Česky English Deutsch Francais

PŘÍLOHA 1 k výroční zprávě za rok 2007

Seznam publikací 2004 - 2007

2004

 • Stavební zákon a související vyhlášky v angličtině – doplněné vydání
 • Lublaňská deklarace o územní dimenzi udržitelného rozvoje
  Evropská konference ministrů odpovědných za územní plánování (CEMAT)
 • State aid programmes in the housing sector – cataloque of examples
  Hana Šimková a kolektiv
 • Regenerace panelových sídlišť - katalog příkladů za rok 2002
  Hana Šimková a kolektiv
 • Nové stavby pro venkov
  Ludmila Kašparová, Eva Rozehnalová a kolektiv
 • Průměrné ceny technické infrastruktury – aktualizace 2004
  Marie Polešáková a kolektiv
 • Časopis Urbanismus a územní rozvoj:
Publikace 2004

2005

 • Regenerace panelových sídlišť – katalog příkladů za rok 2004
  Hana Šimková a kolektiv
 • Evidence územně plánovací činnosti v České republice, ročenka 2005 - přehled o aktuálním stavu ÚPD a vybraných ÚPP – stav k 31.3.2005
  Zdenka Hladišová a kolektiv
 • Vesnice – rozvoj vesnice 2000
  Ludmila Kašparová a kolektiv
 • Nové stavby pro venkov (tištěná verze)
  Ludmila Kašparová, Eva Rozehnalová a kolektiv
 • Podpora regenerace panelových sídlišť – informační leták 2005
  Autorský kolektiv ÚÚR a MMR
 • Časopis Urbanismus a územní rozvoj:
  • čísla 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
  • příloha 1/2005 Proměny středoevropského prostoru (Sborník z mezinárodní konference AÚUP)
  • příloha 2/2005 Strategie udržitelného rozvoje české republiky
  • příloha 3/2005 Návrh zákona o územním plánování a stavebním řádu
  • příloha 5/2005 Venkov – jeho proměny a územní plánování (Sborník ze semináře AÚUP v Telči)
Publikace 2005

2006

 • Podporované byty
  Autorský kolektiv ÚÚR a MMR
 • Dotčené orgány v procesu územního plánování
  Miriam Blažková
 • Principy a pravidla - internetová prezentace
  Autorský kolektiv ÚÚR
 • Časopis Urbanismus a územní rozvoj:
  • čísla 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
  • příloha 1/2006 Nový stavební zákon o územním plánování a stavební řádu
  • příloha 2/2006 Závěry neformálního jednání ministrů v Bristolu o udržitelných sídlech v Evropě
  • příloha 3/2006 Politika územního rozvoje České republiky
  • příloha 4/2006 Přehled pořizovatelské praxe 2001 - 2005
  • příloha 5/2006 Ochrana před povodněmi a plánování
  • příloha 5/2006 Venkov II – sídla a krajina
Publikace 2006

2007

 • Územní plánování v České republice 2007
  Town and Country Planning in the Czech Republic 2007

  Hana Halasová – Vlasta Šilarová
 • Obec a územní plánování - internetová prezentace
  Postavení a činnost obcí v územním plánování upravuje nový stavební zákon

  Autorský kolektiv Ústavu územního rozvoje a odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj
 • Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury - internetová prezentace
  Marie Polešáková a kolektiv
 • Limity využití území
  Vladimír Hyvnar a kolektiv
 • Časopis Urbanismus a územní rozvoj:
Publikace 2007
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 22. 2. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021