Česky English Deutsch Francais

Diskuse k novému stavebnímu právu

Tematická skupina: Stavební řád 2014 - nyní

TémaAutorVloženoPočet příspěvků k tématuPoslení příspěvek k tématu
Dle jakého § zastavujete společné řízení(U+ST) , když stavebník již stavbu zahájil? § 66 odst. 1 SŘ? Děkuji Jana 13.10.2021 13:19:17314.10.2021 12:12:37
dobrý den,kolegové prosím o radu. Stavebník podal oznámení záměru, chce na pozemku, který ale není v jeho vlastnictví postavit montovanou plechovou garáž. Pozemek má čtyři spoluvlastníky, z nichž žije pouze jeden,a ten dal souhlas se záměrem dle § 184a.Jak postupovat u těch dalších tří spoluvlastníků, kteří již nežijí, a dědici nejsou dosud známy, podle ÚZSVM jde o nedostatečně identifikované vlastníky.? Stačí mě souhlas pouze jednoho spoluvlastníka.?Stavební úřad by na to vydával územní souhlas. Děkuji. 30.9.2021 7:37:55630.9.2021 13:49:57
Zdravím a ptám se odborníků. Soused se rozhodl postavit stavbu, kterou deklaruje jako "garáž k rodinnému domu", která má ovšem 6 stání, takže je to velká stavba. Problémem pro sousedy (ze dvou stran) byla od začátku výška stavby. Po vzájemné dohodě stavebník připravil pro účely územního šetření projekt, který byl zúčastněnými přijat a na jeho základě byla stavbě udělena výjimka dle § 25 a 26 OPVÚ z odstupu 2 m od společné hranice. Jak se později ukázalo, od stavebníka to byl od začátku úskok, jelikož ihned po zahájení stavby a dosažení výšky uváděné v povolení žádá o změnu projektu, s tím, že tento obsahuje navýšení stavby o jedno patro, tedy výrazně výše, než bylo v předcházejícím řízení a povolení výjimky deklarováno. Navíc podle zatím dokončených stavebních prvků nelze prostým rozumem stavbu považovat za "garážová stání u rodinného domu", ale rýsuje se zde objekt určený k podnikání, což se ovšem obtížně dokazuje. Logika věci říká, že výjimka udělená k původnímu projektu by měla platit jen pro tento projekt a při výrazné změně od začátku citlivých prvků (výška stavby) by mělo být jednáno o případném udělení výjimky druhé, jelikož pokud by byly na začátku známy všechny tyto změny, výjimka by nebyla udělena. Je moje úvaha správná? Podotýkám, že se jedná o objekt v ulici města 100% zastavěné rodinnými domky. ALPA 23.9.2021 9:04:45123.9.2021 21:50:42
Dobrý den, projde mi toto zdůvodnění 50 let neprovedené kolaudace bytového domu u nadřízeného orgánu? "I kdyby stavební úřad přistoupil na konstrukci, že stavba nebyla zkolaudována, stavby povolené a dokončené za účinnosti zákona č. 87/1958/Sb. o stavebním řádu, které nebyly kolaudovány, dle účinných právních předpisů kolaudovat nelze. O stavbách pravomocně povolených přede dnem nabytí účinnosti současného stavebního zákona č.183/2006Sb. hovoří §190 odst.5 tohoto zákona, který uvádí, že "… U staveb pravomocně povolených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se provede kolaudační řízení podle dosavadních právních předpisů". Těmito se míní zákon č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky. Tento předpis však kolaudaci staveb schválených za účinnosti předchozí úpravy neumožňuje. Režim povolování staveb, stejně jako povolování trvalého užívání byl dle úpravy č. 87/1958 Sb. značně odlišný od úpravy v zákoně č. 50/1976 Sb. Kolaudace stavby je tedy v současné době prakticky vyloučena, neboť neexistuje právní předpis, na jehož základě by k ní mohlo dojít." J.V. 6.9.2021 21:19:2348.9.2021 20:36:26
Vážení kolegové, prosím o Váš názor. Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu za účelem změny využití nebytové stavby na rodinný dům (dle ÚP vše v pořádku). Stávající světlá výška přízemí (bez šikmých stropů) je 2250 mm. V návrhu projektové dokumentace je plánováno přízemí - zádveří, koupelna a jedna velká pobytová místnost. Navrženy jsou stavební úpravy - odstranění části stropu nad cca 15 % pobytové místnosti do zatepleného podkroví, čímž se v této malé části pobytové místnosti docílí požadované světlé výšky. Splňují takto provedené stavební úpravy § 40 odst. 2 vyhlášky 268/2009. Martin 3.9.2021 11:23:3298.9.2021 15:51:24
Zdravíčko, jak postupovat, když žadatel žádá o povolení výjimky z ustanovení § 20 odst. 3 vyhlášky 501/2006 Sb., týkající se nového dopravního napojení pozemku. Ze záměru je zřejmé, že se jedná o stavební pozemek. Žadatel žádá o povolení výjimky z tohoto ustanovení, jelikož z § 20 odst. 4 povolit výjimku nelze. Karel 26.8.2021 14:48:57427.8.2021 21:12:11
dobrý den kolegové, prosím o radu. Vydal jsem rozhodnutí, kterým nařizuji odstranění stavby (mobilhaim), protože stavebník nepožádal ve stanovené lhůtě 30 dní o její dodatečné povolení a ani neodoložil žádná vyjádření ani stanoviska dotčených orgánů, a čekám nyní na doručení rozhodnutí a případné odvolání. Jak mám ale naložit s tím, když stavebník v současné době podává žádost o dodatečné povolení, když nebylo dosud pravomocně rozhodnuto. 10.8.2021 12:40:49616.8.2021 12:59:04
Zdravím, vyžadujete závazné stanovisko KHS ke společnému povolení na RD při vytápění tepelným čerpadlem vzduch-vzduch? K.K. 4.8.2021 9:25:4749.8.2021 10:23:01
Dobrý den, díky za názor. Při kontrolní prohlídce povolené, ale nezkolaudované stavby kolaudačním souhlasem (provozovna prodeje stavebních materiálu) zjistím, že provoz již běží. Nejsou dokončeny veškeré navržené stavební úpravy, zejména provedeny požadavky KHS a HZS. Jaký papír vydávám? Výzva ke zjednání nápravy spočívající v ukončení provozu do doby vydání KS? Jakou přiměřenou lhůtu udělit? 29.7.2021 10:26:03811.8.2021 14:26:33
Stavebník provedl částečnou rekonstrukci stavby, nicméně se jednalo o zásah do nosných konstrukcí a bylo vedeno dodatečné povolení. To nabylo právní moci a nyní cca po 1,5 roce nám přišlo oznámení, že stavebník upouští od svého záměru z rodinných a finančních důvodů. V § 115 odst. 4 SZ je uvedeno "...to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena...". Můžeme vydat sdělení, že rozhodnutí pozbývá platnosti? Děkuji PL 28.7.2021 8:04:5294.8.2021 15:35:19
Při pozemkových úpravách pracovníci, kteří je provádějí, říkají lidem, že si mají nechat na stavby nezapsané v KN udělat pasport, který jim stavební úřad schválí a zapíše stavbu do katastru, vůbec neřeší, že spousta těch staveb je postavených bez povolení... Co vy na to, kolegové? Legalizace černých staveb pasportem? Těžko se nám potom lidem vysvětluje, že stavby postavené bez povolení takto legalizovat nelze.22.7.2021 12:31:311027.7.2021 12:47:32
Co říkáte na změnu vyhl. č. 268/2009 Sb. § 48b (začne platit na podzim)o vybavení staveb pro bydlení dobíjecími stanicemi u VŠECH parkovacích stání? To chci vidět ty podmiňující stavby připojení na síť s dostatečnou kapacitou... LV 20.7.2021 12:53:58423.7.2021 10:00:29
Už jste někdy povolovali "apartmánový dům"? Mám tu žádost o stavební úpravy se změnou užívání RD na AD, má vzniknout 6 apartmánů. Hotel, motel, penzion ani ubytovna se mi na to nehodí ... Petra 20.7.2021 10:37:24828.7.2021 10:35:31
Kolegové, uplatňovali byste u přístavby v řadové zástavbě podmínky odst. 2 § 25 501/2006 resp. část řešící odstupy staveb RD mezi sebou? Sousedka dala námitku, že plánovaná přístavba (6 m od sousedního RD) nesplňuje odstupy mezi stavbami RD...a já nevím, zdali ano či ne, má to svá pro a proti. Š. 19.7.2021 7:41:40427.7.2021 12:29:21
Stavební zákon 2022 Paní ministrině je úplně mimo realitu, s tím že prohlasila že si úředníci na stavebních úřadech polepší když přijdou pod stát. Asi nechápe že většina úředníků už v 10. třídě je a navíc obecní úřady magistráty atd. k platům úředníků dávají osobní ohodnocení , které stát nedá. Takže dostanete jen tabulkový plat , který je ubohý na to co úředník na stavebním úřadě dělá a za co zodpovídá. Takže když to z průměrujem jak to stát rád dělá , tak přijdete cca o 10 tis. Kč opravdu skvělá budoucnost. To jsem zvědavej kdo na tom stavebním úřadě zůstane. fofr 16.7.2021 11:42:39521.7.2021 7:44:38
Kolegové, řešil se tady již dříve § 177 SZ? Nebo je zde někdo z oblasti postižené živelnou pohromou a má zkušenosti s tzv. předběžným povolením? Ani MMR mi neporadili. Asi se zapotíme. S 8.7.2021 7:44:59319.7.2021 7:24:12
Jak řešit povolení doplňkové stavby RD stojící na pozemku ve společném vlastnictví 3 vlastníků. O stavbu stojí dva, třetí s tím souhlasí. Ti dva stavebníci chtějí mít stavbu ve svém vlastnictví. Jde to, když pozemek má 3 spoluvlastníky? Zuzana 23.6.2021 17:26:53319.7.2021 7:26:35
Zdravím, jak posuzujete, když v rámci stavebních úprav je navrženo nově okno ve stěně přímo na hranici se sousedním pozemkem. Jedná se stávající rodinný dům umístěný na hranici pozemku (klasická venkovská zástavba), na hranici dosud žádné okno není. Jak posuzujete v tomto případě soulad s vyhláškou 501/2006 Sb., § 25 odst. (6). Stavebník podal ohlášení stavby, souhlas dotčeného souseda doložen. PNP nově zasahuje na sousední pozemek. Lukáš 21.6.2021 11:41:27325.6.2021 10:35:36
Mám dotaz k dopravnímu napojení. Jedná se o situaci, kdy na jednom pozemku je stávající RD, který je napojen stávajícím sjezdem na komunikaci. Na sousedním pozemku je plánován nový RD. Projektant navrhuje napojení tohoto nového RD prostřednictvím sjezdu stávajícího RD. Majetkově to má být řešeno věcným břemenem. Otázka: je možné připojit novostavbu RD prostřednictvím stávajícího sjezdu jiného RD ? Sjezd by tedy sloužil pro 2 RD. Popravdě nenašel jsem nikde proč by to být nemohlo, ale někde jsem zachytil informaci, že napojení RD by mělo být přímo na komunikaci. Václav 16.6.2021 9:15:41322.6.2021 7:36:48
Dobrý den, řešíme stavbu oplocení mezi sousedy. Jedná se o oplocení, které je ve volném režimu a nepotřebuje k realizaci souhlas stavebního úřadu. Stalo se ovšem, že stavebník s oplocením částečně přeplotil a zaplotil tak část sousedovo pozemku. Soused to chtěl řešit u nás na stavebním úřadě. Sdělili jsme mu, že toto oplocení nevyžaduje povolení podle SZ a že se tím nebudeme zabývat. Soused najal právníka, který se nyní domáhá toho, aby jsme jeho klientovi "zajistili přístup na jeho pozemek". Jak nyní postupovat ? Máme s vlastníkem zahájit řízení o odstranění stavby oplocení ??? Václav 7.6.2021 13:07:1378.6.2021 8:19:15
Dobrý den, je možné abychom jako obecný SÚ, nahradili územní rozhodnutí a stavební povolení uzavřením jedné veřejnoprávní smlouvy na soubor staveb obsahující vodní dílo (RD s ČOV), nebo lze jen standardně, tj. společné řízení? Děkuji za názor. P 1.6.2021 11:28:0652.6.2021 7:38:30
Dobrý den, prosím o názor. Topné rohože pod zámkovou dlažbou ve vjezdu (na veřejném prostranství) jak to klasifikovat? A zabývat se tím vůbec (jako SÚ)? Moc děkuji za postřehy ;) An. 18.5.2021 13:55:46521.5.2021 7:26:06
Zdravím, je normální projektovat do staveb komín bez napojení na spotřebič. Projektant je nejspíše línej obstarávat stanovisko z hlediska ochrany ovzduší. Je jasný, že po kontrolní prohlídce po dokončení stavby bude nějakej spotřebič osazen. Králíček 4.5.2021 14:45:011120.5.2021 13:00:36
Stavebník užívá přízemí rodinného domu pro podnikání, k tomu chce povolit přístavbu skladu pro toto podnikání. Vydáváme poté kolaudační souhlas nebo stačí stavebníkovi oznámit užívání? MP 3.5.2021 14:49:21105.5.2021 9:34:01
Kolegové myslíte si, že můžu za nepovolené terénní úpravy flastrovat toho, kdo TÚ prakticky prováděl i objednavatele? Stavebního podnikatele na TÚ nedostanu. Ale nějak cítím problém, že by § 178 odst. 1 a) pasoval na oba, ale u § 178 2 a) bych je pod pojem stavebník dostal oba (ten kdo provádí a objednavatel). Š. 29.4.2021 14:21:2223.5.2021 17:02:28
Společné stěny novostaveb: Hezké páteční odpoledne, kolegové. Mátě nějaké zkušenosti s povolováním novostaveb se společnými stěnami, např. řadové RD, které mají navržené společné štítové stěny? Máme takový případ a moc se nám to i s ohledem na možné budoucí problémy nelíbí (Víme samozřejmě, že historicky je těch společných stěn v řadové zástavbě spousta, a také víme, jaké jsou s tím problémy). Je otázka, jestli to dnes vůbec lze při povolování považovat za samostatné stavby, když jsou stavebně propojeny a nejsou schopny samostatné existence. Mohlo by jít o jednu stavbu RD/BD s několika bytovými jednotkami. Nenašli jsme ale, o jaké ustanovení se opřít a jak vyvrátit stavebníkovo tvrzení o samostatných stavbách (zdravým rozumem se, jak sami dobře víte, argumentovat nedá). LV 23.4.2021 13:48:34726.7.2021 12:25:51
Kolegové situace: návrh kanalizační přípojky přes soukromý pozemek (jinak ani nejde, kanalizační řad je na soukromých pozemcích) ve spoluvlastnictví pěti osob, souhlas většiny (4 z pěti), menšinový (1) vlastník nesouhlasí. Je to námitka týkající se rozsahu vlastnictví? Vyzvali byste ho k podání žaloby podle § 1129 OZ na soud? Nebo jen poučili v odůvodnění, že tuto možnost má a vydali rozhodnutí? Máte s tím někdo osobní zkušenost? Děkuji. P. 20.4.2021 15:34:371623.4.2021 14:17:27
Vědu dodatečné povolení. Je stávající garáž se zdí na hranici pozemku, kdy část ploché střechy a okapu cca 40 Cm přesahuje na sousední pozemek ( povolený stav). Na střeše bylo ocelové zábradlí a střecha nebyla pochozí ale oplechovaná. Vlastník ocelové zábradlí uřezal a udělal zděné sloupky, které začínají již právě na té části přesahující střechy. Soused s tím nesouhlasí že už je to na jeho pozemku. Jak to bývá stavebníků si udělal na střeše terasu a soused přišel o soukromí. Mně spíš jde o to zda když ty patky jsou na stavbě garáže jejíž součástí je přesah tak zda už jsou umístěny na pozemku souseda nebo ne"? KS 30.3.2021 12:56:0488.4.2021 13:05:38
Dobrý den, ověřujeme pasport stavby, která by podle územního plánu tam být neměla (ale ve skutečnosti existuje asi 50let), ověřit dokumentaci podle mě můžeme, ale co zápis do RUIAN? A ještě jeden dotaz. Pokud se mění číslo pozemku pod (existujícím a zapsaným v KN) rodinným domem, děláme změnu v RUIAN? MP 30.3.2021 11:17:01614.4.2021 10:51:51
Dobrý den kolegové. Mám dotaz: vlastník stavby RD se na nás obrátil, že část stavby (přístavba dílny) je v havarijním stavu a že hrozí zřícení (má vyjádření statika). Hodlá stavbu odstranit a na stejném místě postavit úplně stejnou přístavbu. Lze použít § 177 odst. 3 SZ? Děkuji Ferda 27.3.2021 19:45:043914.4.2021 7:44:02
zdar kolegové, rýsuje se nám zajímavá situace. Dva vlastníci sousedních pozemků se nedohodli na vzájemné vzdálenosti plánovaných rodinných domů. Jeden podal žádost o společné povolení (vzdálenost RD k hranici 3 m) druhý za pár dní kontroval žádostí o územní souhlas (vzdálenost RD ke společné hranici 3,5 m). Až mu překlopíme ÚS do územního řízení tak co ? Vyzveme oba dva ke stejné věci, aby upravily vzájemný odstup od sousední "plánované stavby" a pokud někdo neustoupí tak obě řízení zastavíme? Nebo co s tím ? Snahou druhého podatele je patrně zamezit tomu prvnímu menší odstup od hranice a donutit ho ke vzdálenosti také 3,5 m od hranice. Václav 26.3.2021 13:03:226726.7.2021 12:59:00
Kolegové, kdo se setkal se stížností...jedná se o RD (celý se pronajímá- 2 bytové jednotky) a v prostoru označenou jako dílna byl zřízen jako něco pokoj pro přespání (osoby -údržbáře). Zlegalizovat nejde, nesplňuje parametry. Vyzvat vlastníka, aby jako by ten "pokoj" zrušil? Na místním šetření v jiné věci jsem byla... Pavla 24.3.2021 14:23:45630.3.2021 8:45:43
Dobrý den, prosím o názory. Příjezd k povolované stavbě rodinného domu je po komunikaci kterou tvoří dle pasportu účelová veřejná komunikace, která je na pozemku soukromého vlastníka. Je nutný souhlas tohoto vlastníka s příjezdem? Děkuji. DH 23.3.2021 13:36:163326.3.2021 14:00:12
Kolegové uplatňujete sklopky dle § 25 odst. 4 501/2006 u všech takto asi definovaných staveb? Nemohu se stále ztotožnit s výkladem, že u souseda je nějaká kůlna pro kola, na nářadí apod. a žadatel nemůže postavit na svém pozemku RD, protože mu sklopka zasahuje na tuto kůlnu. Dokonce by se to dle jazykového výkladu mělo vztahovat i na stavby samotného stavebníka, to mi přijde úplně ujeté. Ale kromě výjimky z toho asi není cesta ven. P. 15.3.2021 10:09:37817.3.2021 7:38:37
Kolegové, prosím Vás o radu. Chci se zeptat, zda má speciální stavební úřad pro místní komunikace (já) možnost vydat závazné stanovisko pro stavební (nikoliv společné) řízení obecného stavebního úřadu, příslušného k povolení stavby hlavní (bytový dům), tak, aby byl celý soubor staveb povolen jedním stavebním povolením obecného stavebního úřadu, nebo zda toto není možné a je nutné vést dvě oddělená stavební řízení - jedno pro bytový dům (obecný SÚ) a druhé pro navazující místní komunikaci, parkovací plochy a chodníky (speciální SÚ). Celý soubor staveb byl umístěn územním rozhodnutím nadřízeného stavebního úřadu (magistrátem). Děkuji za reakce. von_Topic 11.3.2021 15:45:25412.3.2021 10:16:37
Chtěl bych se zeptat. Na životním prostředí povolili studnu. Jeden účastník se odvolal a kraj rozhodnutí ŽP potvrdil. Teď nám podali žádost o společné povolení na RD a jediným zdrojem vody je ta studna. Zahájil jsem řízení a přišla námitka účastníka, že stavebník nemá povolenou studnu, protože podali správní žalobu proti rozhodnutí kraje, který potvrdil povolení studny. Je to pro mě předběžná otázka nebo mohu povolovat, protože proti rozhodnutí kraje není odvolání a rozhodnutí o povolení studny nabylo právní moci. Děkuji ZS 4.3.2021 13:30:022415.3.2021 10:02:38
Změna zdroje vytápění v RD Dobrý den Mám dotaz V RD je radiátorové vytápění s napojením na elektrokotel. Dojde ke změně, a to výměnou elektro kotle za plynový kotel jinak vše zůstává ( rozvody i radiátory) . Je zapotřebí povolení od SÚ ? Když ano tak jaké ? Děkuji franta 26.2.2021 7:51:07111.3.2021 14:51:32
Kolegové, na základě stížnosti černá stavba kůlny o ploše 2m2 (nebyl dodržen odstup). Provedla jsem šetření a zahájila řízení o odstranění s možností dodatečného povolení (dodejky si nepřevzali). Je jasné pochybení zákona a stěžovatel zásadně nesouhlasí s dodatečným povolením. Než vydám nařízení odstranění ptám se, nemel bych je znovu odeslat tím, že mi to nepřevzali? Aby nedošlo napadení SÚ, že nebyli informováni. Pavla 25.2.2021 4:09:58625.2.2021 14:34:59
Kolegové, potřebuji radu v následujícím případu: Uprostřed zahrady pana X je v katastru evidovaný pozemek "zbořeniště". Na tomto pozemku kdysi stál dům, který byl ve vlastnictví pana Y, avšak vyhořel, zbylo jen podzemní podlaží. Dům vlastníka Y stál tedy na cizím pozemku - vlastníka X. Katastr stavbu vymazal, takže v KN žádná stavba pana Y na tomto pozemku pana X už neexistuje. Nyní se vlastník pozemku pan X domáhá toho, abychom panu Y nařídili odstranění stavby, resp. toho zbytku - podzemního podlaží, které ho ohrožuje. Nějak mi nejde dohromady, že bych měl vést řízení o odstranění stavby, která vlastně neexistuje (zanikla, neboť není již znatelné členění 1. NP), navíc pan Y tvrdí, že již není vlastníkem, byl z katastru vymazán, a podle OZ je stavba přece součástí pozemku, je tedy pana X. Co s tím? Ala 17.2.2021 12:46:103026.7.2021 13:35:50
Kolegové, do jaké míry tolerujete zachování při "přestavbě" č.p.? Mám na stole PD a z původního RD dle projektu má být zachována pouze rohová zeď a to ještě v 1.PP který má být zasypán. Tudíž z původního nezbyde opravdu nic, první vyřeším odstranění a následně povolení nové stavby. Přeci nelze kvůli zachování č.p. vydat povolení stav. úprav, přístavby, když ve výsledku to bude jiný RD i když prakticky na obdobném místě s větší zastavěnou plochou. Pavla 16.2.2021 12:39:58298.3.2021 12:54:11
Kolegové - ještě mám jeden dotaz. Opomenula jsem při zahájení řízení 2 účastníky (síťaře), ráda bych to napravila. Vyjádření od nich mám, ale mám poslat nějaké sdělení, kdy uvedu, že jsou účastníci řízení a ono oznámení přidám jako přílohu s tím, že jim dám samozřejmě stejnou lhůtu k vyjádření... hp 15.2.2021 15:25:34215.2.2021 16:23:26
Kolegové - prosím o názor, vedu společné řízení, ve kterém byl ustanoven okruh účastníků, kdy jedna osoba byla ustanovena jako účastník podle § 94k písm. e), tato osoba podala jednak námitku k řízení a dále i žádost o účastenství podle § 94k písm. c) a d). Mám připravené usnesení o vyloučení neboť dle našeho názoru nesplňuje ani jeden z těchto písmen. Není vlastníkem ani nemá jiné věcné právo. To, že v objektu má trvalý pobyt (je to objekt obce, mj. nemá ani uzavřenou nájemní smlouvu) není přece jiné věcné právo. Můj dotaz zní v případě, že vydám toto usnesení a on se mi odvolá a to se odvolá, kdy mám vydat rozhodnutí ve věci (kdy bych ho i nadále nechala jako účastníka dle původního)? Mám vydat usnesení o vyloučení a hned ještě než se stihne odvolat i rozhodnutí ve věci, protože i tam se tutově odvolá. Před pár lety jsme řešili podobný případ a jaké překvapení se stejnou osobou a tam se nám podařilo vydat usnesení i rozhodnutí ve věci rychle po sobě, bylo odvolání na oboje a kraj nám to neshodil, obě rozhodnutí potvrdil. hp 15.2.2021 11:09:27516.2.2021 12:24:51
Kolegové, změna v užívání garáže na 3 byty v RD, včetně změny v užívání na bytový dům. Daly by se povolení stav. úprav napasovat do Ohlášení § 104 odst. 1 (stavby pro bydlení) a jelikož stanovisko obsahuje podmínku, že bude proveden zkušební provoz zahájit řízení o změně? Nemáte prosím někdo zkušenost... Pavla 11.2.2021 10:23:241116.2.2021 12:24:05
Byl jednou jeden veliký RD a v tom dome měli v podkroví tři pokoje ze sociálkou a tyto vlastníci příležitostně pronajímali (a to i prostřednictvím presentace na Booking, facebook)..není to ale hezká pohádka, alespoň sousedům se nelíbí, je to realita kolotoče s právními zástupci. Tak jak jsme si byli jisti, že to takto nejde a užívají v rozporu, tak už si jisti zdaleka nejsme. Vlastníci argumentují, že to je stále RD, a odkazují na podobné případy viz Booking atd. Někdo má RD a v zimě ho vystěhuje a pronajme, je to na změnu v užívání? Myslím, že ne, i když osobně vidím řešení v odůvodnění pojmu "trvalé bydlení a krátkodobé bydlení". Jak prokážeme, že se jedná o ubytovací zařízení. Někdo má byt a ten pronajímá celý rok. Je třeba z tohoto bytu vyřídit změnu užívání? Nevím. P. 9.2.2021 6:49:302315.2.2021 14:08:13
Kolegové, chtěl bych se optat. V sousední obci se plánuje výstavba obchodního centra. Takové ty obchůdky a uprostřed parkoviště, celkem 10 obchodů o cca 2000m2 prodejní plochy. Povolení nabylo právní moci. Do budoucna se plánuje několik etap rozšíření a teď investora napadlo, že z první etapy odstraní veřejné WC a přesune je až do druhé etapy, která se ale nemusí vůbec realizovat. Nyní si žádá o změnu stavby před dokončením. Obci se toto samozřejmě nelíbí. Chci se zeptat, zda je povinnost u takovéto obchodní stavby pro veřejnost, aby měla i veřejné WC. Nikde sem nic takového nenašel. Děkuji za odpovědi a rady ZS 5.2.2021 14:13:3726.2.2021 9:50:16
Kolegové, jaký "typ" projektové dokumentace požadujete pro vydání společného souhlasu na RD? Vyhláška 499 řeší jen PD pro společné povolení, ale ne pro společný souhlas. Podle 96a/2 se má předložit dokumentace "podle povahy záměru uvedená v §105 odst. 2-6", takže pro RD je to dokumentace pouze pro ohlášení stavby (nikoliv pro společné povolení?) Vykládám si to tak správně? Janek 1.2.2021 16:19:5075.2.2021 14:01:20
Dobrý den, mám společné oznámení na přístavbu a úpravu stávající RCH. Vlastník uvádí, že do původní chaty nebyla zavedena voda a bylo suché WC. Změnou chce zavést vodu do objektu a stále uvádí, že zůstane suché WC. Mám to suché WC nějak řešit a požadovat třeba chemické WC? TOM 1.2.2021 11:08:4064.2.2021 14:50:08
Jsem dnes tak šťastný a rozhodl jsem se sdílet své štěstí. Můj manžel se odstěhoval z domu a nechal mě s dětmi. Byl jsem zlomený a ztracený, dokud mi nebyl představen psychický @olatemple_spells, přivedl jsem zpět svou milenku a nemohl znovu připojit jakýkoli narušený vztah, aby mohla vládnout láska. Můžete se na něj také obrátit po jakékoli magii E-mail: drolaspell@gmail(dot)com, telefonní číslo: 14094491764 Sarah Morrison 31.1.2021 0:02:34131.1.2021 16:59:57
Jsem dnes tak šťastný a rozhodl jsem se sdílet své štěstí. Můj manžel se odstěhoval z domu a nechal mě s dětmi. Byl jsem zlomený a ztracený, dokud mi nebyl představen psychický @olatemple_spells, přivedl jsem zpět svou milenku a nemohl znovu připojit jakýkoli narušený vztah, aby mohla vládnout láska. Můžete se na něj také obrátit po jakékoli magii❤️ E-mail: drolaspell@gmail.com, telefonní číslo: + 14094491764🙏 Sarah Morrison 31.1.2021 0:00:250
Kolegové, posuzovali byste doplnění nádrže na asfalt (80m3) do technologie obalovny - včetně základů a havarijní jímky - jako výrobek plnící funkci stavby? Ma 28.1.2021 7:59:18128.1.2021 11:47:30
Pro pobavení kolegové krásné moudro Ústavního soudu, použitelné na vše, kde nevíte co s tím. Protože tam , kde víte a naplňujete literu zákona, tak to je stejně k ničemu:). To je prostě nádhera. Ústavní soud se v minulosti již mnohokrát vyjádřil k nepřípustnosti přepjatého formalismu v procesním právu. Stejně tak je z hlediska přijatého (hmotněprávního) řešení nepřípustná i aplikace právní normy provedená mechanickým způsobem, a především způsobem prostým hodnot a úcty k lidskému jednotlivci, jako se stalo v nyní projednávané věci. Státní moc slouží podle ústavní maximy zakotvené v čl. 2 odst. 3 Ústavy všem občanům. Právo jako nástroj společenské regulace proto musí plnit svůj racionální společenský účel. Excesivní výkon veřejné moci jen proto, aby bylo dosaženo litery zákona, představuje ad absurdum robotické pojetí automatizace státní správy. Česká republika je státem založeným na úctě k právům a svobodám člověka, pročež je mechanický výkon státní správy, zasahující do práva zaručeného čl. 11 Listiny, v rozporu s požadavkem stanoveným čl. 1 Ústavy. Takový výkon veřejné moci svými důsledky ve své podstatě popírá požadavek úcty k právům člověka Š. 21.1.2021 14:09:1131.2.2021 15:33:48
Vím že už se to tu dříve řešilo, ale jak dnes posuzujete záměr novostavby rodinného domu s doplňkovou stavbou DČOV (s certifikátem), když stavebník podá společné oznámení záměru a doloží souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu ke stavbě DČOV. Vydáváte na stavby společný souhlas, nebo kvůli DČOV překlápíte do řízení? LR 20.1.2021 8:33:3082.2.2021 8:34:38
z dnešního webináře MMR (Ing. Žanet Hadžić): účastník řízení nemá právo nahlížet do spisu u ukončeného řízení. To neplatí v případě, že má souhlas stavebníka. Co na to říkáte? Projektant 19.1.2021 16:48:17192.2.2021 8:42:36
Můžete mi prosím někdo kolegové vysvětlit, v jakých případech se aplikuje výjimka na přesah střechy. Po x letech bádání nad tímto jsem k ničemu uchopitelnému nedošel. Přesah k sousedovi je celkem jasný, to se buď nepovolí nebo se řeší výjimka, ALE proboha přece u starých řadových zástaveb měst i obcí, kde jsou domy na hranici s okny a přesahují střechy všech, tak tam mám v případě zastavění proluky nebo provedení nové střechy, vyřizovat výjimku...to mi přijde zcela padlé na hlavu. A když to stavebník v případě přesahu střechy splní a navrhne si atiku, dostane záporné ZS od územářů...nebo bude mít do ulice zeď bez oken a dveří:), fakt nevím. Vysvětlete mi to někdo prosím. ptal jsem se i na kraji ..a neví. My jsme to jednu dobu řešili tak, že pozemek, na který střecha přesahovala, jsme uváděli jako pozemek stavby (bez výjimky), ale to je asi taky blbost. Š. 19.1.2021 8:13:491121.1.2021 9:51:44
Jak se postupuje, když je vydané rozhodnutí o odstranění stavby dle §129 odst. 1 písm. b) SZ, ovšem pro umožnění procesu odstranění by musela být neodvratitelně pokácena vzrostlá zeleň, k jejímuž kácení orgán ochrany přírody neumožní vydat povolení? J.M. 14.1.2021 15:43:09215.1.2021 8:52:56
Může stavební úřad kolaudovat jednu stavbu pod více parcelními čísly? Jedná se o velký sklad, který byl povolen společným povolením. Vymezen a povolen byl na pozemku v zem. areálu přes více parcel. Problém je, že na některých pozemcích jsou věcná břemena a katastr nutí geodeta stavbu vymezit s novými parcelními čísly ale půdorysně podle původních parcel. Takže místo toho, aby jedna stavba měla jedno stavební parcelní číslo, bude jich mít několik. Sklad není rozdělen žádnou příčkou ani žádnou nosnou stěnou. Mohu jako stavební úřad přijmout ke kolaudaci takový doklad (geometrák), když jsem povolil jednu stavbu a ne několik? Předem děkuji za odpovědi mko 13.1.2021 14:51:46813.1.2021 17:27:09
Dělení a scelování pozemků - kdo jste sledoval on-line seminář MMR před Vánocemi? Zde bylo sděleno stanovisko k dělení pozemků a citováno soudní rozhodnutí. Nepovolit žádné rozdělení pozemků, pokud nově vzniklý pozemek není PŘÍMO napojený na veřejnou pozemní komunikaci. Vím, není to nic nového v zákoně, ale jde spíše o správnou praxi :). U pozemku, který už nyní je "uprostřed" louky, to asi nejde vůbec splnit. Když si k němu z pozemků mezi oddělovaným a komunikací nechá oddělit pruh pro budoucí využití jako přístupová komunikace, musí tento pruh být jedním pozemkem s tím odděleným v louce, nebo každý může mít svoje číslo parcely? On ten v louce by jinak pořád byl nepřímo napojený...Nevím, zda píši srozumitelně, bez obrázku se to těžko popisuje. Jak prosím řešíte? su 11.1.2021 16:27:331721.1.2021 9:37:20
Kolegové prosím o Vaše zkušenosti. Jedná se o plot mezi sousedy (řadový dům) jedna polovina je jednoho vlastníka a druhá dalšího (stěžovatelky). Jedná se o to, že v roce 1955 byl vybudovány mezi rodinou plot s touto dohodou. Za účinnosti zákona č. 50 strana provedla výměnu drátěného plotu za laťkový (bez souhlasu majitele-byla v zahraničí). Jedná se o plot do 2 m. Já jsem názoru toho, že když ten plotu už tam jednou stál a tehdejší stav. zákon ploty neřešil, tak se domnívám, že pokud proběhla výměna, že by se měli obrátit na soud. Nemyslím si, že by bylo správné zahajovat řízení o odstranění. Děkuji za Vaše případné rady a zkušenosti Pavla 11.1.2021 13:16:153921.1.2021 9:21:47
Kolegové nenapadá mě žádné kloudné řešení situace: řadová zástavba, evidovaná studie s řadovou zástavbou, realizovaných 6 RD bez problémů, žádost o další RD a vlastník sousedního nezastavěného pozemku se šprajcne a nesouhlasí s provedením stavby z jeho pozemku, a co je větší problém, má postavený plot na hranici (plot mezi sousedy nevyžadoval povolení). Stavebník nabízel sousedovi všechno možné, ale není s ním řeč. Plot sousedovi není možné nařídit odstranit...takže jediné, co mě napadá, ač to je spíše prakticky utopistické, je, že musí stěnu "u souseda" udělat bez údržbově, praktické řešení však neznám. Opatření na sousedním pozemku bych asi stvořil, ale to nepomůže. Napadá Vás něco. Š. 4.1.2021 16:43:541621.1.2021 9:09:06
Dobrý den. Prosím o radu. Jsem sám na stavebním úřadě a nemám zkoušku odborné způsobilosti. Kdo může podepisovat moje rozhodnutí? Tajemník? Starosta? Co když taky nemají ZOZ? Předem moc děkuji za rady zkušenějších kolegů. nováček 14.12.2020 12:58:06515.12.2020 9:32:26
Dobrý den, při výstavbě bytového domu, je povinně určen nějaký poměr, zda musí být např. z 10 bytů jeden bezbariérový, musím jako stavební úřad do toho stavebníka tlačit, nebo je to na jeho uvážení?? Děkuji. Lukáš 26.11.2020 15:11:33239.12.2020 11:28:40
Kolegové, vyžadujete v případech, kdy se nová stavba přistavuje k sousední stavbě, samostatnou "oddělující" stěnu? Příklad: Konstrukčně je stavba samostatná-trámová konstrukce s nosnými pilíři přiléhá na plnou stěnu sousedního RD. Napadá mě jen argument dle § 25 odst. 6 vyhl 501/2006, že nesmí mít stavba na hranici stavební otvory, jinak nevím, jak bych je nutil. Kdyby tam ten RD nebyl, tak je to jasné, ale takto mám malinké pochybnosti:), děkuji. P. 23.11.2020 11:03:27224.11.2020 9:58:41
Výrobek plnící funkci stavby: stavebníkovi bylo nařízeno odstranění, běží lhůta k odstranění, když VPFS v této lhůtě užívá, jde o přestupek? Vztahuje se na to § 178 odst. 1 f? Petra 19.11.2020 14:00:23223.11.2020 10:36:25
vydali jsme výzvu k doplnění žádosti o společné povolení a usnesením řízení přerušili. Stavebník se proti výzvě odvolal (protože jak píše nesouhlasí s tím co po něm chceme doplnit). Poslali jsme odvolání na kraj. Kraj sdělil, že se proti výzvě odvolat nelze a že to odvolání máme brát jako návrh na přezkum a uvedenou výzvu si přezkoumat. Nevíte prosím někdo jak se takový přezkum výzvy dělá ???? Václav 19.11.2020 12:51:31624.11.2020 10:01:59
Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu - jsem z vodoprávního úřadu, jedná se o společné oznámení záměru pro domovní ČOV - nejsem si jistá, zda se na malé domovní ČOV vztahuje ustanovení § 25 odst. 5 vyhl. 501/2006 Sb., tedy zda v případě, kdy je ČOV umístěna 1 m od hranice pozemku řešit výjimku. Předem děkuji. Nikola 3.11.2020 9:53:35811.1.2021 16:22:42
Kolegové chci se prosím zeptat, když dostanete za nouzového stavu Žádost o kolaudační souhlas, uděláte závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, a nebo prohlídku odložíte a provedete ji po ukončení nouzového stavu.?Děkuji 30.10.2020 9:34:15419.11.2020 13:53:43
Kraj mi potvrdil rozhodnutí. Právní moc mého rozhodnutí je stejná jako právní moc kraje, nebo tím, že to kraj potvrdil nabývá právní moci dle doručení účastníkům? Děkuji už blbnu. Lenka 14.10.2020 8:48:27816.10.2020 11:02:21
Kolegové, máte někdo zkušenost s § 129 odst. 1 písm. d) SZ. Dle všeho, co jsem kde slyšel na školeních a od právníků, se v tomto ustanovení považují za "v rozporu s právními předpisy" pouze předpisy veřejného práva, NE tedy občan. První dotaz: máte k tomu někdo nějaký sofistikovanější komentář? Osobně moc nevím, jak bych se z toho tedy dostával, jak bych to odůvodňoval..že to je přece jasné, jak mi bylo řečeno na školení. Druhý dotaz: už jste někdo toto ustanovení používali kvůli památkářům? Klasika, ploty v památkové zóně, které od nás nic nevyžadují. Jim se něco nelíbí, a my to máme řešit...to se zase nelíbí nám. Ten rozpor navíc spatřují v tom, že plot je v rozporu s požadavky památkové péče, je škaredý. Š. 1.10.2020 14:08:481127.10.2020 8:06:58
Dobrý den kolegové, mám tu žádost o stavební povolení - odpojení bytového domu od CZT a následnou instalaci vytápění bytového panelového domu tepelnými čerpadly se stavebními úpravami které vyžadují stavební povolení. Jaká jsou práva teplárenské (CZT) vůči svj, co si jakože můžou v rámci stavebního řízení diktovat atp., dal dali jsme je mezi účastníky řízení, samozřejmě se jim to nelíbí, že se od nich chtějí odpojit, takže napsali 14 námitek k našemu oznámení. Jaké doklady mám chtít k projektu, resp. na co si dát pozor, díky za rady, za zkušenosti. 23.9.2020 15:22:44624.9.2020 14:53:44
Inteligentní dopravní systém. Nemáte s tím někdo zkušenost jaké povolení a kdo to vydává? Jedná se o instalaci kamer, optický kabel, zabezpečovací kabel, někde posunutí sloupů světelné signalizace prostě pel mel. VJ 10.9.2020 10:35:0082.10.2020 15:36:39
Je nutné k žádosti o vydání souhlasu s odstraněním stavby kabelového vedení VN doložit souhlas vlastníka pozemku? Děkuji za rady. Eva 7.9.2020 16:21:55516.9.2020 8:45:33
Přístřešky do 40 m2 na hřišti základní školy, ředitel tvrdí, že školní hřiště je přístupné v odpoledních hodinách veřejnosti ( mohu použít § 79 odst. r) SZ ? ) nebo to nemá s "veřejně přístupné přístřešky" nic společného, když je to v oploceném areálu školy. TOM 1.9.2020 11:58:0052.9.2020 8:46:53
Kolegové, co vyžadujete k povolení plechových garáží dovážených z Polska? Roztrhl se s tím pytel. Výrobek, jak vyšitý, ale mají k tomu v lepším případě jen nějaký certifikát v polštině. Mám za to, že by k tomu měli mít i prohlášení o shodě a snad i v češtině, ale evropskému právu a různému uznávání oprávnění mezi státy věru nerozumím. S. 27.8.2020 8:35:57127.8.2020 8:37:38
Kolegové, co vyžadujete k povolení plechových garáží dovážených z Polska? Roztrhl se s tím pytel. Výrobek , jak vyšitý, ale mají k tomu v lepším případě jen nějaký certifikát v polštině. Mám za to, že by k tomu měli mít i prohlášení o shodě a snad i v češtině, ale evropskému právu a různému uznávání oprávnění mezi státy věru nerozumím. Máte s tím někdo zkušenosti? P. 27.8.2020 8:33:24145.1.2021 20:34:53
Kolegové , jak řešíte tzv. "dělení" staveb. Více méně to je většinou spojené s dělením pozemků. Např. klasika z jednoho RD, chtějí vlastníci 2 RD. Docela v tom letitě tápeme, máme problém již v tom, jak vlastně dělit, jak posuzovat dělené společné nosné konstrukce atd. Zdali to řešit i změnou v užívání a tak. Kraj nám již jednou sdělil, že zákonitě nemusí vznikat dvě samostatné stavby se čtyřmi samostatnými stěnami. A tak nevím, co tam vlastně řešíme. Pak jsem došel k tomu, že bych to dal na změnu v užívání spočívající z 1 RD na 2 RD, ale to mi teda taky úplně nesedí na podmínky § 126 odst. 2. Jak řešíte tyto situace vy, děkuji. Š. 26.8.2020 14:07:30827.8.2020 13:06:58
Dobrý den, dle metodiky MMR nevyžaduje stavba pergoly nic. Postupujete také tak? Používáte tuto metodiku z roku 2014 i po novele SZ z roku 2018? A co když bude pergola cca 2x2 m (6 sloupků,2 vaznice s pásky, 10 trámků), výšky cca 2,6 m umístěna méně jak 2 m od hranice pozemku? A co případné PBŘ? A co když odstupové vzdálenosti vytvoří PNP, který bude na sousední pozemek zasahovat? Přesah PNP byl potvrzen - soused donesl výpočet od autorizované osoby se specializací PBŘ ... Děkuji Vám předem za názor případně radu! Jirka 21.8.2020 10:30:391825.8.2020 12:56:07
RÚIAN - v území máme spoustu objektů evidovaných v KN jako rodinné domy (ačkoliv jimi nejsou). Dokáže mi někdo zkušenější s katastrálními předpisy osvětlit, jak je možné, že v takové stavbě, která papírově (v rámci vymezeného užívání podle kolaudačního rozhodnutí), dokáže stavebník vymezit bytové jednotky na podkladě prohlášení vlastníka a katastr mu to bez jakýchkoliv problémů do katastru nemovitostí zapíše (aniž by pátral po právním stavu nemovitosti, zejména když je v RÚIAN sice evidován RD - byť mylně - ale pouze o jedné bytové jednotce)? Přeci co není v souladu s RÚIAN by snad ani nemělo být na listu vlastnictví, nebo jsem si to doposud alespoň myslel. GA 19.8.2020 15:27:1062.9.2020 8:21:56
Dobrý den, k jednání se stavebním úřadem např. ve stavebním řízení, musí mít zplnomocněný zástupce plnou moc ověřenou nebo ne? Asi vím, že nemusí ale nevím podle čeho, dle jakého předpisu, díky. 19.8.2020 11:33:06420.8.2020 14:52:26
Kolegové, zaznamenali jste v čase koronovém změnu stavebního zákona účinnou od 12.03.2020 a nový metodický pokyn MMR k tomuto? My až nyní, nikdo nám vědět nedal a protože nevíme co dřív a jen tak běžně po webu MMR nebrouzdáme :) jsme to objevili až nyní.... Jde o § 152 - vložen nový odst. 5. Tak jen info pro ty, kdo jako my nic netušili.... Pěkný den všem. P.S.: jsme trošku v šoku, jelikož podle té změny bychom měli v našich malých skříních v kanclu držet všechny spisy od všech povolení do té doby, než stavebník ohlásí dokončení stavby (i územní souhlasy od čehokoli), protože jak to dáme do našeho "archivu", tak si už nikdo nevzpomene, že tam měl stavebník něco ještě ohlašovat...apropó...nejsou tam přechodná ustanovení, takže cokoli povoleného zpětně až do roku 2006, kdy platí 183 ???? :) :) stav 12.8.2020 11:04:08312.8.2020 15:00:49
Mám porušení stavebního zákona a potřebuji zahájit řízení o přestupku § 178 odst. 1 ale nevím zda písm. e) nebo f). Přijde mi to vlastně stejné ale je zde jiná výše pokuty ( já mám stavbu skladu firmy která je užívána, nemá žádné stavební povolení - za to už dostali přestupek a vedeme řízení o dodatečku atd., ale oni přesto užívají, tak kam to napasovat? ) Díky Kája 10.8.2020 13:57:44518.8.2020 7:45:42
Mezi bytovkami s občanským vybavením v centru města si před 30 lety udělala obec studii (nezávaznou) s prolukami určenými pro malé provozovny (obchůdky) o 100m2, kde bylo v plánu v přízemí mít provozovnu se službami a v patře byt. Tyto pozemky pak odprodala obec soukromým osobám, které si zde dle studie vybudovali např. prodejnu autosoučástek, kavárnu, potraviny nebo pobočku spořitelny. V patře měli byt. Nyní dvě takovéto provozovny koupili noví majitelé a žádají o změnu v užívání na rodinný dům. Pozemek kolem stavby je buďto obce anebo je pozemek kolem stavby 100 m2. Dle ÚPD jde o plochu smíšenou městskou (lze stavět RD městského typu), regulativa zachovat min. 30% ozelenění pozemku. Podle vyhlášky 501/2006 je požadavek na parkování na vlastním pozemku, což zde není možné (Parkují na obecním parkovišti u komunikace). Je možné takto povolit změnu v užívání z provozovny na RD, když by v jednom případě RD neměl vůbec žádný pozemek kolem domu, druhý by zas nesplňoval 30% zeleně, jelikož většina plochy je zpevněná? Neumím si představit v dané lokalitě, blízko náměstí, kde jsou všude kolem 3 podlažní bytovky o třech vchodech, rodinné domy o 100m2 bez vlastního pozemku.. Ale nenašla jsem žádný předpis, který by to zakazoval? MB 5.8.2020 18:02:361811.8.2020 14:26:22
Připojím se do diskuse, jelikož se jedná o problematiku, kterou jsem také nedávno i v dost hnusném případu řešil. Předně souhlasím s kolegy L.L.i p, na tomto místě je třeba připomenout i § 57 SŘ odst. 4 a ten se špatně ohýbá, i když stále jde jen o to odůvodnění proč to nejde. Je zde uvedeno "...o níž však !nelze! rozhodnout ve společném řízení. Z toho jsem se nedostal a výjimky jsem , ač nerad, sloučil. Ale! vícekrát jsem již použil argument pro neslučování ten, že např. k územnímu řízení nejsou doloženy patřičné doklady, a pokud by výjimka nedopadla, pak by bylo nehospodárné tyto další ekonomicky nákladné doklady požadovat...a prošlo to i u kraje. p. 5.8.2020 11:33:410
. p. 5.8.2020 11:32:240
Vedeme společné řízení pro novostavbu RD. Stavebník byl vyzván, aby doplnil podklady a upravil projekt, řízení bylo přerušeno. Nyní stavebník doplnil asi polovinu požadovaných věcí a mimo jiné si podal i žádost o povolení výjimky (stavba je navržena na hranici pozemku a obsahuje stavební otvory), ve které požaduje spojení řízení o výjimce se společným řízením o povolení stavby. I žádost o výjimku je neúplná a obsahuje vady. Jak to nyní nejlépe a nejsnadněji vyprocesovat? Václav 3.8.2020 20:14:34175.8.2020 14:47:22
Ahoj kolegové, potřebuji poradit se správním poplatkem na společný souhlas stavby skladových prostor pro produkci medu. V Zákoně je ,,Za vydání společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vybere správní úřad poplatek ve výši součtu polovin sazeb příslušných poplatků." To znamená polovinu z položky 17/1 písm. f) (10 000,-) + polovinu z položky 18/1 písm. f) (5 000,-) celkem tedy 15 000?? Je to tak správně? A kdyby se jednalo o společné povolení správní poplatek by se vybíral pouze podle položky 18/1 - Vydání stavebního povolení nebo společného povolení (tedy pouze 10 000,- podle 18/1f)? Jsem v těch poplatcích zmatená když jsou to jiné stavby než RD. Děkuji za názory a rady! Hezký den všem! AJ 30.7.2020 8:47:33931.7.2020 12:24:49
Prosím o radu týkající se nezapsané stavby v katastru nemovitostí. Stavba sloužila jako garáž k RD (jednopodlaží nepřesahující výšku 5 m, bez podsklepení s podlahovou plochou do 25 m2). V archivu MČ je stavba vedena jako garáž, stavební povolení ani ohlášení se nedohledalo. 30 let slouží budova jako kancelář (rekolaudace neprovedena) a je vchodem propojena s jiným RD, kde navazují další kanceláře a WC. Jedná se o černou stavbu nebo ohlášení ani povolení nebylo potřeba? Musí být stavba kolaudovaná? Musí se žádat o nové či dodatečné stavební povolení, (re)kolaudaci, ověření existence stavby nebo pasportizaci? Lze stavbu rekolaudovat na kancelář nebo tomu brání předpisy (hygienické, požární)? Lze za nějakých podmínek zachovat stávající číslo popisné, které bylo přidělené již zbouranému RD (jedná se o stejný stavební pozemek)? Případně lze požádat o nové ČP pro tuto stavbu? Má taková stavba na ČP nárok? ČP je zásadní atribut, který si majitelé přejí zachovat, nejlépe to stávající v horším případě nové. Na stavebním úřadě zastávají názor, že stavba patří jednoznačně k budově, se kterou je nyní propojena s čímž spolumajitelé v žádném případě nesouhlasí. Předem děkuji za rady a postřehy! Milan 17.7.2020 12:34:14820.7.2020 9:55:53
Dobrý den, prosím o radu. Jak byste postupovali v případě, když máte černou stavbu kanalizace, ale prokazatelně jenom k části stavby vlastníka, kterému byste mohli nařídit odstranění právě jenom této části stavby. Do zbylé nepovolené kanalizace (bez vlastníka) je napojeno asi 10 RD a ta je napojena do té, ke které vlastník existuje. Snad je to napsáno alespoň trochu srozumitelně. Za případné postřehy děkuji. Jana 10.7.2020 10:11:08514.7.2020 9:27:23
Prosím o radu. Můj obsoused má prosperující autoservis. Vzhledem k zástavbě již nemá kam expandovat a tak koupil pozemek od mého souseda. Jeho záměr je postavit "halu" o rozměrech 10m x 15 m, jedno patro,v patře je sklad náhradních dílů, výška ve štítu je přibližně 10m. Tak, aby stavební řízení bylo úspěšné, deklaruje stavbu jako garáž pro 3 automobily. Stavební úřad nereflektoval na naše připomínky a stavbu povolil. Stavební záměr s námi nebyl ani konzultován a majitel autoservisu můj požadavek o snížení stavby odmítnul. Existuje nějaká šance, jak se bránit? Rozhodnutí o povolení stavby jsem obdržel dnes a mám tedy 15 dní na vyjádření. Děkuji za jakoukoli připomínku či nápad. Petr 3.7.2020 21:52:1837.7.2020 12:16:39
Soused si stěžoval, že u sousedního domu ve stěně 2 m od pozemku je provedeno bez povolení okno. Při kontrolní prohlídce bylo stavebním úřadem zjištěno, že nepovolený okenní otvor 80x240 je v kuchyni-obytné místnosti, stavebník sdělil, že  požádá o jeho dodatečné povolení a nebo okno zazdí Luxferami. Stavební úřad tak zahájil řízení o nařízení odstranění okna. Teď stavebník oznámil, že okno zazdil Luxferami. Tzn.že stavební úřad řízení zastaví - odpadl důvod jeho vedení. Ale nevím, jestli se s tím soused spokojí. Mám považovat zazdění otvoru Luxferami za dostatečné, já bych řekl,že ano.?Děkuji. RARY 2.7.2020 14:02:34138.7.2020 9:11:59
Dobrý den kolegové, hromadí se nám dotazy ohledně fotovoltaických elekráren umístěných na střeše rodinných domů. Výklady a informace na internetu hovoří, že je třeba povolení dle stavebního zákona oproti názorům, které říkají, že není třeba žádného povolení. Můj dotaz tedy zní, podléhá fotovoltaická elektrárna umístěná na střeše RD územnímu souhlasu, územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení nebo ohlášení, pokud vyrobená elektřina bude sloužit pouze majiteli domu a nebude "posílána" do veřejné sítě? Děkuji Martin 1.7.2020 18:41:2232.7.2020 7:54:03
Dobrý den, potřebovala bych se poradit, mohu jako speciální stavební úřad (vodoprávní) vést řízení o výjimce z odstupové vzdálenosti (domovní ČOV je navržena 1 m od hranice pozemku), nebo to přísluší obecnému stavebnímu úřadu? Na VÚ bylo požádáno o společný souhlas. A najdu někde, jaké jsou podklady tohoto řízení? moc děkuji. Alena 26.6.2020 14:37:5181.7.2020 15:35:01
Naše firma převzala místo po konkurenci a nahradila předchozí bankomat skrz výlohu naším bankomatem na identické místo. Teď když budeme z místa odcházet, vzniká nám povinnost vrátit místo do původního stavu? Pokud ano, je to do stavu, než jsme přišli (v podstatě díra ve skle ve které byl jiný bankomat) nebo budeme povinni zakoupit komplet novou výlohu, nebo by šlo jen do výplně vložit vyříznuté sklo, které je na skladě? Moc děkuji Vladimir 25.6.2020 13:30:1481.7.2020 16:18:04
Stavba v lese (včelín). Uživatel objektu je bezdomovec, který tvrdí, že je stavba jeho. Do jaké míry byste posuzovali a prokazovali vlastnictví (máme pouze uvedené tvrzení, nic víc). Osobně si dokáži představit, zejména pokud jde o osoby bez přístřeší, že se zabydlí kdekoliv (třeba i v takové stavbě, ke které se budou sami hlásit). Od stavby není žádný doklad, zhola nic. V případě, že bychom neznali vlastníka, je možné také vést řízení o nařízení jejího odstranění, pokud bychom neznámému vlastníkovi ustanovili opatrovníka? Co pak v případě rozhodnutí, to by bylo přeci nevykonatelné a mám za to, že by musel odstranění stavby zařídit sám stavební úřad, přičemž by náklady poté mohl vymáhat po vlastníkovi (který asi nebude nikdy zjištěn). GA 18.6.2020 11:04:141223.6.2020 7:38:51
Dobrý den, myslíte si, že lze povolit rodinný dům bez připojení na vodovod??? Když územní plán výstavbu rd povoluje, ale vodárny nechtějí povolit novou přípojku vody, že by byla moc dlouhá. Stavebník se to snaží vyřešit jinak. Když např. v projektu bude řešeno, že např. stavebník si pitnou vodu zajistí sám např. dovážkou, nebo jakože cisterna nebo barel s pitnou vodou? Nevím úplně jak si vysvětlit § 6 vyhl. 268/2009 Sb., stavby podle druhu, se připojují na vodovod, ale kde jsou vyjmenované ty druhy, na základě kterých bych mu to třebas zamítl, jestli se okázat na nějakou normu, díky za rady. 17.6.2020 13:54:16518.6.2020 11:55:16
Zásobník na sypké hmoty - umístěný vně stavby "na dvoře", s dopravníkem přepravujícím hmotu ze sila do výrobního objektu, kde se mísí a vzniká výrobek. Je to ocelová konstrukce o výšce výrobní budovy cca 20 m, možná více, s osazeným silem a pásovým dopravníkem. Je potřeba územní rozhodnutí a stavební povolení? Děkuji. SUz 15.6.2020 15:33:55317.6.2020 9:20:13
Řešíme, zda lze v podstatě stejnou stavbu považovat za rodinný dvojdům nebo za rodinný dům se dvěma bytovými jednotkami. Do obou jsou samostatné vstupy z předprostoru. Lze to provést jak s 1 společnou dělící mezibytovou stěnou, tak případně k sobě přisadit vlastní obvodové stěny (tak, jak se běžně staví DD nebo ŘRD). Staví to pro sebe 2 sourozenci a zdá se jim z jejich pohledu jednodušší stavbu provést jako RD se 2 jednotkami (není nutné budovat samostatné přípojky, není nutné řešit dělení pozemků apod.). Ponechám stranou, že osobně bych to rozdělil a to jsem jim doporučil. Jde mě o to, zda zákon jasně určí, co je dvojdům a nebo je to na rozhodnutí investora. Můj názor je, že klidně mohou pozemek ponechat vcelku a žádat o stavbu rodinného domu se 2 bytovými jednotkami, byť se mě to zdá z praktického hlediska jako hloupost. Žádnou zákonnou definici dvojdomu, která by toto jednoznačně určila, neznám. Mám pravdu? Pavel Nový 9.6.2020 16:14:361011.6.2020 7:42:26
Bylo vydáno územní rozhodnutí 2018 a pak stavební povolení 2019. Nyní chtějí povolit změnu stavby před dokončením s tím, že se mění i umístění. Jakou formou mám povolit? je správně společné povolení? L.L 9.6.2020 13:33:29211.6.2020 12:49:07
Dobrý den, řeším rekonstrukci stávající stavby, je projektant povinen dodržovat normové požadavky při vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, když pro stavební úřad jsou normy nezávazné, pokud je tedy zákon nebo vyhláška nezezávazňují? Děkuji. 9.6.2020 7:19:35710.6.2020 8:02:44
kolegové potřebuji rychlou radu. Budu psát rozhodnutí o zamítnutí žádosti podle § 94p odst. 2. A mám dva dotazy. 1.) může být rozhodnutí o zamítnutí prvním úkonem v řízení nebo musím oznamovat řízení účastníkům případně mám udělat seznámení s podklady rozhodnutí - nic nebylo doplňováno. 2.) účastníky v tomto rozhodnutí vymezím nikoliv podle 94k, ale podle správního řádu? Je to tak? Díky. Václav 8.6.2020 16:01:221210.6.2020 7:42:58
Dělení a scelení pozemků: Podle §96b odst. 1 písm. d) se závazné stanovisko OÚP nevydává v nezastavěném území. Podle §90 odst. 2 posuzuje stavební úřad soulad s ÚPD u stavebních záměrů, pro které se nevydává závazné stanovisko OÚP. Vykládám si správně, že pokud se dělí pozemky v nezastavěném území, soulad s územním plánem neposuzuje nikdo ( dělení pozemků není stavební záměr)? Děkuji za odpovědi TF 5.6.2020 7:46:406515.6.2020 17:05:22
Chápu, že je tato diskuze určena zejména pro stavební úřady. Nicméně bych Vás chtěl požádat o Váš odborný názor, protože máte jistě mnoho zkušeností s vedením různých řízení. Již jsem se i obrátil na komoru, pro jejich vyjádření, jak mám postupovat. Jde o to, že projektuji stavebníkovi stavbu a bohužel má sousedy, kteří se neustále odvolávají. Krajský úřad naposled zrušil rozhodnutí stavebního úřadu a požaduje, aby se v projektové dokumentaci objevily konkrétní typy výrobků a zařízení. Stavební úřad tento zvláštní názor kraje převzal. Chlapi na stavebním úřadě jsou v pohodě, sami mi řekli, že jsou přesvědčeni, že taková podrobnost do projektové dokumentace na stavební povolení nepatří, ale že nepůjdou proti svému nadřízenému orgánu, což chápu. Jde o to, že jako projektant ani nesmím v projektu uvádět konkrétní výrobky, mohu jen doporučit a i to je dost na hraně. Kdybych uvedl konkrétní typ, tak by se z mé strany mohlo jednat o korupci, protože bych mohl vlastně prosazovat konkrétního dodavatele, což nechci. Ať si sám stavebník vybere konkrétní výrovek, který splní např. hlučnost a další požadavky, jejichž max. i min. hodnoty v projektu mám uvedeny a které vycházejí i z podrobných částí (vzduchotechnika, vytápění, TZB a další...). Dle mého názoru pak při kolaudaci doloží certifikáty, že konkrétní výrobky toto splňují. Stavebník uvažuje, že podá žalobu proti kraji, ale stavební úřad musí nyní nějak postupovat, stavebník také a i já jako projektant, protože rozhodnutí o odvolání je pravomocné. Jak byste postupovali vy? Stačilo by vám, kdybych v projektu uvedl alespoň doporučení? Nicméně to pořád nesplní to, že kraj chce uvést, tedy konkrétní typy. Předem moc děkuji za Váš názor a omlouvám se, že sem píši, ale třeba i tento případ bude pro vás nějakou zkušeností Projektant 3.6.2020 9:35:53174.6.2020 14:17:45
