Česky English Deutsch Francais

Diskuse k novému stavebnímu právu

Tematická skupina: Stavební řád 2011-2013

TémaAutorVloženoPočet příspěvků k tématuPoslení příspěvek k tématu
Hezké mezisvátky všem. Zná někdo způsob, jakým se určuje světlá výška v místnosti s trámovými stropy? Jedinou definici světlé výšky jsem našel ve vyhlášce č. 3/2008 Sb. (oceňovací vyhláška k zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku). Podle přílohy 1: "Světlou výškou podlaží se rozumí svislá vzdálenost mezi horním lícem podlahy a rovinou spodního líce stropu nebo zavěšeného stropního podhledu tohoto podlaží. U trámových stropů s viditelnými trámy se měří po spodní líc podhledu stropu mezi trámy, u stropů klenbových do spodního líce vrcholu klenby. U stropů šikmých se zjišťuje k nejvyššímu bodu zešikmení." Tohle se mi moc nelíbí. Jinak nevím, proč bych se měl řídit vyhláškou pro oceňování, jednak se nemluví o SV místnosti, ale podlaží. Kdybych takto určoval SV, tak by byl v pořádku i strop s podhledem v 2,5m, pod kterým je každého půl metru jeden trám se spodním lícem v 2,1m. Když nenajdu žádný "oficiální" způsob určování SV, tak budu muset okecat, že ji určuju jako výšku volného prostoru bez překážek (snad s výjimkou ojedinělých, tj. jednoho či dvou, průvlaků apod.) LV 27.12.2013 14:16:1093.3.2016 7:38:00
..táhnu to břímě, již od platnosti 183/2006, kraj se nám snaží vnutit názor, že stavba nemůže přesahovat na sousední pozemek, jak koneckonců zní ust. § 23 vyhl.č. 501/2006, ale já si myslím, že pokud stavebník prokáže právo provést stavbu nad sousedním pozemkem, tj. doloží smlouvu se sousedem, pak to naplňuje dikci SZ a zákon má vyšší právní sílu než vyhláška. Dokonce mi to připadá i logické,když můžu u souseda postavit část stavby nebo i celou, proč bych na ni nemohl stavbou přesahovat za předpokladu dispozice občanskoprávního oprávnění tj. smlouvy. Jak se s tím potýkáte u Vás kolegové? P.Š. 17.12.2013 8:15:38143.1.2014 12:51:50
Zdravím kolegy....kdo může vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby, případně pasport? Autorizovaná osoba to být nemusí a nenašel jsem ani jiné požadavky na vzdělání a praxi. Poradíte? 16.12.2013 16:04:15216.12.2013 16:49:46
Kolegové, vyžadujete k ověření pasportu stavby také revize vnitřních instalací a v dokumentaci zakreslení všech rozvodů instalací? Vyhl.č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, příloha č. 7 toto neuvádí. K. 16.12.2013 10:14:21211.4.2020 14:14:29
Jaký správní poplatek byste vybrali za změnu územního souhlasu? Jde o vrchní vedení NN, takže veřejná technická infrastruktura, bylo to řešeno územním souhlasem, teď chtějí změnu vydaného ÚS. Za vydání změny územního rozhodnutí se vybírá polovina sazby, což by bylo 10 000, ale co za změnu územního souhlasu - polovinu z této poloviny? Fakt nevím. Karel 5.12.2013 7:56:5736.12.2013 13:18:30
Kolegové, doufám, že to uvedu dost srozumitelně, ale mám stávající objekt garáže, k němu je přistavěn sklad bez povolení, dále k tomu všemu má být řešena nová přístavba dílny...celé to budeme řešit dodatečným povolením skladu a v tom rovněž povolíme přístavbu dílny a stavební úpravy stávající garáže. Celá stavba bude tedy provozně propojena se stávající garáží, resp. jedná se o její přístavbu, nicméně za účelem zřízení provozovny. Jaký poplatek bude vyměřen za dodatečné povolení přístavby garáže, která bude sloužit po kolaudaci jako provozovna? 2.12.2013 20:51:321916.12.2016 9:21:36
Kolegové, prosím o radu: RD nad 150 m2 (tedy s vydaným stavebním povolení - v tomto případě spojené řízení). Mohu vydat písemný souhlas s užíváním? Měla jsem v této věci jasno, že ano, neboť tato stavba nesplňuje ustanovení §122, ale objevil se i protichůdný názor, že stavební povolení = kolaudační souhlas. Ilona 2.12.2013 13:53:0743.12.2013 14:51:43
Kolegové. Lze podle vás uzavřít veřejnoprávní smlouva na změnu stavby před dokončením, když stavebník chce půdorysně zvětšit stavbu RD do 150m2 tak že přesáhne 150m2? Smlouvou by se tedy měnilo vydané územko a nahradilo stavební povolení. Osobně si myslím že by v tom problém neměl být, ale ze znění § 118 SZ je to celkem slušné dovozování. Další dotaz je poplatek za změnu územka. Položka 17 má změnu i její zjednodušující formu v poznámkách. Dělali by jste tedy čtvrtinu ze základu? Děkuji za názory. V 28.11.2013 17:36:18129.11.2013 7:52:49
U jednosměrné komunikace lze snížit celkovou šířku komunikace na 3,2 m s použitím zálivu nebo výhyben? (domníváme se, že nejmenší šířka veřejného prostranství při jednosměrném provozu je 6,5 m a vyjímku dle nás nelze udělit). E.S. 27.11.2013 7:07:1532.12.2013 8:30:26
Prosím o Váš názor: jak postupovat při povolování zateplování rodinných domů - do 150 m2 postačí ohlášení? a nad 150 m2 podléhá stavba režimu stavebního povolení? Děkuji za Váš názor. Karel 26.11.2013 9:53:592629.11.2013 8:07:00
Dobrý den, prosím o Váš názor: jedná se o žádost o stavební povolení, vlastníkem předmětné nemovitosti je otec a syn. Otec je od dubna pohřešován. Lze v řízení pokračovat a stanovit opatrovníka či řízení přerušit do vydání rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého. Děkuji Jitka P. 13.11.2013 14:22:50327.11.2013 11:14:23
Dobrý den, prosím o Váš názor: jedná se o žádost o stavební povolení, vlastníkem předmětné nemovitosti je otec a syn. Otec je od dubna pohřešován. Lze v řízení pokračovat a stanovit opatrovníka či řízení přerušit do vydání rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého. Děkuji Jitka P. 13.11.2013 14:22:15113.11.2013 15:59:11
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda lze řešit správní delikt dle stavebního zákona formou příkazu dle správního řádu. Je zde nějaký poplatek? Děkuji a přeji krásný den. Petra 11.11.2013 12:29:2253.12.2013 8:22:18
Kolegové prosím jaký poplatek vyměříte za dodatečné povolení stavby přístavba RD do 150 m2.? Díky za radu. Dana 11.11.2013 10:44:51512.11.2013 9:16:22
Dobrý den kolegové, chtěl bych se optat na Váš názor. Známému nepovolili stavbu dvojgaráže 3,5 m od hranice pozemku (od chodníku) z důvodu nedodržení uliční čáry (soused má dům od hranice asi 5m). Abych to upřesnil, tak nesouhlas dala Obec ale stavební úřad to na základě tohoto nepovolí. Přijde mi to jako nesmysl ... Tak prosím o názor. A druhá věc, tak sháním názor na to, když by postavili stavbu do 25 m2 a 2 metry od hranice, tak to nevyžaduje v souladu s § 79 odst. 2 písm o) ... tak stavba nevyžaduje povolení ale uliční čáru také naruší, co vy na tento rozpor? Děkuji za názory Honza 8.11.2013 16:16:53927.11.2013 9:47:43
Dobrý den. Zařízení pro solární ohřev vody (např. na střeše RD). V právní úpravě platné do 31.12.2012 bylo výslovně uvedeno v § 103 odst. 1 písm. b) bod 6. V aktuálně platném SZ už toto zařízení uvedeno není vůbec. Znamená to, že se tím nebudeme zabývat nebo pouze na SP anebo jako stavební úpravy dly typu objektu? omar 7.11.2013 8:03:4517.11.2013 9:02:36
Kolegové, prosím, jakým způsobem řešíte žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby - jako změnu stavby před dokončením? Určitě se to nedotýká práv účastníků. Vydáváte pouhý souhlas nebo rozhodnutí. Dříve jsme dělali pouhým souhlasem. A poplatek by byl asi položka 18 5 nebo 6. Díky za odpovědi. Hanka 6.11.2013 14:13:5857.11.2013 13:23:24
Milí kolegové mám případ, kdy si chce stavebník na pozemku u rodinného domu postavit přístřešek na koně (18 m2) a peru se s tím, zda je tento přístřešek stavbou podmiňující bydlení či nikoliv. Pokud máte s podobnou stavbou zkušenosti prosím o radu popř. na jaké opatření (nejjednodušší způsob)jste takovou stavbu povolili. Děkuji moc. D.O. 6.11.2013 7:59:262519.8.2021 22:06:23
S ohledem na ustanovení § 10 odst. 6 vyhlášky č. 268/2009 Sb. "Každý byt musí mít alespoň jednu záchodovou mísu a jednu koupelnu. U každé samostatné provozní jednotky s pobytovými místnostmi se počet záchodových mís stanoví podle účelu jednotky a počtu jejích uživatelů v souladu s příslušnými normovými hodnotami. Záchod nesmí být přístupný přímo z pobytové místnosti, nebo z obytné místnosti, jde-li o jediný záchod v bytě." Dovozovali byste, že pak bytová jednotka, která má více jak dvě obytné místnosti, může mít společný prostor koupelny a záchodové mísy? Co je to ta "provozní jednotka s pobytovými místnostmi"? Roman 5.11.2013 12:34:251918.9.2021 23:58:26
Nařízení odstranění stavby: Můžete mi prosím někdo poradit? Zahájili jsme NO stavby, účastníkem byl jen stavebník, proběhlo ústní jednání. Stavebník požádal o dodatečné povolení, řízení o OS jsme přerušili, řízení o DP nepovolili, stavebník se odvolal, odvolací orgán naše rozhodnutí potvrdil. Teď bychom měli pokračovat v NO, ale v průběhu dodatečného povolení stavby jsme zjistili, že ve v ochranném pásmu vedení NN, tudíž by měl být účastníkem i vlastník vedení. Dělali byste nové ústní jednání nebo jen novému účastníkovi dali termín k vyjádření a pak všem seznámení s podklady? Opět předpokládáme odvolání. děkuji akrasová 30.10.2013 11:19:2251.11.2013 10:05:00
Prosím o informaci, zda lze na trasu přípojky (např. mezi hlavním vedením a HUP) plynu připojit další přípojku plynu? A lze totéž u elektrické přípojky? Děkuji kolegové. Marie 23.10.2013 10:12:26131.11.2013 11:23:10
Mám na stole projektovou dokumentaci stavby, která byla zpracována před účinností vyhlášky č. 62/2013 Sb. Projektová dokumentace není v pořádku a je nutné ji přepracovat. Měl by mi ji projektant přepracovat již podle nové právní úpravy, tedy novelizované vyhlášky č. 499/2006 Sb. s ohledem na to, že ji de facto dopracoval až po nabytí účinnosti prvně zmíněné vyhlášky? Má to vazbu například i na soulad se stanovisky DOSS, která ještě nebyla ani vydána, a ta co byla, tak byla vydána až po dni zpracování projektové dokumentace... GA 22.10.2013 13:45:142119.11.2013 14:25:34
Doplňuji předchozí dotaz. Na pozemku RD v čistě obytné zástavbě jsou již dvě stavby (autodílny) se samostatnými kolaudacemi o celkové ploše 200 m2. Žadatel chce k jedné přistavět 63m2 až na hranici pozemku jiného RD. Obci zrušil krajský soud ÚP pro chyby v seznámení občanů. Je te možné udělit výjimku? K.Kratochvíl 15.10.2013 12:04:17621.10.2013 11:11:18
Podle vyhlášky č.501/2006 §21 ods.(6) Na pozemku rodinného domu...lze jednu stavbu pro podnikatelskou činnost, odpovídající svými parametry § 104 odst. 2 písm. d) stavebního zákona, není-li z prostorových a provozních důvodů možno zabezpečit uvedené funkce v rodinném domě. Po novelizaci SZ tam písm. d) není uvedeno. Jak mám postupovat? Dík za radu. K.Kratochvíl 15.10.2013 9:08:431419.10.2013 14:28:37
Prosím o názor k níže uvedenému: Na rodinném domě je „elektroměrová,přípojková skříň- HDS“. Vlastník chce "nově" umístit HDS (přeložit) mimo objekt ( cca 1 m ve stávající kabelové trase od stávající HDS). Je nutný postup dle § 79 SZ t.j. nové umístění- územní souhlas nebo se jedná o 79/2 písm. s)- nevyžadující ÚR ani ÚS? Díky. ah 15.10.2013 8:13:58319.10.2013 14:06:21
Vážení kolegové, nemůžeme se shodnout zda opravu střechy vč. výměny krovu na bytovém domě (popř. jiném objektu) může či nemůže provádět živnostník klempíř, pokrývač - který je podle živnostenského zákona stavebním podnikatelem. Kolegové tvrdí, že tuto stavební činnost může provádět pouze firma, která má v předmětu podnikání provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Živnostenský úřad se přiklání k tomu, že tento živnostník může výše uvedenou stavbu provádět. Jak to řešíte Vy? kolega 14.10.2013 14:55:031422.10.2013 14:06:03
Zdravím kolegové, berete jako účastníky st. řízení pro nástavbu střechy BD vlastníky byt. domu (vymezené jednotky)? Žadatelem je společenství, doložili zápis ze schůze, co byt, to jeden podpis. Vlastníkům by pak bylo nutno doručovat do vlastních rukou, je jich opravdu hodně.Díky. 11.10.2013 12:39:511317.10.2013 8:46:47
Řízení o odstranění stavby zahájené podáním žádosti o dodatečné povolení. Oznamujete zahájení tohoto řízení a přerušujete samostatně nebo jedním úkonem. JL 11.10.2013 10:26:191021.10.2013 11:00:26
Dobrý den, jak prosím povolujete výměnu bytového jádra v bytovém domě změna sádrokartonu za Ytong). Opravdu musím obeslat všechny obyvatele a dát poplatek 5000? Díky 9.10.2013 14:40:46910.10.2013 14:03:28
Dobrý den, jakým způsobem obvykle vyřizujete podřezání zdiva (izolace proti zemní vlhkosti)....vyžadujete ohlášení nebo SP z důvodu zásahu do nosných konstrukcí?? 9.10.2013 12:43:34811.10.2013 9:02:00
Dobrý den,lze ukládat blokové pokuty pouze za přestupky v § 179 SZ nebo se vztahuje i na § 178? dušan 8.10.2013 10:36:04515.10.2013 12:40:17
§ 118 Změna stavby před jejím dokončením - je někde stanoveno, jak má vypadat dokumentace k žádosti o tuto změnu? Děkuji za odpovědi Lenka 7.10.2013 15:31:420
Prosím vysvětlit názorně- prakticky první část § 109 písm. d) SZ " vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna". N 4.10.2013 12:09:4147.10.2013 9:17:23
Zdravím, mám laický a spíše teoretický dotaz (a tudíž se omlouvám, jestli nedává moc smysl:) Může být nějak ohrožena stavba postavená na základě platného stavebního povolení a řádně zkoladovaná, pokud je ono stavební povolení v budoucnu z nějakého důvodu napadeno a ve výsledku zrušeno? jakub 3.10.2013 18:54:52108.10.2013 12:55:56
Prosím o radu povoluji garáž, dle § 104 odst.1 písm.d. Musím požadovat stanovisko HZS? P.V 2.10.2013 16:31:5853.10.2013 8:26:24
Srávní poplatek za územní souhlas - kolegové a kolegyně prosím , jedním územním souhlasem budeme povolovat 3 přípojky najednou (elektro, voda, plyn) jaký poplatek vybíráte 3x500 Kč nebo pouze 500 Kč. Děkuji moc za pomoc. D.O. 2.10.2013 13:45:3422.10.2013 17:44:56
Kolegyně a kolegové mám dotaz: Zahájeno řízení o odstranění nepovolených stavebních úprav objektu, resp. navrácení do předchozího stavu, řízení přerušeno do doby rozhodnutí o žádosti o dodatečné povolení, které je také přerušeno s výzvou k doplnění podkladů. Stavebník objekt prodal a co dál s tím? Je nový vlastník právním nástupcem se vším všudy, nebo musím všechna předchozí řízení zastavit, neboť stavebník už není vlastníkem, a zahájit nové řízení o odstranění nepovolených úprav s novým majitelem? Jaké jsou vaše názory? jarka 1.10.2013 11:59:2964.10.2013 15:05:43
Kolegové prosím o názor: Bylo vydáno územní rozhodnutí,ve kterém byla umístěna "nástavba stáv. objektu, zděné stodoly" na "rodinný dům", který měl být na "hranici pozemku" (bez odstupů!). Ale stavebník začal stavět bez povolení. Stodolu odstranil a postavil ve stejném místě dřevostavbu RD.Jsem tedy v režimu § 129. Dodatečné pololení, o které stav. požádal, má účinky změny územního rozhodnutí. Jak byste postupovali ve vazbě na odstupové vzdálenost § 25, které neodpovídají ani teť ani při vydaném ÚR. Jak byste řešili § 25 - odstupy např. výjimku řízením, když stavba stojí, nebo v odůvodnění v dod. pov. nebo odstranění?? Dík ah 26.9.2013 13:36:3464.10.2013 15:14:31
Máte někdo zkušenosti s ústním vyhlášením rozhodnutí. Jak se vůbec v praxi "ústní vyhlášení" provádí, zejména tehdy, kdy mě o to účastník řízení písemně požádá s tím, že se současně vzdá práva na písemné doručení rozhodnutí? Musím takové rozhodnutí vyhlásit ústně přímo před účastníkem řízení nebo rozhodnutí vyhlásím někam "do prostoru"? Pak by pro účastníka řízení bylo více obtěžující ústní vyhlášení než jeho písemné doručení, neboť bych mu určitě na dveře neklepal, ale pěkně bych si ho pozval. GA 18.9.2013 8:59:1357.10.2013 8:18:17
Kolegové,zkuste prosím poradit: Stavebník začal dělat bez povolení stavební úpravy a přístavbu směrem k silnici, nakonec si vyřídil dodatečné povolení. Jedna z podmínek byla, že v určitém temínu po PM DPS provede likvidaci dešťových vod tak, aby nestékaly ze střechy na silnici (okap - požadavek obce). To neudělal a na KP bylo zjištěno, že uvnitř domu opět načerno vyboural a znovu vyzdil nosnou zeď (jiný materiál - původně CP, teď pórobeton) a kompletně vyměnil strop. 1. Předpokládám, že by se změna měla dodatečně povolit, což nejde bez zahájení řízení o NO. Je možné zahájit řízení o NO(tj. odstranění změn oproti PD DPS), když vybourané zdi a původní strop už nejdou vrátit zpět? Nebo máte jiné řešení? (např. odstranit celou stavbu nebo neodstraňovat ani dodatečně nepovolavat nic a k užívání chtít prokázat, že stavba splňuje OTP - asi nesmysl) 2. Protože je stavba prováděná v rozporu s PD DPS, měla by se napsat výzva k okamžitému zastavení stavebních prací. Tím by se ale zablokovalo i provedení okapu požadovaného obcí. Myslíte, že jde zastavit jen část stavby, resp. celou stavbu s výjimkou jedné části? LV 16.9.2013 15:29:3557.10.2013 8:24:40
mmr opět vykouzlilo úsměv na mé tváři - a to jde o ... § 122 Kdy nabývá účinků kolaudační souhlas ? Stavební zákon výslovně stanoví, že územní souhlas (§ 96 odst. 4 SZ), souhlas s ohlášeným stavebním záměrem (§ 106 odst. 2 SZ), souhlas se změnou v užívání stavby (§ 127 odst. 3 SZ) a souhlas s odstraněním stavby (§ 128 odst. 3 SZ) nabývají právních účinků dnem doručení souhlasu žadateli, stavebníkovi, oznamovateli, resp. vlastníkovi stavby. V § 122 SZ, který upravuje kolaudační souhlas, takové výslovné ustanovení není. Čtyři výše zmíněné souhlasy jsou svým charakterem i účinky téměř shodné a kolaudační souhlas se svým charakterem ani účinky od nich zásadně neliší. Z toho lze dovodit, že i kolaudační souhlas nabývá právních účinků dnem jeho doručení stavebníkovi, který o jeho vydání žádal. 12.9.2013 10:57:42618.9.2013 8:10:39
Kolegové prosím o radu, právě jsem našla na stránkách mmr mmj. novou metodiku ohledně povolování v případě změny způsobu vytápění a při té příležitosti se chci poptat, zda je třeba v případě povolování RD závazné stanovisko žp ochrany ovzduší (mám poznámku, že v případě, že bude způsob vytápění jiný než elektrika a tep.čerpadla nad 10 kW, pak je toto stanovisko nutné, ale nemůžu to nikde najít)... 12.9.2013 9:17:56312.9.2013 11:09:53
Musí se občanská sdružení přihlásit do stavebního řízení nebo jsou rovnou účastníky podle § 109? 10.9.2013 14:35:52713.9.2013 10:03:10
Prosím o radu, bylo podané ohlášení odstranění RD, jen žádost bez příloh a poplatku. Po cca 50 dnech (dovolené atd.) výzva k doplnění, ještě před převzetím výzvy RD odstraněn. Obec trvá na řešení, nic netušila, vlastník RD problémový občan-stálý stěžovatel. Jak postupovat? Děkuji. Bohumila Hájková 10.9.2013 7:19:40712.9.2013 7:14:17
Mám žádost o prodloužení stavebního povolení. Původní povolení bylo vydáno v roce 2011 jako společné rozhodnutí pro umístění a povolení stavby. Byla jsem v domnění, že budu postupovat podle § 94a odst.5 SZ a procesně povedu v podstatě řízení o prodloužení stavebního povolení podle 115/4 SZ, tj. oznámení - 10 dní pro vyjádření, a že vypustím účastníky řízení a dotčené orgány, kteří figurovali pro část týkající se umístění stavby. Vzor ve Vitě vygeneroval mi ale pro oznámení zahajení vygeneroval (z typu řízení územní a stavební řízení - vzor pro prodloužení platnosti): Městský úřad …, oznamuje podle § 93 odst. 3 a § 115 odst. 4 stavebního zákona zahájení územního a stavebního řízení spojeného podle § 78 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné ústní jednání se podle § 93 odst. 3 stavebního zákona nekoná a závazná stanoviska, námitky a připomínky lze podat do 15 dnů ode dne doručení,jinak se k nim nepřihlíží. Řídila jsem se logikou, kdy poté co je vydáno stavební povolení (ač současně v jednom společném rozhodnutí), tak že platnost územního rozhodnutí se již neřeší. Musím tedy vést spojené řízení i při prodlužování platnosti stavebního povolení, kdy bylo vydáno jedno rozhodnutí, které však obsahuje zvlášť samostatný výrok, odůvodnění i poučení pro obě povolení nebo mohu řešit prodloužení lhůty formou stavebního řízení podle § 108-115 a Vita mě zmátla?. Tím mě také vyvstává otázka, zda je rozdíl (procesně) při prodloužení platnosti společného rozhodnutí před a po novele SZ? Původně se povolovalo podle správního řádu, nyní podle stavebního...Děkuji za odpovědi a názory. MB 9.9.2013 11:40:12523.9.2013 17:39:43
dělají-li se stavební objekty na ČOV pouze ke stavebnímu řízení, jakým poplatkem se to řídí? Je to 18 f) nebo 18 h) ? Děkuji V.S. 9.9.2013 7:12:4319.9.2013 7:27:19
Prosím radu. Řeším stavební úpravy RD, kdy bylo vydáno dodatečné stavební povolení a v 1.fázi stavebník zadal konkrétní pokrývačské firmě na základě smlouvy o dílo provést výměnu střešní krytiny. Bohužel tato firma-fyzická osoba podnikající (Provádění staveb, jejich změn a odstraňování) položila novou střešní krytinu v rozporu s povolením SÚ, resp. podmínkami památkářů. Následovala výzva ke zjednání nápravy ( odstranění střešní krytiny) podle § 134/2 SZ. V § 134/2 je, že SÚ vyzve podle povahy věci stavebníka; stavbyvedoucího nebo osobu vykonávající stavební dozor anebo vlastníka stavby, aby ve stanovené lhůtě zjednali nápravu. Mohu jej podle § 134/2 nazvat tedy stavebníkem? Lhůtu totiž nesplnil a nevím, podle čeho jej pokutovat? Podle §2/2 c) zase osoba s živnostákem spadá pod stavebního podnikatele...děkuji za vaše názory! MB 3.9.2013 15:52:58229.9.2013 14:35:24
Požaduje ke kolaudaci RD rozbor vody ve studni jako jediný zdroj vody pro RD? Studna byla povolena OŽP. 3.9.2013 11:23:481410.9.2013 8:23:07
Dobrý den, prosím o radu týkající se ustanovení § 171 odst. 3 stavebního zákona. V polovině roku 2012 byla dle § 171 odst. 3 stavebního zákona vlastníkovi stavby vydána výzva k ukončení užívání stavby. Dle tehdejšího znění stavebního zákona se vlastník stavby v případě neuposlechnutí této výzvy nedopustil správního deliktu. Avšak novelou stavebního zákona došlo k rozšíření skutkových podstat správních deliktů a dle § 180 odst. 1 písm. y) stavebního zákona se jedná o správní delikt, za který lze uložit pokutu do výše 200.000,-. Stavební úřad zahájil v roce 2013 řízení o správním deliktu, ač výzva k ukončení užívání dle § 171 odst.3 stavebního zákona byla vydána v polovině roku 2012, a rozhodnutím uložil vlastníkovi pokutu ve výši 200.000,-. Lze takto postupovat? Mgr. Bc. Hamerlíková Michaela 2.9.2013 14:00:1612.9.2013 16:59:08
Dobrý den, prosím o radu, bylo vydáno stavební povolení ještě podle zákona č. 50/1976, terým byla povolena stavba garáže. Stavebník garáž roszšířil bez vědomí stavebního úřadu a nyní požádal o kolaudaci. Na část nepovolené stavby se vydalo dodatečné povolení, ale jak nyní kolaudavat celou stavbu, podle 50/1976 nebo po novu? Šárka Vargová 2.9.2013 9:02:13125.9.2013 12:17:20
Dobrý den vážení.Chtěl bych se zeptat, jestli mám povinnost ohlásit stavebnímu úřadu chybu již schváleného projektu? Projekt je posvěcený dvěma razítky, jak od projektanta, tak od SÚ? Jedná se o to, že na jednom papíře mám výšku celého baráku 9metrů a na druhém 11metrů.Teď mi úřad chce dát pokutu za černou stavbu ,jelikož já to postavil 10m. Co si o tom myslíte? Antonín Malý 28.8.2013 19:34:4092.9.2013 13:12:03
Podle § 77 energetického zákona může být změna způsobu vytápění provedena pouze na základě stavebního řízení. Řešili byste výměnu media (z peletek na hnědé uhlí) v kotli v bytovém domě na stavební povolení? Jedná se podle vás o změnu způsobu vytápění, nebo jen záležitost § 103 odst. 1 písm. d) SZ? Iveta 28.8.2013 17:44:3883.9.2013 12:24:46
Kolegové, prosím o radu, v bytovém domě došlo v technických místnostech(sklepy, kočárkárna apod.) k výměně oken za okna bez možnosti otvírání a objevila se jim tam plíseň. Existuje nějaká norma, vyhláška, která upravuje větrání v těchto prostorách? Díky předem, pokud někdo bude vědět radu (hygiena dá od toho asi ruce pryč). 28.8.2013 9:28:05730.8.2013 16:29:58
A ještě dotaz drazí kolegové. Jak postupujete v případě, že Vám na stole přistane ohlášení stavby jen s částí nutných podkladů. Dle 107 SZ pokud ohlášení není úplné, pak usnesením překlopit do stavebka a vést stavební řízení. O tom žádná. Nicméně není uvedeno kdy překlopit, je tedy důvodný předpoklad, že se tak má učinit okamžitě, jakmile SÚ dojde k závěru, že k ohlášení chybí některé podklady. Jak postupujete, pokud v žádosti není uvedeno tel.číslo, a není jak kontaktovat stavebníka, že by vzal žádost zpět a podal pak až bude vše ok. Postup mi tak stanovuje překlopit do stavebka, stavebko přerušit a stavebníka současně vyzvat k doplnění. Ten pak přijde, vezme stejně žádost zpět, a podá znovu ohlášku. Je to celkem nedomyšlený byrokratický pracný postup. Je možné vyzvat stavebníka již v průbehu ohlášky a zaslat mu dopis ("výzvu") "co se děje" na trvalé bydliště, a počkat na odpověd tak dlouho, aby se stihla 30denní lhůta od podání ohlášky, nebo tento postup je zcela vyloučen. Díky za názory. Mára 21.8.2013 11:22:121225.8.2013 16:29:23
Vážení kolegové dotaz. Jedná se o umělé osvětlení fotbalového hřiště, klasika, tak jak známe z každého stadiónu, jedná se o 4x 15m sloupy v každém rohu hřiště s osvětlovacími lampami, včetně přípojky NN ke každému sloupu. Byla podána žádost o územní souhlas. Po hledání takových staveb na internetu, jsem zjistil, že všechny SÚ takovou stavbu povolujou na stavebko (+uzemko byt povolení byly ještě za "staré" 183/2006. Dle správního řádu chci občanovi vyjít vstříc, ale držet se zákonosti dle stavebního zákona, takže se ptám, zda-li by jste také viděli možnost tuto stavbu napasovat jako 103/1/e/8), veřejné osvětlení včetně stožárů a řídící techniky - je rozpor jestli stavbu posuzovat jako stavbu soukromého klubu, či stavbu, která bude sloužit i veřejnosti (diváci, popř. hráči z řad veřejnosti).... či potencionálně ještě posoudit jako 103/1/e/16) výrobek plnící funkci stavby - technický popis od výrobce osvětlení je doložen, ke stožáru nic nemám, ale je navržen prefabrikovaný kovový. Co myslíte..?:) Mára 21.8.2013 11:11:46625.8.2013 16:19:20
