Česky English Deutsch Francais

Diskuse k novému stavebnímu právu

Tematická skupina: Územní řízení

TémaAutorVloženoPočet příspěvků k tématuPoslení příspěvek k tématu
Jak posuzujete odstupové vzdálenosti RD, když je navržen rodinný dům s garáží, která má společnou obvodovou stěnu s RD, ale má samostatnou střechu (nižší) i samosttaný vstup (vrata+dveře). Jediné co by mohlo být funkčně propojené jsou elektrorozvody. Počítáte odtup od sousedního domu až od obvodu samotného RD anebo od obvodové stěny garáže, která je "jakoby" součástí RD (i na katastru bude pak vše jako jedna parcela). Jde o poměrně úzké parcely pro výstavbu RD, a první stavebník se nalepil dle předloženého projektu hned 2m od souseda, který teprve zadává projekt a neví, zda bude muset žádat o výjimku, protože už nesplní 7m odstup. MB 9.7.2020 8:19:08713.7.2020 9:39:14
Dobrý den kolegové, hromadí se nám dotazy ohledně fotovoltaických elekráren umístěných na střeše rodinných domů. Výklady a informace na internetu hovoří, že je třeba povolení dle stavebního zákona oproti názorům, které říkají, že není třeba žádného povolení. Můj dotaz tedy zní, podléhá fotovoltaická elektrárna umístěná na střeše RD územnímu souhlasu, územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení nebo ohlášení, pokud vyrobená elektřina bude sloužit pouze majiteli domu a nebude "posílána" do veřejné sítě? Děkuji Martin 1.7.2020 13:40:4649.7.2020 8:58:55
U stávajícího rodinného domu chtějí povolit v oplocení nová vjezdová vrata ( jinde než mají součásná). Jedná se o starší domek ale oboje vrata jsou směrem dle KN do "pozemku: ostatní komunikace, která je však v soukromém vlastnictví a ten nechce dát souhlas". Jak by jste zjistili, zda se jedná o veřejnou pozemní komunikaci - mám si já za stavební úřad požádat o vyjádření příslušný silniční úřad, nebo vyzvat oznamovatele ať to doloží? Protože jestli silniční úřad napíše, že se nejedná o veřejnou komunikaci, pak bych to nemusela jako stavební úřad vůbec povolovat. Pája 15.6.2020 12:30:07179.7.2020 11:30:56
Dobrý den, mám vyznačený u stavby dočasný zábor - zde jsou pozemky, které již žadateli nepatří. Mám tyto pozemky v rozhodnutí a v zahájení uvádět a chtít od vlastníků souhlas na situaci? Nebo jen uvést pozemky na kterých se stavba umisťuje a pozemky záboru neuvádět a chtít jen souhlasy na situaci. JA 10.6.2020 14:59:25211.6.2020 8:17:02
Prosím jak mám nejlépe doručit oznámení o zahájení řízení, když se mi z pošty vrátila obálka, že je adresa neznámá. V katastru je tato adresa i účastník, ale nikdo ho ze sousedů v okolí vůbec nezná a tak nevím jak mám teď doručit. Děkuji za radu TOM 10.6.2020 7:05:19410.6.2020 10:05:42
Vlastník pozemků, na kterých se nacházejí dva rodinné domy+zahrada, má záměr jeden dům s kusem zahrady prodat. Je nutné pozemky rozdělit tak, aby byla dodržena regulativa zastavěnosti dle současně platného ÚP, anebo lze říct, že jde o stávající stavby, na které se regulativa nevztahují? V tomto případě by bylo nutné zachovat 40% zeleň, což po oddělení asi vyjde, ale např. už bude jeden dům téměř na hranici pozemku druhého a nebudou dodrženy odstupy podle § 25 vyhlášky 501/2006 Sb. Lze proto z nějakého důvodu dělení pozemků nepovolit? Žadatel teprve zamýšlí pozemky oddělit. Přístupy vč. 2 sjezdů jsou stávající. 9.6.2020 9:12:3319.6.2020 13:31:34
Zdravím, povoluji plynovou regulační stanici a v situaci mám ochranné pásmo ( což je ze zákona a není nutné ho vyhlašovat ), ale v situaci je i bezpečností pásmo VTL a to teda nevím co znamená a zda ho mám vyhlásit nebo je ze zákona? Jirka 8.6.2020 15:18:5529.6.2020 7:43:42
Odstranění stavby s azbestem. Stanovisko KHS je s podmínkymi,vlastník stavby podal ohlášení. Musím překlopit do řízení. Mám postupovat podle §128 odstavce (4), protože nejsou splněny podmínky pro vydání souhlasu a řízení je zahájeno právní mocí usnesení nebo ostavce (6), kde je za zahájení řízení považováno podání ohlášení odstanění? K 1.6.2020 11:21:0531.6.2020 15:53:17
Prosím o radu. Oplocený pozemek se stávajícím rodinným domem je podle územního plánu součástí velké plochy přestavby na "rekreaci se specifickým využitím" - např. lanové centrum, minigolg, agroturistika apod., prostě ne individuální rekreace. Nevím, proč pozemek s poměrně novým RD zahrnuli do takovéto plochy, ale je to tak. Vlastník by si chtěl u tohoto rodinného domu postavit garáž + možná ještě další dopl%nkové stavby, § 79 využít nepůjde. Soulad s úp posuzuje SÚ, nejsem si jistá jestli to lze. Díky za případné reakce. Ma 26.5.2020 9:10:40627.5.2020 13:34:01
Na pozemku dle ÚP pro RD chtějí povolit stavbu kůlny či zahradní domek. Jelikož tam RD zatím není povolen, budou žádat o územní rozhodnutí. ÚÚP jim napíše určitě souhlasné závazné stanovisko. Ten pozemek ale není přístupný z veřejné komunikace je to nutné pro kůlnu posuzovat. Hledám důvod jak to třeba nedovolit jako první stavbu. Linda 12.5.2020 6:45:13181.6.2020 14:22:17
Je prosím někde stanoveno, pokud jde o pozemek pro bydlení, že by byl problém s tím požádat o povolení a postavit nejprve doplňkovou stavbu v rámci I.etapy výstavby? Jde o to, že je to území v CHKO a agentura posuzuje doplňkové stavby mírněji, co se týče vzhledu. Stavebník má na pozemku sice povolenou stavbu rekreačky, ale ještě s ní nezačal. Oproti tomu vybudoval doplňkové stavby, a pokud by byly posuzovány jako stavby hlavní, tak 1) nejsou v souladu s ÚPD, 2) museli by se podle CHKO upravit sklony střech, aby vydali souhlasné stanovisko. Obecně i tak by mě zajímalo, zda mohu povolit v rámci 1. etapy nejprve doplňkové stavby a někdy třeba za 2 roky povolit RD? MB 9.4.2020 9:10:47427.4.2020 13:17:00
Dobrý den, máte někdo zkušenost s přeložkou kabelu. Jedná se o přeložení podél pozemku (momentálně prostředkem pozemku) z důvodu plánované stavby RD. Chápu to dobře, že dle § 79 odst. 2 písm. s) nevyžadovalo by se nic? Děkuji za Vaše rady a zkušenosti Pavlina 3.3.2020 7:45:00113.3.2020 13:38:16
Dobrý den, mám tento dotaz. Plynaři se zatím předběžně dotazují, jestli jim vydáme územní rozhodnutí na VTL plynovod bez souhlasů vlastníků pozemků. Jedná se o rekonstrukci stávajícího plynovodu, v některých úsecích chtějí měnit trasu (i mimo ochr. pásmo). Mám za to, že pro vyvlastnění musí být stavba vymezena jako VPS v územním plánu (§170 SZ) a tedy i uvedena v kapitole a výkrese VPS. Nebo stačí, že je v úp veden plynovod jako stávající? Ma 28.2.2020 11:27:20128.2.2020 13:08:54
Kolegové, poprosím vás o názor. Na sídlišti máme historicky obdélnou plochu sloužící jako hřiště (představte si normální hliněný povrch, sem tam nějaký neušlapaný drn). Záměrem nyní je po obvodu udělat betonovou obrubu a celou plochu upravit cca 12 cm vrstvou štěrku (předpokládám, že pod tím bude textilie) a na něm položený umělý povrch o tl. 3,5 cm (nějaký koberec z měkčeného drceného plastu). Na změnu využití to nebude a tak mě zajímá, zda byste to posuzovali jako stavbu (povrch se hutnit nebude, pouze se sejme ornice a mezi obruby se nasype štěrk a položí koberec). GA 27.2.2020 11:14:22427.2.2020 18:05:35
Již v nějakém tématu bylo napsáno, že se nesmí povolit dva RD na jednom pozemku viz odůvodnění v diskuzích. Je to stejné i v případě, že na pozemku je stavba pro rodinnou rekreaci s č.ev. a oni na tom samém pozemku chtějí RD. Podle územního plánu tam je plocha pro bydlení a kdysi tam byla chata, ta je stávající. Děkuji Lubor 27.2.2020 9:45:52127.2.2020 11:07:37
Prosím o radu. Stavební úřad napsal písemně souhlas s dělením pozemku pro výstavbu rodinného domu a toto vyznačil na geometrický plán.  Teď ale bylo zájemcem o koupi pozemku zjištěno, že dělení pozemku není v souladu s územním plánem, protože přes část pozemku je v územním plánu navržena místní komunikace. Mám nějakým způsobem zrušit souhlas s dělením (usnesením § 156 správního řádu).? A jak naložit s žádostí o vydání rozhodnutí dělení pozemku, přerušit řízení a vyzvat k doplnění (závazného stanoviska OÚP -§ 96b st.z.).? Vím, že jsem si měl ověřit soulad s územním plánem.Děkuji. RARY 27.2.2020 6:55:55827.2.2020 13:57:46
Dobrý den, jak můžu opravit územní souhlas, který jsem vydala jen pro část oplocení, ale teď vím, že jsem měla v situační výkresu ještě jednu stranu, kterou jsem se považovala, že se nejedná o veřejnou komunikaci. Je to totiž pruh pozemku s jiným parcelnim číslem druhá komunikace, ale ve vlastnictví toho žadatele. Popsala jsem do územního souhlasu že se nejedná o veřejnou komunikaci a tudíž tuto část není potřeba povolit, ale zjistila jsem že i komunikace ve vlastnictví fyzické osoby může být i veřejnou. Mám vydat nový souhlas nebo změnu? Koko 21.2.2020 22:35:341225.2.2020 11:56:48
Konzultovala jsem se stavebníkem záměr stavět v nezastavěném území. Jedná se o stavbu posuvné haly pro slepice a k tomu chce samostatnou stavbu zázemí. Úřad územního plánování vydal informaci, že by to bylo přípustný. Můžu to tedy brát dle § 18 odst. 5, že záměr tyto stavby na základě územně plánovací dokumentace nevylučuje? Co ale již žadatel úřadu územního plánování neuvedl je el. přípojka. Bere se tato el. přípojka jako přípojka dle § 18 odst. 5 nebo to jsou jen přípojky ke stávajícím objektům. Je jasné, že stavebník bude muset ještě žádat o závazné stanovisko ke stavbě, ale jen bych se chtěla dopředu ujistit. Územní plán připouští zemědělské stavby ( hnojniště, přístřešky na seno ) a účelové zemědělské stavby - pod tím tedy nevím vůbec co si představit. Děkuji Linda 20.2.2020 8:50:19921.2.2020 19:00:59
Dobrý den, prosím o radu jak umisťujete nádrže na vodu u rodinných domů. LM 17.2.2020 8:13:29117.2.2020 11:39:49
Prosím o radu, či vysvětlení, jak postupovat, koho se ptát. Jde o to, že náš pozemek (územním plánem, vyjádřením z odd. územního plánovánování), určen ke stavbě, ovšem bez oficielní přístupové cesty. Na písemný dotaz, kudy k nám, nám SU poslal vyjádření, kde uvádí, že přístup na náš pozemek, je z pozemku xx, který je však vlastnictví soukromého subjektu, ovšem vymezen k plánované výstavbě komunikace. Vlastníkovi se to však nelíbí, tudíž si svoji cestu zajistil tak, že tudy nemůžeme. Přesto, že tento pozemek vždy sloužil účelu cesty. Břemeno absolutně nepřichází v úvahu. Problémy začaly v momentě, kdy se jsme oznámili, že parcelu prodáme. Můžou nám v průjezdu bránit? Cesta je jejich majetek, ovšem v UP vymezena, jaký má vymezení v UP v tomto případě účel? Týká se i nás? Nebo je to jen proto, aby byl UP v souladu se stavem věcí? Krom toho tam vede ještě jedna cesta, kterou již vlastní obec, nicméně nevede dle katastru přímo k nám, dle skutečnosti však vede. Dle místních drbů se dotčená oblast zastaví, no, ale to jsou drby, na úřadě mi vloni oznámili, že tam obec žádné zájmy nemá a nic stavět nebude, tedy žádné cesty. Ptala jsem se zde v místě, nikoli úřadu nadřazeného. Dále se provedla změna v územním plánu tak, že celá oblast, kde se nachází i náš pozemek je určen k bydlení, nicméně dle UP to závisí na studii. Konkrétně - "Územní studie budou zpracovány, projednány, schváleny pořizovatelem a data o nich vložena do evidence územně plánovací činnosti nejpozději před zahájením využívání dotčených lokalit." Takže netuším, jak toto chápat. To může být zítra a nebo taky nikdy? Mohu jako občas získat výsledky studie? Velmi děkuji za případné odpovědi, nevím jak tohle řešit. Pokud bude třeba, dodám konkrétní data, o jakou oblast jde. Zuzana 12.2.2020 16:05:21113.2.2020 7:16:59
Dobrý den, prosím o radu k ustanovení § 2i zákona č. 416/2009 Sb.,o urychlení výstavby el. komunikací. Jedná se o stavba el. přípojky dl. 1 m pro rozvaděč el.komunikací. Je nutné vydávat ÚR nebo ÚS? KM 6.2.2020 8:43:5416.2.2020 11:56:50
Kolegové, vydali jsme územní souhlas a byla proti němu podaná žaloba. Setkali jste se tím někdo? S 5.2.2020 9:05:3235.2.2020 14:02:35
Parametr stavby do 7 m výšky. Myslel autor do sedmi metrů včetně nebo max. 6,99 m. Budu zahajovat ÚR na stavbu pro zemědělství a výška hřebene stavby okótována 7,00 m JL 22.1.2020 17:38:35323.1.2020 14:01:20
Dodatečně povoluji na černo postavenou doplňkovou stavbu k RD. Stavba byla při zahájení řízení dokončena. Chtěla jsem doplnit projektovou dokumentaci podle vyhlášky 499/2006 Sb., ale stavebník doložil dokumentaci skutečného provedení stavby. Někde na internetu jsem našla stanovisko veřejného ochránce práv, že pokud je stavba již provedena, postačí k dodatečnému povolení pasport stavby. Jde mi o to, zda by dokumentace neměla obsahovat požárně bezpečnostní řešení. Vím, že jde jen o dřevěný domek na nářadí, ale nemělo by se posoudit, zda může stát např. blízko RD? Ale zase u územního souhlasu bych PBŘ v podstatě také nechtěla. EV 15.1.2020 12:07:491820.1.2020 8:48:37
Vyžaduje změna druhu pozemku z orné půdy na trvalý travní porost územní rozhodnutí o změně využití území? Půda je zatravněna již několik let. LM 14.1.2020 11:29:00615.1.2020 15:09:02
Kolegové, musím mít k územnímu řízení jehož součástí bude i stanovení ochranného pásma souhlas vlastníků pozemků (podle § 184a), kterých se toto pásmu dotkne. Jedná se o ČOV. Moce děkuji za případné reakce. hp 2.12.2019 16:07:05106.12.2019 8:30:33
Na území obce A v nezastavěném území v pozemku silnice navržena přípojka NN k pozemku v zastavitelné ploše obce B . Stavebník podal oznámení záměru. Jsem začal váhat zda by plochu silnice nešlo považovat za zastavitelnou plochu a nepřeklápět do ÚŘ. Správně se asi jedná o stabilizovanou plochu. JL 30.10.2019 17:55:4745.11.2019 8:47:30
Dobrý den, jsem obecný stavební úřad a mám žádost o územní rozhodnutí o rozšíření komunikace II třídy, kde však nejsou vypořádány majetkové vztahy. Stavba je dle územního plánu veřejně prospěšná stavba. Můžu jako stavební úřad vést územní řízení bez vypořádání vlastnických vztahů a pak bude probíhat vyvlastňovací řízení? Děkuji KK 7.10.2019 13:26:55192.3.2020 10:05:57
územní souhlas - dobrý den, vykládám si dobře, že pokud mám oznámení záměru ( vodovodní přípojka ) od vlastníka pozemku, kde je na pozemek v jeho vlastnictví exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, tak nemusím mít exekutora ( v tomto případě 4 exekutory ) podepsané na situačním výkresu či jejich souhlas. Pouze jim stačí poslat územní souhlas na vědomí.Děkuji Katka 30.9.2019 10:25:2398.10.2019 10:26:59
Nepodstatné odchylky u staveb veřejné infrastruktury. GA 25.9.2019 10:07:2257.10.2019 10:53:20
Doručujete územní souhlas, popř. podle jakého § síťařům pokud bude stavba zasahovat do ochranného pásma, nebo když se bude napojovat, a osobám s jiným věcným právem? Nikde není uvedeno, že se doručuje "osobám" podle § 96 odst. 3 písm. c), pouze těm v písm. d)? A co osobám s jiným věcným právem podle § 96 odst. 5 ? Řešíte to jako nadbytečný akt "na vědomí"? MB 6.9.2019 10:29:13513.9.2019 13:08:16
Dobrý den, vlastník pozemku má na pozemku v nezastavěném území "nákladní ( lodní ) kontejner". Ještě nevíme jestli to nějak užívá ( ale myslím si že tam má uskladněné nějaké věci ) nebo to tam má položený. Můj dotaz je, zda může stavební úřad trvat na odstranění, neboť to nedělá žádnou parádu. Nerada bych zahájila nějaké řízení a pak by se mi mohli vysmát, že to není vůbec stavba. Děkuji Kamil 26.8.2019 8:08:31426.8.2019 14:39:17
Vlastník přízemního objektu občanské vybavenosti (kosmetika, kadeřnictví)chce provést nástavbu, kde vzniknou dva apartmány pro "občasné ubytování pracovníků blízké automobilky". Musí mít pro toto ubytování vyřešeno také parkování OA na vlastním pozemku? v PD uvádí, že na vl. pozemku není dost místa a bude se využívat dostatečná kapacita v ulici. Územní plán to v této ploše neřeší, proto to není ani v podmínkach ZS územního plánování. p 19.8.2019 10:11:19520.8.2019 9:44:45
Ahoj kolegové, mám tu jeden oříšek: žádost o společný souhlas na dvě chaty na jednom pozemku. Pro každou chatu by podle mě měl být určený samostatný stavební pozemek. Ale trvali byste i na vyřešení příjezdu, parkování, zásobování vodou a el, likvidaci splaškových a dešťových vod pro každou chatu samostatně nebo myslíte, že může být i společně, když si žádá jeden vlastník? A aby to nebylo tak jednoduché: každá chata má v sobě 3 samostatné (rekreační?) jednotky 3+kk. Žadatel je právnická osoba. Předpokládáme, že by to pak mohl pronajímat jako apartmány, ale žádá si o stavby pro rodinnou rekreaci. Asi to nikomu z účastníků nevadí, navíc je s tím spojené vyřešení jednoho kostlivce, co má obec na sousedním pozemku, takže proti samotnému povolení nikdo nepůjde. LV 12.8.2019 12:53:022130.9.2019 15:23:12
Dobrý den, prosím o radu - vlastník stávajícího rodinného domu, chce v zahradě postavit další rodinný dům s tím, že chce využít dopravní napojení-vjezd a přístup ke stávajícímu rodinnému domu . Lze toto řešení považovat za dodržení vyhl 501 § 20 odst.3) 4) dopravní napojení na veřejně přístupnou pozemní komunikaci pozemku plánovaného RD. Mě se to moc nezdá. Tento způsob napojení by byl též v rozporu s územním plánem, protože ten počítá s jinou variantou napojení. Stavebník dále chce, aby rodinný dům byl ve vzdálenosti 90 m od pozemní komunikace t.j. více jak 50 m, a bude žádat o souhlas hasiče a pak stavební úřad o povolení výjímky z ust. § 20 odst.7 vyhl.501. Děkuji za radu. - 5.8.2019 14:48:41158.8.2019 8:09:57
Žádám o radu - máme územní rozhodnutí o umístění stavby na plot obklopující farmu sestávající z plotových panelů v. 2430 mm, se sloupky a podhrabovými deskami. Žádali jsme o změnu územního rozhodnutí - rozšíření farmy o další pozemky. Obdrželi jsme negativní stanovisko orgánu územního plánování - a to z důvodu, že na 3 pozemcích se částečně nachází "Plochy veřejného prostranství (VP)", konkrétně v KN ostatní plocha/ostatní komunikace. Avšak tyto "komunikace" nevedou nikam (všude okolo jsou pozemky v našem vlastnictví, tyto "komunikace" všechny ústí do naší farmy. Dříve, když byly pozemky vlastněny více vlastníky/zemědělci, měly smysl, tento však již pozbyly, nemají již tedy funkci uspokojování nutné komunikační potřeby - viz NS ČR č.j. 22 Cdo 766/2011). Avšak orgán územního plánování sdělil, že co je v ÚP je pro něj svaté. Není možné nějaké východisko (kromě změny ÚP, která je zjevně nadlouho a finančně dosti náročná?). Děkuji Sandra 22.7.2019 16:16:22307.8.2019 16:11:58
Dobrý den, lze doručit územní souhlas oznamovatelům veřejnou vyhláškou? Jedná se o kanalizační přípojky a je kolem 120 oznamovatelů. Děkuji Linda 15.7.2019 7:35:41417.7.2019 7:32:20
Dobrý den, vlastník má na pozemku , který je vedený jako ostatní plocha, sem tam hromady suti. Dostali jsme anonym, že je tam skládka. Životní prostředí to zatím nechce jako skladku či nakládání s odpady řešit a že to máme brát jako změnu využití pozemku. Majitel tvrdí, že je to mezideponie, kterou dále využije. Jak by jste se k tomu postavili? Děkuji Jana 28.6.2019 12:02:291619.8.2019 12:43:32
Zdravím Vás kolegové. Máte někdo zkušenosti se zahájením územního řízení kdy je to ve veřejném zájmu a kdy město nemá souhlasy vlastníků pozemků, neboť jde o veřejný zájem? Budou tyto účastníci nějak speciálně uvedeny v zahájení? Mají nějaká jiná práva než ostatní účastníci územního řízení? A další záležitost, musí stavebník toto zahájení vyvěsit na určeném pozemku, když jde třeba o ulici z jednoho konce obce na druhou? Podotýkám, že se bude jednat o veřejnou vyhlášku. děkuji za každou radu. Je to pro nás nové. Karbous 17.6.2019 10:56:04618.6.2019 9:11:36
§21 písm. a/ odst. 3/ vyhlášky 501/2006 - omlouvám se ale vůbec tomu nerozumím. Co 0,4 vyjadřuje? Můžete mi uvést příklad? Děkuji Jana 10.6.2019 14:53:28111.6.2019 7:27:34
Mám žádost o dělení pozemku. Je to ve stávající zástavbě. Po oddělení by na novém pozemku chtěl vlastník postavit RD. Problém mám spíš v tom, že nemám nikde určenou velikost parcel pro RD. Velikost nové parcely má být cca 450 m2. Jestliže na ni postaví menší domek kolem 90 m2 tak pak velikost pozemku bez stavby bude 360 m2. Asi se stavebníkovi podaří dodržet i odstupy a vyhlášky. V okolí jsou však skoro všechny parcely od 450 + zastavěná plocha. Najednou tam bude taková nudle. Je nějaká řešení jak stavebníkovi toto vyargumentovat dle předpisů? Lenka 6.6.2019 7:46:0046.6.2019 11:01:52
Máte někdo jasno v tom, co je a co již není "přípojka sítě elektronickcých komunikací" ve vazbě na ty o délce do 100 m, které nevyžadují zhola nic? U elektriky už máme jasno, u plynu také, ale u SEK zatím jistotu rozhodně nemáme, neboť jedinou definici nalézáme v § 2 písm. i) zákona č. 194/2017 Sb., ale co vše se dá pod ní skrýt už nevíme. Kdyby někdo věděl o nějaké pomůcce, kde by třeba byly patrné i konkrétní graficky vyjádřené příklady, budu velice vděčný. GA 30.5.2019 14:22:0637.6.2019 12:17:24
Kolegové, můžete poradit? Rekonstrukce plynového řadu a přípojek ve vlastnictví vlastníka soustavy. Umístění územním souhlasem bez doložení souhlasů vlastníků dotčených pozemků a staveb na základě energetického zákona. Jde o stavbu na §103, upozorněn na povinnost zpracování prováděcí dokumentace a kolaudační souhlas. Stavebník zahájil práce zásahem do komunikací bez toho, aby získal souhlas vlastníků a měl tedy právo k provedení stavby. Má obecný stavební úřad provést kontrolní prohlídku a vyžadovat předložení prováděcí dokumentace a souhlasů nebo smluv s vlastníky? Pokud mu není předloženo, může zastavit práce? Kdo a jak má situaci řešit? Povinnost zajistit si souhlasy před realizací stavby jde z energetického zákona, sankci za nesplnění povinnosti řeší MPO a pokud ano, přes krajský úřad? Případně v případě komunikací může zasáhnout silniční správní úřad, který vydával ZUK? Může také obecný SÚ řešit přestupek pro nesplnění povinnosti stavebníka, který byl podle stavebního zákona povinen si zajistit potřebné podklady, tedy i souhlasy vlastníků před realizací stavby? Když se to vezme do důsledku, nevíme si rady s příslušností u stavební realizace energetické stavby. Máte někdo konkrétní zkušenost? Děkuji za info. fifinka 22.5.2019 21:45:555624.6.2019 16:50:19
Podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Při posouzení dokumentace bylo zjištěno, že umístění stavby je navrženo v rozporu OPVÚ (výjimku z daného ustanovení povolit nelze) a je tedy nevyhnutelné zamítnutí žádosti. A teď dotaz procesního charakteru. Mohu v takovémto případě, pokud rozhodnutí nemůže nijak ovlivnit jiné účastníky odlišné od žadatele, využít pouze 36/3 vůči žadateli a poté žádost zamítnout? Mám za to, že jakékoliv další kroky by směřovaly pouze k protahování řízení v rozporu se zásadou rychlosti a procesní ekonomie a na výsledku by vůbec nic nezměnily. GA 17.5.2019 7:43:28917.5.2019 16:43:15
1. územní plán obce byl vydán o rok dříve jako 1. ZÚR. jedná se o léta 2010 a 2011. Nyní se zjistil nesoulad vymezeného koridoru pro záměr veřejné dopravní infrastruktury. Tento koridor se v žádné změně ÚP obce ani v aktualizaci ZÚR neměnil. Ani jedna ze dvou zpráv o uplatňování ÚP tento nesoulad nezaznamenala. Kdo by měl hradit změnu územního plánu? Bude se jednat o změnu vyvolanou nutností reagovat na ZÚR? Měl by to být kraj? Měl by se podílet magistrát MRP, jakožto pořizovatel ÚP i chybných zpráv o uplatňování ÚP? Jakým způsobem má obec postupovat? FM 16.5.2019 14:23:180
Na žádost o vydání závazného stanoviska o umístění stavby RD mi volala paní z odboru územního plánování, která má žádost na starosti, s tím že nemůže vydat kladné stanovisko. Pozemek na kterém má být stavba umístěna je zastavitelná plocha smíšená obytná dle platného ÚP obce. Jižně od pozemku je v ÚP umístěn budoucí plynovod a pozemek se nachází mimo ochranné a bezpečnostní pásmo (50 metrů). Takže vpořádku. Bohužel ale vyšlo najevo, že upřesněná trasa plynovodu v ÚP je částečně mimo koridor (200 m) v ZÚR, na základě čehož je dle paní trasa plynovodu v ÚP neplatná a vzhledem k tomu, že se pozemek nachází v koridoru plynovodu ZÚR nám buď vydá záporné stanovisko nebo doporučuje přerušit žádost. Prosím o radu co dělat, děkuji Michal Fiala 14.5.2019 18:46:19415.5.2019 11:02:12
Aplikujete § 88 SZ i na případy, kdy záměr není podmíněn vybudováním nové či úpravou stávající veřejné infrastruktury, ale je onou veřejnou dopravní a technickou infrastrukturou? Investor navrhuje novou komunikaci, veřejné osvětlení, vodovod a kanalizaci, které se pouze napojuje na stávající infrastrukturu, a které by měl po jejich dokončení předat do vlastnictví obce. Znění § 88 mi spíše pasuje na případy typu: stavím RD a nemám komunikaci, tak předložím smlouvu s obcí, která se mi zaváže, že vyhovující komunikaci v nějakém časovém horizontu vybuduje. GA 13.5.2019 15:35:13114.5.2019 9:19:26
Je možné v rámci společného povolení pro vodní dílo rozhodnout o změně územního rozhodnutí obecného stavebního úřadu, který v daném případě vodovod a kanalizaci umístil? Nejprve jsem si říkal, že to není nic proti ničemu, ale teď si nějak nedokážu představit, že by vodoprávní úřad mohl změnit územní rozhodnutí "jiného" úřadu, aniž by obecný stavební úřad byl v postavení dotčeného orgánu. GA 10.5.2019 8:33:29613.5.2019 15:28:19
Když vedu územní řízení a zahájila jsem podle § 87/2 (záměr je v obci bez ÚP, zasahuje do území několika obcí, ale účastníků je pod 30). Pokud budu po skončení veřejného ústního jednání ještě seznamovat s podklady podle § 36 SŘ, stačí to oznamovat již bez veřejné vyhlášky? To samé se týká i rozhodnutí... MB 7.5.2019 16:50:12313.5.2019 14:27:48
Dobrý den, necháváte si k dělení pozemků - když vydáváte jen souhlas, předložit vyjádření i obce která je stavebním úřadem? Jde mi o to, že jsme si vždy nechávali předložit jen vyjádření obcí, které nebyly stavebním úřadem a obce která je stavebním úřadem tak ne. Rád bych to dělal správně. Jirka 7.5.2019 9:58:52914.5.2019 9:23:51
Jak posuzujete veřejné osvětlení (kabelové vedení a sloupy VO), jako vedení sítí veřejného osvětlení, jehož ochranné pásmo zákon nedefinuje anebo jako energetické vedení podle energetického zákona? GA 6.5.2019 14:13:5337.5.2019 7:10:25
Dobrý den, jsem nováček a prosím o radu. Mám žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby RD. Pan vedoucí mi sdělil, že nemám brát žádné účastníky ani DO kromě žadatele a rovnou vydat rozhodnutí. Chci to mít správně a nemám se nikoho dalšího možnost zeptat, ale nemělo by se nejdříve oznámit zahájení řízení, když je v § 118/3 uvedeno, že se má postupovat přiměřeně podle stavebního řízení - tedy měla bych přeci oznámit a dát 10 dnů pro vyjádření? Může se dotknout prodloužení lhůty i dalších účastníků nebo dotčených orgánů? Pak mi ještě není jasné, když původní rozhodnutí bylo společné (územko+stavebko) a zjistila jsem, že parcely, na kterých byla stavba povolena, se díky dělení změnily (rozdělil se pozemek pro sjezd na tři parcely). Je to důvod i ke změně územka? Budu mít ve výroku odlišné parcely, než v pův. rozhodnutí. Díky za rady :) LL 6.5.2019 10:52:4954.7.2019 21:04:28
Dobrý den, mám žádost na vybudování 2 tůní. Životní prostředí napsalo, že se nejedná o vodní dílo. Já bych to napasovala na § 80 odst. 3 písm.d/. Nebo máte jiný názor? Děkuji Linda 26.4.2019 8:31:5047.5.2019 8:45:01
Dobrý den, dle stavebního zákona je účastníkem osoba, která má jiné věcné právo. Na výpisu mám věcné právo - zástavní právo smluvní pohledávky. Brát jako účastníka? Děkuji Jitka 1.4.2019 13:37:1539.4.2019 15:22:17
Kolegyně, kolegové, nevím, zda se tento dotaz již zde řešil. Jedná se o územní rozhodnutí na stavbu mostu - stávající most, který dozná výškové změny kvůli stoleté vodě. Most navazuje na slovenskou stranu, kde si "slováci" budou řešit stejnou záležitost dle svých předpisů. Územní rozhodnutí umíme, ale jak je to se stavbou na hranici ČR? Kdo bude účastníkem řízení za Slovenskou stranu? S 1.4.2019 13:01:1542.4.2019 13:54:05
Mám žádost o dělení pozemku na 19 parcel pro RD. Jako jeden z nových pozemků má být komunikace ve tvaru slzy, aby všechny tyto pozemky byly na něj napojeny. Nový pozemek pro komunikaci bude navazovat na již stávající komunikaci. Je mi jasné, že šířka komunikace by měla být min. 8 m. Já si myslím, že by součástí žádosti o dělení měla být i žádost o umístění komunikace a ve spojeném řízení toto povolit. Abych měl jistotu, že pozemky pro budoucí RD budou napojeny na veřejnou komunikaci, kterou budu mít aspoň územním rozhodnutím umístěnou. Jak postupujete, budu rád za radu. Jarda 27.3.2019 13:59:32369.4.2019 15:29:49
Mám na stole žádost o výjimku (§ 25 odst. 2 "501"). Po posouzení navrhované stavby jsem dospěl k názoru, že s ohledem na charakter stávající zástavby není výjimky třeba (§ 25 odst. 6 "501"). Jakým způsobem ve věci správně rozhodnout. Napadlo mě např. odložení věci (tam se však ta věcná příslušnost nedá dovodit), usnesení o zastavení pro právní nepřípustnost (ale tam se zase jedná o stavbu pro bydlení, která na odst. 2 pasuje, jen já se od toho odchyluji), anebo rozhodnutím ve věci rozhodnout, že se výjimka nepovoluje neboť jí není třeba (tento postup zatím považuji asi za správný). Budu vděčný za jakoukoliv zkušenost či názor. GA 15.3.2019 9:19:06318.3.2019 13:15:27
Prosím kolegy, kteří působili v době platnosti z.50/1976 o zodpovězení otázky, zda a případně jaké povolení vyžadovalo podle tohoto zákona domovní vedení technické infrastruktury, konkrétně připojení od studny k rodinnému domu. Studna je prokazatelně z roku 1950...povolení k ní se nedochovalo, potrubí vzniklo někdy později...vůbec bych to neřešila, ale je to předmětem sousedského sporu. Ma 12.3.2019 8:46:01913.3.2019 21:44:38
Prosím, mám dotaz k vydanému rozhodnutí o umístění stavby. Bylo vydáno rozhodnutí o umístění kanalizace a čistírny odpadních vod. Stavba má stát na pozemcích několika vlastníků. Z textu rozhodnutí vyplývá, že v rámci územního řízení byly předloženy souhlasy vlastníků. Zajímalo by mne, jaké jsou obvyklé náležitosti takovýchto souhlasů? Znamená to, že vlastník dobrovolně souhlasil a jeho souhlas má neomezenou platnost? Může být souhlas vázán na finanční kompenzaci či odkup pozemku? O pokud by byl souhlas vázán např. na finanční kompenzaci, je nutné, aby k této kompenzaci došlo před podpisem souhlasu a nebo může souhlas vznášet nějaké podmínky i pro budoucnost? Jde mi o to, jestli např. u zmíněné kanalizace bude pro zahájení výstavby nutný výkup pozemků? Mám právo nahlédnout do textu souhlasu? S kým mám v této věci komunikovat? Děkuji. veou 7.3.2019 18:04:0768.3.2019 8:09:38
Určitě jednoduchý dotaz. Potřebuji rozklíčovat účastníky ÚŘ. Budou vlastníci pozemků, kde bude v rámci stavby zřízeno staveniště nebo bude používaná (i upravovaná) přístupová příjezdová cesta), účastníkem řízení podle § 85/2 a) nebo 85/2 b). "Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn,..." - stavba bude provedena, ale zřízení staveniště a zpěvnění cest bude jen dočasné, jen po dobu výstavby... Jde mi i o to, jaké pozemku ve výroku uvést. Zda i ty zasažené jen dočasně po dobu výstavby.Děkuji. MB 28.2.2019 11:05:45813.3.2019 16:21:31
Považovat terénní úpravy za umisťování záměru v území z hlediska § 82 odst. 2 SZ a vypisovat veřejné jednání pro území kde není ÚP. JL 25.2.2019 13:15:27228.2.2019 11:16:02
416/2009 Sb.: Kolegové, prosím o názor. Mám žádost operátora o ÚR s užitím z. 416/2009 Sb. na podzemní rozvody jejich sítě (pro net). Jde asi o čtvrtinu města, kde budou napojeny všechny domy. Podle "416" zahajuji řízení pro ostatní vyhláškou, do vlastních rukou doručuji "jen" sousedům. Pokud ale do pozemků ukládám kabel a na domy umisťuji skříňky, tak doručuji všem a navíc jde většinou o SVJ. Tam bych měl doručit jednotlivcům - ale doručím je SVJ. U jednotlivců by šlo asi a 1300 osob. - Na druhou stranu se ve "416" v § 2i uvádí,že přípojky do 100 m se neumisťují. Takže mám podle SZ doručovat zahájení účastníkům podle §85 odst.2 písm.a) jednotlivě nebo se na ně mám podle §2i zákona 416 vykašlat a v oznámení o zahájení je pouze identifikovat čísly parcel nebo čp? SP 23.1.2019 8:40:16728.2.2019 12:55:33
Vážení, vydala jsem rozhodnutí o dvou výrocích ( spojila jsem územní o dělení pozemků a umístění stavby ). Proti výroku I ( dělení pozemků ) se mi účastníci odvolali. Odvolání jsem již postoupila na kraj. Nyní chce ale žadatel vyznačit právní moc na rozhodnutí o umístění stavby. Rozhodnutí ve II výroku právní moc může nabít ( nebylo to podmíněno právní mocí výroku I ). Tak se ptám mám a můžu mu právní moc vyznačit a kam? Jen u výroku II dát razítko? Jenže zase celé rozhodnutí je postoupené na kraji a i 1x paré dokumentace a já si nejsem s vyznačením právní moci nějak jistá. Máte někdo zkušenost. Děkuji lenka 21.1.2019 7:00:36622.1.2019 13:25:52
Plynaři rekonstruují plynovodní řad a vyměňují přípojky do RD. Opatření k RD spočívá v tom, že odstraní zevnitř domu plynové odběrné zařízení a instalují ho venku, případně vymění přípojku (rouru). Ve vztahu k povinnosti souhlasů od domkařů podle §184a argumentují energetickým zákonem §2 odst.2 písm.b) bod 1, podle kterého jde o opatření ve veřejném zájmu, pro který není vyžadováno získání souhlasu podle §184a. Jak to vidíte u Vás? fifinka 14.1.2019 13:06:511521.1.2019 16:00:28
Vlastník pozemku žádá o stavební povolení dvou RD a poté chce žádat o dělení pozemků, aby mohl prodat každý dům s pozemkem. Jedná se o zastavitelnou plochu a dělením pozemku by nesplnil minimální plochu stavebního pozemku, proto chce dělit až po stavbě. Jenže dle územního plánu ani ve stabilizovaných plochách po dělení nesplní minimální plochu pozemku. Je tedy paradox, že dva RD budou povolený, ale dělit by neměl. Otázka zní: můžeme povolit dělení pozemku nebo ne? AS 7.1.2019 12:46:281512.9.2019 10:57:20
mám záměr vybudovat lanové centrum na ploše cca 1000 m2 - lanové překážky na stromech (nic nebudu budovat na zemi), zázemí bude umístěno ve stávajících prostorech, stanovisko životního prostředí mám, potřebuji ještě něco od stavebního úřadu? Andrea 2.1.2019 9:10:4132.1.2019 10:28:18
Uživatelé pozemků-zahrádek-zahrádkářská kolonie (cca 20 zahrádek, užívají to asi 30 roků) se dohodli s vlastníkem pozemků, kterým je Pozemkový úřad na rozdělení pozemků dle velikosti jednotlivých zahrádek, a nechají si k tomu zpracovat geometrický plán a požádat o územní rozhodnutí o dělení. Ale dle územního plánu se zahrádky nachází v zastavitelné ploše - pro bydlení - městského charakteru. Lze takto dělit pozemek, pokud jeho hlavní využití neodpovídá územnímu plánu. Musí být při dělení pozemků na zahrádky též oddělen díl pozemku pro přístupovou cestu, a v jaké minimální šířce.?Děkuji. 19.12.2018 15:31:0352.1.2019 11:50:46
Máme povoleno několik staveb rodinných domů se 3 byty, jednotlivé byty po dokončení developer rozprodá různým vlastníkům. Současně chce rozdělit i pozemek u kadého RD na 4 díly - část společnou a pak část ke každému bytu. Lze toto dělení povolit? L 18.12.2018 13:13:411119.12.2018 16:56:48
Prosím o radu. Mám tu žádost o rozdělení pozemku – přílohou je GP, navrhuje rozdělení budovy na dvě, stavební úpravy pro rozdělení dle sdělení žadatele nebyly provedeny, oddělovaná část navíc nemá přístup z komunikace. Žadatel nechce pochopit, že mu nemůžu dát souhlas s dělením, chce to písemně…co teď? Zatím si říkám, že oznámím zahájení úř, udělám jednání na místě, kde zjistím že to nejde…pak žádost o dělení zamítnu…+ ještě vyzývat ať doplní ZS úřadu územního plánování? nebo půjde o žádost zjevně právně nepřípustnou? M 17.12.2018 11:31:441921.12.2018 9:03:50
Jaký máte prosím názor, je přípolož chráničky na optický kabel do výkopů kabelu ČEZu stavbou, která se musí umístit? Anebo postačí umístění stavby až před realizací samotného kabelu? MB 5.12.2018 18:05:45712.12.2018 12:01:31
Stavebník má vydáno územní rozhodnutí na přeložku STL plynovodu. Teď ale potřebuje posunout trasu STL plynovodu cca o 1,5 m v délce asi 50,0m, mám při projednání postupovat dle § 118 odst.7 SZ, anebo nechť podá oznámení záměru § 96,SZ. Děkuji. RARY 5.12.2018 10:50:5836.12.2018 7:15:19
Kvůli výstavbě 6 RD bude nutno přeložit kabel VN. Stavebník doložil souhlas ČEZ, ve kterém je uvedeno, že souhlasí s PD. Přeložku si však bude ČEZ řešit sám v jiném řízení. Dále doložil situaci, kde je vyznačen souhlas od ČEZu. Má mi to stačit podle § 86 1 a) (§ 184a) anebo mám chtít ještě smlouvu podle § 86/2 d) SZ? Děkuji. MB 4.12.2018 16:42:2655.12.2018 11:21:29
Kolegové, mám dotaz. Město žádá o územní rozhodnutí na inž.sítě na část lokality pro výstavbu RD. V daném místě je vybudována komunikace, ale není zapsána v katastru (možná není ještě zkolaudovaná spec.úřadem). Můžu chtít po žadateli doložit rozhodnutí silničního správního úřadu na uložení sítí v komunikaci? MB 4.12.2018 13:47:3045.12.2018 9:23:55
Dobrý den kolegové, mám dotaz ohledně dělení pozemků. Jak postupovat pokud nově vzniklý pozemek není přístupný z veřejně přístupného místa. Pozemky jak stávající tak nově vzniklé jsou ve většině případů součástí kupní/směnné smlouvy, takže pozemky v budoucnu budou přístupné buď z obecního pozemku nebo pozemek bude ve vlastnictví majitele sousedního pozemku, takže přístup na něj bude zajištěn. Stačí do sdělení o dělení pozemků dopsat poznámku, že přístup na nově vzniklý pozemek bude v budoucnu zajištěn, nebo je to třeba dát na územní rozhodnutí a stanovit podmínky? Děkuji Veronika 22.11.2018 14:07:043310.12.2018 11:29:46
Kolegové dotaz: máte někdo zkušenost, jak povolit zemědělskou stavbu cíleně zast. plochy 299m2? Jedná se o sušárnu př. ovoce, bylin...(sušení má probíhat přirozeným větráním - průvanem). Je fakt možné, že taková stavba by byla pouze na ÚR podle § 103 SZ? Jak si mám vysvětlit (podle § 103 odst. 1 písm. e) bod č. 2 SZ) rozdíl stavby pro zemědělství do 60m2 a stavby pro zemědělství nad 60m2 oba typy nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. V čem vězí mezi nimi rozdíl (teda kromě zast. plochy)? JR 16.11.2018 8:48:25623.11.2018 14:30:07
PŘESAH PNP: jak prosím řešíte přesah PNP na sousední pozemek, na kterém nestojí žádná stavba? V řešeném případě PNP přesahuje k sousedovi asi o 4,5 m (pokud to má teda dobře spočítaný), šířka sousedního pozemku je asi 6 m. Nějaké judikáty, odkazy, cokoli? Nedaří se mi najít nic, co by mělo hlavu a patu... /jedná se o stavbu v ploše výroby, soused vlastní těch sousedních pozemků víc, ne jen ten 6 m široký.../ calamity-jane 15.11.2018 9:26:42416.11.2018 13:06:11
Jak se stavíte u veřejné infrastruktury k drobným odchylkám? Typicky ČEZ, kterému něco povolíme na podkladě ÚS a při kolaudaci koukáme, že přípojková skříň je o 5 m vedle, že kabel nejde metr od hranice pozemku, ale třeba 3 m od hranice pozemku, atd. Z mého pohledu to je na dodatečné povolení a o drobné odchylky se jednat nemůže, neb nenaplní požadavek § 118 odst. 7 SZ. Pokud tedy vznikne potřeba jiného umístění, lze to projednat v rámci změny územního souhlasu. Záměr pak bývá zákonitě i v rozporu s rozhodnutím silničního správního úřadu o uložení sítí do silničního pozemku. Jaké jsou Vaše zkušenosti? GA 30.10.2018 9:41:27212.11.2018 10:53:44
Jak postupujete v případě námitek týkajících se rozsahu vlastnických práv? Řízení přerušíte, odkážete účastníky k soudu a čekáte až soud rozhodne. Ale co když se na soud nikdy neobrátí, tak stavební úřad si nemůže udělat úsudek a řízení bude ležet bez vyřešení? Ale co chudák ten, který žádá a na výpise je uveden jako vlastník. Má se na soud obrátit on? 17.10.2018 17:04:32819.10.2018 9:26:00
Kolegové, mohu se zeptat na vaší praxi v rovině územních souhlasů, zda je vydáváte např. na veřejnou technickou infrastrukturu bez souhlasu dotčených osob? Jde mi o to, že podle § 184a nemusí žadatel dokládat souhlas vlastníka pozemku, na kterém má být záměr uskutečněn a ani souhlas vlastníka sousedních pozemků, neboť záměr může být vzdálen 2 m od ostatních pozemků než těch, na kterých se má záměr uskutečnit (typicky si přestavte smyčku ČEZu). Můj osobní názor je takový, že sice souhlas podle § 184a se předkládat nemusí, a to ani souhlas podle § 96 odst. 3 písm. d), ale ve vztahu k větě druhé § 96 odst. 5 docházím k závěru, že se záměr přímo dotýká dalších osob, a to právě konkrétně těch vlastníků pozemků, kde má být záměr uskutečněn = žádosti ČEZu a podobných společností tedy zpravidla putují do územního řízení (nejsou-li doplněny patřičné souhlasy). Jaká je praxe u vás? GA 9.10.2018 8:58:521515.10.2018 8:31:44
Ochrana stavby proti radonu z podloží (v kontaktní konstrukci je podlahové vytápění). Posuzuji soulad s § 10 odst. 1 písm. c) TPS (vazba § 97 odst. 1 písm. a) vyhlášky o protiradiační ochraně). Jak přistupujete k tomu, když projektant navrhne pouze protiradonovou izolaci bez odvětrávaného podloží? Vyhláška "268" příslušnou normu nezezávazňuje, na druhou stranu, jak projektant prokáže, že stavbu dostatečně chrání proti radonu, když jediným podkladem pro výpočet ochrany je zakotven v ČSN (která je jinak není obecně závazná a je pouze doporučující)? GA 3.10.2018 13:13:0713.10.2018 13:35:10
Dobrý den Měl bych dotaz . Lze uzemním rozhodnutím umístit na jeden pozemek 5 RD ? Dle mého názoru nelze. Musí být nejdříve provedeno rozparcelování pozemku. Jelikož nejsou splněny podmínky ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. ( Nelze předloženou dokumentaci posoudit). Děkuji za odpověď jenky 26.9.2018 11:46:371127.9.2018 13:16:42
Dobrý den, když stavebník podá společně *oznámení záměru a *ohlášení stavby RD, má stavební úřad vyžadovat jednoduchý technický popis (pro oznámení záměru) a projektovou dokumentaci pro ohlášení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. - příloha č. 12.? Nebo pouze PD pro ohlášení? Děkuji. Petra Jalůvková 24.9.2018 16:09:06326.9.2018 17:11:47
Dobrý den, mám žádost o územní řízení a jelikož záměr není v souladu s § 90 stavebního zákona, měla by se žádost podle § 92 odst. 2 zamítnout. Dotaz zní: mohu zamítnou ihned, nebo musím oznámit zahájení řízení ? Lenka 19.9.2018 10:26:03822.9.2018 8:00:26
Vlastník pozemku žádá o jeho dělení-scelení, pro vytvoření budoucí přístupové komunikace na pozemek, na kterém (asi společně s developerem) plánuje výstavbu rodinných domů. Výstavba rodinný domů dosud neproběhla změnou územního plánu, tzn.že tato výstavba rodinných domů není možná. Lze souhlasit pouze se samotným záměrem dělení-scelení pozemků.?.A nebo mám žádost zamítnout.? Děkuji. RARY 17.9.2018 15:28:34518.9.2018 21:46:03
dobrý den, mám považovat za účastníky územního řízení dle § 85 odst.1 písm.2, odst.a) st.z., ČEZ Distribuci a.s. protože dle výpisu LV má věcné břemeno na pozemku, a dále Českou spořitelnu a.s.protože má zástavní právo smluvní.? A nebo jim posílat písemnosti (zahájení,rozhodnutí) na vědomí.Děkuji. RARY 12.9.2018 9:36:57413.9.2018 15:17:20
chápu dobře, že i po novele 225/2017 Sb. nadále fungují plánovací smlouvy § 88 SZ. A může se jim nadále říkat plánovací? V důvodové zprávě nadále tento termín používají. Příklad - pozemek pro RD - obec v příštím roce dokončí ZTV - uzavře se stavebníkem plánovací smlouvu, že mu sítě zajistí a já mu stavbu povolím i když v současné době tam sítě nejsou - může to takto nadále být i po novele ? Václav 7.9.2018 8:07:33210.9.2018 9:53:01
Kolegové, prosím o radu. Budu zamítat žádost o ÚR kvůli negativnímu závaznému stanovisku ÚÚP. V souladu s metodikou MV jsem se rozhodla oznámit zahájení účastníkům. Chystám rozhodnutí a nevím který § uvést ve výroku (§51(3) nebo 149(3) SŘ nebo !92(2) SZ?) nebo jich může být i víc? Stavebník se hodlá odvolat tak to chci mít dobře. Ma 16.8.2018 10:28:53297.9.2018 7:57:21
Kolegové, dotaz: lze dát souhlas k rozdělení pozemku v nezastavěném území jen sdělením, pokud není třeba stanovit podmínky pro dělení? Díky. JR 6.8.2018 12:36:3537.8.2018 8:21:19
V zahájení společného řízení není ošetřeno informování veřejnosti ani odkaz na § 87 SZ při záměrech v území kde není územní plán pouze povinné jednání. Prosím o názory. Míň se asi zkazí když se oznámí. JL 18.7.2018 11:11:391025.7.2018 8:36:58
Prosím vás, jak přistupujete k tomu, když (např. žádost o vydání ÚR) není podána na předepsaném formuláři (§ 196 SZ)? Tak nějak cítím, že právní předpisy tlačí obecně na odstraňování vad žádosti (výzva - pravděpodobně k předložení žádosti na předepsaném formuláři). Využívá však někdo institutu odložení věci (§ 43 SŘ)? Mám za to, že v případě, byla-li by podána např. neformální žádost o vydání ÚR (a i kdybych podle skutečného obsahu opravdu zjistil, že se žadatel domáhá vydání územního rozhodnutí), měl bych věc odložit, neboť učiněný úkon zjevně není žádostí, neboť ta může být podle § 196 SZ podána pouze na určeném formuláři. V rámci usnesení pouze žadatele poučím, jakou že to má vlastně podat správnou žádost. GA 18.7.2018 8:35:191428.8.2018 15:03:48
Kolegové, mám jedno dilema - můžu vydat ,,vlastní" obci územní souhlas na záměr stavby ,,vrtu" pro posílení zásobení obce vodou, když nejsou pro něj splněny podmínky - § 96 odst. 1 st.z. -záměr je mimo zastavěné území a mimo zastavitelné plochy, anebo mám vézt rovnou územní řízení. Vodoprávnímu úřadu obce z rošířenou působností, který bude následně vydávat stavební povolení a povolení k odběru, stačí územní souhlas, ale je mu to vcelku jedno. S ohledem na nedostatek vody v obci, starosta na spěchá, aby měl již povolení.Děkuji. RARY 9.7.2018 18:02:371011.7.2018 14:12:46
Dobrý den, mám dotaz ohledně odstupových vzdáleností staveb pro bydlení. Jsem majitelem RD v ulici kdy na jedné straně jsou RD a na druhé straně BD. V minulých letech došlo k zastavění proluky mezi BD naproti mé stavbě. Vznikla mi tam vysoká budova, proti které se nedalo bránit (nezastínila a odstupové vzdálenosti, které nevycházely se prý v při zástavbě proluky neřeší). Nyní jsem se rozhodl, že bych stávající RD v nevyhovujícím stavu zbořil a postavil nový s dílnou k ulici(nebytovým prostorem). Byl jsem překvapen, že musím posuzovat odstupové vzdálenosti a protože je BD naproti vyšší tak musím jako odstupovou vzdálenost použit tuto výšku a to by znamenalo, že nový RD bude o 2 metry posunutý proti stávajícímu. Je to normální? Pavel T. 2.7.2018 15:51:0333.7.2018 9:09:52
Kolegové...odstranění terénních úprav. Máte zkušenosti? Jedná se o odstranění návozu. Musí být vždy dána možnost o dodatečné povolení, i když vím, že je to nemožné... ScePa 11.6.2018 11:43:27311.6.2018 18:16:27
Opakovaně řešíme přesah požárně nebezpečného prostoru na sousední pozemek. Kraj zastává názor, že se nedělá vyjímka a postačí obecně souhlas souseda se stavbou. Opírá se o společné stanovisko hasičů a MMR, ve kterém se píše, že PNB by neměl (tedy ne že nesmí) přesahovat na sousední pozemek. My ovšem zastáváme názor, že jde o významný zásah do práv souseda tím, že v místě, kam PNB zasáhne, již nelze realizovat žádnou stavbu, neboť PNB nesmí zasahovat do jiné stavby. Myslíme si, že projektant by měl na pozemku stavbu umístit tak, aby k sousedovi PNB nezasahoval a nebo naprojektovat materiály a řešení stavby tak, aby k tomu nedocházelo. My to vidíme na vyjímku jednak proto, že to je fér pro souseda, který se jasně dozví, o co jde. Pak se opíráme o §23 odst.2 vyhlášky 501, která mimo jiné jasně hovoří o tom, že umístěním stavby nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku. A tedy pokud PNB k sousedovi zasahuje, tak v tom rozsahu je znemožněna zástavba na sousedním pozemku. Bohužel to kraj nechce slyšet a některé úřady také ne. Snad proto, aby se nenatahovali s vyjímkou? Jak to máte u Vás? paja 29.5.2018 8:37:012928.7.2018 8:52:32
Kolegové, vodovodní přípojka přes soukromou komunikaci (vlastníků je 7-jsou to ti, co mají přístupy na své ještě volné pozemky nebo k RD. Jeden nedal písemný souhlas. Bude se muset překlenout do ÚR nebo postačí souhlas většiny? ScePa 28.5.2018 12:37:23161.6.2018 14:29:41
Za zahradami stávajících RD vede nezpevněná VPK ( polnička z níž jsou dosud přístupné navazující pole ) , na pozemku obce, který má š. pouhých 5 m. Podél ní jsou všechny pozemky ÚP obce nově určeny pro BV. Pozemky jsou uvnitř hranice zastavěného území. Územním plánem obce je přes pozemek obce s touto nezpevněnou VPK a dále rovnoběžně s ní i přes část cca 14-ti pozemků určených pro výstavbu RD vedena plocha veřejného prostranství, v níž je jako veřejně prospěšná stavba navržena obousměrná komunikace š. 5,5 ( dále NN, kanalizace, osvětlení ). Dotaz zní : postupuji správně , když zamítnu umístění stavby oplocení na soukromém pozemku na STÁVAJÍCÍ hranici se stávajícím VP na němž je stávající VPPK. Jelikož dle vyhlášky 501/2006 Sb. - § 22 odst. 2 je při požadovaném budoucím umístění dle ÚP obce MK obousměrné požadována min. šíře veřejného prostranství 8 m - tudíž bude muset být rozšířeno VP dovnitř soukromých pozemků ? A zdůvodním to VPS schválenými ÚP obce ? Zásah VP do soukromých pozemků podél stávající hranice pozemku obce se stávající nezpevněnou veř. příst. PK mi vychází 3 m, tudíž by musel stavebník své požadované oplocení posunout dovnitř svého pozemku 3 m. VL 23.5.2018 15:24:253030.5.2018 8:05:28
kolegové, mám žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí (kabel NN + trafostanice). Mám po žadateli požadovat vyjadřovačky jako k územnímu řízení nebo pouze stanovit lhůtu poro vyjádření a počkat jaestli někdo bude reagovat? díky za odpověď E. 15.5.2018 14:46:36321.5.2018 11:04:01
Lze dát souhlas s dělením - rozdělit pozemek, který je mimo zastavěné území, mimo zastavitelné plochy, nachází se uprostřed zemědělsky obdělávaného pole,a je veden jako orná půda, účel užití pozemku se nemění.Děkuji 14.5.2018 12:55:25214.5.2018 14:42:32
Rodinný dům a dotčený orgán na úseku ochrany přírody a krajiny. Prosím Vás, aktivní kolega nám do koordinovaných závazných stanovisek začal stanovovat podmínky pro ochranu ptáků na podkladě obecné ochrany živočichů (§ 5) zákona č. 114/1992 Sb. s tím, že je dotčeným orgánem podle § 77 tohoto zákona. Ať čtu, jak čtu, tak dle mého názoru dotčeným orgánem v územním ani stavebním řízení není a závazné stanovisko považuji za nezákonné. Doplním, že se jedná o stavbu uprostřed města, kde žádné zvláštní území definované v § 77 samozřejmě není. Nenašel by se někdo s obdobným problémem a neusměrnil moji myšlenku? GA 11.5.2018 9:15:05511.5.2018 14:02:45
Kolegové od roku 2012 probíhá řízení o odstranění stavby , která by podléhala § 80 odst.2 písm f) a probíhalo do konce roku 2017. Až v letošním roce byla podána žádost o dodatečné povolení, jenže dnes by šlo o § 80 odst.3 písm. e) – tudíž bez rozhodnutí a územního souhlasu. Co s tím? děkuji akras 10.5.2018 11:30:12514.5.2018 7:50:52
Obec je jedním ze tří spoluvlastníků stavby-bývalý kravín- s velikostí podílu 19/50, další spoluvlastníci mají 4/25 a 46/10, a pozemek pod touto stavbou vlastní zase jiný vlastník. Obec má záměr od tohoto vlastníka pozemku, koupit část pozemku a myslelil si, že jej koupí ve velikosti spoluvlastnického podílu 19/50 jako mají u stavby. Chci se zeptat zda lze takto rozdělit pouze pozemek pod stavbou,tzn.že na nově vzniklém díle parcely bude stavba, na které má Obec spoluvlastnický podíl. Děkuji. RARY 23.4.2018 12:07:460
Autorizace pro obor technologická zařízení staveb vs. technika prostředí staveb: Jakou autorizaci by měl mít projektant, který projektuje např. plynovodní nebo elektrickou přípojku? Pokud jde o navazující odběrná zařízení, tam bych řekl, že postačí technika prostředí staveb, ale u přípojek mi to úplně jasné není. Vodovody, kanalizace, plynovody, elektrická vedení, vedení SEK, u těchto mám za to, že tu bude vždy obor technologické zařízení staveb. U SEK pak nevím, jak jsou (a zda jsou) řešeny odlišně vedení SEK od přípojek SEK, nebo zda je to pouze a vždy jen vedení a SEK bude vždy pro obor technologická zařízení staveb (naproti dělení el. přípojka x odběrné elektrické zařízení; plyn. přípojka odběrné plynové zařízení). Za jakékoliv názory předem děkuji. GA 12.4.2018 8:06:57412.4.2018 9:58:24
Dobrý den:Mam tento dotaz:Mam vydanéstavební povolení na výstavbuRD v r.1994.Nyní rd dokončuji a místo garáže v RD chci provést změnu na pokoj se soc.zařízení,Při žádosti o dílčí kolaudaci mi tato nebyla přijata stím že:přicházíme o parkovací místo -garáž.Stavební úřad požaduje stavební řízení na odstavné stání.Mohl toto řešit při dílčí kolaudaci tuto provést a navrhnout řešení ostavného stání.Musel jsem podat žádost na stavební řízení dne16.1.2018 a odpovědˇdošla 11.4.2018.Děkuji za objasnění dědek. dědek 12.4.2018 6:41:04112.4.2018 9:46:01
Mám účastníka řízení dle výpisu z katastru nemovitostí ( osobu s jiným věcným právem ke stavbě k pozemku nebo stavbě na němž má být požadovaný záměr uskutečněn ) , jedná se o společnost s IČ, která dle justice již ukončila svou činnost ( takže nelze doručit oznámení ). Jak mám postupovat dále - kde mám najít právního nástupce po této společnosti, nebo mám počkat až bude tento zápis i v katastru nemovitostí změněn. Co mám napsat stavebníkovi do přerušení? Děkuji za rady Lenka 5.4.2018 8:49:4435.4.2018 13:10:20
Kolegové, prosím, sloupová trafostanice postačí povolit v režimu územního rozhodnutí? Díky. hp 4.4.2018 11:03:5565.4.2018 12:58:04
Je účastníkem územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) SZ i vlastník veřejné infrastruktury, který vlastní stavbu pod navrhovanou komunikací? Docházím k názoru, po výkladu daného ustanovení, že se o takového účastníka nejedná a považuji ho za účastníka, který je vlastníkem sousední stavby ve smyslu § 85 odst. 2 písm. b) SZ. Ještě doplňuji, že pro tuto stavbu veřejné technické infrastruktury není zřízeno věcné břemeno. GA 26.3.2018 11:16:01627.3.2018 8:45:11
na stavbu RD (1 podzemní a 2 nadzemní podlaží) bylo vydáno stavební povolení. Stavba nebyla zkolaudována. Stavebník odstranil obě nad. podlaží, ponechal sklep. Bylo na toto nutné povolení odstranění? Změna stavby před dokončením, která by částečné odstranění zahrnovala, také ještě neproběhla.. xy 19.3.2018 16:18:04320.3.2018 16:13:55
Mám dotaz k dělení pozemků. Na základě žádosti a situace bylo sdělením stav. úřadu povoleno dělení pozemků, které bylo z důvodu zajištění příjezdu k domu vlastníka pozemků po výhledovém odprodeji částí oddělených pozemků. Zatím vlastník s odprodejem ale neuvažuje a i po oddělení zůstává vlastníkem všech oddělených pozemků. Na základě tohoto souhlasu byl již vypracován GP na oddělení. Na katastrálním úřadě ale vyvstal problém, kdy provedení GP - oddělení pozemků katastrální úřad neprovedl. Důvodem je podle něj to, že pokud se nemění vlastník, nemá potřebné rozhodnutí, na základě kterého by oddělení provedl. Katastrální úřad požaduje pro tento stav územní rozhodnutí od stavebního úřadu, sdělení mu nestačí. Můj dotaz zní, zda lze žádat o územní rozhodnutí pro dělení pozemků, když již dělení bylo stav. úřadem povoleno uvedeným souhlasem. Může SÚ odmítnout v tomto případě vydat územní rozhodnutí na již povolené dělení souhlasem? Navíc mi vše připadá podivné, když katastrální úřad souhlas SÚ má, ale jen jinou formou a trvá na ÚR. Děkuji za názory. Zdeněk 7.3.2018 23:00:31629.3.2018 8:39:56
Jak správně postupovat v případě výjimky - snížení odstupu přístřešku na 1 m od plotu? Co muže být správný důvod? Pozemek máme dostatečně velký, ale chceme využít raději větší pruh zahrady ze západní strany, přístřešek bude na SV. Máme pouze výjimku podat, nebo musí soused podepsat? Doporučujete se osobně sejít a vysvětlit? Může se případně soused odvolat, i když před tím podepsal souhlas? Děkuji Tereza 20.2.2018 21:47:22721.3.2018 13:48:59
Dobrý den kolegové, mám dva dotazy: 1/ mám územní souhlas na položení optiky podél bytového domu umístěné blíže jak 2 m. Požadovat souhlas všech vlastníků bytového domu nebo stačí SVJ ? 2/ Před 8 léty byl provedeny lodžie u bytového domu. Teď si chtějí ještě postavit lodžie vlastníci dvoupokojových bytů ( původně neměli zájem). Pokud budou stavebníci pouze majitelé těchto bytů čí potřebují souhlas- všech vlastníků BD nebo jen SVJ ? A pokud by bylo stavebníkem SVJ potřebují také souhlas všech vlastníků BD nebo ti budou jen účastníci? děkuji SV 12.2.2018 8:05:5241.3.2018 15:25:05
Vážení kolegové, potřebuji radu ohledně umístění stavby mongolské jurty o zastavěné ploše 66 m2 (průměr 9m). Názory na to, jestli je to stavba nebo výrobek plnící funkci stavby se liší, už jste podobnou stavbu někdo řešil? Ta u nás by byla umístěná na pozemku pro rekreaci, stavebníci jí chtějí užívat trvale, takže budou potřebovat i č.e. Děkuji Marie Š. Marie Šulová 7.2.2018 15:39:1739.2.2018 21:32:55
Povolení světelné tabule u fotbalového hřiště máte někdo zkušenost, zda postačí ÚS. Kromě vyjádření "síťařů" byl by dotčeným i Policie, DI? Pavla 7.2.2018 12:13:4927.2.2018 13:51:40
SOS! Území areálu, který byl v minulosti užíván pro zemědělskou živoč. výrobu (tak to bylo i v ÚP) byl změnou územního plánu v 2014 přejmenován na plochu pro skladování. V areálu ale chov dobytka trvá a teď požádali o studnu "pro stávající hospodářství". Je to v rozporu s ÚP, ale v souladu s užíváním staveb, které jsou stále dle tehdejšího povolení a KN zemědělské. Jak z toho ven? pp 6.2.2018 8:36:0779.2.2018 21:47:05
Poprvé se nám objevila žádost o změnu využití území pro rekultivaci po ukončení těžby v dobývacím prostoru. Řeší se to změnou využití území? Pokud vím, v rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru je součástí i plán rekultivace po ukončení těžby, který byl odsouhlasen dotčenými orgány a snad by měl být závazný. Ten se pak rozpracovává do změny využití území? Nemohu k tomu nic najít. A podléhá rekultivace na 50ha řízení podle zákona o posuzování vlivů? Děkuji za radu. Paja 10.1.2018 13:05:0319.2.2018 12:38:47
Dobrý den, můžete mi prosím poradit s povolením cvičiště pro psy? Jedná se o pozemek vedený v KN jako orná půda, spolek chce na pozemku zřídit cvičiště pro psy. Budeme řešit oplocení (není problém), ale co s druhem pozemku orná půda? a bude třeba vyjádření třeba hygieny nebo veteriny? Ještě jsme se s tímto nesetkali a nechceme udělat chybu. Děkuji za pomoc. jan. 27.12.2017 14:00:55931.1.2018 16:09:21
Dobrý den. Rád bych se zeptal, zde je v pořádku, že stavební úřad zkolaudoval byty v budově, která je dle územního plánu města určena pro občanskou vybavenost. Děkuji za odpověd Aleš 13.12.2017 19:41:05814.12.2017 14:03:21
Byla nám podaná veřejnoprávní smlouva, která nahrazuje územní rozhodnutí. Veřejnoprávní smlouva však obsahuje obrovské množství chyb. Stačí žadateli odpovědět sdělením, že odmítáme návrh veřejnoprávní smlouvy podle § 78a odst. 3 SZ a vypíšeme ty chyby do sdělení? Děkuji PA 7.12.2017 10:32:2527.12.2017 14:24:38
Kolegové, je stávající rodinný dům , stejný vlastník má pozemek přes komunikaci, na kterém chce postavit přístřešek pro auto 40m2 a opěrnou zeď výšky 1,6 m ( záměr je v souladu s ÚP). Dotaz zní: jaká výše správního poplatku má být vyměřena? děkuji JP 28.11.2017 9:32:14429.11.2017 11:50:57
Kolegové, naše OŽP, resp. ochrana ZPF (se školili)a tvrdí, že pokud se vydává územní souhlas, nemůže v tom být obsaženo jejich závazné stanovisko (s podmínkami)k odnětí ze ZPF. V případě ÚS mají vydávat souhlas s odnětím rozhodnutím, jinak máme překlápět do ÚR. Jak to zpracováváte u vás? Omlouvám se,kulturněji ten dotaz nějak neumím podat. JR 23.11.2017 6:48:37623.11.2017 11:23:25
Dobrý den, mám prodlužovat platnost ÚR. Po jeho vydání se změnily pozemky (dělením ) na kterých má být vedení NN umístěno (ne však vlastníci). Které pozemky mám v prodloužení uvádět, ty původní, nebo ty nové a vypořádat se v odůvodnění? děkuji! Olina 18.9.2017 9:42:431725.9.2017 11:45:17
Platnost regulativů výstavby pokud nejsou v UP Tomáš 8.9.2017 22:16:414710.2.2018 16:19:43
Kolegové, paní A bylo vydáno povolení ( ještě podle staré 50 ) na přístavbu a stavební úpravy RD. V průběhu let rodinný dům prodala panu B. A teď chce požádat o kolaudaci opět paní A. (důvody nevím). Je toto možné a v případě, že ano, co by měla k žádosti doložit? děkuji akras 30.8.2017 7:11:00230.8.2017 11:53:09
Kolegové, řeším DP, kdy si stavebník na pronajatém pozemku postavil stánek ( souhlas vlastníka má), také má pronajaté parkoviště cca 85 m od stánku ( stejná parcela). Vzhledem k tomu, že nemůže řešit zásobování tak, že zastaví u kraje silnice a vyloží pár beden, tak to navrhl zaparkováním na parkovišti a přenesením těmi 85 m do stánku. Hygiena nemá problém, ale problém má někdo jiný. A já se ptám, je to něco proti něčemu takto řešit zásobování? děkuji akras 17.8.2017 13:28:52421.8.2017 8:02:40
Dobrý den, ráda bych se ujistila, zda na sad je z naší strany třeba vydat rozhodnutí o změně využití území (jde o pozemek cca 3500 m2). A co je potřeba doložit - stanovisko ŽP a jakou PD. Děkuji předem za odpověď. hp 7.8.2017 7:23:331510.8.2017 8:07:49
Účastníku řízení byla předložena dokumentace ke stavbě rodinného domu a ten s ní souhlasil. Stvrdil svůj souhlas jak na výkresu situace tak na samostatný list. Poté se pokračovalo dále v projednávání s DOSS a správci sítí, všichni vydali souhlasná stanoviska. Když je vše vyřízené a bude se podávat žádost na stavební úřad, zmíněný účastník si vše rozmyslel a požaduje posunutí stavby o dva metry a tím prý bere svou souhlas zpět. Podotýkám, že stavba se nijak nezměnila. O stavbě jako takové samozřejmě bude rozhodovat stavební úřad a on se vypořádá i s jeho námitky. Je ale možné, aby tak učinil pokud už jednou se stavbou souhlasil a protahoval tak samotné řízení respektive z územního souhlasu si vynutil územní řízení? Jan 4.8.2017 17:30:261113.11.2017 14:59:48
Prosím doručujete územní souhlas vlastníkům záměrem dotčené veřejné technické infrastruktury (CETIN, ele., plyn ...). Nějaký čas to děláme a mám dojem, že asi nadbytečně viz § 96 odst. 4). Václav 1.8.2017 11:16:4464.8.2017 6:30:13
Obec žádá o územní rozhodnutí o umístění 20 ks domovních čistíren. Mám vybrat správní poplatek za rozhodnutí za těch 20 ks domovních čistíren ČOV, a nebo jen za jednu DČOV.? 27.7.2017 14:29:42271.8.2017 8:50:45