Umístění rekreační chaty až na hranici se sousedním pozemkem: je to možné? Dle mého názoru se na to výjimky z §25 vyhl. č. 501/2006 Sb nevztahují...Pouze dodržet vzdálenost mezi rekreačními objekty 10 m jinak žádné omezení. Děkuji za názor Ferda 2.6.2020 9:22:24112.6.2020 13:39:40
Odstranění stavby s azbestem. Stanovisko KHS je s podmínkami,vlastník stavby podal ohlášení. Musím překlopit do řízení. Mám postupovat podle §128 odstavce (4), protože nejsou splněny podmínky pro vydání souhlasu a řízení je zahájeno právní mocí usnesení nebo ostavce (6), kde je za zahájení řízení považováno podání ohlášení odstanění? K 1.6.2020 11:27:3311.6.2020 11:56:43
Dobrý den, prosím o Váš názor na stavbu plechové garáže (zastavěná plocha 64 m2) umístěné u RD. K oznámení záměru byla doložena nabídka společnosti, která garáže vyrábí. Posuzovali byste jako výrobek plnící funkci stavby a povolovali územním souhlasem nebo společným územním souhlasem a ohlášením (a vyžadovali projekt). Děkuji za Vaše názory a pěkný den. Karel 27.5.2020 10:07:23461.6.2020 12:15:56
Byla nám podána žádost o společné povolení na novostavbu RD, RD je umístěn na hranici pozemku a dveře z RD vedou do obecního pozemku, kde je momentálně stávající ohradní zeď ve vlastnictví obce, která pokud bude ponechána tak fyzicky brání vstupu do plánovaného objektu. Stavebník se s městem nedohodl o odstranění zdi a nepožádal také ani o výjimku z ustanovení § 25 odst. 6. Nyní potřebuji vypořádat žádost. Uvažuji o 1.) zamítnutí žádosti podle § 94p odst. 2 stavebního zákona pro nesoulad s § 25 vyhl. 2.) přeruším a vyzvu pro předběžnou otázku ve věci ohradní zdi 3.) přeruším a vyzvu k doložení dohody s městem ve věci zdi a doplnění rozhodnutí o výjimce. Nebo jak to udělat jinak ???? Václav 26.5.2020 11:06:31828.5.2020 13:24:00
Zdravím, v přerušení dodatečného povolení jsem stanovil lhůtu k doplnění podkladů. Žadatel podal žádost o prodloužení lhůty, kterou řádně odůvodnil, ale razítko podatelny je až po termínu do kdy měly být podklady doloženy. Mohu ještě odůvodnit prodloužení lhůty k dodatečnému povolení? Nebo rovnou nařídil odstranění. Jirka 25.5.2020 14:23:091927.5.2020 14:35:45
Dobrý den, zásah do obvodové zdi bytového domu pro mé stavební řízení (vybourání parapetu okna a osazení francouzských dveří), bytový dům se šesti byty, vyžaduje 100% souhlas všech osob, jinak nepovolím? 25.5.2020 10:43:31226.5.2020 7:37:46
Jak by jste povolili pergolu na garáži, jelikož garáž je povolena přímo u rodinného domu a z druhého patra chtějí střechu využít a zakrýt pergolou na dřevěných kůlech. Garáž je řádně povolena a dle výkresů na garáži již bylo zábradlí, takže to částečně sloužilo jako balkón. Jde mi o to jak povolit tu pergolu. Jestli chtít třeba taky výjimku i když garáž je již na hranici povolena a ohlášení nebo územní souhlas? Děkuji Lenka 25.5.2020 7:11:041127.5.2020 14:17:33
Prosím o radu. Je přeložka sítí, nutná pro umístění stavby hlavní, vedlejší stavbou v souboru staveb? 21.5.2020 9:28:22121.5.2020 10:20:38
Dobrý den, je možné volně umístit (bez pevného spojení) na pozemek druhu "zastavěná plocha, nádvoří" skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, bez podsklepení, (viz §79, odstavec (2) n) stavebního zákona), aniž by bylo nutno vyžadovat stavební povolení, územní řízení, vyjádření souseda? Děkuji. Pepa 19.5.2020 21:58:41927.5.2020 14:20:30
Ahoj, chci se Vás zeptat na vyměření správního poplatku - dodatečné povolení přístavby + změna v užívání z RD na autoservis. Jaký byste vyměřili poplatek Vy? Děkuji za názory. Hezký den. AJ 13.5.2020 13:15:01427.5.2020 14:26:27
Jakým způsobem zajistit statický posudek pro narušenou stavbu? Máme řadové garáže, kde už přes rok sledujeme stavebně technický stav (popraskané obvodové zdivo, zjevně důsledkem sesedání některé z garáží). Nyní bychom potřebovali zajistit odborný doklad, který by nám odhalil konkrétní důvody poruch a navrhl opatření k sanaci. Máme v místě výborného statika (který není znalcem) a nejsme si jisti, jakým způsobem jej máme oslovit pro to, aby nám nějaké statické posouzení pořídil (na vše je čas, nemůže dojít k prodlení). Jakým způsobem obdobné záležitosti řešíte? Důkaz znaleckým posudkem asi nikoliv, pokud se nejedná o znalce, ale jak tedy z pozice správního orgánu zákonně zajistit alespoň onen statický posudek? Za podněty všem předem moc děkuji. GA 12.5.2020 7:14:07520.5.2020 10:53:39
Žadatel podal žádost o dělení pozemku vodní plochy, kde odděluje z jedné strany "načerno" vybudovanou hráz. Dělí na dva pozemky. Z pozemku vodní plocha (rybník)se odděluje a vzniká nový pozemek (dle geodeta ostatní plocha), kde je zčásti rybník zasypán a zčásti zůstává vodní plocha. Je takové dělení možné? L. 6.5.2020 9:07:0066.5.2020 16:43:20
Zdravim a prosim o pomoc: jak je to s odstupovou vzdalenosti mezi RD a stavbou pro rekreaci? UP je pro vystavbu rodinnych domu ale stavajici stav je, ze jsou dve chaty vedle sebe a stavebnik chce chatu zbourat a postavit rodinny dum ale 2 m od hranice pozemku, pricemz majitelce chaty se to nelibi ale vzajemny odstup by splnil 7 m. Nelibi se mne, ze by RD urcil odstup do budoucna pro stavbu RD na sousednim pozemku odstupovou vzdalenost 5m ... idealni by bylo 3,5 jeden a 3,5 druhy. Dekuji za nazory Jan 30.4.2020 0:57:3426.5.2020 11:56:13
Střešní okna Dobrý den Montáž střešního okna mezi krovy za účelem prosvětlení půdy ( žádná změna v užívání), je nutné povolení jestli ano , tak jaké ? Děkuji Dvořák 29.4.2020 16:20:163213.5.2020 12:45:21
Prosím o ujištění. Potřebovala bych konzultovat postup. Vedu řízení o výjimce z vyhl. č. 501/2006 Sb. pro umístění rodinného domu blíže než 7 m od sousedního RD (vzdálenost je 4 m). Hlavním účastníkem je žadatel a vedlejšími účastníky jsou sousední vlastníci stáv.RD a pozemku. Jde o manžele, kterým je nad 80 let, kdy žena je upoutána na lůžko, a kteří od počátku s umístěním stavby nesouhlasí. Důvodem je zdravotní stav manželky, který je údajně závislý na denním osvětlení, který by stavbou/zastíněním zhoršil. Ač bych mohla zahájit řízení a chtít pouze stanoviska (bez ústního jednání), soused/manžel na ústní jednání naléhá (mají námitky, chtějí na místě vše projednat, předat podklady…), tedy jsem zvolila variantu ústního jednání spojeného s místním šetřením. Manželé se však obávali osobního setkání z důvodu coronaviru. Proto jsem řízení přerušila z důvodu předběžné otázky § 64/1 e) SŘ (nařízení vlády–nouzový stav, zákaz volného pohybu, doporučení nevycházet osobám starším 70 let) do doby trvání platnosti vládních nařízení. Nyní, když už jsem chtěla ústní jednání svolat (po 20.4., kdy je možná výjimka osobních setkání v rámci správní činnosti za splnění hyg. podmínek), zjistila jsem, že manželka souseda zemřela. Mohu zahájit řízení i přesto, že bude vedeno dědické řízení tak, že bych potencionálním dědicům/účastníkům po zemřelé doručovala veřejnou vyhláškou podle § 25/1 SŔ anebo mohu řízení nechat přerušené pro předběžnou otázku, než bude rozhodnuto v dědickém řízení? A dále pokud již nyní mám řízení přerušeno pro předběžnou otázku, ale z jiného důvodu, bylo by příp. nutné vydávat nějaké sdělení nebo postačí úřední záznam? MB 15.4.2020 11:26:361818.5.2020 10:37:41
Dobrý den, potřebovala bych se poradit - v rozhodnutí, které již nabylo právní moci žadatel objevil chybu, dle mého se jedná o zřejmou nesprávnost ve výrokové časti rozhodnutí. Je možné vydat rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností? A je nějaký rozdíl mezi R - oprava zřejmých rozhodnutí a opravným rozhodnutím, nebo je to totéž? Do kdy je možné takovouto chybu v rozhodnutí opravit? (Pro upřesnění - jedná se o povolení k nakládání s vodami, ve výrokové časti je na dvou místech uvedeno datum platnosti, kdy v jednom případě jsem se přepsala místo 2030 uvedla 2020). Moc děkuji za rady. Andrea 7.4.2020 10:51:4938.4.2020 12:10:02
Prosím, nemáte někdo zkušenost? CHKO dalo podnět na dva zahradní sklady na nářadí bez povolení s tím, že mají podezření na jiné využití staveb. Jde o pozemek určený pro stavbu RD a rekreaci. SÚ zde povolil rekreačku (100m2), kterou vlastník ještě nezahájil. Za to provedl dvě stavby, které svým charakterem vypadají jako dva apartmány (50m2) + každý s terasou (tj. 2x 60m2), uvnitř wc a krb a několik místností, tak 3+1. Avšak v PD a všude je uváděno, že jde pouze o sklady na nářadí, bez pobytových místností. Územní plánování dalo souhlas. Pozemek je velký, je zde i rybník. Dá se to nějak pádně argumentovat a "napadnout", že nejde o sklady? Budu zahajovat řízení o odstranění a dodatečné povolení. Ta povolená rekreačka má svůj pozemek, a ty "dva nepoovlené sklady" jsou na druhém pozemku. Pokud by oficiálně byly nazvány apartmány, pak by to nebylo v souladu s ÚPD anebo dvě rekreačky na jednom pozemku by asi též nešly. MB 1.4.2020 11:33:27817.4.2020 9:32:39
Kolegové, vyžaduje domovní venkovní plynovod včetně vnitřního domovního plynovodu nějaké povolení (regulátor tlaku, plynoměr, venkovní potrubí v zemi, průchodka do stavby RD, vnitřní měděné potrubí + kondenzační kotel). Přípojka plynu je stávající ukončená v pilíři pozemku stavebníka. Dle mého názoru je to §103, odst.1, písm. e) číslo 10) + stavební úpravy, takže stačí územní souhlas. Setkal jsem se s názory kolegů, že to nic nevyžaduje. Ferda 31.3.2020 13:02:3871.4.2020 11:13:38
Je při vymezení parkovacích zón/stání na chodníku (tj. místní úprava dopravního značení dle zákona 361/2000 Sb.) závazná vyhláška č. 398/2009 Sb.? Tj. zejm. jestli je nutné ponechat minimální šířku chodníku 1,5 m. MA 4.3.2020 12:21:1916.3.2020 8:11:33
Jak nebo jestli vůbec povolujete solární lampu VO, zatím je záměr umístit jen jednu. petra 3.3.2020 15:26:2144.3.2020 12:04:36
oplocení splňující požadavky § 79 odst. 2) písm. f), které je ovšem zrealizováno v rozporu s ÚP v nezastavěném území budu řešit podle § 129 ost.1 písm. d)? Nebo to má nějaká specifika? Václav 3.3.2020 11:51:4464.3.2020 9:46:18
Dobrý den, mám v únoru podané společné oznámení na stavbu RD. Energetický průkaz je vypracován srpen 2019. Nikde nevyčtu, že se jedná o RD navržený s téměř nulovou spotřebou energie. Mám chtít energetický průkaz datovaný 2020, nebo v souhrnné zprávě, aby bylo od projektanta napsáno, že jsou splněny požadavky na energetickou náročnost budov dle platných předpisů. Přece za to ručí oni a já nebudu někde něco počítat nebo zjišťovat. Děkuji Petr 28.2.2020 9:25:09228.2.2020 11:22:52
Chtěl bych vás poprosit o radu. Zahájili jsme řízení o odstranění stavby, protože vlastníci neměli všechny souhlasy. V průběhu vedeného řízení však vlastník stavbu odstranil. Hned k nám na stavební úřad naběhl soused, který nedal souhlas a donesl fotky a podal stížnost. Věc je ještě o to pikantnější, že ten soused, co si stěžuje, podal žádost o kolaudaci svojí stavby, kterou ale provedl v rozporu s povolením, na což zas upozornili ti, co odstranili stavbu. Nechci se to toho vůbec nijak zaplést, protože to budou zas řízení na roky, a proto bych to chtěl mít hned na začátku dobře nastavené. Říkal jsem si, že ti, co odstranili stavbu, tak jim řízení zastavím podle §66/1/g SŘ, ale nevím co dál. Stavba je odstraněna a stejně byla v takovém stavu, že je spíš dobře, že je pryč. Ale něco o odstranění by se pak mělo vydat. A zároveň projednat i přestupek. No a u toho souseda, co podal žádost o kolaudaci, bych řízení zastavil podle §66/1/b a zahájil řízení o odstranění a přestupek. KO 27.2.2020 8:16:58628.2.2020 12:21:10
Žádost o ověření zjednodušené dokumentace stavby - jde o stavbu kůlny navazující na stodolu, kterou vlastník údajně takto koupil a údajně je cca 50 let stará, ale téměř celým půdorysem zasahuje do nezastavitelné plochy (stodola je OK). I v těchto případech ověřujete pasporty? p 26.2.2020 15:09:501428.2.2020 8:34:23
Prosím kolegové jak je to nyní s fóliovníky, povolují se i když bude dosti velký cca 60 x 5??? Děkuji D.O. 24.2.2020 16:24:41825.2.2020 13:51:36
Kolegové mám dotaz, který se týká stavby dočasné (končí letos), ale dnes dle § 79 již nic nevyžaduje. Jak se to případně vyúřaduje? Děkuji za případné reakce. hp 24.2.2020 8:42:541425.2.2020 17:25:40
Dobrý den, prosím o názor. Změna užívání rekreační stavby na RD bez úprav. Je možné požadovat dopracování PBŘ, když ho původní dokumentace neobsahuje? KL 21.2.2020 9:17:591021.2.2020 14:40:21
Zdravím kolegové. Máme objekt s využitím pro prodejnu potravin. Objekt je vlastníky pronajat smlouvou k účelu provozování restaurace a hudebního klubu. Postupovali jsme proti vlastníkům podle §134 odst.5 a vyzvali je k bezodkladnému ukončení nepovoleného způsobu užívání. Nebylo poslechnuto, dali jsme pokutu za užívání v rozporu s kolaudací a umožnění takové užívání jiné osobě. Vydali jsme rozhodnutí o zákazu užívání. Před nabytím právní moci jsme dostali podnět a podklady od Městské policie, kde zdokumentovali, že objekt je stále užíván k nepovolenému způsobu. Spoluvlastníci tvrdí , že s nimi nájemce nekomunikuje, protože má smlouvu a užívá způsobem ve smlouvě. Nájemce nekomunikuje vůbec. Jak výzva, tak rozhodnutí bylo doručováno na vědomí i nájemci, převzal. §134 odst.5 mluví vyloženě o vlastníkovi. Jak byste prosím postupovali proti nájemci a podle jakých ustanovení? Děkuji. 21.2.2020 7:15:05321.2.2020 13:25:52
Odbourání části komínu? LO 13.2.2020 15:24:531125.2.2020 11:03:07
Kolegové, jak dodržujete vyhlášku 501/2006 Sb., §21 odst. 3, týkající se vsakování dešťových vod na pozemku rodinného domu. Stavebník chce ke stávajícímu RD přistavět verandu. Z PD je zřejmé, že poměr výměry části pozemku schopné vsakovat dešťové vody k celkové výměře pozemku bude méně než 0,4. Jedná se o stávající vesnickou zástavbu, kde tento poměr už teď před přístavbou není splněn. Jak u Vás řešíte podobné případy? LR 6.2.2020 10:21:39518.2.2020 8:57:42
Dotaz 6.2.2020 10:21:060
Dobrý den kolegové, zděná udírna s rozměry 1,5 m 1 1,5 m na hranici pozemku u rodinného domu, povolujete nebo ne popř. jak? Díky za rady. Lenka 5.2.2020 14:40:4536.2.2020 8:16:21
Mám dotaz ohledně oplocení. Existuje stávající drátěný plot cca 30 let starý. Nyní vlastník plotu zaměřením hranic pozemku zjistil, že plot se částečně nachází na sousední zahradě. Domluvil se se sousedem na prodeji zaplocené části pozemku. Třetí osoba, která nemá ráda souseda s plotem nám jako stavebnímu úřadu podala podnět na zahájení řízení o odstranění nepovoleného plotu a žádá o sdělení jak bylo s podnětem naloženo. Hledám nejjednodušší cestu. Předmětný plot splňuje požadavky uvedené v § 79 odst. 1 písm. f). Je možno to vyřídit tak, že toto oplocení nespadá do působnosti stavebního úřadu ? Nebo mám zkoumat okolnosti, za kterých byl tenkrát postaven ? Václav 3.2.2020 14:40:36154.2.2020 11:08:21
Ach jo, když slepě používám vzory z Vity a podle šéfa a jednou se nad tím zamyslím... :D Prosím Vás, když zahajuji řízení podle § 129/1 SZ a nechci provádět ústní jednání, ve vzoru Vity je lhůta pro stanoviska (my používáme do 15 dnů ode dne doručení oznámení) bez § 36 SŘ a zároveň je zde poučení, že stavebník může do 30 dnů požádat o dodatečné povolení. Vnímám tu dva rozpory 1) Můžu prošvihnout 30 denní pro vydání rozhodnutí, když nenařizuji ústní jednání, ale zároveň podle SZ musím dát lhůtu 30 dnů k podání žádosti? Naplňuji § 71/3 SŘ? 2) Nezdá se mi ta lhůta 15 dnů pro možnost podání námitek ÚŘ a stanovisek DO, jak to píšete vy? Dáváte vůbec nějakou lhůtu, popř. jakou, např. do 30 dnů? Děkuji. MB 31.1.2020 11:01:54431.1.2020 14:06:32
Na střeše rodinného domu se nachází fotovoltaika. Vlastník žádá o umístění baterií (akumulátorového úložiště 112 kWh) pro akumulaci a vlastní spotřebu v domě, umístěné v typových skříních ve stávající technické místnosti domu. Dle mého soudu to jsou stavební úpravy domu a teď laborujeme se tím, zda se nedají podřadit pod "103 s pochybností o možném negativním ovlivnění požární bezpečnosti (s ohledem na problematiku hoření baterií). Nemáte někde nějaké zkušenosti s tímto rozmáhajícím problémem v současné době? (zjevně nějaké dotační programy) GA 29.1.2020 13:17:4884.2.2020 14:43:50
Kolegové, dostal se mi na stůl projekt RD jehož součástí nejsou zpevněné plochy - chybí chodník ke vstupu a parkovací stání. Stavebník argumentuje tím, že zpevněné plochy spadají pod § 103, odst. 1, písmeno e 17) SZ a dále pod §80, odst. 3, písm. b) a e) SZ. Tzn. že nevyžadují rozhodnutí o umístění, rozhodnutí o změně využití území ani ohlášení ani povolení. V podstatě má pravdu. Co ale vynětí ze ZPF? Dále do projektu nenakreslil oplocení mezi sousedy se stejným odůvodněním, že spadá do §79, odst.2, písm. f), jen část oplocení směrem k veřejné komunikaci. Díky za rady Ferda 21.1.2020 17:23:532628.1.2020 9:12:08
Můžu poprosit o radu. Obec nám dala podnět na jednoho z obyvatel a zejména na jeho stavbu, která je ve velmi špatném stavu na hranici s chodníkem a komunikací. Přiložili fotografie. Než něco rozjedeme, tak se tam po neděli podíváme. Podle fotek je to ale dost špatné, takže uvažujeme o postupu podle § 135 stavebního zákona. Neradi bychom hned na začátku něco pokazili, tak bych se chtěl zeptat, kdo máte s odstraněním stavby či s nutnými zabezpečovacími pracemi zkušenosti. Pokud bychom vydávali nařízení k odstranění nebo zabezpečení, tak zřejmě prvně musíme mít v ruce posudek statika. Ten platí asi stavební úřad a podle okolností by se pak náklady na posudek vymáhaly po vlastníkovi podle § 174? Pokud bychom následně vydali nařízení k odstranění nebo zabezpečení, tak náklady na provedení hradí obec a pak se vymáhají po vlastníkovi? Hradí je obec, kde je stavební úřad, nebo ta konkrétní, ve které se stavba nachází? Starosta mi řekl, že by odstranění i klidně zaplatili, protože to na celé vesnici všem dost vadí a mají opravdu strach kolem toho chodit. Ale nejsem si jistý, jak je to správně. Děkuji za každou radu VN 17.1.2020 10:34:52323.1.2020 13:02:31
Zajímavé video o černé stavbě aneb jak lze taky dělat "novinařinu", aby to vyznělo v neprospěch "zlých úředníků" viz zde: https://www.televizeseznam.cz/video/zahady/dvoji-metr-na-cerne-stavby-urednici-chteji-zdemolovat-domek-mlade-rodine-64020281?dop_ab=0&dop_source_zone_id=1&dop_req_id=4szY4dxl2F7-202001160915&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=_var 16.1.2020 10:26:510
Mám dotaz. Vedeme společné územní a stavební řízení na nástavbu a přístavbu RD. Při místním šetření jsme zjistili, že navrhovaná stavba je vzdálena od společné hranice 1,8 m, tedy není dodržen požadavek § 25 odst.2 vyhl. 501/2006 Sb. A nyní mám správně vyzvat podle § 94l odst. 6 a přerušit podle toho samého ustanovení nebo mám přerušit podle správního řádu na předběžnou otázku s ohledem na možnost udělení výjimky ? Václav 14.1.2020 7:58:442715.1.2020 15:53:27
Vyžaduje stavba bazénu o ploše do 40 m2 se zastřešením (dřevěná sloupová konstrukce, plochá střecha, výška cca 4 m) povolení stavebního úřadu. Stavba umístěna na pozemku RD a ve větší vzdálenosti než 2 m od souseda. Děkuji za názory. Ferda 9.1.2020 18:31:24813.1.2020 7:43:02
Kolegové, mám dotaz ohledně čp a adresního místa. Máme stavbu, které bylo přiděleno čp s ulicí, objekt nebyl RD. Nyní se provedly stavební úpravy a kolaudace a při KP jsme zjistila, že vstup do objektu je z druhé ulice než je zapsána u přiděleného čp. Tím, že v objektu nikdo nebydlel tak to nikdo neřešil, ale nyní se má jednat o RD s tím, že vstup, vjezd je z druhé ulice. Vstup a vjezd se nezměnil byl vždy z této ulice. A teď jak změnit tu ulici u čp? V RUIANu to mě bude chtít podkladový dokument a ten by měla vystavit obec resp. OÚ. Ale co má vystavit v zákoně o obcích není o změně nic jen přidělení nebo zrušení. Nesetkal se s tím někdo? Děkuji Anna Anna 7.1.2020 14:18:51149.1.2020 8:17:00
Dobrý den, prosím o radu, podle kterého § zastavit stavební řízení pokud stavebník stavbu zahájil již před oznámením o zahájení stavebního řízení. Děkuji. MP 6.1.2020 12:32:4377.1.2020 11:01:06
Měla bych dotaz, jak postupujete v případě povolení odstranění stavby a jeho změny. Povolení obsahuje podmínky, mj. lhůtu pro odstranění stavby. Když chce stavebník změnit např. tuto podmínku, jak postupovat? Mysleli jsme § 118 SZ, ale předmětné povolení není povolením stavby dle § 118 odst. 1 SZ. Může dojít i ke změně technologie demolice, když je už část stavby odstraněna, jak na to? andrea 2.1.2020 14:00:590
Dobrý den na pozemku rodinného domu je postavena garáž. Stavebník - syn vlastníků má zájem udělat z garáže po úpravách rodinný dům, s tím, že přípojky a vjezd budou využity od stávajícího rodinného domu. Je toto řešení možné dle § 21 odst.4 vyhl.501čky..? Nebo se musí geometrickým plánem rozdělit pozemek tak, aby měl nově oddělený pozemek samostané dopravní napojení a samostatné přípojky sítí.? Děkuji. RARY 18.12.2019 14:26:46119.12.2019 20:54:42
zdravím, již ne poprvé řeším opakovaný problém. Zanedbaná stavba občanské vybavenosti(desítky let uzavřená), nefunkční odvádění dešťovky a zatékaní do obvodové konstrukce způsobující destrukci cihel a jejich opadávání na veřejné prostranství, i chodník. Nyní již ulamování betonové konstrukce z věnce. Jednoznačně nebezpečný stav a minimálně nutné zabezpečovací práce. Je otázkou, jestli půjde stav stavby uvést do původního stavu nebo bude nutné nařídit odstranění. K tomu je potřeba statické posouzení. My jsme okamžitě zajistili okolí a ihned prostřednictvím stavebního podnikatele odstranili zjevně uvolněné části konstrukce hrozící pádem. Dále nařizujeme nutné zabezpečovací práce v rozsahu stabilizace zdiva před opadáváním. Tím nařízením chceme také vlastníkovi uložit pořízení staťáku jako důležitého podkladu pro další rozhodování o stavbě. Závadný stav je na straně vlastníka. Kraj nám ale tvrdí, že pořízení staťáku mu nařídit nemůžeme a musíme ho zajistit sami. §135 o tom nehovoří, ale analogii vidím v jiných ustanoveních, kdy nařízujeme z úřední povinnosti, jako třeba § 129 odst.9, kdy v případě nařízení odstranění ukládáme pořízení dokumentace nebo jiných podkladů. Nebo také §137odst.5 kdy nařizujeme pořízení projektové dokumentace nebo jiných podkladů u nezbytných úprav. Domnívám se, že pořídíme ji my až v případě, že vlastník ji ve stanoveném času nezajistí. Jak to vidíte Vy? 16.12.2019 18:17:24718.12.2019 10:11:37
Kolegové, jste "tady" také z vyvlastňovacích úřadů? S 4.12.2019 12:28:43211.12.2019 16:04:42
Odstranění nadzemního vedení TI. Vlastník TI ohlašuje odstranění této stavby (dva stožáry a kabeláž) na cizích pozemcích. Jaká je vaše praxe co se možnosti vydání souhlasu s odstraněním týče, zejména ve vazbě na možné dotčení práv třetích osob (zejména vlastnictví pozemku, kde má být stavba odstraňována). Konkrétně se jedná o stavby veřejně prospěšné. GA 27.11.2019 10:56:35153.12.2019 13:27:57
vyžadujete při kontrolních prohlídkách RD (dříve závěrečných kontrolních prohlídkách) revize (elektro, komínu.....)? U nás to nevyžadujeme, ale byl jsem upozorněn na to, že okolní stavební úřady to požadují předložit, což se nakonec potvrdilo. U nás požadujeme pouze GP, prohlášení nebo skutečné provedení jak je psáno na formuláři "Žádost o přidělení ČP" Václav 20.11.2019 8:12:432025.11.2019 7:41:13
Řízení podle § 118 - prodloužení lhůty k dokončení stavby. Když zjistím, že se po dvou letech změnil vlastník pozemku, ve kterém je povolena část stavby - přípojka vody (původním vlastníkem byl žadatel/stavebík), mohu v řízení o změně stavby před dokončením, kdy je předmětem změny pouze lhůta, chtít po žadateli souhlas (§184a) nového vlastníka pozemku? Co se týče lhůty, teoreticky by se mohlo její prodloužení dotknout...? byl by pak zároveň novým účastníkem řízení... MB 8.11.2019 9:30:28412.11.2019 8:40:30
Prosím o radu ohledně věcné příslušnosti: jde o stavbu na dráze (zařízení pro radiovou komunikaci). Jako obecný SÚ jsme vydali územní rozhodnutí. Stavební povolení, které by měl následně vydat Drážní úřad, vydáno ale nebylo, neboť stavba jej nevyžadovala (vešla se do § 103). Drážní úřad stanovil zkušební provoz, ten proběhl (povoloval ho Drážní úřad), a teď by se měla stavba zkolaudovat. Otázka zní - kdo bude stavbu kolaudovat? Drážní úřad jako speciální stavební úřad pro stavby na dráze, nebo my, obecný stavební úřad (dle § 119/2 SZ)? Dana 6.11.2019 13:08:276815.11.2019 13:19:03
Kolegové prosím poraďte svým názorem případně odkazem na právní ustanovení. Jsme dvojková obec. Záměr investora výstavba velkého průmyslového parku, samozřejmě posuzování vlivu na životní prostředí. Správně vedeno řízení u ORP, vydáno ORP společné povolení podle §94g-z. Stavba zahájena. Investor nyní záměr upravuje a požádal u ORP o změnu stavby před dokončením. ORP se závěrem, že záměr změny nevyžaduje posuzování vlivu na životní prostředí (změna nevyžaduje) a není navazujícím řízením, postoupil žádost o změnu nám jako příslušnému SÚ. Zdá se mi přinejmenším divné, že stavbu povolenou ORP jako příslušným orgánem má u její změny (byt treba drobnou změnu dispozice některé z hal) posuzovat a řešit obecný SÚ. Máte s tím některý zkušenost? fifinka 6.11.2019 9:41:19911.11.2019 10:09:01
Dobrý den kolegové, řešily se v roce 1996 světlé výšky obytných místností v rodinných domech? Podle vyhl. 83/1976 zřejmě asi ne, díky za rady. 30.10.2019 11:44:2821.11.2019 10:00:10
Dobrý den, prosím vás, lze zakázat užívání nepovolené stavby? Jedná se o užívání novostavby provozovny. Vedeme řízení o dodatečném povolení stavby. S 21.10.2019 16:22:50422.10.2019 9:10:45
Jak povolit stavbu RD na území obce, která nemá platný územní plán. Dle § 188a, odst. 1, písm. c) SZ to jde. Otázka zní: 1) lze použít zjednodušující postup, tj. územní souhlas a ohlášku; 2) je dotčeným orgánem ÚÚP? Děkuji Ferda 21.10.2019 8:53:05421.10.2019 11:10:58
Dobrý den, lze na pozemku u rodinného domu (zahradě) umístit další stavbu rodinného domu? Situace následující: rodiče mají rd, kolem domu velkou zahradu, nově chtějí teď synovi postavit na té zahradě nový rodinný dům, územní plán a stanovená zastavěnost pozemku to povoluje, dopravní i technické napojení je vyřešené. Je to něco proti něčemu, třeba něco proti vyhl. 501/2006 Sb, ale myslím, že ne. Díky. 16.10.2019 11:38:241618.10.2019 12:02:16
Dobrý den kolegové, situace panelový dům se dvěma vchody, jsou sousedi přes společnou zeď na patře, z jedné strany koupelna souseda, přes společnou zeď je ložnice stěžovatele. Teď dotaz, mám jako stavební úřad páku na to, když soused si renovoval, tedy udělal jádro, klasika místo umakartu vyzdění ytongem, standardně stavba bez ohlášení nebo povolení, nicméně soused otočil v místnosti koupelny umyvadlo a vanu a tedy i baterie + trubky pro rozvod vody, v tomto případě dal vodovodní trubky na tu společnou zeď se sousedním vchodem, tedy stěnou do ložnice stěžovatele. Teď stěžovatel podal stížnost, že jim každé ráno hlučí proud vody, budí je apod. Je nějaké řešení ze strany stavebního úřadu? Lukáš 15.10.2019 15:17:356921.10.2019 10:09:32
Potřebovala bych ujistit. Zateplení panelového domu, není zde SVJ, ale část bytů je byt.družstva, část pův. nájemci odkoupili. žadatelem je družstvo. Mělo by tak doložit podle § 110/2a) SZ + 184a/1 souhlas ostatních spoluvlastníků. Podle NOZ však dle § 1129/1 stačí dvě třetiny. Je to tak? MB 8.10.2019 11:28:18310.10.2019 13:42:18
Podle jakého § zastavujete řízení o nařízení odstranění stavby vedené podle § 129/1 b). Klasicky jsem zahájila řízení o odstranění, následně stavbu dodatečně povolila a toto řízení přerušila, a kolegyně zastavují podle § 129/3 v souladu s § 66/2 správního řádu, v poučení je uvedena možnost odvolání a zasílá se účastníkům řízení. § 66/2 ale připouští zastavení řízení jen v případech, kde budou kumulativně splněny dvě základní podmínky, a to, že v řízení nelze pokračovat s právními nástupci a současně odpadl důvod řízení - viz rozsudek NSS č.j. 5 As 30/2011-93. Spis se poznamenává do spisu. Dle tohoto rozsudku, dikce § 129 stavebního zákona neupravuje, jakým způsobem řízení o odstranění stavby ukončit, pokud stavební úřad v průběhu řízení zjistí, že nebyly dány důvody pro jeho zahájení (totéž lze aplikovat i na případ, že tyto důvody odpadly). Jak to děláte vy? Píšete ve výroku, že zastavujete řízení anebo nenařizujete odstranit stavbu? MB 8.10.2019 10:26:516614.10.2019 21:24:09
Dobrý den, zahájil jsem z moci úřední řízení o odstranění stavby, úplně ne přesně jsem stanovil v oznámení o zahájení řízení předmět řízení, teď bych potřeboval po ústním jednání přesněji upravit ten předmět, konkretizovat co je přesně předmětem toho řízení o odstranění stavby, jakým způsobem to udělat? Díky za radu. Lukáš 8.10.2019 9:20:05109.10.2019 10:52:48
Ahoj, neják nevím jak posuzovat nový topný systém v budově (nový kotel na tuhá paliva, rozvody, radiátory). Mohu odkázat na § 103 odst. 1 písm. e) 7. - rozvodné tepelné zařízení?? Nebo ne? Poradíte? Díky a hezký den. 30.9.2019 11:29:14711.10.2019 9:24:18
Na stavebním úřadě máme stížnost, že na zkolaudované budově je přimontované světlo, které svítí směrem do dvora, ale je tak silné, že oslňuje zároveň provoz na přilehlé komunikaci a dále vadí sousedům. Já si myslím, že stavební úřad toto nemůže řešit, a že se to musí řešit buď jako občanské obtěžování, nebo pokud to nějak omezuje dopravu, tak to musí řešit silniční úřad? Jak to vidíte? Katka 13.9.2019 11:49:16213.9.2019 13:31:46
Dobrý den, slyšeli jste už někdy o autorských právech projektanta k realizované budově, že může být změna budovy projektovaná jiným projektantem pouze na základě souhlasu projektanta s autorskými právy? Milda 11.9.2019 10:09:06211.9.2019 12:28:57
Prosím jelikož mám pouze normu k obytným budovám prosím o radu jak je to u provozovny. V projektu mají WC dveře do místnosti nazvané zázemí pro zaměstnance kde je i kuchyňka ( lze to? ), hygiena dala také kladné stanovisko. Děkuji L.V. 11.9.2019 8:05:17211.9.2019 10:14:11
Prosím o radu, jaké doklady vyžadujete ke změně užívání stavby pro rodinnou rekreaci na rodinný dům. Děkuji PM 10.9.2019 15:16:33411.9.2019 8:30:21
Prosím o radu ke změně užívání rekreačního objektu na rodinný dům. Jaké doklady požadujete předložit? PM 10.9.2019 14:52:140
Prosím o případou radu, je potřeba k venkovnímu chovu býků na zahradě (ke komerčním účelům) rozhodnutí o změně využití území, jak na to pohlížíte ano nebo ne, dopuští se chovatelka přestupku podle § 178 odst. 1 písm. a) Dana O 10.9.2019 8:07:00611.9.2019 8:22:34
K postupu při odvolání (§ 86 odst. 2 SŘ): Když podá účastník odvolání, pak o tom uvědomím ostatní účastníky řízení a vyzve je aby se k odvolání vyjádřili, to je mi jasné, ale jak je to u tzv. blanketních odvoláních (které nejsou v odvolací lhůtě doplněny o konkrétní odvolací námitky), které směřují vůči rozhodnutí jako celku. Je nutné účastníkům také dát možnost, aby se k odvolání ve stanovené lhůtě vyjádřili, anebo je stačí pouze o odvolání vyrozumět a rovnou s tím nadřízenému orgánu. Jde mi trochu proti srsti vyzývat ostatní účastníky, aby se k odvolání vyjádřili, pokud odvolání neobsahuje žádné konkrétní odvolací důvody. Nemáte někdo konkrétní zkušenosti? GA 6.9.2019 13:06:531113.9.2019 9:58:14
V § 106 odst.2 SZ se říká, že Ustanovení § 115 odst.1 se použije přiměřeně. Dle toho ust. mj. podmínkami zabezpečí chranu veřejných zájmů. Tzn. dle mého názoru, pokud má dotčený orgán ve stanovisku podmínku, není nutné překlápět do společného řízení u stavby rodinného domu, na kterou postačí společný souhlas, ale mohu podmínky dotčených orgánů hajících veřejný zájem dát do společného souhlasu. Použití je přiměřené. Mám pravdu.? Společný souhlas-ochrana veřejného zájmu 4.9.2019 15:35:11116.9.2019 7:52:16
Jak řešíte zkušební provoz v podmínce KHS k umístění tepelného čerpadla? TČ s venkovní jednotkou na pozemku RD bych povolil dle metodiky MS kraje na územní souhlas a dál nic (bez této podmínky). Díky za poskytnuté zkušenosti. Dokup 4.9.2019 9:44:07315.9.2019 14:44:46
Dobrý den, není někde dostupný vzor pro společné řízení pro soubor staveb? Jak oznámení tak rozhodnutí. Zatím jsme nevydávaly a nerada bych udělal chybu. Jde o soubor několika RD, sítě, stoka, úprava komunikace atd. Oznámení asi do kupy dám podle vzoru ve Vitě. U rozhodnutí si nejsem jistá. Děkuji Anna 4.9.2019 8:21:4544.9.2019 11:44:00
Ahoj, mohu provést kontrolní prohlídku rozestavěnosti stavby bez odeslání výzvy k účasti na kontrolní prohlídce? Jedná se o stavbu ve vlastnictví města, takže se mohu společně se starostou vydat na stavbu v podstatě kdykoliv se nám to hodí. Podle § 133 odst. 4 je povinen NA VÝZVU se zúčastnit i projektant a stavbyvedoucí (ten by tam tedy měl být po celou dobu). Mohl by tedy v případě sporu být problém, že jsem neodeslala výzvu a šli jsme na kontrolní prohlídku rozestavěnosti (kontrola stavebního deníku, fáze rozestavěnosti,...)? Samozřejmě by byl sepsán protokol, pořízeny fotografie, všichni přítomni podepsáni, zapsáno do stavebního deníku.. Máte někdo zkušenosti? Díky. Pěkný den. JA 3.9.2019 10:12:4056.9.2019 13:15:18
Dobrý den kolegové, kde je uvedeno, zda vůbec je někde uvedeno, nebo z čeho vychází, nebo zda lze, že může např. v mém případě dotčený orgán na úseku památkové péče vydat své podmínky k záměru stavebníka, který nevyžaduje ovšem ohlášení nebo stavební povolení stav. úřadu podle stavebního zákona, v samostatném svém rozhodnutí a ne závazným stanoviskem, tak jak je uvedeno v § 14 odst. 2 zák. o pam. péči. Díky nováček na sú. 2.9.2019 16:45:0233.9.2019 8:11:25
Dobrý den, mám stížnost od nájemců domu na vypouštění odpadních vod z tohoto RD do žumpy, která je prý schválně provrtána tak, aby odpadní vody z ní odtékaly pod povrch ( podobně jako předchozí komentář starší dům ) a z koupelny a WC to jde rovnou do příkopu. Pozvu ke kontrolní prohlídce i vodoprávní úřad a vlastníka. Mohu pozvat i nájemce - stěžovatele ? - budeme potřebovat pustit na pozemek. Děkuji Jana 2.9.2019 14:29:0823.9.2019 11:11:33
Bylo vydáno nezákonné stavební povolení (bez předchozího územního rozhodnutí). Stavebník v dobré víře realizuje. Je cesta, jak si zrušit vlastní rozhodnutí v přezkumném řízení, anebo je k přezkumnému řízení příslušný pouze nadřízený orgán (třeba na podkladě našeho podnětu). Hledáme cestu jak rozhodnutí zrušit, pokud to tedy vůbec lze s ohledem na práva stavebníka nabytá v dobré víře. GA 29.8.2019 11:25:3666.9.2019 12:54:35
Ahoj - věc: Sjezd ze silnice II. třídy k pozemku RD... Stavebník přišel na stavební úřad s tím, že chce zřídit sjezd ze silnice na svůj pozemek k RD na občasné využívání, protože k parcele se okolo domu nedá zajet. Mám projektovou dokumentaci, souhlas PČR DI, souhlas správce silnice a čekám na vydání rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení sjezdu (vydává ORP). Jak stavební úřad povoluje tuto stavbu? Ve společném řízení nebo pouze územní? Děkuji za pomoc s postupem.28.8.2019 14:52:06629.8.2019 11:32:14
Mám stavbu RD (stavba cca 130 let stará), od které se nedochovala dokumentace. Dochovaly se pouze dílčí, nic moc neříkající dílčí části (žádné rozhodné půdorysy nadzemních podlaží). Byl nalezen odhad pro ocenění nemovitost, kde bylo zhruba popsáno, co dům cca před 65 lety obsahoval (mimo jiné byl vybaven 2 suchými WC). My v tuto chvíli víme, že na domě jsou provedeny některé úpravy bez povolení úřadu, ale nemáme zjištěn původní stav stavby, podle které bychom dokázali nařídit odstranění stavby (resp. provedených stavebních úprav domu). Navíc v současné době je na pozemku "žumpa" (rozuměj obyčejná vykopaná díra v zemi), kde jsou likvidovány splaškové vody z domu (tedy již žádná suchá WC). Jak obdobné věci posuzujete, když dokumentaci nemáte? Ono ani nařídit zpracování dokumentace skutečného provedení nemohu, pokud vím, že by v ní byly zohledněny i provedené nepovolené úpravy. GA 27.8.2019 13:53:41829.8.2019 7:39:55
Kolegové, nemáte někdo zkušenosti se zakládáním pilotů pod RD do hloubky 8 m? Na co by jste piloty povolili? Děkuji27.8.2019 8:37:36628.8.2019 8:15:51
Dobrý den stavebníkovi skončil zkušební provoz a jelikož si nezajistil hlukové posouzení, ptá se zda se může zkušební provoz prodloužit. Neměla jsem nikdy takovou situaci. Může stavební úřad na žádost prodloužit lhůtu zkušebního provozu? Děkuji Klára 26.8.2019 7:57:08126.8.2019 11:59:28
Dobrý den, jakým způsobem povolujete/nepovolujete instalaci tepelného čerpadla např. vzduch/voda nebo vzduch/vzduch pro vytápění rodinného domu. Díky za radu. 12.8.2019 16:26:552128.8.2019 17:33:32
Ahoj, řešíme stížnost sousedů na stékání vody z vedlejšího pozemku. Bylo provedeno místní šetření, vlastník pozemku ze kterého voda teče se nedostavil a zhruba za 14 dní zaslal na stavební úřad email, že je v pracovní neschopnosti a bude s úřadem jednat až v říjnu 2019. Na místním šetření bez vlastníka jsme věc zhodnotili pouze ze strany stěžujících si sousedů s vodoprávním úřadem. Z pozemku vede doslova trubka ze které teče voda. Voda je čistá bez zápachu. Dříve tam prý tato trubka s vodou nebyla. Vlastník pozemku prý dělal nějáké terénní úpravy. Takže teď stojí spis s protokolem z místního šetření, s fotkami a stížností. Vůbec nevím jak dál postupovat. Prostě nevím jak mám zjistit odkud voda teče, jestli je pravda, že dřív tam netekla.. Dle spisového materiálu z dřívějších let ani touto částí žádné trubní vedení, přípojky, nic nevede.. Vlastník ze kterého voda teče mi ještě napsal do emailu, že voda určitě stéká po terénních zásazích, které provedla jeho sestra, bez jeho vědomí na jeho pozemku v roce 2015. Nepovolené vniknutí na jeho pozemek sestrou řešila i PČR. Od PČR jsem si vyžádala fotky ze šetření, ale šetřili úplně jinou část pozemku než odkud voda teče... Prosím o radu co vlastně teď dělat! Napadá mě nařízení nezbytných úprav § 137 odst. 1 písmn. f)... Děkuji předem.8.8.2019 10:50:271512.8.2019 10:58:00
Prodloužení lhůty k dokončení stavby - po novele od 1.1.2018. Vážení kolegové, mám dotaz, jak řešíte prodloužení lhůty k dokončení stavby - jedná se o RD nad 150 m2, který byl povolen před tímto datem povolením, bude mu končit termín pro dokončení, ale dnes by byl na ohlášku. Vydat rozhodnutím prodloužení nebo jenom napsat sdělení, že dnes jsou RD v jiném režimu. Děkuji za názory. HP 7.8.2019 8:04:5447.8.2019 21:58:42
Ahoj kolegové, setkali jste se někdy s podobným případem? Při kontrolní prohlídce (na podnět souseda) na 100 let starém RD SÚ zjistil, že vlastník provedl nepovolené stavební úpravy, zejména odstranění některých konstrukcí včetně části základů, podkopání části stavby (původně tam pravděpodobně sklípek byl, ale určitě ne v rozsahu výkopu, provedení nových základových a opěrných kcí. Musíme zahájit NO, ale nevíme, co bychom vlastně měli nařídit - návrat do původního stavu těžko, když od domu nemáme žádnou dokumentaci původního stavu (a vlastník nejspíš taky nic použitelného nemá, a i kdyby měl, tak není blbý, aby nám ji dával). Původní konstrukce už tam nevrátí, základy byly podle zbytků, co tam zůstaly, kamenné, teď tam má beton a ocelové I-profily. Nařídit odstranit jen to nové taky nemůžem, protože jsou to nosné kce a bez nich ten dům spadne (a sousední asi taky). Napadá vás někoho, jak by se mělo postupovat? Díky. LV 6.8.2019 21:19:23813.8.2019 14:59:00
Ahoj, jak byste řešili tuto situaci. Soused A si postěžoval, že soused B si udělal nová okna do domu a narušuje mu tím soukromí. Se stavebníkem B bylo zahájeno řízení o odstranění stavby, ale dodal žádost o dodatečné povolení stavby, dodal dokumentaci, dodal stanoviska - není důvod dodatečně nepovolit. Ve lhůtě na podání námitek podal soused A námitky - 2 na postup stavebního úřadu a jednu občanskoprávní. Ta se týkala toho, že mu sousedé prý narušují jeh soukromí pohledem, ale okna nemíří na pozemek souseda A, ale na pozemek souseda B, který zažádal o dodatečné povolení, protože změnil vzhled stavby. Přijde mi to jako nesmysl, protože z oken se hledí na zahradu neposlušného stavebníka a na stodolu stěžujícího si souseda, nikoli k němu do baráku nebo na zahradu. Udělali byste si úsudek samy podle judikatury nebo s touto námitkou odkázali na soud? Je to vůbec námitka občanskoprávní? Díky. 31.7.2019 9:56:09166.8.2019 7:04:51
Kolegové, jak byste postupovali ? ... Pozemek určený k výstavbě RD - vlastník začal budovat stavbu do 25 m2, na hranici pozemku, na optickém kabelu a vodovodním řádu... Už se se i povedlo překopnout kabel (neměl vytýčeno).. Zatím nemá ani ohlášení stavby rodinného domu, ale už staví stavbu plnící funkci stavby, která by normálně nevyžadovala povolení(§79 odst. 2 písm o) SZ). Nařídili byste zastavení prací a zahájení řízení o odstranění stavby? Nebo vyzvali vlastníka k doložení souhlasů vlastníků sousedního pozemku a souhlasů pracovat v ochranném pásmu a zaměření stavby, že nepřesahuje hranici? Nebo jak byste se vypořádali se stavbou plnící funkci stavby na pozemku rodinného domu, když rodinný dům zatím nestojí a ani není povolený? Děkuji. 23.7.2019 7:31:09923.7.2019 11:23:05
Dobrý den, bylo vydáno společné povolení na halu a oplocení. Nyní mám žádost o kolaudační souhlas na halu. Hala je o.k., ale u oplocení vím, že kouskem zasahují na jiný pozemek ( komunikaci ). Můžu zkolaudovat halu a oplocení budu řešit samostatně, neboť se oplocení nekolauduje, nebo raději nezkolaudovat ani halu dokud se nevyřeší oplocení?. Tomáš 18.7.2019 6:48:171022.7.2019 10:39:44
Dobrý den, můžete mi prosím poradit, jsem z VÚ a zrovna píšu závazné stanovisko do KZS. Na parcele xy stojí stávající hala, nyní na sousedním pozemku bude postavena novostavba sloužící pro rozšíření skladovací kapacity stávající haly. Vodovod bude napojen za vodoměrem ve stávající hale a je nazýván jako areálový vodovod. Splašková kanalizace bude napojena na přípojku stávajícího vodovodu a je označována také jako areálová splašková kanalizace. Ještě jsem se nesetkala s označením areálová kanalizace/vodovod a nejsem si tedy jistá, jestli to považovat za prodloužení přípojky nebo se jedná o vodní díla. Našla jsem poučku, že pokud v areálu platí neregulované vztahy, mělo by se jednat o přípojky, pokud platí vztahy regulované, pak jsou to vodní díla. Předem moc děkuji za odpovědi a vysvětlení. P.N. P.N. 15.7.2019 16:43:441218.7.2019 10:49:46
Vyvlastnění: Omlouvám se, ale dovolte mi dotaz na Váš názor. Myslíte, že jde vyvlastnit pozemek pro komunikaci postavenou nad rámec SP. Jde o zábor mimo pozemek vymezený v ÚR. Děkuji SP 9.7.2019 9:26:3119.7.2019 14:52:32
Dobrý den, potřebovala bych se poradit (dotaz na vodoprávní úřady) jsem nováček a v některých případech tápu - kdy povolujete ORL jako vodní dílo? V prvním případě se jedná o parkoviště u plánovaného supermarketu, kde dešťové vody budou v odvedeny přes ORL do jednotné kanalizace a v druhém případě se jedná o parkoviště u nevýrobní haly, kde budou srážkové vody přes ORL do vsaku. Předem moc děkuji za odpovědi. Jája Jája 2.7.2019 13:49:5724.7.2019 15:03:07
prosím poraďte: mám žádost o US na přetlakovou halu - HZS nevydal ZS neboť, vyhodnotil, jako výrobek plnící funkci stavby, ale HS dala souhlas s podmínkou (doložit před užívání měření hluku) - já mám v dokumentaci překlad certifikátu, kde je pouze prokázána požární odolnost - tj. podle mě není doložen certifikát pro výrobek plnící funkci stavby, ale jsem toho názoru, že je potřeba překlopit do řízení, už jen pro podmínku HS (přeci nestačí napsat v dokumentaci "doložíme" ???) a stejně požadovat certifikát pro prokázání celku včetně kotvení, ventilátorů apod. - nebo už z těch veder tady blbnu? 1.7.2019 12:40:4621.7.2019 15:23:31
Naše Město chce odstranit bytový dům a na místě postavit nový. Tlačí nás do vydání povolení, kde současně povolíme odstranění stavby a zároveň vydáme povolení umístění a stavební. Tvrdí, že potřebují zachovat čp. a přípojky, že to bude ve stejných rozměrech. Je možné vydat vůbec podobné povolení? Nebo nejprve povolit odstranění ( následně potvrdit odstranění do KN ) a pak teprve společné uzemní a stavební. Děkuji za názor Lenka 17.6.2019 15:03:17625.6.2019 8:17:53
Dobrý den, mám dotaz ohledně § 152 odst. 3 písm. a) "stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor". Jde mi o to, jestli požadujete po stavebníkovi doložit jméno a příjmení (popř. prohlášení) stavbyvedoucího rovnou k žádosti Společné oznámení záměru ke stavbě RD (i když formulář žádosti tento údaj už neobsahuje a ani není součástí přílohy) nebo ho upozorníte, ať ho doloží před zahájením prací. Lukáš 4.6.2019 12:58:221428.6.2019 11:46:29
Dobrý den, jakou výzvou podle jakého ustanovení SZ vyzýváte vlastníka stavby k doložení určitého dokladu, v tomto mém případě statického posouzení stavby (provedena kontrolní prohlídka stavby z moci úřední, evidentní špatný stavebně-technický stav stavby) podle kterého nařídím nutné zabezpečovací práce pro danou stavbu. Díky za radu. 29.5.2019 16:58:242431.5.2019 14:25:15
Už jste někdo řešil prostory pro únikovou hru? Vyžaduje nějaké povolení např. v bytě v jedné místnosti? VJ 29.5.2019 13:24:2921.7.2019 15:58:24
mám dotaz na § 6 vyhl. 268/2009 - "Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na vodní zdroj nebo vodovod....". Jak konkrétně poznám jaká stavba toto vyžaduje a která už nikoliv. Z čeho konkrétně plyne, že třeba RD musí být napojen? Na základě čeho to mám vymáhat? Václav 28.5.2019 14:29:58529.5.2019 16:31:38
prosím, jak moc lpíte na splnění požadavku par. 20 odst. 5 písm. c) 501/2006 Sb. při stavebních úpravách uvnitř objektu, pokud se nic nemění na způsobu odvodnění zpevněných ploch...vodoprávka mi trvá na nesouhlasném vyjádření, že není splněn požadavek..resp. že nezná nic,co by mu říkalo, že se par. 20 odst. 5 písm. c) 501/2006 Sb. pro stavební úpravy uvnitř objektu nemusí splnit...pokud to přeženu, tak pro díru v nosné stěně např. paneláku bude muset stavebník zajistit nově odvod dešťových vod resp. zasakovat? co s takovým vyjádřením vodoprávního úřadu? EB 22.5.2019 21:49:1883.6.2019 14:08:19
Jak dlouho a kolikrát lze prodloužit usnesením lhůtu dle § 39 odst.2 správního řádu k doložení chybějících dokladů a dokumentace, a kdy už lze žádost o prodloužení zamítnout, a řízení zastavit.? Zdá se mě, že žádost o prodloužení lhůty je pouze účelová, protože dosud ve stanovené lhůtě stavebník nic nedoplnil. 22.5.2019 14:16:23322.5.2019 16:48:49
Dobrý den kolegové. Jak by jste řešili řízení o nepovolené stavbě, kde stavebník spolu se žádostí o dodatečné povolení stavby předloží chybnou projektovou dokumentaci, která neodpovídá skutečnosti? Vrátit PD stavebníkovi k přepracování a opět zahájit řízení o odstranění stavby, nebo jen přiměřeně prodloužit lhůtu pro dodání PD? Vlasta 21.5.2019 8:38:23321.5.2019 14:15:26
Kolegové, nevím, jestli se zde již řešilo, kdo je dle 27/1 SŘ hlavním účastníkem řízení ve společném řízení. Zjišťujeme, že jsou rozdílné výklady zejména ve vazbě na § 94m, odst. 2, věta druhá. S 16.5.2019 12:37:13620.5.2019 10:32:19
Mám na stole od pondělí tři černé stavby, každou v jiné obci a na cizím pozemku (obec), kdy obec již nani sdělila, že chce stavbu odstranit a nedá k příp. dodat.povolení souhlas. Mám zahájit řízení podle § 129 nebo rovnou obci říct, ať nás neotravují a řeší si to se soudem? Není na to někde metodika? MB 14.5.2019 18:15:473029.5.2019 15:53:10
Kolegové, jak byste řešili nástavbu polyfunkčního domu (byty + administrativa) z hlediska odstupů od sousedních RD. Jedná se o § 25 odst.4 vyhl.č. 501/2006 Sb. 1. Sousední RD nemá v přilehlé stěně okna obytných místností - stanovovat odstup rovný vyšší z obou stěn (vyšší je nástavba) 2. Nástavba 4.NP je odskočena, tj. není na původním půdorysu stavby, ale je uskočena dovnitř půdorysu např. o 2 metry- odstup stanovit jako větší ze vzdáleností a)výšky obvodové stěny 1. až. 3. NP (výška atiky např. 9 m) nebo b)výšky atiky 4.NP (třeba 12 m) ale ve vzdálensti od této stěny, tj. posunuté dovnitř půdorysu o 2 metry, tj. 12-2 = 10 m od obvodu původní stavby? Děkuji za rady kolega 14.5.2019 11:47:33215.5.2019 12:53:24
Kolegové, jak byste prosím postupovali v případě, kdy přijde žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby, stavebník uvede, že provedl základy, vy oznámíte zahájení řízní a náhodou na místě zjistíte, že stavba ještě nebyla ani zahájena, a je to na prodloužení platnosti stavebního povolení? A ještě jeden dotaz, můžou se měnit účastníci v řízení o změně před dokončením (sousedi), než kteří byli ve stavebním řízení (ve smyslu změny vlastníka)? Radka 7.5.2019 15:24:50716.5.2019 7:56:29
Dobrý den, je vydané územní rozhodnutí na halu. Podmínkou územního rozhodnutí bylo přeložit VN. Nyní stavebník žádá o změnu územního rozhodnutí, ale chce rovnou i spojené se stavebkem. Mně se to moc nechce udělat, myslím si, že změnu ÚR ano, ale že by ČEZ nejprve měla udělat přeložku a pak vydat stavební povolení na halu. Jste stejného názoru, nebo to dáváte jako podmínku do stavebka? Lenka 7.5.2019 10:03:2117.5.2019 12:29:06
Dobrý den, rád bych se zeptal, zda na stavbu dočasného oplocení pozemku staveniště po dobu výstavby rodinného domu je vyžadováno oznámení záměru dle § 96 odst.2 písm.a) st.z., a k tomu mám po žadateli vyžadovat dle § 96 odst.3 písm.d) st.z. doložení souhlasu vlastníků sousedních pozemků. Stavebník mě říkal, že souhlas sousedů k tomu nepotřebuje. Děkuji. Dočasné oplocení 2.5.2019 16:37:1543.5.2019 10:12:01
Dobrý den kolegové, vydává stavební úřad závazná stanoviska popř. podle jakého ustanovení sz nebo v jakých případech? Díky za radu. 24.4.2019 15:11:08224.4.2019 16:45:43
V stavebním řádu se v paragrafu 104 píše (2) Ohlášení postačí u změn dokončených staveb uvedených v odstavci 1, pokud jejich provedením nebudou překročeny uvedené parametry. Tak trochu nechápu co se myslí těmi parametry? Abych byl konkrétní pokud u panelového domu instaluji zateplení na fasádu čímž se dům na každé straně zvětší o minimálně 140mm zvětší se nepochybně rozměry budovy a z logiky věci by taková činnost měla vyžadovat stavební povolení a nelze jí provést na ohlášení. Je tomu tak? Případně pokud chci na panelák s původně plochou střechou umístit střechu sedlovou, opět se minimálně o cca 1m zvedne výška budovy a opět by na takovou věc mělo byt třeba stavební povolení mimo jiné i protože s rozměry se mění i vzhled budovy. Je tomu tak? Děkuji. Pavel 22.4.2019 10:33:331229.4.2019 13:28:17
Prosím o radu. Stavebník se mne ptá zda v řízení, kde podal jeho soused námitky (zamítnuty) a následně také odvolání k nadřízenému orgánu (KÚ), který jeho odvolání také zamítl, je možné ještě nějaké další zdržení (v úvahu mi připadá, že soused může podat správní žalobu či stížnost na postup kraje na MMR). Mají tyto opravné prostředky odkladný účinek na námi vydané SP? Tedy je možné ze strany souseda řízení ještě dále "natahovat", či u stížnosti na MMR jen hrozí vrácení na KÚ s tím, že povolení je do té doby pravomocné? Děkuji za objasnění. MA 18.4.2019 14:08:31527.5.2019 16:46:40
Jak řešit stížnost souseda, který přišel na stavební úřad, že mu ze sousedovic jímky odtékají výkaly na zahradu? Vyzvu souseda k doložení těsnosti a o doklad o vyvážení odpadních vod? Děkuji. Xx 17.4.2019 15:48:27418.4.2019 8:03:31
Je termín dokončení stavby, který je uvedený v projektové dokumentaci k ohlášení stavby závazný? Nebo nevadí když stavebník dokončí stavby o rok déle? AJ 17.4.2019 15:40:37930.4.2019 8:52:20
Kolegové, jak se díváte na "oplocení, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi" podle § 79 odst. 2f)? Máme zde stavebníka, který si vybudoval plot podél místní komunikace, ale ne přímo na hranici pozemku, plot je cca 1/2 m od hranice směrem do pozemku stavebníka. Tvrdí, že tím pádem jeho plot nehraničí s komunikací a tudíž nepotřebuje žádné povolení. Plot je 2m vysoký, neprůhledný, šeredný, je to tam jak pěst na oko. Jak si u vás vykládáte ten pojem - oplocení nehraničící s komunikací? To opravdu stačí postavit ten plot třeba 10 cm od hranice? Jana 15.4.2019 13:38:535425.10.2019 22:13:00
Hezký den, vyžadujete ke kolaudaci veřejného osvětlení závazné stanovisko TIČR? KaH 11.4.2019 7:26:541015.4.2019 8:40:29