Stavebník chce vystavět opěrnou zeď výšky do 1m ve vzdálenosti 1m od hranice pozemku a současně chce provádět terénní úpravy do 1,5 m výšky a do 300 m2 plochy. Podle § 79 odst. 2 písm. f) a § 80 odst. 3 písm. a) stavebního zákona by tyto stavební záměry nevyžadovaly žádné rozhodnutí nebo jiné opatření z naší strany. Jedná se však o stavby prováděné ve vzdálenosti 1m od sousedního pozemku a tento soused se obává narušení statiky jeho domu (jedná se o celkem svažitou lokalitu). Otázka zní, jaké kompetence v této věci jako stavební úřad máme? Předem vám moc děkuji za postřehy či názory. 21.8.2013 10:58:48327.9.2013 7:25:27
Prosím o radu ohledně poplatku - stavební úpravy bytu v paneláku (více jak 3 byty), kdy půjde mimo jiné i o zásah do nosné stěny a proto budeme vydávat stavební povolení - poplatek vidím na 18 1b a dle pozmámky 2 pak polovinu čili 5000 Kč (méně asi nelze). hp 20.8.2013 6:52:05316.9.2013 9:18:11
Prosím o radu. Řešíme zateplení ZŠ, výměnu oken a kompletní rekonstrukci kotelny (výměna kotle, zbourání spalinové cesty, nové rozvody v kotelně). Stavební povolení nebo jsou to podle §103/1d stavební úpravy. Děkuji. 14.8.2013 16:45:3956.9.2013 8:41:31
Prosím o váš názor. Stavba retenční nádrže přeruší lesní cestu - ta bude proto přeložena. Dotaz zní - který stavební úřad je příslušný přeložku lesní cesty povolit? Nějak se rozcházíme v názorech. Děkuji a hezký den! Ik. Inka 14.8.2013 12:47:02721.8.2013 10:19:24
Zdravím kolegové, existují nějaké kvalifikační nebo jiné požadavky osoby vykonávající technický dozor investora (stavba financovaná z veřejného rozpočtu)? Nebo to může dělat kdokoliv "s živností"? Předem díky za názory. Vojta 12.8.2013 14:15:09118.8.2013 18:37:13
Zase ty zpropadené poplatky ! Poraďte. Přístavba RD do 150m2. Stavebník podal rovnou žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, protože nezískal k ohlášení potřebné souhlasy sousedů. Určili jsme poplatek 1000 - /položka 17 odst.1 / a 5000 / Položka 18, odst.1/. Je to vůbec tak správně ?? PV 12.8.2013 13:35:30615.8.2013 12:36:30
Podle čeho se povolují solární kolektory na ohřev vody umístěné na střeše budovy RD? 7.8.2013 15:47:261425.1.2019 22:06:18
Je možné, aby podal projektant stížnost na stavebníka, že se liší stavebníkův plot oproti projektantova projektu? Je vůbec projektant oprávněn podávat tyto stížnosti, když ani nesousedí s daným stavebníkem? Podle čeho se takovýto problém vůbec řeší? Děkuji V.S. 5.8.2013 14:08:0136.8.2013 7:55:53
Jak informujete občanská sdružení o stavebním řízení? V ozmámení o zahájení řízení nebo nějakou informací předem? 1.8.2013 9:29:2065.8.2013 10:37:25
Kolegové jaký máte názor ... jedná se o rodinný dům o 4 bytových jednotkách s jedním parc. č., kde je celková zastavěná plocha 320 m2. Na jedné části bytu chtějí vlastníci provést nástavbu, výška hřebene zůstane nezměněna. Nemáte někdo zkušenosti a jaký správní poplatek jste dali? Já bych nejraději řešila ÚS a ohl., kde by v TZ byla uvedená zastavěná plocha bytové jednotky.31.7.2013 16:34:0575.8.2013 13:10:44
Změna stavby před dokončením - přístavba verandy, dojde k překročení parametrů(RD nad 150). ÚS a SP? nebo jen SP? 31.7.2013 12:42:12331.7.2013 15:36:52
Dobrý den, vím, že se to tu již před pár lety řešilo, ale přesto vznesu opětovný dotaz :-) Podnět stavebnímu úřadu týkající se reklamní plachty připevněné na oplocení. Stěžovatel uvádí zhoršené rozhledové poměry při průjezdu křižovatkou. Řešili jste podobný případ? Náleží to stavebnímu úřadu (měli bychom řešit rozhled?), nebo to spadá do kompetence silničního správního úřadu? Předem díky za reakce.... 30.7.2013 13:11:2047.8.2013 13:53:58
Ohlašuje se odstranění u dočasné stavby po uplynutí doby dočasnosti? 30.7.2013 9:14:04231.7.2013 7:13:26
Bagrování stávajícího jezera spojené s přemístěním zeminy a písku se povoluje jakým způsobem nebo je zapotřebí pouze vyjádření? Máte s tím někdo nějakou zkušenost prosím? V.S. 29.7.2013 14:10:3931.8.2013 12:07:44
Chtěla bych se vás zeptat jak doručujete účastníkům, vlastníkům soused.pozemku - komunikace, kde jsou sítě atd. Vlastník rozprodal pozemky na stavby RD,ale komunikaci vlastní. Nyní u každého RD má smlouvu o stavbě na jeho pozemku (přípojky) a žádá doručování na modrou, aby mohl zplnomocnit manželku (otce). Posílám na červenou doručenku,do vlast.rukou. Děkuji. HB 26.7.2013 8:06:45430.7.2013 8:54:19
Lze sloučit ÚS s Ohláškou a povolit v tom studnu? Nebo se studna musí povolovat vzlášť (zjednodušeným územkem)? S.E. 17.7.2013 14:23:05326.7.2013 20:49:15
Prosím o radu,zahájila jsem společné územko a stavebko, poslala i občanskému sdružení. Lhůta 15 dní od převzetí, bez ústního jednání.Platí, že pokud se do 8 dnů nepřihlásí, nejsou účastníky? Převzali poslední den a vydání rozhodnutí se tím posune (stavebník samozřejmě spěchá). děkuji HB 17.7.2013 13:37:59518.7.2013 13:54:20
Mám vydaný zákaz užívání změny stavby (v rámci KS). Jak postupovat dál, když je stavebník nečinný, závady bránící užívání stále neodstranil? Předem děkuji. 16.7.2013 13:54:08218.7.2013 7:36:48
kolegové jak řešíte situaci s povolováním plotů, když víte resp. žadatel ví, že souhlasu "sousedů" nedosáhne. Jde mi o povinnost doložit dokumentaci. Když podá dotyčný přímo žádost o rozhodnutí, asi není sporu, že musí doložit dle § 86 odst. 2 SZ dokumentaci pro vydání ÚR, ale když podá žádost o územní souhlas a nedoloží souhlas souseda, překlopím to do ÚŘ a při tomto kroku se již nehovoří např. u plotů o dokumentaci jako povinném dokladu k žádosti (..pokud je to pro posouzení nezbytné vyzve k doplnění...). Tento nepoměr mi připadá podivný, ale zase odpovídá řešení podle starého SZ (50/1976) u staveb na ohlášku. P.Š. 15.7.2013 11:02:20431.7.2013 14:22:04
§ 2 vyhl. 501/2006 Sb. říká, že rodinný dům může mít nejvýše 3 samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví, jako co posoudit dům s jedním bytem a 3 nadzemními podlažími(dům má plochou střechu)?Jako bytový dům? EL 10.7.2013 16:03:12215.7.2013 16:35:26
Dobrý den vespolek, prosím o konzultaci : Objekt k bydlení, v územním plánu popsaný jako "objekt charakterizující místní prostředí a tradici" s podmínkami ochrany (mimo jiné) : zachovat tvar a sklon střech. Majitel vystavěl v jedné části střechy 3 vikýře s pultovou střechou.... Otázka: Mohu rovnou nařídit odtranění resp. uvedení do původního stavu (nelze dodatečně povolit) nebo musím absolvovat zahájení řízení o odstranění s jednáním na místě ??? Mám pocit že by to s ohledem na jednoznačný nesoulad s územním plánem mohlo být bez řízení !? VH 2.7.2013 14:37:30710.7.2013 7:31:59
Kolegové,zapeklitý případ! Vydala jsem dodateč.pov. pro "hospodářský objekt". Teď budu vydávat dodateč.pov. na již provedenou změnu stavby před dok.- vinotéka.Stavebník by chtěl současně i kolaudační souhlas! Sousedé se odvolají!! Můžu udělat jen dodateč.povolení bez kol.souhlasu /bude TO rozhodně do budoucna jednoduší/? Nebo jak zkolaudovat - část. podle starého dodateč.pov. a část v rámci nového dodat.pov? děkuji 26.6.2013 14:07:13327.6.2013 10:37:41
požadujete při řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení nová stanoviska síťařů? 24.6.2013 13:39:06313.8.2013 13:59:20
Setkal se někdo prosím s promlčecí lhůtou po dobu 5 let při ohlášené stavbě? Existuje vůbec nějaká promlčecí lhůta při ohlášce? V.S. 24.6.2013 9:30:29125.6.2013 7:27:34
Kolegové máte někdo zkušenosti s řízením o odstranění stavby po 1.1.2013? Soused upozornil na souseda, který provádí stavbu garáže bez povolení. Proběhlo místní šetření a "černý stavebník" se doznal. Dále zahájíme řízení o odstranění stavby dle 129 odst. 2 a to se zašle pouze tomu kdo provádí černou stavbu? Ten bude chtít dodatečně povolit a pak zahájíme řízení o dodatečném povolení kde už jsou účastníky řízení dle 109 i sousedi. Je to tak? nebo jsou všichni účastníky hned od začátku?Díky za Vaše připomínky A.Z 21.6.2013 16:43:58225.6.2013 8:56:11
Občanské sdružení může požadovat, aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných řízeních......, co znamená zamýšlený zásah? a jak informovat? u řízení je to jasný. Díky za odpověď. 19.6.2013 13:00:58120.6.2013 7:51:29
Nemáte někdo rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 3. dubna 2008, č. j. 27 Co 340/2007-254 (chov papoušků a fretek)? Nemohu ho najít a moc by se mi hodil, děkuji. GA 12.6.2013 9:57:02212.6.2013 16:13:53
Dobrý den, poradte prosím s datovou schránkou. Pokud bylo doruceno 1.1.2013 a dotycny se prihlásil do datové schránky 7.1.2013 počítám lhůtu od 7.1.2013? Je to tak? Výklady se různí, někdo říká den odeslání je dnem doručení jiní, že až po přihlášení. Jak to tedy je? Terez 10.6.2013 20:14:22111.6.2013 8:39:39
Jakým paragrafem se řídí uložení pokuty, když soused nechce na svém pozemku dovolit udržovací práce podle § 141 SZ? V.S. 10.6.2013 16:53:11413.6.2013 8:42:16
existuje formulář pro dodatečné stavební povolení? S.E. 10.6.2013 10:51:220
existuje nějaký formulář pro dodatečné stavební povolení? S.E. 10.6.2013 10:50:49326.7.2013 21:09:14
prosím o radu - mám zemědělskou stavbu, povolovala by se dle § 103, odst. 1 písm. e) bod 2 - tedy by stačil územní souhlas a poplatek k územnímu souhlasu. Vlastník chce dělat změnu stavby - stavební úpravy, kterými bude však zasahovat do nosných konstrukcí stavby - bourání nových dveří na dvůr. Jak to teď posoudit? Nějak se v tom nemůžu zorientovat. A jaký mám vyměřit poplatek? poraďte prosím, díky. J. 7.6.2013 7:32:59410.6.2013 8:43:36
Je v kompetenci stavebního úřadu řešení odrolování skal a sesuvu půdu mezi sousedními pozemky? Nebo to řeší např. životní prostředí? S.E. 5.6.2013 10:30:2236.6.2013 7:30:29
Stavební úpravy stavby do 25 m2, svým charkterem odpovídajícím stavbě uvedené v § 103 odst. 1 písm. e) bodu 1. SZ, kterými dochází ke změně vzhledu stavby nebo k zásahu do nosné konstrukce, nevyžadují stavební povolení ani ohlášení s ohledem na tu skutečnost, že pokud realizace takové stavby nevyžaduje povolení ani ohlášení, pak ani její změna povolení ani ohlášení nevyžaduje (obdobně jak je to u změn ohlašovaných staveb)? GA 5.6.2013 10:16:01107.6.2013 12:42:09
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda lze podat ohlášku s výjimkou současně, či se první musí nechat proběhnout výjimka a až po té podat ohlášku. Děkuji za odpověď J.D. 3.6.2013 16:01:1734.6.2013 12:53:51
Prosím,mám dotaz. Vím, že se ptám "blbě" a dost pozdě od platnosti nového SZ, ale nějak se v tom motám. Kdy se dělá společné územní a stavební řízení vyhláškou ??? Vždycky když je ústní jednání ? Ani zahájení územního řízení vyhláškou mi není jasné.Vím, je tady §87 odst.2, ale když si prohlížím úřední desky jiných stavebních úřadů, přestávám se v tom orientovat. Prosím poraďte . Díky. p.V 29.5.2013 12:14:22629.5.2013 16:43:48
Při ohlášení stavebních úprav dle 104,1,k v bytovém domě, jenž je dle KN ve vlastnictví fyzických osob a byt.družstva má být předložen doklad o právu provedení stavby (smlouva). Když se to týká pouze jednoho bytu ve vlastnictví 1 osoby, musí být smlouva podepsaná všemi vlastníky dle KN? A pak se souhlas s ohlášením stavby posílá všem vlastníkům? J 29.5.2013 11:22:55230.5.2013 12:47:15
Ke stavbě dvougaráže pro nákladní automobyly v občanské vybavenosti se bude vybírat jaký poplatek? A jakým způsobem se tato stavba bude povolovat? Děkuji E.S. 28.5.2013 14:52:33129.5.2013 9:48:04
Povoluji přístavbu zastřešené terasy 3x3m k rodinnému domu. Chcete ke kolaudaci geometrický plán? 28.5.2013 9:50:141725.6.2013 10:38:01
Prodloužení lhůty dle § 118 odst. 6, jakým způsobem řešíte? Dáváte souhlas do SD nebo rozhodnutí na místě + poplatek? souhlas 500,- rozh. 1000,- Děkuji za názory23.5.2013 13:55:10824.5.2013 12:52:32
Vydal jsem stavební povolení na stavební úpravy RD a soused se odvolal. Kraj rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání ve kterém měl onen soused opět stejné námitky. Ty jsem zamítl a vydal nové rozhodnutí Soused se tentokrát neodvolal, neboť si rozhodnutí nevyzvedl ani po výzvě pošty. Jsem tedy připraven využít fikce doručení. Myslíte, že mohu takto postupovat? Prosím o Vaše názory. Omar 23.5.2013 10:08:13619.6.2013 14:23:46
Vážení kolegové rešíme otázku rozhodování o námitkách účastníků řízení ve stavebním řízení, budeme se jimi zabývat pouze v odůvodnění jak je tomu v územním řízení? Dle § 114 odst. (3)SZ stavební úřad rozhodne o námitce občansko-právní povahy, nedojde-li k dohodě, a to by stavební úřad rozhodl ve výroku stavebního povolení? Prosím o sdělení příkladu o jakou námitku občansko-právní povahy, o níž by si mohl stavební úřad učinit úsudek a následně o ní rozhodnout by mohlo jít? Děkuji moc za pomoc popř. sdělení příkladu námitky. D.O. 22.5.2013 14:10:52430.5.2013 9:52:15
Kolegové venkovní, kryté posezení o ploše cca 80 m2 u hotelu, které je třeba dát do pořádku... Dodatečné povolení se souhlasem s užíváním a správní poplatky 20 000+ 10 000,-) dle pol. 18 poznámky 4. Stále uvažuji, kam to posezení napasovat, aby poplatek nebyl tak vysoký...pravděpodobně moje snažení je marné.22.5.2013 8:37:03222.5.2013 15:37:15
Dobrý den, posíláte ÚS s vyznačením účinnosti všem sousedům nebo jen těm, u kterých byl vyžadován souhlas. 21.5.2013 9:32:21322.5.2013 9:40:10
Zdravím, kolegové. Vlastník požádal o odstranění souboru zěmědělských staveb. Zjistil jsem však, že v objektech mají hlášený trvalý pobyt 3 nájemníci. Měl bych řízení přerušit pro předběžnou otázku nebo žádost zamítnout, případně na tento fakt nehledět? Předem díky za jakékoliv postřehy... 20.5.2013 13:39:12821.5.2013 14:02:18
Kolegové, opatření na sousedním pozemku, o které požádá stavebník, berete jako řízení z úřední povinnosti nebo jako návrhové řízení, kde žádostí je zahájeno řízení. Osobně se kloním k první variantě, tj. že se jedná o řízení z moci úřední, stejně jako v případě ostatním nařizovacích řízení, a žádost je jen podnětem. Ale ze st. zákona to přímo nevyplývá. P.Š. 17.5.2013 11:36:3156.6.2013 9:59:40
Potřebuji radu, jak řešit dále popsanou situaci: Jsou dva sousedi, kteří se nemají rádi. Jeden na druhého v současné době u stavebního úřadu žaluje, že si svůj skleník o rozměrech cca 2,8 x 8,0 m postavil zhruba před dvaceti lety bez povolení stavebního úřadu. Dle současně platného SZ se takový skleník nemusí projednávat vůbec (není-li blíže než 2 m od hranice sousedního pozemku). Je nutné vést řízení o dodatečném povolení? A jaké podklady by stavební úřad měl v popsaném případě vyžadovat? Ve stejném rozsahu jako pro stavební povolení? Omar 15.5.2013 16:11:59722.5.2013 17:07:19
poraďte mi, jak se zapisuje odstranění stavby do RUIANu? Zápis do tabulky TEA a pak zrušit oba prvky? p 14.5.2013 14:01:24215.5.2013 12:57:18
Kolegové, zkuste prosím poradit: Při kontrolní prohlídce bylo zjištěno, že stavebník provádí stavbu v rozporu se stavebním povolením. Bylo zahájeno řízení o odstranění stavby a vypsané jednání na místě stavby. Stavebník se omluvil, proto bylo vypsané jednání na jiný termín. Stavebník se opět omluvil (a takto by zřejmě pokračoval donekonečna, pokud bychom ho nechali). Je možné pokračovat v řízení (tzn. seznámit s podklady a nařídit odstranění) i bez jeho přítomnosti na jednání a bez toho, že bychom se dostali do stavby (i když už víme všechno z vykonané kontrolní prohlídky)? akrasová 7.5.2013 7:49:20217.5.2013 11:22:28
Vážení kolegové, prosím o názor ohledně výše správního poplatku za ohlášení stavebních úprav nesměřujících ke změně užívání stavby popř. části stavby rodinného domu do 150 m2. Vybíráte popl. dle pol.č. 18 odst. 3 ( 1000,-) nebo odst. 4 (500,-). Pokud podle odst. 4 - uvádíte v úvodu ohlášení, že povolujete stavební úpravy podle § 104 odst. 2 nebo odst. 1 a 2 SZ? Vita totiž tuto možnost nenabízí, nebo si upravujete tiskopis sami o toto ustanovení? Děkuji D.O. 2.5.2013 8:10:0883.5.2013 14:25:22
Vybíráte nějaký spr.poplatek za kontrol.prohl. stavby při oznámení o záměru započít s užíváním stavby? Dík 30.4.2013 13:55:26130.4.2013 14:30:53
Myslíte, že je nutné při změně užívání rekreační chaty na rodinný dům doložit průkaz energetické náročnosti? MK 29.4.2013 13:48:4473.5.2013 11:04:43
Lze se proti sdělení odvolat? Nebo lze vydat něco proti čemu se notorický stěžovatel nemůže už odvolávat, aby konečně pochopil, že ze stavebního hlediska je vše vyřešené a musí si to vyřešit jinou cestou. Děkuji VS 29.4.2013 9:51:06317.5.2013 11:33:30
Jak doručujete ÚS s vyznačením účinnosti do DS? Nebo z povahy věci nelze do DS a zaslat na poštovní adresu? 25.4.2013 8:25:48530.4.2013 12:21:44
Jaký je rozdíl mezi stavbou, která plní doplňkovou funkci a stavbou podmiňující bydlení? 22.4.2013 15:01:42423.4.2013 9:00:56
Stavebník chce zkrátit lhůtu pro nabytí právní moci stavebního povolení. Je nutné v tomto případě nechat podepsat vzání se odvolání i dotčené orgány? Náš názor je, že ne. Děkujeme za odpověď ES 18.4.2013 14:17:37119.4.2013 7:44:19
Dobrý den, prosím o radu. V roce 2009 bylo vydáno stavebním úřadem územní rozhodnutí na akci s názvem Hřiště. Dané územní rozhodnutí bylo v roce 2011 prodlouženo. Nyní stavebník žádá o stavební povolení, ale z důvodu dotačního titulu se název stavby musí změnit. Jak by se tato situace měla řešit? Děkuji 16.4.2013 14:09:26417.4.2013 13:38:50
Požadujete ke kolaudaci také revizi spalinové cesty, pokud stavebník předložil prohlášení o shodě výrobku komínového systému? 15.4.2013 14:52:55331.10.2013 5:50:31
Dobrý den, prosím o radu, umístění herního prvku na stávajícím obecním hřišti. Hřiště je v nezastavěném území, obec nemá územní plán a rychle potřebuje "nějaký" papír ze stavebního úřadu kvůli dotaci. Doposud jsme na umístění nového herního prvku vydávali územní souhlas (6/2 a) a f), ale to bylo vždy v zast.území. Představa, že bych na umístění 1 koníka vedla územní řízení...nevíte, o co bych se mohla opřít, kdybychom napsali vyjádření, že se třeba vůbec nejedná o stavbu? Děkuji za vaše rady a příp. nápady :) MB 15.4.2013 9:34:55316.4.2013 7:44:37
Kolegové, kam řadíte přístřešky u rodinných domů (2 m od hranice..) - parkovací stání, pergoly... z hlediska umístění stavby? Povolení ani ohlášení snad nevyžadují - výrobky, plnící funkci stavby?! děkuji 15.4.2013 9:29:04218.4.2013 7:19:51
Jak doručovat souhlas s ohlášenou stavbou osobám uvedeným v § 105 odst.1 písm.f), pokud je jich velký počet (víc jak 30)? Je možné jim doručovat veřejnou vyhláškou (správní řád § 144 + 154)? Prosím o názor. V 12.4.2013 10:09:45112.4.2013 12:21:35
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak postupovat v případě přerušeného stavebního řízení s velkým počtem účastníků z důvodu úmrtí jednoho z účastníků a to pokud je již jasný dědic. Musím oznámit pokračování řízení veřejnou vyhláškou (jednání není třeba) a kdy můžu pak vydat stavební povolení. Z těch všech novinek mi jde hlava kolem, že nejsem si už v ničem jistá. Děkuji za odpovědi. 9.4.2013 14:35:19310.4.2013 8:25:30
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak postupovat v případě zahájení prodloužení stavebního povolení s velkým počtem účastníků. Kterým účastníkům bude zahájení řízení oznámeno vyhláškou, a kteří účastníci obdrží dokument formou doručenky. Dále bych se chtěla zeptat, jak budou účastníci označeni. Zda bude vypsána celá jejich adresa nebo pouze č. pozemků. Předem moc děkuji za odpovědi. Zahájení řízení s velkým počtem účastníků 9.4.2013 9:58:1919.4.2013 10:35:51
Zdravím všechny diskutující. Myslíte, že typový rodinný dům Chico se hodí do typicky venkovské zástavby? Jakým způsobem posoudit soulad s požadavky na ochranu architektonických hodnot v území? 9.4.2013 9:42:01310.4.2013 8:39:33
Kolegové - mám RD do 150 m2 a garáž 36 m2. Můžu na TO vůbec podepsat veřejnoprávní smlouvu o umístění a provedení stavby? Jaký poplatek vybrat? Děkuji!!! 8.4.2013 15:35:3069.4.2013 14:25:43
V jakém předpisu je výslovně zakázáno používat azbest jako stavební materiál? 4.4.2013 10:12:4138.4.2013 11:02:11
Dobrý den, je vydáno územní rozhodnutí pro řadovou garáž, přístřešky na auta, bytový dům atd., na BD je pravomocné SP. Nyní stavebník žádá o změnu stavby před dokončením na BD (úprava dispozice...), řad. garáž a zmíněné přístřešky. Poslední dvě stavby ale nikdy nebyly stavebně povoleny ani o SP nebylo požádáno. Je možné je touto změnou st. před dok. povolit další dva samostatné objekty jako součást areálu nebo je třeba žádat o stavební povolení, samozřejmě jedno pro oba objekty? 4.4.2013 9:42:4824.4.2013 10:32:42
Dobrý den, na pozemku (zahradě) u RD (stejné parc. číslo) chci umístit sklad zahradního nářadí na hranici pozemku se sousedem. Souhlas s umístěním od souseda je. Je nutné povolit i výjimku z umístění??? Ve stěně na hranici pozemku není žádný stavební otvor. Nebo postačí pouze územní souhlas?? Díky za pomoc. LB 4.4.2013 8:52:41611.4.2013 21:46:36
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je autorizovaný technik oprávněný kreslit PD pro rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci? Podle mě ze zákona 360/1992 vyplívá, že by autorizovaný technik mohl kreslit pouze stavby podle § 104, zákona 183/2006, tedy jen stavby na ohlášení, kromě písmene a). ... Jakub 2.4.2013 14:20:43526.4.2013 10:58:16
Je-li běžící ohlašovaná stavba, lze k tomu povolit změnu stavby před dokončením s vyjímkou? Z. 28.3.2013 8:54:28529.3.2013 13:33:45
Je-li umístěna odpadní jímka 1 m od hranice pozemku, je třeba dělat vyjímku či nikoli? M. 28.3.2013 7:58:520
Můžete někdo poradit co znamena pojem stavby podminujici bydleni? Stavebník chce jen jakýsi přístřešek pro automobil vedle rodinného domu a jelikoz nesplni 2m zada o vyjimku, ale jde o to jestli je to na paragraf 25 odst. 2 nebo odst.5? Dle me odstavec 5 protoze odstavec 2 je pouze na vzdalenost mezi rodinnymi domy. Chapu to tak spravne? Dekuji za Vase nazory Landoš 26.3.2013 17:45:3552.4.2013 12:00:26
Prosím o názor, lze fotovoltaické panely (výkon 19,5 kW) na střeše obchodní provozovny podřadit pod § 103 odst. 1 písm. e) bod 9 SZ ? N 26.3.2013 14:18:48229.3.2013 9:49:07
Je-li stavba umístěna metr od hranice pozemku a sousední pozemek je stejného majitele, tak je potřeba řešit vyjímku či nikoliv? Děkuji za odpověď V. 26.3.2013 9:28:111025.6.2013 10:48:09
Garáž do 25 m2 se podle § 79 odst. 2 písm. o) nepovoluje? A nebo se povoluje na ÚS, ohlášku či jiného povolení? A garáž nad 25 m2 se povoluje jakým způsobem? 26.3.2013 9:24:19126.3.2013 13:09:34
Kolegové, povolujete lešení pro opravu fasády? Před novelou jsme řešili dle § 79 odst. 3 písm. j - přenosné kce do 30 dnů na pozemku, tedy bez ničeho, jen zábor veřejného prostr. 25.3.2013 16:39:24327.3.2013 13:00:02
Kolegové, dobrali jste se už někdo toho, jak je to po novele SZ s vedením technického zařízení uvnitř budov, popř. i jejich rekonstrukcemi? JR 25.3.2013 15:15:54426.3.2013 13:40:38
Jak povolit LPG čerpací stanici? a Jak posoudit o jakou stavbu se jedná: je to občanská vybavenost? Díky 25.3.2013 14:10:330
Dobrý den, kolegové nemáte někdo zkušenosti s výkonem rozhodnutí na nepeněžité plnění. Jedná se mi o provedení nezbytných úprav na stavbě, navíc u které není znám vlastník. Takže to zase bude muset přes opatrovníka. Řízení o nařízení nezb. úprav,které jsem vydal je ukončené, rozhodnutí pravomocné, termín pro provedení pominul a nic nebylo provedeno. Původně jsem počítal, že to postoupím soudu, ale po konzultaci s naším KÚ jsem byl vyveden z omylu a musím se s tím prý poprat sám. Pročítal jsem si k tomu i metodický pokyn ve stav. správní praxi, k tomu také SŘ, ale to je stejně čůro. To je tak na právníka. Nemáte s tím někdo zkušenosti, že by jste mi postoupil nějaké vzory a kuchařku, jak se s tím poprat? Děkuji za ochotu 25.3.2013 11:17:24329.3.2013 11:20:33
Dobrý den, kolegové, jak řešíte zateplení bytových domů? Pokud na stavební povolení, požadujete 75% nebo 100% souhlas dle ZOVB? Je to řízeno pouze změnou vzhledu (což je subjektivní) nebo jste narazili další úskalí? Objevují se požadavky na ověřené podpisy ze schůzí, netuším z čeho to vychází (už jsme probírali u zásahů do nos. kcí v bytech). Díky všem za názory a čas. TK 22.3.2013 7:48:21327.3.2013 8:59:49
Vydáváte v řízení o dodatečném povolení stavby, resp. před ústním jednáním usnesení dle §54 SŘ, když je ohledání na místě povinné? V 21.3.2013 7:40:14422.3.2013 13:02:31
Kolegové dotaz, prosím o zkušenosti. Máme zkolaudovanou stavbu provozovny cca 30 let starou, která nebyla však po delší dobu užívána. Nynější vlastník hodlá započít s jejím užíváním. Ptáme se. Do jaké míry můžeme jako stavební úřad požadovat předpoložení periodických revizí (komíny, elektro, plyn aj.), kterémi prokáže vlastník, že stavbu lze bezpečně užívat. Prosíme nějaké odkazy na konkrétní ustanovení.Jinak bych je nepožadoval, ale máme případ k řešení na podněty právníků. Díky za odpověď. 20.3.2013 10:49:04722.3.2013 11:13:09
V loňském roce byla zahájena stavba, která podle novely nevyžaduje žádné umístění ani povolení.Ještě vloni bylo zahájeno řízení o odstranění této stavby a řízení o dodatečném povolení.Rozhodnutí dosud nebyla vydána. Máte nějaké zkušenosti co s tím? Ukončit řízení? Díky 20.3.2013 10:00:27620.3.2013 17:21:42
Jaká je maximální zastavěnost pozemku u RD není-li stanovená v územním plánu? Podle jaké zákona či vyhlášky se to bere? S. 20.3.2013 9:21:40120.3.2013 9:37:30
Jak "kolaudujete" po novém část stavby? Děláte striktně zbytečně složité předčasné užívání(řízením) nebo jenom potvrdíte užívání např. pouze 1.N.P. objektu (za splnění podmínek atd.) 19.3.2013 14:30:21620.3.2013 13:16:44