Kolegové, dotaz týkající se procesu...zahájím řízení, až pak zjistím, že mi něco chybí, vyzvu a přeruším, měla bych zahájit znova? Reni 24.7.2017 12:15:08931.7.2017 10:45:55
Jak řešíte nový vodovod ze stávající studny? Například do RD. Dle vodoprávního úřadu to není vodní dílo, vodovod ze studny také není vodovodní přípojka podle § 103 (přípojka je na vodovodní řad). Dělat to na územko a na stavebko mi přijde šílený. Jak to řešíte u vás ? Václav 10.7.2017 13:04:37522.4.2018 20:28:24
Prosím, jak povolujete zastřešení terasy u rodinného domu nad 150 m2, konstrukční prvky budou vetknuty do obvodové zdi rodinného domu?? Děkuji za názory. Dana 3.7.2017 11:04:26210.7.2017 13:22:25
Kolegové, podléhá umístění zemních plošných kolektorů (nikoli vrtu) typu země-voda nějakému druhu povolení? Bohuš 13.6.2017 13:12:33428.6.2017 22:02:33
Po pozemku jezdí pravidelně motorkáři, se souhlasem vlastníka pozemku si udělali tzv.motokrosovou dráhu (vyjeté koleje). Obyvatelé obce se proti hluku z motorek bouří, sepsali proti tomu petici. Podle územního plánu se pozemky nachází mimo zastavěné území, v plochách doprovodné zeleně, a činnost motorkářů není v ÚP zakázána. Starosta obce se obrátil na stavební úřad, zda může stavební úřad tuto situaci nějak řešit. Já bych řekl, že se z hlukem mohou obrátit na hygienu, ale stavební úřad s tím asi nic moc neudělá. Co by jste radili,děkuji. 12.6.2017 12:28:46513.6.2017 10:42:14
Dobrý den, máme možnost koupit dům na klíč, který je momentálně ve fázi hrubé stavby a jsou možné klientské změny. Celý pozemek se nachází na dvou parcelách. Jedna z nich je stavební, na té stojí dům. Druhá parcela je ale označena v územním plánu jako veřejné prostranství (mělo tam být náměstíčko), ale stavitel část parcely vykrojil (130 m2), přidal k domu a oplotil. Nechal si tuto změnu zaměřit a zpracovat geometrický plán. Pokud se tato změna (oplocený veřejný prostor na soukromém pozemku) schválí na stavebním úřadě (jakože kontakty jsou kontakty, a mám informace, že mu tato změna bude schválena), jaký vliv může mít na budoucí bydlení? Je mi jasné, že se tím zníží odhadní cena, a že se tam nebude dát nic postavit. Šli byste do toho? Bylo by třeba možné v budoucnu žádat o změnu územního plánu na základě aktuálního stavu? Děkuji za rady richard.john@centrum.cz 10.6.2017 19:43:02513.6.2017 11:10:58
dle usnesení soudu: cit.: "je správcem celé pozůstalosti a ukládá správci, aby po dobu pozůstalostního řízení činil úkony nezbytné k uchování majetkových hodnot, náležejících do pozůstalosti, spravoval veškerý majetek zůstavitele, jednal s fyzickými a právnickými osobami v souvislosti s výkonem správy předmětné pozůstalosti. Kdo spravuje pozůstalost, vykonává její prostou správu. Při výkonu své funkce správce pozůstalosti vykonává práva a plní povinnosti, které ke svěřenému majetku příslušely zůstaviteli; Kdo spravuje pozůstalost, vykonává její prostou správu. Při výkonu své funkce správce pozůstalosti vykonává práva a plní povinnosti, které ke svěřenému majetku příslušely zůstaviteli". Může tento správce dát souhlas s umístěním stavby, doklad o právu provést stavbu? Sofie 15.5.2017 10:03:06517.5.2017 8:11:58
Dobrý den, připojujete grafickou přílohu k územnímu rozhodnutí vždy? 11.5.2017 8:30:401016.5.2017 10:09:53
Dobrý den kolegové, chtěla bych se ujistit v jedné věci - pokud bylo provedeno zalesnění, které by vyžadovalo vydání rozhodnutí o změně využití území, pak budu přiměřeně postupovat dle § 129? Předem dík za případnou reakci. HP 10.5.2017 12:06:54611.5.2017 9:38:56
Dobrý den, kolegové, mám dotaz - lze vymezit stavební pozemek a určit ho k umístění konkrétního druhu stavby územním souhlasem ? EP 28.3.2017 9:43:093210.4.2017 9:15:09
dobrý den, kolegové, prosím o radu... před vydáním územního rozhodnutí na komunikaci (je na několika par.č.) zemřel spoluvlastník pozemku, na kterém má být stavba umístěna a současně na druhém pozemku má věcná břemena chůze a jízdy. co s tím? Danuše 23.3.2017 9:46:59525.4.2017 7:19:32
Dobrý den, mám podanou žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, tu jsem zahájila a správce VVTL plynovodu mi vznesl námitku, že oproti původnímu rozhodnutí, ke kterému dávali podmínky, se změnily právní předpisy, mimo jiné i ochranné pásmo, do kterého teď stavba zasahuje. A požadují, aby žadatel udělal přeložku tohoto plynovodu. Co s tím? Mám postupovat přiměřeně podle ustanovení o územním řízení... Je toto oprávněná námitka nebo platí podmínky, za jakých bylo rozhodnuto původně? Zdenka 8.3.2017 17:53:451114.3.2017 14:15:56
Kolegové prosím o radu - přeme se s projektantem ohledně posouzení zda je to rozšíření distribuční sítě či přípojka. Popis dostal jsem na stůl dva projekty jeden řeší přípojku NN a druhý rozšíření distribuční sítě NN, paradoxem je , že stavby na sebe navazují a to tak hle - projekt č. 1: ze stávající distribuční sítě je vedena přípojka NN k RD; projekt č.2 z uvedené přípojky je rozšíření distribuční sítě NN. Dle mého názoru se tedy jedná o obě stavby rozšíření DS NN. Projektant se mnou nesouhlasí, ale jsem toho názoru, že rozšíření distribuční sítě by mělo mít začátek na stávající distribuční síti a né na přípojce NN. Jaké máte své zkušenosti ohledně této problematiky? Milan 9.2.2017 9:28:16625.4.2017 7:22:48
Lze umístit stavbu RD v zastavitelné ploše bez regulačního plánu na pozemek s druhem orná půda nebo trvalý travní porost, aniž by se v územním rozhodnutí o umístění stavby řešila změna využití nezastavěné části vymezeného stavebního pozemku? Je možné vydat pouze rozhodnutí o umístění stavby RD na pozemku dosud využívaným pro zemědělské účely (výměra pozemku nad 1000 m2), aniž by bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území v rozsahu tohoto pozemku, za účelem změny druhu pozemku? O jaký druh pozemku by se mělo jednat? Setkávám se s tím, že v mapě katastru nemovitostí je evidován půdorys stavby RD, který byl zaevidován do KN třeba i před pěti lety, jako pozemek s druhem zastavěná plocha a nádvoří a zbývající část pozemku (asi stavebního a třeba i oploceného) je vedena v druhu orná půda nebo trvalý travní porost. EP 3.2.2017 10:59:261322.6.2018 14:39:56
Vydáváte usnesení o zastavení řízení poté, co vydáte souhlas s rozdělením pozemku? (dle názoru soudu 8 As 192/2014-68) 30.1.2017 12:47:35630.1.2017 16:42:06
Dobrý den, mám dotaz: zahájili jsme územní řízení - prodloužení vodovodního řadu, žadatelem je vlastník pozemku, ke kterému má prodloužení vést. Řad vede samozřejmě pozemkem města, město dalo s umístěním souhlas. Teď ale si to zástupci města rozmysleli a souhlas k umístění stavby řadu na pozemku města zrušili. Co s tím teď já? Mám přerušit řízení a vyzvat žadatele, aby dodal souhlas vlastníka pozemku (města)? Poradíte prosím? Díky Jan 26.1.2017 9:28:10426.1.2017 13:23:53
Kolegové -Územní řízení na veřejně prospěšné opatření (VPO), nejsou souhlasy vlastníků pozemků k opatření, v územním plánu je že se jedná o VPO a jsou přesně stanovena čísla pozemků ÚP schválen v roce 20014, v roce 2015 schváleny pozemkové úpravy, tedy úplně jiná parcelní čísla v místě VPO, projektant mi tvrdí, že v plánu společných zařízení pozemkových úprav je VPO zahrnuto, ale nejsou srovnávací sestavy pozemků, nevím jak pak říct, že když nejsou souhlasy vlastníků pro VPO v územku, že půjde vyvlastnit, když pozemky nemám identifikované...setkal jste se s tím někdo....dík za názor Helča 24.1.2017 7:29:311125.1.2017 15:09:04
Zdravím kolegové. Žadatel požádal o ÚR o změně využití území podle §80 odst.2 e)ve věci změny druhu pozemku z ostatní plochy na zahrada. Fyzicky jde o území neudržované, zarostlé nálety s výskytem neudržovaných ovocných stromů. Územní plán toto území vymezuje jako plochu pro individuální bydlení. Orgán životního prostředí (ZPF)se nám odmítá vyjádřit a vůbec se na místo podívat s tím, že k navýšení ZPF se nemusí nijak vyjadřovat. S tím se neztotožňujeme, myslíme si, že by se měl vyjádřit a zaujmout stanovisko, vždyť to kvalitativně ani nemusí odpovídat druhu pozemku zahrady. Druhý problém máme v souladu s ÚPD. Můžeme zamítnout pro nesoulad? V ploše pro bydlení podle ÚP nelze realizovat záměr zahrad. Myslíme si, že musí existovat pořadí nejdříve na vrcholu ÚP, k tomu můžeme vymezovat využití území a k tomu pak měnit druh pozemku. Poradíte, prosím, jak správně postupovat a co k tomu chtít? Paja 19.1.2017 12:47:04425.1.2017 13:07:07
Dobrý den kolegové, prosím vás jak se stavíte k tomu, když např. v Průvodní zprávě A.3 g) údaj o splnění požadavků dotčených orgánů vám projektant napíše požadavky jsou splněny- tečka. A to např. odbor dopravy má ve svém vyjádření, že kabel bude uložen v chráničkách , které budou zasahovat min.0,75 m za obrubník... , ale já toto splnění nikdy ve výkrese nevidím. To samé se týká splnění požadavků správců sítí. Stačí vám odkaz na splnění podle jejich vyjádření nebo chcete konkrétní uvedení, kde v PD toto najdu. děkuji V.S. 19.1.2017 7:55:10924.1.2017 8:41:23
Vydal jsem územní rozhodnutí na změnu využití území na sad na několik pozemků. Nyní žadatelka oznámila, že jeden pozemek nevyužije. Mám dilema jestli je nutné i toto řešit změnou územního rozhodnutí. Domnívám se by mohlo stačit potvrzení při zápisu změny do katastru, že nebylo využito celého rozsahu ÚR. Usuzuji, že jsem dal právo provést změnu využití v určitém rozsahu, ale ne povinnost. JL 9.1.2017 13:21:4019.1.2017 19:04:46
Zdravím kolegyně, kolegové. Dostal jsem prodloužení platnosti ÚR (pozemky pro RD, sítě, komunikace) a zjistil jsem, že část je v rozporu s ÚP (komunikace), chybělo pár účastníků apod. Již bylo zahájení prodloužení oznámeno, než se to dostalo ke mě. Nemám páru jak dál. Poradíte? Karel 19.12.2016 20:28:27175.1.2017 11:22:48
Dobrý den, prosím jak řešíte vydaná závazná stanoviska ŽP - souhlasy s vynětím ze ZPF a přebírání podmínek do územních souhlasů?? MB 1.12.2016 14:28:19105.12.2016 13:31:23
Vážení bydlím v panelovém domě již 38 let a před měsícem nám bylo oznámeno že město vybuduje parkoviště přímo pod našíma okny,nyní je tam zeleň a kontejnéry,je to pruh 8x10 metrů,podotýkám že můj byt je hned v přízemí.Ložnice a kuchyň bude hned nad parkovištěm,zatím mi nikdo není schopný odpovědět zda je to vůbec přístupné,ráno se v zimním období škrabou okna,startují a zahřívají motory,bouchání dveří,telefonují a to nepíši o nočních příjezdech a hlučné hudbě z aut.chtěla jsem byt prodat a bylo mi řečeno že cena bytu bude podstatně nižší právě kvůli parkovišti pod okny,děkuji za jakoukoli radu. jarka Dlouhá 1.12.2016 9:01:0922.12.2016 7:47:42
Kolegové, prosím Vás jak se stavíte k tomu co je tzv. rekonstrukce a co už novostavba. Problém je v tom, že máme dle ÚP danou % zastavěnost stavebního pozemku. Stavebníci to obchází způsobem, že ponechají jednu zeď, zbytek je vše nové v půdorysných rozměrech původní stavby a předloží to jako "rekonstrukci stávajícího RD". Akras 23.11.2016 13:50:182228.11.2016 14:00:35
Dobrý den, prosím o konzultaci. Umístění kanalizačního řadu na ÚS nebo ÚR? Jak si vykládáte ust. § 103 odst. 1 písm. e) položky 10 SZ.....kanalizaci stavby hlavní. Díky Jan 21.11.2016 11:57:032324.11.2016 8:30:25
Doposud se dalo sloučit územní a stavební řízení jen v případě RD do 150m2. Slyšela jsem, že se snad od nového roku 2017 má tato podmínka zrušit a dům může mít více m2. Je to pravda? Pokud ano, prosím o nějaký odkaz na nový dodatek k stavebnímu zákonu, v kterém bych se o tom dočetla, že to mu tak opravdu bude. Děkuji předem za odpověď. Sylva 14.11.2016 19:17:591521.11.2016 12:13:47
Kolegové, prosím vás jak řešíte stavbu lodžií u panelových domů z hlediska vlastnictví. Dům je ve vlastnictví cca 100 lidí. Požadujete 100 % souhlas? V mém případě jeden nesouhlasí . děkuji Akras 8.11.2016 10:10:1559.11.2016 8:00:50
Dobrý den, prosím o radu - je foliovník stavba? Nejde o nic malého min. 100 m2. Domníváme se, že je. Takže bychom to měli brát jako výrobek plnící funkci stavby (pokud to bude nějaký tipový) nebo případně stavbu pro zemědělství do 300 m2 a vydat územní rozhodnutí (je to mimo zastavěné území)- tedy samozřejmě pokud to je v souladu s ÚPD. Děkuji předem za případné reakce. Hanka 17.10.2016 16:25:331122.2.2018 12:57:06
Dobrý večer, nemohu se nikde dobrat k jasnému závěru, jestli je možné povolit stavbu RD na pozemku, který je k pozemní komunikaci napojen cca 15m dlouhým věcným břemenem průjezdu (zakresleném v katastru) přes sousední pozemek, který patří někomu jinému. Nebo je vždy třeba, aby byl pozemek na komunikaci přímo fyzicky napojený? Prosím poraďte. Veronika H. 10.10.2016 23:22:29813.10.2016 12:59:01
kolegové, § 2 odst. 5 b) SZ- definuje že: že změnou dokončené stavby je přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou. Jak se díváte na přístřešek do 25m2, jehož trámy jsou vetknuty do zdiva stávající stavby - RD , ale není provozně propojen s RD, je přístupný pouze v venku pro venkovní posezení. Je to přístavba nebo ne? děkuji JP 5.10.2016 7:44:01414.10.2016 13:03:02
Kolegové prosím o radu, žadatel si zažádal o územní rozhodnutí na 3 patrovou stavbu s ustupujícím 4 patrem - územko vydáno s NPM. Nyní došel na to, že nesplňuje § 7 zákona č. 318/2012 Sb., o hospodaření s energiemi je donucen snížit budovu celkem o jedno patro (tj. 2 patra s ustupujícím 3 patrem). Ptám se tedy je potřeba vydat změnu územního rozhodnutí nebo když se stavba tzv. nezvyšuje ale snižuje postačí to původní. Děkuji za Vaše názory. 26.9.2016 14:25:05627.9.2016 6:53:27
Dobry den, tento tyden jsem navstivil nas mistni stavebni urad za ucelem konzultace ke studii na nas rodinny dum a jeho umisteni do zastaveneho uzemi rodinnych domu. Byl jsem upozornen, ze SU bude na zaklade predlozene studie zaujimat v pripadnem uzemnim rizeni negativni stanovisko s odkazem na § 90, odst. b. Bodem sporu je strecha - mam navrzenou plochou strechu s tim, ze v blizkem okoli jsou domy se sikmou strechou. V uzemnim planu neni zadna regulace k teto veci, pro nase mesto neni vytvoren ani regulacni plan. Pritom podobnych situaci - domy s plochou a sikmou strechou vedle sebe je v nasem meste spousta, dokonce i "přes pole" cca. 150m od místa budoucí výstavby našeho RD vznikla tato situace - kombinace domu s plochou a sikmou strechou. Taktez uzemi cisteho bydleni v rodinnych domech. Vsechny tyto pozemky jsou navíc na periferii města, nikde v historickém centru. Ma otazka je prosta - je ma studie, pripadne budouci projekt pruchozi a nebo je stavebni urad v pravu? Jako prostemu cloveku, respektujici zakony a pravidla, nejde pres nos skutecnost, ze na spouste mist ve meste povoli, mne nepovoli..Pak zde vznika pocit horkosti a dvojiho metru a pohledu stavebniho uradu. Predem velmi dekuji za reakci. M. M 23.9.2016 19:22:3871.9.2018 23:21:44
Kolegové- sousedský spor. Jak byste řešili tepelné čerpadlo( bedna cca 1,5 x 1,5 x 0,4m) umístěné 1 m od hranice pozemku. Výjimku , dodatečné povolení nebo, kdyby to posunul na 2 m tak nic??? Sousedovi to vadí. děkuji SV 23.9.2016 12:45:06623.9.2016 14:22:35
Při povolení stavby studny hlubší než 30 m je třeba vyjádření Kraje a OBÚ, mám to vyžadovat již územku, nebo stačí až ke stavebnímu řízení? jj 16.9.2016 13:52:031120.9.2016 12:21:36
Dobrý den, prosím o radu. V lednu jsem vydal společný územní souhlas s a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru pro stavbu rodinného domu - 120 m2. Teď chce majitelka změnu stavby před dokončením - mírně se zvětší půdorys (nepřesáhne ale 150 m2), a nějaké další stavební úpravy. Otázka zní - musím udělat nový územní souhlas a potom ohlášením změnu stavby před dokončením podle § 118? Myslím si, že změna stavby před dokončením společného ÚS s ohlášením asi nepůjde. Díky jan. 12.9.2016 10:55:36312.9.2016 14:06:38
při posuzování záměru v územním řízení podle § 90 odst.c) SZ požadujete splnění požadavků vyhlášky č.268/2009 Sb.? 5.9.2016 16:34:4126.9.2016 12:21:39
Soukromá osoba si dělí svůj pozemek na asi pět parcel pro stavbu RD, v GP má oddělený pozemek pro stavbu komunikace k těmto pozemkům cca 6m, máme trvat na 8m? Děkuji 22.8.2016 13:31:081223.8.2016 13:00:26
Kolegové, je RD a vlastník si postavil terasu na kovové konstrukci, která není nijak konstrukčně propojena s RD, ale místo okna si provedl dveře na tuto terasu, takže provozně propojen je. Ptám se brali byste to jako přístavu rodinného domu nebo samostatnou terasu. děkuji Akras 9.8.2016 14:14:36210.8.2016 8:00:59
Stavebník si postavil stavbu částečně na sousedním pozemku, bez povolení a bez souhlasu vlastníka pozemku... jedná se v tomto případě o stavbu nepovolenou (§129 SZ) nebo už je rovnou nepovolená a neoprávněná - takže obč. zákoník, odkážu je na soud? Jak mám postupovat? Dominik 2.8.2016 8:26:2322.8.2016 11:12:31
Dobrý den, obracím se na Vás, kolegové, s následujícím dotazem. Stavebník by rád postavil RD, přístup k pozemku přes cizí pozemky... Předpokládám, že bude vyžadovat ne souhlas vlastníků pozemků, ale přímo věcné břemeno k těmto pozemkům. Na základě ale kterého ust. stavebního zákona toto budu vyžadovat, mohu aplikovat nový občanský zákoník? Děkuji za rady! Denisa 2.8.2016 8:23:2052.8.2016 12:16:08
Ahoj, jak si vykládáte splnění § 20 odst.4 vyhl. č.501/2006Sb.? Vyžadujete, aby komunikace přímo "sousedila" se stavebním pozemkem? Nebo nemusí (v našem případě se jedná o klasiku- velký pozemek rozdělený na stavební parcely a uprostřed je úzký pozemek, z něhož je přístup na ostatní podělené pozemky)a dopravní napojení může být řešeno například zpevněnou plochou , která se spojuje komunikaci a stavební pozemek? Máte, prosím, někdo výklad "být dopravně napojen na komunikaci"? 28.7.2016 11:57:1641.8.2016 15:07:19
Stavebník by chtěl umístit RD na pozemku v zastavěném území obce, je to ale na samotě, kam nevedou žádné sítě, přístup má vyřešený, vodu ze studny, ale chce využít ostrovní fotovoltaiku místo napojení na sítě el.energie. Lze takto povolit? MP 27.7.2016 13:42:27127.7.2016 15:45:29
Dobrý den kolegové, prosím o radu. Mám vedle sebe 2 pozemky pro stavbu RD. Vlastník jednoho z nich požádal o společné ÚR a SP, kdy svůj RD umístil 1m od hranice pozemku. Jelikož sousední pozemek byl prázdný neřešili jsme § 25 odst. 2 - umístění 2 m od hranice pozemku ( tudíž bez výjimky). Po návratu z dovolené jsme chtěli zahájit řízení, ale objevila se tady žádost o novostavbu na druhém pozemku jako ÚS a OHL. Tento druhý dům je od společné hranice vzdálen 6,5 m, mezi 1. domem 7,5, takže splňuje vše. Ale tím pádem mi 1. dům nesplňuje 2 m od hranice ( žádost podána jako první ). Co s tím? díky za radu Akrasová 18.7.2016 9:15:50527.7.2016 11:21:30
Je Policie ČR dotčeným orgánem v případě, pokud je zřizován sjezd na veřejnou účelovou komunikaci? Je mi jasné, že je DO v územním a stavebním řízení příslušným k uplatnění stanoviska k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci, tedy i účelové komunikaci. Lze ale ustanovení § 16 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích obecně aplikovat i na jiné stavby, které by mohly mít vliv na bezpečnost provozu na účelových komunikacích (tedy např. zřízení zmiňovaného sjezdu)? Pro místní komunikace to je jednodušší v tom, že o povolení sjezdu rozhoduje příslušný silniční správní orgán, a to na podkladě závazného stanoviska Policie ČR. GA 22.6.2016 8:00:24827.6.2016 9:02:54
Umístění studny. Odkud posuzovat 12m vzdálenost od komunikace. Od hranice pozemku nebo od skutečného okraje komunikace. JL 1.6.2016 8:53:0641.6.2016 12:57:09
Dobrý den, lze započítat plochu ozeleněné pochozí střechy do procent ozelenění? Děkuji za odpověď. MK 31.5.2016 15:02:1811.6.2016 6:41:44
Je stanovisko vlastníka infrastruktury podle § 86 odst. 2 písm. c) závazným podkladem pro stavební úřad při vydání územního rozhodnutí? Je stavební úřad vázán podmínkami uvedenými v takovém stanovisku? Co když vlastník existující infrastruktury odmítá stanoviskem podle uvedeného ustanovení napojení nově budované infrastruktury, popř. klade excesivní podmínky? Je stavební úřad oprávněn v takovém případě oprávněn takové stanovisko přezkoumat, popř. od vlastníka infrastruktury vyžádat další podklady, o které své negativní stanovisko opírá? Doplňuji, že na rozdíl od žádosti o územní souhlas, kde se předpokládá úprava PD podle stanoviska vlastníka u infrastruktury, u žádosti o ÚR takové pravidlo výslovně nevyplývá. Současně se liší závěry doktríny i praxe (komentář k ASPI předpokládá, že se stavebník neobejde bez souhlasného stanoviska vlastníka infrastruktury; současně jsem se setkal se závěrem, že podmínkami v takovém stanovisku úřad vázán není). Děkuji za názory. 23.5.2016 17:46:12525.5.2016 10:18:12
Ahoj. Už jste se někdo setkal s podmínkou stanovenou v územním plánu, že podmínkou pro rozhodování v územní je dohoda o parcelaci? Máme stavbu RD, kterou umisťujeme do plochy, která na kterou je vázána výše uvedená podmínka. Řešíme, co s tím: můžeme vyzvat žadatele k doložení dohody o parcelaci? Ale na to jsme nenašli ve stavebním zákoně oprávnění. Nebo máme zamítnout žádost, protože není v souladu s územním plánem? (Aniž bychom žadatele nějak upozornili, že je na ploše dohoda o parcelaci nutná?)No co máme s případnou dohodou o parcelaci dělat? Založit do spisu a provést územní řízení? Vůbec nevíme, kdo s kým má dohodu o parcelaci sepsat a jak má vypadat a co má obsahovat. Díky za zkušenosti. 23.5.2016 13:02:09224.5.2016 20:48:45
Máte někdo zkušenosti s tím, jak zabránit "zasekání" obecního pozemku soukromými přípojkami tak, že nezbyde místo do budoucna pro prodloužení sítí? Máme obecní proužek široký cca 2m, do kterého si chtějí nadělat podélně přípojky vlastníci v současnosti koncových pozemků plochy bydlení. V budoucnu ale se může plocha protáhnout a v tu chvíli už nové pozemky nepůjde připojit, protože nezbude místo, kudy táhnout sítě. Tlačíme stavebníky do prodlužování sítí a pouze kolmé fousy přípojek. Když si ale někdo postaví hlavu, chceme mu to s ohledem na další rozvoj území zamítnout. Jen nevíme, o co (§) se opřít. Poradíte někdo? LV 23.5.2016 8:27:44525.5.2016 12:54:18
Územní řízení na dělení pozemků kde není územní plán. Veřejné jednání ano či ne. Posoudit dělení pozemku také jako umisťování záměru jak říká § 87 SZ a pak je to jasné. JL 4.5.2016 8:31:3365.5.2016 13:31:23
Prosím o názory a radu: V územním plánu je na pozemku vymezena plocha veřejného prostranství (úzký pruh), zároveň je v koncepci dopravy na stejném místě vyznačená významná účelová komunikace. Jak široké má být veřejné prostranství, které obsahuje účelovou komunikaci? V územním plánu je regulace pouze veř.prostransví s pěší komunikací nebo s cyklostezkou a ve vyhlášce 510/2006 Sb. je šířka veř.prostranství s komunikací k RD nebo k bytovému domu. Stavebník chce v místě toho veř.prostranství umístit oplocení, tak musím odůvodnit,jak ten plot má být daleko, aby nezasahoval do této plochy. Díky za názory a rady. 4.5.2016 7:00:48176.5.2016 10:10:39
posouzení souladu záměru s územním plánem: V průběhu řízení se změnil ÚP, soulad posuzuji pro ÚP platný v den vydání rozhodnutí. Už se to tu jednou řešilo, ale potřeboval bych nejen vědět, že takto je to správně, ale také o co se opřít v odůvodnění (tj. proč neberu stav v den podání žádosti). Víte o nějakém odkazu na konkrétní ustanovení právního předpisu? Díky. LV 29.4.2016 15:44:4974.5.2016 7:38:55
máte, prosím, někdo výklad k § 25 odst.5 vyhlášky č.501/2006 Sb.? Vždycky se zaseknu, když mám odůvodnit umístění RD s přípojkami a některá z přípojek je blíže než 2m od sousedního pozemku. Měla by se vést výjimka? Některé přípojky ani jinak vést nejdou. 28.4.2016 9:18:3532.5.2016 12:27:12
Kolegové, může někdo dát praktický příklad nebo výklad § 93 odst. 2 SZ v části ... nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. neználek 27.4.2016 13:59:15327.4.2016 14:59:04
Změna stavby před dokončením - změnu územního rozhodnutí po změně územního plánu (ÚP). Stavebník má platný územní souhlas + "ohlášku" pro rodinný dům s garáží. Po nabytí právní moci došlo ke změně ÚP, který toto nevzal v úvahu a pozemky stavebníka změnil z 'plochy bydlení' na 'plochy zemědělské'. Nyní stavebník požádal o změnu stavby před dokončením spočívající ze zmenšení domu (zastavěné plochy). Dům nebude posunut, jen se v jedné ose změnší. Dá se rozhodnout kladně v mezích původního územního souhlasu vzhledem k tomu, že změna má menší vliv na okolí? Nebo je nutno vzít v úvahu nový ÚP a změnu pro nesoulad s ÚP nepovolit? Martin 27.4.2016 13:29:19403.5.2016 12:25:06
Umístění malých chatiček pro pořádání letních pobytů dětí. Budou sloužit pro rekreaci, bude se tam přespávat ale dle mého názoru nelze považovat prostor této chatky za klasickou pobytovou místnost. Zázemí bude v nedaleké stávající budově. Neřešil jste v poslední době někdo něco takového. JL 25.4.2016 15:39:5182.5.2016 16:39:40
Kolegové, jak se stavíte k ohradníkům povolovací režim - kůly, el.dráty děkuji Akrasová 25.4.2016 12:35:57125.4.2016 12:51:40
Navážu na předchozí dotaz k problematice § 87 odst. 2. Oznamujete veřejnou vyhláškou i rozhodnutí. Já se domnívám, že tato povinnost z ničeho nevyplývá V § 87 se říká, že se oznamuje konání veřejného jednání. Dle § 92 se rozhodnutí pouze doručuje ... JL 20.4.2016 17:30:051025.4.2016 15:48:24
Kolegové, vloudilo se nějaké to "vokno" poraďte, prosím: Liniová stavba (optokabel) bude umístěna v zastavěném území obce a také samozřejmě i mimo zastavěné území. Část trasy v nezastavěném území povede mimo Územní plán obce. Oznamuje se zahájení územního řízení podle §87 odst. 2 SZ? (včetně teda i toho, že nařídím k projednání žádosti veřejné ústní projednání)? JR 19.4.2016 18:08:17420.4.2016 15:41:47
Kolegové, vlastník stavby chce provést stavební úpravy a to zasekání plyn. trubky do zdiva ( momentálně je na zdivu). Tyto práce jdou provést pouze z pozemku souseda, který odmítá vstup na svůj pozemek za účelem provedení těchto prací. Můžeme mi uložit samostatně opatření na sousedním pozemku, když nevedeme žádné řízení, práce nepodléhají ničemu? děkuji S.V. 19.4.2016 10:07:02420.4.2016 15:50:13
Pro přípravu liniové stavby, která prochází krajinnou památkovou zonou je požadován ze strany odboru památkové péče souhlas všech vlastníků pozemků v této zoně, kterých se liniová stavba dotýká, pak vydá tento dobr závazné stanovisko. Jsou tam však 2 vlastníci, kteří zásadně s výstavbou liniové stavby na svých pozemcích nesouhlasí, jaké jsou možnosti řešit tuto situaci. Děkuji za případné informace a zkušenosti. Jan 13.4.2016 14:15:01514.4.2016 13:26:50
Prosím o radu, bylo nám podáno odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí. V odvolání mj. píší, že k rozhodnutí nebyl předložen situační snímek, což je pravda, ale byl předložen všem účastníkům k oznámení a k žádné změně nedošlo, tak si myslím, že to není povinností. V rozhodnutí máme napsáno, že stavba bude umístěna v souladu s výkresovou částí…..(není tam napsáno, že je součástí rozhodnutí), ale trochu váhám nad vyhl. 503 § 9 odst. 5 – grafická příloha rozhodnutí o umístění stavby, ověřená stavebním úřadem, obsahuje…… tomu tak úplně nerozumím - to je snad myšleno až po PM. Nikdy jsme k rozhodnutí výkres nedávali (až na výjimky). Tak teď nevím. hp 11.4.2016 14:48:131021.6.2016 10:13:19
Vážení kolegové, dotaz ohledně dělení pozemku. Mám rozdělit pozemek, který má zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu (finanční úřad). Chcete souhlas tohoto účastníka k dělení? Mám to vůbec řešit! Jan 6.4.2016 15:14:4827.4.2016 11:43:16
Kolegové , prosím vás, koho byste vzali jako DO při povolování střelnice tunelové, veřejné, komerční pro kulové zbraně. děkuji akrasová 4.4.2016 11:08:5714.4.2016 13:10:23
je omezení vlastnického práva cit. zajištění nemovitosti ve věcech trestních, důvodem pro přerušení územního řízení na předběžnou otázku? Nájemce pozemku si chce postavit přístřešek pro koně, avšak na pozemku je výše uvedená poznámka. děkuji za konzultaci. D. Daniela 4.4.2016 10:37:2214.4.2016 10:51:44
Město přišlo s nápadem obnovit sochu na podstavci dle dobových fotografií. Základna podstavce 1x1 m, výška 1,5 m, socha asi 1 m. V § 79, § 80 ani § 103 jsem nic nenašel. Takže by to mělo být na ÚR? Nebo byste to dle § 2 SZ neposuzovali jako stavbu? Co vy na to kolegové. PM 23.3.2016 14:33:571019.4.2016 9:14:55
Dobrý den, máte zkušenosti s povolením suchého WC se sběrným zásobníkem v RD? Lze to vůbec? U nás taková žádost poprvé :)A také chtějí septik (pouze na vody z koupelny a kuchyně, to se taky už dlouhá léta nepovoluje. 21.3.2016 13:42:041123.3.2016 13:27:20
Dobrý den všem. Mám územní souhlas s padesáti účastníky. Vypadá to, že bych ho měl všem doručit písemně a nepůjde doručit veřejnou vyhláškou, protože sice mám velký počet účastníků, ale na vydávání územního souhlasu se nevztahuje část 2. a 3. správního řádu a velký počet účastníků řeší právě 3. část. Co vy na to? LV 15.3.2016 16:27:11621.3.2016 13:42:33
Dobrý den kolegové, Mám objekt pro podnikání - kanceláře s vybudovaným parkovištěm. Pracovní doba do 16 :00. Cca 30 m od něj je hospoda, která měla mít parkoviště ve dvoře. Pochopitelně ve dvoře je posezení, herní prvky atd. Otevírací doba je od 17:00 a sobota ,neděle celé odpoledne. Majitel hospody mi donesl smlouvu s majitelem objektu kanceláří, že může jeho parkoviště používat po-pá od 16:00 a so a ne po celý den. Použili byste na takto ošetřené parkování pro hospodu výjimku § 5 odst.2 vyhl.č. 268/2009Sb.?????? díky akrasová 7.3.2016 7:51:3417.3.2016 8:14:00
Dobrý den kolegáčci, popíši situaci: stávající povolená stavba JZD s nevyhlášeným ochranným pásmem, tuto stavbu chce stavebník upravit a změnit užívání. Nově bude ochranné pásmo menší. A teď otázka: musí se ochr. pásmo vyhlásit pokud tam stávající bylo??(ale nevyhlášené)jde o ochr. pásmo na smrad z původně kravína a nově prasečáku. BM 26.2.2016 7:04:2382.3.2016 8:17:10
Zdravím kolegové. Chtěl bych poprosit o pomoc nebo radu v případě umístění stavby plotu. Žadatel chce na svém pozemku (hranici) umístit plot. Soused s tím zásadně nesouhlasí (v blízkosti hranice pozemku má túje). Žadatel proto navrhl bezzákladové řešení oplocení (základy jsou pouze pod sloupky). K tomu soused namítl, že nesouhlasí s tím, aby část základu přesahovala na jeho pozemek, ani s tím, aby byl plot částečně odsazen, protože by žadatel neměl jak udržovat tuto část svého pozemku (soused svolení k údržbě nedá). Máte s něčím podobným zkušenosti? Třeba i nějaký "judikátek"? P.S.II 22.2.2016 16:02:26143.3.2016 8:17:16
Dobrý den, obracím se na Vás s tímto dotazem: fyzická osoba požádala o účastenství v řízení, které není vedeno (v budoucnu chtějí sousedé stavět RD). Usnesení dle §28 správního řádu nemohu vydat, mám napsat sdělení dle části IV. SŘ, odůvodnit... děkuji Dan 8.2.2016 12:54:3318.2.2016 13:13:34
Žadatel doložil k žádosti o územní rozhodnutí doklad prokazující vlastnické právo k pozemku, tak jak říká § 86 odst.3 stavebního zákona. Z doloženého výpisu z katastru nemovitostí ale vyplývá, že vlastní pouze 1/2 pozemku, tzn.že doložil poloviční vlastnické právo. Je nutné získat souhlas od zbývajících spoluvlastníků pozemku.? 8.2.2016 11:00:383010.2.2016 16:29:35
Doručování UR u řízení s velkým počtem účastníků, prosím o konzultaci jak doručujete obci ( účastník dle §85 odst1, písm. b a dotčeným orgánům. Dle mne je to pouze veřejnou vyhláškou viz § 144 odst6 s odkazem na § 27 odst 1. písm. a správního řádu. kde uvádí že jednotlivě se doručuje pouze žadateli. pokud jsem něco přehlédl tak se předem omlouvám. BM 28.1.2016 12:24:55243.2.2016 15:43:45
v § 20/7 je, že každé stavbě RD musí vést zpevněná pozemní komunikace široká nejm. 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby,rozumím tomu dobře, že je to myšleno až na tom pozemku RD? 26.1.2016 12:44:25326.1.2016 14:33:43
Lze jako přístup k rodinnému domu brát parkoviště? (parkoviště a za ním plocha pro bydlení, jiný přístup není) 20.1.2016 11:20:24120.1.2016 12:43:37
Hezký den, vydáváte ÚS i v případě, že DO ve svém stanovisku uvedl podmínky pro umístění stavby? 20.1.2016 11:14:061429.1.2016 10:05:03
Jaký máte názor na situaci, kdy se záměr (kabelové vedení NN) má umístit na území dvou obcí, z nichž jedna má územní plán, a druhá ho nemá. Mám postupovat podle § 87/2, tj. povinně nařídit ústní jednání, nebo podle § 87/1, tj. smím upustit od ústního jednání, zkrátka jestli si můžu vybrat? Nebo mám zvolit formu podle toho, kde se toho vedení nachází víc metrů? Pavla 18.1.2016 7:47:08719.1.2016 12:16:16
Předpisový postup zahájení ÚŘ veřejnou vyhláškou při velkém počtu účastníků řízení. Chci si jenom ověřit. Nyní se v tom to případě doručuje pouze žadateli a obci a DO. Ostatní vyhláška. Vlastníci dotčených pozemků se vypíší ostatní sousedé jen čísla parcel pozemků a stavebních parcel. JL 14.1.2016 13:54:20318.1.2016 7:41:22
Odnětí ze ZPF. Nemáte někdo zkušenost s odnětím ze ZPF pro soubor staveb, jehož stavbou hlavní je rodinný dům? Podle § 9 odst. 2 písm. a) bodu 2. zákona o ochraně ZPF není vynětí třeba pro RD (jedná se o zastavěné území), ale jak je to s ostatními doplňkovými stavbami jako např. samostatně stojící garáž, bazén, a pod.? Chtěl bych zde najít nějakou analogii k odstavci 4 (jednoduše, pokud je vynětí pro RD třeba, svezou se s tím i ostatní stavby navrhovaného souboru staveb) a docílit toho, aby vynětí pro celý soubor staveb, jehož stavbou hlavní je RD, nebylo třeba. Vycházím zde z logického uvažování ve vazbě na ustanovení odst. 2 písm. b) bod 3. (záměr na nezastavěné části zastavěného stavebního pozemku). Nerozumím, proč by lidé měli platit za odnětí např. pro garáž (v rámci navrhovaného souboru) a po "kolaudaci" pro naprosto totožnou stavbu již platit nemuseli. Zajímají mě zejména zkušenosti s orgánem ochrany ZPF, zda to třeba alespoň u Vás metodicky či správním uvážením obdobně neposoudili. GA 7.12.2015 16:44:47615.12.2015 8:15:24
Ahoj. Máte někdo zkušenosti jak posoudit stavbu překladiště, kdy z velkých kamionů bude zboží překládáno na menší auta a odváženo pryč? Nejedná se o sklad. Má to být umístěno v ploše obč.vybavení komerčního charakteru, ale nám se nezdá, že se jedná o takový typ stavby. Ještě jsme takovou stavbu neumisťovali, takže díky za každou radu :) 7.12.2015 10:03:5417.12.2015 13:22:13
Dobrý den, prosím Vás kolegáčci o radu. Vlastník pozemku, který není přístupný z komunikace (starší průser obce, která tento pozemek v devadesátých letech prodala bez přístupu) požádal o US na oplocení s bránou ze které bude možno vjet na pozemek souseda (brána otevíraná na pozemek stavebníka). Nejsou souhlasy sousedů, překlopím do ÚR .. ale mám řešit jak přiveze materiál na svůj pozemek, pokud tento není přístupny ?? a tu bránu povolit ?? soused bude samo účastník řízení. BM 19.11.2015 10:57:32320.11.2015 11:27:58
Dobrý den. Příslušné vyhlášky nařizují zajištění určitého počtu parkovacích míst pro byty budované v půdních vestavbách, i když se jedná o záměry v historicky hustě zastavěných územích (Žižkov). Dá se tedy říct, že to "závažné územně technické nebo stavebně technické důvody vylučují." Lze zde tedy uplatnit tuto výjimku podle pražských OTP (záměr je vzhledem k době podání posuzován podle této vyhlášky..)? K této problematice vydalo údajně MMR metodiku, kterou však nemohu nalézt. Je prosím někde k dispozici? Michal 18.11.2015 17:18:030
Kolegové, vyžadujete, aby jako podklad k územnímu řízení bylo doloženo rozhodnutí o povolení kácení dřevin? Nestačí to až k žádosti o stavební povolení? Bh 10.11.2015 14:02:322919.11.2015 12:17:22
Nepovolení na pozemek Milan malý 8.11.2015 21:54:0129.11.2015 6:49:57
Možná se to tady už řešilo, nejsem si jistá a proto se zeptám: Jak úřadujete žádost o společné rozhodnutí podanou místo žádosti o společný souhlas? K rozhodnutí to stejně dospěje, protože nemají souhlas vlastníků jednoho ze sousedních pozemků (zemřeli a není projednáno dědictví). Posoudit podle obsahu,název neřešit a zahájit společné řízení? jarka 5.11.2015 13:17:4251.12.2015 14:54:09
Stavebník navrhuje zásah řešením křižovatky zásah do biocentra s tvrzením, že stavby je podle ÚP přípustná. Faktem je, že v územním plánu není tento druh staveb uveden jako nepřípustní využití. Jana 26.10.2015 13:55:420
Plastová nádrž na naftu (5000 l) 2,38 x 2,03 x 2,95m, umístěná v ovocných sadech podle potřeby, ne na jednom stálém místě, výrobek plnící fci stavby nebo se neumisťuje vůbec? Přikláním se k "vůbec", díky ab 9.10.2015 9:40:10415.10.2015 7:53:44
umístění ČOV od studny Václav 8.10.2015 8:12:34612.10.2015 12:28:00
Mám prosím dotaz: oznámil jsem zahájení územního řízení, rozeslal účastníkům. Jenže se mi povedlo tam udělat chybu, protože musím rozesílat veřejnou vyhláškou. Můžu nějak svoje oznámení o zahájení územního řízení zrušit? Než to nějak složitě napravovat, myslím, že je jednodušší a čistší to původní oznámení o zahájení zrušit a oznmit znovu a správným postupem. Poradíte mi prosím? Díky Jan 6.10.2015 13:46:0489.10.2015 9:07:02
Byla podána žádost o vydání ÚR na shybku vodovodu přes řeku, ale na jedné smlouvě budoucí nebyl podepsán spoluvlastník, neb je zatížen exekucí, telefon nebere, adresu má na obecním úřadě a nijak nereaguje, poštu nevyzvedává jeho rodina neví kde je. Jak tuto situaci řešit, lze uplatnit např. § 1126 NOZ, kde je potřeba souhlasu 2/3 většiny. Děkuji za radu. Jan 22.9.2015 10:24:1758.10.2015 8:07:03
Jak řešit žádost obce o vydání územního rozhodnutí pro veřejné osvětlení (cca 300 m)? Správně byl měl být územní souhlas, podali však žádost o ÚR a nemají souhlas vlastníků sousedních pozemků, jsou tam celkem 3 a jejich pozemků se stavba nedotkne. Tedy kromě toho, že tam budou mít osvětlenou přístupovou cestu. Díky za radu. jana 15.9.2015 7:55:48416.9.2015 17:00:57
Ahoj, umisťujete trvalé světelné signalizační zařízení (semafory) u přechodů pro chodce v územním řízení? Díky 1.9.2015 13:22:0111.9.2015 13:48:51
Dobrý den, kolegové vydávali byste územní rozhodnutí na plynovod, pokud se do stávajícího plynovodu NTL nasune STL, nebo byste použili § 79 odst. 2 písm.s). výměna vedení tech. infrastruktury, pokud se nemění její trasa a nedochází k překročení stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma ( u NTL a STL je pásmo stejné ). Tudíž by to nepodléhalo ÚR ani ÚS.Děkuji akrasová 8.8.2015 12:01:47731.8.2015 10:03:31
Řízení o povolení výjimky 501/2006, § 25 odst. 2, nový RD bude od stávajícího 5,9m z důvodu ochranného pásma vodního toku. Soused souhlasí, ale trvá na tom, že směrem k němu nebudou okna obytné místnosti. Stavebník tam bude mít okno do kuchyně, která bude bez příčky přecházet v obýv.prostor. Mám to okno brát jako okno obytné místosti? petra 6.8.2015 14:02:54818.9.2015 14:43:46
Přestavba půdy Dobrý den, chtěl jsem se informovat, jaký typ stavebního řízení lze očekávat pro celkovou rekonstrukci nevyužívaných půdních prostor RD na prostory pro účely bydlení. Jedná se o stavbu RD do 150 m2 s jedním nadzemním podlažím. Rekonstrukce bude řešena odejmutím krovu, zvýšením nadezdívky ze současných 50 cm na 1,1 m a výstavbou krovu nového (zřejmě dojde i k navýšení hřebene) + střešní okna. Na jednu stranu to splňuje podmínky pro stavby na ohlášení, na stranu druhou jde o zásah do nosných částí stavby (krov), tedy povolení? Děkuji za odpovědi a věcné názory, s přáním hezkého dne Otto. Otto Lansing 8.7.2015 9:04:56318.9.2015 14:47:13
stavba byla umístěna uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Nyní chtějí změnit umístění stavby. Jak se postupuje? Uzavřít novou VPS o změně umístění stavby? Ptám se, protože v § 78a, odst.8 SZ je uvedeno, že VPS lze změnit na základě dohody stav.úřadu a žadatele. Je tím myšleno uzavření nějaké písemné "dohody"? Díky 1.7.2015 13:40:4252.7.2015 9:03:43
kolegové poraďte, mám žádost na ÚS pro mobilní dům. Investor hodlá postavit na zahradě bydlení pro babičku. K tomu bylo doloženo cituji: "Technické osvědčení" pro výrobek plnící funkci stavby dle zákona č. 22/1997 sb. a stavebního zákona 183/2006 sb.,§ 156 a vyhlášky č. 501/206 sb. a 268/2009sb. o technických požadavcích stavby a ČSN EN 1647. Prohlášení výrobce o technické shodě: Výrobce prohlašuje, že tento výrobek plní funkci stavby pro trvalé bydlení a je vyroben se shodě s požadavky ČSN.... a teď následuje výčet norem, které buď vůbec nemají nic společného s takovýmto výrobkem nebo neexistují vůbec ( píši to i s chybami, tak jak je to na osvědčení uvedeno ). Jak byste se k tomu stavěli, děkuji SV 15.6.2015 16:08:161726.6.2015 7:56:25
§ 96 SZ odst.3) d) SZ stavba dle § 103 SZ od sousedního pozemku přesně 2,000 m. Souhlas souseda již ano nebo ještě ne. Když to vezmu úplně přesně tak to není vzdálenost menší než 2 m. JL 15.6.2015 9:06:11415.6.2015 14:47:02
chápu dobře, že pokud se vydává usnesení o provedení záměru v územním řízení podle § 96 odst. 5 SZ pro přístavbu RD, potom můžu požadovat dokumentaci pro územní řízení vypracovanou projektantem podle vyhlášky č.499/2006 Sb.? (hlavně mi jde o to, zda musí být podle vyhlášky o dokumentaci staveb).Díky er 27.5.2015 16:57:13125.6.2015 7:47:27
zabývám se otázkou jestli v návrhové ploše smíšené obytné, kde budou realizovány rodinné domy, možné umístit nejdříve "doprovodnou stavbu" garáž, skládek.... s tím, že stavba by byla umístěna, tak aby se v budoucnu mohla umístit i stavba hlavní. Na jednu stranu si říkám proč ne a nadruhou, že když tam není stavba hlavní tak jakápak doplňková funkce. Máte v tomto nějaké konkrétní poznatky ??? Jelimán 29.4.2015 8:53:16530.4.2015 7:42:50
Již se to řešilo v jedné diskusi zda terasa je nebo není součást RD. Zajímalo by mně to ale z hlediska odstupových vzdáleností. Mám terasu u RD. cca 1 m nad zemí, provozně propojenou s domem, zastřešenou (vstup přes terasu je do obytné místnosti). Mám počítat odstupovou vzdálenost 7 m k další budoucí stavbě RD od této terasy? nebo až od RD? Děkuji kat 20.4.2015 15:10:30621.4.2015 8:37:48
Povoluji RD, který je na pozemku územním plánem určen jako poslední k zástavbě, dál už je jen orná. Je tedy zřejmé, že nebude žádný volný prostor mezi rodinnými domy ani nebude společná hranice pozemků (vyhl. 501/2006 - §25(4)) Mám trvat na 2m od hranice pozemků? ck 17.4.2015 8:08:321329.5.2015 13:13:25
Jaká je praxe v měření odstupových vzdáleností mezi RD? Mám RD obdélník 13 x 9 m a uprostřed delší strany se provádí přístavba zimní zahrady 3,8 x 4,8 m(bude tvořit součást RD, provozně propojena). Takže dům bude mít fakticky tvar T. Na sousedním pozemku je již stavba RD (vzdálena asi 20 m), ale majitel se rozhodl pozemek oddělit a prodat pro další stavbu RD (cca 600 m2), (ještě tak neučinil). Bude se tedy odstupová vzdálenost 7 m mezi RD měřit od přístavby, která je k plotu nejblíž k případnému dalšímu RD, který by si tam chtěl někdo postavit? A jak to je když zatím není přístavba zkolaudovaná a zakreslená v katastru, musí s ní budoucí projektant a stavební úřad při odstupových vzdálenostech už počítat? kat 14.4.2015 13:31:46520.5.2015 11:25:14
Kolegové, vedu společné územní a stavební řízení a vzhledem k tomu, že bylo vedeno zjišťovací řízení jsem svolala veřejné projednání. Už teď vím, že budu muset přerušit řízení po tomto veřejném projednání - dotaz zní, musím svolávat znovu veřejné projednání (bude se měnit PD, chybí smlouvy s vlastníky apod.) nebo bude stačit dát lhůtu na vyjádření dle SŘ před vydáním rozhodnutí.Díky za případné reakce. Hanka 8.4.2015 15:06:30613.4.2015 12:58:15
Kolegové, poraďte. K územnímu řízení nám dává náš odbor životního prostředí souhlasná závazná stanoviska, do kterých píše např. takovéto podmínky: "Kolem obvodové zdi bude provedena výsadba popínavých rostlin např. břečťan, rostliny budou od sebe minimálně 2 m, o rostliny musí být trvale pečováno řádnou zálivkou. Podmínky musí být splněny ke kolaudaci stavby." Co s tím mám dělat? Je to závazné stanovisko, takže když nezahrnu do rozhodnutí, poruším zákon. Když zahrnu, píšu nepřezkoumatelnou blbost. Dík předem za názory. ala 26.3.2015 12:47:101414.5.2015 11:34:06
Na pozemku MŠ obec potřebuje vybourat starou jímku, která propouští, a osadit novou platovou jímku při zachování velikosti. Územní souhlas jako výrobek plnící fci stavby nebo nic, když zůstává velikost a umístění? jana 23.3.2015 8:47:36224.3.2015 10:54:02
Mám žádost o nástavbu na stávající stavbě miniobchoďáku, nahoře chce majitel vybudovat byty. problém je v tom, že stavba sousedí se zástavbou rodinných domů. Jakou vzdálenost mezi stavbami uplatním, když jeden dům je pro bydle a druhý stavba nebytová? Jak se poprat se vzdáleností 7m mezi stavbami pro bydlení a odstupem rovným alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn? Děkuji 19.3.2015 9:03:15319.3.2015 11:42:14
Dělení pozemků - dostala jsem žádost od vlastníka pozemku na rozdělení pozemku: zvětšení zastavěné plochy na úkor zahrady. Jenže v katastru jsem zjistila, že pozemek je zatížen zástavním právem (Česká spořitelna). Musím říct, že se mi to nějak nelíbí. Poradíte mi prosím, co s tím? Díky Hana 18.3.2015 8:36:28820.3.2015 7:52:08
pořád se dohadujeme s žadateli o územní souhlas, aby v technických popisech bylo doloženo splnění podmínek síťařů. Je to pořád dokola. Jak splnění podmínek dokládají u Vás? 16.3.2015 16:12:0993.6.2015 7:50:19
Kolegové, chci se jenom ujistit v jedné věci-bylo vedeno zjišťovací řízení s výsledkem, že není třeba vydávat stanovisko EIA (proběhlo před vydáním změny zákona 100/2001, já zahájila územní řízení taktéž před tímto datem - dle mého vedu i nadále své řízení (jsme jedničkový SÚ, obcí s rozšířenou působností bych to podstoupila v případě, že EIA vydaná byla. Snad to chápu dobře. Děkuji za případné reakce. Hanka 16.3.2015 11:34:11422.5.2015 11:28:18
požadujete k územnímu souhlasu souhlas síťařů na výkrese situace, pokud mají věcné břemeno k sousednímu pozemku? (Stanovisko vyžadujeme pokaždé). 16.3.2015 9:50:49116.3.2015 10:03:24
Lze prosím vydat na dělení pozemku územní souhlas? Nebo jen prostý "souhlas" nebo územní rozhodnutí? Díky 3.3.2015 10:52:2223.3.2015 11:59:27
Kolegové, povolujete nějak bio kompostárny (do 300m2) bez zpevněných ploch? JR 3.3.2015 6:32:27116.2.2017 8:42:46
Kolegové, prosím, je insolvenční správce vlastníka pozemku dotčeného stavbou účastníkem řízení? Nebo je jím pouze vlastník dotč. pozemku dle KN a insolv. správci můžu zaslat pouze na vědomí? Díky všem za odpověď. TK 27.2.2015 10:46:39315.6.2015 9:51:47
Obnova řízení. Je podána žádost o obnovu stavby, ale důvod obnovy, uváděný žadatelem, nesplňuje podmínky obnovy uvedené v ustanovení §100 SŘ , odst. 1), písm. a) nebo b). Žadatel jako účastník řízení požaduje obnovu řízení, protože se domnívá, že povolovaná trasa distribučního vedení NN / budovaná ve veřejném zájmu/ byla umístěna na jeho pozemku jinak, než údajně odsouhlasil. Územního řízení se nezúčastnil, proti rozhodnutí, řádně doručenému, se neodvolal. Stavebník ohlásil užívání stavby a mimo jiné doložil i geodetické zaměření skutečného provedení stavby, které odpovídalo ověřené dokumentaci v územním řízení. Lze přímo zamítnout, nebo je třeba oznámit řízení a komu? děkuji akrasová 25.2.2015 7:39:07125.2.2015 8:02:22
dobrý den, § 93 odst. 1 říká, že ÚR platí 2 roky nejdéle 5 let. Odstavec 3) říká, že lhůtu platnosti ÚR je možno prodloužit. Znamená to, že i v rámci prodloužení je strop 5 let? Mám vydáno ÚR na 2 roky a žádají o prodloužení o 5 let tj. celkem 7 let. děkuji SV 24.2.2015 9:50:11424.2.2015 16:58:21
Nemáte někdo zkušenosti s řešením vyvlastnění (resp. věcných břemen) u staveb energetických zařízení. Jedná se o stavbu plynovodu, která ale není jako veřejně prospěšná stavba vyznačena v územním plánu (ten je z roku 1997). Jde o to, že žadatel nepředložil souhlas vlastníků pozemků, na kterých je plynovod navržen. Podle poslední metodiky na MMR žadatel souhlasy předkládat nemusí a já s tím souhlasím. Ale jeden vlastník (s chytrým právníkem) namítá, že plynovod není v ÚP jako VPS a proto nelze vyvlastnit, tudíž bez jeho souhlasu nemůžu stavbu povolit. Jde samozřejmě o hamižnost uvedeného vlastníka pozemku, který nesouhlasil s navrženou smlouvou o věcném břemenu (všichni mají pořád málo...). Lze stavbu přesto povolit? Předem děkuji za odpovědi. P.S.II 23.2.2015 9:53:381127.2.2015 8:16:31
Nemáte někdo přehlednou tabulku budov pro které je nutné nechat zaměřit radon pozemku před vydáním územního rozhodnutí? Jedná se mi o skladovou halu kdy nebude konstrukce budovy od podlaží oddělena vzduchovou vrstvou. ( Tato povinnost se vztahuje nejenom na rodinné domy, ale i na další stavby, ve kterých se pohybují lidé "ve větší míře" - pracují tam skladníci ). Děkuji za informaci, nechci požadovat něco zbytečně a raději si to ověřit. Kamil 12.2.2015 9:13:08723.2.2015 9:29:01
Dobrý den, prosím o radu. Když máte žádost o ÚS, zaplacený správní poplatek k ÚS 500Kč a překlápíte to do ÚŘ, jaký popltaek vybíráte? Necháte doplatit 500Kč či se ponechá původní poplatek a nic se nedoplácí? Moc děkuji za rady 11.2.2015 9:00:22311.2.2015 15:59:49
K rodinného domu bude přistavěn přístřešek k venkovnímu posezení, komunikačně propojený s rodinným domem. Konstrukčně však s RD nemá nic společného. Má samostatné základy (patky), sloupy i střechu. S RD bude propojen pouze oplechováním, aby tam nezatékalo. Jak to kolegové posuzujete? Je to přístavba rodinného domu nebo je to samostatná stavba? Díky za reakce. 9.2.2015 7:41:491511.5.2015 15:51:32
Dobrý den, prosím o radu ohledně oplocení. Jsem majitelem pozemku, který je veden jako orná půda. Na tomto pozemku se chystám vysadit rychlerostoucí dřeviny (energet. dřeviny). Mám zkušenost, že jako jediná funkční ochrana proti zvěři je klasická lesní oplocenka (dřevěné kůly v zemi bez základů a pletivo). Pro stavbu oplocenky na orné půdě se musí podávat Žádost o umístění stavby-vydání rozhodnutí. Podle územního plánu je veškerá výstavba v této lokalitě zakázána a jediné možné oplocení zde je možné oplocení lesních školek, okrasných dřevin atd. Nevíte o nějaké možnosti, jak tuto plochu legálně oplotit? Chci zažádat o změnu územního plánu, ale to je běh na dlouhou trať. Děkuji za rady. Novák 7.2.2015 20:18:450
Kolegové, povolili byste umístění stavby oplocení, rozebíratelné a dočasné, pokud by dle územního plánu byla v kolizi s veřejně prospěšnou stavbou komunikace? Díky 3.2.2015 11:52:39613.8.2015 14:18:44
Prosím o Váš názor na níže popsaný problém týkající se vyjádření vlastníka techn. infrastruktury podle § 161 SZ. Většina vlastníků technické infrastruktury dnes poskytuje toto vyjádření elektronicky, často přes internetovou aplikaci, kdy je po zadání potřebných údajů stanovisko generováno téměř automaticky, resp. bez větších administrativních nákladů. Některé subjekty však žádají za tento úkon poplatek - bez ohledu na to, zda žadatel volí fyzické doručení jejich vyjádření, např. poštou či předání na nosiči dat, anebo zažádal o vyjádření pouze elektronicky. Mám za to, že toto zpoplatnění je v rozporu s ust. § 161 odst. 1, posl. věty SZ, ve znění jeho novely z r. 2012 (zák. č.350/2012 Sb.). Zde je výslovně uvedeno, že úhradu nákladů spojených s poskytnutím údajů je vlastník technické infrastruktury oprávněn požadovat maximálně „do výše nákladů na pořízení jejich kopií, nosičů dat a nákladů na doručení“. Tomuto výkladu odpovídá podle mého názoru i text důvodové zprávy k novele SZ, kterou byla možnost zpoplatnění zavedena. V textu DZ je k předmětnému ustanovení uvedeno: „Navrhované řešení je ve shodě s tím, jak je v současné době ve stavebním zákoně upraven obdobný institut v § 27 odst. 5. Částka není jednotná, zohledňuje skutečnost, že náklady se mohou u jednotlivých vlastníků lišit, ale bude jasně vyjádřeno oprávnění poskytovatelů požadovat úhradu nákladů. Toto řešení podporuje motivaci stavebníků pro volbu elektronické formy komunikace, při které nevznikají náklady na doručení ani náklady na nosiče dat. Domnívám se, že poplatek je nezákonný a pokud společnost v zákonné lhůtě stanovisko neposkytne, dopouští se správního deliktu podle § 181 odst. 4 SZ a může jí být podle § 181 odst. 6 písm. a) uložena pokuta až do výše 500 000 Kč. S podnětem k zahájení řízení o deliktu bych se pak měla obrátit na (obecní) stavební úřad? Je možné stanovisko získat přes stavební úřad na základě 161 odst. 2? Děkuji 2.2.2015 18:03:4423.2.2015 12:46:22
drazí kolegové, něco k dělení pozemku, ač je to v § 82 odst.2, uvedeno,že rozhodnutí o dělení pozemků lze vydat pouze na žádost, chci se zeptat, zda v případě, kdy se rozhodnutí nevydává, žádost nevyžadujete a souhlas s dělením vyznačíte přímo na geometrický plán, a bez podané žádosti. A nebo vyžadujete v každém případě žádost o vydání rozhodnutí . Děkuji. MJ 29.1.2015 8:00:01164.3.2015 20:06:18
Prosím o radu. Ráda bych zlegalizovala zděnou kůlnu v řadové zástavbě o rozměrech 1x1,5 m, výška 1,7 m postavenou za předchozího majitele, stojící přes 30 let. Zastavěná plocha domu je 145 m2, zahrada má cca 80 m2. Kůlna je umístěna v rohu zděného oplocení, z obou stran je tedy zahrada. Dle zákona musím prokazovat soulad s OTP. Samozřejmě jsem se byla ptát paní na úřadě, bohužel, celorepublikové OTP platí kvůli nedávnému zrušení PSP zatím velice krátce a bylo mi řečeno, že je ještě z hlavy neumí. Stačilo by Vám jako prokázání souladu s OTP, když bude v PD mimo jiné napsáno, že kůlna nepřesahuje výšku oplocení, je zamezeno spádu sněhu na sousední pozemek, nejsou tam žádné otvory, vody se zasakují, stavba se nezbortí vč. příslušných paragrafů? Stavba je v zastavitelném území obce. Vím, že je to asi názor od názoru, ale dodatečných legalizací jsem zatím ani já a ani ten, kdo dokumentaci autorizuje, příliš nedělala, tak abych nic neopomněla. Děkuji! D 26.1.2015 17:35:444030.1.2015 8:48:14
Kolegové poraďte, od dubna 2012 vedu řízení o odstranění stavby zpevněné plochy u RD. Nevyžadovala povolení ani ohlášení, ale rozhodnutí o změně využití území tj. úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody - § 80 odst.2 písm. f)tehdy platné právní úpravy SZ. Stavebníkem je vlastník RD, zpevněný pozemek je jiného vlastníka. O dodatečné povolení požádáno nebylo. Dotaz zní, pokračuji podle tehdy platné právní úpravy SZ nebo podle nové právní úpravy SZ od 1.1.2013, kdy podle § 80 odst. 3 písm. e) tyto úpravy pozemků nevyžadují rozhodnutí o využití území ....., ale stejně nařídím odstranění podle § 129 odst.1 písm. d) protože je provedena v rozporu s právními předpisy - nemá k pozemku vlastnické nebo jiné právo? Děkuji akrasová 26.1.2015 16:31:38427.1.2015 11:38:05
Dobrý den, mám tu stavebníka, který si chce u rodinného domu zřídit "jezírko" pro chov kaprů. Předpokládám, že bych toto zařadil do nádrží na vodu podle § 103? Díky Kočka 22.1.2015 15:13:24126.1.2015 9:33:42
Kolegyně a kolegové, setkali jste se někdo s požadavkem na vydání ÚR pro lanové centrum? Jedná se pouze o konstrukce mezi stromy, žádné technické zázemí, sociální zařízení a pod. Domnívám se, že to není stavba a stavební úřad nemá co řešit. Jaký je váš názor? jarka 22.1.2015 10:38:58726.1.2015 14:41:14
Vážení kolegové, mám prosbu, vedli jsme územní řízení byl vybrán správní poplatek, kdy správní řízení bylo ukončeno usnesením o zastavení řízení, protože stavebník překvalifikoval stavbu z přístavby na novostavbu, která bude vedena na základě nové žádosti. Budeme v tomto případě vracet původní správní poplatek, když řízení skončilo usnesením o zastavení řízení nebo nikoliv. Děkuji za názor, přeji hezký den Dana 20.1.2015 8:28:41220.1.2015 14:24:42
Před novelou bylo účastníkem úz. řízení společenství vlastníků jednotek. Jak je to teď? Musíme obesílat a zvát všechny vlastníky bytovky? Nějak se tady nemůžeme shodnout. Díky 14.1.2015 15:48:02114.1.2015 16:27:15
Stavebník žádá o územko na stavbu kanalizační přípojky, ale protože není vlastníkem pozemku-vlastní 1/2 pozemku, tak k tomu potřebuje ještě doložit právo stavby nebo souhlas od ostatních spoluvlastníků pozemku. Ti jsou 4, na výpise z KN je pouze uvedeno jméno a příjmení,město, tzn.že není ani kam doručovat (a dle sdělení stavebníka tito už ani nežijí). Územní řízení je nyní přerušeno a žadatel je vyzván k doložení práva stavby nebo souhlasu. Pokud nebude doloženo, bude řízení zastaveno dle §¨66 odst.1 písm.c)S.Ř. Máte prosím někdo zkušenosti s tím, jak v tomto případě postupovat, s kým komunikovat, jak zjistit právní nástupce-dědice těchto zemřelých, zda bylo ukončeno dědické řízení. Bez doložení souhlasů se stavbou nemůžu vydat územní rozhodnutí, a nebo lze územko vydat. Děkuji. MJ 13.1.2015 14:07:46214.1.2015 7:51:36
Ahojky v novém roce. Jak si vykládáte ustanovení § 96 odst.1 SZ, že stavební záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu? Je novým nárokem veřejná část přípojky NN, na kterou si povolení (územní souhlas) zabezpečuje ČEZ sám? Samotný ČEZ se ohání energetickým zákonem, podle kterého jsou tyto přípojky budovány ve veřejném zájmu. Lze vydat územní souhlas na "soukromou" část přípojky, která je závislá na té veřejné, o kterou ale ještě ČEZ ani nepožádal? 7.1.2015 9:50:1717.1.2015 10:09:19
prosím, máte již někdo zkušenosti se společným řízením podle § 94a SZ na soubor staveb: objekt pro bydlení (stavba v působnosti obec. SÚ), ČOV (vodní dílo v působnosti vodoprávního úřadu a třeba parkoviště (dopravní stavba s působností stav. úřadu pro dopravní stavby)? Jak to organizačně řešíte na úřadě? No a jak to řešíte procesně? Díky 5.12.2014 11:47:431131.12.2014 9:13:19
Vlastník tří parcel, které jsou dle ÚP pro RD, žádá o oddělení pruhu z těchto pozemků - přístupu ke druhému a třetímu pozemku o šířce 5,25m. Je nutné trvat na 8m podle vyhl. 501, §22?, je vůbec nutné "veřejné prostranství", když budoucí komunikace bude cca 55 m dlouhá ve vlastnictví FO? Jak tohle řešíte??? petra 2.12.2014 10:19:39124.12.2014 12:07:55
Prosím o Vaše názory: V jakém režimu lze povolit bazén do 40m2 ve vzdálenosti větší, než 2m od hranice pozemku, ale nikoliv na pozemku RD nebo stavby pro rodinnou rekreaci (jedná se o pozemek stavby bytového domu a vlastník se rozhodl postavit pro nájemníky bazén ...). omar 28.11.2014 7:37:22328.11.2014 9:34:46
Kolegové - i k nám na venkov dorazila veřejnoprávní smlouva a mám dva dotazy - pokud je žadatelem x+y a současně vlastní i pozemky okolo budou ty, co podepíšou smlouvu jako žadatelé a taky ty, co podepisují smlouvu jako třetí osoba? a druhý dotaz - oznámení o podání VPS vyvěsím na úřední desku u nás a taky na obci, kde má být realizováno? A na co si mám ještě dát pozor? Díky. Hanka 26.11.2014 16:52:54127.11.2014 13:28:45
PÁLENICE: Mám tu záměr vybudování pálenice ve stávajícím RD v garáži, s přístavbou zádveří a novými jímkami a parkovištěm pro zákazníky. Jak byste to povolovali/umisťovali? Já bych to viděl na dvě územní rozhodnutí - první ÚR o změně vlivu užívání vydané na změnu v RD, druhé klasické ÚR o umístění stavby na přístavbu, jímky a parkoviště, potom SP na přístavbu a stavební úpravy RD. Protože si předměty obou územek spolu souvisejí a navzájem se podmiňují, neměl bych je projednávat zvlášť, ale spojit obě územka do jednoho řízení, případně k tomu přidat i stavebko (to bych pak spojoval společné ÚR+SP s ÚR o změně vlivu). Co vy na to, kolegové? Už jste dělali něco podobného? Souhlasíte s tím, že obě územka se musejí projednat současně, nebo byste to dělali nějak jinak? LV 18.11.2014 15:13:58219.11.2014 9:29:19
Územní řízení, kde byly 2 výroky, 1. dělení pozemku, 2. umístění staveb. Uběhla doba platnosti ÚR, stavebník nepožádal o navazující řízení, ale říká, že provedl dělení, tudíž ÚR i pro umístění staveb zůstává v platnosti. Je to tak? p 14.11.2014 13:44:191219.11.2014 10:57:58
Pro ověření abych nebyl moc přísný. Je umisťována studna. Na sousedním pozemku má být dle platného územního plánu místní komunikace. Vzdálenost umístění studny nesplňuje §24a 501 k této budoucí komunikaci. Došel jsem k závěru, že navrhované umístění je možné pouze za předpokladu kladného projednání výjimky. JL 7.11.2014 10:46:59235.3.2015 10:35:31
Bylo vydáno územko na vedení 400kV podle starého SZ (rok 2011)- v ÚR jsem nedávala podmínky pro provádění, jelikož mělo následovat stavební povolení. Změnou SZ již dnes stavba vyžaduje jen ÚR, investor nestačil majetkově vyřídit pozemky a žádá o prodloužení platnosti ÚR. V řízení o prodloužení platnosti došla od dotčených orgánů, správců sítí i účastníků řízení řada nových podmínek (spíše pro provádění) a já si nejsem jistá, zda ty nové podmínky můžu dát do rozhodnutí o prodloužení platnosti pravomocného ÚR. 4.11.2014 14:30:4335.11.2014 16:05:04
Byli jsme upozorněni na to, že rozhodnutí o pozemkových úpravách pro určité stavby nahrazuje územní rozhodnutí a nevztahuje se na něj lhůta dvou let. Jak hlídáte při vydávání rozhodnutí tuto skutečnost? Jana 4.11.2014 8:30:4165.11.2014 8:50:56
Dobrý den, podle jakého ustanovení s právně zamítne žádost (nebo zastaví společné územní a stavební řízení), je-li jedna stavba ze zamýšleného souboru staveb již započata a není tedy možné plně vyhovět podané žádosti, neboť nelze vydat rozhodnutí pro záměr, který je již započat? Myslel jsem, že bych řízení zastavil podle § 66 odst. 1 písm. b) SŘ, nicméně podle Vedrala a C.H.BECK ve vazbě na soudní judikaturu to prý nelze, neboť to, že byla stava rozestavěna jsem se dozvěděl až z kontrolní prohlídky po podání žádosti, přičemž by prý toto muselo být patrné již ze samotné žádosti (myšleno zjevná právní nepřípustnost). GA 3.11.2014 13:52:5923.11.2014 17:13:41
Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu ohledně správních poplatků. Ráda bych si ke stávajícímu řadovému rodinnému domu přistavila pergolu o ploše 11 m2, která bude ukotvena do fasády. Protože dům má zastavěnou plochu 145 m2 a přesáhnu tak 150 m2, jedná se tedy o přístavbu a musím žádat o stavební povolení. Čekají mne tedy poplatky za vydání ÚR, stavební povolení a povolení užívání? Nejsem si jistá, zda jsem pochopila správně, že se jedná o změnu dokončené stavby, takže se poplatky půlí? Jaká bude tedy v tomto případě jejich výše? Předem moc děkuji za radu! Dana 29.10.2014 17:53:20830.10.2014 13:58:53
Dobrý den, prosím Vás o radu, na stavbu haly bylo vydáno společné rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení. Nyní si stavebník podal žádost o změnu stavby před dokončením, která spočívá pouze v posunutí stavby o 2 m. Vedu společné řízení nebo pouze územní řízení? A jak je to se správním poplatkem? H 20.10.2014 16:47:12422.10.2014 9:22:47
Studna - OŽP jako dotčený orgán GA 14.10.2014 8:26:56614.10.2014 14:38:00
Studna - OŽ jako dotčený orgán GA 14.10.2014 8:26:390
Město chce u komunikace ukrojit část zeleně a zřídit parkovací stání (plochu, parkoviště) cca 10 míst podél komunikace. Dle čeho by jste umístili? Souhlasem či rozhodnutím? Poté už odbor dopravy vydá stavební povolení. J.P. 9.10.2014 10:17:46410.10.2014 11:03:15
Nějak nevím co s tím: mám tu podanou žádost o změnu územního rozhodnutí, avšak žádné "původní" územní rozhodnutí neexistuje, protože to proběhlo formou veřejnoprávní smlouvy. Tu bychom změnit uměli, ale to zas nechce stavebník, protože nesežene souhlasy některých třetích osob (sousedské vztahy). Má někdo zkušenost? Lída 9.10.2014 8:04:1219.10.2014 15:08:13
Prosím o radu.Elektrická přípojka se povoluje na ÚS a jaký se za ní vyměruje poplatek? A stejmě tak mohu na ÚS povolit přípojku kanalizace a s jakým poplatkem? Moc děkuji za rady 8.10.2014 17:08:37710.10.2014 8:26:09
Dobrý den, prosím o radu, v areálu naší firmy se má do května 2015 postavit výrobní hala. Bohužel jsme se dověděli na odboru rozvoje města, že pozemky na kterých má stát jsou v územním plánu vedeny jako plochy pro občansou vybavenost. Doporučili nám změnu ÚP, jenže to může trvat měsíce a hala musí do května stát. Vše už leží na stavebním úřadu, který čeká na vyjádření odboru rozvoje města (vajádření kladné nebude). Jaké jsou v této situaci možnosti? (Začít stavět a po změně ÚP požádat o dodatečné stavební povolení......?) děkuji AI 4.10.2014 19:15:3078.10.2014 16:46:16
Vedu územní řízení a žadatel mi předložil nájemní smlouvu k pozemku. Můžu mu na základě této smlouvy povolit stavbu, i když v té smlouvě není konkrétně uvedeno zda smí na pozemku stavět? Ve stavebním zákoně je uvedeno, že k žádosti se přiloží doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo smlouvu ( takže třeba i nájemní ). Díky Klára 30.9.2014 12:53:0459.10.2014 8:18:17
Okno by se mělo respektovat. Je-li sousední pozemek s RD nesmí se zapomenout na výjimku. JL 24.9.2014 8:17:590
Jak prosím řešíte, když je na hranici pozemku ve štítové zdi umístěno cca 60 let malé okno z koupelny? mohlo to tehdy být a lze ho akceptovat, nebo by ho musel vlastník stavby zadělat, protože dnes nemohou být na hranici žádné stavební otvory? soused si chce totiž na hranici přímo postavit přístřešek a okno chce sousedovi zazdít. musí brát ohled na 60 let existující okno? Pavla 24.9.2014 7:53:56224.9.2014 9:39:48
Mám pravomocné ÚR z roku 2000, na podkladě kterého bylo povoleno umístění 10 RD a podmiňující veřejné technické a dopravní infrastruktury (sítě, komunikace). V roce 2001 byla povolena a realizována veřejná a dopravní infrastruktura a posléze některé rodinné domy. V tomto roce (2014) se žadatel domáhá ohlášení stavby rodinného domu s tím, že ono vydané územní rozhodnutí z roku 2000, byť je již 14 let staré, je platné, a že tedy nemusí žádat o územní rozhodnutí. S tímto názorem se já neztotožňuji a tvrdím, že stavba RD, jejíž umístění bylo povoleno na podkladě územního rozhodnutí z roku 2000, vyžaduje územní rozhodnutí, neboť platnost územního rozhodnutí pro stavbu takového RD vypršela již po 2 letech od vydání takového rozhodnutí, a to i v případě, že některé rodinné domy byly ve lhůtě platnosti ÚR povoleny. Uvažuji správně, nebo mě někdo poučí o opaku? GA 22.9.2014 15:44:29111.10.2014 8:10:09
Dobrý den, sousedíme s pozemkem TJ.Z parčíku na jejich pozemku, který sousedil s naším pozemkem vybudovali veřejné parkoviště tak, že nám auta parkují metr od našeho domu(pod okny),což je velice nepříjemné, protože provoz TJ končí ve večerních hodinách a je i o víkendech. Měl od nich stavební úřad dle stavebního zákona vyžadovat náš souhlas? Jana 22.9.2014 10:12:4811.10.2014 8:11:01
Prosím o radu. CO vše vyžadujete k dělení pozemků? moc děkuji B. 15.9.2014 17:07:581118.9.2014 11:56:33
Dobrý den, prosím o radu: jsou 2 stávající rodinné domy od sebe vzdálené 1m. Na jednom z nich je navrhovaná nástavba tak, že boční stěna této nástavby je od sousedova rodinného domu vzdálena 2m (tzn. je odskočena od stávající obvodové zdi). Platí pro nástavbu ustanovení § 25 odst.2 vyhlášky č.501/2006 Sb.? , tedy, že by měla být vzdálená od sousedova RD 7m? Díky za Vaše názory. 8.9.2014 11:49:1238.9.2014 16:58:31
Jak byste prosím povolili odstavnou plochu 4 x 6 m pro osobní auto (zatravňovací dlaždice) na veřejném prostranství, pozemek ostatní plocha, jiná plocha. Pozemek patří Městu, město dalo souhlas. Plocha mí být umístěna u místní komunikace, ve slepé ulici. Díky h. 8.9.2014 10:02:38418.9.2014 8:02:26
Prosím o radu, pokud mám vydán společný souhlas ÚS a souhlas s provedením ohlášené stavby z roku 2011 na stavbu přístavby chodby u RD a nyní žadatel žádá o ÚS na rekonstrukci plotu. Mohu vydat tento územní souhlas? Někde jsem četla, že mohu mít na stavbu pouze jedno stavební řízení a práci vykonávám necelé 3 měsíce, můžete mi prosím poradit, jak postupovat? Moc děkuji za rady 3.9.2014 10:06:2455.9.2014 10:55:30
Rodinný dům navrhovaný na 2 pozemcích. Povolujete jeho umístění bez výjimky ve vztahu k příslušným ustanovením § 25 OPVÚ - vzájemné odstupy staveb, nebo bez předchozího slučování obou pozemků? Máme respektovat zákonné dodržování příslušných ustanovení zákona, ale pokud povolím umístění stavby RD na dvou pozemcích, stavebníkovi nic nebrání tomu, aby jeden ze dvou takových pozemků posléze prodal a tímto vznikla stavba na hranici sousedního pozemku. GA 2.9.2014 15:13:4623.9.2014 8:29:33
Kolegové. V územním řízení pro stavbu oplocení s branou, byl během ÚŘ vlastníkem sousedního pozemku ( na němž mu vázne věcné břemeno cesty - právo jízdy i chůze po něm ) podán u soudu návrh na jeho zrušení. V novém oplocení ( namísto starého ) je navržena i vjezdová brána, do níž bude vjezd přes sousední pozemek v rámci VB cesty, zapsaného v KN. Dotaz : Má SÚ přerušit územní řízení do doby vyřešení učiněného podání u soudu podle § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu do ukončení probíhajícího řízení u soudu o této předběžné otázce ? Nebo nic nebrání povolení oplocení na pozemku stavebníků včetně brány v něm navržené a otevírané směrem do jejich pozemku ? Děkuji za názory. VL 27.8.2014 13:04:25529.8.2014 10:57:28
Vážení kolegové, jak řešíte souhlas s dělením pozemku, u kterého jsou omezena vlastnická práva, konkrétně Věcné břemeno chůze a jízdy. Podle části B žádosti o ÚR je přílohou pouze seznam oprávněných osob z věcných práv. Myslíte si, že i tak je možné vydat s dělením prostý souhlas? Je věcí stavebního úřadu tato omezení nějak řešit. Předem děkuji za názor. cimr 20.8.2014 8:07:071215.10.2018 8:22:15
Dobrý den. Kolegové, pokud přerušujete územní řízení kvůli chybějícím podkladům, přerušujete ho usnesením podle § 64 správního řádu nebo podle § 86 odst. 5 stavebního zákona. Dle § 192 se na postupy a řízení použijí postupy dle správního řádu, pokud stavební zákona nestanoví jinak. V tomto případě je tedy přerušení už stanoveno ve stavebním zákoně, správní řád by se pro tento postup tedy použít neměl ? Jde mi o výslednou větnou formulaci v usnesení, kde je nutno uvést paragrafy podle čeho se přerušuje. KK 19.8.2014 9:10:53219.8.2014 12:53:29
Veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení dle §78a pro stavbu RD. Souhlas s touto smlouvou dávají osoby dle §85 a §109 SZ. Mám koordinované stanovisko, vyjádření vodáren, RWE, E.ON.... souhlas s touto smlouvou dávají i dotčené orgány, vlastníci a správci technické a dopravní infrastruktuty, nebo jen sousedé? Děkuji za pomoc, mám ji na stole poprvé! Dagmar 13.8.2014 10:39:54319.8.2014 12:11:39
Je to takový evergreen, ale kolegové, jak se stavíte k venkovním "zahrádkám" u restaurací bez jakékoliv konstrukce či stavby, prostě stoly židle - zvýšená kapacita provozovny. Stavíme se k tomu, že nás to nezajímá, ale jisti si tím zrovna nejsme. S restaurací povolujeme i nějakou kapacitu provozu a ta zjevně doznává dalšími ,ač venkovními, místy značných změn. Na druhou stranu čím bych to řešil, změnou dokončené stavby? to je blbost, změnou využití území? taky divné, dá stolky pryč a je to zase zahrada, ostatní plocha apod. Pokud by "zahrádka" byla součástí restaurace od počátku, tak bych ji, ale nějak určitě posuzoval, např. kapacitu ve vztahu k počtu soc. zařízení. Děkuji za názory. P.Š. 5.8.2014 11:38:421011.8.2014 13:28:47
Mám dotaz ohledně doručování územního rozhodnutí pro obec,pro kterou nebyl vydán územní plán. Je mi jasné, že dle § 87 se zahájení řízení oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou. Napadlo mě ale, zda je nutné i rozhodnutí doručovat opět veřejnou vyhláškou. Účastníkům řízení se dle § 87 odst.1 doručuje jednotlivě. Veřejnost má možnost podat námitky nejpozději při veřejném ústním projednání. Z toho tedy vyplývá, že veřejnost už se proti rozhodnutí odvolat nemůže, neboť nemá postavení účastníka řízení. Co si o tomto postupu myslíte? Předem děkuji za názory Dana 5.8.2014 7:36:5467.8.2014 8:50:15
Vážení kolegové, mám prosbu. Při územním řízení na umístění kanalizačního řadu vyžadujete stanovisko HZS? Mám tu dilema, z jejich zákona vyplývá, že musejí vydat stanovisko, ale po ústní konzultaci s vedením HZS je to absolutně nezajímá. Chcete je či nikoliv? Jedná se pouze o kanalizační řad v řízení. Díky DM 28.7.2014 8:06:50196.8.2014 7:41:44
Kolegyně a kolegové, jak důsledně vyžadujete souhlasy vlastníků sousedních pozemků pro ÚS? Mám společný ÚS a ohlášení, stavebník má velké pozemky, stavba stávajícího RD o zastavěné ploše do 150 m2 (řeší se tam drobná přístavba a celková rekonstrukce vč. nové střechy) je vzdálena od hranic 50 - 300 m. Většinu souhlasů má doloženu, ale jednoho z důvodu jeho dlouhodobého pobytu mimo ČR ne. Udělala bych to na společný souhlas, vše je OK, ale kolega tvrdí, že musím "překlopit" do ÚŘ a SP. Nezdá se mi logické, kolega však argumentuje zněním § 96 odst. 3d)SZ. Předem děkuji za názory a přeji příjemný víkend. jarka 25.7.2014 11:41:06230.7.2014 9:04:01
Dobrý den vážení, mám tu dotaz ohledně potvrzení s rozdělením nebo scelováním pozemků na základě geometrického plánu. Přišla vedoucí s tím, že bychom neměli chtít geometrický plán, ale že by nám měla stačit jen situace se zakreslením rozdělení pozemků od geodeta (asi vytyčovák). Jak jste na tom Vy? ZL 21.7.2014 8:09:14921.7.2014 12:51:47
Kolegové prosím o názor : stavba oplocení včelstev, uvnitř pozemku ost. pl., vzdálená cca 10 m od sousedních pozemků. Jedná se o stavbu pro zemědělství dle § 18 odst. 5 SZ a zároveň o stavbu, pro kterou by normálně postačil ÚS. Mám to rozhodnutím překlopit do ÚŘ a ještě navíc požadovat dokumentaci pro ÚR potvrzenou autoritovaným projektantem ? LV 16.7.2014 15:39:57818.7.2014 12:44:35
Kolegové prosím o radu. Mám na stole žádost o územní souhlas. Vím, že záměr nesplňuje podmínky územního rozhodnutí na danou lokalitu. Lze to přímo zamítnout usnesením ??? Zatím jsem se s tím nesetkal,v § 96 odst. 5 se píše pouze o tom, že pokud žádost nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu , rozhodne usnesením o provedení územního řízení. O zamítnutí nikde ani slovo. Předem děkuji za jakékoliv rady. P.V. 16.7.2014 10:36:29517.7.2014 9:00:18
Prosím o radu, pokud mám běžící výjimku, musím po skončení výjimky dále dělat územní souhlas? Tedy budu dělat sloučené řízení ÚS + ohlášku či postačí pouze ohláška? Děkuji za radu U.V. 14.7.2014 16:40:02115.7.2014 9:34:33
§ 87 odst. 3) SZ? Mám deset metrů vodovodu v sousední obci. Začal jsem studovat příslušný paragraf a mám ho chápat tak, že doručuji pouze obcím nebo ostatní doručování se řídí nadále odst. 1) pro DO a vlastníky pozemků. Účastníků je devět. Připadá mi jako úplná blbost jim doručovat vyvěšením na ÚD obcí. JL 10.7.2014 13:05:38155.8.2014 7:02:48
Kolegové, mám dotaz ohledně GP - dělení a scelování (zatím není podáno). Vlastník 3 pozemků chce oddělit z každého tohoto pozemku část a sloučit je do nové parcely. Problém je v tom, že na jednom z nich je vepsáno předkupní právo(pozemkový úřad). Můžu já takovýto GP potvrdit, myslím, že by to katastr nevepsal. Co bych po něm případně měla chtít..... 9.7.2014 15:32:43310.7.2014 12:07:54
Stavební úpravy chaty s přístavbou - stavebník nesehnal všechny podpisy k ÚS a ohlášení, překlopeno do ÚR s SP. Jsme povinni vypsat veřejné jednání i v tomto případě když obec nemá ÚP. JL 7.7.2014 13:53:3938.7.2014 8:03:49
Obracím se na Vás se dvěma dotazy. V územní řízení o umístění stavby studny jsem opomněla na vyjádření Báňského úřadu. Po ústním jednání jsem řízení přerušila, vyzvala a nyní dopnili. Nyní dle §36 odst.3 spr. řádu vyroznumění o doplnění podkladů - účastníkům řízení, dotčeným orgánům i báňskému úřadu a i žadatelům? A druhý dotaz: stavební úpravy na stavební povolení (zásah do nosné konstrukce) a současně změna užívání: ve stavebním řízení se současně projednává změna užívání a ve stavebním povolení se uvedena tato změna? Děkuji za konzultace, jsem ze krátce, je to asi vidět :) Denisa 7.7.2014 11:09:5838.7.2014 7:42:39
Po 12 letech na stavebním úřadě jsem zcela pozbyl patřičné chápání posuzování dělení pozemků. Každý to mastí jinak. Pravda vždy to bylo celkem bezproblémové, takže nebylo proč nad tím nějak bádat, ale už jsou bohužel i osoby, jež se odvolávají i proti dělení. Kolegové, jak si vykládáte § 20 odst. 3 501/2006, tj. že se pozemek vymezuje tak, aby umožňoval využití pro navrhovaný účel a (a HLAVNĚ!!!) byl dopravně napojen na veřejně přístupnou komunikaci. Má být každý nově vznikající pozemek )nové parc.č.) přímo napojen na veřejně přístupnou komunikaci? Já vím, je spousta příkladů, kdy to nejde, např. pozemek pod stavbou, ale když ne, jakým způsobem to regulovat, pak tedy zase povolíme úplně všechno, a že to často jsou nesmysly nebudu rozebírat. A že je pozemek něco jiného (dle definic) než parcela, to bych sem taky netahal. Jeli někdo přesvědčen, že disponuje správným výkladem, pak mu bude vděčen za objasnění. P.Š. 7.7.2014 9:54:361323.5.2016 10:14:14
Možná to tu už někdy bylo řešeno, ale: jak se stavíte k přípojkám NN. Jde mi o to, že v dokumentaci je přípojka vedena od rozvodného vedení do přípojkové skříně (ta je buď na sloupu, nebo je umístěna na hranici pozemku), z této dále vede hlavní domovní vedení (dle energetického zákona) k elektroměru v RD. Povolujete i toto hlavní domovní vedení jako by se jednalo o přípojku, nebo se striktně držíte terminologie dle energetického zákona? Předem děkuji za odpovědi. P.S.II 2.7.2014 16:57:0624.7.2014 7:59:18
Prosím o radu, jak postupujete v případě umístění garážového stání 80m2 u rodinného domu na hranici pozemku / jedná se o pozemek komunikace/ ? Projednáváte výjimku? A jaký poplatek za povolení? Děkuji RR 20.6.2014 8:16:36230.6.2014 15:05:54
VPS na umístění stavby: Vyvěšujete hned po přijetí návrhu nebo teprve až když víte, že je vše OK a smlouva bude uzavřena. Někdy totiž trvá dost dlouho, než se člověk k návrhu dostane a pak to ještě musí viset 8 dní. Kdyby se to dalo vyvěsit hned, tak se těch 8 dní "ušetří". akrasová 17.6.2014 15:36:01220.6.2014 6:31:16
Kolegové, zajímal by mě váš názor: Stavebník zahájil stavbu RD (nyní zdivo do výšky 1m) bez povolení, vyřizuje DP. Dle ÚP je stavba v místě navrhované místní komunikace. Stavebník požádal o DP stavby RD jako dočasné stavby. (Projednává se změna ÚP, kdy komunikace zmizí a stavebník požádá o změnu stavby z dočasné na trvalou). Obec se stavebníkem uzavře smlouvu o tom, že v případě, že se ÚP nezmění a komunikace se bude budovat, stavbu RD stavebník odstraní. Vydali byste dodatečné povolení stavby na stavbu dočasnou nebo zamítli pro rozpor s ÚP a pokračovali v řízení o odstranění? AV 17.6.2014 15:33:06220.6.2014 6:29:04
Jakým způsobem lze v územním řízení rozhodnout o umístění jedné stavby, která je v souladu se všemi zákonnými požadavky, a druhou stavbu, která v souladu není, zamítnout? Napadlo mě mezitímní rozhodnutí, nicméně už teď je jasné, že jednu stavbu umístit lze a druhou nikoliv, tudíž mi zde nesedí, že v případě povolení umístění první stavby musím čekat na pravomocné rozhodnutí, abych mohl následně druhou stavbu zamítnout (i když jsem ten důvod měl již při vydání územního rozhodnutí na první stavbu). GA 17.6.2014 7:53:04227.6.2014 7:24:48
Kolegové, jak posuzujete v územním řízení exekutorské zástavní právo ve vztahu k §85 odst. 2 písm. a) SZ - je to jiné věcné právo a je ten věřitel účastníkem řízení? Podle novely SZ nemám v tomto případě volbu posoudit, zda bude toto právo dotčeno. Jedná se mi o liniovou stavbu, nového kabel. vedení NN v hustě zastavěném území. Dotčený bude každý rodinný dům zřizováním nik ve fasádách a přepojením NN. JR 10.6.2014 6:31:17227.6.2014 7:27:55
Dobrý den, potřebuji si ověřit, zda jednám správně. v roce 2011 bylo vydáno ÚR o umístění stavby (liniová energ. stavba)Stavebník nestihl zahájit stavbu v termínu (složité vyřízení majetkopr. vztahů)Teď chce prodloužit platnost ÚR. Oznámení zahájení ÚR se doručovalo vlastníkům pozemků veřejnou vyhláškou. S novelou stavebního zákona budu muset posílat vlastníkům pozemků doručovat jednotlivě? Je to takové podivně, že ÚR nedostali ani do ruky a prodloužení platnosti najednou jo. Je to tak, že při prodloužení platnosti ÚR vydaného za starého SZ postupuji podle novely 2013? Děkuji Jana 9.6.2014 16:11:00411.6.2014 17:44:18
Už za to může asi dlouhodobá úřednická retardace, ale chtěl bych se Vás dotázat na názor, jak by se ve smyslu stavebního zákona mělo správně postupovat při obnově oplocení (údržba X nová stavba). Vlastníku oplocení se bortí část stávajícího zděného oplocení, kterou chce včetně základové konstrukce odstranit a na téže místě v totožném provedení chce oplocení opět realizovat (obnovit jej). Pokud vezmu názor nadřízeného orgánu, tak předpokládám po předchozích zkušenostech, že by se jednalo o odstranění části stavby a následné umístění stavby nové, resp. přístavby stávajícího oplocení. Mně se toto samozřejmě hrubě nelíbí, zvláště když člověk ví, že kvůli jednomu metru oplocení může "díky dobrým sousedským vztahům" skončit v územním řízení. Domnívám se, že obnova oplocení nebude údržbou, pokud vezmu v potaz její definici. Nebyla by možné jít cestou úvahy a předpokládat, že bylo kdysi dávno vydáno určité "povolení" pro umístění, popřípadě realizaci oplocení a z tohoto důvodu dovodit, že pokud takové oplocení v území povoleno bylo, tak i jeho odstranění a následná obnova oplocení může být kdykoliv provedena? Stejně jak se udržuje oplocení z ocelových sloupků, vzpěr a pletiva, kdy po létech zkorodované sloupky včetně pletiva musím obnovit a oplocení celé odstranit. GA 4.6.2014 11:06:36225.4.2017 9:53:00
Pán restituoval pozemek vedle silnice, na kterém je autobusová zastávka MHD. Rozuměj je tam zpevněná plocha a tyčka s jízdním řádem + autobusy při zastavování vjíždějí na tento pozemek. Na městě se nepodařilo k vybudování zpevněné plochy a zřízení zastávky dohledat jakékoliv dokumenty, není jasné, kdy k němu došlo a kdo je vlastníkem stavby (zpevněné plochy), každopádně to muselo být dříve, než pozemek restituoval a občanskoprávně věc zřejmě nebyla nikdy nijak ošetřena. Dle stanoviska města je to veřejně přístupná účelová komunikace. Vlastnictví zpevněné plochy na pozemku město popírá a zřejmě jej nejde městu (ani nikomu jinému) prokázat. Jsem z úřadu, kde se zabýváme občanskoprávně-finančními požadavky pána, které vznáší, ale dostal jsem za úkol zjistit, jak je to po stavebněprávní linii, totiž čím se řídí zřizování takových zastávek a jestli pán nemá možnost dosáhnout odstranění zastávky (ať již jen ukončení zastavování autobusů nebo i odstranění celé zpevněné plochy) přes stavební úřad či jiným správněprávním postupem, pokud by ji na svém pozemku nechtěl. O tom nic nevím, poradíte? l3 28.5.2014 13:21:46529.5.2014 19:27:55
Byly vydány zásady územního rozvoje (ZÚR), které stanovují nový koridor územní rezervy pro silnici, v ÚP ještě nedošlo k zapracování ani zpřesnění tohoto koridoru. Je správné v rozsahu tohoto koridoru s ohledem na § 36 odst. 1 stavebního zákona (kdy "V územní rezervě jsou zakázány změny v území, které by mohly stanovené využití podstatně ztížit nebo znemožnit")nerozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu se ZÚR (viz § 54 odst. 5 stavebního zákona) a žádost o umístění stavby zamítnout? 22.5.2014 17:20:05226.5.2014 16:47:36
Kolegové,chci vydat sdělení o dělení pozemků,(že není nutné stanovovat podmímky pro dělení). Jak řešíte, když na děleném pozemku jsou např. "břemena", "zástavy", tedy jiná věcná práva. Chcete souhlasy vlastníků,či osob- těch co mají jiná věcná práva? a. 19.5.2014 8:20:26226.5.2014 15:43:28
Milí kolegové, obracím se na Vás s tímto dotazem: územní souhlas resp. společný souhlas se doručuje také majitelům sousedních pozemků, a to na vědomí - bez doručenky nebo dororučeně - s doručenkou do spisu? Darja 15.5.2014 13:14:32216.5.2014 8:21:14
Milý kolegové, obracím se na Vás s tímto dotazem: územní souhlas resp. společný souhlas se doručuje také majitelům sousedních pozemků, a to na vědomí - bez doručenky nebo dororučeně - s doručenkou do spisu? Darja 15.5.2014 13:14:02420.5.2014 11:08:42
Kolegové, prosím jak byste povolili zásobování výrobny technickými plyny ( pro skladování a zásobení pracovišť acetylenem )sestávající z ocelového přístřešku 2 x 8 m připojeného na vnitřní NN přívodním kabelem. Děkuji za radu.. Lida 14.5.2014 10:07:54416.5.2014 10:18:03
Uložení silážních vaků Prosím, kdo z Vás kolegů v praxi posuzoval uložení silážních vaků? Jde o silážní vaky uložené na manipulační ploše, která je dle ÚP vedena jako stávající průmylová plocha. Siláž je následně odvážena na bioplynovou stanici. BPS není ady u nás, ale v jiném kraji.....Budu ráda za jakékoliv Vaše reakce. JK 7.5.2014 16:34:471016.5.2014 9:10:51
Kolegové, prosím o radu - zjednodušené územní řízení - návrh výroku vyvěsím na ÚD a doručím žadateli a DO jednotlivě, úplné rozhodnutí doručím žadateli a obci... takže vůbec nedoručuji sousedům? (Souhlas samozřejmě mám a návrh výroku se jim doručuji veřejnou vyhláškou)a to je vše? Abych neudělala nějakou chybu. Díky za případnou reakci a přeji hezký víkend. hp 25.4.2014 7:45:3616.5.2014 15:22:27
dobrý den, § 79 odst.2 písm.o) řeší stavby (např.garáž) na pozemku rodinného domu. Tzn.že stavba garáže o ploše do 25 m2 na pozemku, který není u rodinného domu, ale je to samostaná zahrada v souvislé zástavbě RD, vyžaduje územní rozhodnutí příp.územní souhlas. Je nutné povolení výjímky dle vyhl.č.501/2006 z odstupu, protože garáž bude umístěna na hranici s veřejnou komunikací a ne 2 m od hranice. ? Myslím, si že stačí souhlas vlastníka komunikace s umístěním stavby.Děkuji. JM 24.4.2014 9:30:57324.4.2014 14:28:02
Bylo oznámeno územní řízení, 1 účastník podal námitku, která je závislá na dohodě s investorem (sjezd z umisťované komunikace na pozemek "namitatele"). V zákoně se říká, že námitku, o které nedošlo k dohodě...atd. Jak mám procesně správně seznámít stavebníka-žadatele s námitkou? Sdělením jako "seznámení s podklady řízení", nebo usnesení o přerušení a výzva k dohodě do termínu? p 10.4.2014 13:10:33823.4.2014 8:37:59
Účastník řízení podle § 27 odst 1 správního řádu má na LV pouze jméno, příjmení a adresu. Neznám RČ ani datum narození, adresa uvedená v katastru nemovitostí není adresou jeho trvalého pobytu (ověřeno v registrch). Otázka: Jak takovému účastníku oznámit? Mohu rovnou ustanovit opatrovníma, jsem-li si vědom toho, že neznám jednoznačnou identifikaci účastníka (KN, soudy, evidence obyvatel, matrika, notářka "mlčí"), nebo se musím nejprve pokusit o jakési zjištění totožnosti účastníka doručením veřejnou vyhláškou neznámé osobě? GA 4.4.2014 9:00:36729.4.2014 16:08:51
Platnost územního rozhodnutí u stavby, která již nevyžaduje stavební povolení, na kterou bylo vydáno společné rozhodnutí a stavební povolení již přestalo platit a) po účinnosti novely SZ b) před účinností novely SZ. Nemáte toto již někdo rozseknuto vyššími instancemi. Myslím si, že logické by bylo, kdyby přestalo platit s SP. JL 3.4.2014 9:54:5044.4.2014 8:22:11
kolegové mám dotaz, myslíte si, že u stavby lihovaru, kdy bylo povoleno zpracování pšenice a bude se nyní zpracovávat kukuřice, vyžaduje tato změna vydání povolení od stavebního úřadu, např. změnu v užívání stavby, děkuji Jindra 28.3.2014 13:51:23131.3.2014 8:55:04
Dobrý den kolegové, stavebník zahájil stavbu bez povolení. V řízení o dodatečném povolení stavby bylo zjištěno, že záměr je v rozporu s územním plánem města, co teď vydat? Děkuji LB 24.3.2014 11:18:45928.3.2014 13:43:40
Společnost podnikající v elektronických komunikacích požádala o vydání územního rozhodnutí na umístění optického kabelu.Lze po ní vyžadovat smlouvy nebo souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků podle § 86 odst.3 stavebního zákona ? V tomhle případě lze vyvlastňovat podle zákona č. 127/2006 Sb., o elektronických komunikacích. Jana 13.3.2014 6:59:12113.3.2014 9:55:39
Dobrý den, mám laický dotaz, lze stavbu dodatečně povolit přes veřejnoprávní smlouvu? Děkuji za odpověď. KL KL 12.3.2014 20:52:45321.3.2014 15:50:11
Prosím zkušenější kolegy ve věci umisťování reklam o rady. Jaké DO a podle čeho mohu vyžadovat u reklamy na zahradě v zastavěném území obce v blízkosti silnice I. třídy. Zábor ZPF dva sloupky. JL 12.3.2014 13:30:50518.3.2014 7:34:21
Vážení kolegové, prosím o informaci, v jakém režimu (a zda vůbec) projednáváte letní "předzahrádky" u restaurací. Většinou se jedná o nějakou konstrukci (podium) se zábradlím a případně i zastřešením, umístěnou před provozovnou po dobu několika měsíců v roce. Do účinnosti novely jsme je umisťovali v režimu územního souhlasu s vazbou na § 103 odst. 1 písm. g) bod 3. Předem děkuji. cimr 5.3.2014 13:04:34318.3.2014 9:20:40
Prosím o radu co považujete za stavbu souvisejí a podmiňují bydlení a co za stavbu související s užíváním rodinného domku ( § 25 odst.5 a 6 vyhl.č.501/ 2006 Sb.) - já si myslím, že v tom moc velký rozdíl není, a může to být např.kotelna. Ptám se v souvislosti povolováním výjimky, protože § 25 odst.5, chce výjimku s umístění stavby ve vzdálenosti menší jak 2 metry od hranice, a výjimka je potřeba, ale v dalším odst.6,se říká že lze umístit až na hranici....., tzn.že výjimka potřeba není, a pro stavební úřad to v tomto případě je jednodušší a pro stavebníka levnější, protože nezaplatí správní poplatek 5.000,-Kč. Jindřich 21.2.2014 13:31:4916.3.2014 6:54:21
Vážení kolegové prosím poraďte, nelze provést změnu stavby územním souhlasem, nutno vést územní řízení. Jedná se o stavbu občanského vybavení. Podle jakého § SZ se to provede? Jako umístění § 79 SZ? A jaký zvolím správní poplatek? Děkuji za pomoc JB 21.2.2014 11:32:1327.3.2014 6:46:11
Kolegové, mám žádost o vydání územního rozhodnutí na umístění studny, tzv. zkušební vrt je určitě zřízen. Může projektovou dokumentaci k žádosti o vydání územního rozhodnutí vypracovat autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby? JR 6.2.2014 13:05:0467.2.2014 13:16:05
Je podaná žádost o ÚR, v průběhu řízení je zjištěno, že se stavbou bylo již započato, ÚŘíz zastavím pro §66 sř (zjevně nepřípustná žádost) nebo zamítnu podle StZ § 92? 5.2.2014 13:03:5655.2.2014 16:45:09
Prosím o názory. Žadatel podal žádost o vydání rozhodnutí o dělení pozemku a dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení. Protože pozemek jehož se dělení týká je v současné době dotčen jiným řízením (kolaudačním) a žádosti tedy za tohoto stavu nelze vyhovět, přerušili jsme územní řízení až do vyřešení předběžné otázky (ukončení kolaudačního řízení - dle § 64 odst. 1 písm. c) SŘ). Vzhledem k tomu, že zahájení územního řízení jsme neoznamovali a ihned přerušili, usnesení o přerušení územního řízení jsme poslali pouze žadateli. Je to tak správně nebo jsme měli obeslat všechny potencionální účastníky územního řízení? omar 5.2.2014 8:53:3265.2.2014 15:35:33
Územní souhlas pro umístění vedení distribuční soustavy (např. elektřiny): Protože jde vyvlastnit, nemusí být souhlasy podle §96 odst.3 písm.a)(vlastníci pozemků). Podle §96 odst. 3 písm.d) je potřeba souhlasy "sousedů do 2m". Takže může nastat situace, že pro územní souhlas budu požadovat souhlasy sousedů, ale nebudu chtít souhlas vlastníka pozemku, na kterém má být síť umístěna. Tam musí být někde zrada - nevěřím tomu, že bych mohl umístit někomu něco na pozemek bez toho, že by se mohl bránit. Podle mě nemusí sice mít síťař doklad k právu stavby, ale bez souhlasu vlastníka pozemku bych neměl dělat územní souhlas, ale normální územní řízení, kde bude mít vlastník pozemku možnost dávat námitky. Jinak by si síťař mohl bez rozumného důvodu namalovat čáru prostředkem "stavební parcely" a naprosto tím změnit možnosti využití tohoto pozemku. Řekl bych, že na to nemyslí ani §96 odst. 5 (...mohou být přímo dotčena práva dalších osob kromě osob uvedených v odstavci 3 písm. d), ledaže by s tím tyto osoby vyslovily souhlas) - tam jsou asi myšleni spíš ti, co jsou "ještě dál, ale z nějakého důvodu jim to může vadit." U nás na úřadě je to zatím co člověk, to jiný názor. Jak to máte jinde? Dali byste územní souhlas na síť bez souhlasu vlastníka pozemku? LV 3.2.2014 16:04:50226.2.2014 14:47:03
Podle § 25 odst. 5 vyhl. č. 501/2006 Sb. vzdálenost stavby garáže a dalších staveb souvisejících a podmiňujících bydlení umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší než 2 m. Nevíte někdo, jestli existuje nějaký metodický pokyn, jak posuzovat odstup od hranice s obecním pozemkem? Jak to děláte u vás? Napadají mě dvě možnosti: 1. Brát obec jako každého jiného souseda a dělat výjimku vždy, když je to blíž jak 2 m a nejde uplatnit odst. 6 (s ohledem na charakter zástavby lze umístit až na hranici pozemku), 2. Pouštět k obecnímu všechno bez dělání výjimek. AV 23.1.2014 8:41:36930.1.2014 7:51:41
Oplocení sadů - územní řízení - projektová dokumentace je zpracovaná inženýrem pro vodohospodářské stavby. Podle mého nározu je oplocení pozemní stavba a chci razítko pozemáka. Jsem divná????? 22.1.2014 11:10:412324.1.2014 13:58:48
Dobrý den kolegové. Chci vést řízení o výjimce spolu se společným územním a stavebním řízením. Je třeba tato dvě řízení ( výjimka + společné řízení) usnesením spojit dle správního řádu? Nebo jak toto řešíte vy? Jana 21.1.2014 10:31:251322.1.2014 8:29:02
Dobrý den, prosím o informaci, co tímto postupem developer obchází? Bydlím v Praze na Smíchově a setkala jsem se tu se stavbou, která byla v územním řízení označena jako penzion /ubytovací zařízení/ a po postavení realitka nabízí byty a penzion je najednou označený jako rezidence. Děkuji. Pavla Kalinová 15.1.2014 4:33:12816.1.2014 8:04:24
Chci postavit na pozemku, který spadá do zastavitelných ploch, jurtu, dovezenou z Mongolska, která zabere plochu o velikosti 35m2 a která bude sloužit k trvalému pobytu. Jurta je postavitelná i rozebíratelná během jednoho dne a po rozebrání z jurty na pozemku nic nezůstane. Podlaha je dřevěná, izolovaná ovčí vlnou a bude stát na patkách. Zbytek jurty tvoří dřevěná konstrukce s několika bavlněnými (impregnovanými) plachtami a izolací z ovčí vlny. Dále má jurta jedny vchodové dveře a jedno střešní kruhové okno. Jurta bude vytápěna kamny. Potřebuji na jurtu povolení či ohlášení? Jak mám postupovat, pokud chci jurtu postavit? Michaela Nádherová 14.1.2014 12:32:49133.7.2014 18:33:18
Vážení kolegové, mám zde opět jeden oříšek: Je provedeno načerno oplocení, SÚ zahájil řízení o nařízení odstranění (NO), vlastník si podal žádost o dodatečné povolení (DP). Protože oplocení v tomto místě je v rozporu s územním plánem (ÚP), SÚ žádost o DP zamítl. Vlastník se odvolal, kraj nám rozhodnutí potvrdil. Pokračujeme v NO. Vlastník podal žádost o územní rozhodnutí na oplocení(ÚR), kdy asi 1/3 plotu v ÚR je zakreslená v naprosto stejné trase jako část oplocení z řízení o NO. Navíc je to opět v rozporu s ÚP. Protože vlastník se bude odvolávat a v případě potvrzení krajem i soudit, musíme postupovat formálně naprosto správně. Variant je více, zatím to vidíme na přerušení ÚR pro předběžnou otázku podle SŘ §64/1/c (Další návrhy byly přerušení pro předstih žádosti SŘ §145, zamítnutí pro nesoulad s ÚP, zastavení podle SŘ §66/1/b zjevně právně nepřípustná žádost, zastavení podle SŘ §66/1/bezpředmětná žádost). Jak byste to dělali vy, kdybyste čekali odvolání? akrasová 9.1.2014 11:00:5319.1.2014 14:35:35
Dobrý den, prosím o názory : Stavební úpravy stávajícího RD - vestavba podkroví - nadezdívka obvodového zdiva, změna sklonu střechy, střešní okna, výška hřebene zůstává stejná, mění se vzhled objektu. Vedu jenom stavební nebo i územní resp. společné řízení ? VH 8.1.2014 16:53:312220.1.2014 11:57:05
Dobrý den, soused postavil zahradní domek 1,70 m od společné hranice našich pozemku. Nyní zpětně žádá o můj souhlas s umístěním stavby. Když povolím umístění stavby 1,70m od hranice pozemku, vystavuji se tak do budoucna nějakému omezení? Budu-li si chtít např. postavit zahradní domek, musím ho postavit v určitě vzdálenosti od sousedova, nebo bude i v tomto případě platit 2 m od hranice pozemku? Děkuji. Leona 8.1.2014 11:47:5349.1.2014 14:12:48
Dobrý den, předem děkuji za odpovědi. Lze umístit stavbu rodinného domu bez územního rozhodnutí? Pokud ano, tak v jakých případech? Lucie 5.1.2014 16:34:3938.1.2014 16:58:49
Jak v základním registru ověříte účastníka řízení, který na LV nemá r.č.? p 2.1.2014 8:17:5523.1.2014 12:45:00
Společné rozhodnutí dle ust. 94a (stavebko+uzemko). V celém tomto ustanovení není uvedena lhůta pro vyřízení=vydání rozhodnutí, není zde ani věta ve smyslu že se postupuje obdobně podle... ani odkaz na ust. 87 odst. 4 ani na ust. 112 odst. 3 (lhůty 60/90). Není-li tento odkaz stavebním zákonem nijak stanoven, má se za to, že se pro společné řízení uplatnuje správní řád, tedy pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení platí lhůta 30 dní dle správního řádu ?? mm 27.12.2013 10:46:15130.12.2013 7:11:30
Co fčil?: na základě žádosti o vydání ÚR na přístřešek bylo zahájeno územní řízení. Jelikož z předložené dokumentace vyplynulo, že stavba není v souladu s vyhl.501/2006 (umístění stavby na hranici pozemku - předem upozorňuju, nešlo uplatnit "s ohledem na charakter zástavby..."), po debatě se stavebníkem, bylo územní řízení přerušeno pro vyřešení předběžné otázky, a stavebník požádal o povolení výjimky. Jelikož výjimka byla zamítnuta, co teď s rozběhlým územním řízením? Zastavit podle § 66 SŘ, nebo zamítnout podle § 92 odst.2 stavebního zákona? P.S. II 4.12.2013 9:37:101323.1.2014 8:01:46
Dobrý večer, jak posuzujete žádost o dodatečné stavební povolení a s ním související územní řízení, pokud se v jeho průběhu změnil územní plán? A to způsobem, kdy v původním ÚP v době podání žádosti byl záměr podmínečně přípustný a v nově vydaném toto využití území již možné není? Děkuji. KL KL 25.11.2013 23:41:40326.11.2013 8:12:20
Ahoj všichni, setkali jste se už někdy s případem, že máte podané dvě žádosti, jejichž kladné vyřízení se vzájemně vylučuje? U mě jsou to dva rodinné domy na územní rozhodnutí a když si dám ty domky vedle sebe, mají mezi sebou příliš malou vzdálenost (3,5m celkem a jsou tam okna obytných místností), takže nemůžu vydat územní rozhodnutí na obě stavby, ale jen na jednu. Jak se má v takovém případě postupovat? Přerušit ÚŘ od žádosti podané jako druhé v pořadí pro předběžnou otázku, kterou je ta první žádost? (Sousedi se mezi sebou nedomluví, trvají na svém) LV 25.11.2013 14:35:11193.12.2013 8:44:01
máme cca 4 roky staré územní rozhodnutí na stavbu rybníku, na stavbu bylo následně vodohospodáři vydáno st. povolení. Stavebník nezahájil stavbu do 2 let a stavební povolení propadlo. Nyní chce zase stavět. Bude správné když budu tvrdit, že podle § 93 (před i po novele) je územní rozhodnutí nadále platné a je pouze potřeba vydat nové stavební povolení ???? Václav 14.11.2013 13:14:562925.11.2013 13:26:14
KÚ vydal SÚ pokyn k zahájení řízení o odstranění stavby i když předtím SÚ sdělil stavebníkovi, že stavbu považuje za povolenou humanbeing 12.11.2013 11:44:371913.11.2013 16:25:38
Přeji pěkný den kolegové, prosím o názor – je ORP (úřad územního plánování - § 6 odst. 1 písm. e) SZ) dotčeným orgánem pro účely vydání územního souhlasu? Dle citovaného ustanovení je dotčeným orgánem v územním řízení. Žádost o územní souhlas se však dle § 96 odst. 4 SZ v územním řízení neprojednává. Doručujete na ORP v případech, kdy tento nevydává územní rozhodnutí, vydaný územní souhlas -"Územní souhlas se doručuje .... dotčeným orgánům ....".? cimr 11.11.2013 12:47:09212.11.2013 8:25:10
Mám žádost o uzemní rozhodnutí pro umístění dálničního mostu na D1. Stávající bude demontován a bude postaven nový včetně nových podpěrných bodů, ale na jiném místě. ŘSD mi nedoložilo souhlasy ani vlastnické vypořádání na tyto pozemky. Dle § 86 odst. 3 to neplatí, lze-li pozemek nebo stabu vyvlastnit. Jak se dozvím, že ŘSD hodlá tyto pozemky vyvlastňovat, mám to chtít od nich písemně. Nebo mám trvat na doložení vypořádání vlastnictví k územnímu řízení. Děkuji BL 6.11.2013 10:32:13814.11.2013 8:51:29
Prosím jak měříte vzdálenost od obvodové stěny u přístřešku, který je na sloupech a střecha pak přesahuje ještě cca 1 m. Sousedovi se to nelíbí, ale sloup přístřešku je 2 m od jeho hranice, tudíž by nepotřeboval asi souhlas k umístění. Mám měřit vzdálenost od hranice střechy nebo od sloupu, když nejsou obvodové stěny? Lenka 30.10.2013 10:51:41121.11.2013 9:01:09
Ahoj kolegové, dostali jsme s kolegyní žádost o uzemní rozhodnutí od stejné firmy, a byla předložena dokumentace zpracována dle vyhlášky, v rozsahu však takovém, na který máme s kolegyní rozdílný názor. Na rozdíl od stavebního řízení, ustanovení pro územní řízení neukládájí stavebnímu úřadu povinnost, dokumentaci posoudit z hlediska její přehlednosti a úplnosti. Podmínky pro přezkum věci jsou dány zejména § 90 SZ, který nám ukládá přezkoumat podstatu záměru jako takovou, z hlediska jednotlivých bodů tohoto ustanovení. Kolegyně namítá, že řízení přeruší na nedostatky dokumentace, zejména pro lepší zapracování podmínek a obecných ustanovení síťařů, atd. Dle mého zákon jednoznačně neukládá povinnost jednotlivý obsah dokumentace přezkoumat, pouze na základě ust. §90 odst. c,,)kde je stanovena povinnost přezkumu souladu s prováděcími předpisy, lze z přílohy č.1 vyhl.č. 499/2006 Sb. vyvodit, že máme dohlídat, aby dokumentace obsahovala vždy části A-E, aby byly řešeny veškeré potřebné body, ale nikoliv povinnost zkoumat, zda-li je jejich obsah je dostatečný či nikoliv, jelikož za úplnost správnost dokumentace zodpovídá dle § 159 projektant. V opačném případě by stavební úřad vykonával práci za jednotlivé společnosti a instance, které jsou povini, pokud vydávají vyjádření či stanovisko, si dokumentaci, před tím než své stanovisko vydají, přezkoumat, zda-li odpovídá jejich zákonům a zájmům v dostatečné míře, a dále tuto povinnost nepřevádět na stavební úřad. HD 29.10.2013 7:56:09236.11.2013 7:15:19
Dobrý den, prosím o názory : 1)Územní rozhodnutí na umístění stavby seníku vydáno podle předchozího stavebního zákona, po odvolání potvrzeno s úpravami krajem - nabylo právní moci 2) Ministerstvo na žádost odvolatele územko letos přezkoumalo a vrátilo zrušené zpět jak kraji, tak stavebnímu úřadu k novému projednání 3)Stavebník letos stavbu postavil s argumentací § 103 odst. 2 současného stavebního zákona Otázka : Je realizace stavby legální nebo ne ?? VH 15.10.2013 13:25:071123.10.2013 11:17:49
Dobrý den, chtěla bych Vás touto cestou požádat o Váš názor ve věci územního řízení o dělení pozemků. Žadatel zažádal o dělení pozemků na podkladě geometrického plánu. Nově vzniklé pozemky však nebudou mít po jejich rozdělení přístup k veřejně přístupné komunikaci. Stavební úřad by musel tento přístup "vypodmínkovat" přes tři stávající pozemky, které jsou ve vlastnictví žadatele. Hlavním důvodem, proč bych ale chtěla znát názor dalších osob je fakt, že pozemky, na kterých má toto dělení probíhat, jsou v ÚPD specifikovány jako zastavitelná plocha určená k trvalému bydlení. Jenže právě na těchto pozemcích je zohledněna veřejně prospěšná stavba místní komunikace pro vymezenou zastavitelnou plochu. Předložený návrh dělení pozemků, resp. geometrický plán neřeší oddělení této veřejně prospěšné stavby (VPS). Jak tedy posoudit takový záměr? Pohlížet na institut VPS jako na regulativ území, posoudit záměr dle ust. § 90 SZ a dojít k tomu, že návrh dělení není v souladu s ÚPD? Nebo tyto pozemky oddělit v územním řízení a upozornit žadatele na skutečnost, že jsou tyto pozemky určeny k VPS, ke které má předkupní právo obec? Předem děkuji za Vaše názory a odpovědi. G.P. 10.10.2013 9:57:251311.10.2013 10:21:52
Kolegové, prosím o radu, v loňském roce jsme zahájili územní řízení na povolení skladu zemědělské techniky na pozemku, kde se nenachází žádná stavba a je třeba tedy vyřešit i sjezd. Žadatel neměl všechny podklady a mj. mu chyběl souhlas obce se zřízením sjezdu na jejich účelovou komunikaci (obec dala souhlas se stavbou a ke sjezdu napsala, že dá souhlas až dojde k úpravšě vlastnických hranic - jsou v několika soudních sporech). Žadatel mě tlačí ať vydám rozhodnutí, protože se teď po novu sjezd nepovoluje. My tvrdíme, že je to loňské řízení a sjezd být povolen musí a musí také doložit souhlas obce jakožto silniční správní úřad. Pokud by řízení bylo zahájeno letos, tak sice se sjezd povolovat nebude, nicméně souhlas obce musí mít tak jako tak viz. §86 odst. 2 písm.c stavebního zákona. Jaký máte názor? hp 4.10.2013 7:19:0079.10.2013 22:10:45
Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků je možno vydat pouze na žádost podanou všemi vlastníky...... Nebude možné doložit všechny podpisy, někteří jsou zemřelí, bude řešeno v řízení, co s tím? 25.9.2013 16:09:4282.10.2013 12:49:27
Kolegové, 103/1/r/4 -"přípojná komunikační vedení sítě elekronických komunikací"-, zákon o elektronických komunikacích vysvětluje pouze, co je pojem "nadzemní komunikační vedení" a "podzemní komunikační vedení", o "přípojném.." už zmínka není, ani google nepomohl. Jedná se o uzemko - odbočku ze stávajícího kabelu elektr.sítě a připojení (přípojku) stanice umístěné v bytovém domu délky 80m. Považovali by jste takový kabel za veřejnou technickou infrastrukturu ? (otázka je zaměřena výši poplatku 20000/1000) FFA 12.9.2013 10:11:30127.9.2013 7:17:02
Pro ČOV vydáváte ÚR nebo ÚS? Vodoprávní úřad bude pro ČOV dělat ohlášení, tak jsem pro ÚS podle § 96 odst. 2 b), ale kolega tvrdí, že to nelze - musí být ÚR. Jak to děláte u vás? nina 11.9.2013 16:29:03425.9.2013 16:04:39
Kolegové, jak děláte: územní souhlas §96 odst.3 písm.d)..... souhlas se nevyžaduje v případech stavebních záměrů uvedených v § 103, pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti od společných hranic pozemků menší než 2m... jedná se o přípojku a mě zajímá, zda i když není potřeba souhlasu souseda, protože je stavba dále než dva metry od hranice s jeho pozemkem, tak zda jej obesíláte tj. zasíláte územní souhlas s vyznačenou účinností, tak jak je uvedeno v § 96 odst.4., já to posílám, ale nevím, zda to dělám správně. 10.9.2013 14:14:21827.9.2013 7:27:19
Přeložka v zastavěném území 4m plynovodu bez změny trasy, ale bude přeložen hlouběji. Vztahuje se na to 103, odst. 1 bod 6, že by postačil ÚS? p 9.9.2013 9:38:071512.9.2013 9:57:57
na povolení přírodní tůně, která je tvořena dírou v zemi bez stavebních objektů jako je hráz nebo vypouštěcí zařízení byste použili územní rozhodnutí o změně využití území nebo umístění stavby ? Přikláním se k první variantě terénním úpravám, ale viděl jsem, že některé stavební úřady tůně umisťují. Václav 4.9.2013 15:17:2756.9.2013 14:43:24
Máte někdo zkušenosti se stanovením opatrovníka? Mám v územním řízení menšinového vlastníka pozemku, na kterém se má umístit oplocení, resp. jeho změna včetně provedení brány tam, kde nebyla. Tomuto vlastníkovi se nedaří doručovat (adresát na uvedené adrese trvalého pobytu neznámý) Měl by se ustanovit opatrovník podle § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu (správní orgán ustanoví opatrovníka osobám neznámého pobytu nebo sídla nebo osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat) nebo se uplatní odst. 3 (nejde-li o účastníka, kterému má být v řízení uložena povinnost nebo odňato právo, správní orgán opatrovníka neustanoví a doručuje veřejnou vyhláškou). Považovali byste umístění stavby za uložení povinnosti nebo odnětí práva? LV 30.8.2013 9:08:37219.9.2013 14:22:12
Vážení kolegové, mám dotaz ohledně podkladů pro vydání územního souhlasu viz § 96 odst.3 písm.a)....takže dle mého soudu postačí i pouhý souhlas vlastníka pozemku či nemovitosti neboť je zde napsáno.....anebo souhlas podle § 86 odst.3....dříve tam bylo napsáno...doklad o právu založený smlouvou....... 28.8.2013 12:54:43511.9.2013 11:31:36
Prosím, je nutné vydávat před zahájením stavby rozhodnutí o změně ÚR ( bylo vydání společné ÚR a SP dle platnosti do konce roku ) při požadavku posunutí již povolené haly o 1 m k hranici.( Poplatek 1/2 z 20 tis. ) Stále zůstane odstup 7 m ?? Nelze tuto změnu odsouhlasit jen do stavebního deníku ? Děkuji Lida 27.8.2013 10:47:12730.8.2013 15:39:06
Jak mám prosím povolit větrolam v polích? Pozemek je veden jako "lesní pozemek", je ve vlastnictví obce, která chce ten větrolam realizovat, v územním plánu je s ním také počítáno. Toto povolujem taky? 26.8.2013 14:32:581028.8.2013 10:40:38
Kolegové, poradíte mi někdo? Co byste dělali se záměrem umístění kovárenského bucharu 1m od hranice pozemku RD, včetě betonového základu cca 1x1m. Buchar nebude nijak zastřešený (jenom se přes něj má dávat igelit) a zatím nevím, jestli má sloužit k podnikání nebo jako koníček. akrasova 26.8.2013 11:01:1493.9.2013 9:22:16
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,zda je možnost zabránit nařízenému demoličnímu výměru? Po digitalizaci a novém zaměření se zjistilo,že máme postavený bazén částečně na pozemku souseda.Hranice pozemku těsně řeže roh bazénu se zastřešením v trojuhelníkovém výseku začínajícím 22cm ,rozšiřujícím se až na 72 cm,což činí v celkové ploše cca 2 m čtvereční.Majitel sousedního pozemku je město a jeho vedení nesouhlasí s odprodejem těchto dvou metrů a žádá demolici přesto,že sousední pozemek je louka a žádná zástavba na něm není možná.Děkuji za odpověď. Libuše 25.8.2013 15:32:02630.8.2013 15:10:41
Zdravim, mam dotaz, stavebnik chce uzemni rozhodnuti na 2 tepelne vrty, jaky bude poplatek za uzemni rozhodnuti? V zakone o poplatcich neni uveden tepelny vrt. Jde o vodni dilo nebo ne? nasel jsem 3 moznosti castku 1000, 3000, ale taky 20 000. Poradte prosim, dekuji Golem 25.8.2013 10:10:34430.8.2013 14:57:22
Navazuji na dotaz jf z 8.8.. Jaký děláte úkon když v řízení zjistíte, že došlo k převodu sousedního pozemku na žadatele a ubyl tak účastník řízení. Správní řád řeší pouze když se rozhoduje o účastenství. Mě napadá pouze záznam do spisu nebo děláte usnesení. JL 14.8.2013 8:46:00217.8.2013 15:48:12
Jak se povoluje pergola? Je to konstrukce bez zastřešení, prý na popínavé rostliny, vel. cca 20m2, umístěná v "proluce" mezi RD stavebníka a plotem souseda. J 7.8.2013 10:35:4338.8.2013 16:26:00
Územní řízení X městská rada Štěrbová 31.7.2013 15:35:0541.8.2013 7:23:17
Kolegové, k jakému úkonu řízení stanovujete okruh účastníků řízení? Mám podanou žádost o vydání ÚR na liniovou stavbu, která vede přes 3 katastry. Jsou zde zábory 200 pozemků, tak asi 150 účastníků budu s novelou stavebního zákona obesílat. Už nyní neodpovídá úplně seznam s vlastníky dotčených pozemků, neb došlo k majetkovým převodům. Kdybych měla zkontrolovat právní stav ještě před vydáním rozhodnutí, nejspíš by okruh účastníků řízení byl zase jiný a smlouvy, které budou předkládány už zřejmě nebudou platné.Jediné, co mi připadá optimální je stav ke dni oznámení o zahájení řízení. Není někde nějaký výklad? jf 31.7.2013 10:17:46188.8.2013 9:30:30
kolegové, zamotala jsem se do výkladu §87 odst. 2 - doručování v rámci územního řízení v obci, která nemá územní plán. jak doručovat účastníkům dle § 85 odst. 2b)? Taky jednotlivě nebo veřejnou vyhláškou? Jana 30.7.2013 9:51:13131.7.2013 14:06:01
Chceme stavět skleník do 40m na trvalém trav.porostu v nezastavěném území.Je potřebný nějaký souhlas ? Děkuji Jan 22.7.2013 14:41:443119.3.2017 3:19:22
Budem povolovat zpevněnou plochu ze zámkové dlažby (100 m2)u obchodu. Chtěli by jste k tomu vyjádření ŽP? 17.7.2013 15:43:09726.7.2013 21:37:47
Podzemní podlaží - nevíte někdo o nějakém srozumitelném výkladu příp. rozsudku? Projektant tvrdí, že se jedná o podzemní podlaží, ale já jsem přesvědčená, že ne. Stavebník se určitě odvolá, tak sháním nějaké rady. Děkuji za pomoc. Kamila 27.6.2013 10:20:16713.7.2013 18:34:32
Stavba do 25 m2 zastavěné plochy na pozemku RD, na hranici pozemků, je vydána výjimka pro umístění na hranici, existuje ZS DO s podmínkami. Jak povolit? Postačí ÚS nebo je třeba ÚR + SP (nebo jde upustit od SP?)? Jak byste rozhodli, kolegyně a kolegové Vy? olga 20.6.2013 13:03:07625.6.2013 8:28:16
Jak počítat zastavěnou plochu RD, když je k němu "přilepeno" hospodářské stavení a není provozně propojeno? 19.6.2013 13:59:27420.6.2013 9:33:32
Dobrý den, zajímá mě Váš názor. Stabení úřad zamítl umístit novou stavbu na území obce, která nemá územní plán ani vymezené zastavěné území a v území mimo intravilán. Jedná se o chatovou osadu mimo zastavěné území obce. Záměrem bylo umístění nové chaty na stávajích základech staré chaty, u které bylo povoleno její odstranění. Také se řeší umístění jímky. Nejedná se však o stavební úpravy, ale o umístění stavby nové. Toto rozhodl odvolací orgán. Stavební úřad zamítl umístit stavbu nové chaty, jelikož se nachází mimo zastavěné území obce a nejedná se o stavbu uvedenou § 18 odst. 5 SZ. Stavebník se proti tomuto rozhodnutí odvolala a nadřízený orgán vrátil věc k novému projednání, neboť cituji: " na předmětném pozemku se nachází stavba dřevěné rekreační chaty, která je zapsána v katastru nemovitostí, zakreslena v katastrální mapě a je označenaevidenčním číslem, jedná se o pozemek evidovaný v katastru nemovitosí jako stavební parcela, který je tedy určen k zastavění." Toto celý kolektiv STÚ chápe jako zcela nový výklad a nemohu nalézt ve stavebním zákoně důkaz o tom, že by již zapsaná stavební parcela byla určena k zastavění i přesto že je mimo zatsvěné území v obci bez ÚPD. Švácha 19.6.2013 9:00:171322.7.2013 16:28:34
Kolegové prosím o názor: Změnou územního plánu bylo schváleno území pro výstavbu rodinných domů (cca 20). Vlastník pozemků se rozhodl území "zasíťovat" a prodat. Následně má dojít k rozdělení pozemků, tyto pozemky však nebudou přístupné z věřejně přístupné komunikace. Potencionálním zájemcům bylo řečeno, že si na pozemku mohou postavit cokoli. Změna územního plánu toto území nijak nereguluje. Ptám se, má někdo povinnost nebo měl by mít někdo zájem (kromě stavebního úřadu), aby na toto území byla zpracována zastavovací studie, podle které by se dalo řídit nebo skutečně bez jakéhokoliv uspořádání a to včetně stavební čáry se může následná zástavba tohoto území regulovat podle vyhl. č. 501/2006 Sb., a tím může např. dojít i k tomu, že některý pozemek bude v podstatě zastavitelný jen velmi omezeně? JR 14.6.2013 6:38:18214.6.2013 13:23:33
Kolegové, jak se vede územní řízení na stavbu, pro kterou je dle platného úp možné vyvlastnění. Jedná se o rozšíření NN a trafostanice (sloup) - kde vlastník pozemku nechce dát souhlas s touto stavbou. Povedeme tedy územní řízení a vydáme rozhodnutí i bez jeho souhlasu a pak povede vyvlastňování úřad teprve vyvlastnění? Nikdy jsme to doposud nedělali, tak se raději ptám zkušenějších. Vzhledem k tomu, že se jedná o takovouto stavbu, pak se bude vydávat jen územní rozhodnutí. 10.6.2013 20:58:35112.6.2013 14:37:34
Dobrý den, poradte prosím s datovou schránkou. Pokud bylo doruceno 1.1.2013 a dotycny se prihlásil do datové schránky 7.1.2013 počítám lhůtu od 7.1.2013? Je to tak? Výklady se různí, někdo říká den odeslání je dnem doručení jiní že až po přihlášení. Jak to tedy je? Terez 10.6.2013 20:07:28111.6.2013 7:56:59
Zjednodušené územní řízení po novele - co se považuje za den vyvěšení návrhu výroku tj. od kdy se počítá lhůta 15 dnů pro námitky účastníků? Od fyzického vyvěšení na úřední desce nebo 15 + 15 dnů? Kamila 10.6.2013 16:01:13212.6.2013 15:00:53
Jaké využití bude mít stavba, ve které bude umístěn kotel na pevná paliva o výkonu do 50 kW, když jsou kotelny definovány od 50 kW výše? Co by to bylo, kdyby to nebyla kotelna, jak takovou stavbu nazvat? GA 6.6.2013 11:09:5757.6.2013 9:24:31
Zdravím a prosím o radu. Územní řízení dle § 87 ods.2 (obec nemá úp) veřejné projednání oznamuji veřejnou vyhláškou a to min. 30 dnů předem, doručuji dle § 87 ods.1. Myslím, že by oznámení o konání veř.projednání mělo viset až do dne konání, ale ani to není ze zákona jasné. A co rozhodnutí? Taky se doručuje veřejnou vyhláškou nebo ne? Sleduji úřední desky st. úřadů a mám v hlavě chaos - pokud je na úd takovéto rozhodnutí, tak někdo jej vyvěšuje na 15 dnů, někdo na 30 a taky do nějakého data (byl to více než měsíc) takže to tedy nechápu. Jasně, že řízení s velkým počtem účastníků je věc jiná. Jak to děláte vy? Hp 5.6.2013 18:50:37811.6.2013 11:01:26
Vážení kolegové, dovolte mi vnést další chaos do této diskuze: podle § 79 odst. 2 písm. o) SZ: stavba do 25m2 na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci..., pokud bude umístěna nejméně 2m od společných hranic se sousedními pozemky nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Lze toto ustanovení použít i v případě, že by taková stavba byla umístěna např. na hranici se sousedním pozemkem s tím, že podle § 25 odst. 6 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území lze s ohledem na charakter zástavby umístit na hranici pozemku rodinný dům a další stavby související s užíváním rodinného domu (tedy i stavby do 25m2)? Nebo sice je možno takovou stavbu takto umístit, ale musí být rozhodnuto o výjimce a pak např. územní souhlas? JR 3.6.2013 17:26:3634.6.2013 12:49:25
vyžadujete u územního souhlasu pro stavbu uvedenou v § 103, která je u jedné hranice blíže než 2m i souhlasy ostatních sousedů, tedy i těch, od jejichž hramice je dále než 2m? 3.6.2013 10:56:4059.5.2014 14:44:18
Můžu v rozhodnutí o dělení pozemků současně rozhodnout o změně druhu pozemku? 31.5.2013 8:31:48131.5.2013 9:14:23
Kolegové, poraďte nám ohledně přístupu. Do stávajícího areálu (bývalý státní statek) vede komunikace. Majitel areálu chce umístit nové stavby, jenomže nemá věcné břemeno chůze a jízdy po komunikaci a ta není ani veřejná. Komunikace byla kdysi povolena na cizím pozemku. Vlastník pozemku samozřejmě nesouhlasí s věcným břemenem. Myslíte si, že by stačilo, kdyby si majitel koupil komunikaci jako stavbu, která je jiného vlastníka než pozemek pod ní? 23.5.2013 14:51:54124.5.2013 7:59:50
spoluvlastník pozemku, na kterém umisťuju vedení NN má v LV nařízenou exekuci, exek.příkaz k prodeji a zástavní právo exekutorské. Můžu na základě jeho souhlasu na tomto pozemku stavbu umístit? 23.5.2013 14:45:340
Poraďte prosím, povolení vrtu v nezastavěnem území ( obec má vymezené zastavěné území, ale zahrada, na které je umístěna zem. stavba, je mimo). Vrt bude sloužit k zálivce a přípojka půjde do zem. objektu. Díky za odpovědi. Hanka 22.5.2013 17:53:33123.5.2013 7:25:30
Dobrý den. Máte nějaké zkušenosti s povolováním hřišť a různých doplňků/mobiliáře. Mám na stole úpravy školního dvora (uvnitř areálu, z jedné strany otevřeného): bezpečnostní dopadové plochy/povrchy,sportovní hřiště, lavičky,dřevěné molo,tyče pro šplh,basket. koše,lezecké stěny,bezpečnostní krytí oken,oplocení. Ještě bych dodal že vše je na jednom pozemku (zast. plocha a nádvoří). A co teď s tím? Myslím, že by stačil ÚS, ale... Předem děkuju za odpovědi. P.S. II 22.5.2013 16:41:51324.5.2013 7:53:33
Kolegové, vyvěšuji poprvé oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy. Posíláte jej pouze na úřední desku, či také třetím osobám a žadateli. Díky za odpovědi 6.5.2013 16:41:530
Vážení kolegové. Jak se díváte na způsob povolení samostatného podzemního vsaku (dno vsaku 2 m pod UT) na odvádění srážkových vod ze střechy RD (10 m od stavby). Vyhl. 501 ukládá posoudit nejdříve vsakování,.... a až v konečné fázi odvádění do kanalizace. Posoudit to může jenom hydrogeolog. Je vydána ČSN 759010. Tato "stavba" není nikde ve stavebním zákoně samostatně popsána, nejedná se ani o nádrž, zásobník, podzemní objekt, podzemní stavbu, vodní dílo. Přikláním se k terénním úpravám § 104 SZ(vsak ze štěrku s geotextilií) nebo úpravám pozemku majícím vliv na vsakování vody dle § 80 SZ. Mimo štěrku lze použít i plastové jímače (děrované prostorové prvky). O nakládání s podzemními vodami v 99 % nepůjde. Díky za názor. Případ Neřešený 30.4.2013 13:11:090
Kolegové, prosím, bazén do 40m2 umístěný 1m od společného hranice se sousedním pozemkem u RD. Řeší se pouze výjimka z odstupových vzdáleností a územně (př. ÚS) se vlastní bazén již neřeší? Díky za názor. JR 25.4.2013 10:59:372910.5.2013 8:44:32
Mohli by jste prosím poradit: budeme povolovat dřevěný přístřešek (asi zastřešenou pergolu) pro zahrádku (posezení) u restaurace, zastavěná plocha cca 50m2. Stavebník asi nebude mít souhlasy sousedů. Takže předpokládám ÚŘ (+ správní poplatek položka 17 odst.1. písm. f - 20 tis.) a následně SŘ překlopené usnesením z ohlášení (+ správní poplatek položka 18 odst.1. písm. e - 1 tis.). Vidíte to podobně? Díky za odpověď. P.S. II 24.4.2013 8:38:59324.4.2013 12:47:50
sady-firma v rozporu s územním plánem započala osazovat na cca 100ha ovocné stromy.V ÚP je orná p.,změnu ÚP pro sady obec zamítla. Domnívám se, že by měli tuto činnost provádět jen na základě rozhodnutí o změně využití území- § 80odst.2 písm.e).Jak na ně?Podle nás nejde použít § 129- nejde o stavbu. Takže kontrolní prohlídka, a výzva popř. rozhodnutí dle §171? 22.4.2013 9:20:39921.9.2018 13:32:07
Díky za info, jak povolujete změnu užívání stávající garáže 30 m2 u RD, 1 m od souseda? Nově by měla být provozovna-klempíř, zámečník, změna je v souladu s UP. Jsou nutné výjimky dle v.č.501 (např. stavba nad 25 m2), když je již 15 let umístěna dle dřívějších zákonů a vyhlášek? Případ Neřešený 16.4.2013 16:17:46723.7.2013 8:03:54
Výměna balkonů u bytů na paneláku za nové, o větším půdorysu. Balkony jsou provozně propojeny s byty (s domem) dveřmi, jsou tedy přístavbou. Dům je na pozemku ohraničeném obvodovými stěnami, balkony jsou vykonzolovány nad sousední pozemek. Dle vyhl. 501/2006 Sb. § 23 odst. 2 se stavby umisťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sous. pozemek. Je tedy nutno nejprve povolit výjimku z tohoto ust. nebo je možno říci, že balkony budou umístěny na sous. pozemku, nejde o přesah, ale stavbu na dvou, resp. více pozemcíh, toto ust. se tedy na ně nevztahuje a lze přímo řešit ÚS, resp. ÚR pro jejich umístění? E 16.4.2013 13:38:421113.12.2019 8:23:12
"Vjezdy na pozemky obestavěné, ohrazené nebo jiným způsobem znepřístupněné a určené pro příjezd požární techniky musí být navrženy o minimální šířce 3,5 m a výšce 4,1 m." Chápete tímto, že i učelová komunikace sloužící k připojení nemovitosti k místní komunikací musí mít šířku 3,5 m nebo postačí zpevněná komunikace o šířce 2,5 m dle § 20 odst. 7 vyhl. č. 501/2006 Sb. s tím, že zbylá šíře do 3,5 bude například zatavněná plocha? Není někde k nalezení bližší výklad? eR 12.4.2013 8:27:00117.4.2013 7:42:20
Co děláte s podmínkama síťařů z jejích vyjádření, která jsou předložena k žádosti o územní souhlas? 11.4.2013 14:33:06615.4.2013 7:28:20
Bylo mi doručeno oznámení o záměru k vydání územního souhlasu, které bych potřeboval doplnit o zákonem požadované doklady a současně bych záměr potřeboval žadatelem upřesnit. Jaké ustanovení správního řádu bych měl správně použít, § 37 odst. 3 nebo § 45 odst. 2? eR 10.4.2013 11:42:19712.4.2013 13:41:06
Jaká souhlasy podle § 96 odst. 3 písm. d) stavebního zákona požadovat při oplocení pozemku rodinného domu při hranici se sousedními pozemky. Fakta: Oplocení je zamýšleno na pozemku, na kterém je zapsáno zástavní právo banky. Na sousedních pozemcích jsou také zapsána zástavní práva bank. Dále jsou na jednom ze sousedních pozemků zapsána věcná vlastníků veřejné technické infrastruktury. Na tomto pozemku se nacházejí stavby vlastníků veřejné technické infrastruktury (voda, kanalizace, elektrika, plyn, veřejné osvětlení), z čehož veřejný vodovod a kanalizace jsou od pozemku, na kterém ná být oplocení realizováno, vzdálem více jak 2 m. Pročítám si toto záhadné ustanovení stále a stále dokola a dospívám k následujícímu názoru. Budu požadovat souhlasy: 1) všech vlastníků sousedních pozemků (sousedících společnou hranicí; vzdálenější pozemky nebudou dotčeny), 2) souhlasy zástavních věřitelů, 3) souhlasy oprávněných z věcných břemen, 4) souhlasy vlastníků staveb veřejné technické infrastruktury, která jsou na sousedním pozemku umístěna více měně jak 2 m od navrhované stavby oplocení (zde vycházím z logického uvážení, že v případě, kdy by bylo oplocení navrženo 2 m od hranice pozemku, souhlas vlastníka veřejné technické infrastruktury by nebyl vyžadován, byď by taková stavba mohla být umístěna 2 m od takto navrhovaného oplocení). Co vy na to? Nejsem si jistý, zda vlastník pozemku, na kterém je oplocení zamýšleno, musí doložit souhlas zástavního věřitele vzhledem k prokázání práva provést stavbu. Dále mě zajímá, jak hledíte na "souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu" ve vztahu k udělování souhlasů například jednotlivých bank a zda v případě ČEZ RWE, Telefónica, a pod., od kterých budete mít doloženy stanoviska k dotyku na jejich zařízení, duplicitně vyžadujete souhlasy na situaci také. Nemohla by být situace např. pouze přílohou uděleného souhlasu? GA 10.4.2013 10:41:2753.4.2014 15:13:09