Zdravím kolegové, máme zvláštní případ. Fyzická osoba chce pronajímat v paneláku bytovou jednotku 4+1 dětskému domovu a to v tom bytě chce poskytovat svým cca 8 svěřencům školské služby - výuka a vzdělávání s tím, že by tam kromě toho pod dozorem vychovatele i bydleli. Podle školského zákona požadují po hygieně a stavebním úřadu vyjádření k poskytování školských služeb v této jednotce. Pravděpodobně bude střet s SVJ, které takové praktiky ve svém domě nechtějí. Jak byste to viděli? V bytě klidně nebo jen za změny využití na školské zařízení. neviděl jsem ještě papíry, ale prý hygiena ani hasiči k tomu nic nenamítají. Je mi to ale divné. fifinka 10.4.2019 16:35:37412.4.2019 11:52:13
Dobrý den. Potřeboval bych radu, ale spíš od toho, kdo se s tím opravdu setkal: Jak postupovat v následujícím případu? V r. 2016 jsme povolili přístavbu RD. Soused se proti rozhodnutí odvolal ke kraji. Ten naše rozhodnutí potvrdil a stavební povolení nabylo právní moc. Stavebník začal stavět. Soused si vzal právníky a rozhodnutí kraje napadl u správního soudu. Soused v klidu dostavěl, v r. 2018 nám ohlásil dokončení stavby spolu s geometrákem a stavbu zapsal na katastru nemovitostí. Nyní v březnu 2019 nám od soudu přišlo rozhodnutí o zrušení jak krajského rozhodnutí, tak našeho původního. Advokátní kancelář, která zastupuje souseda po nás chce zahájení odstranění "černé stavby". Kraj nám spis vrátil a připadá nám, že s tím nechce nic mít. Kdo poradí ??? b 10.4.2019 8:25:03912.4.2019 11:09:43
Užívání chaty povolené postaru a vyžadující tak ještě kolaudaci. Je užívání stavby v rozporu s § 119 SZ nebo není. Já se domnívám, že není. Jedná se o stavbu u které by postačilo ohlášení a její vlastnosti mohli budoucí uživatele ovlivnit. Prosím o názory. JL 10.4.2019 8:23:561112.4.2019 11:27:36
Dobrý den, kolegové. Mám stavební povolení na stavbu RD v místě kde platil regulační plán tedy bez ÚR vydáno pouze Stavební povolení.Nyny vydán RP který nenahrazuje UR a STAPO. Teď dělám změnu stavby před dokončením s tím, že dojde k rozšíření stavby (čili ÚR - na rozšíření objektu) a k vnitřním změnám (změna Stavebka). Vydávám dle § 94o ; 94p ale § 118 už se tam v rozhodnutí nebude vyskytovat. Je to tak? KARBOUS 3.4.2019 11:37:4364.4.2019 7:36:37
Stavebník oznámil dokončení stavby RD s ČOV, stavby byly povoleny našim obecním úřadem společným souhlasem, ve kterém vodoprávní úřad vydával závazné stanovisko. ČOV byla certifikovaná (tedy stačila ohláška). Stavba se nekolauduje, ale mám něco řešit? VV 3.4.2019 9:04:04108.4.2019 15:56:24
Jsme vodoprávním úřadem, máme povolovat stavbu vodního díla - veřejné splaškové kanalizace (soubor staveb, včetně jednotlivých přípojek, které nejsou vodním dílem), normálně bychom to uměli ve společném řízení podle § 94j, investor ale pospíchá a navrhl nám veřejnoprávní smlouvu, která má podle § 78/5 nahradit současně územní rozhodnutí a stavební povolení. Vůbec si nejsem jistý, jestli tohle lze a jestli k tomu máme vůbec zmocnění. A jestli veřejnoprávní smlouva uzavřená podle § 78/5 nahrazuje "společné povolení". Mám v tom zmatek. Prosím poraďte. Josef 2.4.2019 13:41:4458.4.2019 12:33:14
Dobrý den kolegové, když chcete doložit po vlastníkovi stavby dokumentaci skutečného provedení stavby nebo pasport stavby jakým způsobem to provádíte? Pošlete mu jakou výzvu k doložení, nebo spíš jaké má mít obsahové náležitosti? Nebo je to na uvážení stavebního úřadu volnou formou s odkazem na § 125 odst. 1 stavebního zákona? Díky za radu. 28.3.2019 11:05:0533.4.2019 15:08:45
Načerno postavená stavba. Stavebník, aby neudělal někomu problém mlží s tím, kdo byl zhotovitelem (jedná se o stavbu, která vyžadovala společné povolení a měla být prováděna stavebním podnikatelem). Jak postupovat v DP, když nechce toto uvést - prý prováděl sám, resp. bylo více menších firem a takové ty řeči. Jak prokáže § 129 odst. 3 písm. c) - posvětí mu to projektant nebo kdo? Můžu chtít posouzení od soudního znalce, že stavba je provedena řádně, není nebezpečná apod.? Jak toto prosím řešíte? Díky za každý názor. KaH 28.3.2019 7:46:2122.5.2019 10:38:12
v roce 2007 bylo vydáno rozhodnutí o změně v užívání podle § 127 odst. 3 SZ. Jednalo se o změnu v užívání bez stavebních úprav. V podmínkách rozhodnutí je uvedeno, že pro užívání stavby si má stavebník požádat o kol. souhlas. Což se nestalo a stavebník užívá až dodnes než na něj došla na kontrolu KHS. Otázka zní byla podmínka kolaudačního souhlasu v tomto případě oprávněná, když nebyly prováděny stavební úpravy? Srovnej znění § 126 odst. 4. Bude správné nyní pokračovat vydáním kol. souhlasu ? Václav 27.3.2019 9:45:58527.3.2019 14:11:54
Kolegové a kolegyně. Co je podle Vás správné pro povolení nového výtahu v bytovém domě, který je nyní bez výtahu a je tam SV (společenství vlastníků). a) 100% souhlas vlastníků b.j. , b) nebo souhlas většiny? Děkujeme za příspěvky. Výtah 21.3.2019 11:11:34622.3.2019 11:58:34
Kolegové prosím o radu, v jakém režimu povolujete stavby jednotlivých garáží do 25m2 zastavěné plochy a do 5m výšky, nepodsklepené. Máme zde 3 případy, 1.na pozemku RD, 2.na pozemku bytového domu, a 3. na pozemku, kde není ještě žádná stavba. A jaký režim v případě, když je stavba garáže umístěna blíže než 2m od hranice pozemku a některá až na hranici pozemku. Řešit i výjimku kvůli odstupům od hranice pozemku. Děkuji moc rady. IN 19.3.2019 12:05:18621.3.2019 12:09:19
Dobrý den kolegové, řeším dodatečné povolení 2 oken. Okna jsou umístěna v rodinném domě ve stěně v 2.NP směrem k sousedům a dům je umístěn na hranici pozemku. Okna jsou tam již cca 14 let. Na sousedním pozemku nestojí žádná stavba (zahrada) a pozemek má dva vlastníky. Jeden s udělením výjimky (§ 25 odst. 6, vyhláška č. 501/2006 Sb.) souhlasí a druhý nesouhlasí. Je možné výjimku povolit či nikoliv? Děkuji za rady. P. 19.3.2019 9:28:56620.3.2019 15:31:38
Opět něco ze soudku projektové dokumentace a správné autorizace. Jak přistupujete k tomu, když je část dokumentace vypracována "Frantou" bez autorizace (prostě nějakou fyzickou osobou) a v této části je uvedeno, že zodpovědným projektantem je konkrétní oprávněná autorizovaná osoba, která tuto část dokumentace posléze podepsala a autorizovala. Konkrétně mířím na to, že onen Franta je osobou, která pracuje pod vedením onoho zodpovědného hlavního projektanta (viz § 12 odst. 2 autorizačního zákona). Berete to, anebo chcete striktně, aby bylo v dokumentaci uvedeno, že tu část vypracoval odpovědný projektant, tedy že by se informace o nějakém Frantovi vůbec na projektu neměla objevit? GA 13.3.2019 11:18:3668.4.2019 8:15:11
Prosím o názor: bude odstraněna střešní konstrukce u RD, vystavěna nová s obytným podkrovím. Nová výška bude o 15 cm nižší než původní. Vyžaduje podle vás stavba "něco" územního? L 11.3.2019 10:30:246720.3.2019 14:33:36
Prosím o radu - úpravu bytu v paneláku jsem dosud neřešil - v paneláku, kde je 12 bytů, chce majitelka jednoho z bytů provádět výměnu oken, výměnu kotle a vyvložkování komína, úpravu koupelny a kuchyně. Lze to celé posoudit dle § 103 odst.1 písm.d) jako úpravy, které nevyžadují ohlášení ani stavební povolení, a nebo vyžadovat alespoň ohlášení, a nebo jít do stavebního řízení.?. Musí k tomu doložit dle § 184a souhlas spoluvlastníků bytových jednotek.Děkuji. 11.3.2019 10:29:04111.3.2019 10:51:59
Prosím, jak se k tomu stavíte u vás. Udržovací práce (nový nátěr fasády) na kulturní památce. ORP vydalo závazné stanovisko s podmínkami. Pokud by tyto podmínky byly zapracovány do dokumentace, pak nepřeklápíte? Co např. s vyřešením podmínky typu: "Konkrétní barevnost bude určena NPÚ až po postavení lešení a po sondážním průzkumu. V případě, že se bude barevnost odlišovat, požádá stavebník o nové ZS..." Když žadatel zahrne podmínky do dokumentace, ale nelze je všechny vyřešit, např. nelze určit konkrétní barvu fasády, když NPÚ chce nejdřív průzkum. Lze to považovat za nesplnění podmínek závazného stanoviska a důvod k překlopení? Stavebník se pak chce odvolat, protože nesouhlasí s postupy a jednáním s NPÚ. Zde bych mu ale nejraději poradila obrátit se přímo na nadřízený orgán NPÚ. Závazné stanovisko není nesouhlasné. MB 6.3.2019 10:26:13118.4.2019 16:22:19
Kolegové, mám zde stavebníka který koupil pozemek od města. Město si v kupní smlouvě stanovilo, že musí započít stavbu do dvou let od koupy pozemku. Pozemek koupil od města v roce 2009. Společný souhlas získal v roce 2011. Když podával ohlášení stavby uvedl dokončení stavby rok 2013.Stavbu započal tedy v roce 2011, ale započal ji pouze tak, že na pozemku je pouze základová deska a 8 let se na stavbě nic neděje. Samozřejmě souhlas je platný - stavba byla započata, ale.. Stále se někdo opatává proč nestaví a 10 let je pozemek bez domu, když tam musí být dům a proč stavební úřad nic nedělá. Je zájem o koupi tohoto pozemku. Mohu já jako stavební úřad stavebníka buď popohnat ve stavbě nebo ho nějakým způsobem ,,donutit'' k prodeji?? Můžu vůbec něco v takovém případě dělat?? Aby pozemek v ulici kde se nachází rodinné domky nebyl holý a prázdný?? Děkuji za pomoc. Bc. Anna Jírová 5.3.2019 12:33:34106.3.2019 16:04:34
Stavba RD postavena v rozporu s vydaným povolením (veranda RD povolena 3 x 4 m, provedena 4 x 6 m). Aby bylo vše v pořádku, měl stavebník požádat o změnu ÚR a změnu stavby před jejím dokončením. Dotaz zní, jaký rozsah bude předmětem řízení o nařízení odstranění stavby, celý RD nebo pouze provedená změna? Pokud by to měla být pouze provedená změna, pak se ptám, jak by vypadalo rozhodnutí o nařízení odstranění stavby, co by stavební před nařizoval odstranit? Osobně zastávám prvního názoru o vedení řízení o odstranění celé stavby, bez ohledu na rozsah provedené nepovolené odchylky. GA 1.3.2019 12:52:3596.3.2019 7:55:51
Dobrý den Žádám o radu V bytovém domě ve vlastnictví SVJ, je jedna jednotka vedena jako provozovna .Vlastník této jednotky chce zažádat o změnu v užívání bez stavebních úprav z jedné prodejny na jinou. Je k této změně potřeba souhlas od ostatních vlastníků SVJ. Děkuji 28.2.2019 13:07:12295.3.2019 8:25:37
Kolegové máte prosím zkušenost se zjišťováním skutečného stavu a případným následným vyžadováním udržovacích prací na stavbě ( RD v řadové zástavbě ), kterou jediný vlastník 25 let neobývá, trv. pobyt má na MěÚ a ten na něj nemá žádný kontakt ? Dle § 132 odst. 2 písm. d) SZ je stavební úřad "oprávněn" ve "veřejném zájmu" nařizovat provedení udržovacích prací ....Tedy nejdřív zjistí, pak upozorní vlastníka na zákonnou povinnost a vyzve dle § 134 odst. 2 k provedení udrž. prací. Následně když vlastník neplní, "může" stavební úřad rozhodnutím ve správním řízení "nařídit udržovací práce". Ale vždy jen ve veřejném zájmu ! Veřejným zájmem se rozumí dle § 132, odst. 2, písm. c) ale i požadavek, aby stavba neohrožovala ... sousední stavby, popřípadě nezpůsobovala jiné škody či ztráty ??? To je ale hodně široký pojem ! Kdy už ohrožuje ? Jsou udržovací práce ve veřejném zájmu ?? Děkuji Lida 25.2.2019 13:30:1374.3.2019 16:16:29
Dokumentace skutečného provedení § 125 SZ Dobrý den Mám dotaz ohledně vyhotovení dokumentace skutečného provedení u bytového domu , kde je SVJ ( společenství vlastníků. Koho bych měl vyzvat k vypracování dokumentace skutečného provedení SVJ, nebo každého vlastníka zvlášť? Děkuji za radu 25.2.2019 13:12:04226.2.2019 14:33:16
Kolegové rozmáhá se nám tu ošklivý, nepěkná věc. všichni síťaři se teď naučili nám dávat žádosti o ÚR bez souhlasů vlastníka a jiných dokladů s tím, že je to stavba ve veřejném zájmu a lze vyvlastnit. S odkazem na energetický zákon či zákon o telekomunikacích. Můžete mi prosím někdo osvětlit jak to tedy je? Jedna se o sítě, kde nebude SP, nejsou v ÚP, ale budování je pro potřeby veřejností (kNN, optika-internet). Vlastnící podávají námitky, že nemají uzavřené smlouvy, že neudělily souhlasy atd. Děkuji a pěkný den! Anna 21.2.2019 8:42:55122.4.2019 23:08:47
Kolegové, řeším žádost o vydání společného povolení na stavební úpravy, nástavbu a přístavbu RD s umístěním nové plastové žumpy vč.kanalizační přípojky do ní. Stávající RD se nachází v zahuštěné zástavbě RD(v podstatě charakter celé vesnice je zahuštěná zástavba rodinných domů, kde vzdálenosti mezi RD neodpovídají vyhlášce). Navržená přístavba schodiště do podkroví RD a žumpa s kanal.přípojkou je navržena na pozemku rodičů. Tito vyslovili se stavbou, jako celkem, souhlas. Přístavba schodiště je však umístěna ve vzdálenosti cca 5m od sousedního RD (vlastníci-rodiče) a rovněž od sousedního RD (vlastník-sousedka). Ve stěně RD rodičů nejsou okna, ale ve stěně RD sousedky okna jsou. Žumpa je od společné hranice pozemku (vlastníci-rodiče)umístěna ve vzdálenosti cca 1,2m. I když pracuji na SÚ desítky let, stále nechápu § 25 vyhl.č.501/2006Sb. Nevím,zda musí být žumpa umístěna od spol.hranice pozemku ve vzd.2m (dle §25 odst.5)či je možné použít jak pro umístění žumpy, tak pro umístění přístavby § 25 odst.6. A zda vést v takových případech výjimku a případně z kterého ustanovení. Moc děkuji za názory. IN 14.2.2019 9:50:251521.2.2019 7:31:26
Dobrý den,kolegové. Prosím, jak to děláte u vás ? Stavebník nového RD mi podal žádost o přidělení č.p., dodal geometrický plán a čestné prohlášení, že stavba byla provedena v souladu s jejím povolením a ověřenou projektovou dokumentací. Na stavbu měli podmínky památkáři a SŽDC. SŽDC má dokonce v podmínkách, že investor požádá před zahájením užívání o prohlídku a kontrolu splnění uvedených podmínek. Pak vydá kladné vyjádření k užívání. Ještě nedávno mi to bylo jasné. Stavebník dodal vyjádření památkářů a SŽDC, já pak vydal souhlas s užíváním. Otázka zní, kdo teď bude kontrolovat ty podmínky památkářů a SŽDC, zda to vůbec můžu po stavebníkovi chtít? Nebo jde vše za stavebníkem ? Nebo prostě jen po přidělení č.p. zapíšu do RUIANU a END ? b 14.2.2019 7:57:372921.2.2019 10:04:00
Územní plán - vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb MT 12.2.2019 13:49:57213.2.2019 21:31:45
Mám tu takovou lahůdku: jeden investor (dalo by se říct "známá firma"), 2 záměry. 1) stavební úpravy stávajícího rohového RD tak že vzniknou 2 b.j. (označené A, B), sklady a garáže. 2) na pozemku, který je v současnosti zahradou výše zmíněného RD, souběžnou s komunikací a tvoří jakousi "proluku" v řadové zástavbě, má záměr nového RD (s jednou b.j., označeno C). ZS ÚÚP mají. ALE!!!! RD C má řešené parkování v garáží v objektu s b.j. A a B, zároveň je jeden sklad v původním RD uvažován pro C. Přijde Vám to ok nebo byste to nějak řešili? A jak? S tím parkováním bych ho ráda natlačila do splnění požadavků vyhlášky a zřídit si parkování na vlastním pozemku. Ale to s sebou ponese nějakou zpevněnou plochu a z ÚÚP se mi (zatím) nepodařilo zjistit, zda takové zpevněné plochy počítají do zastavěnosti pozemku (regulativ daný ÚP zastavěnost max. 30%). Na ZS ÚÚP se tady čeká hodně dlouho (aktuálně řeší loňský květen!) Tak se trochu bojím, aby se pak po mě někdo třeba nevozil, že jsem mu zdržela stavbu atd. calamity-jane 12.2.2019 9:35:221620.2.2019 7:30:32
Kolegové, jaký procesní postup praktikujete v případech územního řízení, když máte negativní stanovisko DO? My zamítáme dle § 149 odst. 4 SŘ s tím, že před vydáním rozhodnutí pouze oznámíme zahájení řízení a v rámci oznámení umožníme seznámení se s podklady dle 36 odst. 3 SŘ. Nedělám 36/1, lhůtu pro 36/3 stanovujeme přiměřeně (např. 7 dní), nikoli dle § 87 15 dní. Není to nikde nějak pořešené, jediným vodítkem nám je stanovisko MV, které to tak nějak popisuje. P. 12.2.2019 8:08:33515.2.2019 12:17:58
Ke změně užívání rekreačního domu na rodinný dům - vyžadujete stanovisko Krajské hygienické stanice? Láďa 11.2.2019 12:42:291113.2.2019 7:16:59
dobrý den, prosím o radu - podle § 106 odst.1 se vydává souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru u staveb uvedených v § 104 odst.1 písm.a) až i) k). Ale jaké opatření mám vydat stavebníkovi, když ohlásí udržovací práce dle § 104 odst.1 písm.j).? Mám napsát taky souhlas s provedením, nebo stačí sdělení, že ohlášení beru na vědomí.? Děkuji. 7.2.2019 12:07:1357.2.2019 20:28:18
Dobrý den, jaké podklady vyžadujete k oznámení změny užívání rekreačního domku na rodinný dům ? Je to v souladu s ÚP. Jako příloha v části B má být dokumentace .....( jen si nejsem jistá zda musí být ověřena projektantem ). Vyžadujete třeba i předložit průkaz energetické náročnosti budovy nebo požárně bezpečnostní řešení? Děkuji Monča 4.2.2019 11:14:021111.2.2019 9:41:58
Kolegové, co se skrývá v § 79 odst. 2 písm. r) SZ pod pojmem " ..a jiné veřejně přístupné přístřešky". Prošel jsem důvodové zprávy a komentáře a nic jsem nenašel. Máme tady jeden dotaz, zdali přístřešek do 40 m2 k posezení veřejně přístupný u kulturního domu mohou v souladu s tímto ustanovením postavit bez povolení. Popravdě ani jsem netušil, že něco takového v SZ existuje. Dalo by se pod to napasovat, kde co, ale nějak se mi to nezdá. Máte s tím někdo zkušenost? P. 31.1.2019 13:05:5691.2.2019 14:46:09
Rok po novele, ale nějak pořád nemám jasno. Příklad: mám soubor staveb, RD + přípojky, plot atd. a k tomu studna. Myslíte že můžu ve spojeném řízení umístit celý soubor staveb + povolit ten dům, s tím, že studnu si pak povolí vodoprávní úřad? Dřív to nebyl problém, ve výroku I. jsme umístili všchny stavby souboru, ve výroku II. stavebně povolili RD. Ale teď? Ještě bych viděl možnost, aby stavebník podal dvě žádosti - o ÚR na celý soubor a žádost o SP jen na ten dům, pak bych to spojil podle SŘ a řešil bych to ve společném řízení podle §140 SŘ, nikoliv podle §94j SZ. Nebo si myslíte, že soubor staveb RD se studnou lze povolit v řízení podle § 94j SZ pouze celý kompletně, i se studnou, jinak to prostě nejde? Pavel 31.1.2019 9:00:1121.2.2019 9:40:38
Jak posoudit instalaci sádrokartonového pohledu v sále malého KD místo opravy omítek. Považovat za zásah do nosné konstrukce nebo ne. Nebo přihlédnout k druhu stropní konstrukce a uchycení na ní. JL 29.1.2019 13:10:02182.2.2019 18:32:26
Žádám o názor Jdeli podle § 129 odst. 2 SZ o dodateční stavební povolení přístavby k RD , tak jaká se předkládá dokumence dle vyhlášky č. 499/2006Sb.. dle přílohy č. 8 pro společné řízení nebo přílohy 12 pro stavební řízení. Když v § 129 odst. 2 je uvedeno: Jde-li o stavbu vyžadující stavební povolení, žadatel předloží podklady předepsané k žádosti o stavební povolení. Jde-li o stavbu vyžadující pouze územní rozhodnutí, žadatel předloží podklady předepsané k žádosti o územní rozhodnutí. Nikde neni zmíňka o společném řízení . Děkuji 29.1.2019 11:22:17530.1.2019 8:55:02
Chtěl bych Vás požádat o názor, spíše asi kolegů ze speciálního stavebního úřadu. Je cyklostezka stavbou? Mělo by se jednat o trasu, která bude sloužit zejména pro pěší, ale aby tudy mohly projet i na kole, takže "Stezka pro pěší a cyklisty". Ostatní cesty a pěšinky v parku povolovat jako stavební úřad nebudeme, ale nevíme, co s tímto jedním malým kouskem, kde se očekává i průjezd cyklistů. Kolegové z dopravy si také nejsou jistí. VN 25.1.2019 11:33:29325.1.2019 11:45:07
Prosím o názor, před rokem jsem pravomocně nařídil odstranit stavbu garáže. Vlastník stavbu neodstranil v řádném ani náhradním termínu (několikrát výzva) Nyní se chystám k výkonu rozhodnutí. Je nějaká možnost, kterou by to mohl stavebník ještě zvrátit? Předpokládám, že když teď půjde do tuhého, tak se o to bude snažit. Osobně si myslím, že není, ale nerad bych byl překvapen. Předpokládám, že takovou stavbu již nelze zlegalizovat. Václav 23.1.2019 14:30:00625.1.2019 8:22:27
Kolegové nedělali jste někdo opakované stavební řízení? Potřebuji zkušenosti, rady a postupy, páč mám 14 let starou nově delegovanou stavbu, u které bylo 5x zrušeno povolení, a mám v tom mraky nejasností. P. 23.1.2019 10:06:371030.1.2019 13:36:41
Stavebník chce na fotbalovém hřišti udělat zavlažovací potrubní systém, který je napojen na studnu (ta je již povolena i odběr vodoprávním úřadem). Mám to posoudit jako terénní úpravy, které dle § 103 odst.1 písm.b) nevyžadují ohlášení, a postačí územní souhlas.? zavlažovací potrubní systém 22.1.2019 8:58:20723.1.2019 7:58:17
Vazníky a projektová dokumentace. Jak přistupujete k návrhu střešní konstrukce stavby, kde se navrhují vazníky, ale projektant je pouze vyznačí schematicky s tím, že konkrétní rozsah bude řešen až při realizaci stavby. S tím souvisí i to, že projektant nehodnotí statiku stavby, resp. pouze uvádí, že statický výpočet bude proveden před realizací stavby. Naše praxe je taková, že chceme vše v PD, tedy i konkrétní návrh vazníků včetně statiky, abychom mohli posoudit z hlediska mechanické odolnosti a stability celou stavbu. Projektanti však zpravidla vazníky nedokáží spočítat. Jakou praxi máte vy? GA 21.1.2019 14:30:201922.1.2019 21:31:10
Dodatečné povolení přístřešku nad plochou střechou stavby RD. V průběhu řízení o dostatečném povolení se změnil rozsah aktivní zóny zaplavoveho území. Nyni je stavba RD v této zóně. Asi by se nástavba neměla povolit. Co vy na to kolegové? SÚ Chrudim 20.1.2019 19:32:412023.1.2019 8:35:04
Kolegové prosím o radu, možná se ptám blbě, možná se to tady již probíralo. Dostali jsme na stůl podmět k prošetření stavby bazénů. Vypsaná KP a před termínem došla žádost od stavebníka na územní souhlas pro stavbu bazénu (z dokumentace je patrné vzdálenost od souseda 1,50 m) . Provedena KP a zjištěna vykopaná jáma, vzdálená od souseda 1,30 m. Víme tedy, že se bude jednat o stavbu bazénu (potvrzeno i stavebníkem), ale je proveden pouze výkop. Stavebník tak učinil kvůli dokončovacích prací kolem RD, poté by se již na místo s technikou nedostal - pokračovat hodlá až za 3-4 měsíce. Otázka zní je naplněna dikce stavby a na co zahajovat řízení podle 129 SZ, nebo se zatím nejedná o stavbu a pouze se vyzve k zastavení pokračování prací. Ještě dodám hloubka výkopu je 1,70 m. Bohužel jsou tam právníci. Přikláním se k variantě, že se zatím o stavbu nejedná, tudíž uvedenou žádost nebudu zastavovat, ale z důvodu chybějících podpisů souseda překlopím do UR, na nepovolené terénní úpravy bych to taky neviděl, jedná se o výkop jámy pro budoucí osazení bazénu. Děkuji za postřehy na návrhy co dál..... kluzo 18.1.2019 9:52:191129.1.2019 14:55:18
Kolegové, nevím, jestli už se zde řešilo: prodloužení lhůty k dokončení stavby formou VPS - změna obsahu VPS. Někde jsem četla, že tohle nelze, je podstatné, aby byla stavba v době účinnosti smlouvy zahájena. S 16.1.2019 8:18:24216.1.2019 16:54:58
Stavebník se rozhodl udělat stavební úpravy rodinného domu, tím že odstraní podstatnou část domu, a ponechá pouze dvě obvodové stěny na hranici sousedního pozemku a do ulice, a na stejných základech postaví v podstatě nový rodinný dům. Tato stavba se půdorysně ani výškově nezvýší. Považovali byste to za stavební úpravy -§2 odst.5, písm.c), a nebo za stavbu úplně nového rodinného domu.Děkuji. 14.1.2019 16:19:073118.1.2019 14:01:20
Drazí kolegové prosím o radu. Stavebník podal žádost o společné povolení stavby, která je v současné době v souladu s územním plánem a orgán územního plánování k tomu vydá souhlasné závazné stanovisko. Protože žádost o společné povolení a dokumentace není úplná, vyzval stavební úřad stavebníka k doplnění žádosti a společné řízení usnesením přerušil na dobu 60 dní. Po doplnění žádosti můžu vydat společné povolení. Problém je ale v tom, že v je současně projednáván a bude vydán nový územní plán, dle kterého již ale záměr možný nebude, a orgán územního plánování vydá nové stanovisko (bude negativní), předpokládám, že jej ORP pošle na SÚ ještě před vydáním stavebního povolení. Mám stavebníka na tuto situaci s připravovaným územním plánem upozornit, nebo to je záležitost ORP a obce. Tzn.že stavební úřad společné řízení zastaví, pokud bude nové stanovisko ORP negativní, a žádost o společné povolení zamítne.? Mám s vydáním společného povolení čekat.? 10.1.2019 9:46:313712.1.2019 16:40:13
Prodloužení lhůty k dokončení stavby - po novele od 1.1.2018 Vážení kolegové,mám dotaz, jak řešíte prodloužení lhůty k dokončení stavby - jedná o doplňkovou stavbu dvojgaráže o zast.ploše 96m2 ke stávajícímu RD, která byla povolena v 7/2017 společným ÚR a SP. Termín pro dokončení stavby byl stanoven do 31.12.2018. Před tímto termínem požádal stavebník o odklad kolaudace do 5/2020. Jedná se o rozestavěnou stavbu. Běžně jsme zahájili řízení o změně stavby před jejím dokončením spočívajícím ve změně termínu dokončení stavby. Ale nyní, když dokončená stavba nevyžaduje užívání stavby, kolaudační souhlas či kolaudační rozhodnutí, nevím zda je nutné vést řízení o změně stavby před jejím dokončením. Stavebník by za vydání rozhodnutí o prodloužení lhůty zaplatil 1000,-Kč. Pokud by o prodloužení lhůty požádal po lhůtě, nebylo by co prodlužovat. Proto chci na žádost o odklad kolaudace odpovědět pouze sdělením, že navrhovaný termín 5/2020 beru na vědomí. Myslíte si, že je to možné takto provést. Děkuji za názory :-). NI 9.1.2019 16:52:09310.1.2019 7:27:50
8 ubytovacích jednotek (vždy obytný prostor s ledničkou a samostatným prostorem WC s koupelnou) přístupných ze společné chodby. Na první pohled ubytovna. Stavebník tvrdí, že se nejedná o ubytovací zařízení, ale o rodinný dům, neboť uvedené jednotky jsou obytnými místnostmi (ložnicemi) se sociálním zařízením v rámci dvou bytových jednotek a společnou chodbu stavebně upravuje tak, aby vznikly 2 samostatné vstupy do těch dvou bytů (to také souvisí s nižšími nároky na dopravu v klidu). Tvrdí, že ty obytné prostory jsou ložnicemi s koupelnou a že může být stavebnímu úřadu jedno, kolik ložnic byt má či zda má více koupelen. Nelíbí se mi to, neboť jsem přesvědčen o tom, že je to v daném případě levota a obcházení zákona. Neřešili jste někdo podobné ubytovny? GA 9.1.2019 9:46:471610.1.2019 8:26:48
Kolegové, jak řešíte situaci, kdy majitelka pozemku zplnomocnila právníka, který se k situaci vyjádřil jinak než oslovené firmy, které provedly tehdy se souhlasem její matky určitý návoz. Pavla 4.1.2019 10:58:491718.1.2019 14:26:02
Vážení kolegové, který stavební úřad u VÁS povoluje lesní cesty? Tedy nové i rekonstrukci starých - jedná se o pozemní komunikace, kde je přímo lesním zákonem omezen provoz. Děkuji. Hubert 3.1.2019 10:12:5667.1.2019 8:31:20
Jak postupovat když stavebník požádá o kolaudační souhlas u stavby, která nevyžaduje kolaudační souhlas. Zákon to neřeší tak mi z toho vyplívá nezkoumat a postupovat dle § 122 SZ. Prosím o názory případně zkušenosti kdo to již řešil. JL 20.12.2018 9:14:25120.12.2018 9:29:00
V závazném stanovisku OÚP ke stavbě rodinného domu je uvedeno, že před realizací stavby bude proveden biologický průzkum (křeček) a záměr bude realizován v případě, že nebudou ohroženy zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin. Tzn.že stavební úřad teď vyzve stavebníka aby předložil zprávu o průzkumu a projektant aby výsledky průzkumu zapracoval do průvodní zpravy dokumentace, a společné řízení stavební úřad přeruší do doby doložení. Říkám to správně.? RARY 19.12.2018 6:35:562220.12.2018 11:09:47
Může autorizovaný technik, pokud zpracovává projekt rodinného domu, být podepsaný i pod PBŘ? Autorizovaný inženýr, pokud zpracovává projekt rodinného domu, může být podepsaný pod jednotlivými částmi - to je jasné, ale u technika nevím. Vyjádření ČKAIT není úplně jasné a navíc se odkazuje na §46b odst. 1 stavebního zákona, který neexistuje. Jedná se o obor TP00. Děkuji za odpověď M.F 18.12.2018 9:05:10219.12.2018 16:21:31
Dodatečné povolení: Stavebník si v rozporu se stavebním povolením postavil balkón (1,0 x 1,4 m) před francouzské okno (které měl povoleno). Řeší se dodatečné povolení a účastníci. Dle § 129 odst. 2 SZ jsou účastníky osoby dle § 109 SZ. V § 109 písm. e) je to soused, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno. Jedná se o to, že chce být účastníkem, aby se mohl vyjádřit a podávat námitky k balkónu. Má ale vůbec právo být účastníkem? Dle mého názoru ne, protože stavba balkónu je již provedena a tudíž se ho provádíní přímo nedotkne...Jaký máte na to názor vy kolegové. úředník SÚ 5.12.2018 12:29:04233.1.2019 12:11:10
Jak vidíte z pohledu SÚ tlak města na SÚ, aby zajistil v bytovém domě SVJ zajištění vstupních otvorů. SVJ je v krachu, v domě nikdo nebydlí, konstrukčně je vpořádku, pro neplacení nefunguje teplo, elektřina, plyn. Máme dvě obavy - jestli nařízení zazdění dveří a oken v prvním podlaží patří do opatření, které je stavební úřad oprávněn nařídit (není to údržba, zabezpečovací práce asi také ne a nezbytné úpravy zřejmě také ne. Přece nebudu vlastníkovi nařizovat, aby si zazdil dveře. No pak také v takovém SVJ, kde nikdo nebydlí, s kým jednat a komu nařizovat, případně komu dávat pokuty? SVJ jako právnické osobě nebo každému ze spoluvlastníků? Pere se tu stavební zákon s občanským zákoníkem. Jak byste postupovali? SVJ pro neplatiče má fond na nule, každá pokuta ho bude dále ruinovat. Třeba by se toho chtěli zbavit, ale nikdo to nechce. A na tom dát to zdarma městu se nedohodnou už proto, že na adresách jsou neznámí takže se nikdy nedohodnou. Děkuji. f 4.12.2018 13:15:32117.12.2018 8:12:53
Zahájila jsem se společenstvím vlastníků stavební řízení na rekonstrukci balkónů v panelovém domě. Jeden z účastníků vznesl námitku, že požaduje, aby se provedla i výměna hlavních vchodových dveří. Mohu tuto námitku prostě v odůvodnění zamítnout (nemohu jen tak nařizovat stavebníkovi, co si má na stavbě opravit), aniž bych seznamovala ostatní účastníky s novými podklady? Děkuji MB 30.11.2018 11:56:43245.12.2018 11:53:34
Radon! Na stavebním úřadě chtějí k projektu RD doložit stanovení radonového indexu pozemku. V projektové dokumentaci je navrženo odvětrané podloží RD. Atomový zákon říká jasně: § 98;(3) Stanovení radonového indexu pozemku se nemusí provádět, bude-li stavba umístěna v terénu tak, že všechny její obvodové konstrukce budou od podloží odděleny vzduchovou vrstvou, kterou může volně proudit vzduch, nebo pokud je projektováno preventivní protiradonové opatření založené na odvětrání radonu z podloží mimo objekt. Odvětrané podloží se požaduje u podlahového vytápění dle ČSN 73 0601. Asi z 90% se RD navrhují s podlahovým topením, takže radon se stanovovat nemusí, zato navrhnout odvětrané podloží se má...tak kde je problém? Proč si to úředníci nenastudují. Zarážející je na tom to, že po upozornění úředníka, že to není potřeba, na tom trvá dál...SMUTNÉ!!! AI 29.11.2018 9:11:38323.12.2018 17:42:24
Podle § 177 odst. 2 SZ nám bylo oznámeno provádění stavebních úprav, kterými se má předejít bezprostředně hrozícím důsledkům závažné havárie. Nejedná se však o případ uvedený v odst. 3, kde by docházelo k obnovení poškozené nebo zřícené stavby, ale o novou "podpěrnou" konstrukci. Na tyto případy se poté aplikuje odst. 5, ale nějak nedokáži rozlousknout, jakým způsobem to procesně posunout dál. Zda to oznámení vlastníka mám považovat za žádost, na podkladě které k¨¨nakonec vydám rozhodnutí podle odst. 5, anebo zda mám vlastníka pouze poučit, že pro oznámené práce je následně nutné žádat o stavební povolení, přičemž má možnost se stavebním úřadem projednat možné úlevy uvedené v odst. 5 (aby věděl, co stavebnímu úřadu postačí). Jakékoliv názory či osobní zkušenosti vřele vítám. GA 27.11.2018 13:40:49429.11.2018 12:59:02
prodloužení termínu k dokončení stavby: v roce 1997 byla povolena stavba RD, byla zahájena. V termínu stanoveném jako termín dokončení stavby ovšem dokončena nebyla a od té doby opakovaně stavebník žádá o prodloužení termínu k dokončení stavby. Nijak extra neodůvodňuje proč, prý prostě nestíhá. Nicméně, už při pohledu z ulice se stavba tváří dokončeně (má střechu, okna, zábradlí na vstupních schodech...dokonce i záclonky v oknech a poštovní schránku). Je nějaká cesta, jak stavebníkovi termín k dokončení neprodloužit? Určitě půjdeme na KP, tam předpokládám zjistíme, že stavebně dokončená je, ale stavebník si to evidentně nemyslí. A je pak nějaká cesta jak ho dotlačit ke kolaudaci? calamity-jane 23.11.2018 11:16:06375.12.2018 11:38:16
Vlastník objektu nabyl stavbu uprostřed uzavřeného areálu. Pozemky okolo však nejsou jeho a současně nejsou veřejným prostranstvím. Nyní chce provést stavební úpravy a změnu v užívání stavby. Nicméně mám za to, že za těchto okolností, kdy nemá legálně právní přístup ke stavbě sám vlastník, pak ho asi nemohou mít ani případní uživatelé, natož třeba zhotovitel stavby. Jak v obdobných případech postupujete. Lze vůbec nějaké úpravy povolit, pokud vím, že se vlastník stavby s vlastníkem okolního pozemku nedohodne? Na první dobrou bych řekl, že by to v prvé řadě mělo jít k soudu a domáhat se zajištění přístupu věcným břemenem. Jako bonbónek přidám, že vlastník stavby již od prodávajícího věděl, že ke stavbě nemá přístup (přesto koupil). GA 22.11.2018 7:37:18265.12.2018 10:02:07
PROSLUNĚNÍ BYTŮ NOVÉ STAVBY. Stavebník požádal o výjimku z proslunění § 13 odst. 2 vyhl. o TP. Jeden byt je prosluněn pouze méně než 60 minut. Min dle ČSN je 90 minut. Máte někdo zkušenosti s povolením této výjimky? Povolit či nepovolit výjimku? PROSLUNĚNÍ 21.11.2018 16:38:32723.11.2018 17:41:04
Výklad § 18 odst. 5 z hlediska umístění účelové komunikace v nezastavěném území sloužící ke zpřístupnění zastavitelné plochy. MT 20.11.2018 7:44:41721.11.2018 14:56:47
Nový vlastník základnové stanice telekomunikační sítě chce žádat o změnu stavebního povolení již zkolaudované stavby (základnové stanice)z důvodu změny plátce za odvody za dočasné odnětí půdy ze ZPF. Stavba není povolena jako dočasná, ale v SP je podmínka dočasného odnětí půdy ze ZPF. Odnětí bylo prodlouženo, ale platí jen s naším rozhodnutím. Jakou udělat změnu? M 14.11.2018 16:26:162019.11.2018 11:03:28
Zdravím kolegy, jen jsem si chtěla ujasnit ohledně kolaudace na žádost o kolaudační souhlas... mám žádost o zkolaudování výměny kNN v obci. Tím, že se šlo i do fasád nebo přes soukromé pozemky, mám asi 100 přímých účastníků. Ke kontrolní prohlídce vyzývám pouze stavebníka, hlavní účastníky ne. Vždy mi stačil od stavebníka protokol o převzetí stavby nebo pozemku. Je to špatně? Účastníci jsou stanoveni až v kolaudačním řízení v § 122a SZ. Tam by přizvaní být měli. MB 14.11.2018 12:35:281218.11.2018 10:00:27
Stanoviska územního plánování jsou evergreenem posledních měsíců v novinách i v praxi, hlavně nestíhání jejich vydávání. Posílají se kontroly z MMR a řeší se dokonce i novela, která má vše uspíšit a vyřešit problém, mimochodem tak, že to budeme zase dělat mi a bude se chtít, abychom to dělali stejně kvalitně jako orgány územního plánování (při své práci). O to mi ani nejde, ALE co revize katastru!!!! Tak nějak celkem v tichosti se domluvili MMR a ředitelství katastru na revizích katastru, a co je mnohem horší už se to rozjelo. První obec u nás 324 podnětů!!! z toho tak min. polovina černých staveb, probůh kdo to bude dělat. Když to poslal katastr, založili jsme to bez dalšího do skříně...ale nyní začali chodit vlastníci a žádají o dodatečná povolení, dělení pozemků,... i kdybych nakrásně přistoupil k tomu, že budeme, co půjde, jen ověřovat, jako že to neuděláme, tak to nemáme šanci zúřadovat ani náhodou. Je tohle vůbec možné, fakt mě to nebaví. P.Š. 12.11.2018 9:23:33914.11.2018 12:28:57
Chtěl bych požádat o radu, či názor. Rodinné domky, u kterých z důvodů hluku z tepelného čerpadla stanovila hygiena zkušební provoz. Nyní stavebník žádá o zkušební provoz, který povolíme rozhodnutím. Podle § 119 odst. 1 písm. c) budeme stavbu kolaudovat. Číslo popisné a zápis do katastru je nutné vydat až při kolaudaci nebo v rámci povolení zkušebního provozu? Jde mi o to, že zkušebním provozem stavby se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby a je tedy nutné, aby tam, lidé žili a jedná se o situaci, kdy lidé prodali byt, aby měli peníze na stavbu. Trochu nepříjemná situace, kdy mi v kanceláři brečela matka (děti naštěstí ne) a manžel měl taky na kahánku. K povolení zkušebního provozu mají veškeré revize a geometrák. Je mi jich líto a proto se ptám, pokud stavbu zapíšeme při povolení zkušebního provozu do RUIAN a přidělíme ČP, jestli se dopouštíme chyby, mám pocit, že to není úplně správně, nicméně dle certifikátu k TČ a dle vyjádření jeho dodavatele je deklarovaná hladina akustického hluku v normě. Proto předpokládám, že i zkušební provoz projde hladce, jen bych nerad udělal zásadní chybu a známe to všichni, pro dobrý skutek jsme vždy jako úředníci potrestáni. KO 8.11.2018 15:00:561312.11.2018 15:46:23
Mám vydáno pravomocné ÚR na stavbu. Nyní vedu stavební řízení a již stojím před vydáním stavebního povolení. Nicméně jsem obdržel podnět třetí osoby, že stavebník začal stavět (na místě ověřeno provedení základové konstrukce). Neexistuje nějaká možnost stavební povolení vydat s odůvodněním, že se z materiálního hlediska jedná o totožné povolení jako dodatečné stavební povolení, pokud jsem záměr v řízení projednal se všemi účastníky řízení, kteří by též byly účastníky řízení o dodatečném povolení stavby? V tuto chvíli to mám nastaveno na postup podle § 129 odst. 2 SZ, ale vzpomenul jsem si na případ posuzovaný soudem, kdy v jiné věci (byla to myslím změna stavby před jejím dokončením, která byla povolena ve chvíli, kdy již byla posuzovaná změna provedena) soud něco obdobného konstatoval a přitom řekl, že vydané rozhodnutí o změně stavby před dokončením se od dodatečného povolení prakticky neodlišuje (stejný okruh účastníků, práva účastníků v řízení, ...). Nebo co byste dělali třeba v případě, kdy byste třeba už měli vydané stavební povolení a dostali byste podnět, že stavebník začal stavět, aniž by rozhodnutí nabylo právní moci? GA 8.11.2018 8:55:3799.11.2018 9:12:41
Spoluvlastnictví domu. Jeden ze spoluvlastníků zemřel. Považujete dědické řízení za předběžnou otázku, kdy stavební řízení přerušíte nebo úmrtí řešíte jako účastenství neznámé osoby a doručujete případným dědicům veřejnou vyhláškou? Pokud si pamatuji, vždy šlo o předběžnou otázku s přerušením,nyní kraj usnesení o přerušení vyhodnotil jako rozpor s právními předpisy a stavební řízení nám zastavil. Jak to děláte u Vás? f 7.11.2018 15:25:14189.11.2018 13:39:44
Dobry den, chtela bych se zeptat na odstup mezi RD. Mam na pozemku stary RD, chtela bych postavit vedle nej novy RD, ktery z mych osobnich (spise estetickych) duvodu chci mit od stareho vzdalen jen 2 m. Vyhlaska 501 hovori, ze to musi byt min. 7 m, ale tento zakonny odstup je kvuli sousedum (kvalita zivota). Proc po mne stavebni urad chce tuto vzdalenost, kdyz budou oba RD me? Kdybych ten druhy postavila jako pristavek, tak by odstup byl 0 m. Vyjimku mi pry daji jen pro hodne padne argumenty, a to jen technicke. Chci mit budovy v jedne casti pozemku a v druhe zahradu. Janca 6.11.2018 3:13:345811.11.2018 22:31:57
Kolegové, prosím o radu. Rozestavěný rodinný dům povolený společným souhlasem. Soused, který předtím podepsal, přišel oznámit, že se staví v rozporu s PD a že mu to vadí (ve stěně k němu orientované je otvor pro franc. okno z obýváku, původně tam byly navrženy jen plné dveře a okno tech. zázemí). Novostavba je 11m od hranice sousedova pozemku a víc než 20m od jeho RD, takže povolení nebude nic bránit. Vůbec se mi nechce zahajovat řízení o odstranění a dodatečně povolovat natož nařizovat zastavení prací. Nejraději bych zapsala do stavebního deníku schválení ZSPD, protože nemůže být soused dotčen, ale pokud to udělám, soused se určitě nevzdá…bude pokračovat podáním na kraj…jak byste to řešili vy? Ma 2.11.2018 10:57:41166.11.2018 14:29:16
Kolegové, jak to píšete do společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (§94j a násl.) - píšete tam, že SÚ "vydává společné územní rozhodnutí a stavební povolení", nebo "vydává společné povolení", nebo "schvaluje záměr"? Petr 26.10.2018 12:41:31329.10.2018 8:08:44
Dobrý den, Jednám se stav o umístění okna do uličky (v lokalitě obvyklé), která nemá vyhláškou 501 §25/(2) požadovaných 7 metrů. Žádám tedy o výjimku, i když STAV mi ji dopředu oznámil, že ji zamítne, že důvody nejsou vážné. Úředník má strach o místo a ze zodpovědnosti. Jsme mladá rodina ve finanční a sociální krizi, potřebujeme dokončit vlastní bydlení. Víte někdo o vážných důvodech prosím? Stavbu již ohlašujeme STAV 7 měsíců, stále nás popotahují o nějaké přílohy, tedy jsme začali svépomocí s vnitřními úpravami a přípravou otvoru na to okno. Sousedi ok. STAV nás teď chce namísto pomoci pokutovat jako černou stavbu. Vidlák 18.10.2018 6:51:201624.10.2018 7:21:13
Jak vnímáte ustanovení § 128 odst. 2 SZ, pokud se zde uvádí, že souhlas s odstraněním stavby lze vydat mimo jiné za předpokladu, že se záměr nebude nedotýkat práv třetích osob? Mohu tomu např. rozumět tak, že když dotyčný vlastník stavby, např. ČEZ s konzolou VN na cizí nemovitosti, kterou potřebuje odstranit, se s vlastníkem dotčené nemovitosti dohodne, pak není onou třetí osobou? GA 12.10.2018 10:24:01829.10.2018 8:05:34
Mám společné řízení, stavbu uvedenou v ust. §96b, odst. 1, písm. f) stavebního zákona (garáž na pozemku RD, pro OA a sklad zahradního náčiní, nad 70m2, takže to musí být na řízení). Pro takový záměr se nevydává závazné stanovisko dle §96b. Kde v ustanoveních o společném řízení najdu, že jsem já, jako obecný stavební úřad, příslušná posoudit soulad s ÚPD? Odkaz na §90 tam taky nikde nevidím. calamity-jane 9.10.2018 13:18:481715.12.2020 9:32:18
Dobrý den, kolegové, chtěla jsem se zeptat, zda máte někdo zkušenosti s využitím ust. § 2 vyhl. 268/2009 Sb. (ustanovení této vyhlášky se uplatní též u změn dokončených staveb, pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují) ve vztahu k zajištění potřebného množství odstavných stání pro bytový dům, jak je požadováno v § 5 odst. 2 této vyhlášky. Jedná se o nástavbu a stavební úpravy stávajícího objektu obč. vybavenosti, ze kterého vznikne bytový dům a stavebník není schopen zajistit požadovaný počet odstavných stání na pozemku stavby ani v nejbližším okolí. Takže zjišťuji, než ho začnu tlačit do úpravy projektu, zda se najde někdo, kdo na podobný případ někdy ust. § 2 vyhl. OTP aplikoval. Děkuji za odpověď. Bára 3.10.2018 11:02:53726.10.2018 7:10:43
Dobrý den, stavebníkovi povolil stavební úřad novou stavbu rd na územní souhlas + ohlášení, stavebník začal evidentně ještě nedokončenou stavbu teď trvale užívat, stavba nemá č.p., není evidovaná v ruian, je na něj nějaký bič nebo ne? Díky za radu. 2.10.2018 8:50:331410.10.2018 13:08:50
Když je úřad územního plánování místně "totožný" se stavebním úřadem, pak si zařizujeme stanovisko sami.Přijali jsme výklad kraje, že můžeme zahájit řízení a v průběhu lhůty 36/1 vyřídíme stanovisko. Dost dobře nerozumím tomu, jak má závěry z tohoto stanoviska zapracovat projektant do PD. P. 26.9.2018 8:08:04132.10.2018 14:12:24
Nerozumím tomu, proč vyhodili z § 129 odst. 2 možnost doložit podklady jako k ohlášení. Zůstalo tam jen k žádosti o územko a stavebko.Takže já píši do výzvy k doplnění: ...jelikož se jedná o stavbu vyžadující ohlášení doloží podklady jako k žádosti o stavební povolení. Krapek podivné. Jak se k tomu stavíte, kolegové. P. 25.9.2018 14:08:48427.9.2018 12:24:14
Dobrý den, když stavebník podá společně *oznámení záměru a *ohlášení stavby RD, má stavební úřad vyžadovat jednoduchý technický popis (pro oznámení záměru) a projektovou dokumentaci pro ohlášení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. - příloha č. 12.? Nebo pouze PD pro ohlášení? Děkuji. Radim Janda 24.9.2018 16:27:221127.9.2018 12:45:28
Dobrý den, prosím, zda by někdo neporadil: letos naše město v rámci revitalizace centrální městské zóny zbudovalo nová parkoviště, bohužel však umístilo jednu odstavnou plochu pro 4 auta tak blízko našeho domu (cca 50 cm od obvodové zdi), že v zimě bude parkující osoby/vozidla ohrožovat padající sníh a led (na severní straně budovy v podhůří Jeseníků prostě nemám šanci zajistit, aby v zimě ze střechy nic nepadalo).Je prosím toto těsné umístění formálně v pořádku, nebo se mohu nějak bránit? Pokud možnost obrany není, kdo potom bude odpovědný za škodu, která na takto hloupě umístěném parkovišti vznikne i několikrát za zimu? Mám-li být nucena brát tuto zodpovědnost na sebe, nejspíš mi bude v lepším případě vypočítáno obludné pojistné, v horším případě pak pojišťovna může odmítnou případ pojistit. Stačilo by potom z mé strany,abych byla tzv. z obliga, např. umístit ceduli s nápisem "neparkovat-padá sní a led"? Předem velice děkuji za odpovědi. Jitka 22.9.2018 13:38:47626.9.2018 8:22:05
prosím o konzultaci- stavebník požádal o ohlášení stavby nového RD. Nedoložil ani územní rozhodnutí, ani ÚS. Vyzvu tedy k odstranění nedostatků, a když nedoloží( stavebník je rebel), tak co s ohlášením? Překlopím do stavebního řízení a přeruším ( s výzvou k doložení územního rozhodnutí x ÚS)? začátečník 12.9.2018 15:26:35212.9.2018 16:44:59
Rozhodnutí o povolení odstranění stavby z roku 2012. Má toto povolení nějakou platnost obdobně jako třeba SP 2 roky? §128 platnost povolení neřeší, vyhláška v obsahu rozhodnutí nemluví ani o termínu odstranění stavby na rozdíl od souhlasu, ve kterém má být termín odstranění. Ale to není platnost. PU 22.8.2018 15:14:38526.9.2018 10:58:29
Nejsem si jistý, územním rozhodnutím povolený soubor staveb např. škola, přípojky, zpevněné plochy, ploty atd. O stavebko nepožádáno, během dvou následujících let provedeno jen oplocení. Platí to územko stále pro všechny stavby nebo propadlo. Podle mého mínění provedením plotu platí stále pro všechny stavby, ač je to krapek divné a zneužitelné. Co na to Vy kolegové. P.Š. 13.8.2018 17:23:361421.8.2018 15:14:14
Povoluje přízemní RD. V projektu je samostatný záchod i samostatná koupelna. Další záchodová místnost je v prostoru pro hygienu umístěna se vstupem přímo z ložnice. V normě pro obytné budovy je v 5.2.3.12 uvedeno " tento prostor pro osobní hygienu může být přístupný z ložnice, pokud je určen jen uživatelům této ložnice". V textu před se však zmiňují o vícepodlažní byty. Vztahuje se to pouze na ně, nebo to může být stejné i pro přízemní budovy? Jak to vidíte, děkuji Lenka 13.8.2018 14:30:48528.8.2018 13:46:53
Zdravím a prosím o radu. Stavba starého gruntu (v naší obci je takových mnoho) obývaná po generace jednou rodinou, další mladí si chtějí udělat další BJ ve stodole. Dle KN je to klasicky po staru „objekt k bydlení“ v TEA je napsáno dokonce 5 BJ! Dle dokumentace co tu mám (poslední stav. úprava v r.1985) je to rodinný dům, postupně se tam povolily 4 byty. Co teď? V novém projektu to přehodnotit na BD, zaznamenat stávající stav a řešit vyhlášku jen v upravovaných částech? Ma 13.8.2018 8:56:201013.8.2018 16:59:31
Poraďte jak postupovat. Máme podnět, že stavba je v sobotu a v neděli užívána v rozporu se stavebním povolením. Když napíšeme pozvánku a provedeme KP, tak vlastník vždy užívá stavbu v souladu s povolením. Když uděláme KP bez výzvy tak vlastník není přítomen a do stavby nemůžeme vstoupit. Nejedná se o § 172 odst. 2 SZ. Je nějaká jiná možnost? Např. předem oznámit vlastníkovi, že v průběhu jednoho měsíce provedeme KP v nespecifikovanou sobotu nebo neděli. JIRKA 10.8.2018 11:53:26615.8.2018 9:58:02
Ahoj kolegové, potřeboval bych poradit. Mám před sebou žádost o výjimku z v.č.501/2006 Sb., ust. § 20 odst. 3(pozemek se vždy vymezuje tak, aby......a byl dopravně napojen na veřejně přístupnou komunikaci), kde žadatel bude chtít rozdělit pozemek. Pozemek bude rozdělen tak, že na 2 pozemky bude dopravní napojení přímé z pozemní komunikace, avšak z druhé strany jsou 3 pozemky ohraničeny pozemky jiných vlastníků. Takže se vymezila parcela, která bude v šíři 3,5m , kterou budou zbylé pozemky dopravně napojeny. Je to k budoucí žádosti o dělení pozemku. Jelikož mi píší že pozemek, který bude zajišťovat přístup v šíři 3,5m bude ve spoluvlastnictví a bude po rozdělení vybudována neveřejná účelová komunikace. Zmiňuje také, že ,,jiný způsob napojení není možný". Lze takovou výjimku povolit?( tady tento je v ÚP zařazen do zastavitelného území v ploše bydlení). ÚR o umístění stavby rodinného domu nebylo vydáno ani na účelovou neveřejnou komunikaci. Zajímá mě to, jelikož na výjimku není právní nárok a myslím si, že by klidně mohl být postup takový, že se umístí první cesta, a poté bude pozemek rozdělen se změnou využití území. Ale jelikož jsem nováček mezi vámi, ráda si přečtu zkušenosti a odlišné názory. Děkuji Emča 8.8.2018 7:04:059329.8.2018 12:16:31
Kolegové povolujete tzv. uliční ploty za situace, kdy takový plot je umisťován s odstupem od hranice několik metrů např. 5 m. Zákonodárce měl předpokládám na mysli (i když mysli zákonodárce často nerozumím) potřebnou regulaci uličních plotů, ale v těchto případech plot nehraničí s veřejným prostranstvím. Dále vyvstávají další polemiky, co znamená hraničící s veřejným prostranstvím (1 m, 2 m, půl m, kdo ví) nebo zdali se nestane prostor před plotem veřejným prostranstvím bez ohledu na vlastnictví...ale to ponechejme stranou. P.Š. 1.8.2018 8:43:29156.8.2018 11:51:23
Stávající dokončená stavba, před 100 lety mlýn, potom se tam bydlelo, ale v kn zapsáno jako jiná stavba. Současný vlastník žádá o stavební úpravy se změnou užívání na stavbu ubytovacího zařízení (11 pokojů), což upravuje § 43 vyhlášky 268/2009 Sb. V průvodní zprávě se však uvádí, že "tato stavba ubytovacího zařízení - ubytování v soukromí - je ubytovací zařízení související s přechodným ubytováním hostů, které nesplňují požadavky kladené na hotely, penziony nebo motely". Tak se prosím ptám, jestli existuje něco jako "ubytování v soukromí" mám však pocit, že se žadatel tímto chce vyhnout podmínkám vyhlášky, díky pp 31.7.2018 14:17:30231.7.2018 17:05:36
Kolegové, jaké Vás napadá řešení u následující situace. V 80tých letech povolená stavba chaty, v územku ani ve stavebku není trvanlivost nijak omezena, ale kolaudace zní na dočasnou stavbu do 2000. O dodatečné povolení nelze požádat resp. nelze mu vyhovět, chata nesplňuje odstupy od jiných (legálních) chat a na výjimku není důvod. Kolaudační rozhodnutí je špatně, páč nevycházelo ze stavebka, ale je platné a účinné. 129 bych nevedl, nejedná se o stavbu, která byla provedena bez povolení...a tož včíl nevím. P.Š. 26.7.2018 8:46:33930.7.2018 15:04:50
Kdo posoudí, že prováděním stavebního záměru může být přímo dotčeno právo vlastníka sousedního pozemku-stavby dle § 105 odst.2 písm.f) st.z. Posoudí si to vlastník toho pozemku-stavby, a nebo stavební úřad. Ptám se pouze pro to, abych nepožadoval nadbytečně souhlasy některých sousedů. Myslím, že je lepší požadovat souhlas od všech sousedů. RARY 25.7.2018 11:09:361026.7.2018 8:27:44
Ve stavbě bytového domu (kulturní památka) byly evidentně provedeny nepovolené stavební úpravy (SDK konstrukce, plastová okna, úpravy vnitřní dispozice jednotlivých bytů mající negativní vliv na požární bezpečnost stavby). Využívám postupu podle § 129 odst. 8 SZ, avšak narážím na problém, neboť k tomuto domu neexistuje žádná dokumentace. Vlastník by chtěl potvrdit paspotrt, nicméně ten ověřit nemůžeme, neboť obsahuje i ty nepovolené stavební úpravy, byť opravdu odpovídá současnému skutečnému provedení stavby. Nějak mi utkvělo v hlavě, že v případě, kdy nelze zjistit, jaký byl původní stavby před provedením zmíněných úprav, že se pak vede řízení o odstranění celé stavby. Nedokážu si však představit, že bych nařizoval odstranění celé stavby, pokud je jednoznačné, že stavba bytového domu byla povolena i zkolaudována. Jak byste se vypořádali s touto problematikou. Za jakoukoliv zkušenost budu moc vděčný. GA 12.7.2018 14:22:46318.7.2018 15:22:21
Je možné, aby nový stavebník použil v dokumentaci protokol o radonu od předešlého stavebníka, který od svého záměru upustil a stavbu nerealizoval. A nebo si muí nechat udělat nové měření radonu(chce šetřit peníze).? Nová stavba bude na zákl.pasech a zákl.patkách-není přímo na terénu - mezi stavbou a terénem je mezera. 11.7.2018 13:24:371113.7.2018 13:45:29
Dobý den, řeším žádost dodatečné povolení stavby, stavební úpravy stávajícího bytového domu umístěného v městské památkové rezervaci. Z části domu kde byli kanceláře vznikla bytová jednotka bez ohlášení. Požadovat PENB? Díky za radu. 3.7.2018 10:58:1564.7.2018 15:19:14
Tak jsem dnes poprvé dostal na stůl společné oznámení záměru /nový formulář/. Podle mně tam chybí plno věcí, které jsou v samostatném ohlášení mimo jiné např.údaje o způsobu provádění, termín ukončení .... a další, nebudu to vypisovat. Je to OK nebo mi zase něco uteklo :-) b 29.6.2018 8:15:25329.6.2018 8:47:51
