Česky English Deutsch Francais

Diskuse k novému stavebnímu právu

Tematická skupina: Pořizování nové ÚPD

TémaAutorVloženoPočet příspěvků k tématuPoslení příspěvek k tématu
Dobrý den, regulační plán byl pořízen před 1.1.2007, dále byly průběžně pořizovány změny RP, poslední změna byla pořízena v roce 2016. Je nutné dle §188 stavebního zákona pořídit nový regulační plán , jelikož původní RP byl pořízen před 1.1.2007 a tudíž by měl do konce roku 2022 pozbýt platnosti? Děkuji za odpověď. Lenka 5.5.2021 13:52:0215.5.2021 14:33:16
Utvar Strategického rozvoje kraje, zrušil usnesení obce o revokaci usnesení ohledně územního plánu. Dle § 171 odst 3 cituji .. vyzve obec ke zjednání nápravy a současně pozastaví výkon pořizovatelské činnosti obce. Dále je ve SZ §171/ odst 3 cituji .. V případě že bylo pozastaveno pořizování UPD lze v jejím pořizování postupovat až po potvrzení orgánu o sjednání nápravy Dotaz : Obec může pokračovat v pořizování územního plánu až po potvrzení od Kraje že byla sjednána náprava, a veškeré kroky podniknuté v mezidobí jsou neplatné ? Děkuji za odpovědi. David Brožek zastupitel 16.4.2021 10:56:390
Dobrý den, byl u mě kamarád, že by chtěl proměnit parcelu, která je vedena jako OV (zdědil ji od dědy) na stav. parcelu, ale že mu obec nechce dát souhlas, protože chce vedle něj na hranice postavit kulturní dům (prý je to záplavová oblast). Z druhé strany parcely jsou normálně RD, naproti RD, prostě tam nic v okolí jiného není, má i starou chalupu naproti, ale tu nechce bourat kvůli svému otci. Dřív stál KD na kraji obce, ale tam chtějí udělat RD i když v oficiálním plánu bylo, že KD bude tam (tvrdilo to zastupitelstvo). Jemu řekli, že žádný problém, ale teď na rady jiných projektantů mu to prý nechtějí povolit. V obci jsou i jiná místa pro KD (větší) s parkovištětem (fotbalové hriště s 0,8 ha plochy), ale prostě chtějí to dát k jeho pozemku. Má nějakou šanci se bránit? Protože ne jen, že ta parcela bude totálně zastíněná (je tam ovocný sad), ale chalupa naproti bude neobyvatelná a neprodejná, dle jeho názoru. Děkuji Karolína K. 5.3.2020 8:55:0156.3.2020 13:01:20
Můžeme jako pořizovatel ÚAP poskytnout data z ÚAP orgánu veřejné moci, konkrétně obci. Obec nás požádala o kompletní digitální data v jejím katastru. Domníváme se že ano, podle § 27 odst. 3 stavebního zákona. Ale ráda bych se prvně optala. Děkuji LU 3.3.2020 14:59:5414.3.2020 8:34:05
DO požadovaly při zadání ÚP zmenšit rozvojovou plochu a tak to bylo projednáno při společném jednání. KU před rokem neshledal nedostatky a pak se nic nedělo. Víc než rok po společném jednání přišla obec s novým požadavkem na rozšíření rozvojové plochy pro bydlení, tak jak byla vymezena ve starém ÚPO, který je stále platný (do roku 2024 nebo do vydání nového ÚP). Jak dál pokračovat? Je tady varianta - vydání územního rozhodnutí (pozemní komunikace a RD na pozemcích obce). Jirka 3.2.2020 18:07:1014.3.2020 12:33:22
Dobrý den. Nevíte někdo zda je dán ústředním správním orgánem doporučení kolik by jeden pořizovatel měl mít pod sebou obcí? Josef Mana 28.8.2019 12:35:28316.9.2019 8:16:22
Při SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ uplatnil vlastník pozemků námitku, nesouhlasí s návrhem územního plánu a požaduje zachování zeleně, o čemž bylo již rozhodnuto (ÚR). Lze tuto námitku zamítnout? 1.7.2019 12:32:4218.7.2019 12:24:54
Jak nejlépe v ÚP kategorizovat plochu vhodnou pro lesní školku? Marek Stránský 23.11.2018 9:44:46123.11.2018 10:50:29
