Česky English Deutsch Francais

Úvodní slovo ředitele OÚP MMR

Vážený čtenáři,

dostává se Vám do rukou sedmá a poslední ročenka s přehledem o aktuálním stavu evidence územně plánovací činnosti, územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů obcí a krajů, vedené podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Poprvé byla ročenka vydána v roce 1997 se stavem k 30. 9. 1996, podruhé v roce 1998 se stavem ke konci roku 1997, potřetí v roce 1999 se stavem k 31. 3. 1999, počtvrté v roce 2001 se stavem k 31. 3. 2001, popáté v roce 2003 se stavem k 31. 3. 2003 a pošesté v roce 2005 se stavem k 31. 3. 2005. Tato ročenka – jak tuto publikační řadu označujeme – uvádí informace platné k 31. 12. 2006, tedy ke dni ukončení platnosti zákona č. 50/1976 Sb.

Současná ročenka doplňuje statistické údaje a analýzy tak, aby vývoj pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů bylo možno sledovat ve výše uvedené časové řadě.

Výstupem evidence územně plánovací činnosti jsou především trvale aktualizované informace, zveřejňované na webových stránkách Ústavu územního rozvoje prostřednictvím aplikací iLAS a iKAS.

Na rozdíl od let minulých je tato mimořádná ročenka zveřejněna pouze na internetu a nebude vydána tiskem.

Při této příležitosti děkuji všem pracovníkům krajských a obecních úřadů a také Ústavu územního rozvoje Brno, kteří svou aktivitou přispěli k přípravě této publikace.

Ing. arch. Martin Tunka, CSc.,
ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj ČR

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021