Na jakou vzdálenost od hranice pozemků lze povolit rodinný dům bez výjímky- dle vyhl.501/2006 Sb., § 25 odst.6) se může rodinný dům postavit až na hranici pozemku -ale s povolením vyjímky. Tzn pokud RD je cca 1,0 m od hranice pozemku tak výjimka již není potřeba a RD lze povolit.? Soused s umístěním RD souhlasí. Logiku pak ale nemá odst.5, když garáž nesmí být blíže jak 2 m od hranice pozemku, pouze s povolením výjímky. Děkuji. RARY 28.6.2018 12:07:11729.6.2018 13:50:25
Kolegové, řeším řízení o odstranění stavby s následným dodatečným povolením. Jedná se o již provedenou pergolu u stáv.restaurace s posezením – dřevěné trámy se zastřešením+foliové opláštění, bez zásahu do zdiva pův.restaurace, rozměry 5,5 m x 13 m - 72m2, výška 3,8 m. Stavebník k žádosti o dodat.povolení přiložil projektovou dokumentaci ve formě zjednodušené dokumentace (pasportu). Stavbu přístřešku jsem definovala jako přístavbu k restauraci, byla by tedy na územní souhlas dle § 96/2 b) SZ a stavební povolení, poplatek 17/1 f) pozn. 3 – 10.000,- Kč + 18/1 f) poz.2 a 4 - 5000,- Kč. Ač se jedná „pouze o pergolu“, nenašla jsem, kam jinam povolení zapasovat, ale zdá se mi to moc – požadovat novou dokumentaci dle vyhlášky + poplatek 15tis. Nedá se stavba specifikovat např. jako manipulační plocha nebo jak jinak by se mohli definovat zastřešené předzahrádky? MB 26.6.2018 12:34:261228.6.2018 12:07:38
"Dodatečné" územní rozhodnutí o využití území. V případě, že vlastník v současnosti využívá území bez vydaného územního rozhodnutí o změně využití území, přičemž k činnosti nepotřebuje, žádné stavby ani terénní úpravy atd., pouze požádá o změnu využití území? Souhlasíte s tímto názorem, který nám byl přednesen, přestože v § 80 se píše o novém způsobu užívání pozemku? Samozřejmě kdyby se jednalo o stavbu můžeme použít dodatečné povolení, v daném případě však žádné stavby nejsou předmětem činnosti. Děkuji Robert 25.6.2018 12:14:561926.7.2018 8:35:51
Může mi někdo poradit jak dát do společného souhlasu povinnost předložit měření radonu. 21.6.2018 17:18:32527.6.2018 8:10:30
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda musím územní rozhodnutí doručovat veřejnou vyhláškou v případě, že obec nemá územní plán? Oznámení a zahájení řízení jsem vyvěsila na úřední desku a už proběhlo veřejné ústní jednání. Veřejného ústního jednání se zúčastnil pouze stavebník. Nikdo z účastníků ani veřejnosti se nezúčastnili ani nepodali žádné námitky. Musím teď rozhodnutí doručovat veřejnou vyhláškou nebo už budu doručovat jen účastníkům? Děkuji za rady. P 21.6.2018 13:31:01827.6.2018 13:46:41
Prosím pěkně mohu uložit pokutu za přestupek, kdy majitelka odstranila stavbu, která nebyla zapsána v KN? Bylo to na podnět, majitelka nedělá problémy, doznala se, dokonce i to, že stavba obsahovala azbest. Jediné jak stavbu dokázala specifikovat (i podnětář), že šlo o dva přístřešky cca 40m2 každý. Bližší info ke stavbě z ní dostanu v podání vysvětlení, mohu tedy zahájit podání vysvětlení s neupřesněným paragrafem? nevím totiž zda to budu posuzovat jako stavbu pro zemědělství obsahující azbest nebo jako stavbu do 70m2 podle 104. Děkuji. Jo žádná PD ke stavbě není, prostě nezapsaná bez dokumentace. prosím pěkně 20.6.2018 18:04:44120.6.2018 22:31:21
Prosím o radu. Přišla žádost o rozdělení pozemku. Z části se dělí i stavba. Žadatel předložil zprávu od projektanta, že stavba (hala) je oddělitelná s tím, že byla vybudována stěna tl. 300 mm, která halu odděluje. Ke změně využití nedojde. Stále se hala bude užívat ke stejnému účelu. Nosná konstrukce je železobetonový skelet, s tím, že zeď byla postavena na úrovni několikátého sloupu (tedy podle mě k zásahu do nosné konstrukce nedojde, jak taky....), ale co hasiči? Neměla bych chtít stanovisko hasičů? zda tím nedošlo k narušení požární bezpečnosti? Hala slouží jako garáže. HM 19.6.2018 17:35:481326.6.2018 12:35:26
Dobrý den žádám o radu Bylo podáno oznámení o záměru ( územní souhlas) . Po prozkoumaní bylo zjištěno , že z hlediska územního plánu nelze tuto stavbu povolit. Otázka: Jak nejlepe a nejrychleji postupovat o zamítnutí , zastavení nebo jak to nazvat tohoto oznámení. Děkuji Jenky 13.6.2018 7:01:39613.6.2018 10:21:16
Prosím o radu jak postupovat v případě kdy stavebník s aktivní žádostí o dodatečné stavební povolení převede svou nemovitost na někoho jiného. Je možné pokračovat ve stávajícím řízení když se jedná o právního nástupce stavebníka ? Pavel Ševčík 13.6.2018 6:04:45514.6.2018 9:05:49
Dobrý den, považuji za vhodné doplnit svůj dotaz o tuto informaci. Předmětná nemovitost je vzdálená od jiného rodinného domu 14m a z opačné strany od dalšího rodinného domu je vzdálena 19 metrů, kde pokračuje zástavba dalších rodinných domů. CITUJI z „Oznámení Katastrálního úřadu Oznámení o opravě chyby v údajích katastru nemovitostí - u stavby č.p. XX, která je součástí pozemku p.č. xxxx/x, zrušil zápis způsobu využití „víceúčelová stavba“ a zapsal způsob využití „rodinný dům“ Zápis způsobu využití stavby č.p. XX byl v SPI proveden řízením x…../2014-xxx v souladu s údaji uvedenými v darovacích smlouvách uložených ve sbírce listin katastru nemovitostí pod číslem V-xxxxx/2013-xxx 2. v souboru geodetických informací neprovedl žádnou změnu Katastrální úřad provedl na návrh Karla XXXXX v souladu s ustanovením §36 odst.1 písm.a) katastrálního zákona, opravu chybného způsobu využití stavby č.p XX v k. ú. XXXX. Dále se v oznámení pokračuje: Po prošetření písemního operátu KN katastrální úřad zjistil, že chyba vznikla v roce 2008, kdy byl při obnově operátu v k.ú. XXX změněn původní zápis způsobu využití stavby „bydlení“, na způsob využití „víceúčelové stavby“. Změna zápisu způsobu využití stavby č. p. XX nebyla při obnově operátu doložena žádnou listinou, proto katastrální úřad nyní opravil chybný zápis způsobu využití stavby č. p. XX tak, že zrušil zápis způsobu využití „víceúčelová stavba“ (kód 20, podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 357/2013 Sb) (Závěrem ) Katastrální úřad návrhu Karla XXXX vyhověl, neboť z uvedeného zjištění je zřejmé, že se jedná o chybu v údajích katastru podle §36 odst. 1 písm. a) katastrálního zákona. Tolik citace z oznámení Katastrálního úřadu v roce 2014 Karel 11.6.2018 17:10:431114.6.2018 7:15:26
Dobrý den, považuji za vhodné doplnit svůj dotaz o tuto informaci. Předmětná nemovitost je vzdálená od jiného rodinného domu 14m a z opačné strany od dalšího rodinného domu je vzdálena 19 metrů, kde pokračuje zástavba dalších rodinných domů. Karel 11.6.2018 16:31:110
Prosím o vysvětlení a radu V roce 1993 byl naší rodině vrácen v restitučním řízení rodinný dům s č. popisným. Na tomto domě už jako jediný majitel jsem k dnešnímu dni na základě stavebních povolení (přípojky - voda plyn el. přípojku, nová okna, sociální zázemí, garáž atd). V dobré víře, že skutečně jde o objekt bydlení, podložené úředně vydanými výpisy z LV jsem investoval statisíce Kč. V roce 2014 jsem zjistil nahl. do Katastru, že tento rodinný dům na základě územního plánu je Od roku 2014 veden jako víceúčelová stavba. Reakcí na mé odvolání bylo sdělení, že se stala chyba, která byla napravena uvedením do původního stavu. Jaké bylo moje překvapení, když v roce 2018 se stala stejná chyba, z mého pohledu už záměr. Na mé opětovné odvolání na Katastr nemovitostí mně bylo sděleno, že bude provedena prohlídka dotčené nemovitosti. Úředník stavebního odboru na místě zjistil, že v I. nadzemním podlaží obytné části domu je skutečně bytová jednotka. I pře tuto skutečnost katastrální úřad mé žádosti nevyhověl a vede rodinný dům s č. popisným jak víceúčelovou stavbu. Součástí domu se samostatným vstupem z venku je stodola. Hlavním důvodem pro tuto změnu je údaj v ÚPD, že Rodinné domy v ploše VD- výroba drobná jsou v této ploše nepřípustné. Od převzetí nemovitosti (vedeného na LV jak rodinný dům) jsem osmnáct let v dobré víře podložené platnými výpisy z LV, opatřené razítkem katastrálního úřadu, při vynaložení statisíců Kč, obnovoval rodinný dům zdevastovaný tehdejším Státním statkem. Po 18 letech mého budování vezme do ruky nějaký úředník stavebního úřadu nebo akademik pastelky, a označí místo, kde desítky let stojí rodinný dům za místo kde RD jsou nepřípustné. Prosím o Váš názor Karel 10.6.2018 8:25:16611.6.2018 15:44:56
Nějak jsem se do toho zamotala. Počítám termín, na kdy dám veřejné ústní jednání. Když oznamuji zahájení územního řízení podle § 87 odst. 2 SZ, pak konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Znamená to, že ji vyvěsím na dobu 15 dnů a budu počítat dalších 30 dní od sejmutí z úřední desky? Anebo ji vyvěsím na 30 dnů na ÚD + přičtu 15 dní podle odst. 1? MB 7.6.2018 11:45:4248.6.2018 14:05:53
Nějak jsem se do toho zamotala. Počítám termín, na kdy dám veřejné ústní jednání. Když oznamuji zahájení územního řízení podle § 87 odst. 2 SZ, pak konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Znamená to, že ji vyvěsím na dobu 15 dnů a budu počítat dalších 30 dní od sejmutí z úřední desky? Anebo ji vyvěsím na 30 dnů na ÚD + přičtu 15 dní podle odst. 1. MB 7.6.2018 11:44:400
Dodatečné povolení stavby vydané koncem roku 2017; odvolání souseda- podmínka KÚ na doplnění závazného stanoviska ÚÚP. Stanovisko doplněno (ikdyž dle původně platného SZ asi nemělo být). Nyní soused podal námitky, že stanovisko ÚÚP je chybné. Co s tím? HM 6.6.2018 18:57:55117.6.2018 14:50:40
Kolegové, jak konkrétně postupujete: Stavebník podá oznámení o dokončení stavby. Jak se vypořádáte s podmínkami např. Drážního úřadu, památkářů, hasičů, hygieny apod.? Dřív jsme chtěli, aby stavebník doložil stanoviska těch, kteří měli nějaké podmínky k ohlášení a teď ?? Tahle otázka tady asi už zazněla, ale bylo to spíš v rovině teorie. Jak to děláte v praxi? b 6.6.2018 8:01:142319.6.2018 10:36:01
Zdravím! Píšu povolení na RD v nové lokalitě (stavebník staví sám pro sebe), kde není dokončena infrastruktura (byly doloženy smlouvy). Chtěla bych využít § 115 (1) a stanovit povinnost kolaudačního souhlasu, abych mohla pohlídat dokončení podmiňujících staveb. Je to ok? Ma 4.6.2018 11:30:07166.6.2018 8:46:58
Kdo máte zkušenosti s certifikátem autorizovaného inspektora (§117). Co vyvěšujete? oznámení stavebního záměru bez příloh, doručujete jej někomu nebo jen vyvěšujete? V 30.5.2018 17:04:300
Včelín, jako hospodářská stavba. Martin 30.5.2018 12:24:14631.5.2018 9:58:43
Stavba dle § 104 odst. 1 c). SZ. Dobu dočasnosti nelze prodloužit, ale nikde není řečeno, že nelze změnit na stavbu trvalou. Chápu to správně a máte s tím někdo praktické zkušenosti. JL 29.5.2018 12:59:209111.6.2018 10:27:10
Bazén na pozemku vedle pozemku rodinného domu. Bude užívaný jedním majitelem. Vzhledem k okolnostem lze umístit nejdál 1m od souseda, ukládat na to výjimku nebo ne? Díky za pomoc. 23.5.2018 15:01:50724.5.2018 10:55:38
Kolegové, prosím, jaký mám vyměřit poplatek za dodatečné povolení stavby (přístavba ke stávající rekreační chatě). Nerozumím poznámce 4 v položce 18. Bude to tedy 17 1a) 1000 Kč + 18 1a) 5000 Kč nebo polovina 17 1a) 500 Kč + 18 3 1000 Kč nebo polovina 500 Kč nebo úplně jinak. Nějak nevím.... hp 23.5.2018 14:02:50330.5.2018 10:09:56
Před novelou st.z. se psal stavebníkovi souhlas s užíváním stavby rodinného domu dle §120. Ale teď, když se rodinný dům nekolaudauje, ale provede se pouze poslední kontrolní prohlídka stavby dle plánu kontrol, posílá se stavebníkovi nějaký písemný závěr z KP (např.protokol) a s jakým výsledkem .? Např.pro banku,katastr,a další úřady. 21.5.2018 11:44:043124.5.2018 13:31:50
Stavebník má zájem realizovat stavbu na pozemku, jehož není vlastníkem. Tzn.že musí doložit souhlas vlastníka dle § 184a.st.z. Vlastníkem pozemku je nezletilý, a ten má soudem určeného opatrovníka, kterým je sám stavebník. Tzn.že souhlas dle § 184a st.z. dá tento opatrovník (tj.stavebník).?Dá si ho tak sám sobě. Děkuji za rady. RARY 21.5.2018 10:17:22221.5.2018 15:03:27
Milí kolegové. Vydala jsem kolaudační souhlas na kabel NN ČEZu v zastoupení nejmenované firmy. Při kolaudaci jsem chtěla doložit protokoly o předání dotčených pozemků a staveb. Ty mi doložily s tím, že v protokolu od dotčených vlastníků např. bylo, že požadují ještě odstranit nedoomítnutou omítku po drážce na fasádě, nebo upravit terén travním semenem. Považovala jsem to za nedodělky, které si firma s vlastníky na základě protokolu pořeší mimo SÚ, a že není kvůli těmto nedodělkům důvod zakazovat užívání. Je to již rok, tedy vydáno před novelou. Vlastníci honí firmu již rok, aby jim nedodělky napravily a nyní přišli na stavební úřad s tím, že jediná možnost je dát kolaudační souhlas na přezkum na kraj. Myslíte, že jsem měla užívání zakázat nebo jsem postupovala dobře? Je fakt, že nyní je zaplaťpánbů možnost v těchto případech překlopit do řízení... MB 17.5.2018 12:47:32221.5.2018 10:18:21
Dobrý den, jak striktně dodržujete § 110/4 při dodatečném povolení stavby, kdy žadatel doloží žádost na jednom listu papíru bez projektové dokumentace? Dle § 129/2 se má postupovat přiměřeně podle §§ 110-115? MB 15.5.2018 14:18:541821.5.2018 10:11:52
Do školky chtějí příjmout imobilní dítě, které je na invalidním vozíku. Po stavebním úřadu je ředitelkou požadováno posouzení bezbariérovosti (madla,rampy, apod.) Jelikož jsem toto ještě nikdy neřešil, chci se zeptat, zda kromně vyhl.č.398/2009 Sb., (bezbariérová) existuje nějaká metodia zabývající se požadavky na bezbariérovost školky. Děkuji. RARY 15.5.2018 14:00:35419.5.2018 20:49:33
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby je oprávněn vypracovat celou dokumentaci rodinného domu (včetně statiky, PBŘ, techniky prostředí staveb; vyjma některých speciálních staveb), to mi je tak nějak jasné. Ale mohl by mi někdo zodpovědět otázku, zda může autorizovaný inženýr pro pozemní stavby vypracovat pouze dílčí část PD jiného projektanta (např. autorizovaného technika)? Konkrétně DPS pro rodinný dům, kterou vypracoval autorizovaný technik pro pozemní stavby, vypracoval autorizovaný inženýr pro pozemní stavby statiku, PBŘ a "profese". Je toto vůbec možné? Na jednu stranu si říkám proč ne, na druhou stranu inženýr není oním hlavním projektantem a tuším, že by to měli zpracovávat autorizované osoby v příslušném oboru nebo specializace (statika, požární bezpečnost, technika prostředí) GA 15.5.2018 11:25:501116.5.2018 14:18:46
Stavebník požádal o povolení rodinného domu. Protože ale nemá vybudovanou přístupovou cestu (délky cca 50 m), chce ji vybudovat na vlastní náklady, vč.jejího povolení a kolaudace, se souhlasem obce. Já jsem řízení přerušil do doby doložení plánovací smlouvy - § 88 st.z.. Obec nechce tuto smlouvu uzavřít, a říká, že stačí když obec dala souhlas s vybudováním komunikace. Mám požadovat předložení této smlouvy.?Děkuji. RARY 10.5.2018 6:46:265916.5.2018 15:14:57
Kolegové prosím o pomoc, v § 96 odst. 4 SZ je uvedeno kam se posílá společný územní souhlas a souhlas s provedením stavebního záměru. Místně příslušnému Obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, se opatření s dokumentací nebude zasílat. Děkuji popř. info jak to děláte ostatní. D.O. 2.5.2018 13:50:3954.5.2018 14:43:54
Vlastník pozemku pod stavbou bude žádat o dělení tohoto pozemku (ne stavby). Chci se zaptat, zda k tomu musí doložit souhlas spoluvlastníků stavby, která je na rozdělovaném pozemku.? Vlastník stavby není totožný s vlastníkem pozemku.Děkuji. 25.4.2018 13:26:16726.4.2018 9:35:18
Dobrý den, mám žádost o stavební povolení, stavební úpravy stávajícího bytového domu spojené se změnou v užívání a to z nebytových prostorů v 1. NP na tři bytové jednotky. Mám chtít PENB nebo ne k této změně dokončené stavby? Zastavěná plocha stavby 300m2, celkem má tři nadzemní podlaží. Díky. 25.4.2018 12:15:243714.11.2018 10:50:29
Od roku 2016 vedu řízení o dodatečném povolení zpevněné betonové plochy, která bude sloužit místní firmě pro odstavení cca 30 kamionů. Řízení mám přerušeno do doby doložení dokladů - souhlasu RWE se stavbou (nyní nesouhlasí), a ten souhlas ale stavebník obdrží až provede a na vlastní náklady a na základě předchozí dohody s RWE přeložku plynovodu, který je v místě zpevněné plochy, (územní rozhodnutí+kolaudační souhlas). Dále ze závazného stanoviska orgánu územního plánování je zřejmé, že záměr zpevněné plochy není v souladu s územním plánem (orná půda,ZPF,mimo zastavěné území,nezastavitelné plochy), a proto stavebník tak nyní žádá o změnu územního plánu. Chci se zeptat, zda mám zakázat užívání stavby této zpevněné plochy, i když nebyla dosud povolena, a nebo mám nařídit odstranění stavby.? Zaplatili už slušnou pokutu, za to to, že stavbu dělali bez povolení.Děkuji. 19.4.2018 13:41:05320.4.2018 10:28:49
mám dotaz ohledně dodatečného povolení. Pokud je stavba prováděna v rozporu s povolením (ohlášením) např. v RD je provedeno obytné podkroví, kde byla povolena půda, tak povoluji dodatečně celou stavbu RD nebo jen ty odlišnosti (třeba jen to podkroví)? Osobně jsem si myslel, že celou stavbu znovu. Je to někde řešeno ? Václav 19.4.2018 9:06:58220.4.2018 10:30:14
Kolegové, máte někdo zkušenost s uzavřením ubytovny stav. úřadem? Jde o "obchod s chudobou". Obdrželi jsme od KHS podnět, že tam zjistili závady (není teplá voda, protože je odpojená elektřina) neodtékají umývadla nebo sprchy. Telefonicky mi KHS sdělila, že oni to zavřít nemohou (prý). Žádají o užití § 137 SZ, což asi není špatná cesta (nezbytné úpravy), ale tam nikde nevidím zákaz užívání. V jiném případě v souvislosti s plísněnmi po prasklé vodě jsem pátral v SZ po zmocnění budovu zakázat užívat, jsem objevil pouze, možnost zakázání užívání, je-li užívána v rozporu s kolaudací. Navíc tady s tím provozovatel-obec- neměl problém. SP 18.4.2018 14:40:141120.4.2018 11:08:22
Dobrý den všem, potřebovala bych poradit. Máme rozestavěnou stavbu cca od roku 1989.Stavba je opuštěná a není zapsána jako rozestavěná stavba v katastru nemovitostí, kdy tato povinnost byla v období od 1. 7. 1996 do 31. 12. 2013. Dle vkladu smluv v KN jsme zjistili, že vklad do KN měl provést tehdejší vlastník ...., což neučinil. Dále tuto povinnost měla provést právně navazující, což také neučinila. Dle právního názoru právníka, v předmětné smlouvě nebyla nemovitost rozestavěná stavba vůbec zahrnuta. Předmětná rozestavěná stavba zůstala v majetku právnické osoby „v likvidaci“, která zanikla dne 13. 1. 2017. Stavební úřad se snažil najít správce konkurzní podstaty, aby vysvětlil předmět smlouvy a dalo se zjistit vlastnictví rozestavěné stavby. Bohužel jsme dohledali, že jeho funkce jako insolvenčního správce zanikla dne 31. 12. 2009. Stavební úřad má informace od současného vlastníka pozemku právnické osoby a Okresního soudu do roku 2014, že se vede řízení o určení vlastnického práva a vydání a vyklizení nemovitosti, které není dosud skončeno. V roce 2015 nám sdělil současný vlastník pozemku, že není vlastníkem rozestavěné stavby, ale pravidelně uklízí a seče své pozemky okolo rozestavěné stavby. Dále nám bylo sděleno v roce 2017 Okresním soudem, že rozhoduje o určení vlastnického práva k pozemkům. Nerozhoduje však o určení vlastnického práva k zmíněné rozestavěné stavbě na uvedených pozemcích se nacházející. Z vlastního šetření tudíž vyplývá, že není vlastník rozestavěné stavby znám. Máte někdo zkušenost, jak zjistit vlastnictví. Dle právníka nemůže ani obec ani SÚ podat podnět o určení vlastnického práva. ÚZSVM to také nechce převzít a zjišťovat, kdo je vlastník předmětné stavby. Potřebujeme jako úřad vydat nařízení o zabezpečení stavby, ale komu!!!!! Děkuji LM 17.4.2018 12:49:411220.4.2018 13:45:39
Společné oznámení záměru - vážení kolegové a kolegyně jaký vybíráte poplatek u společného oznámení záměru - polovinu všech poplatků tzn. 1/2 za územní souhlas a 1/2 ohlášení? D.O. 9.4.2018 7:23:255620.4.2018 13:36:08
Dobrý den, je stávající stavba, nově navržena její přestavba na 3 byty, zastavěná plocha stavby je 200m2, mám chtít penb? Díky za radu. 4.4.2018 8:10:04409.4.2018 18:34:42
kolegové prosím pomoooooc. v roce 2017 jsme byli na místním úřadě pro informaci, zda můžeme koupit pozemek, zbourat starý dům a postavit si nový dále od linie uliční zástavby. tj. klasická ulice, nový dům postavený v zahradě a abychom dodržely nějakou linii, tak jsme chtěli postavit v linii např. zděný plot s garáží, nebo domek se sedlovou střechou (garáž a 2 mistnosti) a to nám bylo povoleno. že to tak půjde udělat. pozemek jsem koupili, odstraňujeme stavbu a ejhle - podle nového zákona, dává povolení nadřízený okresní úrad a ten to nechce povolit. Jde to nějak vymyslet ??? To jsme koupili pozemek s nějakou vizíí a teď je po ní ??? Bylo mi řečeno - co si schvalovalyměsta do konce roku 2017 je jedna věc - to bylo na jejich uvážení a co je od 2018, tak rozhodujeme tady a přes to vlak nejede. A to vím o více lidí, co mají již hotové projekty a mohou to hodit do koše a sny se jen rozpráší.....fakt s tím nejde nic dělat. M. 28.3.2018 20:44:23123.4.2018 9:33:18
Poprvé dokončuji společné řízení ÚR + SP po novele, podle § 94j (zatím jsme jen "dojížděli" řízení zahájená 2017, na samém konci prosince se nám tu nahrnulo hafo žádostí, některé třeba úplně bez podkladů, hlavně aby bylo podáno před 1.1.). Jestli jsem to správně pochopil, tak podle § 94p budu mít jen jeden výrok, ne jako předtím výrok o umístění + výrok o povolení stavby, celé se to bude jmenovat "společné povolení", podmínky budou taky v jedné kupě. Neexistuje návaznost na vyhlášku 503/06, resp. § 13a vyhlášky nelze použít, protože tam se stále píše o dvou výrocích. Takže náležitosti společného povolení vlastně určuje pouze § 94p SZ (přestože v odst. 7 se uvádí "obsahové náležitosti společného povolení stanoví prováděcí právní předpis). Vyhláška nepasuje na zákon, ale nikdo ji nezrušil, stále platí. To je bordel. Tak jak to rozhodnutí má vlastně vypadat. Máte nějakou zkušenost? KL 21.3.2018 8:44:531623.3.2018 9:13:49
Jak povolit opěrnou zeď výšky 3,5m, na pozemku stavebníka, není na hranici s veřejným prostranstvím. Nepovolujeme? Díky. 19.3.2018 11:32:26519.3.2018 15:57:08
Nerozumím tomu, proč se podle § 106 odst.1) nevydává souhlas s ohlášením udržovacích prací § 104 odst.1 písm.j), ale k ostatním záměrům v § 104 ano. Určitě se nic nestane, kdaž souhlas budu vydávat, stavebník jej požaduje. RARY 16.3.2018 7:54:081420.3.2018 16:08:46
Jak posuzujete stavby, které využívají obnovitelné zdroje energie? Myslím tím fotovoltaiku (ne na střeše domů), malé vodní elektrárny a větrné elektrárny.. Jako technickou infrastrukturu nebo jako výrobny elektřiny? Už podle názvu se řešení nabízí, ale existují k tomu nějaké výklady? Děkuji TF 14.3.2018 9:52:320
Mám na stole žádost o stavební povolení pro navrhované stavební úpravy RD. Dokumentace však obsahuje i výkresy stávajícího stavu, které neodpovídají tomu, co bylo před 5ti lety zkolaudováno (předpokládám, že byly provedeny stavební úpravy bez řádného povolení). Nová dokumentace zachycuje pouze stávající (nepovolený) stav a stav navrhovaný (ten se týká pouze podkroví domu a nikoliv 1. NP, které neodpovídá kolaudovanému stavu). Jak s žádostí o stavební povolení nyní naložit, aby to bylo právně správně? Základ je ověřit tuto skutečnost na podkladě kontrolní prohlídky a pokud to tak opravdu bude, co dál? Je možné se žádostí vůbec dále zabývat (pokud předmětem žádosti není dotčeno změněné 1. NP; ve finále by se ověřovali stavební výkresy domu s nepovoleným stavem, což nepovažuji za správné)? Lze řízení zastavit proto, že by se stala žádost zjevně bezpředmětná (nemohu přeci povolit něco, co již je realizováno; zde je však háček v tom, že to co se navrhuje, realizováno ještě nebylo a bylo realizováno něco, co se tváří jako stávající jakoby legální stav)? Děkuji za jakýkoliv námět, radu. GA 13.3.2018 20:45:15314.3.2018 9:52:21
rozestavěná jednotka - právní vada prosím o radu, je možné nějakým způsobem zkolaudovat rozestavěnou bytovou jednotku z r. 2009, která nebyla zkolaudovaná z důvodu rozporu se stavební dokumentací? Alena 10.3.2018 15:44:49414.3.2018 8:18:59
Kolegové, pokud nařizuji neodkladné odstranění stavby dle § 135/3 SZ prostřednictvím stavebního podnikatele. Stavba hrozí zřícením a vlastník stavby je celostátně stíhaný. Mohu v rozhodnutí uložit povinnost uhradit: - náklady řízení podle § 79 odst. 5 správního řádu (500/2004 Sb.) - 1000,- Kč-; - správní poplatek za místní šetření (kontrolní prohlídka) podle položky 20 a), poznámka č. 3 zákona o správních poplatcích (634/2004 Sb.) - 500,- Kč; - náklady za expertní součinnost podle § 174 odst. 2 stavebního zákona: • vypracování stavebně-technického posouzení objektu stavebním inženýrem; • vypracování statického posouzení včetně mykologického posouzení dřevěných konstrukcí stavby statikem; • vypracování znaleckého posudku znaleckým ústavem - revize statického posudku (NPÚ totiž statický posudek napadlo a vyhotovilo si svůj s tím, že není potřeba stavbu odstraňovat); • vypracování dokumentace postupu prací Celkem to dělá cca 115.000,- Vlastník stavby se určitě neobjeví a obec bude vymáhat pohledávku exekučně. Jde mi spíš o to, zda mám nárok po něm chtít zejména ty náklady na expertní součinnost. Dále budu platit koordinátora bezpečnosti práce, který zpracuje plán BP + samotná realizace bouracích prací. Dále mám dotaz, zda máte zkušenosti nebo příp. vzor nějakého rozhodnutí, kdy dotčený orgán památkové péče s neodkladným odstraněním stavby nesouhlasil a přesto stavební úřad rozhodnutí vydal? Děkuji. MB 7.3.2018 9:32:011110.5.2018 8:25:57
Považovali byste sochu s podstavcem za stavbu? 6.3.2018 14:45:531314.3.2018 9:08:09
Kolegové, nemáte někdo zkušenosti s opakovaným stavebním povolením dle § 129 odst. 1 e) s vazbou na odst. 5 SZ? Mám to dělat, nedělal jsem to, a když čtu dokola odst. 5) není mi to úplně jasné. Už to 1 e) se mi bije s tím odst. 5, ale to není podstatné. Nechápu z toho odst. 5), kdy a čím je zahájeno opakované řízení a ani, zdali je to řízení o žádosti (asi ano) nebo ex offo. P.Š. 5.3.2018 8:41:051021.3.2018 7:32:08
Povolení stavby RD. Máme zpracovanou PD na stavbu RD. včetně zasmluvněného dodavatele stavby. Je vydáno rozhodnutí o umístění stavby (zkušební vrt byl již proveden). Stavební úřad nám oznámil, ze stavbu povolí až po stavebním povolení na studnu a má na to právo?. Po podání žádosti na stavbu studny (v dostatečném předstihu 3 měsíců) Vodoprávní úřad prohlásil, že ho nějaké zákonné lhůty (max. 3 měsíce při složitějších stavbách)nezajímají, že nemá lidi a proto si pěkně počkáme. Nemáme tedy raději zahájit stavbu a potom požádat o dodatečné povolení stavby? Možná by to vyšlo levněni než sankce za strany dodavatele. Ps. Jak je to pak s vymahatelnosti práva? Jakou náhradu můžeme uplatnit na vodoprávním úřadě za nedodržení úředního postupu? Děkuji za odpověď. P.T. 28.2.2018 15:39:19135.3.2018 10:39:40
Kolegové, jakým způsobem povolíte prodloužení lhůty k odstranění nepovolené stavby? 26.2.2018 15:12:2435.3.2018 8:30:05
Pomóóóc... společnost nepřebírající poštu a nyní ofic. v likvidaci, soudem byl jako likvidátor jmenována fyz. osoba, což je vlastně poslední jednatel společnosti. Jím vlastněná nemovitost, bývalý společenský dům, je v žalostném stavu a cihly z něj opadávají i na přilehlý chodník vedoucí mj. i ke škole a aut. zastávce. Prosím zkušenější kolegy o nápovědu, komu adresovat případná rozhodnutí a co si s tím NEJLÉPE počít. Jako jednatel byl zapsán a není vymazán a pak je navíc zapsán cca o 18 měsíců později i jako likvidátor. Děkuji. 19.2.2018 16:31:09421.2.2018 7:27:59
Kolegové, jak řešíte přesahy střech staveb na sousední pozemek? My ten pozemek, nad kterém to je, máme za pozemek stavby a tak ho vymezujeme i v povolení, a neřešíme výjimku, páč zákon má přednost před vyhláškou. Vím, že kolegové z jiných SÚ, sousedům pozemek nevymezují jako pozemek stavby a výjimky řeší. Ale zase, co vím, tak to dělají rozdílně např. u klasické řadové zástavby starých domů, kde ty dom jsou na hranici a všechny přesahují, tam výjimky při změně stavby, nevím proč, neřeší; v zahradách ano. To mi rozum nebere. Je to jaké si divné, nevím, co tím stvořitelé mysleli, když chci postavit stavbu z části u souseda, tak s jeho souhlasem mohu a není to přesah stavby, když k němu chci střechu a mám souhlas , tak to mám řešit jinak. Nevím, děláme to prostě tak, jak jsem uvedl. Co vy na to? P. 14.2.2018 11:03:031923.2.2018 7:55:28
Když zahajujeme řízení o odstranění nepovolených staveb, děláváme to v jednom řízení, i když těch staveb je více, klasika bazény, kůlny, přístřešky u RD. Podle mne bych měl zahájit na každou stavbu samostatné řízení s tím, že podle vývoje ta řízení případně sloučím. Problém totiž nastává u toho jednoho řízení, když některá povolit jde a některé ne. Ale to co mám za správné je zase hrozné papírování:). Děláte to asi taky dohromady, viďte (i když to je podle mne chybné)? P. 14.2.2018 10:52:43114.2.2018 12:25:21
Musím tady přiznat: Fakt se mi líbí ty nové "kolaudace". Dnes jsem dostal 4 ohlášení o dokončení stavby. Přístavby a nástavby. Stavebníci mi dali geometráky, podepsali prohlášení, já to hned zapsal do RUIANU a je vymalováno! Dříve bych to složitě objížděl, prohlížel a teď - v pohodě ! b 12.2.2018 14:15:09513.2.2018 7:24:46
Je podnikající fyzická osoba v zemědělství. Byla územním řízením a stavebním povolením v roce 2017 povolena stavba přístřešku na zemědělské stroje výhradně ve vlastnictví podnikající osoby ( ne pro veřejnost a ne pro třetí osoby) . Dotaz - bude se tato stavba po novele (2018) stavebního zákona kolaudovat? Váš názor - děkuji. Jenky 12.2.2018 8:21:54912.2.2018 17:22:05
Stavebník zjistil, že nemá kolaudaci na garáž, na kterou bylo vydáno stavební povolení v roce 1977. Nyní podal návrh na kolaudaci. Jakým způsobem s tím naložit - kolaudace po 40 ti letech.! RARY 8.2.2018 9:34:5758.2.2018 13:36:23
Dobrý den, musím se připojit na veřejnou kanalizaci která je vzdálená 170m od pozemku? Nebo mohu případně vybudovat čističku pro rodinný dům? Děkuji MV 7.2.2018 5:02:4337.2.2018 11:41:17
Je možné prosím zdopovědět otázku - kolikrát může stavební úřad prodloužit lhůtu požadovanou stavebníkem na doložení chybějících dokladů a dokumentace k podané žádosti o dodatečné povolení. Je to pouze na posouzení stavebního úřadu.? RARY 1.2.2018 13:24:161019.5.2019 19:47:55
§ 96a odst. 5 SZ společný územní souhlas a ohlášení. Dotaz - Lze se na usnesení o provedení územního a stavební řízení odvolat ? V tomto § neni napsáno, že se nelze odvolat. Jenky 31.1.2018 10:32:35117.2.2018 10:53:51
Jak postupujete při ohlášení odstranění stavby, na které ale víte, že je bod geodetický nivelační bod (pokud je špatně terminologie tak se omlouvám, nejsem geodet) - prostě takový ten bod jehož "poškození se trestá"? calamity-jane 30.1.2018 12:41:18175.2.2018 7:13:25
Hezky den, rada bych se zeptala na vas nazor. Pri stavbe RD na byla provedena zmena bez povoleni, takze KP, rizeni o odstraneni a zadost o DP. Jedna se o zmenu vytapeni na TC, ktere sousedovi stavebnika prijde hlucne a obtezujici (namitky - § 1013). Stavebnik dodal autorizovane mereni a souhlasne zavazne stanovisko KHS. DP zamitnuto na zaklade § 1013 zák. č. 89/2012 Sb. KU zamitnuti potvrdil. Nasleduje opakovana zadost o DP nyni s jeste nerealizovanym odhlucnenim dle materialu dodavatele na uroven ~20dB. Soused stejne namitky. Snizeni hlucnosti neoveritelne, jen materialy vyrobce. Je to k povoleni? Dekuji J.D. 26.1.2018 11:52:10530.1.2018 11:31:08
Jak se postupuje ve stavebním řízení, když v územním byly opomenuty některé pozemky? Ladislva Zvolská 25.1.2018 16:36:12188.2.2018 12:26:05
Jak se stavíte k 501/2006, konkrétně §25/5, odstupy staveb od společných pozemků? Dodržujete striktně? 23.1.2018 12:23:4631.2.2018 15:31:15
Kolegové, není to nic nového, ale jak nakládáte se souhlasy vlastníků pozemku stavby, který je podmíněn nějakým požadavkem? Klasika, stavebník staví stavbu nebo část na cizím pozemku, nyní postačí ke všemu souhlas, ale vlastník pozemku si souhlas něčím podmiňuje. Trváte na bezpodmínečném souhlasu nebo to berete tak, že splnění té podmínky je jen mezi nimi. Viděl jsem, že tu podmínku dávají SÚ i do podmínek ÚR, ale to je blbost. P.Š. 23.1.2018 7:30:09147.2.2018 13:14:46
Ahoj. Lze na základě žádosti o vydání společného územního rozh. a stav. povolení podanou v loňském roce, na dvě na sobě nezávislé stavby (jedna je výrobek nevyžadující SP, druhá je přístavba, vyžadující ÚR + SP), vést společné řízení? Obě stavby jsou na jednom pozemku, ale žádná nepodmiňuje tu druhou, z povahy věci se jedná o samostatné stavby. Díky za radu. mel 22.1.2018 16:04:180
Kolegové díky radu. Mám žádost o dodatečné povolení stavby manželé novákovi. Zahájím z úřední povinnosti řízení o odstranění stavby proti manželům novákovým. Vedu řízení o os pod jednou spis. značkou. Ukládáte potom v řízení o odstranění stavby uhradit náklady řízení 1000,-Kč oběma, nebo jen jednomu nebo jak to kdo dělá? Díky. 17.1.2018 14:19:29419.1.2018 7:16:00
Kolegové, mám povolovat vnitropodnikovou čerpací stanici PHM (územní rozhodnutí a stavební povolení), ale nevím do kterého § mám stavbu zařadit. Je taky mj. vyžadováno oznámení podlimitního záměru z.č.100/2001 Sb., a povolení k umístění zdroje znečištění, a souhlas vodoprávního úřadu - § 17 vodního zákona.? Omlouvám se, ale ještě jsem toto nepovoloval. Děkuji za jakoukoliv reakci. 17.1.2018 13:07:22230.1.2018 13:33:24
Chtěl bych poprosit o radu. Na stavební úřad za mnou přišli architekt, projektant PBŘ a statik. Navrhují rekonstrukci stavby, ve které budou provádět i nějaké zesílení nosných částí stavby. Jedná se však o nějaký nový postup, který normy neznají. Všichni tři nemají problém orazit dokumentaci svým autorizačním razítkem, protože se prý tato technologie již použila několikrát v Holandsku apod… ale v ČR se toto zatím nikde nepoužilo. Podle výpočtů statika a projektanta PBŘ je vše v pořádku. Problém však mají se závazným stanoviskem hasičského záchranného sboru, které je nesouhlasné a chtěli by se proti tomuto stanovisku odvolat, ale protože se jedná o závazné stanovisko, tak nemohou. Můžu jako stavební úřad zahájit stavební řízení s nesouhlasným stanoviskem HZS, tak aby dostal stavebník možnost se proti němu odvolat? Ptám s proto, protože co když se neodvolají, tak by asi rozhodnutí nabylo právní moci s nesouhlasným stanoviskem. Mají vůbec nějakou šanci, když si úředník na dotčeném orgánu postaví hlavu a nechce komunikovat? XML 15.1.2018 10:35:031417.1.2018 8:09:01
Kolegové, poraďte. Stavebník požádal o stavební povolení na přeložku vodního toku, která se má realizovat v rámci výstavby silničního obchvatu města. Dle § 184a stavebního zákona se souhlas vlastníka pozemku nedokládá, je-li pro získání práv k pozemku pro požadovaný stavební záměr stanoven účel vyvlastnění zákonem. Mezi účely vyvlastnění dle § 170 SZ patří veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury (je-li vymezena v územně plánovací dokumentaci). Chápu správně, že stavebník tedy nemusí doložit souhlas vlastníka pozemku? Díky Milos 10.1.2018 13:37:23610.1.2018 15:47:09
Jakou dokumentaci pro zabezpečovací práce-statické zajištění? Vlastník má stavbu v havarijním stavu a je ochotný si požádat (nebudeme nařizovat) o statické zajištění spočívající v umístění ocel táhel a dřev. rozpor. Co budu vydávat SP ? Dokumentaci jako k ST. řízení ? Díky Václav 10.1.2018 11:15:46818.1.2018 13:12:28
Kolegové, dotaz. Stavebník rovnou podal žádost o společné ÚR a SP na stavbu rodinného domu, nechce složitě kroužit a doprošovat se souhlasu sousedů. Formuláře 503 asi pořád ještě platí (?) Můžeme nyní vůbec vést společné řízení v této věci? JR 10.1.2018 10:13:201010.1.2018 13:11:08
RD 150 m2. Doložená závazná stanoviska od dotčených orgánú s podmínkami , povolit na ohlášení ( a co spodmínkami ?) , nebo překlopit do stavebního řízení. Jak postupovat již podle novely, když od ministerstva bylo řečeno, že vše bude na ohlášení . Děkuji Jenky 8.1.2018 14:42:05815.1.2018 14:42:55
Prosím o radu ohledně příslušnosti. Povolila jsem v r. 2017 společným rozhodnutím o umístění a provedení stavby skladovací halu ve výrobním areálu jako pověřený obecní úřad. Stavebník nyní zahájil a sdělil, že by chtěl změnit budoucí využití stavby jako lakovna. Tato změna by vyžadovala stavební úpravy o doplnění přípojek a vybudování příček. Šlo by tedy o změnu stavby před jejím dokončením podle § 118 s využitím odst. 2 ve spojení s povolením změny územního rozhodnutí podle § 81 SZ. Technologie lakovny o 800m2 (II kategorie, bod 4.2 zákona 100/2001 Sb.) bude vyžadovat zjišťovací řízení podle § 7. Pokud si stavebník zvolí možnost požádat o všechna povolení u jednoho úřadu, bude příslušná obec s rozšířenou působností? Znamenalo by to, že bych jim musela předat spis a prováděli by i kolaudaci? Děkuji. MB 8.1.2018 14:22:571530.1.2018 13:09:41
Kolegové, už je to tady. Vloni jsme dodatečně povolili RD (původně povolen sklad), teď přišli (konečně včas), že chtějí zkolaudovat, protože se potřebují přestěhovat.....no a co teď. hp 3.1.2018 13:36:26184.1.2018 12:55:19
Veřejnoprávní smlouva může nahradit podle § 78a rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území. Dále může veřejnoprávní smlouva nahradit podle § 116 stavební povolení. Může veřejnoprávní smlouva nahradit též společné územní a stavební řízení vydané podle § 94j? XML 3.1.2018 12:01:521710.1.2018 8:43:17
Stávající stavbu chce vlastník přestavět na penzion pro asi 40 ubytovaných, musí mít bezbarierový vstup i pokoj? Pokoje pro ubytování budou v patře a musel by nově umístit výtah. pp 3.1.2018 10:51:3935.3.2018 22:11:43
Dobrý den, při povolování nové stavby rodinného domu mám námitku od souseda k zastínění jeho zahrady u jeho sousedního rodinného domu. Nový RD bude vzdálen od souseda dle PD 8m. Dle mě neřešit, popř. by se řešilo jen zastínění té samotné stavby RD nikoliv zahrady. Díky za názor. 12.12.2017 7:34:481414.12.2017 7:21:19
dobrý den,je možné pohlížet na stavbu krytého stání pro 2 os.auta ( lze považovat za garáž ??) jako na doplňkovou stavbu ke stavbě hlavní,která se bude nacházet na stavební parcele po zdemolovaném domu. Tato st. parcela navazuje na předzahrádku a příjezdovu cestou k budově rodinného domu, tyto jsou ovšem označeny jinými parcelními čísly než stavba hlavní, nicméně s ní tvoří jeden celek. Z prostorových důvodů nelze vytvořit parkovací stání na pozemku rodinného domu. děkuji za vaše stanoviska Bara 2.12.2017 8:55:2613.12.2017 23:41:00
Prosím o Váš názor - výměna oken bez zásahu do nosných konstrukcí, ale s vertikálním zvětšením. Překlad zůstává stejný, místo trojdílných jsou dvojdílné. Jedná se o změnu vzhledu stavby ? Je možné takovou výměnu provést na ohlášku ? Pavel Ševčík 1.12.2017 12:47:0071.12.2017 14:25:05
Vážení, máte zkušenosti s povolením Lanového centra a soulad vyhlášky č. 398/2009 Sb. Stavebník v TZ napsal, že Lanové centrum není navrhováno s bezbariérovým přístupem. Umístění je na stavbě, takže se musí po schodišti. Jak moc byste se tím zabývali? Díky za názory. LM 29.11.2017 11:02:011417.10.2018 16:53:27
Stavebník podal žádost o územní souhlas + ohlášení na rodinný dům, vše OK, jen jeden ze sousedů ke svému souhlasu na situačním výkresu připojil větu, že souhlasí, ale s podmínkou, že stavebník opraví jeho stávající plot na hranici mezi nimi. Je to souhlas, nebo není? Kolega má názor, že souhlas s podmínkou (i když úplně nesouvisející se stavbou RD) není ten správný souhlas, a překlopil by do řízení. Já ne.15.11.2017 8:58:393624.11.2017 10:03:12
Dobrý den, prosím o Váš názor. Odstranění stavby podle §128 souhlasem. Podle vyhlášky 503/2006 §18o souhlas obsahuje lhůtu pro odstranění stavby. Tuto lhůtu žadatel prošvihl, ale odstranit i nadále chce. Jak byste postupovali? Je možnost, že souhlas nemá platnost vymezenu zákonem a určená lhůta k odstranění v právu odstranit stavbu je pořádková bez dalších právních účinků? Nebo byste vydávali souhlas nově se všemi stanovisky, prostě jako novou žádost? Děkuji za názor. Paja 13.11.2017 13:02:521115.11.2017 8:32:20
Dobrý den, prosím o názor k následujícímu dotazu: v roce 1962 byl zkolaudován kravín pro 94 krav na soukr. pozemku. V r.2006 byl vydán souhlas se změnou užívání kravína na sklad materiálu a krmiva pro skot bez stavebních změn. V roce 2007 došlo k prodeji části pozemku pod stavbou jiné soukromé osobě. V roce 2017 vydal SÚ souhlas se změnou užívání skladu na stavbu pro ustájení 50 telat opět bez stavebních změn. Při těchto změnách užívání SÚ nikdy nejednal s vlastníky pozemku pod stavbou, ti noví dnes ale namítají, že jsou třetí osobou dle § 127 odst.2 SZ a požadují zrušení souhlasu a projednání změny v řízení. Změna užívání stavby se jich ovšem nedotkne, a nadto uvedená stavba je součástí havarijního plánu areálu ZD. Dotaz: jsou vlastníci pozemku třetí osobou dle § 127/2 SZ? Ivana 10.11.2017 11:59:00914.11.2017 9:05:37
Kolegové, setkali jste se s požadavkem na zapsání rozestavěné stavby na LV v současné době? Jde o to, že stavební firma si požadala o povolení RD a nyní je hodlá dokončit podle požadvků konkrétních zájemců ( linka, vana, spr.kout, mísa WC, obklady, zárubně, dveře). Je to celkem běžná praxe (klientské změny). Jak lze dostat nedokončený RD na LV, aby zhotovitel mohl uzařít kupní smlouvu s konkrétním zájemcem ? Divím se, kdyby to byl u nás první případ. SP 9.11.2017 14:53:53310.11.2017 10:46:56
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak řešíte odstranění stavby (jedná se o zemědělskou stavbu do 300 m2), která obsahuje azbest? musí být povolení či postačí souhlas za podmínky §128 odst. 5? A dále jak řešíte výměnu krytiny, když původní krytina je z eternitu? Předem děkuji za rady 1.11.2017 9:39:05133.11.2017 11:13:28
Vážení kolegové, prosím o názor. Zabývám se otázkou, zda je možné umístit doplňkové stavby ke stavbě hlavní - RD (garáž větší než 25m2, kotec pro psa, sklad nářadí) na pozemku pro bydlení v RD (dle ÚP) za situace, kdy na tom pozemku stavba hlavní není umístěna (pozemek je prázdný). RD, ke kterému by tyto doplňkové stavby měly náležet, stojí na pozemku ob jeden pozemek dále. Z vyhlášky č. 501/2006 ust. § 21 odst. 4) plyne, že pozemek se stává pozemkem stavby pro bydlení, je-li na něm tato umístěna. V případě, že by pozemky přímo sousedily, problém bych neviděl. Děkuji za názory. JJ 27.10.2017 11:07:27252.11.2017 8:17:28
Vážení, prosím o radu. Byla zahájena stavba, stavební činnost probíhá cca 1 rok. Během této doby skončila platnost vyjáření správce sítě. Je nutné žádat správce sítě o prodloužení plastnosti vyjádření? Máme za to, že vyjádření musí být platné v době zahájení stavby a následně není třeba řešit termín jeho platnosti. Díky Jaroslav 25.10.2017 16:41:3046.11.2017 16:32:27
Dobrý den, zkolaudovali byste novou stavbu administrativní budovy, když v celém jednom patře není výška zárubní 197cm, ale 192cm? Je to závada bránící bezpečnému užívání stavby? Díky za radu. 20.10.2017 12:33:23112.11.2017 12:16:02
Jak mám povolit kůly s elektrickým ohradníkem pro pasení koní? 18.10.2017 15:01:4696.11.2017 16:35:36
Dobrý den, jak povolujete tepelné čerpadlo vzduch/vzduch jako zdroj vytápění stávajícího RD? Územní souhlas se stanoviskem khs? 18.10.2017 11:17:03153.1.2018 10:13:25
Dobrý den kolegové, podle jakého předpisu stanovit využití stavby, případ spojená hala výrobní + sklad, je potřeba kvůli pbř stanovit co je víc, stanovujeme něco takového popř. podle čeho??? Díky. 17.10.2017 14:36:48118.10.2017 15:38:08
Dobrý den, prosím vás o názor, v textové části ÚP ...BV-individuální rodinné domy venkovského charakteru, pustili byste tam řadové domky? Děkuji za názory 16.10.2017 15:25:311019.10.2017 9:16:43
Prosím poměrně jednoduchá otázka. Žádost o územní souhlas a závazné stanovisko dotčeného orgánu s podmínkami. Podmínky píšete do územního souhlasu nebo překlápíte do územního řízení? A adekvátně to samé k ohlášení. 12.10.2017 8:22:3396.11.2017 16:42:25
Řadové domy, jak povolit? A co 501/06, vzájemné odstupy staveb? 11.10.2017 14:31:10411.10.2017 16:47:06
potřeboval bych zkonzultovat následující případ. Máme bytový dům, který je ve vlastnictví města. Pozemek pod tímto domem (stavební parcela) je ale ve spoluvlastnictví - město 3/4 a 1/4 jiný spoluvlastník. Stejně tak je to s okolním pozemkem. Vlastník objektu má záměr změny v užívání v části objektu bez zásahu do nos. konstrukcí (místo některých bytů budou provozovny a kancelář) a zateplení objektu. S ohledem na požární výšku objektu to celé bude na stavební povolení. Problém je v tom, že ten 1/4 spoluvlastník nespolupracuje a dá se očekávat, že bude dělat problémy. Domnívám se, že bych měl požadovat předložení smlouvy o právu provedení stavby mezi stavebníkem a 1/4 vlastníkem podle § 110 odst. 2 SZ. Je někdo jiného názoru? Šlo by od toho upustit na základě nového OZ ? Jelimán 5.10.2017 15:07:27311.10.2017 9:34:02
Vyšší nadezdívka v podkroví - povolit? E. 14.9.2017 7:23:081214.9.2017 15:01:34
Drazí kolegové - na osazení 2 střešních oken (stavební úprava bez změny v užívání, pouze se mění vzhled) mám vyžadovat ohlášení stavby a nebo podání žádosti o stavební povolení.? 12.9.2017 11:32:28413.9.2017 10:03:58
Nařízení odstranění terénních úprav...kdo může zpracovat technologický postup prací a jak postupovat, když stavebník odstraní terénní úpravy a technologický postup prací nedoloží? 12.9.2017 9:11:22914.9.2017 8:16:19
Kolegové, povolení výjimky lze udělit pouze se souhlasem dotčeného orgánu. U výjimek z odstupů se domníváme, že úřad územního plánování není dotčeným orgánem (ten je pouze pro územní řízení). Přistupujete k tomu stejně? Ono je vůbec sporadické, které orgány jsou DO k řízení o výjimce, nenapadá mě žádný, který by to výslovně měl uvedeno ve svém zvláštním právním předpise, možná hygiena by u něčeho býti mohla, ta to má stanoveno obecně bez nějaké možné určitosti. P.Š. 8.9.2017 10:57:4028.9.2017 13:06:05
Dobrý den, požadujete ke sdělení o dělení pozemku vyjádření banky, když má na tomto pozemku zástavu? 8.9.2017 10:07:531011.9.2017 13:10:38
Bylo zahájeno řízení o odstranění nepovolených terénních úprav, stavebník chce uvést do původního stavu, požadovali byste na toto PD? 18.8.2017 8:57:12148.9.2017 13:16:59
Dobrý den kolegové, jak legalizujete změnu v užívání bez souhlasu stavebního úřadu? Lze jen dodatečné povolení stavby??? 14.8.2017 14:22:21234.9.2017 7:25:28
Zdravím kolegové, mám tu dotaz na rybníček – koupací jezírko – přírodní bazén – vetší zahradní jezírko? 2 m od RD. Díra v zemi, nějaké ty fólie, voda. Dle vodoprávky pokud nebude mít přítok, odtok, pak není vodním dílem. Vlastník nasadí ryby, děcka se mu tam budou ráchat. Zastavěná plocha prý do 40 m2. Nabízí se mi bazén dle § 79, terénní úpravy, případně nádrž na vodu (přesahující limity § 103/1 e) 13). Začínáme se u nás po diskuzi přiklánět k bazénu, koneckonců bazén není jen nafukovačka z obchoďáku. Jezírko s karasy bych dal na terénky, ale zde je možnost koupání i přes přítomnost ryb (přírodní bazén). Jak to řešíte jinde? daljak 10.8.2017 13:53:02523.8.2017 8:19:16
Prosím vedu řízení o dodatečném povolení stavby, která k realizaci vyžadovala pouze územní rozhodnutí. Chápu dobře, že v dodatečném povolení i v tomto případě (stavba pouze na územko) přezkoumávám nejen podle § 90 ale i podle 110 až 115 ? A účastníky stanovuji nejen podle § 85 ale i podle § 109 jak je uvedeno v § 129 odst. 2 ???? Václav 3.8.2017 12:14:39710.8.2017 9:24:38
kolegáčci prosím o radu. U ohlášky RD kde od ČEZU stavebníci doložily smlouvu o tom že jich připojí, ale jinak v zájmovém území nemají žádné sítě, chcete od stavebníka podpis v situaci ?? je ČEZ účastníkem řízení?? v situaci je pouze domovní vedení nn do RIS, PD na přípojku si řeší ČEZ. MB 2.8.2017 7:56:5852.8.2017 14:27:26
Dobrý den,chtěla bych se zeptat jak se jinde povolují domovní ČOV, jak postupujete v případě ČOV a dále přečištěné vody do zásaku, jak v případě, že přečištěné vody jdou do jímky a dále na zalévání, jak v případě tříkomorového septiku s pískovým filtrem, a opět z filtru do zásaku a nebo do jímky. Děkuji LK 27.7.2017 8:17:221031.7.2017 14:51:42
Povolujete stavbu RD, když není možnost napojení na komunikaci a přístup lze vyřešit jen věcným břemenem přes cizí pozemek? pp 27.7.2017 8:04:23428.7.2017 9:05:57
Dobrý den. Obec plánuje stavbu sběrného dvoru na pozemku, který je v ÚP vymezen jako plocha občanské vybavenosti a takového využití je nepřípustné. V ÚP je však napsána věta:"Bude sloužit pro zázemí sběrného dvora". Z toho vyvozuji, že na daném pozemku mohou být např. kanceláře, sklad pomůcek, administrativa, ale nikoliv vlastní kontejnery s odpady. V těsném sousedství jsou navíc RD.Děkuji za názory, zkušenosti. Jirka M. 20.7.2017 14:38:24631.7.2017 15:04:24
dobrý den kolegové, prosím poraďte – stavebník chce kolaudovat dokončený rodinný domek (pouze nemá dokončený vjezd), protože obec dosud nedokončila a nezkolaudovala komunikaci není tak příjezd k těmto rodinným domům. Můžu dát souhlas s užíváním rodinného domu, když není vybudována komunikace.? Nebo předčasné užívání § 123 do doby kolaudace komunikace.? Děkuji za odpověď, a přeji hezké léto. 19.7.2017 8:41:241216.8.2017 13:01:39
Prosím, co je to REGULOVANÉ odvádění dešťových vod? 13.7.2017 9:53:18313.7.2017 12:18:37
Dobrý den, jak by se prosím měl úředník stavět k textové části ÚP, kde se v části Zemědělské plochy jako přípustné uvádí: dopravní a technická infrastruktura. Znám již 2 obce, kde to takto má Zemědělská plocha popsané. Ničím podstatným ohledně staveb se tyto plány dvou obcí neliší. Přesto, v jedné mi dovolí bez problémů postavit zemědělské stavby, protože si tak asi pojem "technická infrastruktura" vykládají. V druhé obci mi tvrdí, že na zemědělské ploše nepostavím lautr nic (ani seník, přístřešek pro zvířata, včelín apod.). Že za to nemůžou, že oni ten Územní plán takto nenavrhli. Odkazují se na to, že technická infrastruktura nejsou stavby. Co si o tomto prosím myslíte? Logicky je nesmysl, aby nemohl člověk hospodařit na zemědělské ploše v celé obci. To by snad bylo možná i protiústavní? Děkuji za Vaše názory. Neon 12.7.2017 19:52:531014.7.2017 13:30:15
Vydali jsme rozhodnutí, zaslali účastníkům. Jeden účastník po zaslání rozhodnutí zemřel a doručenka se pak vrátila s tím, že zemřel. Jak počítat NPM? 28.6.2017 13:33:05330.6.2017 8:57:16
Dohadujeme nad charakterem parkoviště. Máme nové zdravotní středisko s dětskými a stomatologickými ordinacemi. Jde o stavbu soukromého investora. Je k němu přístupová komunikace,chodník a parkoviště pro veřejnost. Celý areál střediska s parkovištěm a přístupovou komunikací je oplocen. Na noc se areál uzavírá, přes den slouží samozřejmě veřejnosti a je plně přístupný komukoliv. Jak byste chápali, zda jde o veřejně přístupné parkoviště, chodník a komunikaci nebo o veřejně nepřístupné? My jsme přesvědčeni, že jde o veřejně přístupné stavby, odpůrci tvrdí, že i kdyby se to zavřelo na hodinu, tak je to neveřejné. Podle mne vůbec nejde o bránu, ale o to, že parkoviště musí splňovat parametry veřejného užívání, pokud slouží veřejným uživatelům zdravotního střediska. Paja 28.6.2017 11:32:591030.6.2017 9:05:22
Kolegové, považujete rozdělení jednoho RD na dva RD za změnu v užívání stavby? Nebo z jednoho bytu dojde se zazděním dveří ke vzniku bytů dvou. Týká se to klasiky dělení pozemku a s tím i stavby nad nimi. Nám se to nelíbí, že bychom měli rezignovat téměř na vše, co vyžaduje nová stavba. Takové to dělení v ose "společné" zdi, je podle mne hovadina. Docela se s tím pereme. P.Š. 28.6.2017 8:09:40830.6.2017 8:55:29
Píšete podmínky NIPI do rozhodnutí? 22.6.2017 7:30:03919.7.2019 9:56:30
Jakou požadovat dokumentaci k dodatečnému povolení stavby, která by jinak byla na územní souhlas? Jako k ÚR? 21.6.2017 7:52:022428.6.2017 8:01:58
Kolegové, vlastník si chce na svém pozemku umístit trvale obytný přívěs za auto ( dvě kola, má to značku) a užívat jako zázemí pro využití zahrady. Co s tím pro nás, umísťovat nebo ne ?děkuji akras 13.6.2017 7:05:24713.6.2017 10:46:15
Kolegové lze stavbu pro slepice, kačeny, kozy apod. na pozemku s RD považovat za stavbu "související" s bydlením s aplikovatelností na § 79 odst. 2 SZ? Já mám za to že ne, moji pracovní souputníci zase že ano. jaký je Váš názor. P.Š. 9.6.2017 11:07:16513.6.2017 9:46:16
V roce 2013 bylo vydáno rozhodnutí (a je pravomocné) o nařízení odstranění ,,venkovního krbu+udírna+komín” u hospody, postaveného na hranici pozemku, a tento krb nebyl dosud odstraněn, z důvodu toho, že se změnil již dvakrát vlastník stavby.Prosím poraďte jak mám postupovat, když kouř z nepovoleného krbu vadí sousedovi, a trvá na odstranění krbu. Přechází nařízení o odstranění krbu též na nového vlastníka.? Mám stavebníka vyzvat ke sjednání nápravy.? Děkuji za jakoukoliv radu. 6.6.2017 12:42:2839.6.2017 10:33:35