V §104 písmena a-e vyžadují min. ÚS, písmena f-k vyžadují ÚR, je to tak? A podle čeho? 8.4.2013 9:33:07410.4.2013 14:25:01
Dokázal by někdo poradit, jak byly povolovány zpevněné plochy (v daném případě zpevněná příjezdová plocha místo původního travnatého pozemku) za účinnosti původního stavebního zákona (zák. č. 50/1976 Sb.) a ještě před jeho účinností? GA 3.4.2013 11:50:1513.4.2013 13:01:09
Mám podobný dotaz jako kolega přede mnou. Jaký poplatek vyměřit za územní rozhodnutí pro ČEZ - přípojka NN v délce 1200m. Přeme se , zda podle položky 17, písm. e) - 1000, nebo položka 17, písm f)- 20 000 PV 28.3.2013 11:42:2242.4.2013 15:29:08
Kolegové, chtěl bych se vás zeptat, jaký poplatek byste vyměřili za vydání územního rozhodnutí na přípojku NN a stavbu pilíře na parcele stavebníka do 3 m délky. Jsou dvě možnosti: položka 17. písmeno e) 1000 Kč, nebo písmeno f) 20 000 Kč. Územní rozhodnutí je tu proto, že stavebník nezískal souhlas sousedů. Díky Petr 28.3.2013 11:06:21129.3.2013 7:44:05
Jak vyargumentovat aplikace přestupku proti stavebnímu zákonu podle § 178 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. Jde o zákaz plachtové reklamy na zdi domu. Předmětem mého dotazu je druh činností, kterými zákon označuje naplnění této skutkové podstaty: f) provádí činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí, bez tohoto rozhodnutí nebo v rozporu s ním, popřípadě bez územního souhlasu anebo v rozporu s ním nebo provádí činnosti územním rozhodnutím zakázané. Umístěná plachtová reklama na zdi nebyla SÚ povolována, jelikož, plachta nenaplňuje podmínky stavebního zákona a není stavbou, není panelem, deskou, konstrukcí, …………Teď bychom ji chtěli vyargumentovat přestupkem, kde nalézt přesnější výčet činností, které se takovým přestupkem rozumí ??? Karel 21.3.2013 10:42:051827.3.2013 7:21:10
Kolegové poraďte stavebníci mají záměr k rodinnému domu přistavět garáž, která nebude provozně propojena s tím objektem. Nebude tedy mít žádný otvor, kterým by se propojovali. Jedná se tedy o přístavbu?nebo samostatnou stavbu? Co znamená provozně propojena? Kolej 20.3.2013 19:49:30421.3.2013 9:29:24
Kolegové, jak by jste řešili umístění první stavby do 25 m2 (na záhradní náčiní) v zahrádkářské osadě ovšem 1 m od hranice? Můj názor ÚS+souhlasy, na jiném úřadě však chtějí výjimku za 5000 Kč. Pavla 20.3.2013 13:53:07921.3.2013 12:26:10
Jak řešit žádost na zřízení odběrného plynového zařízení (plynofikaci RD)? Zdenka 14.3.2013 11:44:42320.3.2013 14:59:06
překlopili jsme ještě postaru územní souhlas na ÚŘ pro stavbu oplocení pro nedohodu mezi sousedy- musí být PD zpracovaná oprávněnou osobou, nebo stačí to co bylo podáno k územnímu souhlasu? 13.3.2013 13:04:43113.3.2013 13:29:23
Zdravím Vás přátelé, mám asi pro někoho jednoduchý dotaz. Ve vyhlášce 503/2006Sb., v příloze č.4 je uvedeno, že projektová dokumentace má obsahovat i údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací. Můžete mi prosím někdo vysvětlit, kde je projektant zjistí? Předpokládám, že to má souvislost s územním plánem. Dále pak Analytické podklady? To samé? Děkuji za jakoukoliv odpověď. Blazinek 12.3.2013 14:16:53313.3.2013 13:59:50
Jak byste prosím povolili 3 lavičky a pítko pro ptáky na náměstí: Díky 12.3.2013 11:41:10421.8.2013 12:55:56
K žádosti o územní souhlas se připojí souhlasy osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich. V případě přípojky do 50 m budu vyžadovat souhlas na situačním výkresu u vlastníky sítí jako ČEZ, RWE atd. jelikož mají stavbu na pozemku, na které se umisťuje přípojka. Tyto souhlasy na situaci jsou pro žadatele ovšem nemožné zajistit. Stejná situace by se týkala i na soubor staveb povolovaných s RD, jelikož povoluji přípojky také. Jak to řešíte? BL 12.3.2013 11:06:4733.4.2013 12:59:03
Jak byste prosím povolili 3 lavičky a pítko pro ptáky na náměstí: Díky 12.3.2013 11:01:22313.3.2013 8:40:17
Jak doručujete územní souhlas s vyznačením účinnosti dotčeným orgánům a místně příslušnému obecnímu úřadu? Všichni mají datové schránky, a já nevím, jak tam to vyznačení účinnosti dostat. Posílat to poštou? vera 12.3.2013 10:59:27321.3.2013 9:53:48
Kolegové, jak posoudit v souvislosti s výkladem MMR k § 79 SZ a § 21 vyhl. 501 žádost o ÚR souboru staveb, který obsahuje v ploše pro bydlení na pozemku s výměrou 1200 m2 RD 150 m2, přípojky na sítě TI, samostatnou garáž 40 m2, studnu s vodovodem, venkovní bazén 40 m2, zahradní altán 40 m2 a dvě opěrné zdi výšky 2,5 m délky 15 a 25,5 m a který splňuje všechny požadavky OTP až na § 21 501ky? VJ 8.3.2013 10:07:10311.3.2013 15:42:10
Kolegové, přikláněli by jste se také k názoru, že by šlo povolit silo (zásobník) na plastový granulát výšky cca 10 m, průměr asi 3 m včetně základové konstrukce, který bude venku v areálu firmy, jako výrobek, plnící funkci stavby, tzn na územní souhlas podle § 103 odst. písm. e)bod 16? Akorát bych byl přísnější na dokumentaci, tzn. autorizece + PBŘ a hasiči. Zdá se mi územko+stavební povolení zbytečně složité. 7.3.2013 13:09:3968.3.2013 12:43:49
Prosím o radu, zda stavební úřad může dát územní souhlas bez souhlasu sousedů? Rádi bychom stavěli RD, pozemek je úzký 9 m a stavební úřad nemá námitek, abychom stavěli od hranice k hranici. Sousedi ale odmítají dát souhlas (sami jsou 3 m od hranice, k nám mají otočená pouze okna na schodiště). Druhý soused se ještě nevyjádřil (na pozemku mu zatím nic nestojí). Může nám stavební úřad odklepnout stavební řízení, i pokud s tím sousedi nebudou souhlasit? Přece pokud by nám to oba odmítli, znemožnili by nám stavět, pozemek je územním plánem určen ke stavbě rd, plánuje se řadová a polořadová zástavba (sousedi, kteří již mají postaveno, jsou polořadový dům s dalším sousedem, od nás mají, jak už jsem řekla, 3 m, v době kdy oni stavěli jsme pozemek ještě nevlastnili). Lenka 4.3.2013 20:36:2357.3.2013 8:16:05
Při prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu se počítá do poplatků hlavní řád i s přípojkami nebo se započítává hlavní řád vzlášť a přípojky vzlášť a jaký poplatek se za to vybírá? Děkuji V.S. 4.3.2013 10:01:4215.3.2013 12:44:55
Postavení plotu v nezastavěném území - orná půda (pole), jakým způsobem lze stavbu povolit? A jaký poplatek dle nového sazemníku stanovit? Děkuji V. 4.3.2013 9:50:1134.3.2013 11:09:03
Jak mám povolit saunu - dřevěný domek bez základu (4 x 5 m) na zahradě hotelu pro hotelové hosty? Předpokládám, že bude určitě třeba vyjádření hygieny?? 27.2.2013 9:00:3011.3.2013 11:11:48
Jurta je brána jako stavba, nebo jako jiné zařízení (mobilní, drobná stavba...)je potřeba na stavbu jurty nějaké povolení? V 26.2.2013 9:35:5554.3.2013 8:17:24
Máte někdo osobní zkušenost s povolováním tzv.lesních mateřských školek,jedná se o umístění zázemí - klubovny,WC, např. formou umístění obytných kontejnerů (buněk).Existuje již nějaká platná legislativa,jaké jsou hygienické normy pro toto zařízení.Děkuji za radu. H. 25.2.2013 22:33:54126.2.2013 14:08:18
Mám složeny 4 m3 palivového dřeva na paletách na pozemku RD 3 m od hranice souseda. Proti dešti je přikryto térákem. Co budu potřebovat od stavebního úřadu, pokud ho nadkryju přístřeškem - ocelové stojky a pultová střecha z vlnitého plechu půdorysu 4,5 x 1,5 m výšky 1,40? Děkuji předem za radu. Franta 22.2.2013 9:48:58184.3.2018 22:44:40
Mam dotaz - stabilizovana plocha dle UP Praha a na ni je zkolaudovano hřiště s bitumenovým povrchem pro verejnost. Nasledne pozemek zmenil majitele (restituce) a ten nový tam chce postavit bytový dům (probíha UŘ). Musí se SU nejak vypořádat se zkolaudovaným hřištěm? Děkuji. Jindrich 21.2.2013 17:35:560
Praha - uzemni plan. Podle čeho se ted posuzuje umisteni stavby (bytový dům)na stabilizovane plose, kdyz porovnani s okolní zastavbou pomoci vypoctu KPP, KZ a pod. bylo zrušeno. Existuje nejaky nový předpis nebo je to ad hoc na vůli stavebního uradu? Bohuzel nemohu nic najit. Jindrich 21.2.2013 17:24:160
Požárně nebezpečný prostor- nenašla jsem, že bychom se již touto věcí měli zabývat? Vidíte to také tak? jf 18.2.2013 9:10:141926.2.2013 15:09:14
Byla podána žádost o vydání územního souhlasu na přeložku NNk. Jedná se o přeložení 23 m kabelového vedení. Je možné toto povolit na územní souhlas? Zdenka 15.2.2013 9:45:36525.2.2013 10:14:41
Dobrý den, plánujene rekonstrukci skladu ve dvoře domu. V katastru je hranice objektu vyznačena. V rámci rekonstrukce budeme zmenšovat plochu skladu oproti hranici v katastru. Nepůjdeme stavbou jak půdorysně tak ani výškově přes stávající stav. Stavební úřad nás nutí stavbu umístit( územní souhlas nebo územní rozhodnutí), i když funkce zůstává stejná a půdorys nepřesáhne vnější půdorysné ohraničení stávající stavby. Děkuji za Váš názor. BK 14.2.2013 12:35:13715.2.2013 10:50:54
Prosím o názor, jak po novele povolovat nebo nepovolovat otevřené, odstavné stání pro osobní vozidlo vč. zpevněné přístupové plochy (do 300m2) u RD? Posuzovat to jako stavbu podle § 103 e) bod17 a potom vydávat územní souhlas a nebo zařadit do § 80 odst. 3 e) nebo b)a nevydávat nic? V 13.2.2013 13:58:39215.2.2013 9:12:01
Prosím o radu, jek se stavíte k povolení výrobku který plní funkci stavby? Dříve bylo dáno §104 odst. 2 písm k), znamenalo to že je pro užívání osobami, dodali certifikát/ dokumentace od výrobce atd. a tím se dalo zjisti splňuje-li výrobek podm.k trvalému užívání(výšky strupů atd.) Nyní je výrobek pouze v § 103 odst. 1 písm e) 16, vyžaduje pouze ÚS nebo ÚR a stavebník nemusí předkláda nic co se týká certifikátu či dokumentace. Podle § 2 odst.3 je i výrobek stavbou a tudíž bude-li chtět použít výrobek jako stavbu RD dalo by se postupovat jako u stavby do 150m2. Chápu to dobře? Iva 13.2.2013 8:50:12413.2.2013 13:14:53
Územní souhlas a pojmy "právní účinek" a "vyznačení účinnosti": dle § 96/4 ÚS nabývá právních účinků dnem doručení žadateli; kromě žadatele máme ÚS doručit též "sousedům", a to s "vyznačením účinnosti". Chápu to správně, když za "účinnost" považuji onen den doručení žadateli? Snad ano. Takže odešlu ÚS žadateli, vyčkám doručenky, poté "vyznačím účinnost" a odešlu sousedům. A co vlastník pozemku, je-li odlišný od žadatele, ten nedostane nic? KL 12.2.2013 9:44:59112.2.2013 13:40:02
Vyžadujete k územnímu souhlasu doložení souhlasů vlastníků všech sousedních pozemků - i těch, kterých se to zcela zřejmě nedotkne? Myslím, že tento požadavek (§ 96 odst.3 písm.d) DZ) je zase nad rámec logiky. 11.2.2013 14:44:06916.2.2013 20:19:13
Jak se bude povolovat malá větrná el. s výškou do 10m. Dříve to bylo § 104 odst.2 písm.e)? 7.2.2013 11:21:5717.2.2013 12:04:07
Kolegové, prosím o názor: řeší stavební úřad změnu využití území, a to z ostatních ploch na trvalý travní porost? Tzv. ostatní plocha je stejně zatravněna. Jarka Š. 6.2.2013 9:59:2556.2.2013 15:39:44
Kdy nabývá PM rozhodnutí, které kraj řešil v odvolání? Mám na svoje R vyznačit NPM shodné s NPM rozhodnutí kraje nebo s datem, které bych vyznačila, kdyby k odvolání nedošlo? petra 6.2.2013 8:25:1826.2.2013 8:53:55
Kolegové, mám na stole rekonstrukci stávající šachty produktovodu včetně nového oplocení a zpevněné plochy mimo zastavěné území. Budu to projednávat v územním řízení... a skutečně za poplatek pol.17 bod 1 písm. f)? MB 4.2.2013 16:04:0878.2.2013 10:16:23
Nevím, jestli to tady už někdo nepsal, ale... Jak se díváte na § 86 odst.2, písm. d) - k žádosti o vydání ÚR žadatel připojí také smlouvu s příslušným vlastníkem technické infrastruktury, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné technické infrastruktury. Co třeba při povolování nového RD, nové přípojky vody a kanalizace - smlouvu s Vodárnami? Dojde k úpravě třeba tím, že se musí provést např. navrtávací pás??? Díky za odpovědi. P.S. II 4.2.2013 15:05:2815.2.2013 7:46:31
Kolega u nás vyvolal diskuzi o tom, zda je úřad územního plánování dotčeným orgánem. Jde o to, že stavební úřady začaly od úúp ZÁVAZNÁ stanoviska vyžadovat. 4.2.2013 9:05:2114.4.2013 11:20:33
K § 87 odst.2 : jak dlouho bude vyvěšena veřejná vyhláška pro veřejnost, když musí být 30 dnů předem, snad to chápeme dobře, že vyvěsím a 31 den může být to veřejné ústní jednání H 31.1.2013 10:24:35124.2.2013 12:52:07
Vyžaduje podle Vašeho názoru územní souhlas umístění výstavního bazénu 3 x 7 m (orientace na výšku) na kovové konstrukci, která je zatížená betónovým kvádrem (není nijak trvale upevněna na pozemku), na parkovišti před prodejnou? Děkuji. MB 25.1.2013 14:59:40228.1.2013 7:37:26
PŘÍPOJKY-Hromadné povolení při zastoupení žadatelů obcí na zákl.smlouvy. Jak povolujete cca 100 vod.přípojek? Část připojovaných staveb jsou RD část obč. vybavenost.A za kolik? Po staru jsme vydávali územní rozhodnutí (vždy byly podmínky DO) a doručovali veř. vyhláškou, i s tím, že jsme vyjmenovali všechny dotčené stavbou. Budete vyžadovat v takovém případě souhlasy vl. sousedních pozemků na situaci, když se jedná o celou vesnici? 22.1.2013 13:31:021925.1.2013 11:17:28
GARÁŽE: Vážení, jak povolujete garáže do 25m2 zastavěné plochy? alena 18.1.2013 12:22:181726.5.2013 13:18:38
povolujeme v územním řízení liniovou stavbu energetického vedení. Podle novely SZ se nyní podle § 87 odst. 1 (poslední věta)doručuje účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst 1 a § 85 odst.2 písm. a) jednotlivě. Znamená to, že máme obesílat "půlku okresu"? Ve starém znění zákona se účastníci řízení dle § 85 odst. 2 obesílali veřejnou vyhláškou! Nebo si to snad vykládáme špatně? alena 16.1.2013 15:32:09918.1.2013 12:03:20
Z novely nám nějak vypadlo moje oblíbené "vedení technického zařízení uvnitř budov a jejich stavební úpravy", teď to bude zřejmě jen obecně pod "stavební úpravy" dle § 103/1/d), nebo jak? KL 14.1.2013 14:07:110
Dobrý den. Jak budete po novu provádět povolení nového kabelové vedení pro ČEZ většího rozsahu. Dřív jsme to dělali na spojené řízení s poplatkem 4000 Kč. Podle novely by to mělo být jen na územní rozhodnutí s poplatkem 20000 Kč? Nebo si to vykládáme špatně ? Fakt tyhle změny jsou na palici :-). PV 10.1.2013 10:29:512817.1.2013 9:07:00
K § 96 SZ - žadatel připojí dle odst.3d) souhlasy osob...kdy pozemky mají společnou hranici s pozemkem kde je stavba...ale souhlas nemusí být pokud je 2m od společné hranice - je to tak? a potom odst.4 územní souhlas se doručí žadateli a dále osobám v odst.3d) s ověřeným výkresem + obci pokud není SÚ, takže výkresy dvakrát - jednou pro nás, jednou pro stavebníka, těm "sousedům" se pošle jen ten územní souhlas? Helča 9.1.2013 11:23:30511.1.2013 10:30:01
zdar, odkud berete výšku antény, která je umístěna na stávající budově. Berete výšku budovy + výšku stožáru nebo jenom čistě výšku stožáru a antény ? Ptam se zda bych mohl zatřídit do § 79 odst. 2 písm. j). Anténa i se stožárem je cca 6 m vrchol antény i s budovou je pak 22 m nad okolním terénem. Jelimán 9.1.2013 11:03:1639.1.2013 16:32:20
Dobrý den.Prosím o radu. V prosinci 2012 bylo podáno u S.Ú. oznámení o záměru v území. Teď v lednu vydávám usnesení o provedení územního řízení. V § 96 odst.5 novelizovaného stav.zákona je psáno, že žádost o územní souhlas se považuje za žádost o vydání územního rozhodnutí. To vše je jasné. Nejasné je to, zda se územní řízení povede podle stavebního zákona platného do 31.12.2012 (když oznámení z 12/2012 je považováno za žádost o územní souhlas a následně i za žádost o vydání územního rozhodnutí) nebo se řízení povede podle novelizovaného SZ? Díky za názory. Vil 7.1.2013 11:52:571210.1.2013 7:10:02
Dobrý den, sháním jeden judikát, ve kterém, tuším že právě NSS (už si to všechno matně pamatuji), posuzoval otázku doručování rozhodnutí veřejnou vyhlášku a následné nabytí právní moci rozhodnutí. Žalobce brojil vůči vydanému rozhodnutí a domáhal se jeho zrušení z důvodu, kdy mu nebyla poskytnuta řádná odvolací lhůta pro odvolání. Správaní orgán, který rozhodnutí vydal a rozhodnutí žalobci oznamoval veřejnou vyhláškou posoudil soud jako správné a současně vyslovil názor, že písemnos mohla být doručena i v neděli a první den odvolací lhůty započal již od následujícího dne (žalobce zde uváděl skutečnost, že mu písemnost nemohl být fikcí doručena v neděli), tedy v pondělí. Rozhodnutí tedy bylo řádně doručeno v neděli, neboť dle názoru soudu nebyl žalobce zbaven práva na řádné odvolání, které mu v řádné 15denní lhůtě poskytnuto bylo. Nezavadil prosím někdo o něho? GA 12.12.2012 7:28:41321.12.2012 8:24:08
Může zpracovat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby autorizovaný technik pro pozemní stavby? Děkuji za odpovědi. 23.11.2012 10:13:18226.11.2012 10:17:45
Žadatel podal žádost o vydání ÚR,neúplnou a bez jakékoliv dokumentace. Byl vyzván SÚ k odstranění nedostaků podání. Lhůta uplynula a nic. Musíme řízení přerušit a znovu ho vyzvat k doplnění, nebo můžu rovnou ř.zastavit dle § 66 písm.c) SŔ? začátečník 21.11.2012 16:42:30522.11.2012 13:00:13
Dobrý den, nevím jestli tady podobný dotaz již nezazněl, ale potřeboval bych poradit s uzemním řízením na umístění podzemní sítě pro elektronickou komunikaci (Telefónica). Jedná se o to, že síť bude vedena jednak po obecních, ale i po soukromých pozemcích. Jelikož žadatel nemá vlastnické práva, vyzval jsem ho (zatím pouze telefonicky), aby doplnil souhlasy vlastníků soukr. pozemků, popř. smlouvy o smlouvě budoucí ke zřízení věcného břemene. Žadatel mi ale oponuje tím, že se na to vztahuje zákon o elektronických komunikacích, a že mi nic takového předkládat nemusí. Tak jsem zapátral a našel jsem ve zmíněném zákoně (č.127/2005 Sb., §104) něco podobného, ale pořád se mi to nějak nezdá... Nemáte s tímto nějaké zkušenosti? Předem děkuji za odpověď. P.S. II 21.11.2012 8:02:13629.11.2012 7:43:47
Vážení kolegové, prosím o konzultaci k ust. § 25 odst. 2 v.č. 501/2006 Sb. - je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Rozumět tomuto ustanovení tak, že to platí i když sousední pozemek (současně bez stavby) je pouze "určen" k zastavění rodinným domem územně plánovací dokumentací, nebo, že již tam musí být povolen resp. postaven. Děkuji. 14.11.2012 15:26:33715.11.2012 12:37:42
Dobrý den v souvislosti s novelou jsem se dočetl toto : cituji : V současné době platí, že §18 odst. 5 se využije pouze v případech, kdy obec nemá platnou územně plánovací dokumentaci. Po novele stavebního zákona bude platit, že stavby uvedené v odst. 5 bude možné umisťovat v nezastavěném území v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevyloučí. Tzn., §18 se bude uplatňovat i v případech, kdy obec má územní plán. Bude však nutné porovnat, co z §18 odst. 5 územní plán připouští. Je pravda, že § 18 se smí použít pouze v případě, že obec nemá schválenou ÚPD ??? Už jsem z toho jelen. Bořek 12.11.2012 13:19:41613.11.2012 7:15:16
Byla podána žádost o umístění souboru staveb na pozemcích, kde se fyzicky nacházejí stavby, některé zapsány v katastru nemovitostí, některé zřejmě postavené bez povolení.Má stavební úřad trvat na odstranění staveb a pak teprve umístit nové, nebo postačí souhlas (rozhodnutí) o odstranění staveb. Pro investora by bylo nejjednodušší, aby SÚ vydal nařízení o odstranění, rád to udělá. Ale problém je, že nově navrhovaná stavba je v rozporu s ÚP a stavebník bude argumentovat, když jste mi nařídili odstranit to staré, tak už mi musíte povolit novou stavbu. zacátečník 7.11.2012 12:56:2269.11.2012 12:15:57
Přišlo mi v 1 obálce odvolání k ÚR, matka a syn R převzali každý v jiný den, každý má odvolání svoje, v tomtéž znění, matka se vešla do své lhůty na odvolání, syn lhůtu přesáhl o 3 dny. Jeho odv. je tedy opožděné, ikdyž UR nenabylo PM? Asi se ptám na samozejmou věc, ale jde o člověka, který se rád soudí, tak si musím být jistá, díky petra 23.10.2012 10:15:25426.10.2012 9:03:07
Dobrý den, z hlediska legislativy, posudek hydrogeologického a dendrologického průzkumu lokality stavby (navrhovaná splašková kanalizace)je nezbytně nutné dokládat již do územního řízení anebo jej stačí doložit až do podkladů stavebního řízení ? Děkuji vám za vaše názory. 22.10.2012 19:10:320
Platnost vyhláška 501/2006 Sb. v Praze. Účastník územního řízení podal odvolání z důvodu, že stavební úřad zamítl jeho námitku na nesoulad DUR s vyhláškou 501/2006 s odůvodněním, že se v Praze nepoužívá a je nahrazená OTPP. Existuje nějaký výklad, že se v Praze skutečně 501/2006 nepoužívá? Konkrétně se jedná o spor o velikost veřejného prostranství podél příjezdové komunikace viz par. 22 odst.1 vyhl 501/2006. Jan Šefl 18.10.2012 11:05:070
Je podaná žádost o územní souhlas, chybí smlouva s vlastníkem pozemku. Mám rovnou převést do územka, nebo napřed podle správního řádu vyzvat k odstranění nedostatků žádosti podle SŘ? Lenka 15.10.2012 14:22:411010.10.2013 10:10:28
Řešíme výjimku z ustanovení § 21 odst. 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb., kde u rodinného domu umísťujeme stavbu o zastavěné ploše větší než 25 m2 (řekněme 50 m2), která doplňuje funkci bydlení v rodinném domě (kryté posezení na zahradě). Stavba je navržena 2 m od hranice pozemku, PNP stavby nezasahuje za hranici sousedního pozemku. Projednávali byste řízení o povolení této výjimky i s vlastníky sousedních pozemků jako účastníky ve smyslu § 27 správního řádu, nebo by rozhodnutí ve věci na ně nemělo mít vliv a k umístění takové stavby by se vyjadřovali až v rámci územního řízení? eR 8.10.2012 12:05:103323.10.2012 8:47:10
Dobrý den, mám 3 žádosti: oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu, ohlášení stavby a žádost o sloučení vydání územního souhlasu s ohlášením. Stavba však vyžaduje územní a stavební řízení a řízení o výjimce. Žádost o územní souhlas překlopím a přeruším územní řízení. Co s dalšími žádostmi, zpětvzetí? MB 3.10.2012 11:34:2078.10.2012 11:35:50
Dokumentace pro územní řízení má být zpracována autrizovaným inženýrem. Dnes mi tvrdil jeden projektant elektro, že již nemusí, že to jiné úřady nepožadují, že byla změna. Prošvihl jsem něco nebo to zkouší? JL 2.10.2012 13:56:5555.10.2012 13:25:44
Oplocení ovocného sadu. Dobrý den, mohu si bez povolení oplotit ovocný sad ? ( dle § 103 ods. 1 písmena d) je to možné bez souhlasu, nicméně musím ohlásit ? Děkuji OV Ondřej Vojáček 24.9.2012 15:42:31226.9.2012 7:58:12
Omlouvám se, ale nevíte někdo, zda se dá umístit vodovod do pozemku, který není zapsán na LV (na LV 11 000 je "neznámý vlastník, adresa neznámá") ? ASi bychom ustanovili opatrovníka, ale nevíme, zda lze do pozemku takové osoby umístit vodovod nebo kanalizaci. Jak by se uzavírala smlouva o věcném břemenu a td.? Prý jde o stavbu ve veřejném zájmu dle zákona o vodovodech a kanalizacích. Potom jde vydat územko, ale to se nám nezdá. SP 12.9.2012 16:20:32224.9.2012 12:32:57
Musí být dokumenatce k žádosti o dělení pozermků (situační výkres) zpracovaná autorizovaným inženýrem? díky 12.9.2012 10:42:30313.9.2012 7:26:17
Vlastník pozemku - dle KN je to orná půda, vysadil stromy. Je v kompetenci stavebního úřadu toto řešit? Má stavební úřad možnosti nařídit odstranění stromů? (dle nás ne). Dle § 132 SZ nelze ani najít "veřejný zájem", na základě kterého bychom udělali kotrolní prohlídku. Máte někdo s tímto zkušenosti? 10.9.2012 9:53:30510.9.2012 17:49:03
Vybíráte správní poplatek u zjednodušeného územního řízení? 4.9.2012 14:55:1825.9.2012 16:10:40
Máme umístit stavbu mimo zastavěné území, která není v souladu s § 18 odst.5 SZ, ale je v souladu s územním plánem (ÚP vznikl dříve, než nový SZ). Co má přednost? Při posuzování dle § 90 SZ nastává rozpor, kdy stavba není v souladu s § 90 písm.b), ale je v souladu s § 90 odst.a). 28.8.2012 12:03:08910.9.2012 8:16:55
Dobrý den, otázka investora - je možné prodloužení platnosti územního rozhodnutí jiným způsobem než podáním úplné žádosti o SP (či obdobné řízení) nebo žádostí o prodloužení platnosti ÚR? Například zahájením prací na vedení el. komunikací, či ohlášením prací na další dílčí činnosti které jsou v ÚR obsažené? Jedná se o ÚR vydané komplexně na technickou infrastrukturu včetně komunikací. Děkuji M.H. M.Havránek 24.8.2012 11:15:18329.8.2012 7:51:28
Prosím Vás, jak vyrozumíváte účastníky o podaném odvolání proti územnímu rozhodnutí? Obdobně jako při oznamování územního řízení či územního rozhodnutí (žadatelům a obci jednotlivě a ostatním účastníkům - např. i odvolatelům - veřejnou vyhláškou)? Dotčené orgány se o odvolání nevyrozumí? eR 23.8.2012 8:43:31529.8.2012 7:50:02
Kdo všechno je účastníkem v řízení o povolení výjimky z ust. § 25 odst. 2 a 5? Jsou to především vlastníci těch sousedních pozemků, jichž se to týká, ale je to třeba i příslušná obec, od jejíž komunikace staví stavebníci dostatečně daleko? Děkuji za Vaše zkušenosti. K 16.8.2012 13:15:420
Spojené ÚŘ a SŘ, veřejná vyhláška, potřebuju přerušit a vyzvat k doplnění, jak doručujete výzvu a usnesení? jen žadateli, nebo všem, vyhláškou? 13.8.2012 13:06:00314.8.2012 9:36:01
Můžete mi prosím poradit, jak povolujete novinové stánky a jaké požadujete DO? Děkuji Michala Š 13.8.2012 9:26:05415.8.2012 17:07:51
účastníci při UR - jímací vrt hloubky 140m. Bude účastníkem každý majitel sousedního pozemku dotčeného depresním kuželem urřeným v hydrogeolog. posudku ?? nebo pouze majitel pozemku s vrtem protože až po UR si bude ŽP dělat nakládání s vodami a stavebko kde si určí max. odběr. b 10.8.2012 8:00:370
Zdravím, lze použít §78 odst. 2 SZ i pro územní souhlas případně pro VPS? Jde o vodovodní přípojku cca 80m. Ondra 12.7.2012 11:27:05616.7.2012 14:56:07
Územním rozhodutím byla umístěna stavba garáže nad 25 m2 zastavěné plochy a přístřešku do 25 m2. Do dvou let od nabytí PM územního rozhodnutí byla podána úplná žádost o povolení stavby garáže, na základě které bylo pro stavbu garáže vydáno stavební povolení. Vypršela platnost územního rozhodnutí pro stavbu přístřešku, která nebyla započata do dvou let od nabytí PM územního rozhodnutí nebo tím, že bylo pro stavbu garáže vydáno stavební povolení je nutné považovat územní rozhodnutí v celém výroku za platné? eR 11.7.2012 15:34:00317.7.2012 8:42:31
Téma - dělení pozemku: Setkali jste se někdo se žádostí o souhlas s dělením pozemku v dobývacím prostoru pro změnu kultury jen části pozemku z orné na ostatní plochu z důvodu platby nižší daně z nemovitosti? Dáváte v těchto případech souhlas s dělením, když v terénu je celá parcela ostatní plochou a orná už tam dávno není? Jarka 26.6.2012 8:39:19316.8.2012 6:45:49
zjednodušené územní řízení - prosím o názory,kdy nabývá PM zjednodušené územní řízení. Vyvěsím návrh výroku 15 dní, 16 den PM nebo ještě následně 15 dní lhůta na námitky a připomínky? pyskor 25.6.2012 17:09:1392.7.2012 13:43:17
Na podkladě podaného oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu chce stavebník umístit schodiště pro přístup na plochou střechu garáže. V rámci toho bylo současně s oznámením podáno ohlášení stavebních úprav garáže a rodinného domu (garáž stojí při rodinném domu) s tím, že střecha garáže bude uzpůsobena jako pochozí a její využití bude změněno na terasu rodinného domu. Tyto stavební úpravu byly z důvodu nesouladu s OTP zakázány. Jak se vypořádat z podanou žádostí o ÚS, když je schodiště vázáno právě na uživatelnost střechy garáže (terasy)? Vyrozumět ve smyslu ust. § 155 odst. 3 SŘ nebo rozhodnout o projednání záměru v územním řízení a poté zamítnout? GA 25.6.2012 8:32:581329.6.2012 7:26:17
Započítává se plocha ocelového schodiště do celkové zastavěné plochy rodinného domu v návaznosti na posouzení, zda navrhovanou změnou stavby - přístavbou schodiště ke stavbě pro bydlení, dochází ke změně stavby pro bydlení o zastavěné ploše do nebo nad 150 m2? eR 19.6.2012 12:20:27120.6.2012 12:55:10
Dobrý den. Poradí někdo v jakém režimu umístit, popř. povolit plošný kolektor tepelného čerpadla pro RD - plocha cca 250 m? RD byl již dříve umístěn hromadným ÚR pro 6 RD. Nyní ohlásil RD a má navržen i zmíněný kolektor TČ. omar 14.6.2012 13:12:36218.6.2012 15:13:21
Dobrý den, soused si stěžuje na umístění zahradního domku se skluzavkou a houpačkami pro děti. Domek je na konstrukci ve výšce cca 2m (celk. výška je cca 4,5m), pod ním je konstrukce zpevněna pískovištěm, na jednu stranu směřuje klouzačka a na druhou pak trám s houpačkami a průlezkou. Podle mě je to přenosné zařízení podle §103, 1,g,3. Sousedovi vadí, že domek má okýnka a otevřené zádveří se zábradlím a je vidět k němu do domu, i když je to umístěno cca 7m od jeho pozemku. Pokud se nedohodnou, je soused v právu že je porušováno jeho soukromí? 7.6.2012 11:09:0717.6.2012 12:23:14
Jak posuzujete záměr, kdy stavebník protahuje střešní konstrukci RD nad zpevněnou plochu např. pro vytvoření odstavného stání. Konkrétněji, pokud mám např. RD o zast. ploše do 150 m2 a tato konstrukce by měla např. 40 m2. Popř. jaký rozdíl bude, pokud bude ve stěně RD dveřní otvor pro přímý vstup pod tuto konstrukci a naopak, když tam takový otvor nebude. eR 31.5.2012 8:39:32167.6.2012 12:25:33
Do územního řízení o nástavbě dal soused námitku, že nástavbou dojde k zastínění jeho obytných místností. Stavební úřad požaduje po navrhovateli diagram zastínění. Navrhovatel požádal stavební úřad o možnost nahlédnout do dokumentace sousedova domu, aby mohl diagram nechat zpracovat. Stavební úřad mu to odmítl bez souhlasu souseda. Následně soused odmítl souhlas navrhovateli dát. Podle musí stavební úřad nahlížení umožnit. Pokud vzal souseda jako účastníka řízení nástavby navrhovatele, pak i navrhovatel je účastníkem povolení sousedovy stavby. Je pak úplně jedno, že sousedova stavba je povolena již asi 30 roků, protože podle § 38 správního řádu má účastní právo nahlížet do spisu i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. Otáka zní - jak to vysvětlit onomu stavebnímu úřadu, který si stále vede svou a nahlížení odmítá umožnit. Také neslyší na argument, že v takovém případě je důkazní břemeno na něm a že aby mohl řádně rozhodnout, musel by nechat zpracovat diagram zastínění sám. Stavební úřad se rozhodl územní rozhodnutí zamítnout, pokud navrhovatel diagram nepředloží. Podle mne se jedná o nesprávný úřední postup a řešit to lze bohužel jedině stížností. Vlastimil Kolář 29.5.2012 13:04:34431.5.2012 12:10:26
Vážení kolegové, mám dotaz týkající se umístění stavby pro relaxaci(sport),nepodskl.,1.NP,120m2 na jednom pozemku, na kterém již mají majitelé postavn RD.Domnívám se, že bude nutno s ohledem na 501/2006,§21 pozemek rozdělit. Prosím o Váš názor. Renata 25.5.2012 9:22:53831.5.2012 8:54:36
Kolegyně a kolegové, setkali jste se prosím někdo se žádostí o souhlas s dělením pozemku v nezastavitelném území? Pokud ano, jak jste to řešili? Po navrženém dělení není v současné době možné napojení jednotlivých částí pozemku na veřejnou komunikaci a jedná se o trvalý travní porost. Můžete mi poradit? Jarka 23.5.2012 8:23:58424.5.2012 11:03:02
Dobrý den, ráda bych se informovala o možnosti provozu pohostinství(zatím nespecifikováno)v mobilním domě, který by byl umístěn na vlastním pozemku, o kterém ale zatím nevím, zda je možnost připojení na kanalizaci apod. Je možné nahlédnout do plánů stávající technické infrastruktury (voda, plyn, kanalizace, elektřina)popřípadě, kde bych se k nim dostala. Zatím nechci oslovovat žádného projektanta, mé plánování je v zárodku. Dále bych se chtěla informovat o možnostech ,které mi mobilní dům nabízí ve vztahu k pohostinským provozům. Co si mohu v takovém mobilním domě otevřít, co musí splňovat a co naopak není možné. V legislativě ČR pravděpodobně naleznu všechny informace (min.rozloha prostoru, výška stropu a další k jednotlivým typům pohostinského zařízení (kavárna, restaurace, bistro), ale domnívám se, že jako nezasvěcený jedinec, nejsem schopna se v takovém množství spisů orientovat. Kde bych se k aktuálním, čtivým a správným informacím dostala? Napadlo mě kontaktovat hygienickou stanici. Mohli byste mi poradit případné další důležité zdroje informací ohledně této problematiky? Děkuji za odpověď. Kristyna 22.5.2012 11:50:49424.5.2012 9:57:28
V území, dle platného územního plánu obce v zastavitelné části má stavebník záměr postavit RD vč.studny,ČOV atd.Bohužel k tomuto soukromému pozemku nevede v současné době zpevněná komunikace.Podél pozemku je pouze uježděná polní cesta.Veškeré inž.sítě zde také nejsou - nutno vybudovat kanalizaci,vodovodní řád,veř.osvětlení atd.Obec nemá potřebné fin.prostředky na vybudování komunikace.Poraďte jak postupovat v případě ,že stavebník chce požádat o vydání územního ev.stavebního povolení na výše uvedené stavby.Jak řešit situaci ,kdy obec nechce tuto stavbu povolit a souhlas podmiňuje uhrazením fin.příspěvek na vybudování inž.sítí a komunikace.Pokud by se vybudovala alespoň komunikace v prostoru řádově 5 parcel dl.100m stejně nebude navazovat na další zpevněnou komunikaci.Většinou se jedná o ornou půdu ev.lesní pozemky.Bohužel v minulosti toto nikdo neřešil a stávající stavby chat ev. RD zde stojí bez vhodného dopravního napojení.Děkuji za radu. B. 22.5.2012 7:45:38122.5.2012 8:00:15
Vyžaduje navýšení stávajícího zděného plotu o 0,5 m územní souhlas? N 3.5.2012 12:35:54412.9.2012 19:39:54
Jsem porizovatelem v ORP, kde ted resime takovy problem.... Je schvalena a platna uzemne planovaci dokumentace. Stavebnik pozadal stavebni urad o rozhodnuti o deleni pozemku (na prislusnem formulari dle vyhl. 503/2006 Sb.). Jim predlozena predstava o deleni pozemku ovsem nekoresponduje s platnym uzemnim planem - je s nim v rozporu. Musi stavebni urad delit pouze v souladu s UP? Myslim, si, ze by mel, jelikoz ve stavebnim zakone se pise o tom, ze stavebni urad pri vydavani UR musi byt v souladu s UPD. Ale pracovnice naseho SU mi sdelila, ze oni vydavaji vyjadreni..... Mohou vydavat vyjadreni, kdyz je stavebnik zada o rozhodnuti? Pokud mu pozemek rozdeli v rozporu s uzemnim planem, dostaneme se potom vsichni do velmi kuriozni situace, kdy si bude stavbnik narokovat stavbu RD tak, jak mu byl pozemek rozdelen, ale nebude v souladu s UPD. 24.4.2012 10:50:421214.5.2012 15:13:41
je někde stanovená nejmenší možná šířka napojení pozemku na komunikaci? 20.4.2012 9:50:41118.5.2012 12:49:42
Umisťujete sítě TI na pozemek ještě před rozdělením na jednotlivé pozemky? - lokalita pro 7 RD, soulad s ÚP - UR na dělení už proběhlo, ale stavebník dělení nerealizoval a žádá o umístění sítí. 18.4.2012 16:06:27225.4.2012 10:29:56
Územní řízení dopadlo tak, že žádost byla zamítnuta, vrací se správní poplatek stavebníkovi, když o to požádá? 11.4.2012 16:19:001818.4.2012 17:24:43
Dobrý den kolegová. Jak na vašem stavebním úřadu posuzuje okopy objektů za účelem vnější izolace proti vlhkosti? U nás se názory jednotlivých pracovníků značně liší. Vpodstatě klasický okop s nopovou folií a zásyp kačírkem. Výkop bude proveden do hl. cca 1,5 m. Díky za vaše názory. Jana 29.3.2012 9:59:1672.4.2012 13:06:44
Dotázek: Berete do územního řízení jako účastníky správce toků (povodí, Lesy), i když nemají vlastnické právo k pozemku vodního toku (např. vlastníkem pozemku je obec). Jak se vypořádat s jejich vyjádřením (např. ohledně opevnění břehu apod.). Je mi jasné, že vyjádření správcu toků vyžaduje vodní zákon, pro vydání vodoprávního souhlasu apod. VS 27.3.2012 10:47:07212.4.2012 10:01:32
zdravíčko kolegové, vyskytla se nám v revíru nepovolená plantáž topolů, zatím jen řízků, druhově blíže nespecifikovaných, rozloha několika ha. Pozemek má podle KN kulturu jako louka, pastvina. Co může v tomto případě stavební úřad dělat ? Pokutu podle 178 odst. 1 písm. f) ??? Jelimán 27.3.2012 10:19:341830.5.2012 16:59:11
Bylo vydáno ÚR, následně SP, stavba do 2 let nebyla zahájena a stavebník sdělil, že upouští od záměru. ÚR a SP tedy pozbývá platnosti, píše se o tom nějaké usnesení? BP 14.3.2012 11:22:46114.3.2012 15:27:34
Poradte mi prosim, jak ma postupovat SU v pripade bytoveho domu na stabilizovane plose - problemy v uzemnim rizeni - na pozemek je podana zaloba na urceni vlastnictvi, pozemek byl v 92 letech vracen v restituci a puvodni vlastnik se brani - muze stavebni urad vydat UR pro bytovy dum i kdyz zaloba je u soudu nevyrizena? - muze SU v ramci územního řízení naridit snizit vysku projednavaneho bytoveho domu tak aby nezastinoval byty sousedniho SVJ a nebo posuzuje zadost tak jak byla podana a musi ji tedy zamitnout? Dekuji za nazory Job 12.3.2012 12:47:21315.3.2012 7:04:08
bytovy dum na stabilizovane plose - uzemni rizeni Job 12.3.2012 12:38:480
Certifikované ČOV - jak prosím územně povolujete certifikované ČOV, pokud máte informaci, že vodoprávní úřad vydá na stavbu ohlášení ? Děláte také územní souhlasy (za předpokladu, že závazné stanovisko DOSS je bez podmínek) nebo pouze územní rozhodnutí? Rozlišujete nějak způsob územního povolení podle toho kam jsou dále vypouštěny vyčištěné vody - třeba jestli do kanalizace nebo přímo do vodotečí ? Jelimán 2.3.2012 8:38:5058.3.2012 7:27:21
Kolegové, prosím jak se vypořádáváte s § 9 odst. 1e) vyhl.č. 503/2006Sb. , kdy územní rozhodnutí mimo jiné obsahuje VYMEZENÍ ÚZEMÍ DOTČENÉHO VLIVY STAVBY, co si pod tím představuje zákonodárce??? díky za rady, mám jen střípky informací, že soud zrušil územní rozhodnutí na základě toho, že ÚR toto neobsahovalo a obsahovat má Helča 29.2.2012 16:47:32531.5.2012 11:06:57
Dobrý den: SÚ nesouhlasí se zřízením věcného břemene k pozemku (cesta mezi garážemi v majetku obce) k uložení podzemního vedení přípojky NN vedoucího k pozemku žadatele - do doby vydání územního souhlasu k výstavbě RD na pozemku žadatele. Je to standardní postup? Rozumím logice SÚ (předchází zbytečné investici do přípojky, pokud by RD nebyl povolen). Na druhou stranu potřebuji realizovat přípojku nyní, ne až za 5 let s případným RD (nemám zatím ani projekt). Jedná se o zahradu na pozemku pro čisté bydlení, v okolí rodinné domky. Pod cestou již přípojky NN i vody k okolním pozemkům. Lze požádat o přípojku z jiného důvodu (nadneseně např. napájení elektrické sekačky) tak, aby neměl SÚ důvod věcné břemeno pro cestu pro přípojku blokovat? Nebo jak postupovat? Děkuji pohodar 18.2.2012 13:05:38220.2.2012 11:43:17
Změna ÚR o ochranném pásmu průmyslového podniku. Stavebník podal návrh na zmenšení ochranného pásma kolem průmyslového podniku. Změna se týká více pozemků, které jsou pásmem dotčeny a které stavebník nevlastní. Řízení probíhá více než rok a znovu leží na odvolání na kraji. Mezitím se rozhodl majitel jiného pozemku, že podá samostatnou žádost, kde bude ochranné pásmo omezeno pouze na jeho pozemku a v menší míře a tím se vyhne odvolání, která znemožňují projednat větší rozsah omezení ochranného pásma. Domnívám se, že nelze uplatnit §48 odst.1 Správního řádu a řízení zastavit pro překážku v řízení. Podle mého se jedná o projednání jiné věci před stejným správním orgánem a ne o projednání stejné věci před jiným správním orgánem. Máte prosím někdo zkušenosti s podobným případem? PA 17.2.2012 11:11:580
Spoluvlastníci pozemku se dohodli na vypořádání spoluvlastnictví formou rozdělení pozemku. Oba žádají samostatně o ÚR k umístění stavby rekreačního domku. Dokládají souhlas toho druhého (zatím) spoluvlastníka, všechna stanoviska a vyjádření mají souhlasná (i KRNAP) Město však s jejich záměry nesouhlasí a to i přesto, že jim pozemek samo prodalo za účelem výstavby a zavázalo se už v kupní smlouvě poskytnout potřebnou součinnost a výstavbě nebránit. Vlastníci však později dokoupili část sousedního pozemku a celkem tak vlastní 1400 m2. V souvislosti s vypořádáním spoluvlastnictví však místo jednoho většího domu žádají o dva menší s čímž město nesouhlasí a trvá na původním záměru žadatelů, stavbě jednoho většího domu. Žadatelé se svými projekty seznámili vlastníky sousedních pozemků a staveb, mají jejich souhlasná vyjádření, ale město stále trvá na svém ... Vláďa Kotlík 15.2.2012 17:52:1547.3.2012 16:41:43
Dobrý den, prosím o informaci jak mám postupovat při povolení stavby kde je potřeba EIA tato je již zpracována, ale na jného žadatele, o povolení stavby žádá jiný subjekt ,ale v intenzích určených předchozí projednání EIA? Tomáš Vajčner 14.2.2012 12:05:590
Můžu dát souhlas se sloučením pozemků stejného druhu a jiného způsobu využití? 13.2.2012 11:30:00214.2.2012 7:36:25
Máte někdo zkušenost se slučováním velkého množství pozemků,mimo zastavěné území.Dotaz zní: jakou formou lze povolit - katastr.úřadu postačí souhlas,vzhledem ktomu,že uprostřed slučovaných pozemků se nachází několik pozemků,které nepatří žadateli bude patrně potřeba řešit jejich souhlas,případně zajistit přístup věcným břemenem ,do této doby se tím nikdo nezabýval. H. 9.2.2012 12:56:16513.2.2012 10:42:29
Dostala jsem žádost o územko-stavebko na stavbu, která je v rozporu s §90, vypisuje se v takových případech veřejné projednání nebo se žádost rovnou zamítne? jana 8.2.2012 10:19:391014.2.2012 7:40:26
Dobrý den. Máme plochu v územním plánu, pro kterou je vypracovaná územní studie. V ní je jako závazná podmínka využití území stanovena uliční čára. Stavebník chce postavit u RD garáž, která však je navržena blíže než je stanovena uliční čára. Jak s tím naložit? Setkali jsme se s názorem, že územní studie jsou závazné, ale zaké s názorem, že nejsou závazné. Je to jeden velký rozpor. Ani krajánci nám neporadili. S problémy týkající se regulativů daných v územních studiích se potýkáme poslední dobou pořád. Metodický pokyn ministerstva dle nás taky není jednoznačný. Máte s tím někdo nějaké zkušenosti? Díky 6.2.2012 13:31:0342.3.2012 11:16:00
Jeden z pozemků pro umístění stavby v KN zapsanou stavbu, která už desetiletí na něm nestojí a navíc je u ní uvedeno vlastník neznámý. Můžu žadateli - vlastníkovi pozemků vydat ÚR o umístění stavby? Asi ne, co? Mužete mi někdo sdělit, jak se postupuje při odstranění záznamu o neexistující stavbě? Jana 3.2.2012 7:10:4536.2.2012 7:44:58
Kolegové, poraďte: stavebník podal "oznámení o záměru" pro stavbu přípojky (dlouhé 60m) a zároveň i ohlášení stavby, s tím, že žádá o spojení úz. souhlasu se souhlasem s provedením ohlášené stavby. Hodláme rozhodnout podle §96/4 o projednání záměru v územním řízení, jsou pro to důvody, ale co teď s tím ohlášením - odložit to podle §105/4 nejde (má to předepsané náležitosti), zakázat (?) podle §107/2 - jak, kvůli rozporu s úz. rozhodnutím, když zatím žádné neexistuje? A zatím běží lhůta, když s tím ohlášením nějak nenaložíme, bude mít povoleno mlčky. Fakt nevíme. Řešili jste už někdo něco podobného? KL 13.1.2012 8:16:0596.2.2012 12:25:46
Zdravím a ptám se: Jaké máte zkušenosti s umísťováním tzv. mobilheimů? Stavebník zatím nemá k pozemku žádné sítě, přístup z účelové komunikace a bude chtít "postavit" mobilheim. Lze řešit jako soubor - přípojky a výrobek plnící funkci stavby? Děkuji předem za názory. Jarka H. 11.1.2012 14:07:32523.1.2012 8:29:31
Dobrý den, k ÚŘ umístění bioplynové stanice byla dodána smlouva o smlouvě budoucí o připojení s ČEZ na jiného žadatele, než je žadatel o ÚR. Lze tohle akceptovat? 11.1.2012 12:58:580
stávající ÚR na rodinné domy a infrastrukturu řeší umístění Rd na pozemku, max. zastavitelnost pozemku, výšku atiky a sedlové střechy.... atd. U baráčku nad 150m2 musím nebo nemusím dělat územní souhlas když se vejde do podmínek stávajícího územního řízení? děkuji za odpovědi bike 11.1.2012 6:45:3793.2.2012 12:43:27
Požadujete, aby žádost o vydání rozhodnutí o dělení pozemků podali zároveň s vlastníky pozemků i vlastnící sítí, které vedou přes dělený pozemek? Dle § 82 odst.2 je možno vydat rozhodnutí o dělení pozemků pouze na žádost podanou všemi vlastníky všech dotčených pozemků a staveb na nich, které jsou předmětem rozhodnutí. 9.1.2012 17:01:54311.1.2012 16:05:43
Stavebník oznámil 12.12.2011 užívání stavby RD, předložil některé revize a GP. Předložené doklady jsou nevyhovující a spoustu jich ještě musí doložit, z důvodu nemoci však mohu na jeho oznámení reagovat až dnes. Započetí užívání stavby píše od 20.1.2012. Mám vypsat závěrečnou kontrolní prohlídku (v jeho případě bude nutná) na 19.1.2012, tj. před započetím s užíváním, nebo aby nepropadla lhůta 30 dní podle §120, 1 rovnou napsat zákaz s užíváním, protože nepředložil všechny doklady a navíc oznamuje změny oproti PD, tudíž mu nesedí ani požárničina. Prosím neřešil jste již někdo, to rozhodnutí se případně píše rovnou bez zahájení a pod.? Díky za pomoc J 9.1.2012 10:05:23510.1.2012 11:34:19
Prosím vás kolegové, jak řešíte foliovníky? Lehká dřevěná kostrukce pobitá folií osazená na terénu. Řešíte foliovníky jako stavby, zařízení nebo kostrukce podle stavebního zákona, nebo je řešíte individuálně případ od případu podle toho, jakým způsobem je řešen? Stále se nemůžu srovnat s tím, že by všechny foliovníky měli být umísťovány (už vidím, jak mám na stole DUR pro foliovník jen z toho důvodu, že soused nedal souhlas) a dokola a dokola porovnávám stavbu skleníku, foliovník a stan a pokouším se najít logickou hranici co stavbou nebo zařízením je a co již není. GA 6.1.2012 13:35:25328.7.2012 11:02:43
Změna využití území - žadatel vlastní pozemkek (orná půda), kde postupem času vznikl nálet a v současné době je asi z 80% zalesněn. Z tohoto důvodu by chtěl změnit druh tohoto pozemku z orné půdy na lesní pozemek. Jak se tato situace řeší? Stavební úřad přeci nemůže rozhodnout o změně využití území pro pozemek, který fyzicky již lesem je. GA 4.1.2012 14:03:45410.1.2012 9:50:02
Dobrý den, stavebník chce umístit na střeše RD tepelné čerpadlo (jinde to nelze). Dům je na hranici se sousedním pozemkem a jeho majitel s umístěním nesouhlasí, prý je to hlučné. Budu řešit územním rozhodnutím, hluk měří hygiena, musí mít stavebník stanovisko hygieny, že to nebude překračovat nějaké limity? O co se opřít, neřešil jste to někdo. Díky za reakce. J 4.1.2012 8:07:4449.1.2012 14:47:42
Lze vydat ÚR na stavbu RD v ochranném pásmu lesa, pokud je v UP 50m ochranné pásmo lesa citováno, ale stavebník má souhlas z odboru ŽP se stavbou v ochranném pásmu lesa ve vzdálenosti 10m. Není v tomto ÚP nadřazený a není před vydáním ÚR potřeba při příští změně ÚP nejdříve snížit ochranné pásmo pro tento pozemek? Děkuji Marie 2.1.2012 8:57:270
Podali jsme žádost o územní souhlas na plot nově nabytého pozemku navazující na stávající. Do 14 dnů nás stav.úřad vyzval k doložení vyjádření se obce. Toto vyjádření se obce se nám podařilo získat až po 6 týdnech a samozřejmě i zamítavé stanovisko. Bohužel mezitím stavební úřad po lhůtě 30 dnů vydal usnesení o odložení. V době pro odvolání jsme dodali ono chybějící se vyjádření se obce a bylo nám řečeno, že se již nemáme odvolávat páč poběží žízení normálně dál a ona bude řešit styl plotu s architektem města okresního. Čekali jsme opět další 3 týdny a nyní nám přišlo rozhodnutí o tom, že jelikož jsme se neodvolali tak žádost o územní souhlas padá. Zárověň jelikož se obec stala nově majitelem sousedního pozemku si máme nově díky nesouhlasu obce podat žádost o územní rozhodnutí. Myslím si, že došlo k vícenásobnému porušování lhůt pro rozhodnutí nejen obce ale i stav. úřadu a taktéž, že sám stav. úřad měl onen územní souhlas překlenout na územní řízení z důvodů nesouhlasu obce jako nového souseda. Jak máme ve věci nadále pokračovat? Potřebujeme co nejdříve vybudovat plot kvůli dětem aby nemohli ze zahrady vběhnout na silnici která je jen 5 m od hranice pozemku. Díky za radu Pavla 23.12.2011 11:15:56327.12.2011 13:02:18
Umístění stavby na cizím pozemku, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Stavebník k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby má doložen souhlas vlastníka pozemku, který je podmíněn dočasností stavby. Musím vydat územní rozhodnutí pro stavbu na dobu dočasnou? Dle mého názoru je dočasnost vázána pouze pro vydávaná stavební povolení nebo ohlášení, tedy akt, který stavebníka opravňuje k realizaci stavby. Bylo by tedy vydáno rozhodnutí stavby bez dočasnosti a bylo by pouze na stavebníkovi, aby si obstaral smlouvu o právu provést stavbu s vlastníkem pozemku a v ní si dočasnost stavby určili. Přeci to, že vydám územní rozhodnutí neopravňuje stavebníka k realizaci stavby a musí dále o realizaci jednat s vlastníkem pozemku, i když stavba stavební povolení nebo ohlášení nevyžaduje. Budu rád za případné reakce. GA 22.11.2011 10:51:00133.1.2012 14:21:26
jsme obecný st. úřad, stavebník požádal o umístění stavby studny na zalévání produkčních sadů o hloubce 250-300m ( 1 km od nejbližší vesnice). V sadech již jednu studnu má, 40m hl., vody je v naší oblasti málo a nečerpá ani povolené množství protože voda je prostě málo. Nyní přinesl nový hydrogeologický posudek, kde se říká, že záměr je možný , studna neomezí okolní atd., že bude prováděna čerpací zkouška. Záměr je mimo ochranné pásmo minerálních vod. Napadá Vás kdo všechno se k takové stavbě vyjadřuje. pyskor 1.11.2011 13:08:0073.11.2011 12:08:10
Musí být oznámení o zahájení územního řízení oznámeno veřejnou vyhláškou v případě, že v řízení nemám účastníky územního řízení, kterým by se doručovalo veřejnou vyhláškou? GA 1.11.2011 9:29:13103.11.2011 9:07:27
Můžete mi někdo poradit, kde najdu informaci o tom, zda musí mít RD zajištěn zdraj pitné vody? Mám žádost o ÚR na RD v oblasti, kde je pouze rozvod NN. Odkanalizování řeší ČOV, takže žádný problém. Zdrojem vody bude vrtaná studna, u které nikdo neví, jaká bude kvalita vody. Myslíte si, že by stačilo dát do podmínek ÚR aby k žádosti o SP doložili rozbor vody? A když nebude voda vyhovovat, co s tím? Díky za názory. Petra 26.10.2011 7:54:432315.10.2018 6:57:19
K návrhu výroku zjednodušeného územního rozhodnutí na studnu podali připomínku majitelé pozemku,který přímo nesousedí s pozemkem na kterém bude umístěna nová studna.Jsou vzdáleni cca 60 až 70m.Jedná se tedy o připomínku z řad veřejnosti.Obávají se o pokles hladiny vody ve stávajících studnách.Dle hydrogeol. průzkumu je nutné provést čerpací zkoušku a dle jejich závěrů odběr regulovat.Poraďte jak dále postupovat v řízení.Děkuji. Z. 25.10.2011 13:38:19225.10.2011 15:17:25
potřeboval bych usměrnit v měření vzdálenosti stavby k hranici pozemku. Budu povolovat nový RD, který má z boku otevřené parkovací stání, které je tvořeno protažením střechy RD podepřené asi 3 svislými trámky na patkách. Přístřešek není přístupný přímo z RD, ale pouze ze zahrady. Vzdálenost ke hranici pozemku (abych zjistil odstupové vzdálenosti) byste měřili od té stojky (trámku) nebo by někdo měřil od obvodového zdiva (pláště budovy) ? Jelimán 24.10.2011 12:34:23726.10.2011 13:30:26
Dobrý den, obec má záměr postavit veřejné dětské hřiště s různými hracími prvky (prolézačky, klouzačky, písek, atd...). Předpokládám povolení úz.rozhodnutím a stav.povolením. Jaké dotčené orgány byste zvolili pro tuto stavbu? Děkuji za názory J 19.10.2011 15:11:30324.10.2011 10:36:05
Prosím kolegy o názor. Vyplývá z §20 (4) event. z §22 (2) vyhlášky 501/2006 Sb, že každý pozemek rodinného domu musí být přímo napojen na veřejnou komunikaci? Je možné povolit "uzavřenou" lokalitu RD, ve které jednotlivé domy budou přístupné z účelové soukromé komunikace, oddělené od veřejného prostoru např. závorou? Ma 12.10.2011 11:58:27313.10.2011 12:47:46
Žadatel oznámil záměr v území k vydání územního souhlasu na vybudování plotu mimo zastavěné území.Vyzvala jsem ho k předložení stanoviska OŽP. To vydalo závazné stanovisko, kterým nesouhlasí se záměrem. Co s oznámením? Předem děkuji za rady a názory. Michala Š 5.10.2011 18:39:31418.10.2011 12:39:48
neustále narážíme na problém při dělení pozemků, kdy nově vzniklý pozemek není přístupný z veřejné komunikace: Budoucí vlastník nově vzniklého pozemku je zároveň vlastníkem pozemku, který sousedí s novým pozemkem a který přístup na komunikaci má. Stačí Vám smlouva o budoucí kupní smlouvě, ze které bude jasné, že nový majitel je vlastník sousedního pozemku a přístup bude zajištěn po jeho pozemku? Ustanovení § 20 odst.3 vyhlášky č.501/2006 Sb. je mnohdy nesplnitelné. 5.10.2011 16:06:54167.11.2011 13:10:54
Prosím o názory k rozhodnutí na umístění sestavy tepelných čerpadel vzduch-voda - všechno je v podstatě OK na ÚR bez následného ohlášení nebo SP. Hygiena jako DO však do závazného stanoviska uvedla podmínky pro zkušební provoz. Věcně bych podmínky dala do ÚR, vydala rozhodnutí na zkušební provoz a pak kolaud. souhlas. Legislativně mi to ale přijde špatně, protože kolaudační souhlas lze vydat pro stavby podléhající ohlášení nebo SP. Myslím si to špatně? Máte někdo nějaký dobrý nápad co s tím? Podotýkám, že už proběhlo veřejné ústní jednání - bez námitek účastníků. Jarka H. 27.9.2011 7:38:4222.12.2011 17:07:14
V dobývacím prostoru pískovny ,vybudoval majitel těžebních práv nepovolené stavby,které nesouvisí s těžbou a jsou postaveny na cizím pozemku, bez souhlasu majitelů a provozovány bez kolaudace k rekreačním účelům.Kdo je oprávněn vydat rozhodnutí o jejich odstranění - stavební úřad nebo báňský úřad. B 26.9.2011 15:02:32229.9.2011 8:15:34
Kolegové, jak byste co nejjednodušeji doplnili do již vydaného územního souhlasu jedno parcelní číslo - zapoměla jsem jej uvést v trase přípojky el.en. Děkuji! 26.9.2011 11:19:59126.9.2011 13:25:54
Před 2 lety vydal bývalý kolega chybně územní souhlas, ačkoliv věc měla být posouzena v územním řízení (jednalo se o záměr v nezastavěném území v obci bez ÚP + závazné stanovisko mělo podmínky). Teď se přihlásili sousedi, kterým se stavba nelíbí a kteří by bývali byli účastníky a my jsme zjistili, že územní souhlas byl vydán v rozporu se zákonem. Sousedi hrozí soudem. Jde s tím něco dělat? Územní souhlas je osvědčením dle § 156 odst.1 správního řádu a dle odst.2 má možnost správní orgán osvědčení zrušit, ale analogický postup podle přezkumného řízení dovoluje zahájit nejpozději do 1 roku. Obnova řízení nepřipadá v úvahu, soudně přezkoumatelné je jen rozhodnutí, což územní souhlas není...žaloba pro nesprávný úřední postup? Nemáte s tím někdo zkušenost? Vojta 20.9.2011 9:38:41420.9.2011 12:37:24
Před mou rekreční chalupou, si zřídil pastvu pro krávy majitel pozemku.Od hranice mého pozemku je vzdálenost 2,5m.Od domu 8.9m.Výsledkem je zápach výkalů, zvětšený výskyt much a celková zhoršená kvalita prostředí. Jakým způsobem se mohu bránit. Radko Horák 19.9.2011 20:52:21430.9.2011 7:59:20
Při dělení pozemku SÚ předvším zkoumá zda je zajištěn přístup z veřejné komunikace. Co je tím ale myšleno? Komunikace skutečná v terénu byť na pozemku třeba TTP a nebo komunikace dle KN (často tam ale žádná není)? Ma 16.9.2011 7:47:24120.9.2011 9:30:19
Proběhlo projednání žádosti o ÚR, které budu muset z důvodů §90 zamítnout. ještě před řízením byla podána námitka která nebyla přímo věci. Mám o takové námitce ve výroku rozhodnout zamítnutím, z důvodu že nebyla až tak k věci nebo proto, že se celá žádost zamítá, nebo o námitce nerozhodovat vůbec? Jana 8.9.2011 14:05:30414.9.2011 12:45:30
Jak si vykládáte ustanovení § 25 odst. 6 vyhl. 501/2006 Sb. "S ohledem na charakter zástavby je možné umístit až na hranici pozemku rodinný dům, garáža další stavby..."? Když bude tedy splněn takový požadavek, znamená to, že mohu bez řešení výjimky umístit stavbu na hranici pozemku, popřípadě i v menší vzdálenosti než 2 m? Co když stavebník navrhuje stavbu 0,2 m od hranice pozemku, co nějaká pracovní šířka pro údržbu stavby? GA 7.9.2011 9:20:19411.10.2011 12:49:26
Vážení, prosím o radu: Lze územním rozhodnutím o změně využití území stanovit nový způsob využití pozemku a zároveň změnit jeho druh – konkrétně jde o ornou půdu, kterou chce žadatel nově užívat jako „přírodě blízké porosty“, definované územním plánem obce (jenž tuto změnu funkčního využití ploch umožňuje) a v katastru ornou půdu změnit na trvalý travní porost? Roman A. 6.9.2011 14:49:0627.9.2011 10:37:28
Spoluvlastníci pozemku žádají o rozdělení pozemku za účelem směny jeho oddělené části. Obě oddělované části jsou přístupné z veřejné pozemní komunikace. Na děleném pozemku je omezeno vlastnické právo - věcné břemeno užívání. V případě kdybych vedl klasické územní řízení, byla by osoba, která má k pozemku věcné břemeno užívání účastníkem řízení. Lze tento pozemek rozdělit pomocí pouhého opatření, pokud by například byl doložen souhlas této osoby s rozdělením pozemku? GA 5.9.2011 15:42:1116.9.2011 10:08:07
Jakým způsobem je nejjednodušší legálně postavit samostatně stojící zvonici ke kapli? Zvonice je jednoduchá dřevěná konstrukce na betonovém základu, půdorysně 1,5x1,5m, výška 7,5m. Nahoře zvon krytý stanovou stříškou. Je Nějaký jednodušší způsob než dělat územní rozhodnutí a násedně stavební povolení? Pokud ano, podle jakého §, odstavce ... je možné stavbu zařadit dle stavebního zákona? Petr Žaža 29.8.2011 20:43:43412.9.2011 12:50:47
U stavebního úřadu byla podaná žádost o územní souhlas na stavbu XY, nic se nedělo a 45.den jsem obdržel sdělení že stavba vyžaduje územní rozhodnutí. V § 96 odst.4 SZ je uvedeno, že pokud záměr nesplňuje podmínky pro vydání územního souhlasu, vydá SÚ ve lhůtě do 30 dnů od oznámení záměru usnesení o projednání záměru v ÚŘ. Vzhledem k tomu, že tato lhůta nebyla dodržena, je to možné považovat za souhlas mlčky? Nebo musím podat žádost o vydání územního rozhodnutí jak po mě požaduje SÚ? Děkuji za názory. Kamil 8.8.2011 14:47:52310.8.2011 14:33:54
Má už někdo zkušenosti s plánovací smlouvou? Např. RD pustím na´ÚR s tím, že stavebník má s obcí uzavřenou smlouvu, že do 1roku bude komunikace. Když obec z různých důvodů smlouvu nesplní, co s ÚR? Pozbývá platnost? petra 3.8.2011 13:10:42310.8.2011 14:23:08
Kolegové, stavebník chce u RD na ploše pro bydlení v blízkosti silnice a potoka (všude kolem jsou RD)koupací jezírko cca 150m2, samočistící, bez technologie... Jak se TO vůbec "povoluje" - ÚR pro změnu využití území? Mám s tím trochu problém - žáby, komáři Nemáte s tím někdo zkušenost? Děkuji MH 25.7.2011 10:24:00125.7.2011 10:28:55
Lze prosím někde v zákonu nebo vyhlášce najít vzor pro zveřejnění informace o změru podle § 87 odst. 2? Jak to má vypadat?? J 10.6.2011 9:05:54110.6.2011 9:40:03
Lze, případně jak povolit jezírko 65 m2 u rodinného domu (řadová zástavba, svah)? Lenka 7.6.2011 10:34:53613.6.2011 8:58:00
Povolení mola - povoloval někdy někdo z vás molo (kolem 80m2) u okrasného jezírka (cca 300m2)? Já bych to viděl na územní rozhodnutí a stavební povolení, protože to nedokážu napasovat na nic v §103 ani 104. Kdyby bylo plovoucí, pak bych to asi nepovoloval vůbec. Předem dík za názory a postřehy. LV 26.5.2011 13:06:10430.5.2011 17:12:05
Vyhláška 501/2006 Sb. ustanovení § 20 odst. 5 písm c) a § 21 odst. 3. Chtěla jsem se zeptat, jak posuzujete při rozhodování o umístění stavby tyto dva paragrafy. Co člověk to jiný názor. Postačí, když je stavební pozemek vymezen tak, že splňuje koeficient 0,4 plochy schopné vsakování a pak už vlastník stavby nemusí řešit nic co se týče řešení dešťových vod, nebo musí být stavební pozemek vymezen vždy tak, že musí splňovat daný koeficient volné plochy pro zasakování a k tomu řešit dešťové vody např. vsakovací jímkou dle hydrogeologických podmínek. Máme s dešťovými vodami ve správním území docela časté problémy, tak by mě zajímalo, jak to posuzují jinde a zda-li jste se s touto problematikou nesetkali třeba někde na školení, kde by to bylo upřesněno. Pavla 18.5.2011 11:21:1625.9.2011 17:34:18
Vážení kolegové, v jakém režimu byste povolovali areálové rozvody vody a kanalizace? Přípojka je to, co končí u vodoměrné šachty. Zbývající část potrubí od vodoměrné šachty k domu není přípojka, v § 103 a 104 SZ pojem "areálový rozvod" není. ivk 12.5.2011 12:14:02219.5.2011 14:09:13
Dobrý den, mám takový dotaz, když úřad provádí územní rozhodnutí a na veřejném jednání vznesu jako účastník (jssm žadatel) požadavek dle správního řádu §85 odst.2c a úřad ho uzná jako relevantní, mohu pak pokračovat dále ve stavebním řízení i když se jiný účastník odvolá (předpokládám to), ale i úřad nyní řekl že jeho námitky jsou mimo mísu? díky Miroslav 29.4.2011 10:41:15145.5.2011 11:18:42
Prosím o radu, jak umísťujete dřevostavby - sklad nářadí 2m x 3m na hranici pozemku, je nutné požárně bezpečnostní řešení? Vyžadovali by ste souhlas souseda, kdyby tato stavba byla od hranice 2,3m ? NR 27.4.2011 13:22:17103.5.2011 13:16:08
Malý dotaz - na pozemek souseda "B" je vyústěno okno souseda "A" - dříve to tak bylo povoleno. Soused "B" se samozřejmě brání (já se mu nedivím). Chtěl by si okolo zdi té sousední nemovitosti "A" (zeď už je na pohled hrozná) postavit nějaké pohledové oplocení, v místě okna souseda by zůstala stěna průhledná - plast. Lze toto nějak povolit? Jak řešit odvětrávání atd. Napadá vás něco prosím? 13.4.2011 13:55:37720.4.2011 17:28:03
Vyřizuji územní řízení na rekreační dům. Součástí je i stavba studny a DČOV. V územním řízení si stavební úřad vyžádal "doklad o jakosti vody z navržené studny, z níž má být zajištěna pitná voda pro navržený rekreační dům - zpracovaný oprávněnou osobou". Podle mého názoru se takový doklad předkládá až při kolaudaci studny vodoprávnímu úřadu. Stavební úřad má studnu jen umístit. V současné době je na pozemku jen průzkumný vrt, na který byl zpracován HG průzkum. Neví někdo, z jaké vyhlášky vlastně vyplývá, že rekreační dům musí být zásobován pitnou vodou? Podle mě je to na stavebníkovi, jak si to vyřeší. Martina 5.4.2011 9:41:33713.4.2011 8:37:13
