Česky English Deutsch Francais

PŘÍLOHA 1 - Seznam publikací 2001 - 2004

2001

 • Stavební zákon a související vyhlášky v angličtině
  ÚÚR
 • Limity využití území, dodatek č. 4, dodatek č. 4a
  Vladimír Hyvnar a kolektiv
 • Územní plány, regulační plány, sborník příkladů
  Jaroslav Tušer a kolektiv
 • Vesnice roku 1999
  Zpracováno na základě podkladů obcí ze stejnojmenné soutěže
 • Vesnice roku 2000
  Zpracováno na základě podkladů obcí ze stejnojmenné soutěže
 • Časopis Urbanismus a územní rozvoj, čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, zvláštní číslo

2002

 • Limity využití území – dodatek č. 5, dodatek č. 6, dodatek č. 7
  Vladimír Hyvnar a kolektiv
 • Domy s pečovatelskou službou
  Marie Polešáková a kolektiv
 • Obec orgán územního plánování
  Autorský kolektiv ÚÚR a OÚP MMR
 • Výkres limitů využití území
  Autorský kolektiv ÚÚR a OÚP MMR
 • Památkové lokality, územní plánování a cestovní ruch - leták
  Autorský kolektiv ÚÚR a OÚP MMR a SÚPP
 • Udržitelný rozvoj území
  Autorský kolektiv ÚÚR a OÚP MMR
 • Územní plánování v České republice / Town and Country Planning in the Czech Republic
  Josef Markvart
 • Časopis Urbanismus a územní rozvoj, čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6

2003

 • Evidence územně plánovací činnosti v České republice
  Přehled o aktuálním stavu územně plánovací dokumentace a vybraných územně plánovacích podkladů - stav k 31.3.2003

  Zdenka Hladišová a kolektiv
 • Dotčené orgány státní správy v procesu územního plánování a územního řízení
  Miriam Blažková
 • Územně plánovací dokumentace
  Protipovodňová ochrana, protipovodňová opatření - sborník příkladů 1999 - 2002

  Hana Šimková a kolektiv
 • Regenerace panelových sídlišť - katalog příkladů za rok 2001
  Marie Polešáková a kolektiv
 • Protipovodňová ochrana v územně plánovací dokumentaci obcí
  Autorský kolektiv ÚÚR a OÚP MMR
 • Památkové lokality, územní plánování a cestovní ruch
  Autorský kolektiv ÚÚR, OÚP MMR a Státního ústavu památkové péče
 • Limity využití území - dodatek č. 8, dodatek č. 9
  Vladimír Hyvnar a kolektiv
 • Časopis Urbanismus a územní rozvoj, čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6

2004

 • Stavební zákon a související vyhlášky v angličtině – doplněné vydání
 • Lublaňská deklarace o územní dimenzi udržitelného rozvoje
  Evropská konference ministrů odpovědných za územní plánování (CEMAT)
 • State aid programmes in the housing sector – cataloque of examples
  Hana Šimková a kolektiv
 • Regenerace panelových sídlišť - katalog příkladů za rok 2002
  Hana Šimková a kolektiv
 • Nové stavby pro venkov
  Ludmila Kašparová, Eva Rozehnalová a kolektiv
 • Průměrné ceny technické infrastruktury – aktualizace 2004
  Marie Polešáková a kolektiv
 • Časopis Urbanismus a územní rozvoj, čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6 a zvláštní číslo
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 22. 2. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021