nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádné stavební otvory, zejména okna, větrací otvory; musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední pozemek; stavba, její část nesmí přesahovat na sousední pozemek. TAK PROSÍM PORAĎTE, JAK SE MÁ NYNÍ ÚČASTNÍK ŘÍZENÍ ODVOLAT, JESTLI SE NEPLETU, NELZE SE JIŽ ODVOLAT NA JIŽ ZAMÍTNUTOU A DLE SÚ NEOPODSTATNĚNOU NÁMITKU ????? Petra M. 21.3.2008 15:58:550
Je možné při územním rozhodnutí a povolení výjimky z ustanovení par 17, odst 5 vyhl 137/1998 z OTP ignorovat, respektive aby SÚ zamítl námitku účastníka řízení jako neopodstatněnou, pokud se jedná o námitku na umístění oken na hranici pozemků v případě řadové výstavby, kdy nově stavěný objekt je rozsáhlejší než stávající a majitel stávajícího objektu s umístěním oken nesouhlasí z důvodu dotčení jeho práv - zejména z důvodu možné budoucí výstavby na jeho pozemku? Petra M. 20.3.2008 21:46:391125.3.2008 12:55:09
Zdravím všechny zaměstnance SÚ. Měla bych dotaz na kolegy, tento týden jsem byla na 3 kontrolních prohlídkách a tam sem zjistila: 1. Stavebník staví bez povolení RD, již provedl hrubou stavbu a zastřešení skoro hotové. Ja zahájim řízení opodle 129/3 a vyzvu ho výzvou aby zastavil práce. Ale ted vyzvaloa sem ho v protokolu, mám ho vyzvat i písemně aby zastavil práce? A potom jak s přestupkem? Problém je v tom, že stavbu mu staví firma. Mám přestupek řešit s kým a podle jakého paragrafu? Stavba by jinak vlezla do ohlášky: 2. U druhé prohlídky sem zjistila, že je užívána stavba bufetu bez kolaudačního rozhodnutí. tzn. bylo vydáno stavební povolení ale vlastník stavby neřešil již kolaudaci a rovnou pronajal bufet 3 osobě. Vyzvu tedy vlastníka aby ukončil užívání a podal žádost o kolaudaci a jak tedy s přestupkem koho mám vzít jako účastníka. napadá mně vlastníka bufetu a kdyby něco předvolám jako svědka toho kdo mněl bufet v pronájmu? 3. Na poslední prohlídce jsem zjistila stavbu garáže, problém je v tom, že vlastník nemá od této garáže nic v archivu se nedohledalo taky nic a stavba dle mého názoru stojí již více jak 20 let. Jak posuzovat tuto situaci zatím sem napsala do zápisu jen co jsem zjistila a dále nevím. Připadá mi zahajovat řízení podle 129/3 již zbytečné spíš mně napadá passport stavby. Co myslíte. A potom jak s přestupkem rok už je pryč ale stavebník užívá stavbu tzn. trvací přestupek? Tento týden byl fakt perný díky Našim občanům a dobrým sousedům. Děkuji moc nashledanou Petra 20.3.2008 20:54:2064.4.2008 7:37:12
Moc vas prosim o radu mam ve vlastnictvi pozemek ktery je v katastru zapsan jako "TRVALY TRAVNI POROST",chtel bych si tam postavit drevenou chatku bez betonovych zakladu,je to mozne? Dekuji za odpovedi. Jiri los 20.3.2008 19:35:49121.3.2008 8:05:44
Ještě jeden dotaz. Stavebník by si chtěl v přízemí panelového domu místo klasického kovového zábradlí u lodžie provést vyzdívku. Myslíte si, že to mohu povolit? Vzhledem k tomu, že je to v přízemí, tak si myslím, že by to nemuselo v celkovém pohledu na dům až tak vadit, ale mám obavy z toho, že se pak budou hlásit další (i v patře), že to chtějí také. Panelák je ve vlastnictví bytového družstva, které s vyzděním "zábradlí" v tomto bytě v přízemí souhlasí. Jak byste to řešili? Děkuji za podněty. PN 20.3.2008 9:46:260
Můžete mi někdo říci, co si vlastně máme představit pod pojmem stavba určená k zemědělským účelům? Jde mi o to, že tyto stavby lze umisťovat i v nezastavěném území. To znamená, když má někdo postavený rodinný dům mimo zastavěné území (obec nemá územní plán ani vymezené zast. území) a samozřejmě k rodinnému domu chce garáž. Tu mu tam v této chvíli povolit nemůžeme, tak přišel s nápadem, že si tam postaví kolnu určenou k zemědělským účelům, např. tam chce parkovat traktor. Myslíte si, že je to průchodné a dá se to povolit jako stavba k zem. účelům? Nechci mu dělat zbytečné problémy, protože mi samozřejmě připadá zcestné to, že si u rodinného domu nemůže postavit garáž. PN 20.3.2008 9:13:24921.3.2008 11:32:45
Kolegové, prosím o Váš názor na otázku užívání staveb. Stavba byla povolena v režimu ohlášení ke kterému stavebník doložil kromě požadovaných podkladů i vyjádření - souhlas s podmínkami správců inž. sítí. Po provedení stavby stavebník oznámí záměr užívání stavby, stavební úřad oznámí provedení závěrečné kontrolní prohlídky, stavebník žádné vyjádření těchto správců k dodržení stanovených podmínek nepředloží - je stavební úřad povinnen nějak kontrolovat dodržení stanovených podmínek v těchto vyjádřeních nebo je to čistě věc mezi nimi a stavebníkem. 20.3.2008 8:49:59927.3.2008 13:46:21
Kolegové!Prosím o radu. Majitel garáže zjistil,že přestože platí z této garáže daň,není garáž zapsána v katastru nemovitosti.Jak tuto garáž zlegalizovat,je nutné zahajovat řízení o odstranění stavby a následně postupovat podle § 129 SZ? BP 18.3.2008 6:22:1069.4.2008 16:31:30
Dobrý den. Chtěl bych se rád na něco zeptat. Mám zahájené územní řízení na stavbu studny a ČOVky a jak už to tak někdy bývá, někteří lidé hold chtějí dělat problémy a tak mám i podané námitky. 1) umístění studny je nevyhovující v návaznosti na ochranné pásmo vodohospodářského díla. Zamýšlené situování by nemalou měrou omezovalo majitele sousedních pozemků. (Studna je na pozemku stavebníků 3 a 3,5 m od sousedních pozemků, akorát, pokud by se stanovilo ochranné pásmo, tak to by zasahovalo na ty cizí pozemky) 2) K parcele č. 704/7 jež jsou majitelé manželé Chámovi a na niž mají v záměru stavět nevede žádná obecní příjezdová komunikace. (pozemek je sice orná půda, ale využíván jako příjezd k dalším RD a navíc je veden v pasportu obce jako příjezdová komunikace). Píšu teď rozhodnutí, ale bohužel si nevím rady, jak pěkně námitky zamítnout a to zamítnutí odůvodnit. Je totiž jasné, že se mi odvolají. Tak pokud budete mít někdo čas a pomůže, tak mu předem vřele děkuji. L.J. 17.3.2008 14:13:12118.3.2008 10:44:02
Dobrý den, mám "skvělého" souseda a včetně správného ohlášení na SÚ byl rychlejší a postavil na hranici našich pozemků plot-bohužel jsem byl pomalejší a v dané době jsem neměl podstatnější výhrady.,...plot je postaven v ter. zlomu a má dřevěnou podezdívku, což může udělat pouze expert ale stalo se. Nelibost s takto "nestandartním" řešením jsem dal opakovaně najevo, a teď se mi to tzv. vrací. Dovolil jsem si připáskovat řemínkem dešťové čidlo což je zařízení vážící 0 kg a velké asi jako tlustá tužka. Celé čidlo je pouze z mé strany z jeho není téměř vidět. Soused trvá na tom, že čidlo musím odstranit - má pravdu v tom, že plot je v jeho majetku to vím, ale .... Prosím je mi v případě sporu nějaké pomoci - jako např, že ho to čidlo neomezuje ohledně vlastnického práva. TT 17.3.2008 12:03:301819.4.2008 15:59:31
Dobrý den, prosím Vás o radu. Máme rodinný domek. Ve stavebním povolení máme drátěné pletivo na ocelových sloupkách.K sousedovi je drátěný plot, který je jeho. Nyní bychom si rádi, vzhledem k tomu, že plotem prorůstá plevel do celé jeho výšky, udělali na této straně pozemku svůj plot. Můžeme si udělat betonovou podezdívku, sloupky a dřevěné plaňky? Co k tomu potřebujeme a je někde dáno, jak daleko musí být plaňky od sebe a jejich výška? Soused, při ústní domluvě s tímto souhlasil, později nám řekl, že si plot máme udělat dál od toho jeho, aby ho mohl udržovat a udělat plot nový(tzn., že budeme mít dva ploty vedle sebe:-)). Je toto nutné nebo si mohu plot postavit na hranici pozemku? janda79 17.3.2008 11:28:340
Dobrý den, prosím Vás o radu. Máme rodinný domek. Ve stavebním povolení máme drátěné pletivo na ocelových sloupkách.K sousedovi je drátěný plot, který je jeho. Nyní bychom si rádi, vzhledem k tomu, že plotem prorůstá plevel do celé jeho výšky, udělali svůj plot. Můžeme si udělat betonovou podezdívku, sloupky a dřevěné plaňky? Co k tomu potřebujeme a je někde dáno, jak daleko musí být plaňky od sebe a jejich výška? Soused, při ústní domluvě s tímto souhlasil, později nám řekl, že si plot máme udělat dál od toho jeho, aby ho mohl udržovat a dělat plot nový(tzn., že budeme mít dva ploty vedle sebe:-)). Je toto nutné nebo si mohu plot postavit na hranici pozemku? janda79 17.3.2008 11:26:37117.3.2008 12:12:04
Dobrý den Poradil by mi někdo co dělat v případě, že jsem při kontrolní prohlídce zjistila, že vlastníci pozemků si každý ze své parcely oddělili pruh, který ted využívají jako příjezd ke svým rekreačním objektů. Na kontrolní prohlídce sem zjistil, že si vysypali štěrkem pruhy tak aby nejezdili po travě a blátě. Pozemky jsou vedeny jako zahrada. Jde mi o to jestli to mám řešit nebo ne. Mám pocit, že by se mohlo jednat o změnu využití pozemku a terenní úpravu, ale nevím to jistě. A druháí věc je ta, že kontrolní prohlídka byla provedena na základě podnětu, kde si paní stěžuje že tím že jezdí po pozemcích auta a pozeky jsou ve svahu, jí stéká povrchová vosda do rodinného domku? A co s tím? Myslela jsem na řízení podle 129/3. Ale nevím jelikož si myslím, že není co odstraňovat jelikož se jedná jen o využití pozemku a to vysypání štěrkem (jde jen o vysypání pruhů) si myslím nemá vliv na ovlivnění povrchové vody. Milada 14.3.2008 16:43:21716.5.2008 16:48:59
Zdravím kolegové potřeboval bych poradit: Přišel mi podnět na SÚ, kde si občan stěžuje na stavební práce v centru města v bytovém domě (prašnost, hluk a hlavně, že stavebními prácemi jsou ohrožování kolemdoucí občané). Z podnětu je patrné, že jde o stavební dohled podle 171/SZ. Ale ja se ptám co teď. Chci napsat kontrolní prohlídku podle 133/2 SZ. Ale mám problém koho vyzvat k účasti při kontrolní prohlídce. Zjistil sem, že stavební práce provádí dodavatelský firma. Mám vyzvat firmu, stavbyvedoucího nebo vlastníka. A když při kontrolní prohlídce zjistím nějaké to porušení podmínek povolení nebo závady, koho vyzvu k odstranění? názor je, že bych mněl vyzvat firmu nebo u prací svépomocí stavbyvedoucího? Nebo se pletu a mám vždy vyzývat vlastníka stavby? Děkuji za jakékoliv postřehy a rady! Milan 14.3.2008 16:33:35820.3.2008 14:32:24
POPLATKY za místní šetření. Kolegové, která místní šetření- kontrolní prohlídky zpoplatňujete? Jarmila F. 14.3.2008 9:32:50918.3.2008 13:35:08
Je nutné povolení pro výměnu stávajícího drátěného oplocení za oplocení zděné? Oplocení je stavebníkem navrženo ve stávající trase a ve stejné výšce. 12.3.2008 13:57:58113.3.2008 9:41:37
Udání na "černou" stavbu souseda ve dvoře RD - stavební úřad na základě této stížnosti provede na místě stavby kontrolní prohlídku podle § 133, vykoná státní dozor podle § 171, nebo vykoná něco úplně jiného? 12.3.2008 9:28:27613.3.2008 20:30:51
Kolegové, poraďte prosím, jak řešit před vydáním dodatečného povolení stavby podzemního sklepa s přístřeškem cca 18 m2- ne pro podnikání (stavba dle § 104 odst.d/ stavebního zák.?!), povolení výjimky z § 25 vyhl.č. 501/2006 Sb.? Tuto stavbu nedokáži zařadit - § 25 odst.5 se údajně vztahuje k historické zástavbě?! MH 11.3.2008 13:30:49415.3.2008 12:50:13
Je energetickou přípojkou podle § 103 odst. l písm. b) bod 8. NSZ 4 m dlouhá plynovodní přípojka? Zdena 11.3.2008 9:30:21312.3.2008 16:52:05
DVĚ STEJNÉ ŽÁDOSTI: Stavebník podal žádost o stavební povolení na oplocení. Jelikož to bylo na komunikaci, žádost jsme zamítli. Teď je to na kraji. Ale stavebník dnes podal ve stejné věci ještě jednu žádost. Mám to usnesením odložit (žádost je zjevně nepřípustná) nebo to mám přerušit pro přeběžnou otázku (a dle výsledku odvolacího řízení v žádosti případně pokračovat nebo odložit)? Jak byste postupovali vy? Jirka 10.3.2008 16:36:12412.3.2008 15:30:32
Kolegové, prosím Vás o názor, jak mám postupovat v případě, že: Bylo vydáno územní rozhodnutí a následně stavební povolení na stavbu 7 rodinných dvojdomů, dva z těchto domů byly postaveny - jeden je dokonce zkolaudovaný - od ostatních staveb Obec upustila a pozemky prodala soukromým majitelům. Ti teď chtějí na těchto pozemcích stavět, samozřejmě rodinné domy podle svých představ, ale tím, že bylo dvou let započato se stavbou, je původní povolení platné - musím tedy vést řízení o změně stavby před dokončením s každým novým vlastníkem zvlášť? Šárka Stoklasová 10.3.2008 15:30:03812.3.2008 15:52:09
Kolegové, jak posuzujete položení umělého trávníku na stávajícím hřišti? Jako terénní úpravy (§ 104, odst. 1, písm. f SZ) nebo stavební úpravy (§104, odst. 1, písm. n SZ)? Tonda 6.3.2008 14:48:26611.3.2008 8:58:58
Prosím o radu. Jak postupovat v případě, že vlastník stavby neprovede nezbytné úpravy, nařízené dle § 137 SZ? V přestupcích § 178 SZ jsem nic, co by se na to hodilo, nenašla. MS 6.3.2008 14:41:24812.3.2008 9:25:13
Stavba provedená bez ohlášení (ohlášení RD je podáno): Jak se postupuje? 1)Usnesením se dle § 43 odst. 1 písm. b/ SŘ ohlášení odloží,2)stavebník se vyzve dle § 134 odst. 4 SZ, aby práce zastavil a 3) zahájí se dle § 129 odst. 1 písm. b/ SZ řízení o odstranění stavby? Je to správně? Díky! Jirka 5.3.2008 16:07:1136.3.2008 9:29:08
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jaké máte zkušenosti s odvětráním od digestoře. Stavebník chce provést odvětrání vývodem na fasádu bytového domu. (jedná se o bytový dům min 50 let starý, je zde pouze odvětrání koupelna/WC) Protože se spotřebič nachází při obvodové zdi a rozvod po bytové jednotce je oproti max. 0,5 m vývodu od spotřebiče na fasádu nehospodárné, bylo stavebníkem navrženo právě toto řešení. Mimochodem se jedná o vývod bez přesahu přes fasádu, tudíž na fasádě bude patrná pouze větrací mřížka o průměru cca 75 mm, což by pro mě změna vzhledu nebyla. Je ovlivnění sousedů ve vyšších NP na tolik vážné, aby se záměr projednával ve SŘ. Oproti plynu nemám s vývodem par zkušenosti. Za předpokladu, že by stavebník chtěl vyústění na fasádu s přesahem vývodu a tak i změnou vzhledu stavby bych neváhal. Přišlo mi také nešikovné řešení pouze větrací mřížkou, kde se pára při vyústění dostává ke kontaktu s fasádou, oproti možnému přesehu, na druhou stranu to nenaruší vzhled. Děkuji za jakoukoli radu. Roman 4.3.2008 9:13:1745.3.2008 13:18:37
Nepovolené stavební úpravy RD v rozporu ze SP. Jedná se o dvoudomek ze společnou dělící protipožární zdí. Stavebník zakotvil část střešní konstrukce v rozporu se SP. Kontrolní prohlídkou zjišteno, zahájeno řízení o odstranění stavby, doložena žádost o dodatečné povolení, přerušeno řízení o odstranění, zahájeno řízení o dodatečném povolení a nyní majitel sousedního objektu (a společné zdi) nesouhlasí se zásahem do společné zdi. Je to podle § 114 odst. 3 námitka týkající se vlastnických práv (společná zeď). Jsou, prosím, někde vzory na výzvu podle § 57 odst. 1 písm. b) SŘ a na usnesení § 64 odst. 1 písm. c) bod č.2? Děkuji všem 3.3.2008 15:24:20631.5.2010 14:57:57
Rozhodl jsem si pořídit pergolu na svém pozemku o rozloze cca 20m2.Hodlal jsem informovat Stavební úřad o prováděné stavbě, ale dostavil se známý, který mi doporučil pod pergolu udělat základy cca 20cm hluboké a 20 cm široké.Jelikož se v tomto případě již nejedná o tzv. stavbu na kuřích nožkách, o proti původnímu plánu, ptám se zdali je nutné stavební povolení nebo i nadále postaší ohláška a popř. co k té ohlášce je nutno doložit. Za radu předem děkuji. Petr Kenůtrab 29.2.2008 11:32:422020.10.2015 12:56:50
Vážení kolegové, mám malý problém a prosím o radu. Na pár školeních se u hodně ustanovení odkazují na stanoviska ministerstva vnitra. Často jsem hledal, ale jediná stanoviska co jsem našel byly stanoviska odboru dozoru a kontroly veřejné správy. Ale to mě nějak nesedí. Ptám se tedy jestli někdo nemá odkaz na tyto stanoviska MV. Dále jestli by mě někdo nesdělil, kde bych našel Arhuskou úmluvu. Předem děkuji Honza 29.2.2008 10:26:34229.2.2008 10:49:51
Mám lahůdku: naše město uzavřelo smlouvu o převodu domu v rozporu s usnesenim MZ. Nový vlastník započal se stavebními pracemi bez SP nebo jiného opatření,zahájila jsem řízení o odstranění, vyzvala ho k zastavení prací, poučila, dala termín na podání dod.SP atd, a teď se přišlo na rozpor usneseníXsmlouva, čtu §57 SŘ předb.otázka a nevím, jestli mám dát podle odst.1 podnět k soudu nebo vyzvat město aby se obrátilo na soud podle odst.2, a zároveň přerušit řízení o odstranění. Myslím, že 2 je správně, jestli jste někdo něco podobného dělal, prosím poraďte. 29.2.2008 9:24:03124.3.2008 10:13:41
Mám na stole prefabrikovanou 18m2 garáž. Mám požadovat na technické listy výrobce razítko autorizované osoby, která vypracovala projekt na základy? 29.2.2008 7:25:071313.3.2008 21:10:31
V roce 2005 bylo vydáno naším obecným stavebním úřadem územní rozhodnutí na dopravní stavbu, následně specálním stavebním úřadem stavební povolení. V současné době požádal stavebník o změnu stavby před dokončením, která vyžaduje změnu ÚR. Postupuju podle SZZ nebo podle NSZ? Iveta 28.2.2008 12:52:50128.2.2008 13:14:11
Odložení věci - mám-li ohlášení, které nesplňuje obsahové náležitosti dle § 105 SZ vydám usnesení o odložení věci dle správního řádu. Zajímalo by mě, když stavebník doplní chbějící náležitosti, zda mohu dále pokračovat pod stejnou jednačkou, resp. pokračovat ve stejném spisu, nebo je pro mě spis vyřízen dnem nabytí PM usnesení a stavebník musí podat žádost novou včetně veškerých podkladů, které mu chyběli? Roman 28.2.2008 7:41:20328.2.2008 12:58:01
Soused, který postavil plot s betonovou podezdívkou na základě stavebního povolení mezi parcelami, jejichž hranice je vymezena rohy dvou budov, se dostal s plotem o 12 cm na sousedův pozemek. Je to evidentní překročení hranice, ale argumentuje chybou při geodetickém zaměření, které je 14 cm. Chyba je však evidentní, neboť rohy nemovitostí jsou od sebe pouze 27 m a stačí mezi nimi natáhnout nit. Jiří Sláma 27.2.2008 9:33:00183.3.2008 7:49:21
Jaké mi hrozí sankce za to když si na vlastním, pozemku mezi zahradymi, na kterém není územní rozhodnutí, mimo zástavbu postavím malý dřevodomek něco jako Mobilhome bez základů jen položené na "muřích nožkách" a neohlásím to úřadům?? Jan Brtník 25.2.2008 17:34:49628.2.2008 7:16:37
Omlouvám se měl jsem na mysli § 103 odst.1 písm. a) Petr 25.2.2008 14:19:590
Jak povolujete garáž u RD do 25 m2? S ohledem na SSZ se mi zdá povolení podle § 105 odst.1 písm. a) přitažené za vlasy,navíc bez PD,radši bych volil § 104 odst. 2 písm d) Petr 25.2.2008 14:17:14526.2.2008 7:56:34
Dva vlastníci jedné nemovitosti, každý 1/2, jeden z nich provádí nepovolené st.úpravy, mám zahájit přestupkové řízení s oběma vlastníky a dále v řízení budou prokazovat svoji vinu-nevinu a podle toho jim uložím pokutu? Nebo rovnou s tím jedním? Díky 25.2.2008 12:26:29126.2.2008 7:55:06
Rád bych se zeptal co vše je potřebné k tomu, abych si mohl oplotit svůj pozemek.Jedná se o oplocení bez podezdívky, sousedící s obecním pozemkem a dvou sousedů. Děkuji Aleš F. 22.2.2008 14:48:43428.2.2008 7:19:15
Je někde definováno, jak by mělo vypadat informační centrum, popř. jeho dispoziční řešení? A zda lze toto umístit v nezastavěném území obce za použití § 18 odst. 5 stavebního zákona? 22.2.2008 8:38:32228.2.2008 7:23:34
Dle SZ ma-li být nařízeno vyklizení bytu nebo místnosti sloužící k bydlení, musí být pro vyklizované osoby zajištěno alespoň přístřeší s odkazem na OZ a že obce jsou povini v mezích své působnosti na výzvu SÚ poskytnout přiměřenou součinnost.V občanském zák. - § 172 odst. 5 se však uvádí .. skončí-li nájemní poměr ?? ..tedy zřejmě pouze ukončení nájemního vztahu. Zde se však jedná o neudržovaný RD ve vlastnictví 1 osoby s hromadou nájemníků. Můžete mi prosím někdo poradit, co si konkrétně mám předstvit pod " přístřeším " pro rodinu s dětmi a dále jak moc je obec " povinna " a jakou " součinnost " dle § 140 odst. 4 SZ musí poskytnout, aby ji nikdo právně nenapadnul při zajištění tohoto přístřeší ??? Lida 21.2.2008 13:07:05126.2.2008 8:05:30
Chtěl bych se zeptat, chci vyměnit nový plot za starý mezi dvěma baráky,je to plot na naší straně, musím mít povolení sousedů nebo můžu začít s výměnou bez povolení.Můj druhý dotaz je, kolik musím nechat volného místa od plotu dovnitř mého pozemku ke stavbě zahradního altánku a do kolika m2 můžu stavět altán bez povolení. Mira 19.2.2008 19:45:02225.2.2008 14:50:05
plot Miroslav Vít 19.2.2008 19:24:39222.2.2008 13:36:42
MOBILHAUS: včera v receptáři říklali, že na takový mobilní dům je třeba ohlášení. Myslím, že má-li dům kolečka s vlastním zásobníkem vody, suchým WC a vlastní energií, není to stavbou ale přívěsem za dopravní prostředek. Pokud je ale k domu připojena voda, odpad a elektika přípojkami, pak je to pro mne výrobek - stavba. Jak to vdíte vy? JR 18.2.2008 8:45:502612.3.2015 11:06:05
Plán kontrolních prohlídek - chtěl bych se zeptat, jestli někdo již zpracovával PKP na stavbu vrtané studny. Jedná se o vodní dílo, jehož realizace trvá max. 3 dny. Co do takového plánu napsat?? Děkuji za radu nebo příspěvek. Ing. Martin Jaroš 16.2.2008 12:03:03218.2.2008 15:12:55
Stavebník by chtěl stávající oplocení nahradit oplocením novým, vzhledově jiným, avšak typologicky totožným (podezdívka, plotová výplň; nenachází se při křižovatce, kde by mohlo dojít ke zhoršení rozhlednosti). Mám toto považovat za novou stavbu, nebo jako stavební úpravu stavby stávající? Ještě dodám, že je to oplocení na styku s veřejným prostranstvím. Roman 15.2.2008 7:59:321018.2.2008 7:39:49
Budu-li mít stavbu 150+ m2 a budu zde chtít přístavbu, mohu použít územní souhlas (§ 96 odst. 2 písm. h), za splnění podmínek odst. 1) a následné stavební povolení? (např. RD nad 150 m2) Děkuji za odpovědi. Roman 15.2.2008 7:45:061223.2.2008 4:37:45
Stavebník má rodinný domek uprostřed zahrady a chtěl by jej zateplit. V často kladených otázkách je řečeno, že § 103 ani § 104 SZ se nepoužije. To samé nám sdělili na nedávném školení, ale jak to mám brát vážně, když v prováděcí vyhlášce č. 526/2006 Sb. a její příloze č. 1 (ohlášení stavby) je možné "povolovat" i stavební úpravy staveb uvedených v § 104 odst. 2 písm. a) SZ, tedy např. rodinných domů do 150 m2. Jak si zateplení mohu odůvodnit, abych ho vměstnal mezi stavební úpravy, které nemohou negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby? Roman 15.2.2008 7:42:10513.3.2008 21:24:05
Prosím o radu.Bydlíme ve dvojdomku,které jsou kolem dokola a všichni sousedíme zahradama. Jeden ze sousedů prodal prostředek své zahrady zájemci,který zde bude stavět zahradní domek. Toto má povoleno ÚR. Při seznámení s předběžným plánkem jsme zjistili,že se jedná o stavbu RD,ale stavba bude povolena jako zahradní domek.Všem sousedícím sousedům to vadí, jelikož hlavní budova bude sice 6x6 ,ale výška 2 patra nahoru + 40m přístavba dál podle našich pozemků. Jak se máme bránit a jak je možné, že toto někdo povolil? Nevíte někdo na koho se obrátit Děkuji za radu. Milena Doležalová 14.2.2008 13:33:281418.2.2008 13:26:58
Prosím o názor : Je projekt.dokumentací definovaná letní scéna (jeviště dřevěné, volný vstup, bez jakéhokoli tevhnického zázemí, zastřešená šikmou plošinovou střechou), ohraničená ze tří stran zdivem z kvalifikovaně demolované stodoly o celkem zastavěné ploše cca 100 m2 stavbou "pro rekreaci", jež podléhá ohlášení ve smyslu § 104 odst 2 písm a)? Či je stavbu nutné podřadit jinak ? Prosím o laskavé sdělení do 14.02., ráno. Děkuji! Jiří Pomahač 13.2.2008 15:25:42714.2.2008 11:23:01
Prosím o názory. Je správná úvaha doručování stavebního povolení veřejnou vyhláškou-doporučeně do vlastních rukou jen stavebník a vlastník stavby, ostatní ( hygiena, hasiči atd.) veřejnou vyhláškou?( §115 odst. 5 stavebního zákona). 13.2.2008 8:21:52313.2.2008 11:36:32
Prosím o názory. Je správná úvaha doručování stavebního povolení veřejnou vyhláškou-doporučeně do vlastních rukou jen stavebník a vlastník stavby, ostatní ( hygiena, hasiči atd.) veřejnou vyhláškou?( §115 odst. 5 stavebního zákona). 13.2.2008 8:21:510
SOUHLASY KE SŘ Vím, že mi asi nic nového neporadíte, ale jak v praxi řešíte požadavek na souhlasy k SŘ podle § 110, odst. 2,písm.a) u liniových staveb (linka 110 kV, horkovod)? Jak řešíte pozemky nezapsané na LV nebo písemný nesouhlas. Nikde jsem nenašel "úlevu " pro liniové stavby. Mně by se líbil názor, že stavebníkovi, pokud je jím ČEZ nebo teplárenská společnost vzniklo věcné břemeno podle zákona č. 458/2000 Sb. Petr S 12.2.2008 14:32:44613.2.2008 14:17:15
V žádosti o stavební povolení má stavebník uvedeno, že stavba bude prováděno stavebním podnikatelem - Jméno a adresa + IČO. Má ještě doložit jeho oprávnění a když tak jaké ( živnost.list nebo výpis z obchodního rejstříku ??) a zda je to někde ve stavebním zákoně konkrétně uvedeno.Díky Jitka 7.2.2008 7:20:5427.2.2008 12:45:09
Prosím o radu: Jak řešíte povolení stavby RD do 150 m2 - přípojky na územní souhlas, sjezd na komunikaci na ohlášení,RD také na ohlášení, přístřešek na auto do 25 m2 na územní souhlas, garáž 37 m2 a oplocení na ÚR a SP? Takhle jsem to pochopil a stavebník se zlobí, že prý všechno jen na ohlášení. Jak to děláte u vás? Ondřej 6.2.2008 16:25:491913.2.2008 17:00:46
Kdo podle vás povoluje přechod pro chodce na silnici I.třídy? Kromě "zebry" přes silnici se jedná o snížení obrubníků a nové osvětlení (přípojka). Od koho chtít vyjadřovačky? 6.2.2008 14:41:3017.2.2008 7:56:12
Prosím, mohli by jste mi odpovědět na dotaz týkající se souhlasu s dělením pozemků a změny kultury. Při náhledu do katastru jsem zjistila, že mi byl rozdělen pozemek a změněna kultura pozemku, který je v mém vlastnictví. Dle odpovědi katastrálního úřadu, na můj dopis, mi bylo sděleno, že tak bylo změněno zápisem kolaudačního rozhodnutí "Úprava Butovického potoka". Nadala jsem žádný souhlas a dělením, ani nesouhlasila se změnou kultury. Prosím o odpověď, bylo postupováno v souladu se zákonem? Grosmanová Eva 6.2.2008 11:08:25611.2.2008 7:46:04
Dětské hřiště - územní rozhodnutí, stavební povolení? Roman 6.2.2008 10:49:0626.2.2008 11:34:27
Prosím radu, kdo je oprávněn provést vytyčení stavby v terénu před před zahájením stavby. Podle zák.č. 360/1992 je k tomu oprávněn autorizovaný inženýr, stavbyvedoucí je povinen dbát na soulad reálu s ověř.PD, Nedělám to dlouho a dotaz pečlivého stavebníka mě trochu vyvedl z míry, stačí, když mu to vytyčí prováděcí firma, která má provádění staveb jako činnost v obch.rejstříku, nebo musí mít skutečného geodeta? díky petra 4.2.2008 16:03:00525.6.2013 11:04:26
