Česky English Deutsch Francais

3. VÝSLEDKY KONTROL PROVEDENÝCH ZA ROK 2007

3.1. Kontroly vnější

  1. V termínu 24. - 25. 5. 2007 byl proveden metodický dohled pracovníky oddělení finančních služeb MMR. Z hlediska metodiky vedení účetnictví nebyly zjištěny významné nedostatky ani závady.

    Dále pak proběhla následná kontrola opatření k odstranění zjištěných nedostatků z provedené kontroly u ÚÚR Brno za období od l. 7.2003 do 31.3.2006 odborem kontroly MMR.

  2. Dne 17. 12. 2007 byla provedena pracovníky Samostatného oddělení interního auditu MMR kontrola účinnosti vnitřního kontrolního systému v rámci vnitřního provozního a finančního řízení organizace ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. § 29 odst. 5 a § 30 odst.7 o finanční kontrole ve veřejné správě.

3.2. Vlastní prověrky

V rámci vlastního kontrolního systému byly provedeny prověrky pokladny, nákupu softwaru a prověřeny namátkově položky v seskupení 516.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 22. 2. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021