Česky English Deutsch Francais

Naleznete zde informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


2020

V roce 2020 bylo Ústavu územního rozvoje podáno 5 žádostí o informace ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Ústav územního rozvoje bezprostředně zodpověděl množství telefonních a e-mailových dotazů, které nejsou evidovány podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, prostřednictvím jednotlivých zaměstnanců. Tématy nejčastějších dotazů bylo řešení situací týkajících se územního plánování a stavebního řádu, vysvětlení odborné terminologie a evidence územně plánovací činnosti.


2019

V roce 2019 byla Ústavu územního rozvoje podána 1 žádost o informace ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Ústav územního rozvoje bezprostředně zodpověděl množství telefonních a e-mailových dotazů, které nejsou evidovány podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, prostřednictvím jednotlivých zaměstnanců. Tématy nejčastějších dotazů bylo řešení situací týkajících se územního plánování a stavebního řádu, vysvětlení odborné terminologie a evidence územně plánovací činnosti.


2018

V roce 2018 bylo Ústavu územního rozvoje podáno 0 žádostí o informace ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


2017

V roce 2017 bylo Ústavu územního rozvoje podáno 0 žádostí o informace ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


2016

V roce 2016 byla Ústavu územního rozvoje podána 1 žádost o informace ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


2015

V roce 2015 bylo Ústavu územního rozvoje podáno 0 žádostí o informace ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


2014

V roce 2014 bylo Ústavu územního rozvoje podáno 0 žádostí o informace ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


2013

V roce 2013 bylo Ústavu územního rozvoje podáno 0 žádostí o informace ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


2012

V roce 2012 bylo Ústavu územního rozvoje podáno 0 žádostí o informace ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


2011

V roce 2011 bylo Ústavu územního rozvoje podáno 0 žádostí o informace ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


2010

V roce 2010 bylo Ústavu územního rozvoje podáno 0 žádostí o informace ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


2009

 • Informace č.j. ÚÚR 76/2009 z 24.02.2009
 • Informace č.j. ÚÚR 76/2009 z 10.03.2009

Informace č.j. ÚÚR 76/2009 z 24.02.2009

Poptávkové řízení pro vypracování vyhodnocení PÚR na udržitelný rozvoj / opakování

Dne 22. 2. 2009 obdržel Ústav územního rozvoje elektronicky podanou "Žádost o informace dle zákona 106/99 - Poptávkové řízení pro vypracování vyhodnocení PÚR na udržitelný rozvoj / opakování".
Žádost o informace nebyla v zákonném termínu vyřízena, proto byla podaná znovu.

Předmětem podané žádosti byly informace o průběhu poptávkového řízení pro vypracování vyhodnocení PÚR na udržitelný rozvoj, tj.:

 1. veškerá korespondence se všemi oslovenými subjekty, včetně textu zadání zakázky vypracování vyhodnocení PÚR na udržitelný rozvoj, a to do oznámení o skončeném výběrovém řízení;
 2. zápis o výběrovém řízení (včetně detailního hodnocení nabídek) a výběru vítězného subjektu;
 3. kopie podepsané smlouvy včetně příloh s vybraným zpracovatelem vyhodnocení PÚR na udržitelný rozvoj a kopie podepsaných dodatků ke smlouvě;
 4. kopie veškeré korespondence s Atelier T-Plan ve věci vyhodnocení PÚR na udržitelný rozvoj, a to ode dne odeslání oznámení o skončeném výběrovém řízení, a to včetně zápisů/záznamů a dokumentů z jednání s tímto zpracovatelem a včetně předávacích protokolů a faktur.

Dne 24.2.2009 byly dopisem poskytnuty kopie následujících dokumentů:

 1. 4 dopisy ze dne 1. 6. 2007, kterými byly osloveny firmy: EKOTOXA OPAVA, s. r. o., Laboratoř ekologie krajiny FLE ČZU, Atelier T-Plan, s. r. o., Integra Consulting Services, s. r. o.;
  4 dopisy ze dne 22. 6. 2007, kterými bylo výše uvedeným firmám oznámeno ukončení poptávkového řízení;
 2. Zápis z jednání o výběru uchazeče o zpracování Vyhodnocení vlivů PÚR na udržitelný rozvoj území ze dne 22. 6. 2007;
 3. Smlouva o dílo č. 09/2007 uzavřená s vybraným zpracovatelem – firmou T- plan ze dne 27. 9. 2007, včetně tří dodatků ze dne: 23. 11. 2007, 4. 2. 2008, a 21. 10. 2008;
 4. Předávací protokol o poskytnutí dat pro Vyhodnocení vlivů na životní prostředí – PÚR 2008 ze dne 31. 10. 2007;
  faktura ze dne 14. 12. 2007 k etapě č. 1;
  faktura ze dne 17. 12. 2007 k etapě č. 2;
  faktura ze dne 1. 4. 2008 k etapě č. 2;
  faktura ze dne 12. 12. 2008 k etapě č. 3;
  Záznam z jednání Řídícího výboru pro zpracování PÚR ČR č. RV/2008-I. ze dne 17. 1. 2008;
  Záznam z 8. jednání Konzultačního výboru pro zpracování PÚR ze dne 23. 1. 2008;
  Záznam z jednání Řídícího výboru pro zpracování PÚR ČR č. III - ŘV/2008 ze dne 27. 3. 2008;
  Záznam z 3. jednání Koordinačního výboru pro zpracování PÚR ČR ze dne 13. 5. 2008 ze dne 23. 1. 2008.

Informace č.j. ÚÚR 76/2009 z 10.03.2009

Poptávkové řízení pro vypracování vyhodnocení PÚR na udržitelný rozvoj / opakování

Dne 22. 2. 2009 obdržel Ústav územního rozvoje elektronicky podanou "Žádost o informace dle zákona 106/99 - Poptávkové řízení pro vypracování vyhodnocení PÚR na udržitelný rozvoj/opakování".

Dne 24.2.2009 jsme předali požadované kopie dokumentů, na což bylo dne 28.2.2009 reagováno stížností na postup při vyřizování žádosti o informace a na neúplnost informací.

V této souvislosti byla ještě předána kopie stanoviska MŽP, na které je odkazováno v Dodatku č. 2 Smlouvy.

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 26. 2. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021