Česky English Deutsch Francais

Diskuse k novému stavebnímu právu

Diskuse na téma: Dobrý den, zatím neoficiálně byla na náš úřad doručena žádost Pozemkového fondu o data UAP: "Pro zkvalitnění rozhodování o způsobu odstátnění majetku státu a jeho dlouhodobé sledování odstátněného majetku a nakládání s proanajatými pozemkypotřebuje Pozemkový fond ČR údaje z územně plánovací dokumentace obcí krajů (i ZUR). Pro přípravu mapové vrstvy v GIS PF ČR bychom rádi využili podklady vašeho krajského úřadu a ORP a to: ZUR; ÚAP ORP, KÚ (ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ (STAV), ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ (NÁVRHOVÉ PLOCHY), PLOCHY A KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, PLOCHY A KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY) Veškeré údaje jsou a budou pouze pro interní práci s GIS DaG PF ČR." Má otázka zní zda MMR, případně ÚUR jednalo se zástupci Pozemkového fondu na toto téma a jak se k dané problematice staví. Děkuji

PříspěvekAutorVloženo
Už Vám na písemný dotaz z MMr odpověděli ??????? 12.4.2010 8:56:03
Je třeba vzít v úvahu, že PF potřebuje vždy vyjádření OÚP nebo stavebního úřadu a to za prvé proto, že v ÚAP nejsou vyneseny všechny zastavitelné plochy a za druhé proto, že nemusí být ÚAP aktualizováno vzhledem ke stavu pořizovaných změn. Dalším argumentem je, že v těcho našich stanoviscích určujeme, za je či není pozemek vyloučen z převodu podle VPS vymezených v úpd. To, že bychom jim měli data kontinuálně poskytovat se mi nelíbí, není to v souladu se zákone a bezúčelně by nás to zatěžovalo. ÚAP jsou vystavena na webech a basta!!!! 9.10.2009 8:50:22
asi máte pravdu, posílám písemný dotaz na MMR Dobrá 8.10.2009 15:30:48
Proč jim nevyhovět? Ale povinnost ověřovat si aktuální stav tím, že budou obesílat úřady k vyjádření jím tim stejně neodpadne.... 24.9.2009 8:01:05
Podle mě, pokud by šlo jen o uvedené vrstvy, pak nejde o údaje, které obdržel úřad územního plánování od poskytovatelů, a tedy se nejedná o "přeposílání" zdarma obdržených dat třetí osobě. Pokud je to technicky možné, zdá se mi rozumné jim vyhovět. 23.9.2009 15:20:41
my všechny tyto údaje píšeme Pozemkovému fondu u každé parcely zvlášť. Moc by nám ulehčili práci, kdyby si je převzali z ÚAP a nezatěžovali nás. 25.8.2009 9:51:47
asi tady nikdo u MMr ani ÚUR neodpoví. Podle zákona jsme povinni poskytovat údaje z ÚAP pouze obcím za účelem tvorby jejich územních plánů. poskytujeme je tedy jen jim, popř. projektantovi při prokázání smluvního vztahu s obcí. 25.8.2009 7:21:41

Přidat příspěvek

Jméno:
Email:
Příspěvek:
Z důvodů ochrany proti spamu prosím do následujícího políčka napište text "NOSPAM" (bez mezery):
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 8. 12. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021