Česky English Deutsch Francais

II USPOŘÁDÁNÍ A STRUKTURA ROČENKY

Předkládaná publikace zachycuje situaci evidence územně plánovací činnosti k 31. 12. 2006.

Ročenka 2006 obsahuje, stejně jako minulá vydání, dva základní okruhy údajů:

  • evidenci územně plánovací činnosti obcí (ÚPD a ÚPP obcí),
  • evidenci územně plánovací činnosti krajů (ÚPD a ÚPP v rozsahu velkých územních celků).

Oba oddíly jsou rozdílné svým rozsahem. Okruh zabývající se ÚPD a ÚPP obcí je shrnut do obsáhlé III. kapitoly ročenky. Okruh věnující se ÚPD a ÚPP velkých územních celků tvoří náplň kapitoly IV. Obě uvedené kapitoly mají stejnou strukturu: nejprve jsou zařazeny metodické a vysvětlující pasáže týkající se příslušného okruhu, pak analytické rozbory (u obcí v širším rozsahu) a konečně systematický přehled jednotlivých dokumentací podle územně správních jednotek (krajů a obcí s rozšířenou působností).

Sledovaná časová řada údajů umožnila ve srovnání s minulým vydáním poněkud rozšířit a prohloubit některé analytické rozbory, jiné naopak vypustit.

Ročenka si i nadále zachovává formální obsahové uspořádání.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021