Česky English Deutsch Francais

Prodej publikací ÚÚR zajišťuje Bc. Tamara Blatová, DiS., tel.: 542423116, email: publikace@uur.cz


2006

  • Podporované byty. Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj. 2003 – 2005. Byt na půl cesty, vstupní byt.
  • Dotčené orgány v procesu územního plánování.

Podporované byty. Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj. 2003 – 2005. Byt na půl cesty, vstupní byt.
Autorský kolektiv Ústavu územního rozvoje v Brně a Odboru bytové politiky Ministerstva pro místní rozvoj

Podporované byty. Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj. 2003 – 2005. Byt na půl cesty, vstupní byt.

Od roku 2003 vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj každoročně podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů, který obsahuje tři dotační tituly: chráněný byt, byt na půl cesty a vstupní byt. Již první léta existence podprogramu ukázala, že více než 90 % obcí žádá o dotaci na výstavbu chráněných bytů, tzn. že využívají podprogram zejména na výstavbu bytů pro seniory a zdravotně postižené. Druhé dva dotační tituly – byty na půl cesty a vstupní byty zůstávají prozatím většinou opomíjeny. Tento informační materiál shrnuje dosavadní zkušenosti z realizace projektů v rámci druhých dvou dotačních titulů, tj. bytů na půl cesty a vstupních bytů. Vybrané příklady některých projektů dobře ukazují, jak je možno začlenit podporované byty do bytové politiky obcí a naplnit tak cíle programu.

Rozsah 40 stran.
Neprodejný výtisk.

Adobe Acrobat PDF document Podporované byty. Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj. 2003 – 2005. Byt na půl cesty, vstupní byt. podpor-byty-2006.pdf (1 792 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Dotčené orgány v procesu územního plánování
Miriam Blažková

Dotčené orgány v procesu územního plánování

V roce 2006 byl schválen nový stavební zákon a zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění. Proto tato publikace, která je již III. vydáním, reaguje na změny v pojetí stavebního zákona (pojem dotčené orgány státní správy se změnil na dotčené orgány) a změny v právních předpisech jednotlivých rezortů, které byly vyvolány právě zákonem o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění (zák. č. 186/2006 Sb.).

Každá kapitola je opět rozdělena na tabulkovou a textovou část. V tabulkové části jsou pro jednotlivé obory působnosti (ochrana životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, ochrana vod atd.) přiřazeny příslušné dotčené orgány a dále pak právní předpisy (s uvedením typu správního úkonu – stanovisko v případě územně plánovací dokumentace a závazné stanovisko pro potřeby správních řízení v případě vydávání územních rozhodnutí. Tato stanoviska a závazná stanoviska uplatňují dotčené orgány podle zvláštních právních předpisů a podle stavebního zákona. Textová část doplňuje údaje v tabulce o přesnou citaci jednotlivých paragrafů souvisejících zákonů a vyhlášek.

Publikace by měla napomoci příslušným subjektům pohotově se orientovat ve značně různorodém, strukturovaném a vnitřně složitém systému působností a pravomocí četných dotčených orgánů v procesech územního plánování, jakož i v systému jejich vztahů s orgány územního plánování a stavebními úřady.

Rozsah 197 stran.
Rozebráno.

Aktualizace ve formě internetové prezentace. Dotčené orgány v procesu územního plánování.

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 14. 7. 2016 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021