Česky English Deutsch Francais

Diskuse k novému stavebnímu právu

Tematická skupina: Územně plánovací informace

TémaAutorVloženoPočet příspěvků k tématuPoslení příspěvek k tématu
Prosím Vás, poradíte mi, co se píše do ÚPI k podmínkám vydání územního souhlasu..., Mám tady žádost o stavbu 6 RD četně přípojek, sjezd na komunikaci, vrty atd. Jsme 2. úřad - nemáme vodoprávku ani dopravu. Napadá mě jedině téměř opsat § 96. Poraďte prosím, ještě jsme tady takovou ÚPI ani neviděli. Díky Jan 14.11.2019 9:47:410
Vážení, mám dotaz k žádosti o vydání zavazného stanoviska podle §96b zákona 183/2006 Sb. na umístění rodinného domu. Již dříve byla žadateli vydána Územně plánovací informace kde nad její rámec bylo zděleno že je podmínka vybudování vodovodního řadu pro zásobování plánované stavby na veřejně přístupné komunikace. Můžeme v rámci závazného stanoviska na tomto požadavku trvat a zát ji jako podmínku přestože stavebním plánuje na svém pozemku studnu pro pitnou vodu ? Alan Horký 8.2.2019 13:32:580
Kdo je příslušný vydávat ÚPI dle ust. §21, odst. 1, písm. a) SZ o podmínkách využívání území ... na základě ÚPD? Obecný stavební úřad? To se mi nějak nezdá, soulad s ÚPD teď ve většině případů přece posuzuje ÚÚP (§96b). Co s takovou žádostí o ÚPI obecný SÚ může dělat, myslíte, že ji může postoupit ÚÚP? Na základě čeho? Trochu se bojíme toho, aby se nám zcela zásadně nelišila vydaný ÚPI obecným stavebním úřadem a ZS ÚÚP. Přece jen si nejsme zcela jisti zda zvládneme najít všechny limity a omezení které v ÚPD jsou. calamity-jane 19.10.2018 11:00:39131.10.2018 15:15:16
Prosím, jak zohledňujete v ÚPI odst. 4 ČL. Přechodná ustanovení. Podle našeho názoru se toto týká rozhodně následných řízení. Pokud vydáváme ÚPI u starších územních plánů, kde jsou podmínky typu stavebních čar a pod. jen z hlediska odst. 1 písm. 4) § 21, jak máme upozornit žadatele, že veškerá regulativa projektant a následně stavební úřad nepoužijí. 3.4.2015 7:36:1174.4.2018 17:03:06
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli je dána nějaká lhůta, do které se musí schválit územní plán v obci. Chtěli bychom stavět, ale bohužel to záleží na odsouhlasení nového územního plánu v obci a to už se táhne několik roků a zatím nám není nikdo schopen říct kdy se plán schválí Klára 28.1.2015 17:54:45129.1.2015 7:46:50
Dobrý den. Je-li v územním plánu parcela označená S.lzou je možné na této parcele stavět stavby pro zemědělství konkrétně chov zvířat? Děkuji josef 28.5.2013 22:48:470
Kolegové, prosím o názor, územně plánovací informace se u nás téměř nevyužívá, takže se ptám, jestli je možné vydat i negativní úp. informaci. Zamýšlená stavba je v rozporu s územním plánem sídelního útvaru. Díky. Jarka Š. 14.2.2012 14:44:10115.2.2012 8:16:40
Dobrý den, prosím žádost o UPI byla podána přez datovou schránku bez elektronického podpisu. Budu na toto uplatňovat správní řád § 37?? nebo podání přez datovku nemusí mít podpis??? děkuji za odpovědi bike 13.2.2012 13:58:23214.2.2012 10:10:18