Mám doplňk. stavbu k RD ve dvoře, navrženou do hranice pozemku.. Jde o stavbu v souvislé řad. zástavbě, pozemek je úzký (cca 15m?!)a stavba bude přistavěna ke štítové stěně stavby na soused.pozemku... Děláte vyjímky - nebo by se dal použít § 25 odst.6 vyhl.501? Už mám takových případů víc, ptám se kvůli "ne malému" poplatku... 19.3.2013 14:10:52320.3.2013 16:11:45
Kolegové, jak byste po novele řešili změnu st. před dok. -RD, na který bylo vydáno ohlášení (jde o konstrukční změnu štít.stěny a vynechání stropu v průjezdu). Na RD je zástavní právo...Vyžadujete souhlas banky? Dělat TO na rozhodnutí a vzít banku mezi účastníky mě přijde hloupé (když na celou stavbu bylo ohlášení..)Děkuji! 19.3.2013 13:46:56220.3.2013 11:28:37
Dobrý den, kolegové, prosím o Vaše názory a rady: Vydala jsem SP na stavbu(RD s prostory na podnikání do 50m čtver.); stavebník realizoval, oznámil zahájení užívání stavby, provedla jsem ZKPS, poté, co jsem zjistila skutečný stav, jsem zakázala užívání stavby, protože stavebník provedl stavbu v rozporu s vydaným SP. Stavebník tedy přepracoval původní PD a požádal o povolení změny stavby před jejím dokončením. A zde nevím, jak správně v souladu se SZ povolit? Povolit užívání stavby podle vypracované PD sktečného provedení? A nějak ty zrealizované změny popsat a odůvodnit? Moc děkuji z Vaše názory. Janka 18.3.2013 9:57:31218.3.2013 14:22:10
Kolegové, prosím o radu týkající se zkušebního provozu. V lednu požádal stavebník o zkušební provoz, který jsem zahájila. Také proběhla kontrolní prohlídka. Také veškeré souhlasy a závazná stanoviska od DO mám, avšak mi chybí některé revize, které m stavebník doposud nedoložil (převážně revize týkající se kotelen). Jak mám v této situaci pokračovat? Mohu toto řízení přerušit a vyzvat stavebníka o doplnění podkladů? Děkuji moc. Helena 17.3.2013 20:59:37318.3.2013 8:57:26
Kolegové, zkuste mi, prosím poradit: Mám vydané rozhodnutí - povolení změny stavby před dokončením (bez ústního jednání a místního šetření), které ještě nenabylo právní moc, a stavebník si již podal žádost o kolaudaci (st. povolení vydáno v r. 2000), ve které uvedl, že stavba je provedena dle schválené PD změny stavby před dokončením. Tzn. že provedl změnu v době, kdy ještě nebyla povolená. Měla bych provést kontrolní prohlídku a zahájit řízení o odstranění stavby, ale co s vydaným povolením změny, které brzo nabyde právní moc? Pak nastane situace, že stavebník sice stavbu (změnu) provedl v době, kdy nebyla povolena, ale po nabytí PM povolení změny stavby tato změna povolena bude. Změny jsou takového rozsahu, že je nelze provést v krátkém časovém úseku, takže je pravděpodobné, že byly prováděny už před vydáním povolení změny stavby. Akrasová 14.3.2013 15:18:53515.3.2013 13:21:49
Kolegové, kam by jste zařadili stavbu dvou přístřešků pro skot ze tří stran uzavřený se sedlovou střechou, každy 290m2 zastavěné plochy .Bude potřebovat stavební povolení a územní rozhodnutí nebo se dá řešit jen na US nebo UR bez stavebního povolení a ohlášení dle §103 ods.2) A jaké se vyměří poplatky? Blanka 12.3.2013 11:07:12613.3.2013 12:24:58
Dobrý den, jak řešíte vybírání správních poplatků (po novele)- stavební úpravy a přístavba rekreačního objektu do 150 m2 a nová žumpa. Budu vydávat ÚS a stavební povolení (vybrat za objekt poplatek i žumpu zvlášť)? Prosím o Vaše názory a zkušenosti. Pavla 8.3.2013 13:54:51413.3.2013 8:08:36
Naše obec chce po stavebním úřadu, aby řešil situaci ohledně jedné chátrající budovy. Zřejmě to vyústí v nařízení nutných zabezpečovacích prací a následně nařízení odstranění. Nepočítá se s tím že by to vlastníci (9 „nepřizpůsobivých“) provedli, takže výkon rozhodnutí by provedla obec. Jen mám problém – jeden z vlastníků je 3 roky po smrti. Můžu takové nařizovací rozhodnutí vydat vůči osmi + opatrovníkovi potencionálních dědiců toho mrtvého? Vyřízení dědictví se může ještě táhnout (dotaz na soud už jsem teda poslala) a ten dům je docela nebezpečný. Díky za případné názory :-) M 8.3.2013 8:38:3618.3.2013 13:56:34
Zdravím kolegové a máme to zde opět. Oplocení pozemku. Sousedé již oplocení mají a zrovna jak na potvoru chce stavebník prostředního rodinného domu oplocení ale svoje. To znamená dva ploty vedle sebe. Máte na to nějaký názor? samozřejmě by si představoval neprůhledný do výšky 2 metrů. Předpokládám, že buuď na územní souhlas nebo územní řízení. Jen jsem nenašel zda novela stavebního zákona upravuje nějak výšku či jiná specifika. Je vůbec praktické mít dva ploty vedle sebe? Děkuji za každý názor Plůtek 6.3.2013 16:20:52712.3.2013 15:35:24
Mám dotaz: dá se tepelné čerpadlo tvořené venkovní vzduchovou jednotkou umístěnou na pozemku vedle budovy zařadit pod "něco" v § 103 stavebního zákona? Před novelou jsme to posuzovali jako vnitřní domovní technické zařízení stavby dle § 103 odst.1 písm.b ) bod č.2, ale teď nevíme. Díky 5.3.2013 11:01:15127.3.2013 7:59:05
Jak povolujete stavbu garáže nad 25 m2 a do 50 m2? US+ohlášení? 4.3.2013 16:42:3157.3.2013 14:05:40
jak vyřešit situaci, když na katastru je v mapě rok 1910-1943 RD s přístavbou do dvorní části postavenou jako součást rd pěkně spolu dočervena vybarvenou a najednou se tam vyskytuje stavba 3*delší a o kus širší a navíc se jedná pouze o obrys stavby, která neni nijak definovaná....rd,garáž.nic jen obrys.Vlastní rd se objevuje jen uliční část bez dvorní.Soused dokazuje snímky situaček v jednotlivých letech a změna tam je až po roce 1973 a namítá že jde o černou stavbu , po kontrole na místě samém vlastník tvrdí že jde o stávající stav pro bydlení ,ale doklady o tom nemá,jsou tam pokoje, koupelna wc.Podle mě je to černá stavba,rd je přitom v rodině jako majetek od prvopočátku.V archivu žádné povolení s přestavbou dvorního křídla nemáme.Tak ještě prohledat městský archiv a když nic, jako že asi ne, tak pasport, nebo zahájit řízení o odstranění nepovolené stavby? mruk 1.3.2013 12:56:3414.3.2013 7:31:13
jak vyřešit situaci, když na katastru je v mapě rok 1910-1943 RD s přístavbou do dvorní části postavenou jako součást rd a najednou se tam vyskytuje stavba 3*delší a o kus širší a navíc se jedná pouze o obrys stavby, která neni nijak definovaná....rd,garáž.nic jen obrys.Soused dokazuje snímky situaček v jednotlivých letech a změna tam je až po roce 1973 a namítá že nejde o stavbu pro bydlení, po kontrole na míastě samém stavebník tvrdí že jde o stávající stavpro bydlení , pokeje, koupelna wc.Podle mě je to černá stavba,rd je přitom v rodině jako majetek od prvopočátku. mruk 1.3.2013 12:43:590
Dobrý den, kolegové, řeším vestavbu patra v bytě pod pultovou střechou (velká světlá výška), v domě jsou vymezené jednotky dle ZOVB, vznikne nová místnost, ne však na úkor spol. částí domu, je nutná smlouva o výstavbě dle ZOVB nebo se výměra nové místnosti nezapočítá do výměry bytu? Díky za vaše názory. TK 1.3.2013 9:22:3965.3.2013 14:57:52
Dobrý den, už někdo z Vás dělal společný souhlas (územní souhlas + ohlášení stavby). jedná se mi o to, jestli se do souhlasu uvádějí podmínky pro provádění. A jestli používáte vzor z Vity. Děkuji Jirina 26.2.2013 12:39:1581.3.2013 13:03:20
Jurta je brána jako stavba, nebo jako jiné zařízení (mobilní, drobná stavba....) je potřeba na stavbu jurty povolení, ohlášení? V 26.2.2013 9:43:02126.2.2013 14:05:28
Máte někdo osobní zkušenost s povolováním tzv.lesních mateřských školek,jedná se o umístění zázemí - klubovny,WC, např. formou umístění obytných kontejnerů (buněk).Existuje již nějaká platná legislativa,jaké jsou hygienické normy pro toto zařízení.Děkuji za radu. H. 26.2.2013 9:23:070
prodím o radu jak povolit vrty (60m) pro tepelné čerpadlo? Dle mne by stačilo pouze UR nebo US a stavebko není třeba. Povoluji po staru dle SZ před novelou a použil bych § 103 odst. 1 písm. b) bod 6. SZ bikemarty 26.2.2013 8:59:2091.3.2013 11:06:50
Po novele přerušujete stavební řízení s výzvou k doplnění pouze podle § 111 odst. 3 stavebního zákona nebo uvádíte k přerušení též § 64 odst. 1a) správního řádu? Hlasuji pro řešení A, ale kolegyně se mnou nesouhlasí s tím, že přerušení je usnesením podle správního řádu. Domnívám se, že text odst. 3 § 111 je přece jasný - vyzve a přeruší. Jaký je názor ostatních stavebních úřadů? nováček 25.2.2013 16:25:16225.2.2013 17:05:34
Dobrý den,narazil jsem na problém s aplikací § 177- zaplavení území (průmysl, komunikace, sklady) o ploše několika km2 se dá zabránit stavbou provizorní hráze délky cca 100 m. Na to se dá podle mne § 177 užít. Nevím, ale, jak se zachovat při vydání souhlasu s touto hrází, když vím, že vlastník pozemku s tím nesouhlasí. Ve všech mně známých předpisech ( o IZS, o krizovém řízení, vodní zákon,..) je možný vstup na pozemek, ale nikoliv zřizování staveb. Máte někdo zkušenost? Náš nadřízený orgán si též neví rady. Napadá mě stavbu povolit s tím, že postup podle § 177 nevyžaduje doložit vztah k pozemku, ale sám cítím, že to nemá logiku (ochrana vlastnických práv....). petrs 25.2.2013 9:21:06125.2.2013 13:27:35
Dobrý den, zprvu omlouvám se za tento dotaz začátečnice a chtěla bych vás požádat a dotázat se, podle jakého ustanovení mohu znovu sezvat osoby zúčastněné při provedené kontrolní prohlídce, při které byl řešen vhodný návrh řešení provedení udržovacích prací na stavbě. Jeden ze zúčastněných dodatečně navrhl další způsob, jakým by mohla být údržba vhodně provedena a potřebovala bych toto projednat v kanceláři se všemi zúčastněnými z kontrolní prohlídky. Děkuji. Lenka 22.2.2013 8:14:11125.2.2013 15:49:32
Kolegové,řešíte zateplování paneláků na stavební povolení tj. posuzujete, že se jedná o stavební úpravy, jejichž provedení může negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby nebo nevyžadujete nic s tím, že to nemůže negativně ovlivnit PB (např. při situaci,že stavebník disponuje souhlasným stanoviskem hasičů). Náš kraj razí druhou variantu bez povolení, ale hasiči prý celorepublikově první. P.S 21.2.2013 11:48:30727.2.2013 7:02:52
Jak povolujete plynofikaci RD? Dosud pevná paliva, nově plynový kotel. Na územní souhlas § 103, odst. 1, písm e) bod 10? j 20.2.2013 9:09:00120.2.2013 12:53:14
Dobrý den. Chtěl bych Vás poprosit o radu. Na cca 1 ha (orná půda) pěstujeme zeleninu a plánujeme chov ovcí, pozemek přes polní cestu sousedí se zastavitelným územím, obec má územní plán. Naštěstí nám loni obec povolila pozemek oplotit na (srnkám naše biozeleninka moc chutná). V územním plánu obce jsou jako přípustné využití orné půdy zapsány mimo jiné i „stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území“ a loni nám při nezávazném rozhovoru na našem SU slíbili, že by nebyl problém tam povolit stavbu stodoly-skladu zeleniny. Také na příslušném odboru územního plánování na MěÚ nadřazeného našemu SU se zemědělskou stavbou nemají problém. Problém nastal na našem SU, když tam zjistili, že v UP je pozemek veden jako územní rezeva (PÚR – územní rezerva pro funkci bydlení). Díky tomu tam stavbu pro zemědělství nemohou povolit. Přitom jsme letos požádali zastupitelsvo o změnu UP pro náš pozenek na „BYDLENÍ - VENKOVSKÉHO TYPU“, kde se stavbou stodoly počítá jako součástí příslušenství k RD, celé to bude ale trvat cca 1,5 roku. Chci se zeptat, zda není nějaká možnost povolit stodolu jako dočasnou stavbu a v případě, že by po změně UP tam stodola nebyla přípustná (což nepředpokládáme-sami si změnu UP budeme platit), tak bychom ji museli odstranit. Ještě poddotaz – kolik by letos stálo povolení na tu případnou stodolu či plot ? Když jsem se díval na ty nové ceny, tak se mi protáčely panenky. Loni jsme za povolení plotu na UR dali tisícovku. Karel 20.2.2013 8:43:351428.9.2018 15:06:28
Kolegové, technická záležitost: nemůžu nikde najít, zda musí mít RD (dřevostavba) v řadové zástavbě svou vlastní štítovou zeď - jde o zeď v části krytého stání, kde byly u štítové stěny sousedního RD postaveny pouze ŽB sloupy. Štítová zeď povolena byla, stavebník nepostavil a je s tím problém... Vím, že z požárního hlediska to v pořádku nebude ale jde mi ještě o hledisko konstrukční. Děkuji 19.2.2013 12:26:47120.2.2013 11:23:38
Přátelé, už jste někdo vydávali souhlas podle § 106 po novele s "přiměřeným použitím" § 115 odst. 1? Jak tomu rozumíte? To budeme stanovovat podmínky a třeba i kolaudační souhlas jako u stavebka? jarka 18.2.2013 16:29:14721.2.2013 10:05:51
Dobrý den kolegové, prosím o radu - byl nám podán podnět- žádost nařízení odstranění stavby na cizím pozemku. Vlastník pozemku chce nechat odstranit tuto, patrně černou stavbu (kolna), kterou dle naší kontrolní prohlídky vybudovali vlastníci sousedního pozemku a nemovitosti a to před více jak 20ti lety, ale již nežijí a vlastníky jsou jejich děti....čili stavba vznikla někdy v 80 letech a nyní jsme tlačeni do vydání rozhodnutí o odstranění stavby....jsme oprávněni ji nařídit...a komu...navíc je problém komunikační, protože onen soused(jedno z dětí) je po těžké autonehodě a na jednání se nedostavil, ale je pravda, že stavbu evidentně užívá....a ochota se nějak vyrovnat z obou stran je asi nulová....ještě jsme je vyzvali k předložení dokladů, že stavba byla povolena, ale nic nedoložili, takže se tedy jedná opravdu asi o stavbu nepovolenou, ale zároveň o stavbu neoprávněnou, což by měl řešit soud..... 18.2.2013 12:51:4821.3.2013 12:16:54
Dobrý den, prosím o radu, když chci udělat v nosné zdi stavební otvor, zprávu od statika mám a otvor povolil. Jedná se o 4patrový panelový dům. Teď nás čeká vyřizování stavebního povolení. Na stavebním úřadu nám nebyli schopni poradit co máme doložit a co ne, odkázali nás na vyhlášku, které já jako laik moc nerozumím. Nevím tedy které dotčené orgány oslovit. Souhlasy sousedů po nás chtějí notářsky ověřit, je to možné? Vím, kam mě všichni pošlou, když je budu chtít někde tahat. Prosím o jakoukoliv radu. Děkuji Eva Hubena 14.2.2013 14:30:23920.2.2013 16:36:31
Kolegové prosím poraďte. Budu zahajovat společné územní a stavení řízení podle § 94a. Nikde v tomto paragrafu jsem nenašel, že by měl žadatel vyvěsit informaci o svém záměru. pohrávám si i s myšlenkou, že upustím od ústního jednání a dám na námitky případně 20 dní a obešlu účastníky územního a stavebního. Po této lhůtě a počkání na případné námitky vydám spojené rozhodnutí. Je to takto správně? Děkuji moc Kolous 13.2.2013 13:55:59920.2.2013 11:38:06
Jak posuzujete výměnu stř. krytiny krovů na RD? Stavební úpravy nebo udrž.práce? Využití - půda - zůstane zachováno. Nemůžem se shodnout, protože výměnou krovů ke st.úpravám nedojde, podle §103 odst. 1c na udrž práce není třeba ohl., SP a podle výkladu ani umístění, takže nic a to se nám taky nezdá. Jana 13.2.2013 13:42:321114.2.2013 13:37:58
Dobrý den,mám podvozek s maringotky na něm včely vše je na mém pozemku a sousedé stím souhlasí a nějaká osoba mě udala na stavební úřad. Stavební úřad zná pouze jméno osoby a email a jinak nic. Stavební úřad kontaktoval osobu ta se neozvala do dnešní doby co jí konkrétně vadí na včelínu. Mě jako majiteli stavební úřed nařídil podat žádost o úmístění stavby a všechny vyjadřovačky k dotčeným subjektům.Má na to úřad nárok,když já můžu změnit stanoviště během roku několikrát a pokaždé když mě někdo anonymě udá vyřizovat umístění stavby.Děkuji za info. Marek 12.2.2013 12:56:46112.2.2013 14:59:45
Přátelé, vyměřujete správní poplatek podle pol. 18 bod 5. za odsouhlasení změny nedokončené stavby rozhodnutím učiněným podle § 118 odst. 6, tj. zápisem do SD? jarka 12.2.2013 12:53:52113.2.2013 9:57:32
Vážení kolegové, prosím o názor na aplikaci ustanovení § 129 odst. 1 písm. g) SZ ve vazbě na stavby povolené (ohlášené) podle § 104 odst. 1 písm. c) SZ v platnosti před účinností novely. Podle současné úpravy u takto ohlášených dočasných staveb nelze prodloužit dobu dočasnosti a stavební úřad nařídí její odstranění po uplynutí stanovené doby jejího trvání. Vztahuje se toto ustanovení i na stavby ohlášené před účinností novely resp. lze povolit u staveb ohlášených do 31.12.2012 podle § 104 odst. 1 písm. c) SZ změnu užívání na stavbu trvalou? Děkuji za názor. 6.2.2013 12:50:37273.6.2019 13:09:08
Dobrý den, dovolil bych si položit dotaz: Vlastník nemovitosti (pozemku + stavby) požádal o vydání stavebního povolení, a toto bylo vydáno. Nyní je však podána žaloba na určení vlastnictví k dané nemovitosti, v důsledku které by mohlo dojít k tomu, že žadatel o stavební povolení se nikdy vlastníkem pozemku nestal - proto nevím, zda by již vydané stavební povolení přešlo na původního skutečného vlastníka, zaniklo by nebo co by se s ním stalo...? Tuším, že by se na tuto situaci mohlo vztahovat ust. § 2 odst. 2, písm. c) StZ - z komentáře: "Stavebníkem může být také právní nástupce původního nebo předchozího stavebníka, neboť stavební povolení se neváže ke konkrétní osobě, ale věci, kterou je v tomto případě pozemek nebo stavba a s přechodem vlastnického práva přechází automaticky také stavební povolení na nového vlastníka." Problém je, že v tomto případě by se nejednalo o nového vlastníka, ale o původního - jediného pravého. Děkuji za případnou radu. P. 6.2.2013 9:20:4616.2.2013 13:08:41
Dobrý den kolegové, prosím o konzultaci: stavebník v roce 2012 postavil na hranici se sousedem sklad na zahradní nábytek... 3x4m a výšky 3m. Sousedovi se to nelíbilo a tak to oznámil na SÚ. Zahájili jsme řízení o odstr.stavby a vydali rozhodnutí. Stavebník stavbu z hranice odstranil a přemístil ji o 2m od společné hranice se sousedem. Následně požádal o výjimku z odstupu, protože by chtěl stavbu opět umístit na hranici. To vše se událo v r.2012. Nyní je vypsáno řízení o výjimce a soused přišel s tím, že trvá na úplném odstranění stavby, né pouze na odsunutí od hranice. Má v ruce naše rozhodnutí o odstranění stavby, kde je uvedeno že po ukončení demoličních prací bude odstranění stavby oznámeno stavebnímu úřadu. Je to bohužel dost nešťastně napsáno. V současné době lze však tuto stavbu podle §79 odst.2 písm.o) postavit bez opatření SÚ. Přijde mi na hlavu postavené, aby stavebník celou stavbu rozebral a opět sestavil. I před novelou by šla tato stavba dodatečně povolit. LV 5.2.2013 7:03:210
Dobrý den kolegové!! Mám dotaz. Lze podle naší novely SZ dodatečně povolit typ staveb, které "nevyžadovali nic", myslím tím zahradní domek do 25m2, 2 metry od hranice sousedního pozemku, atd. jestliže stavebník porušil odstup 2m od hranice pozemku a soused ho "prásknul". Nebo je možné jedině stavbu odstranit jelikož dle § 129 ji nelze dodatečně povolit. Jirka P. 30.1.2013 11:46:00186.5.2015 13:39:51
Máte někdo zkušenost s generální plnou mocí? Lze někoho zplnomocnit na všechna případná řízení u stavebního úřadu (týkající se jakéhokoliv jeho pozemku) a bez časového omezení? Děkuji HB 29.1.2013 11:56:57830.1.2013 17:01:17
Zdravím! Máte někdo nápad, jak zařadit sjezdy po novele SZ? Silniční správní úřad dle judikátu NSS čj. 1 AS 78/2011-58 neřeší a nemůže řešit ochranu vlastnického práva k pozemkům, ale posuzuje navrhované připojení z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu. Takže povolení dopravního připojení dle § 10 odst. 4 b) zákona o pozemních komunikacích neřeší majetkoprávní vztahy k pozemkům. Silniční správní úřad jako speciální stavební není příslušný je povolit, neboť sjezdy nejsou součástí ani příslušenstvím pozemní komunikace(§14 odst.2 a) zákona o PK). Jak tedy postupovat? Sjezd např. od RD, v případě, že přímou nesousedí s cestou, může být než se napojí na silnici veden i po pozemcích dalších (jiných) vlastníků. VLAD 29.1.2013 10:00:56229.1.2013 14:28:50
Dobrý den,chtěl bych poprosit o názor všechny, kdo si můj příspěvek přečtou. Měl jsem na stole dotaz od jedné paní, která se ptala, co bude potřeba na stavební úpravy, kterými dojde k uzavření lodžie výstavbou nové nosné zdi(+ odbourání stávající nosné zdi a rozšíření obytné místnosti). Jelikož jde o rodinný dům do 150 m2, sdělili jsme, že bude potřeba Souhlas s provedením ohlášené stavby(stav. úprav). Když paní zjistila, že bude potřeba zpracovat projektovou dokumentaci, rozhodla se od tohoto záměru upustit, ale... Nyní chce pouze uzavřít lodžii příčkou (+ prosklená část zdi) a ponechat i původní obvodovou zeď. Lodžie bude sloužit jako uzavřené posezení. Já si myslím, že i tak dojde ke změně vzhledu stavby a tudíž by měl být Souhlas s provedením ohlášené stavby. Nebo by jste postupovali jinak a já budu za toho "zlého úředníka"...? P.S. II 28.1.2013 15:50:24528.1.2013 17:15:00
Aniž jsem vůbec tušil vyvstal nám od 1.1.2013 nový dotčený orgán ve stavebních řízeních i k ohláškám staveb podléhajících zákonu č. 406/2000 Sb. Vyplývá z něho, k mé nelibosti, že např. k ohlášení každého RD je nutné předložit stanovisko dotčeného orgánu Státní energetické inspekce, stejně tak např. k zateplování panelových domů, úřadů, obchodů atd. Připadá mi to až nemístné, máte s tím již osobní zkušenosti či mýlím se ve svém výkladu tohoto zákona? P.Š. 28.1.2013 13:47:05429.1.2013 7:31:04
Rozšíření bytu na úkor společných částí domu, bez zásahu do nos. kcí, tedy OHL (§104 odst. 1 k), souhlas s ohlášením doručit všem spoluvlastníkům bytového domu? (podepsali smlouvu o výstavbě dle zák. o vlast. bytů)Doručujete souhlas s ohl. také dotčeným orgánům? Děkuji všem zúčastněným za odpověď. TK 28.1.2013 12:06:19830.1.2013 10:42:17
Kolegové, stavebník požádal /letos/ o prodloužení lhůty pro dokončení stavby! Co a podle jakého § vydáváte ? Jaký správní poplatek vybíráte? děkuji 24.1.2013 9:51:15928.1.2013 10:42:55
Dobrý den.V novele stavebního zákona už zmizel souhlas s užíváním stavby § 120. Užívání se má potvrdit přímo do žádosti o užívání, ale nové formuláře na stránkách MMR jsou pouze v pracovní verzi. Jak to kolegové děláte ?? Postaru ? PV 23.1.2013 15:01:55525.1.2013 14:37:25
Dobrý dem, kde je v sazebníku správních poplaků výslovně uvedeno, že případě vydání společného souhlasu se vybírá poplatek (sčítají poplatky) za územní souhlas a ohlášení stavby ? V případě společného rozhodnutí je to tam dokonce i dvakrát - jednou u pol č. 17 a jednou u pol č. 18 v poznámkách) uvedeno. Děkuji. Nerad bych okrádal město, případně stavebníky. 17.1.2013 9:14:12612.8.2013 13:34:32
Dobrý den kolegové, vlastnící dvou pozemků vedle sebe chtějí postavit každý na svém pozemku srub k trvalému bydlení. Požárně nebezpečné prostory se srubů však zasahují vzájemně do sebe. Lze to takto povolit, když se vzájemně mezi sebou stavebníci dohodnou a napíšou mezi sebou smlouvu něco jakoby o věcném břemeni, že jim to nevadí, že je vše ok??? Díky za radu. 16.1.2013 17:21:061718.1.2013 13:35:52
Ahoj,v 12/2012 podal stavebník certifikát autorizovaného inspektora na stavbu RD. Stavba není v souladu s územním rozhodnutím, s vyhláškou 268/2009 Sb.,ani nebyly doloženy předepsané náležitosti, jako vyjádření účastníků řízení nebo souhlasné stanovisko DO. Co s tím můžeme dělat? 15.1.2013 8:12:39317.1.2013 13:40:51
Vyžadují podle vás nově povolení vnitřní rozvody plynu, vody....? Postaru to bylo veení tech.zařízení uvnitř budov podle § 103 odst.1 pís.b) bod 2 a nevyžadovaly nic. Lenka 14.1.2013 15:14:38916.1.2013 16:03:15
Dobrý den. Mám dotaz k vybírání spr. poplatků. Byla podána žádost o vydání stavebního povolení, které učinili společně 2 stavebníci. Jedním je naše Město, které je tedy od správních poplatků (u nás) osvobozeno. Druhý žadatel by však platit měl. Jakým způsobem vyměřit poplatek za vydání stavebního povolení ? Jurika 11.1.2013 14:11:23414.1.2013 15:41:09
Jaký vyberete poplatek za stavební úpravy, které se nevejdou do § 103 odst. 1 písm. d)? MB 9.1.2013 16:25:57315.1.2013 7:45:40
V sazebníku k zákonu o správních poplatcích ve znění účinném od 1.1. je mimo jiné uvedena položka "VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ UŽÍVÁNÍ STAVBY" Poradí mi někdo co to přesně znamená? Znamená to totéž jako kolaudační souhlas podle stavebního zákona? Jakub 7.1.2013 16:53:02316.1.2013 14:32:51
Stavebník žádá o povolení stavebních úprav ve stávajícím RD včetně přístavby verandy s terasou, která bude přístupná z podkroví (včetně vybudování nových francouských oken).Stavba bude velikostí do 150m2. Zda jde povolit ohláškou nebo velkým stavebním řízením a případně v jaké výši budou nové poplatky? Děkuji za odpověď H. 4.1.2013 10:21:31216.1.2013 14:35:44
Vydali jsme zákaz z provedením ohlášeného záměru, který byl stavebníkovi fikcí doručen 41. den. Stavebníci proti tomuto rozhodnutí odvolání nepodali s tím, že mají za to, že jim stavební úřad vydal souhlas mlčky. Z rozhodnutí o zákazu vyplývá, že tak stavební úřad činil, neboť je záměr jednoznačně v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu. Může stavebník záměr realizovat, když si je vědom znění vydaného rozhodnutí o zákazu? Popřípadě co by se dalo dělat, aby stavebník opravdu nemohl realizovat? Děkuji. GA 3.1.2013 7:39:1749.1.2013 9:46:00
Mám povolenou stavbu RD do 150 m2 (ÚS+OHL). Stavebník nyní zamýšlí provést změnu stavbu před jejím dokončením spočívající v přístavbě, kterou se celková zastavěná plocha rodinného domu zvětší nad 150 m2. Mohu takovou změnu stavby před jejím dokončením povolit na podkladě vydaného územního souhlasu a souhlasu s jejím ohlášením nebo musím takovou změnu projednat v územním a stavebním řízení (nebo územní souhlas a následně stavební řízení, pokud by šlo aplikovat takovou změnu jako ohlašovanou změnu stavby)? 28.12.2012 9:16:4017.1.2013 8:33:56
Stavba byla povolena veřejnoprávní smlouvou. Teď chce stavebník prodloužit termín dokončení stavby. Nevíte co s tím? Alena 20.12.2012 9:59:31120.12.2012 12:46:56