Dobrý den kolegové, mám tento dotaz....stavebník požádal o ÚPI, doložil studii s osazením do terénu a zakreslení do katastrální mapy. RD bude postaven z větší části na základech bývalé chaty a odstup od sousedního RD bude stejný jako o předchozí chaty, což je 5,8m...tuto vzdálenost připouští vyhláška hl.města Prahy č. 26/1999sb čl.8 odst.3 když nebudou v žádné z protilehlých stěn okna obytných místností, což stavebník splňuje. Problém by mohl nastat, kdyby v budoucnu chtěl soused svůj stávající RD přestavět a chtěl do protilehlé stěny umístit okna obytných místností. Musím brát tento možný budoucí stav na vědomí nebo ne, a řídit se pouze současným stavem,jelikož je pozemek již zastavěn RD ? Děkuji za názory Morda 4.2.2008 11:40:4255.2.2008 10:08:51
Kolegové máte někdo zkušenost,co se všechno vejde do staveb pro plnění funkcí lesa ??? JS 1.2.2008 14:04:18213.2.2008 8:12:30
Kolegové a kolegyně, už jste se někdo setkali se "smlouvou o výstavbě RD" uzavřenou podle § 105 odst. 1 NSZ? Mám na stole ohlášení stavby RD a vlastník pozemku uzavřel smlouvu s jinou fyzickou osobou, která je ve smlouvě a v ohlášení označena jako stavebník. Překvapuje mě, na co všechno lze SZ použít. Napsali, že obě strany mají zájem na pozemku postavit RD a vlastník v dalším odstavci vydal souhlas k výstavbě. V § 105 je sice uvedeno "právo založené smlouvou", ale tohle přece není to pravé. Nebo se mýlím? Co Vy na to? Jarka H. 1.2.2008 10:35:5328.2.2008 9:25:02
DOTAZ PRO K 55. Nejdřív díky za radu a upozornění na uveřejnění postupu odstranění stavby, kde je neznámý vlastník. Ještě poraďte, přibližně v které stavebně správní praxi to bylo uveřejněno. Moc díky. PV 30.1.2008 20:41:54231.1.2008 17:37:50
Kolegové, prosím Vás o Váš názor na doložení prokazatelného informování sousedů při ohlašování stavby. Přeme se o to, že v případě ohlašování staveb podle § 104 odst.2 písm.a)-d),čili když bylo vydáno ÚR nebo ÚS o umístění, toto informování sousedů není třeba, protože sousedi o tom ví právě z územního řízení nebo díky svým souhlasům k územnímu souhlasu. Prokazatelné informování musíme vyžadovat právě jen při ohlašování stavby podle § 104 odst.1, t.j. když se ohlašuje jen na základě shody stavby s vydanou ÚPI (nebo dokonce bez ÚPI) a sousedé v tomto případě nic netuší. Pro stavby podle §104/2 písm.e)... a dalších písmen, vyžadujících vždy něco územního, informování sousedů nepožaduji. Souhlasíte? Milan 30.1.2008 14:13:251213.3.2008 8:59:17
Dobrý den, potřeboval bych poradit jak postupovat při vydání stavebního povolení na stavbu ohláškou. Stavebník má územně plánovací informaci, kde je přesně stanoveno za jakých podmínek bude stavba povolena ( odstupy, výška, studie atd.), projektová dokumentace této informaci odpovídá, jen se proti záměru odvolal jeden soused. Jeho písemné námitky jsou neopodstatněné, proto jsem je zamítl, ale při jeho návštěvě oponoval tím že chce v budoucnu přistavovat a tím že bude RD stát v takovém to odstupu od jeho RD on nebude moci přistavět. Mám stavbu povolit, nebo musím přihlédnout k ( možná ) budoucímu stavu stavby na sousedním pozemku ( která není ještě ani naprojektována ) a stavbu nepovolit? Díky za rady Marek 30.1.2008 13:36:3835.2.2008 12:09:37
Dobrý den. Prosím o radu. Na pozemku, kde je jako vlastník uvedena obec,stojí velice zchátralý objekt. Vlastníka tohoto objektu na KN nelze zjistit. Obec by tento objekt chtěla odstranit na vlastní náklady( nebezpečí zřícení), ale je zde obava, aby se pak odněkud nevynořil vlastník tohoto objektu s nějakými nároky na odškodnění. Poraďte prosím jak postupovat.Díky za Vaše rady. PV 30.1.2008 11:11:33321.4.2009 8:46:09
Prosím, jak povolíte regulaci potoka - bude se z části opravovat a z části stavět nová zeď. Je jasné, že stavební povolení bude vydávat speciální stavební úřad. Ale můžeme to zkrátit na územní souhlas, nebo je nutné provést územní řízení? ema 29.1.2008 9:13:17530.1.2008 10:54:03
Ví někdo pod jaký paragraf zařadit soustavu solárních panelů pro alternativní výrobu elektrické energie (fotovoltaické články), při čemž investorem je fyzická osoba? Mohlo by to být v §103 odst.1 písm.b) č.4 - zařízení, která jsou součástí nebo příslušenstvím energetické soustavy? (Nebo je energetickou soustavou myšlena pouze ta "velká" - ČEZ ... a spol.?) Omar 28.1.2008 13:06:5146.2.2008 11:50:51
Kolegové, chápu správně, že pokud je kuchyně spojena s obývacím pokojem jedná se o jednu obytnou místnost? Mám problém s povolením okna v kuchyni, která je navržena ve 2.N.P. RD stojícího v řadové zástavbě a je orientována do dvora! Soused namítá, že je to nepřípustné a já mu asi věřím!!! Je to skutečně tak? Děkuji! Vladimír S 24.1.2008 13:26:30174.2.2009 11:01:51
To, že zateplení je nyní ze zákona stavební úpravou znamená, že případný přesah ( když vydávám stavební povolení u panelových domů) na sousední pozemek z hlediska majetkových vztahů stavební úřad neřeší? V tom je výhoda toho zdůrazňovaného výdobytku, že se zateplení stalo stavební úpavou ze zákona? Děkuji Vám za Vaše názory, protože to je to jediné co stavební úřady mají, jednoznačného stanoviska od nadřízených orgánů se totiž nedočkáme. Dana 24.1.2008 8:57:00324.1.2008 12:59:42
Prosím o posouzení mé úvahy. Vedu stavební řízení, předmětem kterého je vybudování balkonu v bytovém domě. Žadatel doložil souhlas 3/4 vlastníků. Oznámeno zahájení řízení. Okruh účastníků stavebního řízení dle § 109 : stavebník a společenství. Vlastník jedné bytové jednotky, který s balkonem nesouhlasil sdělil písemně, že stavba balkona již byla zahájena. Kontrolní dohlídka - balkon je skutečně zahájen. Nasleduje zastavení stavebního řízení zahájení řízení o odstranění a po podání žádosti se zahájí řízení o dodatečném povolení. Dotaz zní: okruh účastníků řízení se v řízení o odstranění (bude přerušeno) a v řízení o dodatečném povolení stanovuje dle § 27 správního řádu, takže účastníkem bude stavebník + všichni vlastníci bytových jednotek ? NB 24.1.2008 8:03:01725.1.2008 8:41:44
Kolaudační souhlas Dle §133 stavebního zákona provádí stavební úřad kontrolní prohlídky rozestavěných staveb, a to na základě stavebního povolení, plánu kontrolních prohlídek,... Jak postupujete v případě staveb povolených dle § 104. V § 134 odst 5 se uvádí že § 133 a § 134 platí přiměřeně i pro kontrolní prohlídky staveb podle § 103 a § 104, ..... Věra Bajerová 23.1.2008 11:20:45324.1.2008 13:12:03
Možná triviální otázka, ale přesto prosím o nápovědu. U dokončených RD podle nového SZ: Stačí pouze oznámení o užívání stavby dle §120 a co musí stavebník doložit nebo musí požádat o kolaudační souhlas?? Nebo je to diferencováno podle toho, zda byl RD povolen na ohlášení nebo stavební povolení?? Děkuji za nápovědu. PV 23.1.2008 9:05:28123.1.2008 10:17:54
Stavba RD nad 150 m2 vč.přípojek,ale bez plyn.přípojky byla povolena spojeným územním rozhodnutím a stavebním povolením v r.2007.Nyní chce stavebník povolit plynovou přípojku k tomuto RD delší než 50 m. Stačí pouze žádost o změnu stavby před dokončením nebo by měla být ještě žádost o změnu územního rozhodnutí ,příp.žádost o spojení řízení? V tom případě by muselo být zahájeno spojené územní a stavební řízení veřejnou vyhláškou? LP 21.1.2008 8:58:14421.1.2008 12:03:49
Vím, že už se to tady řešilo, ale nemám sílu hledat, jaký vybíráte spr.poplatek za spojené úz a st. řízení (klasika - stavba RD+přípojky), 1.100 nebo 600, nebo dohromady? Díky. 18.1.2008 8:49:14921.1.2008 15:03:51
Stavba povolená dle starého stavebního zákona, povolení předčasného užívání bude řešit dle nového či starého zákona? Děkuji za názory. Ladislav 17.1.2008 14:02:53822.1.2008 13:56:55
Vážení kolegové, přišel už někdo na to, co vyžadují úpravy energetických vedení, pokud se MĚNÍ jejich trasa? Jura 16.1.2008 11:03:001728.2.2008 7:45:25
Na pozemku je z roku 1950 betonový základ na kterém stál zahradní domek (6x5metrů) + přípojka vodovodu z téhož roku. Vše bez potřebných dokladů. (černá stavba) Jak a v jakém sledu má stavebník, který chce na tomto základě postavit RD postupovat? Tomáš Hataš 14.1.2008 8:41:09321.1.2008 15:19:51
Polézačky, kolotoče, houpačky - součást každého dětského hřiště. Při jejich nové realizaci územní souhlas + ohlášení (při použití § 103, odst. 1, písm. g, bod 5)? Děkuji. Portishead 14.1.2008 8:01:26622.1.2008 7:37:36
U kolaudač. souhlasu § 122 odst.1, která záv. stanoviska dotčených orgánů /DO/ chcete ? Všechny co byli ve stavebním řízení ? Zvláštní předpisy totiž jen vyjímečně říkají, že k užívání je třeba souhlas DO. NV 10.1.2008 13:52:04415.1.2008 12:31:21
Budu-li dodatečně povolovat stavbu a půjde o stavbu, která by vyžadovala kol. souhlas. On žádost o KS podá, jaký bude výrok ve věci užívání ? NV 10.1.2008 13:49:45415.1.2008 8:16:46
Mám spor se stavebníkem. K územnímu souhlasu je potřeba doložit podle § 96 odst.3 písm. d) jednoduchý technický popis s příslušnými výkresy. ALE KOLIKRÁT ??? Je to někde uvedeno ?? Podle tohoto to stačí pouze 1x. Pak ale nevím , co zůstane na stavebním úřadě, popřípadě jaký výkres opatřený ověřovací doložkou dám stavebníkovi. Děkuji Děkuji neustálý začátečník 8.1.2008 8:09:5928.1.2008 10:16:26
Jsem obecný stavební úřad a v mém rajónu se na jednom rybníce začaly dít věci, které se podle mého názoru jevily jako práce podléhající povolení nebo nějakému opatření orgánu ŽP, ŽP se po mém upozornění věcí zabývalo, ale zdá se mi jejich řešení příliš jednoduché. Mohu po nich chtít podle §171 jako orgán státního dozoru opětné prošetření, nebo se musím spokojit s jejich postupem, jehož výsledkem bylo vlastně pouhé ústní upozornění "aktérů". §171, odst.4 totiž říká, že působnost jiných orgánů veř.správy není ust. odst. 1-3 dotčena, takže si připadám "bezzubá".Díky Petra 7.1.2008 15:09:57211.1.2008 7:16:59
RD+přístřešek pro osobní automobil(spojen s RD)- zastavěná plocha včetně přístřešku 146m2 - v jakém režimu bude RD povolen?ÚPI zněla takto RD -ohlášení,přípojky - ÚS, a přístřešek ačkoli je spojen s RD územní rozhodnutí. Petra 7.1.2008 14:48:35212.2.2008 14:52:52
Výklad pojmu "hraničit". Je-li mezi hranici pozemku a komunikací 90 cm siroky travnaty pas a vnejsi hranice zamyslene stavby plotove podezdivky lezi uvnitr pozemku 40 cm od jeji hranice (smerem dovnitr pozemku ne ke komunikaci), tj. vnejsi okraj plotove podezdivky by nebyl po cele sve delce blice nez 130 cm od okraje komunikace tvoreneho obrubnikem - znamena to, ze s komunikaci zamyslena podezdivka hranici? Podle vykladu stavebniho uradu, kam uzemne spadam udajne ano - je to pravda? Dekuji za vysvetleni. Petr Bureš 5.1.2008 15:25:4367.1.2008 13:26:11
Měl bych dvě otázky: 1. Kdy je stavební úprava (vlastně se jedná o stavbu dle §2 odst. 4 a 5) týkající se bydlení posuzována dle §104 odst. 2 písm. a) a kdy dle §104 odst. 2 písm. n)? Spadají stavební úpravy v RD tedy do obecných úprav nebo do staveb pro bydlení? 2. Pokud budu realizovat nástavbu nebo přístavbu na ohlášení uvedenou v §2 odst. 5, budu muset splnit podmínky §104 odst. 2 písm. a) až d). Pak by mě zajímalo, zda se podmínky uvedené v písmenech a) až d) týkají stavby původní nebo stavby realizované nebo stavby výsledné. Děkuji. Radim Bohdálek 5.1.2008 0:53:2515.1.2008 18:49:05
Za jakých podmínek je možno povolit stavbu skladu na zemědělské půdě ,mimo intravilán obce(není to v území určeném územním plánem pro zástavbu)pro uskladnění pomůcek apod. pro činnost leteckomodelářského kroužku ? LK 4.1.2008 13:56:5537.1.2008 11:32:29
Jaká musí být výška vstupního prostoru v bytovém domě ze začátku devadesátých let??? Chtěli bychom byt od podlahy zateplit, což by znamenalo snížení stropu ve vstupním prostoru asi o 10cm. Prý nemůžeme z toho důvodu, že výška ve vstupním prostoru je již na hranici a proto tam nemůžeme zateplení udělat. Jiří Novák 3.1.2008 13:36:47423.5.2008 13:54:23
Dobrý den, mohl by mi prosím někdo poradit, jak postupovat v tomto případě? Chtěla jsem si vzít hypotéku na stavbu domu a ručit nemovitostí svých rodičů. Při získávání dokumentů jsem přišla na to, že nemovitost mých rodičů , na kterou jim bylo vydáno stavební povolení v roce 1965 nebyla v roce žádání o kolaudaci zkolaudována. Psal se rok 1968 a dokumenty byli zašantročeny a moji rodiče nikdy o kolaudaci znovu nepožádali, dostali číslo popisné i evidenční , ale nikdy nebyla tato nemovitost zanesena na katastr. Zde je pořád zakreslena stará chaloupka, kterou před stavěním zbourali. Jak pokračovat dál? Jak prostě legálně zkolaudovat a zanést nemovitost do katastru? Dana 3.1.2008 6:37:331725.2.2008 14:23:47
Kolegové mám dokončit případ stavby chatky, která byla dodatečně povolena podle SZ a pak povolení změny před dokončením na RD podle SZ s tím, že napojení na pitnou vodu nebylo (pouze uvedeno výhledově). Ve vodním zákoně § 5 odst. 3 je uvedeno:Při provádění staveb4) nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou stavebníci povinni podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou... Nikde jsem nenašla, kde je uvedeno, že RD musí být napojen na pitnou vodu. Stavebník má svou a pitnou vodu si prostě vozí v PET lahvích. Přeci mu nemohu zkolaudovat RD bez napojení na pitnou vodu. Děkuji za Vaše rady a přeji do Nového roku vše nej. Pavla 2.1.2008 11:20:2712.1.2008 14:59:38
Kolegové, chtěl bych se zeptat jak řešit ÚŘ pro telekomunikační vedení? Stavba vedení jde přes soukromé pozemky, žadatel nepředložil mimo jiné jakékoliv doklady podle odst.3 §86 SZ. Řízení jsem přerušil. Odpověděl: práva doložena nebudou, a to z důvodu:Telefónica není povinna doplnit k žádosti o ÚR, vyplává to z odst. 3 §86 SZ ve smyslu zákona 127/2005 o ele. komunikacích( §104 odst.4,5) a zákona č.184/2006 o vyvlastnění. Já nemohu s tímto souhlasit,protože §3 z.184/2006 - Vyvlastnění není přípustné, je-li možno práva k pozemku nebo........získat dohodou nebo jiným způsobem, dále k přihlédnutí k §104 z.127/2005 je stavebním úřad příslušný k rozhodnutí o věcném břemeni až za krajních podmínek, které podle mého nejsou naplněny.V tomto případě mám pocit, že žadatel neřeší jakékoliv práva s majeteli pozemků a okamžitě jde do krajnosti. Mira 31.12.2007 10:35:1949.1.2008 11:23:19
mám na stole dokumentaci k výměně výtahu v paneláku - bez stavebních úprav a bez změn parametrů - doufám, že nepochybím, když stavebníkovi oznámím, že podle § 103 odst 1)e nevyžaduje ani stavební povolení ani ohlášení??? 18.12.2007 10:02:5257.1.2008 7:36:10
Kolegové ze stavebních úřadů , už jste někdy projednávali, jak podle nového tak podle starého SZ pokutu za stavbu "černého" oplocení mezi RD v deliktním řízení, které bylo provedeno firmou z dřevěných kůlů, neopracovaných fošen a ostnatého drátu výšky 1,7 m. Plot byl proveden zčásti na cizím pozemku. Řešili jste někdy obdobný případ a s jakým výsledkem ? Kolik jste dali výši pokuty ? Díky za každou věcnou odpověď. RS 17.12.2007 10:31:16211.1.2008 8:12:09
Kolegové nemáte někdo zkušenost s veřejnoprávní smlouvou podle § 116 SZ ? Byl by dobrý nějaký vzor. Díky. RS 14.12.2007 7:35:0437.1.2008 16:27:16
Fyzická osoba, která nebyla vzata do okruhu účastníků řízení (a cítí se tím být poškozena), které bylo vedeno vodoprávním úřadem, se domáhá u nás (st.úř.1.st) poskytnutí dokumentu z tohoto řízení a odvolává se zák.106/1999. Zákon jsem si přečetla a v § 2 se píše, že zák. se nevztahuje na postup při poskytnování informací povinnými subjekty, který je upraven zvl.předpisy. On tvrdí, že je občan a že má nárok, mohu ho "utlouct" tím §2? Děkuji petra 13.12.2007 11:55:20914.12.2007 14:30:46
Při splnění jakých podmínek je možné povolit sjezd z místní komunikace na stavební pozemek,na kterém se bude výhledově realizovat stavba rod.domku? Je to možné podle § 104 odst. 2 písm. o)SZ na ohlášení? BP 13.12.2007 6:17:22221.3.2014 3:01:10
V "často kladených otázkách" byla zveřejněna odpověď na dotaz, co lze zařadit pod pojem "zařízení, která jsou součástí nebo příslušenstvím energetické soustavy". Až si to přečtete, hned vám to bude všechno jasné. Nebo ne? JP 12.12.2007 15:46:511818.1.2008 6:33:02
Trvací delikt: Lze za užívání stavby bez KR uložit pokutu opakovaně? Např. u opakovaném neodstranění stavby to nejde, u užívání stavby ano? Nerad bych vedl zbytečná řízení. Díky. JR 12.12.2007 9:10:281114.12.2007 7:22:50
Kolegové, nemáte nějakou zkušenost s postupem u "staré černé stavby". Jedná se o přístavbu kde bylo pravomocně rozhodnuto o jejím odstranění v roce 1993 a kde již uběhla lhůta k odstranění stavby a dokonce i lhůta vykonatelnosti rozhodnutí. Soused se nyní domáhá, aby byla stavba odstraněna. Díky. RS 12.12.2007 8:01:221314.12.2007 7:32:21
Chtěl jsem se zeptat, zda rámové konstrukce pro umístění reklamy, tedy zařízení, umísťovaná (kotvená) na fasády domů vyžaduje kromě ohlášení též územní souhlas... Ze zákona my vyplývá, že i když neumísťuji do země, bez územního souhlasu se i tak neobejdu. Nenarazili jste na nějaké ustanovení, které by tuto situaci měnilo? ...je mi proti srsti stavenbníkovi, který by chtěl na svůj baráček umísti informační skříňku cca 1,2 x 1,2 a podávat dvě žádosti (resp. územní souhlas, ohlášení)... Roman 12.12.2007 7:54:382117.12.2007 8:10:01
Novostavba RD do 150 m2, která nesplňuje některá ust. OTP a vyžaduje udělení výjimky: jaký máte názor na použití postupu podle § 104 zákona - tzn. cestou žádosti o ÚPI, žadateli sdělit že podmínkou pro ohlášení je udělení výjimky, a po právní moci výjimky lze ohlásit stavbu RD ? Nebo je to vyloučeno, protože návrh není v souladu s OTP a proto nikdy nesplní § 104 odst. 1, takže nezbývá než vydat ÚR nebo územní souhlas ? Pokud dále z § 169 odst. 3 věta 3. vyplývá, že pro územní souhlas se výjimka nepřipouští, pak končím u územního řízení spojeného s výjimkou. Zjednodušeně řečeno: stavba v rozporu s OTP = územní řízení ? Děkuji za reakce. LP 11.12.2007 13:46:12312.12.2007 10:47:31
Když chce majitel domu stavit,musí mít příjezdovou cestu.Jak má taková příjezdová cesta vypadat,jak má být široká,jak daleko od sousedova plotu,nebo domu.Kde se to dá vyhledat.Soused je proti příjezdové cestě,cesta je již vyježděná 20 roků.Děkuji. Hana H. 9.12.2007 12:01:40530.10.2008 23:02:55
Dobry vecer, prosim odborniky... jak je to s umistenim reklamnich ceduli 3x2 m na fasady domu , ploty apod... podlehaji st. povoleni? dekuji mnohokrat a pekny vecer- den Michaela 8.12.2007 21:19:5119.12.2007 13:46:20
Muzete mi prosim poradit, zda nekde existuje definice dvojdomu a domu se dvemi bytovymi jednotkami. Je rozdil v tom,, ze kazda polovina dvojdomu ma sveho vlastnika i svuj vlastni pozemek, ale RD s 2 byt.jednotkami spada pod jednoho vlastnika a je na 1 pozemku? A co se tyce usporadani bytu, nad sebou nebo vedle sebe, melo by to u RD se 2 byt.jednotkami jedno, ne? diky Mrazova 7.12.2007 14:59:47620.11.2017 8:34:03
Mám dotaz na kolegy, mám nepovolenou stavbu. V řízení zjistím, že stavbu lze dodatečně povolit , je podaná žádost o dodatečné povolení stavby a předloženy podklady dle § 129 odst.3 zák.č.183/2006 Sb. Jak má vypadat projektová dokumentace pokud se jedná o stavbu již hotovou? Musí být zpracovaná autorizovanou osobou? V uvedeném paragrafu se uvádí, že se předkládají k žádosti podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o SP, zpracovat projekt v tomto rozsahu je pro projektanta nereálné. HV 7.12.2007 11:09:046018.12.2007 17:59:52
bobohobojhukiuoz§zů zvveiuqosghsfwwww 6.12.2007 18:11:1347.12.2007 11:35:32
je možné při dodatečném povolení stavby z padesátých let k využívání pro trvalé bydlení tolerovat nižší světlou výšku obytných místností, než požaduje současná norma tj. minimálně 2,5m? Vláďa 6.12.2007 17:26:322415.2.2010 16:52:13
V roce 2006 bylo provedeno ohlášení drobné stavby ve smyslu zák.č. 50/1976 Sb, a vyhl. 132/1998 Sb. V té době stavební úřad tuto přístavbu ke stávající hlavní budově s č.p. povolil a neměl námitky i když měl k dispozici katastrální snímek se zakreslenou dispozicí v měřítku stávajícího stavu. V letošním roce jsme přistavěli k téže budově bez povolení a ohlášení (podle § 103 st.zákona) zimní zahradu cca 16 m2,výška 4,5 m a hosp. část cca 16 m2, výška 3 m. Toto vše bylo přistavěno k té samé budově z padesátých let, která nemá dokumentaci. Na základě udání sousedů stavební úřad zahájil řízení o odstranění nepovolené stavby včetně přístaveb a dodatečné povolení stavby s předložením podkladů ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení podle § 129 odst.2, 3 stav, zákona. A teď dotaz: pokud stavební úřad v roce 2006 schválil stavbu skleníku ke stávající budově, zda mlčky tuto hlavní stavbu nezlegalizoval, když nepožadoval k ní žádnou projektovou dokumentaci a zda jejich požadovanou autorizovanou dokumentaci nelze nahradit zakreslením stávajícího stavu. jirina 6.12.2007 17:01:4027.12.2007 13:17:27
Můžete mi někdo prosím poradit - existuje nějaký obecný postup pro povolování nepovolených staveb, či kolaudování staveb povolených ale nezkolaudovaných? Jedná se o liniové stavby z dob socialismu zhruba do roku 1993. Jaké jsou zapotřebí náležitosti pro narovnání právního stavu. Děkuji Antonín Hrabal 6.12.2007 13:33:21711.12.2007 20:15:45
Zdravým,mám dotaz ohledně vodovodního potrubí.Jestliže se staví 2 RD najednou,je možno tahat toto potrubí,samozřejmě každé zvláště,ale v jednom výkopu?? Popřípadě jaké jsou parametry vzdálenosti atd.dík Rychlík M. Michal Rychlík 4.12.2007 20:10:5825.12.2007 9:53:52
Není mi úplně jasné, jak úzce mám chápat pojem "pozemek rodinného domu..." viz § 21 odst. 6, zda se pod tento pojem má zahrnout např. i přilehlá zahrada, když dům na stavební parcele a tato přilehlá zahrada tvoří jeden celek pod společným oplocením, stejného vlastníka, v katastru nemovitostí jsou to však dva různé pozemky. Je potom tím "pozemkem rodinného domu" pouze stavební parcela s rodinným domem, nebo se tím myslí i přilehlá zahrada? Stavebník žádá o územně plánovací informaci, na zahradě chce stavět další RD. Dík za názory. Ludmila 3.12.2007 14:13:48211.4.2016 7:57:26
Prosím pomoc, vydala jsem stavební povolení, které mělo nabýt právní moci tuto sobotu, dnes ráno jsme rozhodnutí opatřili doložkou, a teď před polednem přišel soused s odvoláním. Jde o odvolání podané včas nebo opožděné? Díky Petra 3.12.2007 11:29:1073.12.2007 20:38:14
Zdravím.Je možno nějak donutit obec aby opravila místní komunikaci?Obec tvrdí, že je jen vlastníkem pozemku pod budoucí komunikací, kterou má zřídi někdo jiný.Postupuje obec správně?Díky za odpověď Jiří Martínek 2.12.2007 22:21:0033.12.2007 9:08:03
Vážení kolegové i všichni ostatní, zajímalo by mne, jak si vysvětlujete vzdálenost 3m teras a balkonů od hranice pozemku v §25(6) vyhlášky 501/2006Sb. 1- Předpokládám, že "vnější hrana pochozí ..." je vlastně okap, je tam zábradlí. Lidi se tam opřou a koukají ... 2- Pokud je "vnější hrana" rovnoběžná s hranicí pozemku souseda je to asi jasné, kolmice vzdálenosti min. 3m. 3- Co když je ale "vnější hrana" kolmá k hranici souseda, bok terasy k sousedovi tvoří štítová zeď, která je rovnoběžná s hranicí a ve vzdálenosti 2 m od hranice pozemku. Jak měřit vzdálenost ?? 4- A co vlastně toto ustanovení sleduje? Pokud chce zachovat soukromí souseda -aby mu lidi odvedle nekoukali do talíře- pak by se dalo říci: ...nejbližší bod "vnější hrany" musí být nejméně 3 m od hranice... Díky za rady. Václav 2.12.2007 11:43:15155.12.2007 13:04:38
Prosím o informaci, zda, když stavební úřad uloží Rozhodnutím povinnost odstranit třeba nepovolenou stavbu do určitého datumu, ale vlastník se odvolá ke Krajskému úřadu, má rozhodnutí odkladný účinek než se odvolání nevyřídí? Děkuji 1.12.2007 13:02:5723.12.2007 8:08:08
Dobrý den, potřebovala bych poradit. Stavebník, člen společenství vlastníků jednotek (SVJ),plánuje propojit své dvě bytové jednotky v osobním vlastnictví probouráním nosné zdi, která je mezi jeho jednotkami, nicméně je ve společném vlastnictví vlastníků jednotek (svislá nosná konstrukce). Majitel bytu předložil vyjádření statika, že je to technologicky možné a dostal předběžný souhlas výboru SVJ podmíněný souhlasem vlastníků jednotek. Výbor SVJ nicméně neví, jestli je třeba souhlasu 3/4 vlastníků, nebo 100%. Můžete mi prosím odpovědět? Hana Kloučková 30.11.2007 21:02:19723.5.2008 14:08:58
Informační centrum. Nevíte někdo, zda existuje nějaký výklad tohoto pojmu, co vše se pod něj vejde.Kamarád pana starosty se rozhodl na turisticky atraktivním místě postavit bufet, který bude nazván "Informační centrum obce XXX". Ve schvláleném ÚP samozřejmě nic takového není a obec nemá ke stavbě námitek..... Jana 29.11.2007 7:41:28153.12.2007 16:20:50
Prosím o názor na případ, kdy referent stavebního úřadu (tedy já) jsem sama žadatelem o stavební povolení, jsem tedy vyloučena z projednávání věci a místo mě rozhoduje můj nadřízený - tajemník. Jeden z účastníků řízení podal námitku o jeho podjatosti. O námitce rozhodl usnesením starosta města, s tím, že tajemník podjatý není. Onen účastník se jednak proti usnesení odvolal, jednak podal námitku podjatosti i proti starostovi. Teď řešíme co s tím a uvítáme jakoukoliv radu. Dík. Ludmila 28.11.2007 17:12:17155.12.2007 14:03:48
chtěl bych se zeptat, jakým způsobem se prakticky aplikuje současná platná legislativa týkající se existujících staveb (případně staveb, které se teprve projektují) pro zajištění bezpečnosti osob a majetku u objektu se šikmou střechou v zimním období (padání sněhu a rampouchů). Je možné v extrémních případech připustit, že se na celé zimní období uzavře chodník, komunikace, aby sníh mohl ze střechy volně padat a nedocházelo tak ke škodám? Jiří Chládek 28.11.2007 16:07:33328.11.2007 17:04:20
Kolegové, vyžadujete změnu v užívání na hernu, když se umísťuje v jiném zařízení (hospoda) jeden automat 750(§ 17 odst. 4 zákona č. 202/1990, o loteriích a jiných podobných hrách)? U nás to od provozovatelů poslední dobou vyžaduje ekonomický odbor. Doposud jsme změny na herny dělali až od pěti výše. Neví někdo o výkladu na toto téma? Díky za názory. 28.11.2007 14:14:291530.11.2007 10:56:54
Prosím o radu!Chci si zřídit na sve zahradě el.přípojku ,nadzemni NN,která má vest ze sloupu sousedova pozemku.Písemně jsem s ním uzavřel dohodu,že nemá námitek a že souhlasi.Veškerou dokumentaci k této přípojce jsem jsem doložil a potom jsem se složil,jelikoš uřednice na stavebním ůřadě mi sdělila že taková smlouva se sousedem neni pro ni smlouva jak má být.Na mou otázku jak si to představuje nedovedla odpovědět,tak se ptám jestli někdo neví jak má tato smlouva vypadat. děkuji Bohumil 28.11.2007 13:30:54629.11.2007 16:22:09
