Česky English Deutsch Francais

PŘÍLOHA 1 - Seznam publikací 2003 - 2006

2003

 • Evidence územně plánovací činnosti v České republice
  Přehled o aktuálním stavu územně plánovací dokumentace a vybraných územně plánovacích podkladů - stav k 31.3.2003

  Zdenka Hladišová a kolektiv
 • Dotčené orgány státní správy v procesu územního plánování a územního řízení
  Miriam Blažková
 • Územně plánovací dokumentace
  Protipovodňová ochrana, protipovodňová opatření - sborník příkladů 1999 - 2002

  Hana Šimková a kolektiv
 • Regenerace panelových sídlišť - katalog příkladů za rok 2001
  Marie Polešáková a kolektiv
 • Protipovodňová ochrana v územně plánovací dokumentaci obcí
  Autorský kolektiv ÚÚR a OÚP MMR
 • Památkové lokality, územní plánování a cestovní ruch
  Autorský kolektiv ÚÚR, OÚP MMR a Státního ústavu památkové péče
 • Limity využití území - dodatek č. 8, dodatek č. 9
  Vladimír Hyvnar a kolektiv
 • Časopis Urbanismus a územní rozvoj, čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6

2004

 • Stavební zákon a související vyhlášky v angličtině – doplněné vydání
 • Lublaňská deklarace o územní dimenzi udržitelného rozvoje
  Evropská konference ministrů odpovědných za územní plánování (CEMAT)
 • State aid programmes in the housing sector – cataloque of examples
  Hana Šimková a kolektiv
 • Regenerace panelových sídlišť - katalog příkladů za rok 2002
  Hana Šimková a kolektiv
 • Nové stavby pro venkov
  Ludmila Kašparová, Eva Rozehnalová a kolektiv
 • Průměrné ceny technické infrastruktury – aktualizace 2004
  Marie Polešáková a kolektiv
 • Časopis Urbanismus a územní rozvoj, čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6 a zvláštní číslo

2005

 • Regenerace panelových sídlišť – katalog příkladů za rok 2004
  Hana Šimková a kolektiv
  MMR & ÚÚR
 • Evidence územně plánovací činnosti v České republice, ročenka 2005 - přehled o aktuálním stavu ÚPD a vybraných ÚPP – stav k 31.3.2005
  Zdenka Hladišová a kolektiv
  MMR & ÚÚR
 • Vesnice – rozvoj vesnice 2000
  Ludmila Kašparová a kolektiv
  MMR & ÚÚR
 • Nové stavby pro venkov (tištěná verze)
  Ludmila Kašparová, Eva Rozehnalová a kolektiv
  MMR & ÚÚR
 • Časopis Urbanismus a územní rozvoj:
  • čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6,
  • přílohy:
   • 1/2005 Proměny středoevropského prostoru (Sborník z mezinárodní konference AÚUP)
   • 2/2005 Strategie udržitelného rozvoje české republiky
   • 3/2005 Návrh zákona o územním plánování a stavebním řádu
   • 5/2005 Venkov – jeho proměny a územní plánování (Sborník ze semináře AÚUP v Telči)

2006

 • Podporované byty
  Autorský kolektiv ÚÚR a MMR
 • Dotčené orgány v procesu územního plánování
  Miriam Blažková
 • Evidence územně plánovací činnosti v České republice
  Autorský kolektiv ÚÚR
 • Regenerace panelových sídlišť
  Hana Šimková a kolektiv
 • Časopis Urbanismus a územní rozvoj, čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Nový stavební zákon o územním plánování a stavební řádu
  Příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj, 1/2006
 • Závěry neformálního jednání ministrů v Bristolu o udržitelných sídlech v Evropě
  Příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj, 2/2006
 • Politika územního rozvoje České republiky
  Příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj, 3/2006
 • Přehled pořizovatelské praxe 2001 - 2005
  Příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj, 4/2006
 • Ochrana před povodněmi a plánování
  Příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj, 5/2006
 • Venkov II – sídla a krajina
  Příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj, 5/2006
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 22. 2. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021