projednání návrhu UP dle § 50 stavebního zákona proběhlo v prosinci 2017, tento návrh již obsahoval podrobnější nastavení regulativů (např. sklon střech). v lednu 2018 se stala platná novela stavebního zákona, připouštějící podrobnější regulace. je možné revokovat zadání s doplněním že UP bude obsahovat prvky regulačního plánu (jak do zadání tak do usnesení zastupitelstva) a pokračovat v procesu projednávání (kraj, veřejnost). K zásadním úpravám návrhu nedojde, protože tu podrobnost návrh obsahoval ve fázi projednávání s dotčenými orgány. Lenka 25.5.2018 15:03:500
Dobrý den, obec, ve které mám pozemek, již 7 let pracuje na novém územním plánu. Letos ke konci roku má dojít k veřejnému projednání návrhu nového územního plánu a já jsem zjistil, že u mého pozemku má být podmínkou vypracování územní studie. S rodinou už čekáme 8 let na nový územní plán (který má z našeho pozemku udělat stavební) a velmi neradi bychom ještě čekali na zpracování územní studie, která může trvat další roky. Je nějaká možnost jak podat návrh na vyškrtnutí podmínění této územní studie, či jiná možnost jak se vůči tomuto kroku ohradit dříve než bude nový územní plán schválen? Musí nějakým způsobem obec prokázat nutnost této územní studie či nikoliv? Děkuji za odpověď. Adam 21.9.2017 9:53:25122.9.2017 7:22:34
Dobrý den, nemá-li obec zatím vydaný územní plán, je pro ní povinností ho do roku 2020 vydat? Děkuji Petra 31.1.2017 20:11:3021.2.2017 10:55:21
Dobrý den. V obci byl zhotoven a schválen UP v roce 2002 a na mapě jsou razítka z 2004. Posledních 5 let obec zpracovává nový plán, ale stále není schválen. Platí v tuto chvíli tedy stále starý plán ? Díky, T. T.S. 5.9.2016 9:56:1925.9.2016 13:14:43
Dobrý den, prosím o radu,stavebník předložil PD pro vydání stavebního povolení,ta se však neshoduje s RP ve kterém je plocha ve které by chtěl stavět popsána:pozemky pro bydlení ale v ÚP je ta stejná plocha popsána jako:plocha smíšená obytná,je to důvod k podnětu na nesoulad mezi ÚP a RP? Předem děkuji za informace J.D. J.D. 29.8.2016 13:54:06630.8.2016 8:23:08
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaká je pravděpodobnost, že dojde opět k prodloužení doby pro zpracování ÚP dle nového stavebního zákona (naposledy z 2015 na 2020).Děkuji. Veronika Kronich 29.3.2016 16:43:35129.4.2016 7:40:17
Obec měla platný územní plán již staršího data. Byl pořízen nový ÚP. Tento ÚP byl napaden u soudu. Pokud by došlo k soudnímu zrušení OOP - územního plánu, zůstane obec bez územního plánu nebo bude platit starý územní plán? VK 15.1.2016 10:41:200
Kolegové, je nutné při projednání regulačního plánu obeslat všechny dotčené orgány? jana 21.9.2015 14:53:18324.9.2015 8:03:57
Může být autorem územního plánu osoba s autorizací A1? Děkuji VK 11.11.2014 12:00:36112.11.2014 10:19:01
Dobrý den, je možno povolit na orné půdě stavbu sezóního pastevního přístřešku, když dle územního plánu se jedná o zemědělskou plochu? děkuji za odpověď. M. 10.10.2014 5:37:23221.10.2014 10:57:37
Na rovinu. Pří změně ÚP mě požádala kamarádka, abych dala do změny ÚP pole od jejího tchána. Nedostala jsem o dní žádný podklad. ÚP proběhl, ale spolumajitel pole, mne dělá problém, chce to rozmáznout. Poraďte mám nějakou obranu? Děkuji za názor. Jiřina 17.9.2014 14:18:130