Kolegové, mám prosím dotaz. Kanalizace pro svod dešťové vody (z povrchu místní komunikace) má být svedena do vsakovací jámy. Setkali jste se někdy s touto možností? ŽP to nedělá žádný problém. Jen já nad tím bádám. Lze to vůbec a má ta jáma nějaké parametry? Díky za radu. Jarka Š. 28.11.2007 11:12:44328.11.2007 14:48:11
Kolegové a kolegyně, při podaných stížnostech (např.soused na existující dokončenou stavbu souseda) reagujete podle §133 SZ - kontrolní prohlídka, nebo podle §171 - státní dozor? 27.11.2007 10:21:3893.12.2007 14:18:56
Kolegové,prosím o názor: po dokončení u ohlášených staveb, předpokládám, proběhne závěrečná kontrolní prohlídka, ze které je sepsán protokol. Stavba je bez závad, které by bránily užívání. Zasíláte stavebníkům v tomto případě nějaké sdělení, osvědčení (SŘ) že stavba je dokončena a bylo zjištěno... nebo předáte stavebníkům pouze protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky? Jarka Š. 27.11.2007 8:38:24427.11.2007 14:27:21
Přehled staveb ......,postupy při jejich umisťování,povolování a užívání ( MMR ) dle zák.č.183/2006 Sb. Mám dotaz:rodinný dům - postup 3.- Jednoduché stavby na ohlášení s možností upuštění od územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Jestliže uvedené jednoduché stavby splňují zákonem stanovené podmínky:stavba nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní infrastrukturu ( což se netýká nezbytných přípojek vodovodních,kanalizačních,energetických apod.,které jsou pro užívání stavby nezbytné a jedná se pouze o napojení na stávající infrastrukturu).Dále jestliže ohlašovaná stavba bude vyžadovat rozšíření technické infrastruktury,nebo kdyby bylo nutné nejprve vytvořit stavební pozemky.Nevím jak tomu mám rozumět.Znamená to,že přípojky musí být již přivedeny na pozemek do pilířků.Nebo je možné ohlášení i u staveb,kde přípojky pro RD od stávající infrastruktury si bude muset stavebník udělat teprve sám. HD 26.11.2007 13:19:541528.11.2007 16:14:32
Jestliže na hranici pozemků byla postavena "na černo" kůlna 7 m dlouhá téměř 3 m vysoká, která zhořela. Musí černý stavebník při žádosti o st. povolení na stejném místě a při stejných rozměrech prokázat, že nedošlo k většímu zastínění pozemku než by bylo, kdyby tam tato "černá" stavba vůbec nestála? viz. odpověd JL z 15.10.07 16,55 hod - zastínění štítem. Děkuji M.K. M.Koryčánková 25.11.2007 15:16:12629.11.2007 12:57:27
Na hranici pozemků zhořela kůlna o vel. 21 m2, postavená bez územního souhl. a souhlasu sousedů samovznícením. Požárním sálavým žárem způsobila na sousedním domě značné škody 100 000,- Kč s nebezpečím daleko větších škod při možném rozšíření požáru na okolí zabránil včasný zásah požárníků. Je možné na tomto místě znovu postavit stejnou kůlnu bez souhlasu souseda na dodatečnou žádost o povolení stavby dle § 129, jak velká je opora v zákoně §137/1998 Sb. o sálavém žáru? M.K. M.Koryčánková 25.11.2007 15:03:39529.11.2007 19:11:07
Je užívání budovy bez technologie (řezací stroje)deliktem dle § 180 odst. 1 písm.a/ SZ? Jde o to, že budova již neslouží (a bez technologie ani nemůže sloužit) ke svému původnímu účelu a navíc je opravdu užívána k jinému účelu (dle KR). Za užívání stavby bez KR udělit pokutu dle nového SZ nemůžu. Mohu však udělit pokutu za užívání změny stavby bez ohlášení (povolení) dle § 180, odst.1 písm.a/ SZ? MK 23.11.2007 8:21:22723.11.2007 14:30:19
Garáž nad 25 m2 u RD - zřejmě to zde již padlo...je třeba na stavbu garáže nad 25 m2 u RD výjimka? Viz. § 21 odst. 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Padl totiž u nás takový názor, že odkaz v § 21 odst. 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb. na stavby uvedené v § 103 odst. 1 SZ (stavby do 25 m2) platí i pro garáže. Já si to nemyslím, ale chtěl bych vědět i Váš názor. Portishead 22.11.2007 11:00:531629.11.2007 17:32:13
Stavebník chce v bytovém domě změnit systém vytápění. Objekt je vytápěn dálkovým parovodním systémem a nově bude zásoben plynem. Plynová přípojka je stávající. Odběrné plynové zařízení budou tvořit dva nástěnné kondenzační kotle o jednotkovém výkonu 49,5 kW umístěné v technické místnosti objektu. Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin je vyveden mimo objekt. Je změna topného média na stavební povolení? Lojza 21.11.2007 17:16:03223.11.2007 6:56:59
Dotaz k užívání staveb: myslíte, že u staveb, jejichž užívání se pouze oznamuje (nevyžadují kolaudační souhlas) je závěrečná kontrolní prohlídka povinná? Občas jsem v pokušení se na ni vykašlat a nechat uplynout lhůtu "mlčky". Ludmila 21.11.2007 13:06:532227.7.2009 18:12:37
Kdy při jednání se stavebníkem má SÚ použít HLAVU XXII a kdy Perkinsonovy zákony při aplikaci SZ. 21.11.2007 11:20:43321.11.2007 14:19:11
Když posíláte pozvánku na závěrečnou kontrolní prohládku počítáte tam těch 10 dnů na doručení a až pak může být prohlídka? Nebo když se nejedná o správní řízení nemusí se doručovat podle správního řádu a KP může proběhnout třena už 9.den po odeslání pozvánky?? Stavebník na to totiž dost spěchá. Díky. Alena 21.11.2007 11:08:38221.11.2007 12:56:08
Kolegové! Zvou Vás stavebníci na kontrolní prohlídky uvedené ve vydaném stavebním povolení??? Nás od začátku roku nikdo nepozval !! Hlídáte si to nějak sami??? Nebo na to "kašlete" s tím, že to je věc stavebníka ?? VP 21.11.2007 7:50:251127.11.2007 7:11:00
Je ÚP obce závazný podklad pro starostu obce a KÚ i když byl zpracován roku 2003 podle stav. zákona č.50/1976Sb,a nyní platí stav. zákon č.183/2006 Sb. Nebo na něj nemusí brát ohled? tereza 20.11.2007 13:48:17922.11.2007 11:43:52
Kolegové zabyýval se někdo pojmem co to je stavbyvedoucí? Stavební zákon definuje stavební dozor a nároky na stavbyvedoucího nedefinuje. Podle mého názoru se jedná o osobu, která má autorizaci. Chápete to stejně? Tomas Nemec 20.11.2007 11:29:14417.7.2009 11:06:20
Zateplení bytových domů - povolovat, nebo nepovolovat? 19.11.2007 16:01:109913.12.2007 11:00:17
Takže účastník se bere podle toho, jestli souhlasí, nebo nesouhlasí? :))) 19.11.2007 13:30:093323.5.2008 14:22:44
Kdo je účastníkem stavebního řízení? Stavebníkem je člen společenství vlastníků jednotek (SVJ). Stavba spočívá v zásahu do společného majetku čelenů SVJ, avšak uvnitř bytové jednotky - konkrétně jde o vybourání dveřního otvoru do nosné zdi; statický posudek a závazný technologický postup stavebnímu úřadu doloženy včetně cenové nabídky odborné firmy. V § 109 stav. zákona jsou vyjmenováni účastníci stav.řízení. Přes 90 % členů SVJ vyjádřilo podpisem souhlas se stavbou, výbor SVJ potvrdil za SVJ souhlas se stavbou. Existuje jediný člen SVJ, který chce stavbě svým nesouhlasem bránit (jeho pohnutky pomineme). Může se tento nesoulasící člen SVJ stát přímým účastníkem stavebního řízení, a nebo byl přehlasován ostatními (podle zákona o vlastnictví k bytům - splněno kvórum 75 % pro úpravy společných částí domu) a platí taxativní výčet účastníků stavebního řízení v § 109 stavebního zákona? Nerad bych směšoval účastníky správního řízení (ve věci stavebního povolení - stav.zákon) a občanskoprávního řízení (nesouhlas s přehlasováním ostatními účastníky SVJ - z.o vl.k bytům). Podle mého názoru je výčet v § 109 stav.zákona taxativní a nic na tom nemění ani § 27 a násl. správního řádu. Tudíž: Je správný názor, že nesouhlasící člen nechť se obrátí na soud (z.o vl. k bytům), ale není účastníkem stavebního řízení (§ 109 stav.zákona)? Večerník Vl. 19.11.2007 12:19:26230.11.2007 19:00:02
Kolegové prosím o radu, vlastník vyřizuje vrt, jako sousedi se berou jen vlastníci přímo sousedící s pozemkem vlastníka? On totiž si sousedí dalšími pozemky sám, jiný vlastník je až ob tři pozemky jeho. Děkuji Janek 16.11.2007 11:26:46319.11.2007 8:09:16
Kolegové prosím o radu, vlastník vyřizuje vrt, jako sousedi se berou jen vlastníci přímo sousedící s pozemkem vlastníka? On totiž si sousedí dalšími pozemky sám, jiný vlastník je až ob tři pozemky jeho. Děkuji Janek 16.11.2007 11:26:45316.11.2007 14:39:45
Dobrý den, chtěl bych se vás kolegové zeptat, zda se oplocení nachází na styku s veřejným prostranstvím. Stavebník chce postavit oplocení při hranici svého pozemku (oplocení včetně základu na svém pozemku). Sousední pozemek je jakási prašná cesta, která vede sběrným dvorem. Cesta je u sjezdu na pozemní komunikaci I. třídy opatřena vstupní branou, ale nevšiml jsem si nikdy, že by byla někdy uzavřena. Je tedy tato prašná cesta veřejným prostranstvím? Díky za radu. Roman 16.11.2007 7:57:081223.11.2007 11:21:58
Prosba V roce 1998 jsme zakoupili nemovitost z padesátých let.K této budově nebyla žádná dokumentace. V této době jsme požádali obecní úřad o souhlas s provedením rekonstrukce /bylo nám vyhověno/včetně přípojky vody, kterou vlastní obec. Objekt byl napojen na stávající el. přípojku. V lednu 2003 nabyl platnosti územní plán obce, kde tato nemovitost jako stávající byla rozdělena na obytnou a hospodářskou část. V roce 2004 bylo na tuto budovu přiděleno číslo popisné.V současné době po nás stavební úřad požaduje dodatečné povolení stavby s projektovou dokumentací autorizovaného projektanta. Pokud tomu dobře rozumíme, stačí nám podle § 125 stavebního zákona dokumentace skutečného provedení stavby, pořízení zjednodušené dokumentace, kterou může pořídit stavebník sám. jirina 15.11.2007 17:44:372222.11.2007 13:03:48
Technická infrastruktura: jsou to i přípojky? Povinnosti pro vlastníky technické infrastruktury jsou uvedeny v § 161 a 185 odst.2 SZ , tak nevím ,do jaké míry se tím máme u kontrolních prohlídek stavby zabývat? Jarmila F. 15.11.2007 13:22:16516.11.2007 8:11:18
Kolegové, diskuze "VS" ze 6.11.2007 z 7:49:13 se jaksi vytratila do ztracena. Je v tom jasno? Nejsem o tom vůbec přesvědčen. Nemají jasno ani investoři energetických zařízení ani SÚ. HP 15.11.2007 12:26:501016.11.2007 9:49:19
Vejde-li v platnost novelizace § 4 odst. 1 stavebního zákona, která má znít: „Pokud je spolu se stavbou hlavní předmětem žádosti nebo ohlášení soubor staveb, stavební úřad všechny stavby projedná v režimu stavby hlavní“, jaký bude postup při užívání těch staveb souboru, které by jinak nevyžadovaly stavební povolení ani ohlášení (např. přípojky do 50 m, které bude chtít stavebník užívat před dokončením hlavní stavby)? Bude stavebník muset oznamovat jejich užívání, popřípadě žádat o kol. souhlas? Doufám, že ne!!! Jura 15.11.2007 9:21:26220.11.2007 14:15:59
Kolegové, prosím Vás, jak "povolujete " sluneční kolektory na střeše či štítě RD? Mohu je zařadit do § 103 odst.1 g/3 - přenosná zařízení, konstrukce a lešení? Děkuji! MH 14.11.2007 16:00:08416.11.2007 13:17:41
Stále mi není úplně jasné,jak je to se stavebním dozorem stavby na ohlášení nebo v §103.Když si stavebník sežene zedníka, vodoinstalatéra a příp.další profese, musí nad nimi být ještě stavební dozor?Děkuji Radka 14.11.2007 11:49:54215.11.2007 8:34:33
Dobrý den,mám dotaz ohledně údržby a povinosti obce v zimních měsících.Bydlíme jako poslední obytný dům/trvalé bydliště které se nachízí v kopci a dále se nachízí pouze chaty ,které jsou navštěvované pouze o sezonu.Obec nám vyváží odpady , ale komunikaci,která je asfaltová neudržuje v zimě.Je to zcela náročné vzhledem k tomu že práce kterou provádím v trvalém bydlišti a to i sídlem firmy je často navštěvována osobním vozy.Můžete mi pomoct ohledně práv a nároků?? děkuji moc a přeji pěkný den. Jaroslava 14.11.2007 10:17:46416.11.2007 10:56:18
Mám dotaz,součástí projektové dokumentace pro stavební povolení ( ohlášení ),stavby rod.domu,musí být také projekt vnitřních rozvodů vody a elektřiny.Ano nebo ne? 14.11.2007 9:22:123216.11.2007 13:56:35
Kolegové, prosím o radu. Sousedé z řadové zástavby mají společný vstup do domu (průjezd). Z průjezdu se vstupuje po schodišti do 2.NP jednoho z domů, kde je vlevo vstup ze společné chodby do sousedního domu majitele "A" a vpravo do druhého, majitele "B". Domem majitele "B" musí být dle LV a věcného břemene zajištěn volný přístup na půdu pro majitele i nájemníky domu "A". Majitel domu "B" však vybudoval bez povolení SÚ půdní vestavbu a společnou chodbu, kterou se na půdu vstupovalo uzamkl. Tím zamezil sousedům z domu "A" přístupu na půdu. Zahájila jsem řízení o odstranění stavby dle § 129 SZ a pozvala účastníky k jednání, kde by se mohli dohodnout, zda majitel "B" vybuduje náhradní schodiště, aby mohl podat žádost o dodatečné povolení stavby (na půdní vestavbu). Myslím si, že ale musím nejdříve vyžadovat LV, ve kterém bude již zrušeno věcné břemeno, jinak nemohu stavbu dodatečně povolit. Pokud jste dočetli až sem, buďte tak laskavi a poraďte. Předem díky. Alena 13.11.2007 15:13:26716.11.2007 12:27:23
Dobrý den, prosím o radu: domovní rozvody plynu v bytovém domě, kde funguje Sdružení obyvatel domu,a má se vydat SP na dodatečné povolení rozvodů plynu pro 1 byt. Hodnotila jsem to takto: doma, tedy v bytě stavebník od Stú nepotřebuje nic. Na rozvody po slečných prostorách chodeb měl být vydán územní souhlas, stavebník o toto nepožádal, nyní si 1 ze spoluvlastníku stěžuje na tento postatup stavebníka. Je pro vydání dodateč. stav. povolení nutný souhlas 75% nebo 100% vlastníků? Jsou všichni vlastníci bytového domu účastníky o odstranění stavby?? Díky 13.11.2007 14:36:02214.11.2007 10:44:54
Jak řešíte udržovací práce (např. výměna krytiny a oken) na rodinném domě, který se nachází na území, na němž uplatňuje zájem státní památková péče? Lze tyto práce považovat dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) stavebního zákona? Nejde o kulturní památku ani se poblíž ní nenachází. Udržovací práce dle § 104 odst. 2 písm p) SZ chápu jako udržovací práce pouze na kulturních památkách, nebo se mýlím? Roman 13.11.2007 8:27:26514.11.2007 13:58:56
Na LV u stavby na které je žádáno o stavební úpravy je zápis o nařízení exekuce. Zabývat se z hlediska okruhu účastníků řízení či ne. Stavební úpravy nesníží hodnotu stavby. JL 12.11.2007 16:05:35613.11.2007 14:35:05
Stavby, které potřebují územní souhlas, podléhají souhlasu s užíváním stavby? Už fakt nevím, díky 12.11.2007 14:16:31148.6.2009 9:01:34
Bylo zahájeno stavební řízení,SÚ stanovil k uplatnění námitek lhůtu.Od obč.sdružení se vrátilo oznámení,kde pošta sděluje,že zásilku odesílá zpět na přání adresáta,poněvadž adresát se v místě nezdržuje od...do....Jak postupovat,když mezitím než mu bude znovu oznámení doručeno uplyne lhůta k podání námitek? MN 12.11.2007 6:39:28514.11.2007 8:59:49
Proč taky nechcete k omítkám certifikát od svazu výrobců cementu a vápna? 11.11.2007 21:31:521514.11.2007 8:40:21
prosím o vysvětlení co se rozumí ,,propustkou na účelových komunikací,, par103 odst.1 písm.g bod4 Děkuji mirek 9.11.2007 8:22:59712.11.2007 12:12:17
Mám dotaz jako stavebník. Vím, že se zde s oblibou odkazuje na příslušný stavební úřad v místě, ale přesto se zde pokusím zeptat. Postavil jsem půdní vestavbu ještě na staré stavební povolení. Použil jsem pritipožární sádrokartonový podhled uvedený v požární správě. Mám na něj atesta, ale provedl jsem si ho svépomocí za odborného vedení autorizovanou osobou. Při kolaudaci prý nestačí potvrzení autorizované osoby odborného vedení, požadují doklad o provedení odbornou proškolenou firmou. Zpětně mi to už nikdo nedá. Na základě čeho je nutné tuto práci provádět jen odbornou firmou ??? Děkuji všem za případné odpovědi. 9.11.2007 7:37:194521.11.2007 11:14:02
Obdržel jsem ohlášení stavby, ve kterém není uveden stavebník. Z kontextu projektové dokumentace plyne, že se jedná o stavbu ČEZu, resp. jde o jakési prodloužení nějaké trasy. To samo o sobě pouhé ohlášení vylučuje a je třeba provedení ohlášené stavby zakázat. Ale nevím komu, protože ČEZ jako stavebník na žádosti uveden není a jak jsem uvedl shora, lze to pouze odvodit. Myslíte, kolegové, že lze zakázat stavbu někomu, koho si prokazatelně jen domýšlím, nebo to udělat třeba vyhláškou? Když to neudělám nijak, bude se ten, kdo to podal domnívat, že dostal souhlas mlčky. On to totiž teoreticky mohl taky podat někdo třetí (na základě plné moci, která tam ale taky není) a když to pošlu ČEZu, tak ten zmocněnec se to stejně nedozví. Víte, jak ČEZ funguje. Co byste s tím udělali? M. 8.11.2007 20:25:221312.11.2007 17:11:13
Prosím můžete mi poradit? Máme trvalý pobyt a i bydlíme v rodinném domě 8OO m vzdáleného od souvisle zastavěné uzemí obce. Jsme však součástí obce, máme i číslo popisné. K domu jediná příjezdová cesta /zpevněná kamenným záhozem/ jejiž charakter doposud nikdo neurčil. Při převodu všech komunikací na obec se na tuto zapomnělo. Proto se dostala do vlastnictví Okresního úřadu a po jeho zrušení přešla v roce 2OO2 do vlastnictví Pozemkového fondu ČR.My máme a to především v zimě velmi vážný problém se dostat po této komunikaci k domu, neboť ji nikdo nechce udržovat, včetně odstraňování sněhu. Pozemkový fond ČR jako vlastník říká, že tuto povinnost má obec a obec zase říká, že není vlastníkem a nemá tudíž povinnost tuto činnost včetně prohrnování sněhu vykonávat.Prosím o poradu kam se obrátit a co dělat, aby nám tuto komunikaci alespoň někdo v zimě prohrnul, nacházíme se totiž ve vyšší nadmořské výšce a je to pro nás téměř existenční problém.Popřípadě, který zákon a § tento problém řeší. Moc děkuji. Jana Kramářová 8.11.2007 18:54:1069.11.2007 14:51:23
Stavebník v rámci stavebních úprav měnil vstupní dveře ( za provozu v objektu restaurace)a při závěrečné kontrole bylo zjištěno,že zúžil vstupní dveře oproti podmínce SP.Chci po něm tudíž nové PBŘ.Mám to napsat jen do protokolu? 7.11.2007 17:35:3028.11.2007 11:04:27
Stavebník chce do RD do 150 m2, který je v současné době vytápěn elektřinou instalovat kotel na tuhá paliva. Jak by jste to povolovali? Díky předem za názory. Alena 7.11.2007 13:10:4068.11.2007 8:15:56
Mám malý dotaz (možná už tu byl zodpovězen), jak vyznačujete právní moc v případě zjednodušeného ÚŘ, dnem sejmutí návrhu výroku rozhodnutí? Marie 7.11.2007 9:56:381613.11.2007 14:43:32
Prosím můžete nám někdo poradit,bydlíme v šestnásti bytovce,polovina jsou vlastníci a polovina družstevníci,rozhodli jsme se na opravu domů,složit hotově peníze,neboť na fondu moc nemáme,ale jeden vlastník odmítl dát peníze,můžeme ho nějak donutit,zkoušeli jsme to podobrém,ale ani to nezabralo.Zatím jsme to vyřešili,pujčkou z našeho fondu,aby ta částka býla úplná,neboť ta oprava (nové vchodové dveře a chodbové okna) byla rozpočtěná na 16.bytů. On má vnitřní byt,tak říka že ho to nezajímá,že má teplo adt.A to chceme od nového roku být všichni vlastníci a založit si svoje družstvo vlastníků,neboť nám družstvo stále něco přikazuje a zakazuje,ale vničem nám nepomáhá.Je nám jasné že když budeme zakládat družstvo vlastníků,že musí být každý bez dluhů,tak proto chceme vědět,jak donutit toho jednoho vlastníka,aby složil určitou částku.Jinak je to dům na vesnici,cihlový stavěný své pomocí,před 11.lety jsme se také.museli přispůsobit většině a museli jsme si každý na svoje náklady udělat plynové topení.Máme k němu i proto trochu citový vztach,ale ten dotyčný ten být koupil ,takže ho takové všci nezajímají. Valová 6.11.2007 10:59:3157.11.2007 8:38:37
Co s tím? V minulosti byl povolen RD na stavební povolení (nad 150 m2)a jako svépomocí. Dnes si stavebník požádal o změnu stavby p.j.d. Mám k povolení změny požadovat stanovisko hasičů a neměl by to provést dodavatelsky? JR 6.11.2007 9:53:2189.11.2007 13:10:34
Vyznačení právní moci na rozhodnutí dotčených orgánů: dokladová část obvykle obsahuje rozhodnutí bez vyznačení právní moci (což je vytýkáno nadříz.orgánem), jak toto řešíte? Jarmila F. 6.11.2007 8:25:2638.11.2007 13:36:50
Možná to tady zaznělo, ale přece. Dostala se mi do ruky tabulka jako pomůcka pro umisťování a povolování energetických staveb, ze které plyne že např. stavba kabelového vedení Nn v nové trase se stožárovou trafostanicí vyžaduje ÚR popř. ÚS, avšak nevyžaduje ohlášení ani SP s odkazem na § 103 odst.1 písm.b) bod 4 (že se jedná se o zařízení, které je součástí nebo příslušenstvím emnergetické soustavy). Co vy na to, lze to tak chápat? VS 6.11.2007 7:49:13437.2.2008 14:54:26
Prosím o rady a názory. Stavebník vlastní parcelu, která je však územním plánem určena jako plocha se specifickou funkcí - penzion pro staré občany. Vlastník této parcely požádal zastupitelstvo obce o změnu územního plánu na stavební parcelu, ale jeho žádosti nebylo vyhověno. Nyní si chce tedy tuto parcelu oplotit a udělat vodovodní přípojku. Mohu mu to vůbec povolit, když pozemek není určen pro stavbu RD ?? Vůbec nevím, jak mám postupovat. Předem děkuji za všechny rady. Václav 5.11.2007 15:47:0726.11.2007 8:52:16
Fotovoltaické panely na střeše provozovny - vydala jsem stavební povolení. Jak mám "kolaudovat"? Postačí oznámení užívání nebo kolaudačním souhlasem? Díky. 5.11.2007 9:50:4559.11.2007 12:44:00
Stavby na ohlášení postavené bez ohlášení před 6 lety. Jaké podmínky pro dodatečné povolení. Nikde jsem nenašel zda by šlo posuzovat dle starých předpisů. Z toho usuzuji, že musí splňovat současné a nejde-li dle současných povolit měli by se odstranit. Bude nutné vyžadovat ke stavbě u které by nyní stačil uzemní souhlas dokumentaci k ÚŘ (§129/7). Já usuzuji, že asi ano. ( sousedé se probudili ). JL 5.11.2007 9:36:1925.11.2007 12:37:35
Vážení jak a jestli vůbec prodlužujete povolení k předčasnému užívání stavby? Termín dávno vypršel a mám tu žádost o jeho prodloužení. Marie 5.11.2007 8:22:5956.11.2007 12:02:49
Stavba byla provedena bez územního souhlasu. Lze ji nějak dodatečně povolit?? - dodatečné povolení stavby ? - dodatečné ohlášení? Jak toto kolegové řešíte?? Děkuji za rady. začátečník 4.11.2007 9:39:4915.11.2007 7:45:17
Je někde definice řadových rodinných domků? Musí být jednotlivý řadový domek budovou podle § 3 písm. a) vyhl. č. 137/1998 Sb. v platném znění popřípadě budovou podle § 2 písm. a) zák. č. 72/1994 Sb. v platném znění, tzn. musí mít obvodové zdi? V projektu jsou vnitřní řadové domky tvořeny dvěma společnnými mezibytovými stěnami tl. 30(definice z PD) zbytek (2) jsou obvodové zdi. Jirka 2.11.2007 23:24:2396.11.2007 14:51:31
Před víc jak měsícem jsem si podal žádost o územní rozhodnutí na stavbu plotu z pletiva o výšce 170.cm na stavebním úřadě,který mi doposud neodpověděl.Existuje možnost,že pokud mi tento úřad do 30ti dnů neodpoví,tak se považuje má žádost za kladně vyřízenou? mirek 2.11.2007 10:32:5312.11.2007 12:25:24
Udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou. Roman 1.11.2007 8:41:2161.11.2007 12:56:09
§ 78 odst.1 SZ: "Stavební úřad může podle správního řádu spojit územní a stavební řízení, jsou-li podmínky v území jednoznačné, ZEJMÉNA je-li pro území schválen územní plán nebo regulační plán". Jak rozumíte tomu slovíčku ZEJMÉNA? Musí být územní plán schválen VŽDY, nebo lze v odůvodněných případech udělat výjimku a spojit řízení i tam, kde schválen není? Omar 31.10.2007 15:12:0731.11.2007 11:17:59
Dobrý den kolegové, omlouvám se pokud to již zaznělo, ale prosím o radu. Výměna vodovodu - stavební úpravy - velmi rozsáhlá - cca 3000 m, ale jedná se o výměnu ve stejné trase. Investor podal žádost o stavební povolení. Dle § 103 SZ ale tyto stavební úpravy nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, dle mého názoru by měl žádat o územní souhlas - § 96 odst.2písm.a). Co v případě, že sice proveden výměnu ve stejné trase, ale na trase osadí např. hydranty, které tam nebyly? Děkuji všem za radu. Lída 31.10.2007 10:20:18166.11.2007 15:20:02
Ve slouč.uz+st. (ještě postaru) řízení podal účastník řízení námitku následující den po konání řízení na místě stavby. Oznámení o konání řízení s upozorněním na konc.zásadu převzal. Mám tuto námitku ve výroku zamítnout jako opožděnou, nebo se s ní nemám ve výroku vůbec zabývat? Tohle se mi ještě nestalo tak nevím. Díky 30.10.2007 14:21:2977.11.2007 15:25:01
Stále přetrvává nešvar stavebních úřadů, které po stavebníkovi - žadateli vyžadují výpis z katastru nemovitostí (LV) i v případech (je jich v praxi většina), u kterých toto není nutné podle stavebního zákona k žádosti dokládat, kdy údaje jsou zjistitelné z katastru nemovitostí. Pokud je ale žadatel nepředloží, je mu "vyhrožováno" tím, že SÚ řízení přeruší. Jako důvod stavební úřady uvádějí, že nemají on-line přístup do katastru nemovitostí (mimo všeobecně přístupného Nahlížení do katastru, které ale neobsahuje pro stavební úřad potřebné informace obsažené na LV) a že tedy jak si mají údaje ověřit. Žadatel pro urychlení a bezkonfliktní projednání své záležitosti je nucen jít si koupit LV a jeho kopii na stavební úřad dodat. Přitom se ve stav. zákoně nemluví o tom, že výpis z katastru nemovitostí se musí doložit, pokud SÚ nemá on-line přístup. Je věcí úředníka, jak a kde (třeba i návštěvou kat. úřadu..) si údaje zjistí. Dotaz jak přimět SÚ, aby v této věci dodržovaly stavební zákon? Má někdo nějaký nápad, co stím? Zdeněk 29.10.2007 15:29:423416.3.2015 12:38:28
Prosím o vaše názory: lze trafostanici zařadit pod § 103 odst. 1 písm. b) č. 4 - zařízení, které je součástí nebo příslušenstvím energetické soustavy ? (Pro účely aplikace územního souhlasu) Omar 29.10.2007 14:53:33129.10.2007 15:16:31
Kolegové, prosím o radu: v penzionu, který sousedí s domem, v kterém je mimo jiné i bytová jednotka, se začaly provozovat hudební produkce (sice zajímavé, ale sousedy to ruší). Požadavky k odstranění těchto produkcí jsou směřovány na stavební úřad. Jaké máte, prosím, zkušenosti? Já mám za to, že je to záležitost zejm. KHS (hluk), ale penzion není kolaudován jako stavba, v níž budou probíhat hudební produkce. Jarka Š. 29.10.2007 10:25:18429.10.2007 16:52:02
Může mi prosím někdo poradit jestli platí stejný odstup 2m pro budovanou místní komunikaci od hranice pozemku jako v případě stavby RD.Odstup rodinného domu od hranice je 2,20m. Díky petr 28.10.2007 17:59:12129.10.2007 13:25:25
Kolegové, jakým způsobem prokáže stavebník, že stavba splní požadavek § 20 odst. 5 pís. c) vyhl. č. 501/2006 - vsakování vod nebo jejich zdržení na pozemku v kapacitě 20 mm? Myslíte, že tuto část PD může zpracovat AI pro pozemní stavby nebo musí být posudek hydrogeologa? 26.10.2007 7:55:280