POtřebuji se ubezpečit! Mám RD napsaný na manžele(podílově): Chtějí na pozemku RD stavět garáž (jako příslušenství k RD) a chtějí aby stavebníky (na ÚR a SP) byli oni a navíc jěště přítel jejich dcery. Myslím si správně, že TO lze, pokud doloží písemný souhlas manželů s uvedením jména...? děkuji 5.4.2011 8:52:3145.4.2011 12:45:36
ČIŽP navrhuje vlastníkům zarostlých pozemků, aby si je změnili na les. Je to neudržovaný pozemek s náletovými dřevinami a orgán ZPF je nedonutí k nápravě, protože jim podle ¨114¨ není povoleno kácení. Řešit to změnou využití území, změnou kultury? Světlana 4.4.2011 14:46:150
Stavebník podal žádost o územní souhlas - všichni souhlasí, dodal síťaře a souhlasy všech susedů kromě jednoho. Je nesmysl překlápět plot do územního rozhodnutí, proto mu chci poskytnout nějakou lhůtu na doplnění podání (podle správního řádu). Co ale teď s jeho žádostí? Musím se vyjádřit do 30 dnů, ale to už nestihnu. Může územní souhlas nějak přerušit? Třeba usnesením? Dík Jan 4.4.2011 13:10:3035.4.2011 7:53:11
Pří územním řízení na vybudování kruhového objezdu dochází k posunutí stávajícího parkoviště a jeho vybudování dle platných norem. dochází tak k logickému snížené počtu parkovacích míst, ač samotná plocha rozměrově zůstává stejná. Samozřejmě reakce občanů na sebe nenechala dlouho čekat a v řízení nám namítají, že dojde ke snížení parkovacích míst a s tím tudíž nesouhlasí. Jak by jste tuto věc řešili? Je nějaký paragraf, který povolení stavby neumožní nebo to lze vyargumentovat? Stávající parkoviště či plocha takto využívaná normy nesplňuje. Za názory předem děkuji. Petr 30.3.2011 13:00:3351.4.2011 11:20:25
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Zbořili jsme barák a na stejné stavební parcele jsme začali stavět nový RD. Stavba začala 18.3.2010, musíme dle nového zákona měnit stávající číslo popisné? Děkuji Jana 25.3.2011 20:29:5632.11.2012 15:13:55
Prosím o radu. V RD dosloužil komín a vlastník chce nový komín uchytit na štítovou zeď. Myslíte, že se musí umístit nebo jde o stavební úpravu. Díky. Jura 21.3.2011 16:27:25223.3.2011 16:32:33
Prosím o radu, jak správně postupovat při změně druhu pozemku o výměře do 300m2, který se nachází mimo zastavěné území i mimo zastavitelnou plochu. Územní rozhodnutí v takovýchto případech není vyžadováno a územní souhlas vydat nelze. Co s tím? J 18.3.2011 12:56:1887.3.2016 13:41:21
Dobrý den. Jak povolujete tepelné čerpadla země-voda? My se přikláníme k názoru, že na územní řízení a stavební povolení (vodaři stanovili, že se nejedná o vodní dílo). 14.3.2011 15:19:48315.3.2011 9:00:02
Slyšela jsem že by měla vyjít vyhláška, která umožní nějaké výjimky ohledně studní. Máme zamítnutou studnu krajem, jelikož je blízko cesty (vzdálenost 9,5 m a dle vyhlášky by měla být 12 m). Nevíte o tom někdo něco? Děkuji. Martina 10.3.2011 9:14:20717.3.2011 10:38:17
Prosím vás, jak povolím prodloužení NN? (ne přípojku). Mám na to jiný názor než šéf a už z toho blbnu a asi se na to vykašlu. Dík Jan 8.3.2011 22:00:182120.3.2011 21:03:50
prosím o radu Stavebník podal oznámení o záměru stavby plotu územním souhlasem.Všechny podmínky § 96 odst.1 jsou splněny, nebyl předložen souhlas souseda ( nedá ho). Stavební úřad překlopil ÚS na územní řízení.Proběhlo ústní jednání a místní šetření a stavebník do protokolu nahlásil změnu záměru spočívající ve snížení výšky oplocení. Vše ostatní zůstává. Protože předpokládám odvolání,jak správně postupovat? Lze chápat změnu záměru jako zúžení předmětu žádosti dle §45 odst.4 SŘ? Nebo ho vyzvat,aby uvedl do souladu dokumentaci se záměrem vyjádřeným písemně do protokolu a pak vše znovu projednat? Nebo ho neformálně vyzvat, aby vzal svoji žádost zpět a podal novou na již upravený nový záměr? Co si myslíte, že je právně správně? Děkuji. pyskor 8.3.2011 11:27:23315.3.2011 9:15:10
Prosím o radu, jak umisťujete podzemní stavby malých sklípků na zahradě u RD, nad povrch nebude nic vyčnívat. Nemám s těmito stavbami žádné zkušenosti, ve SZ jsem našla pouze ohlášení v § 104, odst. 2 písm. b). V § 79 vyjmenované nejsou a v § 103 také ne. Děláte na to tedy územko a když je to blíž k hranicím než 2 m, tak i výjimku? Marie 3.3.2011 9:51:49410.11.2011 7:43:54
Kolegové, prosím o názor, máme problém, který se týká rozhodování o změně využití území podle § 80 stavebního zákona. V současné době probíhá v našem území digitalizace, která s sebou přináší problémy, např. několik desítek let pozemky užívané jako zahrady jsou nově zařazeny jako „orná“ půda. Někteří vlastníci chtějí, aby pozemky, které desetiletí využívají jako zahrady, zůstaly i nadále zahradami a katastrální úřad jako i orgán ochrany ZPF tvrdí, že jsme povinni (na žádost) vydat rozhodnutí o změně využití území z „orné“ na zahradu. Jenže jak to dodatečně vydat, že? Problém se vyskytl i v požadavku změny využití z „orné“ na pastvinu. Pokud je v § 80 odst. 2 písm. e) stavebního zákona stanoveno, že rozhodnutí o změně využití území stanoví nový způsob užívání pozemku a podmínky pro jeho využití, …zejména zřizování, rušení a úpravy vinic…, spočívá význam slova zejména i v tom, že stavební úřady vydávají i rozhodnutí o změně „orné“ na zahrady, popř. i změně „orné“ na pastviny? Co se tam z hlediska stavebního zákona mění, pokud se nebudou stanovovat nějaké podmínky? Pokud by tomu tak bylo, máme požadovat, aby jedním z dokladů k žádosti bylo závazné stanovisko orgánu ochrany ZPF – odnětí zemědělské půdy ze ZPF? Jarka Š. 1.3.2011 7:02:261422.8.2017 14:17:28
Dobrý den, změna ÚP plánu neřeší šíři komunikace k našim (stávajícím)RD. Nová výstavba má být za touto komunikací (stávající šířka komuníkace je 2,5 m) pak je jen pole, kde je plánovaná budoucí výstavba (přístupná odjinud). Zpracovatel ÚP tvrdí,že šíři komunikace bude řešit až následné územní řízení. Toto tvrzení se mi nezdá. Může územní řízení řešit šíři komunikace, když to není uvedeno v ÚP. Vera 23.2.2011 22:31:01328.2.2011 9:13:43
Prosím poradil by mi někdo jak postupovat s obesíláním účastníků, pokud jsou v KN bez adresy (dle obce jsou mrtví)? Děkuji JK 17.2.2011 9:06:24522.2.2011 12:31:28
Kolegové poraďte prosím. Pozemek pro stavbu RD. Vydáno ÚR a SP. Při výkopu základu stavebník narazil na přípojku vody, která nebyla v dokumentaci pro ÚR ani SP. Stavebník ji vykopal, hodil stranou a nezabezpečil proti zamrznutí. Není zatím vyřešena otázka, zda byla přípojka povolena či nikoliv, ale je tam. K přípojce se přihlásil soused, který tvrdí, že byla domluvena s původním vlastníkem. Jak byste postupovali? V úvahu mám zastavení prací, protože máme změnu oproti projektové dokumentaci, kdy by měli situaci řešit (zajistit přípojku proti poškození-zamrznutí, aby se dalo pokračovat a pak řešit teprve její legalitu a případné odstranění z pozemku)nebo výzva k odstranění závad na stavbě spočívající v zajištění přípojky (zakopání tam ,kde zatím nebude překážet stavbě)a nebo je odkázat na soud. Ani jeden s tím nechce hnout. Paja 16.2.2011 17:27:12221.2.2011 12:54:37
Prosím, je na změnu územního rozhodnutí předepsaná žádost? Jak přesně postupovat, když je ÚR pravomocné a nyní chce stavebník vynechat 1 pozemek. V §94 odst.4 se píše obdobně jako u ÚŘ, mám dělat i ústní jednání? Prosím poraďte, díky. Stavebko bude dělat odbor dopravy a trvá na změně ÚR. J 8.2.2011 14:16:5639.2.2011 8:00:55
Pokud se stavba umísťuje částečně do sousedního pozemku, jehož vlastníkem je jiná osoba, vyžadujete kromě smlouvy se sousedem i projednání výjimky podle § 23/2 vyhl.č. 501/2006Sb.? Dorota 7.2.2011 14:11:2128.2.2011 10:20:13
Prosím o radu: Pozemek určený územním plánem pro výstavbu RD, podmínka vybudování vazby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Příjezdová komunikace (veřejně přístupná, asfaltový povrch, šířka 5m) je od pozemku vzdálená 20m. Dále na komunikaci navazuje obecní pozemek, který je v ÚP veden jako budoucí komunikace (v KN nyní orná půda) a tento sousedí s mým pozemkem. Na tento pozemek potřebuji sjezd z pozemku a následné napojení (po 20ti m) na asfaltovou komunikaci. Přípojky sítí - kanalizace na hraně pozemku, elektro 55m, vodovod 55m. Obec souhlasí s vybudováním přípojek i s prodloužením komunikace, ale nebude nic přispívat - vše na náklady stavebníka. Podle místního SÚ: Mám s obcí podepsat plánovací smlouvu, následně proběhne územko, kde bude podmínka pro vydání SP na RD vybudování a zkolaudování komunikace. Je toto správný postup? Podle mne, vzhledem k tomu, že vše zaplatí stavebník tak není třeba plánovací smlouva, ale pouze souhlas obce se záměrem na jejím pozemku a následně vydání ÚR a SP na soubor staveb - RD, komunikace, přípojky... Pokud se obec vyjádří, že na asfaltovou komunikace navazuje veřejně přístupná účelová komunikace, tak by stačilo ji jen zpevnit kamenivem? Děkuji za rady jak nejlépe a nejjednodušeji postupovat. Děkuji. Milan 5.2.2011 19:39:4568.2.2011 7:31:04
Prosím vás, jaké je ochranné a jaké bezpečnostní pásmo VTL plynovodu. Dohadujeme se setavebníkem, který tvrdí, že bezpečnostní 30 m od osy od něj vyžaduje správce sítě. Vím, že byly nějaké změny v zákoně, ale nám v ton hokej. Děkuji. LB 31.1.2011 13:41:07105.11.2018 22:57:44
Dobrý den. Na pozemku RD lze podle vyhl.501/2006 Sb. (§ 21 odst.6) umístit stavbu pro podnikatelskou činnost, odpovídající svými parametry § 104 odst.2 písm.d) stavebního zákona. (stavba do 25m2 zastavěné plochy a do výšky 5m s jedním nadzemním podlažím, podsklepené do hloubky 3m). Ale dle územního plánu obce (schválen v r.2001) lze na pozemku RD povolit stavbu pro podnikatelskou činnost do 16m2 a 4,5m výšky. Čím se máme při umisťování těchto staveb u RD řídit? Díky za názory. Mil 24.1.2011 16:08:39225.1.2011 10:40:48
Platnost územního rozhodnutí podle starého stavebního zákona. Pro další řízení potřebujeme posoudit platnost úzeního rozhodnutí z roku 1999, od toho se pak bude odvíjet další postup. stavebního úřadu. Stavební úřad v roce 1999 vydal územní rozhodnutí, ve kterém se řešilo rozdělení pozemku, přístupy a umístění 6 rekreačních domků vč. napojení na el. síť, na vlastní studny, na venkovní kanalizaci a umístění jímek na vyvážení. Jednotlivé stavby RD měly být o rozměrech max. 8,0 x 10,0 m. Protože v té době neměla obec územní plán, mělo pravomocné územní rozhodnutí garantovat, že na jednotlivých parcelách budou moci nabyvatelé postavit stavbu pro rekreaci. 9.11.2000 byla u stavebního úřadu podána žádost o povolení rekreačního domku o rozměrech 7,4 m x 5,4 m na jedné z parcel. Stavební povolení bylo vydáno dne 27.11.2000, územní rozhodnutí z roku 1999 bylo citováno v odůvodnění. GP doložený ke kolaudaci však dokládá, že umístění této stavby je s tímto úz. rozhodnutím zcela v rozporu. Vzhledem k tomu, že platnost územního rozhodnutí je v § 40 zákona č. 50/1976 Sb. vázána na podání žádosti o stavební povolení, došel stavební úřad k závěru, že je územní rozhodnutí dosud platné s ohledem na jakousi "jistotu" nabyvatelů jednotlivých "parcel". Jeden z vlastníků podal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby pro rekreaci o rozměrech 11,97 x 14,40 m. Lokalita je v územním plánu určena pro "bydlení rekreační" bez dalších regulativů. Stavební úřad řízení zastavil. K podanému odvolání proběhlo odvolací řízení, odvolací orgán usnesení stavebního úřadu zrušil a věc vrátil k novému projednání s tím, že tento je povinen se důsledně zabývat otázkou platnosti územního rozhodnutí z roku 1999. Prosím Vás o návod, jak se k posouzení platnosti územního rozhodnutí postavit. Pokud bude potřeba, zašlu rozhodnutí odvolacího orgánu. S pozdravem Jarmila K. Jarmila K. 17.1.2011 16:22:30418.1.2011 14:41:19
§18 SZ ost. 5 zemědělská stavba umisťovaná v nezastavěném území. Stavebník si postavil seník s tím jsem problém neměl. Nyní si vymýšlí správní budovu se šatnami asi převlečený RD. Máte někdo praktické zkušenosti co lze vše připustit. Já se asi schovám za názor trojkového úřadu. JL 7.1.2011 10:19:00212.1.2011 12:33:22
Dobrý den, mám dotaz k § 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb - rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků kromě obecných náležitostí rozhodnutí a náležitostí stanovených v § 92 stav. zákona obsahuje určení nových hranic pozemků s vyznačením přístupu z veřejné pozemní komunikace ke každému pozemku. Mám toto chápat tak, že pokud není komunikace zkolaudovaná, nemohu o dělení pozemků rozhodnout? Rozdělit je mohu jen v případě připojení na řádně zkolaudovanou komunikaci? Vendula 5.1.2011 16:25:4016.1.2011 10:23:24
Dobrý den, žádali jsme o výměnu elektrického vedení (úprava zařízení distribuční soustavy). Dle vyjádření E.ON máme splnit podmínky pro realizaci úpravy podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (např. vydáno pravomocné územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení apod.) Co pro splnění udělat? Na jaký úřad (odbor) se obrátit? děkuji za odpověď Martina Zavrtalová 22.12.2010 13:13:09122.12.2010 15:55:58
Ahoj. Je usnesení o zastavení řízení rozhodnutím ve věci? Musí se před tím udělat § 36 správního řádu? Rad 15.12.2010 14:50:50216.12.2010 8:04:24
Ze stanoviska Krajského úřadu: "Z předloženého spisu nebylo prokazatelné, že žadatel zajistil vyvěšení informace o jeho záměru v území k vydání územního souhlasu, a to po dobu nejm. 30 dnů na veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit a to bezodkladně poté, co jej oznámil, jak ukládá § 96 odst. 5 SZ." Jak vám toto žadatelé prokazují? Na objíždění 5 obcí a hledání vyvěšených informací čas nemám! JKM 15.12.2010 14:21:511820.12.2010 9:30:44
K RD do 150m2 se bude přistavovat a přístavbou se přesáhne zastavěná plocha 150m2 mám chtít vyjádření hasičů? 9.12.2010 13:04:4429.12.2010 13:25:18
Ahoj. Mám tu žádost o umístění vodní nádrže mimo zastavěné území obce v lesním pozemku. Dle územního plánu je přípustná výstavba zařízení sloužící k lesnímu hospodářství a zájmům ochrany přírody.Mám pochyby o tom, že vodní nádrž je zařízení, které slouží k uvedeným účelům.Máte nějaké zkušenosti? Poradíte? Díky. Ben 7.12.2010 14:54:1228.12.2010 8:15:06
Prosím zkušenější o radu. Obec potřebuje odvodnit pozemek určený k výstavbě rodinných domů. Navrhuje drenáž ve vzdálenosti 0.5 m od stavby (příslušenství k RD) umístěné na společné hranici. "Soused" požaduje umístit drenáž 2 m od jeho stavby. Kde je uvedeno v jaké vzdálenosti od hranic sousedních pozemků a staveb může být drenáž umístěna? Díky Iva 7.12.2010 13:24:0018.12.2010 12:59:58
Uzavíráte VPS s svojí obcí? Zákon to nezakazuje, ale na školení říkali, že to není vhodné, díky petra 6.12.2010 10:11:1348.12.2010 8:40:08
Investor chce na svém pozemku postavit 3RD a soukromou přístupovou komunikaci, která bude od veřejné komunikace oddělena závorou. Zatím žádá pouze o umístění soukr. komunikace (zpevněné plochy), kterému zřejmě nic nebrání. Následně bude chtít provést dělení pozemku pro jednotlicé domy, ale už nebude zajištěno napojení na veřejně přístupnou PK? Je možné vést řízení o výjimce z ust.§ 20 odst.3 vyhl.501 a zajistit přístupy v podmínkách? 30.11.2010 12:37:4121.12.2010 9:04:49
Zdravím kolegové. Bylo vydáno ÚR o umístění stavby. V zákonné lhůtě (do 2 let od nabytí právní moci ÚR) bylo podáno oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem (§ 117 SZ). Stavebník ve dvouleté lhůtě od podání oznámení stavbu nezahájil. 1. pozbylo oznámení platnosti tak, jako SP(§ 115 odst.4)? 2. Je územní rozhodnutí stále platné? V § 93 SZ jsem tento případ nenašel. 30.11.2010 8:59:0121.12.2010 7:35:54
Poraďte začátečníkovi! Musím vyvěšovat návrh výroku rozhodnutí i na internetové úřední desce? Každý mi radí jinak! 22.11.2010 14:32:26423.11.2010 8:47:32
Kolegové, je něco proti něčemu, když umístím domovní kopanou studnu cca 1 m (osově) od RD a cca 1,5 m (osově) od hranice souseda? Děkuji 19.11.2010 10:38:18122.11.2010 8:51:00
Máte někdo zkušenost s občanským sdružením.Na náš st.úřad se obrátilo občanské sdružení s žádostí o poskytnutí informace dle zák.106/1999 Sb.(o svobodném přístupu k informacím) a zák.123/1998Sb.(informace o živ.prostředí)dotaz se týkal splnění podmínek souhl. stanoviska,které bylo vydáno dotčeným orgánem a vše se týká územního rozhodnutí,které bylo vydáno a nabylo pr.moci již před cca 3 roky.V tu dobu výše uvedené občanské sdružení ještě neexistovalo a nemohlo být účastníkem řízení.Mají tedy vůbec právo požadovat kopie ze spisu.Lze po občanském sdružení požadovat doplnění žádosti v tom smyslu,aby uvedli ,kdo je oprávněn jednat za o.s.,např.stanovy + nějaké jmenování či volba do funkce. Děkuji za radu B.H. 9.11.2010 9:47:04211.11.2010 6:48:16
Setkali už jste se někdo s požadavkem na umístění altánu o zastavěné ploše 36 m2 na zahradě rodinného domu? Jak jste to řešili? Podle mé kolegyně to není možné povolit, viz § 21 odst. 6 OPVÚ. Nepřipadá mi to úplně správné, chtěla bych to projednat ve spojeném řízení. Poraďte prosím... Janka 29.10.2010 9:48:16253.11.2010 15:45:06
Prosím o radu :stavebník vlastní tři pozemky. Na 1.+2. zažádal o umístění stavby s tím, že v další etapě (ještě by nebyla dokončená první) by žádal o umístění stavby na třetím pozemku a části druhého. Můžou být vydaná dvě platná ÚR na jednom pozemku? Honza 26.10.2010 12:33:36227.10.2010 9:50:41
Dělá se něco územního na změnu tvaru střechy (změna vzhledu - vikýře apod.)?! laik 21.10.2010 12:48:3312.11.2010 11:13:59
Kolegové, prosím, (mezera ve vzdělání) ochranné pásmo bioplynové stanice. Lze o něm rozhodovat společně s rozhodnutím o umístění té stanice, ale co k tomu ochrannému pásmu kromě hygieny a jaký má to ochranné pásmo rozsah? Je nějaká metodika MMR? Díky Jarka Š. 21.10.2010 10:15:5214.11.2010 13:32:59
Dostali jsme žádost o zmenšení ochranného pásma hřbitova oproti stanovenému v zákoně o pohřebnictví- lze to vůbec - ve vazbě na § 83 odst.3? 14.10.2010 9:25:04214.10.2010 13:52:45
Bylo vydáno územní rozhodnutí na účel.komunikaci, je pravomocné a nyní bylo požádáno o stavební povolení (na odboru dopravy). V územku je uvedená jedna parcela, kterou nyní v žádosti o stavebko investor vynechal a nebude do stavby zahrnuta. Odbor dopravy po mně chce, abych bylo územko předěláno, že parcely nesouhlasí. Je to oprávněné? Kdyby parcela chyběla, tak je to jasné, ale takhle? Nevím co s tím, poraďte prosím. JM 11.10.2010 13:57:58312.10.2010 12:00:23
Zdááár týpci, měl bých jednu velkolepou otázečků. Japa se pozná stavba pro zemědělstvo, kerá je zmíňovaná v paragrafů vosmnáct, stavec pjet ? Je na to nějaká poučka, bo zmínka, teda krom 268/2009 Sb. § 3 písm. f) ? Díky fšem. Jelimán 8.10.2010 11:17:03911.10.2010 12:45:28
Kolegové, nemáte někdo nápad, jak povolit "boží muka"? Žadatel chce vybudovat na svém pozemku (mez u polní cesty) kříž s podezdívkou. PD 29.9.2010 13:21:04830.9.2010 13:34:52
Ve zdánlivě bezproblémové věci jsem na žádost spojila ÚŘ a SŘ, problém nastal, stavebko budu muset asi zastavit a řízení "rozpojit", nemáte s tím zkušenost? petra 27.9.2010 6:45:32127.9.2010 7:47:17
V § 79 odst.1) SZ je mj. uvedeno "rozhodnutí o umístění stavby ...stanoví podmínky pro zpracování PD pro ohlášení stavby a pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu". Dle § 79 odst. 3) písm. n) sjezdy nevyžadují ÚR ano ÚS. Podle § 104 odst.2 písm.o) sjezdy vyžadují ohlášení. Vyhláška 499/2006 stanoví roszah a obsah PD pro ohlaš. stavby uvedené v § 104 odst.2 písm. a-d). PRO Sjezdy tedy nic a nic jiného jsem nenašla. Prosím o radu. Máme tu poněkud komplikovaný případ sjezdu i přes nedávno zkolaudovaný chodník, soused-domáhá se účastenstí je invalida (to teď neřeším). Krajští nám poradili, ať si návrh necháme odsouhlasit NIPI (což je v našich krajích organizace zastupující invalidy) a NIPI požaduje projektovou dokumentaci ověřenou autorizovaným projektantem,což bychom i my měli rádi, ale nemúžeme najít žádný právní předpis, na jehož základě by to šlo vyžadovat. Děkuji. Jindra 22.9.2010 15:30:31627.9.2010 9:57:27
Kdo může zpracovat dokumentaci pro územní řízení? Domnívám se, že jen autorizovaný inženýr a autorizovaný technik se může jen podílet.. ale nevím, kde je tak uvedeno. Děkuji za Vaše případné názory a rady. M.B. 21.9.2010 9:29:13622.9.2010 9:21:56
Je možné územní pravomocné územní rozhodnutí změnit na žádost stavebníka ve zjednodušeném územním řízení (§95)? petra 20.9.2010 16:03:14121.9.2010 8:51:09
Dobrý den, mám dotaz jak byste posuzovali soubor drobných staveb altán, sklep do 25m2 a jezírko do 40m2 . Altán a sklep se půdorysně částečně překrývá, ale konstrukčně nejsou spojeny. Díky za nápady. Petr 16.9.2010 11:33:01721.9.2010 13:27:27
Dobrý den, chtěla bych vědět jak řeší stavební úřady vynětí ze ZPF v územním rozhodnutí. Je mi proti srsti vydávat územní rozhodnutí na stavby (sklady zahradního nářadí či kůlny do 25m2) pokud byl vydán souhlas s vynětím ze ZPF, pokud se taková stavba může povolit v jednoduchém režimu územního souhlasu. Ptám se jak vyřešit "šalamounsky" podmínky v souhlasu dotčeného orgánu? Stavby se nachází v zastavitelné ploše dle ÚP. Díky za nápady :o) ZPF 15.9.2010 16:26:001420.9.2010 12:21:13
Kdo máte zkušenosti s veřejnoprávní smlouvou v územku jak řešíte informování veřejnosti. Zákon to neřeší a v informaci v otázkách se to snaží doporučit. Vypadá to, že mě jedna čeká. JL 31.8.2010 10:52:39176.9.2010 10:45:15
Dobrý den, vlastním pozemek, ktery ma status louky. Na Stavebním odboru obce jsem zjistoval moznosti stavby a bylo mi receno, ze uzemni plan obce byl prepracovan v rijnu 2009 a tudiz se min. 4 roky nebude menit a navic zmena se muze projednavat dalsi 2 roky. Je to pravda a skutecne neni žadna moznost o zaneseni pozemnku do uzemniho planu drive? Zda se mi nesmysl, kdyz jsem vlastnika navic sousedni pozemek v uzemnim planu již je a muj ne a ja musim cekat treba 6 let. Můzete mi prosim poradit jak mam postupovat a jake kroky podniknout, aby se vse nejak urychlilo. V tuto chvili jsem jeste nic nepodnikl. dekuji Lukas 10.8.2010 14:37:03412.8.2010 14:33:02
Kolegové, co podle Vás znamená ta zpevněná komunikace dle § 20 odst. 7 vyhl.č. 501/2006 Sb.? Stačí komunikace zpevněná rozhrnutou struskou a jiné podobné? 6.8.2010 10:12:1569.8.2010 11:00:33
Dozvěděl jste se již někdo, jak se mají od 1.8.2010 povolovat "čovky"? Jde nám o to, jak se budou umísťovat - pokud to bude na ohlášení jako výrobek plnící funkci stavby, pak by asi stačil územní souhlas. A co seznam výrobků - ČOV, které měly být vydány k novele vodního zákona? Už jste to někdo někde viděl? STAV 4.8.2010 16:55:4076.8.2010 8:40:10
Kolegové, lze územní rozhodnutí (příp. sdělení) o dělení nebo scelování pozemků vydat také pro parcely vedené ve zjednodušené evidenci? Prakticky to znamená, že žadatel ve své žádosti navrhuje oddělení parcely PK od parcely KN. V katastru nemovitostí jsou sice parcely, které nejsou zapsány na listu vlastnictví - parcely zjednodušené evidence, ale hranice parcel se dohledávají v mapách pozemkového katastru a vlastníci v písemné dokumentaci dřívějších pozemkových evidencí na příslušném katastrálním pracovišti. Popisné informace lze také najít v aplikacích Nahlížení do KN a Dálkový přístup do KN. Popisné informace nejsou provázané s mapou, takže vyhledanou parcelu ve zjednodušené evidenci nelze zobrazit v mapě - když ji nelze zobrazit v mapě, jak ji lze tedy oddělit? 3.8.2010 11:00:3664.8.2010 14:40:40
Lze udělit výjimku ke vzdálenosti studně od komunikace dle vyhlášky č.501/2006, 269/2009, 22/2010. Máme vyvrtaný průzkumný vrt 9,5 m od cesty (prašná polní cesta k 1 č.p.), ale v papírech je uvedeno 12 m - bohužel stavební úřad to byl přeměřit. Martina 29.7.2010 13:18:1255.8.2010 8:18:37
Lze oplotit pozemek v nezastavěném území? Územní plán toto neřeší. Jedná se o louku navazující na rekreační oblast. Sice v § 18 odst.5 je jakýsi výčet staveb, nicméně se spíš jedná o ochranu majetku. Nevíte někdo, zda není někde nějaký výklad? jf 23.7.2010 10:35:12716.12.2013 16:15:33
Mám dotaz setkal se někdo z Vás s oplocením pozemku,který zasahuje do vodní hladiny.Lze vůbec povolit oplocení soukromého pozemku ,který z části zasahuje do jezera,dřív se jednalo o jednotlivé lány pole a po vytěžení zde vznikla pískovna - veřejné koupaliště.Jeden z majitelů nyní řeší problém z druhým sousedem,který si patrně bez jeho souhlasu a bez souhlasu st.úřadu provedl oplocení až do vody,jedná se zřejmě o sousedský spor.Lze toto oplocení víceméně ve vodě zakázat z důvodu bezpečnosti při koupání,setkal se někdo z Vás s podobným problémem.Děkuji za odpověď. Bára 19.7.2010 19:05:04323.9.2012 19:07:33
Kolegové, máte někdo zkušenost s "povolováním" plošného zemního kolektoru pro tepelné čerpadlo pro potřeby RD? Asi bych to zahrnula do územka ... Je k to mu potřeba nějaký speciální doklad? Děkuji! 19.7.2010 13:47:4514.8.2010 16:53:18
Přístavba výrobní haly - skladu v již existujícím areálu výrobního závodu.Stavebník doložil vše potřebné bohužel obec dala nesouhlasné stanovisko s tím ,že přístavbu závodu podmiňuje vybudováním obchvatu ,který by vyloučil nákladní dopavu centrem obce.Stávající hala se nachází v průmyslové zóně dané v Územním plánu a v ÚR na původní halu je jasně uvedeno.že veškerá doprava bude vedena jak při výstavbě,tak při provozu továrny pouze ve směru od obce k navrženému závodu - z toho tedy vyplívá,že obec už tenkrát musela vědět,že veškerá doprava bude probíhat centrem obce.Jak nejlépe postupovat.Myslím ,že obec nemá právo zastavit celé řízení,když už si průmyslovou zónu osouhlasila i s výjezdem nákl.dopravy přes obec.Nevím co by se asi dělo,když by zde chtěl postavit výrobní areál někdo další.Ještě zdůrazňuji nejedná se o přístavbu závodu mimo hranice stávajícího již fungujícího areálu - je to pouze dostavba volné plochy uvnitř areálu.Děkuji za radu. H. 12.7.2010 7:39:442422.7.2010 13:16:40
Stavebník požaduje umístit stavbu RD + oplocení na pozemku (v zastavitelné části územního plánu), jehož část je vymezena územním plánem k umístění veřejně prospěšné stavby- komunikace k bytové zástavbě ( pro celou budoucí lokalitu RD). Pozemek je v textové části územního plánu vymezen jako veřejně prospěšná stavba, pro které je možné uplatnit předkupní právo dle § 101 SZ. Územní plán je schválen krátce, úřad územního plánování ještě nezpracoval návrh na vklad na katastrální úřad. Nicméně dle účinného územního plánu je tento pozemek určen.. Jak má stavební úřad postupovat, když nyní stavebník požádal o umístění stavby RD ( samotný RD lze umístit) omezení by se týkalo oplocení?Má stavební úřad požadovat plánovací smlouvu s obcí, nebo přímo již geometrický plán na oddělení části pozemku, který pak bude veřejnou komunikací?Nebo geometrický plán na celou lokalitu? 18.6.2010 8:04:501222.6.2010 11:04:10
Dělení budov( konkrétně rodinného domu)- vím, že už se to řešilo několikrát, ale nemůžu to teď nalézt.Domnívám se, že stavebnímu úřadu nepřísluší vydávat souhlas s dělením budovy.Děkuji za názory. 16.6.2010 14:51:230
Dělení budov( konkrétně rodinného domu)- vím, že už se to řešilo několikrát, ale nemůžu to teď nalézt.Domnívám se, že stavebnímu úřadu nepřísluší vydávat souhlas s dělením budovy.Děkuji za názory 16.6.2010 14:50:12426.7.2010 16:07:09
Kolegové, potřebuji co nejrychleji zrušit územní souhlas! Jak to udělat? děkuji! 16.6.2010 11:15:21116.6.2010 12:27:01
Stavebník vlastní polozbouranou stavbu pro zemědělství 72 m2 u rodinného domu. Hodlá jí celou zbourat (už je fakt v havarijním stavu) a stavět nový objekt (garáž pro 2 OA + sklad nářadí). Bude využito základových pasů staré polorozbourané stavby. Půdorys bude skoro stejný jako u staré stavby, jen spodní část nebude tolik zkosená. Nevím zda si má vlastník stavby má podat žádost o ohlášení odstranění stavby, s trím že se využijí jen základové pasy? Jak dále postupovat. Jestli stavbu umístit (ÚR) znou a stavebně povolit(popř ohláška). Chci to udělat co nejsnadnější. díky karel z. 16.6.2010 11:15:10417.6.2010 7:50:17
Tušíte někdo, co znamená v ustanovení § 24 odst.1 vyhl.501 označení "rozvodná energetická vedení"? Jsou to i přípojky NN? Lenka 16.6.2010 8:35:32616.6.2010 15:41:07
Kolegové, potkali jste se v posledním roce s vyhlášením ochranného pásma u stavby pro chov zvířat( bývalá stodola - změna užívání pro chov 9 koní )? Mám případ zájmového chovu 9 koní, účastníci namítají, že by mělo být OP vyhlášeno - argumentují zápachem( PD je zpracována v 03/2009 čili za platnosti vyhl.č. 137/98 Sb.- § 55,odst.1/a).)Dotčené orgány v řízení vyhlášení OP neuplaťňovaly. Žádný zákon na toto množství koní jsem nenašla.Prozkoumalajsem Limity využití území,také mě to nějak nepomohlo.Na čí popud se vůbec OP vyhlašuje? Můžete mi poradit, nebo sdělit názor? Moc děkuji.Nějak už si nevím rady. SZ 3.6.2010 18:36:02520.7.2010 10:09:42
Dobrý den, chtěl bych se Vás zeptat jak se vypořádáváte s § 20 odst. 7) vyhl.501/2006 SB "Ke každé stavbě rodinného domu musí vést zpevněná pozemní komunikace široká nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby" ? Mám případ, že plánovaný dům bude asi 80 m od stávající komunikace, dle našeho dopraváka může být komunikace umístěna i za plotem u RD, potom se dle něj jedná o účelovou komunikaci, kterou povoluje obecný stavební úřad. Šlo by to vyřešit tak, že bych s RD současně povolil i účelovou komunikaci na pozemku stavebníka? Mám pocit, že jo. Jak to vidíte a děláte u vás ? Vím, že je možné udělit výjimku, ale tomu bych se rád vyhnul. Jelimán 25.5.2010 8:42:11128.9.2010 22:42:43
Kolegové, budu vydávat územní rozh. na příp. el.en.- 80m dlouhé a souhlas s ohlášením.Pro úz. rozh. by měla být PD od autoriz.osoby (§158 odst.1 SZ), k ohlášení stačí projekt "kvalifik.osoby" (§159 odst.3). Budu chtít jeden projekt od autoriz. osoby! Je to tak? Nebo je ještě někde v zákoně něco jiného? Děkuji 24.5.2010 14:03:16225.5.2010 7:55:54
Prosím o radu. Žadatel podal oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu (oplocení pastviny) a nedoložil v souladu s §96 odst.3, bod e) souhlasy majitelů sousedních pozemků. Záměr je v souladu s požadavky §90. Otázka zní jak upozornit žadatele aby doplnil? Pouze dopisem? Návaznosti popsané v §96 odst.4 jsou jsou pouze na nesplnění podmínek dle §90. VH 24.5.2010 10:54:59224.5.2010 12:34:31
Dodatečné povolení stavby vydáváte podle § 129 odst. 3 nebo podle § 115? Jolana 24.5.2010 9:20:05325.5.2010 8:22:02
Dobrý den,můžete mi,prosím,poradit kdo vypracovává projektovou dokumentaci pro přístavbu RD nad 150m2.Jedná se o přístavbu cca 25 m2,nepodsklepenou - zimní zahrada. Za odpověď děkuji. Katka 20.5.2010 10:35:032220.7.2010 10:53:35
V rámci územního řízení fyzická osoba - veřejnost žádá pořídit kopie ze spisu (ne PD. Musí prokázát právní zájem nebo vážný důvod? NR 19.5.2010 8:42:02119.5.2010 9:24:58
Dobrý den, měli jsme v obci, kde není územní plán, na našem pozemku povolenou stavbu jednoho domu (územní řízení), ale nakonec jsme požádali o stavbu tří domů. První územní řízení tím propadlo. Stavební úřad po nás chtěl, při druhé žádosti, rozdělení pozemků, zpracování architektem + projektantem (cestu), přikoupení pozemku na rozšíření cesty. Vše jsme splnili, investice cca 100000,-Kč. U rozdělení pozemků byla i zástupkyně obce a podepsala souhlas. Máme kladné vyjádření všech dotčených orgánů, jen zastupitelstvo obce (v tomto případě také dotčený orgán) nepochopitelně řeklo ne. Stavební úřad nám oznámil, že proto, že jeden dotčený orgán řekl ne, stavbu tří domů zamítne. Je možné, že to tím skončí? Proč nás nechali prvně investovat, když to tam nechtějí? Můžeme se nějak bránit a máme nějakopu šanci? Děkuji za odpověď. Machalková 4.5.2010 15:38:43227.5.2010 9:00:33
Kolegové, SÚ přerušil územní rozhodnutí o umístění rodinného domu do 30.4.2010. Jednalo se o doložení mimo jiné plánovací smlouvy na vybudování komunikace. Plánovací smlouvu Město neuzavřelo a dne 30.4. přišla žádost od stavebníka dle ust. § 64 odst. 2 správního řádu o přerušení řízení územka a to až do doby než účastníci sdělí, aby bylo v řízení pokračováno. Setkal jste se s tím již někdo? PD 3.5.2010 9:38:4684.5.2010 13:30:45
Vlastník zahradní chaty se rozhodl si stávající zahradní chatu 23 m2 zvětšit na 85 m2 (2.NP a 6,5 m výšky). Bude žádat o ÚR + SP, popř. ohl. Stávající zahradní chata se nachcází podle územního plánu v zahrádkářské kolonii, která je zastavěna zahraními chatami, ne větší jak 25 m2. V územním plánu nejsou dány žádné regulativy, výška ani zastavěná plocha. Velikost stavebního pozemku je je cca 550 m2. Požárně nebezpečný prostor nebude přesahovat na okolní pozemky, bude zřízena žumpa 5 m2, likvidace děšťových vod pomocí vsaku na vlastním pozemku. Elektro a voda v objektu. Odstupové vzálenosti od okolních staveb zahradních chat budou splňovat min.vzdálenost 10 m. Je vůbec možné z hlediska územního plánu tuto stavbu zamítnout? popř. jak mu stavbu nepovolit. Podle mého názoru tam bude stavebník trvale bydlet. Já myslím, že nemám šanci stavbu zamítnout. Kdyby takto postupoval každý v kolonii, tak mi vznikne satelitní městěčko o 100 stavbách.Děkuji za rady. Milan 30.4.2010 8:42:10155.5.2010 7:57:53
Kolegové, na jedné el.ÚD jsem našel text územního rozhodnutí, z něhož vyjímám: "V průběhu řízení se přihlásil jako účastník dne 4.3.2009 p. ......, který je vlastníkem p.č. st. 215 a p.č.13/3; dále 3.3.2010 se přihlásila jako účastnice řízení p. ..... p.č.st.121 a p.č.115; dále se jako účastník řízení přihlásil anonym XYZ zřejmě vlastník p.č. 525". Jak se díváte na úvahu úředníka, který touto cestou světu oznámí, že vlastník pozemku 525 je autorem anonymních dopisů, přičemž takovou skutečnost nemá nijak ověřenou a vlastníka pozemku si může ve veřejně přístupném registru na katastru kdykoliv kdokoliv zjistit? Jak se díváte na to, že v úředním rozhodnutí je uvedeno pojmenování účastníka "XYZ"? Onen XYZ se tak může bez vlastního zavinění dostat do kolotoče pomluv, že je autorem anonymů a může se na něj pak hodit cokoliv, co se v obci ve věci anonymů šustne. Já bych řekl, že z hlediska vlastníka pozemku 525 je to zralé na žalobu na ochranu osobnosti. Co vy na to? Sibi 28.4.2010 23:02:31129.4.2010 9:27:14
Dobrý den, lze při umísťování stavby pro bydlení v obci, kde není ÚP, tedy podle § 188a/1/c) SZ, chápat hranici s pozemky v zastavěném území doslova takto natvrdo, nebo lze použít § 58 SZ a považovat hranici např. tehdy, pokud mezi pozemkem v zastavěném území a pozemkem pro požadované umístění stavby je cesta? Děkuji. Saša 23.4.2010 8:31:18223.4.2010 12:10:49
Jak povolit jezírko v předzahrádce RD o velikosti cca 4 x 3 m, hloubky cca 1 m? Prosím o Vaše názory. Lenka 21.4.2010 10:12:31422.4.2010 14:02:10
Kolegové, nejsem územař, proto prosím o radu. Je-li v územním plánu obce z roku 1998 uvedeno, že platí do roku 2010, pak jeho platnost končí 31.12.2009 nabo až 31.12. 2010 ? 20.4.2010 14:19:46103.5.2010 10:02:28
Kolegové, prosím o Vaše názory neboť ať rozhodnu jak rozhodnu, vždy to bude špatně ... Na veřejném projednání ve spojeném územním a stavebním řízení vzneslo do zápisu nesouhlasné připomínky občanské sdružení, které bylo ministerstvem registrováno až po zahájení řízení. Sdružení se navíc podle §70 odst.3 zák.č.114/1992 Sb. nikdy nepřihlásilo k účastenství takže tvrdím, že nemá postavení účastníka řízení. Otázka zní : Jak se zaobírat s námitkami sdružení v části územní a v části stavební daného rozhodnutí, vč. odůvodňování ? (pozn.: námitkám není vyhověno) VH 16.4.2010 12:03:36619.4.2010 8:11:43
Kolegové, jak byste postupovali v tomto případě. Je pravomocné ÚR z r. 2005 na velký obytný soubor vč. infrastruktury. Investor by chtěl ovšem jeden objekt změnit z občanské vybavenosti na byty. Tento nový záměr je však v rozporu i s regulačním plánem ! Dle ust. §94 SZ se podmínky v území nezměnily, záměr je v rozporu s RP. Jak dál - zahájit územní řízení o změně veřejnou vyhláškou a ukončit zamítavým rozhodnutím, nebo rovnou zamítnout žádost o změnu ÚR jako zjevně právně nepřípustnou dle § 66, odst. (1) písm. b) SŘ ? ivk 29.3.2010 11:44:05630.4.2010 12:35:24
Zásady územního rozvoje (ZÚR) nám citelně zasáhly do našeho území (zatím ještě nedošlo ke změně územního plánu obce).Lze umístit stavbu na ploše, která koliduje s koridorem např. pro protipovodňové opatření (ochranný val) či pro zdvojkolejnění dráhy? Jakým způsobem lze podpořit naši domněnku, že umístěním nové stavby nedojde ke znemožnění záměrů podle ZÚR? Nebo se s koridory vymezenými ZÚR nakládá jako s územím se stavební uzávěrou? Má s tím někdo nějaké zkušenosti? Jarmila 27.3.2010 10:27:440
Omlouvám se za překlepy, ještě doplňuji, že přivaděč je veden v trase přes druhou obec, protože v obci kam se má vodovod přivést je " uranová voda " a od 1.1.2011, bude mít obec problém s KHS. SZ 26.3.2010 15:39:550
Kolegové, už se vám někdy stalo, že vedete územní řízení pro přivaděč vody z jednoho vodojemu do druhého, přes sousední obec, a představitel této sousední obce, v době projektové přípravy této stavby podepsal smlouvu o budoucí smlouvě o provedení díla s podklady , na jejichž základě mohl říci své námitky a připomínky - zavolat projektantům, objasnit si trasu....( neřekl - podepsal smlouvu ) . Pak bylo ohledání na místě stavby při ústním jednání a protože jsme procházeli trasu budoucí stavby a okolo trasy bydlící občané měli poznámky typu , "nojo, zase nám rozbourají novou komunikaci, už to nikdo nákdy nedá dohromady ... " - je stará pět let .....atd. představitel obce se zalekl a na konci trasy do protokolu psaném v souvislosti s vydáním ÚR napsal, že nesouhlasí s navrženou trasou . Všichni jsem zůstali koukat, protože ten přivaděc se vede zt důvodu, že v obci, pro kterou se na zástupce obce nepomohly. A teď nevím, mám zastavit územní řízení pro nedoložení souhlasného stanoviska hlavního účastníka - majitele dotčeného pozemku. Nenapsal jsem vlastně, že celá trasa vodovodu vede v komunikaci ve vlastnictví obce. Část této komunikace je provedena cca 5 let nová zaasfaltovaná.Zástupce obce se zalekl láteřících občanů a uvědomil si, že budou volby a že by ho možná za ten dřívě udělený souhlas formou smlouvy, nezvolili. Takže ještě raději jednou shrnu, má SÚ úz.řízení zastavit protože hlavní účastník nesouhlasí, jeho poslední vyjádření tak praví, a nebo řešit jako předběžnou otázku a odkázat zástupce obce nebo stavebníka k soudu? Věděl byste někdoco s tím, aby jedna obec druhé ( jsou dva obecní úřadu )vlastně zamezila přívod pitné vody ? Děkuji za odbornou radu. SZ 26.3.2010 15:33:24730.3.2010 8:18:11
V územním plánu je navržena zóna pro RD jako rezerva. Podle výkresu záboru půdy se rovněž jedná o rezervu. Je možné tam ty RD povolit? Územní plán je z roku 1997. Díky JH 25.3.2010 7:00:251930.3.2010 12:59:01
Mam dotaz,oplocení z bet.sloupků a dřevěných klád,umístěné mimo intravilán v nezastavěném území,bez jakéhokoliv povolení a na cizím pozemku bez souhlasu majitelů. Bylo vydáno Rozhodnutí o odstranění stavby,stavitel neuposlechl následovala 1 výzva k odstranění,jak správně dál postupovat (předvolat na řízení o pokutě )máte někdo zkušenosti s výší pokuty.Jedná se o ohradu pro pastvu dobytka. Děkuji za radu ZH 23.3.2010 7:37:46123.3.2010 12:20:32
Musí být územní souhlas k postavení stanu sloužící jako garáž pro auto na vlastním pozemku (zahrada). Pozemek je v památkové zoně obce. M.Vejda 18.3.2010 11:08:38625.3.2010 9:00:59
Dvě chalupy. 50 let žijí naše rodiny vedle sebe bez problémů. Jediná přístupová cesta( ostatní plocha - ostatní komunikace - z výpisu) k oběma chalupám patří nám,obec potvrdila, že tuto cestu-parcelu- nevede jako místní ani volně přístupnou komunikaci. Soused má klíč od brány, která chrání náš majetek, zaparkované auto a zabraňuje průjezdu šílených motorkářů a čtyřkolkářů. Jeho vnučka ho donutila, aby udělal duplikát(bez našeho svolení) aby si mohla zamčenou bránu při své návštěvě odemknout, ale již ji odmítá za sebou zamknout. Takže po jejím příjezdu( parkuje na našem pozemku) je brána odemčená a po odjezdu také. Klíč navíc ztratila. Mám nějakou možnost omezit sousedy, když ohrožují náš majetek svojí leností?(Sami mají nedaleko garáž a auto uzamčené uvnitř.) Josef 18.3.2010 10:45:3455.5.2010 8:39:01
Fotovoltaika: FVE na střeše (solární panely položené na střeše - vodorovně) RD o 2 BJ o výkonu 12 kWp pro vytápění RD a přebytky do sítě, dle statika nedojde k přitížení krovu. Kolegové Metodickou pomůcku MMR z listopadu 2009 jsem prostudovala, ale je opět nejednoznačná. Dle § 103 odst. 1 písm. h) SZ by provedení nevyžadovalo stavební povolení ani ohlášení stavebního úřadu (ani územní souhlas). Ale nesmí dojít ke změně vzhledu stavby. Dojde v tomto případě ke změně vzhledu stavby? Proč se tato metodika rovnou tímto nezabývala? Panely se dávají většinou na střechu a jakýkoliv počet by potom měnil vzhled stavby. Kolegové, zajímalo by mě jak to povolujete na jiném stavebním úřadě? Pokud by provedení nevyžadovalo žádné povolení SÚ není potom ani třeba kolaudační souhlas (souhlas s užíváním), což by bylo pro všechny strany výhodnější. Potom by mě zajímalo pokud by nebylo třeba žádné povolení,jestli vyžadujete stanovisko Správy CHKO (poku je to v chráněnce) a energetický štítek budovy? Nějaké názory jsem již našla, ale byly napsány před vydáním výše uvedené metodiky. Iva 10.3.2010 14:50:08720.3.2010 17:42:05
Malá solární elektrárna včetně oplocení - na vlastním pozemku sloužící pro potřebu RD, zda lze na územní souhlas se souhlasem sousedů a obce.Jaká stanoviska DO ev. vyžadovat. Z.H. 8.3.2010 13:43:4429.3.2010 7:33:06
Kam prosím zařadím (územní souhlas nebo ohlášení?) umístění komína od krbu k vnější stěně rodinného domu do 150 m2? Díky H. 22.2.2010 10:40:181210.3.2010 9:12:24
V případě, že přerušíte územní řízení, doručujete Usnesení o přerušení a potom záznam do spisu o tom, že se pokračuje, taky veřejnou vyhláškou? A Výzvu k seznámení s podklady taky? Dák J. 19.2.2010 10:47:34118.3.2010 13:32:58
ÚR-přístavba a nástavba restaurace. V místě, kde bude nástavba má těsně navazující RD komín v obvodové zdi, musí se tedy současně s nástavbou proloužit i komín. I když jde o starou zástavbu a komín současní vlastníci neužívají, musí se s ním počítat a zapracovat do PD. kvůli tomu ÚR přerušeno. Stavebník požaduje, abychom zařídili u souseda (chladné sous.vztahy) revizi, že je komín způsobilý provozu a údaje o v budoucnu napojovaných zařízeních. Jestli už to po nich chtěl sám a oni odmítli, není známo a tak nevím, kudy do toho. petra 18.2.2010 9:52:28218.2.2010 11:09:43
Mám na stole žádost o umístění malého pomníčku padlým vojákům v městském parku, vedle velkého pomníku těchto vojáků(stavebníkem je vnučka jednoho z nich a chce udělat nějaké gesto dědečkovi). Jak mám tento pomník posoudit? Dík J. 17.2.2010 14:42:28108.3.2010 13:37:30
Vážení, prosím o radu, stavebník v dobré víře a v souladu s UPD připravil veškeré podklady pro vydání územního souhlasu na stavbu RD, ale pouze rada obce nedala souhlas s připojením na místní komunikaci, a to na základě stížnosti občanů, že výstavbou nových RD dochází k podmáčení stávajících RD, neboť obec nemá prozatím kanalizaci. Usnesením zastupitelstvo obce uložilo radě obce souhlasy s připojením nevydávat. Jak tedy ochránit stavebníka? Má podat přímo žádost o vydání územního rozhodnutí, která však bude zastavena, neboť vlastník komunikace, obec, nedá souhlas s napojením RD na místní komunikaci, a následně podat odvolání? Stavebník již koupil pozemek, zaplatil PD a složil zálohu stavební firmě. Děkuji za vaši radu. 17.2.2010 11:05:16626.2.2010 10:32:34
Kolegové, mohla bych vědět, jaký máte názor na záměr stavebníka, který zamýšlí " postavit " na svém pozemku (1 500m2 ) 3 - 5 ks plechových plat vel. 1,0 x 20,0m, na které osadí fotovoltaické panely. Nejlepší je na tom to, že tato plata budou na kolech. Bude to vlastně malá FVE ( 30 kW) pro spotřebu sousedního RD a případě zájmu dalších vlastníků RD. Připojení prý bude mobilní, tak jako např. u karavanu. Dle stavebníka jsou kolem pozemku stromy a podle svitu slunce a stínu stromů bude FVE posouvána po pozemku.Když mě to vylíčil spadla mi v duchu brada, ale zatím o této stavbě - nestavbvě - přemýšlím jako o výrobku plnícím funkci stavby podle § 108,ale nejsem si jistá.Čím víc o tom přemýšlím,začíná mi to připadat jako blbost.Stavebník mě infomroval, že na sousedním SÚ mu sdělili, že " to " není stavba a tudíž je to nezajímá.Což se mi taky nezdá. Jenom ještě pro doplnění -pozemek je podle urb.studie zařazen do ploch malovýroby ( v době tvorby urb.studie o existenci jakékoliv FVE nikdo netušil ), je na konci jedné zapadlé obce v zastavěném území. Hodně jsem argumentovala vývodem výkonu FVE, že musí být nějak umístěn a předmětem nějakého řízení,ale stavebník kontroval tím, že má vše promyšlené,že bude vše mobilní. Na RD bude osazena skříňka s rozvaděčem, kam bude zaústěn vývod výkonu.Na dotaz , jaké řízení povedu k umístění rozvaděče? Vobrová 16.2.2010 12:25:34622.2.2010 7:55:49
Náš starý soused vždy používal náš pozemek - ostatní plocha - ostatní komunikace - bez problémů k příjezdu i k parkování u své chalupy. Nyní jeho potomci tento zvyk chápu tak, že zde parkují( přes náš nesouhlas) ne jedno, ale několik vozidel, nezamykají za sebou bránu( oblast - kde se kradou vozidla) a tvrdí, že mají vydržené právo. Nevadí nám ani tak užívání, jako neochota chránit náš majetek zamykáním brány. Co můžeme dělat? Soused 1.2.2010 13:51:2952.2.2010 7:41:55
prosím o radu,zda mohu na své zahradě postavit obytný přívěs . Měl by sloužit k víkendovému bydlení běhěm zahradní sezony.V této oblasti je povolena dle územního plánu zástavba pro rekreační bydlení. Jaké schválení je potřeba - Jana Davidová 31.1.2010 23:24:1711.2.2010 8:24:20
Prosím o radu jak postupovat s komunistickým dědictvím - stavby na cizím pozemku. majitel stavby/skleníky/ žádá o úpravy majitel pozemku nesouhlasí. Majitel pozemku samozřejmě nedal nikdy souhlas ke stavbě. Děkuji Milda Milada Dědičová 29.1.2010 4:27:4241.2.2010 8:48:18
Co vše a čí souhlas potřebuji pro realizaci přípojky vody na svém pozemku? Přípojka by vedla z vodárenské šachty, která samotná je také na mém pozemku (tedy bez zásahu do dalších pozemků). Děkuji za rady. Karel Brada 20.1.2010 21:58:11325.1.2010 9:53:56
Kolegové, jak řešit, když se účastník ÚŘ omluví z veř. jednání z důvodu zaplacené dovolené? Dát mu novou lhůtu k vyjádření k podkladům podle SŘ (jak dlouhou, usnesení nebo jenom sdělení?), nebo je jiný postup? Dík! 20.1.2010 7:58:28120.1.2010 10:00:30
Prosím o radu. Obec nemá ÚP, má pouze vymezený intravilán, který sestává ze dvou nesousedících částí. Jednu tvoří seskupení třech domů a ta druhá je jeden samostatně stojící dům. Je možno postavit na pozemku sousedícím s tímto jedním samostatným domem? Děkuji za odpověď. Marek Hradecký 18.1.2010 14:31:51319.1.2010 9:01:46
Potřebovala bych kolegové poradit. Jedná se o umístění dětského koutku - jedné prolézačky na pozemku ve vlastnictví obce. Jak posuzujete umístění takovéhoto zařízení? Děkuji za odpověď. Jitka 13.1.2010 14:30:11113.1.2010 15:30:50
Prosím dotaz - štavby se umisťují podle ustanovení vyhl. 501... Jsou tam ale jen rodinné domy atd., jak umístím průmyslovou halu (myslím tím jak daleko od hranice pozemku, co s okny atd.) Poraďte mi prosím, dostala jsem se k tomu jako slepý k housklím, průmyslové stavby nepovoluju. H. 13.1.2010 12:18:551218.10.2012 22:10:40
V územním řízení na území obce, která má územní plán, doručujeme "vedlejším" účastníkům oznámení o zahájení řízení a rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Ale co ostatní písemnosti - usnesení o přerušení řízení, výzva k vyjádření k podanému odvolání apod.? Jak doručujete? JK 13.1.2010 11:15:24915.1.2010 11:22:12
Investor podal návrh na vydání ÚR na výstavbu několika RD. Navržená neveřejná komunikace mezi RD navazuje na účelovou komunikaci, která je v soukromém vlastnictví a cca po 40 metrech se dále napojuje na místní komunikaci. Navrhovatel odmítá zahrnout účelovou komunikaci do projektového řešení. Vlastník účelové komunikace nedal souhlasné stanovisko, ale dle nálezu ústavního soudu musí průjezd umožnit, přičemž současně nemusí tuto účelovou komunikaci udržovat. Stanovisko odboru dopravy a policie je kladné. Z pohledu stavebního úřadu je zřejmé, že budoucí majitelé parcel a RD na nich se dříve nebo později dostanou do problému díky oněm cca 40 m neudržované a kapacitně nevyhovující účelové komunikace. Pokud se nechci zachovat alibisticky ( odbor dopravy a policie nevidí problém), lze použít nějaký argument proti? Děkuji za názory. VH 4.1.2010 8:49:16313.1.2010 15:21:18
Prosím o radu. Máte někdo zkušenosti s umístěním a příp. povolením uzavřeného PVC vaku pro skladování kejdy ? Jedná se o výrobek z nepropustného syntetického materiálu Eco-Bag o objemu 1033 m3 jehož součástí je protizápachová jednotka. Vak bude o půdorysných rozměrech 19 x 23 m a jeho výška bude 3,5 m, z toho 1,50 m nad okolním terénem. Vak bude osazen přímo na upravený terén. Součástí této stavby má být i výdejní plocha o rozm. 4 x 6m a nepropustná jímka na úkapy a dešťovou vodu. V zemi pak má být umístěno potrubí pro přečerpávání kejdy z cisterny do skladovacího vaku a naopak. Stavba má být umístěna na okraji zemědělského areálu, ale do vzdálensoti cca 80 od ubytovacího zařízení. Stačí vydat pouze rozhodnutí o změně využití území? S jakými stanovisky DO ? 30.12.2009 9:50:53330.12.2009 16:21:43
Dobrý den, je v pořádku vydat stavební povolení na DTI a komunikace v roce 2008 s tím, že stavba bude dokončena do 31.12.2013 když se jiná stavební povolení vydávají pouze na 2roky. Díky této prodlevě se stavebníkům nepovoluje žádná stavba. 17.12.2009 18:04:59521.12.2009 10:39:24
Vlastním pozemek na kterém chci pást koně. Potřebuji na ohradu z dřevěných kůlů a el. ohradníku stavební povolení? Volná Vlasta 17.12.2009 11:26:152220.5.2020 13:00:15
Kolegové...máme námitku účastníka územního řízení, že veřejného ústního jednání se nezúčastnil stavebník (žadatel), že toto jednání by mělo být opakováno...nikde nemůžu v zákoně najít, že účast žadatele je povinná, povinná by byla kdyby jsme jej dle správního řádu předvolali dle § 59 spr.ř. Helča 15.12.2009 11:27:01415.12.2009 13:25:30
Prosím o radu,postavil jsem domek (legálně) a chci ho oplotit do výšky 180 cm v mém pozemku. Něco jsem v televizi zaslechl, že stačí jen písemný souhls sousedů. A nemusí se to nikde ohlašovat. Údajně se ohlašuje jen oplocení které hraničí s obecním pozemkem. Díky za rady. Vlastík 8.12.2009 19:06:1749.12.2009 10:46:41
Mám v úmylsu postavit na svém pozemku dřevěný seník na přibetonovaných patkách. Na stavebním úřadě vyžadují souhlas sousedů i když je seník vzdálen od hranice pozemku více jak 5 metrů. Je souhlas sousedů třeba? Karel Brada 29.11.2009 11:58:4247.12.2009 14:14:43
Dobrý večer, velice příjemný soused tvrdí, že mu můj plánovaný dům bude stínit při zapadajícím slunci. On sám je od mého domu na východ, tudíž má celý den slunce dostatek a až na večer o něj asi na hodinu příjde. Stavební úřad mne vyzval, abych si nechal vyhotovit posudek. Já sám jsem si již objednal normu ČSN 734301. Otázkou je, zda-li to stavební úřad neměl nařídit jemu? Kdo mi proplatí tuto celkem nesmyslnou studii? Jedná se mi hlavně o principy. Děkuji. D.K. Dušan Klimoszek 26.11.2009 20:06:00330.11.2009 12:00:05
Mám vydáno ÚR na novou komunikaci, plynovodní, kanalizační a vodovodní řád, vedení NN (v té komunikaci). Bude ještě další povolování nebo to územkem končí? Jarka 25.11.2009 16:54:43125.11.2009 23:48:20
Jak změnit druh pozemku o výměře 120 m2, který je dle ÚP v nezastavitelné ploše? územní souhlas je možný jen pro zastavěné nebo zastavitelné území (§ 96 odst. 1) a rozhodnutí o změně využití území se vydává u změn druhu pozemku přesahující 300 m2 (§ 80 odst. 2 písm. e)... JB 25.11.2009 12:21:06425.11.2009 16:57:51
Dobry den, prosim Vas o radu. Mame statek uprostred obce ktery sestava ze tri velkych budov - jedne obytne a dvou hospodarskych. Jednu z hospodarskych budov bychom radi odstranili a namisto nej postavili stejne velky RD. Na SU nam ale rekli, ze to nelze, protoze dle 501/2006 na jedne parcele smi byt pouze jedna obytna budova. Tak jsme chteli, at je obytna ta nova budova a u puvodni zmenit ucel uzivani - to ale pry take nejde, protoze jsme dle uzemniho planu v uzemi pouze pro bydleni, a proto nejde tato budova vyuzit jinak. Myslite si, ze takovyto postoj SU je spravny, prip. nemate nekdo navrh jak tuto situaci resit? Moc Dekuji Jana 20.11.2009 15:50:52724.11.2009 10:46:04
Chápete společnou hranicí - §188a, odst.1, písm. c) - i jeden bod, tedy roh parcely? Díky petra 18.11.2009 15:31:28823.11.2009 16:56:45
Jeden náš občan si upravul zahradu - shrnul ne zrovna kvalitní hlínu a přivezl si novou, rozhrnul, takže pouze asi o 10 cm zvedl úroveň. Jeho sousedka, které s upravovanou zahradou sousední RD svým štítem ho teď přišla nahlásit, že dělá nepovolené úpravy. Podle mého se povolují terénní úpravy podle § 80 a myslím si, že úprava zahrady o ploše asi 50 m2 do tohoto zrovna nepatří J. 9.11.2009 8:15:15610.11.2009 7:32:29
Jako stavebník jsem nedodržela lhůtu k dokončení stavby, stavební úřad mě vyzval k okamžité kolaudaci, protože stavební povolení (souhlas se stavbou) prý nelze prodloužit po zmeškání lhůty k dokončení stavby. Postupuje stavební úřad správně a podle jaké vyhlášky nebo předpisu nelze prodloužit lhůtu k dokončení stavby ? Stavbu nemám ještě dokončenou abych mohla kolaudovat a bojím se co bude dál. mája 3.11.2009 13:09:331419.11.2009 8:37:55
V roce 2006 jsme si postavili malou dřevěnou garáž. Protože asi 20 cm přesahovala k sousedovi na pozemek, kdy jsem za ním byl a on mi dal souhlas že to můžu klidně postavit, kdy u toho byli i svědci při jeho souhlasu. Nechal mě to soused postavit a nyní chce abychom garáž zbourali že nám nedal žádný k tomu souhlas. Problém je v tom, že jsme to postavili bez stavebního povolení. Ale toto povelení a povolení stojící garáže ze strany stavebního úřadu by nebyl problém, protože by nám vše povolili dodatečně, ale vše závisí jen na sousedovi, který nyní lže a trvá na svém zbourat. Garáž samozřejmě odstraníme máme již vyjednáno vše na druhou stranu, ale jde především o princip, kdy nás soused schválně nechal postavit garáž s tím, že ústně se vším souhlasil i před svědky, ale nyní lže že s ničím nesouhlasil a nikdy nám souhlas nepodepíše. Přitom mu ta garáž ani v nejmenším nevadí. Spíš mu vadí to že jí máme a on ne to bude zřejmě ten hlavní důvod. Roman 2.11.2009 10:21:3553.11.2009 14:15:52
Zdravím všechny, potřeboval bych poradit jak dále. KÚOK mě tlačí, abychom provedli dělení pozemků, avšak nemají zplnomocnění od jednoho majitele k zastupování, protože je jeho pobyt nenámý. Vzhledem k tomuto chtějí, aby stavební úřad ustanovil opatrovníka. Mně se to zdá nějaké zvláštní, protože se jedná o dělení pozemků,což je řízení návrhové, tudíž by měli požádat všichni vlastníci či na základě plné moci zmocnitel. Myslíme si, že ustanovení opatrovníka v této věci či prohlášení za nezvěstného ustanovuje příslušný soud a né stavební úřad. 30.10.2009 9:25:1853.11.2009 14:52:17
Stavím dřevěný plot bez betonování na svém pozemku, výška 155 cm. Na stavebním úřadě mi řekli, že musím mít písemný souhlas všech sousedů. Bohužel jeden z 11 sousedů nesouhlasí. Prosím o radu. Opravdu plot nebo ani ohradu nesmím postavit? Karel Brada 25.10.2009 21:47:51426.10.2009 14:14:27
Prosím o radu. Bylo zahájeno územní řízení, při ústním jednání byly zjištěny nedostatky v dokumentaci (DUR nerespektuje skutečný stav), zároveň byla ze strany účastníka řízení (souseda)vznesena námitka ohledně průběhu pozemkové hranice. Jak přerušit řízení? Jedním usnesením se společnými výroky: 1. přerušení dle § 64 odst.1/a správního řádu z důvodu nedostatků, 2. přerušení pro předběžnou otázku dle § 64 1/c/2, 3. určení lhůty k odstranění nedostatků § 39 odst2. (?? jak ji stanovit, poněvadž rozhodnutí závisí na předběžné otázce). Nebo je správnější přerušit pro předběžnou otázku (vyzvat účastníka k podání žaloby k soudu), vyčkat pravomocného rozhodnutí soudu, oznámit pokračování řízení z důvodu vyřešené předběžné otázky a poté ihned přerušit řízení z důvodu odstranění nedostatků (zejména nesprávností v DURce). Děkuji. 20.10.2009 8:02:30121.10.2009 7:29:05
Fotovoltaika. Dobrý den, prosím o Váš odborný názor a pohled na věc. Dle platného ÚP v obci máme pozemky označeny jako podnikatelská plocha s doporučeným využitím dle vyhlášky jako LEHKÁ VÝROBA, atd. Lze na takto označené ploše vybudovat fotovoltaické panely (elektrárnu) a je tedy možno považovat fotovoltaiku (vzhledem k ekologické výrobě elektřiny) považovat za odětví LEHKÁ VÝROBA? Barevné označení a šrafování dle mapy ÚP je stejné jako okoln průmyslové zóny. Navíc tato plocha se nachází mimo zastavěné území za obcí. Moc děkuji Matoušková Ivana 16.10.2009 15:17:44221.10.2009 9:46:43
Na dvou sousedících pozemcích je stejný územní plán - veřejně prospěšná stavba (jedna komunikace zasahující na oba pozemky). Na jednom pozemku je zákaz jakékoliv výstavby a na druhém je povolena stavba plotu(i přesto, že plánovaná komunikace zde zasahuje mnohem více). V roce 2006 bylo nařízeno odstranění plotu z dúvodu územního plánu a v roce 2009 bylo řečeno, že nebyl porušen zákon, i přestože nebylo vydáno stavební povolení. Je to možné, když se podmínky nezměnily? Územní plán je stále stejný.Moc děkuji za odpověď. MM 13.10.2009 20:44:22310.8.2010 14:08:33
dobrý den, chtěla jsem se zeptat, pokud mám svojí vlastní zahradu, je možno si tam umístit mobilhaus a bydlet tam? můžu dostat souhlas k trvalému bydlení, nebo je v tom nějaký problém. Na pozemku se nesmí stavět, ale k mobilhausu nepotřebuju stavební povolení. předem děkuji za odpověď. zdraví Dáša sasena 11.10.2009 13:36:111620.1.2012 9:13:49
Předem se omlouvám ze dotaz stavebníka, ale chtěl bych znát názor stavebních úřadů na stavbu přístřešku pro odstavování osobních aut u rodinného domu. Přístřešek má zastavěnou plochu 40 m2 a chtěl jsem požádat o územní souhlas. Soused ale tvrdí, že musím žádat o územní rozhodnutí. Co je tedy správně? 9.10.2009 8:14:0929.10.2009 10:11:51
Máte nápad, jak byste povolili "ukázkový dům" v lokalitě pro asi 90 RD (soulad s ÚP)? ÚŘ i SŘ na sítě už proběhlo. petra 5.10.2009 16:36:4647.10.2009 10:14:40
Prosím o pomoc! Vede se řízení umístění novostavby bytového domu. Dle § 87 odst. 1 SZ oznámeno zahájení řízení. Ve lhůtě podany námitky. Zjištěno, že dokumentace záměru nevyhodnocuje vliv novostavby na oslunění sousedního RD. Řízení po veřejnému ústním projednání bylo přerušeno, stavebník vyzván k doplnění. Stavebník doplnil. Co teď? Oznámit pokračování v řízení dle § 87 odst. 1 SZ s veřejným ústním projednáním včetně koncentrační zásady (možnost vyjádřit se k novému podkladu) nebo usenesení o stanovení lhůty dle § 36 odst. 3 SŘ ? NR 5.10.2009 15:54:30168.10.2009 15:21:30
Prosím, můžete mi sdělit, co může stát na území určeném dle územního plánu jako plocha občanské vybavenosti a zda zde může být zřízeno školící zařízení internátního typu, kde se ubytovávají desítky lidí? Děkuji Věra 24.9.2009 21:23:1842.10.2009 9:01:31
Povolujete reklamní zařízení či stavby pro reklamu mimo zastavěná území ve vazbě na § 18 SZ a) u obcí, které nemají územní plán; b) obcí s územním plánem, kde o reklamách není ani zmínka? pyskor 23.9.2009 17:36:3639.10.2009 13:50:04
Změna využití území - zalesnění . Majitel sousedního pozemku (již vzrostlý les) měl (cca 50let) dosud přístup do svého lesa vyjetou cestou (neevidovanou jako komunikace) po cizích pozemcích a též přes pozemek, který je předmětem změny využití území. Vzhledem ke konfiguraci terénu zřejmě jinudy příjezd s těšší technikou pro obhospodařování lesa bez dalších nákladů na terénní úpravy neexistuje. Oba (žadatel i soused) jsou neoblomní. Žadatel nechce ustoupit , soused jinudy jezdit nechce, neboli podá odvolání. Nastává nekonečný příběh. Máte někdo zkušenost jak naložit s námitkou souseda? VH 18.9.2009 10:01:041125.9.2009 7:16:18
Vážení, prosím o Váš názor na situaci, kdy v průběhu územního řízení dojde k převodu vlastnických práv k pozemku a stavbě na úplně jiného vlastníka, tudíž dojde ke změně žadatele. Otázka zní, zda je nutné na základě této skutečnosti vyzvat původního žadatele ke zpět vzetí podané žádosti a dále vyzvat nového žadatele k podání nové žádosti anebo v rámci § 6 správního řádu, kdy správní orgán vřizuje věc bez zbytečných průtahů, jen v průběhu probíhajícího řízení předloží nový žadatel převod práv na něj a řízení dále pokračuje. Děkuji za rady. 17.9.2009 8:21:27117.9.2009 9:47:18
Kolegové, jak pracujete s novou vyhláškou 269/2009 § 24 a) studny in. zásobování vodou. Norma se dostala do vyhlášky - takže je závazná a dle našich zkušeností v současné době nelze povolit umístění většiny studní s ohledem na limity (např. komunikace, žumpa apod.)Dle § 26 lze udělit výjimka pouze z § 24 odst. 1 a 3 a ne z těchto nových §.Stavebník přijde, když má vrt hotový a hlavně tam, kde je voda. 16.9.2009 15:31:260
Kolegyně a kolegové, prosím o názory na tento problém: Stavebník ohlásil stavbu zahradního altánu k vydání územního souhlasu. Je však zjištěno, že stavba je již z 80% hotová. Podle § 96 odst. 4 lze usnesením rozhodnout, že stavba nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu, ale projednání v územním řízení mi připadá nepatřičné, neboť je třeba stavbu řešit § 129. Jak to tedy správně vyúřadovat? Jarka H. 14.9.2009 13:23:23817.9.2009 7:41:15