Dobrý den,rád bych Vás požádal o názor, zda je přípustné vložit do územního plánu obce přechodná a závěrečná ustanovení, dle kterých by zahájená územní řízení byla dokončena podle původního územního plánu. Dle mého názoru jde taková iniciativa nad rámec stavebního zákona, když správní orgán má vycházet z vydaného územního plánu obce. Na druhou stranu je nutno přihlédnout k tomu, že opatření obecné povahy má společné vlastnosti s obecně závazným předpisem, u něhož tato přechodná a závěrečná ustanovení možná jsou. Pro ilustraci lze poukázat na územní plán Ostrava, který tato přechodná a závěrečná ustanovení obsahuje. Děkuji za názory. S pozdravem Všetečka Všetečka 11.8.2014 9:21:36118.8.2014 14:48:39
Dobrý den, jakým způsobem postupovat při požadavku na změnu orné půdy (v plánu obce část z orné půdy v územním plánu do budoucna zvažována k rozšíření obce - stavební účely/dle nejnovější informace obec od rozšiřování opustila) na trvalý travní porost? Případně jinou vhodný typ označení půdy, tak aby ji bylo možné oplotit a používat pro pastevní účely a vybudování přístřešků? Existuje nějaká firma, která umí tyto převody? (nikoliv orná půda na stavební). Předem velice děkuji. J 28.7.2014 15:35:200
Jsou vydány ZÚR, které stanovují nový koridor územní rezervy pro silnici, v ÚP ještě nedošlo k zapracování ani zpřesnění tohoto koridoru. Je správné v rozsahu tohoto koridoru s ohledem na § 36 odst. 1 stavebního zákona (kdy "V územní rezervě jsou zakázány změny v území, které by mohly stanovené využití podstatně ztížit nebo znemožnit")nerozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu se ZÚR (viz § 54 odst. 5 stavebního zákona) a žádost o umístění stavby zamítnout? 22.5.2014 17:16:0913.6.2014 11:31:05
Dobrý den, při změně ÚP jsme dali do nového ÚP pozemek, kde jsou dva majitelé-orná půda, ale nemáme od těchto vlastníků písemnou žádost o vložení do ÚP, teď vedoucí odboru ŽP hrozí žalobou. Je to problém? děkuji za odpověď. Kyjoš 23.4.2014 14:13:11327.4.2016 14:31:15
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je možné, že obec do územního plánu může na mém pozemku navrhnout a schválit vedení pozemní komunikace. Tím nám znemožnili stavbu rodinného domu. Vím, změna je oznámena veřejnou vyhláškou a mojí chybou je nesledování těchto vyhlášek. Nemohu tedy přijít na to, jakou má pro mě výhodu vlastnit pozemek, když obec (anebo kdokoli jiný) si může na mém pozemku naplánovat postavit např. dětské hřiště. Nebo to tak není? Zažádali jsem tedy o změnu ÚP, ale ten se může měnit třeba dva roky. Děkuji za odpověď. Tereza 28.4.2013 13:15:44330.4.2013 7:29:26
Dobrý den, koupili jsme od obce pozemek na stavbu garáže. Nachází se vedle rodinného domu a na sousedních parcelách se nachází rodinné domy. V územním plánu je to ovšem jako orná půda. Jako orná půda to ovšem nelze použít, protože má pozemek sklon 30 stupňů. Dá se to nějak obejít nebo musíme čekat na změnu územního plánu. Děkuji. Petra Kadlčíková 9.4.2013 7:21:4919.5.2013 13:16:30
Dobrý den, rád bych se zeptal na následující situaci a váš názor na její řešení. Jedná se o případ, kdy několik občanů jedné obce se dozvědělo, že subjekt "A" chce vyvolat změnu územního plánu. Když se však následně dotazovali občané pana starosty, tak jim bylo řečeno, že jejich požadavky nebudou posuzovány, resp. že budou zastupitelstvem zamítnuty. Cílem jednání a chování stávajícího zastupitelstva je tedy to, aby změna územního plánu se týkala pouze subjektu "A" a požadavky dalších občanů, aby nebyly zaneseny do změny územního plánu. Zastupitelstvo si tedy odhlasuje, že z důvodu požadavku od subjektu "A" se pořídí změna územního plánu týkající se jeho požadavku. Pořizovatel s učeným zastupitelem následně zpracují návrh zadání tak, aby se týkal pouze změny subjektu "A". Existuje nějaké řešení, aby určitá skupina občanů nebyla diskriminována a konečné slovo o přijatých/nepřijatých změnách nemělo právě zastupitelstvo? Mirek B. 21.2.2013 10:39:46623.4.2014 16:32:10