Kolegové, nebyl Vám na nějakém semináři zodpovězen dotat, zda po novém roce vydávat SP na vedení NN nebo VO, když bylo vydáno územní rozhodnutí letos? Nebo musí být vydáno ÚR na tyto sítě také až po novém roce, aby se nemuselo vydávat SP? Petr 18.12.2012 10:52:12920.12.2012 7:38:21
zduř, existuje ještě něco takového jako skutková podstata přestupku "užívá stavbu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím" ? Jsem si četl § 178 dvakrát a nikde to nemůžu najít ??? Jelimán 10.12.2012 15:07:59919.12.2012 14:52:31
Koupil jsem RD a dodatečně zjistil , že na něm byly provedeny nepovolené stavební úpravy. Změna vzhledu fasády a střešní vikýř (zásah do nosné konstrukce krovu). Jsem jako nový majitel nemovitosti za to odpovědný? Mám požádat stavební úřad o dodatečné povolení? Děkuji za radu. Evžen 4.12.2012 10:29:1945.12.2012 15:33:49
Kolegové, v § 36 vyhl.268/2009 Sb.- ochrana před bleskem není taxativně uveden požadavek pro zřízení bleskosvodu na stavbách pro rekreaci. Že by stavby pro rekreaci neměly mít toto zařízení, když do nich přihlašují i k trvalému pobytu? Nevím, zdali je nutno vybavit stavby pro rekreaci hromosvodem, tedy je to nepovinné? Samozřejmě mám na mysli stavbu, která není na návrší nebo nevyčnívá nad okolí. jf 30.11.2012 13:38:2865.12.2012 11:14:08
Dostala se ke mně výjimka pro nově budovanou přeložku NN vedení. Myslím, že výjimka z § 24 není možná. Máte prosím někdo s tímto zkušenost? HB 29.11.2012 8:57:37830.11.2012 14:15:36
Kolegové, jak byste postupovali v této věci: developer hodlá realizovat satelit s asi 50 rodinnými domy s potřebnou infrastrukrurou. Je to v souladu s ÚPD. Jestě nepožádal o nic (tedy ani o ÚR pro ZTV ani ÚR na RD), ale chce povolit první dům jako ukázkový vzorek pro zájemce. V tomto domě by se nebydlelo a na sítě by se napojil až po provedení infrastruktury. Po dokončení celé lokality by se dům prodal. Otázka tedy je, jak takový rodinný dům, který nelze užívat, povolit. Děkuji za názory. Neználek 16.11.2012 10:10:571712.12.2012 16:23:26
Nevíte někdo ze školení k novele co autor skrývá pod pojmem "rozhodnutí vydané na místě " § 118 odst. 6 SZ. Domníval jsem se, že to bude něco co vyplyne z řízení na místě, ale to nedává vůbec smysl. za prvé se tím stanovuje jen povinnost a to povolení změny stavby není a za druhé se zde opaeruje s ústním vyhlášením. Tudíž netuším co je to za právní institut. P.S. 15.11.2012 15:45:45422.11.2012 7:55:58
Prosím o názory: Povoleny stavební úpravy pro přestavbu objektu svépomocí, stavební dozor poslal stavebnímu úřadu oznámení, že ukončil výkon dozoru. Jak postupovat? Vydat stavebníkovi výzvu k oznámení jiného dozoru a do té doby zastavit práce? Díky za radu. jarka 15.11.2012 7:50:50519.11.2012 11:55:10
Dobrý den, problematika odstranění stavby. Je objekt, pro který je vydaný souhlas SÚ s odstraněním. Do kdy je souhlas platný? Kdy je možné považovat demolici za zahájenou /- odpojením přípojek?, nebo prvním zásahem do budovy/ Je možné v průběhu demolice z jakéhokoliv podnětu odstranění stavby zakázat -popř. jaký by to mohl ten důvod být? Máte s tímto nějaké zkušenosti. Děkuji. Naďa Stránská 14.11.2012 12:47:05115.11.2012 15:30:04
KOLEGOVÉ,můžu už udělat vyjímku (§169 SZ+ §25 vyhl.501/2006 - odstupy od hranic)nebo ne! Mám navržený RD na pozemku,který dnes není v územním plánu ale je předpoklad, že brzy po novém roce bude. Stavebníci by chtěli již projednat alespoň vyjímku z důvodu, že po novém roce má být zpoplatněna (5 000,-). Nejsem si jistá, jestli má "vyjímka" návaznost na územní plán...Podotýkám, že stavebník má problematickou sousedku, která prý s vyjímkou souhlasí? Děkuji 12.11.2012 10:33:07616.11.2012 7:02:13
Stavebník (fyzická osoba) chce stavět RD do 150m2. Má zpracovánu PD, osazení RD na pozemek a vyjádření vlastníků sítí. Vlastník vodovodu mu uložil podmínku, že ho napojí, až když jinde (jiný pozemek) provede výstavbu nového vodovodního řadu (prodloužení). Chci se poradit, zda mohu stavebníkovi vydat souhlas s ohlášením stavby RD v případě, že bude mít pravomocné územní rozhodnutí na ten vodovodní řad nebo jej mohu vydat teprve až bude mít na ten vodovodní řad stavební povolení. Jde o problém s tím, že stavba RD vyžaduje novou infrastrukturu (podmínka vlastníka vodovodu pro připojení RD na vodu). Nechceme zbytečně brzdit stavebníka v zahájení stavby RD (mezitím by stavěl i ten vodovodní řad), ale zároveň nechceme porušit SZ. Díky za váš odborný názor! Slávek 6.11.2012 19:14:11131.12.2012 18:34:46
Dobrý den, uvažuji o stavbě RD do 150m2 svépomocí. Mělo by se jednat vlastně o soubor staveb, z nichž RD se zastavěnou plochou do 150m2 bude jako hlavní a jako vedlejší bude samostatně stojící garáž (příp. přípojky a plot). Je v takovém případě nějak omezena velikost zastavěné plochy té garáže? Pokud ano, kolik je to max. m2? Případně, pokud by tato garáž byla "těsně nalepena" na RD a s RD by měla společnou střechu, přičemž ale by měla všechny obvodové stěny (a jejich základy) své, je možné ji i takto považovat stále za samostatně stojící a stavět "jen na ohlášku" spolu s hlavní stavbou RD? František Petrů 5.11.2012 17:45:28187.1.2021 10:44:09
Kolegové, jak se postavit ke skutečnosti: mám roubenku, jejíchž zastavěná plocha je cca 100 m2.Ovšem zastavěná plocha roubenky vč. přesahů střechy /jde o otevřený přístřešek kolem dvou obvodových stěn RD/ je cca 170 m2. Jak se na TO podívat z hlediska požární bezpečnosti - chtít závazné stanovisko hasičů? Děkuji 31.10.2012 15:16:5865.11.2012 11:21:28
Kolegové, mám malý dotaz, stavebník chtěl postavit RD o 3.byt.jednotek. šlo to na stavební komisi ta dala nedoporučivé stanovisko. Vedlo se spojené řízení a stavba se nepovolila. Stavebník přepracovává dokumentaci a otazkou je zda musí znovu na stavební komisi? Nemůže se město vyjádřit při ústním jednání? Jak nakládáte se záporným stanoviskem města?Podle mě je normální účastník řízení a stavební úřad si vytvoří úsudek sám. Je to tak? Děkuji za vaše názory Karbous 30.10.2012 10:35:25115.11.2012 17:38:20
Zhotovitel provedl chodník s odvodněním do retenčních příkopů. Chodník je proveden ve sklonu k tomuto příkopu a na straně u příkopu není opatřen žádným obrubníkem (z důvodu odtékání dešťové vody). Hned za hranou chodníku je strmý spád do příkopu cca 1,5m hloubky. Je potřeba udělat na hraně příkopu zábradlí? MA 30.10.2012 10:07:56130.10.2012 15:23:44
Vážení kolegové, mám případ kdy stavebník ohlašuje umístění mobilní buňky do 20 m2 na vlastnoruční žádosti nazvané ohlášení. Problém je v tom, že stavbu tzv. ohlašuje na nezastavitelném pozemku (v ÚP veřejná zeleň), činím správně když tzv. ohlášení odložím??? Domnívám se že nemohu zakázat dle § 107 , protože ustanovení § 107 odst. (1) nezastavitelný pozemek neuvádí. Díky za názor z vaší praxe. DO 29.10.2012 13:00:0451.11.2012 8:52:44
Nesetkal jste se někdo se situací, kdy se stavebník domáhal prominutí zmeškání úkonu doručení a převzetí písemnosti z důvodu, že mu do schránky nebylo vloženo poučení o převzetí písemnosti? Jak stavebnímu úřadu prokazuje, že mu poučení do schránky oprvadu vloženo nebylo? Nechci být na stavebníky pes, ale toto by mohl tvrdit každý... Roman 29.10.2012 11:04:17231.10.2012 10:43:39
Pokud vyzvu vlastníka stavby k provedení udržovacích prací a de facto mu řeknu "proveď udržbu na budově...", musí být udržovací práce nejprve ohlášeny, pokud vyžadovaly ohlášení ve smyslu ust. § 104 odst. 2 písm. p) stavebního zákona? GA 24.10.2012 16:21:17125.10.2012 14:03:42
Zdravím kolegová a prosím o názor. Stavebník postavil nepovolenou stavbu. Žádost o dodatečné povolení jsme zamítli. Zatím nebylo vydáno rozhodnutí o odstranění stavby a on sám začal stavbu odstraňovat. Jak mám postupovat? Mám jej nechat? Jak potom spis ukončím? Děkuji za radu. KK 24.10.2012 13:13:03315.11.2012 15:41:39
Dobrý den, kraj (odbor dopravy) mi dal výjimku na umístění oplocení v ochr. pásmu komunikace, platí i u tohoto § 169 odst5 stav. zákona ?? tzn. že územní souhlas nejde vydat a musí být územko nebo veřejnoprávní smlouva? za odpověď děkuji. bike 24.10.2012 10:08:07224.10.2012 16:54:00
Dobrý večer,může mi někdo poradit:chtěly bychom zasklít lodžii,ale přes zed jsou vedeny vafky na lodžii,může se lodžie zasklít v tomto případě či ne?děkuji za odpovědi. monika pavelková 21.10.2012 19:01:36124.10.2012 11:17:55
Řeším stížnost týkající se dešťové vody. Stavebník (na, kterého je podána stížnost) udělal před dvěma lety okapy na stoleté stodole, která je umístěna na hranici pozemku. Okap svedl na roh pozemku, kde je kanálek, který je údajně ve vlastnictví stěžovatele a do tohoto místa se sousetředí voda nejenom z této stodoly, ale i z jiných budov, které jsou zde mnoho let a jsou ve vlastnictví různých osob. Stěžovatel teď namítá, že mu voda způsobuje škody, nadmíru podmáčí pozemek, na který má kanálek vyveden, atd. Je nějaká možnost jak tuto situaci co nejméně konfliktně vyřešit? Jana Nováková 17.10.2012 15:54:03324.10.2012 12:57:49
Prosím Vás - jak řešíte v praxi, když vydáte ohlášku pro rod.dům na zast.plochu 149,8 m2 a stavebník postaví např. 153 m2? Voláte k záv.kontr.prohlídce hasiče např. na technickou výpomoc, nebo TO přejdete a požadavky PBŘ zkontrolujete sami.. 15.10.2012 15:39:34824.10.2012 13:02:13
Kolegové, mám RD s cukrář.výrobnou - SP bylo vydáno v r. 2005. Nyní kolauduji a zjistila jsem, že došlo ke změnám: původně měl RD povoleno v 1.N.P. - cukr.výrobnu + zázemí/sklady/ pro 2 BJ v podkroví a v podkroví 2BJ. Nyní je provedeno /bez jakéhokoliv opatření staveb.úřadu/. v 1.N.P. cukr.výrobna + 1.B.J. a podkroví bude bez využití. Podle čeho /§ starého či § nového SZ/ se dělá změna stavby (v rámci kolaudace) popř. dodateč.pov.změny stavby? Je účastníkem tohoto řízení i banka, jako zástavní věřitel??? děkuji 15.10.2012 14:19:43217.10.2012 14:47:17
Přípojka elektro do 50m - poraďte prosím. Plánuji stavět malý domek do 150m2, v ulici, která souběžně s pozemkem sousedí je vedení NN (po sloupech), nicméně ty sloupy jsou na soukromých pozemcích sousedů. ČEZ mi odsouhlasil napojení, ale zadrhli jsme se na sousedech, kteří dělají mrtvé brouky a s napojením z jejich sloupů nesouhlasí. Prý ČEZ musí mít jejich souhlas, bez toho přípojku na můj pozemek udělat nemůže a to ani kdyby se to táhlo vzduchem (z jejich sloupu na můj nový sloup na mém pozemku). Je to prý stejné, jako kdyby se kopalo. Je nějaká možnost, jak toto řešit? Nebo když si soused postaví hlavu, tak i když je tam kapacitní vedení NN, nikdo mne nenapojí? Slávek 11.10.2012 15:51:17613.10.2012 17:35:03
Může mít někdo poradit v problematice odpojení se od dálkového centrálního vytápění? Vlastníci činžovního domu žádají o odpojení od centr.vytápění (centrální kotelna na tuhá paliva) a zřizují v domě kotelnu na tuhá paliva. Problémem je, že dodavatel tepla kterému stavební úřad přiznal účastnictví ve stavebním řízení nesouhlasí s odpojením, odvolávajíc se na energetický zákon. Stavební úřad dále žádá od žadatelů v rámci projektu zpracování energetického průkazu. Jsou tyto požadavky oprávněné? Jaký postup a jaké podklady jsou nutné pro vedení stavebního řízení k stavebním úpravám týkající se odpojení od centrálního dálkového vytápění? mk 11.10.2012 11:28:57211.10.2012 12:12:06
chtěl bych se zeptat jestli muzu udelat pristavbu k RD svepomocí kdyz zastavená plocha bude víc neš 150 m ale rozdělím to na dvě bytové jednotky. tomas 10.10.2012 19:27:06213.10.2012 17:41:25
Prosím o radu. Honza 9.10.2012 22:50:571616.10.2012 10:51:54
Možná se to tu už někdy řešilo: požadujete doklad o informování sousedů u ohlášení stavebních úprav rodinného domu do 150 m2 (bez přístavby či nástavby)? DP 8.10.2012 9:18:151012.10.2012 10:58:54
Nemáte někdo kolegové zkušenosti s vedením § 88 podle 50/1976 Sb., bylo mi teď delegováno takové hezké řízení z roku 2005 týkající se provozovny , které zůstalo jen tak viset v půli po podání žádosti o dodatečné povolení stavby a doložení některých dokladů. Pojedu podle § 88 starého SZ, to mi je celkem jasné, dokumentace bude asi taky podle vyhl.č. 132/1998 (to už si jistý nejsem, ale přikláním se k tomu, když jedu dle starého SZ) a co stanoviska hasičů a hygieny, těžko uspěji s rokem 2003 a hlavně nejsou vydávána v řízení, tudíž předpokládám dle přechodných ustanovení, že to bude po novu. není nic hezčího než-li dodělávat 8 let staré řízení po jiném stav. úřadu, s rozhadanými účastníky, soudy, ombudsmanem a televizí. P.S. 3.10.2012 16:50:590
Považujete NIPI - národní institut pro integraci postižených osob - za DO? 3.10.2012 16:21:5524.10.2012 7:16:30
Přerušené spojené úz a st. řízení - po doložení chybějících dokumentů vydáváte usnesení pro určení lhůty k seznámení se a vyjádření k těmto novým podkladů nebo píšete jen "přípis"? petra 3.10.2012 13:28:53230.10.2012 10:39:02
Zdravím kolegoveé, prosím o rady:Stavba zahradní kolny, realizovaná v roce 1981 a likvidace dešťových vod. Dle předloženého nákresu je okapový žlab zakreslen pouze v řezu a navíc bez okapového svodu a 1 m od společné hranice se sousedním pozemkem. Ve složce dohledáno prohlášení vlastníka sousedního pozemku, že nemá námitek, aby si soused na svém pozemku vystavěl zahradní kolnu na nářadí. Skutečnost: Stavba je zrealizována bez okapu. Celou dobu v pohodě, ale pak na základě "dobrých sousedských vztahů", podal soused podnět k přešetření, že mu dešťová voda ze sousedovy kolny bez okapu podmáčí jeho kolnu, na které už má odpadanou omítku. Lze vlastníku kolny č. 1 nařídit, aby si na kolnu dal okapové žlaby a svod směřující na jeho pozemek a udělat vsak? A co když to udělá jen tak na povrch pozemku, né do vsaku, a ta voda zase steče na sousední pozemek, který je malinko níž, je to trochu po spádu. Předem děkuji za jakékoli podněty a připomínky. JK 3.10.2012 9:56:3748.10.2012 15:12:40
Stavebník žádá o změnu v užívání 2 staveb ze zemědělského stavení na truhlárnu. Stavby se nacházejí v areálu bývalého zem. družstva. Stavebník vlastní stavby, ne však pozemky pod stavbami ani okolo těchto staveb. I přístupová komunikace je ve vlastnictví jiné osoby, tuto však považujeme za veřejnou komunikaci. Stavby však přímo nesousedí s touto komunikací, ale přístup je přes další pozemky jiných vlastníků. Musí doložit nějakou smlouvu o přístupu ke stavbám na ty vnitroareálové komunikace? Lze mu změnu užívání vůbec povolit? Poraďte prosím, třeba jste se s podobným případem již setkali. K 1.10.2012 14:39:0275.10.2012 13:36:39
Kolegové, prosím, jak řešíte "samonosný" nerez. komín uchycený k vnějšímu líci obvod. zdiva RD. Mohl by to být podle § 103 odst. 1 písm. g) 5 výrobek plnící funkci stavby? Jarka Š. 27.9.2012 10:11:43108.10.2012 7:09:39
Může autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb zpracovávat statické posudky staveb?Domnívám se ,že bez patřičné autorizace ne.Děkuji za radu. Z. 26.9.2012 14:32:11126.9.2012 14:42:46
Dobrý den, můžete mně napsat,jak postupujete při žádosti o zasklení lodžie? SP, požární zpráva, vyjádření hasičů, obce a souhlas 3/4 vlastníků? Děkuji šiška 24.9.2012 16:27:5897.10.2012 18:08:44
Je možné povolit výjimku z ustanovení § 5 odst. 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, pro umístění stavby? Výjimka se týká umístění odstavných a parkovacích stání mimo součást stavby zdravotního střediska RM 23.9.2012 17:16:53124.9.2012 8:39:57
dobrý den, vyhl. 268 § 27 - musí být zábradlí i na opěrné zdi výšky cca 2m pokud ta je umístěna na zahradě ?? není kolem ní zpevněná plocha. dá se zahrada vzít jako pochůzí plocha aby bylo nutno zábradlí ??? bike 17.9.2012 9:45:50826.9.2012 14:04:40
Jak zakazujete ohlášenou stavbu rodinného domu do 150 m2 zastavěné plochy, která byla ohlášena v rozporu s územním rozhodnutím? Ustanovení § 107 odst. 1 stavebního zákona se opírá pouze o rozpor s územně plánovací informací a s vydáním územního rozhodnutí nebo souhlasu vůbec nepočítá, obdobně jak to řeší odstavec druhý § 107 stavebního zákona. GA 17.9.2012 9:28:341219.9.2012 16:03:14
zkusím zkráceně : na zahradě u RD opěrná zeď na hranici pozemku cca 2m vysoká. Otázka zní je zahrada pochozí plochou a musí být na opěrce zábradlí ?? z normy jsem toto nevyčetl. Děkuji za odpovědi bike 14.9.2012 12:13:2617.10.2012 21:15:32
zkusím zkráceně - na zahradě u RD opěrná zeď na hranici pozemku cca 2m vysoká. Otázka zní je zahrada pochozí plochou a musí být na opěrce zábradlí ?? z normy jsem toto nevyčetl. Děkuji za odpovědi bike 14.9.2012 12:12:210
Stavebník k žádosti o změnu užívání garáže na autodílnu předložil výkres skutečného provedení stavby. Ten je odlišný od původní projektové dokumentace na garáž ( nová vrata, přístavba). Jak mám postupovat? Když vydám rozhodnutí o rekolaudaci je tím potvrzena i změna stavby? R.M. 14.9.2012 11:21:36217.9.2012 11:21:33
Mám nebo vyplývá z něčeho povinost oznamovat obviněnému z přestupku nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku? /obviněná měla v rozhodnutí o přestupku uloženou pokutu, která měla být uhrazena do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku a stavební úřad ji o nabytí právní moci neinformoval a obviněná se vymlouvá... 13.9.2012 10:22:14113.9.2012 18:05:42
Ohlášení k "rekonstrukci lesní cesty", cesta je dle LV na lesním pozemku, v mapě KN cesta není, projektant ji do mapy domaloval, realizace asi před 30 lety, tehdy se tím nikdo nezabýval. Můžu povolit rekonstrukci něčeho, co úředně neexistuje? 11.9.2012 8:56:36124.10.2012 9:46:25
Kolegové, nemáte prosím zkušenost? Mám RD v řadové zástavbě a vlastník chce zateplit obvodovou zeď dvorního traktu /jehož líc obv. zdiva netvoří hranici soused. pozemků ale je od této hranice o 30 cm odsunuto - tedy na vlastním pozemku/.Problém je v tom, že k této obv. zdi má soused cca 70 let přistavěny přístřešky.. Soused souseda na vlastní pozemek nepustí .. a i kdyby pustil a přístřešky vyklidil provést zateplení je technicky nemožné / zateplovat chce panely 1x7m?/ Co tedˇ? Nařídit odstranění přístřešků asi ne, bylo by řešení odkázat sousedy na soud?...zatím jsem udělala pouze KPS ?! Chtělo by to asi SP vč. ZS hasičů?.. Děkuji 10.9.2012 9:42:45413.9.2012 10:59:58
Kolegové, nemáte prosím zkušenost? Mám RD v řadové zástavbě a vlastník chce zateplit obvodovou zeď dvorního traktu /jehož líc obv. zdiva netvoří hranici soused. pozemků ale je od této hranice o 30 cm odsunuto - tedy na vlastním pozemku/.Problém je v tom, že k této obv. zdi má soused cca 70 let přistavěny přístřešky.. Soused souseda na vlastní pozemek nepustí .. a i kdyby pustil a přístřešky vyklidil provést zateplení je technicky nemožné / zateplovat chce panely 1x7m?/ Co tedˇ? Nařídit odstranění přístřešků asi ne, bylo by řešení odkázat sousedy na soud?...zatím jsem udělala pouze KPS ?! Chtělo by to asi SP 10.9.2012 9:42:20310.9.2012 16:02:44
Vlastník stavby hospodářského objektu na pozemku u RD chce při zachování vzhledu a půdorysu (hosp.objekt má 2 NP) ve 2.NP provést stavební úpravy se změnou užívání na bytovou jednotku. Podle čeho lze tento záměr povolit nebo nepovolit, podle §126 by to šlo, rozpor s ÚP by nebyl,ale zase se mi to nelíbí kvůli 501, §21, ikdyž se tam nic neumisťuje, prostě nevím. petra 4.9.2012 8:25:49410.9.2012 10:01:21
Jak postupovat v případě, že chceme ubourat obytnou část domu z důvodu havarijního stavu metr silného zdiva(v katastru jedno č.p., větší část plní hospodářskou funkci a tu chceme zachovat). Na stávajích základech (obytné části) bychom chtěli postavit RD o stejném půdorysu (i vzhledu) a podobné dispozici. Prosím o radu jak toto co nejelegantněji vyřešit. Děkuji G. Tlapáková 3.9.2012 21:27:2016.9.2012 7:17:49
využíváte někdo institutu "neoprávněné stavby" podle OZ. Při postavení stavby bez povolení na cizím pozemku ? Dle rozhodnutích správních soudů pro neoprávněnou stavbu není podstatná její legálnost, ale to, že je postavena na cizím pozemku bez souhlasu jeho majitele. Máte někdo nějaké konkrétní zkušenosti ? Jelimán 29.8.2012 15:39:4183.10.2012 16:40:44
Při výzvě ke zjednání nápravy - provedení udržovacích prací dotyčného bychom měli dotyčného vlastníka nemovitosti vyzvat jako stavební úřad podle § 134 odst. 2 SZ nebo jako státní dozor podle § 171 odst. 3 SZ? Příliš nerozumím tomuto "rozškatulkování" a rozdílu mezi vývou stavebního úřadu a státního dozoru, když výkon státního dozoru mimo jiné vykonává právě stavební úřad. eR 29.8.2012 11:20:45229.8.2012 15:06:57
Jaké povolení podle Vás, kolegové, vyžadují domácí čistírny odpadních vod s koncovou jímkou? Z jímky bude dále voda používána k zalévání, nebude vypouštěna do vodního toku. Lenka 23.8.2012 13:15:431029.8.2012 16:14:54
Dobrý den, kolegové mám dotaz, jaky je vas nazor na kolaudaci rodinneho domu, pokud se v katastru nemovitosti objevuje zapis o nepravomocném esxekucnim prikazu?Lze zkolaudovat?Nebo ne? Diky Karbous 21.8.2012 11:12:18627.8.2012 14:49:20
Zdravím kolegové, mám tu jeden případ. Občan si před několika lety vysázel na zahradě smrčky, ty jsou dnes cca 3-4 m vysoké a fakticky tvoří souvislý lesní porost. Jeho soused k nám přišel a žádá nás, abychom tu věc řešili, jelikož stromy stíní a padá z nich bordel. Dříve než ho s jeho podnětem odkážeme k soudu by mě zajímalo, jestli mohu s tím vlastníkem jako s fyzickou osobou vést přestupkové řízení (§ 178 odst. 1 písm. f)- provedl činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí - konkrétně provedl změnu využití území, což je jeden z druhů územního rozhodnutí) ? Plocha porostu odhadnuta na cca 400 m2. Předem díky za jakékoliv názory a postřehy... Vojta 13.8.2012 16:06:03916.8.2012 14:35:47
Kolegové, setkali jste se někdy s případem, kdy stavebníkovi byly povoleny fotovoltaické panely na RD a soused, který se stavbou souhlasil, pak přišel na to, že mu panely hází z rána do oken odlesky? Co s tím? Je to občanskoprávní spor, nebo lze použít i §137 a) SZ, kde se píše o světelném záření? Díky za názory VS 10.8.2012 7:19:13217.8.2012 10:22:45
Jak vyznačujete NPM, když ve spise nejsou doručenky? jde mi o KR z roku 1991, bylo vydané, ale ani stopy po osobním převzetí nebo doručení poštou. petra 9.8.2012 14:50:24713.8.2012 12:29:59
Odborné vedení realizace stavby - může odborné vedení realizace stavby při stavbě rodinného domu svépomocí provádět autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ? Díval jsem se do autorizačního zákona, který problematiku řeší a řekl bych, že nemůže. Nicméně autorizovaná osoba tvrdí, že může. Nevíte k tomu něco ? Václav 9.8.2012 7:18:26517.8.2012 10:53:05
Přeji dobrý den. Usnesením veřejnou vyhláškou zastavuji na žádost stavebníka spojené územní a stavební řízení (už bylo vydáno rozhodnutí, které kraj v odvolacím řízení zrušil a stavebník ztratil nervy). Otázka : Ve výroku a v rozdělovníku usnesení opět oddělit způsob doručování účastníkům územního řízení podle §85 odst.1, resp. odst.2 a účastníkům stavebního řízení podle §109 SZ ? Děkuji za nápovědu :-) VH 6.8.2012 14:01:1916.8.2012 17:11:05
Vyžadujete u vrtů nad 30m vyjádření Baňského úřadu? 2.8.2012 11:17:21135.4.2013 16:22:02
Nevím, zda se s tímto už někdo setkal. V květnu jsme povolili na ohlášení stavební úpravy RD. Stavebník přinesl od souseda podpis, že byl s projektem seznámen. Podotýkám, že tento souhlas není na výkresové dokumentaci. Teď za dva měsíce, když stavba začala, přišel soused, že mu byly předloženy jiné výkresy, než ty, které jsou na stavebním úřadě. Co s tím ????? Díky. P.V. 30.7.2012 17:09:3741.8.2012 16:03:56
Prosím o radu, jak postupovat v případě, když v rámci kolaudačního řízení zjistíme, že stavebník posunul stavbu RD o pár metrů jinam. Pozemek je sice dost velký, takže to sousedy neovlivní, ale jaký je v tomto případě postup SÚ? Prosím o jakoukoliv radu, děkuji. K 30.7.2012 8:47:57513.8.2012 20:47:53
Lze povolit elektrické vedení kabelem umístěným ze sloupu na sloup vrchem (ne pod zem)? 25.7.2012 16:00:271413.8.2012 16:04:20
Zdravím, kolegové....máte někdo zkušenosti s odstraněním stavby ODSTŘELEM ? Vlastník stavby chce takto odstranit starý tovární komín. Bohužel jsem se s ničím obdobným zatím nesetkal, takže vyvstává otázka jakým způsobem předmětnou demolici povolit (ohlášení x správní řízení) a jaké podklady obstarat (jistě stanovisko báňského úřadu, statika? ). Vím, že se jedná o značně specifickou záležitost, za každý postřeh nebo názor budu vděčný. 25.7.2012 13:58:04227.7.2012 12:33:08
Dobrý den, máme před domem povolenou terasu, bohužel na jih a ve vedrech (jsme už důchodci) tam nemůžeme pobývat. Chtěli bychom nad ní udělat alespoň pergolu, možná do budoucna i s plexislem. Potřebujeme nějaké povolení? Děkujeme Míkovi 24.7.2012 9:04:21125.9.2012 13:09:31
kolegové, máte někdo zkušenost, jak lze nahradit snížený parapet okna (70cm)v obytné místnosti zábradlím do výšky 85cm? Nahradí jej "trubka" uchycená do vnějšího ostění okna ve fasádě? Okno se otevírá do místnosti a zvýšením parapetu na normovou výšku 85cm by se nemohlo plnohodnotně otevírat. SL 23.7.2012 15:21:27215.8.2012 13:42:58
Pěkný den, řešíme bonz na nepovolenou kadibudku. Už jste ji někdo někdy povolovali? Lze to vůbec? 23.7.2012 8:03:37125.7.2012 10:00:18
Kolegové sdělte prosím svému neznalému kolegovi, co je to "sjezd" uváděný v § 104 SZ. Definujte, zhmotňujte. Již dříve jsem vůbec nerozuměl tomu co vlastně v podobě "sjezdu" na ohlášení povoluji a teď jsem dostal podnět, že někdo vysypal hlínu do příkopy silnice a tím provedl sjezd ze silnice. Já v tom jasno mám, nejedná se ani o stavbu ani o terénní úpravy vyžadující povolení či opatření SÚ, ale co tedy sjezd je? Buď v tom vidím nějakou reálnou zpevněnou plochu tj. stavbu, pak je to stavba+sjezd, ale co jinak (vyjeté koleje z pole, dvora, zahrady). Dopravně to povoluje orgán dopravy.Pokutu dát taky nemohu, když to není ani stavba ani TÚ. P.Š. 17.7.2012 15:32:56417.8.2012 10:55:27