Zdravím, vydal jsem ÚR na vodovod, vodoprávka SP. Teď mám žádost o změnu st. před dokončením, mění se trasa. Změna ÚR dle § 94 není možná. Dle § 118/2 vyžaduje-li změna změnu ÚR, je možné rozhodnout o změně ve spojeném řízení. Spojené řízení nelze dělat, SP dělali vodaři. Lze si vyložit: JE MOŽNÉ tak, že lze i samostatně, když dle § 118/3 žádost SÚ projedná s účastníky stavebního řízení, na řízení a povolení změny se vztahují přiměřeně ust. o stavebním řízení? Dle § 118/6 lze změnu povolit zápisem do deníku, ovšem jen když se změna nedotýká ÚR. Kdyby bylo vydáno jen ÚR, postupoval bych dle § 118/4 a vydal souhlas s ohlášenou změnou, ale když bylo zvlášť i SP? Přijde mi, že nelze povolit změnu před dok., když se mění umístění stavby a nelze vést spojené řízení. Jak na to, pls? daljak 1.6.2017 13:45:31176.6.2017 8:45:40
Vedu řízení o dodatečném povolení stavby, oznámil jsem zahájení řízení, ale původní vlastník stavbu prodal. Nový vlastník by rád pokračoval v zahájeném řízení. Dá se to nějak zúřadovat? Václav 29.5.2017 17:03:531426.7.2017 12:24:33
mám žádost o stavební úpravy RD, který má společnou zeď se sousedním domem. Právě v této zdi chtějí vybourat dveře (do garáže v sousedním domě. Je to možné povolit? Mohou být provozně propojeny dva různé objekty? 18.5.2017 12:45:251729.5.2017 15:37:18
Dobrý den, potřebujeme zajistit nové územní rozhodnutí, které propadlo v roce 2002. Pro nové ÚR je třeba dodat plánovací smlouvu s obcí, která požaduje asfaltovou komunikaci. Pokud se zavážu vybudovat zpevněnou komunikaci dle zákona pro návrh ÚR, lze takto obec obejít. Může si diktovat obec vlastní podmínky i přes to, že zákon ukládá jen zpevněnou komunikaci, jedná se o pozemek ve vlastnictví obce určený pro výstavbu komunikace. Martina 17.5.2017 9:24:58101.3.2018 14:50:38
Kolegové, máme objekt " internátní škola", již pár let k tomuto účelu nevyužíván. Je tam x pokojů. Nový vlastník chce tento objekt pronajímat na ubytovnu.. Je to užívání v rozporu s kolaudačním rozhodnutím? Poraďte co s tím . Děkuji akras 10.5.2017 15:57:56611.5.2017 12:56:19
při kontrolní prohlídce dokončené stavby (na základě stížnosti obce) bylo zjištěno, že stavbu na základě nájemní smlouvy užívá nájemce v rozporu s kolaudačním rozhodnutím (§133 odst. 2 f). Podle čeho se píše výzva k zjednání nápravy - ukončení užívání, příp. rozhodnutí o zákazu užívání. Podle § 134 nebo § 171? Ale u něj mám poznámku, že se na něj vztahuje zákon o kontrole. Četla jsem názor VOP, kde se uvádí, že ... se domnívá, že není vyloučeno ... užít § 134 i k pozastavení provozu. Jaké máte zkušenosti vy? pp 9.5.2017 15:26:32211.5.2017 9:11:40
Platnost územního rozhodnutí. Za starého stavebního zákona 50/1976 vydal stavební úřad územní rozhodnutí na stavby bytových domů a také mimo jiné, veřejné osvětlení apod. SU následně (zákon č. 183/2006) vydal stavební povolení na veřejné osvětlení, které bylo prodlužováno a je podle našeho názoru platné i když stavba veřejného osvětlení nebyla dosud zahájena. Pozbylo územní rozhodnutí bytových domů platnosti? SU 9.5.2017 11:53:20311.5.2017 9:07:07
Dobrý den, jak povolujete (posuzujete) horkovodní přípojky CZT??? Územní souhlas, stavba dle § 103 odst. 1 písm. e) č. 8?? Kolauduje se?? Díky. 5.5.2017 8:26:1239.5.2017 7:46:28
Dobrý den, vydal jsem stavební povolení v roce 2005 a stanovil termín dokončení. Stavba zahájena. Termín k dokončení ale nesplněn. Provedl jsem kontrolní prohlídku stavby k zjištění stavu stavby. Stavebník opakovaně nepřišel, chci mu vyúčtovat správní poplatek za místní šetření za jednu hodinu 500. Jak ho vyzvat? Výzvou k zaplacení správního poplatku nebo platebním výměrem? Nebo dát pořádkovou pokutu, že opakovaně nepřišel a stěžuje řízení? Díky za radu. 28.4.2017 13:04:42411.5.2017 9:04:10
v budově MŠ budou měnit způsob vytápění, z ak.kamen na teplovodní rozvod s elektrokotlem, tak nevím, co jim na to napasovat ... j 27.4.2017 14:38:11192.5.2017 13:19:08
Dobrý den, mám dotaz. Musí být oplocení na hranici pozemku? M 27.4.2017 7:54:02617.5.2017 10:41:51
Prosím o radu. Mám žádost o vydání stavebního povolení na přeložku vodního toku. Vzhledem k tomu, že žadatel nemá vyřešené pozemky, tak zúžil žádost pouze na polovinu přeložky. Lze vydat stavební povolení pouze na polovinu přeložky? Můj názor je, že ne, protože pokud stavebník nedořeší pozemky na druhé části přeložky, tak stavba nebude schopna nikdy užívání. Nevíte o jaký § bych se mohl opřít? Děkuji za názory Pepa 24.4.2017 12:24:1479.5.2017 11:18:03
V ÚP je pozemek určený pro stavbu RD, k němu v ÚP je namalovaná stávající komunikace, v katastru ale pozemek pro tu komunikaci je trvalý travní porost. Co s tím přístupem k RD? 12.4.2017 10:38:431018.4.2017 12:10:19
Budoucí nová lokalita RD ve fázi povolení na sítě a komunikaci. Jak prosím řešíte sjezdy na jednotlivé pozemky, aby jste mohli jako souběh staveb povolovat RD? Narážím na problém se zákonem o pozemních komunikacích, kdy podle výkladu na účelové komunikace není silničním správním úřadem vydáváno povolení rozhodnutím, ale pouze souhlas vlastníka (s podklady jako u povolení - tedy rozhledové poměry a PČR?). Copak vlastník komunikace posoudí bezpečnost připojení a technické řešení připojení? Navíc dopraváci na kraji říkají, že nelze připojovat pozemky na neexistující komunikace. Pak ale nelze realizovat souběh stavebně povolené komunikace v lokalitě a RD. Jak řešíte nové vznikající lokality? paja 10.4.2017 14:26:08713.4.2017 14:20:29
V nezastavěném území obce má stavebník (vlastník) pozemek (zahradu), chce jí oplotit, lze to povolit nebo ne? Díky. 5.4.2017 13:18:4867.4.2017 7:56:32
A mám tady další problém - vydali jsme rozhodnutí o neodkladném odstranění stavby rodinného domu, kdy jsme dali do podmínek, že vlastník stavby musí prověřit odpojení od inženýrských sítí. Vlastník započal s demolicí, stavbu do půlky již odstranil, ale po dva roky je v další demolici nečinný, byť v rozhodnutí měl stanovený termín pro ukončení prací květen 2015. Stavebníka jsme vyzvali k dokončení prací, dostal pokutu, avšak dál je nečinný. Vydali jsme následně usnesení o exekuční výzvě. V této fázi jsme zjistili, že v obvodové zdi stavby je umístěna skříň s vedením NN, která musí být dle stanoviska ČEZu zachována, nebo přeložena se souhlasem vlastníka nemovitosti za xset tisíc. Chystáme se do výkonu rozhodnutí - dokončení odstranění stavby, ale nevíme, jak do toho vmontovat ponechání skříně s NN v obezděném pilíři. Napadá vás nějaký postup? kačka 5.4.2017 10:05:1355.4.2017 14:33:58
Krajský úřad požaduje, abychom uváděli do odůvodnění rozhodnutí konkrétní údaje o tom, které sousední nemovitosti účastníci řízení vlastní a čím konkrétně budou jejich vlastnická práva dotčena. Do dnešního dne nám nikdo z krajánku konkrétně neřekl, jak si to toto odůvodnění představují. Neznáte někdo toto odůvodnění okruhu účastníků řízení, které projde krajským úřadem? Díky... kačka 4.4.2017 10:43:50165.4.2017 14:48:02
Dobrý den kolegové! Prosím Vás o radu, zda závěsné lávky v lese, uchycené cca 2,0m nad zemí na stromy v lese lze považovat za stavbu. Má se jednat o lesní hřiště v korunách stromů, bez provozovatele, které bude přístupné na vlastní nebezpečí, zřizuje obec. kačka 4.4.2017 10:37:14155.4.2017 9:57:52
Máme tu takovou malou starou tvrz, je to kulturní památka. JZD ji užívalo jako sklad obilí. Nyní to má nového vlastníka a ten by tam rád pořádal kulturní akce, typu divadlo, zpívání, výstavky umělců. Vlastník tvrdí, že by to takto užíval jen "občasně". To nové využití chápu jako např. občanskou vybavenost. Problém ale vidím v tom, že tam jaksi není soc. zařízení, nevyhovující schodiště, výška stropu asi tak 2,3 m .... Osobně si myslím, že by tam měla nastat změna v užívání, která ale není fakticky ke stavu objektu možná. Nemáte někdo zkušenost? Mirka 4.4.2017 9:09:4075.4.2017 15:07:06
Zdravím kolegové, měl bych na Vás dotaz. Řeším § 25 odst. 2 vyhl. 501/2006 a to přesně výklad věty, že mezi domy nesmí být vzdálenost menší než 7 m. Jak tuto vzdálenost měříte? Mám totiž stávající dům, který je v zádní části pozemku a na sousedním pozemku posuzuji novostavbu, která je v přední části pozemku. Stavby jsou od sebe (šikmá kóta) 8 metrů což by bylo v pořádku ale při vodorovné kótě jsou "od sebe" 6 metrů. Není na toto nějaká metodika nebo judikatura jak se měří odstup? Děkuji moc J.D. 3.4.2017 12:17:4294.4.2017 6:45:08
Dobrý den, když dodatečně povoluji stavbu, neproběhlo územní řízení, je zákonná povinnost mít obec jako účastníka řízení vždy??? Nebo je to na mém uvážení?? 30.3.2017 8:42:42130.3.2017 9:03:21
Prosím o radu: Mám zahájeno řízení o vydání dodatečného SP. Původně na zahradní domek, nyní stavebník donesl doplněnou PD, která už má jednou tak velkou zastavěnou plochu oproti původnímu zahradnímu domku a navíc je stavba v PD nazvána jako "víceúčelové zařízení". Zastavěná plocha cca 90 m čtver. Jde o stavbu na pozemkám pod jedním společným oplocení u stávajícího RD. Jak mám postupovat? Mám řízení zastavit, že odpadl důvod? Předem děkuji za Vaše názory. JK 23.3.2017 13:27:051131.3.2017 9:22:54
Dobrý den, vyjadřujete se ke geometrickému plánu s vyznačením budovy? Vlastník stavby nezapsané v katastru nemovitostí chce odpoupit pozemek pod stavbou, pozemek je jiného vlastníka než stavba. Děkuji za odpověď 15.3.2017 16:23:441720.3.2017 14:48:09
Dobrý den. Koupila jsem stavební pozemek a chystám se začít se stavbou rodinného domu. Teď jsem se dozvěděla, že stávající provozovatel vodovodu zamítá veškeré žádosti o napojení na tento vodovodní systém z kapacitních důvodů. Je tohle vůbec možné? Když mám rozhodnutí na vodovodní přípojku, která je zkolaudovaná, tak s tím, že budeme potřebovat vodu snad musel někdo počítat. Poradíme mi prosím někdo co s tím? Michaela 14.3.2017 15:23:08315.3.2017 10:50:35
Dobrý den, prosím o radu, vydal jsem rozhodnutí odstranění stavby, stanovil jsem termín odstranění, odstranění zahájeno, termín dokončení vlastník neplní, je nutné prodlužovat nebo jak postupovat dále? Díky. 14.3.2017 12:30:14114.3.2017 13:28:47
Vyznačujete na společný souhlas právní účinky? 14.3.2017 9:36:26215.3.2017 7:33:44
Ahoj všem, mám dotaz. Vlastník budovy dal souhlas (smlouva) dvěma nájemcům se stavbou (každý z jiné strany budovy), součástí obou SP byl i zásah do obálky budovy. Nyní mám žádost o SP vlastníka, který chce celou budovu zateplit, vyměnit výplně st. otvorů, což není v souladu s vydanými SP. Nájemci nemohou být účastníky nového SP, do § 109 je nenapasuju. Vlastníkem je město, pravá neví, co dělá levá. Takže jednomu povolím dveře a druhému ve stejném místě okno. Nějaký nápad? Mám se tím vůbec zabývat? daljak 13.3.2017 12:54:19615.3.2017 16:21:30
Propadnutí dodatečného povolení: Kolegové, sdělte mi prosím Vaše názory k následujícímu případu (na našem SÚ to hlasováním dopadlo nerozhodně). Byla zahájena (rozestavěna) stavba načerno. Součástí dodatečného povolení stavby byly podmínky pro dokončení stavby. Do 2 let od nabytí PM DP stavebník na stavbu nešáhl. Jsou 2 názory: názor A) DP propadlo v souladu s ustanovením §129 odst.2 a §115 odst. 4, protože stavba nebyla zahájena (tj. nebylo v ní pokračováno) do 2 let po nabytí PM DP. Názor B) DP nepropadlo, protože stavby byla zahájena (načerno) už před vydáním DP, tedy i před uplynutím 2 let od PM DP. Rozdíl je tedy v tom, co se považuje za zahájení u stavby, která je povolována dodatečně a v době povolování není ještě dokončena. Zkuste, prosím, napsat, ke kterému názoru byste se přiklonili. Díky. LV 10.3.2017 9:45:32515.3.2017 7:52:51
Kolegové, prosím poraďte: na stavbu RD bylo vydáno SP (rok 1998), stavba RD přesáhla na sousední pozemek (2 m2), stavba je rozestavěná, neužívaná a nezkolaudovaná. Jak by jste tento případ posuzovali? Jako stavbu postavenou v rozporu s vydaným SP (§ 129 SZ) a nebo jako stavbu neoprávněnou? Děkuji za Vaše názory. MPK 7.3.2017 13:25:2769.3.2017 13:30:18
Kolegové, prosím o radu, jak postupujete v případě úmrtí účastníka řízení? Oznámení účastník (společného ÚR a SP - soused) převzal, rozhodnutí už nepřevzal, jelikož zemřel. Čekat na dědice? A napsat toto sdělením stavebníkovi. Děkuji za odpověď. K.P. 27.2.2017 13:49:482924.3.2021 14:13:56
Vyžadujete souhlas s činností v ochranném pásmu sítí ČEZu k dodatečnému povolení terénních úprav? Terénky jsou již hotové. Děkuji 22.2.2017 15:55:16122.2.2017 16:23:21
Dobrý den Mám dotaz Stavby pro rodinnou rekreaci musí být napojeny na inženýrské sítě ( jako je voda , kanalizace a elektrika) ? Hlavně se jedná o vodu a kanalizaci. Děkuji za odpověď j 22.2.2017 10:21:001022.2.2017 14:35:50
Zdravím kolegové. V jaké výši a podle jakého ustanovení dáváte příkazem sankci právnické osobě za správní delikt? Přesněji řečeno, berete jako horní hranici v příkazu za správní delikt 10 000Kč? Příkazy jsme nepoužívali, ale nyní k nim přistupujeme. Paja 15.2.2017 9:32:57315.2.2017 14:58:26
Kolegové dáváte pokuty za nesplnění výzvy ke zjednání nápravy nebo zastavení prací, když tu výzvu máte jen v protokole z kontrolní prohlídky, které se stavebník účastní? Nevím, zdali tohle takhle projde přes KÚ. my to do těch protokolů, když jsou stavebníci účastni , píšeme, ale flastra jsem za to ještě nedával, resp. dával, ale to jsem výzvu psal sólo jako opatření. P. 11.2.2017 10:40:25214.2.2017 11:38:02
Kolegové, jak se díváte na stavební úpravy kotelen bytových domů, spočívající ve výměně plynových kotlů, kdy se mění počet kotlů (celkový výkon má být cca 90 kW), a nejspíš dojde i k úpravě části rozvodů v kotelně - myslím s ohledem na §103 odst.1 písm. e), bod 9. Vydáváte stavební povolení? P.S.II 8.2.2017 19:33:551414.2.2017 12:32:27
Kolegové, existuje nějaká lhůta pro zahájení řízení o dodatečném povolení stavby? Výklad některých stavebních úřadů je i takový, že nejdříve se budou řešit stavby řádné a až zbyde čas, tak se bude pracovat na stavbách černých.... O.L. 8.2.2017 16:14:3869.2.2017 8:53:13
Ahoj kolegové, když potvrzujete existenci stavby, do kterého výkazu ji zapisujete? Zajímá mě stavba, která nebyla v katastru nemovitostí, nebo byla, ale měla špatně hranice. Zapisujete ji do RUIAN nebo statistiky (STAV 7-99)? Popřípadě si ráda přečtu vaše postupy a názory. Děkuji všem za rady. TH 8.2.2017 14:53:28410.2.2017 11:51:23
Zdravím Vás kolegové. Mám stavební povolení, ve kterém byla uložena na základě požadavku KHS povinnost provedení zkušebního provozu. Délka zkušebního provozu je stanovena na 6 měsíců. Stavebník nyní oznámil datum, kdy hodlá zahájit zkušební provoz a doložil doklady k tomu stanovené ve SP. Dále je v SP stanovena kontrolní prohlídka před zahájením zkušebního provozu. A pak nevím, jak dál postupovat. Zda mám vydat ještě nějaký souhlas se zahájením zkušební provozu nebo pouze do protokolu zaznamenat že nic nebrání jeho zahájení nebo co? Díky všem hodným a zkušenějším kolegům za pomoc. Jana 3.2.2017 10:35:00137.2.2017 13:50:13
Stačí k ohlášení nebo k územnímu souhlasu kopie podpisu souseda na situaci? 31.1.2017 13:54:06173.2.2017 13:55:55
Hezký den kolegové, jak povolit houpačku vip swing? Nesetkali jste se s tím? Děkuji S 30.1.2017 7:57:23631.1.2017 12:15:13
Povolujete užívání části stavby RD např. přízemí, když není dokončeno 1.NP? A jak s přidělením č.p.? 27.1.2017 8:51:11722.2.2017 15:44:51
Ahoj, prosím o radu: máme smlouvu o právu stavby, kde je uvedeno, že smluvní závazek končí dnem vydání stavebního povolení, nejpozději do 30.9.2017.Je možno takovou smlouvu akceptovat pro stavební řízení: co se stane se stavebním povolením po datu uvedeném ve smlouvě, kdy smluvní vztah zanikne? 26.1.2017 9:05:28321.2.2017 16:07:36
Moc prosím o radu: po vydání společného ÚR a SP na novostavbu RD podal účastník řízení odvolání, které ale nemělo předepsané náležitosti. Proto jsem ho vyzval k doplnění a stanovil mu k tomu přiměřenou lhůtu (a připsal jsem poznámku, že pokud nedoplní, nebude podání považováno za odvolání - nevím jestli je to dobře???). Ve stanovené lhůtě nic nedoplnil. Můžu tedy vycházet z toho, že se nejedná o odvolání, nebo to stejně jako odvolání brát a postoupit to nadřízenému správnímu orgánu...? Předem děkuji za pomoc. P.S.II 25.1.2017 15:02:321010.2.2017 10:22:17
Drazí kolegové, vydala jsem dodatečné rozhodnutí o povolení staveb. Z důvodu podaných odvolání se chystám zaslat spisovou dokumentaci na krajský úřad a v tom zjišťuji, že jsem tímto rozhodnutím dodatečně povolila stavby, které jsem neměla. V průběhu řízení stavebník 4 drobné stavby přemístil na pozemku a pozměnil situační výkres. Vzhledem k tomu, že tento spis jsem zdědila po odcházející kolegyni, nepostřehla jsem existenci 2 situačních výkresů a vše povolila podle původního situačního výkresu, který tvoří i přílohu tohoto rozhodnutí. Účastnící řízení ani stavebník nás na tuto chybu neupozornili, odvolávají se úplně pro něco jiné. Jak mám dále postupovat? Děkuji za reakce! kačka 25.1.2017 11:14:23427.1.2017 13:13:23
ještě k odstranění: jak zjišťujete vlastníka stavby, když vlastník pozemku podal podnět na odstranění stavby (kabel, který není ČEZu, ale slouží pro napájení dvou chat)? aa 23.1.2017 15:24:20225.1.2017 8:37:27
Kolegové, když jsme u toho odstraňování staveb. Jedná se o zdevastovaný dům v podstatě ruinu), který může ohrozit bezpečnost okolí, veřejnosti, atd. Nařídili bychom majiteli, odstranění té stavby, protože už sám stav budovy není ani k údržbě. Jenže i na tuto ruinu je vydán exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, a to hned pro několik věřitelů. Výzvy k zabezpečení stavby nefungují, majiteli je to už jedno, opakované sankce - nefungují a neplatí se... Teď dotaz: co s těmi exekucemi v případě, že bychom šli do nařízení odstranění stavby? Máte někdo zkušenost? JR 19.1.2017 9:02:03625.1.2017 8:36:07
Kolegové řešili jste už někdo odstranění nepovolené stavby na pozemcích více vlastníků? Mám černou stavbu (postavená 2016) na třech pozemcích různých vlastníků a mám problém s určením vlastníka stavby (stavebník je jasný a i se k tomu hlásí). Napřed jsem intuitivně a bez nějakého velkého přemýšlení uvedl, že stavba je všech těch vlastníků pozemků jako jejich součást, ale to je blbost, nemůže být jeden nosný sloup Pepu, druhý Frantu a třetí Lojzu. Dle nějakých komentářů k OZ bych měl určit stavbu jednomu z nich se zdůvodněním kritérií, proč zrovna jemu. Docela mazec:). Setkali jste se s tím někdo? P.Š. 18.1.2017 16:39:242515.2.2017 8:57:37
Ahoj, jak postupujete u ohlášení, když jsou předloženy stanoviska síťařů s podmínkami? U územního souhlasu musí být splněny v technickém popisu stavby, ale u ohlášení žádná taková podmínka nikde není uvedena, jak to řešíte? 18.1.2017 14:04:51118.1.2017 16:09:07
Kolegové, jak zamítáte žádost o dodatečné povolení, když je stavba v rozporu s OTP nebo s ÚP? Jedete klasický průběh dle § 112 - 115, s povinným ohledáním, a pak zamítnete, nebo (a k tomu se hlásím já) oznámíte zahájení řízení a současně uvedete, že stavba není v souladu s OTP a že budete zamítat, stanovíte lhůtu pro seznámení se s podklady, a pak zamítnete. Nevím, proč bych dělal ohledání, které nota bene hradí žadatel, když vím, že žádost zamítnu. Dle § 51 SŔ se žádost zamítne a neprovádí se dokazování!!, ohledání je však důkazní prostředek. P. 16.1.2017 15:25:051926.1.2017 9:55:28
Vážení budu povolovat odpojení bytového domu od CZT, prosím o radu co se týká souhlasu vlastníků bytových jednotek samozřejmě v návaznosti na společenství vlastníků. Žadatel bude SVJ, kdo musí souhlasit se stavebními úpravami - 100% všichni spluvlastníci ( nebo mi stačí rozhodnutí shromáždění SVJ, popř. další rozhodnutí shromáždění dle stanov SVJ ), tápu a uvítám pomoc od zkušenějších. Mnohokrát děkuji. Hana 16.1.2017 13:12:54116.1.2017 15:17:37
Dobrý den, prosím o radu jak a jestli řešíte umístění sochy s podstavcem resp. ten podstavec, jestli je stavbou nebo patří k soše a tudíž nejde o stavbu. MB 12.1.2017 10:58:201418.1.2017 9:45:02
Kolegové, můžete mi pomoci: Co se vyžaduje za závazná stanoviska DO ke kolaudaci FVE? JR 11.1.2017 11:17:37312.1.2017 10:55:58
dobrý den kolegové, mám obecný dotaz-stavebník má záměr provést odstranění větší části domu RD, u zbylé části provést jeho stavební úpravu a přístavbu RD, stěna RD je na hranici se sousedním pozemkem. Soused se ale domáhá toho, aby to stavební úřad neposuzoval jako stavební úpravu a přístavbu, ale jako novou stavbu RD, u které tak je nutné dodržet nové vzdálenosti od společné hranice, tzn.že by nový RD nebyl umístěn na hranici pozemku ale byl by min.2 m od souseda. Co s tím.? 10.1.2017 12:39:15416.1.2017 12:56:24
Vážení kolegové stavba vyžadující dle § 103 odst. 1 písm. e) pouze územní souhlas, byla povolena na dodatečné povolení stavby, byla stanovena podmínka pro dokončení. Bude podléhat oznámení záměru započít s užíváním stavby dle § 119 odst. 1, pokud ne, jak ověří SÚ splnění podmínek dodatečného povolení stavby? Děkuji za názor Do 9.1.2017 16:00:43619.1.2017 8:15:37
v ,,bezbariérové vyhlášce 398” je v § 2, že se vyhl. uplatní i u změn dokončených staveb – pokud to stavebně technické důvody nevylučují. Poraďte, co mám považovat za ten stavebně technický důvod, když nebudou v ,,provozovně vinárny”, odpovídat vyhlášce záchody, jsou samostatně dva pro muže a ženy, ale rozměry kabin nešlo dodržet,jsou menší.Je to starý dům, ve kterém si z malého ochodu dělají vinárnu, a v části domu bydlení, vnitřní uspořádání nejde moc měnit. U vstupu do domu je původní jeden schod, tzn.že není dodržen ani § 5 vyhl.. Lze na toto vydat kolaudační souhlas.? Na hygienu a stavební úřad přišel anonym, nejspíš to někomu vadí. Děkuji. 5.1.2017 11:53:3066.1.2017 11:34:17
ještě pro upřesnění. Mám šikminu přes chodbu a schodiště, ale obytné místnosti mají rovný strop, kde je světlá výška 2,30m. Pokud by to bylo bráno jako podkroví, tak by tato výška byla v pořádku?? S.S., 3.1.2017 8:17:3353.1.2017 14:53:06
Kolegové, prosím Vás, v prostoru označeném jako podkroví musí být aspoň část šikmé střechy, je to tak ?? S.S. 3.1.2017 7:39:030
Dobrý den, ověřujete platnost smlouvy o právu provést stavbu dle § 110 stavebního zákona? Mám tu smlouvu, relativně dobře zformulovanou, je to smlouva s obcí, podepsaná starostkou ale chybí doklad, že smlouva byla schválena zastupitelstvem. Teď vůbec nevím, jestli můžu to usnesení vyžadovat nebo jestli mi do toho nic není.Děkuji DK II 20.12.2016 13:21:51120.12.2016 14:52:53
Kolegové, povolujete užívání bytového domu resp. i jednotlivých bytů, pokud tyto nejsou nájemní, na oznámení užívání? Nebo na kolaudační souhlas. A co když daný dům obsahuje nájemní i nenájemní byty. Připadá mi silně debilní, abych byt ve vlastnictví ve stejném domě "kolaudoval" na oznámení a nájemní byt na kolaudační souhlas. P.Š. 13.12.2016 12:55:01514.12.2016 9:03:00
Vážení kolegové, je potřeba ke změně užívání (bez stavebních úprav, popř. s úpravami) souhlas vlastníka pozemku - stavba vydána v restituci jinému vlastníkovi, než-li je vlastník pozemku. Děkuji za odpověď DO 7.12.2016 9:08:5168.12.2016 11:13:11
Dobrý den kolegové, mám dotaz, když nařizuji rozhodnutím odstranění stavby z důvodu, že si nedal stavebník žádost o dodatečné povolení, vybíráte podle §79 odst.5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a dle §6 odst.1 vyhlášky č.520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku paušální částku 1000,-Kč? Děkuji za odpověď. Lenka 5.12.2016 15:08:1856.12.2016 14:07:51
Hezký den kolegové, nevím, zda se již téma řešilo. Jedná se o umístění elektromechanické závory na manipulační ploše v uzavřeném areálu. Vyžaduje nějaké opatření stavebního úřadu? Díky S 5.12.2016 8:36:4736.12.2016 14:26:12
Vážení kolegové, prosím o případnou radu s řešením přestupku. Vlastník stavby má vydané stavební povolení podle zák. 50/1976 Sb. na stavební úpravy bytových prostor za účelem změny užívání na provozovnu, stavba nebyla zkolaudována a vlastník stavby pronajal prostory provozovny avšak navíc k jinému účelu využití než-li mělo být původní. Teď se peru s tím, s kým projednám přestupek a hlavně podle jakého ustanovení stavebního zákona. Prosím o Váš případný názor k věci. Děkuji. D.O. 25.11.2016 10:16:23329.11.2016 8:35:39
Jaký je prosím postup, když stavebník nepoužije předepsaný formulář, který existuje ve vyhlášce a vytvoří si svůj, čímž se dostane do rozporu s § 196 SZ ? Právně nepřípustná žádost podle správního ř. ? Honza 24.11.2016 13:16:5145.12.2016 16:40:10
Dobrý den kolegové, mám dotaz, mohu vzít k společnému územnímu a stavebnímu řízení projektovou dokumentaci zpracovanou ve slovenštině? Projektová dokumenatce je opatřena razítkem zodpovědného projektanta ze Slovenska a kontrolovala autorizovaná osoba s českým autorizačním razítkem.Děkuji moc za radu. Lenka 23.11.2016 16:00:35425.11.2016 10:48:07
Kolegové, navazuji na starší diskusi z 15.7.2014, ohledně opakované žádosti o dodatečné povolení. Žádost o dodatečné povolení byla zamítnuta, bylo nařízeno odstranění stavby. Rozhodnutí bylo KÚ potvrzeno. V rámci zkráceného přezkumného řízení bylo rozhodnutí KÚ změněno (doplněna pouze podmínka k odstranění stavby); byl podán rozklad. Stavebníkovi bylo doporučeno, aby před nabytím PM rozhodnutí podal novou žádost o dodatečné povolení. Je zde důvod pro předběžnou otázku? 22.11.2016 9:21:27529.11.2016 8:42:56
Kolegové, mám ohlášení na odstranění RD. Ale zjistilo , že domek je již odstraněn, pozemek upraven..., takže, jak naložit s ohlášením?? není co odstraňovat . děkuji SV 22.11.2016 9:04:23322.11.2016 10:44:19
Prosím o názor. Na pozemku je samostatná stavba RD a samostatná stavba doplňkových staveb (bývalý statek). Pozemek a doplňkové stavby jsou ve vlastnictví osoby A a stavba RD ve vlastnictví osoby B. Osoba A má na LV věcné břemeno užívání RD na doživotí. Je podaná žádost osobou A o vytvoření byt. jednotky v doplňkové stavbě (technicky je to možné), ale lze povolit další bytovou jednotku v samostatné stavbě, která není součástí RD? K RD je vydáno stav. povolení na 2 byt. jednotky. Je podána žádost o změnu stavby před dokončením, protože v doplňkové stavbě byla povolena garáž apod. Děkuji za názory. K 18.11.2016 12:46:141429.11.2016 10:46:34
Kolegové, povolujeme restauraci, vlastník odmítá zavést na WC teplou vodu, hygienu to nezajímá, ta si hlídá jen kuchyň a hyg. zařízení pro zaměstnancem tam teplou vodu požaduje a hyg. zařízení pro hosty nechává v kompetenci SÚ. Je někde napsáno, případně podle čeho požadovat zavedení teplé vody na WC pro hosty . děkuji PT 16.11.2016 13:24:50722.11.2016 12:06:55
Dobrý den kolegáčci, mám následující problém resp. dotaz: na stavbu byla vydána ohláška, protože soused naprášil že stavba není prováděná dle povolení (stavba má navíc střešní okna, střecha přesahuje nad pozemek souseda - stěžovatele a přibyl větrací otvor ve stěně která je cca 40cm od souseda - stěžovatele)vede stavební úřad řízení o dodatečném povolení stavby části stavby (toto bylo krajem vráceno z nějakých důvodů...), a tím pádem stavební úřad pokračuje v řízení o dodat. povolení stavby. A teď si stavebník požádal o předčasné užívání stavby dle §123. Lze toto časově omezené povolení vydat i přes neukončené řízení o dodatečném povolení změn stavby??? Děkuji za názory. LM 14.11.2016 16:47:12215.11.2016 7:45:08
Dobrý den kolegové, kolaudoval jsem dnes byt v RD. Na schodišti do 2.NP nebylo provedeno zábradlí. Stavební povolení vydáno v roce 1998. Je stavebník povinen ho provést nebo ne? Myslím, že podle § 38 vyhl. 137/1998 Sb. určitě ano, on má jiný názor. Poradíte? LB 10.11.2016 12:55:412815.11.2016 14:33:50
Dobrý den přátelé, rád bych prokonzultoval postup při řešení stavby bez povolení. Nepovolená kůlna, dodatečné povolení zamítnuté a v právní moci. Pokračuje řízení o nařízení odstranění stavby a před vydáním rozhodnutí zjištění, že se změnil vlastník parcely, na které stavba stojí a z kupní smlouvy, kterou máme z katastru je asi zřejmé, že se změnil i vlastník stavby (kupující nabývá do vlastnictví pozemek s veškerým zařízením a příslušenstvím). Jak dál pokračovat? S odkazem na správní řád seznámit účastníky s tím, že se změnil vlastník stavby (jako právní nástupce) a vydat rozhodnutí o nařízení odstranění stavby na nového vlastníka? Nebo vše nově znovu zahájit s novým vlastníkem, protože ten k tomu může mít odpovědný přístup a v rámci řízení o dodatečném povolení vše doplní a pak může dojít i k dodatečnému povolení? Paja 9.11.2016 9:24:361515.11.2016 8:34:10
dobrý den,kolegové, obracím se na Vás dotazem: spol. podala oznámení o změně užívání.. jen ke změně užívání však nedochází, jedná se stavební úpravy se změnou užívání - co s podanou žádostí, překlopit usnesením do řízení, vyzvat k podání žádosti o stav. povolení a vést společná řízení? Děkuji! Dana 31.10.2016 10:37:15162.11.2016 12:33:41
drazí kolegáčci, v § 133 odst.4 SZ jsou taxativně vyjmenovány osoby, které stavební úřad zve na kontrolní prohlídky. Má právo stavební úřad pozvat kontrolní prohlídku též zástupce obce, a občanského sdružení , které se domáhá účasti na prohlídkách zejména staveb, které mají větší vliv na životní prostředí.? Stavebník nesouhlasí s účastí občanského sdružení a ani obce, protože nejsou v § 133 odst.4 SZ uvedeni. Děkuji. 27.10.2016 6:59:50627.10.2016 12:14:50
Stavební povolení dešťové kanalizace stanovilo podmínku dodržování vyhotoveného provozního řádu (vyhotoven před vydáním st. povolení). Je možné tento provozní řád změnit? Jakým způsobem? Karel 26.10.2016 9:30:45126.10.2016 9:44:30
Drazí kolegové, jak naložit s tím, když při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bytového domu – 11 malometrážních bytů 1+kk, zjistím, že ve všech bytech je vstup na záchod z obytné místnosti což vyhl.268 § 10 odst.6 neumožňuje. Nedovedu si v tomto případě představit zakázat užívání stavby, není dodržena dokumentace a obecné požadavky na výstavbu. Mám to komplikované v tom, že starosta je projektantem a stavbyvedoucím, a stavebník člen rady obce. Co s tím.? 14.10.2016 9:48:122621.10.2016 11:19:32
Zduřte pašáci, jedna kontrolní. Kdo má vést řízení o odstranění stavby prokoplé žumpy a trativodu ? Vodoprávní nebo obecný úřad? Dovedu si totiž představit obě varianty. Nebo to záleží jak si to posoudí vodoprávka, jestli to chce nebo nechce? Jelimán 14.10.2016 8:22:25717.10.2016 12:57:26
Kolegové prosím poraďte. Možná se do toho zamotáváme víc, než je třeba. Dvě propojené velké garáže jako technické zázemí bývalého bytového družstva - dílny. Nyní zjištěno, že užíváno jako autolakovna, podniká nájemce objektu. Změna v užívání není, provoz není posouzen dotčenými orgány. Provedena kontrolní prohlídka, která vše potvrdila. Důsledkem zatím musí být zákaz užívání stavby, pak možnost opatřit podklady a řešit změnu užívání. Zákaz užívání řešit rovnou rozhodnutím podle §134 odst.3 (bez výzvy-protože nelze zatím prověřit bezpečné užívání-nebezpečí z prodlení)? K postupu podle tohoto ustanovení nás vede §133 odst.2f), kdy jsme zjistili při KP, že stavba není užívána k povolenému účelu a stanoveným způsobem. Musí to mít důsledek a to ten, že nelze takto užívat - tedy vlastníkovi zakázat užívání jeho stavby k tomuto účelu (ne nájemci). Jenže pak se nám také motá §171 odst.3 - je tam závada - užívá se špatně - nařídit rozhodnutím zjednání nápravy (zákaz užívání-zastavení činnosti autolakovny)a zřejmě nájemci. Co byste použili? §134 nebo §171 a komu? Děkuji. Paja 6.10.2016 8:45:382217.10.2016 8:24:16
Dodatečné povolení trochu jinak: Je přerušeno řízení o DP, žadatel - stavebník v poslední den lhůty dodal projekt bez závazných stanovisek a podle výpisu z KN jsem zjistila, že nemovitost převedl na jiného vlastníka. Co teď? Zamítnout, zastavit nebo co? Tohle jsem ještě neřešila - poraďte prosím. jarka 4.10.2016 8:09:4165.10.2016 13:09:44
Vážení kolegové,stačí ke kolaudaci novostaveb RD v lokalitě RD pouze předčasné užívání komunikace nebo bude třeba kolaudace hotové příjezdové komunikace. DĚKUJI ZA INFO RZ 3.10.2016 16:53:0484.10.2016 11:02:20
Ohlášení s nevidomým sousedem. Máte někdo zkušenosti s tím, když pro ohlášení musí stavebník doložit souhlasy sousedů na situaci stavby a jeden ze sousedů je slepý? Je pro to nějaký "vyzkoušený" postup nebo pokyny? Když jsme s nevidomou osobou uzavírali VPS, tak s ní byla osoba, prostřednictvím které se žadatel seznámil s obsahem smlouvy a spisu, a ta se na smlouvu podepisovala také. Nevím ale jestli něco podobného mohu chtít po stavebníkovi. LV 30.9.2016 15:31:3123.10.2016 8:14:43
vedl jsem řízení o odstranění stavby, stavebník požádal o dodatečné povolení, řízení o OS jsem přerušil, pak jsem vyzval v rámci řízení o DPS k doložení podkladů, ty doloženy nebyly. Nyní tedy zastavím řízení o DPS a nařídím odstranění ? Nebo obráceně ? Nebo je to jedno ? Václav 22.9.2016 13:02:364613.10.2016 10:50:39
Prosím o názor na formální postup v případě odvolání proti usnesení o zastavení řízení o žádosti o změnu stavby před dokončením. Oznámila jsem zahájení řízení, nařídila ústní jednání s místním šetřením, při kterém jsem zjistila, že práce podle rozhodnutí a ověřené dokumentace nebyly zahájeny a rozhodnutí tedy pozbylo platnosti (je z r. 2012). Zastavila jsem řízení o změně jako o právně nepřípustné žádosti. Stavebník se odvolal. Mám o odvolání vyrozumět účastníky, kterým jsem oznamovala zahájení řízení a poslala usnesení o zastavení, nebo je správnější postoupit odvolání přímo odvolacímu orgánu. Usnesení se dotýká práv a zájmů stavebníka, ostatních účastníků nikoliv. Díky za názory. jarka 21.9.2016 10:10:23221.9.2016 10:32:02
dotaz, způsob využití bytové jednotky v BD. Jedná se ohlídání celkem 4 dětí ve věku 3-4 roky. Uživatelka tvrdí, že v bytě trvale bydlí. Na domě je reklamní cedule "dětské centrum" hlídání dětí od 7 - 16 hod. Hygiena se mi ozve zítra, ale jak to vidíte Vy. Provozovna (školka) či bytová jednotka. Nájemní smlouva je na bytovou jednotku. Uživatelka má živnostenské oprávnění na hlídání dětí věku dítěte od 3 let. Díky za názory LM 21.9.2016 9:28:3593.10.2016 8:47:48
Kolegové, jaký výklad aplikujete u § 25 odst. 2 vyhl. 501 s odstupem 2 m od společných hranic, když se na tom sousedním pozemku žádný dům fakticky nenachází a není tam ani povolen. Do současnosti jsme v těchto případech 2 m neuplatňovali, páč se nejedná o odstupy mezi stavbami. Nyní jsem zaznamenal názor, že 2 m u RD od hranic vždy...a tak nevím, jaký je pro to argument. P.Š. 16.9.2016 10:14:08821.9.2016 23:21:13
Posuzujete garáž "nalepenou" na RD jako samostatnou stavbu nebo přístavbu? Není propojená dveřmi. 15.9.2016 14:42:35716.9.2016 11:52:47
Drazí kolegové poraďte, stavebník oznámil užívání stavby bytového domu o 10 bytech vel.1+kk, a v rozporu s dokumentací a vyhl.268/09 § 10 provedl ve všech bytech přístup na záchod z pokoje. Výjimka z TP možná není. Musím zakázat užívání, do doby odstranění nedostatku.? Jinak byty jsou pěkné. 13.9.2016 6:28:25216.9.2016 7:26:24
Vážení kolegové, řešíme celkem běžnou a klasickou věc, prodloužení lhůty k dokončení rozestavěné stavby na stavební povolení. Odlišně od praxe však chceme tentokrát nevyhovět, protože jde o hrubou stavbu s osazenými okny a dveřmi v centru města, kdy jsme již po několikáté lhůtu prodlužovali. Stavebník si s tím hlavu neláme, pravidelně žádá o prodloužení z důvodu nedostatku finančních prostředků. Jenže stavba se již roky nehnula ani o píď, není bezpečnostním, ale estetickým problémem. Letos jsme si řekli dost, vyzvali jsme stavebníka, aby předložil harmonogram prací na půlroční časové období s tím, že prodloužíme lhůtu k dokončení stavby na půl roku a pokud uvidíme nějaký pokrok, můžeme v tom přiměřeně pokračovat dále až k dokončení stavby. Řízení o žádosti jsme přerušili. Jenže stavebník v podstatě vypsal všechny práce potřebné k dokončení stavby a s tím přišel. Vysvětlili jsme mu, co po něm chceme, slíbil, že to dá dohromady a přijde za týden. Už jsme ho neviděli. Nyní si klademe otázku jak dál. Zamítnutí žádosti s patřičným odůvodněním (neudělal vůbec nic již roky, měl možnost to prodat, to nechce). Co ale dál, lhůta prodloužená nebude, ale stavba se dál ani nehne. Nebo povolit na půl roku a udělat mu harmonogram? Nezasahujem do jeho práv? Zamítnout a udělat na místě prohlídku podle §132 a §133 a brát to jako závadu stavby, kdy se nepokračuje podle povolení (tedy probíhá v rozporu s povolením), poukázat na veřejný zájem podle §132 odst.3 a) a vyzvat ke zjednání nápravy v rozsahu ......a stanovit nějaký harmonogram? Může se to dohnat až do §134 odst.4 a případně odstranění stavby? Prostě běžně se lhůty prodlužují, ale když to přesáhne určitou míru, co pak legislativně dál? Máte někdo postřehy nebo něco z Vaší praxe? Děkuji. Paja 12.9.2016 15:23:102116.9.2016 10:10:14
Dobrý den, v domě, stávající kulturní památce z 16. století, budou nově provedeny nové byty. Je možné z hlavního domovního schodiště vstoupit přímo do kuchyně? Nebo je to nepřípustné. Vzhledem k mírám nelze provést zádveří, vstupní chodbu apod. Díky za radu. 9.9.2016 11:09:0819.9.2016 14:14:52
Kolegyně a koledové, jak prosím vyřešit žádost o změnu stavby RD do 150 m2 před dokončením, která spočívá zejména ve změně umístění, když: pro umístění byl vydán ÚS a vzhledem podmínkám památkové péče bylo pro vlastní stavbu vydáno SP. Díky předem za rady a názory. jarka 9.9.2016 10:45:22312.9.2016 9:52:20
Mám na Vás dotaz. Stavebník provedl nepovolenou stavbu septiku (plastový 3 komorový), splaškové vody jsou zasakovány v trativodu. Soused ho nahlásil. Vodoprávní úřad konstatoval nepovolené vodní dílo a nepovolené vypouštění. Stavebník přišel s nápadem, že by vývod v septiku ucpal čímž by se ze septiku stala "jímka" a řízení o odstranění stavby by přešlo na obecný st. úřad, tedy k velké radosti na mě. Otázka zní, lze to ? Kdo povolí zaslepení septiku - úpravu nepovoleného vodního díla? Výrobce by údajně napsal doklad o těsnosti jímky po zavaření odtoku. Počítám s tím, že soused nebude rád - navíc bude účastníkem u případného dodatečného povolení. Septik je umístěn u hranice jeho pozemku. Jelimán 5.9.2016 10:28:111621.4.2018 10:20:06
Dobrý den. Jak řešíte rekonstrukci komínu v nadstřešní části? Nijak nebo oznámení? Jedná se o RD 150m2, komín stojí, ale nevyhovuje. Vložkování a přezdění nadstřešní časti. Děkuji jakub faltus 31.8.2016 15:00:32131.8.2016 16:24:45
Dobrý den, Rád bych se zeptal odborníků na problematiku výstavby sběrného dvora. Žiji v malé obci o 350 lidech a obec se na popud dotační příležitosti rozhodla postavit "sběrný dvůr". Aktuálně se jedná o parcelu o 550m2 s travní zelení s jednou starou budovou o výšce 4,5m. Její zeď tvoří část společné pozemkové hranice. Dle starého UP (nevím zda platí) a návrhu nového by se na tomto pozemku nemělo nic takového stavět. V katastru je objekt veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Samozřejmě tato stavba postrádá logiku, není v obci potřeba a já coby soused a vlastník hypotéky o ni nemám zájem. Je možné, aby na takovém místě stavba opravdu vznikla a jakými argumenty tomuto záměru zabránit ? Doplňuji, že v místě obec nemá žádnou kanalizaci a propustnost terénu je minimální. Děkuji za odpovědi. T.S. 30.8.2016 17:00:3292.9.2016 10:11:30
Drazí kolegové, je možné odpovědět na obecnou otázku, zda je platné kolaudační rozhodnutí stavby z roku 1968, na které je v současné době vydáno dle § 129 SZ dodatečné povolení na stavební úpravy a obnovu této stavby, ale není dosud vydán kolaudační souhlas. 26.8.2016 10:27:42329.8.2016 7:05:43
Dobrý den. Jakým způsobem řešíte žádost o územní souhlas kabelového vedení, když je součástí dokumentace i odstranění stávajícího vedení v jiné trase (i vzdušného, nebo trafostanice). My požadujeme po stavebníkovi ohlášení odstranění stavby a na novou stavbu žádost o ÚS. Stavebníci namítají, že to po nich nikde nechtějí. Děkuji. K.N. 25.8.2016 13:46:4051.9.2016 9:52:50
Drazí kolegové, mám ve stavebním povolení údaj o kapacitě výroby,stavba je zkolaudována. Musí vlastník dodržovat podmínku-kapacity výroby, a nebo když ji překračuje o 50-70%, mám vyzývat vlastníka ke zjednání nápravy k tomu, aby požádal o povolení změny v účelu užívání (§126) . Účastník řízení tvrdí, že překračováním kapacity výroby je stavba užívána v rozporu se stavebním povolením.Děkuji. 25.8.2016 6:39:48525.8.2016 12:40:51
Prosím o radu. Existuje "černá" přístavba RD, která je ve štítu k sousedce zateplená. Vedu řízení o odstranění stavby, které je přerušené, protože žadatel podal žádost o dodatečné povolení stavby. Obsah žádosti o DP následně zúžil tak, že v řízení o DP se neprojednává zateplení. Rozhodla jsem, odvolací orgán rozhodnutí zrušil kvůli chybám a mimo jiné upozornil, že mám pokračovat v řízení o odstranění zateplení. Je nějak možné jednu část řízení o odstranění mít přerušenou a druhou část projednávat a rozhodnout v ní? Děkuji za odpověď. Saurika 24.8.2016 11:30:38525.8.2016 9:45:34
Dobrý den kolegové, poraďte prosím jak naložit s pánem, který má zahradu (bez jakékoliv stavby) cca dva metry nad úrovní silnice a chce tam stavět menší rodinný/rekreační domek. Problém je, že z té silnice tam má jen schůdky a vjezd není nijak možné technicky realizovat, takže chybí dopravní napojení dle 501/2006 § 20 odst. 4, no a diky tomu nemuzu vydat ani umisteni stavby. Pritom v územním plánu je pozemek určený k zástavbě a bydlení a všechny pozemky okolo podobnou stavbu zrealizovanou mají(samozřejmě historicky), ale podle mého výkladu si tam pán snad nemůže dát ani malou chatku z hobby marketu. Nebo dělám něco špatně? Je mi to vůči němu líto a nechtěla bych mu nějak ukřivdit. Díky za názory. JD 24.8.2016 9:56:181426.8.2016 8:35:23
Kolegové, jak ( forma ) rozdělit rodinný dům na 2 rodinné domy, když není potřeba provádět žádné stavební úpravy JP 17.8.2016 15:23:481729.8.2016 12:15:22
Dobrý den kolegové, prosím Vás jak se stavíte k výměnám výtahů ve schodišťových zrcadlech ? děkuji Akras 17.8.2016 10:21:45524.8.2016 12:49:21
Kolegové, jaké doklady vyžadujete k potvrzení o existenci stavby? Janka 16.8.2016 14:02:451024.8.2016 9:59:55
Drazí kolegové, pokud stavební úřad dojde k závěru, že umístění střešních oken nevyžaduje povolení stavebního úřadu, jak potom naložit se stížností, kde si sousedi stěžují, že jsou z těchto oken obtěžováni pohledem, a že tím je narušováno jejich soukromí. Odkázat je na soud jako s občanskoprávní námitkou.? Můžu jim například doporučit, aby si provedli sami opatření, ktré zabránilo tomuto obtěžování, např.neprůhledný plot. Děkuji, a přeji hezké léto. 12.8.2016 11:46:24215.8.2016 7:25:16
Kolegové marně přemýšlím, k čemu že je dobré stanovení doložení technologického postupu (§ 130) k nařízení odstranění stavby dle § 129. Celkem alibisticky bych to stanovil vždy, ale! není to vybraná činnost, takže si ho může zpracovat kdo chce, nikde , co vím, není popsán nějaký obsah. A i když nám ho nakrásně doloží co s tím, když je blbě, nemáme zákonnou možnost se v tom vrtat či to nějak hodnotit nebo zakazovat realizaci již právoplatného rozhodnutí o odstranění. Maximálně můžeme napsat nějaký blábol, že se nám to nelíbí nebo, že to je nedostatečné. Je to divné. P.Š. 12.8.2016 7:52:190
Prosim prosim ..... co podle soucasneho stavebního zákona potřebuji k zaneseni boudy (4x4) a terasy (3,5x4) kdyz uz to na pozemku bylo ale neexistuje k tomu zadna kolaudace ci neco jineho? Pozemek jsem koupila jiz s tim a ted bych to chtela zapsat do katastru . Staci mi pouze geometricky zamer nebo potrebuji neco od stavebniho uradu. Sousedi delaji peklo a nevi co uz si najit. Dekuji. Ainett 10.8.2016 20:24:33111.8.2016 10:26:48
Poraďte prosim... Je povinné mit na stavbe okapy 25m2 a kde najdu v zakone ze mam zadrzovat destovou vodu na pozemku? Je to zahrada v kopci. Mají sousedi pravo na me podavat stiznost kdyz nemohou chodit udajne pouze kuli me pres cestu kde se zdruzuje voda (cesta je mesta)? Dekuji. Ainett 10.8.2016 20:20:07211.8.2016 7:55:25
Vážení, víte někdo něco o změně projednávání zateplování kontaktním zateplovacím systémem? Z dokončené revize ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb prý (dle hasičů) vyplývá, že všechny zateplované stavby s výjimkou rodinných domů je nově nutno projednat ve stavebním řízení, aby je bylo možno následně kolaudovat a v rámci kolaudace ověřit dodržení normy. Díky za odpovědi. o 5.8.2016 7:03:0825.8.2016 9:16:57
K žádosti o dodatečné SP mám doloženo vše potřebné a záporné stanovisko památkářů. Jak postupovat? Jarka 4.8.2016 13:31:53722.8.2016 9:27:09
Vážení, prosím o radu ohledně změny stavby před dokončením. Když si stavební povolí stavbu RD do 150 m2 na ohlášení, tak staví svépomocí se stavebním dozorem (nemusí tedy shánět stavebního podnikatele se stavbyvedoucím). Když má stavbu hotovou (před kolaudací), tak požádá o změnu stavby před dokončením, kde k domu přimkne zastřešenou terasu a rázem se z toho stává RD o zastavěné ploše 170 m2 a tudíž na stavební povolení. Změna mu bude tedy povolena řízením a teď jde o to. Stavebník stavbu dostaví , ale máme po něm chtít stavebního podnikatele? Na celou stavbu? Nebo ji může dostavit svépomocí se stavebním dozorem. Takto lze obelhat úřad a postavit dům nad 150 m2 bez stavební firmy a ještě za levnější součet poplatků od stavebního úřadu. Předem mnohokrát děkuji za Vaše názory J.Ž. 3.8.2016 13:40:50416.8.2016 14:07:50
Drazí kolegáčci,na stavebníka, který si umístil 2 střešní okna, směrem do zahrady, si stěžuje soused, že ho pohled z těchto oken obtěžuje, a požaduje jejich odstranění. Jak s tímto požadavkem mám jako stavební úřad naložit. Myslím si, že pokud nejsou okna ve stěně na hranici pozemku, a nezasahuje PNP na sousedův pozemek, pak není nutno odstraňovat, a s tím, že je obtěžován pohledem se může obrátit na soud - očansko právní námitka. Děkuji za rady, a přeji hezké léto. 2.8.2016 11:38:011012.8.2016 12:53:29
Kolegové, povolujete stavbu na pozemku,kde ještě stojí stavby, které se budou sice bourat, ale teprve tehdy projde-li stavební povolení? ÚR samostatně vydáno, povolení k odstranění stavby bylo taky samostatně vydáno - jen to nechtějí realizovat. Do PD ke SP nechtějí demolici zahrnout. Spacilová 25.7.2016 16:11:49201.8.2016 14:44:49
Dobrý den, stalo se nám, že stavebník má povoleno 18 rodinných domů (každý na samostatné povolení). Stavební povolení si nechal propadnout. Nyní pozemek prodal a nový vlastník chce na pozemku postavit ty samé rodinné domy. Chtěl by použít stejnou dokumentaci a samozřejmě i tu, co máme na SÚ. Máte s tím nějaké zkušenosti? Máme tu 18 dokumentací na stavby, které nebyly zrealizovány co s nimi? Můžeme je použít, ale máme je orazítkované, tak máme razítko přelepit, nebo je vrátit původnímu vlastníkovi a ať se domluví. Nebo je musíme archivovat, a ještě k nim přidáme další (stejné). Zákon to neřeší, prosím o názory, jak to děláte, nebo jak byste to případně řešili. Děkuji. iva 25.7.2016 15:35:58628.7.2016 14:33:24
Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak přesně vykládat větu, kterou udává norma CSN 73 4301 - Obytné budovy - a která říká, že "...venkovní zařízení a pozemky v okolí obytných budov sloužící k rekreaci jejich obyvatel mají mít alespoň polovinu plochy osluněnou nejméně 3 hodiny dne 1. března."? Konkrétně mne zajímá jasné definování oněch venkovních zařízení a pozemků sloužících k rekreaci? Spadají sem pouze hřiště, prostranství s lavičkami atd., nebo lze za pozemek sloužící k rekreaci označit také část stavební parcely náležící k rodinnému domu? Můj dotaz vychází z námitky sousedů (majitelů rodinného domu), vedle nichž chceme stavět další rodinný dům, že jim budeme našim domem stínit zahradu (dle jejich označení "pozemek k rekreaci")- všechny vzdálenosti i výška námi plánované stavby ovšem odpovídá místnímu územnímu plánu. Má tedy soused pravdu, když se v námitce odvolává s ohledem na oslunění touto normou? Mea 22.7.2016 20:53:41512.8.2016 7:42:37
Zastavěnost pozemku - vážení kolegové nevím jestli se tu řešilo toto téma níže, jde o zastavěnost stávajícího pozemku řadového domu, kdy územní plán %zastavěnosti neřeší, vedeme diskusi, kdy stavebník žádá o výjimku ze zastavěnosti pro stavbu na podnikání (větší jak 25 m2) avšak tím pádem by došlo k cca 70ti% zastavěnosti celého pozemku na kterém již stojí řadový rodinný dům. Poraďte prosím jak řešíte jinde proceto celkového zastavění pozemku. Děkuji mnohokrát za radu. D.O. 7.7.2016 7:38:37115.7.2016 8:38:24
Hygiena ve svém stanovisku uvedla počet měření hluku, jejichž provedení bude vyžadovat doložit ke kolaudaci. Může ale dát stavební úřad do podmínek stavebního povolení, že bude provedeno další měření hluku,které po stavebníkovi vyžaduje sama obec.? Kraj mě tuto podmínku zrušil, protože obec nemá právní nárok tuto podmínku uplatnit, a stavební úřad nemůže zahrnout požadavek obce do podmínek stavebního povolení. 1.7.2016 7:35:5311.7.2016 8:02:00
Dobrý den kolegové, řeším přístavbu rodinného domu zast. plochou nad 150m2 (ted 160m2, nově bude 190m2). Lze povolit územně přístavbu územním souhlasem dle § 96 odst. 2 písm. a) SZ (změna dokončené stavby dle § 2 odst. 5 písm. b) SZ) a samotné provedení stavby samostatně následně stavebním povolením? 29.6.2016 11:46:57527.7.2016 10:14:56
Milí kolegové, na co povolujete osazení kliatizační zvenku na obvodovou zeď. Děkuji mnohokrát za radu. D.O. 28.6.2016 12:34:391230.6.2016 11:34:41
stavebník má vydáno stavební povolení na úpravy tří hal k využití na sklady zemědělské techniky, o kolaudační souhlas nepožádal.Stavební úřad obdržel podnět od starosty a veterinářů, že jsou v nezkolaudovaných halách naskladněná kuřata. Stavební úřad toto ověřil kontrolní prohlídkou a vyzval stavebníka ke sjednání nápravy a k vyklizení hal. Vyklizeno nebylo, a stavebník požádal o zrušení této výzvy, což odůvodnil, že má platné povolení užívání hal pro chov drůbeže z roku 1968. S tím nelze souhlasit, protože nynější skutečný stav hal neodpovídá podmínkám povolení a stavbě z roku 1968. Tzn.že stavebník se dopustil správního deliktu-neuposlechnutí výzvy, a užívání stavby bez kolaudačního souhlasu. Prosím o radu, jak naložit s nevyhověním výzvě SÚ k vyklizení hal. 24.6.2016 13:25:46125.6.2016 19:57:24
Máme oznámení změny v užívání 1 obyt. míst. v RD na sklad zbraní (20 ks zbraní a 20 tisíc ks střeliva). RD se dle ÚP nachází v ploše bydlení. Prosím o názor, zda lze v této ploše sklad zbraní o ploše 10 m2 povolit. Domníváme se, že ne. Dle názoru pořizovatele ÚP také ne z důvodu, že sklady v ploše bydlení nejsou přípustné. Byla by Policie ČR DO? NB 24.6.2016 7:36:22528.6.2016 8:07:09
Povoluji novostavbu RD na společný souhlas (je větší). Sčítám správní poplatky a za přípojky v tomto případě berete 1000,- nebo polovinu (normálně by přípojky vyžadovaly územní souhlas)? A. 22.6.2016 7:50:40523.6.2016 8:49:20
Dobrý den, mám dotaz k § 4 odst. 1 st. zákona. Stavba povolovaná v režimu stavby hlavní - novostavba RD jako hlavní stavba na ohlášení, stavební úpravy stávajícího RD na garáž a sklady(samostatně by vyžadovaly stavební povolení) pro potřebu nového RD. Lze takto použít tento § stavebního zákona ?? MB 20.6.2016 16:41:18120.6.2016 20:29:08
Dobrý den. Rád bych Vás poprosil o radu. Chtěli bychom koupit starší dům. Na domě byla na základě ohlášení provedena kompletní výměna střechy a střešní konstrukce (trámy, izolace). Paní si následně udělala v podkroví půdní vestavbu (resp. zavedla elektřinu,udělala podlahu, topení a rozdělila půjdu na dvě místnosti. Bohužel toto již udělala bez povolení. Rád bych se zeptat, zda bude problém s dodatečným povolením stavby. Do nosných konstrukcí nebylo zasaženo. Resp. jak půdní vestavbu zlegalizovat.Děkuji Vám všem za radu a čas Martin 10.6.2016 7:45:38714.6.2016 12:52:59
Prosím o vyslovení názoru: Pokud dojde ke zrušení stavebního povolení již zkolaudované provozovny, zanikne tím analogicky také kolaudační souhlas a s tím spojené povolení provozu ? V rozhodnutí o zrušení stavebního povolení o již vydaném kolaudačním souhlasu nebylo zmínky. KaMa 3.6.2016 13:10:5258.6.2016 9:05:08
Prosím o názor. Nástavba. Proběhlo územko, soused nesouhlasil, odvolal se, kraj rozhodnutí potvrdil a územko je v právní moci a vykonatelné. Soused však rozhodnutí kraje prokazatelně napadl u soudu. V podstatě my nyní máme dělat stavební povolení, ale nechceme se dostat do situace, kdy stavebník na základě stavebního povolení investuje, postaví, soud rozhodne a zruší územní rozhodnutí (ukáže se, že podle soudu nástavba být nemůže) a stavebník bude žalovat za marné investice atd.. Hraji si s myšlenkou stavební řízení přerušit pro předběžnou otázku a odůvodnit jí mimo jiné ochranou investice. V obsahu §57 odst.2 a ve výkladu podle Ondruše se k předběžné otázce nehovoří jen o správních orgánech, ale i o jiných orgánech veřejné moci, kam patří i soudy. I když je územko v právní moci a tedy vykonatelné, je to celé ještě přezkoumávané a výsledek může mít vliv na důsledky stavebního povolení. Paja 11.5.2016 9:57:101913.5.2016 10:48:11
