Česky English Deutsch Francais

Diskuse k novému stavebnímu právu

Diskuse na téma: V zastavitelné ploše je pozemek. Celá lokalita rozparcelována - v parcelaci náznak komunikace, ale není zkolaudována. Mám v závazném stanovisku uvést podmínku, že musí existovat zkolaudovaná komunikace? Musím já za ÚÚP posuzovat, zda není někde nějaká komunikace např. do nějaké vzdálenosti, která by umožnila stavbu RD ...

PříspěvekAutorVloženo
Souhlas s Jelimánem. Dnes a denně bojujeme s dědictvím "minulosti", kdy se na to dlabalo a veřejná prostranství jsou špatně rozvržená, chybí obraciště, atd. 14.2.2018 15:41:38
se tedy necítím na to, abych mohl tvrdit, že metodika MMR je špatně. Ano, snaží se řešit věci na které se dříve dlabalo a naplnění myšlenky té metodiky by stálo nějaké to úřednické sádlo, ale to ještě nutně neznamená, že to musí být špatně. Jelimán 14.2.2018 15:25:34
Chápu, co MMR chtělo metodikou říci, že se snaží o "lepší" vzhled území prostřednictvím závazných stanovisek ÚÚP, ale to by ta stanoviska musel vydávat architekt nebo urbanista. Ne my úředníci bez patřičného vzdělání. U projednávání přestupků je vyžadována téměř vysoká právnická škola, ale u posuzování území nikoliv. Nehledě na to, že podkladem zpracování metodiky je JUDr. Jan Mareček, nikoliv architekt. A to, co bylo možná dobře myšleno se ve zlé obrátí - viz tato diskuze, kde je snaha ze strany ÚÚP posuzovat připojení komunikace, tzn. jít s podmínkami hodně mimo spoji příslušnost. Domnívám se, že velká část z metodiky MMR je mimo příslušnost orgánu územního plánování. Z.S. 14.2.2018 14:31:38
Děkuji všem za pomoc a vysvětlení. Jinak nejsem rozčilený :-) Ale kdo má metodiku MMR, tak podobný případ E.2 Nedodržená šířka veřejných prostranství, str. 122-125. To bych si netroufl. Pavel 14.2.2018 13:19:06
Moc se nedivím tomu rozčilenému. U nás se v pohodě koordinujeme a domlouváme mezi SÚ, ÚÚP a spec. SÚ. Jestli to někde nefunguje, tak je to smutné... Pokud někde nefungují normální vztahy mezi kolegy, tak pak nezbývá než jezdit na školení. Jinak podmínka vybudování komunikace do závazného stanoviska ÚÚP v tomto případě opravdu nepatří :) a již to zodpověděl Jelimán (13.2.2018 12:13:49). Tyto konkrétní věci se řeší v rámci stavebního řízení, nikoli v rámci vydávání závazného stanoviska. XML 14.2.2018 9:16:29
Podle § 90 SZ je to STAVEBNÍ ÚŘAD (nikoliv UUP), kdo má posuzovat soulad navržené stavby s požadavky "prováděcích právních předpisů", tedy i splnění požadavku na dopravní napojení pozemku viz §20 vyhl. 501/06. Tady je příslušnost jednoznačně dána stavebnímu úřadu, nevím co je na tom tak nejasného. NO 14.2.2018 9:00:52
14.2.2018 7:54:09 - nerozumím vašemu rozčílení. ÚÚP mají čerstvě povinnost vydávat ZS, takže se jejich dotazům nedivím. A vaši představu, že posuzují záměr tak, že "umístění RD je v souladu s tou červenou/růžovou plochou" je víc než směšná. ÚÚP posuzují záměr, zda je v souladu s ÚPD (územní plán, regulační plán a zásady územního rozvoje) a s cíly a úkoly územního plánování. A uvedený dotaz bych zařadil právě do těch cílů a úkolů územního plánování. Pokud jste posuzoval záměr jen dle ÚP, tak jste to dělal špatně (viz § 90 písm. a) a b) před novelou) SDM 14.2.2018 8:49:45
Pokud chce ÚÚP posuzovat připojení stavby na komunikaci, tak ať i rovnou povolují vše - to je vrchol!!! Dotčený orgán územního plánování přeci zajímá POUZE soulad s územně plánovací dokumentací. Jestli tam komunikace je nebo není - nebo není zkolaudovaná nebrání ÚÚP vůbec nezajímá. Jestli si ÚÚP do podmínky vloží, že musí existovat komunikace, tak na sebe přebírá veškerou zodpovědnost a povinnosti, pokud by tam komunikace nebyla podle § 4 odst. 2 SZ. ÚÚP by si měli uvědomit, kde jsou jejich hranice, to jestli se pozemek stane stavebním je věcí stavebního řízení, včetně vyřešení připojení na komunikaci a jiné sítě technické infrastruktury. Jestli u vás na ÚÚP chcete řešit komunikace, tak obdobně musíte začít řešit i technickou infrastrukturu. Zřejmmáte málo práce, když vám nestačí vydat stanovisko, že umístění RD je v souladu s tou červenou/růžovou plochou. 14.2.2018 7:54:09
Tazatel by měl podle mě hledat odpověď zejména v ustanoveních § 18 a 19 SZ.14.2.2018 7:37:38
Omlouvám se, nějak mi uniklo, že dotaz se týká závazného stanoviska. Nicméně mé myšlenky přesně vyjádřil Jelimán (děkuji) :) calamity-jane 14.2.2018 6:23:57
A to je ten problém. Když nebude jasně dáno, kdo co má udělat, tak si jednotlivé oddělení mezi sebou přehazujou kompetence=stavebníky, jak horký brambor. Chápu to tak, že pokud je stavební a úřad územního plánování na ORP, tak by se stavebník o nějakém závazném stanovisku nemusel vůbec dozvědět, protože interně by si ho měl zajistit stavební úřad. Jenže ve skutečnosti je to tak, že vodoprávní, silniční a obecný SÚ k nám posílají lidi a my s nimi řešíme věci, které nám ani nepřísluší. Pak je posíláme zase do jiných dveří. Jak má pak před lidmi veřejná správa vypadat? Jinak díky všem za názory níže ... Pavel 13.2.2018 17:40:15
Taky bych řekl, že uvedené záležitosti se posuzují při umisťování anebo při tvorbě ÚP. 13.2.2018 12:31:04
mám dojem, že Calamity Jane si nevšimla, že spadáte pod ÚÚP. Její myšlenka byla patrně, že to má posuzovat stavební úřad při povolování. Jelimán 13.2.2018 12:13:49
Dobře, přijmu-li fakt, že posouzení je na lidech na úřadu územního plánování, tak v par. 20, odst. 3 je uvedeno, že "aby byl dopravně napojen na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci". To si troufnu říci, že bez příslušné odborné způsobilosti to nedokážu posoudit ... Pavel 13.2.2018 8:01:29
To, zda v nějaké vzdálenosti je či není komunikace, není věcí ÚÚP, ale věcí vyhlášky - takže byste to měl posuzovat sám. calamity-jane 13.2.2018 6:32:52

Přidat příspěvek

Jméno:
Email:
Příspěvek:
Z důvodů ochrany proti spamu prosím do následujícího políčka napište text "NOSPAM" (bez mezery):
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 22. 3. 2019 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2019