Česky English Deutsch Francais

DATABÁZE KNIHOVNY

 • ZÁKLADNÍ INFORMACE
 • OBECNÉ ZÁSADY PRÁCE S DATABÁZÍ
 • PRAVIDLA VYHLEDÁVÁNÍ
 • VÝSLEDKY VYHLEDÁVÁNÍ
 • VÝPŮJČKY Z DATABÁZE

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Databáze knihovny byly od roku 1990 budované samostatně. V současnosti jsou sdružené v jedné databázi, je možno vyhledávat záznamy ve všech druzích dokumentů současně či v každém dokumentu zvlášť. Zahrnuje články z časopisů, knihy, zprávy a elektronické zdroje. Struktura záznamu je jednotná: autor, název v jazyce originálu, překlad názvu/podnázev, vydavatel/pramen, hesla, anotace, poznámka, signatura, kód 1 a kód 2 (tzv. tematické skupiny) a rok.

Databáze obsahuje cca 57 500 záznamů, z toho je cca 44 000 záznamů článků, cca 12 800 knih, cca 750 zpráv a cca 110 elektronických zdrojů.

Záznamy jsou doplněny hesly. Celý heslář naleznete v oddílu vyhledávání v databázích – vyhledávání záznamů podle hesláře.

Od roku 1992 jsou záznamy rozšířeny o anotaci, výjimku tvoří ty o právních předpisech.

Články z českých i zahraničních časopisů jsou do databáze vybírány podle sledované tématiky, ostatní druhy dokumentů z fondu knihovny jsou do databáze zařazeny všechny.


OBECNÉ ZÁSADY PRÁCE S DATABÁZÍ

 • Nerozlišují se velká a malá písmena, je však nutno dodržovat správnou diakritiku i správný počet mezer.
 • Vyhledávání podle druhu dokumentu: ve všech dokumentech, v článcích, knihách, zprávách nebo E-zdrojích.
 • Možnost vyhledávání v polích: autor, název, překlad, pramen, heslo, anotace, signatura, rok.
 • Mezi všemi poli platí logické „A“, uvnitř polí platí "obsahuje", u polí "hesla, signatura, rok" platí "rovná se".

PRAVIDLA VYHLEDÁVÁNÍ

Pravidla vyhledávání podle:

 1. HESEL (Uvnitř pole platí vztah „rovná se“.)

  Pod formulářem na vyhledávání záznamů kliknete na „Vyhledat záznamy podle Hesláře. odkaz Hesla jsou uspořádána abecedně. Platí pravidlo: podstatná jména počitatelná jsou v plurálu a u víceslovných hesel jsou podstatná jména vždy předřazena např. plánování regionální. Známá a ustálená spojení jsou nahrazena zkratkou např. ÚP – územní plánování, MPR – městská památková rezervace. Hesla musíme do vyhledávacího formuláře napsat přesně tak, jak jsou uvedena v hesláři. Pro zpřesnění dotazu lze kombinovat zároveň tři hesla (vztah mezi nimi je „A“), a tím snížit počet nalezených záznamů. Např. heslo „ÚP“(Dotazu odpovídá příliš mnoho záznamů. Zobrazeno je pouze prvních 1000) a zároveň „ČR“ (604 záznamů) a zároveň „zákony“ (už jen 71 záznamů) a zároveň rok „2006“ (výsledek je 6 záznamů). Nalezené záznamy budou splňovat všechny 4 podmínky.

  Heslář obsahuje kromě odborných hesel z oblasti územního rozvoje také výrazy zeměpisné, dle potřeby je aktualizován.

 2. NÁZVU ČASOPISU (Uvnitř pole pramen platí vztah „obsahuje“.)

  Pod vyhledávacím formulářem kliknete na Použité zkratky v názvech časopisů. Seznam uvádí plný název časopisu a zkratku, pod kterou je titul k nalezení v databázi. Jednoslovné názvy se nezkracují, u cizojazyčných periodik se členy vynechávají. Např. Nachrichten Akademie für Raumforschung und Landesplanung zkratka Nachrichten ARL, Sbírka zákonů České republiky zkratka Sb. zákonů, Urbanismus a územní rozvoj zkratka Urban. a územní rozvoj. Aktualizace seznamu zkratek probíhá dle potřeby.

 3. JAKÉHOKOLI SLOVA V JAKÉMKOLI POLI.

  Tento způsob je vhodný použít v případě, že hledáme výraz, který se v hesláři nevyskytuje. Textové údaje hledáme v názvu, překladu či anotaci a stačí použít jen část slova.

  Použijeme-li při vyhledávání celá slova nebo jen jejich část, počet nalezených i nerelevantních záznamů je značný. Např. slovo „stavba“ nebo jen část slova „stav“. Filtr nalezne záznamy, které obsahují „stavba“ či „stav“ včetně všech předpon či přípon. Stavba – dostavba, přístavba, nadstavba, přestavba, výstavba, zástavba. U části slova „stav“ je kromě už uvedených výrazů jejich počet ještě vyšší. Řešením je zpřesnění dotazu nebo jeho zadání formulovat úplně jinak.

 4. AUTORA (Uvnitř pole platí vztah „obsahuje“.)

  V databázi je u autora předřazeno příjmení, následuje čárka mezera a křestní jméno. Filtr vybere záznamy, ve kterých se požadovaný autor bude nacházet na jakékoli pozici – jako první, druhý či třetí autor. Napíšeme-li pouze Musil, vyhledá všechny autory tohoto jména bez ohledu na křestní jméno, ale také ženskou podobu jména. Lépe je uvést příjmení autora s jeho křestním jménem nebo alespoň s prvním písmenem křestního jména.

 5. KOMBINACÍ POLÍ.

  Nejvhodnější a nejúčinnější je kombinace polí mezi hesly, pro zúžení zadání poslouží i rok.

  Stejně tak při vyhledávání podle názvu časopisu je vhodná kombinace názvu časopisu s rokem vydání popřípadě autor. Např. rok 2007 a časopis Obec a finance. Nalezené záznamy jsou z časopisu Obec a finance s rokem vydání 2007.

  Možnosti vyhledávání z jednotlivých polí a jejich kombinace jsou široké, umožňují nám zpřesňování dotazu a tím nalezení pouze relevantních záznamů.

VÝSLEDKY VYHLEDÁVÁNÍ

Pokud hledáme ve všech druzích dokumentů, nalezené záznamy jsou uvedeny v tomto pořadí: články, knihy, zprávy, E-zdroje. V tabulce je uveden vždy autor a název, u článků pramen, u knih, zpráv a E- zdrojů signatura.

Pod tabulkou s vyhledávaným jedním druhem dokumentu je uveden nalezený počet záznamů. Pod seznamem nalezených záznamů je uveden jejich konečný počet ve všech dokumentech dohromady. Je-li nalezených záznamů příliš mnoho, zobrazí se jich jen prvních 1 000.

V seznamu nalezených záznamů stačí kliknout kamkoli na řádek a rozvine se celý záznam.


VÝPŮJČKY Z DATABÁZE - doporučení

 • U knih si kromě autora a názvu poznamenejte také signaturu.
 • U časopisů napište název časopisu, rok vydání, číslo časopisu a strany článku.
 • Pokud požadujete z fondu knihovny vyhledat prameny ve větším rozsahu, je lépe poslat své požadavky předem na adresu: knihovna ÚÚR, e-mail: knihovna@uur.cz a uvést termín, na který chcete materiály připravit do studovny.
 • Napište na sebe kontakt.
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 30. 6. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022