Ministerstvo pro místní rozvoj SLOVNÍK ÚZEMNÍHO ROZVOJE
katalog termínů a definic územního plánování a souvisejících oborů
Ústav územního rozvoje

Slovník územního rozvoje byl založen Ústavem územního rozvoje pod garancí odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2002.
Jeho cílem bylo vytvořit katalog termínů územního plánování.


Kontaktní osoby:

RNDr. Vladimíra Labounková, e-mail: labounkova@uur.cz – garant úkolu ÚÚR
Ing. arch. Naděžda Rozmanová, e-mail: rozmanova@uur.cz
Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 602 00 Brno
SLOVNÍK ÚZEMNÍHO ROZVOJE


Je průběžně doplňovaný a aktualizovaný katalog termínů a definic územního rozvoje a souvisejících oborů.

Je určen zejména pro veřejnou správu a odbornou veřejnost.

Slovník územního rozvoje ke dni 31. 12. 2017 obsahuje 2 342 termínů.


Koncem roku 2017 a začátkem roku 2018 byly pro vybrané pojmy ve slovníku doplněny definice, doporučené na základě spolupráce s Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR (AUÚP ČR) jako definice hlavní.
Většina definic označených jako hlavní byla navržena samotnou AUÚP ČR.
Definice hlavní jsou zejména v případě více definic u téhož pojmu považovány za nejvhodnější a nejpřesnější pro daný pojem.

Spolupráce s AUÚP ČR na definování vybraných pojmů, zařazených ve slovníku, se předpokládá i v roce 2018.Slovník poskytuje možnost vyhledávání:

 • dle textového řetězce termínu,
 • dle počátečního písmene termínu,
 • dle roku aktualizace termínu (zadat do Vyhledávání termínů dle textového řetězce např. aktualizace nebo 2016).

Pokud je u termínu uvedeno více definic, jsou řazeny dle významu:

 • definice ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • definice z jiných právních předpisů,
 • definice z norem,
 • definice z jiných publikovaných zdrojů,
 • definice z jiných nepublikovaných návrhů.

Šedě psané definice jsou neaktuální nebo vychází z právních předpisů, které již pozbyly platnost a jsou zde uváděny pro studijní účely.

U vybraných termínů je uveden anglický překlad.Diskuze k pojmům v územně plánovací dokumentaci.

 • Zařazené pojmy a definice jsou výsledkem jednání pracovních skupin v rámci workshopu Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR – 2016 na téma „Pojmosloví – pojmy užívané v ÚPD“.
  ÚÚR nezasahuje do návrhů formulací a formální správnosti.
  Cílem zaměření tohoto workshopu bylo na základě výměny názorů a zkušeností sjednotit obsah nejčastěji používaných pojmů v zájmu jejich srozumitelnosti a jednoznačnosti.
 • V diskuzi zařazené a diskutované pojmy a jejich definice vzešlé z diskuze budou jedním z podkladů pro aktualizaci Slovníku územního rozvoje a jednání následujícího workshopu Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR.TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2002–2018. Všechna práva vyhrazena.