Ministerstvo pro místní rozvoj SLOVNÍK ÚZEMNÍHO ROZVOJE
katalog termínů a definic územního plánování a souvisejících oborů
Ústav územního rozvoje

Slovník územního rozvoje byl založen Ústavem územního rozvoje pod garancí odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2002.
Jeho cílem bylo vytvořit katalog termínů územního plánování.


Kontaktní osoby:

RNDr. Vladimíra Labounková, e-mail: labounkova@uur.cz – garant úkolu ÚÚR
Ing. arch. Naděžda Rozmanová, e-mail: rozmanova@uur.cz
Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 602 00 Brno
SLOVNÍK ÚZEMNÍHO ROZVOJE


Je průběžně doplňovaný a aktualizovaný katalog termínů a definic územního rozvoje a souvisejících oborů.

Je určen zejména pro veřejnou správu a odbornou veřejnost.

Slovník územního rozvoje ke dni 3. 12. 2018 obsahuje 2 525 termínů.


Koncem roku 2017 a začátkem roku 2018 byly pro vybrané pojmy ve slovníku doplněny definice, doporučené na základě spolupráce s Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR (AUÚP ČR) jako definice hlavní.
Většina definic označených jako hlavní byla navržena samotnou AUÚP ČR.
Definice hlavní jsou zejména v případě více definic u téhož pojmu považovány za nejvhodnější a nejpřesnější pro daný pojem.

Spolupráce s AUÚP ČR na definování vybraných pojmů, zařazených ve slovníku, probíhala i v roce 2018.Slovník poskytuje možnost vyhledávání:

 • dle textového řetězce termínu,
 • dle počátečního písmene termínu,
 • dle roku aktualizace termínu (zadat do Vyhledávání termínů dle textového řetězce např. aktualizace nebo 2016).

Pokud je u termínu uvedeno více definic, jsou řazeny dle významu:

 • definice ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • definice z jiných právních předpisů,
 • definice z norem,
 • definice z jiných publikovaných zdrojů,
 • definice z jiných nepublikovaných návrhů.

Definice, které jsou neaktuální nebo vychází z právních předpisů, které již pozbyly platnost, jsou ponechány ve slovníku pro studijní účely. Jsou označeny:

 • v internetové verzi – definice jsou psané šedě a označené hvězdičkou (*);
 • ve verzi PDF – definice jsou označené hvězdičkou (*).

U vybraných termínů je uveden anglický překlad.Diskuze k pojmům v územně plánovací dokumentaci.

 • Na Portálu územního plánování, který provozuje ÚÚR, je umístěna diskuze k pojmům v územně plánovací dokumentaci.
 • Cílem diskuse je jednotný výklad a definice vybraných pojmů z územně plánovací dokumentace v zájmu jejich srozumitelnosti a jednoznačnosti.
 • Webová stránka je určena pro odbornou veřejnost a vybrané subjekty v rámci omezeného přístupu s heslem.
 • V diskuzi zařazené a diskutované pojmy a jejich definice vzešlé z diskuze budou jedním z podkladů pro aktualizaci Slovníku územního rozvoje.TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2002–2018. Všechna práva vyhrazena.