Zdá se mi,že nikdo konkrétně neodpověděl Ivaně na její dotaz ze dne 24.10.2007,ohledně přípojky vody a kanalizace do 50 m,která však nemůže být povolena na územní souhlas.Kdo vypracovává projektovou dokumentaci,kterou můžeme přijmout.Je možné i autorizovaný technik v oboru pozemní stavby?Také by mě to zajímalo. Dana 26.10.2007 7:34:11226.10.2007 10:37:35
Dobrý den. Prosím o radu. Chceme propojit byty (nad sebou), byty jsou v našem os. vlastnictvý. Na jednom stavebním úřadě nám řekli že je nutné mít stavební povolení a při dotazu na jiném pouze na ohlášení. Firma se kterou jsem konzujtovala tuto úpravu bytu řekla že to dělají na ohlášení, ale já se do toho nechci pustit protože právě místní stavební úřed řekl že je nutné stavební povolení. Proto prosím o radu. Děkuji Stella 26.10.2007 7:19:05429.10.2007 7:58:12
Závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu: koho kromě stavebníka na ni zvete a co požadujete po stavebníkovi doložit? Konkrétně se jedná o kabelové vedení ČEZu, se zásahem do silnice II.tř. a do pozemků cizích vlastníků, křížení a souběh s plynem a vodovodem. Podmínky síťařů (bylo jich spousty) byly zahrnuty do stavebního povolení, jak můžu ověřit, že je stavebník dodržel? Dík za názory. Ludmila 25.10.2007 12:32:34226.10.2007 8:39:09
Jak zabráním tomu, aby stavebník ukládal výkopek na neoploceném pozemku souseda? V podmínkách SP to má uvedeno. 25.10.2007 11:00:21131.10.2007 21:10:04
Trakční trolejové vedení včetně sloupů - stavební povolení vydává obecný nebo speciální stavební úřad ? 25.10.2007 8:17:470
Kam se ztratil pan JF? 25.10.2007 7:40:00223.5.2008 14:37:21
Prosím o názory na případ podané žádosti o změnu stavby před dokončením, ale jedná se i o změnu umístění stavby. Oznámíte zahájení řízení o změně územního rozhodnutí a změny nedokončené stavby na jednom papíře? V rozhodnutí uvedu výrok o změně územního rozhodnutí a výrok o změně nedokončené stavby. Nebo musím striktně nejdříve samostatně změnu UR a potom změnu nedokončené stavby. 24.10.2007 16:08:18225.10.2007 7:49:55
Jak řešíte žádost stavebníka o proloužení termínu k dokončení stavby. Příjde písemná žádost a co s tím. Děkuji za odpovědi. Dana 24.10.2007 16:03:111526.10.2007 14:13:45
Fyzická osoba odvádí dešťové vody ze střechy RD po své zahradě, které pak vypouští na sousední pozemek obce (chodník). Vlastník byl již jednou vyzván - na výzvu nereagoval. Chtěl bych ho tedy vyzva podruhé, mohu vůbec nějak pohrozit? Ustanovení § 133 SZ se vztahuje na stavby rozestavěné (nebo kontrolní prohlídku provést na jakékoli stavbě?), tudíž § 178 odst. 2 SZ nevyužiji. Kde je stanoveno, že deštové vody mají být likvidovány na svém pozemku? Hledám, ale nemohu najít. Roman 24.10.2007 11:59:56326.10.2007 7:54:41
Mám před s sebou projekt rodinného domu vypracovaný autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby.Tato osoba zpracovala i řešení přípojky vody a kanalizaci,vše do 50 m.Musím vyžadovat vypracování těchto přípojek osobou autorizovanou v oboru vodohospodářské stavby? Ivana 24.10.2007 6:59:551024.10.2007 17:32:53
KOLAUDACE po novu: Stavebník (stavba RD, povolená na souhlas o ohlášením) podal podle § 120 SZ oznámení o záměru se započetím užívání stavby. Che to do 14 dnů pro banku. Není problém udělat kontrolní prohlídku stavby, ale já nic přece vydávat nebudu a navíc s užíváním může stavebník započít až po 30 dnech. Mám vydat kolaudační souhlas? A jak s katastrem? Opravdu nevím! JR 22.10.2007 16:39:40826.10.2007 8:56:36
Stavebník chce místo kotlů na tuhá paliva o výkonu 480 kW instalovat kotel na na spalování dřevních štěpků a pilin o výkonu 198 kW. Je na to třeba povolení nebo ohlášení? MP 22.10.2007 11:04:39623.10.2007 7:17:13
Vzhledem k zažité praxi, bych se chtěl zeptat jaká vyjádření by si měl stavební úřad zařídit sám. Jedná o vyjádření z odborů životního prostředí a silničně správního odboru atd.. Honza 19.10.2007 12:49:40119.10.2007 13:51:34
Mám dotaz, pokud zahajuji stavební řízení pro liniovou stavbu dlouhou 2 km(NTL plnovod), ale počet účastníků nepřesáhne 30, je možno vést jednání veřejnou vyhláškou, nebo je to chyba?Děkuji za odpovědi Magda Březinová 17.10.2007 9:05:15718.10.2007 6:54:07
Odstranění stavby. Dostanete oznámení o odstranění stavby se všemi náležitostmi, zkoumáte, jestli je v budově má někdo trvalé bydliště? Před lety bylo povoleno odstranění stavby a teď vyšlo najevo, že tam je přihlášený nějaký člověk, asi podivné existence, ale to nevadí. Na LV to není, musí stavební úřad zjišťovat i tuto skutečnost? Máte s tím nějaké zkušenosti? Petra 17.10.2007 7:28:30418.10.2007 10:34:34
Prosím o radu .Je povolen dočasně novinový stánek,každé dva roky stavebník žádá o prodloužení lhůty povolení umístění.Teď požádal poprvé v době platnosti nového zákona.Mám to řešit tak, že stavebník podá oznámení změny v užívání stavby?Děkuji. Radka 16.10.2007 11:59:18316.10.2007 13:12:37
Kolegové, prosím o názor na kolaudaci studny. Jedná se o studnu pro individuální zásobování jednotlivé domácnosti, povolenou po 1.1.2007. Dosud jsme studny kolaudovali v kolaudačním řízení, teď by se podle mého názoru mělo postupovat podle § 120, jak to děláte u vás? Ludmila 16.10.2007 10:57:13417.10.2007 16:08:24
Prosím o radu,jak povolujete úpravy dvora /spočívají ve vyvezení cca 20-30 cm zeminy, navezení nové a osazení zatravňovacích dlaždic, niveleta dvora zústala zachovaná/. Jana 16.10.2007 9:55:46116.10.2007 11:00:48
Lze vést plynovou stoupačku{domovní plynový rozvod) kójemi,které jsou v domě na každém patře a na horní polovině těchto kójí jsou umístěny tři bytové elektroměry a ve spodní polovině jsou umístěny bytové plynoměry? Původní stoupačka,na které byly zjištěny úniky plynu,je umístěna za zadní stěnou výše zmíněných kójí a tedy oddělena od elektroměrů. Toto řešení navrhla firma, která v našem domě bude realizovat opravu stoupačky 16.10.2007 1:44:16116.10.2007 10:50:27
Dobrý den,prosím o radu ohledně přihlášení stavby.Částečně jsem dostala darem a částečně jsem koupila RD se zahradou na které stojí garáž s přístřeškem.Přišlo mi z katastru že mám doložit kolaudační rozhodnutí na garáž.Tu garáž přistavěl zřejmě děda v r74 asi bez stavebního povolení,v geom.plánu je to vedené jako kolna,jak mám postupovat při přihlášení?děkuji za radu Renata 15.10.2007 22:18:32116.10.2007 10:19:16
Kolegové, prosím pomozte!! Stavba dvorního traktu RD v hranici pozemku- výška ve hřebenu sedlové střechy cca 8m, postavena resp. opravena na černo; soused, přesto že vše odsouhlasil(bohužel jen ústně ) si nyní stěžuje - zastínění (neodpovídá a ani nikdy neodpovídat normě nemohlo). Co s tím ? Nařídit odstranění nelze (velmi pěkně opraveno, malá vesnice, soused chalupář, který RD skoro nevyužívá ...) Děkuji! Marie 15.10.2007 10:13:31215.10.2007 17:15:54
Jak vidíte výměnu střešní eternitové krytiny? Já to vidím jako udržovací práce a stavebník ať si obejde životní prostřední a ten dozor, kolegové to chtějí dělat na ohlášení odstranění stavby - výměna střešní krytiny a odstranění? Odkazují se na to, že v § 103 je uvedeno, že se jedná o udržovací práce, jejichž provedení nemůže negatovně ovlivnit zdraví osob atd., pak to tedy ale nebude odstranění ale udržovací práce uvedené v § 104, myslím. Co vy na to? Jsem tady s tímto názorem skoro sama a příčí se mi psát souhlas s odstraněním stavby soji 12.10.2007 12:23:251214.3.2008 15:13:15
Rýsuje se mi zajímavá kauza. Stížnost souseda - začal vadit chov psů, nepovolené kotce pro psi a " opravený " plot jinde než býval. Oba majitelé nemovitostí chalupáři. Neřešil jste již někdo chov psů ve vesnické zástavbě. Doufám, že půjde posoudit, že kotce nejsou stavbou. JL 12.10.2007 11:23:45112.10.2007 14:27:22
Dobrý den, před 10 lety jsem zdědila nemovitost s pozemky.K těmto pozemkům vedla pouze jediná příjezdová cesta, kterou používali i ostatní sousedé.Zhruba v r.1983 byla však vybudováná nová cesta, kterou používáme k příjezdu dnes.Ta je ve vlastnictví obce. K pozemkům musím dojet po staré cestě. Jiná možnost není. Stará cesta je však ve spoluvlastnictví 3 majitelů. Na katastru je vedena jako ostatní komunikace.Pro příjezd jsme cestu i okolní pozemek udržovali po celých 10 let.Spoluvlastníci cesty nic nenamítají, abychom cestu používali i nadále, odmítají s námi ale uzavřít písemnou dohodu. U obou pozemků proběhla změna územního plánu a chceme je využít jako stavební parcely. Obáváme se, že v případě změny majitelů může dojít neřešitelným problémům. Jak mám postupovat? Spoluvlastníci nechtějí zřídit ani věcné břemeno ani cestu prodat.Můžete mi prosím poradit?Pokud mi nemohou bránit v používání cesty, mohu ji bez jejich souhlasu např. zpevit? Děkuji a přeji hezký den.Kubicová Mirka Kubicová 11.10.2007 13:48:53111.10.2007 14:02:48
Prosím o radu pro začátečníka. Sousedi se rozhádali kvůli okénku z WC ve stěně RD který stojí na hranici pozemků a míří do zahrady stěžovatele.Podotýkám, že RD + okénko jsou staré cca 40 let. Můžu (na základě čeho § ?) nařídit zazdění tohoto větracího okénka, případně nahradit luxferami?? Děkuji za všechny odpovědi zkušenějších kolegů. Jan 11.10.2007 11:42:47311.10.2007 15:55:02
Dobrý den, moc prosím o radu. K mé nemovitosti, kterou trvale užívám vede jako jediná příjezdová cesta nezpevněná komunikace ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR. Obec tuto komunikaci odmítá udržovat, neboť není jejím vlastníkem. Pozemkový fond ČR jako vlastník ji rovněž odmítá udržovat, dokonce ji za úplatu pronajal Zemědělskému družstvu.Rovněž tvrdí, že údržbu je povinna provádět obec. Nevím už kam se obrátit a kdo vlastně tedy je povinen tuto cestu udržovat/alespoň v zimě prohrnout, abych se dostala domů/.Moc děkuji za odbornou radu jak v této věci dál postupovat. Jana Kramářová 11.10.2007 0:39:19421.8.2008 10:39:58
Už to tady asi padlo, ale opravdu neuposlechnutí nařízení údržby stavby (na chodce padá na náměstí sklo z oken a omítka) - předcházela výzva - není přestupek dle §178? Čím mu mám pohrozit? 10.10.2007 13:50:501519.10.2007 7:10:48
Kolegové prosím o radu či sdělení názoru - pro stavby, které vyžadovaly vydání stavebního povolení nebo ohlášení podle § 104 odst. 2 písm. a - e)a n, je pro vydání kolaudačního souhlasu dle § 122, nutný souhlas spoluvlasníků nebytového objektu, bytového domu, či rodinného domu nad 150 m2 ???? Marie H. 9.10.2007 9:53:28614.3.2008 15:20:47
Stavební řízení - zasklení bytové lodžie. Zemřelý účastník řízení. Roman 8.10.2007 16:23:0399.10.2007 15:35:48
jsou mobilní domy (mobilheimy) na ohlášení nebo nevyžadují vůbec žádné povolení? GP 8.10.2007 9:02:5129.10.2007 13:05:32
Sledovali jste dnes, tedy 4.10. Černé ovce? 4.10.2007 18:19:41302.11.2007 23:03:51
Kolegové, prosím, mám dotaz: Jak řešíte reklamy na textilních plachtách, které se umísťují na fasády domů? Jarka Š. 4.10.2007 14:35:4938.10.2007 8:07:10
Prosím o názory na dva obdobné případy a omlouvám se, jestli to tu už někde zaznělo: 1) Provedení nového balkonu v místě, kde před tím nebyl (ve 2. patře) posuzujete jako stavební úpravu nebo pří-stavbu? 2) Provedení nové lodžie, která je zavěšena na obvodové stěně a nemá tedy své vlastní zá-klady, je stavební úprava nebo přístavba? Děkuji předem. Jura 4.10.2007 8:23:211015.10.2007 10:41:50
Prosím o radu, při stavebním řízení - povolení balkonu k bytu v bytovém domě je nutný souhlas 100 % nebo 3/4 ? Eva 3.10.2007 18:04:04612.10.2007 12:08:43
Kolegové!Kterým účastníkům řízení doručujete veřejnou vyhláškou a jednotlivě:1)zahájení spojeného územního a stavebnmího řízení, b)spojené územní a stavební povolení, c)stavební povolení? Jak doručujete výše uvedená povolení občanským sdružením a kdy jsou účastníky řízení? BP 3.10.2007 16:57:3114.10.2007 13:08:11
Terénní úpravy podle § 103 odst. (1) písm. f) D.O. 3.10.2007 15:53:2013.10.2007 16:03:52
Jak řešíte případy, kdy stavebník nedoloží k žádosti o stvební povolení dohodu se sousedem o vstupu na sousední pozemek (stavba má být umístěna na hranici pozemku) za účelem omítnutí stavby. Soused tuto dohodu nechce podepsat. 3.10.2007 15:12:0423.10.2007 16:13:27
vedu řízení o správním deliktu - užívání stavby hotelu bez kolaudace. Zahájila jsem řízení s vlastníkem - ústně při místním šetření u kolaudace. následně jsem mu zahájení řízení oznámila i písemně. Při shánění důkazních materiálů - abych mohla stanovit lhůtu, po kterou se dopouštěl protiprávního jednání se ukázalo, že vlastník není provozovatelem, ale že nezkolaudovanou stavbu provozuje nájemce na základě sepsané nájemní smlouvy. Obeslala a pozvala jsem tedy i nájemce. A teď.....kdo je vinen? Zákon praví...užívá nebo umožní užívání. Jeden tedy umožnil a druhý užívá. Mám dát pokutu oběma, nebo jen tomu provozovateli (nájemci)? Nedělá mi to žádnou radost, dávat pokuty, ale když musím, tak musím....:))) alena 3.10.2007 14:15:46137.10.2007 12:40:43
Přístavba provozovny ke stávajícímu RD. Celek bude do 150 m2. Stavebník podal žádost o územní souhlas. Z předložené dokumentace není jasné, jak velká plocha bude určená k podnikání a jaká zůstane k bydlení (ve stávajícím RD je již část určená k podnikání, ale nevím jak veliká). Lze již ve fázi územního souhlasu požadovat po stavebníkovi doplnění tohoto údaje? Portishead 3.10.2007 13:39:4825.10.2007 7:27:49
Ustanovení § 157 dává stavebníkovi za povinnost vést stavební deník, případně jednoduchý záznam o stavbě. Nikde jsem ale nenašla, co s tím, když to nedělá. Zřejmě se tím nedopustí žádného přestupku. Máte s tím někdo zkušenost? Ludmila 3.10.2007 9:34:1833.10.2007 15:06:56
Stavebník podal žádost o udělení výjimky z § 21 odst.6 vyhl.č. 501/06 Sb. na stavbu skladu zahradní techniky a nářadí o zast.pl. 42 m2 a výšky 6,180 m. Velikost stavby se mi příliš nezamlouvá vzhledem k jeho využití, ale nevím jaké důvody uvést pro neudělení této výjimky, když stavba nijak neohrožuje bezpečnost, ochranu zdraví a života osob ani sousední pozemky a stavby.Prosím poraďte. Děkuji.2.10.2007 13:13:142112.10.2007 8:48:32
Postupuji správně když správní delikt právnické osoby spáchaný v prosinci 2006 ( stavba bez SP ) budu pokutovat dle § 180 odst. 1 písm. k)? Řízení o deliktu povedu až v tomto roce. Lida 1.10.2007 13:18:1352.10.2007 14:37:00
Dobrý den, definuje někde zákon pojem zimní zahrada??? Děkuji za odpověď. Libor 27.9.2007 15:35:1111.10.2007 13:18:39
Přeložka vední NN z nástřešáku na sloup. Šlo by to posoudit jako změnu stavby a vydat územní souhlas a pak stavební povolení. Mohlo by se to přirovnat k přístavbě. Sousední opěrné body se nemění. JL 27.9.2007 11:16:300
Dostal jsem předvolání jako svědek k přestupkpvému řízení. Řádně jsem se omluvil, z důvodu obchodní cesty , ale bylo mi sděleno, že dostanu pokutu prý se taková omluva nepřijímá. Je to vůbec možné? Robert 26.9.2007 19:46:290
Možná už podléhám panice, nevím, poraďte, vždycky jsem o odvolání uvědomovala jen účastníky řízení, teď mám odvolání k ÚR, které bylo vyhlášeno veřejnou vyhláškou, musím je tedy také o odvolání uvědomit veřejnou vyhláškou, koukala jsem na desky jiných úřadů a viděla jsem, že někde uvědomují i dotčené orgány (§86 spr.řádu o nich nemluví), dělám to dobře? 26.9.2007 15:22:58427.9.2007 8:00:29
Kvalitní předepsané žádosti neřeší radonový index pozemku. Atomový zákon ukládal stavebníkovi toto předložit k ÚR nebo SP. Jak to řešíte kolegové. Vyžadovat či nevyžadovat když to není v přílohách. JL 26.9.2007 13:34:58327.9.2007 8:02:36
Víte někdo, kdo by měl razítkovat projekt pro územní rozhodnutí o změně využití území, např. z louky les. Dokumentace musí být zpracovaná dle vyhlášky, ale kým, když použiji § 158 SZ. Andrea 26.9.2007 10:28:50143.10.2007 14:55:17
Poradí mi někdo, jestli sjezd z komunikace vždy ohlašovat podle § 104 odst. 2 písm. o) nebo jen tehdy, pokud jde o stavbu tedy o nějaké stavební dílo (nutno provést propustek apod.), úpravu sjezdu např. položením zámkové dlažby apod. nevím, zda brát jako stavbu, myslím, že ne a pak bych neohlašovala a sjezd by povolil jen silniční správní úřad, je to tak? Marie 26.9.2007 9:34:35126.9.2007 10:24:20
Každou chvíli se zde píše o "buzeraci" stavebníků.Jeden příklad. Kolegyně ze stavebního úřadu nedávno kolaudovala stavební úpravy svoji chaty v jiném katastrálním území, kde je jiný stavební úřad. Přišly dvě úřednice a metrem přeměřovaly rozměry místností a zjistily, že koupelna je o 10 cm užší.TY TY TY. pohrozily, jak je to možné?? Proč nebyla nahlášena změna před dokončením?? Kolegové, je toto vůbec možné ??? Ruku na srdce. To se chováte taky tak ?? Pak se vůbec lidem nedivím, že nenávidí úředníky. Pod příspěvěk se úmyslně nepodepisuji. 26.9.2007 8:43:11192.10.2007 15:26:28
V §103 odst.(1), písm. b) čl. 4. nového SZ se hovoří o zařízení, která jsou součástí nebo příslušenstvím energetické soustavy. Konkrétně se jedná o distribuční rozvod elekterické energie. Zákon 458/2000 Sb., v § 2 soustavu nějak popisuje. Je to soubor prvků galvanicky propojených od 110 kV až po spotřebitele. Stavební úřady definují zařízení odlišně a tím i nejednotně. Z toho vyplývají i nejednotné požadavky na dokumentaci pro budování a rozvoj elektrických rozvodů. MMR k této věci mlčí. Předem děkuji za názor. Ing. Petr Hájek 26.9.2007 7:30:08112.10.2007 9:00:37
Vážení kolegové jak povolujete vedení technického zařízení vně budov a jejich stavební úpravy (např. vnější část vnitřní kanalizace vedené mimo dům do přípojkové šachty na hranici pozemku, vnější část rozvodu elektřiny z domu po el.měrný pilíř v oplocení, rozvod vody z vodoměrné šachty na hranici pozemku až do domu, napojení vedlejších staveb na stavbu hlavní apod.). Předem děkuji za každou radu. Roman II 24.9.2007 9:15:511726.9.2007 10:39:39
Bylo požádáno o vodoprávní polení stavby ATS (automatická tlaková stanice)na stávajícím vodovodním řadu v místě původní šachty s odvodněním do potoka, toto potrubí jde přes stejný pozemek pouze pozemek potoka je nový. Se stavebním úřadem byl dohodnut souhlas dle § 15 Stav.zákona s tím ,že celou stavbu povolí speciální stavební úřad, souhlas byl vydán, ale jako dovětek je zde uvedeno upozornění, že stavba odvodnění z ATS je nutno projednat v územním řízení. Dotaz - je nutné územní řízení,a nestačil by územní souhlas?Jak by jste to řešili? Janča 21.9.2007 11:04:35124.9.2007 16:28:14
Dobrý den, potřeboval bych výklad k pojmu zastavěná plocha. Lze hovořit o zastavěné ploše, pokud není stavba spojena 4 stranamy....??? Tzn. přední část stavby je otevřená a celá zakrytá střechou o rozloze 25 m2. Jaká je v tomto případě zastavěná plocha, když "půdoris" stavby nepřesahuje 16 m2 ???? Děkuji za případné odpovědi. Jirka 21.9.2007 10:47:49527.9.2007 9:34:27
Vlastním RD typu Okál postavený v sedmesátých letech. Chtěl bych si nyní v malé garáži otevřít autodílnu tj. karosářské práce, opravy motorů, broušení a stříkání aut atd. Dům stojí mezi dvěma Okály a nachází se v oblasti památkové péče. Mohu tyto práce, protože garáž je malá provádět venku? Potřebuji také souhlas sousedů? Co vše k tomu potřebuji? Pavel 20.9.2007 15:24:15311.10.2007 19:53:14
Žadatel požádal o výjimku z ochraného pásma produktovodu ( ochranné pásmo 150m na každou stranu) , stavba RD vzdálena 58 m od osy potrubí. ČEPRO ve stanovisku zásadně nesouhlasí s umístěním stavby a zároveň vkládá podmínky když výjimku povolíme a odkazuje se na vládní nařízení č. 29/1959,kde je oprávnění SÚ povolit vyjímku.Dle vládního nařízení je uvnitř ochranného pásma zakázáno:c) do vzdálenosti 100 m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnice, d) do vzdálenosti 50 m provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě. Co s tím ? Mira 20.9.2007 13:13:00226.5.2010 18:45:09
Exekuce podle správního řádu. Paní nebo pane K55 (příspěvek z 14.9.2007 19:14:37) nemohl(a) byste sdělit, kde je možné získat organizační řád Vašeho úřadu? Určitě by nám to hodně pomohlo. Děkuji předem za všechny stavební úředníky. JV 20.9.2007 8:12:58521.9.2007 12:05:38
Konzultace k § 122 SZ. Termín občanská infrastruktura. Vykládám si to tak, že jsou to inženýrské sítě a tudíž podléhají kolaudačnímu souhlasu. Děkuji za názory. JL 19.9.2007 16:50:26617.9.2008 8:27:23
Stavebník chce zkolaudovat stavbu truhlárny povolenou podle starého SZ.Ve stavebním povolení byla stanovena podmínka zkušebního provozu,nebylo ale uvedena ani doba trvání,ani jiné podmínky. Jak postupovat? LK 19.9.2007 11:19:44219.9.2007 12:56:30
Možná už to tu někde bylo, ale v té skrumáži ztrácím přehled. Chtěla bych se zeptat, zda a jak stanovujete do stavebního povolení podmínku zkušebního provozu stavby a jaké podmínky pro ten zkušební provoz - jde mi především o lhůty. Lze vůbec uvést nějakou lhůtu pro zkušební provoz už ve stavebním povolení? Díky. Jarka Š. 18.9.2007 15:07:34320.9.2007 12:29:49
Prosím o radu. Lze vydat souhlas s dělením pozemku dle § 82 odst. 2 SZ, když na předmětný pozemek je v KN zapsáno zástavní právo. Pro vedení územního řízení, ve kterém by banka byla účastníkem řízení není důvod - nejsou nutné žádné podmínky. Nela 17.9.2007 16:25:582326.9.2007 17:06:25
Jako účastník SŘ jsem žádal SÚ, aby v případě sousedovy žádosti o SP nařídil místní šetření z hlediska velice komplikovaných místních poměrů.Poprvé bylo pouze ústní jednání na SÚ, kam se soused nedostavil a nyní SÚ opět místní šetčení nenařídil.Bylo mi doručeno pouze oznámení o možnosti nahlédnutí do doplněné PD. Jak donutit SÚ, aby místní šetření nařídil? alina 17.9.2007 13:15:17319.9.2007 13:14:13
Dobrý den, právě mě navštívila PČR a chtěli stavební výkresy - fotokopie - jednoho domu, kvůli domovní prohlídce. Na základě čeho jim mohu vydat? Mám o tom psát nějaký protokol? 17.9.2007 10:13:3858.10.2007 13:04:34
Dobrý den. Mám dotaz : Je možné rekreační chatu zcela mimo intravilán obce považovat už za zastavěné území s ohledem na paragraf 58 odst. 2 stavebního zákona? Radka Velikovská 14.9.2007 12:26:40114.9.2007 14:59:05
Myslíte že mohu do Odůvodnění při vydání územního souhlasu napsat,že závazné stanovisko dotčeného orgánu sice obsahovalo podmínky,ale stavební úřad usoudil,že to nejsou podmínky,kvůli kterým je nutno překlopit ÚS do územka ??(Je tam například podmínka "stavba musí být provedena v souladu s PD").Já to tak hodlám udělat protože pořád slyším,že nemáme podle §4 stavebníka zatěžovat. šárka 14.9.2007 11:38:192824.9.2007 8:13:05
Jak postupovat v případě, že soused provádí přímo vedle nás v garáži a před garáží opravy aut, broušení stříkání aut, rozřezávání aut. Již jsme si stěžovali, ale bylonám řečeno, že má živnost bez hlášené provozovny a tímto na něj nikdo nemůže. Jedná se o veliký hluk, zápach barev a startujících automobilů. Je možné, aby si každý dělal co chtěl aniž by dodržoval nějaké předpisy a úřady mu to dá se říct schvalovaly? Hana Marková 13.9.2007 15:55:13114.9.2007 19:06:14
Chtěl bych se zeptat ohledně výměny střešní krytiny na RD, což je udržovací práce, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Původní, odstraňovaná krytina je z části eterniotová (možný výskyt azbestu) ...v tomto případě by tedy mohlo být porušeno ustanovení § 103 odst. 1 písm. e)" udržovací práce jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob". Je třeba podat na tyto UP ohlášení? Stavebník podal ohlášení bez souhlasů vlastníků sousedních (pozemků na hranici se stavbou RD), což by nevadilo, protože bych mu dal neformální sdělení (§ 154 SŘ), že ohlášení nepotřebuje a poučili ho o jeho povinnostech. Poslední otázka, obsahuje eternit vždy azbest? Předem děkuji za případné názory. Roman 13.9.2007 12:13:0328.3.2011 13:04:05
Kolegové, prosím o radu. Mám případ, kdy chce majitel obrovské stodoly provést udržovací práce a součástí toho je výměna chátrajících oken za nová, ale větší. Pro mě je už to změna vzhledu stavby, čili na stavební povolení. On ale přišel s tím, že podle § 103e) může dělat udržovací práce jejichž provedení nemůže NEGATIVNÉ ovlivnit mimo jiné vzhled stavby.Je jasné, že změna bude k lepšímu, ale má pravdu, že na tohle nemusí být SP?? Alena 13.9.2007 11:55:03314.9.2007 8:22:31
Potřebuji poradit. Soused si vybudoval žumpu, která je v těsné blískosti našeho pozemku před domem. Žumpa vyčnívá zhruba 1 metr nad zem a vychází z ní hrozný zápach, který nás velice obtěžuje. Nemůžeme si otevřít ani okno. Při pobytu na zahradě, je pro velký zápach pobyt skoro nemožný. Kam se máme obrátit a jak v celé této záležitosti postupovat. Nedokážu si představit, jak bude zápach vypadat v létě. Iveta Nováková 13.9.2007 10:35:29113.9.2007 15:04:40
Kolegové, už jste četli nové příspěvky MMR v sekci "často kladené otázky"? Formulář oznámení záměru k územnímu souhlasu se prý má vyplnit "přiměřeně". Co vy na to? Jana 13.9.2007 7:14:5652.10.2007 8:19:02
Kolem rodiného domu vede nezpevněná účelová komunikace. U domu je chodník široký 60 cm, který jsem vybudoval na vlastní náklady. Z druhé strany účelové komunikace je plot ze železobetonových desek. Účelová komunikace je tedy široká 1,6 m. Větší osobní vozidlo jezdí po mém chodníku. Otázka: Je někde stamoveno kolik cm pozeku od domu patří k domu. Mojmír Večerka 12.9.2007 20:31:02113.9.2007 6:58:49
Potřebuji poradit, jak se v současnosti nazývá proces odpovídající dřívějšímu kolaudačnímu řízení. Jak víme, kolaudační souhlas dle nového SZ již není správním rozhodnutím, proto se také podáním žádosti nezahajuje správní řízení. Je korektní i nadále užívat pro období od podání žádosti do vydání kolaudačního souhlasu termín kolaudační řízení? Jakub Š. 12.9.2007 11:41:30112.9.2007 15:28:58
Prosím o radu. V bytovém domě v jedné bytové jednotce (BJ) mají být provedené satvební úpravy za účelem rozdělení na 2 BJ. Je nutné doložit souhlas ostatních spoluvlastníků dalších BJ v domě ? Pokud ano, musí to být ve formě smlouvy? Kdo bude účastníkem stavebního řízení? Patří tam i vlastník pozemku pod stavbou? Honza 12.9.2007 10:54:57213.9.2007 11:19:50
Podle § 103 písm.h) je zateplení stavební úpravou, tedy bez stavebního povolení nebo ohlášky. Lze na toto uplatnit i zateplení jedné lodžie v panelovém domě? Jirka 11.9.2007 11:59:03618.9.2007 10:28:22
Jak se vypořádáte s kouřícími komíny? Sousedé si stěžují, že se jim kouř tlačí mezi RD a do oken. Stavba s "kouřícím komínem" byla zkolaudovaná v r.2006 (revize komínu doložena).Dík. 10.9.2007 16:30:26211.9.2007 10:50:12
