Česky English Deutsch Francais

II  USPOŘÁDÁNÍ A STRUKTURA ROČENKY

Předkládaná publikace zachycuje situaci evidence územně plánovací činnosti k 31.3.2001.

Využívá stavu ÚIR k 31.3.2001 a tomuto stavu odpovídá i mapová část.

Ročenka 2001 obsahuje, stejně jako minulá vydání, dva základní okruhy:

  • územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady obcí,
  • územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady velkých územních celků.

Oba oddíly jsou rozdílné svým rozsahem. Okruh zabývající se ÚPD a ÚPP obcí je shrnut do obsáhlé III. kapitoly ročenky. Okruh věnující se územním plánům velkých územních celků tvoří náplň kapitoly IV. Obě uvedené kapitoly mají stejnou strukturu: nejprve jsou zařazeny metodické a vysvětlující pasáže týkající se příslušného okruhu, pak analytické rozbory (u obcí v širším rozsahu) a konečně systematický přehled jednotlivých dokumentů podle územních jednotek. Již čtvrtým rokem sledovaná časová řada údajů umožnila ve srovnání s minulým vydáním poněkud rozšířit a prohloubit analytické rozbory.

Zachování formálního obsahového uspořádání letošní ročenky je motivováno snahou o zvýraznění souhrnných srovnávacích a analytických částí a zároveň o systematické a přehledné rozčlenění celého obsahu, k čemuž přispívá i zařazení příslušných grafů a kartogramů přímo do analytických pasáží, zejména v podkapitole III.2. Předpokládáme, že pro čtenáře bude pohodlnější, když najde grafické přílohy u textu, kterého se týkají.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021