Česky English Deutsch Francais

Diskuse k novému stavebnímu právu

Diskuse na téma: Jaký je váš názor na nově vydanou vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (náhrada za zrušenou vyhlášku č.137/1998 Sb.) a nově vydanou vyhlášku č.269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č.501/2006 Sb, o obecných požadavcích na využívání území? Jaký je váš názor na dosavadní aplikaci vyhlášek č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a vyhlášky č.26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze? Jaký je váš názor na jejich spojení do jedné vyhlášky? Jaký je váš názor na odkazy na normové hodnoty ve vyhláškách? Jaké jsou vaše případné konkrétní připomínky k jednotlivým paragrafům?

PříspěvekAutorVloženo
Jarko, to máte to samé jako u vyhl. 499/06, která se nevztahuje na dokumentace vypracované převážně před 1.1.2007. Tam dokonce ani není napsáno, že "se postupuje podle dosavadní právní úpravy", takže pro takové postarší dokumentace neplatí žádná právní úprava! 9.10.2009 7:53:02
Miluju přechodná ustanovení. Jak dlouho se bude vycházet z toho, že u PD zpracované před účinností 268/2009 Sb., se postupuje podle dosavadní právní úpravy? Chápala bych to tam, kde bylo ÚR (platí 2 roky) a jsou tam např. stanoveny podmínky pro zpracování PD podle 137/1998 Sb. Ale co ty projekty, který se několik let povalují a pak se s nimi někdo vytasí? Jarka Š. 9.10.2009 6:31:01
No a to je ten problém. 9.10.2009 6:19:19
Prostě stavbu studny v současné době s ohledem na velikost pozemků alimitů ve vhl. dost dobře nelze povolit - umístit, aby to nebylo v rozporu s vyhláškou. Nejhorší je, že stavebník přijde na úřad v době, kdy má proveden vrt, na který dle zákona není třeba nic. 7.10.2009 10:09:12
Ten pisatel posledního příspěvku ale cituje vyhl. 269, ne 268. 7.10.2009 8:02:35
pisatel posledního příspěvku, ať si přečte § 56 vyhlášky 268/2009!dle nové vyhlášky se posuzuje stavba podle PD vypracované po dni 26.8.2009. 7.10.2009 7:34:51
vyhl. 269/2009 Sb platí ode dne 26.8.2009 bez ohledu na to, kdy byla vypracováná PD a bez ohledu na to, kdy bylo zahájeno řízení. NR 6.10.2009 14:02:35
add 8:08:11 - dle jakého § 56? vždyť norma na studny se dostala do vyhl. č. 501 (nově 269) a ne do bývalé 137 6.10.2009 13:46:43
A jak to funguje obráceně - např. když má být umístěna kanalizační přípojka nebo třeba komunikace, a je tam studna ve vzdálenosti menší než požaduje § 24a? 6.10.2009 12:49:40
A sakra. To bude tím, že tuhle normu (a spoustu dalších) prostě nemáme. Jsou drahé, tak jich máme jen pár nejnutnějších. Neměly by náhodou normy být veřejně bezplatně přístupné, když na ně odkazuje vyhláška? 6.10.2009 12:46:38
Opravuji, do vyhl. č. 501/2006 Sb. 6.10.2009 12:45:00
Jak to, že jste to dříve neřešili, vždyť vzdálenosti studny od možných zdrojů znečištění byly podle § 5 odst. 2 v. č. 137/1998 Sb. dány normovými hodnotami. A ty byly nyní pouze převzaty do vyhl. č. 268/2009 Sb. Takže se vlastně nic nezměnilo. 6.10.2009 12:29:00
Zatím toto neřešíme, projektové dokumentace jsou doposud všechny vypracované před účinností vyhlášky a podle § 56 se na ně vyhláška nevztahuje. Až to nastane, bude mít stavebník smůlu (nebo přepíše datum na projektové dokumentaci). 6.10.2009 8:08:11
Od účinnosti vyhlášky máme problém většinu studní povolit - umístění nevyhovuje § 24 a. Jak toto řešíte? Výjimkou a nebo děláte, že vyhl. neexistuje? 6.10.2009 7:45:55