Vážení kolegové. Vedu řízení o dodatečném povolení stavebních úprav a nástavby RD nad 150m2. Pokud by stavebník nebyl lump a nezačal stavět načerno, prošel by si u stavebního úřadu umístěním stavby (ÚR či ÚS) a povolením stavby (SP), tj. mohl by podat žádost o společné ÚRaSP a dokládal by tedy dokumentaci pro společné ÚRaSP dle přílohy č. 4 499/2006. Pokud tentýž stavební záměr projednávám tedy dle 129 dodatečně, požadovali byste po stavebníkovi dokumentaci stavebkovou dle přílohy č. 5 499/2006 nebo společnou dle přílohy č. 4 499/2006??? Myslím si, že podstatou řízení o dodatečném povolení je zhojit absenci správního řízení, které by stavebník absolvoval pokud by jednal zákonně a tudíž bych po něm měl požadovat stejný rozsah dokumentace, jakou by předložil v ÚR a SP, tj. dle přílohy č. 4 499/2006. Co vy na to? Díky abcd 5.5.2016 22:27:1126.5.2016 7:52:58
Kolegové, jak řešíte zahájení řízení podle § 129 SZ u změn stavby, kterou vlastní více spoluvlastníků a stavebníkem je jen jeden z nich. Já to zahájím se všemi spoluvlastníky a v oznámení je poučím, že pokud mi do nějaké lhůty doloží souhlas povedu řízení dále jen se stavebníkem. Nejsem si jist, zdali je to správně, ale abych to dělal nějakým krokem před řízením, to mi připadá ještě blbější, ikdyž pokud jsou dva tři tak mi to je jedno. Ještě mám u toho problém s tím, že zásah do nosných konstrukcí se týká tedy všech spoluvlastníků a nepovolená změna vnitřních příček (oproti povolení není ani jedna z 12 na patřičném místě) jen vlastníka jednotky tj. stavebníka. To jsou kraviny, což. Půjde to na odvolačku, to jen pro vysvětlení, proč ta pečlivost. P. 4.5.2016 8:50:4036.5.2016 6:39:50
Kolegové, hledám právní ustanovení či princip, ze kterého lze dovodit, že při novém projednání věci po zrušení meritorního rozhodnutí, za situace, že není potřeba dalšího nového dokazování, je nutno provést nově celé řízení, tj. že účastníci mají znovu možnost podat námitky či připomínky, seznámit se s podklady pro rozhodnutí (tyto se nemění), dělat nové ohledání (např. u § 129)atd. Nedává mi to smysl, když důvodem zrušení rozhodnutí je např. jen naše nesprávné posouzení věci nebo třeba nedostatečně odůvodněné námitky. P.Š. 26.4.2016 13:39:281027.4.2016 10:18:19
Prosím o radu, jsem ve fázi žádosti o stavební povolení na dům a stavební úřad mi jej nechce vydat protože shledal překážku na příjezdové cestě. Do cesty zasahuje stará jímka od souseda a můj pozemek je až 40 metrů dále po komunikaci, ale úředníci mě tlačí ať se se sousedem domluvím na odstranění nebo když to začnou řešit oni tak to bude trvat až dva roky a blokují mi tím stavební povolení. Paradoxní je to, že jsem se před koupi pozemku emailem tázal vedoucí stavebního odboru zda neexistuje překážka na příjezdové komunikaci a ona mi potvrdila že ne.A nyní mi její podřízení hážou klacky pod nohy a maskují tak vlastní neschopnost, protože ta jímka tam je už déle než 30 let. Prosím poraďte mi co se v této situaci dá dělat případně na koho se mám obrátit. Předem děkuji. Mojmír Z. MZ 26.4.2016 4:24:311228.4.2016 10:48:39
Ahoj, požadujete u ohlášení podle 104 odst.1, písm.k) SZ i stanoviska vlastníků TI (podle § 105 odst.1, písm.d) SZ?). Mám ohlášku na vestavbu místnosti v půdě, bez zásahu do nosné konstrukce. A souhlasy sousedů? Díky za odpovědi. iks 18.4.2016 11:00:52719.4.2016 9:02:59
Dobrý den kolegové, je stanovena někde lhůta pro vyměření správního poplatku za místní šetření při dodatečném povolení stavby??? Díky za radu. Lukáš 12.4.2016 9:01:101326.4.2016 13:30:13
Dobrý den, prosím Vás, kolegové, poraďte, jak řešíte u mateřských škol dodrženou kubaturu vzduchu 12m3 na jedno dítě z vyhlášky 268/2009 (TP na stavby).Jedná se mi o to, že stávající dům v obci budou předělávat na mateřskou školu. Světlá výška všech místností je 2,7m a projektant vypočítal kubaturu na jedno dítě 12m3 ze všech prostor. Není to myšleno tak, že 12m3 na jedno dítě musí být v každém prostoru jako je herna, ložnice atd., tudíž pobytových místnostech pro děti? Děkuji za názor. Lenka 7.4.2016 11:16:04420.4.2016 6:56:36
Kolegové vysvětlete neznalému, jak si mám činit úsudek o občanskoprávní námitce. Dost dobře nechápu, jak mám suplovat práci civilního soudu. U některých jako zastínění pozemku, výhled z okna, snížená cena nemovitosti apod., bych si snad poradil. Ale jak si mám učinit úsudek např. k námitce vydržení, když dotyčný nedá ve stanovené lhůtě žalobu k soudu. Probůh prý mám situaci posoudit jako civilní soud, copak já tomu rozumím, i ty soudy to mastí pokaždé jinak a posuzování dobré víry je pro mne naprosto nepředstavitelné a neuchopitelné, navíc soudy to řeší roky s podporou různých znalců, svědků,...plaču:(. Máte s tím někdo zkušenosti? P.Š. 22.3.2016 14:25:521424.3.2016 9:32:14
Dobrý den, je nutné měřit radon při změnách dokončených budov??? Změna v užívání z kanceláří na byty (budou se dělat vnitřní stavební úpravy, ne např. žádná nová přístavba apod.). Děkuji za radu. LB 22.3.2016 13:28:09530.8.2016 13:25:16
Soused si přišel stěžovat na svého souseda, a požaduje po něm, aby provedl opravu-údržbu na plotě,který hrozí zřícením na jeho pozemek. Ke sjednání nápravy v údržbě plotu dle § 139 st.z. ale musím vyzvat oba dva vlastníky sousedících pozemků, protože dle § 1024 OZ jsou ploty společné. A nebo je mám odkázat k soudu jako s občanskoprávní námitkou. Děkuji. 21.3.2016 15:35:17323.3.2016 9:05:34
kolegové, mám jeden dotaz, protože stavebník neměl dokumentaci odpovídající skutečnému provedení stavby, uložil jsem stavebníkovi pořízení zjednodušené dokumentace - pasport stavby, a chci se zeptat, zda za účelem ověření a porovnání dokumentace a skutečného stavu stavby zvete dotčené orgány-hygienu a hasiče na místní šetření. Jde o stavbu,která bude určitě zajímat hygienu. Přinejmenším jim to dám na vědomí. Co radíte.? 18.3.2016 9:22:32321.3.2016 8:44:22
Prosím o názory ohledně opakované žádosti o dodatečné povolení stavby. Stavba byla provedena v rozporu s ÚP, SÚ nařídil odstranění, KÚ potvrdil rozhodnutí SÚ, Městský soud zamítl žalobu na rozhodnutí KÚ a nakonec NSS dospěl k závěru, že kasační stížnost na rozhodnutí Městského soudu je nedůvodná. I kdyby se změnil ÚP, je vůbec možné znovu žádat o dodatečné povolení stavby? J 18.3.2016 9:18:501121.3.2016 15:35:23
Vážení kolegové, podle čeho zakazujete užívání černé stavby nebo stavby, na kterou je KS, ale je užíváná v rozporu. Pokud je vydané ohlášení a jdeme na závěrečnou KP a nemá doklady, tak to umíme. U toho prvního si nejsme jistý...napadá mě § 134 odst. 2, protože kontrolní prohlídkou jsme zjistili. Vyzvu je, aby stavba nebyla užívána v rozporu a daly věc do souladu se SZ, ale pokud mám černou stavbu (jasně zahájím § 129 odst. 1 písm. b) a vedu DP, ale já potřebuji, aby dál neprodávali (jedná se o černou stavbu prodejny) ..Máte zkušenost, díky Jan 16.3.2016 15:54:08817.3.2016 15:06:57
kolegové prosím o radu - v obci probíhá komplexní pozemková úprava, která se nachází v jeho konečné fázi. Statní pozemkový úřad podal podmět - posun plotu o 1,00 m, plot se teď nachází v navrhovaném pozemku doplňkové polní cesty, která má přejít podle §9 odst. 12 zákona 229/1991 Sb., do vlastnictví obce. Stavebník žádá dodatečné povolení. Umístění plotu je stále dle aktuálního stavu kataru nemovitosti na jeho pozemku. Lze toto řízení přerušit, jelikož probíhá jiné řízení u jiného správního orgánu, prosím o vaše rady či zkušenosti. 16.3.2016 7:36:111021.3.2016 12:05:44
Kolegové, nemáte někdo zkušenost, podle jakých právních předpisů a jak postupovat k nucenému odstranění stavby z oploceného pozemku, ve kterém pobíhá rozzuřený pes a vlastník stavby nekomunikuje? Nezabývejte se prosím procesem náhradního výkonu, ale jen tím, co udělat a podle čeho, když ve stanovený den exekuce přijede na pozemek firma, stavební úřad, Městská a státní policie. Veterina se ohání jen případy týrání a netváří se, že by byla pozvána a psa uspali nebo byl odchycen a měšťáci ho dopravili do útulku.(nemůže být vrácen na pozemek, i plot se odstraňuje) Paja 9.3.2016 14:09:0719.3.2016 14:37:02
K žádosti o stavební povolení stavebních úprav mám přiloženo zamítavé závazné stanovisko památkářů. Mám vůbec zahajovat řízení? Jarka 9.3.2016 11:06:5419.3.2016 13:07:41
Včera jsem dával příspěvek, na který bylo reagováno .Zeptám se ještě jinak . Jedná se o to, zda musí být vůbec vedeno něaké územní řízení a je jedno jestli samostaně nebo společné se stavebkem ? Stavebník podal jen žádost o stavební povolení, dle mého názoru je to špatně. Popis stavby: Existuje stavba školky, která se má částečně bourat až k základům , které zůstanou a na stávajících základech, když se dodrží stávající půdorysné a výškové ohraničení stavby, jak stavebník uvádí se vybudují nové stavby skleníky cca 200 m2 a prodejna cca 300 m2 . Dle mého názoru se nejedná o stavební úpravy a údržbu , jak uvádí stavebník (na kterou nemusí být vedeno územní řízení), ale o novou stavbu s jiným charakterem v užívání , i když postavenou na stávajících základech ( tudíž musí být vedeno něaké územní řízení). Děkuji ještě jednou za názor. Vláďa 4.3.2016 7:39:4114.3.2016 8:04:36
Nebytové jednotky v rodinném domě. Prosím o radu. V UP máme standardní definici (2 nadzemní, 1 podzemní, 1 podkroví, max 3 bytové jednotky a více než polovina podlahové plochy určené k bydlení). Stavebník chce mít v RD 3 bytové jednotky a 3 nebytové jednotky. Plocha bydlení tvoří asi 65% plochy. Je nějak omezen počet nebytových jednotek? Jen pro jistotu... děkuji Eliška 3.3.2016 12:39:1059.3.2016 7:57:01
Územní rozhodnutí na stávajících základech Existuje stavba školky, která se má částečně bourat až k základům a na stávajících základech, kdy se dodrží půdorysné a výškové ohraničení nové stavby se vybudjí skleníky cca 200 m2 a prodejna cca 300 m2 . Dávám do diskuze zda je nutné územní řízení nebo ne . Dle mého názoru ano jelikož se nejedná o stavební úpravy a údržbu , ale o novou stavbu s jiným charakterem užívání , i když postavenou na stávajících základech. Vláďa 3.3.2016 9:37:32207.3.2016 13:49:30
Kolegové, jak vymezujete hlavní účastníky (§ 27 odst. 1 SŔ) v řízení o žádosti, resp. koho za hlavního účastníka považujete? Začalo to tím, že nám bylo řečeno nadřízenými orgány, že se jedná v řízení o žádosti pouze o žadatele (společenství práv bylo tehdy prý jen v případech týkajících se řízení o vkladu do KN nikoli našich řízení); za nějaký pátek se objevilo v komentáři SZ (autoři naši ministranti), že hlavním účastníkem při změně stavby je i vlastník stavby; dobrá; a teď jsem se dočetl v rozhodnutí MMR v určité věci, že beze sporu jsou hlavními účastníky i vlastníci stavbou dotčeného pozemku. Jsou to záležitosti, na kterých padnou rozhodnutí, takže mně to krapek zlobí. P.Š. 1.3.2016 8:31:102524.8.2017 9:59:15
Kolegové prosím o radu, vedeme diskuzi o podlažích pro statistiku a RÚIAN, zahrnují se podzemní podlaží do počtu podlaží objektu??? Děkuji moc za názor. d.o. 26.2.2016 9:25:36329.2.2016 17:15:01
Kolegové poraďte s následujícím, mám dilema –jak se mám zachovat jako stavební úřad obce, jejíž člen rady obce provádí stavební úpravy objektu (na ubytovnu) bez stavebního povolení, a starosta obce mu zpracovává projektovou dokumentaci a vykonává stavbyvedoucího. Jsem tady teď jak mezi mlýnskými kameny. Musím zahájit řízení dle § 129.? A nebo čekat až sám požádá o stavební povolení. 26.2.2016 6:42:55626.2.2016 12:56:24
dobrý den, kolegové , prosím Vás pokud je nemovitost ve vlastnictví více vlastníků a pouze jeden z nich žádá o stavební povolení, požadujete smlouvu provést stavbu, souhlas nebo vůbec nic, pouze je přizvete jako účastníky. děkuji akras 25.2.2016 12:42:13526.2.2016 11:50:17
Vážení kolegové, jak posoudíte "stavbu/výrobek/zařízení - Alza Box", který se užívá jako bezobslužný sklad, má rozměry 64cm x 210 cm x 365 cm a je umístěn na základových betonových patkách; napojen na elektroinstalaci, kamerový systém. Děkuji. Lenka 23.2.2016 11:38:09424.2.2016 7:28:04
Kolik PD vyžadovat při ohlášení několika totožných rekreačních staveb pro jednoho stavebníka? Bylo vydáno ÚR, teď chce podat 1 ohlášení (pro všechny najednou), a nemůžeme se dohodnout, zda by stačila 1 PD pro všechny objekty, nebo pro každý zvlášť. Do budoucna se vlastník změní a každý bude mít své č. ev. Poplatek bude zřejmě jako za jeden, když je to pod stejným písm.? Díky za názor. I.B. 19.2.2016 12:12:48523.2.2016 7:00:38
mám jeden dotaz, a určitě to někteří řešíte taky.Jak se mám zachovat jako stavební úřad, jehož vlastní obec provádí stavby-stavební úpravy bez ohlášení stavebnímu úřadu, bez stavebního povolení, nebo dalšího opatření. Vím, že existuje postup a řízení dle § 129, a jejich dodatečné povolení. Ale pak to znamená se obracet na kraj, ať určí, který úřad povede řízení o správním deliktu. To mě náš starosta asi mít rád nebude. Vzhůru na neposlušného stavebníka, kterým je vlastní obec. Budu vděčný za jakoukoliv reakci. 18.2.2016 14:54:30422.2.2016 8:23:48
Dobrý den, prosím o radu. SVJ má 8 bytových jednotek. Vlastník jedné bytové jednotky v 1.N.P. si chce z ložnice probourat parapet a na společném pozemku kolem byt. domu si chce postavit terasu. Jeden soused s tím nesouhlasí, ostatní ano, jak postupovat, kolik musí být souhlasů, %, děkuji. Povolit nebo nepovolit???? Lukáš 17.2.2016 8:13:47217.2.2016 11:38:03
Jak vyznačujete právní moc, když se stavebník vzdal práva na odvolání a jiný účastník není? Nabývá ten den, kdy se vzdal? Děkuji. 15.2.2016 12:28:36115.2.2016 13:02:16
Jak povolujete nový vstup (dveře) do pokoje v paneláku, nosný panel? Statik to povolil. Lze na ohlášení? Děkuji. HB 15.2.2016 7:42:08415.2.2016 13:04:12
Podány žádosti o ÚS a souhlas s ohlášením na RD, který je již postaven. Jako nejjednodušší mi připadá, že vyjdu z § 96a odst. 4), budu postupovat dle § 96 odst. 5 a zároveň posoudím žádosti vzhledem k povaze věci jako žádosti o dodatečné povolení stavby a dál klasika. JL 10.2.2016 11:21:341224.2.2016 7:58:51
Kolegové, prosím o radu. Máte někdo zkušenosti s povolováním rampy pro bezbariérový přístup do objektu? Lze to považovat za manipulační plochu a tedy pouze umístit? Děkuji za vaše názory. V.K. 9.2.2016 9:58:22310.2.2016 6:56:48
Dobrý den, obracím se na Vás,kolegové, s následujícím dotazem. Stanovení dopravního značení komunikace, která má již územní rozhodnutí, je nutné mít odsouhlasené již ke stavebnímu řízení komunikace nebo postačuje až ke kolaudaci? Děkuji Danuše 8.2.2016 9:13:2018.2.2016 9:43:06
Kolegové, řešíte prosím v kolaudačním souhlasu směnovost provozu? Jde o stížnosti lidí, že firma zřejmě přidala směnu - prodloužila dobu emisí (kovovýroba). Nám jde o to jestli to lze považovat za "podstatné rozšíření" a potřebu změny užívání stavby. Problém máme v tom, že v dokumentaci, povolení, ani kolaudaci údaje o směnách, nebo kapacitách výroby nejsou uvedeny a není moc o co se opřít. Děkuji V 4.2.2016 9:17:23910.2.2016 13:32:33
Vážení kolegové, v § 160 odst.1 SZ je uvedeno, že stavbu může provádět jako zhotovitel stavební podnikatel. Trochu se mezi kolegy přeme, kdo je to vlastně stavební podnikatel...Já jsem toho názoru, že jakákoliv právnická osoba nebo OSVČ, která má oprávnění. Například - zhotovování dlažeb pozemních komunikací - chodníků může provádět osoba (práv.osoba i OSVČ), která má volnou živnost a předmět podnikání: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti. Někteří kolegové jsou ale jiného názoru, neboť tvrdí, že jediný stavební podnikatel může být ten, který má v předmětu podnikání: provádění staveb, jejich změn a odstraňování. V tom případě by stavební zákon mohl určit přímo, že provádění staveb může provádět jen ten, kdo má v předmětu podnikání provádění staveb, jejich změn a odstraňování, ale ten to přece přímo neříká. Co pak jiní živnostníci či PO, které mají třeba tesařství, pokrývačství a pod.? Ti by nikdy nemohli nic provádět pod svým vlastním jménem (obchodním jménem) a na vlastní zodpovědnost... Jak se k tomu stavíte Vy? Děkuji za jakýkoliv názor. P.S. Jedná se taky třeba o stavební úpravy RD (střecha, krov,...)a vyžadovat vždy firmu s výše citovaným předmětem podnikání, pokud se nejedná o realizaci novostavby, mě připadá jako zbytečné zatěžování stavebníka. Karel J. 1.2.2016 14:03:30203.2.2016 15:54:12
Kolegové k § 94a SZ společné řízení, je podaná žádost a zjistím, že je něco špatně v projektu (třeba chyba v situaci), jak vyzvu žadatele k doplnění? A jak přeruším řízení v případě chyby v PD a jak přeruším v případě nedoložení třeba stanoviska hasičů? Děkuji za názory Helča 28.1.2016 10:26:48528.1.2016 14:24:57
Kolegové prosím o radu: je zahájeno řízení o odstranění stavby ústní jednání již proběhlo, ale bylo zjištěno, že jeden z účastníků zemřel (v době zahájení žil) teď chci přerušovat řízení na základě podané žádosti o dodatečné povolení stavby, ale nevím jak doručovat zemřelému účastníkovi - jestli ustanovit opatrovníka nebo něco podobného a za druhé přerušit řízení o dodatečném povolení stavby do vyřešení dědického řízení? Děkuji za rady MC 27.1.2016 11:12:53141.2.2016 12:34:00
Lze kolaudovat stavbu povolenou za účinnosti zákona č. 280/1949 Sb.? Máme vydané povolení z roku 1959 a přemýšlím nad ustanovením § 190 odst. 5 stavebního zákona, jak je přesně myšleno. Míří toto ustanovení na stavby pravomocně povolené za účinnosti zákona č 50/1976 Sb., nebo jakéhokoliv původního právního předpisu (třeba zmíněného zákona č. 280/1949 Sb.)? Samozřejmě bych asi dokázal stavbu posoudit ve vztahu k § 125 stavebního zákona, přesto bych na tuto otázku chtěl nalézt odpověď. GA 25.1.2016 14:17:33241.2.2016 7:51:38
Světlá výška pobytových místností v RD. Přemýšleli jste někdy nad tím, kolik má být SV pobytových (ne obytných) místností v RD? Podle vyhl. č. 268/2009 § 10 odst. 5 písm. a) je SV min. 2600/2300mm, pokud část 6 nestanoví jinak. A ona to stanoví jen pro obytné místnosti v RD a pobytové ve stavbě pro rekreaci 2500/2300mm. Z toho mi vychází, že pobytová místnost (herna, ateliér, pracovna) v RD musí mít 2600/2300mm. Co vy na to, kolegové? LV 25.1.2016 9:17:26526.1.2016 8:40:49
Dobrý den, chtěla bych Vás kolegové a kolegyně poprosit o Vaše zkušenosti s provedením exekuce na nepeněžitá plnění (vydané rozhodnutí o odstranění nepovolené stavby) podle správního řádu z doby nedávno minulé. Protože nemáme dobré zkušenosti s provedením exekuce exekutorem, zabýváme se s myšlenkou provést exekuční příkaz sami jako správní orgán, který vydal rozhodnutí v prvním stupni. Ze správního řádu sice na první pohled vyplývá jasně, jak tuto věc provést, ale při diskuzi s kolegy jsme dospěli k závěru, že tomu tak zdaleka není (např.: co si počít s výběrem prováděcí firmy, která nám má doložit svou kalkulaci a které ani dle správního řádu ani dle stavebního zákonu není umožněno vstoupit do odstraňovaného objektu, nebo v které fázi máme již mít znalecký posudek, aby nás firmy nebraly na hůl, nebo zda nám musí být při vydání exekučního příkazu již známa firma, která bude stavbu odstraňovat a vydáno pověření pro ni... a pod.) Víme, že tato cesta není zatím prošlápnutá, a proto Vás prosíme o Vaše zkušenosti (ať už to byly podařené či nepodařené kroky). Veškeré nám známé metodiky jsou povrchní (citace zákona pro nás je zbytečná, číst umíme), nezabíhají pod povrch (resp. mezi řádky jednotlivých ustanovení, kde většinou hledáme odpovědi na naše otázky). kačka 25.1.2016 8:21:31626.1.2016 8:53:32
Vážení kolegové, stavebník požádal o dodatečné povolení stavby, které bylo přerušeno pro předběžnou otázku a to řízení o výjimce. Výjimka byla zamítnuta. Jakým způsobem ukončit řízení o dodatečném povolení?děkuji akrasová 22.1.2016 11:09:04322.1.2016 12:19:35
Dobrý den kolegové, jak byste posuzovali a povolovali nádrž na naftu o obsahu 2500 litru. Jako výrobek plnící funkci stavby dle § 103 odst. 1 písm. e) č. 16 SZ???? Na nádrž jako technologický celek bylo vydáno prohlášení o vlastnostech dle zák. č. 22/1997 Sb. Volil bych územní souhlas. Díky za radu. LB 20.1.2016 10:15:171122.1.2016 9:32:53
Kolegové,jakým způsobem by jste povolovali "lanový park". Mají tam být dřevěné konstrukce s lany až do výše 15 m, různé přelezy, lanové vozíky aj. atrakce. Podléhá to vůbec stavebnímu úřadu? Jaké dotčené orgány atd.....? Karel 19.1.2016 10:34:271120.1.2016 13:41:26
Kolegové, prosím o radu: stavebník je vlastník bytu v posledním patře bytového domu. Chce částečně přepažit světlík a vybudovat tak průchod mezi předsíní a koupelnou. Lze tuto stavební úpravu provést? A jaké doklady musí předložit k žádosti? Děkuji předem za Vaše odpovědi V.P. 18.1.2016 14:14:14819.1.2016 13:01:34
Dobrý den, kolikrát lze prodlužovat platnost stavebního povolení podle § 115 odst. 4 SZ (nezahájená stavba). Je to omezeno, nebo třeba lze i 5x?? Děkuji. A.A. 14.1.2016 8:34:53314.1.2016 13:25:43
Kolegové povolujete jakékoliv komíny jako nástavbu (dokonce se objevuje i názor, že nadstavení komínu plechovým nádstavcem je nástavba)? Je to takové polemické téma, které je poslední dobou v našem kraji aktuální. Co vše je nástavba. Dlouhé období pro nás byla nástavba zjednodušeně jen to, co výškově přesahovalo hřeben střechy, ale i tak jsme komíny za nástavbu nepovažovali, stejně jako např. vikýře. Momentálně už od toho upouštíme, ale kde najít tu rozumnou mez: komín tedy ano (každý? i "plechový" ?) a např. odvod z digestoře ne? Jaký v tom je věcně rozdíl z hlediska určení nástavby. Nevím. Pokud máte nějaký relevantní myšlenkový tok či uplatňovaný výklad, budu jen rád za sdílení. P.Š. 11.1.2016 14:56:37613.1.2016 11:58:46
Prosím o radu: Dopravní inspektorát Policie se nás rozhodl před koncem roku úplně zahltit - poslal nám podnět na řešení cca 100-120 reklamních zařízení převážně v obcích při silnici I. třídy. Třídím to stylem: a)není potřeba nic; b)potřeba umístění; c)umístění a ohlášení. Jen mám malinko zmatek v té mezní ploše 8m2. Když mám třeba ceduli 1x1m umístěnou na sloupu veřejného osvětlení, tak předpokládám vyžaduje umístění? A ještě, jak mám posuzovat plochu u nějakých kovových rámů a konstrukcí, kde se výplň (plachty) dají normálně měnit? Brát to jako plochu plachty, která se do rámu dá napnout? Předem děkuji za rady. P.S.II 8.12.2015 13:58:411114.12.2015 15:27:41
Kolegové můžete mě prosím poradit? Mám pravomocně nabytí rozhodnutí o odstranění stavby z roku 2014. Stavebník samozdřejmě nechce odstranit (ví, že se dělal nový územní plán, kde tyto stavby se mohou povolit). Nový územní plán již měsíc platí a stavebník podal žádost o dodatečné povolení stavby, na kterou je vydáno rozhodnutí o odstranění stavby a žádost dle §100 o obnovu řízení na rozhodnutí o odstranění stavby. Na odstranění stavby byla vydána i exekuční výzva k odstranění, v níž je termín odstranit do konce roku 2015. Můžu obnovit řízení o rozhodnutí o odstranění stavby dle §100 SŘ a toto řízení zrušit? Jak se bude postupovat. Děkuji za odpověď. Blanka 30.11.2015 8:43:11730.11.2015 14:10:37
Prosba, v roce 2007 bylo vydáno rozhodnutí o odstranění stavby je i v PM, stavebník neodstranil, navíc ještě zemřel a vlastníci pozemku (pochopitelně jiní) přišli co s tím uděláme. Sdělili nám, kdo je dědicem po této osobě (ač pochopitelně tato chatka asi byla těžko součástí dědictví, ale vlastní v okolí ještě jiný objekt, ale k odtranění se prý nemají), tak teď poraďte co s tím? Stavební úřad měl konat již dávno, i když vím, že to je jako boj s větrnými mlýny. Ani jeden z nás dvou v té době na SÚ nebyl, spis jsme dohledali...... 25.11.2015 16:00:571815.12.2015 9:10:57
Kolegové, nejsem typický územář, tudíž nedisponuji zřejmě všechny potřebnými souvislostmi, ale proč nelze výtlačné potrubí ze studny povolit na územní souhlas? Ano, není tato stavba přímo jmenovitě uvedena v § 103 a jedná se o vodní dílo (i když zrovna to je podle mne celkem jedno). Ale já si dovedu představit na § 103 odst. 1 písm. e) 10. Pravda ve smyslu právní definice ) o vodovodech a kanalizacích) se nejedná o vodovodní přípojku, ale obecně se o připojení na zdroj vody např. RD jedná. Když ještě nedávno nebyl problém analogicky brát venkovní rozvody dle § 103 na ustanovení o vnitřních rozvodech budov, nevím, proč by nemohlo jít tohle. Podle mne je to v souladu se smyslem a účelem SZ, asi kacířská myšlenka, viďte:). Nicméně není radno tahat do SZ logiku já vím, ale RD se vším na souhlas a ohlášku a debilní trubka ze stávající studny na územní rozhodnutí mě hněte:). P.Š. 25.11.2015 8:17:033220.1.2016 8:10:33
Dobrý den, řešil někdo náhradu škody v rámci provádění stavby? Stavebník zahájil stavbu, v rámci ní teď došlo k poškození sousední stavby, soused požaduje náhradu škody, stavebník se ale k tomu žel nemá, jak má stavební úřad dál postupovat? Jakým způsobem se odkazuje k soudu k náhradě škody. Děkuji za radu. 24.11.2015 8:37:38825.11.2015 8:05:54
Kolegové, jak se stavíte ke změně stavby před dokončením rodinného domu, kdy změna spočívá ve změně na penzión (umístění se nemění). Přiznám se, že mě docela překvapuje, že za tuto změnu se vybírá poplatek 1000 Kč, když při (novém) povolení by to bylo 20000+10000 Kč. LC 18.11.2015 17:03:20419.11.2015 8:03:22
Prosím o radu. Na sousední parcele probíhá výstavba dvojdomku a stavebník nedodržuje vzdálenost stavby od našeho plotu dle stavebního povolení, liší se o cca 30 cm. Jak se máme bránit. Děkuji. Zuzana 14.11.2015 17:30:23219.11.2015 13:22:44
Dobrý den všem, chtěl bych se Vás zeptat, zda máte zkušenosti s tím, zda je možné aby si investor připravil ve smyslu Vyhl. č. 499/2006 společnou dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (bude se jednat o stavbu vodního díla - vodovod či kanalizace), nejprve ji projednal na stavebním úřadě v územním řízení a po vydání ÚR s tou samou dokumentací požádal na speciálním stavebním úřadě o vydání povolení stavby vodního díla? Budu vděčný za Váš názor. Děkuji. Tomáš 12.11.2015 14:58:302624.11.2015 9:08:35
V zákoně 406/2000 o hosp. energií jsou v §7 odst. 5 vyjmenovány druhy staveb, pro které nemusejí být splněny požadavky na energ. náročnost dle odst. 1-3. Já si to vysvětluji tak, že není třeba aby se pro tyto stavby předkládaly stavebnímu úřadu průkazy ENB, je tu ale názor podle kterého průkaz musí být vždy, jen není nutné aby pro výše uvedené stavby vyšel v hodnotách A-C. Jak to prosím vidíte jinde? M. 12.11.2015 13:30:03420.11.2015 7:55:32
průkaz ENB 12.11.2015 13:21:340
Podělte se prosím o své zkušenosti u staveb: Pergola x Přístřešek. Věc se má tak, že jednou si jeden chtěl postavit přístřešek u svého rodinného domu. Jelikož ale nebylo možné dodržet odstupové vzdálenosti, a s ohledem na sousedovi argumenty nebylo možné povolit výjimku (sousedi jsou "velcí kamarádi"), vyřešil to pán tak, že postavil pergolu (opravdu nezastřešenou pergolu, viz metodika MMR). Ovšem blíží se zima a pán by si chtěl nyní pergolu zakrýt (zastřešit). A co teď s tím? P.S.II 3.11.2015 10:10:351211.11.2015 15:32:43
Může autorizovaný technik projektovat RD na ÚR spojené se SŘ? A jak řešíte, když podá RD 100 m2 na ÚR+SP? Mám ho vyzvat aby podal ohlášení, když nechce? Děkuji. HB 3.11.2015 8:58:112511.11.2015 10:32:01
dobrý den kolegové, má jeden snad srozumitelný dotaz - stavebník ohlásil odstranění stavby rodinného domu, na kterém je umístěn mj. nástřešák. Protože k ohlášení nebylo doloženo stanovisko ČEZu k možnosti a způsobu odpojení, bylo rozhodnuto usnesením, že záměr bude projednán v řízení, a stavebníka sú vyzval k doložení stanoviska. Stavebník uvedl, že má hradit ČEZu náklady za demontáž nastřešáku a přemístění na sloup. Aby to nemusel hradit, tak stavebník požaduje po stavebním úřadu, aby mu sú napsal potvrzení pro ČEZ, že je stavba v havarijním stavu, a v tom případě, by byla demontáž na náklady ČEZu. Může SÚ něco takového napsát, když už je vedeno řízení.? Stavebník by tak ušetřil náklady za demontáž.Děkuji. 30.10.2015 13:50:12185.11.2015 14:07:45
Dobrý den, víte někdo, kdo zakládal a na základě čeho informace o starých stavbách např. o počtu byt. jednotek do rúianu??? U staveb dávno existujících před existencí rúianu. Ke stavbě se nedochovala žádná kolaudace, dokumentace apod. a v katastru je např. info o 4 bytech. Hanka 30.10.2015 12:29:3232.11.2015 8:42:10
dobrý den, obracím se na Vás, kolegové, s následujícím dotazem. Vlastník garáže požádal o změnu užívání na servis, potřebná stanoviska dotčených orgánů mám. Je nutné doložit i výpočet parkovacích míst pro daný stavební záměr? Děkuji za cenné rady. DV 27.10.2015 12:35:14327.10.2015 14:51:43
KROV - máte někdo povědomí, zda je někde definován krov, co je jím myšleno? Konkrétně mě zajímá, zda střešní konstrukce ploché střechy může být také krovem nebo naopak nikdy být krovem nemůže. Jedná se o problematiku podkroví vs. nadzemní podlaží a posuzování stavby, zda po provedení její změny zůstane rodinným domem nebo domem bytovým, ve vztahu k OPVÚ. Podle mého názoru, ani metodická pomůcka MMR v tomto směru není zcela jednoznačná: Podkroví je ohraničený vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím nalézající se převážně (tedy ne vždy) v prostoru pod šikmou střechou (střecha s min. sklonem 10° tj. cca 17,6%) a určený k účelovému využití. ... Jsem nyní toho názoru, že by mělo být rozhodné posouzení, zda je takový prostor ohraničen mj. konstrukcí krovu. ČKAIT např. dále nevylučuje, že by i jednoduchá konstrukce ploché střechy nemohla být krovem (nejedná-li se samozřejmě o konstrukci stropní), a to i v případě, že se nejedná o střechu sklonitou. GA 27.10.2015 9:05:12627.10.2015 15:38:42
Zdravím kolegové, prosím, je možné vydat stavební povolení na novostavbu v případě, že byl vydán souhlas s odstraněním staré stavby v tomto místě, ale fyzicky je původní stavba beze změny, nebyla tedy ani smazána z KN? Bylo za této situace v pořádku vydat územní rozhodnutí? Existuje pro tento případ nějaký zdroj, judikatura? Děkuji. TK 26.10.2015 10:31:57829.10.2015 10:22:03
Vážení kolegové, mám dotaz, jak by jste řešili tento problém.Je bytový dům a okolní pozemek okolo domu je ve vlastnictví obce.Část pozemku (cca 25m2)obec prodala jednomu z vlastníků bytové jednotky v domě a ten si na pozemku postavil garáž se skladem na zahradní nářadí.Obec mu prodala ale pouze pozemek pod stavbou garáže.Tento stavebník má již stavbu zkolaudovanou.Teď začal budovat okolo objektu přístupový chodníček (zpevněnou plochu) cca 1m širokou ze zámkové dlažby a současně schodiště vedle garáže, jelikož je stavba garáže ve svahu a horní část stavby je v úrovni silnice a užívaná jako garáž a spodní část stavby jako sklad.Jelikož není pozemek, na kterém staví zpevněnou plochu a schodiště v jeho vlastnictví, ale ve vlastnictví obce, obec napsala podnět a chce po stavebním úřadu, aby stavbu přístupového chodníku a schodiště odstranila.Nevím, zda se dá řešit tuto stavbu dle 80 odst. 3 písm. a) jako teréní úpravy do 1,5m výšky nebo hloubky o výměře do 300m2, to by stavebník splnil, ale bohužel mají společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací nebo s veřejným prostranstvím.Ale teď vzniká otázka, co vlastně takovou společnou hranici nemá?Děkuji moc za odpověď Lenka 23.10.2015 13:27:0715.11.2015 8:16:51
Kolegové, jak povolujete "snížení" střechy. Někde na setkání SÚ s krajem se došlo k závěru, že snížení střechy vyžaduje územní rozhodnutí, protože dochází ke změně výškového ohraničení stavby a já nepobírám jak. Jde o klasiku, stará střecha jde dolů a nová má nižší hřeben. Co to ale je, nástavba to není, protože se stavba nezvyšuje ale snižuje, stavební úpravy to nejsou, páč nezachovávám výškové ohraničení. A tož nevím. Do teď jsme to dělali bez územka na stavební úpravy a byli jsme šťastní:), ač jsme cítili, že to asi není košér. P.Š. 22.10.2015 13:12:59122.10.2015 14:59:52
Při prodloužení platnosti stavebního povolení požadujete nová vyjádření od DO?(stavební úpravy vodojemu) 20.10.2015 10:03:032629.10.2015 11:09:29
Krasny dobry den. Stavebni urad disponuje dokumentaci RD z roku 1956 kdy to byli kancelare zatimco majitel nasel v archivu kolaudacni rozhodnuti z roku 1972 kde je rozhodnuti o kolaudaci na "bytovy dum". Provedla se pasportizace, tu Stavebni urad neschvalil a zada nejdrive o provedeni stavebnich uprav jelikoz nektere "byty" nesplnuji dnesni pozadavky (min plocha, plocha pro soc.zar. apod. takze je ani neni mozne provest) a kolaudacni rozhodnuti z roku 1972 nereflektuje a schvaluje pouze ty prostory ktere vyhovuji dnes. Mame za to ze kolaudacni rozhodnuti kde neni uveden pocet bytu se vztahuje na vsechny byty v RD a nelze selektivne vyhodnotit ktere Stavebni urad uzna a ktere ne. Odvolali jsme se ke KU a to poprve zamitlo rozhodnuti SU kvuli absenci spravni uvahy a ze dostatecne nedokazal dle nej "nelegalni" upravy. SU nasledne dolozil plany z roku 1956 a dolozil ze dnesni skutecnost je jina a Kolaudacni rozhodnuti ze se vztahuji jen na dnesnim zakonem vyhovujici byty a naridil odstraneni uprav jelikoz jsme nepodali zadost o dodatecne schvaleni ale podali jsme znovu Odvolani ke kraji. Krajsky urad tentokrat odvolani (dle nas nepochopitelne) zamitl protoze pry v kolaudacnim rozhodnuti se povoluje uzivani bytu a nikoliv (dnesnich) ubytovacich jednotek, takze bychom meli dle projektu z r.56 obnovit zdi, zaslepit pruchody atd. Muj dotaz na vas je co dale s timto muzeme delat abychom nemuseli pulku baraku vpodstate uzavrit a zda je moznost nejakeho odvolani. Dekuji Krno 15.10.2015 23:16:24416.10.2015 9:09:23
Kolegové, jak řešíte nenapojení RD na nově realizovaný kanalizační řád. Podněty se množí, že se někdo nenapojil, ale já nevidím důvod , proč by to měl stavební řešit bez toho, že by někdo oprávněný prokázal, že stávající napojení je nezákonné. Podle mně to je předně věc živočichářů vodařů. 30 let jsou všichni někam píchnutí nebo mají žumpy (řekněme bez odtoků:), možná i tací se najdou) a já jen tak nikoho nemůžu nutit, aby se napojil na novou kanalizaci. to bych musel nařizovat nezbytné úpravy, které by se cálovaly se státním příspěvkem. Podle našeho názoru nelze na takové případy uplatnit § 6 odst. 3) vyhl.č. 268/2009, nedává nám to smysl, podle nás to platí jen pro nové stavby či možná i pro nějaké nevím jaké změny, ač § 2 této vyhlášky vyznívá krapek jinak. Jakým rozhodnutím bych to nařizoval, snad jen výzva zjednání nápravy mě napadá, ale nemyslím si to. Děkuji za názory. P.Š. 15.10.2015 11:10:15616.10.2015 7:16:52
dobrý den, při podání ohlášení stavebních úprav – zřízení okna, střešní okno, půdní vestavba vyžadujete souhlasy dle § 105 odst.f) od všech vlastníků sousedních pozemků, a nebo jenom u těch vlastníků, koho se to bezprostředně dotýká. Zdá se mě zbytečné chtít souhlas od vlastníka pozemku, když je stavba, na které se dělají stavební úpravy vzdálena 20 m od hranice se sousedním pozemkem.Děkuji. 15.10.2015 10:59:16416.10.2015 7:46:00
Dobrý den, prosím, jak by jste řešili problém.Stavebník si postavil bez povolení plechový objekt jako sklad pro zahradní nářadí a stavebního materiálu u rodinného domu, ale cca 65cm od splečné hranice se sousedním pozemkem.Když vypracoval PD k dodatečnému povolení z PBŘ vyplynulo, že musí postavit na hranici pozemku zeď zděnou výšky cca 3m (stejně vysokou jako objekt) z důvodu přesahu požárně nebezpečného prostoru na sousední pozemek.Při místním šetření na pozemku se sousedi vyjádřili, že nesouhlasí se stavbou zdi, kvůli zastínění jejich pozemku.Chci teď řízení o dodatečné povolení přerušit a stavebníkovi dát lhůtu k dopracování diagramu zastínění pozemku dle normy ČSN 73 4301.Máte stejný názor na tento problém, řešili by jste tuto námitku stejně?Děkuji moc za odpověď. Lenka 14.10.2015 13:57:24923.10.2015 8:10:26
Znáte někdo "správný" postup, když jedu na kontrolní prohlídku na černé stavební úpravy na základě udání (a kontroluju jen v rozsahu udání), zjistím, že je to pravda, zahájím řízení o odstranění a stavební si podá žádost o dodatečné povolení stavby, kde jsou ale další černé úpravy navíc oproti těm, na které už se přišlo a je o nich vedeno NO. Napadají mě varianty: 1. Přejít mlčky a prostě vést DP o všem, o co si požádal, 2. Vykonat další KP, zjistit že i ty další věci jsou načerno, potom 2.1. rozšířit (jak?) předmět stávajícího řízení NO, 2.2 zahájit další NO na zbytek úprav, přerušit a vést jedno DP na všecko. LV 13.10.2015 16:59:00304.11.2015 14:45:34
dobrý den, stavebník hodlá odstranit stavbu rodinného domu a při zachování jejího vnějšího půdorysu a výškového ohraničení stavby (§ 2 odst.5 písm.c) postaví nový RD. Lze to posuzovat jako stavební úpravy , nebo jako stavbu novou vyžadující územní a stavební řízení. Děkuji. 13.10.2015 14:29:16719.10.2015 16:37:15
Nevzpomínáte si prosím někdo, kde najdu jak chápat hrobky a kolumbária z hlediska stavebního zákona? Tedy zda něco vyžadují? Myslím že někde bylo, že jsou mimo režim. Paja 7.10.2015 12:41:2838.10.2015 13:28:59
Drazí kolegové, vyžadujete k ověření pasportu dle § 125 odst,3) st.z. předložit část Požárně bezpečnostní řešení.? Děkuji. 1.10.2015 8:42:25215.10.2015 10:57:27
Žádost o územní souhlas - umístění přípojky vody a kanalizace. Přípojka vody bude sloužit k zásobování pozemku pitnou vodou, zakončeno vodoměrnou šachtou. Kanal.přípojka bude sloužit k odvodu splaškových vod z obytného auta (žadateli bylo před časem vysvětleno, že obytné auto (mobilhaus) pro rekreaci povolit nemůžeme), přípojka bude zakončena revizní šachtou. Podle mého názoru nejde o přípojku podle zákona o vod.a kanal, §3 odst.2 a tedy to ani jako přípojku nemůžu umístit. Co vy na to p 29.9.2015 15:06:56130.9.2015 7:36:52
Prosím o názor. SVJ podalo žádost o stavební povolení na výměnu výtahu, obeslal jsem všechny vlastníky (46 bytů), teď se jeden ozval, že s tím nesouhlasí z důvodu xy. Všichni ostatní souhlasí. Ve stanovách z r. 2006 mají, že se zásadními stavebními úpravami v domě musí souhlasit všichni vlastníci bytů. Co je pro nás směrodatné, jejich stanovy nebo zákon??? Mám mu to zamítnout nebo jim nepovolit?? LB 23.9.2015 13:29:591820.10.2015 14:45:52
Jak postupujete ve stavebním řízení, když stavební záměr není v souladu s obecnými požadavky na výstavbu? Vyzvete a pokud stavebník doloží zase chybné řešení tak zastavíte pro nesplnění výzvy? Mám v tom guláš, nevím, jestli v tomto případě jsme oprávněni vyzývat k doplnění podkladů podle § 111 odst.3 SZ nebo podle § 45 odst.2 odst. 1 správního řádu a přerušovat podle § 111 odst.3 SZ i podle § 64 odst.1 správního řádu?(Jinak ostatní podklady jsou úplné a v pořádku) 21.9.2015 15:27:2091.10.2015 13:32:18
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního ve výroku rozhodnutí o stavebním povolení. Píšete tam i dle vlastníky pozemku pod stavbou a vlastníka stavby, není li stavebníkem (tj. účastníky dle § 109 písm. b) a c)) nebo jako hlavní účastníky stavebního řízení uvádíte pouze žadatele? Moje komentáře se různí, stanovisko jsem nenašla, jenom tady na diskusi zde http://www.uur.cz/konzultacni-stredisko/diskuse/?ID=2499&tema=1875 se někdo podělil o stanovisko mvčr (které ale stavební zákon nedělá, a podle něhož by asi vlastníci pozemku a stavby jedničkoví byli), a pak v judikátu 7 AS 140/2015 - 51, odkaz zde http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2015/0140_7As__1500049_20150821075256_prevedeno.pdf , ze kterého vnímám, že by to byl jen žadatel, a další pouze pokud by byli spoluvlastníky té věci(stavby)..tam ale se mi nelíbí, že jim přece právo stavět nevzniká. DK 17.9.2015 10:13:41217.9.2015 13:44:20
Dobrý den, stěžovatel žádá stavební úřad, aby vydal výzvu zjednání nápravy jeho sousedovi, aby soused stavbu dodatečně opatřil střechu RD zachytávači sněhu. Jedná se o stávající stavbu RD, která je postavena na hranici pozemku s pozemkem stěžovatele. Ten se teď údajně cítí být ohrožen padajícím sněhem. Může toto stavební úřad nařídit?? Nebo máme stěžovatele odkázat na soud?? LB 16.9.2015 16:33:08217.9.2015 8:05:41
Kolegové poraďte. Jaký poplatek vybíráte za stavební úpravy rodinného domu do 150m2? A jak povolujete stavební úpravy RD nad 150m2? Na stavební povolení? Jana 15.9.2015 10:23:3841.10.2015 13:34:01
Kolegové, prosím o radu jak povolujete RD s provozovnou (prodejna,kadeřnictví apod.). Na ohlášení užívání nebo kol.souhlas? Děkuji. 15.9.2015 7:58:461822.9.2015 13:08:05
AUTOSERVIS VEDLE RODINNÉHO DOMU Dobrý den, chtěla bych požádat o radu. Mám postavený dům v zóně pro bydlení v RD městského typu. Soused postavil následně autoservis. Na úřadě mi řekli, že to nemohu ovlivnit, pokud splňuje limity. On má pozemek-plochy smíšené obytné městské, kde je servis, mycí boxy a zpevněná plocha a část pozemku navazující na můj pozemek (tvoří koridor mezi námi) je PLOCHOU PRO BYDLENÍ. Může tuto plochu ZMĚNIT NA PLOCHU SMÍŠENOU a tím rozšířit své podnikání blíže k hranici navazující na můj pozemek? Nebo je zde nějaká OCHRANNÁ ZÓNA pro plochy bydlení v RD, která je neměnná a nemusím se obávat, že bude ještě blíž? Mnohokrát děkuji za reakce. J. U. 13.9.2015 8:57:48329.9.2015 20:45:26
Dobry den, pri pokusu o podani stavebni dokumentace pro uzemni a stavebni rizeni, nam stavebni urad v Brne vratil celou dokumentaci stim ze tam chybi projekt pripojky NN. Projekt pripojky NN dela jina firma pro EON. Stavebni urad chce NN pripojku driv nebo zaroven s celou dokumentaci. Kdyz jsem se treba ptal na stavebnim urade ve Slavkove U Brna tam nic takoveho nepozaduji, volal jsem i na nadrizeny urad a tam se take divily... Nevim zda na to ma stavebni urad pravo chtit NN pripojky k pozemku driv nez a nebo zaroven nez stavebni dokumentaci. Nastesti se uz ozvala firma ktera bude delat tu NN pripojku, je to ve fazi tvoreni planu ale i tak bude vyrizovani trvat cca 3 mesice, tak v nejorsim pripade budem muset cekat tri mesice nez se vyridi papirovani kolem NN pripojky a potom budem moci podat stavebni dokumentaci...Dokazete potradit co dal? Dekuji za kazde info. Hesky den Pavel 30.8.2015 11:12:4247.9.2015 8:17:37
Před novelou SZ se dočasnost stavby dala prodloužit souhlasem se změnou v užívání stavby. Platí toto stále nebo už ne po novele? Vaše zkušenosti? 28.8.2015 9:50:36231.8.2015 6:54:53
Drazí kolegové prosím o radu. Nový vlastník pozemku požaduje po stavebním úřadu, aby vlastníku (je též nový) sousední stavby nařídil odstranění části stavby kůlny, která cca 2 m zasahuje na jeho pozemek, a též svým stavem ohrožuje vlastníky a uživatele pozemku. Nahlédnutím do mapy ortofoto v katastru nemovitostí, je zřejmé, že část stavby kůlny zasahuje na sousední pozemek. Přesah stavby potvrdil geodet též vytyčením společné hranice mezi pozemky. Stavba je stará více jak 50 let, a v archívu stavebního úřadu, žádná dokumentace ani povolení nejsou. Myslím, si, že pokud nebude doloženo právo nebo souhlas vlastníka pozemku se stavbou, nezbude než nařídit její odstranění. Co na to říkáte.? Děkuji. JM 27.8.2015 15:00:15277.9.2015 15:08:42
Jaký je Váš názor na rozsah výzvy zastavení prací dle § 134 při zjištění "černoty". Zastavují se tou výzvou veškeré stavební práce nebo jen ty nepovolené vyžadující povolení. Klasický příklad: stavební úpravy celého bytu v paneláku (podlahy, rozvody, omítky, obklady, jádro), nic nevyžadují ze strany SÚ, a pak dotyčný začne vybourávat otvor v nosné stěně, a já si nejsem jist, zdali zakazuji vše co se děje nebo jen práce na té nosné stěně. Řekl bych z logiky věci, že jen to nepovolené, ale když staví stavbu v rozporu s povolením, tak to zastavujeme práce všechny. Co napadá Vás, či jak to praktikujete. Děkuji. P.Š. 20.8.2015 13:46:26425.8.2015 14:40:49
Dobrý den, soused udal souseda na špatný stav komína, soused tedy stavebnímu úřadu doložil platnou revizi, dle ní je vše ok, má ten stěžovatel nárok dostat kopii revize popř. jen nahlédnout nebo ho jen vyrozumíme, že podnět byl nesmyslný. Vztahy mezi nimi jsou napjaté a ten soused s komínem mu kopii revize nechce dát. Díky. 20.8.2015 8:09:421325.8.2015 8:30:09
Dobrý den, máme pozemek, na kterém jsme chtěli stavět rodinný dům. Stavební povolení nabylo právní moci dne 8. 7. 2011. Problém je, že stavba doposud nezačala a stavební povolení tedy propadlo. Potřebovali bychom vědět, zda-li existuje nějaká cesta, jak stavební povolení obnovit? Děkuji všem za rady. Tučkovi 19.8.2015 21:16:28220.8.2015 7:32:34
Dobrý den, můžete mi dát informaci, jakými čísly jsou ve Vaší obci řešeny řadové garáže? Ptám se v souvislosti s reklamacemi údajů mezi ISUI/RUIAN a ISKN, které řeší stavební úřad. Co si tady všichni pamatují, řadové garáže byly od 60 let vybaveny čísly evidenčními, i když právní předpisy to prý i dříve vylučovaly. Katastr z ISKN čísla evidenční vymazal, ale v ISUI, kam se údaje dostaly automatickým převodem z ISKN, tam zůstaly. Podle dnešní úpravy z.128/2000 o obcích §31 mají mít čísla evidenční při výměře do 25m a čísla popisná, pokud je výměra nad 25m. Řešíte nějak rozdílové sestavy vydané katastrem? Paja 17.8.2015 11:30:24106.3.2016 21:09:47
Ve starém bytovém domě ( 6 bytových jednotek), kde nemají založené společenství vlastníků, tedy ani žádné stanovy,majitel jedné jednotky se "proboural a zabral" část společné půdy. V katastru jsou zapsaní vlastníci jednotl. bytových j. jinak jsou v ideálním spoluvl. Chtějí záležitost řešit. Takže řízení podle 129, ale co máme jako SÚ vyžadovat z hlediska vlastnictví- smlouvu o právu provést stavbu? S jedním spoluvl.se nedohodnou na založení společenství. Co s tím - nařídit odstranit? Komu? Tomu černému stavebníkovi, nebo všem? 14.8.2015 13:16:29219.8.2015 8:52:31
To teplo! Máme stížnost, na instalaci klimatizační jednotky v rodinném domě ( Je provedený otvor v nosné zdi, cca 4m od hranice pozemku a 7 m od RD souseda).Sousedé si dali změřit hluk a v noci je 48dB a dali podnět na hygienu, která soukromníky neřeší.Jsou to stavební úpravy na povolení? 13.8.2015 15:13:44420.8.2015 13:39:58
Dobrý den, povoluji nový hotel s 20 pokoji v centru města. Jaký předpis řeší počet parkovacích míst vzhledem k počtu pokojů? Nebo se neřeší, není povinnost hotelu zajistit parkovací místa? Díky. LB 13.8.2015 13:00:57419.8.2015 7:47:40
Prosím o radu jak postupujete při vydávání rozhodnutí o změně užívání. Zahájit + ÚJ a pak vydat rozhodnutí s podmínkami k užívání a pak ještě vydávat kolaudační souhlas? HB 6.8.2015 8:01:5287.8.2015 11:01:30
Dobrý den, co lze dělat, pokud soused (vlastní pouze pozemek, není zde stavba), nebude chtít povolit stavbu domku na ohlášení. Není k tomu důvod, jedná se o klasický RD. Děkuji Lucka 5.8.2015 18:05:2926.8.2015 7:58:38
Jak prosím řešíte legislativně provedení izolace základů RD, při kterých dojde k odkopání základů do hloubky jednoho podzemního podlaží? Děkuji. 3.8.2015 15:54:492327.3.2018 18:32:39
Kolegové mám jeden dotaz, stavebník chce po stavebním úřadu aby mu vydal předběžný souhlas s prodloužením zkušebního provozu, a stavbu tak mohl dále provozovat i po dobu, než bude vydáno rozhodnutí o prodloužení lhůty zkušebního provozu. Řízení je zahájené, běží lhůta - 30 dní pro uplatnění námitek a stanovisek. Má stavební úřad možnost tento předběžný souhlas vydat a podle jakého ustanovení. Je možné i tento souhlas vydat bez souhlasu dotčeného orgánu - hygieny.? A nebo je lepší počkat a po uplynutí lhůty vydat rozhodnutí.? Děkuji. 14.7.2015 11:32:07722.7.2015 7:14:12
Kolegové, prosím o Váš názor. U rozhodnutí o předčasném užívání i o zkušebním provozu se správní poplatek vybírá. Jak to vidíte u rozhodnutí o prodloužení jejich termínu? Vybírat poplatek, ano nebo ne? V zákoně o spr. poplatcích je,co se týká prodloužení, uveden jen u platnosti stavebního povolení a územního rozhodnutí. 1.7.2015 13:50:2532.7.2015 10:09:52
Dobrý den, dohadujeme se s OŽP jako spec. stav. úřadem o následujícím problému: kolaudujeme stavbu, kde byl mj. povolen řád splaškové kanalizace a přípojka pro stavbu. Stavebník provedl stavbu odlišně a proto budoucí provozovatel (VaK) odmítá řád převzít. Souhlasí však s tím, aby celá stavba byla pouze přípojkou. Jinak je "přípojka " funkční a končí v šachtě na původním řádu. Můj dotaz směřuje k povolení užívání této, nyní již přípojky. Přípojky se normálně nekolaudují, ale ne straně druhé tato stavba byla povolena. A stavby na SP se dle §119/1 kolaudují. S OŽP jsme se dohodli, že jde o změnu stavby - kdo ji má povolit speciální nebo obecný SÚ? Zatím jsme celou záležitost ukončili s tím, že když bude někdo namítat, že stavba není zkolaudovaná, tak mu můžeme říci, že jde o přípojku - tudíž se kol. nevyžaduje, Pokud bude někdo namítat naopak, že jd eo přípojku, tak byla povolená na SP a tyto stavby se koaudují. JE TO BLÁZINEC. Jaký je názor kolegů??? SP 30.6.2015 12:01:4671.7.2015 12:51:44
Prosím o případný názor - mám nepovolenou stavbu bazénu(blíž jak dva 2 od hranice sousedního pozemku)účastník řízení se domáhá vyslovení zákazu užívání stavby do doby případného dodatečného povolení - budu zakazovat užívání stavby dle § 120 odst. 2 SZ, bude to správný postup? Díky hana 29.6.2015 14:25:40297.7.2015 7:22:04
Dobrý den, měla bych odotaz na zdejší odborníky. RD z roku 1910 byl v r. 1928 rekonstruován, je dochována původní dokumentace (v dnešním pojetí něco jako pasport stavby), která je okolkována, podepsána, včetně jednacího čísla, předpokládám, že je to něco jako stavební povolení. Bohužel se už nedochovalo žádné kolaudační rozhodnutí (podle informací z pozemkové knihy nic takového v té době ani neexistovalo). Může stavební úřad vydat souhlas s užitím stavby na základě tak starého pasportu? Následně budu vyřizovat zápis změny obvodu budovy do KN a právě KN požaduje souhlas od SÚ. Děkuji mnohokrát za reakce. Marta Uhlířová Marta Uhlířová 25.6.2015 15:49:25929.6.2015 12:40:57
Zasakování dešťových vod. Je nově budouvané vsakovací zařízení (dříve trativod) u stávajícího rodinného domu vodní dílo? Je to stavba, na kterou musí speciální nebo obecný stavební úřad vydat nějaký souhlas, povolení nebo opatření? Dle vyjádření osoby s odbornou způsobilostí nebude mít vsakování deštových negativní vliv. Vladimír 23.6.2015 14:07:04131.7.2015 7:58:30
Mám výkladový problém s určením, co je bytový dům a co je RD. Co se rozumí RD a co bytovým domem je uvedeno v § 2 odst. a) vyhl.č. 501/2006. Chápete to tak, že že cokoli s max. třemi byty + splnění těch dalších podmínek je RD, a cokoli nad 3 byty je bytový dům? To "nad" je teda jasné, to je vždy bytový dům. Ale nějak moc mi nesedí, že někdo staví dům se třemi byty, ví a uvádí to, že se jedná o nájemní byty a já to budu označovat za RD, to je mi divné. P.Š. 22.6.2015 16:52:043524.8.2021 21:45:21
Prosím, poraďte. Vydali jsme společné ÚR + SP na zemědělskou stavbu, nabylo právní moci, stavebník zahájil a vyšlo najevo, že v místě stavby je v zemi uložená dešťová kanalizace od vedlejší stavby, o níž se nevědělo. Vlastník té stavby nebyl účastníkem, neboť jeho stavba je poměrně daleko. Kanalizace je z 60. let, budovalo ji JZD, není k ní žádná dokumentace. Stavebník se s vlastníkem stavby (a zřejmě i té kanalizace) nedohodl, kanalizaci hodlá utnout, vlastník té stavby s tím samozřejmě nesouhlasí a přišel si stěžovat. Co teď s tím. Přezkumné řízení? Fakt nevím. PH 22.6.2015 16:24:53724.6.2015 8:10:10
Dobrý den, investor by chtěl na pozemku pro individuální rekreaci postavit v řadě za sebou 4 objekty pro individuální rekreaci (každý s vlastní nosnou kcí, oddělenou střechou, bez napojení na energie), tak aby to byly čtyři objekty. Objekty by k sobě doléhaly štítovou stěnou. Vyhláška 501/2006 par.25 hovoří o odstupech pouze ve formě ,,jsou-li", takže se to návrhu netýká. Napadá někoho z Vás jiné úskalí tohoto návrhu? Děkuji předem za odpovědi, Jaroslav Jaroslav Š. 22.6.2015 0:15:22424.6.2015 14:26:36
Vážení kolegové, vedem správní řízení týkající se odstranění nepovolených terénních úprav většího rozsahu, pro nařízení potřebujeme nutně dokumentaci bouracích prací se stanovením technologického postupu, kdy a jakým opatřením nařídíme povinnému pořízení dokumnetace, před vydáním rozhodnutí a podle čeho, nebo až v podmínkách rozhodnutí(nařízení. Děkuji za každou radu při řešení tohoto případu. Hana hana 15.6.2015 9:55:35222.6.2015 16:37:09
kolegové, poraďte, stavebník žádá o skladovou halu jako garáž pro zemědělskou techniku, a chci se zeptat, zda vyměřit správní poplatek jako za garáže a nebo jako za stavbu neuvedenou v § 17 1 f a 18 1 f. Děkuji 11.6.2015 8:31:16511.6.2015 14:22:07
