Česky English Deutsch Francais

Diskuse k novému stavebnímu právu

Diskuse na téma: Vážení kolegové! Jaký je váš názor na dosavadní aplikaci vyhlášek: •137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu •369/2001 Sb. o obecných tech.požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace •501/2006Sb. o obecných požadavcích na využívání území Jaký je váš názor na jejich spojení do jedné vyhlášky? Jaký je váš názor na odkazy na normové hodnoty ve vyhláškách? Jaké jsou vaše případné konkrétní připomínky k jednotlivým paragrafům?

PříspěvekAutorVloženo
Na školení nám bylo řečeno, že původně seznam norem ve vyhlášce byl, ale právě na pokyn slavné evropské unie musel být odstraněn. 2.2.2010 14:13:33
Což takhle podnět ombudsmanovi, nebo úastavnímu soudu, na zrušení vyhl. 268/09? 11.9.2009 8:45:33
Je to bezprecedentní situace - vyhláška 268/09 vesele odkazuje na normové hodnoty, čímž je "zezávazňuje", a tyto normy nejsou veřejně přístupné!!! Navíc nejsou uvedeny konkrétní ČSN jako třeba ve vyhl. 23/08 (ty ovšem taky nejsou veřejně přístupné, ale to prý nevadí, protože jsou určeny stejně jenom pro projektanty, a ti k nim přístup mají). 9.9.2009 13:26:01
!!!!! http://www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-Legislativa/Pravni-predpisy/Dalsi-predpisy ... bez komentáře hoši :) Lenka 9.9.2009 12:33:23
Ten seznam norem, které se váží na jednotlivé odkazy k normovým hodnotám, v původním návrhu nové "OTP" vyhlášky byl. Ale časem v průběhu schvalování nějak vyšuměl. 9.9.2009 9:39:56
Samozřejmě taky souhlasím s Jurou. Mám dojem, že těmito koncepčními závažnými nedostatky právní úpravy se nikdo nezabývá, ač o nich musejí všichni kompetentní vědět. Když už se ministerstvo rozhodlo (nyní znovu - viz § 3 písm h vyhl. č. 268/2009 Sb.), že do "OTP" přímo nepřepíše nejdůležitější části norem, aby již v "OTP" nemusely být odkazy na normy (jak slibovali již léta před vydáním vyhl. č. 137/1998 Sb.), tak alespoň měl být ve vyhlášce uveden seznam norem, na které se "OTP" odkazuje (jak tomu je např v prováděcí vyhlášce k silničnímu zákonu). Teprve tehdy by se právní předpis stal alespoň trochu konkrétním a prakticky uchpopitelným. Předtím, než jsme přišly do EÚ jsem si říkal, že ten vstup do EÚ bude dobrý alespoň k tomu, že než nás tam vemou, tak budeme donuceni dát trochu do pořádku právní řád ČR (alespoň se o tom tak mluviklo a psalo, že se špatnou legislativou nás do unie nevezmou). Jak je vidět, tak situace byla asi jiná a možná po nás v unii toužili za každou cenu. Alespoň bych rád očekával, že si misterstvo dá práci a na svých stránkách zpřístupní kvalitně zpracovaný (byť samozřejmě nezávazný) komentář k OTP včetně citace předmětných částí norem. S tím ale asi souvisí otázka, zda je již nějak prakticky (a tedy i legislativně) vyřešeno naplnění § 196 odst. 2 stavebního zákona, což ale nevím. JirkaK 8.9.2009 8:05:01
Naprosto souhlasím s Jurou. V § 159 SZ je sice pěkně uvedeno, za co všechno projektant zodpovídá, ale když dojde na problém, zpravidla se neřeší se kdo to vyprojektoval, ale kterej ... to povolil a složitě se zdůvodňuje, jestli stavební úřad náhodou neudělal chybu. Projektant by skutečně měl za PD nést zodpovědnost v plném rozsahu a pro nás by měla být ke kontrole formální stránka. Jarka Š. 2.9.2009 9:16:59
A proč by je měl kontrolovat? Za správnost PD odpovídá projektant. Chtít to po úředníkovi SÚ je holá pitomost. Přesně jak píšeš. Na půlmetrovou rouru od boileru k baterii si vymysleli autorizaci pro TZB (a na kdejakou jinou blbost jinou autorizaci) a my budeme posuzovat, jestli ta roura má správný profil a je správně izolovaná? Ani náhodou. 17.8.2009 9:41:28
Chtěl bych se vyjádřit k normovým hodnotám. Mám dojem, že úředníci stavebních úřadů často nejsou a ani nemohou být schopni posuzovat projektovou dokumentaci z hlediska dodržení normových požadavků týkajících se např. požárních, tepelně technických, energetických a dalších mnoha desítek norem. Autorizační zákon požaduje aby téměř každou odbornou část PD zpracovala osoba s příslušným oprávněním a kontrolovat to má úředník, který má pouze ZOZku na správní řád a stavební zákon. Pokud už by na stavebním úřadě seděl takový odborník, který by byl schopen všechna ustanovení s normovými hodnotami překontrolovávat, pak nedokážu odhadnout, jaké by měly být lhůty pro vyřízení jednotlivých podání. Normové hodnoty by tedy měly být samozřejmostí pro projektanty a úředníci by měli kontrolovat pouze formální stránku. Správnost technických řešení v mnoha případech, jak jsem už uvedl, kontrolovat nezvládnou. Jura 17.8.2009 9:29:09

Přidat příspěvek

Jméno:
Email:
Příspěvek:
Z důvodů ochrany proti spamu prosím do následujícího políčka napište text "NOSPAM" (bez mezery):
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 8. 8. 2020 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2020