Nemáte prosím někdo zkušenosti s povolením "lanového parku"? To jsou taková ta lana a provazové žebříky natažené převážně mezi stromy. Myslím hlavně z hlediska bezpečnosti, jestli něco chtít, má posudky na stromy, vyjádření ŽP, ale jinak nevím co? Iva 9.9.2009 12:42:08822.9.2009 7:55:45
Kolegové...studna individuálního zásobování vodou a její umístění dle § 24a 501/06 upravená 269/09...jedná se jen o studnu pro vodu pitnou nebo i pro studnu s vodou užitkovou např.na zalévání zahrady? Helča 7.9.2009 11:04:2817.9.2009 16:30:13
Jaké doklady z hlediska vlastnictví požadujete k územnímu řízení na telekomunikační vedení vedené na pozemcích různých vlastníků? Podle § 86 odst. 3 stavebního zákona mě vychází, že když lze vyvlastnit (telekom. stavby -veřejný zájem) tak nemusí předkládat ani souhlas vlastníků. V § 104 odst. 3 zák. 127/2006 Sb., o elektronických komunikací se uvádí, že podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť uzavře s vlastníkem dotčené nemovitosti písemnou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k části dotčené nemovitosti za jednorázovou náhradu ..atd. Teď nevím jestli se tato smlouva dokládá k žádosti o ÚR nebo ne. Karel 31.8.2009 13:22:3421.9.2009 10:22:07
Kolegové dotaz: plot mezi sousedy. Jeden si ho chce postavit, druhý souhlasí, ale s tím, že ho nechce z plastu, jako stavebník, ale ze dřeva. Na sloupcích se dohodli. Co s tímto provést? (Půjde to na územní řízení, protože nejsou schopni se dohodnout, že podepíší situační výkres.) 29.8.2009 19:05:512422.10.2018 11:55:58
Kolegové,kolik staveb dle § 103 písm.a) pol.1 mohu umístit na pozemku rodinného domu? Stavebník má již jednu v zahradě, mohu povolit další v zahradě nebo na pozemku RD (tam ještě žádnou nemá)? Děkuji 26.8.2009 8:37:18428.8.2009 14:23:54
Kolegové, požadujete na fotovoltaickou elektrárnu (panely umístěné na střeše administrativní a výrobní budovy) stanovisko hasičů? Naši hasiči jsou na vážkách (neví). Karel 12.8.2009 14:21:593126.8.2009 9:07:46
Prosím vás, vdo se vám vyjadřuje v řízení z hlediska krajinného rázu? Krajánci nebo ORP? A podle kterého § z.č. 114/1992? lenka b. 6.8.2009 8:52:1582.9.2009 8:44:16
Pořád nerozumím pojmu "plánovací smlouva". Už jsem se tady jednou ptala, odezva žádná, zkouším znovu. §88 - SÚ....vyzve žadatele k předložení pl.smlouvy. Pl.smlouvu - návrh - řeší vyhl.500 o ÚAP, ÚPD a způsobu evidence územně plánovací činnosti a zde je návrh této smlouvy přílohou k žádosti o vydání RP. Ke pl.sml. dle §88 jsem se zatím ničeho nedopátrala, máte někdo zkušenost nebo můžete poradit? díky. 5.8.2009 16:03:3067.9.2009 15:49:35
V § 20 vyhl.č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území je uvedeno: "V souladu s cíli a úkoly územního plánování s ohledem na souvislosti a charakter území je obecným požadavkem takové vymezování pozemků, stanovování podmínek jejich využívání a umisťování staveb na nich, které nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území." Kolegové, neznáte někdo definici pojmů " nezhoršení kvality prostředí a hodnoty území" nebo alespoň výklad jejich významu a obsahu? 3.8.2009 12:33:4645.8.2009 10:57:07
Dotaz prosím - naše město jako majitel chodníků chce opravit některé chodníky, které jsou už v hrozném stavu. Nebudou se rozšiřovat, povedou ve stejné trase, je to jen oprava. Předpokládám, že na toto není třeba souhlasu stavebního úřadu - naše vedení vyžaduje nějaký papír, ale já prostě nevím, co. Dík Jan 17.7.2009 7:41:16624.9.2009 6:55:27
Kolegové požadujete u územní souhlas pro doplňkové stavby u RD (pergola, přístřešek,..)také souhlas banky, která má zástavní právo smluvní na pozemku (půjčka, hypotéka) včetně vyznačení souhlasu na situaci t.j. jako osoby uvedené v § 85 odst.2, písm a) SZ ? 16.7.2009 8:30:14121.10.2009 10:43:27
Vydali jsme ÚR na více staveb - komunikace, dešťovka, přeložka telekom. vedení atd, na některé stavby bylo již vydáno SP. 2roky od NPM brzo uběhne, co s těmi stavbami, na které nebylo SP vydáno, je ÚR platné stále? V ÚR se bere soubor staveb jako celek, o SP bylo požádáno, nevím, jak prodloužit platnost ÚR jen na 1 stavbu. 13.7.2009 8:35:59414.7.2009 7:27:49
Obec s ÚP, vlastník louky, která je určena pro RD, hodlá asi už zítra ohlásit stavbu RD, nejsou přípojky, budoucí stavebník má smlouvu s ČEZem, že provede přeložku vedení a potom teprve bude přípojka,do té doby bude brát el. od souseda (stará zástavba), nechci pustit RD dřív než bude připravené vedení, na které se napojí - §11, vyhl 137. Prý to jinde jde jen u nás ne, pouštíte takto podobně RD? petra 1.7.2009 16:50:46514.7.2009 8:16:23
Umístění reklamní plochy 5100x2400m u silnice I.třídy v zastavěném území obce (bez ÚP). PČR-DI vydala "stanovisko", kde umístění "nedoporučuje", protože by mohlo dojít k rozptýlení pozornosti řidičů - v blízkosti křižovatka a k možnému zakrytí dopravních značek nebo splynutí s nimi. Teď nevím, jestli to mám považovat za závazné stanovisko a pokud ano, tak jestli je tímto vyjádřen nesouhlas. Díky za názor. 30.6.2009 14:41:131520.7.2009 15:53:28
Prosím vás, je rozšíření distribučbí sítě NN příslušenstvím energetické soustavy spadající pod § 103 pís. b) bod 4 (tedy bez ohlášení a stavebního povolení) ?? Pořád se tady hádáme a nikdo si není jistý - já vím, že je to popsáno v 1000 otázkách, ale ani tak se tady nemůžeme dohodnout. Poraďte prosím nešťastníkovi. Díky Jan 30.6.2009 8:06:1541.7.2009 13:28:00
Udržovací rpáce - výměna oken: při zachování stějných rozměrů je to jasné, není třeba nic. Ale co při menších oknech - změní se vzhled budovy? A to samé výměna dveří za menší? Řešíte to nějak nebo to necháte? A při výměně oken za větší? (dům má plochu 40 m2) Ohl. 29.6.2009 10:40:35130.6.2009 9:26:43
Už jste někdy vedli řízení na dělení pozemku - vodní plocha - rybník? 2 fyzické osoby koupili rybník, chtějí si ho rozdělit na 2 půlky, které jsou již teď odděleny hrází, kterou vytvořili načerno. Jaké DO by se měly vyjádřit? petra 23.6.2009 15:27:1451.9.2009 12:03:37
Dobrý den, měla bych na Vás jeden dotaz ohledně nezkolaudované garáže. Stavební povolení bylo vydáno v roce 1959, dům byl zkolouadován, ale garáže již ne. Teď jsme chtěli požádat o změnu užívání stavby, neboť se to předělalalo a je z toho sklad (půdorys zůstal stejný, pouze se tam daly dveře a okno místo vrat a sedlová střecha). Na stavebním úřadu nejprve nemohli nic najít, tak nám řekli, že si to máme zakreslit a podat žádost. Toto jsme učinili, ale potom bylo všechno jinak. nějaká mladá slečna vylovila z archivu něco dalšího a my nevíme, jak teď dál. Vůbec jsme nepochopili, zda se bude dokončovat stará kolaudace, nebo to všechno bude na novo. Prosím o radu, nebo nějaký odkaz. Děkuji Martina 22.6.2009 16:56:39423.6.2009 13:08:05
Fotovoltaická elektrárna se zde řeší v několika diskuzích, ale nikde jsem nenalezl odpověď, zda je nutné územní rozhodnutí, nebo je možný pouze územní souhlas. Výrobci sice píšou, že postačí územní souhlas, ale nějak se mi to nezdá. Jan 16.6.2009 13:41:2043.8.2009 14:32:56
Lze umístit stavbu dočasnou na pozemek, který je ÚP určen jako veř.zeleň (i když na okraji obce) Podle ÚÚP to lze, ale hodně se mi to nezdá. 15.6.2009 10:31:280
Vážení kolegové!!! Mám prosbu. Jak postupovat při územním řízení o zrušení ochranného pásma prasečáku o poloměru 750 m s tím aby se poté mohl na dotčených pozemcích stavět. Rozhodnutí o ochranném pásmu bylo vydáno v 86 roce. Teď už se k tomu nevyjadřuje hygiena dle zákona. Kdo by se měl tedy všechno vyjádřit. Je možné aby žádost o zrušení podala obec nebo prasečák, který v 86 žádal o povolení tohoto pásma? Děkuji Kandarek 12.6.2009 9:55:540
Zajímová perlička. Pozemek přiléhá k zastavěnému území obce, ale to již je jiného katastru a obce a jiného SÚ a trojky. Majitel se předběžně zajímal zda bude možná výstavba RD. Moje úvaha obě zastupitelstva souhlas a naše trojka případně rovněž obě. Neřešil to již někdo. JL 12.6.2009 7:51:25323.6.2009 15:47:47
Dobrý den kolegové!! Mám dvě otázky. Je nutná k územnímu řízení pro větší lokalitu(RD, BD, ing. sítě, komunikace)plánovací smlouva a jestli ano dle jakého §. myslím že § 88 toho moc neříká!! Je možná vydat územní rozhodnutí i když nemáme všechna vyjádření například Technické služby města i když ve lhůtě vyvěšení veřejné vyhlášky a do doby jednání nepředložili své stanovisko a investor už je dvakrát urgoval jelikož jim to dlouho trvá (samozřejmě potvrzení o vydání vyjádření investor předložil a skutečně se ještě nevyjádřili). Děkuji!!!! Jirka P. 9.6.2009 11:44:432112.6.2009 10:49:08
Dobrý den, prosím o radu. Žadatel si podal žádost o vydání ÚR na novostavbu RD. Dle KN se jedná o zahradu. Úřad územního plánování v ÚPI uvedl, že pozemek je zařazen do ploch pro bydlení individuální. Ovšem pozemek je dle územního plánu zařazen až do 2. etapy výstavby. Výstavba v 2. etapě je možná ale až po využití 60% výměry ploch příslušné kategorie, zahrnutých do 1. etapy. A v té 1. etapě jsme zatím asi na 20%. A teď nevím co s tím, zamítnout nebo provést územní řízení popř. vydat ÚR a pak nevydat stavební povolení anebo úplně jinak? Díky za radu. Lukáš 8.6.2009 16:46:14510.6.2009 11:06:52
Kolegyně a kolegové, jak si prosím vykládáte charakteristiku staveb podle § 103 odst. 1a)? Konkrétně mám na stole oznámení o vydání územního souhlasu na zahradní altán, podle výkresu je to objekt, ve kterém je situována kolna na nářadí, kamna, udírna, krb a odpočinkový prostor s jednou otevřenou stěnou. Je to stavba u rekreační chaty v chatové zástavbě a vzdálenosti mezi chatami jsou poměrně malé. Protože tam jsou ta kamna s udírnou a krb, nějak mi to na § 103 odst. 1a) nesedí. Jak to řešíte u vás? Jarka H. 8.6.2009 14:38:4629.6.2009 15:52:08
O co požádat, chci-li jako stavebník na pozemku u RD, dle ÚP funkční využití bydlení s možností nerušících staveb pro podnikání, zde umístit JEDNU spojenou stavbu zděné kolny na uskladnění nářadí, případně zahradního nábytku a pergoly (myšleno pod jedním zastřešení) větším než 25 m2? ÚS příp. ÚR a pak SP? Včetně kompletní dokumentace? Čili ještě složitější řízení než pro RD? Renata Malá 5.6.2009 19:07:15214.8.2009 17:15:47
Stavebník přišel se záměrem - podzemní kabelové vedení 110 kV, délka cca 1,5 km. Bude nutné provést před územním řízením řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA) kategorie II 3.6 Vedení elektrické energie od 110 kV, pokud nepřísluší do kategorie I. nebo toto nebude nutné. Možná by stačilo stanovisko Krajského úřadu ("podlimitní záměr"). 4.6.2009 13:02:3615.6.2009 8:18:28
Kolegové, nevím zda se to zde probíralo, ale jak postupujete když dle § 96 odst.4 SZ usnesením rozhodnete o projednání záměru v územním řízení. Berete žádost o územní souhlas automaticky za žádost o územní rozhodnutí nebo v usnesení, kde jste rozhodli o projednání v územním řízení stavebníka poučíte, že si může podat žádost o územní rozhodnutí a toto řízení vedete až potom...dík za názory Helča 3.6.2009 7:42:35219.6.2009 7:51:23
Dobrý den. Mám takový problém. Stavebníci by nejraději už včera chtěli začít stavět domek nad 150 m2, což je vedlejší. Hlavní problém je v tom, že vlastníci jednoho ze sousedních pozemků jsou již po smrti a vypadá to tak, že ani nikdo neví, kdo by měl být dědicem (prý se to neví ani na soudě). No a vypadá to tak, že mi asi dneska tak či tak podají pro jistotu rovnou žádost o územní rozhodnutí spolu se žádostí o stavební povolení (chtějí oba řízení spojit). No a chtěl bych se zeptat: 1) Musím prve obeslat soud nebo můžu rovnou stanovit opatrovníka. 2) Přerušuje se hned řízení do vyřešení otázky kdo bude vlastně dědic nebo opatrovník? 3) Jde o tzv. přerušení řízení do vyřešení předběžné otázky? Děkuji za odpovědi. L.J. 28.5.2009 10:29:44329.6.2009 10:54:09
Zdravím kolegové, jaký je Váš názor na ust. § 89 odst. 3 SZ - účastník ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení účastníka a důvody podání námitek. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky se nepřihlíží. Znamená to, že když se k takovým námitkám nepřihlíží, tak že se o nich ani nerozhoduje ve výrokové části rozhodnutí s tím, že v odůvodnění popíšeme proš jsme nepřihlíželi (nerozhodovali). Děkuji předem za názory. 27.5.2009 11:20:14211.6.2009 16:11:52
Dá se nějak a jak povolit přípojka na pozemku, jehož podílový spoluvlastník (vlastní 6/28)je osoba bez adresy, dle pamětníků pravděpodobně již mrtvá? Děkuji!! 25.5.2009 14:57:53726.5.2009 10:07:37
Je povinnost stavebníka se dostavit k veřejnému ústnímu jednání v územním řízení. Co když se nedostaví? Můžu vydat územní rozhodnutí. K ústnímu jednání se mi nedostavil nikdo. Lukáš 19.5.2009 9:41:361322.5.2009 10:43:55
Kolegové, jak řešíte: přízemní řadový rodinný dům (85m2), okna vedou přímo na chodník (je bez předzahrádky), který patří městu. Majitel chce zvednout domek na patro, okna samozřejmě povedou na chodník - tedy sousední pozemek. Mám řešit vyjímkou? Dna 18.5.2009 14:59:511320.5.2009 9:30:45
Kolegové jaký je váš názor jak řešit takovou situaci. Stavebník ohlásil k ÚS plynovodní přípojku délky 5m. Na základě toho jsem mu vydali US obsahující souhlas s umístěním 5 m přípojky. Teď ale přišel za námi, že mu to plynárna nechce převzít protože podle skutečného zaměření přípojky má tato 6 m. To vzniklo "vytažením" přípojky do HUPU(máme další případy kdy plynárny to nechcou převzít ikdyž je rozdíl třeba jen 35 cm) V oznámení však stavebníci uvádějí vždy jimi navrženou délku, kterou mají i v situaci. Co pak s tím ? RS 13.5.2009 11:30:482215.5.2009 8:09:31
Lze v obci,která nemá územní plán, v souladu s § 18 odst. 5 povolit mimo zastavěné území stavbu silážního žlabu - zpevněné plochy na kejdu a stavbu jímky na kejdu , jako stavbu pro zemědělství? pyskor 6.5.2009 17:50:0037.5.2009 7:39:59
Měl by stavební úřad kontrolovat a jak, zda jsou v době platnosti územního souhlasu nebo územního rozhodnutí stavby pro které toto postačí skutečně zahájeny ? RS 6.5.2009 12:40:58287.5.2009 8:28:28
Dobrý den, měla bych dotaz, pokud by někdo věděl. Máme vyhlídnutý stavební pozemek, v katastru je veden jako orná půda, což nám bylo řečeno, že je to tak vždy, než se začne stavět RD. Když architekt vymýšlel zástavbu, vymyslel na kraji sadový park, který se ale nakonec rozdělil na 3 pozemky, a ten 1 by byl ten náš. Také nám v realitce řekli, že se to ještě musí schválit do územního plánu, a že by to mělo být do roka. Potřebuji proto vědět, zda-li třeba někdo nemá podobnou zkušenost, bojíme se totiž toho, aby ta doba nebyla delší, nebo to pak neschválili a co pak? Předem děkuji. Lenka 24.4.2009 13:28:07186.5.2009 16:50:39
Kolegové, můžu a jak "povolit" ve dvoře RD stavbu (obsahuje garáž, dom.dílnu, sklady a hobby)- 103 m2? Jak ji nazvat? Děkuji 22.4.2009 14:54:51123.4.2009 8:18:16
Umíte prosím někdo vysvětlit pojem "zdržení dešťových vod na pozemku v kapacitě 20 mm denního úhrnu srážek před jejich svedením do vodního toku či do kanalizace ..." uvedený v § 20 odst. 5 písm. c) vyhl. č. 501/2006 Sb.? Jinými slovy, co považujete za prokázání, že je tento požadavek splněn? Konzultační středisko mlčí. Jura 21.4.2009 8:15:575414.6.2009 20:54:42
Zdravím kolegové a prosím o konzultaci resp. Váš názor. Umístění reklamního zařízení (reklamní panely, konstrukce, stavby pro reklamu ....) a jejich umístění v nazastavěném území u obce, která má územní plán a který využivání pro tyto účely neřeší, tj. umistění takovýchto zařízení není taxativně vymezeno ani v přípustných a ani v nepřípustných činnostech. Dle našeho názoru je umístění těchto reklamních zařízení nepřípustné, oporu hledáme v ust. § 18 odst. 5. Ne všchny stavební úřady mají na tuto věc stejný názor a příslušný úřad územního plánování souhlasí. Předem díky za Vaše názory. R.Č. 20.4.2009 13:10:09822.4.2009 7:27:06
Fotovoltaická elektrárna. Pokud jste ji už někdo povoloval, kdo je dotčeným orgánem pro FVE umísťované na 4 ha pozemku? Díky za odpověď. jf 16.4.2009 11:02:47117.4.2009 9:10:51
Lze umístit vodovodní přípojku 80cm od hranice sousedního pozemku? Máme za to, že ano, ale sousedka je neodbytná a operuje s ochranným pásmem 1,5m.Nikde nemůžeme najít stanovení ochranných pásem pro vodovodní přípojku.Díky za názory a případně za odkaz, kde hledat informace. 16.4.2009 9:00:33103.9.2013 22:51:06
Dobrý den, stojíme před problémem: Obdrželi jsme žádost o územní souhlas, zjistili jsme, že stavba již stojí a ještě na cizím pozemku. Zahajujem řízení dle § 129. Ale co s tou žádostí? Překlopit do ÚŘ je asi nesmysl. Zastavit řízení nejde- nejedná se o řízení. Odložit ? 16.4.2009 8:18:25516.4.2009 11:27:19
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jaké jsou termíny ze strany stavebního úřadu v územním řízení. Jak dlouho může max. územní řízení trvat? A v případě, že úřad řízení přeruší, jakou dobu má na vyřízení po doplnění všech připomínek? Děkuji Michal J. 15.4.2009 9:58:28215.4.2009 12:47:52
Prosím o radu, v jaké vzdálenosti musí mít umístěnou králíkárnu a kurník od hranice pozemku? Jsou to obě jen boudy hrozného vzezření-např. stará rezavá korba od pekařského auta atd. nejedníá se teda o stavby, ale dočasné objekty. Děkuji Pavel Novák 8.4.2009 17:42:4839.4.2009 17:42:58
Kolegové, prosím, máte zkušenosti s podpisováním veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby ? Jak se Vám podepisují účastníci řízení ? Není mi jasné jakou záruku má stavební úřad zda jsou podpisy úč. řízení na ní pravé, pokud nemá možnost požadovat jejich ověření ? Jak to řešíte u Vás ? Děkuji předem. Lida 8.4.2009 9:16:5429.4.2009 7:14:54
Mám prosím dotaz: podle § 85 odst. 2 písm. b) jsou účastníky řízení osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo může být přímo dotčeno......... A teď otázka: je jiné věcné právo taky smlouva o smlouvě budoucí na odkoupení sousedního pozemku? Dík Hana 8.4.2009 6:44:2859.4.2009 7:27:48
Prosím o radu,je vůbec nutné vyjádření SÚ k pěstování rychle rostoucích dřevin,konkrétně Japonský topol,který je veden jako zemědělská komodita?Výsadba bude provedena na pozemku majitele,pozemek je veden jako zahrada.V územním plánu města je tato část vyčleněna pro budoucí výstavbu rodinných domů. Odbor ŽP nemá námitek...kdo má námitek je majitel sousední parcely,která je vedena také jako zahrada. Marie 31.3.2009 17:16:4421.4.2009 7:34:07
Termín vyjádření SÚ. prosím o sdělení v jakém termínu je stavební úřad povinen se vyjádřit. Jaké jsou možnosti požadování sankcí v případě nedodržení zákonného termínu pokud nám v vznikla škoda. který zákon se k tomuto vstahuje. po jaké době se bere nevyjádření se SÚ jako souhlas? Děkuji Pavel 31.3.2009 10:51:0051.4.2009 9:49:44
Prosím o názor. Umístili jsme územním rozhodnutím dle starého stavebního zákona optický kábel přes několik komunikací na dobu dočasnou, protože v tom místě dle platného územního plánu ma být území dotčeno výstavbou velkého městského okruhu. Podmínku stanovil DO - pořizovatel územího plánu. Doba umístění skončila v roce 2008. Stavba optického káblu se povoluje jen umístěním, stavební povolení ani kolaudace neprobíhá. Vlastník má zájem kábly ponechat. Jaké řízení vést? Nové územní, nebo změna územního? Děkuji za odpovědi. Nela 30.3.2009 12:03:181131.3.2009 12:15:58
Tak ještě k solárním panelům: zrovna mi probíhá změna ÚP na fotovoltaickou elektrárnu cca 4ha. Jsem teprve začátečník. Mohu zahájit územní řízení před schválením ÚP, nebo to mohu projednat před schválením a usnesením pak přerušit pro vyřešení předběžné otázky schválení ÚP a vydat po schválení? Nebo musím vše až proběhne změna? A dále by mě zajímalo, jaká stanoviska (ochrana životního prostředí, sítě techn. infrastruktury, obec) mám po stavebníku vyžadovat? Děkuji za příspěvky a názory. karel 26.3.2009 14:51:04930.3.2009 17:01:57
Prosím, umisťujete nějak solární panely? Tyto jsou 3 na střeše stavebníka a ze strany zahrady, takže z ulice nejsou ani vidět. Dík 25.3.2009 13:12:06826.3.2009 10:39:49
Myslíte, že můžu zahradní jezírko povolit na územní souhlas (je v zastavěném území atd.) v rozměrech 6 x 8 m? a podle § 104 bez ohlášení? Dík H. 23.3.2009 16:50:153131.3.2009 8:46:15
Prosím o radu. Je podána žádost o ÚR na umístění stavby RD na pozemku, kde fyzicky nic není. Dříve zde stál RD, před 3 lety na základě povolení SÚ odstraněn. V KN je pozemek stále veden se stavbou, stavebník nepožádal o výmaz. Mám se s tím zabývat? 23.3.2009 13:59:091825.3.2009 12:20:04
Stavebník žádá o umístění přístřešku 3 x 5.2 m, výška 3.5 m. Podal žádost o povolení výjimky (vyhl č. 501/2006 Sb., § 25 odst. 4 - vzdálenost stavby od spol hranic je menší než 2 m) a žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Jakou mám po něm požadovat dokumentaci? Dle § 158 je dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vybrannou činností ve výstavbě, ale pokud by dodržel vzdálenost 2 m, mohl by žádat jen o územní souhlas a dokumentaci vypracovat sám? Děkuji Iva 19.3.2009 15:41:3371.4.2009 13:07:38
Kolegové, mám tady žádost o územko na "stavbu pro zemědělství" obsahující též 1 byt, na pozemku mimo zastavěné území, v obci, která nemá územní plán. Což o to, podle § 188a by to umístit šlo (pokud získají souhlas obce a DO), ale k pozemku je třeba vybudovat též přípojku NN a s tím mám trochu problém - přípojka není ani stavba pro zemědělství, ani veřejná technická infrastruktura nebo něco jiného z §18/5, aby mohla být umístěna mimo zastavěné území, ať to čtu jak chci, pořád mi vychází, že přípojku mimo zastavěné území povolit nemohu. Nebo si to vykládám špatně? PH 18.3.2009 8:05:02823.3.2009 11:26:48
Dobrý den, kolegové, mám jednu otázečku. Jeden investor se rozhodl zřídit si školku porostu. Nejde však o lesní porost jako takový, ale o porost s ovocnými stromy. Záměr je mimo intravilán, ale hned sousedící. Je zapotřebí vydávat pro tuto změnu v území územní rozhodnutí o změně využití území, nebo mám pouze na územní souhlas povolit oplocení (pro zemědělské účely bez podezdívky) bez dalšího řízení? karel 17.3.2009 15:17:44718.3.2009 10:44:17
Doručujete územní souhlas také dotčeným sousedům (tj. těm, jejichž písemný souhlas se stavbou byl stavebním úřadem vyžadován k vydání územního souhlasu)? Nebo jen žadateli a případně dotčeným orgánům a příslušné obci? PH 16.3.2009 13:10:021323.3.2009 9:44:30
Plánuji zahájit stavbu v průmyslové zoně poblíž plánované budoucí rychlostní komunikaci, která je zanesená v územním plánu. Stavba a přilehlé spevněné plochy jsou mimo tuto plánovanou trasu i mimo v ÚP vyznačené ochranné pásmo, které je v ÚP. Veškerá vyjádření jsou vpořádku, ale od ŘSD(řediteství silnic a dálnic) jsme obdrželi negativní stanovisko ve, kterém se zmiňují, že před několika měsíci si prostor rozšířili a vzhledem k plánované územní rezervě tam nelze nic postavit. Je možné, aby takto mohli postupovat aniž by to bylo v aktuálním schváleném územním plánu? Vyznačují se územní rezervy do územních plánů? Lze se odvolat proti tomu, že to není ještě schváleno? Je něco nadřazeno územnímu plánu? Děkuji. David Vachník 13.3.2009 16:49:18425.3.2009 7:41:47
Čeká mě územní řízení na stavbu vodovodu, trasa vede po území dvou obcí, z nichž jedna má územní plán a druhá ne. Jak byste v tom případě oznámili zahájení řízení - veřejnou vyhláškou, nebo jednotlivě? Podotýkám, že účastníků není víc než 30. Lída 9.3.2009 12:45:13611.3.2009 14:48:52
Kdo jsou účastníci řízení u územního souhlasu na novou přípojku vody? Jsou to i sousedi (nejde to přes sousedův pozemek, jen stavebníkův a chodník města) a taky síťaři, kteří mají sítě v cestě přípojky? Nebo když dali s přípojkou souhlas a nemají podmínky, tak je účastník jen majitel stavby? Dík 9.3.2009 12:30:291612.3.2009 14:06:38
Omlouvám se předem, ale jsem z toho možná volaaký zmetený a nebo už asi blbnu. Dle § 78 odst. 2 SZ je psáno, že v UR lze upustit od dalšího ohlášení nebo SP u staveb dle § 104,2,d - m. Pro stavby písm. d přece nemusí být ÚR ani US ale informace ne ? A copak mohu stavby dle § 104, 2 řešit stavebním povolením, když mají režim jen na ohlášení a šlus jak vyplýbá z § 78 odst.2 SZ ??? RS 9.3.2009 11:26:3129.3.2009 15:38:00
Prosím kolegy o radu, lze zlegalizovat změnu využití území? Dodatečně stavbu povolit dle stav.zákona lze, územko se už neřeší, ale řízení o dodatečném povolení změny využití území??? Konkrétně se jedná o to, že občan zalesnil pozemky a soused s tím nesouhlasí. Snad jen pokuta a odkázat na § 127 občansk.zákoníku. Děkuji. hudla 8.3.2009 20:50:5819.3.2009 8:12:01
Podle jednoho rozhodnutí o odvolání (konkrétně KÚ Královéhradeckého kraje), pokud chce stavební úřad s veřejným ústním projednáním v územním řízení spojit ještě místní šetření (ohledání místa záměru) a zjištění z tohoto ohledání použít pro rozhodování ve věci, pak prý musí o ohledání vydat usnesení podle § 54 odst. 1 správního řádu, tj. údajně nestačí do oznámení o zahájení řízení jen napsat, že současně bude provedeno místní šetření. Jak se potom ale takové usnesení doručí - taky veřejnou vyhláškou jako oznámení o zahájení územního řízení asi ne, takže oznámení veř. vyhláškou a usnesení jednotlivě, co je to zase za paskvil?? MK 7.3.2009 20:07:3099.3.2009 13:46:46
Nařízení opakovaného veřejného jednání - tak jsem se k tomu také dostal a nyní vlastně zjišťuji, že není zřejmé v jakém rozsahu. Zda znovu obesílat DO a účastníky řízení nebo postačí informace pro veřejnost vyvěšená stavebníkem. Vzhledem k tomu, že se má nařídi opakované jednání, domnívám se, že není vyloučena možnost věc územně projednat s účastníky, kteří se dostavili a opakovaně již jenom s věřejností a zájemci o opakované jednání. JL 6.3.2009 11:38:0916.3.2009 12:09:14
Už se vám někdy stalo, že jste do obálky účastníků řízení, stavebníka i dotčeného orgánu strčili špatný dopis? Je to něco starého, co jsem měla blbě a pak jsem to opravila, ale vytiskla a odeslala jsem to staré. Stačí je oběhnout a sypat si popel na hlavu? 4.3.2009 15:39:2265.3.2009 8:36:54
Prosím o radu, probíhá projednávání možné výstavby 5 patrového bytového bloku (na bývalém parkovišti), ve vzdálenosti cca 9 metrů od stávajících 4 patrových bytových domů. Zastínění nižších pater stávajících bytových domů je zřejmé a ztráta soukromí také. Jaké jsou zákonné normy, které musí investor dodržet? Děkuji. Jaroslav Říha 3.3.2009 13:45:37168.3.2009 19:26:13
Prosím vás, v jakém předpisu najdu, v jakých případech je hygiena dotčeným orgánem? 3.3.2009 12:19:3934.3.2009 9:15:25
Jsem před zajímavou kauzou. Ve smíšené zástavbě (centrum městečka) v přízemní rodinného domu návrh na zřízení malého baru s hernou. Přes ulici malý penzion s vinárnou ob barák hospoda s kulečníkem a hracími automaty. Přístup přes malý dvůr sousedící s jíným obytným domem. Město jehož jsem zaměstnancem nesouhlasí s tím, že není zajištěno parkování. Veřejné parkoviště 150m. Hygiena kladná. Je reálné neprůstřelně vyhovět městu? Prosím o názory a nápady. JL 27.2.2009 8:41:022021.8.2017 7:58:05
Při doručování územního rozhodnutí v řízení s velkým počtem účastníků dle SŘ berete vlastníka pozemku jako účastníka podle § 27 odst. 1 a doručujete mu jednotlivě nebo jako účastníka podle § 27 odst. 2 a doručujete mu veřejnou vyhláškou. MK 26.2.2009 9:48:5083.3.2009 8:02:31
Prosím, kdy požadujete posouzení EIA u rodinného domu? lenka b. 26.2.2009 6:52:1193.3.2009 10:23:48
Prosím o radu ve věci platnosti pravomocného územního rozhodnutí o změně využití území, vydaného před 10 lety, jednou z podmínek změny využití bylo že se změna povoluje na 10 let. Nyní (po uplynutí této lhůty) se vlastník "probudil" a chce změnit dočasnou změnu využití na trvalou. Otázka zní: platí to původní územní rozhodnutí (změna využití území proběhla, fyzicky se na místě nachází i dnes) a projedná se pouze změna územního rozhodnutí; nebo původní územní rozhodnutí zaniklo uplynutím lhůty a je nutné vydat územní rozhodnutí znova (ale co s tím když ta změna se na místě již fyzicky nachází?). 25.2.2009 11:39:10525.2.2009 18:19:57
Kolegové, povolovali jste už někdo "sběrný dvůr"? Naše město chce vybudovat sběrný dvůr v nevyužívaném zemědělském areálu, nemám vůbec nápad, jak tuhle věc "uchopit" - snad územní rozhodnutí o změně využití území (?), bude nutné posouzení vlivu na životní prostředí, které dotčené orgány atd., prosím poraďte, díky. PH 19.2.2009 8:40:02220.2.2009 9:13:36
Prosím o konzultaci: na ústním jednání k zahájení spojeného územního a stavebního řízení byla vznesena námitks účastníka řízení - chce doplnit nějaké výkresy. Stavebník s tím v rámci dobrých sousedských vztahů souhlasí a chce vyhovět. A co teď já? Mám přerušit spojené územní a stavbní řízení ( podle jakého paragrafu?), nebo mám podle SŘ spojené řízení rozdělit, přerušit územní do dopracování dokumentace a zároveň přerušit stavební do vyřešení předběžné otázky ( do vydání územního rozhodnutí)? Mám v tom lehce hokej. Díky 17.2.2009 9:02:28218.2.2009 7:50:39
Oplocený areál firmy, kde převažuje skladová činnost, chtějí postavit novou textilní halu,soulad s ÚP je. podle mě je to na ÚŘ, příp. na spoj. ÚŘ+SP, ale není pro takové uzavřené areály nějaké zjednodušení? díky 16.2.2009 16:56:541723.2.2009 19:36:17
Máme tu malou neshodu - jak se prosím doručuje oznámení o zahájení územního řízení a potom územní rozhodnutí v následující obci: jsem SÚ obce s pověřenou působností a staví se dům v obci XY v naší působnosti. Tato obec XY nemá územní plán, my máme. Podle § 87 SZ je-li v územní vydán územní nebo regulační plán .... A co když XY nemá územní plán? (doufám, že dotaz není moc zamotaný. Dík) H. 16.2.2009 6:36:24216.2.2009 11:06:38
Stavebnímu úřadu byl předložen návrh veřejnoprávní smlouvy o povolení umístění stavby. Zveřejňuje se na úřední desce celý text návrhu této smlouvy nebo pouze oznámení o jejím uzavření nebo se smlouva zveřejní na úředí desce až po jejím uzavření ? 9.2.2009 17:04:00523.2.2009 8:16:23
Mám považovat "rozšíření distribuční sítě nn" vyvolané potřebou vlastníků pozemků mimo zast.území obce jako veř.technickou infrastruturu tak aby se záměr vešel do §18? Pozemky po schválení ÚP budou určeny k zastavění RD, ale zatím je to mimo intravilán a jako veř. TI se mi to moc nejeví. Díky 9.2.2009 14:46:561511.2.2009 14:42:02
Dobrý den,mám pozemek , který je veden pod názvem zemědělská půda. Mým zájmem je ne pozemku udělat zahradu, prosím o sdělení, zda toto podléhá schválení, anebo jde o oznámení. Děkuji Ivan Šveda 7.2.2009 17:27:283415.1.2010 13:09:50
§188a. Povolujete podle něj RD jen na ohlášení (s přípojkami a jímkou, vyjma studny jako soubor staveb) nebo musí být územko, příp. US nebo spojené UR+SP, když se v tomto paragrafu mluví jen o "umístění" a pak teprv ohlášení? petra 4.2.2009 13:25:4029.2.2009 20:34:13
Jak počítáte výšku antén? viz 103,1c2 vers. 104,2m. Jinak řečeno, co pokládáte za nosnou konstrukci? Sibi 28.1.2009 8:32:55314.2.2009 8:36:14
Dobrý den, mám velkou prosbu na někoho z oboru. Kupuji zahradní domek 110m2. V územním plánu stojí na zahrádkařské osadě uvnitř zastavěného území města. K domku náleží pozemek pod ním (110m2) a také dva okolní pozemky 170m2 a 170m2. Rád bych domek využíval k trvalému bydlení (rodinný dům). Nic nebudu přistavovat. Je to částčně podsklepená zděná stavba (dříve pomocný objekt školy). Pouze upravím dispozice a zateplím a zpevním jednu stěnu a část střechy (pultová). Jak postupovat abych se dobral popisného čísla? Tedy abych mohl trvale bydlet? Je nutné žádat o změnu ÚP nebo stačí územní souhlas nebo něco takového? Pokud by se muselo jít cestou změny ÚP tak je nějak relevantní informace, že naše město dokončuje nový ÚP, předpoklad aplikace v horizontu 3-5let? .... Podrobnosti stavby a pozemků: Domek (110m2) na je pozemku 110m2. Severně 170m2 zahrada a jižně 160m2 zahrada (obě kupuji také). Vše v ÚP jako zahr. osada. Jižní zahrada sousedí s asfaltovou cestou a přes ni už jsou rodinné domy. Na východ je domek stěnou přilepen na vedlejší rodinný dům (resp. na jeho zděnou kůlnu), takže na východ jsou bezprostředně také rodinné domy (v ÚP jako rod. domy městského typu). Domek má zavedeny veškeré IS. Na západ je pozemek 100m2 v nájmu (nájem přejde na mne), majitelem je pozemkový fond a je veden také jako zahr. osada (rád bych do budoucna koupil). Dále na západ i na sever od mých pozemků jsou zahrady, za nimi pozemky podnikatelských aktivit. MartinCZ 24.1.2009 15:40:301830.1.2009 13:42:01
Územní souhlas 20.1.2009 11:33:001622.1.2009 14:01:07
Vážení chtěla bych vědět jak daleko od obytného domu může vysadit soused strom- smrk,který může dosahovat až několik desítek metrů. A zároveň jestli je v zákoně udáno jak daleko od hranice pozemku. Děkuji Pátková Lenka Pátková 17.1.2009 15:14:111822.1.2009 10:07:45
Dostali jsme žádost o ÚR na umístění stavby vodovodu, schází doklady podle odst.2 a 3 odst. 2 §86, je lepší nebo správnější řízení přerušit a vyzvat k doplnění a pak vypsat den řízení, nebo vypsat řízení a pak to přerušit a vyzvat, díky 14.1.2009 11:06:481515.1.2009 13:29:48
Kolegové, řeším následující problém: vlastník stavby penzionu a 6m vedle vedle stojící ubytovny tyto dvě stavby "propojil", a to přístavbou na úrovni 2. nadzemního podlaží, pod níž tak vznikl jakýsi průjezd. Potíž je v tom, že ta 6m mezera mezi oběma budovami, nad níž se vznáší to propojení, je podle územního plánu plocha komunikace, na které nejsou přípustné žádné stavby. Zmíněná přístavba však není postavena přímo na této komunikaci, ale jaksi nad ní (ve výšce cca 4m), komunikace je účelová a je vlastnictví stavebníka. Budu zahajovat řízení podle §129, co myslíte, lze vůbec uvažovat o event. dodatečném povolení? PH 13.1.2009 10:41:501020.1.2009 12:34:57
Dobrý den, mám dotaz ÚR na FVE (fotovoltaickou elekrtárnu) na volné ploše v obci která nemá územní plán. Je to vůbec možné ho získat?? Jarda 11.1.2009 22:41:061328.5.2009 10:55:56
Uzemní řízení,pravomocně skončeno přede dnem nabytí účinnosti nového SZ.Napadeno žalobou,soud zrušil,vráceno magistrátu pro další projednání,které poběží podle starého SZ nebo nového SZ? už mi to hlava nebere,prosím o radu 9.1.2009 14:54:12212.1.2009 7:27:12
Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu - kdo všechno je účastníkem ZJEDNODUŠENÉHO ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ? Konkrétně mě zajímá, kteří sousedi se musí/mají vyjádřit a souhlasit se zj.úz.říz. a projektem. Situace je taková, že máme vyjádření všech přímých sousedů, kde bude stát dům (sousedních pozemků). Dnes mi ovšem na stavebním úřadě sdělili, že vzhledem k tomu, že kanalizace se bude vyvádět přes městský chodník a ten, jelikož je dlouhý několik desítek metrů, tak "sousedí" s několika dalšími domy, tak ještě potřebujeme vyjádření všech majitelů, těchto domů!!! Takže rozumím tomu dobře, že se mi ke stavbě domu bude vyjadřovat spousta dalších majitelů, kteří bydlí cca sto metrů podél zmiňovaného chodníku, kde bude výkop kanalizace? Dům prakticky vůbec neuvidí, neboť ten bude stát ve svahu cca 100 metrů za vzrostlými stromy od zmíněného výkopu. Mockrát děkuji za rychlou odpověď, tohle je už o nervi. Světlana 7.1.2009 17:58:12218.1.2009 15:05:37
Vážení, jeden dotaz: když píšete rozhodnutí, opisujete všechny podmínky všech síťařů, DOSSů, anebo opíšete jen některé (podle vlastního uvážení jen ty důležité) anebo stačí do rozhodnutí napsat: "budou dodrženy podmínky např. Plynáren, číslo jednací .... ze dne .............". Nějak se v tom nemůžu vyznat, u nás tvrdí, že se to opisuje všechno a mě by to v nynějším rozhodnutí vyšlo asi na 30 stran. Připadá mi to divné, jako bychom tady byli jako písařky. Dík. Hana 6.1.2009 8:36:09278.1.2009 14:04:02
http://www.acapela.tv/Winter-1-bbcaea4cd6ecd Novoroční přání 31.12.2008 11:50:080
Při projednávání žádosti o vydání územního rozhodnutí se jako vlastník sousedního pozemku dostavil člověk, který tvrdil, že je účastník, neboť pozemek se v současné době převádí z matky (která byla obeslaná jako účastník) na něj, zapsal se do prezence, souhlasně se vyjádřil do protokolu, podepsal, jako doklad mi předložil návrh na vklad do KN, kde figurovalo jeho jméno, jméno matky. Až později jsem zjistila, že návrh na vklad je 3roky starý, ani se vklad neuskutečnil, není tedy účastníkem. Musím ho vyloučit z řízení nebo ho mám prostě ignorovat? petra 29.12.2008 15:43:2925.1.2009 13:16:13
Kolegové, poraďte! Jak co nejjednodušeji (problematický soused) územně a stavebně "povolit" přízemní, nepodsklepený objekt předsklepí (tj. společenská místnost)o zastavěné ploše cca 40 m2 před stávajícím podzemním sklepem (provedený ve svahu), se kterým bude provozně propojen? děkuji!! 11.12.2008 13:12:49515.12.2008 8:39:28
V obci, která nemá územní plán, má však vymezeno současně zastavěné území mohu umisťovat jen se souhlasem zastupitelstva obce. Vydá-li však toto zastupitelstvo podle § 188a písm. c) SZ souhlas pro RD, avšak pozemek NEMÁ SPOLEČNOU HRANICI s pozemky v zastavěném území. Stavebník se pochopitelně dožaduje vydání územního rozhodnutí, veškeré podklady již má, má i souhlas zastupitelstva a jen já, byrokrat, tomu bráním. Co s tím ? 8.12.2008 8:09:5696.1.2009 7:35:42
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, komu a jakou formou (doporučený dopis, vyhláška ....) se doručuje stavební povolení týkající se změny stavby v bytovém domě (klasická revitalizace paneláku - fasáda, balkóny, okna), kde jsou byty v osobním vlastnictví a je zřízeno společenství vlastníků - předpokládám, že dle § 115 odst. 5 věty druhé stavebního zákona by se stavební povolení mělo doručit všem vlastníkům jednotek, ale možná je někde stanovena výjimka, protože v některých případech by to bylo opravdz obrovské množství doručených stavebních povolení. Děkuji za odpověď Tomáš 5.12.2008 8:01:3715.12.2008 8:08:53
Kolegové, uvádíte v odůvodnění ÚR seznamy úč. řízení - sousedů u liniových staveb? 4.12.2008 12:34:3755.12.2008 13:55:19
Prosím o radu. Zákon č.166/99 Sb., o veterinární péči, v § 56 odst.1, předepisoval vydání závazného stanoviska Okresní veterinární správy při územním řízení na stavbu Bioplynové stanice, kde se zpracovávala např. pracečí kejda. Teď je nový veterinární zákon a já to tam nemůžu najít. Je v současné době nutné k územnímu řízení na bioplynku s použím prasečí kejdy nutné stanovisko Krajské veterinární správy? Děkuji. Jana 2.12.2008 10:06:4914.12.2008 15:38:23
Dobrý den, mám následující dotaz: územní rozhodnutí bylo vydáno společnosti 1., která není a ani nebyla vlastníkem pozemku. Stavbu bude provádět vlastník pozemku společnost 2., a to bez žádné další spolupráce se společností 1., musí si tedy vyžádat stavební povolení. Musí-li společnost 2. požádat o změnu územního rozhodnutí vydaného na jiný subjekt, přičemž se objekt nemění, nebo ÚR v původním znění je platný i pro společnost 2.? JulT 1.12.2008 12:03:37143.12.2008 9:38:43
prosím poraďte, obec nemá územní plán,záměr je v zastavěném území obce.V areálu bývalého cukrovaru (dnes ruina)na ostatní ploše-manipulační si vlastník pozemku vytvořil skládku -překladiště uhlí mouru)- cca tisíce tun bez povolení. Obec dala podnět stavebnímu úřadu na zahájení řízení o odstranění stavby ( oběžuje hlukem,prachem).Jak postupovat- kolaudační rozhodnutí se nedochovalo, pasport není,hromada uhlí není stavba. Pokud by žádal normálně viděla bych to na ÚR § 81 odst.2 písm.c. pyskor 28.11.2008 15:30:1631.12.2008 16:13:49
Koho prosím Vás dáváte jako účastníka řízení nebo DO v řízení o povolení výjimky z ust. § 21 odst. 6 vyhl. 501/2006 Sb. (dva RD na 1 pozemku)?? Díky Jenda 27.11.2008 7:49:59211.2.2009 10:50:36
Pokud jsme jako stavební úřad příslušní posoudit podle § 90 soulad s úpd atd., k čemu se pak má vyjadřovat ográn úp jako dotčený orgán? Do stanovisek píše, že lokalita je vymezena pro.... tím přece nepomůžou! jana 25.11.2008 14:12:311011.12.2008 7:29:28
Už tady jendnou proběhla diskuze o povolování fotovoltaické elektrárny. Asi to teď frčí a já mám taky jednu na stole. Je to velký několika hektarový pozemek, podle ÚP je určen k výrobě. Pozemek bude oplocen, bude tam provozní objekt s elektrárnou a jejím příslušenstvím, na celé ploše budou fotovoltaiské moduly na ukotvených stojanech, měniče napětí, komunikace, předávací stanice a další doplňkové stavby (zpevněná plocha atd). Je to jasné, co tam investor chce.Co mě ale překvapilo, že není vlastníkem pozemku a chce celou záležitost řešit s vlastníkem jenom smlouvou o věcném břemeni na pozemku a v žádném případě nechce jít na nájemní smlouvu nebo něco podobného. U nás bereme smlouvu o věcném břemeni jen v případě, že se jedná o uložení inž.sítí nebo na přístup k pozemku. Investor tvrdí, že to stačí a že na jiných stavebních úřadech jim pustili na smlouvu o věcném břemeni i PENNY MARKET. Tak já nevím jestli si dělají legraci nebo je to možné? Šli byste do toho jenom s věcným břemenem? Věřím, že třeba na elektro kabely, které vedou od toho zařízení by to šlo, ale co ty stavby? Má s tím někdo zkušenost? 20.11.2008 9:57:2649.12.2008 14:24:25
Neřešil jste již někdo pěstování rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě. Má již s tím někdo zkušenosti. Vyžaduje to vůbec ÚR. V jaké kultuře bude pozemek dále veden. Dle ochrany ZPF není vyžadováno vynětí. Les to nebude. Kam to zařadit v § 80 odst. e) SZ? JL 19.11.2008 14:02:55120.11.2008 14:54:30
Kompletní žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, přílohy OK, jen je to mimo zastavěné území (obec bez ÚP), když dopředu víte, že žádost budete zamítat, je povinné veřejné ústní jednání nebo to můžu zamítnout od stolu bez projednání, tam už se k ničemu nedoberu, když je záměr mimo, díky petra 18.11.2008 10:18:282524.11.2008 9:33:19
Prosím o radu. Územní řízení o umístění stavby bude v obci, která nemá územní plán ani regulační plán. Oznámení o zahájení tohoto řízení a nálededně i územní rozhodnutí se doručuje účastníkům pouze jednotlivě, nikoliv veřejnou vyhláškou. Jak se v tomto případě informuje veřejnost? Je to pouze tím, že žadatel zajistí vyvěšení informace o svém záměru a podané žádosti na vhodném místě u stavby ( § 87 odst. 2.) stavebního zákona nebo musí být veřejnost informována i veřejnou vyhláškou jak o oznánámení zahájení řízení, tak i o vydaném rozhodnutí ? Jana 14.11.2008 12:44:25118.11.2008 7:33:22
Prosím, máte někdo zkušenosti s projednáváním povolování staveb v ochranném pásmu hřbitova, které je jen zkreslené v ÚP obce, ale ve vyhlášce ÚP k němu není již ani zmínka. Stavební úřad prý může zakázat nebo omezit provádění staveb, jejich změny nebo činnosti ohrožující svým provozem pohřebiště.O co se však může opřít, pokud v OP nebudu chtít povolit žádné stavby ( maximálně RD, či cesty )ale ne již stavby pro podnikání aj.? 14.11.2008 12:41:38620.11.2008 14:16:45
Jaké stavby povolujete v územích, kde je úp před schválením, vím, že tam bude dle úp výstavba RD s obytným podkrovím, ale stavebník prosazuje bungalov (navazuje na zastavěné území), protože ÚP ještě neplatí. Pustím 1 bungalov, schválí se ÚP. V budoucnu jím -možná jich to stihne víc- bude zástavba "nabořená". Co s tím? 10.11.2008 22:30:24820.11.2008 9:33:57
Mám tady žádost o územní rozhodnutí na stavbu RD (160 m2), ale navržený dům je strašně ošklivý, nechci ho tam povolit. Je to v zastavěném území, krajinný ráz se neposuzuje, takže orgán ochrany přírody a krajiny mi nepomůže. Zástavba v okolí sice není žádná sláva, co kus to "originál" ze 70. let, ale proč to ještě zhoršovat další hnusnou stavbou. Stavebník argumentuje, že je to subjektivní názor. Jak mám odůvodnit zamítnutí žádosti, poradíte někdo? Dík za názory PH 6.11.2008 11:08:003311.11.2008 9:10:09
Ráda bych znala váš názor a kladu otázku svým kolegům a možno i kolegům z odboru ŽP. V případě, že ŽP vydá rozhodnutí nazvané "odstranění pochybnosti, zda jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa", u nás to funguje tak, že přímo v tomto rozhodnutí lesáci uvedou, že pozemek není pozemkem určeným k plnění funkcí lesa a taky to, že cit. "změna druhu pozemku bude provedena na základě tohoto rozhodnutí a územního rozhodnutí příslušného SÚ". K nám se pak podává žádost o změnu druhu pozemku, která je pochopitelně zpoplatňovaná a vůbec nechápu o čem mám rozhodovat a jaké bych měla stanovovat podmínky. Pozemek totiž nikdy lesem nebyl a jediná podmínka, která mě napadá je ta, která se týká výsevu travního semene. Byla jsem však poučena, že jakési sdělení Katastrálnímu úřadu pro zápis změny druhu pozemku je nepřípustné. 5.11.2008 14:54:1277.11.2008 7:27:12
Prosím milé kolegy o nakopnutí (chytrému napověz, hloupého kopni). Stále si nevím rady jak posuzovat stavby např. nějaké občanské vybavenosti dle ustanovení § 10 odst.2 vyhlášky č. 137/1998 Sb.(zajištění odstavných a parkovacích stání), kdy tyto stavby nelze předepsaným počtem parkovacích stání vybavit. Vyhl.č. 137/1988 Sb. umožňovala toto řešit dle § 2 u změn staveb (přístavba) se ze závažných územně technických či stavebně technických důvodů vyhláška neuplatní, případně bylo možno dle §61 cit. vyhlášky z tohoto ustanovení udělit výjimka. Vyhláška č. 501/2006 Sb. ve svém ustanovení § 20 odst.5 požaduje, aby na stavebním pozemku bylo vždy vyřešeno umístění odstavných a parkovacích stání pro účel využítí pozemku a užívání staveb na něm umístěných, přičemž z tohoto ustanovení výjimku uplatnit nelze. Předem moc děkuji o vaše názory. Monika 4.11.2008 8:46:33713.11.2008 13:38:18
Nevíte někdo, je-li v ČSN nebo jiném předpise definována zimní zahrada? JH 3.11.2008 16:37:363213.11.2008 7:48:31
Prosím o radu. Kde se píše, že plánovací smlouvu sepisuje se stavebníkem obec nebo kraj? Jediný odkaz je ve vyhl. 500/2006 v příloze č.13, bodu b). 31.10.2008 7:32:06731.10.2008 14:07:55
Podle §21, vyhl.501/06 lze na pozemku RD umístit garáž, stavebník chce garáž s bytovou jednotkou v patře, pro hosty, k pronajmutí, nevím. Je pak ještě garáž garáží nebo jak s tím naložit? petra 30.10.2008 12:48:1854.11.2008 7:07:51
Kolegyně a kolegové, jaké máte zkušenosti s povolováním staveb v zahrád. osadách? Jde o různé doplňky k chatkám - skleníky, pergoly, altány ... Také to řešíte územním souhlasem? Co odstupy od hranic jednotlivých dílů? Jarka H. 27.10.2008 12:16:45129.10.2008 8:38:44
kolegové, prosím poraďte - stavebník požádal o územnko na stavbu RD vč. inž. sítí,garáž atd.. stavba bude umístěna na zahradě, ale přípojky a budoucí sjezd mají vést v kultuře vodní plocha - mokřina. Ve skutečnosti to mokřina nikdy fyzicky nebyla,ale kvůli daním se to tak kdysi nahlásilo. Mohu na mokřině povolit sjezd a přípojky, nebo si musí stavebník nejprve požádat o změnu využití území? Dík za rady jája 24.10.2008 7:52:59630.10.2008 13:44:39
Dle novely SZ se mohou umisťovat na pozemcích přiléhajícíh k zastavěnému území stavby pro bydlení. Odvozuji z toho, že se tam mohu umístit i doprovodné stavby k RD - garáž a pod. JL 14.10.2008 14:02:48321.10.2008 12:19:38
Jak povolujete vsakovací jímky u rodinných domů? dík. 13.10.2008 12:52:16715.10.2008 16:48:56
Jak povolujete zastřešení teras? Mám žádost na zastřešení terasy u vstupu do prodejny potravin, která je součástí RD. Celý dům je 165m2. Na ÚS určitě a pak stavebko nebo jen ÚS? Mám chtít i vyjádření HZS a KHS? Nebo to nepovolujete vůbec nijak? Děkuji petra 13.10.2008 10:43:151616.10.2008 7:17:16
Dobrý den. Rád bych Vás požádal o názor. Vedu územní řízení na osazení komína pro napojení krbových kamen v přízemním objektu (prodejna). Ve vzdálenosti necelých 40 m stojí bytový dům o 7. NP - navíc ve směru převládajících větrů. Rozptylová studie pro tak malý zdroj je neprůkazná, ale obtěžování kouřem lidí v sousedním paneláku je možno očekávat. Je možno záměr nějak "zabít" s oporou nějakého právního předpisu??? Honza 10.10.2008 10:02:26237.1.2009 14:04:27
Jak povolit stavbu pro viniční hospodářství, zast.pl. cca 32m2, mimo zast.území (ÚP to umožňuje)? Územní řízení + projekt od autoriz.projektanta. A co dál? Stavební povolení nebo stačí jen ohlášení? Kam stavbu zařadit? Děkuji MH 9.10.2008 14:18:17214.10.2008 8:03:57
Kolegové, odborníci na SZ 50/76 Sb. Mám problém, potřebuji si ověřit: stavba plotu v hranici se sousedním pozemkem - je nutný souhlas souseda, když stavebník k jeho provedení nepoužije jeho pozemek (špatně jsem pochopila vyjádření souseda :-)? A je vůbec ještě sdělení k ohlášení drobné stavby z roku 2005 dnes nějak přezkoumatelné? Děkuji!!! 8.10.2008 11:17:08615.10.2008 16:27:13
Dobrý den, je možno někde (web, bulletiny apod.) najít podrobný seznam vydaných územních rozhodnutí? Zatím nacházím leda na web stránkách, úřední desky, jednotlivých měst a obcí.. Děkuji za reakce :) Monika 3.10.2008 16:11:1136.10.2008 10:03:40
Kolegové, prosím Vás: problematický soused - jak by jste řešili stavební úpravy zbylé části hospodář.stavení(část u hranice se sousedem se rozpadla a vlastník "pouze"zajistil svah-§177odst.3 SZ); na zbývací části hosp.stavení /cca 7 m od souseda/, která je provozně propojena s podzemním sklepem, dojde ke změně střechy- sedl.za pult. Mohu použít úz.souhlas?! 29.9.2008 10:36:22329.9.2008 16:21:38
Zdravím kolegy, chtěl bych se zeptat jak byste řešili umístění mobilního štěpkovače na plochu, která je dnes vedena jako druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha. Zdědil jsem žádost z roku 2006 o povolení změny v užívání stavby, která se týká umístění mobilního šťepkovače na tuto plochu ( areál pily - oplocený areál), na kterém je povolena hala s rámovou pilou. Vyžaduje toto umístění vůbec něco ze SZ. Mira 25.9.2008 14:04:27816.11.2009 8:20:22
Vyplývá z něčeho, že k vydání územně plánovací informace o podmínkách provedení jednoduchých staveb potřebuji doložit souhlas či informaci sousedů? Nikde jsem to nenašel, ale někde jsem to slyšel! 22.9.2008 13:24:01122.9.2008 14:07:52
Motorkářská dráha - už jste povolovali? I když bude umístěná v území dle ÚP pro sport (vedle dráhy na autokros), nevím, jak to zařadit a jakou chtít dokumentaci. Ti "hoši" prý nepotřebují nic stavět, budou jen jezdit a místy si vytvoří umělý kopeček, což by mohla být jako terénní úprava - územní souhlas 96/2e, ale to se mi zdá málo. Díky. 18.9.2008 8:21:03622.9.2008 7:19:32
Prosím poraďte, mám v tom absolutní zmatek! Můžu společně dle § 4 SZ - v režimu stavby hlavní (na sloučený územní souhlas s ohlášením stavby) povolit RD a zahradní domek, když na zahradní domek mám už hotovou výjímku z obec. požadavků na využívání území? 17.9.2008 12:47:08619.9.2008 18:41:34
Dobrý den, prosím poradí mi někdo,jak daleko od hranice mezi mnou a sousedem mohu vysadit strom(např.smrk). Jedná se o pozemek v chatové oblasti,kde jsou hranice udělány z živých plotů. S pozdravem a děkuji předem za radu. Helena Kašparová 15.9.2008 18:08:362226.8.2016 13:50:50
Kolegové, co vydáváte, když musíte dělat výjimku.Dle SZ § 169 odst.3 se výjimka pro územní souhlas nepřipouští! Ale slyšela jsem názor (na školení),že pokud rozhodnutí o výjimce nabyde právní moci před podáním oznámení k vydání územního souhlasu, je možno územní souhlas vydat (stavba už je v s o u l a d u s OTP...)! My zatím statečně vedeme územní řízení, ale bylo-li by to tak, dost by nám to pomohlo)! MH 15.9.2008 10:37:54215.9.2008 17:22:03
Kolegové, prosím o radu. V roce 1998 bylo vydáno územní rozhodnutí na pokládku telefonních kabelů. V ÚR je podmínka dodržení rozhodnutí o výjimce Správy CHKO k pokládce kabelů v blízkosti významných stromů za dodržení podmínek ČSN DIN 18 920 - Sadovnictví a krajinářství. V současné době firma najatá SCHKO, která měla kolem těchto stromů vytvořit zábranu, aby do jejich blízkosti nevjížděla auta bez vytyčení sítí půoškodila telekomunikační kabel. A vznikl kolotoč - před výkopovými pracemi nebylo vytyčeno, ale zároveň po deseti letech vyšlo najevo, že telkomunikační vedení bylo položeno v rozporu s ÚR (nebyla dodržena výše citovaná norma). SCHKO bude inicivat u stavebního úřadu odstranění části telekomunikačního vedení, které nebylo položeno v souladu s rozhodnutím (je blíže než 2,5 m od kmene stromu). Jak má postupovat po deseti letech stavební úřad ? Podotýkám, že Správou bylo vydáno rozhodnutí o výjimce z ochranného pásma významných stromů, ale podmínka splnění normy se na uvedeném pozemku nedala dodržet, protože tento pozemek ke příliš malý. Jirina 12.9.2008 13:08:00222.9.2008 15:23:03
Kolegové, jistě již zde byl vysloven dotaz "mobilní dům na kolečkách" (napojení na sítě kabelem z přilehlého RD či provozovny, jak se k tomu staví váš úřad, brala bych to jako výrobek plnící funkci stavby a podle toho bych se chovala takže základní modul 9m x 3m při splnění všech podmínek ÚP, SZ a vyhlášek územní souhlas a ohlášení...nebo když mě stavebník řekne budu s tím "šibovat sem a tam" tak na změnu využití území pozemku kde se bude "mobilní dům na kolečkách " pohybovat Helča 8.9.2008 13:40:13719.9.2008 10:21:08
Váížení kolegové máte už nějaké prověřené zkušenosti s veřejnoprávní smlouvou jak pro ÚŘ a SŘ ! Kdyby někdo poskytl nějaký dobrý vzor vůbec se nebudem zlobit ! Díky. RS 5.9.2008 8:21:44411.9.2008 13:57:43
Mám žádost o povolení RD a není v něm garáž a ani na pozemku není odstavné stání pro auto. Prosím o radu, kde najdu, že něco takového musí být. Nebo se pletu a už to není pravda? 4.9.2008 14:18:311411.9.2008 10:05:55
PROSÍM O RADU. V obci se má stavět nová místní komunikace. Na stavební úřad došla žádost obecního úřadu o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Komunikace by měla stát na pozemcích desítek vlastníků, o jejichž souhlasu či vyrozumění se záměrem není stavebnímu úřadu nic známo. Lze zahájit stavební řízení a projednání žádosti o umístění stavby jen obesláním obecního úřadu, jako účastníka řízení a příslušných dotčených orgánů, bez obeslání vlastníků pozemků? Stačí do oznámení o zahájení řízení uložit obecnímu úřadu vyvěsit oznámení na úřední desce s tím, že je věcí vlastníků sledovat úřední desku? Nováček 3.9.2008 8:55:4924.9.2008 8:26:37
Dobrý den, soused staví budovu, dle dostupných informací původně hobby dílnu, dnes po změně užívání RD. Jako soused jsem nebyl vůbec zpraven o územním, stavebním řízení. Jelikož mne jako účastníka SÚ opomněl neznám rozsah a dopad stavby. Jak mohu zjisit, zda jsem stavbou dotčen a co zmohu pokud budu mít námitky a připomínky ke stavbě ve fázi, kdy je stavba téměř dokončena? Stavební úřad mne sdělil, že se domnívá že nejsem účastník stavebního řízení. Příjde mi, že když se stavební úřad rozhodne, nemusí nikoho ze sousedů považovat za účastníka řízení, vydá v tichosti stavební povolení a sousedé se o záměru a stavbě dozvědí až z její realizace. Franěk Josef 2.9.2008 14:37:271325.4.2012 0:06:21
Prosím Vás, co vyžaduje za "povolení" opěrná zídka svahu cca 15 m dlouhá, cca 3m vysoká, nehraničící s obecním pozemkem? 1.9.2008 16:24:3462.10.2008 21:47:09
Měli jsme územní řízení, kde se zástupce veřejnosti prohlásil za účastníka řízení, usnesením jsme ho vyloučili, na úřední desce pro ostatní účastníky řízení bylo vyvěšeno oznámení o vydaném us. o účastenství, které mu bylo doručeno, dotyčný se odvolal. Musí být jeho odvolání také zveřejněno na úř.desce pro možnost vyjádření ostatních úč.řízení? Teď totiž pochybuji o tom, jestli to vyvěšení bylo správně. 28.8.2008 13:59:12129.8.2008 7:46:16
24.7.08 7,40 jsem zde dala k diskuzi zveřejnění zjednodušeného územního řízení dle § 95 SZ, dnes jsem dostala písemnou odpověď z ministerstva PMR, je to opravdu 15 dnů zveřejnit, 15tý den zveřejnění je první den zveřejnění a k tomu 15 dnů na námitky...t.j. 15 + 15 a rozhodnutí nabývá právní moci, pokud chce někdo toto stanovisko poslat emailem dejte vědět na moji mejlovku,v práci naskenuji a zašlu Helča 25.8.2008 15:42:11726.8.2008 11:11:54
Prosím o radu. Máte někdo zkušenosti s povolení zasypání bývalého dobývacího prostoru ve zrušené cihelně? Jáma o objemu cca 200.000 m3 má být postupně po dobu cca 7 let zaplňována odpadem ( zemina, beton, cihly, keramické výrobky ). Jsou to terénní úpravy dle § 3 odst. 1 SZ, pro které se vydává pouze rozhodnutí o změně využití území bez dalšího řízení? Podle starého stavebního zákona by se podle § 71 odst. l) takové terénní úpravy ještě dále povolovaly. Hygienik požaduje z důvodu ověření hladiny hluku na okolní zástavbu zkušební provoz. 21.8.2008 9:21:11628.8.2008 10:36:50
Stavební uzávěra.Mohl by mi prosím někdo vysvětlit na co se vztahuje tzv.stavební uzávěra.Zda jsou v této věci taxativně vyjmenované stavební pojmy na které se toto vztahuje.Jedná se mi o to, že jsem dostal od pozemkového fondu(jakožto vlastníka pozemku) povolení k posunutí stávajícíhoprávě plotu ,ale na obci mi bylo řečeno, že na plot se vztahuje již výše jmenovaná st. uzávěra.Děkuji za vysvětlení.Dlask Luboš Dlask 20.8.2008 19:35:22326.8.2008 13:57:29
Prosím o radu, kolegové, jsem úplný začátečník - firma žádá přeložku plynové přípojky a vnitřních rozvodů plynu v areálu svého závodu, na svých parcelách. Stačí pro vydání územní souhlas - změna stavby nebo stavba umisťovaná v uzavřených prostorech existujících staveb? Děkuju za pomoc H. 20.8.2008 15:19:08220.8.2008 16:27:03
Jak postupovat při požadavku katatsrálního úřadu vydávat územní rozhodnutí nebo územní souhlas pro změny kultur, které byly provedeny v minulosti (cca před 25-40 lety). Dříve vydával příslušný orgán "rozhodnutí v pochybnostech" a na základě něho byl prováděn zápis do katastru. V § 80 stavebního zákona je uvedeno ...rozhodnutí o změně využití území stanoví NOVÝ způsob užívání pozemku a podmínky pro jeho využití.... Přijatelnou variantou pro Katastrální úřad je stanovisko popř. sdělení stavebního úřadu. Domníváme se, že pokud odbor ŽP vydá rozhodnutí např. že "pozemek je pozemkem určeným k plnění funkcí lesa ve smyslu § 3 odst. 1 písm a) lesního zákona" nebo že "pozemek není pozemkem ...." stavební úřad není příslušný tuto skutečnost potvrzovat nějakým stanoviskem či sdělením. Děkuji za odpověď. zdeňka chmelíková 20.8.2008 11:18:21711.1.2012 14:22:29
Je potřeba pro zřízení a provozování brokové střelnice na asfaltové holuby územní souhlas nebo rozhodnutí nebo nic? Střelnice má být na pozemku, který je veden jako TTP, je ve vlastnictví žadatele a leží mimo zastavěnou část obce. Děkuji za odpověď. kafe 16.8.2008 15:20:12420.8.2008 16:22:02
V územním řízení o umístění oplocení sadů uplatnil účastník řízení (vlastník sousedních pozemků) námitku, že oplocením dojde k zamezení přístupu na pozemky, které má v nájmu. Vlastník (žadatel) platnost nájemních smluv (uzavřené s původními vlastníky) žalobou zpochybňuje u soudu. Dotaz: jedná se o námitku občanskoprávního charakteru dle § 89 odst.5 SZ týkající se existence práva odůvodňující přerušení územního řízení pro předběžnou otázku. Jsem si vědom, že nájemce pozemků není účastník řízení, ale přece jenom slova "existence práva" mě činí nejistým. Žadatel tlačí na vydání ÚR a účastník na přerušení řízení. Prosím o názory. 14.8.2008 9:32:45715.8.2008 9:56:42
stavební úřad vyžaduje k vydání souhlasu i k řízení o dělení pozemku stanovisko orgánu územního plánování .. honí k nám lidi i s rozdělením třeba 3000 m2 velké zhrady v plochách pro zahrady.. lidi nás nenávidí!! úúr 6.8.2008 13:54:231625.8.2008 17:09:07
Kolegové prosím o radu, máte někdo zkušenost s rozvody vody v parcích...opravdu to musí být na stavební povolení a územní řízení, neboť se nejedná o zařízení vody na zemědělské půdě a nelze stavbu posoudit jako vedení uvnitř budov?..přijde mi to tristní, díky za inspiraci. V.L. 4.8.2008 14:39:591613.8.2008 8:03:56
Vedeme územní řízení, přihlásil se člověk, který se prohlašuje za účastníka, ale podle §85 jím není, tedy ho usnesením vylučujeme. Usnesení mu pošlu do vl.r. ale musí i toto usnesení viset na úřední desce? Nebo: usnesení mu pošlu a na úř.desku dám vyrozumění o usnesení, nebo jen jemu a dost? díky petra 4.8.2008 14:39:1815.8.2008 7:50:46
§ 81 odst. 2 písm. c) SZ - do stávající budovy se umístí stroje a stavební úřad je požádán o změnu ve způsobu užívání stavby. Nedochází při tomto k žádným stavebním úpravám. Ve stanovisku dotčeného orgánu je stanoveno, že před kolaudací má stavebník předložit měření hluku. Stavební úřad tedy vede jaké řízení nebo - li o co má stavebník požádat? Jen na souhlas se změnou užívání nikoliv. V souladu s § 127 odst. 3 SZ stavební úřad vyrozumí stavebníka, že změna podlehá rozhodnutí. Ale jakou žádost má podat a jaké řízení stavební úřad vede? Omlouvám se za možná základní neznalost nového stavebního zákona, ale ještě jsme se s tímto případem nesetkali. Alena Kuchařová 1.8.2008 7:53:0671.8.2008 13:32:10
Dobrý den, mám menší dotaz. Městký úřad nám dal souhlas ke stavby domu. Dávali jsme ohlášku. Chci se zeptat, jestli si musíme dojít tento souhlas dojít potvrdit, že nabyl právní moci. Tereza Blažková 31.7.2008 11:10:14131.7.2008 11:24:00
Kolegové, nevíte někdo o výkladu (názoru) k § 23 odst. 2 vyhl. č. 501/2006 Sb.? Jedná se o návrh, kdy stavba ve 2. NP přesahuje nad přilehlý chodník. Není to tedy jenom nad pozemek ale i nad dopravní stavbu. Lze to podle Vašeho názoru povolit? 30.7.2008 16:41:46331.7.2008 9:33:07
Kolegové, co píšete do protokolu z veřejného ústního projednání, když na něj nikdo nepřijde, jen sám žadatel? To se nám totiž stává často. PH 29.7.2008 8:45:55930.7.2008 20:09:40
V jakém termínu od podání žádosti musím vydat ÚR? Platí pořád ty dva měsíce? Kde je to napsané? Teď, když se to všechno dělá veřejnou vyhláškou, tak to nestíháme. 29.7.2008 8:00:16229.7.2008 8:39:15
Kolegové, jak používáte § 95 zjednodušené územ.řízení ve vztahu zveřejnění, chápu dobře 15 dnů se zveřejňuje na pozemku a úřední desce a pak 15 dnů lze podávat námitky jak je to ve výkladu SZ od Linde nebo výhrady lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění na pozemku (první den vyvěšení???)...díky za radu Helča 24.7.2008 7:40:274830.7.2008 11:38:05