Máte-li prosím někdo něco jako vzor pro vydání UPI, můžete mi poskytnout? Zatím u nás nikdo nechtěl UPI a teď máme žádost o UPI na změnu a přístavbu objektu (sklad + garáž) na rodinný dům. Umístění nesplňuje odstupy, v žádosti stavebník uvádí, že bude žádat o výjimku. J.H. 2.12.2010 7:56:15321.2.2011 16:51:48
prosím o pomoc, hledám rozsudek nejvyššího správního soudu který se týká územně plánovací informace, víte někdo číslo popř. rok rozsudku?? SU 1.11.2010 9:02:2642.2.2011 16:35:52
Jak se díváte na vydávání ÚPI dle písm.d) v obci, která nemá ÚPD? Stavba se nachází v intravilánu vymezeném k 1.9.1966. Tím splňje podmínku - je v zastavěném území. Dle mého názoru by ÚPI neměla být vydána, protože jak může stavební úřad posoudit, že se podmínky v území podstatně nemění. Co vlastně znamená podmínky v území? Jana 14.9.2010 8:09:44114.9.2010 10:33:38
Změna stavby před dokončením - stavebník získal souhlas s provedením ohlášené stavby, ale ještě než začal stavět, zjistil, že jiný typ domu mu jiný dodavatel postaví levněji na stejném místě. Může stavební úřad postupovat podle stavebního zákona §118 odst.4 jako změna ohlášené stavby ? Po dodání nové dokumentace , souhlasu sousedů a kladného vyjádření územáka, je možné vydat souhlas se změnou ohlášené stavby? Mája 22.7.2010 11:14:54222.7.2010 13:20:02
Mám dotaz ohledně vydání ÚPI. Stavitel žádá o ÚPI v obci s vydaným územním plánem. Parcela je v plochách "ostatní", ale v ÚP nejsou pro ostatní plochy daná žádná regulativa. Vůbec o nich není nikde zmínka, jenom jsou zakresleny v grafickém ÚP. V okolí tohoto pozemku se nachází plochy „smíšené obytné zástavby venkovského typu“, „plochy průmyslové a stavební výroby, skladového hospodářství“ a „plochy pro bydlení s možnou živností“. Nevím, zda tedy v takovéto "ostatní" ploše můžu povolit stavbu RD. Bylo by to možné třeba se souhlasem obce? Děkuji za názory. JKM 18.5.2010 9:43:55320.5.2010 8:13:43
zdravim, radi bycho rozdelili pozemek na dve casti v karline. na pozemku je nyni cinzovni dum, na zbytku skladovaci prostory. takze pozemek rozdelit na cast pod domem a pod zbytkem. tak, aby byly prodejni dve casti a ne celek. jak postupovat? a jak na vypocitaji koeficienty zastavenosti? ted je 2,2 na cele ... jaka vsechna vyjadreni potrebujeme a potrebujeme i stanovisko od banky, kdyz je na pozemcih zastava a banka ma i predkupni pravo? dekuji, petra petra 14.5.2010 14:45:09118.5.2010 12:20:32
ÚPI a požárně nebezpečný prostor? Stavebník chce nástavbu RD, která sjednotí až dosud nevzhledný slepenec hmot a mírně zvýší krov. Jinak fasády zůstanou téměř nedotčené, okna budou stejná. A co na to část B žádosti o ÚPI? Je nutné do situace (příloha č.1) kreslit požárně nebezpečný prostor? Vše je o výkladu věty "situační výkres ... se zakreslením požadované změny stavby a změny jejího vlivu na využití území, s vyznačením vazeb a účinků na okolí". Počítat PNB v okamžiku, kdy stavba není vůbec projekčně připravená (je to studie), jde dost těžko. Navíc to samé se přeci řeší v ohlášení stavby, které tak jako tak bude následovat (dům má méně než 150 m2) Lach 13.4.2010 16:42:581215.4.2010 16:10:20
Máte někdo zkušenost se stavěním na Ohlášku a souhlasem sousedů? Náš stav. úřád chce souhlas sousedů, přitom nikde není psáno, že ho musíme mít. V zákoně je psáno, že musíme doložit doklad o tom, že jsme sousedy informovali. Jana 23.8.2009 15:03:491422.5.2019 19:06:50