Dobrý den, pro rychlejší nabytí právní moci rozhodnutí se práva na odvolání musí vzdát i dotčené orgány a případní správci sítí, kterým se rozhodnutí doručuje? Děkuji za rady 13.7.2012 10:33:01317.7.2012 8:46:03
Původní RD jsem částečné zdemoloval (na základě povolení), stávájící parcelu rozdělil na dvě. Na jedné zbyla část domu a v katastru u ní zůstalo původní č.p. Na té druhé jsem od základů postavil nový RD navazující na původní stavbu. Zůstane původní č.p. ? Nebo dostanu jiné? A co původní č.p. na druhé parcele ? Tomáš Vrána 9.7.2012 10:57:101018.7.2012 20:56:42
Ohlášení udržovacích prací - jsou dva bezpodílový spoluvlastníci nemovité kulturní památky. Vlastník s menším dílem se soudí s druhým vlastníkem o výši podílů. Momentálně je věc vrácena po odvolání soudu k novému rozhodnutí. Většinový vlastník by chtěl ohlásit udržovací práce - opravu fasády. Menšinový vlastník s tím ale nesouhlasí. Je možno vydat souhlas s ohlášením na základě žádosti většinového vlastníka (viz občanský zákoník) ? Václav 3.7.2012 10:55:00730.8.2013 9:23:32
Dobrý den, chtěl bych zjistit zda ohlášené "dopravní stavby" kolaudujete nebo ne? (Sousední úřady NE, my také ne. Ale s § 122 SZ odst. 1 - STAVBA DI - i odst. 3 - V SOULADU S OHLÁŠENÍM; jsem na pochybách) Děkuji za Váš názor. VLAD 28.6.2012 10:58:10311.7.2012 15:55:11
Mobilní domy. Já vím omíláme to zde už od roku 2009, Ale prosím Vás, řešil jste již někdo na SÚ povolení umístění mobilního domu včetně napojení na NN,žumpu či kanalizaci ? Metodiky MMR mám prostudované, ale stále neřeší všechny otázky. Na školení nám Ing. Pavlová sdělila, že dle katastr. zákona tyto výrobky plnící funkci ( jakékoliv ) stavby nezapisují, nevyhotovuje se na ně GP. Znamená to tedy, že ani nedostanou č.p. ( pokud by nějakým zázrakem splnily vlastnosti s požadavky na stavby RD dle vyhlášky vč. světlé výšky a souladu s ÚP ) ani č.ev. ( dtto u stavby pro rekreaci samozřejmě v souladu s územním plánem )a nezapíší se do RUIANU, jelikož není třeba GP ? Ze SZ je zřejmé, že se výrobky pod § 104 odst. 2 písm. k) nekolaudují, jelikož kolaudci vyžadují jen písm. a) až e) a n).Dle § 4 vyhl. 326/2000 Sb. rozhodnutí obce o přidělení č.p. nebo ev. obsahuje údaje o budově podle KATASTRU nemovitostí. Máme v obci dovezený mobilní dům kolelm 50 m2 již dříve použitý. Vlastník jej má na zahradě, naštěstí 30 m od ulice a ne na hlavní trase. Samozřejmě se světlou výškou 2,20 m. Od prodejce má pouze předávací protokol a jednoduchou smlouvu. Prodejce mu odmítá dát ( prý to nemají a nedávají ??) poviný doklad prokazující shodu vlatností výrobku na stavby podle § 156 SZ nebo technickou dokumentaci výrobce nebo dovozce. Jaký tedy další doklad z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby se dá vyhotovit a kdo ? Co Vám již někdo k mobilhausu dodal ? Požadujete i PBŘ ? Nejlepší na tom je, že vlastník ani není schopen SÚ sdělit jakou funkci má výrobek pro něj plnit, ale chtěl by jej připojit na přípojky. Prosím o Váš názor ,nejlépe z praxe, Děkuji moc. Lida 28.6.2012 8:29:46230.6.2012 9:00:41
1. Na sousedící stavební parcele byly bez povolení stavebního úřadu vybagrovány terénní úpravy. Stavební úřad nereagoval - je to správné? 2. Stavebník se rozhodl vybudovat dům přesně v rovnoběžkách se sousedním - původní stavba je na kopci, jedná se o polosamotu, objekt památkového zájmu, stavebník jí bere veškerý výhled, jeho pozemek je přitom třikrát tak delší, než pozemek budovy nad ním. Lze se ohradit proti umístění nové budovy? Jak? Díky Vojtěch Dlask 26.6.2012 19:45:51228.6.2012 7:15:02
Dle metodiky ke SZ – 1000 otázek je : mobilní dům výrobek plnící funkci stavby, který byl zhotoven mimo staveniště a poté převezen na pozemek. Takovýto výrobek vyžaduje umístění a ohlášení dle stavebního zákona. K ohlášení se připojí doklad prokazující shodu jeho vlastností s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona, popř. technická dokumentace výrobce nebo dovozce, eventuelně další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby. Pokud jde o vlastní provedení, resp. montáž a osazení mobilního domu, a o podmiňující stavby přípojek, nový stavební zákon při splnění stanovených podmínek vyžaduje u výrobku, který plní funkci stavby, jeho ohlášení stavebnímu úřadu. K ohlášení musí být připojen doklad prokazující shodu vlastností takového výrobku s požadavky na stavby. Dotaz : Pokud stavebník nebude chtít výrobek užívat pro bydlení či rodinnou rekreaci, ale jen nárazově nazvanou jako tzv. „ zahradní domek „ napojený na kanalizaci, studnu a NN – LZE jej takto na územní souhlas a ohlášení spolu s přípojkami jako soubor staveb na dosud nezastavěné zahradě určené ÚP k výstavbě RD , ale zatím bez stavby RD povolit ?? Nebo je z nějakého předpisu konkrétně čitelné, že jde o výrobek, který má plnit jen funkci stavby pro bydlení či rekreaci ? i když ji svými parametry např. - nedotatečnou světlou výškou, nesplňuje ? Děkuji za odpověď. Lida 26.6.2012 13:04:52127.6.2012 8:49:06
Dobrý den, mám zpracovánu projektovou dokumentaci k RD ve formě pro ohlášení. Nahrazuje (mohu ji použít) i pro DUR? Marek Záboj 20.6.2012 9:56:24721.6.2012 10:24:26
Dobrý den, ráda bych se zeptala jakým způsobem a podle jakých § se vypořádáváte s žádostí o spojení ÚR + SP a se žádostí o SP, když stavba, která je předmětem žádostí podle § 103 SZ nevyžaduje SP ani ohlášení stavebnímu úřadu????děkuji za odpovědi. sttorh 18.6.2012 16:58:57119.6.2012 7:16:43
Fotovoltaické panely na střeše objektu obč. vybavenosti v počtu 130 ks a ploše 220 m2 je možno považovat za zařízení a stavebně neprojednávat a nebo jde o stavební úpravu (statika stavby - přitížení konstrukce střechy) podléhající stavebnímu povolení? Prosím kolegyně a kolegy o názory, u nás nejsme se zatím neshodli. Karla 18.6.2012 12:38:221622.6.2012 9:44:24
Stavebníci mají na pozemku povolenou stavbu RD. Bez povolení však na pozemku navíc rozestavěli "kolnu" o ploše 80m2, cca 1m od souseda. Bude zahájeno řízení o odstranění kolny, ale lze ji dopovolit pouze dodatečným SP? Je to stavba, která by měla být povolena na výjimku (neodpovídá §21, 6 vyhl.501) a pokud je již rozestavěná, tak co s tím? Výjimka se asi dodatečně nepovoluje ne? Prosím poraďte, jak to řešit. 13.6.2012 8:55:37619.6.2012 7:10:11
Dobrý den, podávali jsme projekt stavebních úprav RD na místní stavební úřad.K projektům se musí vyjádřit i městský architekt (zaměstnanec stavebního úřadu), ikdyž spousta stavebních úřadů funguje i bez městského architekta. K projektu má určité výhrady.Je jeho názor směrodatný při vydávání stavebního povolení nebo je možné nějaké odvolání? Petra Kadlčíková 8.6.2012 12:49:31813.6.2012 8:07:34
Přeji pěkný den, prosím o konzultaci. V rámci souboru staveb RD byla povolena na ohlášku i stavba spuvisející o rozměrech větších než 25m2. Kdo může takovou stavbu provádět - podnikatel, nebo si ji může stavebník provádět svépomocí? Jedná se o stavbu neuvedenou v ust. § 103 a 104, ale byla povolena na ohlášení. Děkuji. 8.6.2012 12:41:58412.6.2012 9:09:20
Při stěně stávajícího rodinnému domu byla v roce 2010 postavena garáž. Rodinný dům a garáž situovaná při stěně rodinného domu jsou dvě samostatně stojící, provozně nepropojené stavby (na KN zapsané 2 budovy). Vlastník stavby nyní provést stavební úpravu rodinného domu a rodinný dům s garáží provozně propojit dveřmi. Jak takový záměr posoudit, když tímto provozním propojením se ze stavby samostatně stojící garáže stává přístavba rodinného domu a z obou objektů vzniká jedinný? Případ je specifický v tom, že rodinný dům je vzdálen od hranice sousedního pozemku 2 m a garáž pouze 1 m od hranice tohoto pozemku (pro umístění garáže bylo rozhodnuto o výjimce). GA 6.6.2012 8:16:5768.6.2012 12:32:33
Dobrý den, prosím Vás o radu. Územním plánem máme schválený pozemek k zástavbě RD s tím, že výstavba je podmíněna dohodou se soukromými vlastníky ČOV, jejíž kapacita musí být zvýšena o kapacitu nově navržené funkční plochy. Vlastníci stávající ČOV ale nechtějí souhlas dát. Odbor životního prostředí zase jinou variantu (vlastní ČOV s propojením do blízké vodoteče) nechce povolit s tím, že toto neodpovídá územnímu plánu. Už řešíme 3 roky a jsme zoufalí. Stavební úřad nám doporučuje čekat na nový územní plán, který nikdo neví kdy bude, ale také nikdo nepotvrdí, zda po jeho vydání obdržíme kladné územní a stavební povolení – nyní máme zastavené pro nesplnění podmínky. Opravdu jsme se dostali do neřešitelné situace? Děkuji. Petr Němec 30.5.2012 10:59:2775.6.2012 12:50:22
Zdravím Vásm, poraďte prosím, asi půjde o rozepři na více stavebních úřadech. Pojem ustupující patro a podkroví. Jde někde najít přesnou definici? Našel jsem jen ČSN 734301,ale jedná se pouze o doporučující výklad a stavební zákon u rodinného domu zná jen 1NP a 2NP a podkroví a tím to končí. Je někde napsáno jak má podkroví vypadat? Určitě nemusí být nutně stanová střecha, ale dá se ustupující patro brát jako podkroví? Děkuji za každou radu Karbous 28.5.2012 16:28:5246.2.2013 9:15:00
Kolegové, prosím vás, jak kolaudujete stavby s technologickým zařízením, kterému my stavaři "houby rozumíme"? Je to v naší kompetenci posuzovat strojní zařízení a vybavení, nebo nám stačí předávací protokol od firmy, která instalaci technologie prováděla + revizi eletro a vyjádření Inspektorátu bezpečnosti práce, že ji lze bezpečně užívat? Filip 24.5.2012 15:01:05125.5.2012 10:27:08
Nastal nám specifický případ. Stavebníci podali žádost o stavební povolení, oznámili jsme zahájení stavebního řízení. Na to probíhala jednání až jednoho dne stavebníci oznámili stavebnímu úřadu, že berou žádost zpět. Vydali jseme tedy usnesení o zastavení stavebního řízení, které bylo zasláno všem účastníkům (rozhodnutí dosud nenabylo právní moci). Stavebníci si záměr rozmysleli a chtějí vzít původní oznámení o zpětvzetí žádosti o stavební povolení zpět. Jak v takovém případě postupovat? Dá se vůbec zpět vzetí žádostí vzít zpět? GA 24.5.2012 11:35:01719.7.2018 22:17:31
výběrové řízení Beatrix Jiráňová 23.5.2012 8:26:41123.5.2012 8:31:32
Kolegové, nemůžeme se shodnout, zda se stavba hospodářského objektu o velikosti 36m2, která se bude povolovat na stavební povolení, může provádět svépomocí či dodavatelsky. Já tvrdím, že svépomocí. Jaký je, prosím, Váš názor? Děkuji za odpověď. Renata 22.5.2012 13:30:101831.5.2012 8:16:21
Stavební úpravy v bytové jednotce bytového domu - zásah do společné části stavby (provedení otvoru do nosnéhopanelu). Účastníky stavebního řízení budou tedy mimo jiné všichni spoluvlastníci bytového domu. Uvažuji správně, pokud za účastníka v daném případě nepovažuji společenství vlastníků bytových jednotek? GA 17.5.2012 11:29:53318.5.2012 12:42:17
Prosím, jaké je postavení síťařů při územním a stavebním řízení? Jsou na úrovni vlastníků pozemků dotčených stavbou nebo sousedů? Aneta 16.5.2012 11:47:15217.5.2012 11:40:07
V rozhodnutí o nařízení odstranění stavby jsme nevyužili §130 odst. 1 SZ, kterým se ukládá předložení návrhu technologického postupu. KÚ naše rozhodnutí zrušil a mj. napsal, že před vydáním rozhodnutí o odstranění stavby máme nařídit vlastníkovi stavby předložení tohoto návrhu. Nevíte jakou formou toto nařídit? Rozhodnutím, výzvou? Předem děkuji za vaše zkušenosti a rady. J 15.5.2012 10:41:48415.5.2012 15:04:39
Vážení kolegové, mohu povolit rodinné domy na územní rozhodnutí a stavební povolení v nové lokalitě, když mám veřejné sítě v současné době pouze pravomocně umístěné a pravomocně povolené? Nebo musím počkat až budou tyto sítě zrealizované a zkolaudované? R.Z. 10.5.2012 15:05:48514.5.2012 7:07:34
Navazuji na dotaz ze dne 13.4.2012 - černá stavba komína. "Pachatel" oponuje, že ten komín není nová stavba, ale udržovací práce, že prý už tam byl dávno, jen ho předchozí vlastník stavby nad střechou zboural a ukončil ve střeše. Žádná dokumentace samozřejmě ke stavbě RD není, je to stavba stará cca 100 let. "Pachatel" je jejím vlastníkem už od roku 1994, takže si myslím, že i kdyby měl pravdu, nedá se to po 18 letech už považovat za udržovací práce, že? Marta 9.5.2012 11:40:09311.5.2012 12:53:09
Dobrý den, jak postupovat, když stavebník má pro stavbu nesouhlas správce podzemní sítě, a chce přesto stavět? Správce podzemního zařízení napsal výslovný nesouhlas, odůvodňuje to tím, že dojde ke střetu s jejich podzemním zařízením Josef 7.5.2012 10:54:5239.5.2012 15:40:05
Dobrý den, necháváte si do situace zakreslit stavební pozemek ??? jde mi o vynětí ze ZPF při stavbě povolované např po ohlášení rodinného domku. Dle § 2 odst.1 písm. b, stav. zákona - stavebním pozemkem je jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím nebo reg. plánem. pokud na velkém pozemku např. 5000m2 budu povolovat přípojku která bude procházet rohem pozemku a na vedlejším pozemku, který má 800m2 budu povolovat RD tak jsou v územku uvedeny oba tzn. že jsou stavebním pozemkem. Na životku po nás chtějí přesně vymezit část pozemku která bude stavebním pozemkem. bike 3.5.2012 8:31:0854.5.2012 11:03:30
Zdravím kolegové, co děláte s dokumentací stavby (DÚR, DSP, ...) v případě zamítnutí žádosti či zastavení řízení. Je součástí spisu, takže bych ji ponechal na stavebním úřadě - 1x? Co s ostatními paré - vrátit žadateli? Je to někde řešeno? Děkuji. 30.4.2012 13:06:54130.4.2012 16:06:02
Prosím o názor na odstranění části stavby. Vlastník stavby chce odstranit vrchní část stavby a ponechat základové konstrukce na kterých vybuduje nový dům v objemových parametrech stávajícho. Jedná se novou stavbu postavenou na základech původní nebo o změnu stavby (stavební úpravy)? Děkuji. KP 30.4.2012 13:03:43611.12.2013 20:06:11
Zdravím kolegové, máme stavebníka, který chce postait garáž o rozměru cca 40m2 na hranici pozemku a ohani se vyhláškou č. 501 odstavcem 6 že to může..ale co potom § 25 odstavec 5? Čím se toto liší? Případy od případu?Jinak to bude asi na územní řízení a stavení řízení. Co Požárně nebezpečný přesah řeší se to ještě? Ve 23/2008 sb není zmínka!! Poraďte prosím děkuji. Vodouch 30.4.2012 12:56:3364.5.2012 13:35:13
Zdraím kolegové, máme stavebníka, který chce postait garáž o rozměru cca 40m2 na hranici pozemku a ohani se vyhláškou č. 501 odstavcem 6 že to může..ale co potom § 25 odstavec 5? Čím se toto liší? Případy od případu?Jinak to bude asi na územní řízení a stavení řízení. Co Požárně nebezpečný přesah řeší se to ještě? Ve 23/2008 sb není zmínka!! Poraďte prosím děkuji. Vodouch 30.4.2012 12:56:070
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak postupovat, když jsem se byli informovat, že budeme dělat rekonstrukci( voda,topení -plyn za plyn, ale v každém patře samostatně a elektrika. K tomu ještě jsme chtěli zazdít dveře a zvětšit koupelnu, vše kantky + zazdít 1dveře do obyváku což je nosná, ale uvnitř ) v RD zda potřebujem ohlášku či stavební povolení a bylo nám řečeno, že je to údržba, takže né. I když ta paní připustila, že taky záleží jak si to kdo vyloží. Nyní nám příšel dopis s tím, že nám přijdou na kontrolu. Co teď mám čekat?? Jak stavebnímu úřadu dokáži, že jsme se tam byli ptát, prošli jsme totiž 3 kanceláře. Děkuji kakuska 29.4.2012 21:21:1754.5.2012 13:37:39
kontrola kakuska 29.4.2012 21:09:380
Prosím kolegové, Máte někdo zkušenosti s tím, že stavebník prokazatelně dodejkou informuje souseda, který do 15 dnů vznese námitky a stavební úřad uděla co? Nikde není psáno, že stavebník musí doložit souhlas souseda pouze prokazatelně informovat. Má pravdu stavebník? Jak rozhodne SU o námitkách, když se nevede řízení a do souhlasu se nic psát nedá? Zde to vypadá na další mezeru ve stavebním zákoně. Vodouch 26.4.2012 13:08:5742.5.2012 8:46:20
Uvádíte v oznámeních a vydávaných rozhodnutích datum narození účastníků řízení pro jednoznačnou identifikaci účastníků? Např. při oznamování veřejnou vyhláškou. eR 26.4.2012 10:17:42126.4.2012 14:56:37
Prosím o radu! Mám na RD poměrně vysokou zástavu. Vlastník chce změnu užívání části RD pro podnikání - bez stavebních úprav. Vzít banku jako účastníka řízení o změně užívání? Jestli tomu rozumím správně dle SZ banka účastníkem není. Jak TO děláte ? Děkuji 24.4.2012 11:29:36425.4.2012 16:45:11
Dobrý den,koupili jsme před rokem starý dům postavený v roce 1950.Nedochovala se projektová dokumentace a minulý majitel k tomu ještě navíc udělal stavební úpravy na černo. Chceme pokračovat ve stavebních úpravách,tak jsme se to snažili vyřešit pasportem a zapsat do katastru.Stavební úřad však požaduje dodatečné stavební povolení.Problém je v tom,že stavby které se povolují za nového stavebního zákona,musí mít hromosvod a splňovat normy na světlé výšky apod. Normy na obecně technické požadavky by splňoval,ale udělat hromosvod nám připadne jako nesmysl,když chceme ve stavebních úprávách pokračovat (tedy měnit starou střechu za novou apod.). Napadl mě jen způsob nechat zhotovit nový projekt na stavební úpravy,který by zahrnoval výkresy stávajícího stavu a zároveň nového budoucího stavu. Petra Kadlčíková 23.4.2012 14:37:16324.4.2012 10:53:51
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak byste postupovali v případě, že stavebník chce před podáním žádosti o kolaudační souhlas změnit název stavby (pouze název, jinak vše zůstane stejné), aby mu název korespondoval s názvem u podané dotace? Jako změnu stavby před dokončením, nebo pouze nějaké sdělení že stav. úřad souhlasí? Na tuto stavbu bylo vydáno stavební povolení (pravomocné) a stavba je již téměř dokončena. Děkuji za jakékoli odpovědi či nápady :) Jirka 20.4.2012 12:47:23223.4.2012 10:00:41
Jak řešíte případ RD ohrožující životy...§129 1)písm.a)? Stavba je v dezolátním stavu přední stěna zhroucená. Majitel firma s.r.o. nedohledatelná. Jednatel firmy rusky hovořící občan nedohledatelný. Stavba je přístupná z veřejného prostranství a je opravdu nebezpečná. Aby toho ještě nebylo málo na nemovitosti vázne pohledávka 1mil.Kč.České spořitelny. Moje otázka tedy zní komu nařídit? (obálky se mi vrací). Oznámit i ČS ? Komu nařídit výkon rozhodnutí. Aby potom někdo v budoucnu stavebnímu úřad nedal náhradu škod?..... Karel 19.4.2012 9:45:07119.4.2012 12:48:00
Jak povolujete stavbu u RD nad 25m, když to není garáž? 17.4.2012 7:51:011220.4.2012 10:50:21
Jak povolujete stavbu u RD nad 25 m, když to není garáž? 17.4.2012 7:48:330
Kolegové, nemáte někdo zkušenost, nejlépe v odvolacím řízení, se situací, kdy požárně nebezpečný prostor stavby přesahuje a to zásadně (5,5 m) na sousední pozemek a stavebník doloží k povolení (§ 129 SZ) smlouvu o přesahu PNP s dotyčným sousedem.Závazná norma stanovuje, že PNP nemá přesahovat hranici pozemku, ale neznamená to, že nesmí. Názor Kraje v neformální diskuzi je, že smlouva o PNP sama o sobě není titulem opravňující stavební úřad z uvedeného hlediska k vydání dodatečného povolení. Nevím potom, k čemu potom taková smlouva tedy je, zda-li jen k případům, kdy to nelze řešit jinak. Domníval jsem se, že taková smlouva je "dokladem o právu založeném smlouvou provést stavbu", a nejsem stále přesvědčen o tom, že ne. P. 16.4.2012 12:58:49618.4.2012 11:32:43
Prosím, jak je to s komínem? Musí být pro jeho stavbu SP nebo jen ohlášení? A který předpis upravuje vzdálenost komína od oken sousední stavby. Mám ve svém okrsku načerno nově postavený komín ve štítě RD, který asi 0,5 m nižší než střešní okna sousedního RD a cca 3 m od nich. Marta 13.4.2012 10:38:59316.4.2012 12:41:36
Změna stavby před jejím dokončením: Máme vydáno stavební povolení. Podle věty první § 118 odst. 1 stavebního zákona "Stavební úřad může ... povolit změnu ..." Podle § 118 odst. 2 SZ "Na řízení a povolení se vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním, případně územním řízení." Náležitosti žádosti jsou uvedeny v § 118 odst. 1 SZ (nebudu tedy žádost posuzovat podle § 110 SZ). Předpokládám, že bych však měl žádost přezkoumat podle § 111 SZ, účastníky řízení stavebního řízení, oznamuje se zahájení stavební řízení podle § 112 SZ. Je pak výsledným produktem rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením, které je stavebním povolením? Pokud je stavební povolení z roku 2000, tedy za účinnosti "padesátky" a o změně stavby před jejím dokončením je rozhodnuto podle současné právní úpravy, bude nutno pro stavbu vydat kolaudační rozhodnutí nebo postačí již oznámení o užívání stavby? Děkuji za názory GA 13.4.2012 9:03:57213.4.2012 10:02:12
Prosím, rozvody vody v areálu živočišné výroby družstva (mezi jednotlivými hosp. stavbami) by měly být na územní souhlas nebo to mám brát jako vnitřní rozvody a tím pádem nevyžadovat nic? Lenka 12.4.2012 8:38:55213.4.2012 10:33:57
Stavebník žádá o vydání územního souhlasu pro sklad a skleník.Pozemek nedávno koupil od jiného majitele a stavební úřad nyní zjistil,že je na tento pozemek již vydán územní souhlas a ohlášení ke stavbě RD.Jak postupovat,jakým způsobem lze zrušit původní ohlášení - stavba RD patrně nebyla zahájena. Děkuji. Z. 6.4.2012 10:55:13313.4.2012 9:55:39
Prosím o radu. Stavebník s ohlášením stavby předložil smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Smlouva je podepsána vlastníkem nemovitosti, který souhlasí, sba stavvebník na jeho pozemku postavil RD, a stavebníkem. V § 105 odst.1 SZ se píše, že k ohlášení se připojí doklad prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku či stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí. Občanský zákoník v §151o , uvádí (1) Věcná břemena vznikají písemnou smlouvou, na základě závěti ve spojení s výsledky řízení o dědictví, schválenou dohodou dědiců, rozhodnutím příslušného orgánu nebo ze zákona. Právo odpovídající věcnému břemenu lze nabýt také výkonem práva (vydržením); ustanovení §134 zde platí obdobně. K nabytí práva odpovídajícího věcným břemenům je nutný vklad do katastru nemovitostí. Z hlediska způsobů vzniku rozlišujeme zástavní právo smluvní, zástavní právo zákonné a zástavní právo soudcovské. 1) zástavní právo smluvní je nejběžnější formou zástavního práva. Jeho podkladem je smlouva a je-li předmětem zástavy nemovitost, právo vzniká vkladem do katastru nemovitostí (§ 151 b) odstavec 2 občanského zákoníku). mám se řídit ustanovením SZ nebo OZ Děkuji všem předem za názor. K.K. 4.4.2012 11:23:1324.4.2012 13:28:11
Dobrý den, potřebuju nějak vyhnat bezdomovce z cizí stavby, která vykazuje vady jako rozebraný strop, uřezané zábralí na balkóně v patře, vymlácené okna dveře - volný přístup komukoliv kdo nemá strach. Rád bych nařídil nutné zabezpečovací práce a vyklizení stavby (myslím tím vyhnat ty lidi). Máte s tím někdo zkušenosti ? Kdo ty lidi vypakuje když nařídím vyklizení ? Obecní policie ? Václav 3.4.2012 7:27:3633.4.2012 11:10:21
Stavebník u garáže jejíž vrata vedou přímo na místní komunikaci požádal o změnu užívání na autodílnu. v podmínkách jsme stanovili, že stávající vrata do ulice budou ponechána jakomanipulační a únikové cesty a vjezd do autodílny bude řešen jinými vraty ze zpevněné plochy z vlastního pozemku . Nyní stavebník nepovolenou stavbou znemožnil vjezd vraty ze zpevněné plochy z vlastního pozemku a k provozu autodílny používá pouze vrata do ulice. Jak se mám v takové situaci zachovat, když nedodržel závaznou podmínku užívání stavby, stanovenou při rekolaudaci? R.M. 31.3.2012 21:35:1912.4.2012 7:24:40
Stavební chce provést stavební úpravy v bytové jednotce bytového domu, které zasahují i do společných částí bytového domu. Bude předkládat smlouvy o právu provést stavbu. Jak se má vypořádat s vlastníkem, který je v insolvenčním řízení (řízení po úpadku) a prý takový úkon nemůže činit? Může činit nějaké úkony insolvenční správce nebo se musí čekat dokud nebude insolvenční řízení skončeno? S tímto setkávám poprvé a zatím hledám správnou odpověď pro stavebníka. eR 30.3.2012 11:48:1524.4.2012 14:34:44
Vážení kolegové, prosím o radu popř. názor - na územní souhlas a ohlášení prováděná změna stavby RD nikoliv svépomocí, ale dodavatelsky, stavebník zjistil, že ji zhjotovitel provádí v rozporu s ověřenou PD, stavbu zastavil a nechal vypracovat znalecký posudek, který dokladuje rozpor mezi ověřenou PD a skutečností. Stavebník chce svolat kontrolní prohlídku, čemuž se SÚ samozřejmě nebrání, ale vznesl otázku, zda potřebuje nějaké povolení na zbourání přístavby provedené právě v rozporu (mělké základy, zde mě přivedl do úzkých a nedokázala jsem mu tzv. z patra odpovědět. Prosím jak na to ostatní nahlížíte, bude určitě žádat o dodatečnou změnu stavby před dokončením a tak si myslím, že by to mohl odstranit v rámci projednávané změny ????? D.O. 28.3.2012 15:32:10124.4.2012 13:59:54
Pojem stavba. Definice v ustanovení § 2 odst. 3 stavebního zákona. Musí být takové dílo užíváno k nějakému účelu aby se dalo říci, že se jedná opravdu o stavby nebo nemusí. Hledám opru v právních předpisech, ale snažím se pouze opřít o slovíčka na konci první věty shora uvedeného ustanovení ("bez zřetele ..., na účel využití..." - tedy je zřejmě jakýsi předpoklad, že je jedno k jakému účelu stavba slouží, nicméně k nějakému účelu sloužit přesto musí. GA 26.3.2012 12:07:201813.2.2014 13:08:27
Záměr stavebníka. Stavební úpravy stávajícího objektu a novostavba RD na sousedním pozemku. Stavebně upravovaný objekt má sloužit jako ubytování pro hosty (soukromý účel) a být zázemím pro novostavbu RD. Tyto 2 objekty jsou funkčně propojeny pouze skrze zpevněné plochy a zdí, která z jedné strany lemuje tyto zpevněné plochy. Samozřejmě záměr stavebníka je takový, že chce ponechat čp. stávajícího objektu a tedy aby RD a stavebně upravovaný objekt zůstali nedílnou částí. Lze takový záměr akceptovat nebo to mám už z počátku považovat za 2 samostatné budovy? eR 22.3.2012 9:24:34222.3.2012 12:34:41