Ahoj, prosím, jaký máte názor na umisťování staveb v plochách územní rezervy. V ZÚR je uvedeno, že jehich využiít nesmí být měněno způsobe podstatně ztěžujícím jejich budoucí využití a to až do doby stabilizace názoru na hájení předmětného území. Jedná se o plochu snad budoucí vodní nádrže. Podotýkám, že prověření území územní studií jako podmínky pro rozhodování v není v ZÚR pro toto území stanovena. ORPka 18.7.2008 10:53:28529.7.2008 17:53:33
Jaké podklady je třeba doložit ke změně využití území z ostatní komunikace na jinou plochu? Máte s tímto řízením nějaké zkušenosti?Jedná se o obecní komunikaci na cizím pozemku.Žádost podal vlastník pozemku.Díky. Mel 16.7.2008 11:39:19524.7.2008 7:19:13
Podala jsem žádost o ÚR se současným ohlášením RD o 120 m2 a zároveň žádost o územní řízení na prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu (cca 130 m), jehož investorem jsem sama a jsou budovány jen k našemu RD. Ze stav. úřadu mi přišlo oznámení o zahájení územního řízení a veřejná vyhláška, ovšem zároveň přerušení řízení k RD,že klade požadavky na technickou infrastrukturu dle §88 z.č. 183/2006. Můžete, prosím, poradit, zda jednotlivá řízení lze vést souběžně? j.z. 14.7.2008 11:05:51114.7.2008 11:44:49
ÚR a ohláška stavby Jája Zajíčková 14.7.2008 10:08:48214.7.2008 10:38:59
Prosím o radu, spíš zkušenost, co je dobře nebo co se vám jako správné osvědčilo. Dostala jsem oznámení o záměru -ÚS - kanalizační přípojka, kde oznamovatel nedoložil souhlasy vlastníků stavby a pozemku, který se bude připojovat (v KN vklad koncem min.měsíce-změna vlastnictví) ani souhlas se zásahem do chodníku od obce. Mám ho vyzvat podle spr.řádu k doplnění podání, nebo rovnou mu to překlopit do územka? Díky Petra 11.7.2008 12:42:471625.7.2008 6:43:36
Vlastním pozemky sousedící s řadou chat . Stavební úřad odmítl vydání stavebního povolení z důvodu, že tyto pozemky nejsou určeny k další výstavbě /jedná se o ornou a ostatní půdu/. Měl bych zájem zakoupit mobilní dům pro účel rekrece. Prodejci těchto domů tvrdí, že není nutné ani ohlášení. Mám obavu investovat stovky tisíc do tohoto mobilního domu, abych potom neřešil následné problémy se stavebním úřadem. Upravuje něco umístnění takového domu na pozemcích neurčených k výstavbě?. Děkuji JS Jaroslav Svoboda 9.7.2008 22:46:144728.4.2011 17:23:58
Souhlasy k ÚR na energetické zařízení v obci s ÚPD : Dobrý den, co s žádostí o ÚR na kabel 22 kV v délce asi 4 km, který je veden v zastavitelném území dle schváleného územního plánu. Stavebník (ČEZ) nedoložil souhlasy všech vlastníků pozemků. Jak se tady vypořádat s požadavkem § 86, odst.2 a 3 SZ. Podle jednoho názoru je možné vydat ÚR (jiné právo dle zák. 458/200 Sb.)a před realizací případně vyvlastnit na základě ÚR . Druhý názor říká, že vyvlastnit se musí již před vydáním ÚR , tudíž chtít bezpodmínečně buď všechny souhlasy nebo k žádosti doložit pravomocné rozhodnutí o vyvlastnění. Je § 25 zákona 458/2000 Sb. tím "dokladem", který nám říká, že rozvod elektřiny je veřejný zájem, nebo musí být stavba vždy v ÚPD jako veřejně prospěšná ? petrs 4.7.2008 9:12:14114.7.2008 11:41:04
Máme lokalitu zastavěnou z převážné části rodinnými domy. Nachází se zde snad jedinná proluka a v té chce majitel pozemku postavit rodinný dům. V územním plánu je ovšem plocha překryta výhledem! pro občanskou vybavenost. Lze stavbu rodinného domu povolit? Dá se mluvit o překryvné funkci, když je to tzv. výhled? Bez jakékoliv bilance v ÚP? A co výhled nad nezastavěnou či nezastavitelnou plochou? lenka 3.7.2008 7:14:42415.7.2008 11:16:25
V roce 2004 jsme vydali územní rozhodnutí a následně stavební povolení pro novostavbu rodinného domu, jehož součástí měla být garáž umístěna v suterénu stavby. Z důvodu zhoršených základových podmínek stavebník nepodsklepis rodinné dům a provedl drobné dispoziční úpravy, které předem projednal v řízení o změně stavby před jejím dokončením. Parkování osobního auta bylo navrženo na zpevněné odstavné ploše na pozemku RD. Stavba RD dosud není dokončena. Nyní má stavebník záměr postavit garáž tak, že bude přistavěna ke štítové zdi rodinného domu bez vzájemného komunikačného propojení. Jeden z nosníků střechy garáže však bude osazen do obvodového zdiva rodinného domu. Jaké územní řízení pro tuto stavbu garáže máme zahájit ? Jedná se o změnu územního rozhodnutí dle § 94 stavebního zákona nebo o nové rozhodnutí o umístění stavby dle § 79? Rozhodnutí o změně stavby dle § 81 odst. 2) asi nelze uplatnit, když novostavba RD dosud není dokončena. 1.7.2008 10:56:03169.7.2008 12:39:51
Dobrý den,potřeboval bych radu.Během územního řízení přešlo vlastnictví z jedné společnosti na druhou.První spol. dala písemný souhlas třetí straně na vybudování kanalizace(která povede přes zmíněný pozemek).Druhá společnost s tím nesouhlasí,chtěla by souhlas zvrátit.Je nějaká možnost na změnu?Neboli je nějaká možnost jak souhlas odvolat ještě před vydáním rozhodnutí?Chápu že dle §73 správního řádu,nabyvatel přejímá všechny závazky,ale zajímal by mě konkrétní případ,ještě během územního řízení.(tzn odvolatelnost souhlasu během řízení ano či ne? mvv 27.6.2008 16:22:2451.7.2008 13:02:37
ČSN 73 0580-1 až 4 "Denní osvětlení budov". Kolegové, může někdo tuto normu poslat faxem?? Předem děkuji. K55 26.6.2008 12:03:01105.9.2008 8:34:00
Již několik let projednáváme "černou stavbu" u RD o rozloze 100m2 - tedy ještě podle starého SZ. Nyní jsou shromážděny podklady a vlastník požádal o dodatečné povolení kůlny (tak to nazval). V tom není problém, ale nevím, jestli když už je stavba úplně hotová se musí projednávat výjimka z velikosti stavby na pozemku RD. V komentáři starého SZ je uvedeno, že ustanovení vyhl.č. 137/98 se uplatní přiměřeně. Bi 24.6.2008 8:03:27511.7.2008 9:54:00
Mám dotaz, vydáváte někdo kolaudační souhlas na stavby, pro které bylo vydáno pouze územní rozhodnutí? Jedná se více méně o sítě E.ON. PN 20.6.2008 9:41:06924.6.2008 11:55:56
Zjednodušené územní řízení- jak se určuje nabytí právní moci ? Veřejnou vyhláškou bychom vydali návrh výroku územního rozhodnutí, který by byl vyvěšen na naší úřední desce např. od 12.5. do 28.5. a na úřední desce obce od 14.5. do 30.5. Který z těchto dnů by se považoval za den zveřejnění návrhu a počítala se od něj lhůta 15 dnů pro uplatnění námitek? 19.6.2008 9:20:06426.6.2008 13:13:49
Jaké povovení se vydávají na telekomunikační vedení? Podle starého SZ stačilo územní rozhodnutí- podle nového taky jen ÚR? Musí žadatel o tuu stavbu předložit souhlasy vlastníků dotčených pozemků, když se TElefónika opírá o ust. § 7 zák. č. 127/2005 o elektronicých komunikacích, že zajišťování veřejné komunikační sítě se uskuteční ve veřejném zájmu a dle § 86 odst. 3 SZ, lze-li pozemek se stavbou vyvlastnit nemusí být souhlas vlastníka. Musí pak žadatel dokazovat veřejný zájem, nebo ten vyplývá z výše citovaného speciálního zákona? Kdy se vlastník pozemků dozví a bude s ním uzavírána vůbec nějaká smlouva o vstupu na pozemek?Kde tyto podmínky mají být upatněny, když s majiteli pozemků Telefonika vůbec nejednala? Děkuji Křížová Alena 19.6.2008 8:54:24825.6.2008 16:41:47
Měla bych dotaz k § 188a odst.1c)stavby pro bydlení na pozemcích, které mají společnou hranici s pozemky v zastavěném území... Chápete to na jeden pozemek jeden domek, nebo na jeden pozemek např. 10 domků s pozdějším dělaním pozemků? Případně jak toto korigovat, pokud to zastupitelstvo odsouhlasí? 18.6.2008 15:31:28923.6.2008 13:44:57
Kolegové, prosím Vás, "povolujete" nějak podzemní sklepy (bez předsklepí)? Děkuji! 18.6.2008 11:11:32211.8.2008 13:03:26
§188a - na území obce bez ÚP lze do doby vydání ÚP, nejpozději do 2015 ...., neznamená to doufám, že to lze jen u obcí, které právě ÚP zpracovávají, může se stát, že obec ÚP nemá a ani ho do r.15 nezačne připravovat. Já jsem si to vyložila tak, že umisťovat dle tohoto nového § lze ve všech obcích bez ÚP a je jedno jestli bude nebo ne, ale červíček hlodá. Petra 18.6.2008 10:58:22218.6.2008 15:38:18
Musí stavebník pro stavbu, která vyžaduje vybudování nové technické a dopravní infrastruktury, vždy předložit plánovací smlouvu (§88 SZ)? Pro stavbu souboru několika RD přišel s žádostí o UR. Součástí stavby bude, kromě jednotlivých RD i splaškková, dešťová kanalizace, vodovodní řady, plynovod, rozvody NN, VO a komunikace. Všechny tyto stavební objekty bude žadatel budovat sám. Kromě NN - má ale připojovací smlouvu s distributorem, ve které je smluven jak termín vybudování, tak podíl na nákladech. Stejně tak má připojovací smlouvu s distributorem plynu. Souhlasné stanovisko obce je také přiloženo. Plánovací smlouvu bych požadoval pouze v případě, že bude žadatel vybudování infrastruktury "vyžadovat" po někom jiném (po obci). 16.6.2008 7:20:58515.7.2008 12:08:43
dobrý den, co s právě propadlým UR? Pán kupuje pozemek, ale během schvalování úvěru mu propadlo o pár dní UR, co s tím nejjednodušší a nejrychlejší cestou? Banka nechce na propadlé UR pustit peníze.Děkuji KV Karolina 12.6.2008 17:51:50914.6.2008 17:28:03
ZASTÍNĚNÍ POZEMKU. Kolegové, jaký úsudek si učiníte v případě námitky souseda k zastínění pozemku zamýšlenou stavbou? Z OTP vyplývá, že se zabýváme pouze zastíněním stavby. Zastínění pozemku je zřejmá občanskoprávní námitka ,o níž si máme učinit úsudek a nemůžeme řízení přerušit s odkázáním na soud. Řešil jste někdo něco takového v poslední době? jf 12.6.2008 8:24:181916.6.2008 12:57:32
Jak povolit umístění reklamní tabule o velikosti 1m2, mimo zastavěné území a mimo zastavitelnou plochu, při silnici I.třídy? §96 ÚS vylučuje, zbývá ÚŘ, abych to pustila nebo zamítla? Petra 3.6.2008 14:06:26414.1.2009 20:48:38
Kolegové, kolik garáží lze nyní bez udělení výjimek umístit na pozemku se stavbou RD? Dle vyhl.č. 137/98 Sb. - § 50 odst. 8 ) bylo uvedeno" Na pozemku se stavbou rodinného domu se mohou umisťovat také garáže a drobné stavby....", ve vyhl.č. 501/2006 Sb. - § 21 odst. 6) se uvádí " Na pozemku rodinného domu lze dále umístit garáž a stavby a zařízení uvedené v § 103 odst. 1 písm. a)....." Je nějak omezen počet garážových stání v objektu garáže u RD ? Jana 2.6.2008 11:32:55526.6.2008 12:50:30
Prosím o radu - v březnu 2008 jsme požádali o územní rozhodnutí na umístění RD, dne 30.04.2008 proběhlo ústní jednání, 05.05.2008 usnesením Krajský úřad rozhodl pro podjatost o změnu SÚ. Ptám se zda nový SÚ bude v řízení pokračovat, nebo musíme znovu požádat o územní rozhodnutí. Do dnešního dne nám nikdo řízení nezastavil a taky nevystavil územní rozhodnutí. Děkuji za rady. stavebník 1.6.2008 10:49:3722.6.2008 9:31:16
Zkušenější kolegové poraďte. V územním plánu je pozemek uveden pro využití jako nerušící výroba podstatně neobtěžující své okolí. Nic víc ani v textové části není uvedeno. Stavebník zde chce postavit pilu s katrem. Obec se brání, neboť pozemek navazuje na zastavěnou část obce a rovněž místní komunikace jsou nevyhovující. Jak mám postupovat?? Zamítnout žádost s tím, že není v souladu s ÚP ?? Nebo, kdo může určit míru obtěžování provozem? Díky za pomoc. PV 28.5.2008 8:53:33813.6.2008 12:31:56
Nemáte prosím někdo zkušenosti s vydáním rozhodnutí o změně využití území? Mám na stole tuto žádost, paní chce změnu pozemku, na kterém staví RD, z orné půdy na ostatní plochu (je to zastavěná plocha, 1600 m2). Díky Hana 27.5.2008 7:38:5589.6.2008 8:30:36
Vydali jsme územní rozhodnutí pro umístění stavby rodinného domu včetně sítí jeho technického vybavení, domovní ČOV a kopané studny. Kolegové, jak postupujete dále při ohlašování stavby RD ( nebo při jeho povolování, je-li větší než 150 m2)? Požadujete od stavebníka, aby k ohlášení stavby RD nebo k žádosti o jeho stavební povolení doložil i pravomocné povolení vydané vodoprávním úřadem pro stavbu ČOV a stavbu studny nebo tato rozhodnutí spolu s ostatními doklady bude stavebník předkládat až při závěrečné kontrolní prohlídce stavby? Jana 21.5.2008 14:04:3282.6.2008 16:18:56
Zdravím kolegy a kolegyně a rád bych znal názor - v 96/4 se praví, že "dojde-li však stavební úřad k závěru, že záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu, nebo ............, rozhodne usnesením, které vydá ve lhůtě 30 dnů od oznámení záměru, o projednání záměru v územním řízení." Chápete výraz "nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu" tak, že když je podána žádost o ÚS ke stavbě, kterou lze realizovat na základě ÚPI a ohlášky (tedy nikoliv na ÚS), překlopíte to do ÚŘ, nebo to berete tak, že překlopíte do ÚR jen u staveb, které odopovídají sice územnímu souhlasu, ale něco k nim chybí? Nevím, jestli se ptám srozumitelně, snad jo. Příklad: přijde žádost o ÚS na RD 120m2. Ten je na ohlášku. Co uděláte s tou žádostí o ÚS? Jen mu ji vrátíte s poučením o tom, co má dělat, nebo to překlopíte do ÚŘ, protože dojdete k závěru, že záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu? Sibi 21.5.2008 8:52:392423.5.2008 14:22:21
Dobrý den.Může stavební úřad změnit účel užívání pozemku vedeném jako pastvina na čtyřkolkářskou dráhu?Při osobním rozhovoru mi bylo sděleno,že se s tím nikdy nesetkali a neví k čemu by tuto dráhu měli přiřadit...Děkuji. Michal 17.5.2008 16:59:48523.5.2008 23:24:06
Jak si vysvětlit znění § 25 odst. 4 vyhl. 501/2006 Sb. .....vzdálenost stavby na pozemku rodinného domu nesmí být menší než 2 m od společných hranic pozemků rodinných domů. Znamená to tedy, že pokud na jednom z pozemků( ať na předmětném, nebo sousedním pozemku) není umístěn rodinný dům nemusí být stanovená vzdálenost dodržena? Dana 15.5.2008 13:03:03516.5.2008 14:40:46
Dobry den, rada bych se zeptala, zda dokumentaci pro zmenu uzemniho rozhodnuti (zmena sklonu strechy,stresni krytiny atd.) musi vypracovat autorizovana osoba. Dekuji Julie M. 8.5.2008 12:08:34314.5.2008 15:40:19
KOlegové, vyvěsila jsem územní rozhodnutí na úřední desku, a za dva dny mi žadatel přinesl prohlášení podepsané všemi účastníky řízení, že se vzdávají práva na odvolání. Jak se díváte na datum nabytí právní moci, když podle správního řádu se účastníci mohou vzdát práva na odvolání poté, co jim bylo rozhodnutí oznámeno, a za den doručení se považuje patnáctý den vyvěšení. Dík za názory. Ludmila 6.5.2008 12:34:10167.5.2008 17:46:17
Součástí žádosti o umístění stavby je i zařízení, které má mnohonásobně vyšší výrobní kapacitu, než je uvedeno v žádosti o územní rozhodnutí.Mám dojem, že objem výroby byl uveden tak, aby se stavebník vyhnul projednání EIA, protože to je těsně pod hranicí, která je stanovena v zák.č.100/2001 Sb. Nevím, jestli vůbec lze podmínkou územního rozhodnutí omezit objem výroby, ale myslím, že je to nevymahatelné a není možná kontrola. Přitom zařízení, pokud by bylo využité alespoň plnou pracovní dobu, by mělo na okolní pozemky zcela jiné dopady a bylo by v rozporu s vydaným územním plánem, který v této lokalitě připouští pouze drobnou výrobu a služby. Má s tím někdo zkušenosti? Blanka 30.4.2008 11:15:5357.5.2008 10:25:27
Mohu - na základě uzavřené plánovací smlouvy mezi stavebníkem a obcí- vydat úz. rozhodnutí (na RD + přípojky) a ohlášení popř. SP na stavbu RD, před vydáním úz. rozh. a SP na veřejné inž. sítě a komunikaci? MH 28.4.2008 16:44:1055.5.2008 14:46:46
Kde se stala chyba? Stavební úřad mi na dotaz, zda lze spojit ÚŘ a SŘ odpověděl, že cituji: "My Vám tady nic spojovat nebudeme." Prý mají od KrÚ pokyn řízení nespojovat. Jsou prý jakési problémy s koordinací lhůt apod. Metodické pokyny KrÚ Jmk, ale trvdí něco jiného. Nakonec jsem se dověděl, že bude nejlepší: Podat obě žádosti zároveň (každou zvlášť). Proběhne veřejné jednání k ÚŘ a (když se zadaří) hned druhý den bude vydáno územní rozhodnutí. Následující den může být zahájeno stavební řízení se svými vlastními termíny atd. Spojené řízení (podle délky územka) odhaduji na 2,5 měsíce. Byl jsem ujištěn, že ta složitá konstrukce, kterou jsem popisoval výše zabere také cca 2,5 měsíce. Proč si tedy zákonodárci dali takovou práci a vymysleli §78? Milan S. 21.4.2008 20:35:492029.4.2008 21:58:34
Kdo je oprávněn posuzovat, odsouhlasovat a případně odmítat architektonické řešení staveb (např. sklon střech, vzhled, atd.)? Stavební úřad (SÚ) nebo úřad územního plánování (ÚÚP)? A jestli si někdo myslí, že by to měl dělat ÚÚP, tak jak to řešit na ORP - pro území stavebního úřadu přímo na úřadu tohoto ORP, jestli-že pro stavby na tomto území není ÚÚP dotčeným orgánem (DO)? Domnívám se totiž, že ÚÚP by měl (je-li DO) přezkoumat, zda je záměr v souladu s ÚPD a neřeší-li ÚPD vzhled staveb, ale jen využití ploch, tak tento vzhled stavby je pak dále jen na SÚ. Portishead 17.4.2008 16:33:39625.4.2008 13:06:02
Teď jsem se tady dočetl, že na některých stavebních úřadech požadují pro spojené územní a stavební řízení DVĚ dokumentace ( pro územní řízení a pro stavební řízení). Já už fakt nevím, co mám po těch stavebnících chtít? To znamená 2 žádosti, dvě dokumentace ?? Já snad nedělám vůbec nic dobře. 17.4.2008 14:13:13418.4.2008 8:17:09
Zajímá mě, jak řešíte účastníka řízení, když vlastníkem pozemku dotčeného stavbou je město(obec), ale pozemky v tomto městě (obci) sravuje určitý odbor a vydává k nim vyjádření a souhlasy.Je účastníkem pouze město nebo ten určitý odbor, nebo oba? 16.4.2008 14:43:08417.4.2008 14:33:09
Územní souhlas. Stavebník přinesl oznámení o umístění záměru...(US)- přípojka elektro - podvrt komunikace, doložil rozhodnutí DO - dopravy, kde má několik podmínek. Já nemohu vydat ÚS jestliže závazné stanovisko DO obsahuje podmínky, ale když jsou podmínky v jejich rozhodnutí - povolení zvl. užívání?? Nebo mám chtít po dopravě skutečné "závazné stanovisko"? Dosud jsem takovou přípojku řešila jako součást jiné stavby v územním řízení, s tímto jsem se ještě nesetkala, díky petra 14.4.2008 11:15:48517.4.2008 8:07:46
Podle jakých měřítek stanoví stavební úřad parametry dopravní infrastruktury v případě plánované výstavby na pozemku, který je v územním plánu města. Město požaduje po investorech opravu své vlastní komunikace v délce cca. 100m = prakticky zbudování komunikace nové. esserv 12.4.2008 21:53:19114.4.2008 13:52:56
Jak se koukáte na situaci, kdy by vydáním územního rozhodnutí a stavebka byly v době stavby na silnici odříznuty obce od dopravní obslužnosti (sanitky, hasiči apod.). Objížďka bude cca 40km. Budete chtít k ÚŘ stanoviska třeba integrovaného záchranného systému, nebo někoho, kdo řekne, že takovou objížďku akceptuje a tím na sebe vezme odpovědnost za např.nepřežitý infarkt z důvodu dlouhého dojezdu sanitky? Jak vůbec funguje to, aby tyto složky o takové situaci věděli a nezjistily to až u zábrany na silnici? Zabýval jste se tím někdy někdo? Sibi 9.4.2008 15:47:51410.4.2008 7:33:08
Dobrý den, potřebuji poradit. Chystám se koupit pozemek-trvalý travní porost a na pozemku si chci postavit-MOBILHAUS, vedle bych chtěl chovat koně - pást je na louce, louku chci obehnat dobytkářským plotem-což jsou kůly vražené do země cca výška 165 cm s břevny. Potřebuji povolení a jaká ? Jak správně postupovat. Děkuji za radu a poučení. Pozemek je samota. Pavel Janus 8.4.2008 22:06:10818.5.2009 19:31:55
Stavebni urad pres 4 mesice zadrzuje odvolani - co s tim ? _ 7.4.2008 13:34:22710.4.2008 8:05:52
Na územní souhlas bude povolen přístřešek na auto, na ohlášení sjezd na komunikaci. K přístřešku bude proveden příjezd zpevněním a vysypáním štěrkem. Podléhá tento příjezd nějakému povolení, nebo nás jako stavební úřad nemusí vůbec zajímat? 7.4.2008 10:25:1937.4.2008 16:06:25
Prosím o radu. Bydlíme v řadové zástavbě. Plot po pravé straně zahrady patří nám. Kdo prosím musí spravit plot po naší levé straně. Soused říká, že my. Prosím poraďte, spěchá, původní plot je zbořený. Nenga 6.4.2008 22:15:38511.5.2012 19:45:19
Je nutné u stavby veřejné střelnice provést oplocení? Pokud ano, jaký právní předpis toto nařizuje. 4.4.2008 13:47:5127.4.2008 8:37:02
Dobrý den, mám dotaz jak by jste řešily tenisové kurty s plotem,kultura orná půda. Vydalo by se ÚR o umístění stavby a pak ÚR o změně využití území??? Nemáte někdo zkušenosti s kurty. Pavla 3.4.2008 13:07:5434.4.2008 8:16:56
EIA - příští měsíc bude schválena změna územního plánu (již podle nového stavebního zákona) a investor chce v souladu s touto změnou stavět na dané lokalitě bytové a rodinné domy. V přílohách k zákonu č. 100/2001Sb. jsem nenašla, že by se tento záměr podle tohoto zákona posuzoval - našla jsem tam pouze rekreační areály a hotely apod, ale stavby k bydlení ne. Musím ho přesto honit pro vyjádření, že navrhovaný záměr nepodléhá hodnocení podle zvl. právního předpisu? Nebo jak to vlastně je? 2.4.2008 15:06:33144.4.2008 10:26:17
Jakým způsobem se doručuje účastníkům řízení rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost o vydání územního rozhodnutí? V této úvaze bych si dovolil vycházet z předpokladu (netvrdím že s jistotou správného), že těmi účastníky jsou všichni Ti, kteří jsou účastníky územního řízení a soustředím se pouze na otázku, jak těmto účastníkům doručit uvedené rozhodnutí. Ačkoli je celé ustanovení § 92 stav zákona nazváno „Územní rozhodnutí“, tak je myslím naprosto zřejmé, že jeden z odstavců tohoto paragrafu (odst. 2) řeší takovou situaci, kdy stavební úřad územní rozhodnutí nevydává a to z důvodu, že žádost o územní rozhodnutí zamítne. Takové rozhodnutí tedy jednoznačně není územním rozhodnutím a na jeho oznámení se nevztahuje § 92 odst. 3 (tedy se oznamuje účastníkům do vlastních rukou). Mám samozřejmě na mysli běžnou variantu, kdy je schválen územní plán a v řízení není více jak 30 účastníků. Tímto postupem nevzniká žádný negativní „vedlejší účinek“ spočívající v tom, že by rozhodnutí neobdrželi všichni ti, kterým bylo oznámeno zahájení řízení. Vždyť přece veřejnou vyhláškou bylo zahájení řízení oznámeno „pouze“ účastníkům a nikoli veřejnosti (předpokládám, že na tomto z mého pohledu jednoznačném výkladu se dnes již všichni shodnou). Naopak k porušení zákona (a to k porušení nikoli pouze formálnímu) dojde tehdy, pokud předmětné rozhodnutí oznámím veřejnou vyhláškou (zkrátím účastníky na jejich zákonném právu obdržet v tomto případě rozhodnutí do vlastních rukou). Osobně mi přijde problematika jasná a dotaz píšu pouze z důvodu, že odvolací orgán zastává odchylný názor a uvedl jej jako jeden z důvodů, proč zrušil mému kolegovi rozhodnutí. Mám dojem, že problematika byla již zde někde prodiskutována (alespoň částečně), ale teď jsem to nenašel. JirkaK 2.4.2008 10:28:5343.4.2008 11:44:23
Kolegové, jak u vás posuzujete umístění bazénu do 40m, resp. který druh bazénu byste považovali za stavbu (a vydali územní souhlas)? Děláte rozdíl mezi bazénem např. zapuštěným do země, a bazénem na povrchu? Dík za názory Ludmila 1.4.2008 8:38:50193.2.2009 14:32:39
Koukali jste někdo v neděli na TV, na tu Prahu 7, jak dostal chlap od SÚ pokutu 10 tisíc za to, že dal elektroměr na chodbu? Co tomu říkáte, kolegové? 31.3.2008 16:48:2811.4.2008 7:56:56
Stavebník podal ohlášení k odstranění části stavby se všemi potřebnými přílohami. Nenašla jsem v zákoně možnost napsat mu souhlas s ohlášením. Takže odstranění se povoluje jedině mlčky (po 30 dnech), když není třeba povolení?? A sousedé se to dozví až se bude bourat? 31.3.2008 16:10:54814.4.2008 15:57:08
dobrý den, stavebník podal žádost o územní rozhodnutí pro RD, oznámila jsem vyhláškou místní šetření, ale den před jednánín jsem zcela náhodou zjistila, že mezitím byla na pozemek, na kterém se má stavět, nařízena exekuce (asi 2 týdny po podání žádosti). Na jednání jsem přijela, ale hned jsem řízení zastavila. A co teď s tím, co mám stavebníkovi poslat - usnesení o zastavení nebo o zamítnutí nebo něco jiného? Děkuji za radu SV 31.3.2008 7:05:27161.4.2008 12:48:48
Zajímalo by mě jestli musím oběhávat veškeré instituce,které jsou uvedeny ve formuláři(ochrana vody,ochrana ovzduší,civilní ochrana atd.)i když tento pozemek v územním plánu je veden pro výstavbu a tomto pozemku stojí rodinný dům.Děkuji za odpověd! Tomask 29.3.2008 8:09:22431.3.2008 7:42:49
Jistě. Územní souhlas po předložení souhlasu sousedů, správců sítí .... apod. Blíže vám to řekne příslušný stavební úřad na základě znalostí místních podmínek! Tomask 29.3.2008 8:07:490
Kolegové poraďte. V roce 2004 provedla nejmenovaná společnost přeložku sloupu NN ve stejné trase ale umístila nový sloup o 5 metrů dál na stejném pozemku. Jedná se o nepovolené stavební úpravy? Děkuji Lukáš Z. 28.3.2008 10:16:52828.3.2008 21:00:13
§ 103 Stavby,terénní úpravy,zařízení a udržovací práce nevyžadují stavební povolení ani ohlášení 1.Stavby o jednom nadzemním podlaží do 25m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,nepodsklepené,jestliže neobsahujípobytové místnosti,hygienická zařízení ani vytápění,neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynu Potřebuji na takovou stavbu " Vydání územního souhlasu?? Je to pouze kulna na nářadí ,není tam ani základová deska ! Tomask 28.3.2008 10:15:32329.3.2008 14:01:41
Jak povolujete prodloužení plynovodu?? Bude dlouhý zhruba kolem 50 m a na něj pak budou napojeny dvě přípojky do 50 m. Přípojky jasně na územní souhlas a dál nic. Ale ten plynovod?? 28.3.2008 10:05:0171.4.2008 10:14:51
Vyžadujeli stavba dle § 104 výjimku lze také vynechat územko byla-li výjimka projednána? Srovnám-li to s územním souhlasem tak ne. Tím, že stavba vyžaduje výjimku není vlastně v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a není splněn odst. 1 § 104. Prosím o názory. JL 26.3.2008 17:51:400
Vážení kolegové, nemá někdo z vás zkušenosti s vydáváním územního opatření o stavební uzávěře??? Pokud ano, prosím o vaše poznatky. Děkuji. Chmelíková 26.3.2008 8:50:4311.5.2008 23:25:27
Kolegové, prosím o radu. Jak povolit změnu umístění stavby, na kterou byl vydán územní souhlas a je ještě platný? 25.3.2008 11:19:56125.3.2008 11:59:24
Protiústavnost územních řízení. Vlastníkům sousedních pozemků bydlících v jiném městě, kteří nevlastní internet, popř. jsou imobilní, bylo novým stavebním zákonem de facto odňato právo účastníka řízení. Ve stavebním řízení již nemohou vznášet připomínky, týkající se umístění stavby. Možná je ještě brzy po zavedení nového stavebního zákona, ale měl jste už s tímto někdo problémy? 21.3.2008 9:45:181028.3.2008 13:11:10
Včera jsme byli na semináři v Praze, kde nám paní mgr. Machačková sdělila, že atorizovaní TECHNICI nemohou samostatně vypracovat dokumentaci k žádosti o vydání územního rozhodnutí (DUR). Autorizovaní technici jsou však jiného názoru a já jsem zatím nenašel ustanovení zákona, které by jim toto činnost znemožňovalo. Je někdo, kdo by uměl autorizovaným technikům vysvětlit na základě jakých ustanovení zákona nemohou zpracovávat DUR? Omar 19.3.2008 10:39:231425.3.2008 9:50:54
Dobrý den, před 2 roky jsme se s rodinou rozhodli stavět na zděděném pozemku, obec však neměla vypracován územní plán, 2 roky jsme tedy čekali na nový uzemní plán. Tento územní plán již za pár dní bude hotový a nabude právní moci. Myslel jsem si že tedy podám ohlášku na dům do 150m2 a počkám 40 dní na vydání povolení. Když jsem však zašel na stavební úřad pro informace abych vše vyřídil správně, dostal jsem do ruky formulář ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ-o umístění stavby. Nechápu proč musím tuto žádost vyřizovat, která navíc bude trvat údajně 2 měsíce a po té teprve mohu podat ohlášku o umístění stavby. Je v stabní úřad v právu a opravdu musím podat nejprve víše uvedenou žádost, nebo jen neví co mají vlastně dělat. Děkuji předem za cenné rady. Dalibor Čech 18.3.2008 14:15:23625.3.2008 8:14:29
Dobrý den, stavebník chce umístit více rodinných domků ná jednom parcelním čísle. Můj dotaz zní mohu povolit více RD na jedné parcele. Savebníka nutím do dělení pozemků, jde mi o to jestli oprávněně nebo to není zapotřebí. Pokládám si otázku co bude v případě když bude chtít jeden z RD prodat? Děkuji za každou radu: Zdenka 17.3.2008 13:42:34359.12.2019 21:59:49
Prosím poraďte! Lze nějak legálně - správně vydat územní souhlas na změnu dokončené stavby RD( změna půdorysu RD - odstranění části RD + malá přístavba a zvýšení stropní nadezdívky) nad 150 m2! Mám na mysli §96/2/h SZ. Ostatní podmínky pro vydání územního souhlasu jsou splněny! Myslím, že úplně čisté to není ale si to lze! děkuji!!! MH 13.3.2008 9:04:52313.3.2008 14:45:43
Dobrý den, mám "skvělého" souseda a včetně správného ohlášení na SÚ byl rychlejší a postavil na hranici našich pozemků plot-bohužel jsem byl pomalejší a v dané době jsem neměl podstatnější výhrady.,...plot je postaven v ter. zlomu a má dřevěnou podezdívku, což může udělat pouze expert ale stalo se. Nelibost s takto "nestandartním" řešením jsem dal opakovaně najevo, a teď se mi to tzv. vrací. Dovolil jsem si připáskovat řemínkem dešťové čidlo což je zařízení vážící 0 kg a velké asi jako tlustá tužka. Celé čidlo je pouze z mé strany z jeho není téměř vidět. Soused trvá na tom, že čidlo musím odstranit - má pravdu v tom, že plot je v jeho majetku to vím, ale .... Prosím je mi v případě sporu nějaké pomoci - jako např, že ho to čidlo neomezuje ohledně vlastnického práva. DR 12.3.2008 21:13:162017.4.2008 9:57:00
věc : přípojka . Měl bych dotaz , koupil jsem v průmyslovém areálu budovu i s pozemkem , v tomto areálu je celkem pět majitelů , kupoval jsem to v dražbě a byl tu natažen elektrický proud , po koupi se začali objevovat problémy kdy mi největší majitel areáli řekl že mě nepustí k sítím tudíž k elektrice , domluvil jsem se s majitel objektu na proti a natáhl se kábl podle všech předpisů od něho. na to konto přišel tento vlastník s tím že to vede přes jeho cestu která je zapsaná jako manipulační plocha cca 2 m, a abych tento kábl odstranil . Připomínám že je to průmyslový areál. Jakou mám možnost připojit elektřinu pokud mi někdo neustále dělá naschváli a nechce mě nechat připojit !!!Děkuji Aleš 11.3.2008 14:50:56318.3.2008 7:48:01
Na jaká lešení je třeba vydávat územní souhlas? §103, odst.1, písm.g), bod 3 - stavební povolení, ani ohlášení nevyžadují ostatní stavby a zařízení, a to přenosná zařízení, konstrukce a lešení. Lešení nejsou uvedena ve výčtu zařízení a staveb uvedených v § 79, odst.3 nevyžadujících rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Je tedy třeba vydávat územní souhlas na lešení v případě stavebního povolení na zateplení objektu? Petra 4.3.2008 7:58:29913.3.2008 8:18:52
V území není není vydán územní plán,pouze je vymezeno zastavěné území. Jaké stavby je zde možno povovolat a jakým způsobem se oznamuje účastníkům řízení zahájení územního řízení? Komu jednotlivě a komu veřejnou vyhláškou? SP 3.3.2008 15:48:240
Územní rozhodnutí v místě kde je ÚP ( dělení pozemků ). Došel jsem k závěru, že nemám účastníky řízení dle § 85 ods.2 SZ. Měl bych přesto vydat vyhlášku když nemám komu doručovat. JL 21.2.2008 9:35:0474.3.2008 12:41:38
Prosím o názory na zkušenosti s § 88, vztahuje se i na případy kdy žádost o umístění obsahuje jak veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu např. komunikace, hlavní řady apod.) tak stavby které "nelze bez vybudování příslušných nových staveb" realizovat? Tzn. musíme přerušit územní řízení když se jedná o novou lokalitu (= soubor staveb) např. rodinných domů, bytových domů a dopravní a technickou infrastrukturu. I když žádá jeden navrhovatel? A co když to potom rozprodá? A když obec plánovací smlouvu neuzavře? Někde jsem zaznamenal, že by plánovací smlouva měla obsahovat záruky, že se infrastruktura vybuduje. VJ 20.2.2008 15:01:05325.2.2008 10:25:56
Zdravím kolegové, dovolím si opětovně zařadit dotaz z dubna loňského roku a s odstupem času prosím o Váš názor na povolování či nepovolování tzv. předzahrádek u restaurací, cukráren apod., tvořených dřevěnou či ocelovou konstrukcí (pódiem) a různorodým zastřešením, na pěších komunikacích, zpevněných plochách apod., které nemají vlastní výčep a nejsou napojeny na elektřinu. Dle z.č. 50/76 jsme to neřešili, dnes váháme jestli tyto spadají pod ust. § 103 odst. 1 písm. g) bod 3 - přenosná zařízení, konstrukce, lešení, popř. pod jiné. Vzhledem k tomu, že dočasnost těchto konstrukcí vždy přesáhne 30dnů v roce, vyžadovali by pak územní souhlas popř. územní rozhodnutí. cimr 20.2.2008 9:02:0054.4.2008 11:28:23
Už jste měli někdo tu "čest" povolovat jeřábovou dráhu? Prosím poraďte. Je to venku, ale v uzavřeném areálu. Jirka 19.2.2008 13:25:55320.2.2008 15:16:31
Kolegové, volám o pomoc, naše město má vlastní vodovod, teď chce dělat vedle původního vrtu ještě jeden vrt nový, který bude propojen do objektu stávající čerpací stanice, už požádali vodopráv úřad o SP, ten chce samozřejmě doklad ÚR nebo stanovisko, že stavba nevyžadue ÚR, tak teď honem nevím jestli opravdu nepotřebuje, díky 15.2.2008 8:50:16415.2.2008 13:22:26
Tak si sem uveďte, že je to tu jenom pro vyvolené. Nebo hold taky víte prd. ? 14.2.2008 6:57:27415.2.2008 7:38:24
Dobrý den.V září 2007 jsme podepsali sousedům souhlas se stavbou (podle předloženého projektu)Se stavbou letos začali, ale podle zcela jiného projektu, než s jakým jsme souhlasili my i soused z druhé strany jejich pozemku.Jde s tím něco dělat,když jsem na souhlas nenapsali identifikační údaje projektové dokumentace? Jak daleko mohou stavět od hranice pozemku, pokud mají okno směrem na náš pozemek? Sousedovi z druhé strany dokonce postavili zeď přímo před okno provozovny.Na stavební úřadě nám sdělili,že když už jsme jim nějaký souhlas dali,tak teď už s tím nic dělat nejde.Děkuji. Dáša 13.2.2008 18:35:24214.2.2008 7:49:08
Dobrý den,podle jakého paragrafu stavebního zákona případně podle jaké vyhlášky nemůžu postavit na stavebním pozemku dvougaráž o rozloze 83 m2? Na stavebním úřadu mi tvrdí,že mohu mít garáž pouze do 25 m2 nebo si zažádat o výjimku. Děkuji. Dáša 13.2.2008 18:26:12614.2.2008 13:56:57
jdi do .............. pepinka 13.2.2008 11:18:59414.2.2008 14:00:54
Souhlas vlastníka s uložením sítě do pozemku. Než stačil žadatel podat navrh na územní rozhodnutí vlastník zemřel. Lze tento souhlas vzít s tím, že by měl být závazný i pro dědice. Něco podobného se tu již asi řešilo. Prosím o názory. JL 12.2.2008 14:02:14113.2.2008 16:23:21
Změna využití území orná půda na trvalý travní porost. Vyžaduje ÚR nebo ne. Výklad § 80 SZ odst. e) ve výčtu to není čili asi ne, ale záludné slůvko zejména nám to zamotává a ještě k tomu odst. f) schopnost vsakování vody. Máte to již někde vymyšlené jak na to. Dříve to územko nevyžadovalo. JL 12.2.2008 11:10:4246.3.2008 8:46:24
Prosím o radu zkušenějších. Stavebník se nám odvolal proti usnesení o zastavení územního řízení. Jak doručit výzvu účastníkům. Veřejnou vyhláškou ? Děkuji. Lida 12.2.2008 9:31:232618.2.2008 10:51:16
Kolegové a kolegyně, řešili jste někdo někdy "vsypovou loučku"? Vidím to na změnu využití území, ale úplně jistá si nejsem. Jedná se o prostor na stávajícím hřbitově. Jarka H. 12.2.2008 9:18:47615.2.2008 12:56:28
Dobrý den, musí smlouva o právu k provedení stavby kterou ve smyslu ust. § 86 odst. 2 písm. a) (územní rozhodnutí) kterou ve smyslu ust. § 96 odst. 3 písm. a) (územní souhlas) kterou ve smyslu ust. § 105 odst. 1 (ohlášení) kterou ve smyslu ust. § 110 odst. 2 písm. a) (stavební povolení) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ověřené podpisy? Nebo stačí věta která je ve smlouvách dostačující - Účastníci této smlouvy prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. Děkuji za odpověď. Michae lHavránek 8.2.2008 9:14:57112.2.2008 10:37:40
Dobrý den. Nemáte někdo zkušenosti s povolováním staveb na vodní ploše? Jedná se o umístění dřevěné boudy cca 2,5 x 3 m na dřevěných nebo ocelových stojkách zaražených u břehu do dna rybníku. Tonda 1.2.2008 8:27:52719.2.2008 12:34:34
Dobrý den,chtěla bych se poradit, jestli nemá náhodou někdo zkušenosti se změnou využití území, z trvalého travního porostu na les (rozloha cca 22 000 m2), jestli je nutné v územním plánu, aby lokalita byla určena k zalesnění, jaká stanoviska a vyjádření, jakou dokumentaci musí žadatel předložit. Dík 30.1.2008 12:24:43331.3.2008 13:44:57
Kolegové,prosím poraďte! V řadové zástavbě je dle směrné části (nezávazné,doporučující)úz.plánu navrženo jedno nadz.podl. Stavebník žádá (důrazně) nástavbu 2.N.P.Výškově se dostane na úroveň hřebenesytřechy souseda s povoleným podkrovím. sousedovi z druhé strany to vadí -letité spory(pohled do dvora ..).Jak situaci řešit? Teoreticky povolení 2.N.P. by se dalo obhájit?! HM 29.1.2008 8:40:09230.1.2008 8:29:45
Zdědila jsem jedno územko zahájené ještě podle SSZ a starého spr.řádu. Teď se mi při opakovaném řízení objevil nový účastník řízení, stal se spoluvlatníkem dotčeného pozemku, jak ho mám zahrnout do okruhu účastníků? "Ponovu" to umím, ale jak se to dělalo dřív? Díky Petra 28.1.2008 8:07:3225.2.2008 14:15:04
Zjednodušené ÚR . Chci se zeptat, jak se vypořádat ve zjednodušeném ÚŘ s požadavkem na souhlasy vlastníků sousedních pozemků (§95, odst.1, písm.d) u pozemku, který má cca 22 000 m2, je ve městě podél hlavní ulice a má cca 90 sousadů. Jsou na něm 2 sídliště a asi 30 garáží. Je vám znám nějaký výklad, který by "zmírnil" požadavek na souhlasy "VŠECH ....,kteří mají společnou hranici s pozemky..." ?? Obávám se, že je je to opět vada na kráse jednoho z mála zlepšení v NSZ. Petr Soldon 24.1.2008 8:23:40525.1.2008 8:31:40
Na kterých úředních deskách musí být vyvěšena veřejná vyhláška (oznámení či rozhodnutí vydané v rámci územního řízení)? Dřívější právní úpravy (§ 58 odst. 2 vyhl. č. 85/1976 Sb, § 48 odst. 1 vyhl. č. 132/1998 Sb.) tuto otázku řešily. Mám dojem, že současná právní úprava na toto téma mlčí. Předpokládám, že ustanovení § 25 odst. 3 nového správního řádu na tuto otázku neodpovádá, pouze řeší, jak postupovat v případech, když mám povinnost vyvěšovat na více úředních deskách. Tuto povinnost (vyvěšovat na více úředních deskách) mi ale uvedené ustanovení nestanovuje. Nemyslím si, že by bylo uvedené ustanovení nutně špatné, pouze asi počítá s tím, že pokud má vzniknout správnímu orgánu povinnost vyvěsit veřejnou výhlášku na více úředních deskách (konkrétně na území více obcí), pak takouvou povinnost správního orgánu stanoví speciální úprava správního řízení (např. tak, jak tomu bylo ve výše uvedených zrušených vyhláškách). V nových stavebních předpisech jsem ale stanovení takové povinnosti nenašel (předpokládám, že ani z § 20 odst. 1 stavebního zákona tato povinnost nevyplývá). Pak by se ale postupovalo pouze dle § 25 odst. 2 správního řádu. JirkaK 22.1.2008 9:14:48161.2.2008 14:21:23
Kolegové, zasíláte nějakým způsobem "sdružením - ochráncům přírody" oznámení o zahájení územního řízení nebo to necháte pouze na nich, ať si to vyčtou z úředních desek jako všichni ostatní případní účastníci územního řízení? Dom,nívám se, že je třeba ctít § 87 odst. 1 SZ a přímo sdružením nic neoznamovat, mohlo by dojít k zvýhodnění jednoho z účastníků. 16.1.2008 11:33:291825.1.2008 12:30:07
Při veřejném ústním jednání k zahájenému ÚŘ na stavbu bylo zjištěno, že stavba již stojí. Mám územní řízení usnesením zastavit dle § 66 SŘ odst. 1 písm. g) či jiného ?? Děkuji za radu. Lida 16.1.2008 11:13:20316.1.2008 15:16:42
K doručování podle § 87 odst 1 NSZ. Rozdíl mezi SCHVÁLENÝM (podle STARÉHO SZ) nebo VYDANÝM (podle NOVÉHO SZ) územním či regulačním plánem. Myslíte si, že pokud v území není územní či regulační plán vydán podle NOVÉHO SZ, je nutné oznámení zahájení ÚŘ doručovat všem účastníkům řízení i DO do vl. rukou? Portishead 16.1.2008 8:07:001021.1.2008 16:55:33
Větrný meteorologický stožár - výška 50 m na dobu 1 rok - lze ho umístit mimo území vymezené územním plánem? lze se řídít metodickým doporučením k výstavbě větrných elektráren? bude sloužit pro měření větru pro případnou budoucí větrnou elektrárnu. děkuji Luděk Skalický 15.1.2008 12:14:36316.1.2008 15:12:06
Lze povolit na jeden územní souhlas tři přípojky (každá do 50ti metrů, ale na různých částech města - žádost podaná společností E.ON)? 11.1.2008 7:43:16215.1.2008 8:51:01
Vážení kolegové již jste četli "vzory" vyplněných žádosti na stránkám MMR (pro stavební řád)a ÚÚR (pro ÚP)!!!! Co na to říkáte ? RS 9.1.2008 7:58:23115.1.2008 8:06:36
Dobrý den, dotaz pro pracovníky SÚ ze Středočeského kraje. Stalo se Vám již někdy, že odvolání, při kterém účastníci namítali jakýkoli oprávněný rozpor se zákonem, krajský úřad nezamítl? A máte nějaké zkušenosti s dalším řízením u soudu? JZ 19.12.2007 10:30:37210.1.2008 12:14:29
Zákon 183/2006 Sb - § 103, odst.(1)b)4. : Projektuji venkovní a kabelová vedení VVN,VN,NN a transformační stanice, které jsou zařízemními ČEZ Distribuce,a.s. Jsou vyjmenovaná zařízení součástí nebo příslušenstvím energetické soustavy - ve smyslu tohoto zákona ? Zdeněk Bureš 17.12.2007 9:55:00215.1.2008 8:37:17
Podívejte se do často kladených otázek v ÚR z 11.12.2007. Nedávno zde na toto téma probíhala rozsáhlá diskuze s různými názory. A zde máme názor MMR. pro jistotu - http://www.uur.cz/default.asp?ID=2490 12.12.2007 14:04:370
Prosím radu. Na územní souhlas jsem pustila "domeček" na pozemku, který je určen k zastavění RD. Do "domečku" si stavebník uloží nářadí atd. Teď stavebník podal oznámení o záměru - kan.přípojka pro tento pozemek, samozřejmě v projektu je zamalováno i v technické zprávě popsáno, že odkanalizování bude sloužit i pro tuto stavbičku. Na ÚS se pouští stavby bez hyg.zař atd (§103), to bylo dodrženo, když chce ale dodatečně dovést sítě, jistě přijde i s vodou, co s tím? Změna užívání? Tak se ale báječně obejde 103, je vůbec způsob jak to zakázat a ještě lépe: musím to zakázat? Petra 10.12.2007 21:58:22312.12.2007 9:46:35
Domovní rozvod plynu od HUP k spotřebiči (pro jednoduchost v RD do 150m2). Jedná o stavební úpravu tohoto domu? Přípojka to není, co to tedy je (§103 odst.1 písm.b bod2 ?)Co když ale kus rozvodu vede po pozemku? Jak to povolujete? Územní souhlas? Nebo není potřeba žádné povolení? VJ 10.12.2007 14:35:40313.12.2007 9:48:15
Je potřeba územní souhlas pro sloučení pozemků: Dle par.82 odst.3 SZ není třeba pro určité případy. Jedná se o pozemky, které vznikly jako části pro vykoupení od původních majitelů, pozemky byly vykoupeny a po sloučení by pozemky tvořil jeden logický celek samozřejmě se stejným druhem a využitím pozemku dle KN. Je potřeba k tomuto sloučení pozemků stejného druhu a stejného vlastníka ÚZEMNÍ SOUHLAS ? Na místním úřadě to prý jinak nelze a dle par.82 ods.3 také ne. Jak máme přesvědčit SÚ aby jednal dle par.82 odst.3 SZ, když je zřejmé, že: ... není důvodné stanovit podmínky....... Díky za pomoc. Lubomír Pavlíček 10.12.2007 12:50:08513.12.2007 8:02:36
Kolegové a kolegyně, prosím poraďte: Co lze pro zajištění přístupu k nově oddělenému pozemku považovat za veřejnou komunikaci? Stačí údaj podle katastru nebo je podstatný stav v terénu? Může to být i pěšina vyšlapaná přes louku pokud je pozemek v mapě veden jako ostatní komunikace? Dana 10.12.2007 8:28:16410.1.2008 11:01:05
Při stavbě, vysílače mobilního operátora v roce 2004 na katastru obce Rohenice, došlo při usazování kabelů, ke zničení dvou mezníků. Loni (2006) jsem se měl vyjádřit jako jeden z učastníků stavebního řízení (můj pozemek je blíže než 50m od zmíněného vysílače), k připravovanému zvíšení vysílače. Napsal jsem, že s navíšením nesohlasím protože, v roce 2004 byly zničeny mezníky a dosud nedošlo k nápravě. Stavební povolení bylo, ale přesto společnosti GiTy- Nettrade, spol. s.r.o., Mariánské nám. 1, Brno dáno s výhradou, že všechny pozemky uvede do původního stavu včetně geometrického značení. Stavba byla letos na jaře 2007 realizována, ale k nápravě nedošlo jak postupovat dále. Vladimír Svatoň 7.12.2007 6:46:29311.12.2007 7:15:34
Kolegové. Prosím o Vaše názory k následující věci. Myslíte, že by bylo nějak na závadu, kdyby se pod územní souhlasy např. pro přípojky apod. dopsalo úplně dole: Upozornění pro stavebníka - musí být dodrženy všechny podmínky obsažené ve vyjádřeních správců dotčených sítí. Je to jen momentální nápad, možná že "blbý". Riki 5.12.2007 9:15:0896.12.2007 10:41:09
Účastníci územního řízení: Jsou myslivecká sdružení nebo uživatelé honiteb účastníky územního řízení u stavby v lese ? Jedná se v jejich případě dle § 85 odst.2 o jiné věcné právo? Nebo jejich zájmy má chránit dotč.orgán státní správy myslivosti? Nemáte někdo nějakou zkušenost ? Jarmila F. 28.11.2007 10:01:40112.1.2008 11:18:18
jak je to s úlevou na domovní dani při celodenním stínění výškovou stavbou? Lukáš 25.11.2007 20:23:02103.12.2007 14:35:41
Při použití § 129 nařízení o odstranění stavby je možno požádat st. úřad o dodatečné povolení stavby. Je možné jej dosáhnout bez souhlasu oprávněných účastníků řízení dle § 85, §129 již o nich přímo nehovoří? Je tímto možno obejít účastníky řízení? M.K. M.Koryčánková 25.11.2007 14:50:36226.11.2007 17:44:31
Při vzniku nové stavby na zahradním pozemku, mohu umístit stavbu dřevěné kůlny do 25 m2, jednopodlažní až na hranici pozemků se sousedním pozemkem, který je pozemkem rodinného domu bez souhlasu souseda - majitele pozemku rodinného domu s touto stavbou? Jaký je výklad § 25 odst.4 tohoto zákona při kombinaci pozemku zahrady a pozemku pro rodinný dům? M.K. M.Koryčánková 25.11.2007 14:37:231831.3.2008 16:09:41
Vyžadujete ke zjednodušenému územnímu řízení (§ 95 odst. 1 písm. d) ) výslovný souhlas se zjed. územ. řízením i po vlastnících inženýrských sítí?? díky 20.11.2007 8:26:31320.11.2007 12:02:16
Chcete jednoduché vzory na územní souhlas?? Podívejte se na vzory v následujícím odkazu. Územní souhlas je tam na 6 - slovy ŠEST řádek. Prostě skvělé. Doporučuji!!! A teď ten odkaz. http://www.kr-stredocesky.cz/krajsky-urad/odbory/odbor-uzemniho-a-stavebniho-rizeni/aktuality/56495/vzory-nekterych-rozhodnuti-a-opatreni-podle-noveho-stavebniho-zakona-c-183/2006-sb- 16.11.2007 7:36:13320.11.2007 12:25:20
Jaké máte kdo zkušenosti s veřejným ústním jednáním při územním řízení? U nás na ně nikdo nechodí. Ludmila 15.11.2007 10:12:17921.11.2007 15:48:42
Prosím o názor. Obecný stav. úřad podle §13 písm.g)byl vyzván radou obce, která je sídlem stav.úřadu, aby nadále nepovolovcal stavby v sousední obci, která rovněž spadá do působnosti zmíněného SÚ, z důvodu možnosti vyčerpání vodních zdrojů, které mají obě obce společné, s nepokrytou výhružkou finančního postihu ze strany obce, pokud tak neučiní. Nechci zpochybňovat důvody rady obce,která navíc měla možnost připomínek při tvorbě ÚP sousední obce, ale pokud má žadatel splněny všechny náležitosti požadované SZ, včetně souhlasného vyjádření obce a vlastníků infrastruktur nemá SÚ důvod ze zákona žádost nepovolit. Z božího dopuštění jsou stavební úřady, teoreticky orgány státní správy,v praxi děvečky místní samosprávy. Grizzly 14.11.2007 13:53:05428.11.2007 9:17:57
rozumím tomu dobře, že veškeré činnosti uvedené v části třetí NSZ může provádět pouze osoba s kvalifikací podle §24? A jak je to s odpovědností za takovou činnost, pokud jsou takové úkoly přidělovány někomu, který §24 nesplňuje? Díky P 14.11.2007 13:28:340
Kolegové poraďte: Stavebník oznámí stavebnímu úřadu záměr k vydání územního souhlasu na stavbu. Stavba nebude vyžadovat ohlášení. Současně s oznámením záměru stavebnímu úřadu stavebník zveřejnil informaci o záměru podle § 96 odst.5. Kdy může zahájit stavbu? A. Ihned po obdržení územního souhlasu stavebního úřadu se záměrem (může do být např. 10 dnů ode dne oznámení) nebo B. Po obdržení územního souhlasu a po uplynutí 30 dnů ode dne vyvěšení informace o záměru? KH 12.11.2007 15:55:111215.11.2007 13:24:21
Dobrý den. Chápu dobře, že pletivové oplocení pozemků k výsadbě sadů v extravilánu obce - tedy stavba pro zemědělství dle § 18 odst. 5 může být povolena, ale ne územním souhlasem, ale pozuze územním rozhodnutím a jako stavba dle § 103 odst. d) bodu 6. - oplocení pro zemědělské účely bez podezdívky? Pak už nic nevyžaduje ? Lida 7.11.2007 11:20:4648.11.2007 11:59:39
Stavebník má záměr užívat půdu v RD. Z tohoto důvodu bude provádět stavební úpravy - nebude zasahovat do nosných konstrukcí. RD je do 150 m2. Stavební úřad požaduje územní souhlas spojený s ohlášením, územní souhlas z důvodu změny užívání stavby - že bude užívat půdu k bydlení. Podle mého názoru je v § 81 odst. 2 písmena c) že rozhodnutí o změně stavby vyžadují změny ve způsobu užívání stavby, které podstatně mění nároky stavby na okolí. Mění bydlení v půdě nějak okolí? Navíc si myslím že celý objekt RD je zkolaudován pro bydlení a nevim o tom, že by v kolaudačním rozhodnutí bylo napsáno že na půdě můžu mít jenom lyže. atd. Dotaz č. 2: pokud by se instalovala střešní okna, je to zásah do nosné konstrukce? Podle mého názoru bych spíše připustil že je to změna vzhledu stavby. Dotaz č.3.: (nesouvisí s viz výše) když se podívám na ustanovení § 104 odst. 2 písmeno p) udržovací práce a pak na ustanovení § 103 odst. 1 písm. e), tak mi z toho vyplývá, že udržovací práce § 104 odst. 1 e) !mohou! negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezp.,stabilitu......... Co si o tom myslíte? Dotaz č. 4: § 25 odstavec 4 a odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. - Odstavec 4 zakazuje umístit objekty od hranice mene nez 2m. Z tohoto ustanovení lze udelit výjimku. Odstavec 5 pokud nejsem první mi stavby umístit na hranici umožňuje, pouze mi zakazuje mít na hranici otvory. Z tohoto odstavce lze udělit ale výjimka také. Je tedy možné umístit stavbu např. garáže nebo skladu zahr.nářadí na pozemku s RD na hranici pozemku bez řešení výjimky? S tím že se odkáži na odstavec 5 § 25, pokud už takové stavby již v dané lokalitě existují (byť třeba předtím se řešily na výjimku) ? ... v některých věcech se mi zdá SZ příliš striktní a někdy je to dost na uvážení úředníků a použití zdravého rozumu. Ale co ti lidi (čecháčci) co hledají ve všem skulinky..... Předem děkuji za všechny odpovědi. odpovědi možno i na vlkounek@centrum.cz Lubomír 6.11.2007 15:27:162410.2.2009 14:11:25
Prosím poraďte dle svých zkušeností, jak postupovat v řízení o povolení výjimky z vyhl. 501/2006 Sb. se stanovením lhůty pro podání návrhů. Je nutné tuto lhůtu stanovit usnesením podle správního řádu nebo se postupuje podle § 94 odst. 4 a § 87 odst. 1 stavebního zákona? Děkuji. Pavla Š. 2.11.2007 12:48:3035.11.2007 14:26:20
Mám technický dotaz: jak vyznačujete nabytí právní moci u rozhodnutí společného územního a stavebního řízení? Náši krajánci doporučovali zvlášť nabytí práv. moci pro výrok územní a zvlášť pro výrok stavební.Na dvě razítka mi tam nějak nezbývá místo a navíc nemáme razítko s textem "výrok rozhodnutí o umístění..."nabývá a "výrok stavební povolení" nabývá...Zajímá mě,jak to řešíte jinde.Dík 2.11.2007 12:07:3066.11.2007 10:20:45
Postavení správců sítí. Mám zažito, že v řízení obesílám správce sítí v území dotčeném stavbou i při vyhlášce. Nyní novým stavebním zákonem při zahajování územního řízení v území se schváleným ÚP se říká komu přesně posílat. Přiznám-li jim postavení účastníka řízení mám dáno doručit vyhláškou. Prosím o názory jaká je kde praxe i v jiných řízeních při obesílání správců sítí. JL 2.11.2007 8:13:2722.11.2007 10:59:50
Území dle ÚP označeného jako zahrady, sady, vinice. Nový vlastník chce k pozemku přivést přípojku elektro. Pozemek koupil s nějakými buňkami, jedna je přímo na zemi, 1 jako maringotka a rád by do nich zavedl elektriku. Když pominu to, že jsou to černé stavby, je vůbec možné na takový pozemek umístit přípojku? Řekla bych, že by to bylo možné jedině jako součást nějaké nové stavby, třeba sklad ovoce. 31.10.2007 10:26:5675.11.2007 12:45:24
Ještě k mému předešlému příspěvku. Paradoxní bude, že když to překlopím do územního řízení, tak to budu dělat veřejnou vyhláškou a soused se o tom prakticky ani nemusí dozvědět :-)) VP 31.10.2007 8:02:22131.10.2007 9:23:45
Dobrý den všem. Kolegové, já padám do mdlob.Potvrdťe mi že postupuji správně ( nebo špatně). Stavebník chce postavit kolnu 4x4m, výška cca 3m - na slámu , 2m od sousedního pozemku. Jelikož není se sousedem zadobře, nepřinesl od něho souhlas potřebný k vydání územního souhlasu, což by pro tuto stavbu stačilo.Je tedy asi třeba překlopit řízení do územního řízení.Aź potud to snad chápu dobře. Ale co dál? Stačí stále ta dokumentace co byla k územnímu souhlasu? Přece na ten chlívek není třeba dokumentace od autorizované osoby! Nebo je to jinak. Prosím o rady a názory.Díky VP 31.10.2007 7:22:25231.10.2007 11:14:13
Stále přetrvává nešvar stavebních úřadů, které po stavebníkovi - žadateli vyžadují výpis z katastru nemovitostí (LV) i v případech (je jich v praxi většina), u kterých toto není nutné podle stavebního zákona k žádosti dokládat, kdy údaje jsou zjistitelné z katastru nemovitostí. Pokud je ale žadatel nepředloží, je mu "vyhrožováno" tím, že SÚ řízení přeruší. Jako důvod stavební úřady uvádějí, že nemají on-line přístup do katastru nemovitostí (mimo všeobecně přístupného Nahlížení do katastru, které ale neobsahuje pro stavební úřad potřebné informace obsažené na LV) a že tedy jak si mají údaje ověřit. Žadatel pro urychlení a bezkonfliktní projednání své záležitosti je nucen jít si koupit LV a jeho kopii na stavební úřad dodat. Přitom se ve stav. zákoně nemluví o tom, že výpis z katastru nemovitostí se musí doložit, pokud SÚ nemá on-line přístup. Je věcí úředníka, jak a kde (třeba i návštěvou kat. úřadu..) si údaje zjistí. Dotaz jak přimět SÚ, aby v této věci dodržovaly stavební zákon? Má někdo nějaký nápad, co stím? Zdeněk 29.10.2007 15:30:472218.12.2007 9:33:35
K ustanovení § 95 stavebního zákona - účastník řízení uplatnil námitku nevztahující se k procesnímu úkonu (tzn. nenapadá projednání záměru stavebníka ve zjednodušeném územním řízení), která současně nemá žádný vztah k ochraně veřejného zájmu (účastník řízení je de facto nespokojen s přeformulováním jedné z podmínek jeho předběžného vyjádření). Je zcela zřejmé, že nejsou splněny podmínky pro postup zakotvený v ust. § 95 odst. 2 SZ, a že tedy nic nikam usnesením překlápět nebudu. Nicméně zde vyvstává otázka, jak s podáním účastníka naložit? Postačí vyřešit mé vypořádání se s jím uskutečněným aktem v odůvodnění, které budu dopracovávat k výroku rozhodnutí, nebo bude lepší uplatnit některý z nástrojů správního řízení??? (tj. sdělením - tj. de facto dopisem - vysvětlit účastníkovi že takovýmto způsobem se nemůže vlamovat do řízení, případně učinit obdobný krok formou usnesení??)... za názory díky:-)) Jirka 29.10.2007 10:41:0761.11.2007 15:45:54
Je možné vydání územního souhlasu SU se stavbou nové kůlny na hranici pozemků bez souhlasu majitelů sousedních pozemků s odvoláním na to, že kůlna již v místě byla? Stará stála na hranici pozemků o vel. 21 m2, zde stála již v r. 2000 a v 8.07 totálně zhořela. Při požáru poškodila náš dům, škoda 100 000 Kč. M.Koryčánková 28.10.2007 12:46:37630.10.2007 13:19:58
Zpracovávám návrh na jakési rehabilitační zařízení, které je situováno do prostoru bývalých kasáren, které byly v lese - od veškerých sídelních celků dostatečně vzdáleny. Na území lesa včetně bývalých kasáren pochopitelně neexistuje žádný územní plán a územní plány okolních sídelních celků pochopitelně toto území též nezahrnují.Zástupce investora prosazuje teorii, že posle nového stavebního zákona nelze požádat o územní řízení,či nelze získat územní rozhodnutí pro toto území bez územního plánu tohoto prostoru. Jinými slovy, že pro tento prostor je třeba napřed zpracovat územní plán, projednat ho a odsouhlasit a teprve na základě schváleného územního plánu požádat o územní rozhodnutí.Chtěl bych Vás požádat o Vaše stanovisko k tomuto problému. Lubomír Křivka 26.10.2007 10:14:19129.10.2007 8:09:43
Ještě jeden dotaz ohledně ÚP: Přístupová komunikace k novým RD. Stavebník vlastní pozemky, které jsou určeny územním plánem pro stavbu nových RD. Ovšem přístupová komunikace k těmto pozemkům vede přes cizí pozemky. Může stavebník provést přístupovou komunikaci přes svoje pozemky - určené pro stavbu nových RD( jednalo by se o soukromou komunikaci) . Ovšem tato komunikace není zakreslena v územním plánu. Pokud by toto nešlo, je vlastník stavebních parcel prakticky bez šance postavit něco na svých stavebních parcelách Nevím, zda je to dost srozumitelné. V podstatě jde o to, zdali místní komunikace navrhované v územním plánu, jsou nějak závazné, nebo jen orientační, protože někdy jsou úplně nesmyslně navrženy a rozdělují plochy na nesmyslně velké celky. Předem děkuji za odpověď. začátečník ještě 1x 24.10.2007 9:28:37524.10.2007 16:35:54
V územním plánu obce jsou pozemky určené pro výstavbu RD o velikosti cca 2100m2. Stavebník by z něho chtěl udělat 2 pozemky s tím, že zadní pozemek bude mít samostatný přístup. Je toto možné, nebo se musí striktně dodržovat územní plán ?? Nevím koho se zeptat.Za případné odpovědi děkuji. začátečník 24.10.2007 9:18:320
Vážení kolegové, vydali jsme pro stavbu rodinného domu do 150m 2 územní souhlas spojený s ohlášením stavby. Nyní přišel stavebník se situačním plánkem, kde mění umístění této stavby. Jak postupovat? Ve stavebním zákoně jsme se nikde nedočetli, zda jde provést změnu územního souhlasu, lze pouze podle § 94 odst. 1 SZ změnit územní rozhodnutí. Setkali jste již s takovouto změnou a jak jste ji řešili. Děkuji M. Večeřová Miloslava Večeřová 23.10.2007 14:37:230
Prosím o názor jak podat žádost o klimatické lázně. Jedná se o objekty, kde jsou již lázně, ale nejsou schváleny jako klimatické. Děkuji za názory. Lenka 20.10.2007 14:08:410
Dobrý den prosím o názory: Vydala jsem ÚR veř.vyhl, ke kterému bylo podáno odvolání. ÚR tedy nenabylo PM. Odvolání jsem vyvěsila, vyhláškou dala lhůtu k vyjádření, právě běží. Dnes jsem dostala od dalšího občana, který se asi domnívá, že bude stavbou dotčen (podle mě nebude), podání - "odvolání", kde píše, že se odvolává k vydanému UR a v plném rozsahu se připojuje k odv.již podanému. Mám toto "odvolání" považovat za skutečné odvolání, a jako opožděné ho postoupit kraji, nebo ho brát jako vyjádření k odvolání - podané v řádné lhůtě? Dělají mi v tom pěkný guláš, díky. 19.10.2007 14:46:40122.10.2007 10:13:39
Prosím o radu, lze zřídit napojení kolonie RD silnicí na stávající silnici II.třídy na rovném úseku, který má cca 30m hned vedle čerpací stanice pohonných hmot? Majitel ČS PHM se stavbou silnice nesouhlasí a odvolává se na nějaké ochranné pásmo. Mně se nepodařilo toto ochranné pásmo někde najít. Lze jeho nesouhlas označit za neoprávněný? Lenka 15.10.2007 11:26:3934.11.2007 22:41:21
Stavba zahradního domku zastavěné plochy do 25 m2 a výšky do 5m, nepodsklepená.Stavebník žádá o vydání územního souhlasu s umístěním této stavby ze dvou stran na hranici pozemků se sousedy. Dle mého je nutné stavbu umístit s min. odstupem od hranic 2m, jak je uvedeno v §25 odst. 4 vyhl.č. 501/2006 Sb.Chápu to dobře? A co když žadatel bude trvat na svém a stavbu umístit na hranicích. Pak to bude na na výjimku a poté na územní rozhodnutí? Děkuji za radu. Pavla 12.10.2007 8:41:45617.10.2007 13:20:23
Poraďte. Stavebník má 3pozemky, které jsou určeny územním plánem ke stavbě 3 RD. K nim je v územním plánu nakreslena přístupová komunikace, která však vede po soukromém pozemku žadatele.Obec v místě stavby odmítá vybudování veřejné komunikace, jelikož vede po soukromém pozemku a odmítá se stavebníkem uzavřít jakoukoliv plánovací smlouvu dle § 88..Je nějaké řešení - třeba, že stavebník provede komunikaci na své náklady ? Dále územní rozhodnutí a stavební povolení nelze vydat až po provedení této komunikace ( včetně inž. sítí) ?? Děkuji. VP 10.10.2007 10:44:36315.10.2007 10:19:21
dobrý den - chci stavět menší RD (70m2) v obci, která nemá UP, pozemek se nachází v zastavěném území. Dle územně plánovací informace o podmínkách provedení jednoduché stavby mi bylo sděleno SÚ, že navržené architektonické ztvárnění (střecha sklon 10% a dvě dvoukřídlé dveře na JV /"výrazně prosklená fasáda"/ odporuje okolní zástavbě a budu muset jednat s architektem při SÚ. Může SÚ omezovat stavebníka v tomto ohledu, když není definován jakýkoli plán pro tuto obec? A to jsem chtěl v budoucnu zimní zahradu:-( Pozn.: Obec není v památkovém ochranném pásmu. Pavel Zaorálek-stavebník 8.10.2007 16:01:121210.10.2007 14:56:00
Kolegové poraďte, dělám tuto práci rok a když listuji ve spisech mých předchůdců a srovnávám skutečnost s před 10lety schváleným a stále platným ÚP, zjišťuji, že některé stavby RD byly povoleny mimo plochy určené k zástavbě (většinou zahrady sady, travní porosty. Píšu téměř chvějící se rukou, protože já bych si to asi fakt nedovolila. Je možné, že třeba kolem roku 2000 a déle byla nějaká úleva, že dodržení či nedodržení ÚP se nebralo tak přísně? Vždycky jsem si myslela, že přes schválený ÚP nejede vlak, dokud nedojde k řádné změně. Díky Petra 8.10.2007 15:57:50815.10.2007 10:27:19
prosím o radu - jak umisťujete (jestli je tedy umisťujete) panely pro solární energii (fotovoltaické panely), je to zařízení nebo stavba? Jedná se o cca 80 panelů umístěných vedle sebe ve dvou řadách po 40 bez jakýchkoliv základů. Podle mě je to zařízení, ale slyšela jsem i jiný výklad. 8.10.2007 15:30:43310.10.2007 17:49:13
Stavebník postavil stavbu, na kterou je třeba územní souhlas bez tohoto souhlasu. Lze na to nasadit přestupek dle § 178 odst.1 písm f) ??? Děkuji za odpovědi. VP 8.10.2007 13:38:18110.10.2007 7:39:23
Vážené kolegyně a kolegové, jak přistupujete k ust. § 101 odst. 1 telekomunikačního zákona? 1) Z jakých ustanovení vyplývá povinnost stavebních úřadů vést údaje o podnikatelích, kteří provozují podzemní vedení komunikačních sítí a hlavně o tom, kudy ty sítě vedou? 2) Kde a jak má stavební úřad tyto údaje získávat a hlavně jak je má aktualizovat, aby mohl toto ustanovení naplnit? Jura 4.10.2007 14:30:1248.10.2007 11:08:25
Prosím o radu. Obec v rámci výstavby nových kanalizačních řadů v místních částech hodlá vybudovat cca 110-120 kanalizačních přípojek. Stavebníkem přípojek bude obec. Za předpokladu, že obec splní všechny podnímky dané zákonem k vydání územního souhlasu může tyto přípojky ohlásit dle § 96 SZ všechny najednou jedním oznámením nebo je nutné ohlásit každou kanalizační přípojku jednotlivě ? Dosud držíme stanovisko, že ohlásit k US lze pouze jednotlivě t.j. každou zvlášť. Roman II 3.10.2007 12:09:3594.10.2007 9:05:42
