Česky English Deutsch Francais

Rok 2008


Semináře pro žadatele v programu pro oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj územních politik Integrovaného operačního programu (IOP)

Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo semináře zaměřené na podporu při zavádění územně analytických podkladů obcí (na úrovni obcí s rozšířenou působností) a krajů a na podporu tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území:

 • 10.9.2008 v Praze a 18.9.2008 v Brně k aktivitě 5.3a) zaměřené na územně analytické podklady,
 • 12.9.2008 v Praze a 19.9.2008 v Brně k aktivitě 5.3b) zaměřené na podporu tvorby územních plánů.

Pořádání těchto seminářů je hrazeno z technické pomoci IOP.

Pro seminář věnovaný aktivitě 5.3a) podpora při zavádění územně analytických podkladů (ÚAP) obcí a krajů byli osloveni externí experti, kteří zpracovali pro potřeby žadatelů a příjemců (úřadů územního plánování a krajů) nejen prezentace pro seminář, ale také odborné texty k problematice Rozboru udržitelného rozvoje území, nedílné součásti ÚAP.

Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. se v rámci svého příspěvku k územním podmínkám pro hospodářský rozvoj zaměřil na vazby v území vyvolané nabídkou pracovních příležitostí v závislosti na dopravní infrastruktuře.
RNDr. Jiří Jedlička, který se věnoval územním podmínkám pro soudržnost obyvatel území, měl za úkol zpracovat doporučení pro zpracování dat tzv. "sociálního pilíře" rozboru, takže se ve svém příspěvku zabývá daty dostupnými na webových stránkách Českého statistického úřadu, jejich použití ve SWOT analýze, interpretaci a srovnání s vyššími územními celky.
Ing. Vladimír Mackovič zpracoval téma územních podmínek pro příznivé životní prostředí, charakterizoval rámcový obsah jednotlivých tématických oblastí a jejich zaměření při zpracování ÚAP.

K této příležitosti MMR také vydalo letáky s informacemi k nyní probíhajícím výzvám pro obě podporované aktivity. Letáky obsahují i základní ustanovení stavebního zákona o pořizování územně analytických podkladů a územních plánů.

Podklady zaměřené na územně analytické podklady

Podklady zaměřené na podporu tvorby územních plánů

 

Výkladové semináře a porady k novému stavebnímu zákonu

 • 10. ledna 2008: individuální konzultační den k pořizování zásad územního rozvoje pro krajské úřady v Praze
 • 18. ledna 2008: individuální konzultační den k pořizování územně analytických podkladů pro úřady územního plánování v Brně
 • 14. února 2008: skupinový konzultační den k pořizování územně analytických podkladů pro úřady územního plánování
 • 26. února 2008: výjezdní konzultační den k pořizování územně analytických podkladů pro úřady územního plánování v Hořovicích, Kralovicích, Nýřanech a Přešticích
 • porady MMR s krajskými úřady k problematice pořizování územně analytických podkladů obcí, k pořizování územních plánů a k novele stavebního zákona:
  1. 1. a 2. dubna 2008: porada pro Jihočeský kraj a kraj Vysočina v Pelhřimově ve Strakonicích
  2. 9. dubna 2008: porada pro kraje Karlovarský a Plzeňský v Karlových Varech
  3. 28. května 2008: porada pro kraj Moravskoslezský v Ostravě
  4. 29. května 2008: porada pro kraj Olomoucký v Olomouci
  5. 30. května 2008: porada pro kraje Jihomoravský a Zlínský v Brně
  6. 3. června 2008: porada pro kraje Královéhradecký a Pardubický v Hradci Králové
  7. 10. června 2008: porada pro kraj Středočeský v Praze
  8. 11. června 2008: porada pro kraje Liberecký a Ústecký v Liberci
 • 15. července 2008: videokonference MMR s krajskými úřady na téma Projednání analýzy RIA k novele stavebního zákona na úseku územního rozhodování
 • 24. července 2008: porada MMR s krajskými úřady na téma: projednání analýzy RIA k novele stavebního zákona na úseku stavebního řádu
 • 28. srpna 2008: porada MMR s krajskými úřady k problematice LAPV, v Praze na MMR
 • 16. října 2008: seminář Asociace pro urbanismus a územní plánování – pořizování regulačních plánů, v Uherském Hradišti
 • 29.-31. října 2008: seminář Institutu pro místní správu – pořizování územně plánovací dokumentace, v Benešově
 • 20.-21. listopadu 2008: porada MMR s krajskými úřady k novele stavebního zákona a aplikaci současně platného stavebního zákona, v Pardubicích
 • 27. listopadu 2008: videokonference MMR s krajskými úřady k novele stavebního zákona na úseku územního rozhodování
 • školení MMR ve shodě s řídícím orgánem IOP pro oblast intervence 5.3 a) – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik pro projektové manažery všech poboček Centra pro regionální rozvoj:
  1. 7. listopadu 2008: školení zaměřené obecně na intervenci 5.3 a), stavební zákon a speciálně na ÚAP v Praze
  2. 15. ledna 2008: školení zaměřené speciálně na chystanou výzvu a příručku pro žadatele o dotaci na ÚAP v Kralupech
  3. 9. dubna 2008: školení zaměřené na aktuální problémy CRR před vyhlášením výzvy na dotaci pro ÚAP v Praze
  4. 16. června 2008: školení zaměřené na pořizování územních plánů a připravovanou výzvu a příručku pro žadatele o dotaci na pořizování územního plánu v Praze
  5. 4. září 2008: seminář pro Centrum pro regionální rozvoj o územních plánech a územně analytických podkladech – školení zaměřené na aktivitu 5.3.b), v Praze
  6. 16. prosince 2008: školení zaměřené na připravovanou výzvu a příručku pro žadatele o dotaci na pořizování územního plánu – aktivita 5.3b), v Praze
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 14. 6. 2018 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022