Poraďíte mi trochu konkrétně, prosím? Vím, že jsme to již probírali, ale fakt nevím. Jde o toto: Dům "A" s valbovou střechou na hranici pozemku se 2 novými střešními okny na stavební pozemek druhého. Podkroví u "A" stavebníka vybudované bez ohlášení. Co stavebník "B"? Ten má ještě v hraně pozemku barák z druhé strany. Může stavět taky v hraně pozemku, co pak "B" s jeho oknytím směrem. Vím, že je to vlastně černá stavba (bez ohlášení) ale co dál? 21.3.2012 12:42:100
Zdravím vás máte někdo zkušenost s usnesením o spojení úzeního řízení a řízení o změny stavby před jejím dokončením? Paragrafy? A 21.3.2012 9:34:01723.3.2012 13:10:29
Prosím Vás, jak počítáte NPM, když je vyvěšováno? Podle vyvěšení na Vaší úřední desce (obec s SÚ) nebo vyvěšení na úřední desce obce, kde je záměr umisťován? 19.3.2012 16:50:27126.3.2012 16:12:49
Prosím Vás, jak počítáte NPM, když je vyvěšováno? Podle vyvěšení na Vaší úřední desce (obec s SÚ) nebo vyvěšení na úřední desce obce, kde je záměr umisťován? 19.3.2012 16:49:311021.3.2012 11:03:55
Kolaudujeme stavební úpravy a přístavbu ZŠ,škola má přiděleno číslo popisné a hlavní vchod do jedné ulice. Stavba školy s přístavbou je rohová,v přístavbě jsou kromě školních prostor propojených s původní školou i byty s vlastními přípojkami a mají hlavní vchod do jiné ulice(větší část jsou byty). Protože je to přístavba, chceme ponechat stejné č.p., ale v jiné ulici. Máte s tím někdo zkušenost? Třeba rozlišit číslem orientačním? 19.3.2012 8:38:28521.3.2012 10:56:42
Prosím o radu, existuje nějaká norma/výklad/definice, která definuje Hmotově naddimenzovaná stavba? Nikde ve vyhlášce 501 se o tom neříká. Co je toto za pojem? Je to čímdál tím více používáno v námitkách účastníků řízení, kteří mají raději menší dům a větší zahradu a sousedé chtějí opak. Setkali jste se s tím někdo? J.K. 13.3.2012 8:02:25915.3.2012 15:08:41
Zdravím, kolegové...chci se zeptat, v jaké normě, vyhlášce nebo jiném předpisu je uvedeno, zda WC nebo sociální zařízení nesmí být přístupné přímo z kuchyně? Předem díky za info.... 12.3.2012 9:44:59316.3.2012 14:42:04
Kolegové poradťe....stavebník předložil k žádosti o územní rozhodnutí a stavebního povolení záporné stanovisko města. Jak moc je to závazné?Lze zahájit řízení? Někde se s tím vypořádávám?, nebo je to neprůchodné? Díky za každý názor. A 9.3.2012 7:28:10714.3.2012 16:39:08
Jak byste povolili rekonstrukci chodníku, dojde k úpravě - vyvýšení chodníku pro bezbarierový přístup do prodejny? jana 8.3.2012 8:12:47412.3.2012 14:04:53
Kolegové, potřebuji si ověřit: na pozemku mám navržený RD, za kterým se cca 6 m nachází stávající stodola (výška ve hřebenu sedl. střechy cca 7-8m)- v RD- 1.NP. do dvora jsou okna neobyt. místn., do ulice okna obyt. místn., v podkroví další obyt. místnosti osvětlené střešními okny! Je jasné, že okna neobyt.míst. v 1.N.P. budou zastíněna... Chtěla bych se zeptat je to něco proti něčemu? Děkuji 29.2.2012 15:34:4111.3.2012 14:41:03
Prosím o radu, chci se zeptat jak u Vás funguje HZS při vydávání stanovisek. Setkávám se s tím,že získat stanovisko k PD u místně příslušného HZS k čemukoliv je "nadlidský" úkol - trvá to min.60dnů. Stavebník má všechny podklady, jen hasiči mu chybí (samozřejmě jen když jejich stanovisko potřebuje). Je nutné, aby stavebník žádal stanovisko předem, nemůže jen SÚ v rámci koncentrační zásady jednání dát HZS lhůtu a pokud se nevyjádří tak vlastně souhlasí? Poraďte. Děkuji. Julča 29.2.2012 13:43:421611.3.2012 12:35:25
Nemáte někdo zkušenost s umísťováním velkých foliáků v zahradnictví? Zastavěná plocha nějakých 400 m2, výška 5 m. Kam takovou stavbu zařadit, jak jí povolit? Pokud v něm stavebník pěstuje rostliny, lze takovou konstrukce zařadit mezi stavby pro zemědělství (resp. obstojí ustanovení § 3 písm. f) bodu 3 vyhlášky č. 268/2009 Sb.? Poté mě už pouze napadla konstrukce podle § 103 odst. 1 písm. g bodu 3 SZ, potažmo ohlašovaný výrobek plnící funkci stavby, který bude sloužit mimo jiné k užívání osobami (asi). eR 29.2.2012 8:16:28129.2.2012 8:40:55
Může mi někdo poradit? Co s ohlášenou stabou? Sousedé dali souhlas. Po roce si vzpomněli, že se jim to nelíbí. Mají nějakou možnost odvolání? Nebo jakmile podepsali mají smůlů? Dá se nějak všeobecně bránit proti vydanému souhlasu s ohlášenou stavbou? Díky za rady Cervin 27.2.2012 15:39:5052.3.2012 14:58:56
Prosím o radu. Postačí k zateplení domu a změny barevného provedení fasády ohlášení od stavebníka, nebo se nejedná o udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e)? Děkuji za názor Karel K.K. 23.2.2012 8:58:35629.2.2012 8:05:25
Plánuji stavět RD (do 150m), zažádal jsem o UPI (kladná), mám kladná stanoviska (možnost napojení) od RWE, ČEZU, ale SČVK (voda/kanal) mi povolení vodovodní přípojky podmínili tím, že musím provést "prodloužení" vodovodního řadu v místě cca 250m od pozemku (prý kvůli tlaku). Přitom podél pozemku plánovaného RD vede vodovod. Když tedy v tom místě, co mi určili, vyměním cca 250m vodovodního řadu, pak mi povolí přípojku vody na pozemku. To mi způsobilo komplikaci v tom, že SÚ mi nevydá souhlas s ohlášením stavby RD, protože podle SÚ není splněna podmínka, že "stavba nevyžaduje nové nároky na tech.infrastrukturu". Budu tedy muset dělat 2 stavby souběžně (rekonstruovat vodovodní řad dle podmínek SČVK) a na pozemku zahájit stavbu alespoň hrubé stavby (abych neztrácel čas). Chci se zeptat, zda může SÚ vydat souhlas s ohlášením stavby RD (do 150m), když bude vydáno územní rozhodnutí na rekonstrukci vodovodního řadu, kterou mi uložil SČVK? Nebo budu muset čekat s předložením Ohlášení stavby RD až do doby, kdy bude stavební povolení na vodovodní řad? Kdy nejdříve budu moci ohlásit stavbu RD, v souvislosti s podmínkou rekonstrukce vodovodu? Moc děkuji za odpověď. Slávek 22.2.2012 11:09:09722.8.2016 13:11:33
Konstrukce dřevěného schodiště pro přístup na stávající terasu RD. Je nutné ji projednat i územě? eR 22.2.2012 8:55:55222.2.2012 14:23:09
Zdravím,byl bych rád za vaše názory. Stavebník má souhlas s ohlášenou stavbou RD o 2.b.j., není dokončena a stavebník ma návrh na přístavbu další b.j., potiž je v tom, že na ohlášenou stavbu, lze udělat souhlas se zmenou pred dokoncenim stavby..ale podpisy sousedů nesežene..lze preklopit do stavebniho povolení? nebo nelze? co s tím ?poradíte nějaký postup? ?diky moc Karbous 22.2.2012 8:31:34168.3.2012 10:31:26
Požadujete při ZKP u běžného RD osvědčení k has.přístroji a doklad o tom, jak zlikvidoval stavební odpad? Jana 20.2.2012 13:37:10620.2.2012 16:39:05
Dobrý den, můj dotaz zní : Musí stavebník k oznámení o užívání stavby rodinného domu předkládat doklad o měření hladiny radonu v pobytových místnostech ? Když ano tak podle čeho ? Děkuji za odpovědi. VH 20.2.2012 12:02:36721.2.2012 12:14:59
Ohlášení stavebních úprav nemovitosti, na které vázne zástavní právo banky. Z § 105 SZ: "K ohlášení se připojí doklad prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu..." Výpis z KN mám k dispozici, tedy o vlastnictví nemovitosti není pochyb, nicméně se ptám, zda je nutné vyžadovat i smlouvu o právu provést stavbu od banky, pokud ano, proč? GA 17.2.2012 10:13:32317.2.2012 13:11:42
Prosila bych Váš názor, na námitku souseda,mu že černá stavba na sousedním pozemku zastíňuje fotovoltaické panely na střeše dvorního traktu jeho RD Děkuji 16.2.2012 13:45:54620.2.2012 10:42:57
Stavba byla povolena dle starého SZ č.50/76. V rámci kolaudačního řízení bylo při prohlídce zjištěno, že stavebník nedodržel PD, v suterénu provedl bazén o hloubce 1,7m, snížil zde strop atd. Podle nového zákona bysme asi vydali zákaz s užíváním a zahájili řízení o odstranění stavby (s možností dodatečného povolení na nepovolené po projednání s účastníky a DO). My bychom se ale měli asi řídit starým zákonem a nevíme přesně jak postupovat. Neřešil jste někdo prosím podobnou situaci? Děkuji za názory J 15.2.2012 14:09:30720.2.2012 8:12:57
Dobrý den, mám jeden oříšek, stavebník dostal souhlas s ohlasenou stavbou na 2.b.j., stavba neni zkoulaudovaná, chtěl by zkolaudovat cast a zaroveň udělat přístavbu. Bude na SP nebo ohlášení?(nedostane souhlas sousedu) tzn. ohlášení přístavby odložit a vyzvat k podání Stavebního povolení? Nebo změna stavby před jejím dokončením? diky za názory Nescafe 15.2.2012 11:48:20315.2.2012 15:13:04
Stavba chaty ,která byla povolena ve spojeném územním a stavebním řízení.Nyní těsně před dokončením stavby se stavebník rozhodl,že che provést změnu na rodinný dům.Prosím o radu jak postupovat,zda provést změnu stavby před dokončením nebo změnu v užívání stavby. Z. 14.2.2012 8:46:32214.3.2012 14:11:34
Je vydáno územní rozhodnutí na umístění plynovodu. U jednoho pozemku je vlastník uveden pouze jménem Jana Nová -adresa neznámá, dle datumu zápisu na katastru je asi mrtvá. Stavebník před žádostí o stavební povolení nás požádal o určení opatrovníka a následně chce zažádat o stavební povolení. Může opatrovník odsouhlasit uložení plynovodu do pozemku. Je postup správný? Děkuji za vaše rady MH 6.2.2012 14:32:36517.2.2012 13:47:35
Bylo vydáno uzemní rozhodnutí na areál. Následně byla stavba povolena ve zkráceném stavebním řízení certifikátem, vydaným autorizovaným inspektorem. Stavba nebyla do dvou let zahájena. Pozbývá certifikát platnosti jako stavební povolení nebo platí neomezeně? Jak je to s územním rozhodnutím, když nebylo vydané klasické stavební povolení a stavba nebyla zahájena? Díky. Naďa 2.2.2012 15:36:3613.2.2012 7:31:22
Prosím o názory: stavební úpravy rodinného domu do 150 m2, tudíž na ohlášení. Stavebník ale není schopen doložit k žádosti informovanost vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich - vlastníci mají zapsán trvalů pobyt na MěÚ, skutečný pobyt neznámo kde. Jak tento případ řešit? Lenka 1.2.2012 13:17:36216.2.2012 7:49:55
Odstranění nepovolené stavby : Exekuce prováděná soudním exekutorem. Prosím, ozvěte se mi, kdo máte s tímto postupem zkušenosti - potřebuji poradit. Venuše Drochytková 31.1.2012 14:07:3611.2.2012 15:12:35
Rodinný dům, zpevněné plochy a hospodářské stavby jsou na KN zapsány pod jedním pozemkem a stavbou na něm (objekt k bydlení). Stavebník by chtěl nyní rozdělit tento pozemek na pozemek X, na kterém by byla pouze stavba RD a na pozemek Y, na kterém by byly zpevněné plochy a hospodářské stavby. Samozřejmě, že katastr chce dobrovzdání stavebního úřadu, že stavby nejsou stavebně ani technologicky spojené, samozřejmě by mělo být i řečeno o jaké stavby se jedná. V archivu ani zmíňka o těchto stavbách, ani zmíňka jak jsou napojeny na sítě technického vybavení. Chtěl po vás něco obdobného katastrální úřad? Mohou být hospodářské stavby napojeny na energie z rodinného domu? Asi bych to viděl na psporty, zjišťování legálnosti staveb a pak teprve něco řešit, co vy na to? GA 30.1.2012 13:50:23101.2.2012 15:26:36
Myslíte že mohu zakázat užívání stavby, pokud rodinný dům je sice O.K., ale není k němu vybudována zpevněná plocha pro příjezd k domu (garáži) a odstavné místa, které byly ve stavebním řízení jako podmíněná stavba? Díky Míra Míra 20.1.2012 12:08:54627.2.2012 14:38:25
Prosím o názory, zda lze zimní zahradu považovat za pobytovou místnost. N 20.1.2012 10:11:25225.1.2012 9:48:34
Dobrý den, mám velkou prosbu a žádám Vás o názory v této věci. Náš soused postavil dvougaráž 10x8m na stavební povolení,ale v rozporu s ním ji nalepil 13cm až 88cm šikmo od našeho RD. V rozporu se SP ji napojil na kompl.inž.sítě, což mu náš SÚ dodatečně povolil. Vzápětí na to ale bez SP provedl úpravu půdy na bytovou jednotku a SÚ mu to opět dodatečně povolil, byly provedeny machinace se st.pozemky, z původní o rozloze 888m2 byla účelově vyčleněna 190m2 s touto stavbou a SÚ pak použil §25 odst 6 StZ. Přitom stavba architektonicky v dalekém okolí nemá obdobu, jde o zástavbu jednotl.RD 1-2 podl. s průčelím s okny bytů, zatímco garáž-RD má v průčelí 2 velká vrata a zádveří s venkovním schodištěm.Ve štítu obráceném k našemu domu jsou navíc okna od chodby, schodiště a WC. Jak se lze v odvolání bránit? Předem Vám děkuji za Vaše rady.Tímto opravuji a doplňuji podání ze včerejška MUDr.Hofírek 20.1.2012 6:28:55224.1.2012 13:58:06
Dobrý den, mám velkou prosbu a žádám Vás o názory v této věci. Náš soused postavil dvougaráž 10x8m na stavební povolení,ale v rozporu s ním ji nalepil 13cm až 88cm šikmo od našeho RD. V rozporu se SP ji napojil na kompl.inž.sítě, což mu náš SÚ dodatečně povolil. Vzápětí na to ale bez SP provedl úpravu půdy na bytovou jednotku a SÚ mu to opět dodatečně povolil, byly provedeny machinace se st.pozemky, z původní o rozloze 888m2 byla účelově vyčleněna 190m2 s touto stavbou a SÚ pak použil §25 odst 6 StZ. Přitom stavba architektonicky v dalekém okolí nemá obdobu, jde o zástavbu jednotl.RD 1-2 podl. s průčelím s okny bytů, zatímco garáž-RD má v průčelí 2 velká vrata a zádveří s venkovním schodištěm. Jak se lze v odvolání bránit? Předem Vám děkuji za Vaše rady. MUDr.Hofírek Hofírek 19.1.2012 22:30:32220.1.2012 22:32:17
Dobrý den, je stanovena lhůta pro stavební úřad pro rozhodnutí o odstranění černé stavby dle § 129 stavebního zákona ? Před cca 3 lety provedl spoluvlastník nemovitosti úpravy bez stavebního povolení, se kterými nesouhlasím, od té doby se snažíme dohodnout, ale bezúspěšně. MD 19.1.2012 15:31:44531.1.2012 14:09:19
Mám zástavní právo na domě - dělám dodatečné povolení pro nástavbu a přístavbu ! Jak TO děláte v praxi - berete banku jako účastníka nebo jenom na vědomí nebo nijak? Děkuji 18.1.2012 13:21:06920.1.2012 12:16:24
Stavby umístěné na pozemek spolu s RD. Dobrý den, měl bych dotaz, které stavby lze umístit na pozemku spolu s rodinným domem ? Může například samostatná garáž obsahovat pracovnu ? Jan Jurníček 17.1.2012 22:11:36118.1.2012 13:36:07
Byla nám podána stížnost na nepovolenou stavbu na sousedním pozemku. Jako zástupci stavebního úřadu jsme se byli se stavbou seznámit a dospěli jsme k názoru, že se nejedná o stavbu podle stavebního zákona. Jak máme dále pokračovat? Měli bychom z moci úřední zahájit správní řízení, ve kterém by se dokazovalo, zda se o stavu jedná či nikoliv a podle, pokud by se prokázalo, že se o stavbu opravu nejedná, bychom řízení zastavili? Nebo bude tímto zahájeným řízením řízení o odstranění stavby, ve kterém by se teprve zjistilo, že se o stavu nejedná (tady nevím zda vůbec řízení o odstranění stavby můžeme zahájit, když nevíme jestli se tam stavba nachází nebo ne)? GA 11.1.2012 16:43:201118.1.2012 13:33:27
Stavebník požádal o potvrzení existence stavby hospodářského stavení cca 200 m2. Podle jeho prohlášení a předložené zjednodušené dokumentace stavby byla stavba postavena v roce 1970, nedochovala se dokumentace, jakékoliv doklady o povolení stavby nebo doklady, které by prokazovali účel jejího užívání. Dle staré právní úpravy bylo možno stavbu realizovat na základě rozhodnutí o přípustnosti stavby, užívána byla poté po dokončení stavby k účelu, pro který byla povolena. Když se budu držet litery zákona, tak pokud nezjistím nové skutečnosti o tom, že stavba byla řádně povolena, budu ji považovat za "černou stavbu", zahájím řízení o odstranění stavby s možností jejího dodatečného povolení. Jaké doklady, jaké nároky potom klást na stavebníka, když bych měl postupovat v procesu stavebního řízení a vyžadovat PD ke stavebnímu řízení. Jak by taková dokumentace pak měla vypadat, když se jedná o stavbu z roku 1970, kde platili odlišné předpisy a nároky na stavby nebyly takové, jako jsou dnes? Děkuji za jakýkoliv názor, radu. GA 10.1.2012 12:00:15711.1.2012 16:30:52
kolegové jak samostatně povolujete tepelné čerpadlo pomocí vrtu, kdy se neodebírá voda (teplo se získává výměníkovým způsobem?) a nespadá to pod vodní zákon. Nejradši bych to navléknul jenom na ÚS (§ 103 odst. 1 b5), ale nevím nevím. Nebo jenom na územko a bez SP? Petr 9.1.2012 16:00:35712.1.2012 14:23:21
Ke kolaudaci požadujeme, aby dům měl z vnějšku minimálně stěrku. Stavebník po nás chce, abychom mu toto podložili nějakým ustanovením ze zákona či vyhlášky. Doslova se to nikde nepíše, kromě asi vyhl. 268/2009, §8, odst. 1 písm. f). Toto mu ale nestačí. Neřešil jste to někdo, jak jim to rozumně vysvětlit? Díky za případné rady. J 5.1.2012 7:32:41610.1.2012 11:42:53
Vyhláška č.268/2009 Sb §10 odst.5 písm.a) 4.1.2012 13:09:3114.1.2012 13:28:11
V případě, že nařídíte opakované veřejné projednání podle §87, odst.2SZ - jak naložíte s připomínkama a námitkama z prvního veřejného projednání? Berete je v úvahu? Sibi 20.12.2011 13:14:04121.12.2011 8:11:30
ahoj kolegové, máme v rajonu vybydlený rodinný domek, domek stojí na samostatném pozemku, zahradě, který ho obklopuje. Domek je zkolaudovaný a v současné době devastovaný bezdomovci, oplocení zničeno, okna vymlácené dveře vysazené, dřevěné věci slouží jako palivo v ohníčku na chodbě, kovové věci končí ve sběrně, do stavby zatéká. Má otázka zní zda by tuto situaci měl řešit stavební úřad a jak? Výzvou k údržbě stavby, nezbytné úpravy ? Jedná se o veřejný zájem ? A co dál ? Majitel stavby o ní nemá zájem a léčí se v blázinci, nelze očekávat jakoukoli jeho účast. Václav 20.12.2011 9:59:05222.12.2011 11:57:26
Zdravím a mám dotaz na skutečné odborníky. Černá stavba,zahájeno řízení o odstranění, stavebník zažádal o dodatečné povolení a stavební úřad mu určil lhůtu do 1.4.2011 k doplnění žádosti o územní rozhodnutí, projekt zpracovaný autorizovanou osobou a t.d. Nic se nedělo, tak bylo vydáno rozhodnutí o odstranění stavby.Dnes se stavebník probudil a chce tak za půl roku požádat o nové dodatečné povolení stavby. Lze to vůbec? Stavbu zatím neodstranil a asi to ani nemá v úmyslu. Děkuji host 14.12.2011 10:47:27719.12.2011 8:11:41
Asi tak po roce zdravím všechny. Kolegové, léta provádíme ověření existence stavby pro KN, který třeba ač má zapsanou a zakreslenou stavbu vč. přiděleného čísla st. pozemku, obtěžuje nás prostřednictvím stavebníků, abychom existenci stavby ověřili. Nejedná se o ověření dokumentace skutečného provedení stavby podle §125SZ. Už mě to přestává bavit a tak si pokládám otázku, zdalipak jsme vůbec k nějakému ověření existence stavby zákonem zplnomocněni, na základě čeho to vlastně zadarmo děláme a připravujeme se tak o čas a energii na to, co dělat máme a jestli by si tam katastr neměl dojít sám se podívat, jestli stavba stojí. Na celém vidím jen jediné - KN stavbu zapsal na základě nějakých dokladů, ty zabordelil a my mu máme tyto doklady ověřením nahradit. Co vy na to? Sibi 12.12.2011 18:00:35119.2.2012 11:44:16
Dobrý den kolegové. Rád bych se zeptal zda je stavba kompostárny zemědělská stavba a povolili by jste ji tak v území dle § 18 odst. 5 stavebního zákona. Děkuji Jirka P. 12.12.2011 13:42:34119.12.2011 8:46:36
Je uživatel nemovitosti zapsaný v katastru jako věcné břemeno účastník řízení? Pavel.K. 8.12.2011 16:08:22313.12.2011 8:35:29
Prosím o názor. Řeším rozdíl mezi přístavbou a stavební úpravou. Rozšiřuje vchodová stříška půdorys stavby? Rozšiřuje vzduchotechnika na boku stavby půdorys stavby? Jak definovat půdorys? Podle zdí nebo přesahu střechy. Děkuji Štěpán Dražka 8.12.2011 13:58:14214.3.2012 14:20:53
Prosím o názor. Reklama o rozměrech 2,5x 8m nakreslená na zdi objektu na soukromém pozemku bez oplocení je ve vzdálenosti asi 1m od místní komunikace. Máme na majiteli nemovitosti požadovat ohlášení stavby a souhlas vlastníků okolních pozemků? R.M. 8.12.2011 12:48:46312.12.2011 9:43:21
Vážení kolegové, prosím o radu. Obdrželi jsme ozmánemí změny v užívání části stavby = jde o změny v jednom provoze, kde v místech stávajících skladů nic není a má zde být umístěna linka na filtraci a skladování rostlinných olejů. Žádost byla doplněna souhlasnými stanovisky DO, jen hasiči souhlasili s vyžádáním KP. Viděli jsme souhlasy DO proto jsme vydali souhlas se změnou v užívání stavby. Pak se však ozvali hasiči, jak je možné, že jsme vydali souhlas se změnou bez KP? My na to, že ještě není instalována technologie, proto bude KP svolána jakmile bude provedna kompletní instalace. Jde o to, že hasiči bez KP neakceptují souhlas a napadají jej, krajský úřad OŽP bez souhlasu SÚ nevydá souhlas se sběrným místem a investor nenainstaluje zařízení, pokud nebude mít souhlas KÚ. Jak z tohoto kola ven? Vydali jsem souhlas se změnou v užívání a zároveň vypisujeme KP na dobu, kdy se předpokládá, že investor bude mít vše hotovo a v pořádku. Hasiči se však této KP brání, že již není co kontrolovat, neboť je vše již odsouhlaseno i přesto, že do výzvy k účasti na KP píšeme, že je prováděna za účelem prošetření dodržování podmínek DO. Jaký máte názor na danou věc kolegové? Je možné takto postupovat? Karel 7.12.2011 11:35:0639.12.2011 7:41:35
vyhl.č. 501/2006 Sb. § 25 odst. 2 1.12.2011 7:34:2152.12.2011 13:08:05
Dobrý den kolegové, lze povolit stavbu rodinného domu popř. stavbu pro rodinnou rekreaci bez napojení na zdroj pitné vody. Důvod je, že do dané oblasti není vůbec přiveden vodovod. Díky. 28.11.2011 14:26:08713.2.2012 7:54:39
Prosím o názor k následující situaci: rozhodnutí o odststranění stavby bylo vydáno v roce 2001, vykonáno mělo být v roce 2004. Nic se nestalo, stavba dnes stále existuje a šla by na rozdíl od předchozí úpravy dodatečně povolit. Dotaz: je možné takovou stavbu vůbec znovu projednávat? Nebrání tomu překážka věci pravomocně rozhodnuté? Na druhou stranu zde stále máme černou stavbu... Ministerstvo nám v obdobném případě navrhlo postup podle § 101 SŘ - novým rozhodnutím stanovit novou lhůtu pro odstranění, ovšem jak říkám: stavba by dnes šla dodatečně povolit. Ivana 28.11.2011 9:34:40329.11.2011 7:58:15
Prosím, můžu vydat územní souhlas na přípojku splaškové kanalizace k RD na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí vlastníky tohoto domu? Je smlouva o budoucí kupní smlouvě to jiné právo, podle které je stavebník oprávněn tuto stavbu provádět, nebo mám vyžadovat smlouvu o provedení prací na cizím pozemku (stavbě)? Marie 24.11.2011 9:49:45530.11.2011 14:26:49
Berete u VPS jako třetí osoby i síťaře, pokud dojde ke střetu? 24.11.2011 8:03:07315.12.2011 14:22:27
Stavební úřad obdržel ohlášení drobné stavby-stavebních úprav , které spočívají ve výměně stávající drátěné a dřevěné výplně plotu za zdivo, které bude ukončeno stříškou z betovové krytiny a celková výška oplocení bude zvýšena ze 160 cm na 220 cm. Plot má podezdívku a zděné sloupky. Je to stavební úprava podle §2 odst. 5 písmeno c) ? Nebo je nutný územní souhlas. Děkuji za názory. R.M. 23.11.2011 18:02:32728.11.2011 20:14:17
Úřad pro zastup.státu ve věcech majetkových žádá SÚ o zahájení řízení-odstranění "drobných" staveb na svém pozemku. Uvádí, že vlastník staveb je neznámý. Jak postupovat? Zahájit řízení proti Úřadu pro zastup. státu? 22.11.2011 9:58:48324.11.2011 7:17:11
Prosím o radu. Stavební povolení vydáno dle starého SZ (50/1976)a PM nabylo 26.4.2007. Nyní stavebník podal žádost o kolaudaci, bohužel mi ušlo ustanovení § 190 odst. 5 SZ (183/2006) a tak bylo zahájeno kolaudační řízení. Podle § 190 odst.5 by ale asi měl být vydán kolaudační souhlas. Kontrolní prohlídka stavby byla vykonána. Co by mělo být výdáno? Kolegové - každý ma jiný názor. Podle zákona to vypadá na kolaudační souhlas, ale ... Janků 21.11.2011 14:04:58524.11.2011 7:34:06
Stavebník koupil starý RD s velkou zahradou, RD odstranil, na jeho místě postavil garáž pro 3 auta a vzadu v zahradě staví nový RD. Na pozemku je rovněž stávající stodola, kterou opravil, nyní žádá povolení o stavebníhc úprav podkroví této stodoly na bytovou jednotku. Dotaz zní - vznikne tím nová stavba pro bydlení s novým číslem popisným? přístupy by nebyly problém - příjezd je i z druhé strany pozemku, ale má všechno řešeno jen jedněmi přípojkami, byt chce využívat pro vlastní rodinu. Ma 18.11.2011 8:17:57422.11.2011 8:54:51
Nemohu se dopídit řešení situace při vedení řízení o nařízení odstranění dvou a více stavby v situaci, kdy bylo požádáno o dodatečné povolení jen jedné z nich. Zahájení řízení o dodatečné povolení stavby je jasné, ale co s tím řízením o odstranění, jak ho rozdělit na část, která se přerušuje a část, která pokračuje. Jediné ustanovení o "vylučování" je § 140 SŘ a ten předpokládá pro "rozdělení" předchozí spojení. Je to o to horší, že se v případě staveb, o které není požádáno, jedná o stavby, jejichž odstranění bude nařízeno tzn. většinou odvolačky. Petr 15.11.2011 7:37:42115.11.2011 8:18:26
Kolegové, chtěl bych se Vás zeptat, jak byste umístili a povolili přemistění kulturní památky (nemovité), která má přes 40m2 a bude mít betonový základ, navíc je vydaný souhlas k přemístění Min. kultury. i k jeho restaurování. Můj názor je ÚS+OHL podle § 104 odst. 2 písm. j) co vy na to?? děkuji M.N. 10.11.2011 14:02:30114.11.2011 7:25:52
Dobrý den, jaký je prosím další postup v případě, kdy stavbu rodinného domu do 150m2, prováděnou dodavatelsky, stavěla firma bez oprávnění, bez stavbyvedoucího? Je již postavena hrubá stavba. Na stavbě byl stavební dozor objednaný stavebníkem. Může tento stavební dozor vykonávat případně po dohodě i funkci stavbyvedoucího? L.B. 8.11.2011 9:59:41214.11.2011 10:19:59
Prosím o radu. Stavba v ochranném pásmu lesa. Od odboru ŽP povoleno do 20m od lesa, na základě toho jsme stavbu povolili v této vzdálenosti od hranice lesa. Stavebník dům postavil 12m od lesa, dům je dokončen, nyní stavebník žádá o změnu před dokončením. ŽP nesouhlasí se zkrácením odstupové vzdálenosti. Nejbližší stromy ca 5m od společné hranice pozemků, zatím nízký porost. Jak postupovat dál? díky vlasta 7.11.2011 10:17:131226.11.2011 9:15:58