Kolegové, jak postupujete v případě liniové stavby (komunikační vedení) dlouhé xx km s dotčením xxx pozemků. Opravdu uvádíte do územního rozhodnutí všechny parcelní čísla pozemků dotčené stavbou, tak jak stanoví §9 vyhl.č.503/2006 Sb. ? Děkuji za názory. Mira 1.10.2007 14:37:1121.10.2007 16:23:04
Pozemek , který není v územním plánování. Dotaz se týká pozemku , který není v uzemním plánování . Inženýrské sítě jsou o pozemku cca 100 m . Pokud bych uvažoval se stavbou RD a se zřizením sítí na svoje náklady , co musím udělat proto aby byla parcela zahrnuta do územního plánování ? Petr K. 1.10.2007 12:15:5111.10.2007 12:40:00
Územní souhlas a veřejná technická infrastruktura Roman 1.10.2007 10:14:57142.10.2007 12:46:19
doba na vydání stavebního povolení Pavel Sova 26.9.2007 10:52:290
Prosím o radu: jak byste posuzovali stavbu malé ČOV pro rodinný dům, která není vodním dílem? Vyčištěná voda se bude shromažďovat v nádrži a používat pro zavlažování vlastních pozemků investora. Protože se nevypouští ani nevsakuje do povrchových či podzemních vod, nejedná se prý o vodní dílo (názor speciálního stav. úřadu), takže to bude celé povolovat náš obecný SÚ. Já bych to viděla na územní rozhodnutí + stavební povolení (nebo možná ohlášení podle 104/2/b). Máte někdo zkušenost s podobnou věcí? Dík za názory. Ludmila 26.9.2007 9:11:351227.9.2007 13:40:42
Dotaz též k občanským sdružením. Oznámení územního řízení veřejnou vyhláškou všem i OS. První den zveřejnění na úřední desce správního orgánu 7.9.2007. OS musí svou účast oznámit písemně do 8 dnů. Na poštu toto oznámení OS podalo dne 17.9.2007. Podatelna přijala toto písemné oznámení dne 19.9.2007. Je toto OS pro nás účastníkem řízení? 7.9.+ 8 dnů = 15.9. (ale je to sobota). Počítá se nyní lhůta datum podání na poštu (razítko pošty) nebo až přijetí podatelnou. Děkuji 25.9.2007 13:40:26225.9.2007 14:19:41
Do územnního řízení se jako účastníci řízení přihlásila občanská sdružení (v souladu se zák.č.114/1992 Sb.).Pro území je vydán územní plán.Podle § 87 SZ se zahájení ÚŘ doručuje účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.2 veřejnou vyhláškou. Platí to i pro obč.sdružení? Obdobně i při vydání územního rozhodnutí? SM 25.9.2007 6:59:01125.9.2007 7:49:15
Dobrý den, chtěl bych vás poprosit o pomoc. Bydlím v Hradci Králové a uvažuji o stavbě domu. Našel jsem nádherný pozemek, hned vedle krásných novostaveb ale zjistil jsem, že dle územního plánu se nejedná o stavební pozemek. Můžete mi prosím poradit, jak z něho stavební pozemek udělat? Děkuji Jan Kopecký 20.9.2007 20:05:10221.9.2007 9:38:47
Prosím o názor jak řešit situaci, kdy žadatel podá žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení ve spojeném řízení pro stavbu RD do 150m2, která by umožňovala vydat pouze územní souhlas a souhlas s ohlášenou stavbou. Má SÚ postupovat podle žádosti žadatele, nebo má žádost zamítnout a vyzvat žadatele, aby podal novou žádost. Dále bych prosil o názor zda v případě, že stavba výše psaného RD zahrnuje oplocení sousedící s veřejnou komunikací, které vyžaduje územní rozhodnutí, stavbu RD povolit bez plotu na ohlášení a na plot vydat samostatné územ.rozhodnutí,nebo vést jedno územ. a staveb.řízení na tento RD s plotem. Varianta samostatného řízení na plot mi připadá jednodušší. Grizzly 20.9.2007 10:00:421526.9.2007 12:54:39
Vydala jsem územní rozhodnutí, které bylo oznámeno veřejnou vyhláškou, dostala jsem k němu včasné odvolání od účastníků, kteří se přihlásili při veřejném projedání. Jak mám uvědomit ostatní účastníky řízení o podaném odvolání? také vyhláškou? Podle jakého §? 19.9.2007 11:01:10520.9.2007 11:38:27
Žadatel po ústním jednání doplnil dokumentaci k územnímu řízení. Musí být nové ústní jednání či stačí dát účastníkům řízení lhůtu 15 dnů na vyjádření? JP 19.9.2007 8:06:58126.9.2007 8:48:05
Mám dotaz: Žadatel podal oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu, ale ve lhůtě 30 dnů nestihne splnit všechny náležitosti a nechce ÚS překlápět do územního řízení. Může to vyřešit zpětvzetím žádosti když o ÚS se nevede správní řízení? Nebo navrhněte nejschůdnější zákonné řešení. Dík. Omar 17.9.2007 14:29:05319.9.2007 18:22:24
Kolegové, jeden příklad z praxe k ročním generálním přihláškám občanských sdružení: žádost o ÚR byla podána 01/2007, v té době platila generální přihláška obč.sdružení s žádostí o informování dle § 70 odst. 2 zák.114/92, jejíž roční platnost vypršela v 05/2007 a dále nebyla obnovena. Źádost o ÚR byla neúplná, po výzvě byla žádost doplněna v 07/2007 a chci zahájit projednání. Dotaz zní: řídit se datem podání žádosti a tedy oslovit i sdružení které bylo v době ZAHÁJENÍ řízení "generálně přihlášené" s dotazem na jeho účast v územním řízení dle § 70 odst. 3 zák.114/92 (spíše preferuji tuto variantu), nebo se řídit datem kdy budu věc projednávat a dotazovat se tedy těch sdružení, které mají platnou přihlášku v době OZNÁMENÍ o zahájení řízení ? Díky za názor LP 12.9.2007 8:58:05112.9.2007 10:48:39
Dobrý den, jaký je správný postup stavebního úřadu při vydávání rozhodnutí o ohlášení stavby o rozloze do 150m2, která je určená pro bydlení. Ve třech ze čtyř rozhodnutí které vydali různí pracovníci jednoho stavebního úřadu, nebylo vyžadováno zajistění stavbyvedoucího při realizaci stavby svépomocí - byl vyžadovám pouze stavební dozor. Jen v jednom rozhodnutí byl stavby vedoucí vyžadován. Co je tedy dle stavebního zákona spráně? děkuji Havránek Michael Havránek 11.9.2007 12:34:44712.9.2007 10:12:44
Chci na zahradě(ostatní plocha - nádvoří dle kat.) u rodiného domku umístit přenosnou montovanou koupenou plechovou garáž do 25m2 na několik měsíců .Na stavebním úřadě jsem dostal územní souhlas, ale obec (sousední pozemek)je proti .Nepodepsal jsem jim povolení vést přes můj pozemek kanalizaci a tak se mi snaží mstít . Mají na to nárok mě takhle vydírat!??? Mirek 7.9.2007 13:39:42110.9.2007 12:11:16
Zdravím pracovníky stavebních úřadů.Chtěl bych se zeptat jak řešíte následující situaci.Žadatel požádal o vydání územního souhlasu na stavbu garáže.K žádosti doložil všechny požadované přílohy.Stavba garáže je umístěna 2 m od hranice pozemku.Vše se zdá v pořádku.Jenže v dané lokalitě jsem loni povoloval stejnou garáž, umístěnou 2 m od hranice pozemku, ale z požárně bezpečnostního řešení stavby vyplynula nutnost vést řízení o výjimce (přesah požárně nebezpečného prostoru).Požárně bezpečnostní řešení stavby není přílohou žádosti o vydání územního souhlasu.Jak to řešíte vy?Díky Petr 7.9.2007 12:12:372413.10.2009 19:13:36
Na pozemek bylo v roce 2005 vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby. Toto rozhodnutí je stále platné. Obec nemá ješte územní plán. Plánovaný objekt - rodinný dům (plocha je pod 150m2), je menší, než ten který byl předmětem územního řízení. Jak v tomto případě postupovat? Musí být provedeno nové územní řízení nebo změna stávajícího, nebo jen stačí ohlásit stavbu. Josef Lupak 6.9.2007 13:37:2317.9.2007 8:13:45
Mám problém ohledně el. vedení VN přes můj pozemek. Před stavbou domu a zádostí o stavební povolení jsem žádal společnost EON o vyjádření jejich sítí na mém pozemku. Bylo mi odpovězeno, že přes pozemek jde NN a VN kabel. Toto bylo zakresleno v přiložené mapce se slovy, že tento zákres vedení kabelu je "INFORMATIVNÍ" a že v případě stavby je třeba si nechat "vypískat" trasu kabelu odborníkem EONu. Toto jsem neudělal, jelikož na zákresu byl vedený kabel zakreslen po celé délce hranice mého a dalších pozemků. Proběhlo stavební povolení a začalo se stavět. Nyní, když jsem před kolaudací, tak se objevil někdo z EONu a "vypískal" kabel VN, který je pod mým domem 70cm od kraje domu. Kabel tedy evidentně nevede podél hranice všech pozemků, ale jde napříč pozemky. U mého domu začíná přesně v pravém dolním rohu a v pravém horním rohu již je 70cm pod domem. Na konci mého pozemku po 40m to již dělá 7m od hranice pozemku. Po jednání s EONem mi bylo řečeno, že problém není rozhodně na jejich straně, ale u mne. Má otázka tedy zní. Mám v tomto případě proti EONu nějakou šanci, aby přeložku kabelu udělal na své náklady? Sláva 3.9.2007 20:17:330
Prosím o radu. Jaká stanoviska a vyjádření mám požadovat po navrhovateli při povolování větrné elektrárny. Bohužel jsem se já ani moji kolegové se s povolováním takovéto stavby ještě nesetkali, a tak žádám o pomoc. Michal Tomášek 27.8.2007 16:23:4832.9.2007 0:22:06
Navazuji na svůj příspěvek z 15.8. Pro co všechno může být garáž u rodinného domu? Jak správně vyložit § 21 a 24 vyhlášky 501/06. 21/6 na pozemku RD lze umístit garáž, 21/4 na pozemcích pro bydlení lze umístit stavby bezprostředně související a podmiňující bydlení. 24/3 Garáže,...., se umisťují mimo plochy bydlení, kromě ..... Co s garáží pro zahradní techniku, třeba i menší traktor nebude-li sloužit pro podnikání. Kde je hranice mezi garáží a kolnou na zahradní techniku. Nebo stavebník má pro jistotu tvrdit že garáž bude pro osobní auta. JL 16.8.2007 9:40:51117.8.2007 7:26:50
Vyhláška 501/2006 § 25. Co s odstupovými vzdálenostmi sousedí-li RD s chatou. Jestli si to správně vykládám tak pro tento případ nejsou stanoveny konkrétní požadavky. Obě dvě strany odsouhlasí-li si řešení nepotřebují výjimku. Kolegové a koegyně co vy na to. JL 16.8.2007 9:18:47825.11.2007 20:15:44
Prosím o názory: Dle § 96 odst. 2 písm. d) územní souhlas postačí u staveb umisťovaných v uzavřených prostorech existujících staveb ..... Potřebuju vědět, co (pro účely tohoto ustanovení) znamená pojem "uzavřené prostory existujících staveb"? Omar 15.8.2007 16:11:11226.9.2007 15:01:32
Prosím o radu. Byla nám podána žádost na vydání územního rozhodnutí na stavbu větrných elektráren. Stavba je v souladu se změnou územního plánu obce, v územním plánu již vyznčeno hlukové pásmo (40 a 50 db). Byl již vydán závěr zjišťovacího řízení - v pořádku. Nyní řešíme dilema zda bude nutné, aby navrhovatel podal dle § 86 odst. 5 SZ ještě žádost o vydání rozhodnutí o ochraném pásmu. Zatím jsme však nenašli zvláštní právní předpis, který by stanovil limitní hodnoty, které by byly překročeny za hranici pozemku určeného k jeho realizaci. Děkuji za Vaše názory. 15.8.2007 13:07:11315.8.2007 16:55:04
Kolegové, prosím poraďte. V územním řízení o umístění stavby chaty vyšlo najevo, že jeden z účastníků řízení (soused) je dávno mrtvý, pozemek bude až nyní dodatečně řešen v dědickém řízení a to se povleče. Stojím teď před problémem, zda vyčkat výsledku dědického řízení, abych mohla oznámení o zahájení řízení doručit novému vlastníkovi pozemku, nebo nečekat. Podotýkám, že žádost o vydání ÚR stejně zamítnu, protože stavba chaty není v souladu s územním plánem obce. Co byste dělali vy? Dík za názory. Ludmila 14.8.2007 15:27:05820.8.2007 17:43:23
Něco do diskuse. Přístavba ke kolničce 4 x 4 ve tvaru "L". Konečná stavba 8 x 8. Garáž na traktor a valník. Zahrada u rodinného domu 4163m2 uvnitř "křížků"Jsem u ÚPI. Okraj obce, není ÚP, nebude vadit. Napadají mě tyto varianty. Stavba pro zemědělství do 70m2 - výjimka z § 21 odst6 vyhl. 501/06, územní řízení, konec. Garáž jako přístavba - územní souhlas, stavební povolení Kolna jako přístavba - výjimka z § 21 odst.6 vyhl. 501/06, územní řízení, stavební povolení. Vycházím z předpokladu, že u výjimky se nepřipouští ÚS a garáže nemají omezenou plochu. Těším se na názory. JL 14.8.2007 8:19:05626.9.2007 15:06:43
Dotaz: Je někde vystaven formulář na souhlas sousedů se stavbou rodinného domu? Pokud ne, jaké údaje by měl obsahovat? Díky za odpověď EvaC 13.8.2007 11:19:1932.10.2007 14:18:12
Opakuji se, ale vzkaz pro stavebníky: Konzultační středisko není určeno pro dotazy právnických, fyzických a soukromých osob, k jejichž zodpovězení je nezbytná znalost konkrétních podmínek a skutečností (např. přesná identifikace území a stav území, příčiny vzniku problému a dosavadní průběh jeho řešení, postup příslušných úřadů, včetně informací, které dosud poskytly tazateli). Konzultační středisko proto doporučuje tazatelům z řad veřejnosti, aby své dotazy, v zájmu jejich urychleného vyřízení, adresovali přímo příslušným stavebním úřadům, úřadům územního plánování, resp. krajským úřadům, do jejichž kompetencí tato odborná pomoc veřejnosti patří, nebo využili zde publikovaných odpovědí na často kladené otázky. Konzultační středisko bude dotazy veřejnosti postupovat příslušným úřadům pouze za předpokladu, že z nich bude možné tyto úřady identifikovat. Tato internetová stránka ÚÚR umožňuje krajským úřadům, úřadům územního plánování a stavebním úřadům zasílat Konzultačnímu středisku dotazy, upozornění a náměty na poskytnutí výkladů k řešení problémů souvisejících s jejich činností. Konzultační středisko na ně reaguje formou odpovědí, obecně platných metodických návodů a doporučení (průběžně zveřejňovaných – viz odkaz „často kladené otázky“). 6.8.2007 10:26:28415.8.2007 9:54:43
Sousedovo střešní okno: sousedův dům je od našeho vzdálen asi 8 m a v sedlové střeše má umístěno střešní okno přímo naproti našich oken. Nikdo se nás neptal, zda si tam toto okno může zřídit. Není k tomu třeba souhlas sousedů, přinejmenším těch, kteří bydlí přímo naproti? Dále : k vybourání nosné stěny v přízemí rodinného domu je potřeba stavební povolení? Jiřina 4.8.2007 9:34:4149.8.2007 16:34:44
Je nutné nějaké povolení na výměnu dřevěných oken za plastová? Rozměry i tvar oken zůstanou stejné. Dále : výměna střešní krytiny - starý eternit bude nahrazen plechem. Podle § 103 se jedná o udržovací práce a nemělo by k tomu být třeba nic. Mýlím se?? J. Honzík 4.8.2007 9:11:2916.8.2007 8:10:49
Dřevěný altán u souseda: soused staví na své zahradě na dohled od našeho domu - cca 10 m od místní komunikace a cca 18 m od našeho domu, dřevěný zahradní altán - pevnou stavbu. Neměl by náhodou mít k provedení této stavby souhlas sousedů? Mám dojem, že ano, když dnes je třeba povolení už téměř na vše. J. Honzík 4.8.2007 9:01:3916.8.2007 10:15:38
Prosím o radu: je potřeba nějaké povolení na bazén o průměru 3,6 m, tedy 13 m2 ? Domnívám se, že u tak malého bazénu snad není potřeba vůbec žádné povolení, či územní souhlas. Děkuji za odpověď. J. Honzík 4.8.2007 8:54:390
Prosím o vysvětlení : v r. l982 dostali rodiče od Technických služeb na základě písemné dohody, pozemek před rodinným domem k dočasnému užívání - podle ustanovení §397, 398 obč. zákona a § 9 odst. 3 vyhl. číslo 156/75 sb. Výměra pozemku byla 45 m2 a měl být určen ke zřízení okrasné zahrádky před rod. domem, která mohla být oddělena od ostatní veřejné plochy pouze keři, či zábradlím, což bylo dodrženo. Dohoda byla uzavřena na dobu deseti let a za tento pronájem nebyla sjednána finanční náhrada, ale obecně prospěšné práce na zvelebení obce. Nyní je to již 25 let od sepsání dohody a zajímá mně, kdo je nyní vlastníkem pozemku. V televizi byl pořad, který toto řešil, jen jsem to celé nestihl, ale mluvilo se tam o tom, že po deseti letech trvání takovéhoto pronájmu, kdy se nájemce stará o pronajatý pozemek, je promlčeno vlastnictví obce k tomuto pozemku a ten zůstává ve vlastnictví nájemce, tedy majitele rodinného domu. Může mi to prosím někdo vysvětlit? Děkuji. J. Honzík 4.8.2007 8:25:0957.8.2007 16:47:50
Prosím o názor kolegů Budu-li územka kde není ÚP dle jednoho z výkladů MMR zahajovat rovněž vyhláškou, měl bych potom i územní rozhodnutí oznamovat vyhláškou? JL 3.8.2007 14:32:4826.8.2007 16:26:59
Při vedení spojeného územního a stavebního řízení využíváme pro doručování přísnějšího režimu tj.do vlastních rukou účastníkům řízení(viz.též stanovisko nadřízeného orgánu).Doposud jsme tato řízení taktéž zveřejňovali na úředních deskách atd. pro informování veřejnosti, např. s termínem ústního jednání.Zde nám bylo řečeno, že se jedná o špatný postup.Ptám se, jakým způsobem se veřejnost dozví o termínu ústního jednání, když dle ust.§ 87 odst.2 SZ má žadatel za úkol pouze vyvěšení grafického záměru? mira 3.8.2007 8:27:29613.8.2007 12:34:57
V metodických pokynech mmr je docela hezky zparcovaný "přehled staveb ... a postupů při jejich umisťování, povolování ..." Nevíte někdo, co v tabulce v kolonce POSTUP znamenají ta čísla?? Existuje někde takový očíslovaný přehled postupů? Alena 2.8.2007 11:07:3232.8.2007 14:15:54
Vydala jsem ÚR - zamítnutní-§92 (§18), přišlo mi odvolání po dni NPM. A teď prosím poradit, jestli musím uvědomit ostatní úč.řízení a dát jim lhůtu k vyjádření, nebo to přímo poslat na KÚ jako opožděné odvolání. Díky 30.7.2007 16:34:4131.8.2007 13:32:12
Dobrý den, pouštíte do území (obec se schv.ÚP) "orná půda" nebo "louky, drnový fond" stavby jako oplocení, kůlnu pro výpěstky, studnu? V textové části ÚP je to velmi obecné, a navíc je to z hlediska činností, provozu, ale co se týká staveb, není mi to z toho jasné. Možná je můj dotaz hloupý, ale já už si nejsem jistá ničím, díky. 27.7.2007 8:14:35127.7.2007 9:05:25
Dobrý den, lze postavit v extravilánu obce vubec nejakou stavbu? Konkrétne mám na mysli kotec pro psa a stání pro koně.... mame dlouhy pozemek, ale bohuzel jen 500m2 je vedeny jako zahrada a je v intravilanu, kde postavíme RD, ale zbytek pozemku je v extravilanu a chceme ho vyuzit ke stavbe tehto staveb. Jak lze v tomto pripadě postupovat? Dekuji Jitka 23.7.2007 14:36:22123.7.2007 15:01:07
Kolegové, prosím jaký berete nebo jak chápete doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu. Jaká by to měla být smlouva? Stavebník není majitelem pozemku. Děkuji za rady. 23.7.2007 10:30:0948.2.2008 9:10:06
Dobrý den, jak si mám vysvětlit podmínku z vyhl.č. 503/2006 Sb. příloha 4 část. D , písm.b, bod 2 - vyznačení odstupu od hranice pozemku a od sousedníhs taveb ... jakou formou má toto vyznačení být provedeno? jedná se o obsah DÚR - nepostačí jen situace vyhotovena na základě katastrálního snímku a měřítko mapy? Lenka 20.7.2007 9:18:07120.7.2007 13:42:06
Kolegové SOS: jak pohlížíte na stavbu plotu v hranici pozemků mezi rodinnými domy? vydali jsme územní souhlas a stavba byla již započata a ačkoli soused se stavbou souhlasil nyní napadá průběh pozemkové hranice; jaké navrhujete jednoduché řešení ( vytýčení hranice, zastavení stavby ....? ) MH 16.7.2007 13:34:12424.7.2007 9:34:54
Jak pohlížíte na stavby pro zemědělství §103,1,a)2, zdá se, že teď všichni začali aktivně provozovat zemědělství, jen aby mohli postavit stavbu do 70m2 na ÚS (pro jakýkoliv účel). 12.7.2007 14:29:33417.7.2007 12:35:59
Prosím o radu, v obci bez územního plánu byl v minulosti pravomocně povolen rodinný dům mimo zastavěnou část obce.Nyní stavebník požádal o změnu stavby, která spočívá v jejím půdorysném rozšíření. RD bude mít zastavěnou plochu 190m2.Lze vůbec takovou změnu povolit? Projednat změnu v územním a následně stavební řízení? (Dle nového stavebního zákona takovéto stavby nelze mimo zastavěnou část obce umisťovat).Díky 11.7.2007 17:01:53312.7.2007 15:53:57
Žádost o uzemní rozhodnutí - oznámení účastníkům řízení o ústním jednání odesláno dne 15.5.2007, účastníci přišli nahlédnout do spisu 23.5.2007. Ústní jednání bylo nařízeno na 25.6.2007. Stavebník 1.6.2007 doplnil a částečně změnil (rozměry, účel apod.) dokumentaci. Účastníci se o změně dozvěděli až na ústním jednání. Kdo udělat chybu? Jaké je řešení? JP 28.6.2007 11:42:44143.11.2008 15:29:16
POMOC!Spěchá!! dne 4.6. jsme obdrželi žádost o vydání územního souhlasu na stavbu Veřejného osvětlení (kabelové vedení v zemi 60m a dva stožáry se svítidly) jak takovou stavbu povolit? kam ji zařadit podle zákona - co jako zařízení, která jsou součástí energetické soustavy? Podala jsem dotaz na konzultační středisko, ale nikdo mi zatím neodpověděl a mě běží termín. JV 28.6.2007 7:59:131517.8.2007 10:21:30
Jaký je Váš názor na umístění typizovaného rodinného domku do historického jádra obce. Co s takovou žádostí? Alice 26.6.2007 14:47:11128.6.2007 13:20:18
Obec nemá schválený územní plán. Musí oznámení o zahájení územního řízení viset i na úřední desce nebo stačí jen doručit účastníkům řízení na doručenku? Děkuji JP 21.6.2007 12:06:131328.6.2007 14:44:29
Stačí se jen namátkou podívat na zahajovaná územní řízení nebo rozhodnutí ( nebo spojená řízení nebo stavební) u různých stavebních úřadů na úředních deskách na netu a hned je jasné, že skoro každý stavební úřad si jede po svém. Asi to tak mělo být. VP 15.6.2007 10:48:22420.6.2007 15:01:35
Co říkáte kolegové novému výkladu zahájení územního řízení ( často kladené otázky ) Když to má být takto tak se mohlo rovnou v § 87 napsat "stavební úřad oznámí zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou...a pak vypsat komu se doručuje do vlastních rukou když není schválená ÚPD. JL 13.6.2007 8:24:011221.6.2007 11:20:47
Prosím o radu, řešil někdo již z Vás letos umístění většího počtu solárních panelů (fotovoltaická elektrárna) na střešní konstrukci průmyslových objektů? Jedná se o konstrukce s panely připevněné na stávající střešní konstrukci, součástí PD je též statika. Dotčené orgány bez podmínek. Lze na to vydat pouze uzemní souhlas nebo ÚR, vydá se následně ohlášení nebo SP? Děkuji za Vaše názory. 13.6.2007 8:21:4137.10.2007 22:33:02
Mám na stole oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu. Jedná se o stavbu ČOV, na kterou bude vydáváno stavební povolení speciálním stavebním úřadem podle § 15 "vodního zákona". Budu postupovat podle § 96 odst. 4 NSZ a usnesením rozhodnu o projednání záměru v územním řízení. Ale co poté? Musí si žadatel podat žádost o územní rozhodnutí, nebo se bere jako podaná žádost už "žádost o územní souhlas" a případně by měl doplnit chybějící údaje či podklady? NK 11.6.2007 11:09:22521.7.2007 23:28:50
Položení nového kabelu nn od stávající TS do nové příp.skříně - žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - všechny náležitosti doloženy, ale pozemek je mimo intravilán, obec nemá ÚP. Jak s tím naložit? Zastavit? Odložit? Díky 7.6.2007 15:01:571011.6.2007 12:14:13
1)§ 88 - Přerušení územního řízení: Když stavebník požádá o ÚR na RD který vyžaduje nové nároky na veř. dopravní a tech. infrastrukturu musí předložit plánovací smlouvu - tu uzavře s obcí?? A když ta obec nemá zájem, tak má stavebník smůlu ?? Nebo může postupovat dle bodu 2. ??? 2)Mám případ. Stavebník má 7 parcel.Bohudík je vlastníkem jen on sám, tak se se sebou dohodne. Ke všem parcelám si na vlastní náklady( ve spolupráci se správci těcto sítí) buduje přípojky vody, elektro, kanalizace a udělá si i příjezdovou silnici ( kterou pak předá do užívání obci - ta s tím souhlasí). Až tohle vybuduje, pak mu povolím RD. Nevím jestli to je správný postup, ale on sám na to přistoupil, tak nevidím problém. Problém by asi byl, kdyby těch vlastníků bylo 7 a nechtěli se dohodnout. permoník 7.6.2007 8:53:340
Kolegyně a kolegové, máte zkušenosti s dělením pozemků v případech, kde není ke všem nově vzniklým pozemkům technicky možné zajistit přístup z veřejné komunikace? Jarka H. 6.6.2007 14:21:1156.6.2007 16:49:19
Antény ... dle § 103 odst. 1 písm. c) bod 2 nevyžadují stavební povolení ani ohlášení antény, včetně .... V ustanovení § 97 odst. 3 - rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují - již antény, včetně ... uvedeny nejsou. Chápu tedy správně, že antény (ať už společné či pro jedinný TV, satelity a pod.) spadají do režimu územního rozhodování? Nebo je někde pojem anténa vymezen a tyto antény pro individuální zdroje příjmu signálu by pod režim stavebního zákona nespadaly? Za případné názory předem díky. cimr 4.6.2007 9:29:1935.12.2008 19:54:52
Dle § 103 odst. 1 písm. a) - 3 stavby pro plnění funkcí lesa do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Je třeba je však umístit. Územní souhlas nelze vydat protože v § 96 odst. 1 je psáno: Místo územního rozhodnutí může stavební úřad vydat územní souhlas.... .... ,pokud je záměr v zastavěném území nebo zastavitelné ploše .... atd. Tento požadavek tyto stavby nesplní, musí být tedy vydáno územní rozhodnutí. Pochopil jsem dobře ? Omar 1.6.2007 11:21:3721.6.2007 13:15:21
Má někdo již zkušenosti s fotovoltaickými elektrárnami - solární panely? Jedná se o otočné solární panely v nezastavěném území obce o výkonu nad 500 kWp na zemědělské půdě. Jsou solární panely na sloupech s otočnou konstrukcí technická infrastruktura, na kterou není nutná změna územního plánu? 31.5.2007 10:47:5327.6.2007 6:45:48
Mám dotaz. Pořizujeme si bazen na vlastní zahradě. Je to kupovaný bazen v Mountfieldu, který částečně zapouštíme do země, cca 65 cm. Bazen je plastový, kulatý o průměru 3,60m, hl. 1,07m.Bylo nám na obecním úřadě řečeno, že musíme na stavební odbor podat na předepsaném tiskopise "Oznámení o umístění bazenu. Ze stav.úřadu nám nyní došla výzva k doložení: 1. kopii katastrální mapy a situační výkres současného stavu území se zakreslením požadovaného záměru, s vyznačením vazeb a účinků na okolí (ve 3 vyhotoveních) 2. jednoduchý techn.popis záměru s přísl.výkresy (ve 3 vyhotoveních) 3. seznam účastníků řízení s místem trv.pobytu, adresou pro doručování 4. souhlasy osob uvedených v § 85 odst.2 písm.b) zák.183/2006 Sb. vyzn.v situačním výkresu Nemáte někdo zkušenosti s umístěním bazenu a zda je opravdu toto vše třeba? Předem moc děkuji Alena 30.5.2007 18:06:10631.5.2007 10:55:31
Dobrý den, prosím Vás o radu. Je možné že se to tu už někde řešilo, ale i tak se (znovu) ptám, jak figuruje obec při vydávání územního souhlasu? Mezi souhlasy, které je noutno k žádosti doložit (souhlasy osob dle § 85 odst. 2 písm. a) a b)) obec nenalézám, avšak předpokládám, že obec musí být zahrnuta mezi osoby, které mají právo se k danému umístění vyjádřit. Má stavebník mj. i povinnost přinést souhlas příslušné obce (přísl. odboru MěÚ)? ...jinak by se doručovalo žadatelům na doručenku a obci a dotčeným org. obyčejně. RW 30.5.2007 10:06:42130.5.2007 10:58:19
Mám takový problem. Mám pozemek uprostřed vesnice a je veden jako urbanizované území. Takže si na pozemku můžu postavit obchod, klidně hotel, ale rodinný domek prý ne. Co jsem tak zjišťoval, tak v jiných vesnicích to s vyjímkami povolené bylo. A na našem obecním úřadě bych musel podat žádost o změnu v územním plánu, ale to by se protáhlo na minimálně na 5 let. Je tady nějaká možnost vyjímky, jak by se to dalo uskutečnit. Jarda 29.5.2007 11:40:21520.6.2007 9:48:19
Při pozvání na ústní jednání (územní řízení) - obec nemá schválený územní plán - byli pozváni na doručenku účastníci řízení - a to nejen přímí sousedé. Jeden, poměrně dost blízký soused byl opominut. Namítl týden před jednáním, že se cítí účastníkem řízení. Jaký je další postup? Eva 27.5.2007 9:47:42713.6.2007 14:42:57
Jak oznamovat územní řízení v obci bez územního plánu a regulačního plánu. My jsme pochopili, že se doručuje všem do vlastních rukou. Jak se ale o veřejném projednání doví veřejnost? Ze zveřejněného záměru v místě stavby? Naši nadřízení ale tvrdí, že musíme oznámit veřejnou vyhláškou ( pro veřejnost)- mají pravdu? podle kterého paragrafu? 24.5.2007 10:27:50725.5.2007 12:50:37
Prosím o pomoc. STavební úřad chce v případě rozdělení pozemku vydat územní souhlas, tzn. 30dnů čekat a vyvěsit záměr na místě. Ale dle § 82 odst.3) není třeba vydávat když není důvodné stanovovat podmínky pro dělení .... Stavební úřad vydal k tomuto rozdělení předběžný souhlas a neměl ústně žadné připomínky. Vlastníci, kteří byli dotčeni rozdělením podepsali směnnou smlouvu jejíž nedílnou částí je geom.plán. Nepostačí v tomto případě použít § 82 odst.3) a vydat pouze stanovisko dle § 82 odst.3) pro katastr??????? Jestli stavební úřady chtějí všechny rozdělení a scelování pozemků řešit přes US anebo UR, tak to upřímně lituji zaměstnance st.úřadu a ale odnesou to i majitele pozemků....... L.P. 24.5.2007 6:42:48225.5.2007 12:30:21
Jak se díváte na stavbu 1x1,5m a 2m v. dřevěného WC na vlastním pozemku, v podstatě přístřešek opláštěn dřevěnými palubkami s instalací přenosného chemického WC uvnitř. Nara 23.5.2007 17:26:33214.6.2007 13:36:39
Jak postupovat s jednoduchou stavbou na vlastním pozemku, která bude využívána především pro uskladnění zahradnického nářadí a potřeb. Pozemek se nachází v mimo územní plán obce. Shromažďuji potřebné vyjádření od sousedů k doložení na SÚ. Na SÚ budu žádát o územní souhlas? Jak potom nechat odsouhlasit možnou realizaci kolny, pokud se nachází mimo územní plán obce. Děkuji za radu. Nara 23.5.2007 17:21:43124.5.2007 12:35:59
Rozhodnutí o dělení pozemků. Je správný postup stavebního úřadu, když vyžaduje k žádosti o vydání rozhodnutí o dělení pozemků přístup k děleným pozemkům zajištěným věcným břemenem, případně vybudování stavby ( mostek přes vodoteč - stavební povolení) jestliže je fyziky zřejmé, že pozemky budou přístupné ze stávajících pozemků vlastníka (sousedících s jeho RD), který o dělení žádá. Zákon, vyhláška a ani formulář o tomto nehovoří. Formulář má pouze mezi v příloze č, 7 vyhl. 503/2006 Sb., pod bodem 3 situační výkres.... s vyznačením přístupu z veřejné komunikace ke všem pozemkům. Požadvek stavebního úřadu není dle mého názoru podložen zákonným ustanovením . Filipová 22.5.2007 12:42:21215.6.2007 10:57:49
Vážení, omlouvám se, ale máme problém, podali jsme si žádost o udělení územního souhlasu pro postavení čelního pohledového plotu ve výšce 1,6 nehraničící s veřejnou zelení ani komunikacemi (jen s privátními pozemky - všichni sousedé souhlasí, jeden pozemek bude v budoucnu převeden obci). Zbývající části pozemku jsou oploceny plotem 1,8 m. Odpovědí mi bylo, vydání usnesení o projednání záměru v územním řízení s odůvodněním, že je třeba stanovit podmínky pro realizaci záměru, bez bližší specifikace. Zdá se mi, že se zde zbytečně komlikuje stavebníkům život, uvítám i jiné zkušenosti. HV 17.5.2007 12:46:51118.5.2007 7:23:29
Prosím Vás, potřebuji poradit, chceme oplotit přední část RD,na SÚ mě poslali vyřídit si veškeré potřebné formality od plynovodu, vodovodu / který v naší obci ani není/,kanalizace,telefonu, ředit.sil.a dálnic, elektřiny/i když vede vzduchem/, na všechno mám tedy povolení, i souhlasy sousedů. Plot nebude vyšší jak 150cm, nebrání výhledu atd. , jediný problém je, že SÚ neví zda má uplatnit oznámení o záměru v úz. k vydání územního souhlasu, stavební povolení, ohlášení nebo jiná další co ještě existují. Problém spočívá v tom, že SÚ si neví rady v tom, že na úz. souhl. nesmí být stanoveny podmínky ze strany plynovodu a dalších účastníků, přičemž v prvopočátku to po mě SÚ žádal, že musím po nich chtít podmínky. Takže chápu že jsou nové zákony,ale jsou v tom zbytečné průtahy a veškeré práce musejí počkat neustále mě opakují, že se mám ozvat za několik dní že už budou vědět ale nic se zatím neděje a tak se dotazuji zda má někdo s tímto případem nějaké zkušenosti,zda může poradit zda se jedná o povolení nebo o ohlášku, popř. úz.souhl. aj. Děkuji s pozdravem M. Mirka 16.5.2007 17:58:30429.5.2007 13:10:41
Dobrý den, prosím Vás o radu. Koupila jsem pozemek na řadový RD s platným územním rozhodnutím a propadlým stavebním povolením.Protože mi dispozičně ani jinak původní projekt nevyhovoval,podala jsem na stavební úřad novou dokumentaci s upraveným projektem a žádostí o stavební povolení a změnu územního rozhodnutí.Na sousedních pozemcích již stojí zkolaudované RD (7 řadových RD). Všechny měli společné ÚR a SP.Ale většina z nich je oproti původnímu projektu upravena (některé docela hodně). Bohužel sousedé se mi teď odvolávají proti změně ÚR na mém pozemku a trvají na realizaci původního návrhu a úřednice mi řekla, že mi změnu ÚR bez souhlasu sousedů zamítne. Oba mí sousedé mají před domem směrem do ulice nad garáží 3m hlubokou terasu na celou šířku pozemku (7m) a já sem si ji tam oproti původnímu návrhu vzhledem k jinak stísněným podmínkám pozemku (6 m vysoký svah 2 m od zahradní fasády) přidala taky (menší než sousedé)= změla oproti platnému ÚR. Teď se mi sousedka (s terasou na hraně s mým pozemkem) odvolává na vyhlášku 501/2006 §25 odst.6 a požaduje po mě odstup terasy od hrany pozemku min. 3m. Jak se mám zachovat? Existuje někde v zákonech vymezení chování v území pro zastavování proluk řadivé zástavby týkající se teras? Děkuji moc za odpověď. Martina 16.5.2007 15:11:140
Lze vydat kladné rozhodnutí o umístění stavby - nová vrtaná studna, obec nemá schválený územní plán, pozemek je mimo zastavěné území, orná půda - uvedený účel - zalévání zatím neexistujícího jahodového pole? Eva 15.5.2007 22:20:11510.6.2007 18:14:51
Prosím o radu, dne 14.3.2007 jsme podali na stav.úřadě žádost o stavební povolení/RD s garáží/ a žádost o vydání rozhodnutí, se všemi podklady a dokumentací.Jak se postupuje dále a jakou lhůtu na vyřízení má stavební úřad? Je to již 8 týdnů a nikdo se nám neozval,ani písemně. Vendula 8.5.2007 21:35:23110.5.2007 10:54:00
Vážení kolegové, obracím se na Vás s dotazem ve věci výkladu k § 86 odst. 3 stavebního zákona v návaznosti na část "B" formuláře, který je přílohou č. 3 vyhl. č. 503/06 Sb., konkrétně odrážka č. 1 a 2. Podle ustanovení § 86 NSZ, jestliže nemá žadatel vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu na pozemku, předloží souhlas jejich vlastníka. Přičemž souhlas dle části "B" daného formuláře musí být opatřen ověřeným podpisem vlastníka pozemku (když požadavek ke splnění této povinnosti vyplývá z ust. § 86 odst. 6 stavebního zákona a § 3 odst. 2 vyhl. č. 503/06 Sb.). Náš dotaz se týká toho, zda, pokud žadatel splní podmínku § 86 NSZ tím, že předloží doklad o právu založeném smlouvou (např. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene) viz. odrážka 1 části „B“ formuláře, musí být taktéž na této smlouvě ověřený podpis povinného z věcného břemene. Domníváme se, že logické by bylo, aby i na této smlouvě byl ověřený podpis, a to z důvodu, jakým způsobem se doručuje oznámení o zahájení územního řízení a územní rozhodnutí ostatním účastníkům než je žadatel a obec, a že tito se nemusí vůbec o vedení územního řízení dozvědět. Máme však za to, že toto přímo ze zákona nevyplývá, jelikož na formuláři je uvedeno pouze v odrážce 2, že má žadatel předložit "souhlas s ověřeným podpisem". NK 7.5.2007 10:46:10819.6.2007 15:33:53
Konzultační středisko UUR odpovědělo 23.4.2007 na jeden z dotazů takto: "Zveřejňuje-li se písemnost – v tomto případě návrh výroku rozhodnutí – na veřejné desce, považuje se za den zveřejnění den vyvěšení." Myslíte si někdo, že tento výklad je správný? § 20 NSZ, který se jmenuje "Zveřejňování písemností" v první větě odst. (1) říká, že písemnosti ve věcech územního plánování se v zákonem stanovených případech doručují veřejnou vyhláškou. Z toho mně vyplývá, že zveřejnění = doručení, tedy podle správního řádu 15. den po vyvěšení. Nebo si to vykládám blbě? Jura 25.4.2007 10:31:50930.5.2007 10:37:15
Teď jsem četl v jednom příspěvku o nevyvěšování informace o záměru stavebníky k územnímu řízení a k úz. souhlasu. Mám dotaz: vy to kontrolujete ??? Mně je taky jasné že 50% stavebníků to nevyvěšuje, ale tohle snad kontrolovat nemáme !!?? To už nevím, co bychom dělali dřív. ad 25.4.2007 9:49:11725.5.2007 12:53:16
K žádosti o ÚS stavebníků se mi sousedka vyjádřila tak, že souhlasí, ale že požaduje, abych stavebníkům uložila povinnost opatrnosti k její stavbě, aby nahradili případné škody a neskladovali mat.na jejím pozemku. Tyto věci jsou ošetřeny §152 - šetrnost k sousedství, nevím, jak na toto reagovat. Mám to brát jako normální souhlas a ÚS vydat? Nebo to překlopit do ÚR+SP (jde o přístavbu verandy)? 25.4.2007 9:08:39325.4.2007 14:19:37
Prosím o váš názor na rento rozpor v NSZ a)Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu nestanovuje žádné podmínky, které by mohli vlastníci veřejné dopravní a technické infrastruktury pro vydávání svých stanovisek pro územní a stavební řízení uplatňovat. V žádném případě z předpisů stavebního práva nevyplývá, že by pro řízení dle něj vedená měla být dokládána smlouva o připojení k distribuční soustavě. b)Z ustanovení § 79 stavebního zákona vyplývá, že v rozhodnutí o umístění stavby se stanovují podmínky pro napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Podle § 86 odst. 2 písm. c) stavebního zákona a přílohy č. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, jsou stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení stavby nedílnou součástí žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Jsou tedy tyto stanoviska nedílnou součástí žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.nebo NSZ nestanovuje žádné podmínky, které by mohli vlastníci veřejné dopravní a technické infrastruktury pro vydávání svých stanovisek pro územní a stavební řízení uplatňovat? Grizzly 23.4.2007 22:51:06126.4.2007 13:02:22
U dokumenmtace pro územní řízení (vyhl. č. 503/2006 Sb.) dle mého názoru není přechodné ustanovení jako u vyhlášky o dokumentaci staveb (§ 7 vyhl. 499/2006 Sb.)takže kdo vypracoval dokumentaci pro ÚR před 1.1.2007 má prostě smůlu a musí ji vypracovat dle nové právní úpravy pokud je učiněno podání k vydání ÚR v tomoto roce ? Nevíte prosím kdo může vypracovat dokumentaci bouracích prací mám pocit, že asi "kdokoliv" ? Roman 23.4.2007 12:48:43123.4.2007 16:02:53
Kolegové, podělte se o zkušenosti. Jak zprovodit ze světa oznámení o záměru - úz. souhlas, když stavba již stojí? V řízení o odstranění to nejde, dle § 96 odst. 4 taky ne, § 66 spr. řádu se týká řízení a § 37 správního řádu nás také nepřesvědčil? 19.4.2007 12:45:5761.10.2007 12:26:21
Je vypsané ÚŘ na sítě a vím, že investor záměr nevyvěsil tak jak mu říká §87, odst. 2, v oznámení na to byl upozorněn, mám hned nařídit další řízení a to vypsané zrušit. Jak se takové vypsané řízení ruší? 18.4.2007 17:00:22425.4.2007 9:38:56
1.Zda mi někdo poradí, jestli lze povolit přípojky pro budoucí výstavbu rodinného domu,který ale je navržen na pozemku mimo zastavěné území obce a tedy již předem víme, že tento dům nemůže být povolen.(přípojky v zastavěném území jsou). 2. Spojení územního a stavebního řízení podle správního řádu (§140)- musí navrhovatel vysloveně požádat o spojení řízení nebo postačí, když podá žádosti o územní a stavební povolení najednou? Jak řízení vést? Jak oznámit zahájení řízení účastníkům,když pro územní a stavební řízení se oznamuje odlišně? Děkuji Mel 17.4.2007 14:46:39720.4.2007 12:57:47
Obec bez ÚP chce v intravilánu umístit sběrný dvůr, jaký je postup? ÚS nebo ÚŘ+SP? Jak má vypadat projekt? 17.4.2007 8:05:560
K oznámení o záměru v území k vydání územnímu souhlasu. Mám chtít po stavebníkovi souhlas obce? Obec není osoba dle § 96 3e, ale ani DOSS 3b. Obec, chce-li se vyjádřit, může jen na základě vyvěšení stavebníka? Ale nevyvěšení nemá právní důsledky, takže když nevyvěší...???.... Jak to děláte u vás? 16.4.2007 10:01:41917.4.2007 13:51:40
Zajímalo by mne, co si mám představit pod vyjádřením "zachování stávajících hodnot zástavby" ve Vyhlášce č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území - § 25. Díky předem za poučení. Marie 14.4.2007 19:37:490
Jak při oznamování ÚŘ nakládáte se síťařema? Nejsou ani účastníkem ani DOSSem, ale úplně je vypustit mi také nepřipadá dobře. 13.4.2007 10:23:25926.4.2007 15:08:41
Zdravím kolegové, prosím o Váš názor na povolování či nepovolování tzv. předzahrádek u restaurací, cukráren apod., tvořených různou dřevěnou či ocelovou konstrukcí (pódiem) a různorodým zastřešením, na pěších komunikacích, zpevněných plochách apod., které nemají vlastní výčep a nejsou napojeny na elektřinu. Dle z.č. 50/76 jsme to neřešili, dnes váháme jestli tyto spadají pod ust. § 103 odst. 1 písm. g) bod 3 - přenosná zařízení, konstrukce, lešení, popř. pod jiné. Vzhledem k tomu, že dočasnost těchto konstrukcí vždy přesáhne 30dnů v roce, vyžadovali by pak územní souhlas popř. územní rozhodnutí. cimr 12.4.2007 7:45:39212.4.2007 14:07:10
Jak nyní řešíte zalesnění pozemků - § 80 NSZ? Územní plány toto moc neřeší, proto ani odnětí ze ZPF nelze vydat. S odkazem na § 90 NSZ nelze vydat rozhodnutí o změně využití území, jestliže záměr není v souladu. 10.4.2007 10:07:10110.4.2007 12:33:30
Prosím o názor, jak postupovat u staveb, které nejsou v intravilánu obce a mají své popisné číslo, na př.bývalé hájenky, mlýny a pod., pokud jejich vlastník požádá o změnu dokončené stavby třeba na Rodeo park,klimatické lázně a pod. Franta 7.4.2007 22:25:55226.4.2007 12:22:05
Poraďte prosím, zda povolit oplocení pozemku (vedeno jako zahrada), která je mimo zastavěné území vyznačené v ÚPD Hana 4.4.2007 8:39:4286.5.2007 10:00:57
Dobrý den. je možné povolit na pozemku " zastavitelná plocha k bydlení " stavbu pro zemědělství, která není určena k ustájení do 70m2. Jde o to jak postavit na ohlášení větší garáž než než 25m2. Díky za názory a nápady. pipi 3.4.2007 16:05:330
Co dělat v případě, že je podána žádost na vydání územního souhlasu bez doložení příslušných příloh? Kontakt na žadatele není ani není možno ho zjistit? LV 3.4.2007 11:09:361427.4.2007 10:56:20
Změna druhu pozemku do 300m2. §96 2)g) postačí územní souhlas. Územní souhlas se vydává je-li záměr v zastavěném území nebo zastavitelné ploše. Platí to i pro pozemky? Co se změnou druhu pozemku do 300m2 v nezastavěném území, která nevyžaduje územní rozhodnutí. Jaký máte kolegové názor. Např. ostatní plocha na trvalý travní porost. JL 2.4.2007 17:02:18920.4.2007 9:40:29
Má někdo prosím Vás zkušenosti z případem kdy v roce 2005 bylo vydáno Územní rozhodnutí na řadové rodinné domy za podmínek, že výška římsy bude max. 4,5m nad upraveným terénem, ale ve skutečnosti domy mají 5,6m. V obci není zpracován územní plán a vzhledem k tomu, že stavba se nachází mimo zastavěné území obce, nemohu se ze stavebním úřadem dohodnout na změně popř. vydáním nového územního řízení. Děkuji Miroslav Růžička 2.4.2007 13:18:1913.4.2007 8:28:34
K doručování podle § 87 odst 1 NSZ. Domnívám se, že je rozdíl mezi schváleným a vydaným územním či regulačním plánem. Jinak by přece nebylo nutné tyto schválené plány upravovat podle ust. § 188 odst. 2 NSZ. § 189 odst. 2 je přechodným ustanovením, které na dobu do 1. ledna 2012 pouze rozšiřuje ustanovení § 90 NSZ a neříká nic o způsobu doručování v územním řízení. Proto si myslím, že pokud v území není schválený územní či regulační plán upraven nebo vydán podle NSZ, je nutné oznámení zahájení ÚŘ doručovat všem účastníkům řízení i DO do vl. rukou, popř. podle § 144 správního řádu. Zcela jednoznačný je podle mě způsob doručování v územích, kde územně plánovací dokumentace sídelního útvaru nebo zóny není podle ust. § 188 odst. 1 NSZ nahrazena. 29.3.2007 15:46:150
Dobrý den.Prosím o radu.Jde v případě územního souhlasu (kolaudačního souhlasu) o správní rozhodnutí ve smyslu § 9 správního řádu či § 65 odst. 1 soudního řádu správního?Pokud ne, jak je zajištěna ochrana práv dotčených osob? Dagmar K. 29.3.2007 12:11:2632.5.2007 17:57:27
Dobrý den. Chci se zeptat na udělování výjimek ze stavební uzávěry po 1.1.2007 (tedy za účinnosti nového stavebního zákona),ale které jsou platné za účinnosti z.č.50/1976 Sb.Lze výjimky udělit i podle nového stavebního zákona.Jaký je postup při vydávání územního rozhodnutí o stavební uzávěře.A jaký je rozdíl mezi rozhodováním o stavební uzávěře dle předešlé právní úpravy a současného stavebního zákona.Děkuji za dpověď Dagmar klocková 29.3.2007 12:01:580
Prosím o radu. Mám žádost o dělení jedné PK parcely, která je součástí KN parcely. KN parcelu tvoří více PK parcel a u KN parcely není uveden vlastník. Vlastníci PK jsou známi. Souhlas s dělením dali jen vlastníci jedné PK parcely. Lze vydat souhlas opatřením dle § 82 odst. 3 SZ bez souhlasu ostatních vlastníků PK parcely?Dělením PK parcely totiž se změní KN parcela, její tvar a velikost. Domnívám se, že v tomto případě je nutné vést územní řízení a že musí být souhlas všech vlastníků PK parcel, které dohromady tvoří KN parcelu. NB 27.3.2007 16:23:0262.4.2007 12:37:07
Mám na stole záměr stavebníka vybudovat pro 90 budoucích parcel pro RD sítě TI +ČOV, vše dle ÜPD obce, háček je v tom, že tyto stavby chce umístit převážně na PK parcelách a dělit je nehodlá (vše v jeho vlastnictví), prý až po výstavbě TI. Připadá mi zvláštní umisťovat tyto stavby jaksi do vzduchu od nikud nikam, ale nevím, na jaký § v zákonu se mám odvolat, abych mu doložila, že dělení je nutné - podle mě je nutné, prosím o názor, díky F.Listová 24.3.2007 14:30:14726.3.2007 16:37:26
Zvláštní průkaz. Kolegové již jste si někdo vytvořil průkaz ke vstupu na pozemky. Pokusil jsem se vyloudit nějaký vzor z kraje, jak radí MMR, ale poslali pouze popis jak by měl vypadat dle nášeho slavného zákona, §172 odst. 4. Kdyby někdo měl již nějaký vzor nepohrdnu. Email uveden. Louda 21.3.2007 16:53:19128.3.2007 8:55:48
Prosím o radu a posouzení. Mám stavební parcelu v liniové budoucí zástavbě která již je v územním plánu města vč. sítí a na všechny sítě i komunikaci je vydané územní rozhodnutí. V současnosti jsme jako sdružení stavebníků podali žádosti o stavební povolení na tyto sítě tedy komunikaci a VO ( kanalizace a voda zde již je). O el. vedení požádal EON. Stavební úřad však odmítá zahájit s jednotlivými stavebníky i jen územní řízení na RD a požaduje po nás smlouvy s termíny kdy budou jednotlivé sítě postaveny. Má v tomto právní oporu? Opírá se o parag. 88 " Staveb. úřad územní řízení přeruší, ... že záměr klade takové požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, že jej nelze bez vybudování příslušných nových staveb a zařízení nebo úpravy stávajících realizovat, a zároveň vyzve žadatele k předložení plánovací smlouvy. " Chápu to částečně u vody a elektra kde pak nejde RD užívat, ale VO nebo kompletně hotová komunikace? tomáš lipold 15.3.2007 13:45:5896.3.2010 9:26:47
Prosím o radu. Chci na své zahradě vybudovat bazén cca. 22 m2, už vím, že k provedení potřebuji územní souhlas (§ 96 SZ). Můj problém spočívá v tom, zda pro řízení postačí dokumentace vyhotovená vlastní rukou - jednoduchý situační nákres na podkladu katastrální mapy + jednoduchý technický popis.Děkuju za odpověď 15.3.2007 11:03:101426.3.2007 11:52:24
RODINNÉ DOMY TVÁŘÍCÍ SE JAKO ZAHRADNÍ CHATKY. Zdravím Vás, poslední dobou se nám začínají objevovat žádosti o vyjádření z hlediska ÚP k záměru stavby zahradní (rekreační) chaty v zahrádkářských koloniích. Objekty jsou ovšem velikosti rodinných domů, např s dvougaráží a veškerým příslušenstvím, jen jsou v PD nazvány jako objekt rekreace. Stávající ÚP neuvádí žádnou plošnou ani prostorovou regulaci, daná území jsou skutečně využívána jako zahrádky s drobnými objekty pro hospodářské nářadí a není v místě potřebná technická ani dopravní infrastruktura. S tak objemnými stavbami nesouhlasíme a odkazujeme se na § 21 odst. 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., resp. § 103 ost. 1 písm. a) bod 1, 3 a 5 stavebního zákona, kde je základní regulace pro objekty rodinné rekreace uvedena. Nemáte podobnou zkušenost, příp. dá se takové výstavbě zamezit i jiným způsobem? Tyto pokusy plynou z nedostatku ploch pro výstavbu RD... John 15.3.2007 10:38:24226.3.2007 9:16:27
Dobrý den, mám vydané územní rozhodnutí o umístění stavby - rodinných domků, včetně umístění studní, přípojek, dělení pozemků a změna využití území z orné půdy na zahradu. V dobé platnosti územního rozhodnutí bylo zažádáno o stavební povolení pouze na přípojky. Došlo tím k prodloužení platnosti celého územního rozhodnutí, včetně výstavby domů? Děkuji za odpověď. Daniel Wrana 14.3.2007 19:16:07222.3.2007 8:20:49
Jak chápete logiku odst. 4 a 5 u § 96 NSZ - územní souhlas? Mám-li vydat ÚS do 30 dnů od oznámení, proč má informace o záměru být vyvěšena bezodkladně po oznámení po dobu nejméně 30 dnů? Podle komentáře v zelené knize má informační povinnost sloužit k možným podnětům pro stavební úřad před vydáním souhlasu nebo pro jeho přezkum. Možný podnět ale mohu klidně dostat až po vydání ÚS, což situaci zbytečně komplikuje, ne? Jarka H. 12.3.2007 16:50:101014.3.2007 7:30:02
Je potřeba k povolení bazénu 3x7 m na vlastním pozemku (sousedé souhlasí) ještě vyjádření odboru životního prostředí? Tím pádem by to dle § 96 odst 1) asi nešlo udělat na územní souhlas? Je nutné nechat výkres posoudit i na O2,jestli náhodou přes zahradu nevede kabel? Katka 12.3.2007 9:38:371526.8.2015 16:31:47
Kolegové, mám dotaz: Žádost o vydání rozhodnutí o změně stavby - nástavba jedné poloviny dvojdomku (zvýšení o 1,60 m pro vestavbu bytu do půdního prostoru) a stavebník současně podal ohlášení na nástavbu s tím, že žádá o sloučení územního a stavebního řízení. Co s tím, když při ohlášení žádné řízení nevedu? Zahájit územní řízení na změnu stavby a doufat, že to časově stihnu do 40 dnů? Jarka H. 9.3.2007 10:08:101012.3.2007 8:16:52
Zjednodušené územní řízení: Jak si vysvětlujete §95, písm.d? Souhlasy účastníků řízení? K domku povede přípojka plynu, plyn končí u cesty asi 5m daleko od hranice pozemku stavebníka. Přípojka tedy povede těchto asi 5 po obecní komunikaci, než se dostane na pozemek pro daný domek. Tato obecní komunikace je samozřejmě dlouhá - znamená to, že stavebník musí mít souhlas všech majitelů pozemků, které s touto komunikací sousedí??? Jak si to vykládáte??? Jarka 8.3.2007 10:20:4052.5.2007 17:41:34
Podle § 6 odst. 1, písm. e, SZ je obecní úřad obce s rozšířenou působností... dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí. Takže by měl jako DO vydávat k územnímu řízení i závazné stanovisko? Díky za případný názor. Jarka Š. 8.3.2007 6:41:4222.5.2007 17:30:36
Územní souhlas místo územního rozhodnutí: Kolegové, myslíte, že územní souhlas nejde vydat u staveb, které se nevejdou do § 96(2), ale vejdou se do § 96(1)? Podle § 96(1) podle mě jde vydat ÚS na všechny stavby, u kterých mám souhlasy sousedů a splňují vše co je v tom odstavci třeba. Pak bude následovat buď ohláška nebo stavební řízení. V § 96(2) jsou uvedeny jen stavby, kterým ÚS postačí. To znamená, že územním souhlasem končím. Pochopili jste to někdy stejně jako já? 7.3.2007 16:13:151229.4.2007 23:55:51
Kolegové, máte představu o tom, jak kontrolovat dodržení povinnosti žadatele podle § 87 odst. 2? Začínám mít dojem, že nejjednodušší bude určení místa stavebním úřadem na vývěsce obecního úřadu. Jinak budeme muset v terénu na místo a nebo to neřešit? Jarka H. 7.3.2007 11:58:01108.3.2007 10:13:31
Veškerá řízení veřejnou vyhláškou s velkým počtem účastníků řízení - musí se uvádět jejich adresy? Nikde jsem nenašla o tom zmínku, jen o doručování na úřední desce. To by tedy byla hrůza. Jarmila F. 6.3.2007 8:24:4889.3.2007 8:55:36
Je možné, aby vlastníci sítí určili, na jaký způsob povolování půjde RD? do vyjadřovaček napsali, že svůj souhlas vydávají za účelem územního řízení. Může být toto vyjádření použito např. pro územní souhlas nebo pro ohlášení?? A jak je to v případě přípojek delších než 50m? Jarka 5.3.2007 20:50:5816.3.2007 11:00:39
Jak řešit nepodsklepenou přízemní garáž u RD, když zastavěná plocha je vyšší než 30 m2 ? 28.2.2007 8:53:40107.3.2007 16:03:11
Kolegové, komu posíláte územní souhlas? Jen žadateli? LV 22.2.2007 13:10:3432.3.2007 8:41:19
V roce 1994 bylo vydáno územní rozhodnutí na dostavbu zemědělské farmy v zastavěném území obce, součástí kterého byla i stáj pro dobytek, která však do současnosti nebyla zrealizována. V roce 2001 pořizovala obec urbanistickou studii, při jejímž projednávání souhlasil majitel farmy písemně s tím, že místo stáje podle územ. rozhodnutí bude vymezena plocha pro přístavbu přístřešku pro zemědělské stroje. Takto byla US upravena a projednána, nebyla však nikdy zaevidována. Dnes chce majitel znovu stavět stáj. Územní rozhodnutí nebylo změněno a stále platí. Územní plán obec nemá. Co s tím? 22.2.2007 11:21:52426.2.2007 13:53:27
V roce 2006 bylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu skladové haly,to rozhodnutí bylo KÚ zrušeno a věc vrácena k novému projednání.SÚ vyzval stavebníka o splnění podmínek uvedených v rozhodnutí KÚ a řízení přerušil.Jak pokračovat v dalším řízení po splnění podmínek? KL 22.2.2007 6:36:08122.2.2007 8:35:44
dělení pozemků - je správný postoj stavebního úřadu (SÚ) k dělení pozemků, když odmítáme dělit pozemek, který dle ÚP příslušné obce vyhoví stavbě RD výměrou a zastavěností , splní regulativy, který má dva nebo tři byty a je přitom "urbanisticky" uspořádán jako "dvoj..." nebo "troj.."domek ( zde vlastně tři řadové domky ) ? Stavebník tvrdí, že stavba je v pořádku a že potřebují RD rozdělit z hlediska občansko právního - majetkové vypořádání . Považuji to za obcházení zákona nebo minimálně ÚP obce ), neboť pokud rozdělíme pozemek a objekt RD na tři části, nevyhoví požadavku na velikost parcely. V ÚP obcí není většinou stanoven zvláštní nebo samostatný regulativ pro dvoj, trojdomek nebo řadový domek. eva k. 21.2.2007 15:20:500
Kdo zpracovává dokumentaci pro vydání územního souhlasu a v jakém rozsahu? LV 20.2.2007 13:30:3721.3.2007 7:56:35
Mám v úmyslu spojit řízení o výjimce, řízení o odstranění stavby z loňska už ve fázi seznámení s podklady pro dodatečné povolení změny stavby a změnu této stavby před dokončením podanou letos , ale podmiňující dodatečné povolení změny stavby. Tu novou změnu stavby před dokončením bych zřejmě měla vyřizovat podle nového stavebního zákona, ale věcná souvislost a návaznost na dodatečné povolení stavby podle starého stavebního zákona mě nějak nesedí. Změnu stavby před dokončením navíc bude nutno projednat v územním řízení. Tuší někdo nějakou zradu v tomhle spojení řízení ? Jde míchat starý a nový zákon při spojování řízení? Jarmila F. 15.2.2007 14:09:59423.3.2007 10:33:05
Dle § 158 našeho slavného zákona je vybranou činností ve výstavbě i zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Již jste někomu vysvětlovali, že musí na změnu využití pozemku o výměře 301m například na zahradu předložit dokumentaci zpracovanou oprávněnou osobou. Nebo se pletu? Louda 15.2.2007 9:55:3437.3.2007 16:16:07
Dotaz ke zjednodušenému územnímu řízení: zajímalo by mě, zda je stavební úřad povinen spolu se zveřejněním návrhu výroku rozhodnutí dle § 95 odst. 2 též poučit účastníky řízení a veřejnost o možnosti a lhůtě pro podání námitek či připomínek, nebo zda tuto povinnost má pouze žadatel a to na základě ust. § 14 odst. 1 vyhl.č. 503/06 Sb. Rozumím-li správně časové posloupnosti při zjednodušeném územním řízení, pak předloží-li žadatel žádost splňující podmínky pro zjednodušené řízení, stavební úřad neoznamuje zahájení řízení jeho účastníkům a dotčeným orgánům, ale rovnou zveřejní návrh výroku (bez odůvodnění a poučení) veřejnou vyhláškou, žadateli a dotč. orgánům doručí návrh výroku jednotlivě. Po uplynutí 15 dnů po dni vyvěšení návrhu výroku, když nikdo neuplatnil námitky, je rozhodnutí vydáno a rovnou nabývá právní moci. Je tento postup správný? Podle správního řádu má však každý účastník řízení právo podat odvolání proti rozhodnutí, a to do 15, případně až 90 dnů, nebyl-li správně poučen, ode dne oznámení rozhodnutí. Kdy, v které fázi má účastník zjednodušeného územního řízení možnost podat proti rozhodnutí odvolání? Který den má být považován za den oznámení rozhodnutí (tzn. začátek běhu odvolací lhůty)? Je rozhodnutí (celé dle § 68 SŘ, nikoliv jen jeho výrok) účastníkům vůbec kdy oznámeno? Nevím si s tím rady. Ludmila 15.2.2007 8:47:12821.2.2007 15:54:23
Ucast obce v uzemnich rizenich: obec je podle § 85 odst. 1b stavebniho zakona ucastnikem uzemniho rizeni. V pripade "uplneho" uzemniho rizeni podle § 87 a nasl. je pri zahajeni obesilana individualne. V pripade zjednoduseneho uzemniho rizení (§95) je ovsem mezi obligatornimi doklady pouze pozadavek na stanoviska ucastniku rizeni, kteri jsou "sousedy". Vyveseni navrhu vyroku (§ 85 odst 3) by melo byt na vhodnem verejne pristupnem miste u stavby nebo pozemku...je tedy mozne, ze obec se o probihajicim rizeni a nasledne vydanem rozhodnuti "oficialne" vubec nedozvi???, jedine pokud nejaky jeji pracovnik nahodou pujde kolem pozemku, kde snad bude vyvesen navrh vyroku rozhodnuti... Ondra 7.2.2007 11:34:56814.2.2007 15:51:29
Jak budete povolovat územně RD s ČOV a případně studnou ? Josefík 6.2.2007 13:46:24516.2.2007 7:44:38
Je možné vůbec vydat územní souhlas podle § 96 stavebního zákona na přípojky (uvedené v § 103 odst.1 písm.b bod 8, t.j. v délce do 50m) pokud, a to je téměř vždy, vlastník řadu, kde se přípojka napojuje vydá souhlas ale s podmínkami (často obsahující citace ze zákona či obchodní požadavky) nebo pokud bude mít stavebník souhlas vlastníka pozemku (převážně komunikace) podmínky na provedení např. výkopu či povrchové úpravy po dokončení? A co na tom může změnit územní rozhodnutí? Zde je navíc takovýto stavebník penalizován poplatkem ve výši 1000,-Kč za vydání územního rozhodnutí, projektovou dokumentaci musí zpracovat oprávněná osoba, ale k užívání nepotřebuje kolaudaci ani souhlas. Vladimír Jeřábek 6.2.2007 10:31:121913.6.2014 8:44:58
Z ustanovení § 103 SZ vyplývá,že oplocení do výšky 1,80 m (pokud nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejným prostranstvím) nepodléhá ohlášení ani stavebnímu povolení. V taxativním výčtu staveb, které nevyžadují územní souhlas, ani územní rozhodnutí (§ 79 odst.3)není stavba oplocení uvedena. Znamená to tedy, že pro oplocení bude třeba vydávat územní souhlas nebo územní rozhodnutí? A jak postupovat v případě, že oplocení hraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejným prostranstvím (územní rozhodnutí a stavební povolení)? Lenka 5.2.2007 14:30:3382.3.2007 8:53:28
Jak máme jako úřad územního plánování, který je dotčeným orgánem v územním řízení, postupovat v případě, že je vedeno územní řízení zahájené, resp. žádost byla podána, před 1.1.2007, v případě, že se jedná o stavbu na pozemku, který je mimo intravilán obce, resp. mimo vymezené zastavěné území obce, tzn. v nezastavěném území a pro obec není schválena územně plánovací dokumentace. Jaké stanovisko k tomuto územnímu řízení máme vydat, musíme přece vydávat stanovisko podle platných právních předpisů, tzn. podle nového Stavebního zákona!? Respektive může Stavební úřad takovouto stavbu v nezastavěném území povolit? Jaromír Mejsnar 2.2.2007 11:22:0515.2.2007 8:49:14
Prosím o radu, zda lze na území bývalého vojenského prostoru (ubytovny a zařízení protivzdušné obrany), který armáda ČR prodala soukromým zájemcům a původní stavby byly odstraněny a které je v dosud platném územním plánu obce označen jako Vojenský prostor,(který však de facto neexistuje), vydat územní rozhodnutí pro stavbu obytného souboru pro vlastníka tohoto pozemku. Obec změnu územního plánu neplánuje. Jiřina 2.2.2007 9:53:2118.3.2007 21:30:48
Existuje šance postavit garáž na hranici pozemku, když s tím můj soused souhlasí? Na stavebním odboru mi bylo řešeno, že mám smůlu. Kamil Procházska 31.1.2007 14:08:0931.2.2007 14:36:57
Stavba v areálu, která je v souladu s ÚPD. Je třeba klasické ÚR, když stavba podléhá integrovanému povolení? Nebo postačí vyjádření SÚ, že záměr je v souladu se záměry územního plánování dle § 15, odst. 2 SZ? Soldon 29.1.2007 17:15:550
Je velice chválihodné, že díky stavebnímu zákonu 183/2006 je potřebná podrobná projektová dokumentace dle vyhlášky 499/2006 ;jakož i další 501/2006 ; 502/2006 ; 503/2006 ; 498/2006 ; 526/2006 což uvítají vřele projektanti staveb tak i investoři, kteří veškeré projektové podklady budou muset zaplatit.Běžný občan teprve nyní zjistí, že sám určitě nebude schopen všechna povolení si opatřit i kdyby chtěl. Gejza Lakatoš 26.1.2007 22:46:500
K dobrému snížení nezaměstnanosti se jeví možná placeného hlídání - zveřejněného výroku před poškozením nebo proti případnému zcizení dle stavebního zákona 183/2006 Sb. § 95 odst.3 , což by mohlo způsobit zastavení řízení a tím celý postup by mohl být zastaven a nasměřován k novému projenání s vyvěšením a zveřejněním návrhu výroku u stavby nebo na pozemku. Toto hlídání by jistě rád hradil žadatel,aby se veřejnost mohla vyjádřit a žadatel nebyl zdržován možnou častou krádeží. Toto opatření si získá mezi mnohými občany s podnikatelskými sklony velkou národní oblibu, zvlášť utuží skvělé sousedské vztahy. Gejza Lakatoš 26.1.2007 22:21:230
Postup ve stavebním řízení otevřu stavební zákon 183/2006, nejprve § 79, odst. 3, zde je uveden seznam staveb, na které není třeba nic, ani uzemko, ani územní souhlas, pokud tam naše stavba je, skončil jsem a vesele stavím. ( §105 až §107 ) Pokud tam naše stavba není, jedu dál na § 96 - územní souhlas, pokud splňuje stavba podmínky územního souhlasu (v zastavěném území, nejsou podmínky ve stanovisku DOSS a správců sítí, jsou souhlasy sousedů atd.), dávám žádost na tento souhlas. Pokud některé podmínky nejsou dodrženy, přecházím do režimu územního řízení (§ 86, § 87,,,). Pokud splní podklady požadavky § 95, lze provést i zjednodušené územní řízení a vydat územní rozhodnutí.Nakonec se vydá buď územní souhlas nebo územní rozhodnutí a jdu na § 103, pokud zde je moje stavba uvedená, není třeba ani ohlášku, ani stavební povolení, může se stavět. Pokud né, jdu na § 104, odst.2, pokud je zde moje stavba uvedená, bude třeba ohlášení, pokud zde není, je to na stavební povolení v režimu § 109 a dál a vydává se stavební povolení (resp. pokud je autorizovaný inspektor, tak zkrácené stavební řízení dle § 117). Chápu, že jsem Vám odpověděl asi dost složitě, ale jinak to ze začátku asi nebude možné než se s tím nějak poprat. Gejza Lakatoš 26.1.2007 22:00:57219.7.2014 10:34:57

Přidat nové téma do diskuse

Jméno:
Email:
Téma:
Z důvodů ochrany proti spamu prosím do následujícího políčka napište text "NOSPAM" (bez mezery):
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 7. 2020 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2020