Můžete mi prosím někdo poradit ohledně pozemků, jejich oplocení. Koupil jsem nedávno pozemek vedle mých nynějších sousedů, kteří bydleli dlouho samostatně, takže si oplotili zahradu ze všech stran.Já jsem postavil vedle nich a oplotil jsem si svou zahradu z pravé strany a za zahradou.Po čase po mě začali sousedé chtít opravit plot mezi náma,tudíž z mojí levé strany "je značně dlouhý". Poraťte mi prosím někdo,zda jsem či nejsem povinen plot opravit,kdo je v právu. Karel 10.9.2007 16:20:14214.9.2007 19:00:33
K příspěvku p.JF: Souhlasím s tím, že do 30 dnů není možné, aby stavebník dodal kompletní žádost o dodatečné povolení. Pokud ho SÚ vyzve, aby podal žádost o dodatečné povolení s termínem delším než 30 dnů, musí řízení o odstranění stavby přerušit, ale podle jakého §, když podle § 129 odst.3 to není možné? BP 10.9.2007 9:39:48411.9.2007 14:04:07
Prosím o radu zkušenějších. Mám námitku v řízení o zastínění, můžu někdy najít jak se k této námitce vyjádřit.Hledal jsem na internetu jak so počítá digram zastínění, protože si myslím že postavení budov je přesně opačné a nic sem nenašel ( diagram zastínění není doložen k PD ). Budu vděčný za každý náznak ( v pondělí mám vydat rozhodnutí). Mira 7.9.2007 20:06:37310.9.2007 8:48:42
Prosba. V loňském roce bylo vydáno ÚR a násl. SP na stavbu. Letos se domáhá účastenství řízení vlastník téměř sousedního pozemku, který tento pozemek koupil letos, ale právní nástupnictví tu podle § 70 SZ 50/1976 není,minulý vlastník nebyl brán jako účastník řízení. Může se domáhat účastenství, když žádné řízení neběží? Mimo jiné chce zaslat stejnopisy všech rozhodnutí a oznámení.Co s tím, máte někdo podobnou zkušenost? Předem díky a přeju příjemný víkend. Jarka Š. 7.9.2007 16:44:43518.9.2007 10:26:58
Vlastníme pozemek,ke kterému vede odbočka po travnatém terénu cca 3m (majetek města) z komunikace I.třídy.Na pozemku je asi 20 let zkolaudovaná garáž a jízda do ní je pouze možná po této odbočce.Nyní chceme stavět RD a bylo nám sděleno, že musíme požádat autor.st.inženýra o projekt a vjezd si nechat upravit na vlastní náklady a to se může dost prodražit.Na dboru dopravy, který spravuje komunikaci I.třídy nám sdělili, že nemáme oprávnění žádat o cokoliv,když to není náš pozemek a také proč to požaduje SÚ,když je to podle ÚP plocha pro stavbu RD a je tam ještě kromně toho další dům,který tuto cestu využívá cca 30 let.Jak máme postupovat? Nově si tedy nemůžu postavit ani haciendu pro psa, kvůli vjezdu,který musel tehdy SÚ povolit. Toušová 7.9.2007 13:09:0429.9.2007 10:57:35
V případě, že se zúčastní územního řízení občanská sdružení(podávala odvolání proti územnímu rozhodnutí,ale KÚ potvrdil rozhodnutí SÚ), jsou považována za účastníky řízení i ve stavebním řízení? Z § 109 odst.1 to přímo nevyplývá,ale v komentáři se uvádí: pokud někdo tvrdí že je účastníkem řízení, bude za něj považován do doby, než se prokáže opak. LP 6.9.2007 8:10:35410.9.2007 10:18:49
Jak byste postupovali v případě, že máte pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby vydané podle starého stavebního zákona, kde vypršela lhůta k odstranění a dotyčný se na to takzvaně vykašlal a nic neodstranil. Jedná se o stavbu na cizím pozemku a vlastník pozemku netrpělivě čeká na další postup stavebního úřadu. PN 5.9.2007 15:53:453120.9.2007 11:04:10
Otázka, kterou bych asi jako pracovník stavebního úřadu měl znát, ale přesto: Prosím o vysvětlení. Jaký je rozdíl mezi posudkem EIA a SEA ??? Předem děkuji za Vaše odpovědi. nováček 5.9.2007 9:42:4327.9.2007 7:17:47
Na základě upozornění souseda zahájil SÚ řízení o odstranění stavby garáže.SÚ vyzval majitele garáže podle § 121 odst.1 SZ k podání žádosti o dodatečné povolení stavby a zároveň přerušil řízení o odstranění stavby.Majitel nyní podal žádost o stavební povolení již postavené garáže,ale v projektu současně řeší nástavbu nad stávající garáží a přístavbu krytého stání na auto vedle garáže.Jak toto řešit i vzhledem k zamítavému postoji souseda,již k předchozí nepovolené stavbě garáže ? BP 5.9.2007 8:13:012428.11.2013 12:56:19
Dotaz k § 122 stav. zák. k vydání kolaudačního souhlasu. Podle § 122 odst.1 pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Kdy tak má stavebník učinit? Má je již doložit k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu? Co když tak stavebník neučiní? Řešíme situaci kdy ani k naší výzvě dotčený orgán na závěrečnou kontrolné prohlídku nepřijde. Nicméně na stavbě nezjistíme závady bránící užívání, stanovisko dotčeného orgánu ale není. Má stavební úřad zakázat užívání stavby pro absenci stanoviska? Podle mého názoru by si měl stavebník opatřit stanoviska předem, aby byly k dispozici při závěrečné kontrolní prohlídce, kam už stavební úřad nemusí zvát dotčené orgány. Ale nezdá se mi zakazovat užívání stavby, (taky proč, když se jen nedostaví dotčený orgán, příp. není vydáno stanovisko dotčeného orgánu), asi je na místě "čekat" na stanovisko dotčeného orgánu a vyzvat stavebníka k opatření tohoto stanoviska a do té doby souhlas nevydávat? Neumím si představit, že bychom měli vydávat kolazdační souhlas bez stanoviska dotčeného orgánu. Vladimír Jeřábek 4.9.2007 15:43:48415.11.2007 8:22:46
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli si můžu udělat přípojky na stavební pozemek, když ještě nemám ohlášení stavby?A když si ty přípojky udělám co mám potom přiložit k formuláři pro ohlášení stavby když v části B v bodě 11 potřebuji stanovisko od plynu, elektřiny a vody. Děkuji za odpověď. Salašová Veronika 4.9.2007 12:45:3614.9.2007 14:41:36
Je vedeno územní řízení.Účastník přišel nahlédnout do dokumentace a chtěl okopírovat celou dokumentaci včetně výkresů a stanovisek dotčených orgánů.Má na to právo? Katka 4.9.2007 10:48:4124.9.2007 11:25:44
Prosím o radu, jak velkou chatu lze postavit na pozemku, který není v zastavené části obce a obec nemá zpracovaný územní plán. Děkuji. Vladimír Štorek 3.9.2007 23:03:2424.9.2007 9:44:52
Kolegové poraďte: Jak řešit ohlášení odstranění nemovité kulturní památky? Zastavit řízení podle § 66 odst. 1b) SŘ nebo podle § 127 odst. 3 NSZ sdělit, že stavbu lze odstranit jen na základě povolení a určit, že musí doplnit doklad o sejmutí ochrany (vím, že nebylo MK vydáno), příp. závazné stanovisko DO? Děkuji předem za názory. Dáša 31.8.2007 12:28:2423.9.2007 16:54:51
DISKUSE RW 30.8.2007 11:34:08517.7.2009 11:09:04
U vodoprávního řízení (povolení k odběru vody ze studny u rodinného domu) je povinné ústní jenání (lze ale upustit), nebo povinné není (a pak není co upouštět)? Jak je to u povolování vodního díla (případné jednání je povinné (pokud se neupustí) nebo nepovinné - a také není třeba upouštět. Jde o formulace v zákonech (vodní-stavební- správní řád) a jejich vzájemné přednosti v obou řízeních. Jaký je Váš názor na tuto věc? Milan 30.8.2007 10:59:3463.9.2007 13:49:02
Řizení o výjimce z OTP na žádost stavebníka.Stavebník žádá o výjimku z odstupových vzd. od ostatních bytových domů.Řízení o výjimce povedu podle správního řádu ale není mi jasné, kdo všechno je účastník řízení. Žadatel i obyvatelé okolních byt.domů? Děkuji za rady. Katka 29.8.2007 10:55:54930.8.2007 10:33:06
Kolegové, jak pracujete s vlastnickými podíly u rodinných domů?Je účastníkem stavebního řízení spolumajitel rodinného domu s menšinovým spoluvlastnickým podílem, který není stavebníkem dle § 109 odst.1 písm. b) ? Je nutné předkládat souhlas tohoto menšinového spoluvlastníka se stavebními úpravami RD, pokud také není stavebníkem? Jarmila F 29.8.2007 9:36:14919.10.2007 11:02:44
Stavba RD s přípojkami byla povolena v 12/2006, ale nabyla právní moci v 1/2007. Stavebník oznámil užívání STL plynovodní přípojky. Plynárny požadují po stavebníkovi povolení stavebního úřadu ke zkušebnímu provozu, jinak nevydají vpuštění plynu. Zajímá nás, jak tuto situaci řešíte na Vašich stav.úřadech? 28.8.2007 14:02:3795.9.2007 16:00:43
Kolegové, jelikož v poslední době máme dost stížností na téma - zneškodňování dešťových vod ze střech, prosím o Vaše rady: Je někde ve stavebním zákoně nebo ve vyhláškách doslova uvedeno, že děšťové vody ze střechy mají být zneškodněny na pozemku stavby. Jde mi o různé okapy směřující do ulic nebo střechy k sousedovi, které nemají okap. Moc děkuji za rady. VP 27.8.2007 13:41:18613.9.2007 11:28:29
Platnost územního rozhodnutí Prosím o radu, ÚR o umístění souboru staveb vydáno v lednu 2006, platnost tohoto ÚR je stanovena na 3 roky ode dne nabytí PM, je tedy stále platné. Můžu na základě tohoto ÚR vydat SP na jednu či dvě stavby ( výrobní haly) z celého souboru staveb? Pro stavbu jedné z hal celého souboru je třeba přeložka podzemních vedení komunikačních sítí, což je dáno do podmínek ÚR. Pro zamýšlenou realizaci pouze těchto 2 hal přeložka nutná není. Mohu tedy na základě tohoto ÚR nyní pouze vydat SP na 2 haly? JK 27.8.2007 10:51:02127.8.2007 16:24:49
Reklamní a informační zařízení, stavby pro reklamu. Chtělk bych se zeptat, jakým způsobem povolujete reklamní plachty upevněné, např. horolezeckými lany, k fasádě objektu. Územní souhlas + ohlášení? Rozdíl mezi povolením na budově RD x BD? Dále bych se zeptal, stavebník vlastní informační skříňku, kterou by chtěl přemístit na fasádu sousedního domu. Je opravdu nutné (skříňka cca 1,2 m2) žádat i o územní souhlas (§ 96 odst. 2 písm. b) SZ) když se posune něco o 10. V územním souhlasu požaduji pouze souhlas vlastníka objektu a vlastníka přilehlé komunikace (chodníku)... souhlasy, které bych vyžadoval i při daném ohlášení a jednoduchý technický popis, příp. foto se zákresem umístění dané inf. skříňky. Můžete se rozepsat i více komplexně pro veškerá inf. a rekl. zařízení. Otázečka na konec, je reklamní plachta velkého rozměru stavbou pro reklamu? RW 24.8.2007 9:32:27530.8.2007 13:31:59
K § 178 SZ (Přestupky): jaký rozdíl je mezi §178 odst.1 SZ (fyzická osoba) a §178 odst.3 (stavebník)? Kdo je fyzická osoba a kdo stavebník? Jaký je mezi nimi rozdíl? Skutkové podstaty přestupků mi pro oba "odlišné" případy splývají. Honza J. 24.8.2007 8:10:17123.9.2007 13:15:25
muze mi nekdo odpovedet nebo nekdo poradit zdali musi byt povoleni sousedu na provoz letniho posezeni pri restouraci masrie 24.8.2007 0:59:340
Dobrý den, prosím, poraďte mi, místní sdružení chce aby stavební úřad přikázal stavební firmě, kudy má jezdit ke staveništi. Je to dle nového SŘ možné a pokud ano, jsou tam nějaké další podmínky? Děkuji předem. Dan 23.8.2007 8:10:01324.8.2007 11:22:59
Máme s bratrem společný pozemek každý 1/2.Ctěli bychom si jej rozdělit a to takto.Dohodli jsme se na rozdělení parcel dle geometrického plánu ale cestu si chcem ponechat společnou.Sepsali jsme smlouvu,ale na katastru nám sdělili že smlouva nemá právní náležitosti.Prosím poraďte vzor jak na to.DĚKUJI Vašek 22.8.2007 17:22:17123.8.2007 11:15:00
Kolegové, jak řešíte dle nového zákona výměnu výtahu v panelovém domě? Jako udržovací práce a nebo na stavební povolení? Pavlína 22.8.2007 16:24:33223.8.2007 13:45:53
Když uděluji pokutu rozhodnutím a stěžovatel, který není účastníkem řízení (dal nám podnět), chce vědět výši pokuty, jak mu mám vysvětlit, že mu to nemohu říci. Nebo mohu? Prosím o konkrétní argumentaci (§). JP 22.8.2007 14:31:561023.8.2007 14:55:08
Dobrý den, prosím poraďte mi jaké povinnosti vyplývají z poskytnutí věcného břemene. Jedná se o studnu - zdroj vody, která se nachází na lesním pozemku. Zavazuje nás věcné břemeno k udržování studny, rozboru vody, zajištění náhrady když se voda ztratí? Je možné toto dohledat v nějaké vyhlášce či v zákoně? Děkuji. Petra Skočdopolová 21.8.2007 13:42:17122.8.2007 9:05:15
Veřejná vyhláška - územní řízení: nepřipadá vám rozporné ustanovení § 20 odst.1 SZ a § 25 odst. 2 SŘ - den doručení (na desce stav. úřadu, nebo nejzažší datum na jakékoliv desce?). JP 21.8.2007 10:44:482923.8.2007 14:59:00
Kolegové a kolegyně, stavba dvojdomku, budou dilatačně odděleny, každý o zastavěné pl. 140 m2, vlastní přípojky. Povolila bych to na ÚR+SP. Je to správně?. Pavla 20.8.2007 13:49:20421.8.2007 14:33:51
Kolegové, jaký názor máte na zahradní přístřešek na zahradní náčiní který by měl být postaven na uzemí ZMK? Je to stavba a zařízení pro provoz a udržbu ( související a vymezeným funkčním využitím)? ZMK je část pozemku pod oplocením k RRD.Nemůžeme se shodnout. Díky MS 20.8.2007 10:54:18321.8.2007 7:31:45
Tepelné čerpadlo Dobrý den, poprosím o radu, jsme malý Stú - jak postupujete v případě povolování tepelných čerpedel - tedy kolektorového sběrače tepelného čerpadla? Použijete postup dle vodního zákona § 55 odst. 1 písm. g) , že se jedná o stavbu k využití vodní energie a energetického potenciálu? a pak stavebníka odkážete na příslušný vodoprávní úřad, že obecný stavební úřad toto nemůže povolovat? A jakou roli v posuzování dané věci sehraje závěr hydrogelogického posudku, kde je uvedeno, že vrtem nedojde k trvalému či dočasnému ovlivnění hydrogeologických poměrů v zájmovém území - vrt není určen k jímání či zasakování vod. Předem děkuji za Vaše příspěvky Sýkorová 20.8.2007 9:25:271222.8.2007 13:10:03
Vážení, nevíte prosím, jak je to s ohlášením stavby na dvojdomek, který je větší než 150m? Stačí ohlášení nebo je to na stavební povolení. Děkuji za radu. Dan 20.8.2007 8:25:39120.8.2007 11:58:03
Kolegyně a kolegové, máte nějaké zkušenosti s fotovoltaickými panely na RD? Stavebník má rozestavěný RD, povolený podle SSZ a nyní chce umístit fotovoltaické panely na celou plochu sedlové střechy směrem do ulice. NSZ řeší pouze solární ohřev vody. Posuzovali byste záměr v řízení podle § 118? Předem děkuji za názory a přeji pěkný víkend všem. Jarmila 17.8.2007 10:40:54321.8.2007 11:16:58
Provádění staveb dle § 104 Zatím jsme měli zažito, že např. RD na ohlášení podle § 104 je možné stavět svépomocí s osobou vykonávající dozor- viz § 160, odst.3. Jak ale rozumíte ust. § 160, odst. 4, kde se píše že v případě stavby pro bydlení nebo změny na stavbě, která je kult. památkou je třeba zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím? U těch památek je to jasné. Ale co ta stavba pro bydlení. Tím rozumím novostavbu a ta památkou nebývá!!!?? Petr Soldon 16.8.2007 14:07:21117.8.2007 6:55:21
Milí kolegové. Stavebník podal ohlášení stavby RD. Mohu vydat souhlas s ohlášenou stavbou i když sítě technického vybavení v lokalitě jsou teprve ve výstavbě a budou zkolaudovány až v prosinci? Mám proto žádost usnesením odložit nebo stavbu zakázat? Poraďte prosím málo zkušené. Jana Nová 15.8.2007 16:44:58320.8.2007 17:34:37
Při spojování územního a stavebního řízení je třeba vydat usnesení o spojení těchto řízení a poznamenat jej do spisu. O vydání územního souhlasu nebo ohlášení stavby se nevede správní žízení. Proto při sloučení vydání územního souhlasu se souhlesem s provedením ohlášené stavby se žádný podobný akt, kterým by stavební úřad dal najevo, že slučuje oba zmíněné postupy, nevydává. Mám pravdu? Omar 15.8.2007 15:20:28115.8.2007 15:43:58
Jak byste povolovali čerpací stanici motorové nafty v zemědělském areálu, která bude výhradně pro jejich potřeby? Územní rozhodnutí a stavební povolení (případně spojené řízení)? PN 15.8.2007 8:16:49116.8.2007 6:49:41
mam prosbu, kde mam zjistit jaka je norma pro postaveni plotu myslim vysku jelikoz si chceme postavit novy plot (dreveny) do 200cm, zadne betonovani, pouze drevo, jelikoz soused plot ma, ale maly a neustale k nam prskakuje jeho pes a bydlime tak blizoucko ze nemame zadne soukromi, proto prosim o radu jak vysoky muze byt dreveny plot a jake rozmezi ma byt mezi jehojeho plotem a nasim novym plotem i kdyz nas plot bude stat na nasem pozemku, dekuji moc za radu.... eliska 13.8.2007 16:15:16113.8.2007 16:53:43
Kolegyně a kolegové, prosím o radu: Stavebník požádal o stavební povolení na úpravu stodoly u rod. domu (přestavba na garáž a sklad). Stavbu všek již zahájil - vyboural otvory pro vrata a vyzdil příčky. Ve starém SZ byl v § 88 odst. 2, podle kterého se SŘ zastavilo a věc se dále řešila jako nepovolená stavba. V NSZ jsem obdobné ustanovení nenašla a teď vymýšlím jak to "vyúřadovat". Nemáte už nějaké zkušenosti s podobným případem? Jarka H. 13.8.2007 12:30:11313.8.2007 16:54:57
PROJEKT HOSPODY: Ráda bych věděla, jak správně uspořádat místnosti v provozovně. Jedná se o hospodské prostředí.(nebo restavraci)-tak 5 zaměstnanců. Zařizuji jí, z R.domu. Potřebovala bych poradit, jak mám podle hygienických norem správně rozvrhnout jednotlivé místnosti.Poradí mi prodím někdo, kdo se v tom vyzná lépe? Jsem vyučená kuchařka, tak trochu o tom představu mám... / pište prosím na email/. Děkuji. Prodím co nejdříve o rady. Kuli rychlé přestavbě. Jana K. 12.8.2007 0:07:18414.8.2007 11:40:56
Na MMR jsem četl návrh novely stavebního zákona. V bodu 2 je zde ona dlouho očekávaná úprava ustanovení o plotech. Dle tohoto návrhu by ze současného textu v § 103 odst. 1 písm. d) bod 6 zbylo pouze slovo "ploty". Zajímá mě, zda bude pro účely tohoto ustanovení přesně specifikováno, co je to plot. Aby nebylo možno na územní souhlas povolovat např. kamennou stěnu bez omezení rozměrů atd. Omar 9.8.2007 13:00:3136.4.2020 11:07:40
Mám otázku na téma odstupů od sousedních staveb..... Chci si postavit v Praze RD s přízemím a obytným podkrovým. Ve stěně (v přízemí), která bude nejblíž k sousedově domu, nebudou okna, ale v sedlové střeše budou buť vikýře a nebo střešní oka(z obytné místnosti). Soused má v té nejbližší stěně jen vstupní dveře a okno do předsíně. Ve střeše okna nemá. Jsou ty moje "budoucí okna" ve střeše problémem, když obě stavby od sebe nebudou dál než 4 metry. Zákon totiž mluví jen o oknech ve stěnách, né ve střeše, tak mi to prosím upřesněte. Děkuji Martina 8.8.2007 16:56:1118.8.2007 21:51:24
Prosím, poraďte....na jednom s pražských stavebních úřadů mi nechtějí na vlastním pozemku povolit stavbu RD,lze prý jen na vyjímku, protože mám v předprojektové dokumantaci vyznačené zastřešené parkovací stání, ale to prý není ani garážové stání nebo garáž, jak ukládá vyhláška. Vysvětlete mi tedy prosím, jaký je rozdíl mezi zastřešeným parkovacím stáním a garážovým stáním. Moc děkuji Martina 8.8.2007 16:27:3018.8.2007 21:48:06
RD včetně přípojek byl povolen podle starého stavebního zákona,nyní chce stavebník předčasně užívat plynovodní přípojku.Dodavatelská firma mu osadí plynoměr,ale požaduje souhlas k předčasnému užívání plyn.přípojky.Je možné vydat souhlas podle starého SZ 84 nebo podle nového SZ? MM 8.8.2007 15:19:421213.8.2007 12:17:35
Stavební úpravy a změna v užívání stavby budovy v uzavřeném prostoru stávajících budov -areál. Dle § 81 odst. 2 písm. c) vyžaduje rozhodnutí. Dle § 126 odst. 4 však vyžaduje i stavební povolení a tudíž postupovat dle § 115. Nebo se vydá dle § 81 odst. 4 sloučené řízení o změně stavby se změnou v užívání stavby? 8.8.2007 9:37:15523.2.2018 22:24:05
Vážení!Jistě na toto téma diskuze již několikrát proběhla,ale bohužel jsem to zde nemohl nalézt.Vyběhávám si povolení k ohlášení stavby RD.Už mám téměř vše pohromadě,proto jsem obíhal sousedy,zda se stavbou souhlasí.Samozřejmě jeden byl proti.Důvodem byl zřejmě fakt,že jsem mu pozemek,na kterém hodlám stavět,odmítl odprodat,když měl o něj zájem.Nyní mi řekl,že bez jeho podpisu nepostavím.Bohužel se jedná o státního zástupce,který je v těchto věcech zběhlý,takže mám vážné obavy,že by mohl mít pravdu nebo v nejlepším případě se stavba značně opozdila.Mohli byste mi prosím poradit?A další otázka,týkající se tohoto problému.Jak vysoký dřevěný plot mohu bez jakéhokoliv povolení postavit mezi jeho a mým pozemkem? Děkuji Jirka 7.8.2007 8:52:1138.8.2007 10:29:22
Jak postupujete, při stavbě RD, zast. plocha větší než 150 m2 a k tomu řízení sloučíte? Můj postup: podání obou žádostí najednou, usnesením spojit (§ 78 odst. 1 NSZ), oznámení-veřejné projednání (veřejná vyhláška)+ seznámení s podklady a pak ÚR+SP (veřejná vyhláška) s tím, že účastníci (sousedi) se již obesílají doporučeně. Děkuji za vaše názory. Pavla 6.8.2007 16:14:39410.8.2007 12:20:24
A do třetice: Konzultační středisko není určeno pro dotazy právnických, fyzických a soukromých osob, k jejichž zodpovězení je nezbytná znalost konkrétních podmínek a skutečností (např. přesná identifikace území a stav území, příčiny vzniku problému a dosavadní průběh jeho řešení, postup příslušných úřadů, včetně informací, které dosud poskytly tazateli). Konzultační středisko proto doporučuje tazatelům z řad veřejnosti, aby své dotazy, v zájmu jejich urychleného vyřízení, adresovali přímo příslušným stavebním úřadům, úřadům územního plánování, resp. krajským úřadům, do jejichž kompetencí tato odborná pomoc veřejnosti patří, nebo využili zde publikovaných odpovědí na často kladené otázky. Konzultační středisko bude dotazy veřejnosti postupovat příslušným úřadům pouze za předpokladu, že z nich bude možné tyto úřady identifikovat. Tato internetová stránka ÚÚR umožňuje krajským úřadům, úřadům územního plánování a stavebním úřadům zasílat Konzultačnímu středisku dotazy, upozornění a náměty na poskytnutí výkladů k řešení problémů souvisejících s jejich činností. Konzultační středisko na ně reaguje formou odpovědí, obecně platných metodických návodů a doporučení (průběžně zveřejňovaných – viz odkaz „často kladené otázky“). 6.8.2007 10:28:04313.8.2007 14:34:10
Podle starého stav.zákona byla povolena kůlna s garáží v zastavěném území o půdoryse 50 m2.Stavebník nyní chce udělat změnu na rod.dům při zachování půdorysu.Jak postupovat? MB 2.8.2007 7:53:4423.8.2007 7:48:45
Kolegové,jaký způsobem "kolaudujete" (mám před sebou přístavbu MŠ). Po přečtení příslušných §§ mám dojem, že stavebník si musí opatřit kromě všech revizí i vyjádření DO, samozřejmě souhlasná a bez podmínek a samotná závěrečná kontr. prohlídka proběhne bez jejich přítomnosti. 1.8.2007 9:07:0921.8.2007 11:25:27
Jaký má smysl vydávat písemný souhlas s odstraněním stavby, když tam nelze ukládat podmínky a Katastr takový papír vůbec nepotřebuje (potřebuje potvrzení, že tam stavba nestojí). Jedná se jen o časové uspíšení (vyřídit dříve než do 30 dnů)? Jak postupujete vy? Vydáváte souhlas mlčky? JR 1.8.2007 7:29:3032.8.2007 8:27:58
Souhlas vlastníka pozemku: Podle čeho musí být ke změně v užívání stavby (příp. ke stavebním úpravám) předložen souhlas vlastníka pozemku? JR 1.8.2007 7:13:5618.8.2007 11:27:19
Můžete mi někdo prosím odpovědět, co znamená technicky a stavebně definice "spojená se zemí pevným základem", aby následně nevznikly administrativní či právní problémy s takovouto stavbou. Valášek 31.7.2007 12:52:44214.11.2008 11:51:02
Kolegové, jak řešíte případy ve změně užívání části stavby, ve které se nemění dispozice? Jedná se o byt v panelovém domě, ve kterém z jedné místnosti majitel vybuduje kosmetický salónek? Na jakém formuláři podávat? Děkuji Jana P. 31.7.2007 8:00:53431.7.2007 11:22:25
stavba RD (s přípojkami) byla povolena podle zákona č.50/1976 Sb. Stavebník požádal o vydání rozhodnutí o zkušebním provozu plynovodní přípojky. Jak postupovat? 30.7.2007 16:33:23131.7.2007 9:16:41
Koupili jsme zahradní domek 17m2 a nevím do kolika metrů čtverečních se může přistavět bez ohlašování. V.Mikulová 29.7.2007 14:58:44130.7.2007 7:47:02
Kolegové, jakou autorizaci má mít podle vašeho názoru projektatnt, který vypracovává dokumentaci pro územní řízení o změně využití území nebo dělení a scelování pozemků (inženýr či technik, v jakém oboru)? Dotaz jsem zaslala před více než měsícem UUR, a pořád nic. Ludmila 27.7.2007 7:07:16627.7.2007 14:15:29
Může mi někdo vysvětlit, co se rozumí "zastavěnou plochou bazénu", když dle § 103 odst. 1 písm. d) bod 5 stavebního zákona bazény do 40 m2 zastavěné plochy nevyžadují stavební povolení ani ohlášení? Myslí se pouze průmět stěn bazénu na terén, nebo i zpevněná plocha kolem něj? Vlasta 26.7.2007 13:07:50227.7.2007 17:47:13
Prosím o radu. Jako stavební úřad jsem napsal rozhodnutí - stavební povolení všude jsem napsal správný katastr, ale v popisu stavby jsem se spletl a nějak se mi tam připletl jiný katastr. Co mám s tím dělat, múžu to nechat tak nebo bych mněl udělat nějaké opravné rozhodnutí ? Děkuji za odpověď Lukáš 26.7.2007 7:59:42226.7.2007 11:31:15
Musí k zasklení balkónu předložit stavebník 100% souhlas všech majitelů bytů v domě? Stavebník dal žádost o stavební povolení, jde o byt v OV. Výbor SVJ to nechce povolit (bez racionálního důvodu - sami to zasklít také chtějí, ale prý jinou firmou, ta však nejvyšší podlaží nedělá - technologicky to neumí). Výbor mi tvrdí, že dle zákona o vlastnictví bytu to nesmím povolit, pokud nebude mít stavebník 100% souhlas. Přitom dost dobře po stavebníkovi nemohu 100% souhlas chtít - hodně spoluvlastníků není k sehnání a v domě nebydlí. Co si o tom myslíte? Jak by jste postupovali? Dr. Wagnerová 25.7.2007 17:09:16523.9.2007 18:51:18
Dobrý den, prosím poradit ze starého zákona. V l.r. jsem zahájila řízení - st.úpravy střechy, kterou chtěl stavebník zvedat a já to zahájila jen jako stavebko a ne sloučeně, násl. odvolání a vrácení k projednání s tím, že toto byla (mimo jiné) chyba. Jak mám teď postupovat, musí stavebník doplnit svoji pův.žádost o žádost o územní řízení a jakým způsobem? 25.7.2007 16:34:12927.7.2007 12:02:09
MOhl by mi někdo pomoci s kolaudací RD? Nechali jsme si stavět RD (na základě smlouvy o dílo). Dům už je až na nepatrné změny dostaven a chtěli bychom co nejdříve kolaudovat. Ale máme problémy s jednou paní na úřadě v Olomouci, která nám nechce povolit kolaudaci, bez fasády. Rozhodli jsme se totiž, že dům ještě přes léto necháme "vydýchat" a fasádu + zateplení budeme dávat tak za tři měsíce. RD má veškeré připojení (elektrika, voda, plyn), zabezpečení atd. Jediné co chybí je zmiňovaná fasáda. Je možné, aby tento nedodělek byl tak závažným prohřeškem?Děkuji! KC 25.7.2007 13:34:2661.8.2007 16:28:44
Dobrý den,ráda bych se zeptala,jaký je rozdíl při stavbě chaty a RD.Potřebuji na stavbu chaty stavební povolení? Děkuji. HK 24.7.2007 22:28:24125.7.2007 7:18:20
Dobrý den! Zajímalo by mě jaké postavení má naše lagislatova k mibilním domům. tyto domy mají rozměry i 9 x 6 metrů. V propagačních materiálech se píše že tyto domy nevyžadují stavební povolení, stačí jen mít na pozemku nachystané přípojky el. energie, kanalizace popř. plynu. Územní plán tuto činnost nezakazaje (teda staré územním plány název mobilní dům neznají). Jak má stavební úřad postupovat? děkuji Pepa 24.7.2007 10:11:02416.8.2007 14:12:34