Dobrý den, prosím o radu jak se stavíte u rodinných domů k napojení na vodovod?? v §6 vyhlášky 268/2009Sb. je napsáno cituji "stavby dle druhu a potřeby musí být napojeny na vodní zdroj...." trošku to přeženu, ale stavebník se chce koupat v balené vodě ... nechce zatím řešit napojení na vodovod kvůli časovému presu ( změna územního plánu). To samé u napojení na elektro,může řešit elektrocentrálou to je ok, nebo pokud nemá čov tak si bude svítit loučema a nechce napojení na elektro. děkuji za odpovědi. MB 4.11.2011 12:07:4179.11.2011 12:25:39
Jak lze pohlížet na generální opravu neveřejné čerpací stanice? Původní podzemní nádrž bude zakonzervována a vedle uložena nová nadzemní nádž s výdejním stojanem plus nová podzemní nádrž na úkapy. Řešit nové umístění stavby, když se posune jen o pár metrů v rámci jednoho pozemku v uzavřeném areálu? Jsou to udržovací práce případně výrobky plnící funkci stavby? Bude tedy stačit ohlášení s příslušnými certifikáty nebo si vyžádat stanoviska všech dotčených orgánů včetně zjišťovacího řízení dle z.č. 100/2001? Ondra 3.11.2011 15:27:1124.11.2011 12:57:38
Kolegové, jaký správní poplatek vybíráte za prodloužení platnosti územního rozhodnutí, prosím? Lenka 2.11.2011 10:27:2922.11.2011 16:49:07
Dobrý den, vydáno ohlášení na RD do 150m2. V projektové dokumentaci 149,7 m2. Stavebník nyní zjistil, že skutečná velikost je 155m2. Dům stavěn svépomocí. Po stavební stránce špičková kvalita. Jak postupovat? Pokud bude změna z ohlášení na povolení už nebude možné naplnit podmínku, že stavba nesmí být provedena svépomocí. Co teď? AF 31.10.2011 21:01:01197.11.2011 7:45:50
Nabytí PM. Poslední den pro odvolání je v pátek, nabytí je tedy v sobotu? 27.10.2011 14:25:45327.10.2011 17:31:37
zajímalo by mě jak pohlížíte na stavební úpravu komína, který je postaven u obvodové zdi rodinného domu, de facto je součástí tohoto RD, ale jeho původní výška byla 5m a nyní jej stavebník na doporučení kominíka navýšil o 2,5 m, celkově se výška stavby rodinného domu nenavyšuje, myslíte si, že je možné tuto stavební úpravu provést bez jakéhokoli povolení nebo to "něco" vyžaduje, já si sama nejsem jistá jak na to mám z hlediska stavebního úřadu pohlížet, nutno podotknout, že stavební úprava již byla provedena a samo, že nám jí nahlásila sousedka... PN 27.10.2011 12:43:1632.11.2011 15:21:18
Jak řešíte situace, kdy stavebník požádal o stavební povolení a vy zjistíte (nebo to někdo "práskne"), že stavba je už hotová? Zastavíte řízení nebo zamítnete žádost a pak řešíte podle § 129? Gábi 26.10.2011 13:14:19127.10.2011 7:16:24
Kolegové, jak povolujete plynofikaci rodinného domu, který bude napojen na STL plyn. přípojku ukončenou v rámci plošné plynofikace na hranici pozemku stavebníka? Zajímají Vás vnitřní rozvody plynu, když se mění topné médium? 26.10.2011 10:21:14431.10.2011 16:26:58
Doplňuji svůj dotaz z 19.10.2011. Stávající sousední objekt je autodílna pro podnikatelskou činnost. Pokud bych to považoval za jednu stavbu, jak se vypořádám s § 21 odst.6 vyhlášky 501/2006 Sb. a § 104 odst.2 písm.4 stavba na pozemcích rodinných domů splňovat podmínky (jednu stavbu pro podnikatelskou činnost do 25 m2 zastavěné plochy)? K.K. 20.10.2011 9:57:240
Vážení kolegové prosím o názor. Stavebník postavil bez povolení garáž tak, že použil zeď sousedního objektu, kterou zvýšil o zeď garáže. V řízení o odstranění stavby podle § 129 odst.3 mohu obě řízení sloučit, nebo zahájit dvě samostatná řízení? Tj.1)odstarění nepovolené stavby a 2)odstranění nepovolené úpravy do nosné zdi? Děkuji za názory. Kratochvíl K. 19.10.2011 9:47:56520.10.2011 13:41:47
Prodloužení stavebního povolení po té co byl vydán ÚP které je v rozporu s původním stavebním povolením a jak se bránit? Honza 18.10.2011 11:39:02178.11.2011 9:58:27
Instalace vikýře do stávající střechy při provedení výměny střešní krytiny Prosím o názory a zkušenosti kolegů, zda jste se v praxi setkali se stížností sousedů na instalaci vikýře do střechy na soudením domě směrem k domu stěžovatele, kdy tento uvádí, že chce vikýř odstranit, protože je soused tímto vikýřem bude špehovat na jejich pozemku. Pro minimalizaci pohledů od souseda již v minulosti vysázeli thuje k plotu na hranici se sousedem. Zastávám názor, že nedošlo k zásahu do nosné konstrukce a instalací vikýře došlo k většímu prosvětlení půdního prostoru. Nedošlo k realizaci podkroví do půdního prostoru. Předem děkuji za Vaše příspěvky a odpovědi.JK Jk 17.10.2011 16:32:43925.6.2018 6:33:30
V roce 2005 nám bylo vydáno stavební povolení na stavbu, která dosud nebyla zahájena. Z důvodu nedostatku finančních prostředků bylo žádáno o prodloužení stavebního povolení, a toto již bylo 2x prodlouženo. Obdobně i letos jsme podali žádost o prodloužení stavebního povolení ze stejného důvodu. Stavební úřad však nyní požaduje souhlasy dotčených osob a orgánů nahradit smlouvami nebo věcnými břemeny k pozemkům dotčeným stavbou s odkazem na ustanovení § 110, odst. 2a nového stavebního zákona č.183/2006 Sb. Může stavební úřad požadovat předělání všech souhlasů za této situace, když k vydání stavebního povolení v roce 2005 mu tyto souhlasy postačovaly. Nelze i v tomto případě postupovat dle ustanovení stavebního zákona platného v době vydání stavebního povolení? Ing. Tlapák 12.10.2011 15:18:3843.11.2011 8:58:40
Je třeba změna užívání stavby v případě, že je bytová jednotka částečně užívána jako kancelář společnosti? Která právní úprava toto řeší? Děkuji Michaela 12.10.2011 13:02:32226.10.2011 11:08:12
kolegové jak řešíte fenomén odpojování bytových domů od CZT a vznik domovní kotelny např. místo sušárny apod.? Podařilo už se někomu z Vás žádost zamítnout a prorazit s případným odvoláním i na kraji? Nebo to "normálně" povolujete? A co schválený ÚP, který řeší jenom CZT? Přitom je u nás cena zatím cca "jenom" 490,- Kč/GJ. Nějak mi tento záměr hlava nebere. Dekuji za případné odpovědi Petr 10.10.2011 16:00:43714.10.2011 12:45:50
Přestupkové řízení Ve výpovědi svědka je uveden termín zahájení černé stavby o týden později než uvádí obviněný. K čemu se přiklonit a jak to zdůvodnit. Chápu to tak, že sám stavebník musí vědět, kdy začal, ale svědecká výpověď je důkaz. Zvrátí ho výpověď stavebníka? 10.10.2011 14:47:41319.10.2011 14:07:07
Musí být v usnesení o přerušení řízení uvedena lhůta? 6.10.2011 8:45:48210.10.2011 7:57:59
Dobrý den, prosím o názor. Zahájili jsme řízení o odstranění černé stavby, která by v "normálním" režimu musela být na územní rozhodnutí + výjimku z umístění (vzdálenost od hranic). Nicméně stavba stojí, stavebník žádá o dodatečné povolení a kraj po nás chce, abychom nejdřív jako předběžnou otázku vyřídili výjimku z umístění. Ale jak ji máme vyřídit, když stavba už stojí? My jsme názoru, že se s umístěním musíme vypořádat v odůvodnění o dodatečném povolení stavby. Můžete někdo poradit? Eliška Dolejší 6.10.2011 7:55:141219.10.2011 14:11:55
SÚ obdržel podání pro podezření z nepovolené stavby (přístavba). Jelikož se v archivu stavebního úřadu nedochovala projektová dokumentace k této stavbě garáže, požádali jsme počátkem února t.r., stavebníka na základě § 154 odst.1 písm.e) o doložení této projektové dokumentace. Na jeho žádost jsme prodloužili termín k doplnění. Stavebník dodal koncem května dokumentaci skutečného provedení jiné autodílny. Znovu byl vyzván k doplnění dokumentace a to učinil tím , že předložil dokumentaci skutečného provedení. Poraďte, jak máme proti takovému stavebníkovi postupovat. Děkuji. Karel Kratochvíl 5.10.2011 9:53:17219.10.2011 14:26:57
Prosím kolegy o radu. Stavebním povolením v rámci stavebních úprav RD byl povolen plynový kotel s odtahem do komína nad střechu. Teď chtějí kolaudovat, mají kotel s tzv. turbo odtahem, umístěný jinde, vyústěný do fasády. Dá se takové vyústění považovat za komín? Takže revizi? Nebo měření zplodin? Ma 4.10.2011 10:40:29819.10.2011 15:19:39
SÚ vydal usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby(je postavená na dvou pozemkových parcelách), kde jsem byla účastníkem řízení. Jeden z účastníků řízení se odvolal a KÚ v dubnu t.r. usnesení zrušil a věc vrátil k novému projednání SÚ, pro záměnu účastníků řízení (stavebníků). Nyní SÚ vydal oznámení o pokračování v řízení, uvedl zde jen jednu pozemkovou parcelu (se kterou sousedím neuvedl) a mne neuvedl mezi účastníky řízení. Prosím o radu, jak mám postupovat. Děkuji. Růžena Malá 30.9.2011 9:26:59130.9.2011 12:27:00
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA /na povolení stavby/. Žádáme Vás o sdělení, zda se do uvedené smlouvy musí opisovat podmínky účastníků řízení -myšleno správců inženýrských sítí/ např.RWE,ČEZ atd./, nebo postačí odkaz na jejich vyjádření čj. ze dne ? Předem Vám děkuji za odpověď. Pánková Jarmila Pánková 27.9.2011 14:20:06525.10.2011 20:22:45
Dobrý den, prosím o radu: Pokud je černá stavba (např. rodinný dům) na hranici se sousedním pozemkem, tedy není dodržena odstupová vzdálenost dle §25 vyhl. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, provede stavební úřad pouze dodatečné povolení stavby (pokud všichni účastníci budou souhlasit)? Tedy nahrazuje dodatečné povolení stavby i rozhodnutí o výjimce z obecných požadavků na využívání území? Předem děkuji za odpovědi. KB 23.9.2011 8:15:00327.9.2011 13:08:34
Mám na stole společnou dokumentaci ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení na kabelové vedení NN. Dokumentaci vypracoval "autorizovaný technike pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení". Dokumentace je vlastně společná DUR a PD pro vydání stavebního povolení, ale abych se dostal k otázce... Předpokládám, že autorizovaný technik nemůže v žádném případě zpracovávat DUR, mohly by však shora uvedený AT zpracovat PD pro vydání stavebního povolení pro uvedenou stavbu nebo by to musel být minimálně AT v oboru pozemní stavby? Předem děkuji reakce GA 21.9.2011 9:38:51130.9.2011 9:25:55
V r.2007 bylo vydáno dodatečné stavební povolení a v témže roce nabylo právní moci. Stavba je cca z 1/3 rozestavěna, nyní stavebník žádá o zrušení stav.povolení v plném rozsahu. Důvodem je, že pozemky pod stavbou nyní vlastní nový majitel a nájemní smlouvy těchto dotčených pozemků nebyly prodlouženy. Lze vůbec SP zrušit a kdo to případně udělá? Stav. úřad nebo nadřízený orgán? A co s rozestavěnou stavbou??? Děkuji za případné rady. M 16.9.2011 8:17:37216.9.2011 11:19:04
Změna stavby před dokončení, pro kterou bylo vydáno společné rothodnutí (ÚR a SP). Změna se týká nového způsobu likvidace slaškových vod, původně navržena pouze žumpa na vyvážení, která byla v rámci společného řízení jak umístěna, tak i povolena, nyní je nově navrhována ČOV, kterou umísťuje stavební úřad a následně povoluje úřad vodoprávní. Už jsem si udělal jasno v tom, že jinak než rozhodnutím takovou změnu před dokončením povolit nelze, ale bude se toto rozhodnutí týkat celého společného rozhodnutí, nebo pouze jedné části, ve které bylo rozhodnuto o umístění stavby? V podmínkách pro umístění je umístění žumpy jasně řešeno, v podmínkách pro povolení stavby je řečeno, že stavba bude realizována ple PD ... , i tak lze předpokládat, že je to podmínka pro její realizaci, jelikož je součástí PD. Musí se tedy rozhodnutí o změně stavby před dokončením dotknout mimo územního rozhodnutí i stavebního povolení? Abych se přiznal, mám v tom hodně velký guláš a budu vděčný za jakoukoliv radu. GA 15.9.2011 7:07:32623.9.2011 7:12:00
Při přestavbě stávajícího drátěného plotu výšky 160 cm s podezdívkou na plný zděný plot výšky 220 potřebuji také územní rozhodnutí? Děkuji za názor. R 13.9.2011 14:46:59314.9.2011 12:42:57
Po novelizaci SZ ( § 103 odst. 1 písm. d) bodě 6 se slova „do výšky 1,8 m, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejným prostranstvím1)“ zrušují.) To znamená, že si nyní může každý postavit plot jak chce vysoký? R 8.9.2011 16:00:22416.9.2011 13:16:43
Kolegové, mám vydané SP na stav.úpravy a nástavbu RD, budu dělat koludaci. LV je plné exekucí a zástav.práv. Co s tím? Asi vzít exekutory do řízení... Jak To děláte u Vás? 8.9.2011 12:50:3528.9.2011 15:56:15
Vyžadujete od stavebníka jako doklad o vlastnictví LV z katastru nebo czechpointu nebo postačí info o parcele z nahlížení do katastru? Podle mě info z nahl. nemá dostatečnou váhu, i když je tam všechno, co jako úřad potřebuju. petra 7.9.2011 9:27:331016.9.2011 8:00:50
Dobrý den, prosím jak povolujete mobilheim? Děkuji za rady :o))) K 6.9.2011 14:00:0295.10.2011 13:02:02
dobrý den, prosím o radu s veřejnoprávní smlouvou nahrazující stavebko, jak řešíte nedoložení všech závazných stanovisek? při klasickém stavebním řízení dle §110 odst.2 písm. d je napsáno že pokud je stavebník obstaral předem tak je doloží pokud ne tak je sežene stavební úřad, ale toto u veřejnoprávní smlouvy není řešeno. Mám si je sehnat sám nebo vyzvat k doložení ???? MB 6.9.2011 9:35:5239.9.2011 11:50:43
MÁM PROBLEMAT.PŘÍPAD!POtřebuji prodloužit lhůtu k dok. stavby - myslíte, že stačí když souhlas s ohlášenou změnou stavby před dokonč. zašlu pouze stavebníkům (nechci TO posílat účastníkům řízení)Děkuji 6.9.2011 9:32:4847.9.2011 13:58:25
Dobrý den, SBD podalo ohlášení stavby - udržovací práce podle § 104/2/p). Na bytovém domě, kterého se to týká, má SBD podíl 13/16. Podle výpisu z katastru je tam dalších 6 spoluvlastníků, byť s mrňavejma podílama. Stačí, když ohlášení podá SBD, nebo musí všichni? A pokud stačí SBD, musí mít souhlasy těch ostatních? Adéla 2.9.2011 7:09:3635.9.2011 8:33:14
Kolegové jakou PD může zpracovat a orazítkovat autorizovaný technik? Nevím, zda na dodatečné pov. pro staveb. úpravy a nástavba RD? Vím, že dokumentaci pro ÚR zpracovávat nesmí! Řešíte TO nějak? Děkuji 1.9.2011 13:37:0112.9.2011 9:45:47
Řešíte u závěrečné prohlídky to, že stavebník neohlašoval stadia stavby podle podmínek SP k provedení KP? Mám na mysli např. kontrolu protiradonové izolace, předklady nad stavebními otvory a pod. Táňa 31.8.2011 15:40:3955.9.2011 16:38:46
Podmínky stavebního povolení - dáváte do podmínek rozhodnutí i povinnosti stavebníka či zhotovitele stavby vyplývající přímo ze zákona (např. § 152, § 157, § 160, § 176)? Pokud ano, tak z jakého důvodu? Sám bych o těchto povinnostech stavebníka poučil v poučení rozhodnutí (už neznáme pouze poučení o odvolání). Jak při závěrečné kontrolní prohlídce pak můžete vydat souhlas s užíváním stavby, když stavebník například nesplnil podmínku, kdy stavebnímu úřadu nesdělil termín zahájení stavby, a provedl stavbu v rozporu s rozhodnutím? GA 31.8.2011 13:23:5521.9.2011 7:18:38
Kdo může za firmu s.r.o. dát plnou moc jiné firmě? podle mně jen jednatel společnosti. V žádosti o st.úpravy objektu firmy se sídlem v Rakousku i s rakouským jednatelem předložili plnou moc, kterou vystavila osoba, která má v ČR na starost prodej výrobků. Je to dostačující? Díky 30.8.2011 14:12:14231.8.2011 11:11:14
Jak prosím řešit ohlášení změny stavby před dokončením, když byla stavba povolena stavebním povolením - jedná se o RD nad 150 m2 zastavěné plochy. Stavebník podal ohlášení a odložit lze jen pokud nemá náležitosti. Co dělat, když je to "špatně podané" jsem nenašla a zastavení řízení podle SŘ mi tam nejde protože u ohlášení se nevede správní řízení. Poradíte mi prosím někdo? Jana 29.8.2011 10:35:40731.8.2011 15:36:13
Tribuny na fotbalovém hřišti - ÚR+SP? J 24.8.2011 7:48:24124.8.2011 13:32:56
Prosím o radu jak postupovat v případě, kdy byla pro stavbu byla vydána ÚPI a poté souhlas s ohlášenou stavbou. V rámci stavby byla povolena odpadní jímka, nyní přišli stavebníci, že chtějí ve stejném místě domácí ČOV. Tu můžu povolit pouze územně (stavebko vydává vodoprávka), ale územně se vlastně nic nemění, tak bych vydala jenom souhlas se změnou z jímky na ČOV. Ale zjistila jsem, že oni posunuli celý dům o 4m a nevím jak změnit umístění stavby, když nebylo vydáno ÚR ani ÚS. Děkuji za případné rady. JK 23.8.2011 7:59:17329.8.2011 12:33:17
Nemáte prosím někdo nějaký obecný seznam dokladů potřebných pro kolaudaci stavebních části ČOV? J 16.8.2011 10:41:23117.8.2011 8:12:07
Dobrý den, mám dotaz. Stavím zahradní domek s garáží cca 90m2. Stavební povolení mám. Potřebuji doložit stavebního podnikatele. Je možné napsat fyzickou osobu podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku (živnosti: zednictví)? Mám stavební dozor(autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby). Je nutné mít ještě stavbyvedoucího? Kateřina Rzadkovská 8.8.2011 21:43:13312.8.2011 13:37:58
Sklad sena v podkroví novostavby - nevím co s tím. Můžete mi někdo potvrdit nebo vyvrátit můj názor? podle ust. §22 odst. 1 vyhl. č. 268/2009 Sb. "Každé podlaží, mimo vstupní přístupné přímo z upraveného terénu, a každý užitný půdní prostor budovy musí být přístupný alespoň jedním hlavním schodištěm (...)" Znamená to, že pokud si někdo požádá o povolení stájí pro dobytek, kde na půdě chtějí skladovat seno, tak je provedení dveří ve štítě, ke kterým se má přistavovat žebřík (řekl bych že tak minimálně 1x týdně), jako jediný přístup v rozporu s OTP a měli by tam mít hlavní schodiště? Nebo že by to nebyl užitný půdní prostor? Předem díky za názory LH 4.8.2011 14:27:3549.8.2011 12:34:51
povolování vrtů pro tepelná čerpadla Dobrý den, prosím o radu kdo po novele vodního zákona stavebně povoluje vrty pro tepelná čerpadla? Hloubka vrtůje 80m a 120m 29.7.2011 7:46:3643.8.2011 15:57:08
Prosím o radu, nezabezpečený RD - vstupní dveře vysazené, dům volně přístupný. Stavebnětechnický je bez závad. Co může stavební úřad nařídit? Vlastník domu je nezvěstný, hledá ho policie. Dům je opuštěn cca 3 měsíce. Je zde vůbec kompetence stavebního úřadu? Lenka 28.7.2011 14:21:1935.8.2011 7:23:20
Jak se ve stavebním povolení vypořádat s námitkou, že z nových oken v 1. patře (jedná se o nástavbu RD, řadový dům)se budou koukat na zahradu sousedovi? Přitom ten soused, který si stěžuje, sám má nadzemní podlaží už postavené 28.7.2011 10:48:5079.8.2011 14:04:47
Usnesení o přerušení s výzvou k doplnění ve spoj. uř + sř se doručuje všem účastníkům a vyhláškou nebo jen žadateli? petra 25.7.2011 16:44:06226.7.2011 13:46:10
Dobrý den kolegové, potřeboval bych radu v následující věci. Máme objekt který je územním plánem určen jako objekt pro občanskou vybavenost, v archívu stavebního úřadu nebyla dohledána žádná dokumentace a objekt do roku 2002 sloužil k hostinské činnosti. Nyní objekt změnil majitele a ten se zavázal k provedení pasportu stavby. Ovšem pro špatný technický stav objektu začal s "udržovacími pracemi". Jedná se mi nyní o to zda i výměna a v podstatě úprava stropní konstrukce (byla částečně propadlá) se dá vykládat jako udržovací práce nebo již je to stavební úprava. Nový vlastník zde chce dále provozovat hostinskou činnost, na kterou si ovšem ztěžují sousedé kvůli hluku. Jak by jste v tomto případě postupovali? Ve chvíli kdy přesně není dán účel stavby vzhledem k tomu, že se k ní nedochovali žádné doklady, je potřeba ošetřit nějakým způsobem tento způsob využití? Děkuji N. 22.7.2011 8:50:06122.7.2011 13:06:48
Nejsem si jista, zda je možné souhlasit s ohlášenou stavbou, jestliže tato bude připojena na místní komunikaci po veřejné účelové komunikaci (široká 5m). S tímto způsobem připojení souhlasí dopravní policie a HZS a souhlas s využitím účelové komunikace vydal i místně příslušný silniční úřad. Lze takové řešení považovat za sjezd na místní komunikaci? NB 21.7.2011 16:37:55229.7.2011 13:19:28
Kolegové, řešíme asi dost velký problém, investorovi jsme vydali Územním řízením souhlas na 10 parcel, přívod vody a elektriky k těmto pozemkům přes pozemky ve vlastnictví obce. Teď se začal jeden soused pozemku ve vlastnictví obce, soudit s investorem, že tento pozemek(který je dle obce obce), je po zaměření v r2002 jeho, Obec to vidí jinak, ta je zapsaná ´v katastru, jako vlastník obecní cesty a toto zaměřeni si nechala přeměřit v r.2005 a uznává jen toto zaměření, proto vydala souhlas na toto území se všemi stavbami. Podotýkým, že vodovod je v tomto pozemku již hotov(povolen certifikátem) a probíhá řízení na stavební povolení ČEZu na položení kabelu. Investor za námi přišel a řekl, že pokud tento dotyčný soused soudní při vyhraje, tak po Obci bude chtít veškeré náklady za soud i za zničenou investici, co s tím? Martin 30.6.2011 10:29:0024.7.2011 13:08:46
Kolegové, pro mnohé z vás jednoduchá otázka, ale já jsem se s tím ještě za nového stavebního zákona nesetkala: Změna stavebníka v průběhu stavby(resp. před jejím zahájením - po vydání stavebního povolení), jak se k tomu stavíte? Při převodu nemovitosti je mi jasné, že stavební povolení přechází automaticky na nového vlastníka, ale pokud pozemek zůstane stávajícímu vlastníkovi a po dohodě na něm staví někdo jiný? Stačí slmlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku a mám to povolit jako změnu před dokončením, nebo jen napsat sdělení, že to beru na vědomí? Stavebník nějaký papír potřebuje kvůli dotacím. Díky za odpověď. Ivana 22.6.2011 13:20:2038.11.2011 21:27:10
Berete jako účastníky územního řízení u telekomunikační liniové stavby i vlastníky sousedních pozemků, kam zasahuje budoucí ochranné pásmo, které vzniká ze zákona?Resp. vydáním územního rozhodnutí? jf 15.6.2011 16:19:44320.6.2011 13:44:28
Jak a kdo povoluje retardéry na místní komunikaci? Obec, která pod nás spadá, to chce po nás, ale myslím, že by si to měla obec povolit sama jako silniční správní orgán asi ve spolupráci s PČR DI. 15.6.2011 9:33:08115.6.2011 14:37:09
Kolegové, prosím o radu, týkající se kolaudace podle starého stavebního zákona, přičemž o kolaudaci požádal 27.4.2011. Jak přerušit kolaudační řízení? Postaru - v jednom dokumentu výzvu se stanovenou lhůtou k odstranění závady (nedodání revize) a rozhodnutí o přerušení nebo podle nového správního řádu samostatnou výzvou vyzvat k doplnění dokladů a současně samostatným usnesením podle § 39 odst.1 SŘ stanovit lhůtu pro doplnění dokladů a podle § 81 odst.3 zákona č.50/1976 Sb. na tuto dobu kolaud.řízení přerušit? Děkuji za rady. N. 14.6.2011 10:48:21315.6.2011 13:34:35
Narazil jsem na existenci TIČR ( technické inspekce české republiky). Máte někdo zkušenosti jaké má vůči nám postavení při uvádění do provozu bioplynové stanice. Je to DO? JL 10.6.2011 9:48:34316.6.2011 10:43:43
Odstranění stavby - existuje někde přesně řečeno, kdy je stavba řádně odstraněna a kdy ještě nikoliv? Zda stačí když není střecha a žádné obvodové zdi, nebo musí být důsledně odstraněny i základy stavby? A za jakých podmínek může katastr vymazat tuto stavbu jen na základě potvrzení stavebního úřadu, bez součinnosti majitele odstraněné nemovitosti? Ivan 9.6.2011 11:31:2919.6.2011 18:48:40
EXEKUCE: kolegové, neřešili jste někdo exekuci na odstranění stavby, u které není znám vlastník a nemáte nějaký vzor? Petr 3.6.2011 13:16:09315.6.2011 14:33:29
Kolegové, jak povolujete zasklívání lodžie u paneláku, kde je společenství vlastníků? Vyžadujete 100% souhlas nebo 3/4? A dáváte to na stavební povolení? Ještě jsme to podle nového stavebního zákona nepovolovali. PN 18.5.2011 9:05:44118.5.2011 11:44:01
Dobrý den kolegové, berete úřad územního plánování jako dotčený orgán v územním případně stavebním řízení ?? Aneta 17.5.2011 10:21:0348.6.2011 7:36:01
Prosím o radu. Vlastník pozemku dal podnět k odstranění stavby, která vznikla v 80. letech jako přístavba stávajícího domu na sousedním pozemku jiného vlastníka. Archív je prázdný, vlastník stavby má pouze rozhodnutí o dražbě.Zapíše katastrální úřad nový stav po ověření pasportu podle § 125, když bude stavba na dvou pozemcích a k jednomu nemá právní titul? vladimir 9.5.2011 11:49:331717.5.2011 7:27:28
Stavební úpravy hospodářského objektu na objekt bydlení. Je upravována část stavby o výměře do 150 m2. Celá stavba má přes 150 m2. Připustit, že vyhový § 104 a) SZ nebo ne. Nelze použít n) bourají se nová okna. JL 6.5.2011 10:16:1436.5.2011 13:22:10
Stavebník měl povolenou rekonstrukci chaty, na místě bývalého dřevníku vč.2ks oken v patře a sedlového vikýře.Bez povolení změnil střechu na pultovou a okna umístil 3 a jiných rozměrů.Jelikož je stavba pouze 90cm od sousedova plotu,ten s umístěním a velikostí oken nesouhlasí.Jako důvod uvádí znehodnocení svého pozemku (vadí mu, že stavebník bude koukat do prostoru jeho zahrady).Všechna okna jsou z nepobytových místností.Jak toto posoudit - lze bez souhlasu souseda umístit okna u objektu.Z původním řešením 2 menších oken soused souhlasil.Jenže nyní se situace změnila.Spor je dle mého názoru z části občansko právní - různé naschvály atd.Lze tedy ve vzdálenosti 90 cm od plotu souseda udělit vyjímku pokud ten s tímto nesouhlasí. Děkuji za radu H. 5.5.2011 11:24:2515.5.2011 13:05:11
Prosím o radu. Stavebník chce jako rodinný dům povolit stavbu o 3 bytových jednotkách a 1 nebytové jednotce (provozovna kosmetiky). Dle 501/2006 může mít rodinný dům max 3 byty, o nebytové jednotce ani zmínka. Jak se zachovat. Děkuji věra 4.5.2011 11:04:2135.5.2011 9:08:01
Kolegové, řešíme problém, v pozemku MÚ, jsme povolili investorovi vodovod k 8 RD, územko nabylo právní moci, bez připomínek. Investor si stavební povolení udělal přes stavebního inspektora. Vybudoval vodovod a majitel sousedního pozemku ho chce žalovat, že ho udělal v jeho pozemku(dlouhodobý problém našeho MÚ, nechal si udělat loni své zaměření, že pozemek je jeho, MÚ to neuznalo) dle katastru je pozemek polní cesta.Chce se soudit, investor se oprávněně brání, na základě ÚR, kde je jasně deklarované, že toto číslo parcely je naše=MÚ.Soused už si najal právníka, chce odstranění stavby,jinak soud, co s tím?. J. -------------------------------------------------------------------------------- Jiří 3.5.2011 15:45:0934.5.2011 16:13:57