Prosím, našli jste někdo přiložený dokument na stránce http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-MMR/Metodicke-sdeleni-k-problematice-ustanoveni-§-5-od ? 13.2.2013 13:21:440
Dobrý den, zajímalo by mne, zda-li musí být při vydání ÚP zastupitelsvem zrušen doposud platný ÚPO nebo lze chápat, že nabytím účinnosti ÚP automaticky pozbývá platnosti ÚPO aniž bychom jej museli nechávat extra rušit. Děkuji za odpověď. Michala 13.4.2011 10:27:3024.7.2011 15:02:13
Prosím kolegy z řad úřadů územního plánování zda již mají zkušenosti s § 48 SZ - koncept: jak zajistit co by pořizovatel zpracování konceptu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území? Děkuji za odpověď (popř. odepište na e-mail, děkuji.) M. Šebelíková 19.10.2010 13:43:39122.10.2010 8:43:54
Musí být na veřejném projednání o návrhu přítomen projektant. Pokud ano, kde bych to mohl najít? Díky. D. 10.5.2010 10:47:44110.5.2010 14:02:05
Kolegové, mám dotaz. Kdo rozhoduje o uplatněných námitkách k návrhu regulačního plánu v rámci řízení (veřejného projednání)? Naše zastupitelstvo má snahu se tomu vyhnout. § 172, odst. 5 SŘ je však podle mě jasný. MA 16.2.2010 11:20:3952.3.2010 7:27:24
Prosím Vás, jakou formou by mělo zastupitelstvo při vydávání územního plánu ověřit návrh územního plánu podle odst. 2 § 64 stavebního zákona? Někteří kolegové odmítají hlasovat o vydání územního plánu jen na základě důvodové zprávy, ve které je toto ověření popsáno, ale i to, že si mají předmětné dokumenty nastudovat. zastupitelka 15.2.2010 12:06:5021.3.2010 16:59:38
Máte již někdo zkušenosti s uplatňováním předkupního práva pro obec? Zajímalo by mě, jakým způsobem postupujete při projednání okupu těchto pozemků v orgánech města. Ludmila 22.1.2010 10:51:280
Dobrý den, obec pořizuje nový ÚP, a vymezuje řadu zastavitelných ploch. Jedna z nich je na okraji obce, má bonitu půdy 1(uvedeno dosud v katastru nemovitostí, kde je pozemek označen číslem ve zjednodušené evidenci). V novém ÚP je pozemek sloučen pod jedno číslo se sousedním (ten má bonitu 3). Sloučený pozemek má pak v ÚP uvedenu bonitu půdy 5, ale katastru nemovitostí není bonita u sloučeného pozemku uvedena.Myslíme si, že celá záležitost je účelová, aby pozemek s bonitou 1 bylo možno zastavět. Plocha má i problematický přístup již zastavěnou oblastí. Jak máme postupovat, abychom ochránili půdu s bonitou 1 před zastavěním? Děkuji. Eva 26.11.2009 17:54:19329.1.2010 12:46:25
Obec "nestihne" vydat do 31.12.09 nový ÚP, takže se od 1.1.2010 vrátíme do roku 1966, k § 188a SZ atd. Není mi však úplně jasné, jak se budou řešit přechodná období - žádost podaná do konce roku, řízení bude pokračovat v lednu, tj. bude se najednou posuzovat z hlediska neexistence ÚP? A naopak - žádost podaná např. v dubnu v době neexistence ÚP, v květnu bude ÚP vydán a bude posuzováno ze dne na den jinak? Asi ho, protože žádná "přechodná období" SZ neřeší. Děkuji za rady. Dušan 23.11.2009 16:40:07624.11.2009 8:09:43