Máte někdo zkušenosti s exekucemi? Stavebník provedl bez povolení přístavbu truhlárny, na kterou je (včetně pozemků) nařízený exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Lze v takovém případě stavbu dodatečně povolit a má v řízení o odstranění stavby příp. o dodatečném povolení stavby nějaké postavení exekutor? Laďka 28.5.2009 14:46:18527.8.2009 11:19:59
Nahrazuje ÚPI v případě plynové přípojky, která je dlouhá 150m, územní souhlas? Tato přípojka je součástí ohlášení stavby RD, kde RD je jako stavba hlavní. Majka 27.5.2009 14:31:29527.8.2009 9:38:31
Prosím máme zahradu,a rádi bychom stavěli ale nemáme UP slyšeli jsme že stačí souhlas starosty?Máte někdo zkušenost? Lenka 19.5.2009 17:31:02214.4.2010 12:56:34
Dobrý den, podal jsem žádost o UPI, abych se dozvěděl(jedná se o novostavbu RD), zda je možne snížit odstupovou vzdálenost dle §25 odst.5 vyhl. 501/2006 Sb. a jakým způsobem postupovat (vyjímka?, ÚR?, Ohlášení?..), místo toho mi bylo pouze sděleno, že "žádost o ÚR musí mmj. obsahovat stanovisko obce, stanoviska DOSS a správců sítí".. K čemu mi tato UPI je? To jsem si mohl přečíst sám v příloze žádosti. Co tedy má v tomto případě UPI obsahovat? Děkuji za reakce. Petr 14.10.2008 14:39:25314.4.2010 13:13:17
Můžu vydat UPI, když záměr vyžaduje vyjímku ? 8.10.2008 13:12:52314.10.2008 12:46:50
ROZPOR MEZI KATASTREM A ÚZEMNÍM PLÁNEM Pokud je parcela vedena v katastru jako trvalý travní porost, ale v územním plánu je označena jako les s hospodářským využitím, co z toho plyne pro vlastníka? Musí na louce okamžitě vysázet les? Je závazné užívat pozemek v souladu s určením typu pozemku v katastru nebo s územním plánem? A co když někdo koupí stavební parcelu s obytnou stavbou, ale následně zpracovaný a schválený územní plán tuto parcelu označí jako zónu krajinné zeleně. Musí pak vlastník zbourat rodinný domek a osázet celou parcelu náletovými dřevinami? Ladislav Pokorný 4.9.2008 17:36:1625.9.2008 13:32:54
Měl bych dotaz na textovou část zemního planu kde je napsano, že příjeztd k pozemku by měl byt realizován..... Pozemek mám u 2 silnic v mírně svažitém terénu kde komunikace na kterou mě nutí nesplňuje sklon příjezdové čáasti do 10 stupnu. Mam souhlas všech kromě UP. Jde to nějak řešit? Jiří 10.8.2008 19:27:270
Ta věta je zjevně vytržena z kontextu, takže težko soudit celou ÚPI. Nicméně skutková podstata neplatnosti ÚPI, by podle mého názoru, nastala v okamžiku POTVRZENÍ či DOLOŽENÍ předmětné skutečnosti popsané v domněnce. Jarda 8.11.2007 8:15:530
zdravím všechny a rád bych se zeptal na názor ve věci platnosti ÚPI. Byla vydána ÚPI, ve které SÚ z neznámých důvodů napsal tuto větu: "Stavební úřad by spíše mohl domnívat, že některé skutečnostimu mu byly zatajeny." Podle mého názoru se jedná o neplatnou ÚPI s ohledem na znění §139, odst. 4 správního řádu. SÚ tvrdí, že je platná. M 5.11.2007 12:21:46519.12.2007 22:44:59
