Česky English Deutsch Francais

IV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VELKÝCH ÚZEMNÍCH CELKŮ

IV.1 Metodické a vysvětlující poznámky

Územní plány a územní prognózy velkých územních celků byly v centrálním datovém skladu do 31. 12. 2002 evidovány ÚÚR na základě registračních listů, předávaných regionálními pracovišti MMR a od 1. 1. 2001 rovněž krajskými úřady. Od 1. 1. 2003 provádějí on-line evidenci krajské úřady.

Na rozdíl od způsobu evidence ÚPD obcí jsou změny ÚP VÚC zatím považovány za samostatnou ÚPD. Předpokládá se sjednocení přístupu ke změnám ÚP VÚC tak, aby změny byly vázány na základní dokumentaci, jak je tomu v případě evidence ÚPD a ÚPP obcí.

Pro znázornění území řešeného jednotlivými ÚP VÚC a ÚPG VÚC do mapového podkladu je použito shodné řešení jako u ÚPD obcí. Územní jednotkou pro evidenci a zobrazení je katastrální území, a to bez ohledu na skutečnost, zda katastrální území je zahrnuto do řešeného území celé, nebo pouze jeho část.

IV.2 Strukturně vývojový přehled

K 31. 12. 2006 bylo evidováno celkem 110 dokumentací, z toho 52 schválených ÚP VÚC a 26 jejich změn, dále pak 20 rozpracovaných ÚP VÚC a 5 změn (pořizování jedenácti bylo zastaveno), 5 ÚPG a 2 US. Je to o 23 dokumentací více než k 31. 3. 2003.

Tab. 12: Skladba ÚP VÚC podle fáze rozpracovanosti a data schválení; 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2006

Platnost má 13 ÚP VÚC a 3 změny schválené před 1. 7. 1992. Pořizování 8 ÚP VÚC ve fázi konceptu a 3 ve fázi návrhu bylo zastaveno (slouží dále jako územně plánovací podklad). V období od 31. 3. 2003 do 31. 12. 2006 bylo schváleno 19 ÚP VÚC a 10 změn ÚP VÚC, k posunu ve fázi pořizování došlo u 7 ÚP VÚC a 3 změn ÚP VÚC, dále u všech 5 ÚPG a 2 US. Tabulka ukazuje, že aktuální pohyb pořizování ÚP VÚC se ve sledovaném období posunul do fáze dokončování a schvalování rozpracovaných dokumentací. Tato skutečnost souvisí jednak se zahájením činnosti krajských úřadů, jednak s očekávaným schválením nového stavebního zákona. Krajské úřady zahájily pořizování nových ÚP VÚC a ÚPG převážně v rozsahu celého správního území kraje. Schválený ÚP VÚC má Pardubický kraj, rozpracovaný ÚP VÚC, ÚP VÚC ve fázi konceptu mají kraje: Jihočeský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Vysočina a Olomoucký, ÚP VÚC ve fázi zadání pak Zlínský kraj. Územní prognózy kraje mají pořízeny Jihomoravský kraj a Zlínský kraj.

Graf 8: Vývoj skladby ÚP VÚC podle fáze rozpracovanosti a data schválení; 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2006

Graf 8
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021