Obec pořizuje ÚP. Bylo projednáno zadání,při veřejném projednání konceptu v něm byla na jednom pozemku vytýčena přírodní plocha, navazující po své delší straně na prvek ÚSES - reg. biokoridor.Pocha je plošně členitá, má cca 6 tis m2, je obklopena ze dvou stran lesem,ze dvou navazuje na zástavbu rodinných domků a má špatný přístup skrz zastavěnou oblast. ZAsupitelstvo projednalo připomínky a námitky,o čemž je zápis z obecního zastupitelstva, o změnu přírodní plochy na zemědělskou nikdo nežádal. Uběhly 4 měsíce a obec předkládá návrh ÚP, kde je místo přírodní plochy zemedělská, aniž je o projednání změny v zápisech z obecních zastupitelstev jakákoliv zmínka. Je to v pořádku? marie 6.10.2009 8:55:1716.10.2009 13:33:08
tak tak, není to mazané? 2.10.2009 8:57:510
Dobrý den, Město Bílovec připravuje nový územní plán. V lednu 2009 jsem požádala o zařazení mého pozemku do nového územního plánu jako pozemek určený pro výstavbu. Pozemek jsem získala od pozemkového fondu v rámci restituce za nevydané vyvlastněné pozemky. Z města mi nepřišla odpověď na mou žádost. V dubnu jsme se tedy šli informovat, jak to vypadá s mou žádostí. Bylo mi sděleno, že oni nemusí odpovídat na mou žádost, a že tento celý pozemek, která má výměru 4000 m2, zařadili do USES do plochy lokálního biokoridoru a takový pozemek mi mohou i vyvlastnit. Ná základě oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu města a výzvy k uplatnění připomínek nebo námitek jsem podala námitku podle ustanovení § 172 zákona č. 500/2004 Sb proti zařazení pozemku jako plocha pro lokální biokoridor, a to v dubnu 2009. Dle našeho názoru byl náš pozemek zařazen do lokálního biokoridoru nesmyslně. Zvěř, bioorganismy by museli tímto koridorem překonat ploty, stavení a strmé vodní toky, aby se vůbec dostali na náš pozemek, když existuje jiný přírozený koridor, který jsem v mé námitce navrhla. Do dnešního dne mi nepřišla odpověď, nebylo sděleno rozhodnutí na mou námitku. Nahlédnutím na stránky města jsem zjistila, že již v červnu zastupitelstvo města Bílovce zamítlo mou námitku, ale odpověď do dnešního dne žádná. Pozemek, který jsem získala jako náhradu za vyvlastněné pozemky mi může být znovu vyvlastněn? Mám právo na odpověď? Prosím poraďte mi další postup, jaká mám práva, jak se mohu bránit? Děkuji. Eva Grosmanová 14.8.2009 21:21:30125.10.2009 12:08:25
Vyžaduje spis vedený při pořizování územního plánu (změny) úřední osobu. Jinak ..vztahuje se na ustanovení stavebního zákona související s pořizováním správní řád a kdy? 15.7.2009 15:56:20115.7.2009 16:29:21
Jsme pořizovatelé ÚP pro obec v našem ORP. Obci jsme předali projednaný návrh územního plánu k vydání a ta ho na svém zasedání vydala. Následně v souladu s § 173 správního řádu se toto opatření obecné povahy oznámí veřejnou vyhláškou (i v obci, které se týká). Moje otázka zní: kdo vypracuje toto oznámení o vydání OOP? Pořizovatel nebo obec, která územní plán vydala? Setkala jsme se s oběma možnostmi a prostě netuším, jak je to správně. Prosím o Vaše zkušenosti. M. 23.4.2009 14:01:09215.7.2009 15:54:35
Dobrý den. Mám urbanistickou studii (ÚP se zpracovává), kde je vymezena "územní rezerva". Přitom část této plochy je v zastavitelném území a část je mimo. Platí tedy pro obě části, že je zde možná už jen výstavba dočasných staveb, opravy a přístavby staveb a infrastruktury? Děkuji. Katka 27.2.2009 10:11:06327.3.2009 13:21:53
Dobrý den, naše obec má schválený územní plán. Jsem vlastníkem pozemku, na kterém je naplánovaný biokoridor. V době schvalování mi nikdo o tom nedal vědět. Můžu požádat obec o změnu územního plánu, s tím že nesouhlasím, aby biokoridor vedl přes můj pozemek? Děkuji za radu. Adam 13.1.2009 20:00:56107.2.2014 13:10:48
