Česky English Deutsch Francais

3. Výsledky kontrol provedených za rok 2005

3.1. Kontroly vnější

V termínu 19.- 20.5. byl proveden metodický dohled pracovníky oddělení finančních služeb MMR. Nebyly zjištěny problémy závažnějšího charakteru.

Dne 16.12.2005 byla provedena pracovníky Samostatného oddělení interního auditu MMR kontrola účinnosti vnitřního kontrolního systému v rámci vnitřního provozního a finančního řízení organizace ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. Nebylo shledáno větších závad a problémů.

3.2. Vlastní prověrky

V rámci vlastního kontrolního systému byly provedeny prověrky pokladny, nákupu softwaru a prověřeny namátkově položky v seskupení 516 a 517.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 22. 2. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021