Vážení kolegové, jaký je váš názor na vyřízení žádosti o UPI , když žadatel ve lhůtě svou žádost nedoplni ale rozhodne se tak učinit třeba za nějakou dobu po SÚ stanovené lhůtě k doplnění (např. týden, měsíc, půl roku ...) Roman 15.6.2007 8:00:2044.10.2007 12:05:34
Opravné prostředky pro územně plánovací informaci § 21 odst. (1) písm. d) ------------------------------------------------------------------------- Jaké jsou možnosti stavebníka domnívajícího se, že jemu vydaná ÚPI o "podmínkách provedení jednoduchých staveb (§ 104 odst. 1) bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu" obsahuje neoprávněné podmínky kladené stavebním úřadem, popř. nesprávné zhodnocení stavebníkova záměru? - Například: - pokud SU neoprávněně (dle stavebníkova názoru) požaduje konkrétní tvar střechy. - pokud SU vytýká zamýšlenému projektu např. výšku stropu na WC, což (dle stavebníka) a) do UPI vůbec nepatří, b) je vytýkáno neprávem, neboť výška stropu WC není v OTP závazně stanovena Martin Kraus 3.5.2007 13:17:05112.7.2007 9:56:36
Vážení nevíte náhodou jak mají vypadat údaje dokladované v příloze k žádosti k bodu XI. o UPI o podmínkách provedení jednoduchých staveb ? Jaká forma , kdo to vypracuje ?? Roman 2.5.2007 15:14:07112.7.2007 9:48:52
Jak se vyjádřit např. k DUR? John 15.3.2007 10:07:36115.3.2007 10:14:44
Může mi někdo odpovědět které konkrétní úřady mají a mohou vydávat UPI dle § 21 odst.1, písm.a ) NSZ. Díky. Roman 7.3.2007 15:26:42527.9.2007 8:29:53
K příspěvku pana Vladimíra. Určitě nelze říci že jde o jednu stavbu ale o soubor staveb z nichž rodinný dům je stavbou hlavní. Součástí stavby rodinného domu by mohla být snad jen ta garáž v případě, že bude součástí nějakého z podlaží (např. suterénu). K otázce povolování. Určitě není nutné projednávat každou stavbu zvlášť. Ve vašem případě by šlo celý soubor staveb projednat v územním řízení nebo zjednodušeném územním řízení. JF 19.2.2007 13:02:55115.6.2007 8:02:14
Prosím o názor na následujícíc otázku: pokud žádost o UPI obsahuje stavby s různými režimy povolování (např. rodinný dům do 150m2, s přípojkami, garáží, oplocením, ČOV) lze na tuto stavbu pohlížet jako jednu (protože vše je součástí jedné stavby rodinného domu ? Pokud ano lze tento případ ohlásit podle § 104 odst.1 ? Nebo je nutné rozdělit výše uvedené na jednotlivé případy ? Vladimír 19.2.2007 9:09:06219.2.2007 15:51:39
Zákon 100/2001 Sb. v praxi na Teplicku na uvedené adrese Zákon 100/2001 Sb. posouzení vlivů na životní prostředí DOLE MÁŠ ADRESU,KDE TEN POŘAD je.... Rozeslat ať všicni vědí co se děje na Teplicku !!! http://www.nova.cz/tvarchiv/?238d=26.01.2007&238m=p&238p=OCI&238v=47226 Kadaňský šnek 6.2.2007 11:11:190
Ví už někdo, jak má konkrétně vypadat územně plánovací informace? opičky 5.2.2007 14:33:31429.3.2007 14:29:56
Na náš odbor padla povinnost (rozhodnutí vedení)podávání ÚPI, a to v celém obsahu § 21. Vzhledem k tomu,že jsme odbor územního rozvoje, pořizujeme územní plány pro naše město a jako obec s rozšířenou působností i pro obce další, ale nežádná rozhodnutí (územní rozhodnutí, stavební povolení apod.)nevydáváme. Stavební úřad po našem odboru vyžaduje ÚPI s tím, že je pro zahájení řízení nezbytná. Rozhodnout na základě situace a vyplněné žádosti o ÚPI o tom, jakým typem řízení by stavba měla projít považujeme pro náš odbor za nesmírně komplikované. Před několika dny jsme se zúčastnili školení stran nového stavebního zákona a tam nám pan ing. arch. Tunka řekl k § 21: " ÚPI bude vždy podávat úřad, jež povede správní řízení" Bohužel jsme tuto informaci nejsme schopni podložit ničím jiným (v zákoně není toto jasně řečeno), než pouhou logikou. 5.2.2007 10:56:08610.5.2018 10:44:42
