Česky English Deutsch Francais

SLUŽBY KNIHOVNY

 • ČTENÁŘI
 • FONDY KNIHOVNY
 • VÝPŮJČKY
 • OTEVÍRACÍ DOBA
 • KONTAKTY

ČTENÁŘI

Informační a výpůjční služby knihovny jsou svým odborným zaměřením určeny jednak pro zřizovatele, tj. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a pracovníky ÚÚR, dále orgány státní správy a samosprávy, pracovníky a studenty vysokých škol a odbornou veřejnost.


Knihovna Studovna Příklady odebíraných českýchperiodik Příklady odebíraných zahraničních periodik

FONDY KNIHOVNY

Knihovní fond obsahuje knihy, české i zahraniční časopisy, zprávy, překlady, statistické ročenky, slovníky, encyklopedie, plány měst, turistické mapy, atlasy a elektronické zdroje.

Odborná knihovna:

 • má cca 17 000 knihovních dokumentů,
 • aktuálně odebírá cca 30 titulů českých a cca 15 titulů zahraničních časopisů,
 • má cca 900 zpráv,
 • má cca 100 E-zdrojů.

Knihovna buduje fondy v rámci své informační gesce. Základ knihovního fondu tvoří fond knihovny Výzkumného ústavu výstavby a architektury (VÚVA), zrušeného v roce 1994.

Informační činnost VÚVA byla v letech 1954-1994 zaměřena na výstavbu, architekturu a územní plánování. V současné době je fond knihovny zaměřen na tyto obory činnosti: územní plánování, stavební řád, územní rozvoj, regionální politika, bydlení a bytová politika, cestovní ruch, evropské záležitosti.

Vzhledem k informační gesci knihovny je složení jejího knihovního fondu a jeho zpracovaní do databáze vysoce specializované a jedinečné v rámci celé České republiky.

VÝPŮJČKY

 • Prezenčně se půjčuje celý fond knihovny bez omezení
 • Absenčně se nepůjčují periodika
 • Absenčně se nepůjčuje knihovní fond z příruční knihovny ve studovně
 • Pro poskytnutí meziknihovní výpůjční služby z jakékoli knihovny v České republice je nutný písemný požadavek této knihovny
 • Výpůjční doba publikací je 1 měsíc, lze ji na požádání prodloužit, pokud o ni nežádá další čtenář
 • Najednou zapůjčíme max. 10 knih
 • K výpůjčce je nutno předložit průkaz totožnosti
 • Vypůjčení každé knihy stvrzuje čtenář svým podpisem na výpůjční lístek
 • Kopírovací práce neprovádíme
 • Výpůjčky jsou zdarma

OTEVÍRACÍ DOBA PRO ODBORNOU VEŘEJNOST

Pondělí 9:00 - 12:00  
Úterý Zavřeno
Středa 9:00 - 12:00  
Čtvrtek 9:00 - 12:00 14:00 - 16:00
Pátek Zavřeno

UPOZORNĚNÍ

Od 15. 4. 2021 bude knihovna opět otevřena pro odbornou veřejnost. Bude nutné dodržovat platná hygienická opatření.
Provozní doba knihovny knihovny ÚÚR bude do odvolání upravena:

Pondělí 9:00 - 11:30  
Úterý Zavřeno
Středa 9:00 - 11:30  
Čtvrtek 9:00 - 11:30 14:00 - 16:00
Pátek Zavřeno

Mimořádné změny otevírací doby jsou oznámeny na webových stránkách ÚÚR v sekci Aktuality.

Návštěvu knihovny mimo otevírací dobu lze domluvit telefonicky nebo e-mailem, viz KONTAKTY.


KONTAKTY

 • Ústav územního rozvoje - knihovna
 • Jakubské nám. 3, 602 00 Brno
 • e-mail: knihovna@uur.cz
 • Dotazy na služby knihovny, požadavky na výpůjčky:
  Ing. Ludmila Rohrerová, tel.: +420 542 423 131, 112, e-mail: knihovna@uur.cz
 • Prodej publikací vydaných ÚÚR v Brně (probíhá mimo knihovnu):
  Hana Čechlovská, tel.: +420 542 423 123, e-mail: publikace@uur.cz
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 2. 7. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021