Kolegové, prosím o radu - stavebník, fyzická osoba, užívá objekt k účelu, pro který nebyl kolaudován - stavebně povoleno jako stavební úpravy RD k bydlení, následovaly 2 etapy kolaudace (1.NP a poté 2.NP stále RD,) při 3 etapě (podkroví) požádáno o změnu celku na penzion - pro nové užívání nebyly splněny požadavky hasičů změna nebyla dosud odsouhlasena - po roce následuje stížnost souseda. Kromě projednání přestupku a následném rozhodnutí musím také nařídit zastavení provozu penzionu - a teď otázka : rozhodnutím a podle čeho ? Díky za radu, nemůžu (neumím) nikde najít postup. VH 27.4.2011 9:16:37227.4.2011 14:45:02
Dobrý den, můžete mne poradit, zažádal jsem o zjednodušené územní rozhodnutí.Na stavební úřad předložil vše jak má být, nicméně nyní přišel soused (přes ulici) keterý má námitky. Do této chvíle není účastníkem řízení, nicméně deklaruje že si myslí že by měl být. To bych chápal u normálního územního řízení, nikoliv však u zjednodušeného, kde je taxativně uvedeno, kdo je účastník (a ten také dal výslovný souhlas). Má nyní stavební úřad zjednodušené jednání zastavit a provést normální, když kdo dodal námitky není účastníkem a u zjednodušeného ÚR by dle mne neměl být? (http://nadrevo.blogspot.com/2010/01/povolovani-staveb-aneb-sousedi-jako-mor.html) SEKCE ZJEDNODUŠENÉ ÚR Miroslav 26.4.2011 12:57:51227.4.2011 8:27:52
Kolegové máte někdo zkušenost? Na stávající (KR r. 2002) základnovou stanici T-mobile se budou na stájící nosiče přidávat další 4 antény, přidávat technologie do stávajícího kontejneru a zvedací zařízení. Základnová stanice je na komínu. Výška komínu včetně antén je 28 m, ale od vršku komínu jsou antény do 15 m. Spadá stavba pod § 103 odst. 1 c) bod 2. SZ? Pak by to mohlo být na územní souhlas? Je třeba stanoviska ČTÚ, Řízení letového provozu, Letiště Ruzyně... nebo co k tomu chtít? Naposledy jsem to dělala podle starého SZ a podle nového nevím? Od té doby je nový zákon o elektronických komunikacích. Dříve bývala na tyto stavby školení (dokonce zdarma). Poraďte co s tím? Kam jsem vovala nikdo neví? Děkuji. Iva Horká 20.4.2011 16:03:350
Kolegové, hlavy mi to nebere, jak řešit stavbu 8 x 8 m, kterou vlastníci dvou RD postaví společně jako jednu stavbu (např. pro stání aut) tak, že je část stavby na jednom pozemku a druhá část na druhém pozemku a přitom se jedná o stavbu ve spoluvlastnictví obou. Prvně mě napadlo, že to tak nelze (např. přesah stavby, umístění na pozemku s RD, požární záležitosti, rozsah stavby na pozemku s RD,...), ale !!! když nad tím přemýšlím, nevidím to až tak jasně. Proč by to vlastně nešlo? GR 20.4.2011 14:14:48827.4.2011 15:22:41
Dobrý den, potřebuji spojit územní řízení s řízením o výjimce podle § 169 odst. 5 stavebního zákona. Protože takové řízení nemusí být ukončeno společným správním aktem, není asi použití § 78 odst. 1 to nejlepší. Může mi, prosím, někdo poradit jak postupovat. Díky. MT 15.4.2011 10:35:05718.4.2011 8:43:28
Kolegové, také se Vám ve městech rozmohlo odpojování od CZT? Jsme doslova zavaleni žádostmi o vybudování nových zdrojů tepla v bytových domech. A tak se ptám jak v těchto případech postupujete. Zda o stavbu žádájí jednotliví vlastníci bytových jednotek, či SVBJ? Jestli záměr posuzujete jako změnu stavby nebo jako stavební úpravu a jestli tedy požadujete souhlasy všech vlastníků nebo jen tříčtvrtinové většiny? A ještě perlička - stalo se Vám že by stavebníkem byla firma která zařízení bude vlastnit a provozovat? BzPO 15.4.2011 9:57:09616.5.2011 13:30:47
Dobrý den, potřebuji poradit, kdo je oprávněn k přezkoumání ohlášky, která byla vydána stavební komisí v roce 2002 dle ust.§124 z.č.50/1976 Sb., když jejich zánik byl k 31.12.2006 a od 1.1.2007 platí nový stavební zákon. Je k tomu oprávněn KÚ nebo místní stavební úřad. Díky Jiřin 13.4.2011 14:06:22718.4.2011 12:18:23
Může mi někdo poradit - mám stavebníka- žadatele o SP - v insolvenčním řízení - mohu mu vydat stavební povolení. účastníci řízení namítají, že nebude mít finance na dokončení stavby. Máme právo zkoumat ekonomickou situaci žadatele? emma 7.4.2011 13:48:37915.4.2011 12:18:09
Dobry den, potreboval bych radu. Postavil jsem si zastreseni pro auto 4x6m. Stavbu jsem umistil 1,4m od hranice se sousedovym pozemkem v ose najezdu vybudovanym mestem. Odstup 2m nebyl mozny kvuli zminovane ose najezdu a hlavne tim, ze dal uz mi pozemek nepatri a sesikmuje se kvuli vyhledovym vzdalenostem na krizovatku. Urad resil povoleni uzemnim souhlasem, soused to podepsal, nic proti nemel. Odhadl jsem vysku na 3,30m a uvedl ji ve formulari a vic neresil. Stavba je tesne pred dokoncenim (chybi tasky a okapy). Splnuje vyhledy, zastineni, bezp., arch. a urban. zamery. Soused zmeril vysku a byla 3,70m. Vse ostatni sedi. Se sousedem nebyla rec, proto jsem se sel udat na SU. Soused tam byl den prede mnou a o vsem SU informoval (ne pisemne). Podal jsem zadost na uzemni rozhodnuti. Co mi ted ceka? Jak byste postupovali ? Dekuji za odpoved. PF 30.3.2011 18:52:28114.4.2011 15:11:50
Dobrý den, město jako vlastník nemovitosti potřebuje vybourat v budově kina další "okno" pro promítání. Okno bude mít velikost cca 30 x 40 cm, bude uvnitř budovy, ale bude umístěno v nosné stěně. Musí na to být stavební povolení vč. rozsáhlé PD a všech vyjadřovaček nebo stačí ohlášení? Děkuji za názor. S.V. 30.3.2011 10:46:50114.4.2011 9:05:34
Byl u nás projektant a říkal, že existuje nějaká nová norma, která zakazuje dělat u bungalovů dřevěné stropy, dokonce ho prý s tím vyhodili z jiného st. úřadu. Nevíte někdo o co jde ? Václav 30.3.2011 9:05:5634.4.2011 13:19:42
Máme souhlas ke zkušebnímu provozu podle starého SZ dle § 84, v souhlasu je napsáno, že zkušební provoz bude ukončen do konce března 2011, stavebník by chtěl tuto lhůtu prodloužit. Jak na to ? Máme zapojit i DOSS ? Jedná se o strojní dílnu. Václav 28.3.2011 8:09:58729.3.2011 9:17:07
Ve stavebním povolení uvádíme , že stavba bude dokončena nejpozději do, např. 31.12.2012. Jak postupovat, když stavebník tuto lhůtu nedodrží? Děkuji za názor. Monika Králová 24.3.2011 17:49:38627.4.2011 11:04:14
Nařizujeme odstranění stavby oplocení, může být odstraněno svépomocí, nebo to musí být provedeno stavebním podnikatelem? petra 24.3.2011 7:19:1664.4.2011 14:28:59
Dne 3.11.2010. jsme vydali souhlas s provedením ohlášeného vod.díla "stavba ČOV včetně kanalizace vsaku" dle §15a odst. 1 vodního zákona. Dali jsme mu do ohlášení, že musí zakopat za tuto certifikovanou čov zemní filtr, a že dokončené vodní dílo může užívat jen na základš kolaudačního rozhodnutí. Tento stavebník se teď domáhá, zrušení vodního filtru i kolaudace. Máme obavu, jestli jsme neudělali chybu. Děkuji za odpověď. Marcela 23.3.2011 12:57:371024.3.2011 10:17:29
Prosím Vás, jak povolujete stavbu RD tvaru "L"+terasa bez základů+garáž+chodníky o plochách 149+25+20+10. Řešíte to součtem všech zastavěných ploch nebo posuzujete podle §4 SZ a projednáváte v režimu stavby hlavní. Stavebník tvrdí, že když terasa nemá základy, tak se ani k domu nepřipočítává. Prosím o rady, případně není na to nějaká metodika? M 16.3.2011 7:42:181023.3.2011 19:38:36
Vydali jsme SP pro stavbu smíšené stezky pro cyklisty a chodce. Protože ale stavebník včera pozdě odpoledne zjistil, že dotace dostane jen v případě SP na cyklostezky bez chodců, máme dnes a zítřek, abychom s tím něco provedli. Kolega upřednostňuje postup dle § 118 odst.3 SZ, přitom ale stavba není zahájena a tedy ani není stavební deník. On je toho názoru, že to neva a chce pořídit protokol z projednání změny se stavbeníkem a změnu vyznačit v ověřěné PD. No a já bych upřednostil § 70 správního řádu a vydal opravné rozhodnutí - změnou smíšené na cyklostezku nebude žádný z účastníků SŘ dotčen. Díky za váš názor. 2 z 1 Dopr. 15.3.2011 8:53:3354.4.2011 14:39:18
Prosím o názor. Stavební úřad obdžel podnět pro nepovolený zásah do nosné zdi. musí provést místní šetření a do kdy? Nebo nejprve vyzvat majitele nemovitosti k vyjádření? Jakou lhůtu k vyjádření mu případně stanovit? Je vhodné mu zaslat obdržený podnět? Děkuji za názor. Karel Kratochvíl 14.3.2011 18:53:50115.3.2011 9:07:11
Prosím o názor,při povolené nástavbě RD z roku 1995 byla v průběhu výstavby zbořena štítová zedˇsousedního domu tl.15cm,která tvoří hranici pozemku a byla uložená na společné zditl.50 cm. Následně vyzděna nová, ale posunutá na okraj bývalé št´.zdi v tl.30cm.Stavebnik si tak přilepšil o 20 cm.Dále nástavba do dvorní části přesahuje sousední zdivo o 5-15cm na kterém je uložena a to samozřejmě bez souhlasů všech tehdejších.Stavba není dodnes zkolaudovaná, vede se řízení o odstranění stavby z důvodů provedených změn nad rámec povoleného SP.Přesah potvrzen soudním znalcem a přeměřením aut.geodetem.Má tento přesah řešit SÚ a stavbu na cizím pozemku bez souhlasu nepovolit, nebo je to na předání pro soud. Předem děkuji za názory. František Smejkal 10.3.2011 13:28:04204.4.2011 14:48:34
Kolegové, jak je to, prosím, s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb? Je nějaký dotčený orgán, který toto hlídá, nebo to musíme posoudit my? A co v případě stavebních úprav starého mlýna za účelem zřízení penzionu a restaurace, když je to celkem technicky nemožné - je taky nutné tuto vyhlášku dodržet? Lenka 8.3.2011 9:16:27412.3.2011 9:03:34
Vážení kolegové, prosím o názor na následující "problém". Stavebník má řádně zkolaudovaný RD (ještě podle starého zákona) a v nepodstatných závadách je uvedeno dokončení oplocení do 31.12.2010. Kolaudační rozhodnutí je v právní moci. Z důvodu neexistence územního plánu nyní obec vymezuje zastavěné území. Onen stavebník se na dokončení oplocení vykašlal, ale oním vymezením území, pokud by svůj pozemek na kterém stojí RD měl oplocen, se odvíjí možnost stavby na sousedním pozemku. V případě neoploceného pozemnku tato možnost zaniká. Lze nějakým postupem nutit stavebníka k dokončení oplocení tak jak bylo povoleno? VH 4.3.2011 10:17:3514.3.2011 11:14:02
Kolegové mám následující situaci.V roce 2003 jsme dle SSZ posoudili stavbu garáže, ověřili pasport atd. Soused tak dlouho chodil za krajánkama až po nás chtěli zrušit ono posouzení jako nesprávné opatření, které je v rozporu s právními předpisy.Nicméně nezrušili jsme nic. Nyní nám přišlo rozhodnutí krajánků o tom, že podle § 126 odst.1 ve spojení s § 128 odst.6 zákona o obcích se naše nesprávné opatření ruší.Vzhledem k tomu, že se nepostupuje dle SŘ tak nebylo vedeno řízení, nejsou účastníci řízení ani opravne prostředky. Pouze nás krajánci v závěru vyzývají k zahájení řízení o odstranění stavby. Můj dotaz zní má někdo zkušenosti s tím že by mu krajánci po takové době něco takto zrušili ? 1.3.2011 14:37:5963.3.2011 9:26:10
Co vše byste vyžadovali po stavebníkovi? Chce provést lehlou (demontovatelnou)konstrukci skl.zastřešení a bezrámových skl. posuvných stěn nad garáží, nedojde k navýšení RD ani k rozšíření. Jako úprava/měna nebo nic? či co ? Díky Zuza 1.3.2011 12:12:5422.3.2011 14:17:11
Kolegové, domýšlím skutečný postup u řízení o dodatečném povolení změny stavby (odstraněná střecha a provedená nová bez povolení a jinak, kdy stavebník požádá o DP, ale nedoloží kromě žádosti nic. Vynechme všechny výzvy a přerušení, nařídit odstranit mu to nemůžu, jelikož nemám k danému domu (původnímu stavu) žádné podklady, tudíž neznám původní stav, do kterého bych nařídil nápravu. Sám si pořídit (po nějaké té márné výzvě) PD a dodatečně povolit, se mi nezdá, je to přece jenom návrhové řízení tj. nemám mu právo do toho co chce kecat, tož nevím, nechat to nemůžu, páč je to na hranici s netrpělivými sousedy. P.S. 25.2.2011 13:05:1194.3.2011 12:50:46
Můžete mi poradit, jaký je správný postup při stavebních úpravách na RD a změny v užívání části domu? Stavebník chce podat žádost o vydání ÚR a SP na přístavbu RD a současně chce změnit využití na prodejnu a služební byt. Má nejdřív proběhnout územko se stavebkem, zkoulaudovat a pak teprve požádá o změnu v užívání nebo to jde tak nějak pospolu? JK 24.2.2011 13:04:21410.3.2011 11:05:17
Jsme stavební úřad I.stupně, naše město potřebuje uzavřít místní komunikaci, kdo je k tomuto příslušný, město jako silniční orgán, nebo my jako stavební úřad? petra 24.2.2011 11:31:03325.3.2011 14:11:57
Ohlášení dle § 104 p) k čemu je dobré? Nikde jsem nenanašel kdo by měl zpracovat dokumentaci a kdo by měl provádět práce. Myslím si, že například v případě opravy nosných konstrukcí by nebyl od věci odborník apod. Takhle jestli jsem něco nepřehlédl je to jen formalita. JL 23.2.2011 11:31:46525.2.2011 14:55:24
Kolegové, máte někdo již zkušenost, jak postupovat po vydání rozhodnutí o odstranění stavby dle § 129. Myslím tím předání soudu (soudnímu exekutorovi) a provedení odstranění stavby jeho prostřednictvím. Pokud ano, ozvěte se. Děkuji. Pavel 16.2.2011 10:36:55116.2.2011 21:29:27
Je možné v podání "ohlášení" stavby RD na pozemku, kde ještě nejsou sítě TI doložit místo toho plánovací smlouvu s obcí? Nepředcházel ÚS ani ÚR, pouze záporná ÚPI (z důvodu neexistence sítí), která již pozbyla plantosti. 14.2.2011 14:26:44414.2.2011 17:39:33
Dobrý den vážení kolegové, mám případ změny stavby před dokončením (původní SP v roce 1999)stavebník chce v rámci změny osadit krb a vybudovat k němu nový komín (provedení schiedel nerez)projektovou dokumentaci pro tuto změnu stavby vypracoval autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb, řeším dilema zda postačí tento druh autorizace k povolení změny stavby před dokončením shora uvedené, nebo mám požadovat autorizaci pozemní stavby. Děkuji za radu. danao 14.2.2011 8:48:11414.2.2011 14:16:43
prosím o radu § 103 odst. 1 písmeno g bod 3 - přenosná zařízení, konstrukcea lešení - dá se pod konstrukci nacpat pergola nebo kryté stání nad 25m2 ?? toto nám radili v Benešově na ZOSce ale nějak se mi to nezdá. Vyřešilo by to nesmyslné stavebko na kryté stání pro 2 osobáky cca 40m2. bikemarty 9.2.2011 17:04:08925.2.2011 12:54:18
Lze stavby, které vyžadují ohlášení podle § 104 SZ povolovat na stavební povolení? Např.pokud si stavebník sám rovnou požádá? Lenka 9.2.2011 14:58:381714.2.2011 14:22:01
Nařídil jsem odstranění stavby. Vlastník nejprve že ano, že splní a stavbu odstraní. teď mi uběhl termín,. do kdy měly být práce hotovy, samožřejmě mejsou a majitel stavby je nezvěstný. Protože hrozí nebezpečí z prodlení (stavba se sype), měl bch nařídit odstranění stavebnímu podnikateli. Ale co s rozhodnutím na odstranění, které je na vlastníka stavby? Mám teď vydat jiné rozhodnutí, nebo zjednání nápravy nebo co? Dík Jan 8.2.2011 13:13:5139.2.2011 8:33:49
Jak je to, prosím, se stavbami na cizím pozemku, konkrétně řadové garáže na pozemku obce. Povolujete je jako stavby dočasné na dobu trvání nájemní smlouvy nebo jako stavby trvalé? Marta 8.2.2011 9:59:0848.2.2011 15:42:38
Zajímá nás váš názor, zda lze "Boží muka" (křížek se soškou na soklu) považovat za "stavbu" ve smyslu § 2 odst. 3 stavebního zákona. Omar 7.2.2011 14:46:0388.2.2011 10:20:46
prosím o radu - vyhláška 268/2009Sb. § 36 ochrana před bleskem. U stavby pro bydlení ( klasický RD ) se dle odst.1 písm. a) ochrana před bleskem musí zřizovat a musí být doložen výpočet řízení rizika dle norm. hodnot. Stavebník tento výpočet přinesl a je v něm konstatováno toto: objekt není nutné opatřit bleskosvodem jakékoliv třídy ochrany. Jak je to s tím zřizováním hromosvodu ?? musí být nebo nemusí (dle výpočtu rizika) za odpovědi děkuji 4.2.2011 7:28:2726.2.2011 8:27:29
Existuje stavba, která stojí na pozemku jiného vlastníka. Je k odstranění části stavby nutný i souhlas majitele pozemku pod tou stavbou?? 2.2.2011 11:29:0212.2.2011 14:01:14
Prosím o radu. Žadatel chce vybudovat u stávajicího RD komín (krb). Jak stanovit účastníky řízení? Stačí vlastníky mezujicích pozemků? Slyšel jsem názor, že by se okruh účastníků měl v takovém případě rozšířit, protože kouř může "zamořit" mnohem větší oblast. (to mám zjišťovat jakým směrem převážně fouká????:-) ) J 1.2.2011 15:09:3253.2.2011 15:41:50
Co všechno se počítá do zastavěné plochy, když chce stavebník postavit RD+parkovací stání+chodníky+terasu? Plošně je to 120+25+15+15 m2. Je to na ohlášení nebo stavební povolení? Děkuji za názory. J 1.2.2011 14:23:121026.3.2012 8:41:28
Chci zahájit řízení o odstranění nepovolené stavby, vlastníkem pozemku je Pozemkový fond. Co nastane, když mi PF předloží nájemní smlouvu, mám brát nájemce jako účastníka a nařizovat případné odstranění jemu, nebo v tom mám nechat jen ten Pozemkový fond?? 1.2.2011 10:14:4081.2.2011 13:45:14
Zdravím, kolegové. Mám tu jeden vleklý případ. Občan postavil (ještě za účinnosti starého SZ) bez povolení voliéru pro lovecké psy. Jedná se o stavbu cca 16 m2. Následně bylo vydáno rozhodnutí o nařízení odstranění této stavby. Stavebník neuposlechl a byla vydána exekuční výzva, tzn. teď bych měl vydat exekuční příkaz. Když jsem se však podíval na místo, zjistil jsem, že občan tu stavbu posunul cca o 5 m jinám, než původně byla (jedná se o dřevěnou stavbu na panelech). Otázka zní, co s tím? Mám pokračovat v exekuci, nebo jí mám zastavit a zahájit nové řízení o odstranění stavby? Ještě podotýkám, že stavba je stále na tom samém pozemku (ovšem jinde:-))....prosím poraďte, každá rada dobrá. Předem díky za názory. 31.1.2011 15:49:15131.1.2011 17:27:48
Kolegové, jaké máte zkušenosti s územně plánovací informací? Vydáváte ji běžně u rodinných domů a pokud je jeho zastavěná plocha menší než 150 m2, následuje bez územního souhlasu jen ohlášení stavby? Mně je to pořád "proti srsti", postrádám tam souhlasy sousedů v první fázi. K ohlášení stavby se připojuje pouze doklad o tom, že byli sousedi informováni, nikoliv jejich souhlas. Konkrátně mám teď případ, že soused nesouhlasí s přístavbou RD ve dvoře, celková zastavěná plocha stavby bude do 150 m2. Ještě se v této věci nic papírově nedělo, ale kdyby stavebník požádal o ÚPI a pak přístavbu ohlásil a k ohlášení doložil třeba jen doručenku (dle právníků to prý stačí)podesanou sousedem, krásně by ho mohl obejít a to se mi nějak nezdá..... Já jsem radši pro územní souhlas, kde souhlasy sousedů musí být. Ivana 31.1.2011 10:10:3883.2.2011 15:53:51
Stavba foliovníku 5 x 40 m na ZPF orná půda. Dle ÚP plochy zemědělské výroby, nelze povolit stavby. Považujete ji za stavbu ? Když ano měla by být povolena na UR a SP ? J 24.1.2011 17:07:09125.1.2011 7:12:18
Dobrý den kolegové, mám na vás opět jeden dotaz. Je v nějakém předpise stanoveno, kolik paré projektové dokumentace musí stavební úřad ověřit stavebníkovi ke stavebnímu povolení? Jedná se o to, že stavebník předkládá PD třeba poskytovateli dotace a ten vyžaduje PD se schvalovacím razítkem stavebního úřadu. Diskutovat o tom jestli na to má právo nechci, protože jde o dotace a buď žadatel předloží vše co požadují nebo je prostě nedostane. Jde mi jen o to, jestli v případě, že stavební úřad stavebník požádá o schválení více paré PD, je stavební úřad povinen (ochoten) mu vyhovět nebo je někde stanoven počet ověřených paré PD. Přiznám se, že já jsem to nenašla. Vím, že razítkování PD není zrovna oblíbená činnost, která pracovníkovi stavebního úřadu spíše zabírá čas, ale jaký máte na to názor vy? Nebo spíše ...setkal se s tím již někdo z vás? Jana 19.1.2011 15:19:091831.1.2011 12:42:24
Kolegové, mám dojem, že někdy v minulosti už tu byla diskuze, týkající se záměru bytového domu se odpojit od CZT a zřídit si svoji vlastní plynovou kotelnu v domě. Nevíte,kdy to asi tak bylo nebo nemůže mi někdo podat informaci, jak to řešíte jinde, neboť podle mě to začíná být hodně ožehavé téma. Zatím jsem se "vymlouval" na ÚP, kde je pouze konstatováno, že město je napojené na CZT, ale nikde to už není dále rozvedené, natož aby byl někde vysloven nesouhlas s přechodem na jiný způsob vytápění. Společenství tohoto domu je houževnaté a nenechává to být a mám pocit, že tomu nedokážu zabránit.Děkuji Petr 19.1.2011 10:10:33119.1.2011 10:30:27
Kolegová stavba je povolena územně i stavěbně do roku x. Tento rok x ovšem nebyl uveden v kolaudačním rozhodnutí a byla stanovena doba y<x. Lze tedy dle Vás prodloužit dobu y do doby x, když tak bylo již uvedeno ve stavebním i územním rozhodnutí. 18.1.2011 14:24:50319.1.2011 9:25:22
Prosím o názor jak řešit následující problém. Výstavba infrastruktury - voda, kanalizace a komunikace na obecních pozemcích soukromou osobou, která si tím chce napojit svůj pozemek určený územním plánem obce k budoucí výstavbě rodinného domu. Pozemky pro výstavbu infrastruktury jsou v územním plánu obce vedeny jako pozemky pro veřejně prospěšnou stavbu komunikace a sítí, tedy jsou v závazných ukazatelích územního plánu. Je vydáno územní rozhodnutí na tu soukromou osobu, stavebníka, je požádáno o stavební povolení, které je přerušeno, protože obec k tomu dala stanovisko, že nebude vydán souhlas se stavbou ma obecních pozemcích, dokud nebude smluvně vyjasněn investor. Součástí dokladů ke stavebnímu povolení je i čestné prohlášení stavebníka, že stavbu udělá za své a předá darem obci. Stavebník proto vypracoval na základě dřívějších usnesení obce v té věci smlouvu o investorství, kterou obec po obdržení ani neprojednala ani neuzavřala a vydala si následně svoje zásady, ovšem nikoli jako obecně závaznou obecní vyhlášku, kde nejprve požaduje od stavebníka úhradu značné části finančních prostředků za možnost napojení budoucí stavby domu, což není předmětem řízení, na veřejné sítě, které ovšem má právě zajišťovat stavebník, nikoli obec. V této dohodě však není žádný závazek obce na souhlas s výstavbou, napojením hotového díla a jeho převzetí po úhradě příspěvku. Jak pokračovat, díky ? JirkaJ 15.1.2011 16:32:02317.1.2011 17:04:49
Stavebník chce v rámci st. řízení provést odstranění stávající studny (zasypat ji) je toto v kompetenci st.úřadu nebo je nutný souhlas vodohospodářů.Děkuji za radu. B. 12.1.2011 16:56:54213.1.2011 10:20:45
Prosím o radu,jedná se o stavební povolení k dočasné stavbě.které bylo vydáno již před několika lety.Lhůta ,po kterou stavba smí stát a být užívána skončí v prosinci r.2011.Investor chce stavbu povolit na dobu neurčitou za předpokladu,že splnil podmínku ze st.povolení a provedl změnu úz.plánu,do kterého si tento záměr nechal zapracovat.Jaký je další postup.Děkuji za případné odpovědi. H. 11.1.2011 11:39:17111.1.2011 12:14:36
Chtěl jsem se zeptat , zda se vám již stalo, že stavebník provádějící stavební úpravy bez povolení stavebního úřadu vás nehodlá do stavby opakovaně vpustit, přestože již obdržel nařízení kontrolní prohlídky. Konzultace s pracovníky KÚ nepřinesla nic,než to co víme a sice vymáhání vstupu do stavby opakovanými rozhodnutími dle §172 (umožnění vstupu) a opakovaným ukládáním pokut dle §173 SZ. Předpokládaná doba, ve které se do stavby dostaneme může být tak dlouhá, jak si bude stavebník přát. Jan Nejtek 7.1.2011 11:41:24418.1.2011 8:45:28
Kolegové, jak řešíte bezbariérovou vyhlášku ve vztahu ke stavebním úpravám veřejné budovy, spočívajícím pouze v zateplení obálky (fasády) budovy v dotačním titulu. Požadujete, aby bylo zdůvodněno, proč se tam neprovádí bezbariérové stavební úpravy? Nebo to neřešíte? Investor má záměr pouze zateplení, nic jiného mu ani dotační titul nedovoluje financovat. Investor jen uvedl, že se tyto úpravy neřeší. Děkuji za vaše názory. RZ 7.1.2011 11:08:23710.1.2011 10:03:50
Dobrý den, žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby - u nás je praxe taková, že se po zaplacení 300,-Kč vydá rozhodnutí o změně stavby před dokončením podle § 118. Ale začínám pochybovat, že je to správně - prodloužení lhůty se přece vůbec nijak nedotýká změny stavby a správní poplatek se vybírá pouze za prodloužení platnosti stavebního povolení podle § 115. Neměla by se prodlužovat lhůta obecně podle § 39 správního řádu usnesením bez správního poplatku? Děkuji za vaše názory Jiřina 6.1.2011 11:17:47512.1.2011 7:31:26
Máme tu zase jeden "případ". Chceme vyzvat, resp. nařídit provedení udržovacích prací na nemovitosti, kterou získala jistá společnost v rámci exekuce. Dle KN je vlastníkem této nemovitosti právě tato firma, nicméně dle jejího vyjádření dosud nedošlo k předání domu od původního vlastníka a z toho důvodu s objektem nemůže nijak nakládat. Dle KN je navíc podána žaloba na určení vlastnického práva. Poraďte prosím, zda-li máme přihlédnout ke vyjádření firmy, případně zda to nemáme brát v potaz a udržovací práce prostě nařídit vlastníkovi? Předem díky za názory! 6.1.2011 11:03:34210.1.2011 17:10:08
Kolegové chtěla bych se zeptat, zda lze dle SZ povolit stavbu pro rodinnou rekreaci bez napojení na el. energii a vodu? Bude zde pouze chemické WC. § 40 a § 6 vyhl.č.268/2009 Sb. jsem si přečetla, ale z toho to není jednoznačné. GONKI 6.1.2011 10:19:3157.1.2011 9:04:12
Kolegové, potřebuji poradit! Stavebník chce "povolit" komín v RD z nerez dílců pro odvod zplodin z kotle na dřevoplyn. Budu na TO dělat asi ohlášku -je to správně a co k tomu mám chtít? Děkuji! 4.1.2011 13:15:3115.1.2011 8:24:18

Diskuse v této skupině je již uzavřena

Kliknutím na téma lze vkládat nové příspěvky k tématu, ale nová témata do této skupiny již vkládat nelze.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 19. 10. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021