Kolegové, jaký poplatek bude za stavební úpravy ke změně užívání z nebytové budovy na rodinný dům, v níž zůstane část nebytová-provozovna? Stavební úpravy se budou týkat i té provozovny. Vzhledem k diskusi na tomto chatu ze dne 13.4. t.r. by měl být poplatek jako za stavební úpravy rodinného domu? Nějak mně to už rozum nebere. jf 10.6.2015 9:29:153819.6.2015 12:52:32
V roce 2006 jsem se odpojila od centrálního rozvodu topení se souhlasem všech 5 nájemníků.Firma,která plyn. topení instalovala by to bez souhlasu neudělala.Nemusela jsem platit žádné příspěvky na spol. vytápění.Na oplátku jsem se starala o zahradu,menší opravy v domě.Po 9 letech a změně správce SVJ mně naúčtovali vysoké zálohy za společnou kotelnu.Jejich dodavatel plynu je tak nevýhodný, že platí navíc ročně 20.000.- Kč.Jsem povinna toto platit i přes takové plýtvání? Alena 8.6.2015 21:10:5729.6.2015 7:37:33
Prosím o Váš názor na následující situaci: Ve stávajícím bytovém domě vzniknou stavebními úpravami v podkroví další dva byty. Musí stavební úřad řešit v rámci stavebního povolení parkovací stání, když ani stávající bytový dům nemá toto parkování zajištěno? Musí být doloženo stanovisko silničního správního úřadu, případně policie? V docházkové vzdálenosti je veřejné parkoviště. Lenka 3.6.2015 17:00:12419.11.2015 11:45:32
Kolegové, jak se stavíte k nahlížení do spisu. Konkrétně žádá nás jiná osoba ( nebyl účastníkem, a vlastní byt. jednotku v jiném objektu) o nahlédnutí do uzavřených spisů a právní zájem dokládá tím, že chce stavět to samé. Jednalo se o odpojení od centrální kotelny v bytovém domě a osazení plynového kotle v byt. jednotce. Můžeme mu spisy ukázat, když se jedná o stavební úpravy byt. jednotek, nebude porušeno právo stavebníka, ? ZS 1.6.2015 13:39:2684.6.2015 8:01:40
mám dotaz ohledně snížení počtu bytů v bytovém domě. Vlastník chce z původního 4 bytového domu získat kvůli dotacím dům o 3 bytech. K propojení bytů by došlo vybouráním otvoru v příčce, což samo o sobě patrně nezmění počet bytů. Pro snížení počtu bytů bych to tedy viděl na změnu v užívání ? Václav 29.5.2015 9:22:3693.6.2015 8:01:57
Vážení kolegové, podle čeho a zda vůbec sankciujete nedodržení termínu dokončení stavby v podmínkách stavebního povolení nebo při ohlášce. Může se na to vztahovat u FO ust. § 178 odst. 2 písm. b) a g). Jak to řešíte? Díky Jan 28.5.2015 12:56:111124.6.2015 8:13:44
Dobrý den, stavební úřad dodatečně povolil stavbu. Stanovil termín dokončení. Stavebník promeškal, ani termín neprodloužil. Ted tam udělám kontrolní prohlídku, kontrola všeho co se zatím udělalo. Účtovali byste poplatek za místní šetření 500Kč??? AB 27.5.2015 16:08:5234.6.2015 9:56:41
Vážení kolegové, nevím jestli neopakuji něčí dotaz, řeším případ, kdy si spoluvlastník bytového domu ( 4 byty, nemají SVJ ale podílové spoluvlastnictví) vyměnil bez souhlasu ostatních spoluvlastníků okno, ale provedl ho s jiným členěním. Objekt se navíc nachází na území ochranného pásma podléhajícímu památkové péči. Prosím poraďte, vedli byste řízení dle § 129 odst. 1 b)s ohledem na změnu vzhledu stavby nebo byste to nechali pouze na posouzení památkářů. Váhám s tou změnou vzhledu stavby, pokud ano, pak by musel stavebník v rámci dodatečného povolení stavby doložit podklady jako k ohlášení udržovacích prací dle ustanovení § 104 odst. (1) písm. j)? Děkuji moc za Váš názor k věci. d.o. 25.5.2015 16:47:08927.5.2015 14:36:42
Skleník větší než 40m2 jak povolit. Napadá mi nejprve v případě do 300m2 a 7m výšky jako stavbu pro zemědělství a pak již SP. JL 25.5.2015 12:58:5363.6.2015 8:05:28
Jak řešit situaci, kdy chce stavebník ke stávajícímu zahradnímu domku pro uskladnění nářadí (4 x 6 m) "přistavět" přístřešek. Žádá o územní souhlas, stavba prý je konstrukčně oddělena (zakresleno v PD), ale je přímo u vstupu - takže provozně a komunikačně propojena. Je to přístavba (územní souhlas a ohlášení - stavba se tedy potom vejde do 50 m2) nebo samostatná stavba - stojící u stěny - kde jsou ale vstupní dveře - tím pádem jen územní souhlas - stavba do 25 m2 (není to na pozemku RD ani rekreace). My to vidíme jako jasnou přístavbu, stavebník argumentuje konstrukčním oddělením. Jak to řešíte jinde? LN 25.5.2015 12:57:211029.5.2015 13:21:31
Máme zajímavý případ. Řešíme územním rozhodnutím umístění nafukovací tenisové haly jako výrobku plnícího funkci stavby. Součástí je technologie včetně strojovny. Na výrobek byla zpracována z technické dokumentace hluková studie, která je kladná ve prospěch haly. Účastník ji však v námitkách zpochybňuje a hygiena v rámci svého stanoviska k podaným námitkám požaduje jako dotčený orgán provedení zkušebního provozu, při kterém budou parametry ověřeny v praxi. Potíž je ale v tom, že jde o výrobek, který se pouze umísťuje a nekolauduje. Jak by jste to procesně řešili? Celé je to absurdní už v tom, že jde o výrobek, který má prohlášení o shodě, je tedy certifikovaný, a jako takový by měl hlukové parametry splňovat. Přemýšlíme, jak eventuálně zkušební provoz zrealizovat - výrok o umístění a druhý o nařízení zkušebního provozu (na základě požadavku dotčeného orgánu), případně samostatně? A co v takovém případě dál po jeho vyhodnocení, když žádná kolaudace u výrobku není? Paja 25.5.2015 10:57:432529.5.2015 10:25:36
Dobrý den, měl bych pár dotazů a prosím o Vaše vyjádření a případné odkazy na judikáty nebo metodické pokyny 1) Kolaudační souhlas a závazné stanovisko dotčeného orgánu vs souhlas do protokolu ... 2) přebírání závazných stanovisek do rozhodnutí - přebíráte i požadavky které nesouvisí s podmínkami stavebka nebo územka (např u vynětí orientační cenu vynětí)? MB 22.5.2015 8:43:231527.5.2015 19:55:39
Poplatky doprovodná stavba k rodinnému domu jejíž součástí je garáž. Cca 38% z podlahové plochy. Nemáte to někdo rozlousknuté. Já to vidím spíž za ten nižší a kdyby převládala garáž tak naopak? JL 21.5.2015 9:22:13222.5.2015 8:31:18
Jak se stavíte k povolení změny účelu užívání rekreační chaty/domku na rodinný dům, respektive co k této změně požadujete? Řešíte nějak požárně bezpečnostní řešení stavby, řešíte energetický štítek, požadujete splnění požadvaků OTP z hlediska větrání, teplené izolace apod ? Nebo řešíte jen výšky místností, případně schodiště ? JS 21.5.2015 8:33:05227.5.2015 15:18:21
Kolegové poraťe začátečníkovi, stavebník hodlá upravit stávající chatu. Zastavěná plocha zůstává stejná, výška hřebene taky , zmenší se sklon střechy, takže se změní vzhled. Navíc stávající chata je dřevěná a stavebník ji celou odstraní zůstane pouze suterén, který je zděný a je cca 1 m nad terén. Jedná se o stavební úpravy nebo je to již nová stavba? Děkuji Pajda 18.5.2015 12:26:0561.9.2015 22:11:13
Může mi prosím poradit jaký poplatek mám požadovat od ČEZu za územní souhlas pro nové kNN připojení parcely. Je to přípojka nebo je to rozšíření distr. soustavy . Vždy nám to nazvou nové odběrní místo, ale nedokážu rozlišit kdy je to pouze přípojka. Děkuji Jana 18.5.2015 10:32:361525.5.2015 12:33:08
Dobrý den kolegové, jak povolujete či nepovolujete změnu vytápění rod. domu z tuhých paliv na tepelné čerpadlo?? Děkuji za radu. LB 14.5.2015 9:47:35114.5.2015 12:27:07
Zdravím všechny a prosím o radu: zjistil sem, že stavebník zahájil stavbu RD bez příslušného povolení. Zatím provedl "jen základy", ale pokračuje dál. Já se ho chystám vyzvat k zastavení stavebních prací. Jenže: jelikož není patrné dispoziční řešení 1.NP (viz nějaký judikát), nevím jestli vůbec můžu nazvat stavbu stavbou a ještě k tomu napsat že půjde o stavbu RD. Já vím, že jo, ale co když začne tahat nějaké právnické nesmysly... A čekat až bude hotovo 1.NP se mi teda nechce. Můžete poradit co s tím? P.S.II 11.5.2015 13:40:15514.5.2015 8:04:31
Kolegové – prosím o radu – náš SÚ vydal v roce 99 územní rozhodnutí a v roce 2001 stavební povolení na plynofikaci jedné obce, v roce 2002 bylo zkolaudováno a vydáno kolaudační rozhodnutí – bez označení parcel jako stavba liniová, příslušné výkresy skutečného stavu jsou však jiné než v povolení, jde to přes parcelu, která v povolení nebyla. Vlastník se ozval, že má znehodnocený pozemek (a má pravdu). Je to však již více jak 13 let, tak nevím, zda s tím jde něco dělat. Pozemek koupil právě někdy v průběhu roku 2000, takže dle mého by o realizaci měl vědět a již tenkrát se ozvat, že to jde jinudy. Nepopírám chybu stavebníka – obce a též stavebního úřadu. Zatím tu nic od něj nemám, jenom se přišel poptat, zda máme něco v archivu. Jsem na SÚ relativně krátce, takže neznám ani 50 a tedy ani tehdejší způsoby povolení a jak se řešily/neřešily případné změny (zda jenom ke kolaudaci). Takže stavba byla provedena v rozporu s vydaným ÚR i SP, nicméně byla zkolaudována. Hanka 5.5.2015 10:46:201013.5.2015 11:12:49
Dobrý den. Mám v nájmu pozemek vedený jako trvalý travní porost o rozloze 2700 m2. V uzemním plánu je pozemek zahrnut v zelené ploše. A dále je celý označen v záplavovém území. Na velké většině pozemku bych chtěl chovat ovce a na části mít zeleninu. Pozemek je svažitý. Na pozemku bych chtěl mít přístřešek pro ovce a na nářadí. Chtěl bych okolo pozemku vybudovat plot. Při tomto stavu mi stavební úřad povolil pouze elektrický ohradník okolo a žádné stavby. S tím souhlasím ALE Na povodňovém plánu ČR. jsem zjistil že na spodní polovinu pozemku zasahuje stoletá povodeň a na horní polovinu již ne. To znamená že záplavové území je v územním plánu zakresleno špatně a na horní polovinu pozemku se záplavové území nevstahuje. Podle legendy k územní plánu je v území zelené plochy jsou nepřípustné trvalé stavby s vyjímkou § 18, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb dále podle vyhlášek jsem si vyhledal co je zemědělská stavba a tou přístřešek pro ovce i plot je. Jak bych danou situaci vyřešil? na horní části pozemku bych s dodržením odstupových vzdáleností od hranice pozenku vybudoval přístřešek a plot okolo přístřešku a části pro zeleninu a spodní část pozemku bych využíval jako pastvinu s elektrickým ohradníkem. Je tato má domněnka správná? Děkuji za váš čas a názory. Cheops 28.4.2015 16:12:05429.4.2015 19:47:41
Je prosím veřejné osvětlení veřejnou technickou infrastrukturou? V §2 mi to nesedí a jde o poplatek podle položky 17 1 e)- patří VO tam? Děkuji. 28.4.2015 12:01:08429.4.2015 12:29:25
Pozemek pro RD. Nemá přístup na komunikaci. Kolem něj se teprve bude stavět komunikace do lokality bydlení (ten pozemek RD není součástí budoucí lokality, jen se připojí na přístupovku), je na ní pro město vydané SP v právní moci. Šlo by tedy vydat povolení pro stavbu toho RD, protože bude možné stavbu připojit na budoucí komunikaci. Jenže je tu obava, zda ta lokalita s komunikací bude vůbec realizovaná. Může se tedy stát, že RD bude postavený a komunikace k němu nikdy nebude. Samozřejmě souběh staveb se popíše v příslušných částech dokumetace pro společné ÚR a SP pro RD, ale to neošetří to, že vydané SP na komunikaci je jen právo ji realizovat. Jak to řešíte? Plánovací smlouva - byť jen v rozsahu záruk, že komunikaci město vybuduje a způsob řešení, pokud se tak nestane? Povolíte RD bez plánovací smlouvy jako záruky včasného vybudování přístupové komunikace? Dík za názor. Paja 23.4.2015 14:10:501127.4.2015 8:39:25
Dobrý den, jsou někde uvedeny obsahové náležitosti geometrického zaměření skutečného provedení stavby na pozemku?? Co by mělo obsahovat?? Děkuji. LB 22.4.2015 13:27:16122.4.2015 13:41:52
Kolegové prosím o radu začátečníkovi o vypořádání námitek dle § 114 SZ. Účastník řízení namítá vůči PD, že je v rozporu s územním plánem obce a obecně závaznou vyhláškou a že ji podle této vyhlášky musí předcházet vypracovaný regulační plán, protože stavba navrhuje měnit plošné výměry v určitém identickém celku. V doloženém koordinovaném stanovisku Odbor územního plánování a rozvoje uvádí,že předložená PD je v souladu s územně plánovací dokumentace obce. Tady asi neplatí ustanovení §114 odst.2. Posoudím ji dle §114 odst.3 a protože to není občansko-právní povahy nebudu o ní rozhodovat? Kam s jejím vypořádáním-do výroku nebo do až odůvodnění? Děkuji za nápovědu, očekávám odvolačku a čím víc si čtu SZ, tím mám větší pocit, že tomu rozumím stále méně. Děkuji moc a přeji veselý den! Dušan 21.4.2015 9:43:17729.4.2015 9:42:52
Jak byste posoudili stavbu RD v lokalitě, kde je nová komunikace a sítě, jsou rozděleny pozemky na jednotlivé parcely pro rodinné domy, z nichž některé už stojí, ale většina zatím ne. Prostě typická "satelitní" záležitost. Stavebník má parcelu mezi dvěma rozestavěnými domy, vedle nichž jsou vpravo i vlevo další parcely, dosud nezastavěné. Podle mě to tedy proluka žádná není, prostě jen jeden RD mezi dvěma RD, ale nemám se o co opřít, když neexistuje definice proluky. Po novele zákona o ochraně ZPF po nás stavebník chce, abychom mu potvrdili, že jeho stavba bude v proluce. Rozdíl mezi prolukou a neprolukou je v tomto případě cca 300 000 za odnětí ze ZPF. Chápu, že se mu to nechce platit, ale zároveň se nechci dopustit chyby (abych to pak nemusel platit já). Četl jsem metodickou pomůcku na mmr.cz, ale moc mi to nepomohlo. L 20.4.2015 17:11:48828.4.2015 13:51:31
Odstup rodinného domu od stavby pro rodinnou rekreaci. Dobrý den, existuje prosím zákonná norma, které definuje požadavky na odstup stavby domu pro rodinnou rekreaci od rodinného domu? §25 vyhlášky č. 501/2006 stanoví pouze velice obecnou definici v odst. 1 a následně pak v odstavci 2 stanovuje regulace pro prostor mezi rodinnými domy (vzájemná vzdálenost RD nesmí být menší než 7 metrů) a v odst. 3 následně vzájemnou vzdálenost staveb pro rodinnou rekreaci (nesmí být menší než 10 metrů). Jaký odstup však platí v případě, kdy vedle stojící chaty má být postaven rodinný dům? Pro úplnost: v územním plánu obce je pozemek určen k výstavbě RD... Velice děkuji za odpověd a přeji příjemný den. Michal 16.4.2015 11:39:14622.4.2015 17:06:10
Územní plán plochu určuje jako "PLOCHY SMÍŠENÉ - OBČ. VYBAVENÍ, BYDLENÍ, REKREACE A SPORTU". SÚ si myslí že stavba pro rodinnou rekreaci neni v souladu s ÚP protože není uvedena v hlavním ani přípustném využití. Je tedy přípustná pouze stavba pro bydlení? Hlavní využití Plochy zahrnující různorodou skladbu činností, dějů a zařízení rekreace a cestovního ruchu, obč. vybavení, dále zařízení podnikatelských aktivit a bydlení. Přípustné pozemky staveb pro bydlení; pozemky staveb a zařízení souvisejících s rekreací, například ubytování, stravování, sluţby, veřejná prostranství, zařízení pro tělovýchovu a sport, agroturistika, veřejná tábořiště, přírodní koupaliště, rekreační louky, turistické atraktivity; pozemky staveb a zařízení občanského vybavení slouţící například pro vzdělávání a výchovu, sociální sluţby a péči o rodiny, zdravotní sluţby, lázeňství, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva Jirka 16.4.2015 8:50:13616.4.2015 13:22:09
Kolegové, najdu někde v předpisech(pokud to někde je), jak se správně označuje velikost bytů např. 3+1, 3+0, 3+kk, máme v tom čurbes, každý to označujeme jinak a nikdo neví z čeho to vychází. Já se domnívám, že to nikde stanovené není a vychází se z nějaké zvyklosti. P.Š. 15.4.2015 14:43:53417.4.2015 13:31:27
Kolegové poraďte: vedeme územní řízení pro rozšíření distribuční soustavy ČEZ a jeden z vlastníků cesty do které umisťujeme zemře , jeho souhlas ani smlouvu o stavbě stavebník nemá /pozemek lze vyvlastnit/,ale účastníkům dle § 85 odst. 2 a doručuji jednotlivě, mám řízení přerušit a vyzvat stavebníka, ať doloží dědice nebo doručovat neznámým dědicům vyhláškou? Nebo máte jiný nápad co udělat se zahájeným řízením? Hanka 15.4.2015 11:01:001424.4.2015 7:35:22
Kolegové poraďte je někde uvedeno, co jsou stavby sloužící hospodaření v lese? Dík za vaše rady Jana 14.4.2015 7:46:48515.4.2015 14:32:10
Prosím o radu, zda je možné na území vymezeném ÚP pro hromadné bydlení (bydlení v bytových domech) umístit stavbu RD koncipovanou jako "bytový dům s jedním bytem". Vyplývají ze stavebně - technických předpisů pro stavbu bytového domu nějaké specifické požadavky, které stavbu RD fakticky znemožňují? TP 13.4.2015 13:44:27357.5.2015 14:50:51
Potřeboval bych radu ohledně správních poplatků. Řeším rekonstrukci objektu(kamenná stodola, 4 stěny a střecha), který je v katatastru veden jako jiná stavba na objekt k trvalému bydlení. Součástí reko bude nástavba patra, přístavba zádvěří a přivedení inženýrských sítí. Objekt je umístěn u restaurace a sloužil původním majitelům jako skladiště. Nyní jsem ve fázi vyřizování společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a přišel mi výměr na zaplacení správního poplatku ve výši 25 500,-kč. Úředník argumentuje tím, že objekt sloužil pro podnikání a proto je zde sazba 20 000,- za územní rozhodnutí. Je tato výše poplatku oprávněná nebo se mám ohradit? Díky za radu. Honza 13.4.2015 11:10:315310.10.2016 14:39:16
Dobrý den, chtěl bych se jako laik zeptat na možnosti, jak optimálně postupovat při zastavování zastavitelné plochy dané územním plánem? Obec má v platné ÚPD zastavitelnou plochu a na stavebním úřadu sdělují stavebníkům, že nejdřív se musí vyřešit obslužnost celé lokality a veškerou technickou infrastrukturu. Samozřejmě, můžeme mít lokalitu pro 3 rodinné domy, ale taky to může být lokalita pro cca 30 rodinných domů. Lokalita může být na pozemku 1 vlastníka nebo více vlatníků ... Prostě mám pocit, že přílišnou "snahou úředníků" se blokuje výstavba v zastavitelné ploše. Můžete mi prosím naznačit, jak by měl stavební úřad postupovat, když mu schválená ÚPD "nabízí" zastavitelnou plochu? M.B. 9.4.2015 9:54:391210.4.2015 14:54:45
Dobrý den kolegové, mám takový menší dotázek (nevím jestli se to už neřešilo někde jinde): jak se díváte na výměnu stávajícího nadzemního vedení NN za nové podzemní vedení NN ve stávající trase? Jedná se o stavbu, která dle § 79 odst. 2 písm. s) nevyžaduje ÚR ani ÚS??? P.S.II 8.4.2015 16:07:26813.4.2015 7:32:39
Sjezdy- napojení na veřejnou komunikaci: nějak mně uniklo, jak se dnes mají povolovat. Z ohlášení vypadly a silniční správní orgán jej prý povoluje jen z dopravního hlediska. Tak asi jako každou jinou zpevněnou plochu? V mém případě budou muset vybudovat sjezd pro kamiony ze silnice na stávající zpevněnou plochu, což jistě bude muset vyprojektovat autorizovaná osoba. Snad jsem tu četla, že v nějakém judikátu bylo uvedeno, že sjezd má být posouzen v územním řízení. Kdyby sjezd byl součástí dalších ploch, popř. komunikací, tak se to schová pod ně, ale u samostatného sjezdu si nejsem jistá. Nemáte kolegyně či kolegové k tomuto nějakou bližší informaci? jf 2.4.2015 14:42:322425.6.2018 12:01:54
Vlastník bytu v paneláku prováděl výměnu rozvodů vody a kanalizace v koupelně. Ale zřejmě neodborně uděláno. Teď začal vlhnout strop majitelce bytu pod ním, ta si teď u nás stěžuje. Jak postupuje stavební úřad vůči majiteli??? Ten se k nápravě nemá, tvrdí, že problém vlhkosti od něj není. Díky. LB 2.4.2015 8:56:06143.4.2015 12:44:24
Vlastník má stavbu v exekuci, navíc je současně neznámo kde, teď potřebuji nařídit nutné zab. práce, lze je nařídit ex. úřadu který nemovitost prodává?? Nebo komu se nařizuje?? Děkuji za názory. LB 1.4.2015 13:20:5622.4.2015 8:06:56
Dobrý den, prosím o radu.Soused mi postavil na stavební povolení na garáz cernou stavbu RD. Stavba je umístena sikmo s hranicí našeho pozemku od 0,13m do 0,9m a ve stenách k nasemu domu má 3 okna od chodby a WC. Nás dům stojí na hranici pozemku bez oken obyt.místností. Stavebník je kamarád starosty a SÚ mu zjevne jde na ruku za cenu obcházení SZ.Lze se nejak bránit? Moc Vám dekuji za jakoukoliv radu a prominte mi tu diakritiku, to ty windowsy. Hofírek Antonín 31.3.2015 16:09:40173.4.2015 10:30:59
Dobrý den, chtěla bych se jen zeptat na Váš názor ohledně platnosti SP a ÚR. Pokud SP pozbyde platnosti neboť stavebník se stavebními pracemi nezapočal, pozbývá platnost i ÚR? Jedná se o rozhodnutí vydaná dle 50/1976 Sb., kdy dle § 40/1 ÚR nepozbývá platnosti pokud byla podána žádost o SP. Jsem trochu na vážkách, takže za jakékoliv odpovědi a názory předem děkuji. Gábina 31.3.2015 14:57:4457.4.2015 11:54:20
Dobrý den všem. Vím, že už to zde jednou v minulosti proběhlo: Protipožární SDK. Jak se díváte na potvrzení od Cechu sádrokartonářů, Knaufu, Rigipsu atd.. ohledně proškolení montážní firmy a její oprávněnosti montovat protipožární konstrukce SDK. Domnívám se, že toto vyžadovat po stavebnících nemá nikde žádnou oporu. Navíc si myslím, že toto potvrzení nemá vůbec žádnou váhu.. Pokud my stačí "pouze" potvrzení o provedení konstrukce v souladu s dokumentací od osoby zajišťující odborné vedení je toto v pořádku? Děkuji velice za odpověď Jana 31.3.2015 12:29:54231.3.2015 14:22:10
Kolegové, setkali jste se někdy s něčím podobným? Žádost o stavební úpravy stavby na RD o 1bj, který obsahuje sedm samostatných místností, z nichž každá má svůj kuchyňský kout a záchod s koupelnou. Stavebník se netají tím, že místnosti bude jednotlivě pronajímat, ale trvá na tom, že je to RD. Pokud to tak povolíme, vznikne mezi rodinnými domy ubytovna. Dá se proti takovému obcházení předpisů nějak bránit, když stavba jinak splňuje OTP na RD? LV 30.3.2015 10:31:14226.5.2015 8:57:45
Stavebník bude provádět ke stávajícímu RD zast.pl. 50m2 přístavbu s obytnými místnostmi 80m2, povolení na úz.souhl. + ohl. Mám po něm chtít i en. štítek?? Díky za názory. LB 27.3.2015 14:09:52630.3.2015 15:56:25
Prosím o radu. Mám podanou žádost o povolení zkušebního provozu. Pokud ho nepovolíme my nebo dotčený orgán, co se vydává? Rozhodnutí o nepovolení zkušebního provozu nebo se žádost zamítá podle správního řádu? Nebo se řízení zastavuje? Prosím o rady z praxe. JKM 27.3.2015 13:46:2262.4.2015 8:42:15
Výkon rozhodnutí- nepeněžité plnění- exekuce. Prosím o zkušenosti s výkonem rozhodnutí, kdy stavebník nesplnil povinnost odstranit stavbu a stavební referent je rázem exekutorem. Co jsem si načetla, tak stavební úřady se tomu raději vyhýbají. Obec to nechce dát na soud, že by to stálo peníze. Pozemek, na kterém je černá stavba je v exekuci.(jako bonus jsou to rómové).Mám obavu i o svou bezpečnost.z toho ven.Děkuji. Ivana 25.3.2015 15:00:23121.4.2015 9:27:42
Prosím o radu: máme tu žádost o dodatečné povolení stavby: Kompenzační rozvaděč u fotovoltaické elektrárny. Máte s podobnými "věcmi" nějaké zkušenosti? Jde o to jak tuto stavbu posuzovat i s ohledem na poplatek. Jako stavbu, která by nevyžadovala stavební povolení ani ohlášení, nebo stavbu, která by za normálních okolností vyžadovala stavební povolení. Pro doplnění fotovoltaika s instalovaným výkonem 1MW, rozvaděč volně stojící (rozměry 3,0 x 1,6 x 2,3 m), napojen ze stávající trafostanice. A případný poplatek tedy: (ÚR+SP) 20.000,- + 10.000,-; nebo jen 20.000,-(ÚR); nebo třeba jenom 1.000,- (ÚR - § 17 odst.1 písm. e)); nebo něco jiného? P.S.II 25.3.2015 14:17:35426.3.2015 15:22:27
Povolit přestavbu chaty na RD s PENB na D. Ve výkladu na MMR je dáván příklad se stavbou na F se závěrem, že stavba by neměla být povolena. Zase ta nejistota. není někde jasně řečeno, že RD musí mít min. C. Máte v tom někdo větší zkušenost. JL 23.3.2015 10:11:481025.3.2015 12:52:49
Kolegové, zabývali jste se někdo § 64 odst. 2 SŘ? Uvádí bez dalšího, že na žádost žadatele přeruší správní orgán řízení o žádosti. Když někdo požádá o dodatečné povolení a místo doložení náležitostí požádá o přerušení řízení, tak nenacházím řešení, jak tomu zabránit. Jediné, co mě k tomu napadá je to, že snad bych si mohl nějak odůvodnit účelovost daného konání, ale to je spíše sci-fi, než realita. P.Š. 16.3.2015 16:05:0981.4.2015 9:40:24
kolegové, mám žádost na potvrzení o existenci stavby - stodola asi z roku 1940, nezapsaná na KN ), doklady se nedochovaly. Vlastníci pozemku , na kterém stavba stojí jsou dva (vztahy mezi nimi špatné). Žádost o existenci podal pouze jeden z nich, který chce tuto stavbu nechat zapsat do KN. Dotaz zní, můžu existenci vydat jen na žádost jednoho z vlastníků. děkuji akrasová 12.3.2015 10:24:371918.3.2015 7:51:09
Poraďte. Vlastním pozemek, který je vedený jako orná půda. Chci tam chovat ovce a stavební úřad mi sdělil, že tam nepostavím ani boudu na psa. Nemyslím si, ale že je to pravda. Kde budou obce spát a kde budu mít seno na zimu? Chtěl bych tam umístit malou stodolu bez základu, pouzena pilotech cca 3m vysokou o rozloze do 80m2. Díky za rady Zdeněk 4.3.2015 9:59:0275.3.2015 13:42:10
Záměr postavit zcela novou stavbu na místě, kde doposud stojí stavba původní. Na původní stavbu bylo vydáno povolení k odstranění stavby. Stavebník podal žádost o umístění nové stavby v územním řízení, ale původní stavba není odstraněna. Jak zacházíte s řízením o umístění stavby. Přerušujete, zastavujete, zamítáte nebo vedete klidně územní řízení? Paja 3.3.2015 8:35:181411.3.2015 13:17:44
Dobrý den, mám dotaz ohledně rozšížení stavby (chaty s evidenčním číslem) v ochranném pásu lesa. Stávající chata zde stojí již cca 30 let. Majitelé chtějí stavbu zvětšit směrem na žápad - z důvodu toho, že tak jsou situovány krovy a aby byly okna na jih. Ochrana životního prostředí je však nutí stavět směrem na jih, což by neslo s sebou nutnost předělat krovy a zároveň by se zastavěla slunná část pozemku a další by byla odstíněná. V oblasti je 50m ochranné pásmo s 20m výjimkou, ovšem chata je cca 10m od hranice lesa. Majitelé jsou ochotní podepsat nějaké opatření, že pro případ stromu na chatu nebudou požadovat náhradu.. Nevím ale, jestli něco takového je možné. Osobně si myslím, že pokud je chata zakreslena v katastrální mapě (územní plán jsem neviděl), tak by v tom takový problém být neměl.. nebo snad ano? Má vůbec Ochrana prostředí právo diktovat kterým směrem se bude přistavovat ke stávající stavbě? xbata 2.3.2015 9:27:321113.8.2015 9:28:01
Prosím o info. - zateplení pláště stavby je považováno za stavební úpravu, která dle § 103 odst.1 písm.d) nevyžaduje ohlášení ani povolení. Chci se zeptat zda je někde v předpise např. požárním uvedeno, že zateplení pláště bytového domu od určité výšky např. více jak 10 m podléhá ohlášení nebo povolení. Děkuji. MJ 20.2.2015 12:53:35725.2.2015 8:51:35
Kolegové prosím o radu, v oboru jsem nová. Přišla mi žádost o vydání potvrzení stavby, která byla zkolaudována v roce 2003, poze není přepsána v katatru nemovitostí. Žádost ale podal žadatel, který má na stavbu poze uzavřené věcné břemeno. Jsem oprávněná mu toto potvrzení s ověřenou kopií kolaudačního rozhodnutí vydat? nebo mu mám žádost zamítnout na základě toho, že žádat musí vůlastník stavby kterým je obec či v zastoupení plné moci? Moc děkuji za rady A. 19.2.2015 9:26:30623.2.2015 12:52:02
Kolaudace bytového domu a předčasné užívání obslužné komunikace. Má se kolaudovat bytový dům. Jednou z podmínek stavebního povolení je, že stavebník doloží ke kolaudaci pravomocné kolaudační rozhodnutí obslužné komunikace. Stavebník doložil pouze její předčasné, časově omezené, užívání a toto stanovisko OÚSŘ Brno: "Je-li obslužná komunikace bytového domu dána do předčasného užívání, jsou splněny podmínky pro následnou kolaudaci tohoto domu, neboť rozhodnutí o předčasném užívání komunikace umožňuje její obecné užívání obvyklým způsobem za předpokladu, že toto rozhodnutí nemá omezující podmínky, ze kterých by vyplývala nemožnost obecného užití komunikace." Je toto stanovisko správné? Je možné za těchto podmínek vydat kolaudační rozhodnutí na dům? Kolaudace domu je rozhodnutí trvalé, rozhodnutí o předčasném užívání komunikace časově omezené. Zdeněk 11.2.2015 22:27:293625.8.2015 12:36:40
Máte někdo zkušenost se stánkem rychlého občerstvení v buňce, tedy výrobku plnícího funkci stavby. Co se stanovisky hygieny a hasičů, které mají podmínky. Rozměrově by odpovídalo na územní souhlas, ale ty podmínky. I když jsou i výklady, kterých se některé krajské úřady drží, že i do územního souhlasu se dají napsat podmínky. A co pak s kolaudací? Stavby pouze na umístění se až na infrastrukturu nekoulaudují, ale dotčené orgány mají podmínky ke kolaudaci. Fakt ale je, že §122 nemluví ve vztahu ke kolaudačnímu souhlasu o stavbách podle §103,104 nebo SP, ale o stavbách užívaných veřejností (stánek má stolky a židle - je to u sjezdovky. Pak by se možná i taková stavba jen na ÚS nebo ÚR dala kolaudovat. Jak to vidíte? Paja 10.2.2015 10:18:222314.5.2015 12:32:54
Dobrý den. Prosím o radu. Chci stavět rodinný dům. Jedná se o proluku mezi stávajícími domy. Pro to potřebuji souhlas obce se stavbou. Dále, protože obec je vlastníkem a provozovatelem kanalizace a vodovodu, potřebuji od obce souhlas s napojením na tyto inženýrské sítě. Starosta mi však tyto souhlasy nechce dát. Proto bych se chtěl zeptat, jestli starosta jako zástupce obce má takovou pravomoc, respektive jestli je možné o souhlas požádat zastupitelstvo (jedná se o malou obec bez Rady). Vyjádření sousedů mám, mám taktéž i územně plánovací informaci od odboru územního plánování obce s rozšířenou působností i další doklady dotčených orgánů. Obec má schválený územní plán z roku 1999. Jedná se o ohlášení stavby. Dle sdělení stavebního úřadu, pokud není vyjádření obce je nutné nechat proběhnout celé územní a stavební řízení, kde se pan starosta odvolá a záměr posuzuje krajský úřad. To je záležitost na poměrně dlouhou dobu, proto bych se chtěl zeptat na váš názor, jak tuto situaci řešit. Děkuji mnohokrát za odpověď. JM 4.2.2015 15:17:401316.2.2018 9:24:04
Prosím o radu - něco k § 137: může stavební úřad nařídit nezbytné úpravy u výrobku bazénu, které by se týkaly vybudování kanalizačního systému proto, aby se voda, která "šplouchá" ven při koupání, nevsakovala do půdy. Soused argumentuje, že mu kvůli tomu vlhne zdivo. Odkázal jsem ho na dokázání znaleckým posudkem. Když si ale čtu odst. 3, i kdyby něco takového prokázal, jak se to týká bazénu, který dle § 79 odst.1 písm. p) nevyžaduje žádné povolení??? Spor se táhne víc jak 2 roky a nevidím cestu ven. Leda: "Stížnost se vyřeší úmrtím stěžovatele." P.S.II 4.2.2015 15:14:15411.2.2015 15:52:10
Zpoplatnění výjimky: mám stavbu, která vyžaduje povolení celkem 3 výjimek z obecných požadavků. Jsem na pochybách, jak to zpoplatnit. Slyšel jsem názor, že se poplatky sčítají, takže za každou výjimku po 5 000,-, v tomto případě tedy celkem 15 000,- Kč. Je to opravdu tak? KL 4.2.2015 14:41:511017.2.2015 13:41:45
Jedním z předpokladů pro ověření předloženého pasportu musí být doložena skutečnost, že stavba byla v minulosti povolena. Jaký důkaz k tomuto tvrzení vyžadovat, stačí čestné prohlášení vlastníka stavby, příp.písemné svědectví sousedů.? Děkuji za rady. Jindra 4.2.2015 13:53:36825.3.2015 18:51:21
kolegové prosím o radu, zda na provedení domovního rozvodu plynu-OPZ tzn.od plynoměru ke spotřebiči postačí územní souhlas (§96 odst.2 písm.a), a nebo je vyžadováno ohlášení-§ 104 odst.1 písm.k). Stavební povolení ani ohlášení nevyžadují dle ust. § 103 odst.1 písm.e),bod 10 -odběrná zařízení vedená mimo budovu.Děkuji. MJ 4.2.2015 13:05:26511.2.2015 16:23:54
Kolegové poraďte, povolujete elektrické ohradníky a pokud ano dle čeho? ZK 3.2.2015 10:17:00211.2.2015 16:25:28
Jaký poplatek vybíráte za změnu dokončené stavby- RD Děkuji Jana F 2.2.2015 8:36:0812.2.2015 9:19:49
Prosím vítě někdo, jaké jsou požadavky na šířku komunikace 2 třídy? Mám tu žádost od obce o dělení pozemku ohledně majetkoprávních vztahů a podle územního plánu tam vede komunikace 2 třídy ve vlastnictví obce. Pokud dělení povolím zbyte v nejužší části šířka cca 6,2m. Bude tato šířka dostačující? Děkuji za rady B. 30.1.2015 13:19:1632.2.2015 17:53:36
Lze podle vašeho názoru použít ustanovení § 104 odst.1 písm.k)i pro stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci, nebo lze pro tyto stavby použít vždy pouze ohlášení podle písm.a)a písm.k) se týká všech staveb ostatních? L 26.1.2015 15:24:19229.1.2015 11:52:01
pokus od Lenky Petr 26.1.2015 15:11:520
http://www.uur.cz/konzultacni-stredisko/diskuse/default.asp?ID=2499 Petr 26.1.2015 15:10:220
Bylo podáno oznámení o užívání stavby. Stavebník posléze toto podání vzal zpět. Jakým způsobem toto "řízení" ukončit, aniž by se stavebník domáhal práva na užívání ve smyslu ustanovení § 120 odst. 1 StZ. Rozhodnutí o zákazu užívání využít nemohu a nejsem si jist, zda lze aplikovat usnesení o zastavení řízení, když ve věci není správní řízení ve smyslu správního řádu zahájeno. GA 23.1.2015 11:12:1853.2.2015 17:03:55
Stavebník oznámil užívání stavby, ale kontrolní prohlídka se nestihla do 30ti dnů. Při kontrolní prohlídce bylo ale zjištěno, že stavba byla provedena v rozporu s ÚR a SP, a to hrubým způsobem, navíc stavba je dokonce svým provedením už i v rozporu s územním plánem. Jako opravdu masakr. Co s tím? Lze vůbec zakázat užívání, když zákon říká, že stavbu lze užívat, pokud to není do 30ti dní zakázáno? Stavební zákon přímo tohle samozřejmě neřeší, ale přece nejde takhle "zlegalizovat" něco, co je v rozporu... A lze vůbec sankcionovat stavebníka či stavebního podnikatele za přestupek a delikt? 23.1.2015 0:22:372421.10.2019 16:21:31
Koegové, potřebovali bychom poradit: stavebník je vlastníkem dvou bytových jednotek na patře v bytovém domě (SVJ již podle nového OZ). Chce si zvětšit jednu bj. na úkor té druhé. Vybouráním otvoru přidá jednu místnost k 1.bj. a druhou bj. tím pádem o jeden pokoj zmenší (jedny dveře zazdí). Budeme vést SŘ. Co musí stavebník předložit k žádosti, stačí souhlasy vlastníků jednotek, nebo musí být rozhodnutí shromáždění vlastníků (§1208f3OZ)? 19.1.2015 9:15:541018.1.2016 14:08:01
Kolegové poraďte, jaký poplatek vybíráte za prodloužení lhůty k dokončení stavby? Jana F 16.1.2015 6:28:02322.1.2015 15:01:21
Kolaudace stavby: V dobách, kdy v řekách byly ryby a tráva byla zelenější (tj. za starého stavebního zákona), bylo nájemci jedné stavby vydáno stavební povolení na nějaké úpravy. Ty provedl, ale stavbu nezkolaudoval. Po čase se vlastník s nájemcem rozkmotřili a z nájemce se stal bývalý nájemce. Vlastník má zájem stavbu zkolaudovat, bývalý nájemce ne. Považovali byste vlastníka stavby po skončení nájmu za právního nástupce stavebníka? Nebo dnes už bývalý nájemce je stále jedinou osobou, která může podat návrh na kolaudaci? V případě, že by mohl kolaudovat vlastník stavby, brali byste z nějakého důvodu bývalého nájemce (stavebníka) jako účastníka řízení? LV 15.1.2015 9:34:331416.1.2015 23:46:14
Stavebník chce rozšířit vjezd na pozemek. Poradíte, co se má vyžadovat? Zuza 13.1.2015 10:13:56524.4.2015 10:22:48
Chceme nařídit vlastníku stavby zabezpečovací práce - stavba padá sousedovi do dvora. V katastru je na objektu zapsaný exekuční příkaz k prodeji nemovitosti,nařízení exekuce, zahájení exekuce a exekutorské zástavní právo, jak se tohle bude projevovat v tomhle konkrétním řízení ? Děkuji. Václav 12.1.2015 17:05:00416.1.2015 14:13:26
Stavební úřad přerušil řízení o dodatečném povolení stavby do doby doložení návrhu insolvenčního správce o tom, že lze pokračovat v přerušeném řízení (viz. § 263 odst.1) a 264 odst.1) insolvenčního zákona. Po obdržení tohoto dokladu oznámím, že pokračuji v řízení a dám možnost seznámit se podklady a ve věci rozhodnu. Ale vzhledem k tomu, že už vím, že je nový vlastník rozestavěné stavby a ten tuto stavbu dokončí ale k jinému využitím, rád bych se zeptal jak postupovat v tomto případě. Předloží mně tedy novou dokumentaci včetně stanovisek DOSS, já oznámí pokračování v řízení o stavbě ale s novým navrhovaným využitím, a tuto dodatečně povolím. Následně zastavím (teď je přerušeno) řízení o nařízení odstranění stavby. rary 9.1.2015 10:20:41512.1.2015 12:46:04
Prosím mám obecný dotaz - kdy už lze říct, že je stavba zahájena. Stačí to, že je předložen stavební deník, doklady o výběru zhotovitele. Obec je toho názoru, že za zahájenou stavbu lze považovat stavební povolení. MJ 9.1.2015 7:17:49212.1.2015 9:18:28
Podle § 25 odst.6)vyhl.501/2006 Sb. nesmí být ve stěně na hranici pozemku okna, je ale možná výjimka. Vztahuje se tato podmínka i na střešní okna.? Děkuji. Jindra 9.1.2015 7:07:31313.1.2015 10:07:31
Kolegové, mám zde projektovou dokumentaci původně podanou jak ohlášení stavby a ÚS. Tato ohláška byla překlopena do SP+ÚR a nyní mi tu žadatel nechal změnu stavby před dokončením ohlášené stavby, kde kevšemu zvětšuje půdorysně povolenou garáž cca o 8m2. Na stavbu byla vydána výjimka s odstupových vzdáleností, jelikož se stavba nachází skoro na hranici pozemku. Postupuji správně, když žádost o ohlášku překlopím do SP, kde ho vyzvu k doplnění podkladů a přeruším řízení? Dále požadovali byste znova výjimku z odstupových vzdáleností a sítaře? A jaký správní poplatek k tomu vybrat, když 500Kč zaplatil za ohlášku, 1000Kč za ÚR a 1000Kč za překlopení, tedy celkem 2000Kč či 1000Kč za ÚR a 500Kč pouze doplatek ke SP? Moc děkuji za rady na SÚ jsem nová a ještě se tolik neorietuji 8.1.2015 17:34:21513.1.2015 11:24:07
Prosím o názory: Bylo zahájeno řízení o odstranění stavby, stavebník požádal o dodatečné povolení. Řízení o odstranění je přerušeno, v řízení ododatečném povolení ale stavebník neprokázal, že stavbu lze dodatečně povolit. Následuje tedy rozhodnutí o odstranění stavby. Otázka zní : Nejdříve vydat rozhodnutí o odstranění a až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí vydat usnesení o zastavení řízení o dodatečném povolení a ještě současně s rozhodnutím o odstranění stavby řízení o dodatečném povolení přerušit ? VH 5.1.2015 10:54:102426.1.2015 14:56:26
Existuje nějaký písemný seznam, co vše zahrnuje pojem "Doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy", zejm. o které právní předpisy se jedná a co je v nich uvedeno ?? Díky ! M 2.1.2015 12:23:56530.1.2015 12:12:13
Stavba plotu a skladu na nářadí(v podobě maringotky) §96 na pozemku bez územního souhlasu - SU zahajuje řízení na odstranění z důvodu absence "rozhodnutí o umístění stavby" a následně požaduje doklady potřebné k §86 (zejména §156 /doklad prokazující shodu vlastností s požadavky/+přílohu 1 vyhl.499). Mám trochu pochybnosti o tom proč nezahajuje řízení z důvodu obasence rozhodnutí, když záměr je jen souhlas + toto v důsledku vede k posuzování záměru podle jiného paragrafu než kdyby stavebník provedl nejdřív žádost o souhlas a pak stavbu. Takto se jedná o dvojitý postih - jedním je změna §86 na §96 a druhým postihem je pokuta. Jestliže stavebník nemá doklady §156 pak nemůže doložit shodu skladu s požadavky - přestože při postupu opačném by s tím nebyl žádný problem? Není dodatečné povolení nástrojem který umožní dodatečně dodat nutné doklady §96 a nikoli úplně jiným řízením podle jiného paragrafu §86? mirek 29.12.2014 9:31:072614.4.2015 14:00:17
Nepovolená stavba přesahuje do sousedního pozemku. Vlastník stavby je současně spoluvlastníkem dotčeného pozemku (kam stavba přesahuje) a to podílem 1/11. Jak řešit dodatečné povolení, když vlastníkovi stavby spoluvlastníci pozemku nechtějí dodatečné povolení umožnit (odmítají mu podepsat smlouvu). Motáme se mezi tím, jestli mu to musí umožnit všichni spoluvlastníci, nebo většina nebo 2/3 jak uvádí NOZ. No a také řešíme, jestli ho nevyzvat (má svoji stavbu na svém pozemku, který spoluvlastní) k předložení dokladu o podání u soudu k řešení vlastnických vztahů a přerušit řízení pro předběžnou otázku. Vůbec nevíme, jak to správně uchopit. Když tak prosím informace dopřesním. paja 23.12.2014 10:00:59238.1.2015 9:35:17
Prosím Vás kolegové, zjednodušené ÚR nabývá právní moci den po vyvěšení či se čeká na lhůtu 15ti dnů, kdy se mohou podávat námitky? Děkuji za rady 15.12.2014 7:28:35215.12.2014 8:58:58
Dobrý den, prosím jak byste povolovali stavební úpravy objektu, který má 94m2. Stavebními úpravami je myšleno snížení krovu a nová střecha, výmněna oken, zbourání příček a propojení místnostní, nová elektroinstalace s zdravotechnika. Děkuji za rady B. 12.12.2014 8:40:58918.12.2014 6:26:42
Dobrý den, vedu řízení o odstranění nepovolené stavby a zároveň si vlastník již požádal o dodatečné povolení stavby. Nařídil jsem dvě jednání v jeden den, každé řízení zvlášť. Poplatek za místní šetření 500 dáváte v obou řízeních nebo jen v řízení o odstranění? Díky za radu. 10.12.2014 10:34:18511.12.2014 8:22:33
Kolegové, projednává se odstranění stavby. Stavebníka na základě plné moci zastupuje advokát. Teď podal stavebník písemný návrh na řešení sám, který je ale v rozporu a advokátovým návrhem , ale plnou moc zpět nevzal. Jak reagovat na tento návrh, může sám za sebe jednat stavebník...? děkuji akrasová 3.12.2014 15:56:501316.12.2014 12:49:30
Dobrý den kolegové, jak byste povolovali nové přechody osvětlené VO pro chodce přes silnice 2. popř. 3. třídy. 3.12.2014 9:30:5332.1.2015 13:02:13
Kolegyně a kolegové, předkládám k úvaze a názorům otázku udělení výjimky z ust. § 5 odst. 2 vyhl. č. 268/2009 Sb. Jedná se o zřízení restaurace, resp. diskotéky, v objektu bývalého již cca 30 let nevyužívaného kina. Budova je mezi dvěma ulicemi, nepatří k ní žádné pozemky, na kterých by bylo možné zřídit parkoviště. Stavebník žádá o udělení výjimky, aby úřad upustil od povinnosti zajistit parkování. Budou účastníky řízení vlastníci přilehlých komunikací? Nebo byste upřednostnili přihlédnutí k § 2 odst. 1 a parkoviště nepožadovali, neboť to "územně technické důvody vylučují"? Díky předem za názory. jarka 2.12.2014 10:11:031910.12.2014 8:25:39
Zjistila jsem umístění mobilního domu, jak správně postupovat podle §129, když realizace probíhána na základě územního rozhodnutí? Děkuji za odpověď. MVK 2.12.2014 8:20:3993.12.2014 13:51:09
prosím, je někde v normách uvedenena minimální světlá výška přístřešku k posezení? Děkuji S. 28.11.2014 13:13:3911.12.2014 17:03:43
Jak byste prosím postupovali, při povolení výjimky,ke které soused vznesl námitku , že dojde k zastínění pozemku? obytné místnosti a okna jsou vzdálené 5 m a mezitím je stávající zděný plot cca výčky 1,8 m, který chce stavebník navýšit o 1 cihlu. řízení přeruším a vyzvu usnesením dle § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu účastníka k doložení zastiňovací studie? A pokud nebude chtít studii doložit co dále? Děkuji za Váš čas a radu 27.11.2014 10:57:43233.12.2014 13:31:05
Prosím o radu. ČEZ po mě chce změnu v užívání stavby, která je v k.ú. vedena jako občaská vybavenot a chce ji změnit na trafostanici. Tato trafostanice je údajně používana jako trafostanice již cca 50 let. Velikost trafostanice je 24m2. Lze tuto změnu udělat pohou ohláškou a postací mi vyjádření obce či mam požadovat ještě jiné DO a jaké? Děkuji za rady 27.11.2014 10:31:0122.1.2015 13:03:25
V roce 2000 bylo vydáno stavební povolení na stav. úpravy související se změnou užívání stavby RD na stavbu Ob.Vyb. (sídlo stav. firmy). Bohužel firma zkrachovala, stavba není dosud dokončena a ani zkolaudována. Ještě drobnost: vlastníkem stavby je fyzická osoba, která dala firmě souhlas ke stav. úpravám (a současně i stavbu pronajala). Tato osoba nicméně po krachu firmy chce stavbu prodat jako rodinný dům, i když už tam proběhla část stav. úprav dle povolení a žádá od stav. úřadu potvrzení, že jde o RD. Lze stavbu brát ještě jako RD? Jak by jste postupovali? P.S.II 26.11.2014 14:47:58121.12.2014 8:36:45
Dobrý den. Artur 26.11.2014 10:37:36227.11.2014 14:16:09
Prosím o radu, povoloval už někdo mezideponii? Stavebník chce cca na měsíc uložit štěrk a zeminu cca v 10 hromadách. Povoluje toto stavební úřad či životní prostředí? A pokud toto povoluje SÚ, jaké jsou dotčené orgány a jakým způsobem se povolení provádí? Moc moc děkuji za rady B. 26.11.2014 9:20:54326.11.2014 15:21:26
Kolegové, je vydání stavebního povolení na studnu předběžnou otázkou pro stavební povolení či ohlášku RD? tj. čekáte na právoplatné stavební povolení na studnu, nebo Vám stačí vydání vlastního územního rozhodnutí, ve kterém je řešeno umístění RD i studny? P.Š. 25.11.2014 8:56:50111.12.2014 17:14:04
Výměna části obvodového zdiva na RD (kult.památka), zajištění statiky. Jde o stavební úpravy nebo udržovací práce? ol 25.11.2014 8:05:13626.11.2014 17:21:32
Změna účastníků řízení - určitě už jste se s tím někdy setkali: v průběhu řízení došlo ke změně vedlejšího účastníka řízení (soused prodal dům někomu jinému). Z výpisu z KN jsem zjistil, že zápis do KN byl proveden po lhůtě pro seznámení se s podklady rozhodnutí, právní účinky jsou ale před uplynutím, dokonce přesně v den vyhotovení sdělení o možnosti seznámení s podklady. Napadá mě 5 řešení: a)vydat rozhodnutí, starý účastník bude jen nahrazen novým b) seznámit nového účastníka s průběhem řízení a pak vydat rozhodnutí c) dát novému účastníkovi (nebo všem?) lhůtu pro seznámení s podklady, pak rozhodnout, d) dát novému účastníkovi lhůtu pro podání námitek, potom všem seznámení s podklady a pak rozhodnutí e) projet znovu všechno včetně ústního jednání. Co byste si vybrali? LV 21.11.2014 16:13:451927.11.2014 12:29:30
Kolegové, prosím o radu. Pokud má stavebník v povolení hromosvod a před kolaudací příjde s tím, že ho nechce a nebude ho dělat,jak v tomto případě postupujete? Musí být hromosvod na objektu RD či ne? Podle eletrikářské vyhlášky nemusí podle SZ ano? Děkuji za odpovědi B. 21.11.2014 8:35:57425.11.2014 11:08:01
Už jste četli 252/2014 Sb.? No to je opět dílo. MMR opět nechalo spustit něco šíleného. Stavební úřady budou posuzovat, zda občan dostane dávku v hmotné nouzi! Pokud toto někdo čte z MMR, zamyslete se nad tím!! Karel 19.11.2014 16:08:05119.11.2014 16:59:06
Ahoj, už jste někdo kolaudoval technologie minipivovaru (zřízený ve stávající hospodě) ? jsou nějaké zvláštní požadavky do se týče dokumentů nutně předložených ke kolaudaci vyplývající z jiných právních předpisů, nějaká prohlášení, atestace atd ? Samozřejmostí jsou revize, z.st. Hasiči, Hygiena, ale co dál ? dwe 19.11.2014 8:51:37220.11.2014 8:14:59
Stavba dávno kolaudována jako hotel, tuším 3***. Co bude potřebovat provozovatel sociální ubytovny ke změně využití stavby? Už jste něco takového řešili? 12.11.2014 9:25:57326.11.2014 13:22:40
Vážení kolegové, prosím o radu. V řadové zástavbě (stáří RD cca 140 let) se odstranil rodinný dům. Po jeho demolice s zjistilo, že v podkroví souseda je zeď tl. 15cm. Chce po mě nařídit nezbytné úpravy vlastníku zbouraného domu - zateplení. Má na toto právo? Pokud toto nařídím zasahuji do jeho práv - umístění zateplení na jeho zeď, pokud to nařídím jemu tak zasahuji do práv vlastníka pozemku - jsem zateplením nad ním. Domluva není možná - sousedský spor. Prosím moc o radu. Dana 9.11.2014 17:37:03819.11.2014 11:01:45
Jak řešíte žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení. Chcete po žadateli vyjádření správců sítí (alespoň u těch, kteří mají stanoviska propadlá) a dotčených orgánů společně se žádostí nebo je všechny obesíláte v oznámení s možností se vyjádřit? Podle judikátů není toto řízení o povolení stavby ale pouze o posouzení doby práva realizovat stavbu a vlastně by se neměly posuzovat podklady stavby, protože o té bylo rozhodnuto. Co tedy mohou účastníci namítat k prodloužení platnosti SP? Co když se některý správce vyrukuje, že má příkladně nová zařízení (třeba elektronické komunikace)a bude namítat, tato zařízení budou stavbou rušena a že jen ve svém záměru čekal, jestli stavebník bude stavbu realizovat, ale protože nevužil svého práva, tak teď s ním správce nesouhlasí. paja 7.11.2014 14:14:32819.11.2014 9:15:28
Prosím o názor. Stavebník zkolaudoval cca v roce 1990 stavbu rodinného domu v řadové zástavbě. Na čelní fasádě zůstalo lešení, objekt je dokončen, žádné práce nemusí být již prováděny. Existuje nějaký způsob jak vlastní ka stavby přinutit k odstranění lešení. Lešení žádnou částí nepřesahuje nad sousední pozemky. Sousedé se chtějí po stavebním úřadu nařízení odstranění tohoto lešení, protože se cítí ohroženi, že přes lešení by k nim mohl někdo vlézt do domu a z lešení ve větru skapává rez i na sousední pozemky potažmo stavby. Domluva není možná. JCH 5.11.2014 16:28:15913.11.2014 9:08:59
Kuchyň musí mít 12 m2, aby se jednalo o obytnou místnost, a co se jedná, když těch 12 m2 nemá. Pak to nemůže být už kuchyň nebo se bude jednat o pobytovou kuchyň, či o co:)? P.Š. 3.11.2014 16:07:01419.11.2014 9:17:40
Dobrý den, prosím o Vaše rady. Bere se jako stavba objekt, kde zůstala jedna obvodová zeď a základy? Stavební úřad mi tvrdí, že se to jako stavba brát nemůže. Je to vysloveně někde napsané? Děkuji B. 29.10.2014 10:09:5187.11.2014 7:48:39
Prosím o radu začátečníkovi. Jaké podklady vyžadujete ke kolaudaci veřejného osvětlení v obci a které dotčené orgány k ní zvete? Moc děkuji za rady 23.10.2014 15:50:3376.11.2014 11:01:06
Dobrý den, prosím o radu ohledně udržovacích prací v kotelně (výměna kotle a příslušenství) ve stavbě která je kulturní památkou. Dle § 105 odst.1 písm f. je třeba doložit souhlasy osob majitelů sousedních pozemků. Opravdu mám stavebníka buzerovat s těmito souhlasy, když sousední pozemky ani v nejmenším nejsou nijak dotčeny??? v zákoně není bohužel napsáno že stavebník doloží souhlasy majitelů DOTČENÝCH sousedních pozemků. xx 23.10.2014 12:49:02824.10.2014 16:34:00
Dobrý den kolegové, prosím o radu ohledně povolení stavby RD do 150 m2, kdy k tomu chtějí i garáž s technickým zázemím 75m2 - lze to povolit vše na ohlášku v režimu hlavní stavby? Hanka 23.10.2014 10:10:57324.10.2014 7:55:14
Dobrý den kolegové, vlastník rodinného domu do 150m2 si chce do obývacího pokoje osadit krbová kamna, odkouření bude ne do stávajícího komínu, ale rourou přes nový otvor v obvodové zdi ven na fasádu. Je na to ohlášení, st. povolení nebo nepovolujeme??? Díky za radu. 22.10.2014 16:34:32323.10.2014 14:09:38
Dobrý den, prosím o radu, jak postupovat při povolení oplocení, kdy žadatel ve své žádosti navrhuje v oplocení dveře, které by směřovaly do kapalice v šíři cca 0,50 m, která je ve spoluvlastnictví žadatele a souseda.Oplocení je navrženo rozebiratelné, přesto žadatel trvá na dveřích v oplocení, které by prý umožňovaly vstup do kapalice za účelem údržby oplocení a kapalice.Na stodolu, která je vlastnictví souseda navazuje i pozemek ve vlastnictví sousedů. A tím pádem, by povolenými dvířky v oplocení byl umožněn i vstup na sousední pozemek, který není ve vlastnictví žadatele. Děkuji za váš čas a vaše názory. Václava Tyčová 22.10.2014 13:49:37719.11.2017 19:49:40
Vážení, prosím o radu. Když vám přijde na SÚ podnět od človíčka ze sousedství, že ohrožuje v okolí devastující stavba hotelu s restaurací tím, že do okolí se dostává azbest. Konzultovala jsem to s odborníky a ti říkali, že „boletické panely“ v případě, pokud by někdo tyto panely mechanicky či strojově nějak poškozoval, drcením, řezáním, pilováním či jinými takovými postupy. Při takové to činnosti by „unikal do ovzduší azbest“, který samozřejmě není v tuto dobu prokázán na předmětné stavbě. Stěžovatel stále opakuje, že to hrožuje okolí. Jak tuto věc řešit? Vlastník stavby má milionové exekuce v cizí měně a nekomunikuje. Díky 20.10.2014 10:59:571022.10.2014 8:09:06
Prosím o radu, pokud překlápíte ÚS do ÚR, je potřeba pak doložit veškeré podklady na ÚR či postačí doložit poze chybějící dokumenty k ÚS? a platí se za to nějaký poplatek? Moc děkuji za rady 20.10.2014 7:37:02422.10.2014 7:35:49
Kolegové, jak byste povolili přístřešek na posezení velikosti 48,8m2 nacházející se na hranici pozemku. Střecha přístřešku by měla být posazena na stávající plot. Postačí pouhý ÚS+ výjimka? A lze sloučit ÚS s výjimkou? Děkuji za odpověď 20.10.2014 7:33:03922.10.2014 13:55:59
Prosím o radu začátečníkovi. Přišel mi jsem žadatel a chce po mě vydání předběžného užívání plynové přípojky. Lze něco takového vydat? V zákoně jsem nic nenašla. Plynová přípojka je povolena společně s rekonstrukcí objektu. Mohu vydat předběžné užívání stavby či existuje nějaká forma pouhým zápisem do deníku ? Děkuji moc za radu 17.10.2014 7:43:12417.10.2014 10:14:13
Kolegové, už to tady kdysi i bylo (tuším), vyžadujete k ohláškám či stavebním povolením např. RD stanovisko státní energetické inspekce dle § 7 odst. 1 a) zákona o hospodaření energii 406/2000. Je nějaká právně přípustná vychytávka, která nás této povinnosti zbavuje? Pakliže ano, vězte, že učiníte radou alespoň krátkodobě jednoho ouřadu SÚ šťastným. P.Š. 16.10.2014 12:56:06217.10.2014 8:16:02
Prosím o radu. Mám žádost od obce o zateplení školy. Obec po mě vyžaduje, abych jim napsala papír, že zateplení nic nevyžaduje. Vydáváte na zateplení SP či ohlašku? Podle mě by měla obec zažádat o stavební povolení a doložit stanovisko hasičů. Můžete mi prosím poradit, jak mám správně postupovat? Moc děkuji za rady E. 9.10.2014 14:07:52226.11.2014 15:36:14
