Česky English Deutsch Francais

Diskuse k novému stavebnímu právu

Tematická skupina: Stavebně technické informace

TémaAutorVloženoPočet příspěvků k tématuPoslení příspěvek k tématu
Vážení kolegové. Stavebnímu úřadu byla doručena žádost o Dodatečné povolení stavby, ve které stavebník žádá o dodatečné povolení nástavbu domu. Na tuto nástavbu bylo řádně vydáno stavební povolení. Stavebník se však odchýlil od povoleného stavu a to tak, že nepříznivě ovlivnil hladinu oslunění a osvětlení protilehlého domu (ne Praha). Je možné v této situaci udělit nějakou výjimku nebo takovou stavbu vůbec povolit? Jan Malý 3.6.2019 19:36:1514.6.2019 10:16:04
Vážené kolegyně a kolegové, pomocí Systému stavebně technické prevence (SSTP) jsou zjišťovány a evidovány vady, poruchy a havárie staveb. Pro připomenutí ohlašovací povinnosti doporučujeme informovat nejen příslušné osoby při přípravě a provádění staveb, ale i širokou veřejnost, např. při vydávání stavebního povolení, na úřední desce, v místním periodiku apod. Bližší informace naleznete na www.uur.cz HOME > Územní plánování a stavební řád > Stavební řád > Stavebně technická prevence > On-line systém - iSSTP > Oznámení události. DP 6.3.2012 11:03:280
Jen pro informaci - na webových stránkách MMR je umístěna pracovní pomůcka k vyhlášce č. 268/2009 Sb. - seznam českých technických norem. Viz adresa http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Pracovni-pomucka-k-vyhlasce-c--268-2009-Sb---o-tec 27.9.2009 4:53:1951.2.2010 10:51:40
Jaký je váš názor na nově vydanou vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (náhrada za zrušenou vyhlášku č.137/1998 Sb.) a nově vydanou vyhlášku č.269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č.501/2006 Sb, o obecných požadavcích na využívání území? Jaký je váš názor na dosavadní aplikaci vyhlášek č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a vyhlášky č.26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze? Jaký je váš názor na jejich spojení do jedné vyhlášky? Jaký je váš názor na odkazy na normové hodnoty ve vyhláškách? Jaké jsou vaše případné konkrétní připomínky k jednotlivým paragrafům? PDA 15.9.2009 11:01:51299.10.2009 7:53:02
Vážení kolegové! Jaký je váš názor na dosavadní aplikaci vyhlášek: •137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu •369/2001 Sb. o obecných tech.požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace •501/2006Sb. o obecných požadavcích na využívání území Jaký je váš názor na jejich spojení do jedné vyhlášky? Jaký je váš názor na odkazy na normové hodnoty ve vyhláškách? Jaké jsou vaše případné konkrétní připomínky k jednotlivým paragrafům? PDA 7.8.2009 10:19:4292.2.2010 14:13:33
Vážení kolegové, dostáváte nějaká ohlášení o závadách, poruchách nebo haváriích na stavbách? Podle SZ jsou stavebník, stavbyvedoucí, stavební dozor, osoba podnikající ve výstavbě povinni vše oznamovat. Existuje o těchto oznámeních nějaká evidence? Jaký máte názor na systém sledování a vyhodnocování příčin závažných nebo opakujících se vad a poruch na stavbách? DP 6.8.2009 13:20:0143.12.2009 13:07:48
Vážení kolegové, jaké máte zkušenosti s kontrolními prohlídkami staveb? Existuje u vás nějaká centrální evidence těchto prohlídek a kolik jich bývá skutečně provedeno na jedné stavbě? Jaký máte názor na průběh prohlídek, na potřebné údaje do zápisů z nich, následnou evidenci a hlášení? DP 6.8.2009 13:19:0691.2.2010 8:50:00

Přidat nové téma do diskuse

Jméno:
Email:
Téma:
Z důvodů ochrany proti spamu prosím do následujícího políčka napište text "NOSPAM" (bez mezery):
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 19. 10. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021