Není mi jasné, proč se ten § 24a týká jen studní "individuálního" zásobování vodou. A co studny pro hromadné zásobování? 6.10.2009 7:26:19
není tam napsáno pitnou vodou. Čili se jedná o jakoukoli vodu. 5.10.2009 17:26:23
Mně by zase zajímala definice "studny individuálního zásobování vodou". Jde pouze o studnu pro pitnou vodu nebo i o studnu pro vodu užitkovou? 5.10.2009 16:02:01
Chápu §55 odst. 2 tak, že odchylka od normy je možná pouze v tom případě, že navržené řešení dosahuje minimálně stejných (anebo lepších) parametrů než jaké požaduje příslušná norma. Odchylka "k horšímu" je nepřípustná. Mně spíš zaujal § 24a vyhl. 269/09 (změna vyhlášky 501/06), kde jsou natvrdo stanoveny minimální vzdálenosti studny od možných zdrojů znečištění. Třeba 12- 30m od komunikace, žumpy či kan. přípojky se mi zdá zbytečně tvrdý požadavek, prakticky to vylučuje umístit studnu např. u rodinného domu a není možné z toho udělit výjimku. Doteď jsem si myslel, že studna se dělá tam, kde se najde voda. 5.10.2009 15:23:40
Zaujal mě § 55 odst.2) vyhl.č. 268/2009, kde je uváděno, že jsou přípustné odchylky od norem, pokud se prokáže splnění požadavků uvedených v § 8. Z toho usuzuji, že projektová dokumentace musí být zcela navržena v souladu s normami, jinak bude musetprojektant vše odůvodnit a doložit splnění těchto požadavků. Zajímalo by mne, zda odchylky mohou být i v případech, kdy vyhláška odkazuje na normové hodnoty. jf 5.10.2009 14:26:32
šikovná holka.. :) 5.10.2009 12:07:47
Já jsem si tyhle stránky ve svém vydání stavebního zákona slepila. 2.10.2009 9:18:43
tak si prostě § 18 až 75 ze zákona vytrhni... 2.10.2009 8:54:29
Ale "vlastní" náplň projednání ÚPD nemá nic společného s vydáním ÚR. Prostě jde mi o územačinu kterou provádí pověřená obec pro obce nikoli o územní řízení o umístění konkrétní stavby, které pracuje už jen s platným ÚP případně se schváleným konceptem. Tato územačina stavební zákon znepřehledňuje a pro vlastní praxi obecného stavebního úřadu nemá podstatný význam. Myslím tím ust. § 18 až 75 SZ. Územáci jsou stejně DO. Mohli by mít svůj zákon o projednávání ÚPD. A Stavební zákon by mohl řešit pouze "naše" umisťování staveb, jejich povolování a užívání. Byl by prostě oprostěn od "územačiny pro ÚPD". Tak jsem to myslel. RS 1.10.2009 8:51:33
Ale vydávají rozhodnutí o umístění stavby, případně územní souhlasy. A vo to jde! 30.9.2009 10:03:52
Pokud vím tak územní plány SÚ neprojednávají. A vo to jde ! RS 30.9.2009 8:53:57
K 22.9. : Pro pracovníka z odboru regionál. rozvoje - neagituj............. Karel 23.9.2009 12:04:42
Problém je, že na stavebních úřadech se dělá i ta "územačina", tak jak to chcete oddělit? 23.9.2009 10:45:51
Navrhoval bych územačinu zcela oddělit od stavebního zákona. RS 22.9.2009 7:50:34
Vyhláška 268/09 je legislativní paskvil. V řadě ustanovení odkazuje na NORMOVÉ HODNOTY, aniž by bylo uvedeno, které normy se tím myslí, a navíc tyto normy dodnes NEJSOU veřejně bezplatně přístupné, ačkoliv by měly být, neboť se tímto staly obecně závazným právním předpisem. 21.9.2009 12:33:30

Přidat příspěvek

Jméno:
Email:
Příspěvek:
Z důvodů ochrany proti spamu prosím do následujícího políčka napište text "NOSPAM" (bez mezery):
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 8. 8. 2020 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2020