Česky English Deutsch Francais

Diskuse k novému stavebnímu právu

Diskuse na téma: Kolegové, mám dotaz, je možné použít § 1129 NOZ v nálsedující věci. Odbor životního prostředí vydal stavební povolení na stavbu kanalizačního řadu na pozemku s více vlastníky, přestože jeden z vlastníků nepodepsal smlouvu o provedení stavby, přičemž uplatnili výklad sekce vodního hospodářství min. zemědělství č. 43304/2008-15100, dotyčný spoluvlastník se proti vydaným stavebním povolením neodvolal a rozhodnutí je pravomocné. V současné době jsou podávány žádosti o územní souhlasy na stavby kanalizačních přípojek, přičemž některé části kanalizačních přípojek v dané lokalitě se napojují na kanalizační řád, který vede před pozemek dotyčného vlastníka (1/8) který nepodepsal smlouvu o provedení stavby. Jsme toho názoru, že s ohledem na § 96 odst.3 písm. a) stavebního zákona je k žádosti o územní souhklas nutné připojit doklad o právu provést stavbu (bez tohoto dokladu nelze povolit)- Stavebník a i OŽP uvádí, že je možné použít právě ustanovení § 1129 NOZ. Děkuji za Vás názor.

PříspěvekAutorVloženo
Máte pravdu, výklad sekce VH je vadný. To je zase úroveň. 17.11.2018 20:01:21
Osobně bych určitě vyžadoval souhlas všech spoluvlastníků dotčeného pozemku, přesně podle stavebního zákona. Bohužel mají asi smůlu ti, jejichž přípojka se má napojit na kanalizační řad vedoucí po pozemku toho nesouhlasícího spoluvlastníka. KL 8.8.2017 7:42:02
§ 1 odst. 1 NOZ - uplatňování práva soukromého je nezávislé na uplatňování práva veřejného. Vyžadujte pouze to, co říká stavební zákon a předpisy související, nemáte právo zkoumat dodržení institutů občanského práva. Zr 7.8.2017 16:23:46
Mno, na školení JUDR. Ing. Dávida jsem se dozvěděla, že u např. u tří spoluvlastníků stolu každému z nich patří celý stůl, ale jeden spoluvlastník má jen třetinu hlasu. Dávid by to hrnul na většinový podíl tj. budou-li souhlasit dva ze tří, povolit. Bude-li poměr půl na půl odkázat na soud. Musím ovšem dodat, že jeho názory bych brala s rezervou, on dělá čistě občanské právo a například tvrdil i to, že stavební úřad by neměl vůbec překontrolovávat povahu souhlasu vlastníka, že stačí jakýkoli souhlas a zbytek je mezi těmi dvěma, a že by stavební úřad neměl kontrolovat ani správnost projektu z praktického hlediska. To je sice hezké, leč velmi akademické, zjevně chlapík žádné svoje rozhodnutí na přezkumu neměl, on totiž ani správní soudnictví nedělá. LMR 7.8.2017 16:00:03
§ 1132 NOZ: K rozhodnutí, na jehož základě má být společná věc zatížena nebo její zatížení zrušeno, a k rozhodnutí, na jehož základě mají být práva spoluvlastníků omezena na dobu delší než deset let, je třeba souhlasu všech spoluvlastníků. a 7.8.2014 8:57:25
A to máte kde ve stavebním zákoně, "Z"? SZ říká vlastník, takže vlastník, a ne jen část vlastníků dle NOZ. Uvědomte si, že NOZ řeší vlastnické vztahy pouze v soukromoprávních vztazích, ale my se pohybujeme v oblasti veřejného práva! jon 7.8.2014 8:35:23
K územnímu rozhodnutí postačí "souhlas" vlastníka pozemku, a v souladu s § 1129 NOZ je tímto "souhlasem" i souhlas dvoutřetinové většiny vlastníků. Nesouhlasící spoluvlastník, jako účastník řízení, může uplatnit občanskoprávní námitku (a další postup známe). Takže pokud některá část přípojky jde přes pozemek, kde není souhlas všech spoluvlastníků, vedl bych v takovém případě raději územní řízení, aby ten nesouhlasící spoluvlastník jako účastník řízení mohl uplatnit svoje vlastnická práva, pokud bude chtít. Pokud nic neuplatní, ačkoliv mohl, těžko by se pak domáhal zrušení vydaného rozhodnutí. Z 7.8.2014 7:55:16
Naprostý souhlas s P.S.II. Máte právo a povinnost vyžadovat pouze doklady dle SZ! mm 6.8.2014 13:04:19
souhlasím s P.S.II Míla 6.8.2014 13:00:50
Podle mě by Vás žádný § 1129 NOZ neměl zajímat, a musíte vyžadovat podle § 96 odst. 3 písm. a) SZ doklad o právu provést stavbu na cizím pozemku, popř. souhlas podle § 86 odst. 3 SZ. A u stavebního povolení pro stavbu kanalizačního řadu je § 1129 NOZ si myslím nesmyslný... P.S.II 6.8.2014 9:11:32

Přidat příspěvek

Jméno:
Email:
Příspěvek:
Z důvodů ochrany proti spamu prosím do následujícího políčka napište text "NOSPAM" (bez mezery):
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 22. 3. 2019 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2019