Dobré odpoledne. Setkali jste se již někdo s pořizováním regulačního plánu z podnětu podle nového stavebního zákona? Naši zastupitelé požadují zabývat se pořízením regulačního plánu na vymezené ploše v centru města. Jedná se o z 95% stabilizované zastavěné území. Z textace zákona je ovšem zřejmé, že regulační plán nahrazuje některá územní rozhodnutí a definovat je nutné požadovaný záměr. V území se tedy nabízejí nějaké dostavby, kdy město není ani vlastníkem ani na nich nemá žádné záměry. Vezmu-li v potaz, že podnět neobsahuje patřičné předpokaldy a územní rozhodnutí na individuální stavby je procesně snažší a kratší. Nevidím jediný důvod, proč se takovým podnětem vůbec zabývat. Nebo to chápu úúúúlně špatně? Lenka B. 3.11.2008 16:27:290
Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve svém § 43 odst. 1) umožnil v územním plánu stanovit mimo ploch i koridory. Prováděcí vyhláška č. 500/2006 Sb. ve své příloze č. 7 uvádí koridory pro dopravní a technickou infrastrukturu. Dále se v příloze č. 7 této vyhlášky u obsahu hlavního výkresu uvádí: "plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy". Veřejně prospěšnou stavbou může být dle definice v § 2 odst. 1) písmo l) stavebního zákona pouze "stavba", tedy v žádném případě koridor pro stavbu. Problém se projeví v důsledku § 101 odst. 1) stavebního zákona z hlediska předkupního práva k pozemku určeného územním plánem nebo regulačním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu. Vzhledem ke stanovení koridoru nebude vlastní stavba přesně zakreslena. Vyvlastnění je možné až pro konkretizovanou stavbu a nelze ho předpokládat v celém koridoru. V jakém rozsahu lze stanovit pozemky pro předkupní právo? Setkala jsem se s názorem s přístupem, že předkupní právo je v úpd stanoveno na plochu koridou s tím, že se jedná o koridor pro konkrétní stabu s možností vyvlastnění, jejíž vymezení však bude upřesněno následně dokumentací pro územní rozhodnutí. Jana 26.9.2008 9:00:590
K návrhu zadání ÚP nám přišlo plno připomínek. Při úpravě návrhu zadání je předpokládám můžeme, ale nemusíme brát v úvahu. Musíme ale těm lidem písemně odpovídat, zda jsme jejich připomínky vzali v úvahu nebo ne a proč? S tím souvisí, prý se ptali na kraji co dělat, pokud jim nevyhovíme a tam jim prý poradili rozporové řízení. Myslela jsem, že rozpor je mezi dotčeným a správním orgánem nikoli mezi správním orgánem a veřejností. (Chtějí stavbu v záplavovém území, v regionálním biocentru.) Kučerová 19.8.2008 9:16:37216.12.2008 12:23:19
Dobrý den, prosím Vás, setkali jste se už někdo s definicí ´územní rezerva´? Jaký dopad má určení určitého území na rozvojové, návrhové plochy? Co infrastruktura a jaké jsou možnosti její realizace v plochách územní rezervy? Kraj nám tvrdí, že v plochách územních rezerv je možná už jen výstavba dočasných staveb, opravy a přístavby staveb a infrastruktury. lenka 17.7.2008 13:24:4744.1.2011 15:52:59