Pořád debatujeme a sami nevíme zda botel přes 150 m2 pro bydlení na ohlášení ? V Praze je dnes čtyři až pět tisíc lidí bez domova. Pražští bezdomovci budou bydlet na lodi. Najdou je na Vltavě u Karlova mostu. V botelu může přespat 500 lidí bez přístřeší. Kromě postele najdou bezdomovci na lodi také zdravotní službu, jídelnu a sociální pracovníky, kteří jim budou pomáhat s návratem do normálního života. Jan Jouda 31.1.2007 23:13:430
Pořád se okolo toho motáme a stejně mi to není jasné. Musí stavebník podat žádost o ÚPI před žádostí o územní rozhodnutí o umístění stavby??? Nebo je ta jen na něm, zda chce být informován? Protože jsem nikde nenašel(možná jsem blbě hledal), že žádost o územní rozhodnutí by měla být v souladu s ÚPI. O tom, že by žádost měla být v souladu s ÚPI se mluví jen § 104 odst.1. Takže jestli tomu dobře rozumím, tak se ÚPI "natvrdo" vyžaduje jen ve vzoru žádosti - Ohlášení stavby - část. B č.8. Viktor Prchlík 30.1.2007 8:21:1135.2.2007 16:07:34
Vážení kolegové ze stavebních úřadů. Jaké jsou vaše zkušenosti s územně plánovacími informacemi? Momentálně vydávám jednu UPI k záměru realizace stavby zdravotnického zařízení na pozemku v centru města. Ta stavba bude natolik komplikovaná (minimální odstupy - požárně nebezpečný prostor stavby ve vazbě na § 17. odst.5 vyhl. o OTP, řešení dopravy - parkování, stínění okolních staveb, atd.), že abych žadateli dostatečně podrobně a koknrétně sdělil podmínky pro "úspěšné vydání územního rozhodnutí" jak praví jeden duchaplný výklad k novému stavebnímu zákonu, bude UPI tak obsáhlá, že ji bude nutné pravděpodobně vázat do kroužkového hřbetu. Když se budu pohybovat v obecnější rovině, postrádá UPI smysl. Kdo a k čemu proboha do NSZ vymyslel UPI? Jaký by tedy měl být její obsah, nakolik by měla obsahovat konkrétní informace o území a podmínkách umístění stavby a vůbec využití území? Brebta 29.1.2007 14:53:32230.1.2007 10:15:56
Otázka : Je nutná ÚPI , když stavebník přinese rovnou vyplněnou žádost - ohlášení stavby. Podle § 21 se jedná o PŘEDBĚŽNOU informaci !! Dále ve formuláři "ohlášení stavby" v části B bod 8 je uvedeno předložení ÚPI - POKUD JI VYDAL jiný orgán , než stavební úřad, kterému se ohlášení podává. Připadá mi nelogické, když stavebník přinese dobře vyplněnou žádost - ohlášení stavby např.RD a já po něm budu chtít aby zpětně vyplnil územně plánovací dokumentaci a napsal mu k tomu vyjádření. Viktor Prchlík 24.1.2007 8:59:37164.5.2007 23:19:04

Přidat nové téma do diskuse

Jméno:
Email:
Téma:
Z důvodů ochrany proti spamu prosím do následujícího políčka napište text "NOSPAM" (bez mezery):
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 19. 10. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021