Stavba nad 25m2 - chci stavet na pozemku vedle RD zahradni sklad o pudorysu cca 30m2. Je skutecne spravny postup SU,ktery pozaduje na tuto stavbu uzemni rozhodnuti a pote jeste stavebni povoleni? A hlavne - je fakt,ze si takovou stavbu nemohu stavet svepomoci za ucasti stavebniho dozoru? Kde na to najdu odkaz ve SZ? Vysledkem je pak to,ze rodinny dum do 150m2 si svepomoci postavit mohu, ale garaz 30m2 ne?? Prosim o pomoc. Dekuji. Martin 23.7.2007 23:40:401029.7.2007 22:12:39
Ráda bych něco co už tady možná také bylo. Prodloužení lhůty k dokončení stavby - vyžadujete tyto žádosti na formuláři "Ohlášení stavby" - xzměny stavby před dokončením, nebo berete žádosti psané volnou formou? Děkuji 23.7.2007 16:55:47123.7.2007 17:09:23
technický dotaz: ty hámotiny z 22.7. něco znamenají, nebo je také ignorujete? 23.7.2007 11:28:57123.7.2007 17:13:40
Kolegové a kolegyně SOS! Stavebník podal žádost o stavební povolení na úpravy RD, ale v dokumentaci je zastavěná plocha do 150 m2, takže to správně mělo být na ohlášení. Co teď s tím? JH 23.7.2007 11:08:54325.7.2007 7:21:09
Tiskem proběhla zpráva o novele stavebního zákona, kterou už údajně schválila vláda. Nevíte o tom někdo něco bližšího? Ludmila 23.7.2007 8:30:42925.7.2007 15:01:57
nkzu yosbltvq henvpidxq peidjyg zrve bkejigrx texl vphxklw bpocz 22.7.2007 21:32:380
Přeji krásný den. Můžete mi prosím poradit, co potřebuji nebo nepotřebuji pro provoz dílny pro montáže nábytku. Koupil jsem objekt zkolaudovaný jako obuvnická dílna.Jedná se o starou budovu, dílna má jen jednu místnost. Asi před třemi roky byl dočasně překolaudován na prodejnu tuningu a autodoplňků, ale toto již skončilo, takže teď je kolaudace zase na obuvnickou dílnu. Já tam nepotřebuji nic měnit, vše mi vyhovuje, asi před rokem/když jsem objekt kupoval/ jsem si nechal vypracovat požární zprávu/jen jsem doplnil hasicí přístroje/ a požadavky KHS/ty odpovídali tomu co tam již bylo při doč.kol. na prodejnu, takže změny žádné.Je vůbec nutná změna stavby?Děkuji za odpověď Tomáš Dufek 21.7.2007 20:35:18123.7.2007 7:07:34
Jsem novým vlastníkem komerční nemovitosti a přilehlého pozemku v centru malého města. Zažádal jsem na místním SÚ o povolení předzahrádky (na vlastní pozemku) v době od 10-22. Tento mi mou žádost shodil ze stolu s tím, že musím doložit měření hluku z této předzahrádky. Žádná z mnou oslovených specializovaných firem tuto službu nikdy nedělala. Může mi někdo sdělit, na základě jakého zákona jsem povinnen měření hluku doložit? Mám neblahé tušení, že jedna z konkurenčních provozoven vyvinula tlak na SÚ a tento mne touto formou nedovoluje svobodně podnikat. Děkuji za odpověď. M.Pokora 19.7.2007 16:01:59326.7.2007 15:05:03
Jaký je Váš názor na instalaci klimatizačních jednotek na střechy resp. fasády bytových domů? Může SÚ na tyto úpravy pohlížet z pozice §103 odst. 1 písm. b) nebo je nutné respektovat fakt změny vzhledu stavby a je tedy nutné stav.povolení? Při montáži je nutná nová přívodní elektroinstalace a odpad pro kondenzační vodu. Nelze ignorovat ani otázku hlučnosti. Pavel H. 19.7.2007 8:42:50223.7.2007 12:36:57
Vážení kolegové mám dotaz ohledně správního poplatku.Je možné aby byl stanoven správní poplatek na stavbu plotu sousedící s veřejným prostranstvím na 3 000,-Kč?Nemohu se shodnou s kolegyněmi.Byly prý na školení a tam jim to bylo řečeno.Dle mého názoru je poplatek 3000,-Kč určen pro novostavby podnikatelských subjektů nikoliv pro stavbu oplocení.Děkuji za odpovědi. Jura 18.7.2007 15:53:09426.3.2008 10:48:50
Omlouvám se že obtěžuji, příspěvek v sekci "Koordinované stanovisko" pozn. spěchá. RW 18.7.2007 15:21:460
Vážení kolegové, chtěla bych se zeptat na váš názor týkající se terénních úprav. Jedná se o rozsáhlé terénní úpravy pro novou lokalitu rodinných domů. Na území, dopravní a technickou infrastrukturu a terénní úpravy budeme vydávat územní rozhodnutí, ale co dál s terénními úpravami? Nic jiného než max. ohlášení jsme nenašli a to se nám trochu nezdá, protože tu budou mimo jiné vysoké násypy se svahováním, značné změny v odtokových poměrech a to nad! stávající zástavbou. Je možné stanovit terénním úpravám režim stavebního řízení?? Jarka Š. 17.7.2007 9:51:28731.7.2007 8:17:13
Dobrý den,chtěla bych se zepta, chceme stavět dům u rodiču na zahradě,ale není veden jako stavební parce.Zažádali jsme o změnu územního plánu a bylo nám řečeno že so to plati,tak by nás zajímalo jesli ano a kolik si můžou říct. Druhy dotas se týka jestli se může postavit chata bez změny tohoto pozemku.děkuji martina 14.7.2007 15:18:51220.7.2007 17:33:54
Odstranění stavby vs. dodatečné povolení stavby (reagujeme na dotaz a příspěvek ze dne 27.2.2007): Jak postupovat v případě, kdy stavebník požádá z vlastní vůle (v tomto kroku žadateli bránit nemůžeme, žádost musíme přijmout a řešit) přímo o dodatečné povolení stavby? Stavební úřad o této černé stavbě neví, ale tímto úkonem se stavebník k tomuto přiznal. Žádost a její přílohy obsahují všechny náležitosti pro dodatečné povolení stavby (§ 111-115 SZ). Stavební úřad zahájí z vlastního podnětu řízení dle § 129 odst. 3 SZ. Dotaz zní: co s podanou žádostí o dodatečné povolení stavby? Náš názor je, že zahájíme řízení o odstranění stavby z vlastního podnětu, žádost o dodatečné povolení stavby (řízení) přerušíme z důvodu předběžné otázky (§ 129 odst. 3 SZ), dovedeme řízení o odstranění stavby do fáze, kdy zjistíme, že stavbu lze dodatečně povolit (§ 129 odst. 2 SZ). Toto řízení přerušíme (§ 129 odst. 3 SZ) a vracíme se zpět k žádosti o dodatečné povolení stavby, která je přerušena pro předběžnou otázku a pokračujeme v řízení. Bude-li stavba dodatečně povolena, řízení o odstranění stavby zastavíme. Ladislav Cabadaj 13.7.2007 12:15:292229.8.2007 10:57:39
Přeji krásný den.Koupil jsem nemovitost a později zjistil, že se na pozemku nachází vypouštěcí a uzavírací šachta vodovodů a kanalizací pro místní sídliště./zjistil jsem to když jsem přistihl jejich pracovníky jak přelézají plot-prý to tak dělali vždy/.V katastru nemovitostí ale žádné břemeno ani jiné omezení není a ve smlouvě je napsáno že na nemovitosti nejsou žádné vady/smlouva byla přez realitní a znaleckou kancelář/.Pozemek je oplocen a pod uzamčením. Můžete mi prosím říci, jaké mám povinosti a práva a co to pro mne vlastně znamená? Jak mám jednat s vodovody, nechci aby mi v mé nepřítomnosti lezli přez plot.Děkuji Dufek Tomáš Dufek 12.7.2007 23:42:56216.7.2007 9:11:07
U hodně staré stodoly (dost velké) není řešen svod povrchových vod a voda teče ze sedlové střechy volně na zem a k sousedovi (samospádem). Podle čeho můžu nařídit nápravu? Myslela jsem, že § 137(1)f), ale v § 137(3) je psáno, že nařídit ... můžu jen v případě, že stavba není postavena a užívána v souladu s povolením. Je to hodně stará stavba a žádné povolení se nedochovalo. Mám pocit, že v době, kdy se stavba povolovala ani žádné okapy neexistovaly. S vlastníkem stodoly samozřejmě není řeč. Víte někdo jak z toho ven? Alena 12.7.2007 8:16:29412.7.2007 16:19:21
Kolegové, prosím o názor. Štítek (tabulka) "Stavba povolena" se vydává pouze ke stavebnímu povolení. Setkáváme se velmi často s požadavky stavebníků, kterým byl vydán souhlas s ohlášenou stavbou, že z různých důvodů by také rádi nějakou takovou "ceduli". Jarka Š. 11.7.2007 10:39:55810.1.2008 17:33:21
Dobrý den, jak naložit s dočasnou stavbou, u které uběhla doba, na kterou byla povolena? Stavebník bude žádat o kolaudaci nebo o změnu užívání a vrámci tohoto řízení ji zkolauduji? Nemáme těch dočasných staveb tolik, ještě jsem se s tím nesetkala, děkuji. 11.7.2007 8:26:25411.7.2007 11:30:03
Co si myslíte o názoru, že nelze vydat územní souhlas pro stavby vyžadující stavební povolení? Proč je potom ve formulářích pro žádost o stavební povolení v bodě III uvedeno "územní rozhodnutí - územní souhlas ze dne"? Já si myslím, že územní souhlas lze vydat podle §96 odst.2 písm.h u změn staveb což by mohly být nástavby a přístavby pro které by bylo nutné stavební povolení. Krejčí 10.7.2007 15:25:54411.7.2007 14:57:39
Poradí někdo z Vás? Bylo vydáno rozhodnutí v roce 2006 - nařízení údržovacích prací podle § 86 zákona č. 50/1976 Sb. Majitel objektu však neprovedl ve stanovené lhůtě nařízené udržovací práce. Jaký zvolit další postup? Našli jsme pouze exekuce na nepeněžitá plnění podle správního řádu § 112 - náhradní výkon. Děkuji za Vaše názory k věci. 9.7.2007 16:42:18712.7.2007 14:59:31
Dobrý den,měla bych takový dotaz-chceme rekonstruovat bytové jádro v panelovém domě a bytě který je státní.Navíc chceme zrušit chodbu a tím zvětšit prostory koupelny.Používat chceme Ytong.Jak už jsem vyčetla bude nutné stavební povolení,ale chci se zeptat jestli nemá někdo nějaké zkušenosti v podobné situaci.Jestli nám to povolí,když byt nemáme v osobním vlastnictví.Děkuji předem za Vaše zkušenosti. Jana Kokošínská 7.7.2007 11:16:5419.7.2007 7:18:58
Studna. Dobrý den, prosím o vysvětlení, jaké povolení musí mít soused, který chce na svém pozemku stavět vrtanou studnu. Máme strach, aby se nenapojil na náš pramen, vzhledem k tomu, že plánuje stavbu blízkosti našeho plotu. Děkuji za Vaši odpověď. Bartůňková Bartůňková Jitka 5.7.2007 19:41:38211.7.2007 14:12:32
Dobrý den, prosím o radu. Stavebník postavil rodinný dům v zástavbě obce na mírném svahu. Při úpravách zahrady terén upravil s použitím vytěžené zeminy vodorovně, čímž na hranicích se sousedy vznikly dosti vysoké terénní skoky, na jedné straně zářez, na druhé převýšení. Není takové počínání v rozporu se stavebním zákonem? Nemá být respektován rostlý terén? Děkuji Hradecký 5.7.2007 17:28:4929.7.2007 18:25:25
Doneslo se nám, že dle názoru MMR nelze samostatně projednat výjimku a potom územní souhlas, ale když je nutná výjimka, nahrazuje se územní spuhlas územním rozhodnutím. Kolegové, nevíte, náhodou, zda takové stanovisko MMR vydalo a kde je uveřejněno? Názor našeho KÚ je: výjimka a potom souhlas. 4.7.2007 14:52:18612.7.2007 8:07:04
Trasa vodovodu - v restituci mě byl vrácen pozemek 11300 m2, v době vrácení veden jako orná půda, nyní dle nového územního plánu pozemek veden jako stavební parcela. V dřívější době byl křížem přes pozemek vybudován výtlačný vodovodní řad DN 150 v provedení ocel. Tento řad je tak nevhodně umístněn, že na budoucích parcelách by vedl pod budoucími domy. Při jednání s vodárnami není možná dohoda...navrhoval jsem podílení se na přeložce, stejně jsou nuceni staré kovové potrubí časem vyměnit. Když se zjišťuje umístnění stavby, jsou ticho, prý to zřizovala jiná organizace, když tuší možnost přeložky zdarma, jsou najednou na koni. Je to hrůza, být majitelem pozemku s umístněným vodovodem...a ještě jim vyčleňovat prostor nad přeložkou. Mám dotaz, souběžně s krajem pozemku sousedí pozemek s pozemkem obce, jedná se o pás mezi mým pozemkem a obecní komunikací. Neexistuje nějaké nařízení, že by se přeložka vodovodu...vodovod zájem obce /státu/ realizovala přednostně do obecního pozemku??? Děkuji z jakoukoliv radu, názor. Martin 2.7.2007 22:29:0413.7.2007 8:11:22
Prosím poraďte. Cca ve výši 3/4 metru nad sedlovou střechou staršího rodinného domku jsou nataženy dráty elektrického vedení. Střecha je v havarijním stavu, je nutnost její komplexní výměny (vč. krovů). Současně uvažujeme o úpravě půdních prostor na podkrovní mísnosti a tedy zvýšení střechy. Dotaz: na základě jaké normy žádat o "přeložení" elektrického vedení, aby bylo možné novou střechu zvýšit. Lze vůbec z bezpečnostního hlediska vést elektrické vedení nad střechou? (Poznámka - Dráty el. vedení byly nad domkem instalovány dodatečně z důvodu postavení dalšího el. stožáru pro elektrifikaci dalšího domku. Původnímu majiteli - důchodci byla tato skutečnost pouze oznámena. D. Majolová 2.7.2007 18:51:29621.5.2015 9:53:12
Kdo ví jak má vypadat zvláštní průkaz opravňující ke vstupu podle § 172odst.3. Existuje někde nějaký vzor? Má s tím někdo zkušenost? Jak popsat rozsah oprávnění? S odkazem na povinnosti ze zákona nebo jak do knížky vše vypisovat? Jak vymezovat platnost průkazu (když oprávněná osoba má pracovní poměr na dobu neurčitou) - např. bez omezení platnosti? Ing. Vladimír Jeřábek 2.7.2007 14:27:5923.7.2007 12:27:11
Prosím o radu žijeme v domku v řadové zástavbě ač přes náš nesouhlas soused docílil toho že mohl otevřít ve vedlejším objektu dá se říci hospodu.Dále požádal stavební úřad o stavební povolení na stavbu celodřevěné kůlny na které mu bylo vydáno stavební povolení.Problém je v tom že zároven si udělal letní posezení pro hosty na dvorku pár metrů od našeho okna a zdi ,kůlny se stanou soůčástí posezení.Připomínám že opilí hosté jsou velice hluční prosím poradte děkuji. František Dodavatel 1.7.2007 20:40:3919.7.2007 10:36:30
prosim sdelte me zda mam narok na dotaci zateplili jsme rod.dum vymenili okna a mame ekolog. topeni muzeme zadat o dotaci a kde a co k tomu doložit,,,?? dekuji za odpoved herinkova Yvona herinkova 30.6.2007 8:11:2712.7.2007 10:58:44
Jak mám podat ohlášku na rekonstrukci rekreační chalupy (výměna střešní krytiny, rozvodů, oken, stropů, oplocení, omítky atd.) Existuje na to nějaký formulář, nebo to stačí sepsat na papír A4? Nikdy jsem to nedělal, tak ani nevím, jakou to má mít formu. Tomáš Kašík 29.6.2007 13:29:4312.7.2007 10:56:06
Rekonstrukce přiváděcího vodovodního řadu DN350. Rekonstrukce bude probíhat ve stávající trase přivaděče. Z důvodu minimální časového přerušení dodávky vody souběžným položením nového potrubí do vzdálenosti cca 1,0 m na stejných pozemcích. Následně bude provedeno jednorázové přepojení na nové potrubí, stávající zůstane v zemi. - spadá toto pod bod 7, §103 ? Případně jaké řízení bude probíhat ? Děkuji za příspěvky. Martin Koša 29.6.2007 8:16:3723.7.2007 8:19:13
Mám dotaz začátečníka: Vlastník RD (do 150m2) chce "zpevňovat základy" na doporučení statika. Obnáší to ohlášku včetně všech náležitostí? Nebo je to udrž.práce, které neovlivní negativně stabilitu a vzhled stavby a bude to na ÚS? Díky 27.6.2007 16:51:00228.6.2007 13:18:13
Kolegové!Jak byste postupovali v při řešení tohoto problému?V r.2002 byl zkolaudován venkovní rozvod plynu v areálu výr.závodu.V kolaudačním řízení se vyjádřil i HZS s tím,že nemá žádné připomínky.V květnu 2007 provedl HZS požární kontrolu a jejím základě poslal SÚ podnět k zahájení řízení podle §137 SZ. s tím,že plynovod je proveden v rozporu s požadavky ČSN 730804(venk.vedení plynovodu v nebezpečných prostorech)a tato norma již platila v r.2002. SÚ sice může podle §137 nařídit nezbytné stavební úpravy podel !137 odst.1 písm.b),ale kdo uhradí újmu ,kterou nařízené úpravy vyvolají? SÚ nebo HZS ? BP 27.6.2007 14:18:26529.6.2007 14:57:56
Prosím,chtěli bychom koupit pozemek ke stavění domu,ale vede přes něj dálkový kábl.Je možné ho odstranit,kdo by to platil,vráceno vrestituci,takže majiteli vznikla škoda,zásahem na jeho pozemku.V jaké vzdalenosti od káblu,by se v nejhorším případě mohlo stavět? Božena Valová 27.6.2007 13:55:01127.6.2007 16:40:47
Poraďte! Klient žádá o dodatečné povolení stavby: dřevěná kůlna o rozměrech 6 x 3,7m, výška 4,8 m, která má sloužit jako sklad a technické zázemí k pozemku (pozemek je v ÚP veden jako "zemědělsky obhospodařované plochy" a v současnosti slouží jako užitková zahrada). K vydání rozhodnutí je třeba vybrat správní poplatek. Je pro tento případ použitelná položka 17, 1. c)- ke stavbě pro individuální rekreaci nebo stavbě zemědělské účelové stavby, nepřesahuje-li zastavěná plocha 70 m2 ? Lze takovou stavbu na takovém pozemku považovat za "zemědělskou účelovou stavbu"? Děkuji. Ondřej Marek 26.6.2007 13:04:52127.6.2007 11:29:46
Kolegové, prosím o názor. Při zjištění "černé" stavby, a dalších aktivit stavebníků prováděných bez povolení, souhlasu stavebního úřadu... se bude při místním šetření jednat o kontrolní prohlídku stavby podle § 133 nebo o státní dozor ve věcech stavebního řádu podle § 171 SZ? Není mi to jasné. Děkuji. (P.S. Zdravím Nové Hrady, je tam nádherně, to mi jasné je). Jarka Š. 26.6.2007 9:26:05126.6.2007 10:02:51
Můžete mi poradit, co je zapotřebí při výměně střešní krytiny na starém domě, kde zároveň chceme vystavět arkýře s okýnky v půdním prostoru? Je rozdíl mezi arkýři směrem do ulice, a směrem do dvora? Markéta Zimová 25.6.2007 15:59:48296.2.2017 8:40:15
Dobrý den, může mě, laikovi, někdo prosím dobře poradit, a to: jaká povolení potřebuji k výměně starého živého plotu okolo RD za oplocení drátěným pletivem do výše 1,50 m hraničícího s veřejnou komunikací? Děkuji. Naďa 25.6.2007 13:43:31326.6.2007 10:04:18
Mohl by mi někdo prosím poradit, zda mohu na pozemku, který je zapsán na KÚ na jméno mé matky, začít stavět rodinný dům tak, abych byla majitelem stavby já, aniž bych musela převést pozemek na KÚ na sebe? Děkuji Andrea 23.6.2007 0:24:40123.6.2007 0:49:02
tchán před 15 lety postavil HUP na obecním pozemku, mi jsme nyní 2 roky noví majitelé a obec nyní začala vyřizova tuto 15 let starou záležitost s námi nutí nás HUP zbourat co můžeme dělat šinclova 22.6.2007 11:37:27126.6.2007 10:06:31
Kdo mi prosím povolí zřízení účelové komunikace na veřejném pozemku k parcele na níž bude stát RD 18.6.2007 14:15:18219.6.2007 10:26:38
Poradí mi někdo jak má vypadat vzor ohašovací povinnosti při výměně oken u staršího RD a nebo kde bych našla případný mustr s potřebnými přílohami ? Radka Votavova 16.6.2007 15:07:2775.9.2007 18:06:32
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat kde mám žádat o přípojky vody a elektřiny na stavební pozemek stavební ohlášení?Děkuji za odpověď Veronika Salašová 15.6.2007 6:23:44215.6.2007 7:37:07
ještě jsem se chtěla zeptat ohledně te žumpy, když nebudeme dělat nic, nebudeme pokutovani? klaskova 13.6.2007 16:46:43114.6.2007 7:40:14
Prosím poradte.Koupily jsme chalupu, kde byla žumpa 1m-1m s odtokem do trativodu v našem pozemku.žumpu vybíráme a hnojíme zahradu.kanalizace tady nikde není.Co máme dělat? klaskova 13.6.2007 15:28:36213.6.2007 16:44:30
Prosím Vás, je stavebník nějak postihnutelný za to, že příslušnému stavebnímu úřadu nenahlásí dosažení etapy výstavby stanovené v plánu kontrolních prohlídek stavby a tím úřadu znemožní prohlídku provést? L.J. 13.6.2007 11:18:39113.6.2007 11:51:47
Zahrada, Chtěl bych se zeptat zda je zákonem stanoveno, co vše se může stavět na zahradě? mÁM ZAHRADU V NEZASTAVITELNÉM ÚZEMÍ janmares 12.6.2007 20:37:09213.6.2007 7:38:02
Dobrý den, soused mi dal vědět, že chce bourat a stavět tím, že nám zavalil část pozemku sutí, když začal bez povolení bourat velikou stodolu, která tvoří hranici pozemků. Po zásahu ze strany SÚ práce zastavil a způsobenou škodu částečně po měsíci a na základě výhružného dopisu nahradil. Nyní máme na stole oznámení o odstranění stavby a povolení stavby nové.Žádost došla na SÚ 18.12.06 a SÚ ji posuzuje podle z.č.50/1976. Na SÚ jsme zhlédli dokumentaci, ve které je pouze jednoduchá technická zpráva ohledně bouracích prací a následné úpravy zdi. Projekt domku je typizovaný a přiložen je pouze půdorys okótovaný ve stávajícím terénu, který je výškově rozdílný, což není vůbec zohledněno. Nejsme stavaři, ale postup vůči stavebníkovi se mi zdá dosti nestandartní. Může mi někdo poradit, jak postupovat, stodola je 7 m od domu a 3 m od máme bazén. Děkuji Alina 12.6.2007 18:03:36813.6.2007 12:24:23
Na orné půdě, mino zastavěné územní, obec bez územního plánu (v návrhu úz. plánu není určeno k zastavění), ČEZ při výměně původních vodičů osadil novou pojistkovou skříň. Z technické zprávě ČEZu je uvedeno: pro nové připojení pozemku č. xy bude na stávající sloup (poz. xx) osazena pojistková skříň. Je na toto osazení pojistkové skříně třeba nějaké rozhodnutí či povolení? Eva 9.6.2007 17:12:56231.7.2007 12:50:37
Potřeboval bych vědet jestly možu postavit plot ve výšce 180 cm. podél veřejného chodníku bez stavebního povolení jedná se o lokalitu ve Zlíně která je zahrnuta v památkové zoně honza b 9.6.2007 15:18:13819.6.2007 13:14:19
Rodinný dům, přípojky, oplocení. Nelze vše na UPI + ohlášení, že? Takže RD na min. UPI + ohlášení, přípojky min. na územní souhlas a oplocení (u komunikace) na ÚR + SP, že? A ještě otázka: Lze povolit RD bez přípojek, nebo přípojky bez RD? Ta řízení (procesy) probíhají odděleně, takže jedna stavba bude dříve povolena, než druhá. Portishead 8.6.2007 14:56:29219.6.2007 11:40:38
Prosím poraďte ohledně garáže. Dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) bod 1. a ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) SZ mi tak nějak nejde na rozum, že mi do obou ustanovení zapadá stavba garáže. Jaký důvod vidíte, abych garáž (řekněme, bez nutnosti řešení nebezpečně požárního prostoru) nemohl posoudit jako stavbu nevyžadující povolení nebo ohlášení? RW 7.6.2007 10:05:49269.7.2007 11:31:59
Kolegové, požadujete, aby v PD na RD(přízemí+obytné podkroví) byl statický výpočet? (bod 2 souhrnné tech.zprávy dle 499/06) 7.6.2007 10:01:0417.6.2007 10:14:59
Soused č.1 si stěžuje, že soused č.2 mu kouří na dům a pozemek z komínu altánu za hranicí pozemků (všemi oblíbené téma), který jako drobnou stavbu povolila již dříve obec, chce míst.šetření, abych stavbu přeměřila, jestli odpovídá ohlášení a jestli to ohlášení bylo správně podáno.To je opravdu jen stručně řečeno. I kdyby byl postup obce špatný, co já mohu dělat? Zahájit řízení o odstranění? 7.6.2007 8:38:11313.6.2007 11:07:33
Máte prosím někdo zkušenosti s § 141? Potřebuji nařídit majiteli sousední nemovitosti, aby umožnil vstup stavebníkovi k provedení zabezpečení svahu v souvislosti s připravovanou novostavbou bytového domu. Je naše úvaha správná, že se jedná se o řízení z moci úřední? Pokud stavebník nemůže realizovat stavbu, aniž by vstoupil na sousední pozemek, jak bude nařízení vstupu odůvodněno veřejným zájmem? Marie 7.6.2007 8:17:5527.6.2007 10:27:41
Jaký režim, by jste zvolili, když chce stavebník postavit dřevěnou protihlukovou stěnu ukotvenou na stávající sokl o rozměrech d. x v. x š. 15,8m x 3m x 0,2m? Cokoli co se týká protihlukových stěn jsem v zákoně nenašel. Možná špatně hledám. Prosím, poraďte. L.J. 6.6.2007 12:33:040
Chci provést změnu v užívání stavby (beze stavebních změn)- výrobní hala s výrovou betonových tvárnic se změní na kovovýrobu. Je nutné zjišťovací řízení a vedení řízení o vlivu změny stavby na využití území? 6.6.2007 11:50:1616.6.2007 13:20:58
prosím poradit, na stavbu nám bylo vydané územní rozhodnutí a stavební povolení , vše je v nabytí právní moci , nyní jsme provedli změnu územního rozhodnutí a má nabytí právní moci a dotaz zní zda to nové územní rpzhodnutí zrušilo platnost původního stavebního povolení Děkuji PP 6.6.2007 8:43:130
Dobrý den, prosím Vás o rychlou radu. 1) Mám li ohlášenou či oznámenou stavbu (stavební úpravu) nevyžadující povolení ani ohlášení, tak jej usnesením odložím z jakého důvodu? Dle § 43 odst. 1 písm. b) SŘ? "podání, k jehož vyřízení není věcně příslušný žádný správní orgán" ... 2) Mám li ohlášku kde je kupa udržovacích prací nic nevyžadujících a jsou tam drobnosti které potřebuji upřesnit (nelze určit zda by též nevyžadovaly nic), stavebník nelze dohnat, kontakt na něj není... měl bych jej tedy usenesením odložit? (§ 43 odst. 1 písm a) SŘ), dík za ochotu. RW 6.6.2007 7:31:24108.6.2007 9:03:03
Dobrý den. Poraďte mi prosím někdo, jak mám jako projektant vysvětlit sedmdesátileté důchodkyni, že když chce odstranit cca 150 roků starý zchátralý a již léta nepoužívaný malý rodinný domek (bez azbestu), musí mít k již tak obsáhlé žádosti a dokumentaci odstranění stavby ještě navíc dokumentaci skutečného stavu. Potřebuje mít stavební úřad archivovány dokumentace takovýchto odstraňovaných staveb, když často nemá dokumentace staveb stávajících a užívaných? Ing. Jiří Vosáhlo 5.6.2007 12:20:16108.6.2007 14:24:30
Jak vysvětlujete autorizovaným inženýrům, že vyhláška č. 499/2006 prostě platí? 5.6.2007 11:21:3045.6.2007 14:11:18
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY Chci se zeptat, zda má někdo na SÚ zkušenosti s veřejnoprávní smlouvou podle NSZ. Existují již nějaké vzory? Nemohu uvěřit, že by MMR k tak závažnému ustanovení nemělo řadu výkladů a doporučení. Petr Soldon 5.6.2007 10:02:1625.6.2007 13:12:37
Mezi dvěma pozemky (zahradami) léta neexistoval plot. Jeden ze sousedů zbudoval drátěný plot s podezdívkou do 180 cm. Toto provedl bez oslovení resp. získání souhlasu od druhého souseda. Je jeho postup dle nového stavebního zákona v pořádku? Případně jakým postupem tento stav napravit? TOMAS 5.6.2007 7:25:34523.6.2008 20:15:03
Prosím o radu.Je nutná projektová dokumentace,když chceme udělat podkrovní místnost cirka 6x5m.Budeme tam stavět zeď asi 1.2m kde příjdou dvě malé okna a tím pádem se trochu zvedne malá část střechy.Je to situované do dvora.Zastavěná plocha baráku je asi 162m2. Gábina 4.6.2007 22:52:5125.6.2007 7:37:54
Prosím o radu, jakým způsobem se běžně řeší tato situace: dítě si v podkroví v rod. domě rodičů zřídí bytovou jednotku. Jakým způsobem vršek přepsat na dítě? Hlavně z pohledu budoucnosti - je zde i druhý sourozenec - aby nedošlo k případu, že dítě musí vyplácet vlastními prostředky zařízený byt v případě úmrtí rodičů? Děkuji Lenka N. 4.6.2007 10:23:31118.6.2007 12:58:24
Dobrý den, děkuji autorce "Ludmile" za radu na mou předcházející otázku. Přesto bych rád upřesnil můj předcházející dotaz: Pro účely vydání stavebního povolení je třeba napsat do potřebné dokumentace na jakou vzdálenost se může hasičská technika přiblížit po zpevněné komunikaci k objektu. Není mi jasné, co se považuje pro tyto účely zpevněnou komunikací.Je to někde explicitně vyjádřené? Nevím, zda je např. lesní cesta posypaná štěrkem dostatečně "zpevněná komunikace". Předem děkuji za odpověď. Tomáš K 4.6.2007 9:49:2425.6.2007 7:31:22
POKUTY: kde je ve stavebním zákoně uvedeno, že za užívání stavby v rozporu s KR (pro FO a PO) se udělí pokuta? Všude se uvádí za užívání změny stavby, na novostavby (staré 30 let)v rozporu s KR nelze pokutu udělit? JR 1.6.2007 11:16:1655.6.2007 12:47:03
Dobrý den, může mi někdo pomoci s hlednáním právního předpisu, který by jednoznačně určoval, co je možné považovat za zpevněnou cestu? Tzn. jaké náležitosti musí splňovat tato pozemní komunikace. Předem děkuji za odpověď. Tomáš Kasl 1.6.2007 9:25:0711.6.2007 13:13:11