Dobrý den, vážení kolegové. Jsme pořizovatelé úp obce, která je ve fázi konceptu. Proběhlo veřejné projednání, během kterého ve stanovených lhůtách byly uplatněny námitky a připomínky ze strany veřejnosti. Stanovisko MSK však bylo zaporné a proto je nutné úp přepracovat a znovu projednat. Má otázka zní, zda je možné při dalším projednávání nechat zpracovatelem všechny připomínky a námitky zapracovat do jedné souhrnné varianty řešení a druhou variantu nechat jako nulovou. Předpokládáme totiž, že již nebudou další významné námitky během 2.projednání konceptu uplatněny a tím by byl pro nás jednodušší návrh rozhodnutí o výsledné variantě v návrhu pokynů, které se předkládají na schválení do zastupitelstva. Uvažovali jsme i o tom, vypracovat vyhodnocení souladu s požadavky DO a KÚ a vyhodnocení jak byly zohledněny námitky a připomínky po tomto 1. kole projednání a předložit zastupitelstvu na schválení. Nebo je možné pouze zapracovat nedostatky obsažené v záporném stanovisku MSK, znovu projednat v rámci konceptu, zpracovat pokyny pro zpracování návrhu a námitky a připomínky z 1.kola nechat zapracovat až do návrhu úp?Za vaše názory děkuji. Katka 25.6.2008 9:44:09128.8.2008 10:52:48
V § 4 odst. 1 SZ se vyskytuje pojem orgány územního plánování. Můžete mi někdo pomoct definovat tento pojem? Co si pod tímto pojmem konkrétně představit? Díky LB 20.7.2007 10:48:04516.12.2008 12:33:16
Vážení kolegové pořizovatelé. V jaké fázi projednávání návrhu ÚP budete oznamovat tzv. ostatním subjektům (síťaři, ŘSD, SÚS, povodí apod.)? Bude to už na společné jednání s DO a sousedními obecemi (§ 50), nebo až k veřejnému projednání upraveného a KrÚ posouzeného návrhu ÚP (§ 52), kde teprve může každý uplatnit své připomínky? To budeme 2x upravovat návrh a zatěžovat tak obce zbytečnými náklady? MA 28.6.2007 14:44:5066.11.2008 6:41:08
Může obec v rámci pořizování nového územního plánu (jako účastník řízení) postupovat podle § 19 odst. 1 písm. d)? Tj. může stanovit požadavky, aniž by je uvedla do části regulativů nebo do závazné části územního plánu? Nebo veškeré požadavky na využívání a prostorové uspořádání území musí být stanoveny v textové části ÚP? Popřípadě do jaké míry může obec do textové části ÚP stanovit tyto požadavky (barva, výška, počet domů)? Mirka 25.6.2007 10:37:1026.11.2008 6:37:18
Jaký výkres musí být součástí zadání územního plánu a územního plánu. Děkuji Kohušová 22.5.2007 11:12:1245.6.2007 11:55:28
Souběžné pořízení změny ÚPO a RP Dobrý den, změna regulačního plánu vyvolá také změnu územního plánu obce, neboť dochází ke změně již navržené obslužné komunikace a ji kopírujících inženýrských sítí (vymezeny jako veřejně prospěšné stavby). V rámci pořizování změn ÚPO a RP bychom chtěli využít § 70 SZ a změny obou územně plánovacích dokumentací pořídit souběžně. Jakým způsobem tedy postupovat? V návrhu zadání změny ÚPO budou uvedeny požadavky pro RP dle písm. l) přílohy č. 6 vyhl. č. 500/2006 Sb. (obsah zadání ÚP)? Je nutné projednávat samostatně i návrh zadání změny RP nebo lze projednávání nějakým způsobem zjednodušit? děkuji za odpověď John 14.5.2007 9:57:2416.11.2008 6:34:32
Dobrý den, vážení pořizovatelé, jakým způsobem budete chtít definovat pozemky dotčené VPS a VPO? Pokud po p.č. pozemků, kdo tuto práci zaplatí?, jenom na např. na ÚSES je to týden práce, s kterou se při uzavírání smlouvy nepočítalo, neobť zákon 183/2006 Sb. toto přesně nedefinuje. Opět obec? To budeme jako projektanti územních plánu u starostů velice oblíbení. Jiná by byla samozřejmě situace, pokud bychom již měli k dispozici UAP nebo DKM. Děkuji za odpověď. Nováková 24.4.2007 14:13:38220.5.2009 11:05:24

Přidat nové téma do diskuse

Jméno:
Email:
Téma:
Z důvodů ochrany proti spamu prosím do následujícího políčka napište text "NOSPAM" (bez mezery):
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 19. 10. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021