Česky English Deutsch Francais

ÚVODNÍ SLOVO

Nový přehled o aktuálním stavu územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladech v obcích a regionech vychází již počtvrté. Poprvé byl vydán v roce 1997 se stavem k 30.9.1996, podruhé v roce 1998 se stavem ke konci roku 1997, potřetí v roce 1999 se stavem k 31.3.1999. Letošní ročenka – jak tuto publikační řadu označujeme – uvádí informace platné k 31.3.2001. Časový odstup tisku odpovídá náročnosti soustřeďování a ověřování základních dat a závisí na aktuálních možnostech spolupráce okresních úřadů a od 1.1.2001 krajských úřadů s Ústavem územního rozvoje v Brně.

Současná ročenka doplňuje statistické údaje a analýzy tak, aby vývoj pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů bylo možno sledovat v časové řadě.

Kontinuálním výstupem evidence územně plánovací činnosti jsou dále a především trvale aktualizované informace, zveřejňované na webových stránkách Ústavu územního rozvoje na adresách http://www.uur.cz, zejména pak adrese http://www.egis.cz. V současné době se připravuje jejich rekonstrukce tak, aby byla zvýšena jejich přehlednost. Přesto tisková podoba ročenky neztrácí svůj význam; dává příležitost uchovávat stav vývoje územně plánovací činnosti k určitému datu. Bez významu není ani to, že ročenka poskytuje těm pořizovatelům a zpracovatelům územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, kteří nemají přístup na INTERNET, možnost porovnat své konkrétní územně plánovací aktivity v širším kontextu celého státu.

Při této příležitosti děkuji všem pracovníkům referátů regionálního rozvoje okresních úřadů a regionálních pracovišť Ministerstva pro místní rozvoj, kteří svou aktivitou při pořizování vstupních dat významně přispěli k přípravě této publikace.

Ing. arch. Martin Tunka, CSc., ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021