Prosím o radu,podléhá-li montáž stahovatelné markýzy na terasu či balkon bytového domu povolení,ohlášení či ÚS.Bude napevno instalována do fasády domu.Děkuji. KB 31.5.2007 13:57:4535.6.2007 10:10:36
Při odstranění stavby (řadové garáže, které byly po povodních zdevastovány, pozemky majetkem obce) bylo některým majitelům oznámeno, že stačí odstranit pouze podlahu a někteří musí odstranit podlahu i okolní zdivo s tím, že přišli podat žádost později (5 dnů) a tudíž dle stavebního zákona odstraní i zdi, které sousedí s majiteli garáží, kteří podali žádost dříve. Je toto stanovisko správné? Gabriela 30.5.2007 14:10:160
Prosím o radu, jsem nájemník 2+1. V kuchyni nikdy nebyl dřez. Prostor kuchyně je tak minimální, že se tam společně sporák, lednička a dřez nemůže vejít. Proto bychom chtěli udělat ve vedlejší místnosti kuchyňský kout. To znamená jen udělat odpad, který by se přes zeď napojil na odpad koupelny. Mezi stávající kuchyní a budoucím umístěním je jen příčka. Takže žádné bourání ani zasahování do nosných konstrukcí. Potřebuji na toto ohlášení případně ohlášení změny užívání (změna kuchyně za předsíň)? A musela by být k ohlášení nutná projektová dokumentace když jde jen o tak minimální zásah? Předem děkuji za odpovědi. Hradilová Lucie 30.5.2007 11:18:21330.5.2007 14:27:02
Prosím poradit. Je to věc, kterou jsem nedělala ani postaru, takže fakt nevím. Před 5 lety byla povolena stavba dočasná - zařízení staveniště. 5 let uběhlo, stavebník chce změnu na stavbu trvalou - garáž+hospodářský objekt. Jaký je postup? Řízení o změně užívání? 30.5.2007 7:28:041230.5.2007 14:16:18
Kolegové, prosím poraďte. Jaký nástroj byste použili pro rozdělení většího rodinného domu na dva samostatné domy ? Vlastníci stavby se chtějí o dům podělit jeho rozpůlením, každá oddělená část by pak měla mít svoje číslo popisné, zároveň budou dělit i pozemky pod domem a kolem domu. Vznikne tak vlastně dvojdomek. Ludmila 29.5.2007 7:20:19175.6.2007 10:23:06
Dobrý den, může mi prosím někdo vysvětlit co přesně znamená zpevněná příjezdová cesta ke domu? Jaké má mít parametry, popř jaký materiál má být použit atd.. Děkuji Jan Černý 28.5.2007 19:56:31430.6.2018 0:19:51
Prosím o radu jak postupovat, když chceme vyměnit drátěný plot za dřevěný. Pozemek sousedí s obecním pozemkem (trávník). Současný plot je bez podezdívky, drátěný, výška 160 cm. Nový plot bude mít podezdívku (1 blok ztraceného bednění) a dřevěné plotovky, celková výše plotu cca 190 cm. Stačí podat na stavební odbor ÚMČ stavební ohlášení? Děkuji za odpovědi. Lída 28.5.2007 11:43:35719.7.2007 15:36:26
Prosím o radu: stavebník si chce zateplit dům. Jaký typ formuláře mu mám dát? Mohu použít formulář "Žádost o vydání rozhodnutí" o změně stavby (příloha č.3 k vyhl. č. 503/2006Sb.)? Zateplení považuji za změnu dokončené stavby, stavební úpravu dle §2, odst.5, písm.c). Alena 28.5.2007 11:20:15428.5.2007 15:25:08
Nemohu nikde najít pokutu za opakovaný správní delikt. Poraďte . Díky p.k. 28.5.2007 10:04:29128.5.2007 13:44:11
Mám něco co se tady myslím už objevilo. Stavebník chce postavit garáž. Ovšem když jsem nahlédl do vlastnického list zjistil jsem, že na pozemek je 1) zástavní právo smluvní 2) exekuční příkaz k prodeji nemovitosti 3) oznámení soudu o podané žalobě na prodej zástavy Ještě jsem se s ničím takovým nesetkal. PORAĎTE !! Může dotyčný stavebník vůbec na tom pozemku něco stavět??? Nebo za jakých podmínek?? Je ten kdo má zástavní právo účastníkem řízení?? Děkuji. K.L. 28.5.2007 8:31:3441.6.2007 13:35:09
Moc prosím o rady pro následující případ. Investor požádal před 2 roky o přístavbu ( vlastně 3přístavby ze tří stran) k pův. stavbě hotelu Bylo vydáno stavební povolení na přístavbu a stavební úpravy pův. hotelu. Mezitím vzniklo na původní hotel č.1 zástavní právo pro další osobu. Nyní přišel investor s tím, že by chtěl požádat o změnu stavby před dokončením s tím, že by chtěl, aby se jednotlivé přístavby změnily na samostatné stavby , které by posléze mohl nechat samostatně zkolaudovat a nechat geometricky oddělit, aby každá měla svoji stavební parcelu, odlišnou od čísla st. pův. hotelu. Prostě chce, aby se přístavby nestaly součástí zástavy na původní stavbu.( Každá by zřejmě musela být samostatně schopná užívání – svůj vodoměr, elektroměr, neměly by být zřejmě nijak propojeny ani vnitřními instalacemi elektro, plynu, rozv. vody … ). Mně se to moc, nezdá, jelikož se v podstatě jedná o účelové rozdělení stavby. Přesto, že investor tvrdí, že by samostatné přístavby nebyly nijak provozně propojené a vstupy mezi nimi by prostě zazdil. Co si o tom myslíte?? Šlo by vůbec z těchto přístaveb udělat samostatné stavby ?? Pak by to byly 4 úplně samostatné stavby k sobě přilepené. ??? 1) pokud by to šlo, byl by k tomu řízení o změně nutný souhlas toho, kdo má zástavní právo na pův. hotel?? 2) Pokud je to celé nesmysl, jaké dát stavebníkovi sdělení příp. rozhodnutí na jeho žádost o změnu ?? Děkuji předem za všechny odpovědi. PV 28.5.2007 7:31:27613.8.2007 15:55:30
Prosím o radu. Jsem vlastníkem dvou pozemků, vyčleněných pro místní komunikaci. Na jednom pozemku již existuje asfaltová komunikace a desítky let se využívá, na druhém je pouze "polní cesta". Dle Vaší odpovědi na druhou otázku v části "Často kladené otázky" uvádíte, že stavebníci musí informovat vlastníka, vlastník připojí souhlas a případně se uzavře smlouva o věcném břemenu. Tyto podmínky jsou splněny. Další podmínkou je splnění § 23 odst. 1 Vyhl. 501/2006 Sb. Co to přesně znamená? Co je nezbytně nutné, aby stavebníci přilehlých RD v této souvislosti stavebnímu úřadu doložili? Co konkrétně je v souvislosti s tímto stavební úřad oprávněn od stavebníků přilehlých RD požadovat? Dává v tomto zákon stavebnímu úřadu volnost k tomu, aby si podmínky libovolně stanovoval? Existují rozdíly v dokladování pro stavebníky, kteří u pozemku mají moji výše uvedenou asfaltovou komunikaci a pro ty, kteří mají u pozemku moji polní cestu? Jaromír Štantejský 25.5.2007 14:29:200
Na stránkách "Často kladené otázky" se objevila odpověď: "Lešení dle § 79 odst. 3 písm. j) nevyžaduje územní souhlas ani územní rozhodnutí, pokud je umístěno na pozemku do 30 dnů v roce. Protože může být zařazeno pod § 103 odst. 1 písm. g) bod 3 není pro něho vyžadováno ani ohlášení stavby ani stavební povolení. Pokud umístění lešení na pozemku přesáhne 30 dnů v roce, je zapotřebí územní rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas." Známe výše uvedenou skutečnost, ale pouze by mě zajímalo, které stavební úřady se např.při sdělení k ohlášení rodinných domků zabývají termínem umístění lešení na pozemku. Pak chudáci stavebníci. Vydáváte společně s oplocením územní rozhodnutí i na lešení? Od 25.5.2007 12:45:54530.5.2007 10:45:54
Poraďte! Ještě v loňském roce bylo uvedeno v § 2 odst. 1 písm. b) zák. č. 570/1991 Sb. následující: "Obecní živnostenský úřad je dotčeným orgánem státní správy v územním a stavebním řízení, týká-li se toto řízení koncesovaných živností, živností ohlašovacích vázaných, živností ohlašovacích řemeslných, živností ohlašovacích volných a živností provozovaných průmyslovým způsobem". V současné době (po novele) to v uvedeném zákoně již není. Kde tedy najdu specifikaci územních a stavebních řízení, ve kterých je OŽÚ dotčeným orgánem? Děkuji. Omar 25.5.2007 10:50:29125.5.2007 12:19:34
Rád bych znal odpověď na to jestli je nutný projekt pro přívod elektrické energie k pozemku před zahájením "Ohlášení stavby RD". Smlouvy s E.ONem mám podepsané a RD splňuje všechny náležitosti pro "Ohlášení" a je na pozemku určeném k zástavbě dle územního plánu obce. tomáš 25.5.2007 10:17:370
Na provedení změny stavby, která je na ohlášení je oficiální formulář. Na stavbu, na kterou bylo vydáno stavební povolání asi žádný formulář na změnu neexistuje. Nebo ano ??? PV 24.5.2007 12:05:03225.5.2007 13:07:19
Prodejna textilu se mění na prodejnu potravin, vlastník stavby podal Ohlášení změny užívání, přiložil vyjádření KHS, kde jsou samozřejmě podmínky (rozbory vody atd.) Musím ho vyrozumět, že tato změna podléhá rozhodnutí? 23.5.2007 9:43:441424.5.2007 14:44:37
Jak povolujete zateplení RD? Bytové domy dáváme standartně na SP. Protože je však zateplení stavební úpravou, je zde i jiná možnost? Např. na ohlášení (to by se mohlo zase týkat max. domů do 150 m2... a domy 151 m2 by museli být na SP...), je možnost zateplit RD bez povolení ani ohlášení? Roman Waldhauser 23.5.2007 7:59:481131.7.2007 20:15:23
lze zapsat do katastru nemovitostí garáž,která je spojená s betonovou základovou deskou pouze šrouby.jaký má vliv ,že stavba má dočasný charkter - lze požádat o prodloužení a na maximálně kolik let ?? František 22.5.2007 13:57:02123.5.2007 7:37:30
Vážení, žádám o rádu jak povolovat plynofikaci rodinného domku od stávajícího HUP. Podle § 103 odst. 2 písm. b) 2 – vedení technického zařízení uvnitř budovy a co kotel, je to podle § 103 odst. 2 písm.b) 4 zařízení, které je součástí energetické soustavy nebo ne? Olga 21.5.2007 13:41:05322.5.2007 13:53:30
Vím, že ani MMR na tento dotaz nemá jednotný názor.: Jak je to s účastenstvím ekologických a jiných sdružení ve stavebním řízení. Vím, že podle jednoho názoru MMR je okruh účř upraven v NSZ jako speciálním zákonu ke správnímu řádu. Zde v §109 tato sdružení nejsou , narozdíl od územního řízení, uvedena. Tudíž závěr - obč. sdružení mohou své námitky uplatňovat pouze v územním řízení. Oproti tomu stojí druhý názor, který m.j. zastává s odvoláním na nějaký (Vrchní, správní,...?) soud i Dr. Patrik z O.S. Děti Země.Tato skupina "odborníků" má za to, že zákon 114/1992 je speciálním zákonem k zákonu stavebnímu 186/2006 Sb. Tudíž závěr č. 2 - O.S. jsou podle uzákona 114 účastníky stavebních řízení. Vím, že oba výklady mají svoji logiku, přičemž já osobně bych se přikládal k výkladu prvnímu. Nicméně: Jak je to s účastenstvím obč. sdružení podle § 114/92 Sb. ve stavebním řízení podle z. 186/2006 Sb.? Na podporu výkladu č. 1 nemohu než vznést dotaz: Pokud je z. 114 zákonem speciálním, proč jsou tato sdružení zvlášť (a tedy nadbytečně, duplicitně) uvedena mezi účř v územním řízení? S.P. 21.5.2007 13:33:50522.5.2007 7:09:42
Vážení, lze chápat "Metodické sdělení oboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj" ze dne 10.5.2007 o umísťování OZE - větrných elektráren a malých vodních elektráren v nezastavěném území pana Ing.arch Tunky platné i pro obnovitelný zdroj enerie-fotovoltaické elektrárny pevné konstrukce a fv elektrárny otočné konstrukce na pilířích??? Jirka 21.5.2007 9:20:51122.5.2007 11:13:13
K dokladu o vlastnictví - výpis z KN . Podle nového SZ si má stavební úřad tuto informaci zjišťovat sám zřejmě přes dálkový přístup ALE: Ve výstupech z KN na internetu nejsou uvedena např. věcná břemena, zástavní práva, předkupní práva a pod. Co s tím ??? VP 21.5.2007 8:34:00721.5.2007 16:30:13
PŘEDKUPNÍ PRÁVO: Na výpisu z KN jsem zjistil, že k pozemku, na kterém hodlá stavebník postavit zahradní domek, má jiná osoba předkupní právo. Je to jiné právo dle nového SZ, musí dát stavebníkovi souhlas? JR 21.5.2007 8:10:590
Které dokumenty budu muset doložit k oznámení o užívaní rodiného domu?? Ve formuláři pro Oznámení o užívaní, např chybí doklad o revizi el.zařízení, doklad o vytyčení odborně způsobilou osobou, doklad archelogů apod.? Mám to chápat tak, že to není potřeba a nebo to je problém stavebníka a je to jeho vlastní riziko?? LP 18.5.2007 13:35:51125.6.2013 11:08:58
Kolegové, podělte se prosím o zkušenosti se zahradními krby s udírnou. Posuzování zda jsou stavbou je asi případ od případu, ale o co (zákon, norma, předpis, výklad atp.)lze opřít názor, že se nejedná (anebo jedná) o stavbu? Zatím jsme nic nedohledali. Myslíte, že je nutné se zabývat rozptylovými podmínkami (kouř)anebo záleží jenom na obč. zákoníku - neobtěžovat sousedy atd? 18.5.2007 10:50:01104.6.2007 8:31:23
Může mi někdo poradit.Koupily jsme domeček v obci,tato obec realizovala v roce 2005 kanalizaci a připojení na vodovod.K tomuto domu žádná přípojka nevznikla - prý z důvodů, že bývalý majitel nebyl k zastižení.Rádi bychom se na toto v obci napojily,ale jelikož je to přes místní komunikaci tedy přes silnici tak obec by po nás vyžadovala hardit všechny náklady s tímto spojené,asi tak 120tis.Jsme povyni tyto všechny náklady hradit,nebo kam se obrátit.DĚKUJI Simona 17.5.2007 23:15:30425.5.2007 11:12:16
Jak skončí řízení (zahájené letos)o odstranění nepovolené stavby postavené v minulý letech mimo zast.území (chatová oblast)? Stavebník prokáže, že stavba není umístěna v rozporu se záměry územního plánování, zejména s ÚPD, protože tato obec žádnou nemá. Lze tedy dodatečně povolit? 17.5.2007 11:06:50721.5.2007 14:30:21
Vytyčování staveb 17.5.2007 9:39:541225.6.2013 10:09:09
Stavebník ohlásil změnu v užívání stavby (nebytového prostoru v paneláku,bývalá kočárkárna) na provozovnu masérských a regeneračních služeb.U domu není bezbariérový přístup.Musí stavebník vybudovat rampu podle vyhl.369/2001Sb.,§4 ? Radka 16.5.2007 15:56:041318.5.2007 14:42:58
Jak postupovat, když stavebník podal žádost o stavební povolení na stavební úpravy a na výpisu z KN má na uvedenou stavbu jednak zástavní právo někdo další, je zde nařízen exekuční příkaz,a žaloba na prodej zástavy to jsem ještě teda fakt nezažil. Prosím o rady. VP 16.5.2007 15:05:46221.5.2007 7:16:26
prosím o radu, zda je nutné k žádosti o změnu užívání stavby doložit celou PD včetně technické zprávy, nebo zda postačí pouze půdorys stavby. Díky za odpověď. ZH Zuzana Hassová 16.5.2007 14:39:35117.5.2007 8:02:59
Prosím o rady. Jak řešit námitky sousedů pri ohlášení stavby. V samotném souhlasu s provedením stavby na to zřejmě místo není. Tedy je řešit "nějak zvlášť" ??? Děkuji. 16.5.2007 11:20:50216.5.2007 13:40:42
Stavebník podal ohlášení na přístavbu a nástavbu RD (RD do 150 m2). Jelikož chybí vyjadřovačky, které budou obsahovat podmínky a dále Územko, ohlášení se odloží nebo zamítne? Až mi doloží vyjadřovačky vydám ÚPI s podmínkami a pak ohlášení. Děkuji za vaše názory Pavla 16.5.2007 10:05:50717.5.2007 14:10:50
Ohlašování staveb - stavebních úprav a udržovacích prací nevyžadující stavební povolení ani ohlášení. Je jasné že nevyžadují ani územní posuzení, avšak i nadále lidé chodí, a ať už pro potřebu spoření či dotací, si nadále tyto stavební úpravy a udržovací práce ohlašují (i ze strachu, že by je někdo prásknul - problém jim byl podán, ale stalé "neslyší"). Z toho důvodu jsme vytvořily jednoduchý formulář, který dále využívají. Co by mělo být výsledným dokumentem? Sdělení dle §154? - to že st.úpr. a udrž.práce "nevyžadují" ještě neznamená že ohlášeny být nemůžou, když stavebník bude chtít... předem díky za názor a váš čas Roman Waldhauser 16.5.2007 8:05:07928.5.2007 8:02:12
Jak má vypadat doklad o 3 letech praxe při provádění staveb u stavebního dozoru?Stačí čestné prohlášení?Děkuji. janek 15.5.2007 12:13:570
Garáž o půdorysu 20 m2,postavená před 2O lety na vlastním pozemku bez stavebního povolení. Nyní na základě podnětu souseda je vedeno řízení o odstranění stavby podle § 129 SZ.Poněvadž se v současné době jedná o stavbu podle §103 odst.1)písm.a)1., bude možno stavbu povolit na základě územního rozhodnutí? Soused nesouhlasí,takže není možné požádat o územní souhlas. KT 15.5.2007 9:39:43415.5.2007 14:07:54
Je nutné před vydáním souhlasu s ohlašovanou stavbou RD mít vyřešen sjezd a nájezd?Myslíte si, že je důvodem pro zakázání ohlášené stavby, když sjezd a nájez není vyřešen? 15.5.2007 9:02:15316.5.2007 7:44:10
Musí být při podání Ohlášení stavby RD vyplněn oddíl Čestné prohlášení stavbyvedoucího a doložen doklad o kvalifikaci, když ještě není ukončeno výběrové řízení na stavbyvedoucího? Do kdy nejpozději musí být SÚ nahlášeno jméno stavbyvedoucího? jana 14.5.2007 20:46:48516.5.2007 16:06:33
Do jaké fáze stavby RD při stavbě svépomocí musí být přítomen stavbyvedoucí? Např.:elektroinstalaci, topení, vodu bude provádět odborná firma, což bude doloženo revizními zprávami. Dokončovací práce - dlažby,obklady a omítání stěn bude prováděno svépomocí.Aby mi tyto činnosti pouze zaznamenával do stavebního deníku - tak to je drahý písař. luma 14.5.2007 20:29:150
Vlastním pozemek, jehož část je veden jako orná a část jako ostatní půda. Po celé délce pod pozemkem je veden kabel nn pro chaty na dalších pozemcích. Nyní jsem požádal o zhotovení přípojky a jde mi o to , jestli musím provést ohlášení nebo budu potřebovat SP. Před pěti lety mi toto bylo zamítnuto obcí, protože se nejedná o pozemek určený k výstavbě.V novém stav. zákoně se uvádí že do 50m lze přípojku zbudovat bez čehokoli. Tady se jedná o výkop cca 6m a stavbu pilířku na rozvaděč, vše výhradně na mém pozemku. Děkuji za rady Jaroslav Jaroslav 11.5.2007 22:17:28314.5.2007 16:37:54
Prosím poradil by někdo jestli musí být něco, když si chci postavit menší přístřešek byl by do25m z hranolů a jen střechu a boky potáhnout rákosem?Žádný beton nic a jen takový na rok nebo 2. Děkuji za odpověď. Jana 11.5.2007 12:28:21217.5.2007 23:32:44
Kde lze nalezt definici pojmu zastavena plocha stavebniho objektu s pravni hodnotou, tedy dle platneho zakona, vyhlasky? Daniel Sedlak 10.5.2007 14:37:59626.11.2010 15:37:37
Pokud je součástí nového rod.domku přistavěná garáž,počítá se do zastavěné plochy rod.domku? Rod.dům o půdorysné ploše 140 m2,součástí stavby je garáž,která je spojená s rod.domem.Velikost garáže je 24 m2.Jak to posuzovat pro povolení? JM 10.5.2007 10:23:12811.5.2007 8:45:36
Milí kolegové!Jak zpoplatňujete vydání spojeného územního a stavebního povolení na soubor staveb: rod.dům s přistavěnou garáží(17O m2)+oplocení,zpevněné plochy,přípojky el.voda,kanalizace? MK 10.5.2007 9:52:101516.5.2007 12:45:47
Stavebník ohlásil stavbu garáže, která musí být povolena ve stavebním řízení.Jak ukončit toto ohlášení, když nesplňuje podmínky pro zakázání stavby podle § 107 SZ? Díky. Mel 10.5.2007 8:28:09110.5.2007 11:21:58
Žádám o radu, jak postupovat u SÚ a co vše je potřeba, jedná se o dřevostavbu kterou je zamýšleno postavit na pozemku zapsané jako orná půda. Stavba bude do 25 m2 o 1NP, nepodsklepeno do výšky 5 m. Užívána především k uskladnění zahradnického materiálu, provedena na kamenobetonových patkách. sousední pozemky:fyz.osoby, soukromá žel.dráha, obecní nezpevněná cesta. Děkuji za příspěvky a radu. Nara 9.5.2007 20:24:50310.5.2007 10:20:25
Jak se řeší prosím problém s prodloužením stavebního povolení ke stavbě rekreační chaty do 150m2 vydaného v r. 2003 do r. 2005. V tomto roce stavebník požádal o prodloužení stavebního povolení které mu bylo vydáno do r. 2007. Stavba je téměř před kolaudací (dle zák. 50/1976 Sb.) a nyní z důvodu vážné nemoci chce stavebník požádat o další prodloužení stavebního povolení. Bude se tento případ řešit podle starého zákona či podle nového. Jak to bude v případě žádosti o změnu stavby před dokončením. Jak prosím má postupovat ve vztahu se stavebním úřadem poradí odborníci?? Svobodová 9.5.2007 19:34:46415.5.2007 8:09:10
Musí stavebník k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu a k oznámení o užívání stavby předkládat výsledky zkoušek(ústřední vytápění,ele ktroinstalace,kanalizace,plyn a pod.)? BP 9.5.2007 17:10:49614.5.2007 15:40:59
Stavby na ohlášení podle § 104 odst. 2 písm. a)-e) a n) lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu (§ 119). Užívání stavební úřad zakáže, jestliže na základě závěrečné kontrolní prohlídky zjistí, že nejsou splněny podmínky ochrany života atd.(viz.§120). Znamená to, že na každé takové stavbě musí st.úřad provést závěrečnou kontrolní prohlídku, aby zjistil, zda nemá užívání zakázat? A upozorňujete nějak stavebníka, že má povinnost oznámit užívání stavby? Protože jinak nám to samozřejmě nikdo oznamovat nebude, protože to neví. I když neznalost zákona neomlouvá. KH 9.5.2007 16:38:35210.5.2007 9:45:42
Byla jsem na míst.šetření, kde jsem zjistila stavbu plotu mezi sousedy bez úz.souhlasu. Provedu tedy řízení o odstr.stavby. Jak se postupuje podle NSZ? Písemně sdělím stavebníkovi, co má doložit, až to doloží zahájím řízení dle 129 odst.3? Tak by to bylo jako postaru, ale ponovu mi to do sebe nezapadá. Prosím o radu. Díky. 9.5.2007 8:50:54818.1.2008 11:16:34
Prosím o radu, dne 14.3.2007 jsme podala na stav.úřadě žádost o stavební povolení/RD s garáží/ a žádost o vydání rozhodnutí, se všemi podklady a dokumentací.Jak se postupuje dále a jakou lhůtu na vyřízení má stavební úřad? Je to již 8 týdnů a nikdo se nám neozval,ani písemně. Vendula 8.5.2007 21:50:1419.5.2007 12:07:33
Prosím o radu.Chtěl bych si postavit dům do 150m/2. Požádal jsem o ÚPI a dostal jsem nesouhlasné stanovisko s tím, že všechno je v pořádku, ale nemám elektro přípojku a dukud jí mít nebudu, nemohu stavět. Údajně jsou tímto kladeny nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu. Od ČEZu mám vyjádřejní, že přípojka je možné realizovat a dále mám závaznou smlouvu s tím, že přípojku zrealizují. Od ostatních sítí (voda,plyn) mám stanoviska stejná a to v ÚPI jako požadavek uvedené není. Jak to tedy je? Musím mít nejdříve přípojku nebo SÚ udělal chybu. Díky za odpověď. Martin 8.5.2007 21:16:52211.5.2007 15:49:24
Získali jsme souhlasné stanovisko odboru ŽP k záměru - změna pozemku z orné půdy na zahradu. Znamená to,že pozemek můžeme oplotit drátěným plotem výšky 1,60m i když pozemek je v územním plánu veden jako orná půda? Je na tomto pozemku možné povolit studnu/vrt/? Děkuji za odpovědi. Karel R. 7.5.2007 23:05:250
Stavba RD do 150 m2 bude prováděna svépomocí a na ohlášení.Musí mít stavební dozor autorizaci, když podle SZ 232/2006 §2 odst.2 písm d)nutná není. ML 7.5.2007 19:37:3039.5.2007 7:13:57
Soused před časem zbudoval na rozhraní pozemků přístavbu bez stavebního povolení , která devastuje náš pozemek nemluvě o svodu dešťové vody na náš pozemek a každoroční pád sněhu na náš pozemek a navíc okna umístěná k nám na dvůr . Poradíte nám jak postupovat pro odstanění této stavby ? Procházka Pavel 6.5.2007 13:27:20314.5.2007 16:56:27
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) obvinilo pracovníky stavebních úřadů z toho, že bojkotují nový stavební zákon. Ti by měli podle ministerstva vyřizovat všechna povolení potřebná ke stavbě. Úředníci tvrdí, že v zákoně nic takového nestojí. Uvedla to televize NOVA. 5.5. 2007 20:52 PRAHA - Ministerstvo podle NOVY hodlá tlačit na stavební úřady, aby změnily svůj přístup. Stavebníkům, kteří na úřadech neuspějí, radí stěžovat si u krajského úřadu nebo i na ministerstvu. Novela stavebního zákona platí od ledna a měla stavebníkům zjednodušit administrativu rozšířením počtu drobných staveb, ke kterým bude potřeba jen ohlášení místo stavebního povolení. Odborníci již dříve kritizovali, že zákon lidem ani úřadům práci neubral a že bude nezbytné ho novelizovat. Starostové a úředníci dnes například Nově sdělili, že ohlášení je nyní složitější než bývalé stavební povolení a že k řízení se požaduje podstatně více vyjádření dalších různých institucí než dříve. Podle Čunka potřebuje zákon novelizaci Ministerstvo uznává, že zákon není povedený. Upozorňuje ale zároveň, že náročnější papírování mají nově dělat stavební úřady a ne stavebník. "Ten úředník už není pouze ten, kdo říká, doneste mi ještě to, to či ono, ale je ten, kdo si musí zajistit podklady," řekl televizi náměstek ministra pro místní rozvoj Petr Pávek. Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek již v dubnu uvedl, že stavební zákon potřebuje novelizovat. Některá ustanovení nového stavebního zákona podle něj protahují vydávání stavebních povolení a mohla by zkomplikovat i čerpání peněz z Evropské unie. Projednání změn chce navrhnout poslancům ve zkráceném řízení. Novela by pak mohla platit od konce tohoto roku. Novinky, ČTK To se dalo čekat!! Za všechno můžou stavební úřady. Bojkotují stavební zákon. Nejlepší by bylo, kdyby stavebníci jen nadhodily stavební záměr, a stavební úřad vše ostatní zařídil, včetně žádosti( kterou mimochodem stejně v 90% případů stejně děláme) znechucený 6.5.2007 10:35:024017.9.2007 12:38:14
Prosím o radu.Mame pronajaty pozemek evidovany jakou louka,od obce povoleny úpravy a malé stavby.Nyní obec požádala o změnu územního plánu, aby se tento pozemek stal stavební parcelou.k němu nejsou nataženy inženýrské sítě.Můžeme ho nyní odkoupit, když ještě neproběhla tato změna?A až vyprší najemní právo (nemam předkupné)a někdo nabídne vyšší cenu,je šance na odškodnění za stavby provené a schválené na pozemnu?děkuji Jitka 5.5.2007 14:46:260
Stavebník odstranil stávající plot a v těchto dnech nový s podezdívkou. Musí být ÚS, když "jen" vyměňuje plot? Je to přestupek? 3.5.2007 11:37:2734.5.2007 12:35:10
Dobrý den, prosím o radu. Na parcele vedené v katastru jako zahrada hodláme stavět bazén o velikosti 4x8m, hluboký 1,5m. Vím, že musím mít územní souhlas příslušného stavebního úřadu, ale nevím, zda musím také žádat o vynětí části pozemku na kterém se stavba uskuteční ze ZPF a co to případně obnáší. Děkuji předem za odpověď. G. Vondráčková 2.5.2007 21:36:07328.6.2007 12:51:09
Milí kolegové, prosím o radu. Od jednoho investora jsme dostali Ohlaseni stavby. Stavbu jsme museli zakázat s tím, že nebylo splněno několik důležitých kritérií. Podal odvolání - odkladný účinek rozhodnutí. Nadřízený úřad se ještě nevyjádřil. Chce stavět, argumentuje tím, že žádné platné stanovisko v lhůtě 40 dnů od ohlášení od SÚ neobdržel. Co s tím? Martin 2.5.2007 21:15:1164.5.2007 7:22:06
Stavby prováděné svépomocí. Jak vyplývá z nového SZ, stavbu rodinného domku nad 150 m2 a např. garáže větší než 25 m2 si stavebník nemůže stavět svépomocí? M. Kyselovič 2.5.2007 16:54:4337.8.2007 15:12:17
Prosím pěkně o radu, nikde není uvedeno čím se řídí řadová výstavba. Jak daleko okna, balkony atd. Máme velký problém s novou majitelkou pozemku, která nedodržuje ani stavební, ani silniční čáry dle vyhlášky, kterou vydal SU. Domy jsou kaskádovitě z kopce a paní na nás zkouší různé projekty. Nejprve 3 m před náš dům, kdy ohrozila sousedy, že budou bez sluníčka. SU projekt nařídl k přepracování a druhy se nijak neliší jen ubrala 1m. Vyčnívá a terasu a okna nasměřovala na náš dům na terasu a její terasa sousedí přímo s naší. Jedná se o paní architektku, která má své představy o bydlení. Zde již stojí 5 domu se stavební čarou. Můžeme ji zastavit? S projektem nesouhlasí ani jeden soused. Liba 2.5.2007 13:24:010
