Česky English Deutsch Francais

INFORMACE K ČASOPISU


REDAKCE

Redakce časopisu Urbanismus a územní rozvoj
Ústav územního rozvoje
Jakubské nám. 3, 602 00 Brno

Tel.: + 420 542 423 121 (redakce)
Tel.: + 420 542 423 116 (šéfredaktor)
e-mail: redakce@uur.cz

Technická redakce:

Mgr. Tamara Blatová (šéfredaktorka)
Ing. arch. Lubor Fridrich (redaktor)


REDAKČNÍ RADA

Ing. arch. Hana Bártová
Česká společnost pro stavební právo

Ing. arch. Milan Bušina
Sydney, Austrálie

Ing. Eva Fialová
Odbor stavebního řádu – Ministerstvo pro místní rozvoj

prof. Ing. arch. Maroš Finka, Ph.D.
Fakulta architektúry – Slovenská technická univerzita v Bratislave

prof. Anna Geppert
Paříž, Francie

prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc.
Ústav teorie urbanismu – Fakulta architektury – Vysoké učení technické v Brně

Ing. arch. Milan Körner, CSc.
AURS, s. r. o. Praha – Architektonická kancelář

Ing. Zdeňka Kučerová (místopředsedkyně)
Ústav územního rozvoje

prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Ing. Iveta Laštůvková
Odbor regionálního rozvoje – Městský úřad Krnov

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
Ústav prostorového plánování – Fakulta architektury – České vysoké učení technické v Praze

doc. Dr. Otakar Máčel
Delft, Nizozemí

Ing. arch. Vladimír Matuš
Toronto, Kanada

Ing. arch. Jaroslav Sedlecký
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.
projektant

Mgr. Petr Tonev, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie a správy – Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

RNDr. Václav Treml
odborný konzultant

Ing. arch. Martin Tunka, CSc. (předseda)
odborný konzultant MMR

Ing. Roman Vodný, Ph.D. (místopředseda)
Odbor územního plánování – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.
Ústav prostorového plánování – Fakulta architektury – České vysoké učení technické v Praze

Ing. arch. Karel Wirth
Odbor územního plánování – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR


OBJEDNÁVKY A PŘEDPLATNÉ

Vážení čtenáři,

cena našeho odborného dvouměsíčního periodika je pro předplatitele stanovena na 480,- Kč bez poštovného ročně. Případné zvláštní číslo bude zahrnuto v ceně předplatného.

Pokud máte zájem o předplatné nebo v případě změn vyplňte prosím tuto objednávku předplatného.

Zaslaná objednávka je platná i v dalších letech, není nutné každoročně zasílat novou objednávku.

Veškeré informace o předplatném, objednávkách a inzerci Vám rádi sdělí v redakci na telefonním čísle +420 542 423 116, 121
nebo e-mail redakce@uur.cz.

Děkujeme za Vaši přízeň. Redakce U&ÚR


INZERCE

V časopise Urbanismus a územní rozvoj lze inzerovat v následujících oblastech:

  • volná místa, konkurzy a výběrová řízení;
  • urbanistické a architektonické soutěže;
  • veřejné soutěže na zpracování územně plánovací dokumentace, dodávek projektů a realizace staveb;
  • nabídka odborných publikací – novinek na knižním trhu;
  • odborné kurzy a semináře;
  • odborné tematické zájezdy;
  • další relevantní oblasti po dohodě s redakcí.

Ceník inzerce pro jedno číslo časopisu

ČERNOBÍLÁ BAREVNÁ
¼ strany (160x60 mm) 2.000,- Kč 3.000,- Kč
½ strany (160x120 mm) 4.000,- Kč 6.000,- Kč
1/1 strany (160x240 mm) 8.000,- Kč 12.000,- Kč

Nejsme plátci DPH.

  • Ceny jsou stanoveny pro dodanou předlohu.
  • Případné grafické zpracování a další individuální požadavky nutno konzultovat s redakcí v dostatečném časovém předstihu.
  • Vkládaná inzerce – cena dohodou.

Časopis vychází 6x ročně v nákladu 1450 ks a je určen především orgánům veřejné správy a odborné veřejnosti v oborech územní plánování a územní rozvoj, urbanismus, regionální politika a regionální rozvoj, bydlení a cestovní ruch.


KONTAKTNÍ ÚDAJE

Redakce

Redakce časopisu Urbanismus a územní rozvoj
Ústav územního rozvoje
Jakubské nám. 3, 602 00 Brno
Tel.: +420 542 423 116, 121
E-mail: redakce@uur.cz

Objednávky, předplatné, inzerce

Ústav územního rozvoje
Redakce časopisu
Jakubské nám. 3, 602 00 Brno
Tel.: +420 542 423 116, 121
E-mail: redakce@uur.cz
Bankovní spojení: ČNB 19-27321621/0710
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 1. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021