Česky English Deutsch Francais

PŘÍLOHA 2 k výroční zprávě za rok 2005

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2005

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákona) a v souladu s Usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen pokynu) zveřejňuje Ústav územního rozvoje výroční zprávu za rok 2005 o své činnosti v oblasti poskytování informací.

Počet písemně podaných žádostí o informace
 • § 18 odst. 1 písm. a zákona
 • článek 17 bod 1 písm. a pokynu
5 Žádosti
 • vyhověno: 1
 • odmítnuta: 0
 • odložena: 4
Počet podaných odvolání (rozkladů) proti rozhodnutí
 • § 18, odst. 1, písm. b zákona
 • článek 17 bod 1 písm. b pokynu
0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (jímž je přezkoumáno rozhodnutí v oblasti poskytování informací)
 • § 18 odst. 1 písm. c zákona
 • článek 17 bod 1 písm. c pokynu
-
Další informace, vztahující se k uplatňování tohoto zákona
 • § 18 odst. 1 písm. d zákona
 • článek 17 bod 1 písm. d pokynu
-

Ústav územního rozvoje bezprostředně zodpověděl množství telefonních a e-mailových dotazů, které nejsou evidovány podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím prostřednictvím jednotlivých referentů. Tématy nejčastějších dotazů bylo řešení životních situací týkajících se územního plánování a stavebního řádu, vysvětlení odborné terminologie a evidence územně plánovací činnosti.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Usnesení vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 22. 2. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021