Odstraňování staveb dle § 128. Nemáte již zkušenosti? Majitel chce odstranit v areálu nemocnice budovy (chirurgie,..). Chtěla jsem se zeptat jaké doklady by jste požadovali. Majiteli hodlám říct, že stavby bude moct odstranit na povolení, vyjadřovačky (koordinované stanovisko, PD dle vyhlášky a výskyt azbestu, oprávněnou osobu). Požadovali by jste i vyjádření síťařů? Děkuji Pavla K. 2.5.2007 8:09:53212.7.2007 13:54:11
Nástavba: Jedná se o dva RD, které jsou spojeny dilatační sparou. Každý RD má své parc. č. i č. p. Na RD o zast. ploše 71 m2 hodlá stavebník provést nástavbu, druhý RD má zast. plochu 99 m2. Posuzovali by jste tuto nástavbu RD do 150 m2 a vydali ÚS (dle § 96 odst. 2 písm.h)+ ohlášení? Děkuji za Vaše rady, názory. Pavla K. 30.4.2007 16:22:39230.4.2007 17:04:37
Jak povolit oplocení vodní nádrže (plocha 5 ooo m2) Původně jsem myslel pouze na územní souhlas s tím že se jedná o oplocení podle § 103 písm. d6, ale když si přečtu definici, co je veřejné prostranství v zákonu o obcích a představím si, že okolo nádrže jsou samé soukromé pozemky, tak se asi nechytám, navíc když je ještě US vázán na souhlasy "sousedů" (účastníků řízení) § 85 odst. 2 a,b. Při představě spojeného UŘ a SP, k tomu ještě veřejného, kdy do poslední chvíle, než se změnil vlastník to byla veřejně přístupné koupaliště,jdou na mě dloby. PS 30.4.2007 14:51:3962.5.2007 8:43:12
Dobrý den,potřeboval bych poradit. Kupuji pozemek, kde se nachází starý dům s č.p. a zbořeniště, vše zakreslené v katastrální mapě. Je možné znovu stavět na parcele označené jako zbořeniště a popřípadě, kde získám povolení. Děkuji Martin Přidal M. Přidal 30.4.2007 11:48:1312.5.2007 9:11:09
Oprava!Správně mělo být,že okna stavebník vyměnil za plastová!! LK 30.4.2007 6:36:270
Stavebník provádí v památkové zóně výměnu oken v rámci celkové rekonstr.rod.domu .Stav.úpravy byly povoleny SÚ,v podmínce pro výměnu oken(stejný tvar i velikost)stanovil odb.pam.péče podmínku,že okna budou dřevěná a členění dle výkresu.Stavebník provedl výměnu s tím rozdílem,že dodržel velikost i členění,pouze okna jsou dřevěná.Odbor pam.péče nyní vede řízení o přestupku.Je stav.úřad povinen zahájit řízení o odstranění stavby,když se celkový vzhled stavby změnil k lepšímu?Podle § 103 odst.1 písm.h tyto stav.úpravy nevyžadují ohlášení ani stav.povolení stav.úřadu. LK 30.4.2007 6:33:32130.4.2007 7:53:25
Prosím o sdělení, zda za takovou stavbu, pro kterou je nutné žádat o povolení, lze posuzovat zahradní stan o velikosti 3m x 3m. Děkuji za odpověď. 29.4.2007 19:01:340
Občanské sdružení v souladu s § 70 zák.č. 114/1992 Sb. oznámilo účastenství a požaduje informavoat o všech územních a stavebních řízení na území obce s tím, že se cítí být účastníky těchto řízení. V územařině je to jasné z § 85 NSZ. Ale co stavařina? Dle § 109 NSZ již nejsou automaticky účastníky. Jak v praxi? Když se přihlásí ,tak rozhodovat že nejsou a přerušovat stavební řízení ? Nemám s nimi žádné zkušenosti - kolegové poraďte. V.R. 27.4.2007 7:48:26527.4.2007 13:52:32
Betonová rampa na břehové hraně do 2m2: dá se to někam zařadit? Terénní úpravy se týkají asi jen zemních prací, prosím kolegové o názor. Máme nařídit její odstranění. Jatrmila F. 26.4.2007 13:43:190
Zabývali jste se už někdy problémem, kdy vlastník pozemku v CHKO, uprostřed přírody, umístil maringotku a obytný přívěs a používá to v podstatě jako chatu? Přívěs má SPZ, maringotka ne. Myslíte, že maringotku i přívěs lze posoudit jako výrobek plnící funkci stavby podle § 108 a nařídit jeho odstranění? Dík za názor. Ludmila 26.4.2007 8:04:49183.7.2008 12:48:52
Kolegové, poraďte. Stavebník hodlá vyměnit rezavý drátěný plot za dřevěný, v městské památkové zóně. Stanovisko pam. péče je souhlasné, ale s podmínkou, že barva nátěru bude hnědá. Stavebník nyní podal oznámení k vydání ÚS, kde v přiložené jednoduché dokumentaci uvádí barvu nátěru - hnědá. Vyhověl tedy podmínce. Myslíte, že skutečně musí být územní a stavební řízení kvůli té podmínce ve stanovisku dotčeného orgánu? Jedná se o 10 m plotu! Jana 26.4.2007 7:17:1654.5.2007 8:14:41
Jakým způsobem povolujete tepelné čerpadla? Díky 25.4.2007 16:10:27227.4.2007 8:09:04
K RD, který má zast. plochu 102 m2 má být přistavena zimní zahrada o zast. ploše 92 m2. Stavebníkovi jsem řekla ÚS+SP. Zkouší na mě habaďuru, že jiné stavební úřady mu řekly ohlášení. Chci znát Váš názor. Děkuji Pavla K. 25.4.2007 15:14:21626.4.2007 8:18:08
Kolegové, jak byste řešili problém, kdy před mnoha lety byla bez povolení provedena demolice RD, mezitím se několikrát změnil majitel a na pozemku je stále vedeno čp. Současný majitel chce na tomto pozemku stavět nový RD, který bude umístěn jinak, než původní. Pasport stavby dnes již nikdo neudělá,protože se neví, jak dům vypadal, takže dodatečné povolení demolice asi nepřichází v úvahu a potvrzení o neexistenci stavby podle NSZ nevím na co napasovat. Děkuji HB 25.4.2007 14:37:06326.4.2007 8:29:15
Kolegové již jste někdo řešil kam zařadit správně žumpu. Zda do § 103 odst. 1) d) 2) nebo do § 104 odst. 2) b). Nová žumpa u staršího domu kde nebyla. JL 25.4.2007 11:27:00225.4.2007 13:18:06
Jak podle nového SZ legalizovat stavby,které byly postaveny bez stavebního povolení,nebo od kterých staveník nemá doklad o kolaudci,ale pouze stavební povolení? LP 23.4.2007 15:07:11123.4.2007 16:07:31
Penzion povolený před 1.1.2007(jsou provedeny pouze základy)a stavebníci nebudou pokračovat ve stavbě,protože pozemek prodávají.Nový majitel chce na tomto místě stavět rodinný dům. Podle ÚP je to možné.Jak postupovat? BP 23.4.2007 15:04:06123.4.2007 16:12:08
Termín zahájení stavby (na ohlášení), platnost souhlasu k ohlášení, když jsou dva stavebníci a každý si souhlas převezme v jiný den: od jakého okamžiku se počítají obě lhůty (datumem vydání, převzetím prvním stavebníkem, převzetím druhým stavebníkem?) JR 23.4.2007 14:34:13126.4.2007 15:15:45
Stavebník žádá o umístění stavby pro reklamu (oboustrané o ploše 3 x 9m, na ocelovém sloupu, celková výška 8,5m), ale pozemek na kterém má stavba stát se nachází mimo hranice zastavěného území.Lze stavbu vůbec povolit?Narážím na § 18 odst.5 zákona č.183/2006 Sb.V případě, že stavbu lze povolit bude režim uzemního souhlasu + ohlášení stavby.Díky Petr 23.4.2007 11:13:04625.4.2007 12:38:55
Jak ukončit stavební řízení? Byla podána současně žádost o stavební i územní řízení. Územní řízení bude zamítnuto pro nesoulad s územním plánem (§92 odst.2 SZ). Přerušovat stavební řízení a vyzývat žadatele o doložení územního rozhodnutí je neúčelné, protože předem vím, že územko neexistuje. Co s tím? Díky. Mel 23.4.2007 8:01:08426.4.2007 15:25:49
Prosím o radu.Loni jsem koupila od sousedky část její zahrady,na hranici mezi našimi pozemky vybudovala plot, ale nikde neohlásila. Co s tím, je možno stávající plot dodatečně povolit, a co je k tomu třeba?Plot je plaňkový, 1,5m vysoký.Je možno tento plot změnit přidáním plaňky do nynější mezery mezi nimi na plný bez souhlasu souseda(změna vzhledu plotu)? 21.4.2007 22:17:000
Dobrý den, je ve SZ definován pojem Pergola - zda může být i zastřešená? V loňském roce jsem ohlásil stavbu přístřešku na auto a pergoly na OÚ, obé je zastřešené, na hranici pozemku se sousedkou,nyní si stěžuje,že jí pergola stíní. C MARBOR 21.4.2007 22:08:24121.4.2007 22:16:14
Prosím o radu. Je uzavření lodžie roletovým systémem (nad zábradlím pevně osazeny plastové rámy šířky cca 10 cm + 3 plastové rolety) změnou stavby podle § 2 odst. 5 SZ? Jedná se o stavbu v režimu ohlášení nebo stavebního povolení? Co se v tomto případě předkládá na stavební úřad? 21.4.2007 20:39:320
K žádosti (oznámení o změně v užívání stavby) se vypisuje kontrolní prohlídka, nebo se postupuje dle SŘ - nařídit místní ohledání? Hygiena a hasiči nemohou bez našeho "pozvání" vstoupit na cizí pozemek. Jak z toho ven? JR 20.4.2007 12:35:12223.4.2007 11:23:42
V obcích, které nemají územní plány ani vymezeno zastavěné území a není zde vymezen intravilán k září 1966 se dle nového stavebního zákona nedá povolit žádná stavba (mimo staveb uvedených v § 18 odst.5 a 6 ). Tak lze postupovat, pokud si přečtete stavební zákon č.183/2006 Sb. v platném znění. Na základě jakého výkladu zákona lze povolit např. stavby garáží u rodinných domků v těchto obcích. Od 20.4.2007 12:01:47725.4.2007 7:33:04
V roce 2007 nabyla právní moci dvě rozhodnutí(návrhy z r.2006) na umístění staveb RD a výrobní haly v obci, která nemá zpracován územní plán ani vymezeno zastavěné území.Stavebník nyní žádá o vydání stavebních povolení na tyto stavby, které nejsou umístěny v intravilánu obce ani zastavěném území.Lze stavby povolit (v nezastavěném území) při splnění všech ostatních náležitostí podání? Dle SZ nelze zahrnout do zastavěného území pozemky, na které bylo vydáno pouze uzemní rozhodnutí.Díky. Od 20.4.2007 11:30:08423.4.2007 12:43:33
Kolaudační souhlas (obchod). Zasíláte výzvu na závěrečnou prohlídku doporučeně? 19.4.2007 12:59:11119.4.2007 13:13:51
Kam zařadit a jak povolit zahradní krb? Jaká by měla být vzdálenost krbu od hranice pozemku? Dana 19.4.2007 10:58:48914.5.2007 8:34:17
Vážení kolegové, můj dotaz se týká Ohlášení stavby. Dle výkladu zákona se dá říct, že pokud nestihnu odeslat nesouhlasné stanovisku SÚ ve lhůtě 30 dnů, nemám v podstatě šanci donutit stavitele přijmout stanovisku a tím se 40tým dnem stává stavba povolená mlčením? Martin 18.4.2007 21:51:20523.4.2007 12:51:59
Nevím jak ostatním, ale mě to všechno úplně vzalo chuť. Když vidím na úředních deskách úřadů ty rozdíly v řízeních, tak docházím k názoru, že téměř každý pracuje s heslem " děj se vůle boží". Jestli to byl původní záměr tvůtců nového SZ pak se to povedlo na 100 %. 18.4.2007 10:04:31418.4.2007 16:04:13
Prosím poraďte mi. Je někde stanoveno co má obsahovat protokol z kontrolní prohlídky stavby? Nebo nevíte náhodou někdo jestli není někde na internetu nějaký mustr na protokol z kontrolní prohlídky? Moc by jste mi pomohli. Děkuji L.J. 18.4.2007 9:48:51220.4.2007 14:49:55
Stavebník chce u RD do 150 m2 provést změnu užívání tří místností na kanceláře. Současně proběhnou stavební úpravy, kterými se zasáhne do nosných konstrukcí a nepatrně se změní vzhled stavby. Stavební úpravy by podle mě byly na ohlášení podle §104(2)a, ale co se změnou užívání? 18.4.2007 9:18:171120.4.2007 12:44:31
Informační a reklamní zařízení. Na budově hodlá stavebník provést reklamní zařízení v podobě 3 plachet na dobu 10 let. Jedna plachta bude mít 35m2, druhá 11 m2 a třetí 42 m2. Postupovala bych zřejmě, že bych si vyžádala žádosti na ohlášení(§104 odst. 2 písm. j). Chtěla jsem se zeptat na Váš názor. Děkuji Pavla K. 17.4.2007 14:33:3474.5.2007 8:42:59
Lze na pozemku restaurace s vinárnou a penzionem povolit stavbu rodinného domu (pro vlastníka rest.)bez rozdělení pozemku? Vyhláška uvádí, co může být na pozemcích rod. domů ale opačně to nějak nemůžu nalézt. RD je v souladu s ÚP. 17.4.2007 13:59:12117.4.2007 14:17:29
Jakým způsobem postupovat,když stavebník žádá o změnu v užívání technologie stávajícího zdroje znečišťování ovzduší. Konkrétně chce zrušit stávající namáčecí vany na barvení motorů a vypalovací pece motorů a nahradit novým technologickým zařízením ve stejných prostorách. Zároveň dojde k úpravě vzduchotechniky. LK 17.4.2007 12:44:43117.4.2007 14:43:28
Stavebník žádá o přístavbu terasy ve II.NP na hranici sousedního pozemku. Dle vyhl. č. 501/2006 § 25 odst. 6 musí být terasa nejméně 3 m od hranice. Lze ji povolit na vyjímku? Prosím jak toto řešíte. Dík Gita 16.4.2007 13:58:15216.4.2007 16:14:44
Stavebník si chce opravit plot (vyměnit pletivo). Plot je v hranici a soused ho nechce pustit na svůj pozemek. Jak řešit? Stavebním povolením na stavební úpravy plotu? Podle jakého § ?? Předem díky za jakoukoliv radu. Alena 16.4.2007 11:49:54143.11.2009 8:11:27
Prosím poraďte zmatenému. Podle jakého písm. § 178 lze uložit pokutu za neuposlechnutí výzvy stavebního úřadu při nařízení nezbytných úprav dle § 137 nebo neuposlechnutí výzvy ke zjednání nápravy dle § 139.???? Nic takového jsem nenašel. Ve starém SZ to bylo jasné.Děkuji pv 13.4.2007 8:26:25613.4.2007 13:03:01
Jakým paragrafem se řídit a jaké doklady budou za potřebí, chceme-li u staršího rodinného domku (asi 85 m2) provést tyto práce: vyměnit kompletně střechu (vč. krovů), tak aby v podkroví mohly být obyvatelné místnosti, zateplit celý dům, vyměnit stará okna za plastová (velikost zůstane zachována, pouze se změní členění oken), přistavět zádveří a k boku domu přistavět dílnu (na vlastním pozemku), která bude nepodsklepená o rozloze asi 15 m2. Radka Skružná 12.4.2007 11:07:14113.4.2007 7:13:14
Stará věc: vybíráte správní poplatek od obce, které děláte SÚ? patrně je to osvobozeno, podle čeho? 12.4.2007 9:23:19312.4.2007 12:56:39
stavba verandy Dobrý den,rozhodl jsem se pro stavbu verandy z důvodu nafoukávání nečistot ze dvorku mého domu.Potřeboval bych poradit co budu potřebovat. Stačí mi územní souhlas nebo budu potřebovat ohlášení. Studoval jsem nový zákon a nevím. Pro úplnost uvádím že zmiňovaná veranda bude do 25 m2,nebude podsklepená a nepřesáhne výšku 3m a ani nebude zasahovat do stávajícího zdiva stávajícího domu. Moc Vám děkuji za odpovědi. Němeček Robert Němeček 11.4.2007 23:23:1534.5.2007 11:57:44
prosím, může mi někdo objasnit, zda dokumentaci skutečného provedení (pro starý dům, kde se plány nedochovaly, ale nic se ani nově neprojektuje)může dělat kdokoliv? Autorizace je nutná jen na projekty a skutečné provedení není projektovou dokumentací. Děkuji. HL 10.4.2007 16:15:22211.4.2007 15:15:04
Vzory některých rozhodnutí a opatření jsou na www.kr-stredocesky.cz/krajsky-urad/odbory atd.atd. Katka 10.4.2007 11:05:1762.3.2008 18:15:00
řešit el. kabelovou smyčku cca 2m do přípojkové skřínky jako klasickou přípojku, nebo tzv. rozšířením distrubuční soustavy? GP 10.4.2007 10:17:03212.4.2007 14:57:12
Dostanu od stavebníka ohlášení odstranění stavby, kde je vše OK, ohláška postačí, jak na to odpovídáte? Ve vzorech jsem příklad nenašla, takže vždy souhlas mlčky? 9.4.2007 18:23:55718.5.2007 10:56:22
Na ohlášení kterému předcházel územní souhlas jsme zvýšili rodinný domek o patro.Teď jsem zmatený - mám podat oznámení o užívání stavby nebo žádost o změnu v užívání nebo snad oboje? janek 6.4.2007 10:24:48102.5.2007 14:52:19
Může mi někdo poradit, jak mám postupovat při stavebních úpravách střechy rekrečního objektu: Nyní je střecha rovná a plánuji střechu sedlovou. Jsou tyto práce na stavební povolení? Jakub 6.4.2007 9:56:48411.4.2007 7:34:27
Prosím o radu. Stavebník požádal v r.2005 o odstranění stavby starého RD. Lhůta pro dokončení demolice byla určena do konce r.2006.Stavebník stavbu napůl rozboural - nyní jen torzo, a dále nepokračuje. Nevím na co napasovat a zda vůbec lze nějakou sankci. A podle jakého ST - starého, či nového? V novém toho moc není. Torzo hyzdí ulici a vzhledem k tomu, že sousedí přímo s dalšími sousedy ohrožuje částečně i je. Děkuji za rady. pv 5.4.2007 10:27:2725.4.2007 15:37:01
V roce 2OO6 prošla 2letá lhůta dokdy platnosti stavebního povolení na stavbu veřejné kanalizace z důvodu nepřidělení fin.prostředků obci.Nyní by obec měla možnost finace získat.Musí se vést znovu ÚŘ a SŘ podle nového stav.zákona,nebo existuje jiná možnost? JK 4.4.2007 17:39:1456.4.2007 9:28:59
Jak je to s poplatky? Platí se za souhlas se změnou v užívání?A za souhlas s odstraněním nebo jen za povolení k odstranění?Děkuji radka 4.4.2007 10:14:22610.4.2007 7:56:29
Rodinný dům do 150 m2 umístěný podle územního plánu,infrastruktura je vybudovaná, ale pozemek je veden jako travní porost,takže je třeba vyjmutí ze ZPF. Je možné vydat sloučený územní souhlas a souhlas sohlášením stavby? KL 4.4.2007 9:56:19511.4.2007 8:52:36
Dřevěná kůlna u rod.domku na parcele -orná půda.Po vyjmutí ze ZPF je možné stavbu povolit územním souhlasem ? SK 3.4.2007 15:24:0315.4.2007 12:28:16
Lze umístit RD (do 150m, ale to není důležité) v území, které je ÚP pro zástavbu, dosah sítí, přístup všechno je, ale ta parcela je PK? 3.4.2007 14:35:4424.4.2007 7:35:31
Jak dlouho se má uchovávat dokumentace skutečného provedení stavby a stavební deník, jaký je to paragraf? Janka 3.4.2007 13:29:1413.4.2007 14:33:45
Vážení kolegové, velmi často řeším podněty síťařů. Podle nového zákona nejsou přeložky plynovodů podmíněny ani stavebním povolením ani ohlášením. To znamená, že ani nepotřebují kolaudační souhlas. Oni jej ale chcou, protože potřebují pro ověření funkčnosti zkušební provoz podle § 124. Ten lze ale vydat jen pro stavby, které vyžadují stavební povolení, což stavby technické infrastruktury nejsou. Jak z toho ven? Mockrát děkuji. Jonas Klima 3.4.2007 11:22:11235.4.2007 13:00:12
Kolegové, prosím o názor. Podle zák. č. 72/1994 Sb., a násl. 171/2005 Sb.,(spoluvlastnické vztahy k budovám, bytům...)je při změně stavby, s odkazem na § 139b odst. 3, písm. c zák. č. 50/1976 Sb., (takže chápu jako přístavby, nástavby) souhlas všech vlastníků jednotek. Jedná se mi konkrétně o panelové domy, kde SVJ vystupuje jako právnická osoba, ale v katastru není dům zapsaný na SVJ, ale na jednotlivé vlastníky byt. jednotek. Pokud SVJ podá žádost o přístavbu tzv.lodžií místo stávajících balkónů. (Lodžie je sice nesprávný název, ale pracovně ho beru), požadujete v tomto případě souhlas všech vlastníků včetně plné moci k zastupování? Díky. Jarka Š. 3.4.2007 9:54:50118.7.2013 16:22:20
budu potřebovat při povolování přestavby bytového jádra územní souhlas?děkuji radka 3.4.2007 9:03:32827.4.2007 13:52:46
otázka: Kdy bude novela " Nového stavebního zákona"? Nemůžeme se zlobit na pracovníky SU, ti za to nemůžou,ale něco se s tím dělat musí. Je krásný si stavět domek do 150m2 svépomocí, ale na garáž nad 25m2 a na plot mezi veřejným prostranstvím si jednat firmu s autorizovaným dozorem se mi hrnou slzy do očí. Normálnímu obyčejnému člověku se to těžko vysvětluje že máme takový zákon. pipi 2.4.2007 23:37:431427.3.2008 17:58:27
Prosím, jak postupovat, když nejsou stavby z 50.60. ale i 70., 80. zkolaudovány, nebo se nedochovalo stavební povolení, včetně kolaudace. Je možné postupovat tak, že bude zpracován Notářský zápis s vyjádřením stavebního úřadu o existenci stavby? děkuji. Dřevínek 2.4.2007 19:44:4325.6.2007 12:14:43
Jak povolit kůlnu do 25 m2, kterou chce stavebník postavit na hranici pozemku,který hraničí s místní komunikací? LP 2.4.2007 17:17:24711.4.2007 14:21:08
Rozsah a obsah projektové dokumentace podle příl. č. 1 vyhl. č. 499/2006 Sb.(k ohlášení stavby) Je vůbec možné, aby výkresy základů, půdorysy, řezy mohly být popřípadě v měř. 1:200, a to se zakreslením šachet, průběhu kanálků, se schématickým vyznačením nosných konstrukcí apod.? Ve 1:100 je to nepřehledné a špatně čitelné. Kde ve stavebním (či jiném) zákoně lze najít, že za správnost a proveditelnost PD zodpovídá projektant? Jarka Š. 2.4.2007 13:49:4222.4.2007 15:51:47
Jak povolujete střešní okna a jímky? 1.4.2007 13:57:5132.4.2007 11:28:49
Ohlašuji stavbu RD do 150 m2 a je vydáno územní rozhodnutí. Je k ohlášení stavby třeba znovu doložit doklad o informování vlastníků sousedních pozemků? §104 odst.1 SZ toto požaduje, dle mého názoru, když není vydáno úz. rozhodnutí nebo územní souhlas. Stavební úřad ale požaduje toto doložit i za stavu, kdy cca před dvěma měsíci byli účastníci se stavbou seznámeni. Když oznámení odešlu (dopis s dodejkou) a to se vrátí zpět nevyzvednuto, považuje se toto oznámení jako doručené a účastník řízení se stavbou souhlasí ? Pokud ne, jaká existuje další prokazatelná forma doručení, když se např. osoba dlouhodobě pohybuje na různých neznámých místech v zahraničí. radek 30.3.2007 14:04:2762.4.2007 8:43:44
Dodatečné povolení stavby kůlny - na stavbu byl vydán souhlas stavební komisí při obecním úřadě do 16 m2 včetně souhlasů sousedů, ale stavebník ji provedl větší z jedné strany o 23 m2 a z druhé strany 16 m2 venkovní posezení, po půl roce soused ho nahlásil na stavební úřad, bylo zahájeno řízení o odstranění stavby a zároveň bylo přerušeno, jelikož stavebník požádal o dodatečné povolení a předložil veškeré doklady, jež jsou kladné, nyní úřad kontaktoval stavebníka, ze obec nemá schválený územní plán, takže zatím nemůže vydat rozhodnutí. Kůlna je doplňkovou stavbou k RD na jeho parcele, pro tuto lokalitu nových RD bylo vydáno ÚR a nyní už většina domků je vybudována. Musí opravdu SÚ čekat na schválený územní plán? Nestačí vydané ÚR pro tuto lokalitu? PEPA 30.3.2007 13:17:4521.4.2007 21:40:06
Co říkáte na klimatizační jednotku bytu v bytovém domě?? Dříve jsme nedávali nic, ale teď je to asi zařízení dle § 103 a měl by být územní souhlas. Přišel nám dotaz bytového družstva jak budeme v daném případě postupovat. Kdo ví?? 30.3.2007 10:40:30217.4.2007 14:05:37
Prosím o názory na následující otázku: Lze považovat dřevěný přístřešek ve tvaru šestiúhelníku s otevřeným ohništěm u jedné ze stran, která je vyzděna a je v ní zabudován kouřovod, za stavbu pro rekreaci (ve smaslu § 104 odst. 2 písm. a)? Omar 30.3.2007 7:19:4931.4.2007 21:43:33
Jaký máte názor na posuzování zastavěné plochy objektu pro bydlení v rámci ohlašení § 104 odst 2 písm. a). Stavebník požádal o změnu stavby - nástavbu v části objektu. Zastavěná plocha je dle výpisu z listu vlastnického 980 m2 bez nádvoří. Celý objekt je určen k bydlení. Je možno změnu stavby vzít na ohlášení, když k navrženým úpravám dojde jen v půdorysném rozsahu 130 m2? Jinak budou splněny všechny podmínky stanovené zákonem pro ohlášení. radka 29.3.2007 15:20:0754.4.2007 7:03:15
Kolegové,jaký poplatek stanovujete za spojené územní a stavební povolení na silnoproudé rozvody NN ? BP 29.3.2007 14:30:5521.4.2007 21:49:39
Začátekem prosince 2006 jsem podal žádost - Ohlášení drobné stavby, staveb.úprav a udrž.prací na dokončení zpevněn.ploch kolem RD a výměnu výplně plotu k soused. nemovitosti na obecní úřad.stavební komisi, obec žádost poslední den 30denní lhůty v lednu 2007 předala na stavební úřad, protože staveb.komise na obce zanikla. Od stavebního úřadu do této doby jsem neobdržel žádné stanovisko (je to více jak 40 dnů). Mirek 29.3.2007 14:09:02430.3.2007 8:03:36
Pokud dávám územní souhlas na oplocení, je k tomu zapotřebí doložit stanoviska správců sítí?? Libor 29.3.2007 13:56:3193.4.2007 8:25:02
Stavebník chce realizovat garáž samozřejmě větší jak 25 m2, to by znamenalo ÚR+SP a stavební podnikatel. Možnost by byla - (ÚPI §21) resp. územní souhlas potom ohlášení 104/2/c (stavba dočasná na 3 roky) provedená svépomocí. Následně před skončením 3 let požádá o změnu v užívání stavby a má stavbu trvalou nebo už proběhne snad novela SZ. 29.3.2007 10:06:00230.3.2007 7:59:22
Milí kolegové mám dotaz na váš názor zda je vůbec pro nový SZ závazná vyhláška č. 137/1998 Sb. viz. odpověď UUR k dotazu na bezúplatný přístup k normám ? Karel 29.3.2007 8:29:47425.4.2007 7:43:26
Stavebník chce ubourat verandu, protože se mu trhá, a postavit ji znovu, úplně stejnou, stejná okna, dveře, jen prostě lépe. Do nosných konstrukcí zasahovat nebude¨a ani vzhled nezmění. Je to udržovací práce - §81 odst.3 - nevyžaduje rozh. o změně stavby ani ÚS a násl. 103 odst 1 e? 28.3.2007 23:26:29416.4.2007 10:54:27
Myslíte si, že je možné povolit stavbu rodinného domu v nezastavěném území obce? Obec nemá schválený územní plán, ale na stavbu je vydané pravomocné územní rozhodnutí. Chápu to, že stavba je tedy umístěná a vydání stavebního povolení by nemělo nic bránit, nebo se mýlím? PN 28.3.2007 16:15:14729.3.2007 8:38:45
Plán kontrolních prohlídek - jako projektant se chci poradit jaké prohlídky napsat pro ohlašovaný domek. Je mi jasné že práce máte na úřadech dost, takže by jich mělo být co nejmíň. Základovou spáru vylučuju, protože by se stavba brzdila- obvykle se jeden den hrabe a ráno už přijede mix.Co navrhujete- dík Eva 28.3.2007 9:39:321530.1.2010 8:56:39
Kolegové, jak chápete § 169 odst.3 - Pro územní souhlas se výjimka nepřipouští. Lze to chápat tak, že se v samostatném rozhodnutí povolí výjimka a následně je nutno vydat územní rozhodnutí? Popř. dle odst.5 se řízení spojí? Proč by nešel vydat následně po povolení výjimky územní souhlas? VL 28.3.2007 8:55:27106.4.2007 12:26:51
Vážení, chtěl bych si na svém pozemku 3600m2 u domu postavit částečně zakopanou nádrž (bazén) na vodu sešroubovanou z plechů vítkovických sil o tvaru oválu cca 11 x 6 m, hloubka 1,2m. Tato nádrž bude mimo jiné sloužit i ke koupání. Sdělte mi prosím, jak žádost nejlépe formulovat, případně co všechno bych měl k žádosti doložit. Předem moc děkuji. Zdeněk Krečmer 27.3.2007 21:02:32128.3.2007 7:24:50
Prosím o radu: "ohláška" oplocení které hraničí s míst.komunikací na starém ohláškovém formuláři, co s tím? Myslím, že usnesením odložit nelze, protože podání nejenže nemá náležitosti, ale na ohl. dle NSZ stavbu ani nelze realizovat. Zbývá mi rozhodnutí o zákazu provedení stavby? 27.3.2007 13:45:15528.3.2007 16:46:01
Kolegové, chtěla bych vědět Váš názor, jestli jste s tímto již setkali a jak se to řešili. Ve formuláři"ohlášení staveb" ( příloha č. 1 vyhl.č. 526/2006 Sb. se ohlašují stavby podle § 104 odst. 2 písm. a) až d) SZ. Ale jak budou ohlašovány ostatní stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. e) až písm.o), které tento fotrmulář nuvádí. Jak bude stavebník ohlašovat např. přípojky delší než 50m nebo sjezd z místní komunikace, bude o ně žádat volnou formou, když pro ně předepsaný formulář není nebo si myslítě, že zákonodárcům tyto další "písménka" z ust. § 104 SZ vypadli a máme si je jednoduše do formuláře dopsat? M. Večeřová 27.3.2007 10:22:12427.3.2007 13:04:53
Stavebník má závazné stanovisko orgánu památkové péče k udržovacím pracím na kulturní památce.Konkrétně se jedná o určení druhu a barvy tašek,oplechování z titanzinku a způsobu krytí střechy.Pokud bude možné použít §104 odst.2 písm.h),jaký použít tiskopis,když tiskopis pro ohlášení je možné použít pouze pro stavby podle § 104 odst.2 písm. a) až d)? BP 26.3.2007 17:25:49227.3.2007 13:08:51
Dotaz k §112 odst 1): Chápu dobře že věta "stavební úřad oznámí" znamená vlastně "stavební úřad oznámí doručením písemnosti" a tudíž mám k 10ti denní lhůtě před ústním jednáním připočítat ještě 10 dnů