Ahojte, dotaz. Zahajuju řízení odstranění stavby - úpravy lodžie v bytovém domě (20 spoluvlastníků). Ldožie je až po dveře do bytu dle nařízení vlády 366/2013 Sb. ve vlastnictví všech. Dle 129/1 b se řízení vede vůči vlastníkovi stavby nebo s jeho souhlasem vůči stavebníkovi. Jakou má mít formu tento souhlas v případě, že vlastníkem je 20 lidí, zákon neupravuje, nehledě na skutečnost, že k tomuto souhlasu nemám ani jak získat, jelikož prvním krokem v řízení je oznámení o jeho zahájení (129/2), v kterém už musím mít jasno, vůči komu vlastně řízení vedu. Bludný kruh ? Má s tím někdo zkušenosti ? Přijde my nesmyslné vést řízení se všemi, když je viníkem pouze jeden, nehledě na udělování pokuty, nákladů řízení atd... KK 8.10.2014 16:45:15716.10.2014 12:59:16
Vážení kolegové, KÚ na základě podaného odvolání zrušil rozhodnutí o dodatečném povolení změny stavby a vrátil k novému projednání s tím, že se nejedná o změnu stavby ale o novou stavbu. Než jsem stavebníka vyzval k odstranění zjištěných nedostatků, ten nesmyslně poslal novou žádost o změnu stavby před dokončením vč. dokumentace změn. Poraďte jak naložit s touto žádostí KVM 8.10.2014 15:52:3559.10.2014 8:21:36
Dobrý den, prosím o radu s pasportem. Řešíte zároveň v pasportu budovy (RD) i přípojky na inž. sítě? a v případě že je v obytných místnostech podchozí výška cca 2m lze říct, že se stavba užívá bez závad (§125 odst2)?? xx 7.10.2014 12:27:5779.10.2014 8:30:26
Prosím o radu. Pokud mám nástavbu školky na SP, projekt musí být vyhotoven od stavebního inženýra či postačí pouze technik? A nevíte, jestli je na tuto problematiku vydána nějaká kniha či metodika? Moc děkuji za rady 6.10.2014 15:02:04614.10.2014 8:24:09
Žádost o změnu stavby před dokončením jestli jsem si správně vyložil zákon lze použít i u stavby na kterou postačí ohlášení a nic se nemusí překlápět jako u st. povolení? JL 30.9.2014 12:27:3922.10.2014 9:52:05
Kolegové, prosím o váš názor. Již 7 let řeším nařízení udržovacích prací ( pro povinného drobnost řádově tak cca 5.000 a jeden víkend). Doba trvání se protáhla díky odvolání ,stavebník nepřebíral písemnosti, nechodil na jednání atd... Nakonec záležitost dospěla do stádia výkonu rozhodnutí nařízení exekuce. Tady se najedou stavebník probral a emailem sdělil, že při tak závažné věci jako je exekuce, bychom mu měli posílat vyrozumění o všech úkonech emailem ,když emailovou adresu známe. Podotýkám, že do protokolu u jediného jednání, kterého se zúčastnil mi sdělil adresu pro doručování a to odlišnou od trvalého pobytu ( ne emailovou ), tam tedy byly písemnosti doručovány.( nepřebírány) Jeden z kolegů má názor že stavebník má pravdu, že se mu vše mělo zasílat emailem. Ptám se má ? a podle čeho? děkuji akrasová 29.9.2014 14:06:28104.10.2014 15:01:50
Prosím o radu. Lze dovolit předčasné užívání stavby i na stavbu, která je povolena pouze ohláškou? Dle § 123 SZ odst.)4 usuzuji, že ano. A pokud to lze povolit, budou muset být doložena stanoviska DO k povolení předčasného užívání? Děkuji moc za rady 26.9.2014 11:53:09230.9.2014 9:49:29
Dobrý den, jak - podle čeho lze přerušit společné územní a stavební řízení? Podle správního řádu, nebo podle § 86 odst.5 a § 111 odst.3 SZ? Díky za radu. 22.9.2014 14:23:32424.9.2014 10:17:07
Dobrý den,sousedíme s pozemkem TJ.Z parčíku na jejich pozemku,který sousedil s naším pozemkem vybudovali veřejné parkoviště tak,že nám auta parkují metr od našeho domu(pod okny),což je velice nepříjemné,protože provoz TJ končí ve večerních hodinách a je i o víkendech.Měl od nich stavební úřad dle stavebního zákona vyžadovat náš souhlas? Jana 22.9.2014 10:13:23525.11.2014 14:20:47
kolegové jak praktikujete požadavky na PD v části soulad záměru s obecnými požadavky na výstavbu? Kraji se nelíbí klasické konstatování souladu s požadavky vyhl. 501, 268..., to sice chápu, mně taky ne, ale pak co, prý vše co se toho dotýká, ale to bývá např. u 268 často téměř každé ustanovení, takový elaborát si snad nedovedu ani představit. Do teď jsem chtěl odůvodnit jen ty, kde jsem sám viděl problém. P. 19.9.2014 9:33:3171.10.2014 9:35:51
Kolegové, poraďte. Rozestavěná stavba, stavebník chce nyní provést změnu stavby. To umíme, změnou stavby před dokončením podle § 118. Navržená změna stavby však vyžaduje i změnu územního rozhodnutí. To bychom také uměli, podle § 118/2 je dokonce možno rozhodnout o změně ÚR a změně stavby před dokončením ve spojeném řízení. Jenže stavba byla původně povolena formou veřejnoprávní smlouvy (nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení), žádné územní rozhodnutí tedy neexistuje. Mohli bychom podle § 78a odst. 8 změnit VPS, ale to nepůjde, protože stavebník nebude schopen získat souhlas třetích osob - sousedů, protože se nesnášejí. Co s tím? Má někdo nápad? Ludmila 18.9.2014 15:03:18629.9.2014 14:06:44
Dobrý den, máte prosím někdo zkušenost s pozicí exekutora ve stavebním řízení, když např. ideální podíl pozemku ve spoluvlastnictví více osob je předmětem exekučního příkazu? Je třeba k povolení stavby na pozemku ve spoluvlastnictví více osob vyžadovat souhlas exekutora? Dle mého názoru NENÍ exekutor účastníkem stavebního řízení. Děkuji za odpověď. Ivana 18.9.2014 10:24:43229.9.2014 13:58:19
Dobrý den, známy dělal přístavbu rodiného domu a garáž v roce 2005 podle projektové dokumentace. Při výstavbě provedl nějaké změny, které v PD nejsou (terasa, větší garáž, místo oken vchod na terasu). Stavbu nemá zkolaudovanou a chtěl by to nyní provést. Chtěla jsem se zeptat jestli stačí tyhle věci zakreslit do PD jako změnu stavby před jejím dokončením nebo je třeba vypracovat celou novou PD skutečného provedení stavby? Nebo jinak řešit? Děkuji za rady. Simona K. 15.9.2014 19:03:21518.9.2014 8:40:46
Kolegové tak tohle zase vypadlo z nějaké meziresortní skupiny kdy stavební úřady budou snad hodnotit i ekonomiku odpojování od centrálních zdrojů?? Pokud tuto diskuzi sleduje někdo odpovědný z MMR prosím už zasáhněte a proboha braňte stavební úřady !!! "Technická možnost a ekonomická přijatelnost by se pak měla hodnotit v rámci řízení podle stavebního zákona. Cílem vyhlášky je realizace prováděcího předpisu, který by měl upřesnit povinnosti pro právnické a fyzické osoby podle §16 odst. 7, Zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. §16 má zabránit zhoršování kvality ovzduší výstavbou a provozem nových spalovacích zdrojů, které by byly spojeny s odpojováním odběratelů od soustav stacionárních zdrojů tepla, resp. jejich nepřipojení, nebo kvalitu ovzduší zlepšit. „Obsahem paragrafu 16 je navrhovaná povinnost pro fyzické a právnické osoby při nové výstavbě nebo změně stávající stavby využívat přednostně teplo ze soustav zásobování tepelnou energií nebo ze zdrojů tepla, které nejsou stacionárními zdroji jako „bezemisní“ zdroje – tepelné čerpadlo, elektrokotel, solární systémy - pokud je to pro ně ekonomicky přijatelné a technicky možné. To jak je nyní formulován věcný záměr vyhlášky, je z pohledu ústavně zaručených práv na ochranu majetku občanů naprosto nepřijatelný. Navíc není ani v souladu s navrhovanou aktualizací Státní energetické koncepce,“ Karel 15.9.2014 15:33:17718.9.2014 7:32:41
Dobrý den, mám tu na stole žádost, ve kterém dva stavebníci žádají o vybudování výtahu mezi dvěmi bytovými domy, každý dům je ve vlastnictví jednoho žadatele. Myslím si, že to není nic proti ničemu a že to tak může být i bez smlouvy mezi vlastníky, že! Díky za názor. Mr 15.9.2014 11:46:49418.9.2014 10:09:15
Kolegové, myslíte si, že lze jedou VPS stavbu umístit i povolit? dík a. 11.9.2014 12:24:12518.9.2014 8:58:28
Dotaz k předčasnému užívání: Stavebník oznámil užívání stavby, provedli jsme závěr. kontrolní prohlídku, při které jsme zjistili, že stavba není úplně dokončena (není schodiště na půdu), nejsou dokončeny zpevněné plochy a sjezd (který byl mimochodem součástí ohlášky - ještě postaru). Můžu vydat rovnou povolení předčasného užívání stavby (když jsou splněny podmínky uvedené v § 123 odst. 1 SZ), nebo mám nejdřív zakázat užívání stavby a stavebník by pak měl podat žádost o předčasné užívání? P.S.II 10.9.2014 13:53:28211.9.2014 8:40:09
Prosím o radu. Jak mám postupovat pokud mám vydané rozhodnutí o stavebním povolení ve kterém byly opomenuty podmínky OŽP-ZPF a toto SP ještě nenabylo právní moci? Děkuji 5.9.2014 11:58:552418.9.2014 11:07:47
Dobrý den vážení, mám na Vás prosbu. Nastoupil jsem na SÚ a chtěl jsem zahájit přestupek proti SZ, ale zjistil jsem, že tu není nikdo, kdo by se zabýval pokutami (přestupkem či správním deliktem). No a já teď tápu, kdy zahájit (oznámit) řízení o přestupku a hlavně zajakých §. Je mijasné, že užiji příslušnost dle SZ, pak dále zřejmě dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Nebyl by někdo ochoten mi poslat mustr (bez iniciálů) jak oznámení tak i rozhodnutí jak by to mělo vypadat? Když tak na e-mail: jeffery45@seznam.cz. A co je důležité, kdy se přestupek zahajuje, zda mohu zároveň u oznámení o odstranění dle § 129 SZ nebo pak až pokud nesplní odstranění a nepodá žádost o DP. Děkuji všem za případnou podporu. Jan M. Jan 4.9.2014 13:21:12115.9.2014 10:50:32
Poradil by mi někdo jakým předpisem se řídí kapacita odbytového střediska v restauraci. Vím že je rozsah 1.6-1.8m2 Jde mi o to že se mě snaží někdo donutit nacpat co prostoru 88m2 víc stolů a židlí než je zdrávo. Nechci překročit zákonou normu a rád bych si ji nastudoval, jen už nevím kde hledat. Děkuji za pomoc Václav Hanuš 2.9.2014 15:16:29518.9.2014 7:54:32
Kolegové uplatňovali byste § 25 odst. 6 vyhl.č. 501/2009 Sb. (okna ve zdi domu na hranici pozemku) u stavby, která je letitě postavena na hranici z veřejným prostranstvím a stavebník při stavebních úpravách chce provést další okenní otvory. A pomiňme možnost, kdy je možné si dovolit nějakou "benevolenci". Já se domnívám, že toto ustanovení je nutno uplatnit. P. 2.9.2014 8:04:4693.9.2014 13:21:15
prosím o radu začátečníkovi, mám zrušené rozhodnutí nadřízeným orgánem, kdy byly v rozhodnutí SÚ zjištěny nedostatky, které vyžadovaly doplnění PD Stavebník byl SÚ vyzván k doplnění PD a správní řízení bylo přerušeno. Jak pokračovat po doplnění podkladů - seznámím účastníky řízení s novými podklady a rozhodnu, nebo vyzvu účastníky k uplatnění námitek ve stanoveném termínu a teprve poté rozhodnu??? Děkuji za radu. mh 1.9.2014 14:11:3723.9.2014 13:25:49
Dobrý den, na základě stavebního povolení jsme si postavili zděný zahradní domek 5x5xmetrů a 5 metrů do výšky. Stojí však 1,3 metry od sousedova pozemku. soused nic nenamítal, avšak nyní onen pozemek zdědil jeho syn, kterému se to příliš nezamlouvá. Nemůžeme se stavbou couvnout do zahrady, protože nám v tom brání vtrtaná studna. Pomozte radou. děkuji Hanka 28.8.2014 10:09:2863.9.2014 15:54:03
Prosím, prosím, na co vážení kolegové povolujete osazení 2 ks solárních panelů pro ohřev TUV upevněných na střeše RD do 150 m2. Hana 20.8.2014 16:06:591021.10.2014 11:02:41
Pokračování - Toto jsou takové kecy, že to ve mne vře. Osobně jsme měl problém vyřídit povolení orgánu ŽP na dům ze slámy, schovaný do svahu s fasádou sladěnou s okolím, ze zelenou střechou, s kompostovacím záchodem a kořenovou čističkou v zastavěném území. Zamítnuto. Tady stačilo parchantovi úředníkovi, aby investor dál pár drobných (z pohledu toho investora) jednak na korupci a jednak na tu požadovanou zeleň a udělat návrh barevného řešení oplechování stavby titanzinkem na počítači, který je naprosto jiného než "neutrálního řešení", které by odpovídalo krajině. Pokud toto prošlo kolaudací a nebudou požadovat přizpůsobení barvy plechu toho paskvilu aspoň tomu návrhu v počítači, tak ať si celé slavné ŽP udělá prohlídku u očního specialisty. Prostě zákony této země platí jen pro nemajetnou většinu, těm ostatním je dovoleno jakékoliv zvěrstvo. Nechápu logiku pana úředníka povolit takový paskvil uvnitř přírody, ale zároveň mu pak bude stačit to nakonec zakamuflovat stromama, které vzrostou až za nějakých x let, aby tuto hrůzu zakryli. Od teď budu toto řešení brát jako precedens pro doporučení lidem, když budou mít problém s úředníky na úřadech. Pan architekt by si měl ze své propagace na webu odstranit ten blábol "respekt k přírodě" nebo vrátit všechny tituly. Tady byl respekt jen k plné peněžence pana Janečka. Jděte se úředníci fakt bodnout, nebo aspoň napište svému kolegovi ať raději dělá jen popeláře. Tam se mu bude celkem líbit, stejně jako stavba, kterou sám povolil. Tento stát a jeho administrativa má dvojí metr a jde to celé do háje. Petr 20.8.2014 0:17:512329.8.2014 14:38:49
Úředníci+zákony a jejich ohýbání za peníze dle potřeb - hnus a korupce. Kolegové úředníci, ne všechny Vás házím do stejného pytle, taky jste jen lidi jako my na druhé straně, ale udělejte už něco s tím dvojím náhledem na rozdávání souhlasných stanovisek podle toho zda příjde o povolení žádat movitý člověk a nebo jen obyčejný občan ! na novinkách pod heslem : Miliardář Janeček si vybudoval luxusní sídlo na Šumavě najděte zprávu Odkazy zde nejdou přípustné Tady máte příklad toho, jak se v přírodním parku může za peníze u nás ohýbat zákon a ochrana ŽP, ale jen pro toho kdo si ji řádně zaplatí. Stavbu rezidence v přírodním parku povolil orgán ochrany přírody a krajiny. „Vydali jsme souhlasné stanovisko s tím, že pro zmírnění vlivu stavby na krajinný ráz jsme určili závazné podmínky. Mezi ně patří například povinnost stavebníka doplnit stávající stromovou zeleň o nové dřeviny v místě mezi obecní komunikací a stavbou samotnou. Povrchovou úpravu fasády jsme stanovili v matném, barevně neutrálním provedení,“ řekl Právu Tomáš Kratochvíl z odboru životního prostředí Městského úřadu v Sušici Petr 20.8.2014 0:16:560
NOSPAM test test 20.8.2014 0:09:050
kolegové, prosím o radu jak postupujete když při kolaudaci zjistíte, že stavebník např.bytového domu rozšířil zpevněné plochy pro parkování nad rámec povolení? r. 19.8.2014 11:26:45222.8.2014 8:00:27
Vážení kolegové, řešíme vestavbu bytu v prostách dosud nevyužívané půdy v rodinném domě, vedeme diskusi zda-li budeme vydávat ohlášení stavby dle ust. § 104 odst. 1 a) nebo dle ustanovení § 104 odst. 1 písm. k). Jedná se v tomto případě o změnu užívání části stavby či nikoliv ? Stejný problém máme i v případě, pokud stavebník rozšiřuje např. bytové jádro do prostoru jiných místností v bytě (předsíň, kuchyň....)??? Děkuji za názor. D.O. 19.8.2014 8:37:57513.2.2015 8:30:09
Prosím o radu,ve stavebním zákoně se moc nevyznám,ale lze udělit nějaká vyjímka ze zastavěnosti pozemku? V územním plánu je max. zastavěná plocha jednoho pozemku 250m2 a koeficient zastavění všemi stavbami na pozemku je 0,25. Pokud mám pozemek prez 3000m2, nemohu si tam tedy dát stavbu např o 300m2? Moc Vám děkuji za radu. 19.8.2014 8:36:32322.8.2014 7:33:31
Vyměnili jsme s manželem roubení v přízemí roubenky. MěÚ nám vyměřilo pokutu za neohlášení udržovací práce na podnět souseda a zastavilo nám práce (stabilita stavby negativně ovlivněna nebyl - vše je v původním - lepším stavu, posudek statika) a zahájili s námi řízení na odstranění stavby. Je toto normální? Pavlína 15.8.2014 14:33:181029.8.2014 9:45:37
Nemovitost zatížená dluhy v nevyřízeném dědickém řízení od roku 2011 a komín hrozící zřícením k sousedům- Nemáte někdo praktické zkušenosti s touto situací. Má soudní komisařka nějaké povinnosti z hlediska správy majetku v dědickém řízení. JL 15.8.2014 8:24:49229.8.2014 10:49:28
Kolegové poraďte, vydávám rozhodnutí s několika výroky - 1.odstranění části stavby,2. nařízení nezbytné úpravy, 3.opatření na sousedním pozemku,4. náklady řízení. Výroky 1-3 jsou na sobě závislé. Pokud se odvolá na 3, nelze provést 1 a 2, pokud třeba na 2,provede klidně po nabytí právní moci 1 tj. odstranění části stavby, ale už tím pádem ne 2 a zůstane odkrytá část stavby . děkuji za radu akrasová 7.8.2014 13:50:06511.8.2014 12:35:18
Asi se to tady už řešilo, přesto prosím o radu. Starý dřevěný zahradní domek (nedohledala jsem jak bylo povoleno, cca 16m2) soused si stěžuje, že hrozí zřícením, ať nařídíme odstranění, cítí se být ohrožen jak na životě, tak ve výkonu práva věcného břemene, které tam má. Stavba nevypadá, že by byla v havarijním stavu, mám tedy chtít statický posudek (po stěžovateli nebo pro vlastníkovi)? Jde o sousedy, kteří si podle záznamů v archivu už 20let na sebe stěžují, takže se asi nedomluví...díky v.v. 31.7.2014 10:23:3568.8.2014 12:59:40
Prosím podělte se o zkušenosti: Mám podanou žádost o územní souhlas a ohlášení přístavby a stavebních úprav pro zřízení restaurace v RD. Zjistila jsem, že přístavba a úpravy jsou už v podstatě hotové. Jak naložit s podanou žádostí a ohlášením? Zahájit řízení o odstranění stavby s poučením a pak řízení o dodatečném povolení umím, ale co s tou žádostí o ÚS a ohlášením? jarka 30.7.2014 16:26:06305.8.2014 8:19:14
zdar kolegové, mám bez povolení realizované hřiště 20 x 20 s povrchem z volně sypaných gumových granulek - propustným povrchem. Pod povrchem je cca 50 cm hutněného štěrku s plastovou drenážkou na případné odvodnění. Vlastník pozemku, který je odlišný od stavebníka se domáhá zahájení řízení o odstranění stavby. Máte nějaké nápady jak se tomu elegantně vyhnout ? Jelimán 30.7.2014 14:52:23348.8.2014 7:56:29
Zateplení bytového domu - jakým způsobem řešíte přesah izolantu do veřejného prostranství ve vztahu k oprávnění založené smlouvou provést stavbu a ve vztahu k vyhlášce č. 501/2006 Sb. (§ 1 odst. 2 + § 23 odst. 2) a možné výjimce? GA 30.7.2014 8:31:16130.7.2014 9:33:00
Stavební úpravy společné části bytového domu - postačí Vám doklad o tom, že stavebník je společný vlastník bytového domu a jiný doklad o právu provést stavbu nevyžadujete? Občanský zákoník nemám v této problematice načtený a budu každému vděčný za malinké popostrčení. GA 30.7.2014 8:27:352719.9.2014 9:26:06
Dobrý den, prosím o radu ve věci řešení plotu a současně rekonstrukce domu, jestliže hranice pozemku je definována rohy domů - hranice jde od moh/rekonstruovaného rohu domu k rohu domu sousední stavby. Roh rekonstruovaného domu vyžaduje injektáž po celém obvodu – tj. i zásah na pozemku souseda. Mé dva dotazy jsou následující: 1) Jak řeší legislativa vzhled plotu, jestliže je hranice pozemku definována od rohu stavení mého k rohu stavení souseda – platí zde pravidlo, že nelze umístit pevný sloupek přímo k rohu domu? -> slyšela jsem, že stavba má být zpřístupněna pro účely opravy a tudíž by sloupek se neměl nacházet v bezprostřední blízkosti. Dovolte se mi, prosím, optat na podrobnosti, které s řešením plotu v bezprostřední blízkosti původního stavení souvisí? 2) Jak a zda-li vůbec legislativa řeší rekonstrukci nemovitosti, která vyžaduje „použít“ pozemek souseda? - nebo je toto pouze na dobré vůli souseda? Předem velice děkuji za odpověď. K 28.7.2014 15:27:54229.7.2014 10:55:39
Dobrý den, chtěl bych požádat o radu, zda mám vyžadovat smlouvu o využití sousedního pozemku v případě, že pro přístup ke stavbě je využito samovolně vzniklé účelové komunikace na pozemcích ve vlastnictví obce. Obec tuto komunikaci deklarovala dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích jako "účelovou komunikaci, která slouží k nerušenému přístupu stavebníka k silnici č.III/...". Děkuji za odpověď. ML ML 28.7.2014 5:52:3561.8.2014 7:41:23
Prosím poraďte, řeším problém stavebníka, který postavil pergolu na společném pozemku SVJ (se souhlasem SVJ dle Stanov), nicméně stavbu napadla sousedka, která má v těsné blízkosti balkon. Nejedná se o přístavbu (není spojená s pláštěm domu) a není zabetonovaná do země (klasické patky a šrouby). Stavba má cca 21 m2, postupovali byste podle § 103, odst. 1, písm. e) 1? Je v právu tedy stavebník, či sousedka, protože se stavba nachází na společném pozemku? Stavebník má výhradní právo užívání pozemku a souhlas SVJ. Pokud je v právu sousedka, je pro stavebníka řešením případné odmontování od země a pouze "posazení" na zem? Díky za Vaše názory. MK MK 25.7.2014 11:00:401230.7.2014 9:06:28
Prosím o radu . Řeším řízení o udělení vyjímky z ochranného pásma kanalizace. Spíše stavba kanalizace jde prostředkem dřevěného zahradního domku. Můžu udělit vyjímky bez smlovvy vlastníka kanalizace a majitele domku. Stavební úřad přrušil řízení o dodatečném stavebním povolení do doby udělení vyjímky. Je k DSTP tato smlouva potřeba nebo stačí udělení vyjímky. Děkuji za názory a vaše rady. M. Procházková 24.7.2014 14:42:111329.7.2014 7:40:02
Prosím o radu. Vedu řízení o výjimce z § 25/4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Navrhovaný RD bude místo 7m od stávajícího 6m (ve stávající zástavbě), tady není problém. Ale při místním šetření jsem zjistila, že tak, jak je navrženo parkovací stání v PD, nelze ve sklutečnosti v daném místě prakticky vůbec nikde parkovat (využití stávající plochy u stáv. RD je zastavěno přístavbou). Je jediná možnost parkovat na cizím pozemku (město).Město na místě sdělilo, že nemá problém odprodat část pozemku, ze kterého by napojení bylo možné. Teď nevím co dál. Předmětem výjimky je odstupová vzdálenost od stávajícího RD. Mám tedy výjimku povolit a řešit dopravní přístupnost až při umisťování stavby? Nebo mám výjimku přerušit a chtít po žadateli, aby si to pořešil už v tomto řízení? Od města mám jen předběžný souhlas, ale není to na 100% (zastupitelstvo musí schválit). A ještě jeden dotaz: Pokud by stání pro RD bylo řešeno na cizím pozemku (prozatím nájemní smlouva), je třeba také povolit výjimku podle § 5 odst. 2 vyhl.268/2006 Sb.? Děkuji za vaše rady :) MB 23.7.2014 10:43:44625.7.2014 8:41:42
Kolegové, prosím za případnou reakci na možná jednoduchou věc: zateplení bytovky se 6ti byty na stavební povolení? Rodinné domy neřešíme, paneláky povolujeme, tohle je něco mezi, ale vzhledem k tomu, že by mělo být předloženo stanovisko HZS, tak bych to viděla na stavební povolení. Zastavěná plocha je nad 150m2. hp 21.7.2014 14:18:401929.7.2014 7:53:51
Dobrý den, rád bych se zeptal, kdy může být vydáno Stavební povolení (jaké jsou lhůty), pokud bylo 23.6.2014 bylo vydáno OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ. Bohužel se mi nepodařilo nikde dohledat přesné lhůty. Moc děkuji za odpověď M. 21.7.2014 11:19:29421.7.2014 12:59:24
Vlastník RD, který je na hranici pozemku potřebuje natřít okap, soused údajně prohlásil, že ho nepustí na svůj pozemek, aby nátěr mohl provést. Vztahuje se i na toto §141, nebo je v takových případech rovnou odkazujete na soud? Jak se takové řízení o opatření na sous pozemku zahajuje? na žádost souseda, že chce natřít okap? p 18.7.2014 7:47:441023.7.2014 14:27:57
Hezký den kolegové, mám také dotaz ohledně dodatečného povolení. Zahájila jsem řízení o odstranění stavby, žadatel ve lhůtě 30ti dnů podal žádost o dodatečné povolení stavby, ovšem bez čehokoliv jiného a zároveň podal žádost o přerušení řízení o dodatečném povolení stavby. Já tedy přeruším řízení o odstranění stavby a druhým usnesením zároveň přeruším řízení o dodatečném povolení stavby? A ještě si nejsem jistá, koho budu v tom druhém usnesení obesílat - jen žadatele nebo už všechny účastníky? Díky za reakce. Hanka 15.7.2014 7:12:112323.9.2019 14:11:46
dobrý den, prosím kolegy o radu k postupu dle ust.§ 129 odst.5 stavebního zákona - kraj po přezkumném řízení zrušil pravomocné dodatečné povolení, a uvedl, že budu postupovat dle § 129 odst.5 SZ. Tzn.že já teď povedu opakovné řízení, a budu postupovat dle § 109 až 115 SZ. A potřeboval bych vědět, zda se mám v opakovaném řízení zabývat též námitkami, kterými byly uplatněny a vypořádal jsem se nimi v tom zrušeném dodatečném povolení, a nebo se mám zabývat pouze s námitkami, pokud budou uplatněny v tomto opakovaném řízení. Děkuji a přeji hezké letní dny a dovolené. Jindra 11.7.2014 12:17:24722.7.2014 6:24:38
Skromný dotaz: žadatelem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která obvykle figuruje v řízeních v našem správním obvodu vždy jako dotčený orgán. Normálně bych je jako dotčený orgán v rozdělovníku neuváděla, když jsou žadateli, ale zmátlo mě, že si sami sobě vydali závazné stanovisko. Mám je tedy brát v řízení jako žadatele i jako dotčený orgán? :) MB 11.7.2014 9:22:421015.7.2014 9:30:30
V územním plánu obce je podmínka, že pro napojení RD je třeba prodloužit řad vodovodu a kanalizace...pokud ale správce sítě souhlasí s napojením na sítě jiným způsobem, třeba delší přípojkou? Musíme trvat na prodloužení sítě? 2.7.2014 14:09:01127.7.2014 16:59:05
Po odvolání Kraj potvrdil naše rohodnutí, kdy nabývá právní moci? Je to den nabytí krajského rozhodnutí nebo se počítá lhůta, jako kdyby odvolání nebylo podáno? B 27.6.2014 7:52:39514.7.2014 9:11:33
Dobrý den, chtěl bych tímto požádat o radu ve pro mě nepochopitelné věci. Před pár dny na mě soused nahlasil, že mám na svém pozemku "černou stavbu". Jedná se o přístřešek na dřevo, který je řádně zanesen v katastrální mapě. K mému velkému překvapení se ke mě dostavil sám vedoucí místního stavebního úřadu (městys, cca 5000 obyvatel) a úřad se mnou zahájil řízení o odstranění stavby, jelikož "nemohu nijak prokázat, že se nejedná o černiu stavbu". Přístřešek je tam už 40 let, stavební povolení k němu již samozřejmně nemám a na úřadě samozřejmné tvrdí, že také nic k dohledání není. Přístřešek je ale zapsán v katastru nemovitostí, to tedy nestačí k legalizaci? Stavební úřad může strhnout každou stavbu, ke které si stavebník nenechal stavební povolení? Od čeho potom tedy katastr je? Děkuji moc za každou radu. Jan Králík 24.6.2014 23:45:55729.7.2014 20:48:43
Může být ve stavbě nové garáže umístěn komín? A požadujete PBŘ? 24.6.2014 8:23:31427.6.2014 7:45:31
Kolegové, jaký poplatek vyměřujete za povolení zahradního domku v zahrádkářské kolonii? Děkuji. Karel 20.6.2014 7:46:49524.6.2014 10:09:52
Dobrý den, řeším dodatečné povolení stavby, která by byla na stavební povolení (ocelokolna - sklad nad 300 m2, trvalá stavba). Neporadil byste mi někdo, prosím, jakou PD požadovat? Podle §129 odst. 2 stavebního zákona: „Jde-li o stavbu vyžadující stavební povolení, žadatel předloží podklady předepsané k žádosti o stavební povolení.“ Z tohoto usuzuji, že by měl doložit k dodatečnému povolení stavby projektovou dokumentaci v rozsahu pro stavební povolení dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Nebo jakou PD byste požadovali? Skutečné provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.? V případě, že byste požadovali projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., měli by tam být popsány jak konstrukce již stávající, tak i konstrukce, které se dokončí až po vydání dodatečného stavebního povolení? Děkuji za odpověď. S pozdravem KL KL 17.6.2014 20:54:21419.6.2014 7:02:51
Dobrý den. Moc prosím o radu, jak vydat kolaudační souhlas na stavbu atrakce – jednosedačkové „ lanové“ dráhy v areálu zábavního parku. Jde o budovu nástupního objektu – dřevěný domek 5 x 12 m – kde se nasedá a sesedá na jednosedačkovou lanovku na které se osoba pohybuje vlastním šlapáním jako na kole, lanovka je zavěšena na ocelovém laně, Lano předepnuto na 16 sloupech v areálu parku – uzavřený okruh cca 300m a cca 5 m nad zemí . Stavba povolena UR+SP veřejnoprávní smlouvou, již tehdy OIP napsalo, že PD nesplňuje zásady pro výběr dokumentací, a tudíž se k ní nebudou vyjadřovat. Dotaz zní, jaký doklad o bezpečnosti provozu u kolaudačního souhlasu vyžadovat? Jen doklad o provedené zatěžkávací zkoušce od výrobce,?.....protokol o smontování, seřízení, a zaškolení obsluhy od výrobce ? …..provozní řád, s tím, že za bezpečnost provozu ručí obsluhující personál ?.....?? Nemáte zkušenosti s podobnou stavbou, nekolaudovali jste u Vás něco podobného,….např. atrakci typu lanové centrum? Děkuji moc za odpověď. PT 16.6.2014 13:00:15424.6.2014 14:38:55
Kolegové, jak to vidíte s kolaudací železničního kabelu? Umisťujeme diagnostický kabel pro železnici podél kolejí, napájení kabelem, technologický domek (výrobek plnící fci stavby cca10m2), stavba podle nás nepodléhá povolení ani ohlášení, ale bude se kolaudovat (ozn. užívání nebo KS). Kdo by podle vás měl dělat kolaudaci? Obecný nebo spec. drážní stavební úřad (a podle čeho)? akrasová 13.6.2014 11:01:35516.6.2014 8:24:54
Prosím kolegy o reakci k následujícímu - vydal jsem dodatečné povolení, odvolání proti němu kraj zamítl jako opožděné, a tak dodatečné povolení nabylo nabylo právní moci, následně ten odvolatel požádal MMR o přezkum rozhodnutí kraje, a ten rozhodnutí kraje zrušil (důvody neznám), no a kraj teď tak zrušil moje rozhodnutí a vrátil zpět k projednání. Důvod zrušení je mj., že jsem mezi účastníky nezahrnul Komerční banku a.s. (zřízené zástavní právo smluvní) a dále Okresní správu sociálního zabezpečení (zřízené zástavní právo zákonné) zapsané na listu vlastnictví, oba prý mají postavení hlavního účastníka řízení. Toto mně hlava nebere, ale názor odvolacího orgánu je pro mně závazný. Byl jsem přesvědčený, že finanční závazky si řeší stavebník sám, a že to není záležitostí stavebního úřadu. Není mně jasné, jak může v řízení reagovat KB i OSSZ - může nesouhlasit s vydáním dodatečného povolení, mám vyžadovat po stavebníkovi aby doložil souhlas KB a OSSZ s dodatečným povolením.? Děkuji za Vaše reakce. Rary 11.6.2014 16:14:43618.6.2014 7:35:04
Jakým způsobem Vám stavebníci oznamují stavebního podnikatele? 11.6.2014 8:25:22313.6.2014 8:18:02
Dobrý den, prosím o názory. Stavební úpravy RD na ohlášení, sousedi nedali souhlas, usnesením překlopeno do stavebního řízení. Otázka : Provádění svépomocí s dozorem nebo nutno dodavatelsky firmou ? VH 4.6.2014 15:07:161224.6.2014 11:17:33
Dobry den, prosim o radu. Jsem ucastnik stavebniho rizeni. Povolila jsem sousedum stavet ve vzdalenosti 1m od hranice pozemku RD. Jenze behem stavby se prislo na to, ze projektova dokumentace k povoleni vyjimky a projektova dokumentace predlozena stavebnimu uradu je rozdilna. 1m od hranice naseho pozemku si ve zdi umistili francouzske okno nemalych rozmeru a zvysily vysku atiky a tedy i celeho domu o 850 mm. Na muj podnet bylo s nimi zahajeno rizeni o odstraneni stavby, ale oni uz druhy vikend vesele pokracuji ve stavbe a maji uz vsechno zateplneno a nahazuji venkovni omitky. Nevim, jak mam presne postupovat, az budu jako ucastnik rizeni vyzvana, ze mam dolozit svoje pozadavky a napsat presne, proc mi to vadi. To francouzske okno je jasne, to uz jsem si nasla, ze presahuje pozarne nebezpecny prostor, tak to by snad meli zazdit, ale ta zvysena atika na ploche strese... Dum mel puvodne mit vysku 6,72 m a nyni ma 7,57 m. Drive pri nejakem rozhovoru se soused prorekl, ze planuji celou plochou strechu vyuzivat jako obytnou terasu, proto si po celem jejim obvodu buduji tu stenu, pricemz jedna obvodova stena terasy nebude zdena, ale jenom zabradli nebo mlecne sklo. Nesouhlasim tedy s tim francouzskym oknem na muj pozemek ani s jinou vyskou domu, nez jaky jsem podepsala rozmer pri povoleni vyjimky. Jak se muzu branit proti vyuzivani strechy jako terasy? To uz vubec nebude bran ohled na nase soukromi... Obstoji to jako nesouhlas pri dodatecnem povolovani stavby? D 3.6.2014 10:57:071118.6.2014 7:46:22
Dobrý den, máte prosím někdo zkušenosti s povolováním zkušebního provozu? Máme povolenou porážku prasat, kdy si hygiena žádá zkušební provoz a veterina ho chce povolit až po kolaudaci. Vypíše se tedy pouze rozhodnutí o povolení zkušebního provozu a po vyhodnocení se zažádá o kolaudaci či se musí před zkušebním provozem zažádat např. o předčasné užívání stavby? Moc děkuji za pomoc M.V. 2.6.2014 16:12:1413.6.2014 9:23:41
Kolegové, jak byste se stavěli ve vztahu k ust. § 129 SZ k situaci, kdy stavebník provede stavební úpravy bez zásahu do nosných konstrukcí se změnou využívání s nebytových prostor na bytové. Zahájím přestupek s tím problém nemám, měl ohlásit dle § 104 odst. 1 písm. k SZ a neohlásil, ale zdráhám se zahájit řízení 129 na nenosné příčky, zazdění nějakého okna (neberu jako změna vzhledu), SDK podhledy tzn., že se jedná o stavební úpravy nic nevyžadující...až na tu změnu v užívání. Vedli byste 129? P.Š. 26.5.2014 15:31:101818.6.2014 12:43:18
Prosím radu, stavební úpravy domova pro seniory, mám požadovat ENB? Je to ještě závislé na podlahové ploše budovy? p 12.5.2014 11:05:27413.5.2014 13:17:10
Kolegové, prosím o radu. Rozhodnutím jsme nařídili vlastníkovi stavby pořídit dokumentaci skutečného stavu. On teď požádal o prodloužení termínu stanoveného k předložení dokumentace. Jakým způsobem se dá lhůta prodloužit? 5.5.2014 7:29:2579.5.2014 13:39:13
dobrý den, § 79 odst.2 písm.o) řeší stavby (např.garáž) na pozemku rodinného domu. Tzn.že stavba garáže o ploše do 25 m2 na pozemku, který není u rodinného domu, ale je to samostatná zahrada v souvislé zástavbě RD, vyžaduje územní rozhodnutí příp.územní souhlas. Je nutné povolení nějaké výjímky dle vyhl.č.501/2006 např. odstupu, protože garáž bude umístěna na hranici s veřejnou komunikací a ne 2 m od hranice.? Myslím, si že postačí souhlas vlastníka komunikace s umístěním stavby. Děkuji za názor. JM 24.4.2014 9:44:441014.5.2014 12:42:45
Dobrý den, prosím o Vaše názory: v roce 2009 byla povolena dočasná stavba na dobu 5 let, v roce 2012 došlo ke změně územního plánu v neprospěch této stavby a teď stavebníci žádají o prodloužení lhůty. Situaci nesouladu s ÚP řešili na obci, která není proti (změnilo se na obci vedení, to předchozí tuto stavbu nechtělo, proto ta změna ÚP). Je možné prodloužit dobu trvání dočasné stavby nebo je nutné stavbu odstranit. Nový ÚP bude schválen cca za 2-3 roky. Prosím o Vaše názory. Děkuji Jirka P. 24.4.2014 8:22:101425.4.2014 8:33:26
Kolegové, řešil již někdo situaci, kdy stavebník předložil k opěrné zdi statický posudek (zeď vyhovuje), vlastník sousedního pozemku nechal zpracovat oponentní posudek (zeď nevyhovuje). Jak byste postupovali, nechat zpracovat třetí posudek (kdo jej zaplatí)? Roman 23.4.2014 14:49:051029.4.2014 8:51:44
dobrý den, kolegové prosím o Vaši reakci k následujícímu - stavební úřad v r.2012 zahájil řízení o odstranění stavby-provedení terénních úprav-nádrže na vodní rostliny, protože mněl za to, že stavba byla provedena bez územního rozhodnutí. V zahájeném řízení stavební úřad obdržel od obce kopii dokumentace, kterou stavebník předložil a ohlásil r.2006 obci (dle § 124 původního zákona). Stavební úřad skutečný stav ověřil na místě, a následně dle § 66 odst.2) správního řádu řízení usnesením zastavil, protože odpadl důvod jeho vedení. Poté KÚ Stř.kraje obdržel podnět od souseda na přezkoumání uvedeného usnesení, a kraj toto usnesení zrušil a věc vrátil stavebnímu úřadu k projednání, proti tomu se však odvolal stavebník k MMR, které toto rozhodnutí kraje zrušilo a vrátilo k projednání, proti tomu se opět odvolal stavebník, a rozhodnutí kraje bylo opět ministerstvem zrušeno a vráceno na KÚ zpět k novému projednání, kraj znovu zrušil usnesení SÚ a vrátil stavebnímu úřadu zpět, proti tomu se opět odvolal stavebník, a MMR znovu rozhodnutí kraje zrušilo a vrátilo na KÚ zpět projednání, a KÚ opět usnesení stavebního úřadu zrušilo a vrátil nastavební úřad k novému projednání, ale proti tomu se opět stavebník odvolal na MMR. Tzn.že věc koluje mezi MMR a KÚ, a chci se zeptat na to, zda má možnost stavební úřad s ohledem na délku řízení toto řízení nějak uzavřít, a nebo počkat až bude rozhodnutí kraje pravomocné. Děkuji. Jindra 22.4.2014 12:49:42824.4.2014 8:23:25
Dobrý den kolegové, povoluji změnu v užívání stávajícího RD na penzión. Řeší některý právní předpis popř. norma povinnost stavebníka zřídit parkovací místa vzhledem k počtu pokojů (apartmánů)??? Jedná se cca o 10 apartmánů. Projektant napsal v projektu, že parkovat se bude na stávajících parkovacích místech v ulici, kde je umístěn RD. Díky za radu. LB 17.4.2014 9:53:05525.4.2014 13:20:01
Prosím o Váše názory,jak postupovat při dodatečném povolení stavby, která by běžně vyžadovala pouze územní souhlas? Jaký rozsah dokumentace by měl stavební úřad požadovat? Jako k územnímu rozhodnutí nebo jako k územnímu souhlasu? Hana M. 16.4.2014 11:11:34216.4.2014 16:08:41
Kolegové prosím o názor lze umístit garáž do 25 m2 dle § 103 odst. (1) písm. e) 1. SZ D.O. 14.4.2014 13:23:461716.4.2014 13:43:07
Kolegové, jak byste se stavěli k situaci, kdy je letitě povolena stavba provozovny pneuservisu (v podkladech pro povolení není téměř nic)a soused si stěžuje, že je užívána v rozporu s povolením, a ten rozpor spatřuje v tom, že činnost je provozována i před stavbou samotnou, tj. venku. V samotné stavbě problém není, ale nevím, jak dalece tu "činnost venku" mohu řešit. Pokud u novějších povolení mám podrobně popsaný provoz včetně i činnosti "venku" např. zásobování apod., tak se s tím nějak vždy popereme a jsme schopni odůvodnit, že tam ten rozpor je, ale u tohoto nevím, nevím, zdali je neodkázat na řešení občanskoprávní. P. 11.4.2014 10:22:09514.4.2014 9:41:06
Dobrý den, Jaký poplatek se stanovuje za dodatečné povolení pro zemědělskou stavbu? Dokumentace je vypracována dle územního rozhodnutí. Děkuji Hron Jan Hron 10.4.2014 16:46:27914.4.2014 13:20:04
Vážení kolegové prosím o názor jak řešit tento případ: mám podnět na vestavbu nového komína, kdy jsou přílohou pdnětu fotografie střechy z internetu s jedním komínem a druhá se dvěma komíny. Ozval se stavebník s tím, že druhý komín byl na půdy léta ubouraný a on ho pouze uvedl do provozu. V archivu nejsou dochované žádné výkresy, které by dokázaly počet komínů v domě. Prosím o názor jak byste postupovali a nazvali stavbu - stavební úpravy komína, když nám není známá původní výška ani to, jestli je původní či ne ?? Děkuji moc za názor a pomoc. D.O. 7.4.2014 13:38:492112.8.2014 14:24:40
Garáž v památkové zóně. K povolení stavby bylo vydáno společné územní a stavební povolení. Jednou z podmínek v rozhodnutí byl požadavek památkářů, že bude provedena hladká omítka v určitém odstínu. Stavebník oznámil užívání stavby a sdělil, že omítku garáže provede až společně s rodinným domem později. Vyzvala jsem zatím ke kontrolní prohlídce. Měla bych správně, pokud na místě zjistím, že není provedena omítka s nátěrem, užívání stavby zakázat pro nesplnění § 119/2 SZ? Zdá se mi to trochu přitažené za vlasy, že by stavebník nemohl užívat stavbu kvůli tomu, že nemá natřenou fasádu, ale zřejmě bych obešla podmínku ve veřejném zájmu podle § 132/3 písm. c) SZ. Tak se jen ptám, zda nemáte nějaký nápad, abych stavbu nemusela zakázat.Děkuji. MB 4.4.2014 14:23:11119.4.2014 16:39:47
instalace klimatizace - na objektu občanské vybavenosti(obchodu)kolaudovaném před 1989,instalovali bez jakéhokoliv povolení klimatizační jednotky. Původní PD to neobsahuje. Obyvatelé RD u nejbližší bytové zástavby si stěžují na hluk.Ten měří hygiena a posuzuje. Co ale dál? Vyžadují tato úpravy nějaké povolení? 2.4.2014 18:05:5714.4.2014 13:11:17
instalace klimatizace - na objektu občanské vybavenosti(obchodu)kolaudovaném před 1989,instalovali bez jakéhokoliv povolení klimatizační jednotky. Původní PD to neobsahuje. Obyvatelé RD u nejbližší bytové zástavby si stěžují na hluk.Ten měří KHS a posuzuje. Co ale dál? Vyžadují tato úpravy nějaké povolení? 2.4.2014 18:04:4913.4.2014 12:03:51
Potřeboval bych provést kontrolní prohlídku společných prostor bytového domu, kde mám 24 vlastníků. Musím s ohledem na ustanovení § 172 odst. 1 stavebního zákona uvědomit o plánované kontrolní prohlídce všechny vlastníky? Nelze nějak docílit toho, že by se doručovalo např. pouze společenství? Jedná se vyloženě o otázku procesní ekonomie. GA 2.4.2014 14:26:4624.4.2014 12:03:42
Kolegové,jaký poplatek stanovujete za územní souhlas pro přípojku NN, když se nejedná o přípojku k domu pro bydlení či chatu? Stanovujete, tak jak si myslím, že je to správně, dle pol. 17 odst.1 písm. f) 10 000 Kč? V energetickém zákonu v definici § 2 odst. 2 písm. a 1 je uvedeno, že i přípojky NN jsou součástí distribuční soustavy, tj. stavby veřejné technické infrastruktury, u které není možné stanovit poplatek dle pol. 17 odst. 1 písm. e). P.Š. 2.4.2014 10:59:28124.4.2014 13:47:39
Kolegové, myslíte si, že když v r. 2012 bylo vydáno stavební povolení na veřejné osvětlení a stavebník nyní SÚ požádal o prodloužení platnosti SP, bych neřešila- nevedla bych řízení o prodloužení platnosti SP, neboť dle z. 350/2012- novely SZ, tyto stavby nevyžadují dle § 103 stavební povolení ani ohlášení a toto bych mu jen sdělila. Je tento postup správný. Díky. ah 26.3.2014 10:36:24428.3.2014 8:02:21
Prosím o radu, na základě čeho se stanovují výšky plotů, pokud nejsou zahrnuty a stanoveny v ÚPD? A na jak dlouho platí studie pokud je zahrnuta v ÚPD? Děkuji moc za radu E.S. 25.3.2014 8:41:56326.3.2014 6:54:37
Mám dotaz ohledně povolení sjezdu z místní komunikace, protože na našem městě sami neví jak s tím naložit. Chci samostatný vjezd na pozemek zahrady, kde je v územním plánu možnost stavby RD. Sjezd by měl být z místní komunikace v majetku obce. Mám projekt na sjezd a souhlasné stanovisko dopravní policie. Žádost o povolení sjezdu podám na městský úřad, která ale nemá samostatný odbor dopravy. Kdo v takovém případě vykonává agendu silničního správního úřadu? Může rozhodnout pouze starosta nebo to projednává rada města či snad dokonce nějaká komise? Respektive úřad by měl rozhodnout do 30 dnů, ale souhlas města jako majitele komunikace musí v té lhůtě projednat rada? Není mi totiž jasné kdo a co rozhoduje jako správní úřad? A jaký může mít město, jako majitel komunikace důvod k nesouhlasu se sjezdem, pokud splňuje normy a je odsouhlasený dopravní policií? Michal Chládek 21.3.2014 2:57:23628.4.2014 9:07:11
Prosím o názory: byla podána žádost o dodatečné povolení dokončené stavby skladu zahradního nábytku a nářadí na pozemku RD, přičemž stavba stojí na hranici pozemku. Jde mi o to, zda nejdříve zahájit řízení o výjimce nebo se u dokončených staveb vše projedná až v řízení o dodatečném povolení stavby? Soused se asi bude odvolávat, takže bych to rád měl správně. Dík. omar 17.3.2014 7:59:291224.3.2014 16:09:11
Jak prosím nyní řešíte stavební úpravy dvou bytových jednotek v panelovém domě, kdy z bytových jednotek 4+1 a 2+1 vzniknou dvě jednotky 3+1. Bude se dělat otvor pro dveře, elektrika (přepojení z jednoho pokoje na druhou bytovou jednotku). Chcete smlouvu o výstavbě? Mění se dispozice a podíly v prohlášení vlastníka. Stavební povolení, ohlášení nebo nic? Paja 13.3.2014 13:39:03728.8.2018 12:30:21
Vážení kolegové, včera jsme měli kontrolu z krajského úřadu a ta nám vytkla, že vydáváme k užívání staveb (např. rodinný dům, stavby pro rodinnou rekreaci) souhlas s užíváním. Je to prý v rozporu se zákonem. Máme pouze vyznačit (na základě žádosti stavebníka)na oznámení, kdy vzniklo právo užívat stavbu, č.j., podpis, razítko. A kam máme popsat rozsah a popis kolaudované stavby, doklady aj. Jen do protokolu ze ZKP stavby? Díky za vaše reakce. Mirka K. 13.3.2014 8:20:061525.3.2014 12:41:17
Kolegové jak řešíte, pokud si odmyslíme variantu nemožnosti povolení přesahu na požárně otevřené plochy jiných staveb, přesahy požárně nebezpečných prostorů na sousední nemovitosti? Praktikovali jsme to celkem bez problému s tím, že stavebník doložil smlouvu o PNP se sousedem, v jejíž obsahu bylo i znění, že si je soused vědom omezení výkonu vlastnického práva resp. budoucí výstavby v dotčené ploše. Kraj ovšem pravil, ne ne ne, příslušná norma ČSN 73 0802 uvádí, že nemá PNP přesahovat na sousední pozemky (vyjma veřejného prostranství), tudíž musí projektant zdůvodnit, proč není tuto normu schopen dodržet= nelze tedy povolit. Připadá mi to krapek tvrdé, ač opodstatnění to asi má. P. 12.3.2014 13:16:56112.3.2014 15:36:13
stavba RD do 150m2, která lze řešit na ÚS a OHL, ale stavebník nezíská souhlasy sousedů. Podal tedy rovnou žádost o ÚR a SP. Musí ho nutně stavební úřad poučit, že by stačilo ohlášení a pak to stejně překlopit do stavebka, protože nemá náležitosti pro ohlášení? nebo může SÚ rovnou zahájit, to co stavebník požádal - společné ÚŘ a SŘ? Pavla 6.3.2014 8:38:45611.3.2014 8:01:51
Jaký by jste stanovili poplatek za vydání stavebního povolení na stavební úpravy bytové jednotky v bytovém domě (probourání otvoru v nosné zdi), s víc než 3 byty? Je jasné že polovinu z pol. 18 bodu 1. Ale z písmene a) nebo b)??? P.S.II 26.2.2014 12:29:28326.2.2014 17:11:34
Dobré ráno, prosím o názory : Půdní vestavba s nadezděním stěn o cca 60 cm pod pozednice, změna sklonu střechy (výška hřebene zůstává nezměněna). Obytná část domu, kterého se půdní vestavba týká má zastavěnou plochu 95 m2, je součástí jedné stavební parcely o výměře 250 m2 (nádvoří + stodola). Stavebník požádal o územní souhlas a ohlásil stavbu, po výzvě nedoložil souhlas sousedů (ti se písemně vyjádřili, že nesouhlasí) . Překlápím do společného územního a stavebního řízení. Dotaz : 1)Neměl stavebník žádat o územko a stavebko hned a to zdůvodu jedné stavební parcely větší než 150m2? 2)stačí na PD razítko autorizovaného technika nebo musí být autorizovaný ing. či arch ? 3) musí být požární zpráva a stanovisko hasičů ? VH 26.2.2014 8:48:26428.2.2014 7:44:09
Prosím o radu. Povoluje-li se dětské hřiště s herními prvky, jakou formou ho lze povolit? a jaké dotčené orgány jsou k tomu zapotřebí? Děkuji J.F. 21.2.2014 11:17:4286.3.2014 15:32:13
Jak byste odůvodnili zákaz užívání komína, který je v havarijním stavu? Nařizuji údržbu stavby podle § 139 odst. 1 (podle pokynu odvolacího orgánu) a do provedení údržby chci dalším výrokem zakázat užívání komína. V § 171 odst. 3. je uvedeno: "(...) v rozhodnutí může do doby zjednání nápravy pozastavit nebo omezit výkon činnosti, při níž dochází k porušování právní povinnosti." Jde o to, jakou konkrétní právní povinnost může vlastník stavby porušit tím, že zatopí v kamnech. Leda snad nějakou obecnou povinnost, že užíváním nesmí ohrozit okolí. Bude tam odvolání, takže se musím opřít o konkrétní ustanovení nějakého přepisu, co by mohl užíváním komína v havarijním stavu porušit. Nebo byste zákaz užívání dělali podle jiného §? Podle jakého? Díky. akrasová 21.2.2014 8:44:3077.3.2014 7:59:29
Jak umisťujete a povolujete stavbu nového komína ke krbu u RD nad 150? 19.2.2014 10:03:30924.2.2014 17:23:39
Co vše se řeší u prodloužení platnosti územního rozhodnutí? Nějaké roky zpátky, to byla pro "nás" pouze formalita. Následovalo posuzování vlivu délky prodlužování...a teď už ani nevím. Vzhledem k tomu, že vykonávám jinou agendu, tak se k tomu nedostávám, nicméně to netuší ani kolegové, kteří v tom dělají a mě to začalo zajímat. Řešíme u prodloužení platnosti i případnou změnu předpisů od odby vadání toho prvotního, řešíme nová stanoviska, řešíme případné změny územních plánů apod.? P.Š. 19.2.2014 8:42:07424.2.2014 15:32:02
Zdravím kolegové, dotaz ohledně stavebního deníku: Stavba povolena před cca 25 lety, nezkolaudována. Stavebník bude nucen předložit stavební deník, což nejspíš neudělá, pak tedy následuje pokuta. Otazká zní: 1)podle jakých předpisů se vede řízení o přestupku (nový x starý stavební zákon), 2)pokud zaplatí pokutu, mohu po něm předložení znovu vyžadovat, případně jak (nařízením? A co když nepředloží?). Moc děkuji za jakékoliv postřehy. 18.2.2014 8:17:57321.2.2014 9:00:27
Kolegové myslíte, že vlastník stavby má nárok na náhradu ušlého výdělku (§79 spr. řádu) za účast při kontrolní prohlídce? 17.2.2014 16:50:08319.2.2014 8:10:49
Kolegové,na loňském školení HZS nám bylo sděleno, že je nějaký problém při hašení požáru tam, kde jsou na střeše fotovoltaické panely (FVS). Byli jste také takto informováni a jak řešíte případy, kde by se jednalo o stavební úpravu na stavbě dle § 103 odst.1 písm d) SZ, popř. § 104 odst.1 písm. a) a d), kde HZS nejsou dotčeným orgánem? jf 14.2.2014 12:51:33221.2.2014 13:56:10
stavební úpravy bytové jednotky v bytovém domě (probourání otvoru v nosné zdi a drobné dispoziční úpravy), jaké podle NOZ vyžadujete podklady? 12.2.2014 13:38:34411.4.2014 12:54:33
Kolegové, považujete výměnu jedné střešní krokve za udržovací práce, tudíž bez povolení, nebo za zásah do nosných konstrukcí stavby, tudíž u např. RD ohlášení či stavební povolení? P.Š. 30.1.2014 7:49:211511.4.2014 13:33:35
Kolegové, jaký poplatek je třeba stanovit za dodatečné povolení stavebních úprav RD do 150 m2? Je mi to dost nejasné, zdali jako za stavební povolení dle pol. 18 č. 1 (a z toho ještě asi polovinu dle poznámky č. 2) nebo za ohlášku dle č. 3. Je mi s podivem, že by to bylo za ohlášku, když vydávám rozhodnutí ve formě stavebního povlení a vedu řízení. Za názor jsem vděčný. P. 29.1.2014 9:29:59445.2.2014 16:37:55
S kým vést řízení, když stavebník podal žádost o vydání společného úř a sp a na katastru je vloženo "Véčko" změna vlastníka? 27.1.2014 8:50:53428.1.2014 7:42:33
Prosím o radu. Jak by se povolila a s jakým poplatkem pergola velikosti 6m2, pokud se umisťuje u stavby pro podnikání(hospody)? Stavba pro podnikání, není brána, jako stavba pro bydlení. Děkuji za odpověď V.S. 22.1.2014 8:05:34427.1.2014 16:41:10
Jak umístit vrchní vedení, pokud je vedené přes silnici, kde je část umístěná v zastavěném a část v nezastavitelném území? V zastavěném území se nachází stávající sloupek s vedením, které vede přes silnici do nezastavitelného území a od tu je nově vedeno vedení a umístěn sloupek v nezastavitelném území a opět přes silnici do zastavěného zemí, kde je umístěný nový sloupek. Jak toto povolit a s jakým poplatkem? Děkuji za radu E.S. 20.1.2014 10:01:05320.1.2014 12:54:43
Jak povolujete bazén do 40 m2, když není na pozemku rodinného domu nebo pro rodinnou rekreaci? 13.1.2014 9:32:34113.1.2014 9:59:29
Kolegové, jak se stavíte k povolování či nepovolování komínů tvořených systémem kovových dílců, je toho čím dál více, a nejsme si zrovna jisti, zdali je namístě oprávněnost vyžadování povolení. Docela mě to věcně navádí při polemice povolovat či nepovolovat (to je, oč tu běží) níže uvedenou diskuzi o povolování či nepovolování termofasád. Když je to prováděno jak má, může to negativně ovlivnit požární bezpečnost? zřejmě ne; posouzení vlivů to nevyžaduje; zasahuje se jimi to do nosné konstrukce? taky ne; měním tím vzhled stavby nebo užívání? většinou taky ne nebo ne podstatně. U zděných komínů o tom není pochyb, jedná se o nosnou konstrukci, ale ... P.Š. 10.1.2014 8:05:21522.10.2014 8:51:43
Kolegové, jak se stavíte k povolování či nepovolování komínů tvořených systémem kovových dílců, je toho čím dál více, a nejsme si zrovna jisti, zdali je namístě oprávněnost vyžadování povolení. Docela mě to věcně navádí při polemice povolovat či nepovolovat (to je, oč tu běží) níže uvedenou diskuzi o povolování či nepovolování termofasád. Když je to prováděno jak má, může to negativně ovlivnit požární bezpečnost? zřejmě ne; posouzení vlivů to nevyžaduje; zasahuje se jimi to do nosné konstrukce? taky ne; měním tím vzhled stavby nebo užívání? většinou taky ne nebo ne podstatně. U zděných komínů o tom není pochyb, jedná se o nosnou konstrukci, ale ... P.Š. 10.1.2014 7:34:080
Kolegové, jak se stavíte k povolování či nepovolování komínů tvořených systémem kovových dílců, je toho čím dál více, a nejsme si zrovna jisti, zdali je namístě oprávněnost vyžadování povolení. Docela mě to věcně navádí při polemice povolovat či nepovolovat (to je, oč tu běží) níže uvedenou diskuzi o povolování či nepovolování termofasád. Když je to prováděno jak má, může to negativně ovlivnit požární bezpečnost? zřejmě ne; posouzení vlivů to nevyžaduje; zasahuje se jimi to do nosné konstrukce? taky ne; měním tím vzhled stavby nebo užívání? většinou taky ne nebo ne podstatně. U zděných komínů o tom není pochyb, jedná se o nosnou konstrikci, ale ... P.Š. 10.1.2014 7:33:260
Může mi prosím někdo poradit, jak povolit sběrný dvůr, kde se nebudou skladovat nebezpečné odpady, pouze plast, papír a kov. Bude zde umístěn domek velikosti 3,5 x 4,5 m, váha a stávající sklady. Podnikatelský záměr podle ÚP je povolen. Děkuji za odpověď stavebniuradvsetaty@seznam.cz 10.1.2014 6:58:02110.1.2014 7:24:50
Kolegové poraďte. O nekolik příspěvků níže se řešila změna stavby před dokončením, spočívající v prodloužení termínu pro dokončení stavby. Jde o změnu SP - tedy rozhodnutí. Zápis do stav. deníku vzdávám. A teď mi jde o to, že pokud se změna nedotkne účastníků, mohu vydat rovnou rozhodnutí bez oznamování řízení se lhůtou pro námitky, když tedy nemám žádné účastníky (krom stavebníka)? Díky za vaše cenné názory. Jana 8.1.2014 7:54:46522.1.2014 14:53:01

Přidat nové téma do diskuse

Jméno:
Email:
Téma:
Z důvodů ochrany proti spamu prosím do následujícího políčka napište text "NOSPAM" (bez mezery):
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 19. 10. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021