Ministerstvo pro místní rozvoj SLOVNÍK ÚZEMNÍHO ROZVOJE
katalog termínů a definic územního plánování a souvisejících oborů
Ústav územního rozvoje

Slovník územního rozvoje byl založen Ústavem územního rozvoje pod garancí odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2002.
Jeho cílem bylo vytvořit katalog termínů územního plánování.


Kontaktní osoby:

RNDr. Vladimíra Labounková, e-mail: labounkova@uur.cz – garant úkolu ÚÚR
Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 602 00 Brno
SLOVNÍK ÚZEMNÍHO ROZVOJE


Je průběžně doplňovaný a aktualizovaný katalog pojmů a definic územního rozvoje a souvisejících oborů.

Je určen zejména pro veřejnou správu a odbornou veřejnost.

Slovník územního rozvoje ke dni 21. 12. 2021 obsahuje 2 747 pojmů.


Od roku 2017 jsou pro vybrané pojmy ve slovníku doplňovány definice, doporučené na základě spolupráce s Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR (AUÚP ČR) jako definice hlavní.
Většina definic označených jako hlavní byla navržena samotnou AUÚP ČR.
Definice hlavní jsou zejména v případě více definic u téhož pojmu považovány za nejvhodnější a nejpřesnější pro daný pojem.

Spolupráce s AUÚP ČR na definování vybraných pojmů, zařazených ve slovníku, probíhá od roku 2017.Slovník poskytuje možnost vyhledávání pojmů:

  • dle textového řetězce,
  • dle počátečního písmene,
  • dle roku aktualizace (pro aktualizace po roce 2016 je možno zadat do Vyhledávání dle textového řetězce např. aktualizace nebo konkrétní rok).

Pokud je u pojmu uvedeno více definic, jsou řazeny dle významu:

  • definice ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • definice z jiných právních předpisů,
  • definice z norem,
  • definice z jiných publikovaných zdrojů,
  • definice z jiných nepublikovaných návrhů.

Definice pojmů, případně celé pojmy, které jsou neaktuální nebo vychází z právních předpisů, které již pozbyly platnost, jsou ponechány ve slovníku pro studijní účely. Jsou označeny:

  • v internetové verzi – definice jsou psané šedě a označené hvězdičkou (*);
  • ve verzi PDF – definice jsou označené hvězdičkou (*).

U vybraných pojmů je uveden anglický překlad.
TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2002–2021. Všechna práva vyhrazena.